A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Marcu 1:4

Şi tot norodul care l -a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Luca 7 : 29-30

BOTEZUL APEI

Botezul apei N°1

Botezul apei N°2

Botezul apei N°3

Botezul apei N°4

Botezul apei N°5

Botezul apei N°6

Botezul apei N°7

oi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. Romani 6 : 4

El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt. Tit 3 : 5

Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Celce vine după mine, este mai puternic decît mine, şi eu nu sînt vrednic să -I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc. Matei 3 : 11