در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه‌چیز به‌واسطهٔ او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. یوحنا ‏1‏: 4-1

خوش آمدید به سایت mcreveil.org

بازگشت اموال دزدیده شده یا پیدا شده

بیداری آفریقایی

آخرین احیای کلیسا

طب طبیعی به کروناویروس پاسخ می دهد

واکسن کووید-۱۹: سلاح های کشتار جمعی

تعمید روح‌القدس و صحبت کردن به زبانها

چگونه اردوگاه شیطان را ترک کنیم

فرمول غسل تعمید آب

غسل تعمید آب

پیام به سربازان مسیح

استخدام برای خداوند

پیش نیازهای مطالعات کتاب مقدس

واکسن کووید ۱۹: پروژه یک نسل کشی سیاره ای

هشدار در مورد شهادتهای             
             
             
              
     
   
   
     
   
   
             [ل] ای خداوند کلام تو تا ابدالآباد در آسمانها پایدار است. مزامير ‏119: 89
[ن] کلام تو برای پایهای من چراغ، و برای راه‌های من نور است. مزامير ‏119: 105
و حقّ را خواهید شناخت و حقّ شما را آزاد خواهد کرد. یوحنا ‏8: 32