Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen. Johannes 6:27

Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie. 1Korintiërs 15:58
Liewe broers en liewe susters,

Terwyl jy wag dat hierdie lering in meer besonderhede ontwikkel word, weet dat dit reeds in die volgende leringe gedek word:

 

Die Onderskeiding

Geestelike Bevryding

Die Geestelike Oorlogvoering

Die Waterdoop

Die Ouderlinge van die Kerk


             Jesus sê toe weer: Kyk, Ek kom gou! Ek bring die loon saam met My om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Die Openbaring 22:12

God is nie onregverdig nie: Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat julle vir sy Naam betoon het deurdat julle julle medegelowiges gedien het en nog dien nie. Hebreërs 6:10