Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. 1Tessalonisense 4:16-17


EINDE VAN TYEArtikels oor die Eindtye


Die Laaste Herlewing van die Kerk: Die Gesig van Tommy Hicks


Die Merk van die Dier


Wegraping van die Kerk
Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly; maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly.» Jesus sê toe weer: «Kyk, Ek kom gou! Ek bring die loon saam met My om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Die Openbaring 22:11-12