Opozorila

 

Ta Knjiga je brezplačna in nikakor ne more biti vir trgovanja.

 

To Knjigo lahko kopirate za svoje pridiganje ali da jo distribuirate ali tudi za Evangelizacijo v Socialnih Omrežjih, pod pogojem, da njena vsebina ni kakor koli spremenjena ali spremenjena, in da je spletna stran mcreveil.org navedena kot vir.

 

Gorje vam, satanovi zastopniki, ki ste pohlepni in ki boste poskušali te nauke in pričevanja tržiti!

 

Gorje vam, satanovi sinovi, ki radi objavljate te nauke in pričevanja na Družbenih Omrežjih, pri tem pa skrivate naslov Spletne Strani www.mcreveil.org ali ponarejate njihovo vsebino!

 

Vedite, da se lahko izognete človeški pravici, vendar se zagotovo ne boste izognili Božji sodbi.

 

Kače, gadja zalega! kako boste ubežali sodbi pekla? Matevž 23:33

 

KRSTOM V VODI

 

1- Uvod

 

Ljubljeni v Gospoda, in vse vas, ki berete to poučevanje, mir z vami! Blagoslavljam Gospoda, našega Boga, Očeta našega Gospodarja in Gospoda Jezusa Kristusa, ki mi v svoji zvestobi daje milost, da vam dam na voljo ta nauk o vodnem krstu, ki ga Sveto pismo imenuje tudi Janezov krst ali krst kesanja.

 

V knjigi Janeza v poglavju 1, nas Biblija uči, da so vsi ljudje Božja bitja, vendar niso vsi Božji otroci. Sveto pismo nas uči tudi, da je na vsaki osebi, da se prostovoljno odloči, da bo postal Božji otrok. In pogoj, da postanemo Božji otrok po Svetem pismu, je, da sprejmemo Jezusa Kristusa kot Gospoda in osebnega Odrešenika ter verjamemo v Njegovo ime. To je tisto, kar smo lahko prebrali v Janez 1:12-13 "12A katerikoli so ga sprejeli, jim je dal oblast, da postanejo otroci Božji, njim, ki verujejo v ime njegovo,13ki se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, marveč iz Boga." Pogoj, da postanemo Božji otrok, je torej pogoj v dosegu vseh. Vsak človek lahko potem, če želi, zapusti status zgolj Božjega bitja in vzame status Božjega otroka. Vse kar potrebuje je, da sprejme Jezusa Kristusa za Gospoda in osebnega Odrešenika.

 

In da bi prejeli Jezusa Kristusa kot Gospoda in osebnega Odrešenika po Svetem pismu, je treba verjeti Vanj in biti krščen. Marko 16:16 pravi: "Kdor veruje in je krščen, bo zveličan, a kdor ne veruje, bo obsojen." V krst z vodo je tako tesno povezana, da odrešenja; in zaradi svojega velikega pomena, smo ugotovili, da je najbolje, da študija najbolj natančen način je mogoče, odgovor na vsa vprašanja, ki se vprašaš, ali zelo pogosto.

 

2- Kaj je Vodni Krst?

 

2.1- Odrešenje

 

Preden opredelimo, kaj je vodni krst, se pogovorimo malo o odrešenju. Sveto pismo nas uči, da je Bog ob stvarjenju posvaril človeka, da ga bo neposlušnost pripeljala do smrti. I Mojzes 2:16-17 "16In GOSPOD Bog zapove človeku, rekoč: Od vsega drevja s tega vrta prosto jej;17a od drevesa spoznanja dobrega in hudega, od tega ne jej: zakaj tisti dan, ko bodeš jedel od njega, gotovo zapadeš smrti!" Satan, ki je že izgubil božjo slavo zaradi svojega ponosa in upora, je bil ljubosumen, da bi človek koristi od te Božje slave. In satan, ki je vedel, da Bog ne prenaša greha, je tudi vedel, da je dovolj, da pripelje človeka v greh, da bi bil človek po vrsti zavrnjen od Boga in izgubil privilegiran kraj pred Bogom. Dal je past za človeka in ga vodil z zvito v greh. In greh je odprl vrata do smrti v življenju človeka. Rimljanom 5:12 "Zatorej, kakor je po enem človeku prišel greh na svet in po grehu smrt, in je tako na vse ljudi prišla smrt, zato ker so vsi grešili."

 

Biblija nas uči, da se je Bog zaradi svoje ljubezni do človeka odločil, da človeka ne zapusti, ne da bi mu dal priložnost za kesanje. Zato je dal človeku priložnost, da mu oprostijo grehe, da bi se lahko približal Bogu. Kot v Božjih očeh lahko samo kri izbriše grehe, Bog je dovolil človeku, da bi živali žrtve (III Mojzes 4), tako da bi kri teh živali pokrivajo svoje grehe. To je tisto, kar človek je vedno prakticirali v preteklosti, v kaj Bog pozval Stara Zaveza. Hebrejcem 9:22 "In s krvjo se skoraj vse očišča po postavi, in brez prelitja krvi se ne zgodi odpuščenje."

 

Bog se je, da bi izkazal svojo ljubezen do človeka, ki ga je izbral, da bo naredil po svoji podobi, znova izbral, da bo odrešenje človeku postalo dostopnejše, tako da je dovolil, da ena večna žrtev nadomesti številne različne žrtve, ki jih je moral človek narediti glede na vrsto greha, ki ga je moral narediti zavezan, in ki ga je moral vsakič obnoviti. Da bi prišel do te končne rešitve, je Bog ugotovil, da je bolje, da lastnega Sina, njegovega edinega Sina, spremeni v žrtvovanje. Odločil se je, da bo njegov edini Sin jagnje Boga v Expiatory žrtvovanje. Zato je poslal Jezusa Kristusa, da umre za grehe ljudi, da bi lahko postal žrtev za vse grehe vseh ljudi.

 

Hebrejcem 9:11-14 "11Kristus pa je nastopil kot veliki duhovnik prihodnjih dobrot in je šel skozi večji in popolnejši šator, ki ni z roko narejen, to je, ki ni tega stvarjenja,12tudi ne po krvi kozlov in telet, ampak po svoji lastni krvi, enkrat za vselej v svetišče, ko je bil pridobil večno rešitev.13Kajti če bikov in kozlov kri in junice pepel, ki pokropi onečiščene, posvečuje za čistost mesa,14kolikanj bolj bo kri Kristusa, ki je po Duhu večnem daroval samega sebe brez madeža Bogu, očistila vest vašo mrtvih del, da služite Bogu živemu!"

 

Razodetje 5:9 "In pojo pesem novo, govoreč: Vreden si prejeti knjigo in odpreti pečate njene; kajti bilo si zaklano in si jih odkupilo Bogu s krvjo svojo iz vsakega rodu in jezika in ljudstva in naroda.".

 

Zato vsak človek, ki se približa Bogu, ne potrebuje več žrtev; Samo sprejeti mora to žrtev, ki jo je Bog že zagotovil. To žrtvovanje se imenuje Jezus Kristus. Torej v resnici nihče ne bi smel iti v pekel zaradi greha, ker je bila žrtev za grehe ljudi že narejena. Janez 19:30 pravi: "Ko pa Jezus ocet okusi, reče: Dopolnjeno je! ..." Skozi daritev Jezusa Kristusa, Božje Jagnje, človek ni več videl kot grešnik v očeh Boga. Kristus je umrl na križu z vse grehi vse moški. Vsak človek, ki se najde v Peklu, se ne bo našel tam, ker je grešil, ampak zato, ker je zavrnil Božji načrt zveličanja za življenje svoje, ker je zavrnil žrtev, ki mu jo je Dal Bog za grehe svoje. Odrešenje človeka odvisno, niti na število grehov, niti na vrsto grehov, da se mu je zavezala, odrešenje človeka, je odvisno od izključno daritev Jezusa Kristusa.

 

V očeh Boga, tisti, ki je storil samo en greh ni drugačen od tistega, ki je storil tisoč. In tisti, ki ima samo lagal, da jih ni drugačen od tistega, ki je precej storil rop ali umor. Vsak greh si zasluži smrt. Zato je človek v svoji nevednosti tisti, ki verjame, da obstajajo majhni grehi brez pravih posledic pred Bogom in velikimi grehi. To je napaka. En sam greh, majhen v očeh človeka ali ne, je dovolj, da človeka pripelje v Pekel. Rimljanom 6:23 "Kajti plačilo za greh je smrt, a milostni dar Božji je večno življenje v Kristusu Jezusu, Gospodu našem."

 

To je razlog, zakaj odrešenje človeka ni odvisna bodisi na število grehov, da človek stori ali na vrsto grehov stori, ali o naravi tega greha. Vsak greh, "velik" ali "majhen", da bi bil popolnoma izbrisan, potrebuje kri. To pomeni, da če boste zagrešili greh in želite videti, da je greh odpuščen in izpihnjena od Boga, boste potrebovali kri. In edina kri, ki je zmožna izbrisati grehe, je kri Jezusa Kristusa, ki jo je Bog žrtvoval, za odpuščanje grehov. Nato razumete, zakaj je odrešenje vsakega človeka odvisno izključno od Jezusa Kristusa in ne od drugega človeka ali drugega boga ali celo neke tradicije. Dejanja 4:12 rekel: "Tam je rešitev v ni druge; ker je v Nebesih nobeno drugo ime, ki je bila izdana med moškimi, s katerimi se moramo, bo rešen."

 

Razen Jezusa Kristusa noben drug človek ni umrl, da bi rešil ljudi pred njihovimi grehi. Bilo je celo nemogoče, da bi človek umrl, da bi rešil ljudi pred svojimi grehi, kajti samo oseba, ki ni nikoli grešila, lahko reši ljudi. In kot veste sami, se vsak moški, rojen od moškega in ženske, že rodi v grehu in kot tak ne more več trditi, da bi koga rešil pred grehom. Zato se spomnite, dragi prijatelji, da odrešenje nima nobene zveze z religijami, da zveličanje nima nobene zveze s tradicijami in da zveličanje nima nobene zveze z običaji ljudi. Odrešenje je božje darilo, dano brezplačno vsem, ki sprejmejo daritev krvi Jezusa Kristusa, edino kri, ki očisti in odstrani grehe.

 

Ne glede na to, ali se definirate kot krščan ali musliman ali katoličan ali budist, ali ateist ali animist, vedite, da nobena religija ne reši, noben drug človek zunaj Jezusa Kristusa ne reši, nobene filozofije ne more shraniti ne more prihraniti, nobena tradicija ne more prihraniti, noben prednik ne more rešiti. Samo Jezus Kristus je dal svoje življenje, da bi rešil človeštvo. Janez 3:16 "Kajti tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina svojega edinorojenega, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temveč da ima večno življenje."

 

Pripadati ali ne Cerkvi ni pomembno, saj nobena Cerkev ne more rešiti. Biti v družini duhovnika ali župnika ali katerega koli drugega božjega služabnika ni pomembno, saj noben človek ne more rešiti in noben človeški odnos ne more rešiti. Bolj ali manj zavajajoč naslov, ki ga imamo v družbi, ne bo imel pomena pred Božjo sodbo. Bolj ali manj Častna intelektualna raven, ki jo imamo, ne bo prispevala na dan sodbe. Jezus Kristus je in ostaja Edinstven vrata raja. Janez 10:9 pravi: "Jaz sem vrata: skozi mene če kdo gre noter, bo zveličan, in bo hodil noter in ven in najde pašo." Janez 14:6 pravi: "Veli mu Jezus: Jaz sem pot in resnica in življenje; nihče ne pride k Očetu razen po meni."

 

Zakaj je Jezus Kristus in ne nekoga drugega? Ker se je samo Jezus Kristus žrtvoval za grehe človeštva. Noben drug človek, ali je bil prerok, ni umrl za naše grehe; in nobena ženska, tudi mati Jezusova, ni umrla za naše grehe. 1Timoteju 2:5-6 pravi: "5Zakaj eden je Bog, eden tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus,6ki je dal samega sebe v odkupnino za vse. ...".

 

Vsi ti nevedni katoličani, ki verjamejo, da so krščeni in celo potrjeno mora razumeti, zdaj, da niso nikoli poznali pravega Odrešenika Jezusa Kristusa. Če jih smrt preseneti, je naravnost v Peklu, da bodo pristali. Bolje se pokesajo, dokler je še čas. Če se odločijo, da bodo vztrajali in ostali v tej odvratni sekte, je, ko so v ognju Pekla, da bo razumel, da je doktrina potrditve, doktrina prve občestvu in doktrine drugega občestvu, so bili Hudičeva doktrina.

 

Kot smo prebrali v Janezu 1:12-13, je Bog vsakemu dal možnost, da postane Božji otrok. Nihče ni izključen iz odrešitve in nihče ni dolžan sprejeti Božje odrešitve. Vsaka oseba ga mora sprejeti svobodno, prostovoljno in zavestno. Pomembno pa je, da ne pozabimo, da bodo le božji otroci vstopili v Nebesa. Vsak človek bo živel večno. In Nebesa, tako kot Pekel, so večna. Vse se ne konča po smrti, kot nekateri ljudje mislijo. Po smrti se začne pravo življenje, večno življenje.

 

Biblija nam pove, v Hebrejcem 9:27 "In kakor je človeku namenjeno enkrat umreti, po tem pa sodba." Po tej sodbi bo ločitev, nekateri bodo celo večnost preživeli z Bogom, v popolni sreči, drugi pa bodo svojo večnost preživeli v ognju. Matevž 25:31-41, 46 "31Kadar pa pride Sin človekov v slavi svoji in vsi angeli ž njim, tedaj bo sedel na prestol svoje slave. 32In pred njim se zbero vsi narodi, in ločil jih bo enega od drugega, kakor loči pastir ovce od kozlov, 33in postavi ovce sebi na desno, a kozle na levo. 34Tedaj poreče Kralj tistim na desnici svoji: Pridite, blagoslovljeni Očeta mojega, podedujte kraljestvo, ki vam je pripravljeno od ustanovitve sveta. .41Tedaj poreče tudi tistim na levici: Pojdite od mene, prokleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in angelom njegovim! ...46In ti pojdejo v večno trpljenje, pravični pa v večno življenje." To je izbira, ki jo boste naredili na tem zemlji, ki bo določil, kje boste preživeli večnost.

 

Bog nam pove, v Janez 3:18 "... Kdor ne veruje, je že obsojen, ker ni veroval v ime edinorojenega Sina Božjega." In v Marko 16:16 beremo: "... A kdor ne veruje, bo obsojen." Torej, vse tiste, ki ne verujejo v Jezusa Kristusa bo obsojen! To nima ničesar opraviti z dobro ali zlo, ki ste jih naredili na zemlji. To nima nič opraviti z dobrimi deli. To nima nič opraviti s tvojo vero. To nima nič opraviti s vaš izvor, to nima nič opraviti z vaše Navade, in to nima nič opraviti z barvo vaše kože. Samo dejstvo, da ne verjameš v Jezusa te obsoja, čeprav si najbolj radodaren človek na svetu

 

2.2- Novo Rojstvo

 

Zdaj, ko je pojem odrešitve dobro pojasnjen, poskusimo videti, kako naj človek to stori, da bo rešen. Kaj pravi Sveto Pismo? Marko 16:16 rekel: "Kdor veruje in je krščen, bo zveličan. ..." Iz tega sledi, če hočeš biti rešen, moraš verjeti in biti krščen. Ta samo odlomek kaže, da je Bog krst povezal s odrešitvijo, krst pa je pogoj za vstop v Nebesa. Janez 3:1-5 pravi: " 3Resnično, resnično ti pravim: Če se kdo na novo ne rodi, ne more videti kraljestva Božjega. 4Reče mu Nikodem: Kako se more človek roditi, ko je star? Ali more drugič iti v telo matere svoje in se roditi? 5Jezus odgovori: Resnično, resnično ti pravim: Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v kraljestvo Božje." Kot smo pravkar prebrali, nihče ne bo vstopil v Nebesa, ne da bi se rodil iz vode in Duha.

 

2.2.1- Kaj pomeni, da se rodi iz Vode in Duha?

 

Ko smo verjeli v Jezusa in se krstil v vodi, mi smo rojeni vode. Gospod pa nam daje Svetega Duha, ki je obljuba odrešenja, in navzočnost Svetega Duha v nas, nas naredi osebe rojen iz Duha. Postanemo znova, kraj, naseljen z božjega Duha: To je za to razlog, da je Sveto Bibliji pravi, da smo tempelj Svetega Duha. Od tega trenutka naprej status osebe rojene le po mesu« prepustimo statusu osebe, ki se poleg rojstva po mesu tudi rodi iz vode in Duha. Postanemo oseba ponovno rojen.

 

2.2.2- Zakaj je krst v vodi nujno potrebno?

 

Morda se sprašujete, zakaj je to, da je absolutno potrebno, da se krstite v vodi za vstop v Božje kraljestvo. Preprost odgovor je ta: Bog je želel, da bi tako. Najenostavnejši odgovor je, da je Bog tako Hotel. Zelo dobro moraš vedeti, da nisi tukaj, da bi oporekal Bogu, tukaj si, da ga ubogaš. Bog je nad vsem tvojim Stvarnikom, in ne samo lik, s katerim lahko svobodno oporekaš. Bog v svoji suverenosti se je zato odločil, da bo Vodni krst, ki ga Biblija prav tako imenuje krst kesanja, element odrešitve. Če krst je, da nas pripelje do kesanja, in kot brez kesanja, da nihče ne more biti zveličan, smo razumeli, zakaj je absolutno nujno potrebno, da se je krstil v vodi, da se shranijo za tisti, ki želi, da se zveličan.

 

2.3- Kot identifikacijo s smrtjo in vstajenjem Jezusa Kristusa.

 

Biblija predstavlja za nas krst vodi, kot identifikacijo s smrtjo in vstajenjem Jezusa Kristusa. To pomeni, da s krstom umremo v zvezi z našim preteklim življenjem, da bi od zdaj naprej živeli samo za Jezusa Kristusa. V resnici, ko smo potopljeni v vodo krst, smo pokopani s Kristusom, in ko pridemo iz vode, se ponovno dvignemo s Kristusom. To smo prebrali v naslednjih odlomkih:

 

Rimljanom 6:3-4 "3Ali pa ne veste, da smo se, katerikoli smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krstili v smrt njegovo? 4Pokopani smo torej bili ž njim vred po krstu v smrt, da naj tako, kakor je vstal Kristus iz mrtvih po Očetovi slavi, hodimo tudi mi v novem življenju."

 

Kološanom 2:12 "Pokopani z njim vred v krstu, v katerem ste tudi vstali z njim od smrti po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil izmed mrtvih."

 

Kološanom 3:1-3 "1Če ste torej bili obujeni s Kristusom vred, iščite, kar je gori, kjer je Kristus, sedeč na desnici Božji. 2V mislih imejte, kar je gori, ne, kar je na zemlji. 3Kajti umrli ste, in življenje vaše je skrito s Kristusom v Bogu."

 

Za zaključek, da bi se krstili v vodi, je umreti v zvezi z grehom, in postati novo bitje. 2Korinčanom 5:17 "Zato če je kdo v Kristusu, je novo stvarjenje; staro je prešlo, glej, postalo je novo vse."

 

2.4- Zavezo, da živiš življenje Jezusa Kristusa

 

Za tiste, ki se želite krstiti, je pomembno, da razumete, da krst z vodo ni le zaveza, ampak tudi zaobljuba, da se boste odpovedali svojemu staremu življenju. Biti krščen pomeni biti ponovno rojen. S krstom se zavežete, da boste začeli novo življenje po Kristusovem vzoru, torej da boste hodili, kot je hodil Kristus. Janez 2:6 "Kdor pravi, da v njem ostaja, mora tudi tako živeti, kakor je on živel." Krst z vodo je torej zaobljuba, da bomo ubogali Boga in živeli Zanj v Jezusu Kristusu.

 

3- Krstom v Vodi, Krst Janezov, in Krst Kesanja

 

Ali obstaja razlika med krstom v vodi, krst janezov, in krst kesanja? Absolutno ne! V skladu z Božjo Besedo, ni razlike med pogoji "krstom v vodi", "krst kesanja" in "krst Janezov". Vse pomeni isto stvar.

 

3.1- Zakaj izraz Krstom v Vodi?

 

Preprosto zato, ker je ta krst storiti v vodi, v nasprotju s krstom Svetega Duha, ki se izvaja v Svetem Duhu.

 

3.2- Zakaj izraz Krst Janezov?

 

Preprosto zato, ker je bil Janez, ki je bil poslan, da to storijo krstu. Služba vodnega krst je Bog dal Janezu. Zaradi tega ga imenujejo Janeza Krstnika. Na enak način, kot imenujemo krst vode, Janezov krst, na isti način lahko rečemo tudi krst Svetega Duha, krst Jezusa, ker je Jezus, ki krščuje Svetega Duha.

 

3.3- Zakaj izraz Krst Kesanja?

 

Preprosto zato, ker ta krst vodi človeka, da kesanja, kot je dejal Janeza Krstnika v Matevž 3:11 "Jaz vas krščujem z vodo za izpokorjenje, ..."

 

To so demoni sekte, ki držijo, da je Sam Jezus Kristus Bog Oče, Sin in Sveti Duh, in ki skušajo podpreti svojo neumnost z dokazovanjem, da obstaja razlika med temi tremi izrazi. Ne sledite tem čarovniki, če ne želite, da bi porabili svoj večnost v Peklu. To so ljudje, ki so izbrali Pekel.zdaj rekrutirajo tiste, ki jih bodo spremljali v Pekel. Teči stran od teh demoni, če ste cenijo vaše odrešenje, ali ostati z njimi, če vam je ljubše Pekel. V vseh primerih, ste opozorjeni!

 

Skratka, imejte v mislih, da Krstom v Vodi = Krst Janezov = Krst Kesanja. To potrjujejo naslednje odlomke: Matevž 3:11 "Jaz vas krščujem z vodo za izpokorjenje; ..." Lukež 3:3 "In on pride v vso okolico Jordansko in propoveduje krst izpokorjenja v odpuščenje grehov." Dejanja 1:5 "Kajti Janez je sicer krstil z vodo, ali vi boste krščeni s svetim Duhom ne dolgo po teh dneh." Dejanja 13:24 "Potem ko je Janez, nastopivši pred javnim prihodom njegovim, oznanil krst izpokorjenja vsemu ljudstvu Izraelovemu." Lukež 7:29 "In vsi ljudje, ki so ga slišali, in cestninarji so priznali pravičnost Bogu, krstivši se s krstom Janezovim."

 

4- Kaj naj storim pred Krstom Vode?

 

Da bi bil vodni krst veljaven pred Bogom, mora biti izpolnjenih nekaj pogojev. Tisti, ki se zaveže k vodnemu krstu, mora verovati in priznati svoje grehe.

 

4.1- Verjeti: Predpogoj za Krst

 

Biblija nam pove, v Marko 16:16, ki "Kdor veruje in je krščen, bo zveličan, a kdor ne veruje, bo obsojen." Zato razumemo, da moramo verjeti, preden smo krščeni. Na tej ravni je majhna točka za pojasnilo. V Jakob 2:19 pisano je: "Ti veruješ, da je Bog eden; prav delaš. Tudi zli duhovi to verujejo in groza jih je." Zato verjeti ne pomeni samo priznati obstoj Boga, kot je to v primeru mnogih ljudi na tem svetu. Verjeti pomeni priznati, da je Jezus Kristus Božji Sin. Sprejmi njegovo žrtev na križu, sprejmi Jezusa Kristusa za svojega Odrešenika in sprejmi Jezusa Kristusa za svojega novega Gospodarja, z vso pokorščino, ki iz njega izhaja. To pomeni "daj svoje življenje Jezusu".

 

Naslednje verze potrjujejo, da preden se krstiti je treba najprej verjeti:

 

Dejanja 2:37-41 "37Ko so pa to slišali, jih zbode v srce ter reko Petru in drugim apostolom: Kaj nam je storiti, možje in bratje? 38Peter jim pa reče: Izpokorite se in naj se krsti vsakdo izmed vas v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje grehov svojih, in prejmete dar svetega Duha. … 41Kateri so torej besedo njegovo radi sprejeli, so bili krščeni; in pridružilo se jih je tisti dan kakih tri tisoč duš."

 

Dejanja 8:12 "Ko so pa verovali Filipu, ki je oznanjeval evangelij o kraljestvu Božjem in o imenu Jezusa Kristusa, so se dali krstiti možje in žene."

 

Dejanja 8:13 "Tudi Simon sam je sprejel vero, in po svojem krstu se je držal Filipa..."

 

Dejanja 8:36-38 "36Ko se pa tako peljeta po cesti, prideta k vodi; in komornik reče: Glej, voda! kaj brani, da bi bil krščen? 37Filip pa reče: Če veruješ iz vsega srca, smeš. In odgovori in reče: Verujem, da je Jezus Kristus Sin Božji. 38In ukaže ustaviti voz; in oba stopita v vodo, Filip in komornik, in ga krsti."

 

Dejanja 16:31-34 "31Ona pa rečeta: Veruj v Gospoda Jezusa, in zveličal se boš ti in hiša tvoja.32In govorita mu besedo Gospodovo in vsem, ki so bili v hiši njegovi.33In vzame ju s seboj še tisto nočno uro ter jima izmije rane, in pri tej priči je bil krščen on in vsi njegovi.34In pelje ju gori v hišo svojo in jima pripravi večerjo in se raduje, ker je postal z vso hišo svojo veren Bogu."

 

Dejanja 18:8 "Krisp pa, načelnik shodnice, je postal veren Gospodu z vso hišo svojo; in veliko Korinčanov, ki so poslušali, je verovalo in se dalo krstiti."

 

4.2- Spovejte se njegovih grehov: Pogoj za Krst

 

Vsakdo, ki verjame v Jezusa Kristusa je, da priznam svoje grehe; in izpoved grehov se je treba izvesti pred potopitvijo v vodo, krst, kot smo brali v naslednjih odlomkov:

 

Matevž 3:5-6 "5Tedaj je prihajal k njemu ves Jeruzalem in vsa Judeja in vsa okolica jordanska, 6in on jih je krščeval v Jordanu, izpovedujoče grehe svoje."

 

Marko 1:5 "In k njemu je prihajala vsa Judejska dežela in vsi Jeruzalemci, in krstil jih je v reki Jordanu, pripoznavajoče grehe svoje."

 

Zdaj, ko je jasno, da je spoved nepogrešljiv predpogoj za krst vode, se lahko vprašamo, kako se izpovedati grehov.

 

4.2.1- Kako priznati svoje grehe?

 

Pregovori 28:13 "Kdor prikriva pregrehe svoje, ne bo imel sreče, kdor pa se jih obtoži in jih zapusti, doseže usmiljenje." Če hočeš biti odpuščen in odrešen, moraš pošteno in iskreno priznati vse svoje grehe ter se trdno zavezati, da se jim boš trajno odpovedal.

 

Pomembno je vedeti, da je izpoved grehov ne more biti v srce ali v nizki glas, ali v grlu. Izpoved grehov se je treba storiti na glas, pred Božji služabnik, ki krstiti vas. Matevž 3:5-6 "5Tedaj je prihajal k njemu ves Jeruzalem in vsa Judeja in vsa okolica jordanska, 6in on jih je krščeval v Jordanu, izpovedujoče grehe svoje."

 

Majhno opozorilo: Ne Padi v past lažnih pastorjev, ki te silijo, da stojiš pred množico ljudi in priznaš svoje grehe. To ni pred množico ljudi, niti pred vsako Kongregacije, da morate priznati svoje grehe. Priznanje grehov na glas ne pomeni priznanja grehov pred celo cerkvijo.

 

Na koncu ne pozabite, da je treba vsako priznanje grehov opraviti na glas; naj gre za priznanje svojih grehov, ko ste grešili, ali za priznanje Jezusa Kristusa, torej za priznanje Jezusa Kristusa kot Gospoda, Odrešenika in Boga. Rimljanom 10:9-10 "9Ker če pripoznaš z usti svojimi Jezusa za Gospoda in veruješ v srcu svojem, da ga je Bog obudil iz mrtvih, boš zveličan. 10S srcem se namreč veruje za pravičnost, a z usti se pripoznava za zveličanje."

 

4.2.2- Kaj so grehe, da priznam absolutno?

 

Vedite, da naj bi z vodnim krstom dosegli ne le odrešenje v Kristusu Jezusu, torej večno življenje, temveč tudi Osvoboditev vsakega nečistega duha in Osvoboditev vsega, kar nas veže na svet teme. Za to je potrebna poštena in iskrena izpoved vseh grehov. Za boljše razumevanje te teme preberite nauk o "Osvoboditev Nečistih Duhov", ki ga najdete na spletni strani https://www.mcreveil.org.

 

Tudi če v celoti lahko v dobri veri pozabimo na nekatere grehe, storjene v preteklosti, zlasti v daljni preteklosti, ne smemo pod nobenim pogojem izostanovati spovedi grehov, ki dajejo velik dostop do satana na naše življenje. Med temi grehi, ki jih je treba nujno priznati, so:

 

- Čarovništvo v vseh oblikah (magija, okultizem, sekte, homoseksualnost);

- Umor (vključno s prostovoljnim splavom), poskus samomora, poskus umora (vključno s poskusom splava);

- Spolni grehi (prešušstvo, blodnja, samozadovoljevanje, vse druge oblike nemodesnosti in nemoralnosti);

Posilstvo, kraja, sovraštvo, zamera, zavrnitev odpuščanja, zavrnitev restitucije in zlobnost.

 

Vsi ti grehi odpirajo široka vrata demonom in satanu omogočajo velik dostop do našega življenja. To je razlog, zakaj jih je treba pred krstom nujno spovedati. Medtem ko nekateri od teh grehov potrebujejo le spoved, drugi poleg izpovedi zahtevajo odškodnino. To nas vrača k pojmu restitucija. Prav tako morate prositi Boga za odpuščanje za grehe svojih prednikov, da bi se osvobodili vezi dediščine.

 

Čarovništvo v vseh oblikah vključuje aktivno čarovništvo, pasivno čarovništvo in vse, kar je povezano s čarovništvom. Pod čarovništvom aktivne, mislim na samo prakticiranje čarovništva in vse oblike iniciacije v čarovništvo, posvetovanje z mrtvimi, jogo in druge tehnike meditacije in sproščanja. Na drugi strani pasivno čarovništvo vključuje vse oblike posrednih praks čarovništva, kot so obisk Čarodeji, svetovanje vedeževalcev in drugih jasnovidcev, posvetovanje z jasnovidci, da bi mrtvi govorili, branje horoskopov, numerologija, uporaba zemljevidov za napovedovanje prihodnost, treniranje borilnih veščin itd. Če želite vedeti, kako priznati čarovništvo, je na spletni strani https://www.mcreveil.org na voljo nauk o tej temi. To poučevanje ima naslov: "Kako zapustiti satanov tabor".

 

Vse oblike čarovništva, magije in okultizem, dal tistim, ki vadijo v neposrednem stiku z okultno svetu, in vzpostaviti na nas, ali nam je všeč ali ne, dogovorov s svetom teme. Da bi se te zaveze v času krstu popolnoma zlomile, je nujno, da se iskreno pokesamo in priznamo. Na žalost, v večini primerov, duh neresnico persuades tiste, ki želijo biti krščen, da molči o nekaterih vidikih, zlasti čarovništva, ali ostati nejasna in nenatančna v njihovo priznanje grehov; ki preprečuje njihovo duhovna osvoboditev.

 

Res, ker niso priznali čarovništva, dovolijo satanu, da obdrži vse svoje pravice nad njimi. Tisti, ki izvaja čarovništvo, lahko samo upa, da mu bo Bog odpustil in bo odrešen, če se bo iskreno in popolnoma pokesal. Če on naredi videza kesanje, ali če je confesses nekatera njegova dela čarovništva, ki jih skriva drugim, ali če je confesses njegova dejanja čarovništva v fuzzy in zastrte način, to je z zvit, to je izguba časa. Dejanja 19:18-19 "18Mnogi tudi teh, ki so bili sprejeli vero, so prihajali ter priznavali in razodevali dela svoja19A mnogi tistih, ki so uganjali vraže, so znesli knjige in jih sežgali vpričo vseh; in ko so sešteli njih ceno, so našli, da so veljale petdeset tisoč srebrnikov."

 

Kot smo videli zgoraj, je krst vode dejansko zavezanost hoditi z Jezusa Kristusa. Zaveza, da bo Jezus Kristus njegov Mojster. Takoj, ko se želimo zavezati, se moramo najprej in obvezno popolnoma osvoboditi zavez, ki smo jih prej prevzeli s satanom in svetom teme, saj kot beremo v Matevž 6:24 "Nihče ne more dvema gospodoma služiti: ker ali bo enega mrzil in drugega ljubil, ali bo enemu vdan in bo drugega zaničeval..."

 

Kar zadeva grehe, ki zahtevajo odškodnino, priporočam nauk z naslovom "Restitucija", ki podrobno pojasnjuje to temo. Najdete ga na spletni strani www.mcreveil.org.

 

5- Kako je treba Vodni Krst je treba storiti?

 

Ni se nam treba toliko zanašati na slovar ali iskanje izvora besed, da bi razumeli, kaj je krst vode in kako naj to storimo. Gospod nam je prihranil nepotrebne raziskave, kar je svojemu Wordu omogočilo, da govori sama zase; smo le, da preuči Biblija skrbno, in bomo razumeli, in nedvoumno, vse, kar želimo razumeti. Biblija vsebuje lasten slovar. V bistvu, najboljši svetopisemski slovar je še vedno Sveto Biblija . Če želite vedeti, kako bi bilo treba narediti krst vode, preprosto branje, brez potrebe po razlagi, nekaj verzov Svetega pisma je dovolj za nas.

 

Matevž 3:5-6 "5Tedaj je prihajal k njemu ves Jeruzalem in vsa Judeja in vsa okolica jordanska, 6in on jih je krščeval v Jordanu, izpovedujoče grehe svoje."

 

Matevž 3:16 je dejal: "In Jezus, ko je bil krščen, stopi precej iz vode. ..."

 

Dejanja 8:38-39 je dejal: "38In ukaže ustaviti voz; in oba stopita v vodo, Filip in komornik, in ga krsti. 39Ko pa stopita iz vode, vzame Duh Gospodov Filipa; in ni ga več videl komornik, zakaj nadaljeval je vesel svojo pot. A Filip se je znašel v Azotu, in gredoč dalje, je oznanjeval evangelij vsem mestom, dokler ni prišel v Cezarejo."

 

Kološanom 2:12 "Pokopani z njim vred v krstu, v katerem ste tudi vstali z njim od smrti po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil izmed mrtvih."

 

Rimljanom 6:3-4 "3Ali pa ne veste, da smo se, katerikoli smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krstili v smrt njegovo? 4Pokopani smo torej bili ž njim vred po krstu v smrt, da naj tako, kakor je vstal Kristus iz mrtvih po Očetovi slavi, hodimo tudi mi v novem življenju."

 

Te nekaj verzov nam omogočajo, da razumejo brez kakršnih koli težav, da je krst storiti v vodi, in ne zunaj vode. In tudi če smo uporabili etimologijo besede krst, bi imeli nobenega problema razumevanja, kako bi bilo treba storiti krst vode. Izraz krst izvira iz grške "baptizein", kar pomeni, potapljanje v tekočino, potopitvijo.

 

Kar ste pravkar prebrali, vas pripelje do tega, da razumete, dragi bratje in dragi prijatelji, da ni veliko načinov za vodni krst. Obstaja samo en način; z potopitev. Torej pojdi in vprašaj vse tiste, agenti Pekla, ki dajo nekaj kapljic vode na ljudi glav, kot je krst, da vam povem, kje je njihov nauk o krstu prihaja. Ne pozabite, da so te kapljice vode, ki jih ti demoni nanesejo na glave, prekletstva, ki jih ti demoni nalijejo na vas, obenem pa vas naredijo zlobnimi uroki, da vas zadržijo v zvezah satane in vas vežejo na Pekel. Če ceniš svojo odrešitev, zbeži stran od vseh satanističnih sekt, ki so ljudem položile nekaj kapljic vode na glavo kot krst. Ne glede na to, ali trmasto ostajate v teh gnusnih sektah ali zapuščate te gnusne sekte, ne sodite v past, da bi vzeli te kapljice vode iz psovk, ki ste jih dobili na glavo, za krst. To še nikoli ni bil krst, in nikoli ne bo veljalo za krst. Morate, da imajo pravi krst, da se shrani.

 

Preberite in meditirati na tem prehodu, ki ga Janez 3:22-23, ki pravi: "22Potem pride Jezus in učenci njegovi v Judejsko deželo, in tu prebiva ž njimi in krščuje. 23Krščeval je pa tudi Janez v Enonu blizu Salima, ker je bilo tam mnogo vode, in ljudje so prihajali in se dali krstiti." Če krst je bil, da dajo nekaj kapljic vode na glave ljudi, povej mi, zakaj je Janez Krstnik za krst je bil iščejo kraje, kjer je veliko vode. Zakaj ni samo hodil okoli z malo steklenico napolnjena z vodo, če je le moral potresemo ljudi glave z nekaj kapljicami vode? Zato prenehajte zavajati sebe. Poučevanje je povsem jasno, da vsak izmed vas zdaj. Nobeden od vas, ki so trmasto, ki ostanejo v satanic sekt, ki počnejo, kar se imenuje "krst s škropljenjem", ne bodo imeli izgovorov. Bog se je odločil, da se vam bo razkril s tem učenjem. Torej niste več nevedni. Morate vedeti, da je ta poučevanje tu, da vas reši ali obsodi.

 

6- Kje naj izvajamo Vodni Krst?

 

Zdaj, da vemo, kako vodni krst naj bi bilo storjeno, smo lahko enostavno odgovoriti na vprašanje, "Kje?". Vodni krst je treba storiti povsod, kjer je bilo dovolj vode za potopitev. To je lahko potok, reka, reko, za tiste, ki ga imajo v svoji bližini, ali bazen za tiste, ki imajo eno, ali kadjo za tiste, ki so se le da. Naj vas ne motijo tisti satanovi agenti, ki vam pravijo, da je treba krst vode opraviti samo v tem, kar imenujejo "tekoča voda".

 

Srečal sem se s satanističnimi sekti, ki naredijo, čemur pravijo "tekočo vodo", edini pogoj za potrditev krsta. In zaradi tega v nekaterih mestih in v nekaterih državah ti demoni mesece zadržujejo ljudi brez krsta v iskanju njihove "tekoče vode". V Evropi in v državah, ki doživljajo zimo, združujejo vse kandidate za krst, da počakajo na poletje. In tudi v poletnih mesecih, je še vedno potrebno, da jim uspe najti svoj znameniti "tekoče vode". Ko ti satanovi agenti počnejo to neumnost, dobiš vtis, da so nevedni, ko dobro vedo, kaj hočejo. To je past, ki so jo nastavili ljudem, da bi preprečili, da bi bili ti ljudje rešeni. Poskrbite, da ne boste spet padli v njihove pasti. Kaj je potrebno za vodo krst je dovolj vode za potopitev. To potrjuje ta verz Janez 3:23, ki smo ga pravkar prebrali in ki ga lahko še vedno beremo::"Krščeval je pa tudi Janez v Enonu blizu Salima, ker je bilo tam mnogo vode, in ljudje so prihajali in se dali krstiti."

 

7- Ko je treba Vodni Krst je treba storiti?

 

Takoj, ko bomo razumeli pomen krsta, vprašanje "Kdaj?" postane neuporabna. Toda svet s svojo teologijo je že opustili Bog, smo prisiljeni, da pojasni, kaj je to še zelo preprosta za razumevanje.

 

Ko mora ena biti krščen? Jezus v Marko 16:16 nam pove, da je "Kdor veruje in je krščen, bo zveličan ..." To pomeni, da morajo ljudje, da se pokličejo zveličan, verjeti in biti krščeni. Krst mora torej potekati takoj takoj, ko nekdo sprejme Jezusa Kristusa. Janez 1:12 nas opominja, da smo vsi božja bitja, vendar nismo vsi božji otroci in da se lahko vsakdo odloči postati božji otrok, če prejme Jezusa Kristusa in verjame v Njegovo ime. Janez 3:3, ki pravi: "... Če se kdo na novo ne rodi, ne more videti kraljestva Božjega." In Jezus določa v Janez 3:5, da mora biti eden rojen iz vode in duha, da vstopijo v Božje kraljestvo. In če bomo rojeni iz vode in duha, da vstopimo v Božje kraljestvo, bo to prva stvar, ki jo bomo naredili.

 

Matevž 3:6 je dejal, da ljudje prišli, priznal svoje grehe in so bili krščeni v reki Jordan; brez odlašanja, brez šola krst, brez usposabljanja za krst.

 

Dejanja 2:37-41 "37Ko so pa to slišali, jih zbode v srce ter reko Petru in drugim apostolom: Kaj nam je storiti, možje in bratje? 38Peter jim pa reče: Izpokorite se in naj se krsti vsakdo izmed vas v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje grehov svojih, in prejmete dar svetega Duha. … 41Kateri so torej besedo njegovo radi sprejeli, so bili krščeni; in pridružilo se jih je tisti dan kakih tri tisoč duš." Božja Beseda nam dobro pove "na ta dan" in ne dan po tem, niti tri mesece po tečajih krsta, niti šest mesecev po katerem koli treningu.

 

Dejanja 8:12 "Ko so pa verovali Filipu, ki je oznanjeval evangelij o kraljestvu Božjem in o imenu Jezusa Kristusa, so se dali krstiti možje in žene."

 

Dejanja 8:26-39 "... 35Filip pa odpre usta in, začenši od tega pisma, mu oznani blagovestje o Jezusu. 36Ko se pa tako peljeta po cesti, prideta k vodi; in komornik reče: Glej, voda! kaj brani, da bi bil krščen? 37Filip pa reče: Če veruješ iz vsega srca, smeš. In odgovori in reče: Verujem, da je Jezus Kristus Sin Božji. 38In ukaže ustaviti voz; in oba stopita v vodo, Filip in komornik, in ga krsti. 39Ko pa stopita iz vode, vzame Duh Gospodov Filipa; in ni ga več videl komornik, zakaj nadaljeval je vesel svojo pot. A Filip se je znašel v Azotu, in gredoč dalje, je oznanjeval evangelij vsem mestom, dokler ni prišel v Cezarejo."

 

Filip bi lahko prosil etiopskega evnuha, naj pride in odide dva tedna pozneje, kot to počnejo nekateri nevedni pridigarji danes. Filipa bi se lahko bal tega velikega ministra Candace, kot to počnejo danes nekateri skorumpirani pridigarji. Philip bi poiskal kakšne lažne izgovore, kot jih poznamo danes, na primer z omembo problema rezervnih oblačil; lahko bi naložil tudi nekaj tednov krstnih tečajev, kot to počnejo norci dandanes. Toda Biblija nam govori, da je Filip pripadal Bogu in za to je lahko le dal Božjo Besedo v praksi, ne da bi ustvaril druge svetovne metode in ne da bi šel skozi teologije, ki so le teorije satanski.

 

Dejanja 9:17-18 "17In Ananija odide in pride v hišo, ter položivši nanj roke, reče: Savel, brat! Gospod me je poslal, Jezus, ki se ti je prikazal na poti, po kateri si šel, da izpregledaš in se napolniš svetega Duha. 18In precej padejo z oči njegovih kakor luskine, in takoj izpregleda. In vstane ter se da krstiti."

 

Če bi bil Ananija vrsta apostola, evangelista ali pastorja te generacije, bi Savlu naložil vsaj šest mesecev krstnih tečajev in opazovanja, da bi ugotovil, ali je bilo njegovo spreobrnjenje resnično. Moral je reči, da za nekoga, kot Savel, ki so prispevali k uboju Kristjani, nihče ne more tvegati, da krsti ga v vodo brez pomiriti sebe, da je bil res spreobrnil.

 

Dejanja 10:44-48 "... 47Ali more kdo zabraniti vodo, da se ne bi krstili ti, ki so prejeli svetega Duha, kakor tudi mi?In ukaže jih krstiti v imenu Jezusa Kristusa. Tedaj ga zaprosijo, naj ostane pri njih nekoliko dni. 48In ukaže jih krstiti v imenu Jezusa Kristusa ..."

 

Dejanja 16:14-15 " 14In neka žena, po imenu Lidija, prodajalka škrlata, iz mesta Tiatir, ki je častila Boga, je nas poslušala; tej je Gospod odprl srce, da je pazila na to, kar je Pavel govoril. 15Ko pa je bila krščena in njena družina..."

 

Dejanja 16:25-33 "25Opolnoči pa sta Pavel in Sila molila in pela hvalnice Bogu, jetniki pa so ju poslušali... 32In govorita mu besedo Gospodovo in vsem, ki so bili v hiši njegovi. 33In vzame ju s seboj še tisto nočno uro ter jima izmije rane, in pri tej priči je bil krščen on in vsi njegovi."

 

Današnji slepi učitelji preživijo svoj čas prenaša človeške teorije so se naučili v gnije imenujejo svetopisemskih inštitutov.

 

Dejanja 18:8 "Krisp pa, načelnik shodnice, je postal veren Gospodu z vso hišo svojo; in veliko Korinčanov, ki so poslušali, je verovalo in se dalo krstiti."

 

V Bibliji ne najdete nobenega primera nekoga, ki je svoje življenje dal Jezusu in katerega učenci so se odločili za preložitev krst na kasneje. Vsi, ki so sprejeli Jezusa Kristusa, so bili takoj krščeni. Vedite torej, da vsi ti tako imenovani božji služabniki, ki vam vsiljujejo to, čemur pravijo "krstni tečaj", "formacija za krst" itd. so agenti satana. Njihova učenja prihajajo k njim iz sveta teme. Slišal sem celo, da nekateri plačani cerkveni uradniki, ki so jih zmotno klicali pastirji, pravijo, da raje poučujejo ljudi, preden se krstijo, zaradi strahu, da bodo po krstu še naprej grešili. Kakšno neumno sklepanje! Ti tako imenovani pastirji so tam in vam potrjujejo, da niso bili nikoli poklicani. Za vsakega pravega Božjega otroka ve, da je vloga krst vode ni, da nas prepreči grešili. Vodni krst nikogar ne bo nikoli preprečil, da bi grešil.

 

Skozi zgodovino Cerkve ne boste našli niti enega primera nekoga, ki je bil krščen in ki ni nikoli več storil niti enega greha. Primer tega ne boste našli nikjer. Pojdi in vprašaj te čarovniške pastirje, da ti dajo še en razlog, da opravičijo njihovo zvijačnost. Povejte jim, da je razlog tako grotesken, da ne more mimo. Na splošno, da bi zmedel satanove agente, jih preprosto vprašam, ali so po krstu zagrešili še en greh. Ko jih vprašate, imajo vedno zaprta usta, kot bi pričakovali. Na koncu se spomnite, ljubljeni, da dokler imate priložnost najti dovolj vode za potopitev, je treba krst z vodo opraviti takoj, ko sprejmete Jezusa Kristusa.

 

8- Na kaj starosti se lahko krstimo?

 

Tu so nekateri elementi, ki bi vam morali pomagati rešiti to starostno težavo za krst vode. Človek običajno ne bi smel govoriti v smislu starosti, da bi bil krščen v vodi, ampak bi moral govoriti v smislu zrelosti uma. Nobena starost ne sme biti določena za krst. Ko bomo razumeli, kaj je krst vode, bo za tiste, ki imajo moč krstiti, lažje odločiti, katere ljudi sprejeti na krstu in katere ljudi še ne bi smeli sprejeti. Dovolite nam, poskusite iti skozi Biblijo, da vidim, kaj pravi o krstu vode, in o tistih, ki so se krstili, in razumeli bomo lažje na kaj starosti nekdo je moral biti sprejet v krstu vode.

 

Biblija nam pove, v Marko 16:15-16 "15In jim reče: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarjenju! 16Kdor veruje in je krščen, bo zveličan, a kdor ne veruje, bo obsojen."

 

Ta edinstveni svetopisemski verz sam od sebe odgovarja na vprašanje o starosti krsta v vodi in s tem konča vse polemike, povezane s to temo. Najprej nas Gospod prosi, da pridigamo dobre novice. To pomeni, da mora vsak, ki želi biti krščen, poslušati dobre novice, ki so bile pridigal. To pomeni, da kdor hoče biti krščen, mora poslušati pridigane dobre novice. Potem, kdor verjame ... To pomeni, da moraš po poslušanju verjeti. Končno in kdo bo krščen. To pomeni, da moramo najprej poslušati dobre novice, ki so bile pridigal, nato se odločiti, da bomo verjeli tej dobre novice in se na koncu prostovoljno sprijazniti s krstom. Ko Božja beseda je tako jasno, kje to sterilne razprava o starosti krst water, prihajajo iz vseh časov?

 

Čeprav ta edinstveni svetopisemski verz že jasno odgovoril na naše vprašanje, poglejmo, poglejmo, kaj drugi Biblija verzov pravijo o tem:

 

Dejanja 2:37-38 "37Ko so pa to slišali, jih zbode v srce ter reko Petru in drugim apostolom: Kaj nam je storiti, možje in bratje? 38Peter jim pa reče: Izpokorite se in naj se krsti vsakdo izmed vas v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje grehov svojih, in prejmete dar svetega Duha."

 

Dejanja 2:41 "Kateri so torej besedo njegovo radi sprejeli, so bili krščeni; in pridružilo se jih je tisti dan kakih tri tisoč duš."

 

Dejanja 8:12 "Ko so pa verovali Filipu, ki je oznanjeval evangelij o kraljestvu Božjem in o imenu Jezusa Kristusa, so se dali krstiti možje in žene."

 

Dejanja 8:13 "Tudi Simon sam je sprejel vero, in po svojem krstu se je držal Filipa; ..."

 

Dejanja 8:36-37 "36Ko se pa tako peljeta po cesti, prideta k vodi; in komornik reče: Glej, voda! kaj brani, da bi bil krščen? 37Filip pa reče: Če veruješ iz vsega srca, smeš. In odgovori in reče: Verujem, da je Jezus Kristus Sin Božji."

 

Dejanja 10:44-48 "44Ko je Peter še govoril te besede, pride sveti Duh na vse, ki so poslušali besedo. 45In zavzemo se verniki iz obreze, ki so bili prišli s Petrom, da se je tudi na pogane izlil dar svetega Duha; 46kajti slišali so jih govoriti jezike in poveličevati Boga. Tedaj izpregovori Peter: 47Ali more kdo zabraniti vodo, da se ne bi krstili ti, ki so prejeli svetega Duha, kakor tudi mi? In ukaže jih krstiti v imenu Jezusa Kristusa. Tedaj ga zaprosijo, naj ostane pri njih nekoliko dni. 48In ukaže jih krstiti v imenu Jezusa Kristusa..."

 

Dejanja 16:14-15 " 14In neka žena, po imenu Lidija, prodajalka škrlata, iz mesta Tiatir, ki je častila Boga, je nas poslušala; tej je Gospod odprl srce, da je pazila na to, kar je Pavel govoril. 15Ko pa je bila krščena in njena družina..."

 

Dejanja 16:30-33 "30in izpelje ju ven in reče: Gospoda, kaj mi je treba storiti, da se zveličam? 31Ona pa rečeta: Veruj v Gospoda Jezusa, in zveličal se boš ti in hiša tvoja. 32In govorita mu besedo Gospodovo in vsem, ki so bili v hiši njegovi. 33In vzame ju s seboj še tisto nočno uro ter jima izmije rane, in pri tej priči je bil krščen on in vsi njegovi."

 

Dejanja 18:8 "Krisp pa, načelnik shodnice, je postal veren Gospodu z vso hišo svojo; in veliko Korinčanov, ki so poslušali, je verovalo in se dalo krstiti."

 

Kot ste pravkar prebrali, je v celotnem Biblija, so samo ljudje, ki poslušajo Evangelij Jezusa Kristusa, in ki verjamejo v Jezusa Kristusa in prostovoljno sprejeti sami, da se je krstil, ki so nato krstiti. Tako nikjer boste našli krst ljudi, ki nimajo niti poslušal Evangelij, niti sprejeli Evangelij, niti je vprašal za njihov krst sami. S tem jasno razumete, da je nauk katoliške sekte čisto satanski nauk. Ne pozabite, enkrat za vselej, da ko vam povemo, da je katolištvo največja satanistična sekta na svetu, ni niti žalitev, klevetanje in ne lažno obtožbo. Katolicizem še nikoli ni bil cerkev, je največja luciferna religija na zemlji. Izraz "katoliška cerkev" je pravzaprav aberacija. Morali bi govoriti o katoliški sekti, ne o katoliški cerkvi. Zdaj boste naredili bolje, da boste nehali delati ta spodrsljaj, ki zavaja več ljudi.

 

Kot zaključek, ne pozabite, da skozi Biblija, eden je krščen šele potem, ko ste verjeli v Gospoda Jezusa. In to je vsaka oseba, ki svobodno in prostovoljno sprejema, da se krščen, po poslušanju dobre novice, da je Evangelij, ki prihrani, in potem, ko je verjel.

 

9- Kdo lahko krsti?

 

Gospod nam je dal naslednja navodila, da gremo in naredimo učence vseh narodov, tako da jih krstimo v vodi v Matevž 28:16-20 "16Enajsteri učenci pa odidejo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus ukazal. 17In ko ga ugledajo, ga molijo; nekateri pa dvomijo. 18In pristopi Jezus ter jim govori in reče: Dana mi je vsa oblast v Nebesih in na zemlji. 19Pojdite torej in pridobivajte mi v učence vse narode, krščujoč jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha, 20učeč jih, naj izpolnjujejo vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta."

 

Ta navodila so bila dana Apostolom. Krst je torej naloga Apostolov. Apostoli ne morejo delati sami. V ta namen urijo še druge učence, ki jim lahko dajo maziljenje za to delo. To se je dogajalo skozi zgodovino Cerkve. To je dejal, razen Apostolov, tudi učenci, ki prejmejo dovoljenje in maziljenje od Apostolov lahko opravljajo tudi krst.

 

Vej, da krst vode ni ne banalno dejanje niti carnal dejanje. Krst je v božjih očeh zelo pomembno duhovno dejanje. Iz tega razloga noben Božji otrok ne bi smel nikoli tvegati, da bi vstal in šel krstit ljudi, ne da bi pridobil dovoljenje starejših. Nikoli ne posnemaj tega, kar vidiš, da delajo satanovi agenti. Ker so vedno animirani z duhu ponosa, upor in celo rivalstvo, se jim omogoči brez dovoljenja pravih starešin cerkve, da stopijo na krst. Imate celo nekaj ženske čarovnice, ki si dovolijo omogočajo, da krstiti ljudi. Za vas, ki ste od Boga, se spomnite enkrat za vselej, da noben brat brez dovoljenja cerkvenega starešine ne more krstiti in da nobena ženska pod nobenim izgovorom ne more krstiti. Poleg tega, če vidiš žensko, ki krščuje ljudi, vedi, da je čarovnica. In če vidite tako imenovanega Cerkvenega starešino, ki daje dovoljenje ženski, da krščuje ljudi, vedite, da je ta starešina demon. Noben Božji otrok ne bo toliko izzival Boga.

 

10- V katerem imenu naj krstimo?

 

V Matevž 28:18-20 Gospod in Mojster Jezus Kristus daje svojim Apostolom navodila za krst vode v naslednjih besedah: "18In pristopi Jezus ter jim govori in reče: Dana mi je vsa oblast v Nebesih in na zemlji. 19Pojdite torej in pridobivajte mi v učence vse narode, krščujoč jih v ime Očeta in Sina in svetega Duha, 20učeč jih, naj izpolnjujejo vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta."

 

Čeprav Gospodovo sporočilo, kot ste ga ravnokar prebral zgoraj, je nedvoumno, agentov je satanu uspelo, saj vedo, kako to storiti, v ustvarjanje mešanica okoli te teme, poskušajo spretno dokazati, da je to, kar ste pravkar prebrali, bolj metafora s skrito skrivnostjo, skrivnost, ki se bo šele kasneje razkrila da Apostol Peter. Nato trdijo, da bi Gospodovo navodilo v Evangeliju po Mateju 28,19 dejansko imelo drugačen pomen od podanega sporočila. Ta spretno ustvarjena in vzdrževana zmeda teh agentov Pekla je na koncu ustvarila tisto, kar danes imenujemo Formula za Krstu Vode.

 

Glede na pomen te teme in predvsem na obseg škode, ki jo ta nauk o demonih povzroča v božjem ljudstvu, sem mislil, da je najbolje, da to temo naredimo ločeno učenje in jo v celoti obravnavamo v nauku z naslovom "Formula za Krstu Vode", ki jo najdete na spletni strani www.mcreveil.org. Priporočam tole.

 

11- Se lahko spet krstimo?

 

Kot smo že preučili, je vodni krst pred Bogom veljaven le, če je bilo storjeno v normativih. Če krst zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ni izpolnjeval božjih kriterijev, ni veljaven, je treba krst ponovno ponoviti. Tu je nekaj primerov, s katerimi se lahko srečate:

 

11.1- Sporočilo Evangelija Ni Bila Dobro Razume

 

Imamo primer v Dejanja 19:1-5 "1Zgodi se pa, ko je bil Apolo v Korintu, da pride Pavel, prehodivši gorenje strani, v Efez in tu najde nekaj učencev; 2in jim reče: Ali ste prejeli svetega Duha, ko ste postali verni? Oni mu pa reko: Saj še slišali nismo, da je sveti Duh. 3In reče: Na kaj torej ste bili krščeni? Oni pa reko: Na krst Janezov. 4Pavel pa reče: Janez je krstil s krstom izpokorjenja, govoreč ljudstvu, da naj verujejo v tega, ki prihaja za njim, to je Jezusa.5Ko so pa to slišali, se dado krstiti v ime Gospoda Jezusa."

 

Tu, Apostol Pavel, v tem, da bi preveril, ali so bili učenci krščeni s Svetim Duhom, spozna, da o tem sploh niso slišali; od tod začudenje, ki ga Paul izraža v dvomih o pogojih njihovega vstopa v Gospoda: Kako je lahko otrok Božji in ignorirati obstoj Svetega Duha? Apostol Pavel je nato razumel, da so bili ti učenci krščeni, ne da bi poznali osnove vere. Zato je pojasnil, da jim resnično sporočilo Jezusa, in jih je krščen, in molil, da bi prejeli krst Svetega Duha.

 

11.2- Izbira, ki se krstiti ni bil prostovoljna

 

Bog ne nalaga ničesar o človeku, to je tisto, kar najdemo po vsej Bibliji. Kdor verjame, se svobodno odloči, da bo krstil. Kdor ne verjame, je tudi prost, da zavrne krst. Zato, če je oseba krstili, ki jih je prisiljen, da to storijo, ta krst ni veljaven in je treba krst ponovno ponoviti. To je lahko pritisk od staršev, ljudi okoli vas, družbe, itd. Izbira krsta mora biti prostovoljna, opravljena je svobodno in brez kakršnih koli omejitev.

 

11.3- Krst ni bil narejen s true Božji služabnik

 

Jezus nas je večkrat opozoril na lažne apostole, zlobne delavce, požrešne volkove, krute volkove in druge satanove agente. In danes jih je zelo veliko. Mnogi od tistih, ki jih imenujete apostoli, preroki, učitelje, pastirji in evangelisti, so čarovniki, povzročitelji sveta teme. Imate tudi nekaj demonov, ki niso našli naslovov med naslovi, ki jih je ustvaril Bog, ustvarili so lastne naslove. Nekateri od teh demonov se imenujejo "božji generali". Če je krst izvedla ena od teh kač, je to, da je treba krst vsekakor ponoviti. Prav tako, ko krst opravi kateri koli drug človek, ki ne izpolnjuje božjih meril, je ta krst ničen in neveljaven in ga absolutno je treba zopet ponoviti. In v tem primeru je potrebno, da božji služabnik, ki ta krst še enkrat ponovi, moli za izpustitev kristjana. Ker imajo ti slabi delavci, kot piše v Janezu 10:10, misijo uničenja, so hudičevi agenti, ki izkoristijo priložnosti krstov, da iniciacijo v čarovništvu nove ljudi, ki se spreobrnejo v Gospoda

 

11.4- Krst je bil narejen v sekti

 

To ni samo zato, ker ste bili krščeni s potopitvijo, da morate verjeti, da je vaš krst veljaven. Veljavnost krsta je odvisna tudi od okolja, v katerem ste ga opravili. Obstaja veliko satanističnih sekt s krščansko fasado, ki krščujejo v vodi. A ker so utopili v okultizem, je vse, kar počnejo, popolnoma pod nadzorom satana. V "krst" naredil v teh satanic sekt niso krst v očeh Boga. Tisti, ki imajo milost, da pobegnejo iz teh satanskih krogov in pridejo do pravega božjega krsta, morajo izpovedati to lažno krst, priznati svoje članstvo tem sekt in izpovedati vse druge satanske prakse, v katere so bili vpleteni. Čas, porabljen v teh sekt, je treba obravnavati kot ločeno točko, ki jo je treba obravnavati v kesanju. Primeri takih sekt vključujejo jehovovih prič, nebesnih Krščanstvo, mormoni, vse Binkoštna sekt pod vodstvom teh Jezebel čarovnice imenuje ženske pastorjev in druge Binkoštna sekt pod vodstvom satanists, ki so zmotno šteje kot Božji služabniki.

 

11.5- Krst je naredila ženska

 

Kot že veste, živimo ob koncu časa. Satana, ki vidi, da se njegov čas končuje, je vojno še stopnjeval. Za upanje na zmago je pomnožil svoje agente po vsem svetu in poslal več svojih agentov, da napadejo Cerkev. Tako so se danes številne vodne morske deklice in druge čarovnice okultnega kraljestva res postavile na čelo cerkva in se imenujejo evangelisti, pastorji, učitelji, preroki in celo apostoli. Če vas je krstila katera od teh viperjev, vedite, da ste bili uvedeni v čarovništvo in potrebujete resno odrešitev. Tako imenovani krst, ki ste ga sprejeli, je pravzaprav pakt, ki ste ga podpisali s svetom satane. To sploh ni krst.

 

Kot ste prebrali v poučevanju o "Razsodnosti", ki si lahko ogledate na spletni strani www.mcreveil.org, vse te ženske, ki se imenujejo starešine cerkve, ki je, ki nosijo naziv evangelistov, pastirji, učitelji, preroki, in celo apostolov, ali pa preprosto, ki izvajajo Božji službo, ki ima oblast nad moškimi v cerkvi, so čarovnice. So demoni, poslani v svet, da se borijo proti Bogu, da zavedejo in zmedejo največ ljudi. Če ste bili še v nevednosti in ste sledili takim čarovnicam ter jih imeli za Božje služabnike, se zdaj pokesajte in takoj pobegnite od njih. Niso Božji služabniki, ampak so agenti Pekla. Beži pred čarovnicami, če si v neznanju. Ko spoznate resnico, nimate več izgovorov. Bog je ženskam strogo prepovedal poučevanje in prevzemanje oblasti nad moškimi. To sporočilo je v Božji besedi jasno. Noben resnični božji otrok si ne upa izzivati Boga, kot to počnejo te čarovnice. Te ženske to počnejo, ker so na misiji med božjim ljudstvom. So odposlanci iz sveta teme. Če želite iti v Pekel, jih spremljajte. Dobro ste opozorjeni!

 

11.6- Krst ni bil narejen s potopitvijo

 

Kot ste se naučili iz tega učenja, so vse tako imenovane krščanske cerkve, ki ne krstijo s potapljanjem, satanske sekte, ki jih nikakor ne bi smeli obravnavati kot cerkve. Ker niste prebrali Biblije, ste sekte vzeli za cerkve. Nikoli niso bili. To ste pravkar spoznali, ko ste odkrili, kaj piše v Bibliji o vodnem krstu. Morate zato hitro ven iz vseh teh dustbins, in dati Jezusu svoje življenje, kot ste jih pravkar prebrali, in prosi za resnično krst s potopitvijo v ime Jezusa Kristusa. Kot primeri te vrste satanističnih sek, imate katolike, metodisti, protestante, prezbiterijance in vse tiste druge tako imenovane cerkve, ki prakticirajo, kar imenujejo krst s posujanjem. Nekaj kapljic vode, ki ste jih prejeli na glavi v teh ogabnih sektah, ne pomenijo nobenega krsta; to so magičnem zaklinjanju, ki jih ti čarovniki naredijo na vas, da vas obdržijo v ujetništvi, da preživite večnost v Peklu. Ven iz teh rotov brez obotavljanja, in se pokesajo pobegniti Pekel.

 

12- Ali lahko nekomu zavrnemo Krst Vode?

 

To vprašanje se na prvi pogled zdi nasprotujoče glede na vse, kar smo pravkar preučili. Po eni strani ne moremo reči, da je krst vode pogoj za vstop v Nebesa, na drugi strani pa razmišljanje o možnosti zavrnitve tega krsta nekomu. Kajti če je ustanovljen kot Biblija nas uči, da je za vstop v Nebesa, vsakdo mora verjeti in se krstiti, potem zanikati krst vode nekomu bi bilo, da zavrne dostop do odrešenja take osebe. Ali lahko tvegamo? Ali imamo to pravico? Ali imamo pooblastilo za sprejemanje takih odločitev pred Gospodom? Vse to so vprašanja, ki si jih lahko zastavimo, da bolje razumemo to temo in pomagamo vsem, da jo bolje razumejo.

 

Že dragi bratje in dragi prijatelji, treba je pojasniti, da ne smemo govoriti o tveganju ali kakršni koli pravici zapreti Nebeso pred tistimi, ki želijo vstopiti vanj ali celo imeti kakršno koli avtoriteto, ki bi nam omogočila, da bi frustrirali ali ustrahovali ljudi, ki želijo dati svoje življenje za Jezusa. Smo Božji služabniki, učenci Jezusa Kristusa, animirani z istim duhom, kot je Jezus Kristus, naš Gospodar, Odrešenik sveta. Torej ne pride v poštev, da odvzamemo od odrešenja tiste, za katerimi je umrl Jezus Božje Jagnje. Zakaj bi se potem spraševali o možnosti zavrnitve vodnega krst nekomu?

 

Ko meditiramo o Božji besedi, razumemo, da niso vsi tisti, ki pravijo, da želijo odrešitev v Jezusu Kristusu, tisti, ki jo resnično želijo. Podczas gdy niektórzy pragną z całego serca oddać swoje życie Jezusowi, aby zostać zbawionym, inni po prostu sprawiają wrażenie, że chcą zbawienia. To je tisto, kar opravičuje reakcije tako Janeza Krstnika kot Jezusa, ki se soočata z ljudmi, za katere se zdi, da želijo postati učenci Jezusa Kristusa. Meditirajmo o naslednjih odlomkih:

 

Matevž 3:7-9 "7Ko pa vidi mnogo farizejev in saducejev, da gredo h krstu njegovemu, jim reče: Gadja zalega! kdo vas je poučil, da ubežite prihodnji jezi? 8Rodite torej sad, vreden izpokorjenja,9in ne domišljajte si, da bi govorili v sebi: Abrahama imamo za očeta; zakaj pravim vam, da more Bog iz tega kamenja obuditi Abrahamu sinove."

 

Ta hladna reakcija Janeza Krstnika na pogled ljudi, ki se zganjajo na njegov krst, nas pusti malce zmedenega. Kako bi lahko Janez, katerih naloga je bila, da bi ljudi k spreobrnjenju, hkrati potisnite nazaj nekaterih ljudi, ki so prišli k njemu?

 

Janez 8:30-31 "30Ko je to govoril, jih je mnogo sprejelo vero vanj. 31Tedaj govori Jezus tistim Judom, ki so mu verovali: Če vi ostanete v besedi moji, bodete zares učenci moji."

 

Vidimo tudi Gospoda Jezusa, ki ni navdušen nad ljudmi, za katere se zdi, da so verjeli vanj. Namesto da bi kričal na glas "Aleluja", kot bi to storili, z osupljivo hladnostjo pozdravlja tisto, kar se zdi zelo dobra novica. In ko beremo preostanek tega odlomka, razumemo Jezusovo pomanjkanje navdušenja nad tem, kar bi mi, v pomanjkanju razločevanja, praznovali.

 

Janez 8:32-59 "32In spoznate resnico, in resnica vas osvobodi. 33Odgovore mu: Seme Abrahamovo smo in nikomur še nismo nikdar sužnjevali; kako praviš ti: Postanete svobodni? 34Jezus jim odgovori: Resnično, resnično vam pravim, da vsak, kdor dela greh, je suženj grehu. 35Suženj pa ne ostane v hiši vekomaj; sin ostane vekomaj. 36Če vas torej Sin osvobodi, bodete res svobodni.

 

37Vem, da ste seme Abrahamovo; ali gledate, kako bi me umorili, ker beseda moja nima mesta v vas. 38Jaz govorim, kar sem videl pri svojem Očetu; tudi vi torej delate, kar ste od svojega očeta slišali. 39Odgovore in mu reko: Oče naš je Abraham. Reče jim Jezus: Ko bi bili sinovi Abrahamovi, bi delali Abrahamova dela. 40Sedaj pa gledate, kako bi me umorili, človeka, ki sem vam povedal resnico, ki sem jo slišal od Boga: tega Abraham ni storil. 41Vi delate očeta svojega dela. Pa mu reko: Mi nismo iz nečistosti rojeni; enega Očeta imamo, Boga.

 

42Jezus jim reče: Ko bi bil Bog vaš Oče, bi ljubili mene, zakaj jaz sem od Boga izšel in prišel; nisem namreč sam od sebe prišel, temuč on me je poslal. 43Zakaj govora mojega ne umete? Ker ne morete moje besede poslušati. 44Vi ste iz očeta hudiča in želje očeta svojega hočete izpolnjevati. On je bil ubijalec ljudi od začetka, in na resnici ne stoji, ker resnice ni v njem. Kadar govori laž, govori iz lastnega, ker je lažnik in oče laži.

 

45Ker pa jaz govorim resnico, mi ne verujete. 46Kdo izmed vas me more dolžiti greha? Če pa resnico govorim, zakaj mi vi ne verujete? 47Kdor je iz Boga, posluša Božje besede; zato vi ne poslušate, ker niste iz Boga. 48Judje odgovore in mu reko: Ali ne pravimo prav, da si Samarijan in imaš zlega duha? 49Jezus odgovori: Jaz nimam zlega duha, ampak častim Očeta svojega; a vi me onečaščujete. .... 52Reko mu Judje: Sedaj smo spoznali, da imaš zlega duha. ... 59Tedaj pograbijo za kamenje, da bi ga lučali vanj. Ali Jezus se skrije in odide iz templja."

 

To, kar ste pravkar prebrali, odraža resničnost tega, kar doživljamo vsak dan. To so ljudje, ki so trdili, da so verjeli v Jezusa in ki so bili predstavljeni kot taki. Nekaj minut kasneje govorijo, da ima Jezus demona. To pomeni, da so se odločili verjeti v nekoga, ki ima demona. In nekaj minut kasneje ga želijo kamniti. To pomeni, da so se odločili verjeti v nekoga, ki si zasluži, da so ga kamenjali. Ali ni čudno? In kot vidite, jim Jezus sploh ni dal priložnosti, da bi prišli do krsta. Zakaj? Ker jim krst ne bi služil nobenemu namenu.

 

Zaključek: Na podlagi elementov razsodne modrosti ali razodetja, ki nam jih Gospod podeli, bomo morda zavrnili krst nekaterih tistih, ki trdijo, da želijo dati svoje življenje za Jezusa.

 

Tukaj je nekaj primerov, ki lahko upravičijo našo odločitev, da zanika krst nekomu:

 

1- Če oseba ne želi razumeti sporočila odrešitve in želi slediti Bogu v skladu z njegovo filozofijo, je krst treba zavrniti. Imate primer tistih, ki vam rečejo, da si želijo krsta, vendar se niso pripravljeni odpovedati svojemu slabemu življenju.

 

2- Če oseba ni iskrena v svojem pristopu. Obstajajo ljudje, ki pridejo na krst raje zaradi različnih interesov in jih ne vodi želja po odrešenju. Imate primere tistih, ki s krstom raje iščejo rešitev za svoje telesne težave.

 

3- Če gre za hudičevega agenta, ki želi infiltrirati med brate, mora biti blokiran. Poleg dejstva, da je vstop satanov zastopnikov v skupščino nevarnost, samo dejstvo, kako moliti zanje, pomeni še eno nevarnost za samega božjega služabnika.

 

Zato je mogoče sklepati, da krst lahko in bi ga morali zavrniti, če Božji služabnik ugotovi, da to ni pravi primer kesanja.

 

13- Lahko zavrnemo Krst v Vodi in smo rešeni?

 

Odgovor je očitno NE. Tisti, ki imajo priložnost, da se krstiti, in ki se odločijo, da ne storijo, ki jih zapelje z lažno obrazložitev, ne bo videl Boga. Vabim vas, da meditirate o tem odlomku iz Lukež 7:29-30 "29In vsi ljudje, ki so ga slišali, in cestninarji so priznali pravičnost Bogu, krstivši se s krstom Janezovim. 30A farizeji in učeniki postave so zavrgli sklep Božji sami zoper sebe, ko se mu niso dali krstiti." Vsi, ki zavračajo krst z vodo, zavračajo odrešenje. Preprosto izničijo Božji namen zanje. Med njimi so tisti, ki pravijo, da so jih že krstili in celo potrdili, in tisti, ki pravijo, da si bodo vzeli čas za razmislek. Spomnimo tiste, ki trdijo, da so krščeni in potrjeni, da teorija potrditve izvira iz demonov, ki upravljajo veliko satanovo sekto. Opomnimo tudi tiste, ki si vzamejo čas za premislitev, da dejansko samo razmišljajo o tem, ali bodo sprejeli Jezusa. Naj za trenutek ne verjamejo, da so svoje življenje že dali Jezusu Kristusu.

 

Kdor ima priložnost, da se krsti v vodi, vendar se odloči, da bo zavrnil krst, bo večnost preživel v Peklu. To besedo lahko sprejmete ali zavrnete. Ko se znajdete v Peklu, ga boste razumeli. Za vas, da pobegniti v Pekel po zavrnitvi, da se krstiti v vodi, mora biti Biblija lažna; Bog se mora zanikati. Za vse vas, ki zavračajo krst v vodi in ki v vašem zapeljevanja trdijo, da ste že shranili, še naprej trmast. Ko ste v ognju Pekla gorenja in se mučili za večnost, bo lažje za vas, da sprejmete, da Božja beseda je res.

 

14- Lahko vstopimo v Nebesa brez krst?

 

Za tiste, ki ste se odločili za Raj, naj vam povem, preden pridete tja, da bomo v Raju srečali ljudi, ki niso bili krščeni v vodi. Ne bodite presenečeni nad tem, saj je Bog pravičen. Obstajajo ljudje, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov nimajo možnosti, da bi bili krščeni. Vzemite primer tega nekdanjega razbojnega brata, ki je Jezusa sprejel na križu. Gospod ga ni poslal v Pekel, ker ni bil krščen. On ni zavrnil, da se krščen, je preprosto ni imel priložnost. Lukež 23:39-43 "39A eden hudodelnikov, ki sta ž njim visela, ga je preklinjal, govoreč: Če si ti Kristus, pomagaj sebi in nama!40Drugi pa odgovori in ga posvari rekoč: Ali se tudi ti ne bojiš Boga, ko si sam prav tako obsojen?41In midva sicer po pravici, kajti prejemava po delih svojih, kar sva zaslužila; ta pa ni storil nič nepristojnega.42In reče Jezus, spomni se me, kadar prideš v kraljestvo svoje.43In Jezus mu reče: Resnično ti pravim, danes boš z menoj v Raju."

 

Premislimo o primeru tistih, ki sprejmejo Gospoda na bolniški postelji in čez nekaj časa umrejo. Bog jih ne bo zavrnil. Niso zavrnili krst, niso imeli možnosti, da bi ga vzeli. Upoštevajte tudi primer tistih, ki sprejemajo Jezusa in se strinjajo, da bodo krščeni. Če do trenutka, ko najdemo potok ali kraj z dovolj vode, da jih krstimo, slučajno umrejo, ker se lahko zgodi, Bog jih ne bo zavrgel. Krsta niso zavrnili, so sprejeli krst, niso pa imeli priložnosti, da bi se krstil v vodi.

 

15- Oseba, krstil v vodi lahko ona gre v Pekel?

 

Kot lahko preberemo v 1Korinčanom 10:1-12, citirano spodaj, niso bili rešeni vsi tisti, ki so bili krščeni pri Mojzesu v oblaku in morju. Za neupoštevanje Boga, so bili mnogi udari Bog, in umrli v puščavi, kljub dejstvu, da so vsi bili krščeni v Mojzesu. Zato razumete, da ni krst vode samo po sebi, ki prihrani. Namesto, voda krst je zaveza naredimo, da se shranijo. Če želite biti shranjeni, morate spoštovati in spoštovati to zavezo do konca. In če na neki točki nočeš več te zaveze, jo lahko zlomiš. In če ga zlomiš, ne pričakuj, da boš vstopil v Nebesa. Res te čaka Pekel.

 

Tako kot se dva poročena človeka imenujeta poročena, dokler vzdržujeta zakonsko razmerje, in nenadoma prevzameta ime razvezanih, če se ta odnos prekine, tako je tudi učenec, če se odreče svoji veri v Jezusa Kristusa, nehaj biti učenec. Naj vsi, ki jih tolaži dejstvo, da so krščeni z vodo s potopitvijo, razumeti, da morajo dati Božjo besedo v praksi. Bil bi brezbrižen, če te ne bi spomnil, da so v Peklu ljudje, ki so bili krščeni v vodi na Zemlji. Nekateri neverniki me bodo vprašali, ali sem bil v Peklu, da jih vidim; če ste tisti, ki vidi, preden sprejmete, nadaljujete s klevetanjem evangelija Jezusa Kristusa in križite Božjega Sina. Ko prispete v Pekel, boste srečali svoje spremljevalce, ki so bili tako kot vi krščeni v vodi.

 

16- Kaj je Voda Krst ni

 

Če je bilo treba razložiti, kaj je krst v vodi, bo enako treba jasno določiti, kaj zagotovo ni. Krst vode ni odrešitev, to pomeni, da krst vode sam po sebi ne rešil. Namesto tega je zaveza, da bomo rešeni, ali zavezanost dobre vesti Bogu, kot lahko preberemo v odlomek v 1Peter 3:21-22 "21temu podoben tudi vas zdaj rešuje krst, ne umitje mesene nesnage, ampak zaupljivo sklicevanje dobre vesti na Boga po vstajenju Jezusa Kristusa, 22ki je po svojem vnebohodu na desnici Božji, in podrejeni so mu angeli in oblasti in moči.".

 

Ker je krst z vodo zaveza, ga lahko, tako kot vsako drugo zavezo, kadar koli prekinemo. Meditirajte 1Korinčanom 10:1-12. "1Nočem namreč, bratje, da bi ne vedeli, da so bili naši očetje vsi pod oblakom in da so prešli vsi skozi morje, 2in so bili vsi v Mojzesa krščeni v oblaku in morju 3in so vsi jedli isto duhovno jed 4in vsi pili isto duhovno pijačo; pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala, a ta skala je bila Kristus. 5Toda večina njih ni bila po volji Bogu; zakaj pobiti so bili v puščavi. 6To pa so postali zgledi za nas, da bi ne želeli hudega, kakor so tudi oni poželeli. 7Tudi ne bodite malikovalci kot nekateri njih, kakor je pisano: Sedlo je ljudstvo jest in pit in vstalo igrat. 8Tudi ne nečistujmo, kakor so nekateri izmed njih nečistovali, in padlo jih je v enem dnevu triindvajset tisoč. 9Tudi ne izkušajmo Gospoda, kakor so ga nekateri izmed njih izkušali in so poginili od kač. 10Tudi ne mrmrajte, kakor so nekateri izmed njih mrmrali in so poginili od pogubnika. 11To vse pa se jim je zgodilo kot zgledi, a napisalo se je za svarilo nam, na katere so prišli konci vekov. 12Kdor torej misli, da stoji, naj gleda, da ne pade."

 

17- Ali je Krst v Vodi opcija?

 

Zaradi tega, da bi bilo to učenje čim bolj popolno, kot je bilo predstavljeno v uvodu, smo ugotovili, da je bolje, da ga ne končamo, ne da bi opazili še nekaj drugih točk, ki jih satanini agenti izkoriščajo za podporo svojih lažnih naukov. Ti demonski pastorji, ki dvomijo o pomembnosti krst vode , so kot po navadi izkrivili pomen verza iz Biblija, da bi opravičili svojo norost. Že veste, zelo dobro, da so agenti Pekla so zelo močni v umetnosti sukanje smislu svetopisemskih verzov, da bi pridobili vrsto razlage, ki lahko upravičijo njihovo napačno umestitev. Ker v Bibliji ni nobenega verza, ki bi jasno opravičeval njihovo norost, so ti demoni vedno prisiljeni izkrivljati pomen Božje besede, da bi dosegli svoje cilje. In verz, za katerega se držijo, da bi bil krst v vodi opcija, je Pavlova izjava v 1Korinčanom 1:17

 

1Korinčanom 1:17 je dejal: "Zakaj Kristus me ni poslal krščevat, ..." Ti zlobni obračajo pomen besede Pavel, da bi ga obtožili trivializiranja krsta vode. Za te kače, bi Pavel rekel, da krst vode ni tako pomemben, in bi celo možnost. Blagoslavljam Gospoda, da si je tako čudovito konstruirana Svojo Besedo, da so tisti, ki jo želijo interpretirati na svoj način, vedno zmedeni. Zato nihče od tistih, ki obračajo pomen Božje besede, ne bo imel izgovora pred Bogom. Ne le, da je isti verz, ki ga ti čarovniki poskušajo izkoristiti, dovolj, da jih zmede, ampak poleg tega obstajajo številni drugi odlomki, ki zaprejo usta teh hinavcev, kot bomo pokazali v nadaljevanju.

 

Začnimo našo demonstracija, ki jih ta ista izjava o Pavlu, ki ti čarovnikov verjamejo, da lahko izkoriščajo. V 1Korinčanom 1:17 Pavel pravi: "Zakaj Kristus me ni poslal krščevat, temveč oznanjevat evangelij, ne v modrosti besede, da se ne uniči moč križa Kristusovega."

 

Vprašanje: Zakaj Pavel pravi, da ga Kristus ni poslal krstit ljudi? Odgovor: Ker ga Kristus ni poslal krstit ljudi. Kristus je poslal Paula, da oznanja Evangelij, ne pa krstiti ljudi. Čeprav mora Pavel pri oznanjevanju evangelija krstiti ljudi, je jasno, da njegovo služenje ni krst v vodi. Prepozna ga in vsi ga prepoznamo. Bog nikoli ni poslal Pavla na krst. To je bil Janez Krstnik, ki je bil poslan krstiti ljudi. Torej Pavel v svoji izjavi ne pove nič novega. Samo potrjuje, kaj je ustanovljen.

 

Vprašanje: Ali je Pavel edini, ki je spoznal, da je služba krsta v vodi služba Janeza Krstnika? Odgovor: Ne, Pavel ni sam. Bog Oče ga je prepoznal; Jezus Kristus, Očetov Sin ga je prepoznal; Apostolov ga je prepoznal; in celo glavni duhovniki in starešine ljudi so ga prepoznali, kot lahko odkrijete v naslednjih verzov:

 

Janez 1:33 "In jaz ga nisem poznal; ali ta, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: Na kogar boš videl, da pride Duh in ostane na njem, ta je, ki krščuje s svetim Duhom."

 

Dejanja 1:4-5 "4In ko je bil ž njimi zbran, jim je zapovedal, naj ne odidejo iz Jeruzalema, temuč naj čakajo obljube Očetove, ‚ki ste jo slišali od mene; 5kajti Janez je sicer krstil z vodo, ali vi boste krščeni s svetim Duhom ne dolgo po teh dneh"

 

Dejanja 1:21-22 "21Zato mora eden teh mož, ki so z nami hodili ves čas, dokler je Gospod Jezus z nami prebival, 22začenši od krsta Janezovega prav do dne, ko je bil gori vzet od nas: eden teh mož mora biti z nami vred priča vstajenja njegovega."

 

Matevž 21:23-27 "23In ko je prišel v tempelj in učil, pristopijo k njemu višji duhovniki in starejšine ljudstva, govoreč: S kakšno oblastjo delaš to? in kdo ti je dal to oblast? 24Jezus pa odgovori in jim reče: Vprašal vas bom tudi jaz eno besedo, in če mi jo poveste, povem tudi jaz vam, s kakšno oblastjo to delam. 25Odkod je bil krst Janezov? iz Nebes ali od ljudi? Oni pa so sami pri sebi premišljevali in govorili: Če rečemo: Iz Nebes, nam poreče: Zakaj mu torej niste verovali? 26Če pa rečemo: Od ljudi se bojimo ljudstva; kajti vsi imajo Janeza za proroka.27In odgovore Jezusu in reko: Ne vemo. Tudi on jim reče: Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam."

 

Kot ste pravkar prebrali, od Boga Očeta, do satanovih agentov, skozi Jezusa in njegove apostole, so vsi spoznali, da je bilo krstno Služba zaupano Janezu Krstniku. Če bi Pavel rekel, da ga je Kristus poslal k krstu, bi lagal. Zato ni bilo, da krstiti ljudi, da je Kristus poslal Pavel.

 

Nadaljujmo z demonstracijo z dvema odlomoma iz Biblije, Dejanja 19:1-5, in Marko 16:15-16. Ti demoni, ki obtožujejo Pavel trivializing krst vode in zaradi česar je možnost, je mogoče zamenjati le z reakcijo istega Pavel v Dejanja 19:1-5, ki kotirajo spodaj.

 

"1Zgodi se pa, ko je bil Apolo v Korintu, da pride Pavel, prehodivši gorenje strani, v Efez in tu najde nekaj učencev; 2in jim reče: Ali ste prejeli svetega Duha, ko ste postali verni? Oni mu pa reko: Saj še slišali nismo, da je sveti Duh. 3In reče: Na kaj torej ste bili krščeni? Oni pa reko: Na krst Janezov.4Pavel pa reče: Janez je krstil s krstom izpokorjenja, govoreč ljudstvu, da naj verujejo v tega, ki prihaja za njim, to je Jezusa.5Ko so pa to slišali, se dado krstiti v ime Gospoda Jezusa.

 

Kot vidite, je bila Pavlova prva reakcija, ko je srečal učence, ta, da jih je vprašal, ali so krščeni v Svetem Duhu. Pavel jih ne vpraša, ali so krščeni z vodo. Zakaj? Ker ve, da so že krščeni v vodi. Pavel ve, da če želite biti znani kot učenec, morate biti že krščeni v vodi. Nihče ne more veljati za učenca Jezusa Kristusa, ne da bi bil krščen v vodi. Vodni krst torej ni opcija; to tukaj demonstrira Pavel. Tako zapre usta vsem tistim agentom satana, ki ga obtožujejo.

 

Marko 16:15-16 dejal: "15In jim reče: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarjenju! 16Kdor veruje in je krščen, bo zveličan, a kdor ne veruje, bo obsojen."

 

Če bi bil krst v vodi opcija, Odrešenik Jezus krst ne bi postavil kot pogoj za zveličan. Vendar, kot ste pravkar prebrali, voda krst je res pogoj za odrešenje in da se zveličan. Vodni krst torej ni opcija; to tukaj demonstrira Jezus Kristus, Odrešenik človeštva. Tako zapre usta vsem tistim demonom,ki obrnejo ljudi stran od krst vode z pretvarjanjem, da krst ni tako pomembno. Za vse vas, ki so bili ujeti vsi tisti čarodej pastirji, ki učijo, da se lahko oseba odpove krst vode in vstop v Nebesa, resnica je bila naučila, da vas zdaj. Ne boste imeli več izgovorov. Hitro izstopite iz vseh tistih kantov za smeti, ki jih napačno imenujete cerkve, ki prezirajo krst vode.

 

18- Pomen Krsta Vode

 

Da bi pokazal, kako pomemben je vodni krst zanj, se je Bog odločil, da bo celo ljudstvo Stare Zaveze šel skozi Vodni krst, kot smo brali v 1Korinčanom 10:1-2 "1Nočem namreč, bratje, da bi ne vedeli, da so bili naši očetje vsi pod oblakom in da so prešli vsi skozi morje, 2in so bili vsi v Mojzesa krščeni v oblaku in morju".

 

Krst vode se ni začel z Johnom, ampak z Mojzesom, kot smo pravkar prebrali. Razlika je v tem, da je bil krst Stare Zaveze v Mojzesu kolektiven, medtem ko je krst Nove zaveze Janeza Krstnika individualen. Z drugimi besedami, v Stari Zavezi, je prek kolektivnega krst, da ljudje mimo, in v Novi Zavezi, je skozi posamezne krst, da je vsak Božji otrok mora opraviti. Od časa Janeza Krstnika morajo tisti, ki se želijo rešiti, posamično krstiti v vodi.

 

Krst vode je zato zelo pomembno v očeh Boga, in nihče ne bi smelo sprejeti to rahlo. Tisti, ki mislijo, da lahko prezira ali zanemarjajo ali trivialize krst v vodi in vstopijo Nebesa se motijo. Eden ne more igrati z nečim, kar je draga v očeh Boga, in pobegniti kazen Pekel. Vedite, da vse te tako imenovane pastirji, ki pravijo, da krst vode ni pomembno, so demoni. Njihova naloga je, da te zaposlijo v Pekel. Vsak pravi služabnik Boga ve, da če krst v vodi niso bili pomembni, Jezus Kristus naš gospodar ne bi bil krščen.

 

19- Kaj storiti po tem, ko Vodni Krst?

 

Matevž 28:19-20 je dejal: 19Pojdite torej in pridobivajte mi v učence vse narode, krščujoč jih v ime Očeta in Sina in svetega Duha, 20učeč jih, naj izpolnjujejo vse, karkoli sem vam zapovedal..."

 

Jezus Kristus je rekel, naj najprej naredi učence in jih naučimo. Toda nekateri satanovi agenti, ki so le tam, da bi nasprotoval Jezusu, tako kot njihov gospodar satan, pravijo, da moramo najprej učiti ljudi, preden jih iz njih izdelujemo učenci. Moje vprašanje je: "Kdo ve bolje, Jezus ali satanov služabnik?" Če verjamete, da je Jezus tisti, ki bolje ve, kaj pravi, dajte njegovo besedo v prakso. In če verjamete, da satanovi agenti vedo več kot Jezus, jim še naprej sledite. Dan pride, ko boš razumel.

 

Dejanja 2:42 je dejal: "Bili so pa stanovitni v nauku apostolov in v bratovski zvezi in v lomljenju kruha in v molitvah."

 

Apostoli Jezusa Kristusa so tisti, ki so besedo Jezusa Kristusa postavili v prakso. Naredili so skoraj 3.000 učencev v enem dnevu, jih krstili v vodi, po katerem se uporabljajo sami naučiti, da se bojijo Boga in prakso njegova beseda. Satanovi apostoli, ki danes vodijo cerkve, vsak dan izvršujejo voljo svojega gospodarja luciferja, tako da ne ubogajo Kristusa. Ohranjajo ljudi, ki niso krščeni v cerkvah na izgovor, da jih učijo. In ne vidimo nobenega dobrega sadja svojih tako imenovanih naukov o življenju tistih, ki jih poslušajo.

 

Kar Bog pričakuje od nas po krstu v vodi, je, da ostanemo v njegovih naukih in se uporabimo za vsakodnevno izvajanje vseh teh naukov, saj krst ni sam sebi namen. Glavna stvar je, da ne rečete: "Aleluja, krščen sem!" vendar moramo vztrajati do konca, če želimo vstopiti v Nebesa.

 

Matevž 10:22 nam pove: "In sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena; kdor pa pretrpi do konca, ta bo zveličan."

 

Zato se ne ujemite v past prepričanja, da je "rešen, to je rešen", kot pravijo nekateri prevaranti, ki se opirajo na odlomek iz Markovega evangelija 16,16, da bi vas prepričali, da je po krstu z vodo vaše odrešenje zagotovljeno. Rad bi vas spomnil, da je v Peklu veliko tistih, ki so bili krščeni v vodi, medtem ko so bili živi. Bodite previdni!

 

Hebrejcem 10:35-36 pravi: "35Ne mečite torej od sebe srčne zaupnosti svoje, ki ima veliko plačilo. 36Stanovitnosti vam je namreč potreba, da dobite obljubo, storivši voljo Božjo."

 

Ta odlomek nadalje potrjuje, da moramo vztrajati do konca, da bi pridobili Božje odrešenje.

 

1Timoteju 6:12 "Bij dobri boj vere, poprimi se večnega življenja, ki si bil zanje poklican in si pripoznal lepo veroizpoved pred mnogimi pričami."

 

V tem odlomku vidimo, kako Bog prosi pastorja Timoteju, naj zagrabi večno življenje, način, da pove, da če ga ne drži trdno, ga bo izgubil. Če je ta spodbujanje za poprimi se večnega življenja dodeljen župniku, zlahka razumemo, da mora biti ta ista izpoved bolj za "preprostega" kristjana.

 

Filipljanom 2:12 "Zatorej, ljubljeni moji, kakor ste bili vsekdar poslušni, ne samo v pričujočnosti moji, temveč mnogo bolj sedaj v nepričujočnosti moji, v strahu in trepetu vršite zveličanje svoje."

 

V tem prehodu gospod prosi svojega ljubljenega, to pomeni tiste, ki so že krščeni v vodi, da delajo za njihovo odrešenje s strahom in tremor. Če "zveličan sem jaz zveličan" kot je satan ' s agenti pravijo, zakaj gospod še vedno prosi svoje otroke, da delajo za njihovo odrešenje s strahom in tremor? Zato je treba še naprej trdo delati po krstu vode, da pridobijo odrešenje..

 

Hebrejcem 3:12-13 pravi: "12Glejte, bratje, da ne bode v kom izmed vas hudobnega srca nevere, ki odpade od Boga živega:13marveč opominjate se vsak dan, dokler se še kliče danes, da ne zakrkne kdo izmed vas vsled prevare greha."

 

Hebrejcem 10:24 "In opazujmo se med seboj, da se izpodbujamo k ljubezni in k dobrim delom."

 

Iz teh odlomkov razumemo, kako pomembno je, da resnični Kristusov učenec po krstu vode ostane v sredini tistih, ki Boga iščejo po Duhu in resnici, saj nas vsakodnevne molitve spodbujajo, da bolj ljubimo Boga in nam preprečujejo da pade v otrdelost greha. Zato je treba po krstu ostati v bratskem občestvu in vztrajati pri tistih, ki iščejo Boga s čistim srcem, kot priporoča Gospod v Timoteju 2.

 

2Timoteju 2:22 "Od mladostnih poželenj pa beži, a hodi za pravičnostjo, vero, ljubeznijo, mirom z njimi, ki kličejo Gospoda iz čistega srca."

 

Čim več časa preživite s tistimi, ki se Boga iskreno bojijo, bolj vas navdihuje strah pred Gospodom, kar razumemo iz odlomka Pregovori 13:20, ki pravi: "Kdor hodi z modrimi, postane modrejši; kdor pa se druži z bedaki, se pohujša."

 

Ko pa ste obkroženi s tistimi, ki se zasmehujejo Bogu, se na koncu tudi sami norčujete iz Boga tako, da se postopoma utrjujete v grehu, ker slaba družba kvari dobro moralo, kot beremo v naslednjih odlomkih:

 

1Korinčanom 15:33 "Ne dajte se zavesti! Dobre navade pačijo slabi pogovori."

 

Pregovori 22:24-25 "24Ne imej prijateljstva z naglojeznim in s togotnim se ne druži: 25da se ne učiš potov njegovih in pripraviš zanke samemu sebi."

 

Zato je pomembno po krstu vode,da ostanejo v pravi Skupščine Božji otroci, kjer je zdrava doktrina Jezusa Kristusa pridigal, in ne v teh prostituiranih cerkvah, ki obilju danes. Vabimo vas, da meditirate o učenju o "Cerkev", ki je na voljo na spletni strani www.mcreveil.org, da ne bi padli v past teh odpadniki kongregacijo.

 

19.1- Pazite se zapeljevanja

 

Druga past, ki se ji je treba izogniti, je, da se izolirate in verjamete, da lahko sami odraščate z Gospodom; to je zapeljevanje. Morate se povezati z drugimi brati, ki živijo zdravo doktrino, da bi duhovno rasli. Psalmi 133 pravi: "1Pesem stopinj, Davidova. Glej, kako dobro in kako prijetno, da složno bratje prebivajo skupaj! 2Kakor dragoceno mazilo, razlito čez glavo, ki kaplja na brado, brado Aronovo, ki kaplja tja do roba obleke njegove! 3Kakor rosa hermonska, ki pada na gore sionske; kajti tja pošilja Gospod blagoslov svoj, življenje do vekomaj.."

 

Na zaključek ne pozabite, da je treba po krstu z vodo ostati v živi cerkvi, med drugimi Božjimi otroki, ki iščejo resnico. Po krstu v vodi je treba vztrajati pri učenju apostolov, v bratskem občestvu, pri lomljenju kruha in v molitvah. Le tako boste rasli v veri v Jezusa Kristusa.

 

19.2-Elementi razločevanja

 

Zato ne posnemajte sataninih agentov, ki trdijo, da lahko svoje krščansko življenje živijo sami in vstopijo v Nebesa. Obstaja veliko zapeljevalcev, ki pravijo, da ne potrebujejo Apostol, niti Pastor, niti katera koli druga starešine Cerkve, pod pretvezo, da je njihov jezus njihov edini pastor. Nekateri od teh demonov, ki upravičujejo svojo norost, pravijo, da je Jezus v Bibliji rekel: "Vsi ste bratje." Ti hudičevi sinovi, ki se odlikujejo v umetnosti zvijanja pomena besede Božje, vzamejo besedo Gospodovo iz konteksta v Matevž 23. Poglejmo ta odlomek iz Svetega pisma skupaj:

 

Matevž 23:1-10 "1Tedaj govori Jezus množici in učencem svojim 2takole: Na Mojzesov stol so sedli pismarji in farizeji. 3Vse torej, karkoli vam reko, izpolnjujte in delajte; po njih delih pa ne delajte, ker govoré, pa ne delajo. 4Vežejo namreč težka in neznosna bremena in jih nakladajo ljudem na pleča, sami jih pa še s svojim prstom nočejo geniti. 5Vsa dela svoja pa delajo, da jih vidijo ljudje. Razširjajo si namreč molilne listke in delajo velike robove oblačilom svojim; 6in ljubijo prve prostore pri gostijah in prve stole v shodnicah 7in pozdrave po ulicah ter da jih ljudje imenujejo: Rabi! 8Vi pa se ne imenujte Rabi; kajti eden je vaš učenik, Kristus, vsi vi ste pa bratje. 9In ne imenujte nikogar na zemlji očeta svojega; kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v Nebesih. 10Tudi se ne imenujte voditeljev, kajti eden je vaš voditelj, Kristus."

 

Torej, ljubljeni, to je odlomek, ki ga nekateri demoni poskušajo dokazati, da za odhod v Nebesa ne potrebujejo ne apostola, ne pastor, niti katerega koli drugega Starešine Cerkve . Te kače pripovedujejo, da je njihov jezus tisti, ki jih prosi, da zaničujejo oblast Božjih Služabnikov in prekličejo njihovo koristnost in njihove službe. Po mnenju teh agentov satan, so Božji Služabniki neuporabni. Za njih svet ne potrebuje nobenega Božjih Služabnikov.

 

Ko se sprehodite po tem odlomku iz Matevž 23, zlahka razumete kontekst, v katerem je govoril Gospod. Jezusovo sporočilo ni težko razumeti. Pa vendar vidite, kaj so sinovi satana pripravljeni storiti s tem. Kadar koli se srečamo z demoni, ki na tak način zanikajo Služenje Božjih služabnikov, jim postavimo nekaj kratkih vprašanj, ki jim popolnoma zaprejo usta. Tu je nekaj teh vprašanj:

 

1st Vprašanje: Ali potrebujete vode krst je treba zveličan? Njihov odgovor je ponavadi pritrdilen.

 

2nd Vprašanje: Ker ne priznavate avtoritete nobenega božjega služabnika, h komu bi torej morali iti zaradi svojega krsta? Odgovor teh demonov je, da sami sebe krstijo brez Božjih služabnikov.

 

3rd Vprašanje Imate v Bibliji primer nekoga, ki se je sam krstil z samim brez Božjega služabnika? Na to vprašanje so čarovniki obtičali in nam nimajo odgovora.

 

Pomembno Sporočilo: Ljubljeni, če se zgodi, da srečam bedaki, ki v svojo norost je krstil sami, "sami," povejte jim, da svoje tako imenovane krst je brez pomena, pred Bogom. Če želijo vstopiti v Nebesa, morajo hitro poiskati pravega Božjega služabnika, da bi dobili pravi krst.

 

Klic k kesanju: Vse vas norcev, ki so se odločili, da opravijo svoj krst na svoje, brez Božji služabnik, če si želite, da se shrani, morate pokesajo in hitro poiskati pravi človek Božji pridobiti pravi krst vode v skladu s to poučevanja, ki jo pravkar prebral.

 

4th Vprašanje: Ker Apostoli, Preroki, Evangelisti, Pastorjev in učenike so neuporabni, kaj pravite na svetopisemski odlomek iz Efežanom 4? In takoj ko jim citiramo ta odlomek, imajo te kače zaprta usta, vendar ne pokesajo. Če se pokesajo, jim klic demonov bi bila žalitev. Dovolite nam, skupaj preberite ta prehod Efežanom 4:10-16.

 

"10On, ki je šel doli, je tisti, ki je šel tudi gori nad vsa Nebesa, da bi vse napolnil. 11In on je dal nekatere za apostole, nekatere za proroke, nekatere za evangeliste, nekatere za pastirje in učenike, 12v pripravo svetih, za delo službe, za zdelovanje telesa Kristusovega, 13dokler ne dospemo vsi do edinosti vere in spoznanja Sinu Božjega, do moža doraslega, do mere dovršene rasti polnosti Kristusove, 14da ne bodemo več deca in nas ne bo semtertja metala in gonila vsaka sapa nauka, ki prihaja po zvijačnosti ljudi, po prekanjenosti za zvito zapeljevanje; 15temuč da rastemo, držeč se resnice v ljubezni, v vsem do njega, ki je glava, Kristus; 16iz katerega vse telo, združeno in zedinjeno po pripomoči slehernega člena, po delovanju v meri vsakega uda rast telesa vrši v napredek svoj, v ljubezni."

 

Kot boste izvedeli iz tega odlomka, da bi za Cerkev Jezusa Kristusa doseči popolnost, Služabniki Boga so potrebne, in Jezus sam želi. Toda satanini agenti, ki vedno vedo več kot Jezus, so prepričani, da je Jezus s tem, ko je poklical svoje služabnike na njegovo službo, preprosto narobe.

 

5th Vprašanje: Ali pogosto kličeš svojega očeta v mesu, očeta? Ko se vprašamo, ti hinavci na to vprašanje, so v zadregi, in ne odgovori. Pravijo, da sami: "Če rečemo ne, bi bilo to zelo očitno, ker vsak dan kličemo naše očete očetovski oče. In če rečemo da, bodo citirali preostanek istega verza, ki ga uporabljamo za zapeljevanje."

 

Kar preprečuje tem hinavcem, da bi odgovorili na to vprašanje, je dejstvo, da nadaljevanje odlomka iz Matevž 23:8-9, iz katerega izhajajo izraz "vsi ste bratje", pravi: "nikogar na zemlji ne kličite svojega očeta." Zdaj, če ne bi smeli spoštovati nobenega božjega služabnika in če ne bi priznali naziva nobenega božjega služabnika pod pretvezo, da bi Bog rekel, da ste vsi bratje, potem svojega mesnega očeta ne bi smeli imenovati oče, kajti Bog, ki je rekel "vsi ste bratje", je isti, ki je rekel "Nikogar na zemlji ne imejte za očeta." In to je rekel ob istem času in v istem kontekstu. To je tisto, kar zmede te čarovnike.

 

Ti satanovi agenti so vedno zelo ošabni do Božjih služabnikov. Skorajda jih ne spoštujejo in jih skoraj ne kličejo po nazivih. V resnici je duh, ki je v njih, tisti, ki se bori proti božji avtoriteti. So pravi uporniki, ki se niso pripravljeni podrediti niti Bogu niti tistim, ki jih je Bog določil.

 

19.3- Bog me je prosil, naj se umaknem in se posvetim njemu.

 

Tu je še en element razločevanja, s katerim lahko prepoznate druge satanove agente. Takoj ko se jim zdi zelo očitno povedati kot nekateri njihovi čarovniški kolegi, ki trdijo, da ne potrebujejo ne apostola, ne pastorja, ne katerega koli drugega starešine Cerkve, Namesto tega pravijo, da jih je njihov Bog prosil, naj se umaknejo in se posvetijo njemu, bodisi za osebno usposabljanje, bodisi za čas duhovne obnove, bodisi za čas ozdravljenja itd. Pravijo vam, da bo v tem času umika in odložite na stran za njihovega boga, zanje poskrbel njihov bog sam. To po njihovem mnenju opravičuje dejstvo, da se umikajo iz Skupščin Božjih otrok, da bi ostali sami.

 

Satanovim agentom nikoli ne zmanjka izgovorov za laž sebi in drugim. Ko ne morejo ostati sredi Božjih otrok, pobegnejo in vsakomur, ki jih posluša, povedo, da je njihov Bog tisti, ki jim je ukazal, naj se ločijo, da bi se jim bolje razkril ali jim dal smernice in navodila, kaj od njih pričakuje. In da bi vrhunek dali svojemu zapeljenju, pravijo, da se bodo po navodilih, ki jih bodo prejeli od svojega boga, lahko vrnili sredi Božjih otrok.

 

Ljubljeni, ne potrebujete velike razsodnosti, da bi razumeli, da so agenti temnega sveta tisti, ki dajejo takšne izjave. Noben pravi Božji otrok ne more govoriti takšnih stvari in noben pravi Božji otrok ne more biti prevaran s takšnimi lažmi. Takšno navodilo ne more priti od Jezusa Kristusa, našega Boga, ker je v popolnem nasprotju z njegovo vizijo za njegovo Cerkev. Cerkev, za katero je Jezus Kristus umrl, mora doseči popolnost in edinost v veri in spoznanju Božjega Sina pred Ugrabitev Cerkve. Da bi dosegel ta cilj, je Jezus Kristus nujno vzgojil svoje služabnike - apostole, preroke, evangeliste, pastirje in učitelje.

 

Bog ne more ustanoviti te organizacije, brez katere njegova Cerkev ne bo dosegla popolnosti, in hkrati od nekaterih svojih pravih otrok zahtevati, naj zapustijo druge prave otroke, ker bi se z njimi rad pogovarjal na skrivaj, jih na skrivaj obnavljal in na skrivaj zdravil. Ljubljeni, ne verjemite takšnim lažem, ki jih izmišljujejo satanovi agenti iz svojega sveta teme. Naš Bog ne deluje na ta način.

 

Gospod je tisti, ki nam v Jakob 5:14 pravi: "Je li kdo bolan med vami, naj pokliče k sebi starešine cerkve, in molijo naj nad njim ter ga mazilijo z oljem v imenu Gospodovem." Gospod po tem, ko je dal to navodilo svojemu ljudstvu, še vedno ne more prositi nekaterih svojih bolnih ali obsedenih otrok, naj se umaknejo sredi Božjih otrok, da bi jih na skrivaj ozdravil zunaj cerkve, ali da bi jih na skrivaj obnovil pred navzočnostjo drugih Božjih otrok, ali da bi jim dal navodila in druge tako imenovane smernice. To je čisto satansko zapeljevanje. Jezus Kristus, naš Bog, nikakor ne more stati za takšno lažjo. Jezus Kristus, pravi Bog, nikakor ne more od nekoga zahtevati, naj pobegne pred Božjimi otroki in se več let osami in čaka na tako imenovano ozdravitev.

 

Ta zapeljenost se ne razlikuje od tega, kar animira druge satanove agente, ki vsakič rečejo, da dokler jim duh ne razkrije te ali te stvari, ne bodo ubogali in ne bodo dali Božje besede v prakso. Pred temi predstavniki Pekla sem vas že posvaril. Takoj ko slišite nekoga, ki vam, soočen z Božjo besedo, reče, da mora duh še vedno priti in mu povedati, naj uboga Božjo besedo, da bo ubogal, vedite, da gre za satanovega agenta. To isto zapeljevanje oživlja hinavce, ki trdijo, da vedno iščejo Božjo voljo; ti zapeljivci, ki svoj čas ne delajo ničesar, pod pretvezo, da čakajo na Božjo voljo, tudi na stvari, katerih Božja volja je že jasno navedena v Bibliji.

 

In tisti tako imenovani kristjani, ki čeprav so že naleteli na zdrav nauk, bežijo pred Božjimi otroki in trdijo, da je Bog tisti, ki jih prosi, naj se umaknejo in ostanejo sami, čarovniki. Ko vam govorijo, da je Bog tisti, ki jih je prosil, naj bežijo od drugih Božjih otrok in se izolirajo, govorijo o svojem bogu satanu in ne o našem Bogu Jezusu Kristusu. Naš Bog Jezus Kristus v svoji besedi uči prav nasprotno od te laži. Bežite pred zapeljevanjem demonov!

 

Ljudje, ki vam pravijo, da bi jih Bog ločil, da bi jih obnovil duhovno in ozdravil, preživijo leta, ne da bi bili obnovljeni ali ozdravljeni. Način, da vam povem, da njihov bog potrebuje večnost, da jih ozdravi in obnovi. To je patetično! Satan res ve, kako prevarati svoje agente in jih narediti smešne. Božji evangelij, drugačen od tistega, ki nam ga je Bog že dal v Svetem pismu, ne obstaja. To pravi Bog, resnični Bog Jezus Kristus:

 

Galatom 1: 6-9 "6Čudim se, da ste se tako hitro odvrnili od tega, ki vas je poklical po milosti Kristusovi, na drugačen evangelij, 7ko vendar ni drugega evangelija, samo da so nekateri, ki vas motijo in hočejo preobrniti evangelij Kristusov. 8Ali ko bi vam tudi mi ali angel iz nebes oznanjeval evangelij drugače, kakor smo vam ga mi oznanili, bodi preklet! 9Kakor smo poprej rekli, tudi sedaj zopet pravim: Če vam kdo oznanjuje evangelij drugače, kakor ste ga prejeli, bodi preklet!"

 

Naj vsi zapeljivci zdaj zelo dobro razumejo, da se pravi Bog ne bo nikoli skrival, da bi jim dal evangelij, drugačen od tistega, ki nam ga je že dal v svoji besedi, ki je Sveto pismo. Zato si zapomnite, ljubljeni, da noben pravi Božji otrok ne more trditi, da je sposoben živeti krščansko življenje sam. To so satanovi otroci, ki imajo to pretenzijo. Ne posnemajte jih, sicer boste propadli v Peklu.

 

Po krstu v vodi mora vsak pravi Kristusov učenec ostati v resničnem zboru Božjih otrok, kjer se uči zdrav nauk Jezusa Kristusa.

 

20- Neortodoksne Prakse

 

20.1- Pristojbin, ki se plačujejo za krst

 

Obstaja nekaj satanskih sekt, ki plačujejo za krst v vodi. Demoni, ki vodijo te sekte, so uvedli tako imenovano "stroški krst". Vsem, ki želijo biti krščeni, nalagajo znesek, ki ga morajo plačati pred krstom. Če si v tej ostudni sekti, se hitro poberi, če ceniš svojo odrešitev. Biblija nas uči od začetka do konca, da je odrešitev svobodna in da je krst vode, ki spremlja odrešitev, prav tako svoboden. Nikjer v Svetem Bibliji ne boste našli niti enega krsta, ki je bil kupljen, ali za katerega je nekdo plačal najmanjši peni. Zapomnite si, da so vsi tisti, ki vas prisilijo, da plačate "stroški krst" demoni. To so peklenski agenti, ki so izbrali Pekel in hočejo tja z največjim številom ljudi. Pojdi stran od njih.

 

To je tisto, kar Gospod pravi, da od te kače: "Gorje pa vam, pismarji in farizeji, hinavci! da zapirate Nebeško kraljestvo pred ljudmi; sami namreč ne greste vanje, in kateri hočejo vanje iti, jim ne puščate, da bi šli." Matevž 23:13.

 

So satanovi služabniki, katerih obsodba je bila napisana že dolgo. "Kajti priplazili so se neki ljudje, zdavnaj naprej zapisani za to sodbo, brezbožni, ki milost Boga našega krivo rabijo v razuzdanost in taje edinega Vladarja in Gospoda našega, Jezusa Kristusa." Juda 1:4.

 

Počnejo, kar Gospod ni naročil. "... Česar nisem bil zapovedal in ne govoril in kar mi ni prišlo na misel." Jeremija 19:5.

 

Kot smo že preučevali, je vodni krst predpogoj za odrešitev, kot je zapisano v Marko 16:16 "Kdor veruje in je krščen, bo zveličan,...." Poleg tega je napisal: "Kajti tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina svojega edinorojenega, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temveč da ima večno življenje." Janez 3:16. Odrešenje se popolnoma brezplačno, kot lahko vidite po branju verzov spodaj:

 

Matevž 10:8 "... Brezplačno ste prejeli, brezplačno dajajte."

 

Rimljanom 3:23-24. "23zakaj vsi so se pregrešili ter nimajo slave Božje 24in dobivajo opravičenje daroma ž njegovo milostjo po odkupu, ki je v Kristusu Jezusu."

 

Rimljanom 6:23 "Kajti plačilo za greh je smrt, a milostni dar Božji je večno življenje v Kristusu Jezusu, Gospodu našem."

 

1Korinčanom 9:18 "Kaj je torej moje plačilo? Da oznanjujoč evangelij prinesem brez stroškov evangelij, tako da ne upotrebim pravice svoje v evangeliju."

 

Razodetje 21:6 "In mi reče: Zgodilo se je. Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec. Jaz bom dal žejnemu iz studenca vode življenja brezplačno."

 

Razodetje 22:17 "In Duh in nevesta govorita: Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi! In kdor je žejen, pridi; kdor hoče, vzemi vodo življenja brezplačno."

 

Dejanja 8:18-20 "18Videč pa Simon, da se po pokladanju rok apostolov daje sveti Duh, jima prinese denarja 19in reče: Dajta tudi meni to oblast, da prejme svetega Duha, na kogarkoli položim roke. 20Peter pa mu reče: Srebro tvoje naj s teboj vred pogine, ker meniš, da se more dar Božji dobiti za denar." Apostol Peter se ni mudil vzeti ponujenega denarja, ampak je resno okriviti osebo, ki je celo hotela verjeti, da bo Božji dar mogoče kupiti za ceno denarja.

 

Po nekaj preiskavah, opravljenih v bližini teh satanskih templjev, ki plačujejo za krst, ugotavljamo, da se znesek razlikuje glede na regije, kraje, države in celo glede na osebo, ki se želi krstiti. V nekaterih vaseh potrebujete petelina, koza, ovco ali najboljše izdelke, ki jih imate na svoji letini. V drugih regijah je potrebna vsota denarja. Za druge sekte krst poteka v eni državi in nekaj tisoč evrov je treba porabiti za stroške prevoza in krsta.

 

20.2- Krst tečaj in krst treningi

 

Obstajajo tudi drugi čarovniki, ki so ustanovili, čemur pravijo, "krst tečaj" ali "krst treningi". Obstajajo nekateri, ki imajo izpite na koncu teh tako imenovanih krstnih tečajev, in če jim ne uspe, te ne bodo krstili. Če ste v tej vrsti gnusno sekte, pojdi ven od tam hitro, če vam je mar za vaše odrešenje. Noben od teh čarovnikov vas ne more pripeljati do pravega odrešenja. Ti demoni so agenti Pekla, ki vas vodijo v Pekel. Ko ste brali v tem učenju, je Gospod prosil, naj se njegovi otroci krstijo, da jih pripeljejo k odrešenju in naj jih naučiti po krstu, ne prej.

 

Zakaj Bog zahteva, da se njegovi otroci krstijo, preden se jih naučiti? Razlog je jasen in preprost za razumevanje. Po krstu v vodi se človek reši. To pomeni, da dokler niste krščeni, še niste zveličan. Ti čarovniki, ki te več mesecev zadržujejo na tako imenovanem krstnem tečaju, te dejansko držijo v Peklu ves čas njihovega tako imenovanega treninga. Če te smrt preseneti med tako imenovanim krstnim razredom, se boste v Peklu znašli naslednje sekunde. Kaj ti bo koristilo, če boš ves čas v tako imenovani cerkvi? Toda če ste že krščeni in odrešeni, če vas med učenjem Božje besede ujame smrt, se boste povzpeli v Nebesa in v naslednji sekundi vas bodo sprejeli Božji Angeli. Je tako zapleteno razumeti to preprosto Božjo logiko?

 

20.3- Posebno obleko za krst

 

Obstajajo tudi pastirji čarovništva, ki so uvedli, kar jim pravijo, "krstna obleka". Zahtevajo, da se vsi, ki želijo biti krščeni, oblečejo na vse bele. Zato mora samo v belih oblačilih vsak kandidat za krst vstopiti v vodo krsta. Vedi, da so vse te zahteve, ki ti jih ti satanovi agenti nalagajo, recept za svet teme. In ti satanski recepti naj bi vas seznanili s čarovništvom. Ko se podredite tem zahtevam, podpišeš sporazum z okultnim svetom, ne da bi se tega zavedal. Bog nikoli ni zahteval posebnih oblačil za krst in v Bibliji ne najdete nobenega apostola ali učenca, ki bi to zahteval. Če ne želite končati v Peklu s temi čarovniki, hitro pobegnite od njih.

 

20.4- Krstom kolektivni

 

Satanovi agenti svoj čas preživijo v razmišljanju o novih načinih, kako ljudi odvrniti od Boga. Tako so nekateri pastirji čarovniki že ustvarili skupne krstne seje, med katerimi v vodo pripeljejo vse kandidate za krst hkrati in se vsak sam potopi v vodo. Z drugimi besedami, ko so novi pretvori, ti čarovnik pastirji počakati, dokler ni dovolj ljudi, da organizirajo krst seji. Določili so dan za to. Takoj, ko pride ta dan, vzamejo vse kandidate za krst z vodo. Takoj, ko so dobili tam, vstopijo v vodo, in povabiti vse kandidate za krst za vstop v vode, in vsak dali krstiti sam, pomakanjem sam v vodo sam.

 

Za vas, ki imajo privilegij branja tega poučevanja, Vzemite to sporočilo resno. Če si imel to nesrečo, da si krstil "sebe" v tem satanističnem ritualu, se pokesaj in hitro pridi iz te satanske sekte, če si še tam. Vprašajte za pravi krst, medtem ko je še čas. Na koncu si zapomnite, da vse krst, ki jih naredite v vodi, niso nujno dobrega krst. Dober krst je tista, ki se izvaja v vodi po svetopisemskih standardih, kot smo pojasnili v tem poučevanju. Zato bi moral vsak človek, ki je že bil krščen v vodi, preveriti, ali njegov krst ustreza svetopisemskim normam, kot smo jih pravkar preučevali.

 

21- Zaključke

 

Gospod vam je pravkar zagotovil dokaj celovito in podrobno poučevanje o krstu vode. Tisti, ki so zapeljali sami ne bo več imel najmanjšega razloga za utemeljitev svoje trmasti. Gospod jih je pravkar prikrajšala za vsak argument zapeljevanja, in kakršnih koli pretext. To učenje jim bo enkrat za vedno zaprlo usta. Tako imenovani katoliški kristjani, metodistični kristjani, Presbyterian kristjani, tiste od vseh tistih drugih satanski sekte, ki je dal nekaj kapljic vode na glavah ljudi kot krst, in tiste druge Gnusan sekte, ki pravijo, da Voda krst je samo simbol ali možnost, mora razumeti, zdaj, da so na poti v Pekel. Krst v vodi je res zahteva, da se zveličan.

 

21.1- Kdo je kristjan?

 

Enkrat za vselej moraš vedeti, da nikoli ni bilo po Božji volji in po Bibliji, "katoliški kristjani" ali " methodist kristjani" ali "Prezbiterijanskih kristjani" ali "reformirane kristjani" ali "evangeličanske kristjani" ali "Krstnika kristjani" ali "Adventist kristjani" ali "apostolskih kristjani" ali "Pentecostal kristjani" ali "zbudil kristjani." Preprosto obstaja Kristjan. In glede na Bibliji, je kristjan preprosto učenec. To je tisto, kar beremo v Dejanja 11:26 "... In da so učenci najprvo v Antiohiji bili imenovani Kristjani." In učenec je tisti, ki je Jezusa Kristusa naredil za svojega Gospodarja, tisti, ki je sprejel Jezusa Kristusa in ga sprejel za svojega Gospoda in osebnega Odrešenika, ki je priznal svoje grehe, ki je bil krščen v vodi, to je s potopitvijo, za odpuščanje njegovih grehov in ki zdaj živi za Jezusa Kristusa. To je tisto, kar Bog meni, da je Kristjan. Izraz "katoliški kristjan" ali "christian methodist" itd, zato je aberacija. Katoliški ni Krščansko, in Kristjan ni Katoliško. Človek ne more biti Katolik in Kristjan ob istem času. To je absurdnost.

 

Da se šteje učenec Jezusa Kristusa, moramo iti skozi vode krst. To sporočilo je popolnoma jasno, v Božjo besedo. Tukaj je, kaj pravi Bibliji: Matevž 28:19 "1Pojdite torej in pridobivajte mi v učence vse narode, krščujoč jih v ime Očeta in Sina in svetega Duha." Ugotovljeno je po Jezusovih navodilih, da s krščanjem ljudi naredimo te učence. Zato ne more biti učencev, ki niso krščeni v vodi.

 

Dejanja 2:37-41 "37Ko so pa to slišali, jih zbode v srce ter reko Petru in drugim apostolom: Kaj nam je storiti, možje in bratje? 38Peter jim pa reče: Izpokorite se in naj se krsti vsakdo izmed vas v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje grehov svojih, in prejmete dar svetega Duha. 39Kajti za vas velja ta obljuba in za otroke vaše in za vse, ki so še daleč, kolikorkoli jih pokliče Gospod, Bog naš. 40In z mnogimi drugimi besedami pričuje in jih opominja, rekoč: Rešite se tega popačenega rodu! 41Kateri so torej besedo njegovo radi sprejeli, so bili krščeni; in pridružilo se jih je tisti dan kakih tri tisoč duš."

 

Tukaj je na tisoče mož, ki se niso spreobrnili in so po tem, ko so slišali evangelij, vprašali Petra in druge apostole, kaj morajo storiti, da se rešijo. Takoj ko so bili krščeni, so takoj prejeli naziv učencev. Tu je spet ugotovljeno, da so naziv učenca dobili šele po krstu. Tako ne more biti učenca Jezusa Kristusa, ki ne bi bil krščen v vodi. V Bibliji je ne boste našli.

 

To učenje je zdaj jasno, da vsak od vas, in nihče se ne more pretvarjati, da se nevedni. Brez kesanja in brez krsta s potopitvijo, to je Pekel, ki vas čaka. Ste opozorjeni! Tisti, ki hočejo, da Nebesa zdaj vedo, kaj storiti, da bi vstopili v Nebesa, in tisti, ki imajo raje Pekel, se bodo našli v Peklu in ne bodo presenečeni, da se tam najdejo.

 

21.2- Da je-kaj za Vraga?

 

Da bi ti pomagal pri zavestni odločitvi, se mi zdi pomembno, da ti pojasnim, kaj je Pekel v resnici. Tako pravi Bibliji o Peklu:

 

Matevž 25:41 "Tedaj poreče tudi tistim na levici: Pojdite od mene, prokleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in angelom njegovim!"

 

Matevž 13:40-43 "40Kakor torej ljuljko pobirajo in v ognju sežigajo, tako bode na koncu tega sveta. 41Sin človekov pošlje angele svoje, in pobero iz kraljestva njegovega vse, kar napravlja pohujšanje, in tiste, ki delajo krivico, 42in jih vržejo v ognjeno peč: tam bo jok in škripanje z zobmi.43Tedaj se bodo svetili pravični kakor solnce v svojega Očeta kraljestvu. ..."

 

Sam Gospod Jezus Kristus nam govori, da je Pekel večni ogenj, da je Pekel ognjena peč in nam je Pekel predstavil kot kraj, kjer bo jok in škripanje z zobmi. Če je Jezus Kristus Sam, ki je dejal, da je Pekel večni ogenj, je, da je Pekel pravzaprav ogenj večni. In če je sam Jezus Kristus tisti, ki pravi, da je pekel ognjena peč, to pomeni, da je pekel res ognjena peč. In če je še vedno sam Jezus Kristus tisti, ki pravi, da je pekel kraj, kjer bo jok in škripanje z zobmi, to pomeni, da On kot Bog ve, da takšne vrste mučenja in muk, ki jih najdemo v peklu, ni nikjer drugje. Če mislite, da se Jezus, naš Bog, lahko moti, bodite še naprej trmasti. In če verjamete, da je Jezus je Odrešenik sveta ne more biti narobe, da to sporočilo resno.

 

21.3- Nekateri Elementi Razsodnosti

 

Tu vam dajem element razsodnosti. Biblija , ki imajo nam razodeva, da je Pekel pa je večen, in da je to kraj, kjer se bo jokal in škripanje z zobmi, vsakdo zlahka razume, da mukah Pekla je boleč in neznosna. Prav tako je neopisljivo. Če rečem, se vsak normalen človek lahko boji samo Pekla. Kdor je zdrav mislečimi lahko samo strah Pekel. Če več ljudi živi daleč od strahu pred Bogom, ne da bi jim bilo nerodno, je to zato, ker jim je satan uspel prepričati, da Pekel ne obstaja. Ne boste videli nobenega normalnega človeka, ki ve, da Pekel obstaja tako, kot nas uči Biblija, in se prostovoljno odloči, da bo šel tja. Tisti, ki mu Pekel ne pomeni nič, so agenti Pekla.

 

Če potem spoznaš ljudi, ki po branju jasno poučevanje, kot je ta, poučevanje, ki jih prepriča o obstoju Pekla, medtem ko jim ponuja odrešenje brezplačno, in ti ljudje vam povem, da raje ostanejo v svojih sekte Katoliški, ali metodist, ali Presbyterian, morate preprosto vedeti, da so agenti Pekla. Nebo ni za njih. Svoje mesto v Peklu so si že rezervirali in tega kraja ne želijo izgubiti za nič na svetu. Medtem ko bodo goreli v Peklu za večno, tisti, ki so sprejeli Jezusa Kristusa, ki so bili krščeni v vodi in so živeli za Jezusa Kristusa, bodo sijali kot sonce v popolni sreči, v kraljestvu Očeta svojega, in to za vse večne čase.

 

Matevž 13:41-43 "41Sin človekov pošlje angele svoje, in pobero iz kraljestva njegovega vse, kar napravlja pohujšanje, in tiste, ki delajo krivico, 42in jih vržejo v ognjeno peč: tam bo jok in škripanje z zobmi. 43Tedaj se bodo svetili pravični kakor solnce v svojega Očeta kraljestvu. ..."

 

Nekateri po tem, ko so prebrali to sporočilo o nepremagljivi preprostosti in jasnosti, vam bodo povedali, da so že rešeni, medtem ko so še vedno v sektah, ki glavo ljudi poškropijo z preklinjeno vodo, v kot krst. Če jih poslušate, se boste zagotovo vprašali, ali res berejo nauku. Ja, pravzaprav so jo prebrali. Kaj je torej problem? Težava, če bi jo morali tako imenovati, je, da satanski ljudje ne bodo nikoli sprejeli evangelija Jezusa Kristusa iz strahu, da bi ga zveličan.

 

Matevž 13:14-15 "14In na njih se izpolnjuje prorokovanje Izaija, katero pravi: S sluhom boste slišali, a ne boste umeli, in z očmi boste gledali, a ne boste videli. 15Kajti temu ljudstvu je srce okamenelo, in z ušesi težko slišijo, in oči svoje so zatisnili: da ne bi kdaj videli z očmi in slišali z ušesi in umeli s srcem in se izpreobrnili, in bi jih jaz ozdravil."

 

Vedeti morate tudi, da so vsi ti ljudje, ki kljub prepričanju, da je katolištvo satanska sekta, kljub temu odločili, da ostanejo tam, medtem ko vam povejo, da jih tudi buldožerje ne more odstraniti od tam, so čarovnice. To so vsi agenti satana. Zavestno imajo radi to okolje, saj je dobro mesto, da vadijo čarovništvo. In ker se niso pripravljeni odpovedati čarovništvu, ne morejo zapustiti tega okolja. Dobro vedo, da se morajo zapustiti, če zapustijo to okolje in sprejmejo Jezusa, odrekati čarovništva, česar niso pripravljeni storiti. Zavestno in prostovoljno so se odločili za služenje satanu.

 

Na koncu bi rad spomnil vse tiste, ki bodo kljub vsemu izbrali trmoglavost, da je Pekel resničen in da je večen. Nobenega dvoma ni o tem. Pekel torej ni zapor, ki bo trajal deset ali dvajset let; Pekel bo trajal celo večnost. "Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama in Izaka in Jakoba in vse preroke v kraljestvu Božjem, sebe pa izgnane zunaj." Lukež 13:28. To ponavadi povem ljudem, ki mislijo, da Pekel ne obstaja. Vedno sem jim povedal v odgovor, da če Pekel ne obstaja, in če ta Pekel niso bili večni, Jezus Kristus ne bi nikoli prišel, da umre na križu. Da tisti, ki imajo ušesa, da slišijo, slišati!

 

21.4- Opozorilo

 

Ugotovili smo pomembno, da se konča ta poučevanja z opozorilom. Ne dvomimo v odločenost satanskih agentov, da se borijo proti resnici, in da storijo vse, da vas ohranijo v lažni religije, da bi vas odpeljali v Pekel. Smo torej ne preseneča, da so nekateri čarovniki so poskušali dokazati, da vam v nasprotju te poučevanja. Poleg tega smo prepričani, da se bo to zgodilo. Satan' s agenti bodo poskušali z vsemi sredstvi za izpodbijanje, kar Božja beseda pravi, in vas obrniti stran od resnice.

 

Odločili smo se, da bomo to temo obravnavali čim bolj celovito, da bi zaprli usta vsem nasprotnikom. Toda to nepremišljenim demonom ne bo preprečilo, da bi storili vse, kar je v njihovi moči, da vas odvrnejo od kesanja. Nekateri satanovi agenti vam bodo poskušali pokazati, da je Biblija lažno. Drugi vam bodo poskušali dokazati, da v Biblija obstajajo protislovja. Še vedno te bodo drugi poskušali prepričati, da je Biblija nepopolno. Vse to bodo storili, da boste sprejeli lažna učila, ki jih črpajo iz satanističnih knjig, ki nimajo nič opraviti s pravo Božjo besedo. Zato vas želimo opozoriti, da se ne bi ujeli v past teh zlikovcev, ki so prisegli, da vas bodo pripeljali v pekel.

 

Tukaj je, kaj morate storiti, ko ste pred temi bogokleti. Ne zapravljaj časa s tistimi, ki ti poskušajo pokazati, da je Biblija napačna. Absolutno želijo nasprototi Bogu, ki je rekel, da je njegova beseda resnična. In za tiste, ki vam povejo, da so v Biblija protislovja, jim povejte, da se jih zavedate, in da to ne spremeni dejstva, da je Bog Bog in ostaja Bog. Kar zadeva tiste, ki verjamejo, da te odganjajo od Boga, tako da te opomnijo, da je Biblija nepopolno, jim povej, da ga poznaš. Povejte jim, da se je Bog, čeprav je Biblija nepopolno, odločil sprejeti, kot je, in to je najpomembnejše.

 

Ne pozabite, da ti demoni, ki bogokletajo tako, da držijo jezik, ki smo ga pravkar razvili, to storijo, ker vedo, da če pridete iz duhovne razprave, da bi razpravljali o tem, kar je carnally, bodo dobili boljše od vas. To moraš vedeti. Tisti, ki pravijo, da je Biblija lažno, bodo šli v filozofijo, v upanju, da vas bodo zavedli. Tisti, ki so na misiji odkrivanja protislovij v Biblija, vam bodo citirali nekaj verzov, da bi se upravičili, saj takšni verzi res obstajajo. In tisti, ki ti povedo, da je Biblija nepopolno, bodo vedno uporabili Biblija, da ti to dokažejo.

 

Vedite, da ni napačno reči, da je Biblija nepopolno, saj je res nepopolno. Toda Bog se je odločil, da bo preprečil zlobne načrte satanovih agentov, tako da bo omogočil, da bodo nauki iz Biblija, ki jih imamo, zadostovali za to, da bomo sledili Bogu in izpolnjevali njegovo voljo. Če bo Bog dovolil, vam bom to temo podrobneje predstavil v kakšnem drugem nauku.

 

Zapomnite si, ljubljeni, da če je Bog resnično Bog, kot verjamemo, če je Bog velik, kot verjamemo, če je Bog vsemogočen, kot verjamemo, tisti elementi v Biblija, ki so za nekatere protislovja, za druge pa neresnice ali laži, ne morejo uiti Božjemu nadzoru. Zakaj lahko Bog, Vsemogočni, Stvarnik, potem pusti v svoji besedi tiste elemente, ki jih je mogoče razlagati bodisi kot protislovja bodisi kot neresnice? Odgovor je preprost: Bog je Biblija naredil talilni lonec znanosti, modrosti, prepričanj, filozofije itd. Tisti, ki želijo biti rešeni, najdi v Biblija, kaj jim bo pomagalo rešiti. In tisti, ki hočejo v pekel, najdejo v isti Bibliji, kaj jim bo pomagalo, da se izgubijo. Bog je želel, da vsak človek v Biblija najde, kar potrebuje v skladu z željo svojega srca.

 

Da bi vam pomagali zapreti usta tem satanovim agentom, katerih poslanstvo je, da vas zavrnejo od božje besede, smo za vas pripravili poučevanje z naslovom "Predpogoji za Svetopisemskih Študije", ki ga boste našli na mestu www.mcreveil.org. Potrudite se in jo preberite. Ta nauk razlaga sedem predpogojev, ki si jih morate postaviti pred vsako razpravo ali pogovorom, če mislite, da bo ta razprava ali pogovor obrodil kakšen sad. Nikoli ne sprejemajte razprav ali pogovorov z demoni, ki so spremenili Biblija. In če želite razpravljati z njimi, zahtevajte, da odložijo svoje lažno biblija in trpijo zaradi uporabe pravega Biblija med vašo razpravo.

 

Obstajajo satanistične sekte, ki so bile prepričane, da ne bodo mogle upravičiti svoje lažne doktrine s Sveto Biblijo, prisiljene, da so si naredile svoje biblije. To je primer katolikov, Jehovih prič, Mormonov in drugih satanističnih skupin. Katoliki so naredili, čemur pravijo "jeruzalemska biblija" in "TOB biblija." Poleg tega imajo še nekaj rokopisov in fasciklov, ki jih uporabljajo, da preslepijo svoje vernike. Jehove priče so si izmislile, čemur pravijo "prevod novega sveta." Prav tako uporabljajo številne brošure, da zavajajo svojo čredo. To velja tudi za Mormone, ki so naredili "knjigo mormonov".

 

Citirali smo katoliško Biblijo TOB. Pomembno je, da bi bilo jasno, da TOB pomeni ekumenski prevod Biblije, prevod narejen z namenom, da prosim vse religije; prevod narejen za uskladitev vseh mogočih prepričanj. To je prava prostitucija Biblije, brezsramna prostitucija, brezobzirna prostitucija. In ti demoni si dovolijo, da dajo tej satanski knjigi ime Biblije. Vi, ki ste uporabljali te satanistične verze, misleč, da imate opravka z Biblijo, jo hitro vrzite v smeti.

 

21.5- Sporočilo za duhovnike in druge tako imenovane pastorjev,
ki zavaja ljudstvo

 

Vsi vi hudobni možje, ki ste podpisali pakte z luciferjem, da mu izročite nevedne, ki prihajajo k vam in verjamejo, da sledijo Bogu, je to sporočilo naslovljeno na vas: Po branju tega nauka nam povejte, od kod izvira vaš nauk in od koga ste ga dobili. Če bi rad izzival ali se boril proti našemu poučevanju, nam pošlji svojega. Bodite prepričani, da se omejujete samo na Sveto Bibliji, kot smo se mi. Poskrbeli smo, da vam razložimo, kaj je Sveto Bibliji. Nočemo nobenega poučevanja, ki temelji na sektnih biblijah in drugih satanskih knjigah ali na rokopisih, ki jih Bog ni odobril.

 

Vendar pa se zavedajte, da še ni prepozno za kesanje. Vedno se lahko odrečeš satanu in napraviš Jezusa Kristusa za svojega novega Gospodarja. Jezus je pripravljen, da vas sprejme in vam odpusti, če pridete k njemu s poštenim srcem. Če se želite odreči satanu in sprejeti Jezusa Kristusa, se nam svobodno javite.

 

Milost z vsemi, ki ljubijo Gospoda našega
Jezusa Kristusa v neminljivosti!

 

Vabilo

 

Dragi bratje in sestre,

 

Če ste pobegnili od lažnih cerkva in želite vedeti, kaj naj storite, sta vam na voljo dve možnosti:

 

1- Glejte, če so okoli vas še nekateri božji otroci, ki se bojijo Boga in želijo živeti v skladu z Zvočnim Naukom. Če jih najdete, se jim lahko pridružite.

 

2- Če ga ne najdete in se nam želite pridružiti, so vam naša vrata odprta. Edino, kar vas bomo prosili, je, da najprej preberete vse nauke, ki nam jih je dal Gospod in so na naši spletni strani www.mcreveil.org, da se prepričate, da so v skladu z Biblijo. Če se vam zdijo svetopisemski in ste se pripravljeni podrediti Jezusu Kristusu ter živeti po zahtevah njegove besede, vas bomo sprejeli.

 

Milost Gospoda Jezusa z vami!

 

Vir in Kontakt:

Internetna Stran: https://www.mcreveil.org
E-naslov: mail@mcreveil.org

Kliknite tukaj za prenos te knjige v formatu PDF