Opozorila

 

Ta Knjiga je brezplačna in nikakor ne more biti vir trgovanja.

 

To Knjigo lahko kopirate za svoje pridiganje ali da jo distribuirate ali tudi za Evangelizacijo v Socialnih Omrežjih, pod pogojem, da njena vsebina ni kakor koli spremenjena ali spremenjena, in da je spletna stran mcreveil.org navedena kot vir.

 

Gorje vam, satanovi zastopniki, ki ste pohlepni in ki boste poskušali te nauke in pričevanja tržiti!

 

Gorje vam, satanovi sinovi, ki radi objavljate te nauke in pričevanja na Družbenih Omrežjih, pri tem pa skrivate naslov Spletne Strani www.mcreveil.org ali ponarejate njihovo vsebino!

 

Vedite, da se lahko izognete človeški pravici, vendar se zagotovo ne boste izognili Božji sodbi.

 

Kače, gadja zalega! kako boste ubežali sodbi pekla? Matevž 23:33

 

Dragi Bralci,

 

Ta Knjiga se redno posodablja. Svetujemo vam, da na spletno mesto prenesete posodobljeno različico www.mcreveil.org.

 

Radi bi poudarili, da je bil ta Nauk napisan v Angleščini in Francoščini. Da bi bil na voljo čim večjemu številu ljudi, smo ga z računalniško programsko opremo prevedli v druge jezike.

 

Če v besedilu, prevedenem v vaš jezik, opazite kakršne koli napake, nas o tem obvestite, da jih bomo lahko popravili. In če bi radi častili Boga in napredovali pri Božjem delu s prevajanjem Naukov v svoj jezik, nas kontaktirajte.

 

Srečno Branje!

 

RESTITUCIJA

(Nazadnje Posodobljeno 06 06 2024)

 

1- Uvod

 

V nauku o duhovnem bojevju smo krajo opredelili kot dvojni greh: krajo samega in zlobnost. Iz tega nauka je jasno razvidno, da ko nekomu nekaj ukradeš, tega človeka prikrajšaš za njegovo stvar in ga pustiš v stiski, trpljenju in velikih težavah. Tako ste pred Bogom krivi greha hudobije in greha krivice. Medtem ko greh hudobije lahko preprosto izpovemo kot druge grehe, Bog verjame, da greh krivice ne sme biti omejen le na zgolj spoved, ampak ga je treba popraviti. Da bi rešil ta problem nepravičnosti, je Bog uvedel to, kar Sveto pismo imenuje restitucija.

 

Restitucija je po Svetem pismu dejanje vrnitve pravemu lastniku, ali imetnikom pravic, nekaj, kar je bilo prostovoljno ukradeno, ali nekaj, kar je nezakonito zamolčano, ali stvari, ki jih je našel ali pobral, vendar ne lastnik vrgel stran. Gospod, ki se je odločil, da se bo svojemu ljudstvu predstavil kot Bog pravičnosti, ni pozabil dati jasnih navodil glede ravnanja z ukradenimi in/ali najdenimi stvarmi. Da bi bili prepričani, da ne delamo nič več in nič manj, kot je zahteval Bog, je pomembno, da preučimo Sveto pismo.

 

2- Kaj pravi Stara Zaveza?

 

V Svetem pismu, zlasti v Stari zavezi, je Bog zahteval povrnitev ukradenega blaga, pa tudi izgubljenih, a najdenih predmetov, kot vidimo v naslednjih odlomkih:

 

IV Mojzes 5:5-8 "5In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč: 6Véli sinovom Izraelovim: Ako mož ali žena stori katerikoli grehov, ki ž njimi ljudje zagreše nezvestobo proti GOSPODU, in duša ta je kriva: 7tedaj naj pripozna greh, ki ga je storila, in naj da povračilo za krivdo svojo v celem znesku in pridene še peti del k temu, in naj da onemu, zoper katerega se je pregrešila. 8Če pa ni po dotičniku sorodnika, ki bi se mu dalo povračilo za krivdo, naj se da povračilo za krivdo GOSPODU in naj pripade duhovniku..."

 

III Mojzes 6:1-5, "1In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč: 2Če se kdo pregreši in zakrivi iznevero proti GOSPODU s tem, da utaji bližnjemu svojemu stvar, ki mu jo je zaupal ali dal v zajem, ali mu utaji kaj ukradenega, ali če ga je opeharil, 3ali pa je našel izgubljeno stvar in to zataji, in krivo priseže zavoljo česarkoli, kar lahko stori človek in s tem greši: 4če se je torej pregrešil in je kriv, mora povrniti, kar je siloma vzel ali za kar je koga opeharil, ali tisto, kar mu je bilo zaupano, ali izgubljeno, kar je našel, 5ali karkoli je, zaradi česar je krivo prisegel; povrne pa naj spolnoma in pridene še peti del; tistemu, čigar je, naj to da v dan svojega darovanja za krivdo."

 

II Mojzes 22:1-4 "1Če kdo ukrade vola ali ovco in zakolje ali proda živinče, naj povrne pet volov za vola in štiri ovce za ovco. ….4Ako se najde v roki njegovi, kar je ukradel, živo, bodi vol ali osel ali ovca, naj povrne dvojno."

 

3- Kaj pravi Nova Zaveza?

 

Nova zaveza se ni vrnila k tej praksi, čeprav se je Zahej prostovoljno odločil popraviti škodo, ki jo je povzročil ljudem. To beremo v Evangeliju po Lukež 19:8: "Pristopi pa Zahej in reče Gospodu: Glej, polovico premoženja svojega, Gospod, dajem ubogim, in če sem koga kaj ukanil, povrnem mu četverno."

 

Pravkar smo prebrali, kaj Sveto pismo pravi o restitucija. Zdaj, ko smo v procesu čiščenja in priprave na Ugrabitev Cerkve, je pomembno, da ne dovolimo ničesar, kar nas lahko blokira v zadnjem trenutku. Prav tako je pomembno, da ne dovolimo, da bi nas pretirana gorečnost in nevednost pahnili v številne napake. Zaradi tega je dobro razumevanje pojma restitucija nadvse pomembno. Oblikovali bomo nekaj bistvenih vprašanj, katerih odgovori nam bodo pomagali razumeti to temo.

 

4- Bistvena vprašanja

 

- Zakaj je Gospod zahteval restitucija?

 

- Kdo naj bi imel od tega koristi?

 

- Kako naj bi bila izvedena restitucija?

 

- Ali moramo še vedno uporabljati ta zakon o restituciji?

 

- Kaj je treba storiti zdaj?

 

Vse to so vprašanja, ki nas zanimajo, njihovi odgovori pa nam bodo pomagali, da bomo glede tega v redu z Bogom, da ne bomo več živeli v krivdi.

 

4.1- Zakaj je Gospod zahteval restitucija?

 

Da bi ponovno vzpostavil pravičnost med ljudmi, je Gospod uvedel vračanje ukradenega ali najdenega premoženja. Božja skrb je bila, da nihče ne bi trpel, ker je nekdo drug vzel njegovo stvar, bodisi s krajo, bodisi z zvijačo, bodisi tako, da je stvar našel in je ni vrnil lastniku. To jasno izhaja iz odlomkov, ki smo jih pravkar prebrali.

 

4.2- Kdo naj bi imel od tega koristi?

 

V zakonu o restituciji Bog govori o "bližnjem". Očitno je, da to, kar Bog imenuje naš bližnji, ni ne institucija, ne narod, ne organizacija, ampak posameznik.

 

4.3- Kako naj bi bila izvedena restitucija?

 

Na vprašanje, kako naj bi se izvedla restitucija, so odgovorili odlomki iz 4Mojzes 5:5-8, 3Mojzes 6:1-5 in 2Mojzes 22:1-4, ki smo jih pravkar prebrali.

 

4.4- Ali moramo še vedno uporabljati ta zakon o restituciji?

 

Odgovor je DA. Še vedno moramo spoštovati to zapoved, čeprav njena uporaba ne bi smela biti več enaka kot v preteklosti, ko je bilo treba vrniti bodisi celoten predmet z dodajanjem petine, bodisi dvojno vrednost ukradenega predmeta, bodisi štirikratno ali petkratno, odvisno od ukradenega predmeta. Dejstvo, da se je Gospod odločil, da ga v Novi zavezi ne bo omenjal, tega zakona ne izniči, saj se Božje stališče glede pravičnosti ni spremenilo.

 

4.5- Kaj je treba storiti zdaj?

 

Prvič: Potrudi se, da nehaš leteti. Ne kradi več. Ne postavite se v položaj, kjer vam bo nerodno s tem problemom restitucije. Sami veste, da je restitucija zelo neprijetno dejanje. Izogibajte se kraji, da se vam s tem ne bo treba več ukvarjati.

 

Drugič: Vse, kar ste ukradli v preteklosti, mora zapustiti vaš dom. V vaši hiši naj ne bo nobenega ukradenega predmeta, pravim, da nobenega. Vsak ukraden predmet, ki ga hranite v svoji hiši, je lahko vedno odprta vrata satanu. Zato morate vse te predmete razvrstiti. Tiste, ki pripadajo posameznikom, to je fizičnim osebam, ki jih poznate in so še vedno žive, morate prositi za odpuščanje od njih in jim vrniti njihovo lastnino. Če zadevne osebe niso več žive in slučajno poznate njihove otroke, pojdite in jim nepremičnine izročite. Če pa ni otrok ali bližnjih sorodnikov, ki bi jim predmete lahko dali, pojdite in jih dajte resničnemu Božjemu služabniku, ki bo vedel, kako naj z njimi razpolaga v skladu z navodili, ki jih prejme od Gospoda.

 

Če na primer posedujete zemljišča, hiše, avtomobile ali katero koli drugo premoženje, ki ste ga nasilno iztrgali iz rok revnih in šibkih ali ste ga zaplenili, ukradli, pridobili s ponarejanjem imena resničnega lastnika, uporabili zvijače ali zlorabili svoja pooblastila ali avtoriteto, da bi ga imeli, morate vse povrniti lastniku, če je ta še živ, ali njegovi družini, če je že pokojna. Zapomnite si, da vas v primeru, če boste še naprej imeli v posesti to blago, čaka Pekel. In če po vaši smrti vaši družinski člani ne vrnejo teh dobrin pravim lastnikom, jih prav tako čaka Pekel. Preden se torej oklepate premoženja, ki vam ne pripada, dobro vedite, da boste večnost preživeli v Peklu.

 

Toda tudi tam, če v njegovi družini nimaš več nikogar, ki bi mu dal to dobrino, pojdi s temi dobrinami k pravemu Božjemu služabniku in bo videl, kaj z njimi storiti pred Gospodom. Predvsem pa ne uporabljajte bližnjice, da greste s stvarmi k božjemu služabniku, ko so njihovi pravi lastniki dosegljivi.

 

Če predmetov, ki ste jih ukradli posameznikom, ni več na voljo, vendar so žrtve vaše kraje še vedno tam, se morate z njimi srečati, jih prositi za odpuščanje in jim ponuditi restitucijo. Če se strinjajo z restitucijo, vendar želijo, da jim plačate v gotovini, jim morate namesto same stvari dati to, kar zahtevajo. In če pristanejo, da ti odpustijo, vendar nočejo restitucijo, pojdi in daj vrednost ukradenega predmeta Bogu, v obliki daritve. Če ti ljudje niso več živi, se bo restitucija naredila njihovim družinam, če jo bodo imeli.

 

Na splošno velja, da morate pri vračanju premoženja, če žrtve zahtevajo odškodnino, ker ste jih prikrajšali za njihovo premoženje, sprejeti ta pogoj. In če rečejo, da so njihovi predmeti obrabljeni, in vztrajajo, da jih morajo vrniti v prvotno stanje, morate izpolniti njihovo zahtevo, saj je to pred Bogom normalno. Kadar morate vrniti ukradene predmete, morate moliti, da bi Gospod omehčal srca vaših žrtev.

 

Glede predmetov, ki ste jih na primer ukradli iz institucij, organizacij ali podjetij, se vam ni treba vrniti v ta podjetja. Pojdite k resničnemu Božjemu služabniku, priznajte to dejanje in mu izročite vse ukradene stvari. On bo molil za vas in te stvari podaril potrebnim.

 

5- Ljudje, s katerimi se ne bi smeli srečati zaradi restitucije.

 

Pri nekaterih ljudeh ni pametno zahtevati povračila, tudi če so še živi. To še posebej velja za čarovnike, marabute in kakršne koli sataniste. Če ste imeli nesrečo, da ste nekaj ukradli čarovniku, maraboutu ali kakšnemu satanovem služabniku, je nevarno, da se mu vrnete zaradi restitucije. Namesto tega poiščite pravega Božjega služabnika, ki vam bo pomagal pri reševanju tega vprašanja. Predvsem pa ne tvegajte, da bi v svoji lasti obdržali kakršen koli predmet, ukraden od čarovnika ali okultista. Če to storite, vedite, da je vaše življenje v veliki nevarnosti.

 

6- Koga zadeva restitucija?

 

Na vse tatove ali prevarante vpliva restitucija. Kdor koli ste, ne glede na to, ali ste že na novo rojeni kristjan ali ne, ne glede na to, ali ste bili vpleteni v dejanja kraje, goljufije, izsiljevanja ali korupcije do fizičnih oseb ali posameznikov, vas prizadene restitucija. Ta nauk ne zadeva le ponovno rojenih kristjanov. To učenje zadeva vse. Tudi pogani morajo razumeti, da je vsako dejanje zlobnosti prekletstvo. Kraja, goljufija, izsiljevanje, podkupovanje in vsakršna zloraba so dejanja hudobije in zato predstavljajo resnični vir prekletstva v življenju vseh, ki jih zagrešijo.

 

Nekateri poklici tiste, ki jih opravljajo, izpostavljajo takšnemu grehu hudobije. To so cariniki, policisti, žandarji, davkarji, sodniki, sodniki, odvetniki, politiki, upravljavci javnega bogastva in vsi tisti, ki so pogosto vpleteni v korupcijo in zvijače vseh vrst. Vsi so pod prekletstvom in se ukvarjajo z restitucijo in morajo, če se želijo osvoboditi prekletstva, ki jih teži, obnoviti vse, kar so ukradli, ali izsilili, ali ogoljufani, ali protipravno prisvojeni itd.

 

Vsi tisti, ki zlorabljajo svojo moč, da bi obogateli na račun ubogih žrtev, so pod prekletstvom, in če po nesrečo umrejo, ne da bi se pokesali in žrtvam vrnili ukradeno ali izsiljeno, bodo v Peklu spoznali, da je Bog, za katerega se je zdelo, da ni Bog pravice, in ki jih je opazoval, kako svobodno počnejo svoje neumnosti, v resnici Bog pravice. Šele po njihovi smrti bodo razumeli, da pravica obstaja.

 

Če torej opravljate katerega od teh poklicev, ki sem jih pravkar omenil, ali če opravljate kateri koli drug poklic, ki vam omogoča, da zlorabljate slabost revnih in šibkih ali izkoriščate nevednost nevednih, vej, da te čaka restitucija. Preden se z vsem srcem lotite korupcije in izsiljevanja dobrin revnih in šibkih, imejte v mislih, da boste vse vrnili, sicer boste svojo večnost preživeli v Peklu. In če ste kot Jehovove priče, ki ne verjamejo v Pekel, bodite trmasti; ko boste prišli tja, boste verjeli.

 

Če torej imate sprevržene in hudobne starše, ki se z veseljem obogatijo s krvjo nedolžnih ubogih ter vas hranijo in vzgajajo s sadom svojih hudobnih dejanj, vedite, da ste pod prekletstvom in morda boste v v nekaterih primerih prisiljeni vrniti vse, kar so vaši starši ukradli, ogoljufali, zaplenili ali izsilili.

 

6.1- Carinski uradniki in davčni pobniki

 

Cariniki in davčni izterjevalci, ki zlorabljajo svoje funkcije, da bi goljufali in uničevali revne ljudi, ki naj bi jim nudili normalne in brezplačne storitve, so v prekletstvu in jih zadeva restitucija. Svojim žrtvam morajo vrniti vse, kar so izsiljeli od njih; drugače jih čaka Pekel.

 

6.2- Nepošteni sodniki in sodni uradniki

 

Sodniki in drugi zlobni sodni uradniki, ki si dovolijo, da bi bili pokvarjeni, da bi lahko izsodil nepoštene sodbe, so pod prekletstvom in se vsi ukvarjajo z restitucijo. Svojim žrtvam morajo vrniti vse, kar so izsiljeli od njih; Drugače jih čaka Pekel.

 

6.3- policisti, žandarji in drugi varnostni agenti

 

Policija, žandarji in drugi varnostniki, ki na cestah izkoriščajo svoj položaj za goljufanje in uničenje taksistov, voznikov in ubogih voznikov, ki se borijo za preživetje, so pod prekletstvom in vsi so prizadeti zaradi restitucijo. Svojim žrtvam morajo vrniti vse, kar so izsiljeli od njih; Drugače jih čaka Pekel.

 

6.4- Zahrbtni in zlobni odvetniki

 

Odvetniki, ki se pustijo podkupiti nasprotnikom svojih strank, da bi njihove stranke izgubile primer, so krivi dvojnega zločina, hudobije in veleizdaje. Ti demoni bodo tako ali drugače plačali za svoje grozljive zločine. Vsi so vključeni v restitucijo. Svojim žrtvam morajo povrniti škodo za vse, kar so jim ukradli, in za vse, kar so jim storili.

 

6.5- Tisti, ki zlorabljajo svoj naziv, moč ali oblast

 

Vsi tisti, ki zlorabljajo svoj naziv, moč, oblast ali visok položaj za goljufanje ali izsiljevanje premoženja ljudi, se ukvarjajo z vračanjem premoženja. Če želijo biti rešeni, morajo svojim žrtvam vrniti vse, kar so od njih izsilili.

 

6.6- Ženske, ki varajo in ki sleparskih moške

 

Ženske, ki goljufajo in ki sleparskih moške, medtem ko imajo koristi od njihovega financiranja, jim lažno obljubljajo poroko in se pretvarjajo, da so njihove zaročenke, so pod vplivom prekletstva in so vse podvržene restituciji. Te ženske se morajo vrniti svojim žrtvam vse, kar so izsiljele od njih, če nameravajo biti rešene.

 

6.7- Moški, ki varajo in ki sleparskih ženske

 

Moški, ki zavajajo in varajo ženske, medtem ko imajo koristi od njihovega financiranja, jim lažno obljubljajo poroko in se pretvarjajo, da so njihove zaročenke, so pod prekletstvom in so vse podvržene restitucija. K žrtvam morajo vrniti vse, kar so izsiljeli od njih, če jih nameravajo rešiti.

 

6.8- Ljudje, ki poneverijo javna sredstva

 

V nasprotju s tem, kar sem razložil zgoraj, ko sem vztrajal pri dejstvu, da je treba povrniti škodo posameznikom, vedite, da obstajajo primeri kraje in poneverbe, ki zadevajo vlade in prav tako zahtevajo povrnitev škode. Kadar ima vaše dejanje za posledico bedo in trpljenje številnih žrtev, se ne izognete Božji jezi in kazni. Ste pod prekletstvom in se ukvarjate z restitucijo. Absolutno morate vrniti vse ukradeno javno premoženje, sicer vas čaka Pekel. In vsi vaši otroci, ki jih hranite in vzgajate s tem ukradenim in poneverjenim bogastvom, so vsi pod prekletstvom. Opozorjeni ste!

 

6.9- Pokvarjeni, nepošteni in pohlepni politiki

 

Vsi ti goljufivi politiki in drugi nepošteni in pohlepni upravljavci javnega bogastva, ki praznijo državne blagajne, da bi obogateli, medtem ko milijoni ljudi okoli njih umirajo v skrajni revščini, so torej vsi v prekletstvu in so vse podvržene restitucija. Ljudem morajo vrniti vse, kar so ukradli, sicer jih čaka Pekel. In če imate takšne demone za starše in dobro živite na račun krvi revnih, ne boste pobegnili. Prav tako vas opozarjamo!

 

7- Pazite na hinavce

 

Razumite, ljubljeni, karkoli delamo, delamo za Gospoda in ne za ljudi. Ne zanimajo nas predstavitveni predstave; naša želja ni, da bi nas videli ljudje. Želimo si Božje odobravanje. Zato moramo vedno ravnati po zdravi pameti in v skladu z Božjo besedo. Zato ne posnemajte farizejev, ki v svoji hinavščini dajejo vtis, da so pravičnejši od vseh drugih, in od vas zahtevajo tisto, česar sami ne zmorejo, ter vas silijo v napake, da bi zadovoljili svoj ego. Ti hinavci se izdajajo za preveč pravične. Naj vam navedem nekaj primerov:

 

7.1- Prvi primer

 

Prvi primer je mlado dekle, ki je živelo v eni od evropskih držav in še ni dobilo dokumentov. Njen farizejski pastor, ki je trdil, da je pravičnejši od vseh drugih, in ki je verjel, da je eden redkih, ki dobro izvaja nauk o restituciji, ji je rekel, da mora obnoviti in da Sveto pismo zahteva, da restituciji. Sestra ga je nato vprašala, za kaj in kako naj povrne škodo. Ta farizej jo je prosil, naj gre k organom za priseljevanje in jim pove, da je v državi živela nezakonito.

 

Naivna sestra je sledila temu ogabnemu nasvetu. V svoji nevednosti je ubogala. Šla je in naredila, kar je od nje zahteval čarovnik, uradniki za priseljevanje pa so jo na kraju samem aretirali in jo vrnili v domovino, ne da bi ji dali možnost, da bi vzela kar koli od svojega premoženja. Po nekaj letih, preživetih v tujini, so jo poslali nazaj kot tatu, prazno.

 

Naj vam povem, da bo takšna ženska v svojem trpljenju in nerazumevanju zlahka preklinjala Boga. Verjela bo celo, da ji je Bog zagotovo nastavil past. Ne bo pa razumela dejstva, da so jo zavedli njeni farizejski pastor. To je slaba stran biti v lažnih cerkvah in slediti nevednim, zaslepljenim pastorjem, ki so večinoma čarovnice.

 

7.2- Drugi primer

 

Drugi primer je primer druge farizejke, ki je rekla, da je goljufala, da bi opravila izpit, in ko je začela delati, je Bog ga je prosil, naj gre in naredi restitucijo. Zato je šla k oblastem, da bi se odpovedala službi, češ da je goljufala pri izpitu; oblasti pa so ji rekle, da še nikoli niso našle poštene osebe, kot je ona. Pazite se zapeljevanja!

 

Ta napačna razlaga pojma restitucija je zelo pogosta v nekaterih binkoštnih sektah, ki ne razumejo Božje besede in nimajo Kristusovega mišljenja, zato mislijo, da bodo dosegli nebesa s svojo lastno pravičnostjo. Preučimo naslednje odlomke: Matej 5:20 "Kajti pravim vam, da nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo, če ne bo pravičnost vaša večja nego pismarjev in farizejev." Propovednik 7:16: "Ne bodi prepravičen in ne kaži se modrega čez mero: zakaj bi se pogubljal "

 

Iz teh odlomkov se naučimo, da moramo iskati pravičnost in živeti pravično. Gospod pričakuje, da bo naša pravičnost večja od pravičnosti ljudi tega sveta. In v Razodetje 22:11 pravi, da moramo mi, ki smo pravični, še vedno ravnati pravično. Jasno je torej določeno, da je Gospod zavezan pravičnosti. To je še vedno isti Gospod, ki nam pravi, naj ne bomo preveč pravični. V resnici niti ni mogoče biti preveč pravičen. Niti nismo pravični, kaj šele, da bi bili pretirano pravični. Gospod tu pravi, da v svojem ponosu ne smemo verjeti, da smo bolj pravični od koga drugega, in da ne smemo posnemati farizejev, ki si prizadevajo prakticirati svojo pravičnost, da bi jih ljudje videli. Ljudem nalagajo bremena, ki jih sami ne morejo nositi (Lukež 11:46).

 

Ne smemo posnemati hinavcev, ki ne zmorejo majhnih stvari, a trdijo, da delajo velike stvari. Opazovanje in praksa Božje besede je zunaj njih, vendar dajejo vtis, da so preveč pravičen pred ljudmi. Poučevanje o restituciji ni ni težko razumeti; zapletajo ga hinavci, ki so preveč pravični v svojih očeh.

 

8- Tatovi desetin in daritev

 

Obstajata dve kategoriji tatov desetin in daritev: Tiste, ki jih Gospod imenuje tatovi, ker ne dajejo svojih desetin in daritev, in tiste, ki si preprosto dovolijo ukrasti desetine in daritve, ki so jih dali Božji otroci. Če za prvo kategorijo lahko govorimo o navadni kraji ali pohlepu, pa druga kategorija presega preproste grehe, ki jih lahko stori običajen Božji otrok, in razkriva prej element razsodnosti. Spregovorimo o teh dveh kategorijah.

 

Vsi Božji otroci, ki ste krivi kraje pred Bogom, ker se odločite, da ne boste dali desetine ali daritve v Božji hiši, razumite, da vas bo kraja, tako kot drugi grehi, pripeljala naravnost v Pekel, če se ne pokesate. In kesati se pomeni vrniti vse, kar ste že ukradli. Ne igrajte se s svojo odrešitvijo. Ne tvegajte, da bi vas premagal pohlep, da bi se za večno znašli v ognju Pekla. Če ste eden tistih, ki vedno najdejo kakšen razlog, da bi ukradli Božji denar, vedite, da ste na poti v Pekel. Potrudite se, da vrnete vse, kar ste kdaj ukradli, in nehajte krasti Bogu.

 

Če ne daste svoje desetine ali daritve Bogu vsakič, če trdite, da ste si le izposodili z namenom vračila, vedite, da ste v Božjih očeh tatovi. Prenehajte zapeljevati sami sebe. Nimate pravice uporabljati Božjih stvari brez dovoljenja, tudi če gre za vračilo. Prenehajte s pohlepom in nehajte poželjivo gledati na stvari, ki so namenjene Bogu. Potrudite se, da boste hitro vrnili vse, kar ste že ukradli. Če ste trmasti, da ne bi obnovili vsega, in vas smrt preseneti, se je za vas začel Pekel.

 

In vsi vi, satanovi zastopniki, tako imenovani Božji otroci, ki se upirate Bogu in prihajate v Božjo hišo, da bi kradli, vzemite to sporočilo resno. Satan vas je zagotovo prepričal, da Pekel ne obstaja in da bo svojo vladavino delil z vami. Rad bi vas spomnil, da vas satan zavaja. Nima kraljevine, ki bi jo delil z vami. Čaka ga Pekel in ta slavna vladavina, ki jo namerava deliti z vami, je Peklenski ogenj. Torej, preden mu sledite, raje premislite.

 

Ne pozabite, da če želite biti odpuščeni, če nameravate biti odpuščeni, morate vrniti ves denar, ki ste ga ukradli, brez peni manj. Če nameravate pobegniti iz Pekla, morate vrniti vsak peni, ki ste ga ukradli. In če želite videti, preden sprejmete, bodite trmasti, ne da bi naredili restitucijo, in to boste razumeli v naslednjih dneh.

 

Za vas, Božji otroci, izkoriščam to priložnost, da vam dam element razločevanja. Vedite, da si noben pravi Božji otrok ne more privoščiti, da bi šel v Božjo hišo krasti. Noben pravi Božji otrok si ne more privoščiti, da bi kradel iz Gospodove blagajne. Zato so vsi ti tako imenovani Božji otroci ali voditelji, ki si dovolijo krasti iz Gospodove blagajne, ker verjamejo, da jih nihče ne vidi, so bodisi demoni bodisi ljudje, obsedeni z demoni. Četudi lahko običajni kristjan v trenutkih slabosti krade, si nihče ne more privoščiti, da bi šel v Božjo hišo in ukradel bodisi daritve Božjih otrok bodisi kakšen drug predmet.

 

9- Tatovi predmetov v Božji hiši

 

Ne glede na to, ali gre za denar ali kakšen drug predmet, ki ste ga nekoč ukradli v Božji hiši, ne pozabite, da morate vse vrniti, in prosite za svojo osvoboditev, če niste demon. Obstajata le dve kategoriji ljudi, ki lahko kradejo v Božji hiši: Demoni in obsedeni ljudje. Če ste samo obsedeni z demoni, se hitro pokesajte, vrnite vse, kar ste ukradli, in prosite za svojo osvoboditev.

 

10- Zaključek

 

Na koncu si zapomnite, da je restitucija drugačna od povračila za vse pretekle grehe. Restitucija se nanaša na greh kraje in se ne sme posploševati na druge grehe. Nikoli več se ne ujemite v past, ki so vam jo nastavili satanovi agenti, ki vam govorijo, da morate vrniti stare diplome, pridobljene z goljufijo, zaposlitve, pridobljene s korupcijo, dokumente za priseljevanje, pridobljene z napačnimi izjavami, itd.

 

Dobro se zavedajte, da je preprosto nemogoče trditi, da boste popravili vse svoje pretekle napake. Zato je poskus izkrivljanja Božje besede in razširjanje pojma povračila na stvari, ki jih Bog ni učil, past za tiste, ki učijo te laži, in za tiste, ki jim sledijo. S tem morate v kontekstu ukradenih in pobranih predmetov v praksi uveljaviti restitucijo, kot smo pravkar preučevali. In za druge grehe, morate popraviti, kar je še mogoče popraviti, ali kaj je še potrebno popraviti.

 

Če torej lahko popravite pretekle napake, ne da bi povzročili druge težave, to storite. Ne pozabite, da je naš cilj pobegniti pred težavami in se izogniti kakršnim koli težavam. Kadar koli torej lahko odpravite težavo, ne da bi ustvarili novo, to storite. Predvsem se ne ujemite v past, ko želite rešiti majhne težave z ustvarjanjem večjih.

 

Če imate kakšna vprašanja o tej temi, ali če vas skrbi restitucija in ne veste, kako to storiti, nas kontaktirajte, mi pa vam bomo pomagali. Če ste obsedeni z demoni, če še vedno živite pod vplivom nečistih duhov, če ste še vedno pod kakršnim koli prekletstvom in iščete osvoboditev, se najprej prepričajte, da v svojem življenju nimate opravka z restitucijo, preden prosite brate, naj molijo za vašo osvoboditev. Priporočam vam nauk z naslovom "Osvoboditev Nečistih Duhov", ki ga lahko najdete na spletni strani https://www.mcreveil.org.

 

Milost z vsemi, ki ljubijo Gospoda našega
Jezusa Kristusa v neminljivosti!

 

Vabilo

 

Dragi bratje in sestre,

 

Če ste pobegnili od lažnih cerkva in želite vedeti, kaj naj storite, sta vam na voljo dve možnosti:

 

1- Glejte, če so okoli vas še nekateri božji otroci, ki se bojijo Boga in želijo živeti v skladu z Zvočnim Naukom. Če jih najdete, se jim lahko pridružite.

 

2- Če ga ne najdete in se nam želite pridružiti, so vam naša vrata odprta. Edino, kar vas bomo prosili, je, da najprej preberete vse nauke, ki nam jih je dal Gospod in so na naši spletni strani www.mcreveil.org, da se prepričate, da so v skladu z Biblijo. Če se vam zdijo svetopisemski in ste se pripravljeni podrediti Jezusu Kristusu ter živeti po zahtevah njegove besede, vas bomo sprejeli.

 

Milost Gospoda Jezusa z vami!

 

Vir in Kontakt:

Internetna Stran: https://www.mcreveil.org
E-naslov: mail@mcreveil.org

Kliknite tukaj za prenos te knjige v formatu PDF