Opozorila

 

Ta Knjiga je brezplačna in nikakor ne more biti vir trgovanja.

 

To Knjigo lahko kopirate za svoje pridiganje ali da jo distribuirate ali tudi za Evangelizacijo v Socialnih Omrežjih, pod pogojem, da njena vsebina ni kakor koli spremenjena ali spremenjena, in da je spletna stran mcreveil.org navedena kot vir.

 

Gorje vam, satanovi zastopniki, ki ste pohlepni in ki boste poskušali te nauke in pričevanja tržiti!

 

Gorje vam, satanovi sinovi, ki radi objavljate te nauke in pričevanja na Družbenih Omrežjih, pri tem pa skrivate naslov Spletne Strani www.mcreveil.org ali ponarejate njihovo vsebino!

 

Vedite, da se lahko izognete človeški pravici, vendar se zagotovo ne boste izognili Božji sodbi.

 

Kače, gadja zalega! kako boste ubežali sodbi pekla? Matevž 23:33

 

PREDPOGOJI ZA SVETOPISEMSKIH ŠTUDIJE

 

1- Uvod

 

Gospod nas v svoji besedi svari pred tem, kar je sam izbral, da ga imenuje "... Neprestano besedičenje ljudi, popačenih na umu in brez resnice...". 1Timoteju 6:5.

 

Čeprav smo poklicani, da naredimo vse, kar je v naši moči, da bi ljudem prinesli evangelij Jezusa Kristusa, da bi jih rešili, in čeprav smo poklicani, da izvajamo vso potrpežljivost, potrebno, da pomagamo vsem ljudem razumeti Božjo besedo, nikakor nismo poklicani k razpravljati o Božji besedi. Ne smemo se ujeti v past, ki so nam jo nastavili satanovi agenti, ko ustvarjajo razprave, ne zato da bi razumeli Božjo besedo, ampak da bi nas odvrnili od nje. Prav tako se moramo izogibati razpravam, ki nas ne gradijo.

 

2- Satanove pasti

 

Kot nam je Gospod že razkril, se satanovi agenti, ko nas ne uspejo ujeti v pasti grehov, ki so nam jih nastavili, potrudijo nastaviti drugo past, da bi nas razpršili, da se ne bi osredotočili na naše odrešenje in na Božje delo. Zato moramo biti zelo pozorni.

 

Zdaj, ko veste, da so agenti Pekla prisegli, da nikoli ne bodo sprejeli resnice, in zdaj, ko veste, da je njihova naloga narediti vse, da vas odvrnejo od božje poti, da bi vas odpeljali v pekel, obstajajo določene določbe morate narediti vedno, ko se želite vključiti v kakršno koli razpravo ali debati z ljudmi okoli Svetega pisma.

 

Zaradi satanovih agentov ne moremo zapirati vrat ljudem, ki nam zastavljajo vprašanja, da bi bolje razumeli Božjo besedo. Ker pa ne moremo a priori vedeti, kdo postavlja vprašanja, da bi se naučili in kdo jim postavlja vprašanja za odvračanje, moramo biti odprti, potrpežljivi in pripravljeni odgovoriti z ljubeznijo in nežnostjo na vse tiste, ki se želijo učiti.

 

Da ne bi padli v past satanovih agentov, katerih naloga je, da vas odvrnejo od božje besede, tukaj je skrivnost, ki smo vam jo dali na razpolago. To je sedem predpogojov, ki jih je treba vsiliti ljudem pred vsako razpravo ali pred vsako debati , ko mislite, da bo ta razprava ali ta debati prinašala nekaj sadov.

 

3- Biblije sektašev

 

Nekatere satanske sekte so bile v prepričanju, da svojega lažnega nauka ne bodo mogli upravičiti s Sveto Biblijo, prisiljene izdelati svoje biblije. To velja za katoličane, Jehovove priče, mormone in nekatere druge satanistične skupine. Katoličani so ustvarili tako imenovano "Jeruzalemsko biblijo" in "biblijo TOB". Poleg tega imajo še nekaj drugih rokopisov in knjižic, ki jih uporabljajo za norce svojih privržencev. Jehovove priče so pripravile tako imenovani "Prevod novega sveta". Za zavajanje svojih privržencev uporabljajo tudi številne brošure. To velja tudi za mormone, ki so ustvarili tako imenovano "Mormonovo knjigo".

 

Nikoli ne smete sprejeti razprav ali pogovorov z ljudmi, ki uporabljajo biblijo teh sekt. In če želite razpravljati z njimi, zahtevajte, da odložijo svojo lažno biblijo in da med razpravo trpijo za uporabo pravega Svetega Biblija.

 

Citirali smo nad katoliško Biblijo TOB. Pomembno je poudariti, da TOB pomeni ekumenski prevod Biblija, prevod, ki je bil namerno narejen tako, da bi zadovoljil vse religije; prevod, ki je bil narejen, da bi pomiril vsa možna verovanja. Tako vidite pravo prostitucijo Biblija, brezsramno prostitucijo Božje besede.

 

4- Sedem (7) predpogojev

 

Ne glede na to, ali imate opravka s temi zgoraj navedenimi sektami ali z drugo sekto, ki ni navedena, je načelo, ki ga morate uporabiti, enako. Preden se vključite v kakršno koli preučevanje Svetega pisma ali v kakršno koli razpravo ali debato o Svetem pismu, se morate najprej strinjati z naslednjimi sedmimi (7) predpogoji:

 

1- Strinjajte se z dejstvom, da je Biblija Božja beseda.

 

2- Strinjajte se, da je samo Biblija Božja beseda , tj nobena druga knjiga, noben drug dokument, noben drug rokopis, niti komentar v Bibliji ne predstavlja Božje besede.

 

3- Strinjajte se, da je Bog edini avtor Svetega pisma, kar pomeni, da v Svetem pismu ni besede Petra, Janeza, Pavla itd.

 

4- Strinjate se s tem, da je celotna Biblija za nas, torej v Bibliji ni sporočila za Korinčanom ali za Efežanom itd.

 

5- Strinjajte se, da pravo Biblijo, ki nam ga je dal na voljo Bog, vsebuje 66 knjig. Teh 66 knjig mora imeti imena knjig Svetega pisma, ki jih poznamo, in morajo biti urejene po običajnem vrstnem redu knjig, kot so predstavljene v Svetem pismu.

 

6- Strinjajte se, da je Sveto Biblija resnično.

 

7- Strinjamo se s tem, da tisto, kar ni napisano, nas ne zadeva.

 

Teh sedem (7) predpogojev je treba absolutno spoštovati, če želite opraviti študij Biblije ali deliti okoli Biblije, ki časti Boga. Nikakor se ne smete spuščati v svetopisemske debate z ljudmi, ki zanikajo avtoriteto Svetega Biblije. To bi bilo neposlušno Bogu. Nikoli ne smete preseči tistega, kar je zapisano, kot nam zapoveduje Gospod v 1Korinčanom 4:6 " To sem pa, bratje, obrnil nase ... da se od naju naučite ne više meriti, nego je pisano, ..." Nauči se ostati na Svetem Biblija, na celotni Bibliji in nič drugega kot na Svetem pismu!

 

Resnično Sveto Biblijo vsebuje 66 knjig, ki so razporejene po naslednjem vrstnem redu:

 

5- Stara zaveza

 

1Mojzes, 2Mojzes, 3Mojzes, 4Mojzes, 5Mojzes, Jozue, Sodniki, Ruta, 1Samuel, 2Samuel, 1Kralji, 2Kralji, 1Letopisi, 2Letopisi, Ezra, Nehemija, Estera, Job, Psalmi, Pregovori, Propovednik, Visoka pesem, Izaija, Jeremija, Žalostinke, Ezekiel, Daniel, Ozea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Miha, Nahum, Habakuk, Zefanija, Hagaj, Zaharija, Malahija. Skupaj 39 knjig.

 

6- Nova zaveza

 

Matevž, Marko, Lukež, Janez, Dejanja, Rimljanom, 1Korinčanom, 2Korinčanom, Galatom, Efežanom, Filipljanom, Kološanom, 1Tesaloničanom, 2Tesaloničanom, 1Timoteju, 2Timoteju, Titu, Filemonu, Hebrejcem, Jakob, 1Peter, 2Peter, 1Janez, 2Janez, 3Janez, Juda, Razodetje. Skupaj 27 knjig.

 

7- Opomba

 

Vendar pa bi vas rad opomnil, da naj bi bilo pravo Sveto Biblijo bogatejše z učenjem in razodetji kot tisto, kar najdemo v sedanjem Svetem pismu 66 knjig. Toda satan, ki s svojimi agenti vodi neusmiljen boj proti Božji besedi, je storil vse, da se določeni učili in razodetja, ki naj bi bila najdena v Svetem pismu, tam niso našli. Zato je ugotovljeno, da je Sveto Biblijo 66 knjig, ki jih trenutno imamo, nepopolno.

 

Nekateri med vami se boste morda vprašali, zakaj vztrajam pri tem, da naše učenje in študij Svetega pisma temeljita le na 66 knjigah Svetega pisma, ki ga imamo, čeprav se zavedam, da je nepopolno. Odgovor je naslednji:

 

Prvič, če bi svoje nauke in študij Svetega pisma utemeljevali na rokopisih, ki niso dostopni vsem in za katere niti nismo prepričani, da jih je odobril Bog, bi bilo praktično nemogoče, da bi se strinjali glede Božje besede. Z drugimi besedami, zelo težko bi vedeli, kdo resnično uči resnico in kdo laž ali kateri nauk je resnično resničen in kateri lažen.

 

Drugič, Gospod je bil previden, da bi zagotovil, da kljub odsotnosti učenja in razodetja, ki so ga Satan in njegovi agenti izvleči iz Svetega pisma, je večina tega, kar moramo vedeti, da se reši, ohranjena. To torej pomeni, da odsotnost naukov in razodetij, ki so jih satan in njegovi zastopniki izluščili iz Svetega pisma, ne more povzročiti, da bi zamudili nebesa. Gospod v svoji suverenosti skrbi, da nadomesti to pomanjkanje ali to odsotnost razodetja, da ne trpimo zaradi tega in da nismo v resnici duhovno neuravnoteženi.

 

8- Zaključke

 

Zato se moramo, ljubljeni, zadovoljiti s 66 knjigami Svetega pisma, ki jih imamo zdaj za naše poučevanje in študij Svetega pisma. Čeprav je Sveto Biblijo nepopolno, vsebuje bistvene podatke o tem, kar moramo vedeti o Bogu in mu služiti.

 

Delo, ki ga satanovi agenti delajo pri ustvarjanju svojih svetih, je le nadaljevanje vojne, ki jo satanov tabor vodi že stoletja, proti Božji besedi, ki dela vse, kar je v njihovi lasti, da resnica popolnoma izgine pod soncem. Na žalost za agente Pekla in na srečo za nas, Božji otroci, je vsak boj proti božji besedi izgubljen boj. Satanu in njegovim agentom ne bo nikoli uspelo uničiti Božje besede ali resnici izginiti.

 

Kot sem vam povedal pri pouku o "Razsodnosti", resnica ne bo nikoli zadušena. Božja beseda je resnica in Bog je obljubil, da bo bdel nad svojo besedo in jo varoval. Vsi tisti, ki se borijo proti resnici, raje režejo baobab z britvico. Da, ti bedaki izpraznjujejo ocean s skodelico. In v svoji neumnosti verjamejo, da jim bo nekega dne uspelo. Aleluja!

 

Če bo Gospod dovolil, vam bom to temo podrobneje razvil v drugem nauku.

 

Milost z vsemi, ki ljubijo Gospoda našega
Jezusa Kristusa v neminljivosti!

 

Vabilo

 

Dragi bratje in sestre,

 

Če ste pobegnili od lažnih cerkva in želite vedeti, kaj naj storite, sta vam na voljo dve možnosti:

 

1- Glejte, če so okoli vas še nekateri božji otroci, ki se bojijo Boga in želijo živeti v skladu z Zvočnim Naukom. Če jih najdete, se jim lahko pridružite.

 

2- Če ga ne najdete in se nam želite pridružiti, so vam naša vrata odprta. Edino, kar vas bomo prosili, je, da najprej preberete vse nauke, ki nam jih je dal Gospod in so na naši spletni strani www.mcreveil.org, da se prepričate, da so v skladu z Biblijo. Če se vam zdijo svetopisemski in ste se pripravljeni podrediti Jezusu Kristusu ter živeti po zahtevah njegove besede, vas bomo sprejeli.

 

Milost Gospoda Jezusa z vami!

 

Vir in Kontakt:

Internetna Stran: https://www.mcreveil.org
E-naslov: mail@mcreveil.org

Kliknite tukaj za prenos te knjige v formatu PDF