Opozorila

 

Ta Knjiga je brezplačna in nikakor ne more biti vir trgovanja.

 

To Knjigo lahko kopirate za svoje pridiganje ali da jo distribuirate ali tudi za Evangelizacijo v Socialnih Omrežjih, pod pogojem, da njena vsebina ni kakor koli spremenjena ali spremenjena, in da je spletna stran mcreveil.org navedena kot vir.

 

Gorje vam, satanovi zastopniki, ki ste pohlepni in ki boste poskušali te nauke in pričevanja tržiti!

 

Gorje vam, satanovi sinovi, ki radi objavljate te nauke in pričevanja na Družbenih Omrežjih, pri tem pa skrivate naslov Spletne Strani www.mcreveil.org ali ponarejate njihovo vsebino!

 

Vedite, da se lahko izognete človeški pravici, vendar se zagotovo ne boste izognili Božji sodbi.

 

Kače, gadja zalega! kako boste ubežali sodbi pekla? Matevž 23:33

 

KRST SVETEGA DUHA IN GOVORJENJE V JEZIKIH

 

1- Uvod

 

Ljubljeni v Gospodu in vsi vi, ki berete ta nauk, naj bo mir z vami! Blagoslavljam Večnega Boga, Očeta našega Učitelja in Gospoda Jezusa Kristusa, ki mi v svoji zvestobi daje milost, da vam dam na voljo ta nauk o krstu Svetega Duha in govorjenju v jezikih. Čeprav biblijski nauk o krstu Svetega Duha in govorjenju v jezikih ni težko razumeti, so satanovi agenti, preoblečeni v Božji služabniki, sejali zmedo v glavah kristjanov z uporabo lažnih naukov, izmišljenih iz sveta teme. Mnogi kristjani, dezorientiran s temi nauki demonov, potem se najdejo vsakič, ko postavljajo vprašanja, ki jih ne bi smeli zastavljati. Da bo ta poučevanje čim bolj popolno, bom pregledal vsa vprašanja, ki si jih kristjani pogosto zastavljajo, in odgovoril na vsako od njih.

 

2- Krst Svetega Duha.

 

Tukaj so vprašanja, ki si jih kristjani redno zastavljajo o krstu Svetega Duha:

 

- Ali obstaja krst Svetega Duha narazen in krst ognja narazen?

- Kdo krsti s Svetim Duhom?

- Kje se lahko krstite v Svetega Duha?

- Kdo se lahko krsti s Svetim Duhom?

- Kdaj se lahko krstite v Svetega Duha?

- Ali bi moral biti vsak pravi Božji otrok krščen v Svetem Duhu?

- Kako prejeti krst v Svetem Duhu?

- Ali obstaja razlika med imeti Svetega Duha in biti krščen v Svetem Duhu?

- Zakaj Krst Svetega Duha?

- Je krst Svetega Duha dokaz odrešenja?

- Je krst Svetega Duha dokaz, da oseba pripada Bogu?

- Ali je govorjenje v jezikih znak krsta Svetega Duha?

 

2.1- Ali obstaja krst Svetega Duha narazen in krst ognja narazen?

 

Skupaj preberemo naslednje odlomke: Matevž 3:11, Marko 1:8, Lukež 3:16, Janez 1:33 in Dejanja 1:5.

 

Matevž 3:11 "Jaz vas krščujem z vodo za izpokorjenje, a ta, ki gre za menoj, je močnejši od mene, kateremu nisem vreden obuvala nositi: on vas bo krstil s svetim Duhom in ognjem."

 

Marko 1:8 "Jaz sem vas krstil z vodo, ali on vas bo krstil s svetim Duhom."

 

Lukež 3:16 "Odgovori Janez vsem, rekoč: Jaz vas z vodo krščujem, prihaja pa močnejši od mene, ki mu nisem vreden odvezati jermena na obuvalu njegovem: on vas bo krstil s svetim Duhom in ognjem."

 

Janez 1:33 "In jaz ga nisem poznal; ali ta, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: Na kogar boš videl, da pride Duh in ostane na njem, ta je, ki krščuje s svetim Duhom."

 

Dejanja 1:5 "Kajti Janez je sicer krstil z vodo, ali vi boste krščeni s svetim Duhom ne dolgo po teh dneh".

 

Ko preučimo zgornje verze, jasno razumemo, da ni razlike med izrazom "Krst Svetega Duha in ognja", ki se uporablja v Matevž 3:11 in Lukež 3:16, in izrazom "Krst Svetega Duha", uporabljenega v Marko 1:8, Janez 1:33 in v Dejanja 1:5.

 

Rad bi vas opozoril na to, kaj ustvarja zmedo. Če natančno pregledate citirane odlomke, boste presenečeni ugotovili, da nikjer ni omembe krst ognja. Biblija govori o krstu Svetega Duha in ognju. Toda nikjer ne najdete izraza "krst ognja".

 

Za zaključek, govoriti o krstu Svetega Duha in ognja, ali preprosto krst Svetega Duha, je povedati isto. Med njima ni razlike. Nekateri lažni učitelji skušajo razložiti ognjeni krst, celo do te mere, da pojasnjujejo, kdaj človek prejme ta krst in kako ve, da ga je prejel. Bežite od vseh tako imenovanih pastirjev, ki vas želijo krstiti z ognjem ali vam obljubljajo ognjeni krst. Ne pozabite, da so satanovi agenti. Bog nobenemu človeku na zemlji ni obljubil krsta, imenovanega ognjeni krst.

 

Obstaja tudi nekaj naukov demonov, ki pojasnjujejo, da sta krst Svetega Duha in ognja dva različna krsta. Prvi (krst Svetega Duha) je namenjen Božjim otrokom, drugi (ognjeni krst) pa je peklenski ogenj za tiste, ki ne ubogajo Boga. Iz tega lahko razberete, da so satanovi zastopniki odločeni, da bodo Božje otroke zapeljali na kriva pota. Ustvarili so satanske doktrine, ki nimajo nobene zveze z Zdravim Naukom Jezusa Kristusa.

 

2.2- - Kdo se lahko krsti s Svetim Duhom?

 

Biblija nas uči, da je Gospod Jezus Kristus tisti, ki krsti s Svetim Duhom. To počne tako, kot hoče, vendar je vse odvisno od razpoložljivosti srca vsakega.

 

2.3- Kje se lahko krstite v Svetega Duha

 

Ker je Jezus Kristus tisti, ki krsti v Svetem Duhu, za to ne potrebuje posebnega kraja. Dokler je srce tistega, ki želi krst v Svetem Duhu, pripravljeno, ga lahko Gospod krsti kjer koli. Tako se lahko krstimo v Svetem Duhu v cerkvi, med molitvijo, v krstni vodi, v svoji sobi med molitvijo itd.

 

2.4- Kdo se lahko krsti s Svetim Duhom?

 

Lukež 11:13 nas uči, da vsaka oseba z dobro odstranijo srca pred Bogom lahko krstil s Svetim Duhom. "Če torej vi, ki ste hudobni, znate dobre darove dajati otrokom svojim, koliko bolj bo dal Oče Nebeški svetega Duha tem, ki ga prosijo."

 

2.5- Kdaj se lahko krstite v Svetega Duha?

 

Ko meditiramo nad odlomki iz Mateja 3:11, Marko 1:8 in Dejanja 1:5, že citiramo, sklepamo, da krst Svetega Duha poteka po krstu vode. Toda v Dejanja 10:44-47 vidimo skupino bratov, ki so imeli privilegij, da so bili krščeni v Svetem Duhu pred vodnim krstom.

 

Dejanja 10:44-47 "44Ko je Peter še govoril te besede, pride sveti Duh na vse, ki so poslušali besedo. 45In zavzemo se verniki iz obreze, ki so bili prišli s Petrom, da se je tudi na pogane izlil dar svetega Duha; 46kajti slišali so jih govoriti jezike in poveličevati Boga. Tedaj izpregovori Peter: 47Ali more kdo zabraniti vodo, da se ne bi krstili ti, ki so prejeli svetega Duha, kakor tudi mi? In ukaže jih krstiti v imenu Jezusa Kristusa. Tedaj ga zaprosijo, naj ostane pri njih nekoliko dni" To nam daje razumeti, da je Gospod, ki pozna srca, lahko celo krstiti nekaj Njegovih otrok Svetega Duha pred krstom vode.

 

Vendar bi vas rad opozoril pred lažnimi praksami, ki jih danes najdemo v groznih sektah. V mnogih od teh satanski cerkvah, ki so pomotoma imenovane binkoštne cerkve, ki jih distribuirajo, kar imenujejo krst v "svetega duha". Ti satanini agenti uvajajo vernike v čarovništvo, tako da jih učijo govoriti satanove jezike. In ko se ti ljudje uvedejo v čarovništvo in začnejo govoriti te satanske jezike, jim rečejo, da so že krščeni s "svetim duhom". To je razlog, zakaj smo se srečali na tisoče utrjene ljudi danes, ki govorijo v jezikih, in ki menijo, da so krščeni s Svetim Duhom, medtem ko nobena od njih je že bil krstil v vodi.

 

Spomnite se ljubljeni, da je to, kar je Bog storil v primeru Kornelija in bratov v Dejanja 10:44-47, Gospod lahko stori še danes. Zato ne moremo biti presenečeni, ko vidimo nekaj božjih otrok, ki imajo ta privilegij, da se pred krstom vode krstijo v Svetega Duha. Vendar to niso zelo pogosti primeri. In za tiste, ki sprejemajo krst Svetega Duha, ne da bi bili še krščeni v vodi, ko je resnični krst Svetega Duha prejel, jih božji Duh v njih poziva, naj hitro iščejo vodni krst.

 

Če torej srečate ljudi, ki trdijo, da so krščeni s Svetim Duhom, ki govorijo v jezikih in ki za ves ta čas niso bili nikoli krščeni v vodi, ampak verjamejo, da so rešeni, jim povejte, da jih uporablja satan, ne Bog. Povejte jim, da so demoni tisti, ki govorijo skozi njih, ne Sveti Duh. In če srečate ljudi, ki govorijo v jezikih, vendar zavračajo vodni krst, preprosto vedite, da so demoni.

 

2.6- Ali se mora vsak Božji otrok krstiti s Svetim Duhom?

 

Če želite odgovoriti na to vprašanje, bomo preučili poleg že citiranih odlomkov, tj. Matevž 3:11, Marko 1:8, Lukež 3:16, Janez 1:33, Lukež 11:13 in Dejanja 1:5, drugi odlomki, kot so Marko 16:17, Dejanja 2:38, in Dejanja 15:8.

 

Marko 16:17 "Tiste pa, ki verujejo, bodo spremljala ta znamenja: V imenu mojem bodo izganjali zle duhove, govorili bodo nove jezike."

 

Dejanja 2:38 "Peter jim pa reče: Izpokorite se in naj se krsti vsakdo izmed vas v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje grehov svojih, in prejmete dar Svetega Duha."

 

Ti odlomki kažejo, da je Božja obljuba krsta v Svetem Duhu namenjena vsem njegovim otrokom in ne le nekaterim. V Marko 16:17, je obljuba, da govori novih jeziki so za vse tiste, ki bodo verjamejo v Jezusa, ne le nekaj. Dejanja 15:8 nam pravi, da "In Bog, ki pozna srca, je izpričal zanje, davši jim svetega Duha, kakor tudi nam." Če Bog podeli krst Svetega Duha vsem, ki prosijo za to, vključno s tistimi, ki ne pripadajo Njemu, ne gre za njegove prave otroke, da jih Bog ne bo podelil. Zato si zapomnite, da mora biti vsak pravi Božji otrok krščen v Svetem Duhu in govoriti v jezikih.

 

2.7 Kako prejeti krst v Svetem Duhu?

 

Odlomki iz Dejanja 2:1-4 tja spodaj, in že citirano Dejanja 10:44, smo pokazali, da smo lahko prejeli krst Svetega Duha, brez posredovanja človeka.

 

Dejanja 2:1-4 "1In ko pride petdeseti dan, so bili vsi ene misli skupaj. 2Kar nastane šum z Neba kakor piš silnega vetra in napolni vso hišo, kjer so sedeli. 3In se jim prikažejo razdeljeni jeziki kakor ognjeni, in sedejo na slehernega med njimi; 4in vsi se napolnijo svetega Duha in začno govoriti v drugih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati."

 

Dejanja 8:14-17 in 19:6 nam kažejo, da lahko človek prejme isto krst s polaganjem rok.

 

Dejanja 8:14-17 "14Ko so pa apostoli v Jeruzalemu slišali, da je sprejela Samarija besedo Božjo, pošljejo k njim Petra in Janeza. 15In ko sta prišla doli, sta molila zanje, da bi prejeli svetega Duha. 16Zakaj na nobenega izmed njih še ni bil prišel, ampak bili so samo krščeni v ime Gospoda Jezusa. 17Tedaj sta pokladala roke nanje, in so prejemali svetega Duha."

 

Dejanja 19:6 "In ko poklada Pavel nanje roke, pride sveti Duh nanje, in govore jezike in prerokujejo." Predvsem je odvisno od razpoložljivosti vsakega svojega srca.

 

2.8- Ali obstaja razlika med imeti Svetega Duha
in biti krščen v Svetem Duhu?

 

Ne pozabite, da obstaja razlika med imeti Svetega Duha in biti krščen v Svetem Duhu? Kadarkoli človek povabi Jezusa Kristusa v svoje življenje s poštenim srcem, Gospod takoj pride s Svojim Svetem Duhu, da prebiva v njem. Zato ima ta oseba Svetega Duha, vendar še ni krstil v Svetega Duha.

 

V primeru Apolo v Dejanja 18:24-25 to potrjuje: "24Prišel pa je v Efez neki Jud, po imenu Apolo, Aleksandrijan po rodu, zgovoren mož; in bil je jako zveden v pismih. 25Ta je bil poučen v potu Gospodovem, in goreč v duhu je govoril in učil pridno to, kar zadeva Jezusa, dasi je poznal samo krst Janezov."

 

Vidimo, da je natančno učil Božjo Besedo, čeprav je poznal samo Janezovo krst, torej je bil krščen samo v vodi. Zato še ni bil krščen v Svetega Duha. Če bi lahko natančno naučil Božjo Besedo, nam to kaže, da je Sveti Duh v njem to delo opravljal. Že je imel Svetega Duha, a še ni bil krščen s Svetim Duhom.

 

Nekateri nevedni ljudje pravijo, da so učenci dobili dan Svetega Duha ravno na Binkoštni dan. Ne delajte te napake. Učenci so bili krščeni v Svetega Duha na dan Binkošteta (Dejanja 2:1-4), vendar so že imeli Svetega Duha. Dobili so Svetega Duha, ko je Gospod pihal po njih. To vidimo v Janez 20:19-23. "... 22In ko je to rekel, dahne vanje in jim veli: Prejmite svetega Duha..."

 

2.9- Zakaj krst Svetega Duha?

 

Pravkar smo videli pri primeru Apolo v Dejanja 18:24-25, da tudi brez krsta s Svetim Duhom resnični božji otrok lahko natančno razume božjo besedo in celo poučuje. Vendar ta oseba vedno ostaja omejena. Če krst Svetega Duha ne bi bil potreben za naše duhovno življenje, nam ga Bog ne bi obljubil. Gospod ve, da brez tega krsta ne bomo imeli moči Svetega Duha, ki bi nam pomagala pri različnih bitkah, ki nas čakajo na poti. Gospod se tudi zaveda, da se brez moči, ki jo dobimo s krstom v Svetem Duhu, ne bomo mogli upreti hudiču. Zato je Gospod svojim učencem v Dejanja 1:4-5 priporočil, naj ne odhajajo daleč od Jeruzalema, ampak naj najprej počakajo na moč Svetega Duha. Zaradi tega sta tudi Akvila in Priscila v Dejanja 18:26 vzel Apolo s seboj, da bi mu natančneje izpostavil božjo pot.

 

Učenci so upoštevali Gospodova priporočila. Najprej so čakali, da dobijo moč Svetega Duha, preden so začeli službo. Po Binkoštnem dnevu je učinek krsta Svetega Duha na učence postal zelo viden. Napolnili so jih z močjo, vnemo, maziljenjem, modrostjo, inteligenco, in pogumom za služenje Gospodu. Apostoli, ki so trepetali ob vsaki grožnji, so postali popolnoma spremenjeni ljudje, odeti v moč Svetega Duha. Vedite torej, ljubljeni, da ne morete služiti Bogu, če niste oblečeni v moč Svetega Duha. Zato ne padajte več v pasti, ki vam jih nastavljajo demoni, ki vas skušajo naučiti drugače. Na koncu tega poučevanja, vam bom dal nekaj elementov razločevanja, da vam pomaga identificirati te agente Pekla.

 

2.10- Je krst Svetega Duha Dokaz odrešenja?

 

Ne pozabite, ljubljeni, da tudi krst Svetega Duha, kot vsi drugi darovi, ni dokaz odrešenja. Z drugimi besedami, krst Svetega Duha ni znak, da se človek zveličan. Bog daje duhovne darove ljudem, ker si to želi, ne nujno zato, ker ga imajo moški radi. Zato nikoli ne dovolite, da vas duhovna darila zapeljati. Vedite, da imate lahko veliko duhovnih darov, in pojdite v Pekel.

 

Če je Bog dal duhovne darove ljudem, ker ga imajo radi, bi obsedenost duhovnega daru pomenila, da je tisti, ki poseduje ta duhovni dar, zveličan. Toda Bog daje duhovna darila ljudem, ker jih ima rad. In vsak človek naredi duhovna darila, ki jih prejme od Boga, kar hoče. Nekateri uporabljajo duhovne darila, ki so jih prejeli od Boga, da hvalijo Boga, drugi uporabljajo svoje duhovne darila, da bi se norčevali iz Boga. To opravičuje današnjo aroganco ljudi. Uporabljajo inteligenco, ki jim jo je dal Bog, da se primerjajo z Bogom. Ti arogantni moški izdelujejo ljudi in rastline v laboratorijih; poskušajo narediti druge planete bivalne; izdelujejo prefinjeno orožje, s katerim se lahko borijo proti Bogu, ko pride čas; itd.

 

Rešeni bodo torej le tisti, ki se bojijo Boga, ki živijo za Boga in po Zdravim Naukom Jezusa Kristusa in uporabljajo darove, ki jim jih je Bog dal v slavo Jezusa Kristusa, edinega Odrešenika. Vsem naj bo jasno, da krst Svetega Duha ni dokaz, da se človek zveličan.

 

2.11- Je krst Svetega Duha dokaz, da oseba pripada Bogu?

 

NE. Vsi, ki dajejo videz, da so krščeni v Svetem Duhu, niso Božja semena. Dobro vedite, da kolikor pravi Božji otroci, Božja semena, od Jezusa Kristusa prejmejo krst Svetega Duha, toliko lahko ta krst prejmejo tudi lažni Božji otroci, ko jim ga Bog podeli. Krst v Svetem Duhu ali prepričanje, da smo krščeni v Svetem Duhu, ne pomeni, da smo postali Božje seme. Zato se ne smemo ujeti v past, da bi vse, ki so očitno krščeni v Svetem Duhu, imenovali prave Božje otroke. Krst s Svetim Duhom torej ni dokaz, da je nekdo Božje seme.

 

2.12 - Ali je govorjenje v jezikih znak krsta Svetega Duha?

 

Zaradi pomembnosti govorjenja v jezikih in dejstva, da je postalo še eno orožje, s katerim satanovi agenti mučijo nevedne in nestabilne kristjane v Gospodu, sem ugotovil, da je bolje, da ga obravnavamo ločeno, na izčrpen in podroben način ter odgovarjamo na vsa vprašanja, ki so jih kristjani vajeni zastavljati.

 

3- Govorjenje v Jezikih

 

Kristjan, ki ne govori v jezikih, je duhovno omejen kristjan, je kristjan, ki ne more voditi pravega duhovnega boja. Satan ljubi take kristjane, ker ne predstavljajo velike nevarnosti za njegovo taborišče.

 

Tukaj so vprašanja, ki si jih kristjani redno zastavljajo o govoru v jezikih:

 

- Kaj je govorjenje v jezikih?

- Kaj je dar raznolikosti jezikov?

- Ali je mogoče biti krščen v Svetem Duhu, ne da bi govoril v jezikih?

- Ali se poučuje govorjenje v jezikih?

- Ali lahko razumete govorjeni jezik?

- Ali moramo razumeti govorjeni jezik?

- Ali se govorjenje v jezikih sčasoma izboljša?

- Ali lahko dar govorjenja v jezikih božjega otroka preneha?

 

- Ali lahko prostovoljno govorimo v jezikih?

- Kakšna je uporaba govorjenja v jezikih?

- Kako izvajati dar govoriti v jezikih v Skupščini?

- Ali govorjenje v jezikih naredi govorca za pravega Božjega otroka?

- Ali obstajajo lažni jeziki?

- Kako lahko prepoznamo lažno govorjenje v jezikih?

 

3.1- Kaj je govorjenje v jezikih?

 

Govorjenje v jezikih je odlično orodje za bojevanje, ki ga je Gospod Jezus dal na voljo svojim otrokom. Je zelo koristen dar za duhovno vojskovanje, priprošnjo, osebno izgradnjo in izgradnjo Cerkve. Obljuba tega dragocenega daru nam je bila dana v Evangeliju po Marko 16:15-18 "15In jim reče: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarjenju! 16Kdor veruje in je krščen, bo zveličan, a kdor ne veruje, bo obsojen. 17Tiste pa, ki verujejo, bodo spremljala ta znamenja: V imenu mojem dobo izganjali zle duhove, govorili bodo nove jezike, 18kače bodo prijemali, in če izpijo kaj strupenega, ne bo jim škodovalo, na bolnike bodo pokladali roke, in ozdravijo."

 

Naučili smo se, jasno iz tega odlomka, da je Gospod obljubil, da govorijo v jezikih za vse tiste, ki verjamejo v njegovo ime, in ne le nekaj ljudi. Iz tega se nam ni treba več spraševati, ali naj vsak Božji otrok govori v jezikih. Ne smeš pasti v past lažnih učiteljev, ki učijo, da govorjenje v jezikih ni za vse vernike. Ti lažni učitelji ne razumejo Božjo besedo, so twist pomen 1Korinčanom 12:30, ki pravi "... Ali vsi govore jezike? ...", da bi podprli njihovo napako. Vedite, da nam v 1Korinčanom 12:10 in 12:28 Bog govori o daru raznolikosti jezikov, ki nima nič skupnega z obljubo, da bomo govorili v jezikih, ki jih je Gospod dal vsem tistim, ki bodo verjeli v Njega v Marko 16:17.

 

3.2- Kaj je dar raznolikosti jezikov?

 

Dar raznolikosti jezikov je darilo, ki daje tistim, ki ga prejmejo, možnost govoriti različne jezike. Ta dar je eden izmed tistih, ki jih Gospod razdeli vsakemu posebej, kakor hoče. Ta darila so drugačna od tistih, ki jih Gospod poklanja vsem svojim otrokom brez razlike. Zato ne padite v past, da bi zamešali dar govora v jezikih z darilom raznolikosti jezikov. Oglejmo si pobliže odlomke spodaj:

 

1Korinčanom 12:4-11 "4So pa razločki v darovih, ali eden je Duh,5in so razločki v službah, ali eden je Gospod, 6in so razločki v delovanju, ali eden je Bog, ki dela vse v vseh. 7A vsakemu se daje razodevanje Duha v občno korist. 8Enemu se namreč po Duhu daje beseda modrosti, a drugemu beseda znanja po istem Duhu, 9drugemu pa vera v istem Duhu, a drugemu dar ozdravljati v istem Duhu, 10a drugemu dela čudežnih moči, drugemu pa proroštvo, a drugemu razločevanje duhov, drugemu pa raznovrstnost jezikov, a drugemu razkladanje jezikov. 11A vse to dela isti edini Duh, podeljujoč vsakemu posebe, kakor hoče."

 

1Korinčanom 12:27-30 "27Vi pa ste telo Kristusovo in vsakteri zase je ud celote. 28In nekatere si je postavil Bog v cerkvi prvič za apostole, drugič za proroke, tretjič za učitelje, potem je dal čudežne moči, potem darove ozdravljanja, zmožnost pomagati, vladati, raznovrstnost jezikov. 29Ali so vsi apostoli? so li vsi preroki? so li vsi učitelji? imajo li vsi one moči? 30imajo li vsi darove ozdravljanja? ali vsi govore jezike? ali vsi razkladajo?Hrepenite pa po boljših darovih! In še boljšo pot vam kažem."

 

Zato morate zelo dobro razumeti, da če nas Bog ni postavil za vse apostole, če nas ni naredil za vse preroke ali učitelje, če nas ni naredil vseh ljudi, ki delajo čudeže, Bog ni ustvaril vseh nas, ljudi, ki imamo dar raznolikosti jezikov. Naj bo končno jasno vsem božjim otrokom, ki so padli v pasti demonov, ki učijo, da govorjenje v jezikih ni za vse božje otroke. Govoriti v jezikih je resnično za vse božje otroke. Raznolikost jezikov je rezervirana za nekaj samo bratov.

 

3.3- Ali je mogoče biti krščen v Svetem Duhu,
ne da bi govoril v jezikih?

 

Odgovor je NE. Pri pregledu Marko 16:17smo videli, da je obljuba govorjenja novih jezikov, namenjena vsem, ki verujejo v Jezusa Kristusa, brez izjeme. Dejanja 2:4 nam kažejo, da so vsi, ki so bili napolnjeni s Svetim Duhom, vsi začeli govoriti v drugih jezikih. Dejanja 10:44-46 to učenje potrjujejo. Zaradi govorjenja v jezikih so obrezani verniki vedeli, da so bili Pogani krščeni s Svetim Duhom. Dejanja 19:6 to tudi potrjujejo. Dejanja 8:16-17 potrjuje isto učenje. Kako so bratje vedeli, da Samaritani niso krščeni s Svetim Duhom? Ker niso videli tega znaka, ki dokazuje, da je nekdo krščen s Svetim Duhom, to je, govori v jezikih. Ko sta Peter in Janez položila roke na Samarijane, so prejeli Svetega Duha. In kako so bratje vedeli, da so bili Samarijani končno krščeni s Svetim Duhom? Ker so videli znamenje. Govoritev v jezikih je torej vidni znak, da je nekdo krščen s Svetim Duhom.

 

3.4- Ali se poučuje govorjenje v jezikih?

 

Še posebej ne! Ne smete pasti v to past. Govora v jezikih se ne da učiti in se ga ne moremo naučiti. Prejemamo ga neposredno od Gospoda. Opozarjam vas pred čarovniškimi praksami. V mnogih pentekostalnih in karizmatičnih satanističnih sektah demon-pastorji uvajajo ljudi v čarovništvo. Po volji distribuirajo, kar imenujejo krst "svetega duha", in učijo ljudi govoriti v jezikih. Nekateri prosijo ljudi, naj odprejo usta in večkrat ponovijo halulajo, halulajo, halelujo, ne da bi se ustavili in to sčasoma postane njihovo govorjenje v jezikih. Drugi govorijo ljudem, da odprejo usta in rečejo A A A B B B C C C itd. in za pospešitev ritma, ali recimo ABC, večkrat tudi kasneje, CBA večkrat tudi s pospeševanjem ritma, in vse to na koncu postane njihovo "govorjenje v jeziku". Morate vedeti, da je ta praksa iniciacijo v čarovništvo. Te čarovniške prakse navdihuje satan.

 

Bratje so mi večkrat postavili vprašanje, zakaj v določenih skupinah vsi govorijo isti jezik. Odgovor je preprost. Če bi bili vsi predstavljeni v istem čarovništvo, ne preseneča, da vsi to prakticirajo na enak način.

 

Vsi Božji otroci, zdaj pretehtaj, kako ste sprejeli svoje govorjenje v jezikih. Če ste bili žrtev katere od teh gnusnih praks, vedite, da ste bili vpeljani v čarovništvo. To ni Sveti Duh, ki ste ga prejeli, ampak zli duhovi. Jezik, ki ga govorite, ni od Boga. Morate se pokesati in prositi Gospoda, da vas reši teh nečistih duhov, ki vas uporabljajo. Nato molite in prosite Gospoda, naj vas krsti s Svojo Svetim Duhom in vam da jezik, ki prihaja od Njega.

 

3.5- Ali lahko razumete govorjeni jezik?

 

Odgovor je pritrdilen. Gospod, ko hoče, lahko dovoli ljudem, da slišijo, kar govorimo v jezikih. To je tisto, kar vidimo v Dejanja 2:1-11, "1In ko pride petdeseti dan, so bili vsi ene misli skupaj. 2Kar nastane šum z neba kakor piš silnega vetra in napolni vso hišo, kjer so sedeli. 3In se jim prikažejo razdeljeni jeziki kakor ognjeni, in sedejo na slehernega med njimi; 4in vsi se napolnijo svetega Duha in začno govoriti v drugih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 5Bivali so pa takrat v Jeruzalemu Judje, bogaboječi možje, iz vsakega naroda, ki je pod Nebom. 6Ko je pa nastal ta šum, se snide množica, in groza jih obide: zakaj vsak izmed njih sliši, da govore v njegovem jeziku. 7In vsi se zavzemajo in čudijo ter govore: Glej, niso li vsi ti, ki govore, Galilejci? 8In kako mi slišimo vsak svoj jezik, ki smo se v njem rodili? 9Parčani in Medi in Elamljani, in ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadociji, Pontu in Aziji, 10Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v krajih Libije pri Cireni, in prišleci iz Rima, Judje in pojudenci, 11Krečani in Arabci: slišimo, da nam govore v naših jezikih velika dela Božja."

 

Tukaj je Jezus prvič izpolnil to obljubo, da bo govoril v jezikih. Bratje so po krstu s Svetim Duhom govorili v jezikih, po tem, kar jim je dal Duh, da se izrazijo. Gospod je, da bi njegova slava zasijala sredi množice, ki je bila v Jeruzalemu, dovolil na tisoče ljudi, ki so bili v tem trenutku tam, da so slišali jezike, ki so jih govorili učenci. In to je povzročilo pretvorbo skoraj tri tisoč duš na ta dan. To ne pomeni, da moramo vsakič, ko govorimo v jezikih, ljudje slišati.

 

3.6- Ali moramo razumeti govorjeni jezik?

 

Odgovor je Ne. Ko govorimo v jezikih, ne razumemo, kaj govorimo, in nihče ne razume, kaj govorimo, razen če Gospod to dovoli, kot v primeru zgoraj navedenih aktov 2:1-11. 1Korinčanom 14:2 nam pravi: "Kajti kdor govori v tujem jeziku, ne govori ljudem, ampak Bogu; kajti nihče ga ne razume, v duhu pa govori skrivnosti." Tudi zaradi tega nas Gospod prosi za molitev za dar razlage. 1Korinčanom 14:13 pravi: "Zato, kdor govori v jeziku, naj moli, da bi mogel razkladati."

 

3.7- Ali se govorjenje v jezikih sčasoma izboljša?

 

Mnogi bratje se vsakič vprašajo, ali se govorjenje v jezikih razvija. Z drugimi besedami, če govorimo v jezikih, ali so to iste besede, ki jih moramo vsakič povedati, ali se naše govorje "izboljša" skozi čas?

 

Govorjenje v jezikih je v resnici govorjenje v drugih jezikih natanko tako, kot jih slišite. 1Korinčanom 14:10 pravi: "Toliko raznovrstnih glasov, postavim, je na svetu in nobeden ni brez pomena." Jeziki, ki jih govorimo, četudi jih ne slišimo, so razumljivi jeziki, torej jeziki, ki jih lahko slišimo. Zato, če so to pravi jeziki potem naše "obvladanje" teh jezikov prihaja, kot jih uporabljamo. 1Korinčanom 14:18 pravi: " Zahvaljujem Boga, da govorim v jezikih bolj nego vi vsi."

 

3.8- Ali lahko dar govorjenja v jezikih božjega otroka preneha?

 

Ne. Biblija nas uči, da Bog ne pokesa Svojega darila. Če vam je Bog dal dar, da govorite v jezikih, vam ga ne bo odvzel.

 

3.9- Ali lahko prostovoljno govorimo v jezikih?

 

Mnogi ljudje se zaradi lažne doktrine sprašujejo, ali lahko prostovoljno govorijo v jezikih, ali pa ga samo pogna Duh, da mora govoriti. Veva, da če je govor v jezikih duhovni dar, ki nam ga je dal Bog, ga lahko uporabimo kadarkoli želimo.

 

3.10- Kakšna je uporaba govorjenja v jezikih?

 

3.10.1- Duhovno darilo za posredovanje:

 

Govoriti v jezikih je čudovit duhovni dar posredovanja, ki nam ga je dal Bog. V 1Tesaloničanom 5:17 nam Biblija govori, naj nenehno molimo. Kako lahko nekdo neprestano moli, če lahko moli samo z inteligenco?

 

Efežanom 6:18 pravi: "In s sleherno molitvijo in prošnjo molite vsak čas v Duhu in bedite za to v vsej stanovitnosti in prošnji za vse svete." Kako lahko kristjan izpelje to učenje v praksi, če ne govori v jeziku? Kakšno priprošnjo lahko stori Božji otrok, če ne more moliti v jezikih?

 

Preberimo 1Korinčanom 14:14-15 "14Kajti če molim v jeziku, duh moj moli, a um moj je brez sadu. 15Kaj torej? Molil bom z duhom, a molil bom tudi z umom; prepeval bom z duhom, a prepeval bom tudi z umom." Sam Bog od nas zahteva, da molimo v jezikih in celo pojemo v jezikih. Kako lahko Gospod od nas zahteva, da počnemo takšne stvari, če ne govorimo v jezikih? Potem pa še enkrat razumete, da mora vsak pravi Božji otrok govoriti v jezikih.

 

3.10.2- Duhovni dar osebne edifikacije

 

1Korinčanom 14:4 nam pravi: "Kdor govori v jeziku, streže sebi v napredek, ..." To pomeni, da je govorjenje v jezikih odlično darilo osebne edifikacije, ki nam jo je dal Bog. Kako lahko preziraš tako pomembno darilo za lastno edifikacije?

 

3.10.3- Dar edifikacije za Cerkev

 

Govorjenje v jeziku je tudi dar edifikacije za Cerkev. Vsakič, ko se razlaga jezik, celotna Cerkev prejme edifikacije. 1Korinčanom 14:4-5 "4... kdor pa prerokuje, pospešuje napredek cerkve. 5... Večji je, kdor prerokuje, nego kdor govori jezike, razen če bi razkladal, da bi cerkev prejela, kar ji služi v napredek."

 

Ni zaman, da so apostoli vedno zagotavljali, da so vsi Božji otroci krščeni s Svetim Duhom. Dejanja 8:14-17 "14Ko so pa apostoli v Jeruzalemu slišali, da je sprejela Samarija besedo Božjo, pošljejo k njim Petra in Janeza. 15In ko sta prišla doli, sta molila zanje, da bi prejeli svetega Duha. 16Zakaj na nobenega izmed njih še ni bil prišel, ampak bili so samo krščeni v ime Gospoda Jezusa. 17Tedaj sta pokladala roke nanje, in so prejemali svetega Duha."

 

V Dejanja 19:1-6 se Pavel sreča s skupino kristjanov. Prvo vprašanje, ki jim ga zastavi, je, ali so že krščeni s Svetim Duhom. Zakaj Pavel naredi to prednostno nalogo? Ker ve, da pravi božji otrok ne more delovati brez tega čudovitega božjega daru.

 

3.11- Kako izvajati dar govoriti v jezikih v Skupščini?

 

1Korinčanom 14:23 "Ko bi se torej sešla cerkev vsa na en kraj in bi vsi govorili jezike in bi prišli tja tudi nepoučeni ali neverniki, ne poreko li, da norite?"

 

Ko danes obiščete skupščine, vidite nekoga z mikrofonom v roki, ki pravi: "Zdaj vsi stojijo. Molijmo skupaj v jezikih." In takoj, ko je signal je podana, boste videli dahom okoli skupščine, vsak kričal v jezikih, in vodja na svoji strani kričal v jezikih na mikrofon; in se počutite, kot da ste v osrednji trg. Kakšna norost! In če so bili imenovani madmen, nekateri bi rekli, kot je običajno, da so bili obrekoval. Vendar pa so bili le imenuje po imenu, nori.

 

Kaj piše v Bibliji? 1Korinčanom 14:26-27 "26Kaj torej, bratje? Kadar se shajate, ima vsak vas ali psalm, ali nauk, ali razodetje, ali jezik, ali razkladanje. Vse naj se zgodi tako, da se pospešuje napredek. 27Če kdo govori v jeziku, naj govorita po dva ali kvečjemu po trije in drug za drugim, in eden naj razklada."

 

Kristjani so tako zaslepljeni danes. Delajo ravno nasprotno od tistega, kar je Bog prosil. Ko kristjani ne preverjajo več Biblije sami, jim sledijo z zaprtimi očmi, njihovi slepi voditelji pa jih vodijo. Zato so danes vsi v luknji. Moja molitev je, da lahko po teh učenjih pridete iz luknje, v kateri ste že. Gospod prihaja kmalu in satan vas je že vse vključil v past lažnih doktrina. Ljubljeni: Vrnite se k zdravemu doktrina!

 

Nekajkrat, ko se morate vsi hkrati zalotiti, da govorite v jezikih, so bodisi takrat, ko ste v trenutku duhovnega bojevja bodisi ko molite za krst Svetega Duha. Če so na primer novi bratje, ki so sprejeli Gospoda in so pravkar krščeni v vodi, morate z njimi moliti za krst Svetega Duha. Za takšne priložnosti se lahko zgodi, da vsi govorite v jezikih hkrati. Toda vse mora voditi Sveti Duh in ne na željo človeka. V kultu resničnih božjih otrok dva ali več bratov ne smejo istočasno govoriti v jezikih.

 

3.12- Ali govorjenje v jezikih naredi govorca za pravega Božjega otroka?

 

Odgovor je NE. Nekdo ni pravi Božji otrok samo zato, ker govori jezike, in nihče ne postane pravi Božji otrok, če govori jezike. Dobro vedite, da Božji otroci govorijo v jezikih in da tudi satanovi otroci govorijo v jezikih. Govorjenja v jezikih zato nikoli ne smemo uporabljati kot element razločevanja za prepoznavanje resničnih Božjih otrok.

 

3.13- Ali obstajajo lažni jeziki?

 

Ljubljeni, rad bi vam poudaril, da obstaja lažno govoriti v jezikih, torej govoriti v jezikih, ki prihajajo iz satana. Kot sem že razložil zgoraj, govor v jezikih ni znak, ki dokazuje, da je eden rešen, ali da je eden božji otrok. Satanovi agenti govorijo v jezikih, včasih pa celo govorijo več kot pravi Božji otroci. Božji otroci morajo moliti, da bi bili sposobni razločiti te besede v jezikih satana.

 

3.14- Kako lahko prepoznamo lažno govorjenje v jezikih?

 

S strogim upoštevanjem Gospodovih navodil lahko prepoznate satanove jezike. Zdaj razumete, zakaj Gospod vztraja pri redu v svoji hiši. 1Korinčanom 14:26-33 pravi: "26Kaj torej, bratje? Kadar se shajate, ... 27Če kdo govori v jeziku, naj govorita po dva ali kvečjemu po trije in drug za drugim, in eden naj razklada. 28Ko bi pa ne bilo razkladalca, naj molči v zboru, a govori naj sebi in Bogu...;30Ako pa drugi, ki sedi zraven, prejme razodetje, naj molči prvi.31Kajti morete vsi, eden po eden, prorokovati, da prejmo vsi pouk in se vsi potolažijo...; 33zakaj Bog ni Bog nereda, ampak miru ..."

 

Modeli sklopov in kultov, ki jih imate danes, so modeli, nad katerimi je satan mojster. On poveličuje sam 100%. V neredu in nedisciplini kraljuje satan. Če nam gospod podeli milost za preučevanje dela satanove manipulacije v skupščinah, se bomo vrnili na to temo, in o tem bomo podrobneje govorili.

 

Če povzamem, vedite, da krsta Svetega Duha in govoriti ga v jezikih ni mogoče disociati. Ne želim končati tega poučevanja, ne da bi vam dal nekaj elementov razločevanja.

 

4- Elementi razločevanja

 

4.1- Tako imenovani kristjani, ki niso krščeni v Svetem Duhu

 

Vedite, da krst v Svetem Duhu nikomur ne podeli naziva pravega Božjega otroka. Oseba, ki naj bi bila krščena v Svetem Duhu, ni nujno pravi Božji otrok, medtem ko je nekrščen kristjan Svetega Duha kljub spoznanju o učenju o krstu Svetega Duha in kljub dejstvu, da so božji služabniki že večkrat molili zanj, znak, da ta tako imenovani Božji otrok ne bi bil pravi Božji otrok.

 

4.2- Tako imenovani kristjani, ki ne govorijo v jezikih

 

Vedite, da govorjenje v jezikih ničesar ne dokazuje; nekaj dokazuje dejstvo, da ne govorimo v jezikih. To pomeni, da oseba, ki govori jezike, ni nujno pravi Božji otrok, medtem ko kristjan, ki kljub poznavanju nauka o govorjenju jezikov in kljub temu, da so Božji služabniki že večkrat molili zanj, ne govori v jezikih, ne bi bil od Boga.

 

4.3- Tako imenovani kristjani, ki bežijo pred krstom Svetega Duha

 

Če se srečate s tako imenovanimi kristjani, ki niso krščeni v Svetem Duhu in bežijo iz molitvenih sej za krst Svetega Duha, vejte, da so demoni. Mnogi od teh zapeljivcev dajejo vtis, da iščejo krst Svetega Duha, vendar vsakič, ko potekajo molitvene seje za krst Svetega Duha, uporabljajo zvitost, da se izmikajo molitvi, in se pretvarjajo, da so zamudili te trenutke molitve z nesrečno kombinacijo okoliščin. Najdete celo takšne, ki so prisotni na molitvenih srečanjih za krst s Svetim Duhom, a takoj, ko se molitev razplamti, takoj pobegnejo. To so strašni čarovniki, ki so na misiji med Božjimi otroki. Pravi Božji otrok ne beži od Svetega Duha in se ne počuti dobro brez Svetega Duha in maziljenja Svetega Duha.

 

4.4- Tako imenovani kristjani, ki se borijo proti krstu Svetega Duha

 

Včasih, ko začnete moliti za krst s Svetim Duhom, se nekateri ljudje počutijo neprijetno in so pripravljeni pobegniti, če se jim ponudi priložnost. Ko ne bežijo, je to samo zato, ker so obtičali. Po molitvi so navadno jezni in obupano iščejo kakšno obrekovanje ali bogokletje, da bi upravičili svoj odnos.

 

Nekateri se pritožujejo, da so jih spodbujali, naj pred govorjenjem v jezikih odprejo usta, kot da bi običajno morali govoriti v jezikih z zaprtimi usti. Ko satanovi zastopniki ne najdejo pravih razlogov za obtožbe proti Bogu in Božjim otrokom, si jih izmišljajo. Satanovim ljudem nikoli ne bo zmanjkalo tem za obtožbe proti nam. Ne pozabite, da so takšni ljudje satanovi agenti, ki opravljajo poslanstvo med Božjimi otroki.

 

Imate tudi nekatere, ki pravijo, da so ogorčeni, ko vidijo Božje otroke, kako vodijo duhovno bojevanje v jezikih. Videti so zelo vznemirjeni, zmedeni in dajejo vtis, da ne vedo, da je govorjenje v jezikih svetopisemsko. Nekatere od teh satanovih agentov boste prepoznali. Ko organizirate trenutke duhovnega boja, tega ne prenesejo. Prisotnost Božjega ognja med molitvenimi sejami v boju jih resno destabilizira. Ti ljudje so satanovi agenti, ki imajo poslanstvo med Božjim ljudstvom. Ti demoni v Cerkvi običajno ne zdržijo dolgo. Po nekaj časa dezertirajo, včasih ustvarijo nekaj lažnih razlogov, včasih brez razloga. Umakniti se morate od teh vrst demonov, če ne želite pasti v duhovno hlajenje v vašem sprehodu z Bogom. Ne pozabite, da se vsak pravi Božji otrok počuti dobro v Božji navzočnosti.

 

4.5- Tako imenovani Božji služabniki, ki zanikajo krst s Svetim Duhom

 

Če naletite na tako imenovane pasterje ali božje služabnike, ki zanikajo in se borijo proti krstu Svetega Duha, vej, da so satanovi agenti. In teh je danes v Cerkvi zelo veliko. Med njimi so tudi tisti, ki pravijo, da je bil krst s Svetim Duhom namenjen le prvim učencem. Zato se ne ujemite v past demonov, ki vam pravijo, da ne potrebujemo krsta Svetega Duha.

 

4.6- Tako imenovani Božji služabniki, ki zanikajo govorjenje v jezikih

 

Srečate tudi druge tako imenovane Božje služabnike, ki pravijo, da so krščeni v Svetem Duhu, vendar zanikajo govorjenje v jezikih. Vedite, da so to demoni iz sveta teme, ki vas želijo odvrniti od Božje poti. Umaknite se od njih.

 

4.7- Tako imenovani Božji služabniki, ki ne govorijo v jezikih

 

Zdaj Ljubljeni, na tem boste prepoznali demoni: Če srečaš pastirji ali drugih tako imenovanih uslužbencev Boga, ki ne govorijo v jezikih, in ki so proti krst Svetega Duha, morate vedeti, da so demoni. Sem poudaril besedo "in", ker lahko srečamo pastorjev, ki ne govorijo v jeziku, samo zato, ker sploh ne vedo, da je govoriti v jeziku obstaja. Ker danes v slepoto in zablodi lahko vsakdo postane pastor, lahko celo najdete pogane, ki so že bili imenovani za pastorje. V tem primeru morda niso demoni, ampak le pogani, ki bi morali sprejeti Jezusa Kristusa in znova ponoviti vodni krst ter se nato odreči lažnemu naslovu, ki so mu ga dali.

 

Ampak, če naletite na tako imenovane služabnike Boga, ki ne govorijo v jezikih, in kdo ve, da govori v jeziku obstaja, in ki so proti govoru v jezikih, morate vedeti, da so demoni. Na splošno zapeljati Božje otroke, ti demoni pravijo, da na dan Binkošti, ko učenci govoril v jezikih, ljudje, ki so bili okoli njih slišal; način reči, da če govorimo v jezikih, moramo samodejno imeti vsi okoli slišati, to je, razumeti. To je res satanski sklepanja, demonski zapeljevanja, za odvračanje od otrok Boga, tako da ne uporabljajo ta dar boja, da je gospod jim je dal. Ti demoni prezreti, da ni samo v Dejanja 2, da bratje govoril v jezikih. V Dejanja 10:44-46 so bratje govorili v jezikih. V Dejanja 19:6 sta brata govorila tudi v jezikih. So jih vsi okoli njih slišali? Ljubljeni, bežite pred zapeljivci!

 

5- Zaključke

 

Ljubljeni, kot sem vam že zgoraj poudaril, ne morete služiti Bogu, ne da bi bili oblečeni v moč Svetega Duha. Rad bi prebudil vaš um v duhovno vojskovanje. Ali ste eden od tistih, ki se borijo ali tisti, ki spijo, vedo, da je satan aktivno boj proti vam. Torej se morate končno zbuditi iz spanja in se začeti boriti. Ko molite z jeziki, so to velike puščice, ki jih usmerite v sovražnikov tabor. Zato ne preprečite, da bi molili v jezikih. Ko preživite en dan, ne da bi molili v jezikih, puščate polje odprto za satana in njegove agente. Bolj ko posredovanje in molite v jeziku, bolj ste duhovno močni, in bolj zmagaš za Božje ljudstvo. Torej ne bodite presenečeni, da vas demonski pastorji prikrajšajo za to orožje in vam povedo, da govorjenja v jeziku ne obstaja več.

 

Priporočam, da voditelji poskrbijo, da vsak dan namenijo dovolj časa v posredovanje in molite v jeziku in da verniki storijo enako. Ne omejujte se. Dokler vam Bog daje moč, se posredovanje in molite v jeziku. Raje ne priporočam minimalnega časa, ker se bratje takoj, ko je priporočeno minimalno, omejijo na ta minimum, tudi ko lahko naredijo več.

 

Vi, božji otroci, ki še vedno preživite svoj čas za televizijskimi zasloni, pretvorite ta čas, ki ga izgubljate, v čas, da posredujete in molite v jezikih, in videli boste rezultat. Aleluja!

 

Milost z vsemi, ki ljubijo Gospoda našega
Jezusa Kristusa v neminljivosti!

 

Vabilo

 

Dragi bratje in sestre,

 

Če ste pobegnili od lažnih cerkva in želite vedeti, kaj naj storite, sta vam na voljo dve možnosti:

 

1- Glejte, če so okoli vas še nekateri božji otroci, ki se bojijo Boga in želijo živeti v skladu z Zvočnim Naukom. Če jih najdete, se jim lahko pridružite.

 

2- Če ga ne najdete in se nam želite pridružiti, so vam naša vrata odprta. Edino, kar vas bomo prosili, je, da najprej preberete vse nauke, ki nam jih je dal Gospod in so na naši spletni strani www.mcreveil.org, da se prepričate, da so v skladu z Biblijo. Če se vam zdijo svetopisemski in ste se pripravljeni podrediti Jezusu Kristusu ter živeti po zahtevah njegove besede, vas bomo sprejeli.

 

Milost Gospoda Jezusa z vami!

 

Vir in Kontakt:

Internetna Stran: https://www.mcreveil.org
E-naslov: mail@mcreveil.org

Kliknite tukaj za prenos te knjige v formatu PDF