Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

FORMULA CHRZTU WODNEGO

 

1- Wprowadzenie

 

W Ewangelii Mateusza 28:18-20 Pan i Mistrz Jezus Chrystus daje Instrukcje Chrztu Wodnego Swoim Apostołom w następujący sposób: "18Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na Niebie i na ziemi.19Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; 20Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen."

 

Chociaż poselstwo Pana, które właśnie przeczytałeś, jest bez dwuznaczności, to jednak agentom szatana udało się, jak umieją, stworzyć wokół tego tematu amalgamat, złośliwie starając się udowodnić, że to, co właśnie przeczytałeś, byłoby raczej przypowieścią skrywającą tajemnicę, która dopiero później zostałaby objawiona Apostołowi Piotrowi. Następnie argumentują, że polecenie Pana w Ewangelii Mateusza 28:19 miałoby w rzeczywistości inne znaczenie niż podane poselstwo. To zamieszanie umiejętnie stworzone i utrzymywane przez tych agentów Piekła zakończyło się stworzeniem tego, co obecnie nazywane jest Formuła Chrztu Wodnego; innymi słowy, pojawia się pytanie, w imię kogo? chrzest wodny musi zostać dokonany.

 

2- W jakim imieniu chrzcić?

 

Proliferacja szatańskich sekt sprawia, że dzieło Pana jest bardzo skomplikowane. Rzeczy, które w żadnym razie nie powinny być problemem, są dzisiaj problemem ze względu na niszczącą pracę, jaką wykonują agenci Piekła wśród ludu Bożego. Te węże mają zanieczyszczone nauki Jezusa Chrystusa z ich jadu, do tego stopnia, że bardzo często umieścić kilka dzieci Boga nadal ignorant, w zamieszanie i wątpliwości. Tak dzieje się w przypadku chrztu wodnego, gdzie pojęcie "formuły chrztu" stało się poważnym problemem. Dzieje Apostolskie 20:29-30 mówi: "29Boć ja to wiem, że po odejściu mojem wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. 30A z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów." To jest to czego obecnie doświadczamy.

 

Niektóre cielesne i lekkomyślne demony przysięgły odnieść sukces tam, gdzie zawiedli ich pierwsi koledzy. Wzięli na siebie odpowiedzialność, że uda im się zniszczyć prawdę i udowodnić z sukcesem, że słowo Boże jest fałszywe, a Bóg jest tylko wulgarnym kłamcą. Bluźnierstwo jest jedyną prawdziwą motywacją tych synów diabła, ci synowie diabła są głęboko przywiązani do bluźnierstwa i czynią to z wielkim zapałem. Węże ostatniego pokolenia wykazują znacznie większą determinację niż ci, którzy stali za Jezusem. Zdecydowali się zaprzeczać chrztowi Jana i udowodnić, że ten chrzest nie jest od Boga. Aby to osiągnąć, najpierw stworzyli doktrynę, że Bóg Ojciec i Duch Święty nie istnieli. Aby wypełnić lukę pozostawioną przez nieistnienie Boga Ojca i Ducha Świętego, stworzyli oni jezusa, który według nich byłby jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W związku z tym Zapraszamy do zapoznania się z nauczaniem zatytułowanym "Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, synem i Duchem Świętym", jeśli jeszcze tego nie czytałeś. Znajdziesz go na stronie www.mcreveil.org.

 

Ta wielka manipulacja okultystycznego świata ma na celu pomóc im udowodnić i wykazać, że przykazanie Jezusa u Mateusza 28:19 jest tylko bluźnierstwem, ponieważ Bóg Ojciec w rzeczywistości nie istnieje i Duch Święty w rzeczywistości nie istnieje. Gdy nieświadomi wpadną w pułapkę tych czarowników i uwierzą, że Bóg Ojciec i Duch Święty nie istnieją, łatwiej im jest zaakceptować to, że kiedy Jezus prosi Swych apostołów, aby ochrzcili ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby uczynić z nich uczniów, on po prostu bluźnił, a nawet zastawił pułapkę na Swoich apostołów. Zbadajmy razem przemówienia demonów.

 

3- Przemówienia demonów

 

Początek fragmentu przemówienia demonów: [Ponieważ w rzeczywistości Biblia deklaruje: Mateusza 28:19 "Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego". Tak więc widzimy rozkaz Pana (instrukcję) do jego apostołów, gdy wstąpi do Nieba. Jednak Biblia nadal stwierdza: Mateusza 16:17-19 "Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w Niebiesiech. A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy Piekielne nie przemogą go: I tobie dam klucze królestwa Niebieskiego; a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w Niebiesiech; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w Niebiesiech." Z tego fragmentu wychodzi, że Piotr, otrzymawszy objawienie tego, kim jest Chrystus, otrzymał klucze królestwa Niebieskiego. Kiedy zostały użyte te klucze? Dzieje Apostolskie 2:38 "Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego." W tym fragmencie widzimy z jednej strony wykorzystanie przez Piotra kluczy królestwa Niebieskiego, a z drugiej - posłuszeństwo tego ostatniego do polecenia Pan Jezus Chrystus w odniesieniu do chrztu. Ponieważ Piotr nie zadowalał się jedynie recytacją lub powtórzeniem polecenia Pana Jezusa, Piotr naprawdę zrozumiał, że za nazwą Pana Jezusa Chrystusa kryje się cała pełność ojca syna i Ducha Świętego. To zrozumienie tego słowa jest faktycznie potwierdzone w rozkazie Pana, gdy mówi: "... w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". "W imię" jest napisane liczba pojedyncza, a nie liczba mnoga: ta subtelność na piśmie nie była błędem, ale raczej wskazaniem wspólnego imienia tej samej osoby, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego: Imienia Pana Jezusa Chrystusa.] Koniec ekstraktu z mowy demonów.

 

4- Badanie rozumowania demonów

 

Właśnie przeczytaliście rozumowanie tych agentów szatana, którzy sądzą, że mogą wykazać, że znają Biblię lepiej niż Bóg, autor Biblii. Wierzą, że mogą wyjaśnić Bogu, czego Bóg nie rozumie, według nich. Teraz, umiłowani, przyjrzyjmy się razem głupocie rozumowania tych oszustów. Według nich, Pan prosząc nas, Jego prawdziwych uczniów, aby iść i głosić Jego Słowo i uczynić uczniów wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, wydawał nam instrukcję, że nikt nie powinien podejmować ryzyka wprowadzenia ich w życie, w przeciwnym razie zostaną potępieni i znajdą się w Piekle. Tylko minimalny zdrowy rozsądek pozwala ci zrozumieć, że Jezus, który poruszony Jego wielką miłością przyszedł, by nas ocalić, nie może jednocześnie ustawiać tak oczywistej pułapki. Zgodnie z doktryną tych demonów wszyscy ci, którzy są ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pójdą do Piekła i wszystkich sług Bożych, którzy chrzczą ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego pójdą do Piekła.

 

Czy naprawdę musisz być bardzo inteligentny, aby zrozumieć, że ta doktryna jest czysto satanistyczna? W jaki sposób sam fakt oddania dowództwa Jezusa w praktyce może być wart Piekła dla każdego, kto to robi? Jak to możliwe, że posłuszeństwo Jezusowi staje się bramą do Piekła? Powiedz mi, jak posłuszeństwo Jezusowi i chrzczenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego byłoby grzechem i grzechem tak wielkim, że wszyscy, którzy je popełnią pójdą do Piekła? Wy, którzy jesteście nieco duchowi, musicie zrozumieć, że gdyby Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, chciał nas wysłać do Piekła za darmo , nigdy by nie wybrał, aby przyjść i umrzeć za nas. To było napędzane przez prawdziwe pragnienie, aby zbawić nas, że Jezus przyszedł, aby cierpieć na ziemi, i przyjąć najbardziej upokarzającą śmierć. Te demony próbują ci udowodnić, że w rzeczywistości jest to komedia, w którą gra Jezus, sprawiając wrażenie, że przyszedł, aby nas zbawić, podczas gdy On nas utracił. Zwróćcie uwagę, że jeśli chrzczenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest grzechem, oznacza to, że Jezus przyszedł, aby zastawić na nas pułapkę, aby mieć jakiś pretekst, aby posłać nas do Piekła.

 

Według tych czarowników, każdy chrzest musi być dokonany w imię Jezusa, ponieważ Piotr, otrzymawszy klucz zawierający sekrety, których sam Jezus nie posiadał, byłby jedynym, który posiadałby tajemnicę chrztu. Tajemnica o której nie wiedział ani Jan Chrzciciel, ani Jezus Chrystus. Alleluja! Te demony, aby udowodnić ci, że nie rozumieją niczego ze Słowa Bożego, podejmują się argumentacji, że Paweł ponownie ochrzcił uczniów w Dziejach 19, ponieważ pierwszy chrzest, który ci uczniowie przyjęli, był chrztem Jana, który według nich jest fałszywym chrztem, ponieważ nie dokonano tego w imieniu Jezusa. Co za aberracja! Według nich, paweł musiał anulować chrzest Jana, aby dać tym uczniom prawdziwy chrzest, ten w imieniu Jezusa.

 

Teraz, umiłowani, pozwólcie, że odsłonię idiotyzm doktryny tych demonów. Pozwól, że pokażę ci, że żaden agent Piekła nie będzie w stanie zniszczyć słowa Bożego. Przypuśćmy, że mają rację i zobaczą, jak daleko nas poprowadzą swoją doktryną:

 

5- Konsekwencje rozumowania demonów

 

Piotr, zgodnie z rozumowaniem tych demonów, otrzymał od Jezusa klucze królestwa Niebieskiego, a te klucze otworzyłyby pomieszczenie, w którym kryła się tajemnica formuły chrztu wodnego. Gdyby to było prawdą, drodzy bracia, oznaczałoby to, że dopóki Piotr nie wykorzystał swoich kluczy, aby uzyskać dostęp do słynnej tajemnicy dotyczącej formuły chrztu, nie dokonano żadnego chrztu za pomocą właściwej formuły; oznacza to, że żaden chrzest nie był dobry; wtedy:

 

1 - Wszystkie chrzty dokonane przed odkryciem przez Piotra tajemniczej formuły są nieprawidłowe.

 

2- Jan Chrzciciel marnował cały swój czas, ponieważ żaden z dokonanych przez niego chrztów nie jest ważny.

 

3- Jan Chrzciciel prawdopodobnie nie byłby od Boga, ponieważ jego posługa nie byłaby od Boga.

 

4- Bóg, który twierdzi, że posłał Jana Chrzciciela, byłby kłamcą, ponieważ On by Go nie posłał.

 

5-Jezus Chrystus, który świadczy o Janie Chrzcicielu będzie kłamcą, i oszustem, który sprytnie zachęca ludzi do otrzymywania chrztu Jana, który jest podobno fałszywym chrztem.

 

6 - Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, był zatem aktorem, który jest publicznie ochrzczony przez chrzest Jana, wiedząc, że jest to fałszywy chrzest. Czyniąc tak, zatawia na nas pułapkę, na nas, którzy jesteśmy powołani, aby podążać Jego śladami.

 

6- Przeanalizujmy niektóre fragmenty biblijne

 

Jana 3:22 mówi nam: "Potem przyszedł Jezus i uczniowie jego do Judzkiej ziemi, i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił."

 

Jak widzicie, w tym czasie Jezus jeszcze nie dał kluczy Piotrowi. Słynna tajemnicza formuła chrztu nie została jeszcze odkryta. Oto Jezus chrzczą cy bez tajemniczej formuły tych demonów. Pytanie: Co stanie się z tymi chrztami, których Jezus dokonał przed odkryciem formuły przez Piotra? Odpowiedź: Zgodnie z doktryną tych demonów, Paweł ponownie dokona wszystkich tych chrztów.

 

Jana 4:1-2 "1A gdy poznał Pan, iż usłyszeli Faryzeuszowie, że Jezus więcej uczniów czynił i chrzcił niżeli Jan, 2Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale uczniowie jego."

 

Jak widzicie, w tym czasie Jezus jeszcze nie dał kluczy Piotrowi. Słynna tajemnicza formuła chrztu nie została jeszcze odkryta. Oto uczniowie, w tym Piotr, którzy chrzczą bez tajemniczej formuły tych demonów. Pytanie: Co stanie się z tymi chrztami, które Piotr i inni uczniowie zrobili przed odkryciem formuły przez Piotra Odpowiedź: Zgodnie z doktryną tych demonów, Paweł ponownie ich ochrzci.

 

Pytanie: Czekając na Pawła, aby spotkał się z tymi wszystkimi uczniami, których dotyczyło ponowne ochrzczenie ich, co stanie się z tymi, którzy mieli nieszczęście umrzeć w międzyczasie? Odpowiedź: Zgodnie z tą szatańską doktryną wszyscy pójdą do Piekła, aby potwierdzić, że Jezus przyszedł zastawić na nich pułapkę, aby zesłali ich do Piekła.

 

Mateusza 3:13-15 "13Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego; 14Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: Ja potrzebuję, abym był ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie? 15A odpowiadając Jezus, rzekł do niego: Zaniechaj teraz; albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość; tedy go zaniechał."

 

Oto Jezus, który dobrowolnie udaje się do Jana, aby uzyskać fałszywy chrzest, ponieważ zgodnie z doktryną tych demonów chrzest Jana jest fałszywy. Pytanie: Jak Jezus Chrystus może być tak ignorancki, że może być ochrzczony przez kogoś, kogo chrzest jest fałszywy? Odpowiedź: Nie spotkał jeszcze Pawła, aby nauczyć Go prawdziwego chrztu, zgodnie z doktryną tych demonów.

 

Pytanie: Skoro Jezus został ochrzczony chrztem świętego Jana, który jest fałszywym chrztem, co zrobi? Odpowiedź: Zgodnie z doktryną tych demonów, w dniu, w którym Paweł spotka Go, Paweł nauczy Go prawdziwego chrztu i ponownie go ochrzci. Alleluja!

 

Apostoł Piotr i wszyscy inni apostołowie zostali ochrzczeni przed odkryciem przez Piotra tajemniczej formuły chrztu. Pytanie: Co stanie się z chrztem Piotra i innych apostołów? Odpowiedź: Zgodnie z doktryną tych demonów, wszyscy pójdą zobaczyć Pawła, aby ponownie zostać ochrzczonym.

 

7- Inne konsekwencje rozumowania demonów

 

Według demonów Paweł ponownie chrzcił uczniów w Dziejach Apostolskich 19, ponieważ Ci uczniowie zostali ochrzczeni w chrzcie Jana; potwierdzając tym samym, zgodnie z tymi samymi demonami, że chrzest Jana nie jest od Boga; Dlatego Paweł go unieważnił. Gdyby to było prawdą, wszyscy, którzy zostali ochrzczeni chrztem Jana, musieli zostać ochrzczeni przez Pawła lub kogoś innego, aby zostać zbawionymi i mieć życie wieczne, z jedyną prawdziwą formułą chrztu odkrytą przez Piotra poprzez jego magiczne klucze. Wśród tych, którzy zostali ochrzczeni chrztem Jana, jest sam Jezus, Apostoł Piotr, wszyscy inni Apostołowie, są tysiące uczniów, mężczyzn i kobiet, których Jan, Jezus i uczniowie ochrzczeni. Pytanie: Co zrobią wszyscy ci ludzie? Odpowiedź: Zgodnie z doktryną tych demonów, wszyscy będą musieli być ponownie ochrzczeni, albo przez Pawła, albo przez kogoś, kto uwierzy jak Paweł, że chrzest Jana nie jest od Boga.

 

Od Mateusza do Objawienia nie ma ani jednego wersetu, który mówi, że Apostołowie zostali ponownie ochrzczeni. Jeśli nie zostali ponownie ochrzczeni, oznacza to, że wszyscy pozostali przy chrzcie Jana, który według demonów jest fałszywym chrztem. Pytanie: Gdzie teraz są wszyscy ci apostołowie? Odpowiedź: Oczywiście w Piekle. Jak może być inaczej, skoro nie zostali oni ponownie ochrzczeni za pomocą prawdziwej formuły, zgodnie z doktryną tych demonów?

 

Od Mateusza do Objawienia nie ma ani jednego wersetu, który mówi, że uczniowie, którzy przyjęli chrzest Jana, zostali ponownie ochrzczeni. Jeśli nie zostali ponownie ochrzczeni, oznacza to, że wszyscy pozostali przy chrzcie Jana, który według demonów jest fałszywym chrztem. Pytanie: Gdzie teraz są wszyscy ci uczniowie? Odpowiedź: Oczywiście w Piekle. Jak mogą wejść do Nieba z fałszywym chrztem według tych demonów?

 

Od Mateusza do Objawienia nie ma ani jednego wersetu, który mówi, że Jezus został ponownie ochrzczony po swoim chrzcie przez Jana. Jeśli nie miał nowego chrztu, oznacza to, że wybrał zbuntowanie się przeciwko Bogu przez zatwierdzenie fałszywego chrztu Jana. Pytanie: Gdzie byłby teraz Jezus? Odpowiedź: Zgodnie z doktryną o demonach, byłby w Piekle, ponieważ nikt nie może buntować się przeciwko Bogu i iść do Nieba. Teraz możesz zrozumieć, dlaczego te demony mówią, że Jezus Chrystus nie jest po prawicy Ojca. To dlatego, że według nich Jezus Chrystus jest w Piekle.

 

Zgodnie z doktryną demonów, wszyscy uczniowie, którzy zostali ochrzczeni przez Jana, musieli przyjąć swój chrzest ponownie, aby zostać zbawieni, dla tych, którzy jeszcze żyli, kiedy Piotr odkrył tajemniczą formułę. A dla wszystkich tych, którzy mieli nieszczęście umrzeć, zanim Piotr wykorzystał swoje klucze, jak i dla tych, którzy odmówili wznowienia chrztu, Piekło jest gwarantowane.

 

Zgodnie z doktryną demonów, Jezus Chrystus nie jest ani Bogiem, ani Chrystusem, ani Panem. To zwykły ignorant. Pozwolono mu chrzcić i pozwolił swoim uczniom chrzcić tysiące ludzi bez jedynej prawdziwej formuły chrztu. Oprócz tego pozwolił się ochrzcić chrztem, który nie pochodzi od Boga.

 

Mateusza 3:16-17 "16A Jezus ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły Niebiosa, i widział Ducha Bożego, zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego na niego; 17A oto głos z Niebios mówiący: Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało."

 

Tutaj jest Jezus w wodzie przy fałszywym chrzcie. Tymczasem otwarte Niebiosa, a Duch Święty schodzi na niego jak gołąb, aby zatwierdzić jego fałszywy chrzest, a Bóg Ojciec mówi z Nieba, i zatwierdza jego ukochanego syna za to, że podjął fałszywy chrzest. Pytanie: Jak Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty mogą się mylić w ten sposób w odniesieniu do Jana Chrzciciela? Jak oni mogli uwierzyć, że chrzest Jana był prawdziwy chrzest, tak zatwierdzającym, że wszyscy razem? Odpowiedź: Żaden z nich nie spotkał jeszcze Pawła, aby uczyć ich prawdziwego chrztu, zgodnie z doktryną tych demonów.

 

8- Te demony kwestionują Bożą władzę

 

Inne demony, które stały za Jezusem, miały już misję odwrócenia ludzi od chrztu Jana, pokazując, że chrzest Jana nie był od Boga. Ale obawiając się ukamienowany przez tłum, nie odważyli. Woleli powiedzieć, że nie wiedzieli, skąd pochodzi chrzest Jana. Ale ponieważ demony tego pokolenia są bezpieczne i wiedzą, że nie można ich ukamienować, swobodnie wyraziły wolę wykazania, że chrzest Jana nie jest od Boga, sposób mówienia ci, że Jan nie był z Boga. Te demony nie tylko atakują Boga Ojca, Jezusa Chrystusa Syna Ojca i Ducha Świętego, atakują nawet Jana Chrzciciela. Oni kwestionują całą Biblię. Jest w rzeczywistości najwyższym autorytetem Boga, że te demony wyzwanie.

 

Mateusza 21:24-27 "24A odpowiadając Jezus, rzekł im: ... 25Chrzest Jana skąd był? z Nieba czyli z ludzi? A oni myśleli sami w sobie, mówiąc: Jeźli powiemy z Nieba, rzecze nam: Czemużeście mu tedy nie uwierzyli? 26Jeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka. 27A odpowiadając Jezusowi rzekli: Nie wiemy. Rzekł im i on: I ja wam nie powiem, którą mocą to czynię"

 

To pytanie, które Pan Jezus skierował do tych przedstawicieli szatana w Ewangelii Mateusza 21:25, ujawnia coś bardzo ważnego dla ciebie. Pan wiedział, że jednym z misji demona było zniszczenie i całkowite anulowanie posługi Jana Chrzciciela. Zadając im to pytanie, Pan udowodnił im, że bardzo dobrze zna ich misję. I te demony były zdezorientowane, wiedząc, że Pan je opanował. Jezus złapał ich dobrze, a ich zamieszanie było całkowite.

 

Wiedzcie więc, umiłowani, że posługi tych demonów, którzy utrzymują, że chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest fałszywy, nie jest nową posługi. Ta misja rozpoczęła się od chwili, gdy Jan rozpoczął swoją posługę. Dzisiejsze demony po prostu kończą misję, którą ich koledzy rozpoczęli w czasach Jana Chrzciciela i Jezusa, ale która zawiodła. Dzisiejsze demony są przekonane, że zakończą tę misję. Mówią sobie, że Jezus nie jest już fizycznie na ziemi, aby zamknąć im usta. Nie wiedzą jednak, że choć Jezusa nie ma już fizycznie na ziemi, aby zamknąć im usta, to powierzył to zadanie swoim sługom, którymi jesteśmy my. Zamkniemy usta tym agentom Piekła i zrobimy to z takim samym powodzeniem jak sam Mistrz.

 

Te demony wierzą, że Pan uczynił chrzest wody tajemnicą tak wielką, że specjalny klucz był potrzebny, aby uzyskać do niego dostęp, i że słynny klucz, Tylko Piotr otrzymał ją. Tak więc Jezus będzie tam, w słowach tych demonów, dając Piotrowi klucz, którego sam Jezus ignoruje treść. Według interpretacji tych węży, sam Jezus nie znał nauki o chrzcie wodnym. Gdyby Jezus znał naukę o chrzcie wodnym, nigdy nie poszedłby ochrzcić się u Jana, ponieważ chrzest Janowy, według nich, nie jest od Boga. Teraz, gdy te demony próbują nam pokazać, że Jan Chrzciciel nie był z Boga, ponieważ jego posługa nie była z Boga, spójrzmy na to, co Biblia mówi o Janie Chrzcicielu:

 

9- Co Biblia mówi o Janie Chrzcicielu

 

Bóg mówi o Janie Chrzcicielu, że jest Jego posłańcem : Marka 1:2 "Jako napisano w prorokach: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą."

 

Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, że jest prorokiem, a nawet bardziej niż prorokiem : Mateusza 11:7-9 "7A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do ludu o Janie: Coście wyszli na puszczę widzieć? Izali trzcinę chwiejącą się od wiatru? 8Ale coście wyszli widzieć? Izali człowieka w miękkie szaty obleczonego? oto którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są. 9Ale coście wyszli widzieć? Izali proroka? zaiste powiadam wam, i więcej niż proroka."

 

Bóg ogłasza, że Jan Chrzciciel będzie napełniony Duchem Świętym, nawet z łona matki : Łukasza 1:13-17 "13I rzekł do niego Anioł: Nie bój się, Zacharyjaszu! boć jest wysłuchana modlitwa twoja, a Elżbieta, żona twoja, urodzi ci syna, i nazwiesz imię jego Jan, 14Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego. 15Albowiem będzie wielkim przed obliczem Pańskiem; wina i napoju mocnego nie będzie pił, a Duchem Świętym będzie napełniony zaraz z żywota matki swojej. 16A wielu z synów Izraelskich obróci ku Panu, Bogu ich. 17Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w duchu i w mocy Elijaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy."

 

Jan Chrzciciel jest tym, którego misją było głoszenie chrztu pokuty za odpuszczenie grzechów: Łukasza 3:2-3 "2Za najwyższych kapłanów Annasza i Kaifasza, stało się słowo Boże do Jana, Zacharyjaszowego syna, na puszczy. 3I przyszedł do wszystkiej krainy leżącej około Jordanu, każąc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów."

 

Jezus obwinia ludzi za to, że nie wierzący w Jana Chrzciciela: Mateusza 21:32 "Albowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu, ale celnicy i wszetecznice uwierzyli mu: a wy widząc to, przecież się nie obaczyliście, abyście mu uwierzyli."

 

10- Te demony demonstrują, ze Biblia jest fałszywa.

 

Jeśli więc, na drodze sprawiedliwości, Jan głosił chrzest pokuty wszystkim narodom Izraela, jeśli jego chrzest miałby być zakwestionowany, byłoby to równoznaczne z zaprzeczeniem tego, który go posłał, czyli samego Boga. Tak naprawdę jest to ukryty program tych demonów. Przysiągli zaprzeczyć Bogu. Z tym, co właśnie przeczytaliście, czy myślicie, że jeśli Biblia jest prawdziwa, chrzest Jana może być tak zły, że Paweł ponownie chrzci tych, którzy przyjęli ten chrzest? Demony pokazują więc, że Biblia jest fałszywa; bo aby chrzest Jana był fałszywy, sama Biblia musi być fałszywa. Te demony twierdzą, że nie powinniśmy chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Te demony mówią wam, że Apostołowie i wszyscy uczniowie udzielili chrztu w imię Jezusa, i cytują wszystkie poniższe fragmenty:

 

Dzieje Apostolskie 2:38 "Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego."

 

Dzieje Apostolskie 10:48 "I rozkazał je pochrzcić w imieniu Pańskiem. I prosili go, aby u nich został na kilka dni."

 

Małe wyjaśnienie dotyczące biblijnego fragmentu Dzieje Apostolskie 10:48. Podczas gdy w niektórych wersjach Biblii mówi się, że Piotr nakazał, aby ci ludzie byli ochrzczeni w imię Pana, w innych wersjach mówi się, że Piotr nakazał, aby ci ludzie byli ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości nie stanowi to problemu, ponieważ dla apostoła Piotra, który bał się Boga, był tylko jeden prawdziwy Pan, Jezus Chrystus. Pokazuje to, że Piotr czuł się wolny w każdej chwili, aby mówić albo o Panu, albo o Jezusie Chrystusie, aby mówić to samo, albo aby wyznaczyć tę samą osobę.

 

Dzieje Apostolskie 19:5 "A usłyszawszy to, ochrzczeni są w imię Pana Jezusowe."

 

Teraz, kiedy właśnie przeczytaliście te wersety, pokażcie mi, gdzie wymieniono formułę chrztu, której użyli w wodzie. Powiedz mi, gdzie widzisz jednego apostoła lub jednego ucznia w wodzie, wypowiadając jakąś formułę chrztu. Jak tylko apostołowie i uczniowie znajdują się w wodzie, pokaż mi jedno miejsce, gdzie wspomina się formuła chrztu, którą wykorzystali.

 

Chcę wam przypomnieć, że robienie czegoś w imieniu Jezusa nie jest formułą. Wszystko, co robimy dla chwały Bożej, to w imię Jezusa, że to robimy. Kiedy zbliżamy się do Boga, dzieje się to w imieniu Jezusa. Kiedy wykonujemy dzieło Boga, dzieje się to w imieniu Jezusa. Kiedy wielbimy Boga, to w imię Jezusa. Wszystko, co robimy jako Słudzy Boga lub jako Dzieci Boga, jest w Imieniu Jezusa, abyśmy to czynili. To nie czyni imienia Jezusa żadną formułą. Kolosensów 3:17 mówi: "A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń."

 

Jeśli wyrażenia użyte przez Apostołów w Dziejach były formułami, otrzymalibyśmy kilka formuł chrztów, ponieważ wymieniono kilka wyrażeń. Przykład: W Dziejach Apostolskich 2:38 Piotr prosił, aby ludzie zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, stąd pierwsza formuła. W Dzieje Apostolskie 10:48, według niektórych wersji, ten sam Piotr nakazał, aby ludzie byli ochrzczeni w imię Pana, stąd druga formuła. W Dziejach 19:5 Paweł chrzci ludzi w imieniu Pana Jezusa, jest to trzecia formuła. Więc kończysz z dwoma lub trzema formułami, w zależności od wersji.

 

W każdym razie, kończysz z co najmniej dwoma formułami, niezależnie od wersji Biblii, której używasz. Jaka formuła jest prawdziwa? Kto w końcu otrzymał prawdziwe klucze, żebyśmy skończyli z kilkoma formułami? Nawet Apostoł Piotr, który rzekomo otrzymał klucze ujawniające jedyną prawdziwą formułę, używa dwóch różnych formuł w dwóch różnych miejscach. Czy Apostoł Piotr nie był zdezorientowanym mężczyzną? Czy naprawdę otrzymał swoją słynną tajemniczą formułę za pomocą kluczy? Dlaczego miałby podjąć ryzyko zmiany formuły w zależności od tego, gdzie jest?

 

Demony mogą mieć pokusę, aby powiedzieć wam, że w imię Jezusa Chrystusa i w imię Pana, oznaczają jedno i to samo. To nie prawda. Dla tych, którzy są z Boga i boją się Boga jak apostoł Piotr, te dwa wyrażenia oznaczają to samo. Ale zgodnie z rozumowaniem agentów szatana, to nie to samo. Pozwól mi pokazać ci to. Jeśli chcemy mówić ściśle w kategoriach formuły, te różne formuły nie są takie same. W imię Jezusa Chrystusa różni się od w imię Pana i różni się od w imię Pana Jezusa.

 

W imię Jezusa Chrystusa, to jest w imię Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa, który nie może być Panem, ponieważ jest wielu Jezusa Chrystusa. Agenci szatana mają w świecie ciemności, ich jezusa chrystusa, który różni się od naszego. W imię Pana Jezusa, to tutaj chodzi o Pana Jezusa. W imieniu Pana może to być każdy Pan, niekoniecznie będąc Jezusem. Jeśli zatem konieczne jest ścisłe trzymanie się pojęcia formuły, to te formuły są różne i tam zrozumiecie, że sami Apostołowie używali kilku formuł i że sam Piotr, chociaż był tym, który otrzymałby klucze tajemniczej formuły, naruszyłby instrukcje i tajemnice tego tajemniczego objawienia i użyłby kilku formuł.

 

A jeśli te demony chcą mieć rację argumentując, że w imię Jezusa Chrystusa (Dzieje 2:38) jest równe w imieniu Pana (Dzieje 10:48), i równe w imieniu Pana Jezusa (Dzieje 19:5), będą zmuszeni do przyznania się w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego (Mateusza 28:19-20), w imię Jezusa Chrystusa, w imię Pana, oraz w imię Pana Jezusa, są dokładnie takie samo. Tak mówią, nie zdając sobie z tego sprawy, kiedy mówią, że Piotr "zrozumiał, że za imieniem Pana Jezusa Chrystusa kryje się pełnia Ojca Syna i Ducha Świętego". W ten sposób potwierdzają, że imię Pana Jezusa Chrystusa i imię Ojca, Syna i Ducha Świętego są tym samym. Ale ponieważ nie mają inteligencji, wierzą, że znaleźli jakieś różnice.

 

11- Demony mają sztukę skręcania znaczenia słowa Bożego.

 

Demony naprawdę mają sztukę skręcania znaczenia słowa Bożego. Spójrz, jak łatwo przedstawiają ci przeciwieństwo tego, co jest napisane, przeciwieństwo tego, co czytasz, sprawiając wrażenie, że kłamstwo, którego uczą, jest tym, co jest napisane. Jest to prawdziwy przykład manipulacji, którymi szatan uwodzi i oszukuje świat.

 

Zbadajmy to stwierdzenie demonów: "W tym fragmencie możemy dostrzec, że z jednej strony użycie kluczy królestwa Niebieskiego przez Piotra, a z drugiej strony posłuszeństwo tego ostatniego do przykazania Pana Jezsau Chrystusa, jeśli chodzi o chrzest "

 

Zgodnie z doktryną tych demonów, Piotr rażąco łamał instrukcje Pana i wyraźnie nie posłuchał Jezusa. Ponieważ polecenie Jezusa, aby chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jest wystarczająco jasne; ale według nauk demonów to wszystko jest na odwrót, do tego co zrobił Piotr. Jednak te węże nie są zimne w oczach, kiedy nazywają to nieposłuszeństwo Piotra, posłuszeństwo, do punktu mówienia o "posłuszeństwie tego ostatniego do dowodzenia Pańskiego". Zrozumcie zatem, że agenci szatana zawsze nauczają przeciwieństwa prawdy. Wniosek: Jeśli chcesz poznać prawdę, za każdym razem uważaj na przeciwieństwo tego, co mówią ci agenci szatana.

 

Posłuchaj jeszcze raz, jak ci niegodziwi sprytnie próbują postawić Piotra przeciwko Jezusowi. Spójrzmy na następujące zdanie: "Piotr nie zadowalał się jedynie recytacją lub powtórzeniem przykazań Pana Jezusa, zrozumiawszy, że za imieniem Pana Jezusa Chrystusa przebywa cała pełnia Ojca, Syna i Świętego. Duch."

 

Dla tych węży Jezus był tak głupi, że nie rozumiał, że nie wolno nam poddawać dorosłych ludzi, prostym recytacjom lub powtórzeniom przykazań, ponieważ to, o co nas poprosił, byłoby według demonów zwykłą recytacją lub powtórzeniem przykazania.

 

12- Koncepcja zaledwie powtórzenia przykazania według demonów

 

Porozmawiajmy trochę o tym pojęciu zwykłej recytacji lub powtórzenia przykazania. Nowa formuła Piotra, co to jest? Umiłowani, pozwólcie, że wam pokażę, że środki szatana są całkowicie zaciemnione, chociaż mają odwagę myśleć, że są inteligentni. Tutaj walczą z instrukcją chrztu pozostawioną nam przez Pana, ponieważ ta instrukcja byłaby jedynie recytacją lub powtórzeniem przykazania. Jeśli pozostawimy tę prostą recytację Jezusa, ponieważ chcemy poprawić Jego błędy i zacząć ochrzcić się tylko w imię Jezusa Chrystusa według "formuły" demonów, jaka będzie różnica?

 

Będąc w wodzie za każdym razem, mówiąc: "Ja was chrzczę w imię Jezusa Chrystusa", czyż nie byłby to zwykły recytacja? Mówiąc w kategoriach zwykłego recytowania lub powtarzania przykazania, podaj mi różnicę między tym, który dziesięć razy chrzci, powtarzając "Ja was chrzczę w imię Jezusa Chrystusa", i tym, który dziesięć razy chrzci, powtarzając: "Ja was chrzczę imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Czym jest mniej recytacji lub mniej powtórzeń niż tymi dwoma sposobami postępowania? Idiotyzm tych demonów jest naprawdę ogromny. Nigdy nie zapominajcie, że Bóg dał nam, Dzieciom Bożym, mądrość i inteligencję. Demony są tego pozbawieni.

 

Piotr, który wiedział, że Jezus był głupcem według demonów, zrozumiał, że nie należy ufać temu, co powiedział Jezus. Wtedy, wiedząc, że Jezus był, według tych samych demonów, tylko nieświadomym człowiekiem, który nie wiedział, co mówi, Piotr poprawił ignorancję Jezusa, zastępując polecenie, które Jezus dał, innymi instrukcjami.

 

Chcę także przypomnieć, że polecenie Jezusa, aby iść i chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie było tylko dla Piotra. Ta polecenie było również skierowana do innych Apostołów, do innych uczniów, którzy mogli ochrzcić, a nawet do nas, którzy są powołani dzisiaj, aby chrzcić. Oznacza to, że nawet gdyby Piotr był naprawdę buntownikiem, tak jak te demony chcą go przedstawić, mógł zmienić instrukcje Jezusa na jego poziomie, ale nie na poziomie wszystkich, ponieważ nie ma do tego prawa. Oznacza to, że gdyby Piotr był buntownikiem, tylko on byłby związany z buntem, a zmiana formuły dotyczyłaby jego. Nie dotyczy to innych Apostołów, którzy byli z nim, ani nas.

 

Według bluźnierstwa tych agentów z Piekła, Piotr może wziąć wolność buntowania się przeciwko Jezusowi tak, jak chce, lekceważyć instrukcje Jezusa, tak jak chce, zmieniać wszystko tak, jak chce, pod pretekstem, że dostałby klucze królestwa Bożego. I zgodnie z ich interpretacją, to z użycia kluczy przez Piotra w Dziejach Apostolskich 2:38 ludzie zaczną być zbawiani, ponieważ tylko od Piotra ludzie wezmą prawdziwy chrzest, z prawdziwą formułą. Kiedy mówię wam, że ludzie, którzy sprzedali swoją duszę szatanowi, są największymi idiotami na ziemi, czasami myślicie, że to zniewaga, ale sam zbadajcie to uzasadnienie. Czy rozumiecie, co to oznacza? Oznacza to po prostu, że nikt nie wszedł do Nieba przed tajemniczym odkryciem Piotra i nikt nie wejdzie do Nieba bez pozwolenia Piotra. Pan Jezus, który przyszedł, aby nas zbawić, zmarnowałby swój czas, ponieważ pomimo Jego ofiary każdy musi przejść przez magiczną formułę, którą Piotr odkryłby dzięki użyciu słynnych kluczy, aby zostać zbawionym. Od ciebie zależy, czy mi wierzysz, że coś takiego jest możliwe. To jest rozumowanie tych synów szatana, którzy również wierzą, że rozumieją słowo Boże.

 

W tym miejscu zwróćmy uwagę, że wyrażenie "formuła" użyte do chrztu nie jest wymienione w Biblii. To sekty demonów nauczają satanistycznej doktryny, że Jezus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, którzy zbłądzili przez zwodzenie innych, z pojęciem formuły chrztu wodnego. To te same demony wymyśliły te pojęcia "funkcji Boga", "atrybutów Boga", "jednolitego boga", "trójjedynego boga", terminów pustych, skonstruowanych tylko po to, by wywoływać zamieszanie w umysłach ignorantów i słabych w duchu.

 

Biblia nie wskazuje miejsca, gdzie uczniowie, będąc w wodzie, wygłaszali jakąś formułę. Kiedy demony powiedzą wam, że uczniowie chrzczą tylko w imię Jezusa, poproś ich, aby pokazali wam jedno miejsce, w którym uczeń w wodzie wypowiedział tę formułę. Więc nie pozwólcie, aby demony was zwodziły. Jeśli nadal jesteście w jednej z tych szatańskich sekt, które popierają bluźnierstwo, że Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, szybko stamtąd wyjdźcie, jeśli cenicie swoje zbawienie. Biblia jest jasna i jednoznaczna, jak właśnie wykazaliśmy. Nie trzeba przejść przez dziwne interpretacje, aby zrozumieć Biblię. O wiele łatwiej jest ją zrozumieć, niż myślisz.

 

13- Dzieje Apostolskie 18:24-28 i Dzieje Apostolskie 19:1-7

 

Dzieje Apostolskie 18:24-28 "24A Żyd niektóry imieniem Apollos, rodem z Aleksandryi, mąż wymowny, przyszedł do Efezu, będąc możnym w Pismach. 25Ten był wprawiony w drogę Pańską, a pałając w duchu, mówił i nauczał pilnie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie Janowym. 26Ten począł bezpiecznie mówić w bóżnicy. Którego usłyszawszy Akwilas i Pryscylla, przyjęli go do siebie i dostateczniej mu wyłożyli drogę Bożą. 27A gdy chciał iść do Achai, napomniawszy go bracia, pisali do uczniów, aby go przyjęli; który gdy tam przyszedł, wiele pomagał tym, którzy uwierzyli z łaski Bożej. 28Albowiem potężnie Żydy przekonywał, jawnie tego dowodząc z Pisma, iż Jezus jest Chrystusem."

 

Biblia przedstawia nam Apollos jako człowieka elokwentnego, dobrze zorientowanego w Piśmie Świętym. Słowo Boże mówi, że Apollos znał tylko chrzest Jana. Nigdzie nie widzisz, żeby bracia Efezu prosili go o wznowienie chrztu. Przeciwnie, polecają go braciom z Achaia. A kiedy przybywa do Achai, bracia, którzy go przyjmują, nie proszą go o wznowienie chrztu. Ten przykład pomaga zrozumieć, że Apostoł Paweł nie zakwestionował chrztu uczniów z Dzieje Apostolskie 19, ponieważ ich chrzest był chrztem Jana. Demony, których misją jest przekręcenie znaczenia słowa Bożego, twierdzą, że Paweł ochrzcił uczniów w Dzieje Apostolskie 19, ponieważ ich chrzest był od Jana, i że ten chrzest został dokonany bez prawdziwej formuły. Pan zamyka usta tym demonom tym przykładem z Dzieje Apostolskie 18.

 

Pozwolę sobie teraz ustalić różnicę między Dzieje Apostolskie 18 i 19, to jest między przypadkiem Apollos i uczniów Efezu, których Paweł spotkał.

 

Apollos, chociaż znał tylko chrzest Jana, to znaczy, że chociaż nie znał jeszcze chrztu Ducha Świętego, był uczniem zaznajomionym z Pismem Świętym. Znał i rozumiał Słowo Boże do tego stopnia, że dokładnie głosił i nauczał o Jezusie. Z drugiej strony, uczniowie Efezu, których Paweł spotkał, znali również tylko chrzest Jana, to znaczy, podobnie jak Apollos, nie znali jeszcze chrztu Ducha Świętego. Ale w przeciwieństwie do Apollos, oni nie wiedzieli nic o Słowie Bożym, tak bardzo, że nawet nie wiedzieli, że istnieje Duch Święty. Ten stopień ignorancji ze strony tych uczniów udowodnił, że ich chrzest nie został dokonany w dobrych warunkach. Prawdziwy uczeń Jezusa Chrystusa, ochrzczony w dobrych warunkach, nie może nie wiedzieć, że Duch Święty istnieje. Ta mała demonstracja całkowicie zamyka usta czarodziejom i odwraca ich kłamstwa raz na zawsze.

 

Dzieje Apostolskie 19:1-7 "1I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, iż Paweł obszedłszy górne krainy, przyszedł do Efezu; a znalazłszy tam niektórych uczniów, 2Rzekł do nich: Izaliście wzięli Ducha Świętego, uwierzywszy? A oni mu rzekli: Owszemeśmy ani słyszeli, jeźli jest Duch Święty. 3Tedy rzekł do nich: W cóżeście tedy ochrzczeni? A oni rzekli: W chrzest Janowy. 4Zatem rzekł Paweł: Janci chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa. 5A usłyszawszy to, ochrzczeni są w imię Pana Jezusowe. 6A gdy na nie włożył Paweł ręce, zstąpił na nie Duch Święty i mówili językami i prorokowali.7A było wszystkich mężów około dwunastu."

 

14- W moim imieniu

 

Kiedy Jezus chciał aktu do zrobienia w Jego imię, lub dla każdego zalecenia, które mają być dokonane w jego imieniu, nie przejść przez objazdy powiedzieć tak. Pan nigdy nie miał problemu z prośbą o zrobienie czegoś w Jego imieniu. Oto co mówią poniższe fragmenty:

 

Mateusza 18:5 "A kto by przyjął jedno dziecię takie w imieniu mojem, mnie przyjmuje"

 

Mateusza 18:20 "Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich."

 

Marka 9:37 "Kto by jedno z takich dziateczek przyjął w imieniu mojem, mnie przyjmuje; a kto by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, ale onego, który mię posłał."

 

Marka 9:39 "Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu; albowiem nikt nie jest, co by czynił cuda w imieniu mojem, aby mógł snadnie mówić źle o mnie."

 

Marka 9:41 "Albowiem kto by was napoił kubkiem wody w imieniu mojem, dlatego iż jesteście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej."

 

Marka 16:17 "A znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą: W imieniu mojem dyjabły wyganiać będą, nowemi językami mówić będą."

 

Łukasza 9:48 "I rzekł im: Ktobykolwiek przyjął to dzieciątko w imieniu mojem, mnie przyjmuje; a ktobykolwiek mnie przyjął, przyjmuje onego, który mię posłał: albowiem kto jest najmniejszy między wszystkimi wami, tenci będzie wielkim."

 

Łukasza 21:8 "A on rzekł: Patrzcie, abyście nie byli zwiedzeni; boć wiele ich przyjdzie w imieniu mojem, mówiąc: Jam jest Chrystus, a czas się przybliżył; nie udawajcież się tedy za nimi."

 

Jana 14:13 "A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu mojem, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec w Synu."

 

Jana 14:14 "Jeźli o co będziecie prosić w imieniu mojem, ja uczynię."

 

Jana 14:26 "Lecz pocieszyciel on, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, onci was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział."

 

Jana 15:16 "Nie wyście mnie obrali, alem ja was obrał; i postanowiłem, abyście wyszli i przynieśli owoc, a owoc wasz aby trwał, i o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, żeby wam dał."

 

Jana 16:23 "A dnia onego nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da wam."

 

Jana 16:24 "Dotąd o niceście nie prosili w imieniu mojem; proścież, a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała."

 

Jan 16:26 "W on dzień w imieniu mojem prosić będziecie; a nie mówię wam: Iż ja będę Ojca prosił za wami."

 

Jeśli Pan mógł czuć się tak komfortowo, prosząc swoich uczniów, aby robili to lub tamto w Jego imieniu, dlaczego w przypadku chrztu wodnego musi On przejść przez insynuacje, aby dać im instrukcje? Co Jezus straciłby, mówiąc do swoich uczniów: "Idźcie tedy i uczyńcie uczniów wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię moje i ucząc ich przestrzegać wszystkich rzeczy, które wam rozkazałem? I oto jestem z tobą każdego dnia, aż do końca świata." Dlaczego miałby Się bać lub wstydzić prosić swoich uczniów o chrzest w Jego imię? Czy nagle przestraszył się, że jego ojciec oskarży go o nadanie sobie zbyt dużej wagi? Dlatego też rozumiesz, ukochana, że nie trzeba mieć wielkiej wiedzy, aby zmylić bardzo wielką manipulację agentów Piekła.

 

15- Inne fragmenty Biblijne podnoszącego na Duchu

 

Dzieje Apostolskie 1:1-22. "1Pierwsze wprawdzie księgi napisałem, o Teofilu! o wszystkiem, co począł Jezus i czynić, i uczyć. 2Aż do dnia onego, którego dawszy rozkazanie Apostołom, które był przez Ducha Świętego obrał, wzięty jest w górę. 3Którym też samego siebie po męce swojej żywym stawił w wielu niewątpliwych dowodach, przez czterdzieści dni ukazując się im i mówiąc o królestwie Bożem. 4A zgromadziwszy je przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie. 5Albowiemci Jan chrzcił wodą; ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach. 6A tak oni zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie! izali w tym czasie naprawisz królestwo Izraelskie? 7Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył. 8Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi. 9A to rzekłszy, gdy oni patrzali, w górę podniesiony jest, a obłok wziął go od oczów ich. 10A gdy za nim do Nieba idącym pilnie patrzali, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białem odzieniu, 11I rzekli: Mężowie Galilejscy! przecz stoicie, patrząc w Niebo? Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do Nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do Nieba. 12Tedy się wrócili do Jeruzalemu od góry, którą zowią oliwną, która jest blisko Jeruzalemu, mając drogi przez jeden sabat. 13A gdy weszli, wstąpili na salę, gdzie mieszkali Piotr, i Jakób, i Jan, i Andrzej, i Filip, i Tomasz, Bartłomiej, i Mateusz, Jakób Alfeuszowy, i Szymon Zelotes, i Judas Jakóbowy. 14Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach, z żonami i z Maryją, matką Jezusową, i z braćmi jego. 15A w oneż dni, powstawszy Piotr w pośrodku uczniów, rzekł: (A był poczet osób wespół zgromadzonych około sta i dwudziestu): 16Mężowie bracia! musiało się wypełnić ono pismo, które opowiedział Duch Święty przez usta Dawidowe o Judaszu, który był wodzem tych, co pojmali Jezusa; 17Bo był policzony z nami i dostał był cząstki tego usługiwania. 18Tenci wprawdzie otrzymał rolę z zapłaty niesprawiedliwości, a powiesiwszy się, rozpukł się na poły i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. 19I było to jawne wszystkim mieszkającym w Jeruzalemie, tak iż nazwano onę rolę własnym ich językiem Akieldama, to jest rola krwi. 20Albowiem napisano w księgach Psalmów: Niechaj będzie mieszkanie jego puste, a niech nie będzie, kto by w niem mieszkał, a biskupstwo jego niech weźmie inny. 21Potrzeba tedy, aby jeden z tych mężów, którzy z nami bywali po wszystek czas, który Pan Jezus przebywał między nami, 22Począwszy od chrztu Janowego, aż do tego dnia, którego jest wzięty w górę od nas, był z nami świadkiem zmartwychwstania jego."

 

Ten pojedynczy fragment samej Biblii ucisza kontrowersje wokół tego, co należy nazwać "Formula Chrztu Wodnego". Werset 5 potwierdza, że istnieją tylko dwa rodzaje chrztów: chrzest wodny i chrzest Ducha Świętego, i że są tylko dwaj autorzy chrztów: Jan jako autor chrztu wodnego i Jezus jako autor chrztu Ducha Świętego, oczywiście Bóg Ojciec jest autorem wszystkiego. Kiedy zrozumiemy, że Jan jest jedynym autorem chrztu wodnego, łatwiej nam będzie zrozumieć, dlaczego chrzest wodny jest nadal nazywany chrztem Jana.

 

W wersecie 5 Jezus mówi: Dla Jana ochrzczonego wodą, ... uznając tym samym chrzest Jana za jedyny ważny chrzest. W wersecie 22 Piotr mówi: "Od czasu chrztu Jana... również uznając chrzest Jana za jedyny ważny chrzest". Pan przyznaje, że to Jan ustanowił chrzest wodny, a jego apostoł Piotr, którego demony oskarżają o otrzymanie klucza ujawniającego mu tak zwaną prawdziwą formułę, uznaje chrzest Janowy za jedyny prawdziwy chrzest. Ale John nie czekał, aż słynna formuła Piotra rozpocznie chrzest wodny.

 

Jana 1:33 "A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś ujrzał Ducha zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem Świętym."

 

Ten fragment pokazuje nam, że Bóg Ojciec uznaje tylko dwa chrzty, chrzest wodny i chrzest Ducha Świętego. A Bóg Ojciec wyznaczył tylko dwóch autorów tych dwóch chrztów: Jana jako autora chrztu wody i Jezusa jako autora chrztu Ducha Świętego.

 

Łukasza 7:29-30 "29Tedy wszystek lud słysząc to, i celnicy, wielbili Boga, będąc ochrzczeni chrztem Janowym.30Ale Faryzeuszowie i zakonnicy pogardzili radą Bożą sami przeciwko sobie, nie będąc ochrzczeni od niego."

 

Według Jezusa, to ci, którzy odmawiają chrztu Jana, pójdą do Piekła, ponieważ unieważnili dla nich Boży plan. Ale według agentów Piekła, to właśnie ci, którzy są ochrzczeni chrztem Jana, pójdą do Piekła, ponieważ przyjęli chrzest, który nie był dokonany według formuły, która nie istniała w czasach Jana, a która zostałaby odkryta przez Piotra długo po Janie Chrzcicielu i po Jezusie. Do ciebie należy wyznaczanie, który z Jezus Chrystusów lub agentów szatana ma rację. Jeśli wierzysz, że to Jezus Chrystus ma rację, pokutuj szybko i wyjdź ze wszystkich sekt demonów, które mówią, że chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest fałszywy. A jeśli wierzysz, że synowie diabła mają rację, zostań w ich sektach i kontynuuj swoje bluźnierstwo.

 

Dzieje Apostolskie 13:24 "Przed którego przyjściem kazał Jan chrzest pokuty wszystkiemu ludowi Izraelskiemu."

 

Właśnie przeczytaliśmy, że przed przyjściem Jezusa, Jan głosił chrzest pokuty wszystkim mieszkańcom Izraela. Jeśli zatem chrzest Janowy jest fałszywy, oznaczałoby to, że to, co Biblia nazywa tutaj chrztem pokuty, jest raczej chrztem potępienia. Według agentów szatana, jest to raczej fałszywy chrzest, chrzest potępienia i śmierci, który Jan głosił wszystkim ludziom Izraela przed przyjściem Jezusa. Jan Chrzciciel, posłany przez Boga Ojca, aby przygotować drogę Zbawiciela świata, miałby zatem misję doprowadzić cały lud Izraela do Piekła przed przyjściem Jezusa, zgodnie z doktryną demonów. Niech cię to nie zaskoczy. Demony mają misję walki z Bogiem, a bluźnierstwo jest częścią ich broni.

 

Jana 1:19-36 "19A toć jest świadectwo Janowe, gdy posłali Żydzi z Jeruzalemu kapłany i Lewity, aby go pytali: Ty ktoś jest? 20I wyznał, a nie zaprzał, a wyznał, żem ja nie jest Chrystus. 21I pytali go: Cóżeś tedy? Elijasześ ty? A on rzekł: Nie jestem. A oni: Prorokiemeś ty? i odpowiedział: Nie jestem. 22Rzekli mu tedy: Któżeś jest, żebyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas posłali? Cóż wżdy powiadasz o sobie? 23Rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok. 24A ci, którzy byli posłani, byli z Faryzeuszów. 25I pytali go i rzekli mu: Czemuż tedy chrzcisz, jeźliżeś ty nie jest Chrystus, ani Elijasz, ani prorok? 26Odpowiedział im Jan, mówiąc: Jać chrzczę wodą; ale w pośrodku was stoi, którego wy nie znacie. 27Tenci jest, który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię, któremum ja nie jest godzien, żebym rozwiązał rzemyk obuwia jego. 28To się stało w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. 29A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 30Tenci jest, o którymem powiadał, że idzie za mną mąż, który mię uprzedził; bo pierwej był niż ja .31A jam go nie znał; ale aby był objawiony Izraelowi, dlategom ja przyszedł, chrzcząc wodą. 32I świadczył Jan, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z Nieba, i został na nim. 33A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś ujrzał Ducha zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem Świętym. 34A jam widział i świadczył, że ten jest Syn Boży. 35Nazajutrz zasię stał Jan i dwaj z uczniów jego. 36A ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży."

 

Medytując nad tym fragmentem, jasne jest, że aby ochrzcić, Jan nie użył "formuły" "W imię Jezusa" lub "W imię Pana Jezusa" lub "W imię Jezusa Chrystusa", ponieważ na początku posługi Jana, Jezus nie został jeszcze objawiony ludziom jako Chrystus. Jeszcze zanim Jan poznał Jezusa jako Chrystusa, ochrzcił już wszystkich, którzy do niego przychodzili. Jest to potwierdzone w Dzieje Apostolskie 13:24, które czytamy powyżej. Nawet jeśli Duch Święty w Janie może pomóc mu rozpoznać Chrystusa, i rzeczywiście zrobił, jak opisano w Jana 1:29, sam Jan mówi nam w wersetach 31 i 33, że nie znał jeszcze Jezusa jako Chrystusa. Chociaż wiedział, że Chrystus był już obecny wśród ludu, on sam jeszcze nie wiedział, kto wśród ludu był Chrystusem. Oprócz Ducha Świętego, który pomaga mu rozpoznać Chrystusa, Bóg Ojciec dał mu także znak objawiony w wersecie 33. Jest więc zrozumiałe, że to właśnie od tego momentu Jan wiedział, kto wśród ludzi był Chrystusem, czyli od chrztu Jezusa. Jednakże, przed chrztem Jezusa, Jan ochrzcił już wielu ludzi, co jest również pokazane w Łukasza 3:21 "I stało się, gdy był ochrzczony wszystek lud, i gdy Jezus był ochrzczony; ..." i Mateusza rozdział 3.

 

Jest oczywiste, że skoro Jan nie zidentyfikował jeszcze Chrystusa, nie mógł używać Jego imienia w żadnej formule chrztu. Dlatego Jan chrzcił bez słynnej formuły "W imię Jezusa Chrystusa". Jeśli Bóg Ojciec, który posłał Jana, aby ochrzcił, zatwierdził ten chrzest, to doktryna demonów (która odmawia jakiegokolwiek chrztu, który nie jest dokonywany w tak zwanej formule, którą apostoł Piotr odkryłby długo po śmierci Jana Chrzciciela), jest bezpodstawna, jak już wykazaliśmy.

 

Jana 8:14-18 "14Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje; bo wiem, skądem przyszedł i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skądem przyszedł i dokąd idę. 15Wy według ciała sądzicie; ale ja nikogo nie sądzę. 16A choćbym i ja sądził, sąd mój jest prawdziwy; bom nie jest sam, ale ja i który mię posłał, Ojciec. 17W zakonie waszym napisane jest: Iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest. 18Jam jest, który sam o sobie świadczę; świadczy o mnie i ten, który mię posłał, Ojciec."

 

Możecie się zastanawiać, dlaczego cytuję ten fragment z Ewangelii Jana 8:14-18 w tym nauczaniu dotyczącym Formula Chrztu Wodnego. Pozwól, że podam ci powód. Demony, które utrzymują, że chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest fałszywy, są tymi samymi demonami, które utrzymują, że Bóg Ojciec nie istnieje, i że Duch Święty nie istnieje. Są to te same demony, które mówią, że Jezus Chrystus nie ma Ojca, i jest Jego własnym Ojcem. Właśnie z tej diabelskiej doktryny, która zaprzecza Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu, wynika bluźnierstwo dotyczące chrztu Jana. Te dwie satanistyczne doktryny są zatem powiązane.

 

Tak więc, jeśli jedno z tych dwóch nauk jest fałszywe, drugie jest automatycznie fałszywe. W tym wersecie z Ewangelii Jana 8:14-18, Pan potwierdza Pismo Święte, mówiąc, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. I mówi dalej, że Jego świadectwo i świadectwo Jego Ojca są świadectwem dwóch ludzi. Jezus Chrystus, Syn Boży, mówi tutaj w sposób bezsprzecznie, że On i Jego Ojciec są dwie różne osoby. Wszystko wiedzieć, na tym poziomie jasno ustalono, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem Ojcem, i że Jezus Chrystus jest zupełnie inny od Boga Ojca. Pokazuje to tym, którzy jeszcze w to wątpili, że Jezus Chrystus nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym; on naprawdę jest Synem Bożym. Sam ten biblijny fragment wystarczy, aby ostatecznie zamknąć usta wszystkim demonom, które popierają tę szatańską doktrynę. Tak więc, jeśli Doktryna demonów, która mówi, że Jezus Chrystus jest samym Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, jest fałszywa, to nawet ich doktryna, która kwestionuje chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest również fałszywa.

 

16- Objawienie

 

Innym elementem, za którym ci czarnoksiężnicy próbują się ukryć, gdy utknęli, jest fragment z Ewangelii Mateusza 11:27, który mówi: "Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić." Ci niegodziwcy starają się zaimponować naiwnym, mówiąc im, że tylko Apostoł Piotr znał tajemnicę formuły chrztu wodnego, ponieważ było to coś ukrytego, co Syn chciał mu wyjawić. Umiłowani, nawet gdyby to było naprawdę objawienie, byłoby niemożliwe, aby Apostoł Piotr otrzymał objawienie dotyczące posługi Jana Chrzciciela, którego sam Jan Chrzciciel nie znał. Mam nadzieję, że od tej chwili, nikt nie wpadnie w pułapkę tych synów diabła.

 

17- Czarownicy wierzą, że są mądrzejsi od Jezusa.

 

Masz inne małe demony mówiące ci, że musisz chrzcić tylko w imię Jezusa Chrystusa, ponieważ wszyscy Apostołowie mieliby chrzcić w tym imieniu. Poproś te węże, aby pokazały ci jedno miejsce w Biblii, gdzie możesz usłyszeć, jak apostoł lub inny uczeń wymawia formułę podczas pobytu w wodzie. Poproś ich, aby dali ci imię jednego Apostoła lub innego ucznia, który będąc w wodach chrztu, powiedział: "Ja cię chrzczę w imię Jezusa lub w imię Jezusa Chrystusa, lub w imię Pana Jezusa". Niech podadzą ci imię ucznia, który użył tej formuły, i niech podadzą ci biblijny werset, który o tym mówi. Jeśli te węże dadzą ci taki werset, nie krępuj się za nimi podążać i napisz do nas, abyśmy mogli odpokutować.

 

Inne węże mówią wam, że "W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego", jest czysto katolicka i szatańska Trójca. Oni tam są, mówiąc wam, że Jezus Chrystus, który poprosił swoich uczniów o chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest katolikiem i szatanem. Kiedy te węże są mylone z Mateusza 28:19, niektórzy mówią, że werset mówi "W imię" w liczbie pojedynczej, a inni mówią, że "Ojciec, Syn i Duch Święty" nie są właściwe imiona. Sposób na powiedzenie ci, że są mądrzejsi od Jezusa. Dla tych łotrów Jezus nie znał składni; poziom gramatyki Jezusa był bardzo niski.

 

Jeszcze inne demony mówią wam albo o funkcjach Boga, albo o atrybutach Boga. Ci, którzy mówią o funkcjach mówią, że Bóg jest wyjątkowy i zmienia się w zależności od tego, co chce robić. I wyjaśniają, że "Bóg Ojciec" jest funkcją, "Bóg Syn" jest inną funkcją, a "Bóg Duch Święty" jest jeszcze inną funkcją, a wszystko to stanowi jedną i tę samą osobę, która przekształca się w zależności od okoliczności.

 

Ci, którzy mówią o atrybutach, mówią, że "jeden Przedwieczny Bóg manifestuje swoje różne atrybuty zgodnie z zadaniem, które wykonuje". Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, ponieważ Bóg stał się naszym Ojcze przez Jezusa Chrystusa człowieka naszego Pana, który mieszka w nas przez swojego Ducha Świętego, który jest po prostu Jezusem Chrystusem, Duchem." To jest obrzydliwość, którą ci synowie złego popierają, czyniąc w ten sposób Boga kłamcą, a tym samym uznając Biblię za fałszywą.

 

Nie pozwól już dłużej, aby te demony rozpraszały cię tym, co nazywają "funkcjami" lub "atrybutami". Po prostu poproś ich o werset. Jeśli nie chcesz, aby te demony marnowały swój czas swoim rozumowaniem, które będzie cię drażniło i buntowało z powodu swojej pobłażliwości, po prostu poproś ich, aby dali ci imię jednego z Apostołów lub innego ucznia, który będąc w wodach chrztu i mając kogoś ochrzczonego, wymówił formułę "Ja cię chrzczę w imię Jezusa albo w imię Jezusa Chrystusa, albo w imię Pana Jezusa", i aby dali ci werset biblijny, który mówi o tym.

 

18- Kwestia zdrowego rozsądku

 

Gdyby istniała formuła chrztu wodnego, bez której żaden chrzest nie byłby ważny, formuła ta byłaby naturalnie używana od momentu wprowadzenia chrztu, a formuła ta zostałaby objawiona inicjatorowi chrztu wodnego, którym jest Jan Chrzciciel. To kwestia zdrowego rozsądku. Jan Chrzciciel, którego służbą był chrzest wodny, nie mógł zakończyć swojej służby aż do śmierci, bez formuły tej służby, tak że ta tak zwana formuła jego służby została objawiona tym, którzy tylko musieli kontynuować jego służbę. Gdyby idea tego słynnego objawienia, które miał otrzymać Piotr, była prawdziwa, cała posługa Jana byłaby na nic, ponieważ pracowałby on od początku do końca bez objawienia tego, co stanowiło istotę jego posługi. Czy uważasz, że coś takiego jest możliwe?

 

Pamiętaj, że Jan został napełniony Duchem Świętym z łona swojej matki. Czy uważasz, że Pan mógłby wysłać swego sługę Jana, napełnić go Duchem Świętym z łona matki, powierzyć mu ważną misję, taką jak przygotowanie drogi Chrystusa Zbawiciela ludzkości, ale ukryć przed nim samą tajemnicę tej misji? Są tylko demony, które bluźnią w ten sposób, i na szczęście są tylko inne demony, które wierzą w takie szaleństwo. Każde prawdziwe dziecko Boże jest zamieszkałe przez Ducha Świętego i jako takie cieszy się odrobiną rozeznawanie, które pomaga mu używać zdrowego rozsądku, kiedy tylko jest to konieczne.

 

Posługa Chrztu Wodnego nie była ani posługa Jezusa, ani apostołów Jezusa. To była posługa Jana Chrzciciela. Dlatego też wszyscy ludzie, łącznie z Jezusem i Jego Apostołami, zostali ochrzczeni przez Jana. I nikt z nich nie może kwestionować posługi Jana, którą wszyscy uznali za prawdziwą. Dlatego nie dajcie się już dłużej rozpraszać przez te demony, które próbują odwrócić was od słowa Bożego. Te węże są agentami Piekła, na misji uwodzenia i odwracania jak największej liczby ludzi od drogi Bożej, jak ich pan lucyfer zrobił z Adamem i Ewą w Ogrodzie Eden. Jeśli pójdziesz za nimi, spłoniesz z nimi w Piekle.

 

19- Zeznanie

 

Znalazłem się kiedyś na konferencji ze starszyzną kościoła (przywódcy kościoła), tymi ludźmi, którzy zazwyczaj noszą tytuły Apostołów, Proroków, Doktorów Słowa Bożego, Pastorów i Ewangelistów. Te sługi Boże w większości należały do tych szatańskich sekt, które utrzymują, że Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Kiedy uczyłem ich o wodnym chrzcie, dotknąłem tego punktu dotyczącego formuły wodnego chrztu. I wśród innych biblijnych fragmentów, które czytałem, aby pomóc im zrozumieć nauczanie, był ten fragment z Ewangelii Mateusza 28:18-20, który mówi: "18Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na Niebie i na ziemi.19Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; 20Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen."

 

Jak tylko skończyłem czytać ten fragment, jeden z uczestników, tzw. ewangelista, oświadczył w środku zgromadzenia, głośnym i zrozumiałym głosem, że jest uczulony na werset 19 z Mateusza 28, który właśnie przeczytałem, i że ten werset sprawił mu mdłości. To czytanie, umiłowani, nagle wywołuje mdłości rzekomego sługi Bożego, oprócz wielkiego ewangelisty, po prostu poprzez czytanie biblijnego wersetu. Możecie sobie wyobrazić moje zakłopotanie w tym spektaklem. Musiałem znaleźć się w sytuacji, w której robię to, czego często unikam, czyli obnażam swoje demony przed wszystkimi. Ten demon właśnie się odsłonił i nie mogłem go dłużej ukryć. Byłem zmuszony przerwać nauczanie o chrzcie wodnym, które im udzielałem, dać im najpierw trochę nauki o rozeznawaniu, która była zaplanowana raczej na kilka następnych dni.

 

Powiedziałem temu wielkiemu ewangeliście przed całym zgromadzeniem, że jest demonem. I podczas gdy inni jego koledzy wydawali się zdumieni, a było ich wielu, poprosiłem ich, aby byli spokojni i cierpliwi, i aby słuchali nauczania, które musiałem im dać. Powiedziałem im, że jeśli po nauczaniu, które musiałem im dać, okazało się, że osąd, który właśnie wydałem w odniesieniu do ich kolegi, był fałszywy, muszę pokutować i zakończyć seminarium. Wszyscy byli jeszcze bardzo zaskoczeni. Już od samego początku byli bardzo spokojni, bardzo uprzejmi i bardzo odpowiedzialni.

 

Poświęciłem więc czas na wyjaśnienie im, że uważam o nich jak o braciach i przyjaciołach, i nie uważam się za nic wyższego od nich. Sprawiłem, że zrozumieli, że jestem ostrożny w swoim języku, kiedy jestem przed ludem Bożym, i że nigdy nie biorę siebie za to, kim nie jestem. Powiedziałem im, że zawsze mam wiele szacunku dla sług Bożych, nawet gdy są w całkowitej ignorancji, jak to miało miejsce w ich przypadku, i że z tego powodu nigdy nie zaryzykuję powołania sługi Bożego demon, tylko z pogardy, lub znieważenia go. Wszyscy stali się jeszcze bardziej spokojni i uważni.

 

Dałem im trochę nauki o rozeznawaniu, obiecując, że ta nauka w całości znajdzie się w programie na resztę naszego seminarium. Pokazałem im przez słowo Boże, że żadne prawdziwe dziecko Boże nie może mieć mdłości tylko przez czytanie wersetu biblijnego. Poświęciłem czas na zagłębienie się we wszystkie szczegóły, które pozwoliłyby im w pełni zrozumieć nauczanie. W ciągu kilku godzin przeszliśmy przez całą Biblię. Kiedy skończyłem uczyć, wszystkie były zamrożone. Potem objawiłem im, że pośród ludu Bożego jest więcej demonów niż dzieci Boże; Pokazałem im również, że bardzo duża liczba tych, którzy są mylnie nazywani sługami Boga, wcale nie pochodzi od Boga. Podążając za wyjaśnieniami, które właśnie przekazałem im przez Biblię, wszyscy zrozumieli i z niecierpliwością czekali na dzień zaplanowany na naukę o rozeznawaniu.

 

Starałem się podsumować to świadectwo tak bardzo, jak to możliwe, aby nie było ono zbyt długie. Oto wam, umiłowani, mała opowieść, która pokazuje wam, w jakim stopniu agenci szatana, których uważacie za dzieci Boże lub sług Bożych przez ignorancję, czują się niezręcznie w prawdzie. Najgorliwsi z nich są wprost zniesmaczeni prawdą i odczuwają jej mdłości. Jak ten demon, o którym właśnie ci mówiłem, agenci szatana są uczuleni na prawdę. Dlatego są bardzo gorliwi w głoszeniu kłamstw i popieraniu fałszywych doktryn. Ten aspekt jest dobrze wyjaśniony w nauczaniu o "Rozeznawanie", które można znaleźć na stronie www.mcreveil.org.

 

20- Ostrzeżenia

 

Aby uniknąć niepotrzebnego przedłużania tego nauczania, nie będę tutaj omawiał wszystkich ostrzeżeń, które zostały już poczynione w innych naukach, do których będę Państwa odsyłał. Musisz pamiętać, że kiedy po prostu stać na tym, co jest napisane na czarno na białym w Słowie Bożym, bardzo łatwo zamknąć usta do wszystkich agentów szatana. Aby bowiem odnieść sukces w odwracaniu was od drogi Bożej, węże te są zawsze zobowiązane do wyjścia ze Słowa Bożego.

 

Nie wahajcie się przeczytać nauki zatytułowanej "Czy Jezus Chrystus równocześnie jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym?", którą poleciłem powyżej. Przeczytajcie też warunków wstępnych, które poleciłem Dzieciom Bożym, aby obserwowały za każdym razem, gdy będą się angażować w jakiekolwiek badania biblijne, czy też w jakiekolwiek dyskusje lub debaty na temat Biblii z przedstawicielami szatana. Ten mały tekst znajdziesz na stronie mcreveil.org. Nosi ona tytuł "Warunki Wstępne do Studiowania Biblii".

 

Umiłowani, to badanie, które właśnie zrobiliśmy, daje kolejną okazję do wykrycia innych demonów, którzy ukrywają się pośród ludu Bożego. Oto kolejny element rozeznawania, który pomoże ci rozpoznać niektóre demony pośród Dzieci Boga. Ale przed skorzystaniem z tego rozeznawania, musicie wykazać się dużą elastycznością i skrajną tolerancją w osądzie, jak jesteśmy przyzwyczajeni.

 

Z tego powodu, chociaż jest ustalone, że każde prawdziwe dziecko Boże z łatwością rozumie rzeczy Boże, chociaż jest ustalone, że żadne prawdziwe dziecko Boże nie może bluźnić w ten sposób przez energiczne utrzymywanie, że Biblia jest fałszywa, załóżmy jednak, że wszyscy ci religijni, którzy popierają tę szatańską doktrynę są albo w niewiedzy, albo po prostu opętani przez demony. Daj im to nauczanie, które jest starannie opracowane i wystarczająco jasne, aby otworzyć ich oczy do nich.

 

Ci spośród nich, którzy byli raczej ignorantami, zostaną uwolnieni przez prawdę przedstawioną w tej nauce. A ci, którzy byli po prostu opętani przez demony, zostaną również uwolnieni przez prawdę wyraźnie ustanowioną w tej nauce, ponieważ jak dobrze wiecie, prawda was wyswobodzi. Jana 8:32. Ale ci, którzy po przeczytaniu wszystkich demonstracji dokonanych w tej nauce, zdecydują się nie żałować i wolą trzymać się swojego bluźnierstwa, dadzą wam w ten sposób dowód, że są demonami. Innymi słowy, wiedz, że każdy tak zwany chrześcijanin, który po przeczytaniu tej nauki nadal utrzymuje, że chrzest Jana jest fałszywy, jest demonem. Pamiętaj, że demony nigdy nie pokutować za strach przed zbawieni. "... Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk dyjabelskich." 1Tymoteusza 4:1

 

Zwracam się tu z apelem o skruchę do wszystkich tych, którzy nadal są w tej satanistycznej doktrynie. Wszyscy, którzy nosicie tę doktrynę demonów, i wy, którzy wierzycie w to bluźnierstwo, weźcie tę wyciągniętą rękę Pana i pokutujcie. Porzućcie tę szatańską doktrynę i uciekajcie z drogi Piekła, póki jeszcze jest czas. Wydostań się z tych wszystkich satanistycznych sekt, które bluźnierczą przeciwko Bogu. Jeśli zdecydujesz się wyjść z tych satanistycznych klubów i zdecydujesz się chodzić w zdrowej doktrynie Chrystusa, prosimy o kontakt.

 

21- Konkluzja

 

Na podstawie tego wniosku pokażemy, że nie potrzebowaliśmy nawet wszystkich analiz, które właśnie przeprowadziliśmy, aby zdemontować doktrynę demonów i zamknąć na zawsze usta tym agentom Piekła, którzy bluźnierczą, mówiąc, że chrzest Jana jest fałszywym chrztem. Spójrzmy na Mateusza 3:11 i następne Dzieje Apostolskie 1:5:

 

Mateusza 3:11 "Jać was chrzczę wodą ku pokucie; ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mię; któregom obuwia nosić nie jest godzien; ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem."

 

Dzieje Apostolskie 1:5 "Albowiemci Jan chrzcił wodą; ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach."

 

Jan Chrzciciel przedstawia się w Ewangelii Mateusza 3,11 jako ten, którego misją jest chrzest wodny, a Jezus Chrystus jako ten, który ma moc chrztu Duchem Świętym. Z tego jasno wynika, że istnieją tylko dwa rodzaje chrztów: chrzest wodny, którego autorem jest Jan Chrzciciel, oraz chrzest Ducha Świętego, którego autorem jest Jezus Chrystus.

 

Jezus Chrystus w Dziejach Apostolskich 1:5 przedstawia się jako ten, który ma moc chrzcić Duchem Świętym, i przedstawia Jana Chrzciciela jako Tego posłanego, aby chrzcić wodą. Z tego wynika również, że istnieją tylko dwa rodzaje chrztów: Chrzest Wodny, którego autorem jest Jan Chrzciciel, oraz Chrzest Ducha Świętego, którego autorem jest Jezus Chrystus.

 

Jan Chrzciciel podczas swojej posługi ochrzcił tysiące ludzi, w tym Jezusa i Jego Apostołów. Zgodnie z nauczaniem demonów, to właśnie po śmierci Jana Chrzciciela i odejściu Jezusa Chrystusa, prawdziwa formuła chrztu została odkryta przez Piotra. Ci agenci piekielni powiadają wam zatem, że każdy chrzest dokonany w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego byłby fałszywy i prowadziłby do Piekła wszystkich tych, którzy chrzczą przy użyciu tej "formuły", oraz wszystkich tych, którzy są chrzczeni używając tej "formuły". Mówią ci, że chrzest Jana jest fałszywy i że Jan nie został posłany przez Boga. Te tysiące ludzi, których ochrzcił Jan, w tym Pan Jezus Chrystus, Apostoł Piotr i inni Apostołowie, wszyscy pójdą do Piekła. I tylko ci, którzy zostali ochrzczeni według formuły rzekomo odkrytej po odejściu Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa, będą zbawieni.

 

Zgodnie z doktryną demonów, sam Apostoł Piotr, który otrzymałby klucze odsłaniające mu tajemnicę jedynej i jedynej prawdziwej formuły chrztu z wodą zbawczą, znajduje się w Piekle. Dlaczego Apostoł Piotr jest również w Piekle, skoro tajemnica jedynej zbawczej formuły została mu objawiona? Jest tak, ponieważ Piotr użył prawdziwej formuły, aby ochrzcić innych uczniów, ale zapomniał, aby ponownie zostać ochrzczonymi tą samą nową formułą. A ponieważ każdy chrzest dokonany bez jedynej prawdziwej formuły prowadzi raczej do Piekła, apostoł Piotr, który pozostał przy swoim chrzcie Jana dokonanym bez właściwej formuły, jest w Piekle. Alleluja! To pomaga ci zrozumieć, ukochana, że idiotyzm agentów szatana jest bardzo wielki. Agenci Piekła są wielkimi idiotami.

 

Na koniec, pamiętajcie ostatni raz dla wszystkich, że apostoł Piotr nigdy nie odkrył żadnej formuły chrztu, że nigdy nie kwestionował chrztu Jana i że on sam nie został ponownie ochrzczony za to, że został ochrzczony przez Jana bez formuły demonów. Teoria pewnego rodzaju chrztu, który musi być dokonywany tylko w imię Jezusa, jest czysto szatańską doktryną, prosto z otchłani. Jeśli po tej całej demonstracji, którą właśnie zrobiliśmy, nadal będziecie wierzyć, że doktryna demonów jest prawdziwa, nie będziecie mieli więcej wymówek.

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF