Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

OGIEŃ BOGA

 

1- Wprowadzenie

 

Niemal niemożliwe jest mówienie o Wojnie Duchowej, bez wspominania o Ogniu Bożym. Ogień Boży, który stał się ulubioną bronią prawdziwych żołnierzy Chrystusa, jest również bardzo przerażającą bronią szatana i jego agentów. Broń ta jest tym bardziej przerażające, że jest on atakowany przez niektóre gorliwi agenci szatana, którzy uciekają się do podstępu, aby zmusić dzieci Bożych przestać z niego korzystać. Argumenty, że te czarodzieje użyć, aby odwrócić dzieci Bożych pochodzą z Biblii, ważne jest, że nie przekroczymy nasze ramiona, i nie pozwól tych agentów Piekła nadal siać zamieszanie w umysłach żołnierzy Chrystusa, a tym samym przełamać tempo Wojnie Duchowej prawdziwych sług Chrystusa.

 

Uważam, że konieczne jest rozważyć to pytanie, z jednej strony, aby uspokoić tych nieświadomych dzieci Bożych, które już znalazły się w pułapkę wiary w trucizna agentów Piekła, które swoimi intrygi sprawiają wrażenie, że musimy dbać o to, aby nie zaszkodzić demonom i agenci szatana, i że byłoby grzechem trafić demonów i agentów szatana Ogniem Bożym. Fakt, że czarodzieje ci używają fragmentu Biblii do wspierania swoich kłamstw, powoduje, że ignoranci chrześcijanie ulegają.

 

Zdecydowałem się rozwijać tę naukę na temat Ognia Bożego, z drugiej strony, aby raz na zawsze zamknąć usta tym agentom szatana, którzy dokładają wszelkich starań, aby wyprowadzić Dzieci Boże na manowce z Wojny Duchowej, próbując pokazać, że użycie Bożego Ognia w Wojnie Duchowej nie jest biblijne. Te węże, w ich uwodzeniu, powiedzieć, że Jezus nie poprosił, aby wysłać Ogień Boga na demony. Ponieważ bardzo dobrze wiedzą, jak przekręcać niektóre wersety biblijne, aby uzasadnić swoje zaklęcia, cytują fragment Łukasza 9:51-56.

 

2- Co mówi Łukasza 9:51-56?

 

"51I stało się, gdy się wypełniły dni, aby był wzięty w górę, że się on na to udał, aby szedł do Jeruzalemu. 52Tedy posłał posły przed sobą; którzy weszli do miasteczka Samarytańskiego, aby mu nagotowali gospodę. 53Lecz oni go nie przyjęli, przeto że oblicze jego obrócone było do Jeruzalemu. 54A widząc to uczniowie jego, Jakób i Jan, rzekli: Panie! chceszże, iż rzeczemy, aby Ogień zstąpił z Nieba i spalił je, jako i Elijasz uczynił? 55Ale Jezus obróciwszy się, zgromił je, i rzekł: Nie wiecie wy, jakiego jesteście ducha. 56Albowiem Syn człowieczy nie przyszedł, zatracać dusz ludzkich, ale zachować ...."

 

Pozwólcie, że rozpocznę tę naukę od dania wam elementu rozeznania. Wiedz, że wszyscy ci tak zwani chrześcijanie lub pastorzy, którzy próbują odwrócić cię od Wojny Duchowej, mówiąc ci, że wysyłanie Ognia Bożego na demony nie jest biblijne, są demonami. Są to demony, które próbują cię zastraszyć w ten sposób, abyś zrezygnował z walki. To właśnie po to, aby uciec i mieć ochronę przed Ogniem Boga, że wy, żołnierze Chrystusa wysłał na nich za każdym razem w w ich obozie w imię Jezusa, te agenci szatana zastraszyć cię w ten sposób. Ogień, który wysyłasz do ich obozu, pochłania je, a ponieważ nie mogą ci powiedzieć otwarcie, zamiast tego używają sprytu, aby cię zniechęcić.

 

Teraz pozwól mi wrócić do nauczania z tobą. Zacznijmy od fragmentu Łukasza 9:51-56, który czarodzieje lubią cytować. Kiedy poświęcasz kilka minut na zbadanie tego fragmentu, uświadamiasz sobie, że tylko dzieci Boże, które nie medytują dobrze nad swoją Biblią, które są rozpraszane przez tych czarodziejów. Ten fragment jest bardzo jasny i nie stwarza trudności w zrozumieniu. Wyjaśnię wam, jak za każdym razem musicie medytować nad słowem Bożym, aby dobrze je zrozumieć. Musisz wiedzieć, jak formułować istotne pytania, na które odpowiedzi pomogą ci zrozumieć temat, który chcesz studiować.

 

3- Pytania Zasadnicze

 

Aby dać ci przykład, zrobię to ćwiczenie z tobą. Zaczniemy od zidentyfikowania kluczowych pytań, które pomogą nam zrozumieć temat, który mamy pod ręką. Pytania te są następujące:

 

1- Kogo uczniowie Jakób i Jan, chcieli spalić przez Ogień Nieba?

2- Co sprawiło, że uczniowie chcą nakazać Ogień z Nieba, aby pożreć tych Samarytanów?

3- Dlaczego myśleli o powoływaniu się na Ogień Boga przeciwko tym, w których wierzyli, że są wrogami Boga?

4- Dlaczego Jezus, w tym przypadku, sprzeciwił się użyciu tej broni przez uczniów?

 

Odpowiedzi na te pytania pomogą nam zrozumieć to nauczanie. Odpowiedzmy teraz na te pytania:

 

3.1- Kogo uczniowie jakób i jan, chcieli spalić przez ogień Nieba?

 

Ci ludzie, których uczniowie chcieli pożreć przez Ogień Nieba, byli Samarytanami, prostymi ludźmi, którzy nawet nie znali jeszcze Jezusa. Pan powiedział uczniom, że przyszedł, nie po to, aby stracić dusze ludzkie, ale aby je zbawić. Byli to ludzie, których Pan chciał uratować. Nie byli więc agentami szatana czy demonów, którzy walczą z nami dzień i noc i których nie da się uratować.

 

3.2- Dlaczego uczniowie chcieli nakazać Ogień z Nieba?

 

To właśnie to pragnienie prowadzenia duchowej walki zmotywowało uczniów do polecenia ognia z nieba, aby pochłonąć tych Samarytan. Uczniowie myśleli, że są one w obliczu wrogów Boga, i jako takie, chcieli prowadzić duchową walkę. W swojej ignorancji nie rozumieli, że ci biedni Samarytanie byli tylko poganami, którzy potrzebowali wiadomości o zbawieniu, a nie wrogami.

 

3.3- Dlaczego oni myśleli, aby powoływać się na Ogień Boga?

 

Uczniowie myśleli, że wzywają Bożego Ognia przeciwko tym, których uważali za wrogów, ponieważ wiedzieli, że Ogień Boży był częścią broni bojowej, którą mamy. Wiedząc, że w każdej walce z wrogami Boga musimy używać całej naszej broni, włączając w to Ogień Boga, byli oni gotowi użyć tej strasznej broni.

 

3.4- Dlaczego Jezus, w tym konkretnym przypadku, sprzeciwił się używaniu tej broni?

 

W tym przypadku Jezus sprzeciwił się użyciu tej broni przez uczniów, ponieważ cel, przeciwko któremu uczniowie chcieli użyć tej broni, nie był właściwym celem. Biedni, nieświadomi Samarytanie, przeciwko którym ta broń miała być użyta, mogli zostać uratowani. Nie były to demony, których misją jest zniszczenie nas i których nie można zbawić.

 

4- Co możemy zachować w pamięci?

 

Umiłowani, jest zatem jasne z tego badania, że uczniowie Jezusa bardzo dobrze wiedzieli, że Ogień Boży był bronią w Wojnie Duchowej. Jest również jasne, że Jezus nie uznał za niezręczne, że uczniowie myśleli o Ogniu Bożym jako narzędziu walki. Wreszcie, wydaje się, że powodem, dla którego Jezus zganił uczniów, było to, że ludzie, których uczniowie chcieli uderzyć Ogniem Bożym, niekoniecznie byli wrogami Boga.

 

Czarodzieje mówią nam, że nie wolno nam używać Ognia w Wojnie Duchowej, tak jakbyśmy my, dzieci Boże, wymyślili użycie Ognia. Ogień Boży jest rzeczywiście bronią w działaniach wojennych, jak właśnie pokazałem wam poprzez przejście Łukasza, nad którym medytowaliśmy. Uczniowie Jakób i Jan wiedzieli o tym i dlatego byli gotowi go użyć

 

5- Czy w Biblii użyto Bożego Ognia?

 

Pan użył Ognia Bożego w swojej walce z wrogami w Sodomie i Gomorze, jak można przeczytać w Księdze 1Mojżeszowa - Rodzaju 19:1-25.

 

1Mojżeszowa - Rodzaju 19:1-25 "I przyszli dwaj Aniołowie do Sodomy w wieczór, a Lot siedział w bramie Sodomskiej. Gdy je tedy ujrzał Lot, wstawszy szedł przeciwko nim, i skłonił się twarzą ku ziemi, i rzekł: 2Oto proszę panowie moi, wstąpcie teraz do domu sługi swego, a bądźcie tu na noc, i umyjcie nogi swe; potem rano wstawszy pójdziecie w drogę waszę. Którzy odpowiedzieli: Bynajmniej; ale na ulicy będziemy nocowali. 3Ale on przymuszał ich bardzo, iż się skłonili do niego, i weszli w dom jego; zaczem sprawił im ucztę, i napiekł chleba przaśnego, i jedli. 4Lecz pierwej niż oni poszli spać, oto obywatele miasta, mężowie Sodomscy, obstąpili dom, od młodego aż do starego, wszystek lud zewsząd.

 

5I wołali na Lota, i rzekli mu: Gdzie są mężowie, którzy przyszli do ciebie w nocy? wywiedź je do nas, abyśmy je poznali. 6Tedy wyszedł do nich Lot ze drzwi, i zamknął drzwi za sobą. 7I rzekł: Nie czyńcie proszę, bracia moi, nic złego. 8Oto teraz mam dwie córki, które nie poznały męża; wywiodę je teraz do was, a czyńcie z niemi, co się wam podoba, tylko mężom tym nic nie czyńcie; bo dlatego weszli pod cień dachu mego. 9A oni rzekli: Pójdźże tam; i mówili: Ten sam przyszedł, aby tu gościem był, a miałby nas sądzić? przetoż gorzej uczynimy tobie, niż onym i czynili gwałt wielki mężowi onemu Lotowi, i przystąpili, aby drzwi wyłamali. 10Ale mężowie oni, wyciągnąwszy rękę swoję, wwiedli Lota do siebie w dom, i zamknęli drzwi.

 

11A męże one, którzy byli u drzwi domu, pozarażali ślepotą, od najmniejszego, aż do największego; tak, iż się spracowali, szukając drzwi. 12Tedy rzekli mężowie oni do Lota: Maszli tu jeszcze kogo, zięcia, albo syny twe, albo córki twoje, i wszystko, co masz w mieście, wyprowadź z miejsca tego. 13Skazimy bowiem to miejsce, przeto, że się wzmógł krzyk ich przed Panem, i posłał nas Pan, abyśmy je skazili. 14Tedy wyszedłszy Lot mówił do zięciów swoich, którzy mieli pojąć córki jego, i rzekł: Wstańcie, wynijdźcie z miejsca tego, bo skazi Pan to miasto; ale się zdało w oczach zięciów jego, jakoby żartował. 15A gdy weszła zorza, przymuszali Aniołowie Lota, mówiąc: Wstań, weźmij żonę twoję, i dwie córki twoje, które tu są, byś snać nie zginął w nieprawości miasta tego. 16A gdy się ociągał, ujęli mężowie oni rękę jego, i rękę żony jego, i rękę dwóch córek jego, (albowiem mu Pan folgował,)i wywiedli go, i postawili go przed miastem.

 

17I gdy je wywiedli precz, rzekł jeden: Jeźli chcesz, zac howaj duszę twoję, a nie oglądaj się nazad, ani stawaj na tej wszystkiej równinie; uchodź na górę, byś snać nie zginął. 18A Lot rzekł do nich: Nie tak, proszę, panowie moi; 19Oto teraz znalazł sługa twój łaskę w oczach twoich, i okazałeś obficie miłosierdzie twoje, któreś uczynił ze mną, zachowawszy duszę moję; aleć ja nie będę mógł ujść na tę górę, by mię snać nie zachwyciło to złe, i umarłbym. 20Ale oto tu jest miasto nie daleko, do którego bym uciekł, małeć jest; proszę niech tam ujdę, (wszak małe jest,)a będzie żywa dusza moja. 21Tedy rzekł do niego: Oto, i wtem wysłuchałem cię, abym nie wywrócił miasta tego, o któremeś mówił. 22Śpieszże się a uchodź tam, bo nie będę mógł nic uczynić, aż ty tam dojdziesz; przetoż nazwane jest imię miasta onego Zoar. 23Wtem słońce weszło na ziemię, a Lot wszedł do Zoar. 24Tedy Pan spuścił jako deszcz na Sodomę i na Gomorrę siarkę i Ogień, od Pana z Nieba. 25I wywrócił miasta one, i wszystkę onę równinę, wszystkie obywatele miast onych, i urodzaje onej ziemi."

 

Eliasz użył Bożego Ognia w walce z wrogami Boga, jak można przeczytać w 2Królewska 1:1-15.

 

2Królewska 1:1-15 "... Mąż kosmaty, a pasem skórzanym przepasany na biodrach swych. I rzekł: Elijasz Tesbita jest. 9Przetoż posłał do niego pięćdziesiątnika z pięćdziesięcioma jego, który poszedł do niego, (a oto siedział na wierzchu góry,)i rzekł mu: Mężu Boży, król rozkazał, abyś zstąpił. 10A odpowiadając Elijasz, rzekł pięćdziesiątnikowi: Jeźliżem jest mąż Boży, niech Ogień zstąpi z Nieba, a pożre ciebie i pięćdziesięciu twoich. Zstąpił tedy Ogień z Nieba, i pożarł go i pięćdziesięciu jego. 11Znowu posłał do niego pięćdziesiątnika drugiego z pięćdziesięcioma jego, który mówił do niego, i rzekł: Mężu Boży, tak mówi król: Rychło zstąp. 12I odpowiedział Elijasz, a rzekł mu: Jeźlim jest mąż Boży, niech zstąpi Ogień z Nieba, a pożre ciebie i pięćdziesiąt twoich. Tedy zstąpił Ogień Boży z Nieba, i pożarł go i pięćdziesięciu jego.

 

13Tedy jeszcze posłał pięćdziesiątnika trzeciego z pięćdziesięcioma jego. Przetoż poszedł pięćdziesiątnik on trzeci, a przyszedłszy poklęknął na kolana swoje przed Elijaszem, a prosząc go pokornie, mówił do niego: Mężu Boży, proszę niech będzie droga dusza moja, i dusza tych sług twoich pięćdziesięciu w oczach twoich: 14Oto zstąpił Ogień z Nieba, i pożarł dwóch pięćdziesiątników pierwszych z pięćdziesięciu ich; ale teraz niech będzie droga dusza moja w oczach twoich. 15I rzekł Anioł Pański do Elijasza: Zstąp z nim, nie bój się twarzy jego. Który wstawszy poszedł z nim do króla."

 

6- Ciału i Krwi

 

Oto kolejny fragment, którego używają agenci szatana, aby odwrócić dzieci Boże od Wojny Duchowej. Efezów 6:12 "Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko." Agenci Piekła są zmuszeni do przekręcania słowa Bożego, kiedy tylko chcą z nami walczyć. Ale słowo Boże zawsze je myli, tak bardzo, że aby go używać, są zobowiązani do zniekształcania jego znaczenia. Zbadajmy ten fragment razem. Pan mówi nam tutaj, że nie walczymy przeciwko ciału i krwi.

 

6.1- Co to jest "Ciało i Krew"?

 

"Ciało i krew" reprezentuje normalnych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego ze światem ciemności, jak ci Samarytanie, których uczniowie chcieli pożreć przez Ogień Boga. "Ciało i krew" nie ma nic wspólnego z agentami szatana, którego misją jest walka z Bogiem i walka z nami. "Ciało i krew" nie ma nic wspólnego z tymi demonami, które przysięgły nas zniszczyć.

 

6.2- Kim są władcy, władze i książęta tego świata ciemności?

 

Potęgi, dominacje, władze, książęta tego świata ciemności i złe duchy w Niebiańskich miejscach, z którymi musimy walczyć, to wszystkie demony, złe duchy i inni agenci szatana, którzy zaciekle walczą z nami każdego dnia, i którzy zaprzysięgli, że stracimy wejście do Nieba. Zrozum po raz kolejny, ukochany, że wszyscy ci, którzy cytują wszystkie te wersety, aby spróbować zniechęcić cię są demonami. Oni bardzo dobrze znają wpływ, jaki Ogień Boży, który wysyłasz, robi na nich i w ich obozie. To właśnie w ich rozpaczy próbują przekręcić znaczenie słowa Bożego, zatrzymać walkę, którą toczysz w imię Jezusa. Nigdy nie wpadnij w pułapkę słuchania ich.

 

Ci czarodzieje rozmawiają z tobą o "ciele i krwi". Zadaj im te proste pytania: Na kogo Pan wlał Ogień Boga do Sodomie i Gomorze? Na kogo Elijah wlał Ogień Boga do Samarii? Nie zdziw się, jeśli powiedzą ci, że te sprawy były w Starym Testamencie. Wiecie już, że za każdym razem, gdy te Szatana agenci utknie, starają się sprawić, abyście wierzyli, że Stary Testament nie jest już częścią Biblii.

 

Ludzie, na których Pan wylał Ogień Boży w Sodomie i Gomorze oraz ci, na których Eliasz wylał Ogień Boży w Samarii, są tym, co można nazwać z niewiedzy "ciałem i krwią". Wiedz, że to nie dlatego, że niektórzy agenci szatana przyjmują ludzkie formy, aby lepiej walczyć z Bogiem i nas zniszczyć, że musisz ich mylić z "ciałem i krwią".

 

Dzieci Boże, wierzę, że ta nauka o używaniu Bożego Ognia w Duchowej Walce jest wystarczająco jasna dla każdego z was teraz i że żaden agent Piekła nigdy więcej nie będzie w stanie zdestabilizować was w waszym pędzie do walki, z ich zaklęciami, z kłamstwami, które sfabrykują w swoim świecie, aby was zniechęcić. Dziękuję Bogu.

 

7- Czy Ogień Boga jest bronią w działaniach Wojennych?

 

Właśnie to zademonstrowaliśmy. Ogień Boży jest w rzeczy samej bronią w Wojnie Duchowej. Pamiętaj raz na zawsze, umiłowani żołnierze Jezusa Chrystusa, że Ogień Boży jest dla nas bronią walki, bardzo skuteczną bronią, której musisz regularnie używać, aby zniszczyć obóz szatana. Nigdy więcej nie daj się zastraszyć tym demonom, tak zwanym chrześcijanom lub pasterzom, którzy mówią ci, że prowadzona przez ciebie wojna nie jest biblijna. Właśnie w celu zmusić cię do zaprzestania walki, którą prowadzisz, te agenci szatana mówią ci o tym. Ogień Boży, który posyłasz na nich i w ich obozie, pochłania ich bardzo dobrze, a oni poważnie cierpią z tego powodu, nawet jeśli często udają, że go nie czują. Często chowają się, żeby płakać. Ogień Boży często pozostawia nawet ślady i plamy na ich ciałach, a oni starają się jak mogą, aby je ukryć. Dlatego zachęcam was do wzmożonego wysyłania Ognia Bożego na wszystkich agentów Piekła, do konsumowania ich i do niszczenia wszystkich ich planów przeciwko nam.

 

8- Czy Jezus zabronił używania Ognia Bożego?

 

Dopiero co studiowaliśmy to razem. Jezus nigdy nie zakazał używania Ognia Bożego w Wojnie Duchowej. Powodem, dla którego Jezus zganił swoich uczniów, którzy chcieli użyć tej broni, było to, że cel, przeciwko któremu ta broń miała być użyta, nie był właściwy. Ogień Boży jest bronią, która musi być użyta przeciwko demonom i agentom szatana, którego misją jest zniszczenie nas, a nie przeciwko biednym poganom, którzy potrzebują Jezusa. Niektórzy agenci Piekła nie zawahają się powiedzieć, że demony też można uratować. Niech to cię nie zaskoczy. Czy niektórzy z ich braci nie powiedzieli nam, że Judasz Iskariota żałował?

 

9- Konkluzja

 

Umiłowani i drodzy bracia w Chrystusie, ten temat o ogniu Boga jest dla nas bardziej elementem rozeznania niż nauką. W rzeczywistości, żadne prawdziwe dziecko Boże nie może mieć problemu z używaniem Ognia Bożego jako broni Walki Duchowej.

 

Nigdy nie zobaczysz prawdziwego dziecka Boga, który kocha demony, do tego, że chce chronić te demony przed Bożym Ogniem. Nigdy nie zobaczysz prawdziwego dziecka Boga, które broniłoby sprawy demonów. Nigdy nie zobaczysz prawdziwego dziecka Bożego, które wstawia się za innymi dziećmi Boga, aby przestać wysyłać Ogień Boga do obozu demonów. Nigdy nie zobaczysz, jak prawdziwe dziecko Boga ucieka się do podstępu, aby nie pozwolić innym Bożym dzieciom uderzyć demonów ogniem Bożym. Nigdy nie zobaczysz prawdziwego dziecka Bożego, które zastrasza inne dzieci Boże biblijnymi wersetami, których znaczenie zniekształcają, aby zatrzymać wysyłanie ognia Bożego do obozu demonów.

 

Pamiętaj bardzo dobrze, że ich stwierdzenie, że Jezus nie prosił, aby uderzyć demony i inne złe duchy z ogniem Bożym jest czystym zastraszeniem. Każde prawdziwe dziecko Boga wie, że jego najgorszymi wrogami są szatan, jego demony i wszyscy jego agenci. Każde prawdziwe dziecko Boże doskonale wie, co ofiarowuje sobie codziennie od szatana i jego demonów. Z tego powodu żadne prawdziwe dziecko Boże nie może być oburzone z powodu wysłania Ognia Bożego do obozu szatana. Nigdy nie zobaczysz prawdziwego dziecka Boga broniącego demonów i agentów szatana.

 

W ten sam sposób, w jaki my, dzieci Boże, modlimy się i wstawiamy za naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie, w ten sam sposób agenci szatana wstawiają się za demonami i innymi agentami szatana, którymi są tylko ich bracia i ich współsłudzy. Jeśli znasz przynajmniej jeden powód, który może sprawić, że prawdziwe dziecko Boże zmiłuje się nad demonami i chroni demony i szatańskie sługi, podziel się tym z nami.

 

Musisz pamiętać, aby w końcu skończyć, umiłowani, że Ogień Boży jest rzeczywiście częścią naszej broni w Wojnie Duchowej. Pamiętaj również, że wszyscy ci, którzy próbują cię zastraszyć, abyś już nie wysyłał Ognia Bożego do obozu szatana, są demonami. Są sługami szatana, którzy chcą się chronić i chronić swoich braci i kolegów robotników.

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF