Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

Szanowni Czytelnicy,

 

Książka ta jest regularnie aktualizowana. Zalecamy pobranie zaktualizowanej wersji ze Strony www.mcreveil.org.

 

Pragniemy zaznaczyć, że to Nauczanie zostało napisane w języku Angielskim i Francuskim. Aby udostępnić go jak największej liczbie osób, użyliśmy oprogramowania komputerowego do przetłumaczenia go na inne języki.

 

Jeśli wykryjesz jakiekolwiek błędy w tekście przetłumaczonym na Twój język, nie wahaj się nas o tym powiadomić, abyśmy mogli je poprawić. A jeśli chcesz oddać cześć Bogu i rozwijać Boże dzieło poprzez tłumaczenie Nauk na swój język, skontaktuj się z nami.

 

Miłej Lektury!

 

RESTYTUCJA

(Zaktualizowano 06 06 2024)

 

1- Wprowadzenie

 

W nauczaniu o wojna duchowa zdefiniowaliśmy kradzież jako podwójny grzech: kradzież sama w sobie i niegodziwość. Z tej nauki jasno wynika, że kiedy kradniesz rzecz osoby, pozbawiasz ją jej rzeczy i stawiasz ją w trudną sytuację, w cierpieniu i wielkich problemów. Jesteś w ten sposób winny przed Bogiem grzechu niegodziwości i grzechu niesprawiedliwości. Jeśli grzech niegodziwości może być po prostu wyznawany jako inne grzechy, Bóg wierzy, że grzech niesprawiedliwości nie powinien być ograniczony tylko do prostego wyznania, musi być naprawiony. Bóg, aby rozwiązać ten problem niesprawiedliwości, ustanowił to, co Biblia nazywa Restytucją.

 

Restytucja Biblii to czynność polegająca na zwrocie prawdziwemu właścicielowi lub prawowitym właścicielom czegoś, co zostało dobrowolnie skradzione, czegoś nielegalnie zatrzymanego lub czegoś, co znaleźliśmy lub zabraliśmy, ale właściciel nie rzucił. Pan, który postanowił przedstawić się Swojemu ludowi jako Bóg Sprawiedliwości, nie zaniedbał udzielenia jasnych instrukcji co do zarządzania skradzionymi i/lub znalezionymi rzeczami. Aby mieć pewność, że nie robimy nic więcej lub mniej niż to, czego zażądał Bóg, ważne jest, abyśmy zbadali Biblię.

 

2- Co mówi Stare Przymierze?

 

W Biblii, zwłaszcza w Starym Przymierzu, Pan zażądał restytucji skradzionych dóbr, jak również utraconych, ale znalezionych przedmiotów, jak widzimy w następujących fragmentach:

 

4Mojżeszowa - Liczb 5:5-8 "5Nad to rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: 6Powiedz synom Izraelskim: Mąż albo niewiasta, gdyby popełnili jakikolwiek grzech ludzki, dopuściwszy się występku przeciwko Panu, a byłaby winna ona dusza: 7Tedy wyznają grzech swój, którego się dopuścili, i wrócą to, w czem by winni byli cale; a przydawszy jeszcze nad to piątą część, oddadzą onemu, przeciw któremu zgrzeszyli. 8A jeźliby nie było tego, komu by szkodę trzeba nagrodzić, ona szkoda oddana będzie Panu, i zostanie kapłanowi oprócz barana oczyszczenia, przez którego ma być oczyszczony."

 

3Mojżeszowa - Kapłańska 5:20-24 lub 6:1-5 zgodnie z twoją wersją Biblii "1(5:20) Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: 2(5:21) Gdyby człowiek zgrzeszył, a występkiem wystąpił przeciwko Panu, a zaprzałby rzeczy sobie zwierzonej, i do schowania danej, alboby co wydarł, alboby gwałtem wziął od bliźniego swego; 3(5:22) Także jeźliby rzecz zgubioną znalazł, a zaprzałby jej, alboby też przysiągł fałszywie o którąkolwiek rzecz z tych, które czyni człowiek, grzesząc przez nię; 4(5:23) Gdyby tedy zgrzeszył, a winien był, wróci rzecz, którą wydarł, albo którą gwałtem wziął, albo też rzecz sobie powierzoną albo rzecz zgubioną, którą znalazł; 5(5:24) Albo też o cobykolwiek fałszywie przysiągł: tedy wróci to całe, i piątą część do tego przyda temu, czyje było to; wróci w dzień ofiary za grzech swój."

 

2Mojżeszowa - Wyjścia 22:1-4 "1Jeźliby kto ukradł wołu albo owcę, i zabiłby je, albo je sprzedał, pięć wołów wróci za jednego wołu, a cztery owce za jedną owcę. ...4Jeźli znaleziona będzie w ręku jego rzecz kradziona, bądź wół, bądź osieł, bądź owca, jeszcze żywe, we dwójnasób wróci."

 

3- Co mówi Nowe Przymierze?

 

Nowe Przymierze nie wróciło do tej praktyki, chociaż Zachaeus dobrowolnie postanowił naprawić szkody, które wyrządził ludziom. To właśnie czytamy w Łukasza 19:8 "A stanąwszy Zacheusz, rzekł do Pana: Oto połowę majętności moich dam ubogim, Panie! a jeźliżem kogo w czem podszedł, oddam w czwórnasób."

 

Właśnie przeczytaliśmy, co Biblia mówi o restytucji. Teraz, gdy oczyszczamy się i pozbywamy wszystkiego, co może nie podobać się Bogu, aby być gotowym na Pochwycenie Kościoła, ważne jest, abyśmy nie zostawiali niczego, co może nas zablokować w ostatniej chwili. Ważne jest również, abyśmy nie dopuścili do tego, by nadgorliwość i ignorancja popychały nas do wielu błędów. Z tego powodu lepsze zrozumienie pojęcia restytucji jest sprawą najwyższej wagi. Będziemy formułować kilka kluczowych pytań, których odpowiedzi pomogą nam zrozumieć ten temat.

 

4- Pytania zasadnicze

 

- Dlaczego Pan wymagał restytucji?

 

- Kto powinien z tego skorzystać?

 

- Jak to miało być zrobione?

 

- Czy nadal musimy stosować to prawo restytucji?

 

- Co trzeba teraz zrobić?

 

Wszystkie te pytania są dla nas ważne, a ich odpowiedzi pomogą nam uporządkować nasze życie przed Bogiem w tej kwestii, abyśmy przestali żyć w poczuciu winy.

 

4.1- Dlaczego Pan wymagał restytucji?

 

To właśnie po to, aby przywrócić sprawiedliwość wśród ludzi, Pan ustanowił restytucję skradzionych lub znalezionych własności. Bóg obawia się, że człowiek nie powinien cierpieć, ponieważ jego własność została mu odebrana przez kradzież, sztuczki, lub po prostu przez znalezienie własności i nie zwrócenie jej właścicielowi. Wyraźnie wynika to z fragmentów, które właśnie przeczytaliśmy.

 

4.2- Kto powinien z tego skorzystać?

 

W prawie dotyczącym restytucji Bóg mówi o naszym "bliźnim". Jest oczywiste, że to, co Bóg nazywa naszym sąsiadem, nie jest ani instytucją, ani narodem, ani organizacją, ale jednostką.

 

4.3- Jak to miało być zrobione?

 

Na pytanie, w jaki sposób należy dokonać restytucji, odpowiadamy w fragmentach w 4Mojżeszowa - Liczb 5:5-8, 3Mojżeszowa - Kapłańska 5:20-24 i 2Mojżeszowa - Wyjścia 22:1-4, które właśnie przeczytaliśmy.

 

4.4- Czy nadal musimy stosować to prawo restytucji?

 

Odpowiedź brzmi TAK. Nadal musimy przestrzegać tego przykazania, chociaż nie powinno być stosowane tak jak poprzednio, gdzie musieliśmy zwrócić albo cały przedmiot z dodatkiem piątej części, albo podwoić skradziony przedmiot, albo czterokrotnie, albo pięciokrotnie, w zależności od skradzionego przedmiotu. Fakt, że Pan wybrał, aby nie mówić o tym w Nowym Przymierzu, nie unieważnia tego prawa, ponieważ stanowisko Boga w odniesieniu do sprawiedliwości nie zmieniło się.

 

4.5- Co trzeba teraz zrobić?

 

Po pierwsze: Podejmij wysiłek, by przestać latać. Przestań kraść. Nie stawiaj się w kłopotliwej sytuacji w odniesieniu do tego problemu restytucji. Sam wiesz, że restytucja to bardzo żenujący akt. Unikaj kradzieży, aby nie zmierzyć się z takimi sytuacjami.

 

Po drugie: Wszystko, co ukradłeś w przeszłości, musi opuścić swój dom. Niech żaden skradziony przedmiot nie zostanie znaleziony w twoim domu, nie mówię "żaden". Każdy skradziony przedmiot, który trzymasz w domu, może być zawsze otwartymi drzwiami dla szatana. Należy zatem wybrać wszystkie takie obiekty. Ci, którzy należą do jednostek, to znaczy do osób fizycznych, które znasz i które jeszcze żyją, musicie prosić o wybaczenie wszystkich tych ludzi i zwrócić im to, co jest ich. Jeśli ci, których to dotyczy, już nie żyją, a ty znasz ich dzieci, idź i podaj im właściwości. Jeśli jednak nie ma dzieci lub innych bliskich krewnych, którym można by przekazać te rzeczy, idź i daj je prawdziwemu słudze Bożemu, który będzie wiedział, jak nimi rozporządzać zgodnie z instrukcjami, jakie otrzyma od Pana.

 

Jeśli na przykład trzymasz ziemię, domy, samochody lub jakiekolwiek inne mienie, które siłą porwałeś z rąk biednych i słabych, lub które skonfiskowałeś, lub ukradłeś, lub uzyskałeś podszywając się pod prawdziwego właściciela, lub użyłeś sztuczek, lub nadużyłeś swoich uprawnień lub uprawnień, musisz zwrócić wszystko właścicielowi, jeśli nadal żyje, lub jego rodzinie, lub jej rodzinie, jeśli nie. Pamiętaj, że jeśli pozostaniesz w posiadaniu tych dóbr na zawsze, czeka cię Piekło. A jeśli po Twojej śmierci członkowie Twojej rodziny nie zwrócą majątku prawowitym właścicielom, również ich czeka Piekło. Zanim więc przylgniesz do własności, która nie należy do ciebie, wiedz dobrze, że to właśnie w Piekle spędzisz swoją wieczność.

 

Ale także wtedy, jeśli nie masz już nikogo w jego rodzinie, komu mógłbyś przekazać te dobra, idź z nimi do prawdziwego sługi Bożego, a on zobaczy, co z tym zrobić przed Panem. Nie wybierajcie drogi na skróty, idąc do sługi Bożego z rzeczami, gdy ich prawdziwi właściciele są dostępni.

 

W przypadku, gdy przedmioty, które ukradłeś osobom fizycznym, nie są już dostępne, ale ofiary twojej kradzieży nadal tam są, musisz spotkać się z ludźmi i poprosić o przebaczenie oraz zaoferować im restytucję. Jeśli zaakceptują restytucję, ale wolą, żebyś zapłacił im gotówką, zamiast dawać im nieruchomość, musisz dać im to, o co proszą. A jeśli przyjmą przebaczenie, ale odmówić restytucji, idź i podaj wartość skradzionego przedmiotu Bogu jako ofiarę. Jeśli ci ludzie już nie żyją, restytucja zostanie przekazana ich rodzinom, jeśli będą mieli taką rodzinę.

 

Ogólnie rzecz biorąc, podczas restytucji, jeśli ofiary zażądają odszkodowania, ponieważ pozbawiłeś je własności, musisz zaakceptować ten warunek. I jeśli mówią, że ich przedmioty są zużyte i nalegają, aby mieć je z powrotem w ich pierwotnym stanie, musisz spełnić ich wymagania, ponieważ jest to normalne przed Bogiem. Kiedy musisz zwrócić skradzione przedmioty, to do ciebie należy modlić się, aby Pan zmiękczył serca twoich ofiar.

 

Jeśli chodzi na przykład o przedmioty, które ukradliście Państwo instytucjom, organizacjom lub firmom, nie jesteście zobowiązani do powrotu do tych firm. Idź do prawdziwego sługi Bożego, wyznaj ten akt i daj mu wszystkie skradzione rzeczy. Idź do prawdziwego sługi Bożego, wyznaj ten akt i daj mu wszystkie skradzione rzeczy. Będzie się za ciebie modlił i ofiarował te rzeczy potrzebującym.

 

5- Ludzie, do których nie należy chodzić po restytucję

 

Są ludzie, do których nie jest mądrze iść po "restytucję", nawet gdy jeszcze żyją. Dotyczy to w szczególności czarowników, maraboutów i każdego satanisty. Jeśli miałeś nieszczęście ukraść coś czarownikowi, maraboutowi lub jakiemukolwiek słudze szatana, niebezpiecznie jest wrócić do niego po restytucję. Zamiast tego poszukaj kontaktu z prawdziwym sługą Bożym, który pomoże ci się z tym uporać. Nie podejmuj ryzyka trzymania w swoim posiadaniu przedmiotów skradzionych czarownikowi lub okultyście. Jeśli tak, wiedz, że twoje życie jest w wielkim niebezpieczeństwie.

 

6- Kogo dotyczy restytucja?

 

Każdy złodziej lub oszust jest dotknięty restytucją. Kimkolwiek jesteś, niezależnie od tego, czy jesteś już narodzonym na nowo chrześcijaninem, czy nie, jeśli byłeś zamieszany w akty kradzieży, oszustwa, wymuszenia lub korupcji wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, dotyczy cię restytucja. Nauczanie to nie dotyczy zatem tylko narodzonych na nowo chrześcijan. Dotyczy to wszystkich. Również poganie muszą zrozumieć, że każdy akt niegodziwości jest przekleństwem. Kradzież, oszustwo, wymuszenia, korupcja i wszelkiego rodzaju nadużycia są aktami niegodziwości i z tego powodu są prawdziwym źródłem przekleństw w życiu wszystkich tych, którzy są im winni.

 

Niektóre zawody narażają tych, którzy je wykonują, na tego rodzaju grzech niegodziwości. Tak jest w przypadku celników, policjantów, żandarmów, poborców podatkowych, sędziów, sędziów pokoju, prawników, polityków, zarządców majątku publicznego i wszystkich tych, którzy często są zamieszani w korupcję i wszelkiego rodzaju oszustwa. Wszyscy są pod przekleństwem i troszczą się o restytucję, i muszą, jeśli chcą uwolnić się od klątwy, która na nich ciąży, zwrócić wszystko, co ukradli, wyłudzili, oszukali lub sprzeniewierzyli itp.

 

Wszyscy ci, którzy nadużywają swej władzy, aby wzbogacić się kosztem swych biednych ofiar, są wszyscy pod przekleństwem, a jeśli przez nieszczęście umrą bez skruchy i bez zwrócenia swym ofiarom skradzionych lub wyłudzonych dóbr, to właśnie w Piekle zrozumieją, że Bóg, który wydawał się nie być Bogiem sprawiedliwości i który obserwował ich swobodnie czyniących swe szaleństwa, jest rzeczywiście Bogiem sprawiedliwości. To po ich śmierci zrozumieją, że sprawiedliwość istnieje.

 

Jeśli więc wykonujesz jeden z tych zawodów, o których przed chwilą wspomniałem, lub jeśli wykonujesz jakikolwiek inny zawód, który pozwala ci nadużywać słabości biednych i słabych lub wykorzystywać ignorancję ignorantów, wiedz, że czeka cię restytucja. Zanim rzucisz się w zepsucie i wymuszenie własności biednych i słabych, pamiętaj, że zwrócisz wszystko, w przeciwnym razie spędzisz wieczność w Piekle. A jeśli jesteś jak Świadkowie Jehowy, którzy uparcie nie wierzą w Piekło; kiedy tam dotrzesz, uwierzysz w to.

 

W niektórych przypadkach, jeśli rodzice, którzy byli winni kradzieży, oszustwa i wymuszenia, nie dokonają restytucji przed śmiercią, ich dzieci będą do tego zmuszone. Jeśli więc masz przewrotnych i niegodziwych rodziców, którzy czerpią przyjemność w wzbogacaniu się na krwi biednych niewinnych i w karmieniu i wychowywaniu cię owocami ich niegodziwości, wiedz, że jesteś pod przekleństwem i możesz być zmuszony, w niektórych przypadkach, do zwrotu wszystkiego, co twoi rodzice ukradli, lub oszukali, lub skonfiskowali, lub wyłudzili.

 

6.1- Celnicy i poborcy podatkowi

 

Celnicy i poborcy podatkowi, którzy nadużywają swoich funkcji, aby oszukać i zrujnować biednych ludzi, którym mają normalnie i bezpłatnie służyć, są pod przekleństwem i wszyscy są zainteresowani restytucją. Muszą zwrócić swoim ofiarom wszystko, co od nich wyłudzili; w przeciwnym razie czeka na nich Piekło.

 

6.2- Sędziowie i inni niegodziwi sędziowie

 

Sędziowie i inni niegodziwi sędziowie, którzy dają się przekupić, aby wydawać niesprawiedliwe wyroki, są pod przekleństwem i wszyscy troszczą się o restytucję. Muszą zwrócić swoim ofiarom wszystko, co od nich wyłudzili; w przeciwnym razie czeka na nich Piekło.

 

6.3- Policja, żandarmi i inni ochroniarze

 

Policja, żandarmi i inni ochroniarze, którzy na drogach wykorzystują swoją pozycję, aby oszukać i zrujnować taksówkarzy, kierowców i biednych drobnych kierowców, którzy walczą o przetrwanie, są pod klątwą i wszyscy martwią się o restytucję. Muszą zwrócić swoim ofiarom wszystko, co od nich wyłudzili; w przeciwnym razie czeka na nich Piekło.

 

6.4- Zdradziecki i źli prawnicy

 

Prawnicy, którzy pozwalają się skorumpować przeciwnikom swoich klientów, aby ich klienci przegrali, są winni podwójnego przestępstwa, niegodziwości i zdrady stanu. Te demony w jakiś sposób zapłacą za swoje ohydne zbrodnie. Wszyscy są dotknięci restytucją. Muszą oddać swoim ofiarom wszystko, co im ukradli i wszystko, co im zrobili.

 

6.5- Wszyscy ci, którzy nadużywają swojego tytułu, władzy, autorytetu

 

Wszyscy ci, którzy nadużywają swojego tytułu, władzy, autorytetu lub wysokich stanowisk, aby oszukać lub wyłudzić własność ludzi, wszyscy są zainteresowani restytucją. Muszą zwrócić swoim ofiarom wszystko, co od nich wyłudzili, jeśli chcą zostać zbawieni.

 

6.6- Dziewczęta, które oszukują i oszukańczo wykorzystują mężczyzn

 

Dziewczęta, które oszukują i oszukańczo wykorzystują mężczyzn i są przez nich finansowane przez fałszywe obietnice małżeństwa i udawanie ich narzeczonych, są pod klątwą i wszystkie są zaniepokojone restytucją. Muszą zwrócić swoim ofiarom wszystko, co od nich wyłudzili, jeśli chcą zostać zbawieni.

 

6.7- Mężczyźni, którzy oszukańczo oszukują i wykorzystują kobiety

 

Mężczyźni, którzy oszukańczo oszukują i wykorzystują kobiety i są przez nie finansowani przez fałszywe obietnice małżeństwa i udawanie ich narzeczonych, są pod przekleństwem i wszyscy są zainteresowani restytucją. Muszą zwrócić swoim ofiarom wszystko, co od nich wyłudzili, jeśli chcą zostać zbawieni.

 

6.8- Osoby sprzeniewierzające środki publiczne

 

W przeciwieństwie do tego, co wyjaśniłem powyżej, twierdząc, że są to przestępstwa wyrządzone osobom, które domagają się restytucji, należy pamiętać, że istnieją przypadki kradzieży i defraudacji dotyczące rządów, które również domagają się restytucji. Kiedy twój czyn skutkuje nędzą i cierpieniem wielu ofiar, nie uciekasz przed Bożym gniewem czy karceniem. Jesteście pod przekleństwem i zajmujecie się restytucją. Musisz bezwzględnie zwrócić całą skradzioną fortunę publiczną, w przeciwnym razie czeka na ciebie Piekło. A wszystkie twoje dzieci, które karmisz i wychowujesz dzięki tej skradzionej i sprzeniewierzonej fortunie, są pod przekleństwem. Ostrzegamy!

 

6.9- Skrzywionych, nieuczciwych i chciwych polityków

 

Wszyscy ci nieuczciwi politycy i inni nieuczciwi i chciwi zarządcy majątku publicznego, którzy opróżniają kasy rządów, aby się wzbogacić, podczas gdy miliony ludzi giną w skrajnym ubóstwie wokół nich, są zatem wszyscy pod przekleństwem i wszyscy są zainteresowani restytucją. Muszą zwrócić ludziom wszystko, co ukradli, w przeciwnym razie czeka na nich Piekło. A jeśli macie za rodziców tego rodzaju demony i prowadzicie dobre życie na krwi biednych, nie uciekniecie. Ty również jesteś ostrzeżony!

 

7- Zwróć uwagę na hipokrytów

 

Pamiętaj, umiłowany, że wszystko, co robimy, robimy dla Pana, a nie dla ludzi. Nie jesteśmy w Pańskim dziele, aby zrobić spektakl; nasze pragnienie nie jest po to, by być widzianym przez mężczyzn. Chcemy zgody Boga. Z tego powodu musimy zawsze działać ze zdrowym rozsądkiem i zgodnie ze słowem Bożym. Dlatego nie naśladuj faryzeuszy, którzy w swojej hipokryzji wydają się być bardziej sprawiedliwi niż wszyscy i którzy proszą cię, abyś zrobił to, czego oni sami nie są w stanie zrobić, a w końcu popycha cię do błędów, aby zaspokoić swoje ego. Ci hipokryci udają, że są zbyt prawi. Pozwól, że podam ci kilka przykładów:

 

7.1- Pierwszy przykład

 

Pierwszym przykładem jest młoda dziewczyna, która mieszkała w kraju europejskim i nie dostała jeszcze swoich dokumentów. Jej faryzeuszowski pastor, który twierdził, że jest bardziej sprawiedliwy niż wszyscy i który uważał, że jest jednym z niewielu, którzy praktykują naukę o restytucji, powiedział jej, że musi dokonać restytucji i że Biblia zaleca restytucję. Siostra zapytała go następnie, po co i w jaki sposób dokonać restytucji. Ta faryzeuszka poprosiła ją, by udała się do władz imigracyjnych i powiedziała im, że mieszkała nielegalnie w kraju.

 

Naiwna siostra zastosowała się do tej obrzydliwej rady. W swojej ignorancji, była posłuszna. Poszła zrobić to, o co prosił ją czarownik, a urzędnicy imigracyjni aresztowali ją na miejscu i odesłali do kraju, nie pozwalając jej nic zabrać. Po kilku latach spędzonych za granicą, została odesłana do domu jak złodziejka z pustymi rękoma.

 

Pozwólcie, że powiem wam, że dla takiej kobiety będzie bardzo łatwo przeklinać Boga w jej cierpieniu i niezrozumieniu. Uwierzy nawet, że Bóg na pewno zastawił na nią pułapkę. Nie zrozumie, że została wprowadzona w błąd przez swoich faryzeuszyńskich pastorów. To jest wadą bycia w fałszywych kościołach i podążania za ignorantami i ślepymi pastorami, którzy są głównie czarodziejami.

 

7.2- Drugi przykład

 

Drugim przykładem jest inna kobieta, faryzeuszka, która mówi, że aby zdać egzamin, który oszukiwała, i że kiedy zaczęła pracować, Bóg poprosił ją, aby poszła i dokonała restytucji. Poszła więc do władz, aby rzucić pracę, mówiąc, że oszukiwała na egzaminie, a władze powiedziały jej, że nigdy nie znaleźli takiej uczciwej osoby jak ona. Uważaj na uwodzenie!

 

Ta błędna interpretacja pojęcia restytucji jest szeroko rozpowszechniona w niektórych sektach Zielonoświątkowców, które, nie rozumiejąc słowa Bożego. Nie mając umysłu Chrystusa, myślą, że to przez własną sprawiedliwość wejdą do Nieba. Rozważmy następujące fragmenty: Mateusza 5:20 "Albowiem powiadam wam: Jeźli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza, niż nauczonych w Piśmie i Faryzeuszów, żadnym sposobem nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego." Kaznodziei Salomona 7:16 "Nie bądź nazbyt sprawiedliwym, ani nazbyt mądrym; przeczżebyś miał do zguby przychodzić?"

 

Z tych fragmentów dowiadujemy się, że musimy szukać sprawiedliwości i żyć sprawiedliwie. Pan oczekuje, że będziemy bardziej sprawiedliwi niż ludzie tego świata. I mówi w Objawieniu 22:11, że my, którzy jesteśmy sprawiedliwi, musimy czynić sprawiedliwość jeszcze. To wciąż ten sam Pan, który mówi nam, żebyśmy nie byli nadmiernie sprawiedliwi. W rzeczywistości nie jest nawet możliwe bycie nadmiernie sprawiedliwym. Nie jesteśmy nawet sprawiedliwi, nie mówiąc już o byciu nadmiernie sprawiedliwymi. Pan mówi tutaj, że nie powinniśmy wierzyć w naszą dumę, że jesteśmy bardziej sprawiedliwi niż ktokolwiek inny i że nie powinniśmy naśladować faryzeuszy, którzy starają się praktykować swoją sprawiedliwość, aby być widzianym przez ludzi. Obciążają ludzi ciężarem, którego sami nie mogą znieść (Łukasza 11:46).

 

Nie możemy naśladować tych hipokrytów, którzy nie są w stanie robić małych rzeczy, ale twierdzą, że robią wielkie rzeczy. Nie są w stanie zastosować słowa Bożego, ale dają one wrażenie, że są zbyt sprawiedliwi przed ludźmi. W ten sposób nauki o restytucji nie jest zbyt trudne do nauki, aby można go było zrozumieć; to właśnie hipokryci, które są nazbyt sprawiedliwym surowi w swoich własnych oczach, sprawiają, że jest nauką trudne.

 

8- Złodzieje dziesięcinach i ofiarach.

 

Istnieją dwie kategorie złodziei dziesięciny i ofiar: ci, których Pan nazywa złodziejami, ponieważ nie dają dziesięciny i ofiar, oraz ci, którzy po prostu pozwalają sobie na kradzież dziesięciny i ofiar, które Dzieci Boże dały Panu. Jeśli w pierwszej kategorii możemy mówić o prostej kradzieży lub chciwości, druga kategoria wykracza poza proste grzechy, które może popełnić normalne dziecko Boże, a raczej ujawnia element rozeznania. Porozmawiajmy o tych dwóch kategoriach.

 

Ci z dzieci Bożych, którzy są winni kradzieży przed Bogiem, decydując się nie dawać dziesięciny lub ofiar w domu Bożym, muszą zrozumieć, że kradzież, podobnie jak inne grzechy, doprowadzi ich prosto do piekła, jeśli nie będą żałować. A skrucha tutaj oznacza zwrócenie wszystkiego, co ukradli. Nie baw się swoim zbawieniem. Nie ryzykuj, że zostaniesz pokonany przez chciwość, aby znaleźć się w ogniu Piekielnym na całą wieczność. Jeśli jesteś jednym z tych, którzy za każdym razem znajdują powód do kradzieży pieniędzy Boga, wiedz, że jesteś w drodze do Piekła. Dołóż wszelkich starań, aby zwrócić wszystko, co już ukradłeś, i przestań kraść od Boga.

 

Jeśli za każdym razem nie dać swoje dziesięciny lub ofiary do Boga, pod pretekstem, że właśnie pożyczył z zamiarem spłaty, wiedz, że jesteś złodziejem w oczach Boga. Przestańcie się oszukiwać. Nie masz prawa używać rzeczy Bożych bez pozwolenia, nawet jeśli ma to na celu spłacenie długu. Przestańcie być chciwi i przestańcie pożądliwie patrzeć na rzeczy przeznaczone dla Boga. Postaraj się szybko zwrócić wszystko, co już ukradłeś. Jeśli uparcie nie wracasz, a śmierć cię dopadnie, Piekło zaczęło się dla ciebie.

 

W przypadku tych agentów szatana, tzw dzieci Bożych, którzy sprzeciwiają się Bogu przychodząc do domu Bożego, aby ukraść, traktują tę wiadomość poważnie. Szatan z pewnością przekonał cię, że Piekło nie istnieje i że podzieli się z tobą swoim królestwem. Chciałbym ci przypomnieć, że Szatan cię oszukuje. Nie ma rządów, aby podzielić się z wami. To Piekło, które czeka na szatana, a to słynne królestwo i rządów, które zamierza z tobą podzielić, to ogień Piekielny. Dlatego, zanim się podporządkować szatana, ty lepiej pomyśl.

 

Pamiętaj, że aby otrzymać przebaczenie, jeśli zamierzasz otrzymać przebaczenie, musisz spłacić wszystkie pieniądze, które ukradłeś, bez grosza mniej. Jeśli zamierzasz uciec z Piekła, każdy skradziony grosz musi zostać zwrócony. A jeśli chcesz zobaczyć, zanim zaakceptujesz, bądź uparty bez zwrotu pieniędzy i a zrozumiesz to w najbliższych dniach.

 

Dla was, Dzieci Boże, korzystam z tej okazji, aby dać wam element rozeznania. Wiedz, że żadne prawdziwe dziecko Boże nie może sobie pozwolić na wejście do domu Bożego, aby je ukraść. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może sobie pozwolić kraść w skrzyniach Pana. Więc wszystkie te tak zwane dzieci Boże lub przywódców, którzy pozwalają się służyć w sejfie Pana, ponieważ wierzą, że nikt ich nie widzi, są albo demonami, albo opętani. Nawet jeśli normalny chrześcijanin w chwilach słabości może kraść, nikt nie może sobie pozwolić na posunięcie się aż do domu Bożego, kradzież dziesięcinach i ofiarach Dzieci Bożych lub jakiegokolwiek innego przedmiotu.

 

9- Złodzieje przedmiotów w Domu Boga.

 

Niezależnie od tego, czy są to pieniądze, czy jakikolwiek inny przedmiot, który kiedyś ukradłeś z domu Bożego, pamiętaj, że musisz zwrócić wszystko i poprosić o wyzwolenie, na wypadek, gdybyś nie był demonem. Istnieją tylko dwie kategorie ludzi, którzy mogą latać w domu Boga: Demony i ludzie opętani. Jeśli jesteś po prostu opętany, pokutuj szybko, zwróć wszystko, co ukradłeś i poproś o duchowe wyzwolenie.

 

10- Konkluzja

 

Podsumowując, pamiętaj, że restytucja różni się od zadośćuczynienia za wszystkie grzechy z przeszłości. Restytucja dotyczy grzechu kradzieży i nie powinna być uogólniana na inne grzechy. Nigdy więcej nie wpadniesz w pułapkę tych agentów szatana, którzy każą ci zwrócić stare dyplomy uzyskane w wyniku oszustwa, pracę uzyskaną w wyniku korupcji, dokumenty imigracyjne uzyskane w wyniku nieprawidłowych deklaracji itp.

 

Zrozumieć zatem, że jest to po prostu niemożliwe, aby twierdzić, aby naprawić wszystkie swoje grzechy z przeszłości. Zatem próba przekręcenia słowa Bożego i rozszerzenia pojęcia restytucji na rzeczy, których Bóg nie nauczał, jest pułapką dla tych, którzy uczą tych kłamstw i dla tych, którzy za nimi podążają. Czyniąc to, w kontekście skradzionych i znalezionych przedmiotów, należy wprowadzić restytucję w życie, tak jak właśnie, ponieważ właśnie ją zbadaliśmy. A w przypadku innych grzechów, musisz naprawić to, co jeszcze można naprawić, lub to, co jest jeszcze konieczne do naprawy.

 

Więc jeśli są błędy z przeszłości, które możesz naprawić bez tworzenia innych problemów, zrób to. Pamiętajmy, że naszym celem jest ucieczka od problemów i unikanie wszelkich problemów. Więc za każdym razem, gdy możesz rozwiązać jeden problem bez tworzenia innych, zrób to. Nie wpadaj szczególnie w pułapkę chęci rozwiązywania małych problemów poprzez tworzenie większych.

 

Jeśli masz jakieś pytania na ten temat lub jeśli obawiasz się restytucji i nie wiesz, jak to zrobić, skontaktuj się z nami, a my Ci pomożemy. A jeśli jesteś opętanyprzez demony, jeśli nadal żyjesz pod wpływem duchów nieczystych, jeśli nadal jesteś pod jakimkolwiek przekleństwem i szukasz duchowego wyzwolenia, najpierw upewnij się, że nie masz w swoim życiu sprawy restytucji, zanim poprosisz braci, aby modlili się o twoje duchowe wyzwolenie. Polecam naukę zatytułowaną "Uwolnienie od Duchów Nieczystych", którą można znaleźć na stronie https://www.mcreveil.org.

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF