Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

JAK OPUŚCIĆ OBÓZ SZATANA

 

1- Wstęp

 

Jak mówi nam Słowo Boże w 1J 5,19: "... ale świat wszystek w złem położony jest.". Szatanowi udało się zanieczyścić cały świat czarami, do tego stopnia, że trudno jest znaleźć ludzi niezaangażowanych w czary. Nie tylko większość tych, którzy zamieszkują ziemię, to ludzie, którzy przyszli na świat ze swoim czarami, ale nawet wśród tych, którzy urodzili się bez czarów, wielu zostało wprowadzonych do czarów.

 

Jeśli zajmujesz się czarami, magią lub należysz do jednej z różnych sekt satanistycznych, które zalewają dzisiejszy świat, jesteś w obozie szatana. Niektórzy weszli do obozu szatana mimowolnie i nieświadomie, albo z powodu niewiedzy, albo z powodu zaniedbania. Inni, z drugiej strony, powrócili dobrowolnie i świadomie, z powodu chciwości lub poszukiwania chwały, lub poszukiwania łatwego życia, lub próżności, lub dumy z życia itp.

 

Ale bez względu na to, jak i dlaczego znalazłeś się w obozie szatana, rezultat jest niestety taki sam. Jesteś pod kontrolą szatana i jesteś w służbie szatana. Jeśli zdarzy ci się umrzeć, trafisz do Piekła, gdzie spędzisz swoją wieczność. Mając świadomość niebezpieczeństwa, jakie czyha na wszystkich, którzy są w obozie szatana, uznałem, że lepiej będzie oddać tę naukę do waszej dyspozycji. Dlatego to orędzie jest skierowane do wszystkich, którzy nadal pozostają w obozie szatana.

 

2- Teraz jest czas, aby uciec z Piekła.

 

Drogi przyjacielu, ty, który jesteś jeszcze w obozie szatana, czy jesteś satanistą, czy zwykłym czarownikiem, czy jesteś agentem świata podwodnego, czy agentem jakiegokolwiek innego królestwa szatana, niezależnie od rangi, jaką posiadasz, czy pozycji, jaką zajmujesz w obozie szatana, do ciebie skierowane jest to orędzie.

 

Szatan i wszyscy, którzy mu służą, skończą w Piekle. Niezależnie od tego, czy jesteś czarownikiem, to znaczy agentem szatana niskiego poziomu, który służy diabłu, nie widząc go, i który działa tylko ze złymi duchami, czy jesteś satanistą, to znaczy agentem szatana wysokiego szczebla, który uczestniczy w spotkaniach i spotkaniach z szatanem, Piekło czeka na wieczność, jeśli pozostaniesz w tym obozie.

 

Wiedzcie, że możecie opuścić obóz szatana, jeśli chcecie, i wstąpcie do obozu Jezusa Chrystusa, aby uwolnić się od wszelkiej mocy szatana i być zbawionym na wieki. Wszystko, co musisz zrobić, to szczerze wyznać wszystkie praktyki czarownictwa i wszystkie twoje dzieła ciemności, z mocnym zobowiązaniem, by definitywnie się z niego wyrzec. Ta nauka wyjaśnia, co zrobić, jeśli chcesz wyznać swoje uczynki czarów i opuścić obóz szatana na dobre.

 

3- Jak wyznać swoje czyny czarów?

 

Wy, którzy nadal uprawiacie czary, wiedzcie, że możecie mieć nadzieję na przebaczenie przez Boga i uwolnienie od duchów nieczystych tylko wtedy, gdy szczerze i całkowicie się nawrócicie. Jeśli robisz pozory pokuty, lub jeśli wyznajesz niektóre z twoich czarów, ukrywając inne, lub jeśli wyznajesz swoje czary w sposób niewyraźny i zawoalowany, to znaczy podstępnie, tracisz swój czas. Jeśli udajesz, że wyznajesz swoje akty czarów, ale zdecydujesz się ukryć pewne szczegóły, nie uzyskasz przebaczenia, ponieważ Bóg wie, że kłamiesz, a twoje duchowe wyzwolenie nigdy nie będzie możliwe.

 

Pakty zawarte z szatanem nigdy nie zostaną złamane, dopóki nie zostaną całkowicie i szczerze wyznane. Szatan wie o tym bardzo dobrze; dlatego dokłada wszelkich starań, aby utrzymać czarowników w kłamstwie, ilekroć chcą wyznać swoje dzieła czarów. Szatan wie, że jeśli podejmiesz prawdziwą skruchę, otrzymasz przebaczenie. Wie również, że jedna odrobina kłamstw unieważni całą twoją spowiedź. Więc to od ciebie zależy, czy wiesz, czego chcesz.

 

Pamiętajcie bardzo dobrze, że wszystkie praktyki i dzieła czarów muszą zostać potępione, aby nastąpiło duchowe wyzwolenie. Odwrotność nie jest możliwa. Właśnie dlatego wielu z tych, którzy wierzą, że wyznali czary, zawsze tkwi w swoim czarach. Pomimo duchowego wybawienia, które, jak sądzą, otrzymali, nadal są w obozie szatana. Wiedz zatem, że wygrywasz będąc uczciwym i że jesteś jedynym przegranym, jeśli zdecydujesz się kłamać. Stawką jest twoje zbawienie. Dopóki pozostajesz w obozie szatana, czeka na ciebie Piekło.

 

4- Uważaj na kłamstwa

 

Wielu agentów szatana, którzy przysięgli pozostać wiernymi swojemu panu szatanowi, odmawia wyznania swoich dzieł czarów, nawet gdy Bóg daje im taką możliwość poprzez ujawnienie ich dzieł czarów. Nie mogąc dłużej zaprzeczać swoim czarom, gdy Pan je zdemaskował, ci agenci Piekła rozpoczynają uwodzenie. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że są w "nieświadomych czarach", inni twierdzą, że są ofiarami "koszmarów"

 

Terminy "nieświadome czary" i "koszmary" stały się w ich ustach narzędziami kłamstwa. Nie wiedzą jednak, że kiedy trafią do Piekła, ich pan Szatan nie będzie w stanie im pomóc. Wręcz przeciwnie, będzie nawet pierwszym, który będzie ich torturował. Wy wszyscy agenci szatana, którzy udajecie, że jesteście w nieświadomych czarach lub ofiarami koszmarów, wiedzcie, że w ogniu Piekielnym wasze nieświadome czary staną się świadome, a wasze koszmary staną się rzeczywistością. Jesteście ostrzeżeni!

 

5- Etapy spowiedzi czarów

 

Oto różne kroki, które należy podjąć, aby wyznać wszystkie uczynki czarów i mieć nadzieję na przebaczenie i/lub duchowe uwolnienie.

 

1- Wyjaśnij kiedy i jak zostałaś wtajemniczona w czary.

 

Są czarownicy, którzy twierdzą, że nie wiedzą, kiedy i jak zostali wtajemniczeni w czary. Niektórzy twierdzą nawet, że o ile im wiadomo, nigdy nie byli wtajemniczeni w czary. Tak często dzieje się w przypadku tych, którzy urodzili się z czarami. Jeśli więc praktykujesz czary, ale nie potrafisz wyjaśnić, kiedy i jak zostałeś inicjowany w czary, to jesteś jednym z tych, którzy urodzili się z czarami. W takim przypadku wystarczy wspomnieć w swojej spowiedzi, że urodziłeś się z czarami.

 

2- Powiedz, jak długo pracujesz w czary.

 

3- Wyznaj szczegółowo każdy akt czarów.

 

4- Wymień nazwiska wszystkich ludzi, którzy byli ofiarami twojego czaru.

 

5- Powiedz, co zrobiłeś z każdym z nich, w szczegółach.

 

6- Cytuj nazwiska wszystkich tych, z którymi pracujesz, nie pozostawiając ani jednego.

 

7- Wymień imiona wszystkich osób, które udało ci się zainicjować, zarówno dzieci jak i dorosłych.

 

8- Wymień wszystkie osoby, które próbowałeś zainicjować, ale których inicjacja nie powiodła się, dzieci i dorosłych, i sprecyzuj dlaczego inicjacja nie powiodła się.

 

9- Wymień imiona każdej osoby, na którą wykonałeś zaklęcia. Wyjaśnij różne rodzaje inkantacji, które wykonałeś na każdej z wymienionych osób.

 

10- Jeśli jesteś agentem szatana na misji w Kościele, nazwij wszystkie inne czarownice, które znasz w tym Kościele, nawet jeśli nie pracujesz w tym samym zespole.

 

11- Jeśli jesteś agentem szatana na misji w Kościele w ogóle, musisz bezwzględnie ujawnić misję, która została powierzona Tobie i twoim towarzyszom, i musisz wymienić wszystkich swoich towarzyszy.

 

12- Zacytuj wszystkie akty niegodziwości, które popełniłeś.

 

6- Dlaczego spowiedź musi być wykonana w ten sposób?

 

Bo nie ma innej drogi. Bóg nigdy wam nie wybaczy, dopóki ludzie, których trzymacie w niewoli przez wasze czary, są nadal związani. Przez wymienienie każdego imienia ludzi, przeciwko którym rzucaliście zaklęcia, i przez podanie szczegółów tego, co zrobiliście przeciwko nim, otwieracie drogę do ich duchowego wyzwolenia, a tym samym do waszego własnego duchowego wyzwolenia. Bóg nie uwolni cię od duchów nieczystych, gdy wie, że dobrowolnie trzymasz innych ludzi w niewoli. Nie jest to możliwe.

 

Po odbyciu prawdziwej spowiedzi będziesz miał możliwość poproszenia o przebaczenie wszystkich swoich ofiar, które jeszcze żyją. Jeśli dobrowolnie zdecydujecie się ukryć niektóre ze swoich czynów i dzieł czarów, możecie być pewni, że wasze duchowe uwolnienie nie nastąpi i że nigdy nie otrzymacie przebaczenia. A jeśli zapomnisz o niektórych rzeczach, będąc szczerym w swoim sercu, Pan przypomni ci o tych zapomnianych rzeczach. Każde kłamstwo, które wymieszasz z wyznaniem, unieważni całą spowiedź.

 

Wszyscy, którzy sądzili, że już wyznali swoje czary, ale nadal znajdują się w tych samych praktykach, muszą zrozumieć, że ich spowiedź nie została właściwie wykonana. To musi być przerobione.

 

Jeśli twoje dzieła czarów są wyraźnie widoczne, a mimo to nie wierzysz, że jesteś czarownicą i nie wiesz, co wyznać, jesteś demonem. On lub ona, która nosi owoce szatana, ale kto nie może wyznać je do przebaczenia i uwolnienia od duchów nieczystych, jest demonem, to znaczy, że osoba, która nie będzie zbawiony. Ponieważ jest to niemożliwe dla każdego, aby być zapisane bez pokuty i duchowego wyzwolenia. To jest niemożliwe.

 

Jeśli wtedy jesteś agentem szatana, i wierzysz, że jesteś jednym z tych, którzy mogą być zapisane, wiedzcie, że będzie to koniecznie wymagało spowiedzi wszystkich waszych dzieł i wyrzeczenia się wszystkich owoców szatana. Zanim zdecydujesz się wytrwać w kłamstwie udając, że nie wiesz, co wyznać, pamiętaj, że to Piekło czeka na Ciebie. Przestań się uwieść.

 

7- Uważaj na uwodzenie

 

Kiedy Pan prosi, aby wyznać czary, nie iść do rozproszenia wyznać kradzież, kłamstwa, rozpusta, cudzołóstwo i inne grzechy. Wyznaj tylko czary. Jeśli masz inne grzechy do wyznania, zrób to oddzielnie, a nie mieszając je z czarami. I jeśli masz nadzieję uzyskać przebaczenie w wyniku swojej spowiedzi, nie próbuj się usprawiedliwiać, ale po prostu wyznaj swoje uczynki i praktyki, i wyznaj je.

 

8- Konkluzja

 

Szatan spędza czas zastraszając i grożąc swoim agentom, mówiąc im, że jeśli wyznają swoje dzieła, umrą. Nie pozwól, by szatan cię przestraszył. Kiedy przyjmiecie Jezusa Chrystusa, wasze życie lub wasza śmierć odtąd zależy od Niego. Wyznaj szczerze i uczciwie wszystkie swoje uczynki czarnoksięskie, a Pan Jezus będzie mógł cię ochronić przed wszelką zemstą szatana. Ale nawet gdyby zdecydował się pozwolić ci umrzeć, będziesz zbawiony na wieczność. Mateusza 16:26 mówi: "Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? albo co za zamianę da człowiek za duszę swoję?" A w Liście do Filipensów 1:21 dodaje: "Albowiem mnie życiem jest Chrystus, a umrzeć zysk."

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF