Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

Szanowni Czytelnicy,

 

Książka ta jest regularnie aktualizowana. Zalecamy pobranie zaktualizowanej wersji ze Strony www.mcreveil.org.

 

Pragniemy zaznaczyć, że to Nauczanie zostało napisane w języku Angielskim i Francuskim. Aby udostępnić go jak największej liczbie osób, użyliśmy oprogramowania komputerowego do przetłumaczenia go na inne języki.

 

Jeśli wykryjesz jakiekolwiek błędy w tekście przetłumaczonym na Twój język, nie wahaj się nas o tym powiadomić, abyśmy mogli je poprawić. A jeśli chcesz oddać cześć Bogu i rozwijać Boże dzieło poprzez tłumaczenie Nauk na swój język, skontaktuj się z nami.

 

Miłej Lektury!

 

ROZEZNAWANIE

(Zaktualizowano 06 06 2024)

 

1- PRZYPOWIEŚĆ Z KĄKOL

 

"4Na was wołam, o mężowie! a głos mój obracam do synów ludzkich. 5Zrozumijcie prostacy ostrożność, a głupi zrozumijcie sercem. 6Słuchajcie; bo o wielkich rzeczach będę mówił, a otworzenie warg moich opowie szczerość. 7Zaisteć prawdę mówią usta moje, a niezbożność obrzydliwością jest wargom moim. 8Sprawiedliwe są wszystkie słowa ust moich; nie masz w nich nic nieprawego ani przewrotnego. 9Wszystkie są prawe rozumnemu, a uprzejme tym, którzy znajdują umiejętność." Przypowieści Salomonowych 8:4-9.

 

Umiłowany, to z mieszaniną radości i uwielbienia, które daję dzięki naszemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za to zwycięstwo, które On mi daje nad diabłem, pozwalając, aby ta nauczanie była wreszcie dostępna dla Ciebie. Kilka razy chciałem udostępnić wam to nauczanie na piśmie, ale szatan uniemożliwił mi to. Od wielu lat jest to przedmiotem poważnej walki, ale mogę teraz z ulgą powiedzieć: "Pan jest Bogiem! Pan jest Bogiem".

 

Jeśli mieliśmy trochę rozeznawania, będziemy cierpieć mniej. Rozeznawanie, tak rozeznawanie! Pojedyncze małe ziarno rozeznawania pozwoliłoby nam uciec od wielu pułapek, które szatan i jego agenci ustawiają dla nas każdego dnia.

 

Ile razy zostaliśmy trafieni przez manewry szatana? Ile razy popadaliśmy w zniechęcenie, szemranie i wiele innych grzechów z powodu braku rozeznawania?

 

Ile Dzieci Boga zrujnowali swoje życie duchowe, a ile prawdą słudzy Boga zniszczył swoją posługę, przez brak rozeznawania?

 

Ilu sług Bożych znalazło się w cudzołóstwie i stosunku seksualnego przed ślubem, i w innych grzechów seksualnych, uwięziony przez agentów szatana, którzy twierdzą, że jest w poszukiwaniu duchowe uwolnienie?

 

Ilu z nas znalazło się w kłamstwach, fałszerstwach i wielu innych formach oszustw i kompromisów, aby pomóc agentom szatana, którzy wiedzą jak radzić sobie z litością i przyciągać współczucie?

 

Ilu braci całkowicie zrujnowało swoje życie duchowe, modląc się bezkrytycznie nad agentami szatana w przebraniu?

 

Ile Dzieci Bożych często powierzało opiekę nad swoimi dziećmi czarownicom zwanym siostrami tylko po to, by zobaczyć, jak te dzieci są całkowicie wtajemniczane w czary?

 

Ile razy wpadliśmy w pułapkę zostawiania naszych dzieci w tych obrzydliwości zwanych "szkołami niedzielnymi", na łasce agentów szatana, którzy lubią się przebierać za to, co nazywają "mężczyźni czy kobiety instruktorami szkółki niedzielnej"?

 

Ile Dzieci Boże nadal spędzają czas następujący czarowników pastorów, z braku rozeznawania?

 

Jak wielu mężów Bożych myśli, że są dziś bardzo zajęci pracą Bożą, tylko dlatego, że cierpią z powodu demonów i agentów szatana w przebraniu, którzy przychodzą, aby odwrócić ich uwagę?

 

Ile Dzieci Boga spadły do małżeństw z agentami szatana przebrany jako Dzieci Boże, przez brak rozeznawania?

 

Ile, ile, ile, ...?

 

Bez rozeznawania, lud Boży jest na łasce szatana i jego agentów. Szkody spowodowane brakiem rozeznawania wśród ludu Bożego są niezliczone. A jednak wszystko jest w Słowie Bożym! Jednak Jezus niczego przed nami nie ukrywał. Jednak wszystko jest dobrze zapisane w tym wspaniałym testamencie, który Bóg nam pozostawił: w Biblii. Jednak Biblia jest dziś dostępna dla wszystkich.

 

Ale ilu zwraca na to uwagę? Ilu jest ostrożnych? Ilu jest nadal gotowych zapłacić cenę, rozmyślając dzień i noc nad Słowem Bożym? Wszyscy się odwrócili, wszyscy gonią za pieniędzmi, wszyscy gonią za próżnością, wszyscy biegną za łatwością. Wszyscy biegną tylko do bezsensownych książek, które chciwi tworzą i sprzedają. "Bo dwojaką złość popełnił lud mój: mnie opuścili, źródło wód żywych, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą." Jeremijasz 2:13.

 

To moi ludzie, mówi Pan! Fałszywe książki z różnych satanistycznych doktryny stały się źródłem nauk wielu nauczycieli dzisiaj. Szatańskie instytuty, które nazywa się szkoły biblijne stały się miejscami, gdzie tworzą się tak zwane słudzy Boga. Nawet nieliczni, którzy należą do Pana, nie uważają już za ważne, aby sami chodzić do Biblii i szukać zrozumienia. Oni już nie uważają za użyteczne, aby być uformowanym u stóp Jezusa. Wszystko stado do świątyń łakomstwo i złudzenia, że zwanych szkół biblijnych, aby otrzymać nauki demonów, które nie mają żadnej podstawy biblijnej.

 

Łatwiej jest im zwracać się ku złym naukom, które ludzie szatana starannie dla nich wybrali. Dlatego mamy teraz fałszywe nauki krążące po całym świecie i jednogłośnie akceptowane w tak zwanych środowiskach chrześcijańskich, a gdy w końcu nadejdzie prawda, wszyscy są zdumieni i odkrywają cuda Biblii po raz pierwszy. Ludzi Bożych, najwyższy czas, abyś wrócił do źródła.

 

Przeczytam i studiuję z wami to bardzo krótki fragment Biblii, fragment, który, jeśli dobrze rozumiane, pozwoliłoby nam uciec od wielu porażek, i frustracje, że cierpimy z Szatanem i jego agentów:

 

1.1- Mateusza 13:24-30, 36-43

 

Mateusza 13:24-30 "24Drugie podobieństwo przełożył im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi, rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. 25A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego, i nasiał kąkolu między pszenicą, i odszedł. 26A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, tedy się pokazał i kąkol. 27Tedy przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu: Panie! izaliś dobrego nasienia nie nasiał na roli twojej? Skądże tedy ma kąkol? 28A on im rzekł: Nieprzyjaciel człowiek to uczynił. I rzekli słudzy do niego: A chceszże, iż pójdziemy, a zbierzemy go? 29A on rzekł: Nie! byście snać zbierając kąkol, nie wykorzenili zaraz z nim i pszenicy. 30Dopuśćcie obojgu społem rość aż do żniwa; a czasu żniwa rzekę żeńcom: Zbierzcie pierwej kąkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu; ale pszenicę zgromadźcie do gumna mojego."

 

W tym fragmencie Pan Jezus ukazuje nam najważniejsze, co musimy zrozumieć, aby nie cierpieć niepotrzebnie w Jego pracy: Chodzi o pochodzenie ludzi, którzy są w świecie. A w Mateusza 13:36-43 mamy wyjaśnienie tej przypowieści.

 

Mateusza 13:36-43 "36Tedy rozpuściwszy on lud, przyszedł Jezus do domu; i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu onej roli. 37A on odpowiadając, rzekł im: Ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn człowieczy; 38A rola jest świat, a dobre nasienie są synowie królestwa; ale kąkol są synowie onego złego; 39Nieprzyjaciel zasię, który go rozsiał, jestci dyjabeł, a żniwo jest dokonanie świata, a żeńcy są Aniołowie. 40Jako tedy zbierają kąkol, a palą go ogniem, tak będzie przy dokonaniu świata tego..."

 

Pan wyraźnie daje nam wyjaśnienie tej przypowieści, tak, że nikt nie będzie próbował interpretować jej na swój własny sposób. Dlatego z tego wyjaśnienia Jezusa rozumiemy, że na świecie istnieją dwie kategorie ludzi: Z jednej strony tych zasianych przez samego Boga, których Biblia nazywa pszenicą, albo dobrym nasieniem, albo nasieniem Boga, albo Dziećmi Bożymi, albo owce Pana. Z drugiej strony, Ci, którzy są posiał przez szatana. Biblia nazywa je kąkol, lub nasion szatana, lub dzieci diabła, lub synów zła, lub demonów.

 

Dlatego jasno rozumiesz, że wszyscy ludzie na świecie, wielcy i mali, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, stanowią tylko te dwie grupy: z jednej strony mężczyźni posiał w świecie przez Boga, są owcami Pana, a z drugiej, mężczyźni posiał na świecie przez szatana, są demonami.

 

Zrozumcie więc, umiłowani, że określenie demon lub imię demon, którego użyłem w moich pierwszych listach, nie jest zniewagą. To tylko dlatego, że jeszcze nie rozumiałeś, że znalazłeś mój język z trudem. Wielu ludzi na ziemi to demony, to znaczy z kąkol, czyli nasiona szatana. Nazywanie "demonów" nie jest więc obrazą, a nie tylko dla demonów w duchu. Jest to również dla demonów fizycznych. Czy są one nazywane z kąkol, dzieci szatana, dzieci diabła, nasiona szatana, lub demony, to jest to samo.

 

Z tego nauczania jasno wynika, że na ziemi są ludzie, którzy nigdy nie zostaną zbawieni. Nie ma to nic wspólnego z pojęciem predestynacji, jak to rozumie wielu braci. Mam zamiar zamieszkać nad tym pojęciem trochę, aby uczynić wszystko bardziej zrozumiałym. Zanim jednak powiem o predestynacji, chciałbym najpierw ostrzec przed błędną interpretacją Mateusza 13:28-29.

 

1.2- Ostrzeżenie

 

Jak czytasz w przypowieści o kąkolu powyżej, Pan polecił Swoim Sługom, aby nie ciągnąć kąkolu z pola, ale aby pszenica i kąkol rosły razem aż do żniwa... Fałszywi pastorzy wybierają wyraźne przekręcenie znaczenia tego fragmentu, aby usprawiedliwić swoje szaleństwo. Bóg poprosił pastorów, aby wypędzić z Kościoła wszystkich złych, to znaczy wszystkich tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a którzy odmawiają posłuszeństwa słowu Bożemu. Nauczanie to jest wyraźnie podane w 1Koryntów 5:9-13.

 

"9Pisałem wam w liście, abyście się nie mieszali z wszetecznikami; 10Ale nie zgoła z wszetecznikami tego świata albo z łakomcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami; bo inaczej musielibyście z tego świata wynijść. 11Lecz teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali; jeźliby kto, mieniąc się być bratem, był wszetecznikiem, albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmówcą, albo pijanicą, albo ździercą, żebyście z takowym i nie jadali. 12Albowiem cóż ja mam sądzić i obcych? Azaż wy tych, co są domowi, nie sądzicie? 13Ale tych, którzy są obcymi, Bóg sądzi. Przetoż uprzątnijcie tego złośnika z pośrodku samych siebie." 1Koryntów 5:9-13.

 

Ale z powodu łakomstwo, z powodu dochodów z dziesięciny i ofiar, które pastorzy czarowników chcą zachować, odmawiają wydalenia wszystkich złoczyńców Kościoła. A kiedy ktoś konfrontuje ich z tym nauczaniem, wyjaśniając, że miejsce złych nie znajduje się w Kościele, ale poza Kościołem, ci łakomcami pasterze mówią, że Bóg poprosił nas, abyśmy pozwolili niegodziwcom aż do ostatniego dnia, i że On (Bóg) będzie tym, który przyjdzie i zaopiekuje się nimi.

 

Ukochany, oto pułapka, w którą nie wolno już nigdy więcej wpaść. W Mateusza 13:38, Pan określa, że pole jest światem, jak to już podkreśliłem w wersecie powyżej, a nie Kościołem. Pole jest światem, a nie Kościół. Bóg nie prosił o pozostawienie bezbożnych w Kościele do czasu żniwa, raczej poprosił o pozostawienie bezbożnych na świecie do czasu żniwa.

 

Nie możemy usunąć agentów szatana z tego świata, ponieważ jesteśmy w ich świecie. To Pan zajmie się nimi w dniu sądu. Ale Kościół, ze swej strony, jest terytorium Boga, jest terytorium Dzieci Bożych. I nie wolno nam zostawiać na tym terytorium niegodziwych ludzi, którzy dobrowolnie wybierają życie na swój własny sposób, a nie na drodze Boga.

 

Dlatego pamiętaj wyraźnie, że w 1Koryntów 5, nie chodzi już o świat, ale raczej o Kościół. I tam Bóg prosi nas, byśmy wypędzili z nas, wszystkich złych, to znaczy tych wszystkich, którzy nazywają się braćmi, i którzy dobrowolnie wybierają, aby żyć swoją drogą. Ich miejsce znajduje się poza Kościołem, a nie w Kościele. Dlaczego? Odpowiedź jest nam udzielona w Liście do 1Koryntów 5:6 "Nie dobrać to chluba wasza. Azaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza?" A w 1Koryntów 15:33 "Nie błądźcież; złe rozmowy psują dobre obyczaje."

 

Wiedzcie zatem, że to z powodu miłości do pieniędzy ci pasterze-czarownicy przekręcają znaczenie Mateusza 13:38, aby zatrzymać wszystkich złych w Kościele. To nie dlatego, że są ignoranci. Za każdym razem, gdy myślą o wygnaniu niegodziwego człowieka z Kościoła, myślą dwa razy o ilości dziesięciny i ofiarach, które stracą. Dlatego to do Ciebie należy wydostanie się z tych wszystkich fałszywych środowisk, niesłusznie nazywanych kościołami. Wróćmy teraz do pojęcia predestynacji.

 

1.3- Predestynacja

 

Kiedy Biblia mówi o predestynacji, wielu braci nadal rozumie to w ten sposób, że są ludzie, których Bóg stworzył do Nieba i tacy, których stworzył tylko do Piekła. Nie ukochany, to pojęcie predestynacji jest błędne. To nie jest ani myśl Boga i nie jest to plan Boży. Bóg nie zamierzał stworzyć jednych ludzi tylko dla ognia, a innych dla zbawienia.

 

Jakie jest zatem znaczenie predestynacji, jak uczy Biblia?

 

Aby lepiej zrozumieć pojęcie predestynacji, trzeba rozważyć sprawiedliwość Bożą. Bóg jest sprawiedliwy. A w swojej sprawiedliwości daje każdemu człowiekowi możliwość bycia zbawionym. Jana 3:16 mówi nam: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

 

W kilku fragmentach Biblii, takich jak Rzymian 8:29-30; Efezów 1:3-5, 11; 1Piotra 1:19-21; Objawienie 13:7-9; Mateusza 25:33-35; Jana 17:23-25; Objawienie 17:7-9 itd. słowo Boże daje nam odniesienia do tego pojęcia. Biblia uczy nas, że Bóg w Jego wielkości zna z góry tych, którzy do Niego należą, A także tych, którzy są z szatana. On zna ich wszystkich i może o nich mówić w teraźniejszości, przed końcem wszystkiego, tak jakbyśmy już dotarli do końca. Każdy człowiek na świecie jest więc albo nasieniem Boga, co oznacza owcami Jezusa Chrystusa, albo nasieniem szatana, co oznacza demona.

 

1.4- Ile ich jest?

 

Można się zastanawiać, jaki procent ludzi na ziemi jest nasieniem szatana. Wiedzcie, że pod względem procentowym na ziemi jest tylko bardzo mały procent, który należy do Boga. Jezus objawił to nam w Ewangelii Mateusza 7:13-14, gdzie mówi nam o dwóch drzwiach: "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nię wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; a mało ich jest, którzy ją znajdują."

 

Drzwi, które prowadzą do zatracenia, są szerokie i wielu przez nie przechodzi, ponieważ wielu z tych, którzy zaludniają świat, jest dziećmi diabła. Ten, który prowadzi do życia jest bardzo mały, a jest niewielu, którzy przez niego przechodzą, ponieważ jest zbyt mało ludzi na ziemi, którzy są nasieniem Pana. Dlatego nie dziwcie się, że jest ich zbyt mało na ziemi, którzy przyjmują Ewangelię Jezusa Chrystusa. A nawet wśród tych, którzy przyjmują Ewangelię, jest zbyt mało osób, które pozostają w prawdzie.

 

Pamiętajmy więc, że na świecie są ludzie, którzy nigdy nie zostaną zbawieni, to znaczy ludzie, którzy pójdą tylko do Piekła. Jeszcze raz mówię, nie dlatego, że Bóg uczynił ich dla Piekła, ale dlatego, że są z Piekła, są dziećmi diabła, są dziećmi szatana, synami zatracenia ,Jak mówi nam Biblia: "Wiemy, iż z Boga jesteśmy; ale świat wszystek w złem położony jest." 1Jana 5:19. W rzeczywistości nigdy nie byli prawdziwymi ludźmi, chociaż przypominają zwykłego człowieka, nasienie Boga. Dlatego Bóg nazywa ich kąkolem, czyli fałszywą pszenicą, choć jest ona bardzo podobna do pszenicy.

 

1.5- Dlaczego szatan wysyła ich na świat?

 

Powodować zamieszanie i uczynić dzieło Dzieci Bożych bardziej skomplikowanym, a życie na ziemi bardzo trudne. Szatan przegapił Niebo, a teraz ma tylko jeden cel, wygrać wszystkich do Piekła. I aby wykonać tę pracę, potrzebuje dużego zespołu, wielu sztuczek i taktyki. W swoim zespole ma demony w duchu, których nie widzimy i które walczą z nami dniem i nocą, oraz fizyczne demony, które mieszkają z nami i pośród nas. I są tam, aby złamać nogi, złamać głowy, popchnąć nas do porzucenia Boga, gdyby to było możliwe. Są tam, aby uczynić życie niezwykle trudnym i skomplikowanym.

 

1.6- Czy mogą przyjąć prawdę?

 

Większość z nich nie akceptuje Prawdy. Wielu z nich jest zaciekle przeciw Słowu Bożemu i walczy z Ewangelią z całą swoją mocą. Wielu nawet nie lubi słyszeć o Bogu, i nie przyznają się nawet fałszywej Ewangelii. Dlatego nie dziwcie się, że kiedy głosicie Ewangelię, albo kiedy zaczynacie mówić o Bogu, są ludzie, którzy nawet nie lubią słuchać przed odmową.

 

1.7- Czy mogą pozostać w prawdzie?

 

Wielu z nich akceptuje prawdę, ale nie może pozostać w prawdzie. Kiedy Prawda jest nauczana, są szczęśliwi i angażują się również w przestrzeganie zdrowej doktryny. Ale nie będąc z Prawdy, nie mogą wytrzymać. Po pewnym czasie wycofują się. 1Jana 2:19 mówi nam: "Z nas wyszli, ale nie byli z nas; albowiem gdyby byli z nas, zostaliby byli z nami; ale wyszli z nas, aby objawieni byli, iż wszyscy nie byli z nas."

 

2- Z KĄKOL W KOŚCIOŁACH

 

"29Boć ja to wiem, że po odejściu mojem wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. 30A z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów." Dzieje Apostolskie 20:29-30.

 

W pierwszej części tej nauczanie studiowaliśmy przypowieść o z kąkol, co pozwoliło nam zrozumieć tajemnicę ukrytą za pochodzeniem ludzi, którzy są na ziemi. Jak badaliśmy, wielu z tych, którzy nas otaczają, to nasiona szatana, czyli z kąkol, czyli demonów. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest pytanie, czy wśród ludu Bożego są demony.

 

2.1- Czy w kościołach są demony?

 

Gdyby odpowiedź brzmiała "nie", to nauczanie nie miałoby znaczenia. W dzisiejszych kościołach lub w tak zwanych zgromadzeniach chrześcijańskich jest więcej kąkolu niż pszenicy, to znaczy jest więcej demonów niż prawdziwych Dzieci Bożych.

 

Większość z tych, których dziś nazywa się narodzonymi na nowo chrześcijanami, to ludzie, którzy nigdy nie zostaną zbawieni, to znaczy ludzie, którzy w rzeczywistości nie wierzą w Jezusa, choć sprawiają wrażenie, że podążają za Jezusem. Ale w międzyczasie są oni nazywani narodzonymi na nowo chrześcijanami, są nazywani braćmi i siostrami. I wielu z nich ma tytuły Sług Bożych, to znaczy apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, pastorów i innych starszych; nie wspominając o diakonach i przywódcach różnych grup szaleństwa, które są dziś tworzone na zgromadzeniach.

 

Teraz łatwo jest zrozumieć, że wielu pastorów i innych tak zwanych sług Bożych, którzy wypełniają dziś ziemię są z nasion szatana. W ten sam sposób wielu chrześcijan i innych tak zwanych Dzieci Bożych, którzy wypełniają dziś ziemię, jest kąkolem. Właśnie dlatego Prawda zniknęła z ziemi.

 

Jeśli chcesz kościołów dzisiaj, znajdziesz miliony. Ale jeśli szukasz grup prawdziwych Dzieci Bożych, znajdziesz ich bardzo niewiele. Jeśli chcesz dzisiaj pastorów, proroków, ewangelistów i innych tak zwanych Sług Bożych, znajdziesz miliony. Ale jeśli szukacie prawdziwych Sług Bożych, gotowych nauczać prawdy i żyć prawdą, znajdziecie bardzo mało. To pomaga nam lepiej zrozumieć proroctwo, które Pan dał nam w 2Tymoteusza 4:3-4 "3Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, 4A odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą."

 

Teraz, gdy wiemy, że w kościołach i w tak zwanych zgromadzeniach chrześcijańskich jest więcej kąkolu niż pszenicy, to znaczy, że jest więcej demonów niż prawdziwych Dzieci Bożych, byłoby jeszcze ważniejsze dla nas, abyśmy wiedzieli, jak je rozpoznać.

 

2.2- Jak je rozpoznać?

 

Ze względu na fakt, że Prawda nie jest już głoszona, wiele z tych demonów czuje się dobrze w kościołach. Z powodu braku rozeznawania nie odróżnia się ich już od prawdziwych Dzieci Bożych, a to powoduje poważne zamieszanie. Chwała niech będzie Bogu, teraz zbadamy elementy rozeznawania, które pomagają nam je rozpoznać.

 

Mateusza 7:15-20 "15A strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczem, ale wewnątrz są wilcy drapieżni. 16Z owoców ich poznacie je; izali zbierają z ciernia grona winne, albo z ostu figi? 17Tak ci wszelkie drzewo dobre owoce dobre przynosi; ale złe drzewo owoce złe przynosi. 18Nie może dobre drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić. 19Wszelkie drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. 20A tak z owoców ich poznacie je."

 

Pan w tym fragmencie, ostrzega nas przed fałszywymi prorokami, czyli przed wszystkimi dziećmi szatana, którzy twierdzą, że są Sługami Bożymi, lub po prostu Dziećmi Bożymi. Pan nie tylko nas ostrzega. W swojej miłości daje nam najcenniejszy element, którego potrzebujemy, aby je rozpoznać: ich owoce. A ponieważ każde drzewo jest rozpoznawane po owocach, wystarczy nauczyć się rozpoznawać ich owoce, a my łatwo je rozpoznajemy.

 

2.3- Owoce

 

Umiłowani, zanim przestudiujemy ich różne owoce, wiedzcie o tym: są owoce, których prawdziwe Dziecko Boże nie może znieść, a także owoce, których nie może znieść dziecko szatana. Są owoce, które nazywam wspólnymi owocami między Dziećmi Boga i dziećmi szatana.

 

Aby zaoszczędzić czas, nie będę nalegał na owoce, które charakteryzują prawdziwe Dzieci Boga. Jednym słowem, jest to Miłość i wszystkie owoce pochodzące z Miłości. Znamy ich; w rzeczywistości jest to przeciwieństwo owoców, które niosą dzieci diabła, owoce, które wymienimy poniżej.

 

Jeśli zaś chodzi o owoce, które nazwałem "wspólnymi owocami", to z jednej strony, owoce szatana, że Dzieci Boże noszą w chwilach słabości, a z drugiej strony, owoce Boga, że agenci szatana w ich przebiegłości, udawać do produkcji.

 

Owoce szatana, jakie Dzieci Boga czasami noszą, to grzech, we wszystkich jego formach. Grzech jest od diabła. "Kto czyni grzech, z dyjabła jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki dyjabelskie." 1Jana 3:8. W Bogu nie ma grzechu, a prawdziwe Dzieci Boże nie powinny popełniać grzechu. Ale ze względu na naszą naturę czasami popełniamy grzechy przed Bogiem w chwilach słabości. Ale kiedy naprawdę jesteśmy z Boga, mamy nienawiść do grzechu i zawsze dokładamy wszelkich starań, aby uciec od grzechu. 1Jana 3:9-10 "Wszelki, co się narodził z Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego w nim zostaje, i nie może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest. Po tem poznać Dziatki Boże i dzieci dyjabelskie. Wszelki, który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego."

 

Owocami Boga, że dzieci szatana w ich podstępach, dają wrażenie noszenia, są liberalność, gościnność i inne dobre uczynki. Bardzo dobrze precyzuję, że dzieci diabła sprawiają wrażenie noszących te owoce, ponieważ w rzeczywistości nie mogą ich nosić. Prawdziwa hojność pochodzi z miłości. A ponieważ ci ludzie nie mają w nich miłości, ponieważ nie są z Boga, nawet ich tak zwane dobre uczynki są zabrudzone; nie są one wykonywane z czystym motywem. Kiedy agenci szatana, którzy są w kościołach, wykonują pewne dobre uczynki, takie jak hojność i gościnność, zawsze towarzyszą im inkantacje. Są to na ogół dobre okazje dla nich do inicjowania Dzieci Bożych w czary.

 

Przypomnij sobie jeszcze raz, że kiedy Biblia mówi o miłości, to nie ma ona nic wspólnego z tym, co świat ślepo nazywa miłością, czyli z miłością pełną hipokryzji i kłamstw. Miłość nie ma nic wspólnego z tak zwanymi dobrymi uczynkami, które ludzie praktykują w świecie. Bóg jest Miłością, a Miłość polega na chodzeniu według przykazań Boga. Pamiętaj bardzo dobrze, że diabła dzieci nie mają ziarna miłości w nich, ponieważ nie jest ziarno Boga w nich, nie mają Boga. Stąd wszystko, co widzisz oczami i co nazywasz miłością, jest tylko fałszywą miłością. I to właśnie ta fałszywa miłość, która wypełniła dzisiejszy świat. Prawdziwą Miłość można znaleźć tylko w prawdziwych Dzieciach Bożych, ponieważ nasienie Boże pozostaje w nich: Miłość oparta na bojaźni Bożej i na prawdzie.

 

Wróćmy teraz do owoców, które pomagają nam rozpoznać agentów szatana w kościołach:

 

2.3.1- Oni nie mogą zaakceptować prawdy

 

W pierwszym nauczaniu mówiłem o tych, którzy nie są gotowi przyjąć nawet fałszywej ewangelii. Inni, z drugiej strony, akceptują fałszywą ewangelię, to znaczy ewangelię opartą na kłamstwach, na fałszywej doktrynie. I bardzo się cieszą z tego kłamstwa, są spokojni w tym typie ewangelii. Ale oni nie lubią odczuwać Prawdy. Są to Ci, którzy walczą z prawdą szaląco. Zaciekle prześladują tych, którzy głoszą Prawdę, chociaż twierdzą, że są chrześcijanami.

 

Jeśli w dzisiejszych kościołach jest ich bardzo dużo, to dlatego, że Prawda zniknęła z tzw. środowiska chrześcijańskiego. Jest to kłamstwo, co oznacza fałszywą doktrynę, która jest głoszona i praktykowana w kościołach. A ponieważ ci ludzie są kłamstwem, czują się swobodnie w tych zgromadzeniach, gdzie naucza się fałszywej doktryny. Oni nie są w zgromadzeniach, ponieważ przyjęli Jezusa Chrystusa; są tam, ponieważ te środowiska kłamstw pasuje im dobrze. Kiedy Prawda przychodzi, walczą z nią z całego serca i dziko walczą z kaznodziejami Prawdy.

 

Chrześcijański środowisko jest wypełnione dziećmi szatana, to znaczy demonów. To oni wypełniają wszystkie wielkie zgromadzenia szaleństwem, które znasz dzisiaj. Wydaje się, że są tak "gorliwi dla Pana", ale biada wam, jeśli odważycie się przynieść im Prawdę. Zapytają cię jak Piłat: Czym jest prawda? Od teraz będziesz je rozpoznawać, nawet jeśli twierdzą, że są Sługami Bożymi.

 

Nie dziwcie się temu, że na świecie jest wielu tak zwanych sług Bożych, ze wszystkimi wielkimi tytułami, nawet tytułami, których Bóg nigdy nie przypisał, milionami tak zwanych nowo narodzonych chrześcijan, ale tylko nieliczni są gotowi przyjąć Prawdę. Nie jest zaskakujące, aby znaleźć duże zgromadzenia z kilkuset wiernych, bez jednego nasienia Bożego.

 

Umiłowani, nie bądźcie zdumieni faktem, że kiedy odwiedzacie jedno z tych zgromadzeń szaleństwa w niedzielę, macie mdłości widząc, co się dzieje, a jednocześnie widzicie innych ludzi radujących się i mówiących wam, że w sali jest namaszczenie. W ten sam sposób, w jaki nasienie Boga nie może być wygodne w kłamstwie, nasienie szatana nie może radować się z Prawdy.

 

Pamiętaj, że kłamstwo jest fałszywą doktryną, to znaczy każdą doktryną, która nie jest zgodna ze słowem Bożym, tymi fałszywymi naukami, które nie są zgodne z Biblią, którą ludzka religia przekazuje dzisiaj. Przeciwnie, prawda jest słowem Bożym, tak jak jest napisane, jest to zdrowa doktryna.

 

Jeśli dziś stworzysz kościół szaleństwa, natychmiast się zapełni. Ale postarajcie się trzymać doktryny Jezusa, wszystkie dzieci szatana odejdą, a prześladowania przyjdą do was zewsząd.

 

Teraz łatwiej zrozumieć, że wszystkie duże zgromadzenia tysięcy członków, które znasz dzisiaj są zgromadzeniami demonów. Są to zgromadzenia stworzone, aby rozpraszać i uwodzić prawdziwe Dzieci Boże i przygotować "prostytutki kościół" antychrysta. Dlatego wszystko jest nauczane w tych zgromadzeniach, z wyjątkiem Prawdy.

 

Założyciele tych zgromadzeń po prostu używają imienia Jezusa jako przykrywki do robienia swoich głupstw. Biblia mówi nam, że mają wygląd pobożności, ale zaprzeczają, co czyni ich silnymi. 2Tymoteusza 3:5.

 

Kiedy Prawda jest im głoszona, są wściekli i walczą z nią gwałtownie, prześladują tego, który głosi tę Prawdę. A potem organizują to, co nazywają "spotkaniami modlitewnymi" i "czuwaniami modlitewnymi". Uwodzą samych siebie, mówiąc, że modlą się do Boga. Pamiętaj, że: "Kto odwraca ucho swe, aby nie słuchał zakonu, i modlitwa jego jest obrzydliwością." Przypowieści Salomonowych 28:9.

 

Środowisko zwane kościołami jest dziś tak zgniłe, że prawdziwe Dzieci Boże nie wiedzą już, co mają robić. Co więcej, w prawie każdym dzisiejszym kraju na świecie, prawdziwe Dzieci Boże już wyszły z tych wszystkich zgromadzeń demonów i zbierają się w małych grupach w domach, aby uświęcić się czekając na dźwięk trąbki.

 

Nie jest to zaskakujące, słowo Boże mówi: "Sprawiedliwym jest mąż niezbożny obrzydliwością; a zasię kto w uprzejmości chodzi, jest niezbożnym obrzydliwością." Przypowieści Salomonowych 29:27. Jeśli widzisz kogoś, kto czuje się komfortowo i radośnie w tych środowiskach duchowej prostytucji, wiedz, że jest w ich otoczeniu.

 

Żadne prawdziwe nasienie Pana nie może znieść fałszywej doktryny i obrzydliwości, które są praktykowane w tych zgromadzeniach duchowej prostytucji dzisiaj. Ich głupota stała się tak oczywista, że ktoś zamieszkany przez Ducha Bożego nie może znieść tego, co widzi i słyszy.

 

A nawet kilka Dzieci Boga, który przez ignorancję nadal chodzą do tych kręgów wyjdzie wkrótce, z pomocą Ducha Świętego.

 

2.3.2- Oni nie mogą pozostać w prawdzie

 

Jest też wielu z nich, którzy przyjmują Prawdę, ale nie mogą w niej pozostać. Przeanalizujmy ten fragment, 1Jana 2:19 "Z nas wyszli, ale nie byli z nas; albowiem gdyby byli z nas, zostaliby byli z nami; ale wyszli z nas, aby objawieni byli, iż wszyscy nie byli z nas."

 

Przyjrzyjmy się również tym fragmentom z Ewangelii Jana:

 

Jana 6:60-70 "Wiele ich tedy z uczniów jego słysząc to, mówili: Twardać to jest mowa, któż jej słuchać może? 61Ale wiedząc Jezus sam w sobie, iż o tem szemrali uczniowie jego, rzekł im: Toż was obraża? 62Cóż, gdybyście ujrzeli Syna człowieczego wstępującego, gdzie był pierwej? 63Duchci jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga; słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. 64Ale są niektórzy z was, co nie wierzą; albowiem wiedział od początku Jezus, którzy byli, co nie wierzyli, i kto jest, co go miał wydać; 65I mówił: Dlategomci wam powiedział: Iż żaden nie może przyjść do mnie, jeźliby mu nie było dane od Ojca mojego. 66Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nim nie chodzili. 67Tedy rzekł Jezus do onych dwunastu: Izali i wy chcecie odejść? 68I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego; 69A myśmy uwierzyli i poznali, żeś ty jest Chrystus, on Syn Boga żywego. 70Odpowiedział im Jezus: Izalim ja nie dwunastu was obrał? a jeden z was jest dyjabeł."

 

Nie będąc Prawdy, zawsze znajdują Prawdę bardzo twardą i nie mogą jej znieść. Jest tu coś uderzającego; jest to fakt, że Jezus nie jest zaskoczony ich stosunkiem do Prawdy. Co więcej, kiedy ci ludzie wybierają ucieczkę od Prawdy, Jezus nie przejmuje się tym wcale. Nie biegnie za nimi, błagając ich, aby wrócili, ale zamiast tego pyta nawet tych, którzy zostali, dlaczego oni też nie odchodzą. Jeśli porównać Pastor Jezusa do dzisiejszych pasterzy, można by się pokusić, aby sądzić, że Jezus był złym pastorem, który nie mógł zająć się jego owce, i który nie biegł po wiernych, którzy byli zniechęceni.

 

Wiemy jednak, że nie ma lepszego pasterza niż Jezus. Różnica w stosunku do dzisiejszych pastorów polega na tym, że Jezus miał rozeznawanie. On wiedział, że są ludzie, którzy nie wierzą, to znaczy ludzie, którzy nie mogą być zbawieni, po prostu dlatego, że nie są z potomstwa Bożego. Jezus wiedział również, że nawet poprzez kompromis, nie mogliśmy wygrać takich ludzi, ponieważ nie mogą być wygrane w ogóle.

 

Ilu Pastorów dziś, z powodu braku rozeznawania, spędza czas biegnąc za demonami, które nie mogą znieść Prawdy i niepotrzebnie cierpią, aby spróbować je zdobyć dla Chrystusa!

 

W odniesieniu do fałszywych pastorów, ich sprawa nie ma nic wspólnego z brakiem rozeznawania. Ich motywem jest raczej łakomstwo. To miłość do pieniędzy, która je motywuje. Z powodu łakomstwo, z powodu miłości do pieniędzy, aby lepiej zbierać dziesięcinę i ofiary, pastorzy ci spędzają swój czas biegnąc za ludźmi, którzy nie mogą znieść Prawdy. Inni posuwają się nawet tak daleko, że zmieniają swoje wiadomości, sprowadzają z powrotem osoby, które wyjechały, a także blokują tych, którzy chcą odejść. Nie dla troski o ratowanie dusz, ale po to, aby nie stracić dziesięciny i ofiarach.

 

Jana 8:30-44 "To gdy on mówił, wiele ich weń uwierzyło. 31Tedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli: Jeźli wy zostaniecie w słowie mojem, prawdziwie uczniami moimi będziecie; 32Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 33I odpowiedzieli mu: Myśmy nasienie Abrahamowe, a nigdyśmy nie służyli nikomu; jakoż ty mówisz: Iż wolnymi będziecie … 37Wiem, żeście nasienie Abrahamowe; lecz szukacie, abyście mię zabili, iż mowa moja nie ma u was miejsca. 38Ja com widział u Ojca mego, powiadam, a wy też to, coście widzieli u ojca waszego, czynicie. 39Odpowiedzieli mu i rzekli: Ojciec nasz jest Abraham. Rzekł im Jezus: Byście byli synami Abrahamowymi, czynilibyście uczynki Abrahamowe. 40Ale teraz szukacie, byście mię zabili, człowieka tego, którym wam prawdę mówił, którąm słyszał od Boga; tego Abraham nie czynił. 41Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga. 42Tedy im rzekł Jezus: Być był Bóg Ojcem waszym, tedy byście mię miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, anim sam od siebie przyszedł, ale mię on posłał. 43Przeczże tej powieści mojej nie pojmujecie? przeto, iż nie możecie słuchać mowy mojej. 44Wyście z ojca dyjabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; onci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa."

 

Mogą przyjąć Prawdę, mogą wierzyć w Jezusa. Dlatego, gdy głosi się prawdę, jest wielu spośród nich, którzy wierzą. Ale nie mogą pozostać w Prawdzie, po prostu dlatego, że nie są z Prawdy. Zawsze kończą się wycofaniem się z Prawdy.

 

2.3.3- Oni walczą z prawdą

 

Są bardzo gorliwi i zaangażowani w walkę z Prawdą, i używają do tego wszystkich dostępnych środków. Mają broń: oszczerstwa, sabotaż, dezinformację, zastraszanie, kłamstwa i groźby. Do walki z Prawdą często używają satanistycznych stacji radiowych, które nazywają chrześcijańskimi stacjami radiowymi. Kiedy natkną się na książki takie jak te, które potępiają ich dzieła, podchodzą do anten swoich radia, ogłaszają i proszą ludzi, aby ich nie czytali. Wiele razy tak zwane chrześcijańscy dziennikarze dokonali zapowiedzi na antenach tych radia prostytucji, prosząc ludzi, aby nie czytać nasze książki.

 

Z tymi samymi ekumenicznymi radiami, które nazywają chrześcijańskimi radiami, gdzie każda sekta ma swój czas propagowania fałszywej doktryny, zanieczyszczały świat fałszywą doktryną, przygotowując w ten sposób grunt, na którym antychryst będzie działał. Dla nich czciciele demona zwanego "Dziewicą Maryją" są chrześcijanami, pedofile są chrześcijanami, homoseksualiści są chrześcijanami, ludzie, którzy praktykują magię, są chrześcijanami, ci, którzy praktykują czary, są chrześcijanami, ci, którzy czczą bożki, są chrześcijanami. Zobaczcie, do jakiego stopnia uwodzenie wtargnął do tak zwanego środowiska chrześcijańskiego. I nie wstydzą się walczyć z prawdą, gdy twierdzą, że służą Bogu.

 

Kilku przywódców kościelnych, zwanych pastorami, przejęło nasze książki, aby je rozerwać, inni zabronili swoim wyznawcom czytania ich. Inni grozili wydaleniem każdego, kto ośmielił się czytać te książki. A ponieważ mają inną broń zastraszania, którą nazywają "ekskomunikacją", powiedzieli zgromadzeniu, że kto czyta te książki, będzie "ekskomunikowany". W ten sposób rozpoznajecie pastorów demonów. Jeśli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, zadaj sobie następujące pytanie: Co jest takiego złego w tych książki, że chrześcijanie nie mogą ich czytać i oceniać na podstawie Biblii?

 

Inni jeszcze, grozili wiernym, obiecując umieszczenie każdego, kto czyta te książki "pod dyscypliną". W ten sposób guru satanistycznych sekt, które błędnie nazywacie kościołami, trzymają ludzi w niewoli pod pretekstem, że ich chronią. Mają ten sam satanistyczny język, słyszysz, jak mówią, że chronią swoich "członków". W ten sposób członkowie ciała Chrystusowego stali się członkami tych demonów. Zamiast mówić, że dbają o swoje dziesięcinę i ofiary, ci hipokryci mówią, że dbają o owce.

 

Były kościoły, w których rozprowadzaliśmy te książki, a po naszym wyjeździe demonowi pastorzy poprosili wiernych, aby przywieźli te wszystkie książki, by je rozdarły. Jeszcze inni, którzy znaleźli go trochę ryzykowne, aby odzyskać to, co wierni już miał, a zebrane pozostałe broszury, które musiały dystrybuować, aby je zniszczyć. W ten sposób rozpoznajecie demony. A jeśli wątpisz w to, że są demonami, zapytaj ich o rodzaj ducha, który popycha ich do rzucania tych nauk, które tak bardzo doceniasz, do kosza. Poproś ich, aby pokazali ci, co jest biblijnie złe w tych naukach, tak aby jedynym rozwiązaniem było jak najszybsze ich zniszczenie.

 

Inny demon, jeszcze bardziej gorliwy, nie ograniczył się do zabronienia swoim wyznawcom czytania tych nauk, zobowiązał się również do obejścia całej wielkiej dzielnicy, zapukać do każdego drzwi, odzyskać od mieszkańców wszystkie książki, które otrzymali, ponieważ dowiedział się, że książki były rozprowadzane w tej dzielnicy. Jego problem polegał na tym, że w tych książki wspominaliśmy, że trzeba się ochrzcić, podczas gdy on, będąc wielkim pastorem Kościoła Zielonoświątkowców, nie wierzył w chrzest. Są jeszcze inni, którzy byli nieco bardziej przebiegli i zabronili wiernym czytania tych książki, mówiąc im, że te nauki są przeznaczone tylko dla przywódców Kościoła.

 

Spójrz jak demony są ostra przeciwko prawdzie. Kiedy ktoś nie miał rozeznawania, zastanawiał się: "Jakiego rodzaju pastor może być przeciwko Prawdzie w tym momencie?" Ponieważ zawsze myśleliśmy, że są prawdziwymi pasterzami. Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że byli pastorzy, którzy byli nasionami szatana, ale są one najliczniejsze.

 

Błogosławię Pana, ponieważ On wreszcie otworzył nam oczy. Demony te mają tytuły w kościołach, tytuły pastorów, ewangelistów, nauczycieli, proroków, apostołów itp. Nawet ich towarzysz Judasz Iskariot, kolejny nasienie szatana, miał tytuł apostoła. Nie jest to zatem zaskakujące!

 

Zobaczysz je przenieść do kilometrów, począwszy od miasta do miasta, tak aby zapobiec ludzi od słuchania prawdy. Bardzo często, gdy muszę gdzieś podróżować, niektórzy idą przede mną, aby uświadomić ludziom przesłania, które będę głosić. Inni raczej organizują się, aby być tam, gdzie ja uczę, aby mi zaprzeczać i nie dopuścić do tego, aby Dzieci Boże słuchały przesłania.

 

I dla innych, za każdym razem, gdy są informowani, że gdzieś mam seminaria lub konferencje, szybko planują kolejne wydarzenie w tym samym okresie, aby rozpraszać ludzi i uniemożliwić im udział w nim.

 

Wszelkie możliwe kłamstwa i oszczerstwa są wymawiane przeciwko nam, aby przekonać ludzi i uniemożliwić im słuchanie Prawdy. A wszystkie możliwe pułapki czekają na nas wszędzie tam, dokąd zmierzamy. To, co dzisiaj przeżywamy, jest tym, czego doświadczyli nasi pierwsi bracia przed nami. Jeśli chcesz to zrozumieć, przeczytaj w całości fragmenty Dzieje 17:1-13 i Dzieje 23.

 

Dzieje Apostolskie 17:1-13 "1A przeszedłszy Amfipolim i Apoloniję przyszli do Tesaloniki, gdzie była bóżnica żydowska. 2Tedy Paweł według zwyczaju swego wszedł do nich, a przez trzy sabaty kazał im z Pisma. 3Wywodząc i pokazując to, że Chrystus miał cierpieć i powstać od umarłych, a iż ten Jezus jest Chrystusem, którego ja wam opowiadam. 4I uwierzyli niektórzy z nich, a przyłączyli się do Pawła i do Syli, i wielkie mnóstwo nabożnych Greków, i niewiast przedniejszych niemało. 5Ale Żydowie, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, przywziąwszy do siebie niektórych lekkomyślnych i złych mężów, a zebrawszy kupę uczynili rozruch w mieście, a naszedłszy na dom Jazona, szukali ich, aby ich wywiedli przed lud. ... 13A gdy się dowiedzieli oni, co byli z Tesaloniki Żydowie, że i w Berei opowiadane było słowo Boże od Pawła, przyszli i tam, podburzając pospólstwo."

 

Dzieje Apostolskie 23:1-35 "... 12A gdy był dzień, zszedłszy się niektórzy z Żydów, zawiązali się klątwą, mówiąc: Że nie mieli jeść ani pić, ażby Pawła zabili. 13A było ich więcej niż czterdzieści, którzy to przysiężenie uczynili, ..."

 

Ale raduję się, umiłowani, i zawsze będę się radować, bo Prawda nigdy nie zostanie stłumiona, Alleluja! Alleluja! Alleluja! Gdyby ta Prawda mogła być stłumiona, nie dotarłaby do nas. Demony bowiem, które były przed nimi, pracowały ciężej niż one, aby zniszczyć Prawdę, lecz ich wysiłki były daremne.

 

Chwała niech będzie Bogu Ojcu, w imię Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, za to, że wszelka walka z prawdą jest przegraną walkę z wyprzedzeniem. Słowo Boże jest prawdą, a Bóg obiecał, że będzie czuwać nad swoim Słowem, zachowa je i będzie je chronić. Wszyscy ci, którzy walczą z prawdą, ścinają drzewo żyletką, opróżniają morze kubkiem. Co za męczące zadanie! Niech Bóg będzie chwalony! Alleluja!

 

Ponownie cieszę się, ukochany, że uniemożliwiając nam rozmowę z poganami, aby mogli być zbawieni i jeńcami, aby mogli być uwolnieni, te demony, które nas prześladują, nie przestają muszą wypełnić swoje grzechy, popchnąć swoje grzechy do granic. Ale oni nie uciec gniew Boży.

 

2.3.4- Walczą z nauczanie o rozeznawanie

 

Nauczanie o rozeznawaniu jest tym, z którym demony walczą najbardziej. Są tak bardzo przeciwni tej nauczanie, że próbują beznadziejnie i za wszelką cenę ją zniszczyć. Nauczanie to tak bardzo ich odsłoniło, że stało się dla nich niemożliwe, aby nadal się ukrywać. Aby być całkowicie odsłoniętym w ten sposób, to co te demony nie są gotowe do trawienia. Wielu poszło do Biblii, aby zobaczyć, czy mogą znaleźć jakieś pisma święte, które mogliby z powodzeniem skręcić znaczenie, aby walczyć i dusić tę nauczanie. Ale nie mogą go znaleźć, i nie będzie w stanie go znaleźć. Pan żyje!

 

Nauczanie o rozeznaniu jest tak jasne i Pan tak dobrze nam je przedstawił, że nawet nieuczciwi ludzie uznają jego autentyczność. Fakt, że niektórzy ludzie decydują się nie rozpoznawać tego w żaden sposób nie czyni nauczania złym. Kiedy Bóg to robi, robi to dobrze. A tego, co Pan czyni, nikt nie może cofnąć. Bóg wie, że ta nauka jest prawdziwa, my Jego dzieci też to wiemy. Szatan i jego agenci wiedzą, że ta nauka jest prawdziwa, nawet jeśli niektórzy starają się na próżno zdemontować go. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może walczyć z tą dobrze wyjaśnionym nauczaniem i nikt nie może użyć przebiegłości, aby ją zdyskredytować. To nie jest dzieło Dzieci Bożych. Dlatego tylko ludzie szatana, którzy aby wypełnić miarę swoich grzechów, rozpoczynają tę absurdalną kampanię niszczenia i oczerniania.

 

Jeśli wtedy usłyszysz tak zwany chrześcijanin lub pastor twierdzi, że demony fizyczne nie istnieją, nie bądź zaskoczony. Wiedz tylko, że ten tak zwany chrześcijanin lub pastor jest demonem. Tak właśnie ci synowie diabła lubią się wzajemnie uwieść. Nie dlatego, że są ignoranci, ale raczej dlatego, że nauczanie o rozeznawaniu ich ujawniło. Starają się walczyć z tą nauczanie na tyle, na ile to tylko możliwe, wiedząc jednocześnie, że zawsze nie będą w stanie dowieść czegoś przeciwnego w Biblii. Mają nadzieję, że walcząc z nauczaniem i demonstrując, że fizyczne demony nie istnieją, mogą ukryć, a nawet zamazać ludzkie idee w porównaniu z tym, co już o nich wiadomo.

 

W ten sposób ich pierwsi bracia demonowie próbowali udowodnić Jezusowi, że nie byli demonami i że demony fizyczne nie istniały. Oni raczej twierdzili, że są dziećmi Bożymi i oskarżali Jezusa o posiadanie demona, jak można to przeczytać w ich rozmowie poniżej:

 

"38Ja com widział u Ojca mego, powiadam, a wy też to, coście widzieli u ojca waszego, czynicie. 39Odpowiedzieli mu i rzekli: Ojciec nasz jest Abraham. Rzekł im Jezus: Byście byli synami Abrahamowymi, czynilibyście uczynki Abrahamowe ... 41Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga. 42Tedy im rzekł Jezus: Być był Bóg Ojcem waszym, tedy byście mię miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, anim sam od siebie przyszedł, ale mię on posłał. 43Przeczże tej powieści mojej nie pojmujecie? przeto, iż nie możecie słuchać mowy mojej. 44Wyście z ojca dyjabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; onci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. … 48Odpowiedzieli tedy Żydowie i rzekli mu: Izali my nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i dyjabelstwo masz?" Jana 8:38-44, 48.

 

Pamiętajcie więc, umiłowani, że wszyscy ci tak zwani pastorzy lub chrześcijanie, którzy próbują udowodnić, że demony fizyczne  nie istnieją, są demonami. Wiedzą bardzo dobrze, że istnieją fizyczne demony. Uznają, że nauczanie o rozeznaniu jest tak jasne, że nikt nie może udowodnić, że jest inaczej używając Biblii. Ale są zakłopotani, kiedy nie są w stanie ukryć swoich owoców. A ponieważ chrześcijanie są teraz w stanie łatwiej je rozpoznać, z elementami rozeznawania, które dał nam Pan, te demony próbują zabłocić wody. Próbują zasiać zamieszanie we wszystkim, co otrzymaliśmy.

 

Uważają, że mogą odnieść sukces w przekonywaniu ludzi, że to nauczanie jest fałszywe. Ale ponieważ Pan żyje, za każdym razem, gdy te demony starają się udowodnić, że nauczanie o rozeznaniu jest fałszywe, są one raczej potwierdzają, że ta nauczanie jest prawdziwa. Wszystkie argumenty, których starają się użyć, aby nas zmylić, w końcu mylić je więcej i udowodnić, że Pan naprawdę mówił przez nas. Alleluja! Nie zapominajmy, że demony zawsze walczyły z prawdą i zawsze starały się zniszczyć lub zniweczyć słowo Boże. Ale od tysięcy lat nie są w stanie tego zrobić. I jak szatan nigdy nie jest zniechęcony, on i jego agenci kontynuować tę samą pracę. Bądźcie pewni, to strata czasu. Żaden demon nigdy nie zdoła zniszczyć prawdy. Walka z prawdą jest walką przegraną z góry. To również dowodzi nam, że nasz Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. Alleluja!

 

Jeden z tych demonów, próbując udowodnić, że fizyczne demony nie istnieją, stwierdził nawet, że Judasz Iskariota pokutował, mówiąc o pokucie w sensie zbawienia. Kiedy ludzie pytali go, jak mógł wypowiedzieć takie nonsensy, odpowiedział, mówiąc, że w Ewangelii Mateusza 27:3, mówi się, że Judasz żałował, lub innymi słowy, że Judasz był wyrzuty sumienia, kiedy Jezus został skazany. Co ten wąż zapomina, jest to, że po tym, co nazywa nawrócenie Judasza w wersecie 3, że ten sam Judasz poszedł, aby powiesić się w wersecie 5.

 

W takim właśnie stopniu demony próbują nam zaprzeczyć. Gdyby słowo "pokuta" lub wyrażenie "bycie wyrzuty sumienia" wymienione w wersecie 3 oznaczało pokutę w odniesieniu do zbawienia, Judasz nie popełniłby samobójstwa. Wszyscy wiemy jednak, że Judasz się powiesił. Ale ten wąż oświadcza, że Judasz żałował, co oznacza, że jest zbawiony. Przez to, że demon chce powiedzieć wam, że wszyscy ci, którzy się powiesić, lub którzy popełniają samobójstwo, iść do Nieba, lub że ktoś może powiesić się lub popełnić samobójstwo, a jednak iść do Nieba. Stopień idiotyzmu tych demonów jest patologiczny.

 

Inny demon, wciąż próbując udowodnić, że demony fizyczne nie istnieją, oświadczył, że "Jeśli szatan miałby moc sprowadzania na ziemię fizycznych demonów, to trzeba by wnioskować, że Bóg jest rzeczywiście złośliwy i okrutny, i zabawia się sprowadzaniem nas na ziemię zarażoną fizycznymi demonami, a potem sprawdzaniem, kto z tego wyjdzie". Kiedy ci wążowie chcą bluźnić, udają, że nie wiedzą, co robią. Ponieważ ten demon atakuje tu Pana i próbuje wam powiedzieć, że Bóg jest złośliwy i okrutny, ponieważ On sprawia, że rodzimy się na ziemi pełnej demonów fizycznych. Jezus mówi nam w Ewangelii Łukasza 10:3 "Idźcież: Oto ja was posyłam jako baranki wpośród wilków." I ten wąż, który udaje, że nie wie, że Jezus wyraźnie posłał nas na ziemię pełną wilków i węży, mówi, że Bóg jest naprawdę złośliwy i okrutny, aby to uczynić. Nie dziwcie się, że te demony tak łatwo bluźnią, bo wiedzą, że nie mają nic do stracenia. Nigdy nie ośmielaj się ich naśladować!

 

Ten sam demon posuwa się do tego stopnia, że "dobre nasienie oznacza Słowo Boże". Ci, którzy ją przyjmują, stają się Dziećmi Bożymi, dlatego też stają się synami Bożymi lub nasieniem Bożym." Jezus mówi nam, że dobre nasienie oznacza synów królestwa. Teraz to do ciebie należy osądzenie, kto między Panem Jezusem a tym demonem wie lepiej.

 

Wąż ten mówi dalej, że "wszyscy jesteśmy kąkolem przy narodzinach, a po drodze niektórzy przyjmują Ewangelię i stają się pszenicą". Dla niego fakt, że powiedziałem, iż kąkol nie może stać się pszenicą, jest dowodem na to, że moja nauka jest fałszywa.

 

Powiedziałem wam ponad ukochaną, że za każdym razem te demony próbują udowodnić, że nauczanie o rozeznawaniu jest fałszywe; raczej potwierdzają, że to nauczanie jest prawdziwe. Wszystkie argumenty, których używają do próby pomylić nas, te argumenty narażają je więcej. Powiedzenie, że "Wszyscy jesteśmy kąkolem przy urodzeniu" jest po prostu kolejnym idiotyzmem. Pan Jezus mówi, że zasiał tylko pszenicę na Swoim polu i że to wróg przyszedł w nocy, aby zasiać kąkol.

 

Ten syn złego mówi, że kąkol może stać się pszenicą. Gdyby kąkol rzeczywiście mógł zamienić się w pszenicę, Bóg zamieniłby je w pszenicę, zamiast powiedzieć swoim sługom, aby pozwolili kąkolowi i pszenicy rosnąć razem aż do żniwa, tak aby w czasie żniwa kąkol został wyrwany, związany w snopy na spalenie. Przeczytaj ponownie tę przypowieść o kąkolu w Mateusza 13:24-43, a zobaczysz, jak głupie są te demony, którzy myślą, że są tak mądrzy jak my.

 

2.3.5- Oni bluźni przeciw Duchowi Świętemu

 

Misją fizycznych demonów w świecie w ogólności, a w Kościele w szczególności, jest uczynienie wszystkiego, co możliwe, aby uniemożliwić komukolwiek wejście do Nieba. Dlatego te węże robią wszystko, co w ich mocy, albo aby uniemożliwić ludziom uwierzyć w Jezusa Chrystusa, albo w celu odwrócenia od Jezusa Chrystusa tych, którzy już uwierzyli. Dlatego fabrykują wszelkiego rodzaju kłamstwa i fałszywe oszczerstwa przeciwko zdrowej doktrynie i przeciwko prawdziwym Sługom Bożym, którzy nauczają zdrowej doktryny. Demony te nie angażują się w tego rodzaju niegodziwość z niewiedzy lub słabości; czynią to świadomie i dobrowolnie, aby odwrócić ludzi od Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Boga i jedynego prawdziwego Zbawiciela, aby poprowadzić ich razem z nimi do Piekła. Biorąc pod uwagę trudności, jakie wiele Dzieci Bożych ma w zrozumieniu nauczania o Bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu, pomyślałem, że lepiej byłoby potraktować je całkowicie w osobnym nauczaniu, zatytułowanym "Bluźnierstwo Przeciwko Duchowi Świętemu", które można znaleźć na stronie internetowej www.mcreveil.org Polecam ci to.

 

2.4- Pozostałe owoce

 

Aby rozpoznać inne owoce, będziemy studiować 1Koryntów 13, Judasa, Rzymian 16:17-18, Tytusa 3:10-11, 2Piotra 2, 1Królewska 18, i 1Królewska 22.

 

2.4.1- Studium 1Koryntów 13

 

"1Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca, albo cymbał brzmiący. 2I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice, i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystkę wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. 3I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkę majętność moję, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże."

 

W wersetach od 1 do 3 Pan zwraca naszą uwagę na fakt, że manifestowanie niektórych darów w żaden sposób nie oznacza, że jesteśmy z nasienia Bożego. To nie liczba darów, które manifestujemy, czyni nas dziećmi Bożymi, ale raczej owoc Boży w nas, który dowodzi, że jesteśmy z potomstwa Bożego.

 

Wiele dzieci diabła manifestuje dary duchowe, i to jest to, co oszukuje Dzieci Boże. Zamiast patrzeć na swoje owoce, patrzą na dary duchowe. Gdybyśmy mieli spojrzeć na dary duchowe, doszlibyśmy do wniosku, że ci ludzie szatana służyć Bogu bardziej niż prawdziwe Dzieci Boże, ponieważ są one na ogół najliczniejsze do manifestacji darów. Więc to nie ich dary, że można je rozpoznać, ale po ich owocach.

 

W wersetach od 4 do 7 Pan objawia nam inny owoc, którego dzieci diabła nie mogą znieść. Ten owoc to Miłość i wszystkie jej gałęzie. Zbadajmy to razem:

 

"4Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest; miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się; 5Nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego; 6Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; 7Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi."

 

W ten sposób rozpoznacie ludzi szatana pośród siebie:

 

- Brakuje im cierpliwości i dobroci.

- Są pełne niegodziwości i wszelkiego rodzaju zazdrości, nigdy nie są usatysfakcjonowani. Są zbyt przywiązani do rzeczy doczesnych.

- Są spuchnięte z pychą i arogancją, i lubią przyciągać sławę, że nie mają w ogóle.

- Są nieuczciwi, egoistyczni i szukają tylko własnych interesów.

- Ich serca wypełnione są wszelkiego rodzaju pożądliwościami.

 

Jeśli dzisiejsze kościoły są pełne egoizmu i niegodziwości, to dlatego, że te kościoły są pełne demonów. W zgromadzeniach prawdziwych Dzieci Bożych króluje miłość, dzielenie się, braterska komunia itd. Dziś w tym samym kościele spotykasz ludzi wystarczająco bogatych i wystarczająco biednych. Nikt nie jest gotowy do dzielenia się z innym. Pasterze i władcy sami kumulują się, kumulują się, wciąż gromadzą się, do punktu stania się nadmiernie zamożni, i gloryfikują swoje bogactwa, są dumni z materialnych dóbr, które je otaczają, i bezczelnego luksusu, w którym żyją. Oni się komfortowo, umieścić swoje dzieci na łatwość, i umieścić ich rodzin na luzie. Tymczasem niektórzy z wiernych są biedni, a czasami bardzo biedni. Wszyscy szukają tylko własnych interesów.

 

- Spędzają swój czas podejrzewając zło: Jeśli jesteś czujny, łatwiej rozpoznacie tych ludzi po tym kryterium. Nadal podejrzewają oni o zło. Czasami oskarżają cię o zło, zanim zrozumieją później, że popełnili błąd. I ogólnie rzecz biorąc, znajdują zło wszędzie, nawet tam, gdzie nie ma go wcale, zawsze znajdują zło.

 

- Radują się z niesprawiedliwości: Są ogólnie bardzo szczęśliwi, kiedy przytrafiają się nam pewne nieszczęścia, bardzo nieszczęśliwa, gdy dzieje się z nami szczęście, lub gdy mamy szczęśliwe wydarzenia. Są sfrustrowani, gdy widzą, że bracia odnoszą sukces. Radują się, gdy widzą nas zażenowana. Dlatego, gdy tylko nauczamy Prawdy, oni tam są i czynią wysiłek, aby podążać za naukami uważnie; nie po to, aby być duchowo zbudowani, ale aby szukać w naukach pewnych punktów, z którymi będą sprzeczne z nami i zawstydzać nas, jeśli to możliwe. To, co robili z Panem Jezusem. Podczas gdy ludzie codziennie podążali za Jezusem, aby się uczyć i być uwolnieni, codziennie podążali za Jezusem, zastawiając pułapki dla niego, zadając mu kilka pytań, aby go zawstydzić.

 

- Ich serca są pełne zazdrości, niezdolne do radości, gdy bracia odnoszą sukces. Są nieszczęśliwi, gdy bracia są błogosławieni. Podążają śladami ich brata Kaina. Kiedy dowiadują się, że brat popadł w jakikolwiek grzech, celebrują go; są tacy szczęśliwi, a to staje się tematem medytacji i dzielenia się nimi. Czynią z tego wielki temat pocieszenia.

 

- Ich serca wypełnione są konkurencją i rywalizacją wszelkiego rodzaju.

 

Rozpoznacie ich teraz pośród waszych, Pan żyje. To nie ich dary, że można je rozpoznać, ale po ich owocach.

 

2.4.2- Studium z Rzymian 16:17-18

 

"17A proszę was, bracia! abyście upatrywali tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, którejście się wy nauczyli; i chrońcie się ich. 18Albowiem takowi Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi nie służą, ale własnemu brzuchowi swemu, a przez łagodną mowę i pochlebstwo serca prostych zwodzą."

 

- Nasiona szatana spędzają czas, powodując podziały i skandale pośród Dzieci Boga. Wiedz, że podział jest owocem szatana, a także skandali.

 

Mówiąc o skandalach, Pan powiedział w Ewangelii Łukasza 17:1-2 "1I rzekł do uczniów: Nie można, aby zgorszenia przyjść nie miały; ale biada temu, przez którego przychodzą! 2Lepiej by mu było, aby młyński kamień zawieszony był na szyi jego, i wrzucony był w morze, niżby jednego z tych małych zgorszyć miał." Kiedy widzisz, co czeka tych, którzy wywołują skandale, rozumiesz, że to owoc, który tylko dzieci diabła mogą znieść i produkować ten owoc.

 

Wracając do podziału, zanim przejdę do dalszej pracy, dokonam na tym poziomie precyzji: Pan oświadcza w Łukasza 12:51-53 "Mniemacie, abym przyszedł, pokój dawać na ziemię? Bynajmniej, powiadam wam, ale rozerwanie. Albowiem od tego czasu będzie ich pięć w domu jednym rozerwanych, trzej przeciwko dwom, a dwaj przeciwko trzem. Powstanie ojciec przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, a córka przeciwko matce, świekra przeciwko synowej swojej, a synowa przeciwko świekrze swojej." I Mateusza 10:36 kontynuuje mówiąc: "I nieprzyjaciołmi będą człowiekowi domownicy jego."

 

Pan przyszedł zatem, aby umieścić podział na ziemi, a my, słudzy Boży, którzy idą w ślady Pana Jezusa, jesteśmy wezwani, aby umieścić podział na ziemi. Ale jaki rodzaj podziału? Podział na dobro i zło, podział na Dzieci Boże i dzieci diabła, podział na światło i ciemność, podział na prawdę i kłamstwo. Nie dziwi zatem fakt, że agenci szatana oskarżają nas o siewu podziału gdziekolwiek się udajemy. Oskarżają nas o sianie podziałów w kościołach, rodzinach itp. W rzeczywistości to nie my siejemy podziały, to Ewangelia Jezusa Chrystusa demaskuje uczynki ciemności i dzieli tych, którzy chcą porzucić te uczynki przeciwko tym, którzy nadal chcą w nich trwać.

 

Podział, który jest owocem szatana jest tym, który dzieli prawdziwe Dzieci Boże między nimi. Jest to jedna z najpotężniejszych broni szatana. Jak szatan wie, że nasz Pan jest tylko uwielbiony i tylko w Jedności, zawsze udaje mu się zasiać niezgodę wśród Dzieci Bożych. Jego agenci w zgromadzeniach spędzają cały swój czas w plotkach i wszelkiego rodzaju oszczerstw, spędzają swój czas ustawiając Dzieci Boże przeciwko sobie nawzajem.

 

Jeśli znasz tak zwanych braci lub siostry, którzy specjalizują się w zniesławieniu, wiedz, że są demonami. W tej grupie spotykasz wielu pastorów i ich żony. Czasami ci, którzy bawią się oszczerstwami w kościołach są pastorami i przywódcami sami, a najczęściej ich żony są liderami różnych grup oszczerstw, a wszystkie oszczerstwa w zgromadzeniu przechodzą przez nie. Jeśli znasz takie kobiety, to wiesz, że są to czarownice.

 

- Ich brzuch jest na pierwszym miejscu: Que ce soit ceux qui se disent simples chrétiens ou ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ils sont tous les mêmes. Ich bogiem jest ich brzuch. Dla tych, którzy nazywają siebie Sługami Bożymi, będzie wam jeszcze łatwiej ich rozpoznać. Rzeczy Boże nie są dla nich priorytetem. Nawet gdy są w służbie Bożej, to jest po prostu po to, aby mieć jedzenie, a nie po to, aby naprawdę służyć Bogu. Dlatego też wielu z nich nie jest gotowych do złożenia najmniejszej ofiary dla Boga. Za każdym razem, gdy w grę wchodzą ich interesy, kompromitują.

 

2.4.3- Studium z Judasa

 

"Albowiem wkradli się niektórzy ludzie, dawno już przedtem naznaczeni na to potępienie, niepobożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i samego się Boga i panującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa zapierają." Judasa 4

 

Bóg wyraźnie mówi, że wślizgnęli się wśród nas ... Dlatego On nie mówi nam o tych, którzy są na świecie, ale o tych, którzy są w kościołach. Pan określa, że są to ludzie bezbożni, których potępienie zostało napisane o dawno temu, czyli ludzie z Piekła, ludzie, którzy nie mogą być zbawieni.

 

Ci ludzie zmieniają łaskę naszego Boga w licencję na niemoralność i odmawiają Jezusowi Chrystusowi naszego jedynego suwerennego i Pana. Wielu z nich jest dzisiaj nazywanych wielkimi sługami Boga. Podróżują po świecie, oczerniają i sabotażują Ewangelię Jezusa, niszczą wiarę niestabilnych ludzi, nauczając dla haniebnego zysku, czego nie należy uczyć. Oni tylko głosić pieniądze i władzę. Wielu z nich to kaznodzieje różnych szaleństw, które słyszysz. Ich przesłania są następujące: Dobrobyt, cuda, wiara w zdobycie rzeczy materialnych, ekumenizm, czyli łączenie się wszystkich różnych śmietników zwanych kościołami, itd.

 

Będziesz je rozpoznawać. Niektórzy idą wszędzie sprzedawać darowizny, sprzedają namaszczenie, sprzedają moc, sprzedają błogosławieństwa, sprzedają specjalne błogosławieństwa, itd. rzeczy, których sami nie mają. Gdyby tylko sprzedali to, co mieli! Sprzedają uzdrowienia chorym. Pacjenci płacą za modlitwę w zależności od rodzaju choroby, na jaką cierpią. Inni przenoszą się z regionu do regionu, obiecując ludziom cuda, aby ich przyciągnąć i zebrać pieniądze.

 

Są tacy, którzy sprzedają wiernym tak zwane błogosławione tkaniny, tak zwane błogosławione oleje, tak zwane wody święconej, butelki olejków zwanych olejami namaszczenia itp. Inni sprzedają tak zwane błogosławione naklejki wiernym, aby przymocować je do domów i samochodów, aby przyciągnąć szczęście do swoich domów i samochodów. Każdy pojedynczy obiekt zaklęcia jest sprzedawany. Oni sprzedają duchowe wybawienie. Są tacy, którzy robią to, co nazywają "Leczeniem Duszy", a konsultacja jest płatna, cena zależy od każdego przypadku. Po konsultacji, cena leczenia duchowego jest ustalana w zależności od tego, jak skomplikowana jest sprawa. Zastanawiam się, jak ludzie religijni mogą podążać za takimi ludźmi, nie zdając sobie sprawy, że mają do czynienia z demonami. Czy trzeba być informowanym, że ci ludzie to demony?

 

Inni jeszcze, to pastorzy kościołów. Oni wszystko sprzedają. W kościele, wszystkie już wyposażone się w zaawansowanych urządzeń rejestrujących, aby nagrać bezsensowne wiadomości, które robią, i sprzedawać je. Kiedy odwiedzisz jeden z tych kościołów szatana, jak tylko skończy się wiadomość, przed wyjściem z sali, ogłaszają ci, że "Płyty kompaktowe" z wiadomością dnia są już w sprzedaży. Wiadomości są przygotowywane z dużym wyprzedzeniem, tematy wybierane z dużym wyprzedzeniem, przypadki "Płyty kompaktowe" z dużym wyprzedzeniem, etykiety "Płyty kompaktowe" z wyprzedzeniem, wszystko jest gotowe na jak najmniejszą sumę pieniędzy do odbioru na czas. Mateusza 10:8 rzekł: "Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe wskrzeszajcie, dyjabły wyganiajcie; darmoście wzięli, darmo dawajcie." Ale oni idą drogą swojego mistrza szatana. Łakomstwo, miłość do pieniędzy, jest jedyną rzeczą, która ich interesuje. Oni nie różnią się od ich brata Judasza, wszyscy są łakomcami do winy.

 

Przekształcili kościoły w centra handlowe. Każdy z nich poszukuje, co sprzedać. Wszystkie biegną w kierunku produkcji i sprzedaży książek. Nawet ci z nich, którzy nigdy nie skończyli czytania Biblii, napisali już to, co nazywają chrześcijańskimi książkami, do sprzedaży. Inni produkują muzykę zaklęć, którą nazywają pochwałami i szybko umieszczają na "Płyty kompaktowe" i płytach CD do sprzedaży. W kościołach znajdują się nawet automaty, w których można kupić ciasteczka i napoje oraz spokojnie jeść i pić, podczas gdy wiadomość mija.

 

Dziś, przed pójściem do kościoła, nie należy zapominać o zabraniu wystarczającej ilości pieniędzy i książeczki czekowej. Po szaleństwie, prawdziwym rozproszenia, które nazywają kultem, zaczyna się handel. Handel książkami, Biblią, "Płyty kompaktowe", płytami CD, koszulkami z zapisami religijnymi na nich, innymi małymi gadżetami z zapisami religijnymi na nich, plakatami, handlem rzeczami do jedzenia, itp. Zrobili dom Boży "jaskinia zbójców", Łukasza 19:45-46. Niektóre z tych dużych kościołów szatana są nawet wyposażone w maszyny do transakcji z kartami bankowymi. Stały się prawdziwymi supermarketami, wszystkie nowoczesne.

 

Otrzymałeś za darmo, daj za darmo. Nie ośmielaj się mówić do nich tym językiem, oni cię zabiją kamieniami. Kiedy robią wiadomość, która może zmieścić się na płycie CD, tną go na kilka kawałków, umieścić go na kilku "Płyty kompaktowe", aby mieć więcej przepisów. Dlatego księgarnie religijne są pełne "Płyty kompaktowe" o długości poniżej jednej godziny. Nawet niektóre "Płyty kompaktowe", które zostały już wykonane, i że miał normalny czas słuchania, są przerabiane, aby wyciąć je na kilka części i wykonać wiele "Płyty kompaktowe": Łakomstwo, która może znaleźć wytłumaczenie tylko w szatanie.

 

Dziś wszyscy otwierają sklepy, które nazywają "chrześcijańskimi księgarniami". Idziesz do tych tak zwanych chrześcijańskich księgarni, znajdziesz wszystkie obrzydliwości świata: księgi magii, księgi czarów, satanistyczne biblie, demoniczne gry, płyty z satanistyczną muzyką, posągi, drewniane maski, gliniane maski, stalowe maski itp. bezużyteczne gadżety itp. Wszystkie formy obrzydliwości są sprzedawane w tych tak zwanych księgarniach chrześcijańskich. Każde zgromadzenie chrześcijańskie podejmuje starania, aby otworzyć swój sklep. To prawdziwy wyścig w kierunku bogactw, łakomstwo w nadmiarze.

 

Dla tych, którzy potrzebowali więcej rozeznawania, aby je rozpoznać, teraz to masz. Aby Bóg był chwałą! To właśnie po ich owocach rozpoznacie je, a nie po ich popularności.

 

Niektóre z tych demonów, które nazywasz Sługami Bożymi, nawet mają prywatne samoloty, inne mają tak zwane chrześcijańskie kanały telewizyjne. To dzięki ich owocom rozpoznacie ich, a nie dzięki ich bogactwu. Pozwól mi wykorzystać tę okazję, aby ostrzec cię przed tym, co nazywają "chrześcijańską telewizją". Wiedz, że nie ma czegoś takiego jak chrześcijańska telewizja. To czysta Satanic uwodzenie.

 

Inni mają ochroniarzy. Ilekroć ci tak zwani Słudzy Boga poruszają się, widzicie ich otoczonych przez ochroniarzy. W ten sposób pokazują ci, że są demonami i nie mogą oczekiwać ochrony Bożej. Prawdziwi Słudzy Boży mają aniołów jako ochroniarzy ciała.

 

Będzie można rozpoznać niektóre z tych czarowników pastorów z dużymi pierścieniami na palcach, inni z łańcuchami na szyi.

 

Judasa 11 "Biada im! bo się drogą Kainową udali, a za błędem Baalamowej zapłaty puścili się i przeciwieństwem Korego poginęli." Ze względu na swoje pensje i pewne korzyści materialne, a nawet zachowanie swoich tytułów, są gotowi nauczać wszystkich możliwych kłamstw i wypowiadać wszelkiego rodzaju oszczerstwa przeciwko tym, którzy głoszą Prawdę.

 

Judasa 12-13 "Cić są na świętych ucztach waszych zmazani, ..." Gdy pośród was jest kąkol, nie unikniecie skandali. Szatan regularnie przechodzi przez nie, aby sfrustrować uczty, schładzać radość, sprawiać kłopoty dla Ciebie, i popchnąć Cię w gorycz. Jak wyjaśniłem powyżej, ludzie ci są instrumentami szatana i szatan używa ich swobodnie. Jeśli masz tak zwane dzieci Boże w swoim otoczeniu, którzy za każdym razem są przedmiotem skandalu, nie będziesz miał więcej wątpliwości.

 

"... Którzy z wami godując bez wstydu, sami się pasą; są obłoki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywają; drzewa zwiędłe nieużyteczne, dwakroć zmarłe i wykorzenione; 13Wały wściekłe morskie, wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błąkające się, którym chmura ciemności zachowana jest na wieki."

 

Judasa 16 "Ci są szemracze utyskujący sobie, według pożądliwości swoich chodzący, i których usta mówią bardzo harde słowa; pochlebiając osobom dla swego pożytku."

 

Judasa 19 "Cić są, którzy się sami odłączają, bydlęcy, ducha Chrystusowego nie mający"

 

2.4.4- Studium Tytusa 3:10-11

 

"10Człowieka heretyka po pierwszem i wtórem napominaniu strzeż się, 11Wiedząc, iż takowy jest wywrócony i grzeszy, będąc sam własnym sądem swoim osądzony."

 

Jeśli Pan kładzie taki nacisk na podział i prosi nas, abyśmy nie mieli nic wspólnego z ludźmi, którzy to prowokują, to dlatego, że wie, że tylko dzieci diabła nosić, że owoce. Żadne prawdziwe nasienie Boże nie przyniesie tego owocu. Nigdy nie zobaczysz, powtarzam, nigdy nie zobaczysz prawdziwego Dziecka Bożego, celowo starając się przeciwstawić dwóm innym prawdziwym Dzieciom Bożym, w celu ich podziału. Tylko dzieci szatana celowo ustawiają Dzieci Boże przeciwko sobie nawzajem. A wszystko to ma tylko jeden cel, podzielić je. Nie zapominajcie, że szatan i jego agenci są całkowicie przeciwni jedności Dzieci Bożych. A Bóg wyraźnie prosi nas, abyśmy całkowicie zdystansowali się od tych ludzi po pierwszym i drugim ostrzeżeniu. Czy uważasz, że Pan, który pragnie tylko jedności Jego dzieci, może nadal prosić nas, aby nie mieć nic wspólnego z innymi Dziećmi Bożymi? Odpowiedź brzmi bezwzględnie: NIE. Są więc dziećmi szatana, dlatego Bóg prosi nas, abyśmy nie mieli z nimi nic wspólnego. Konieczne jest, aby nauczanie to stało się dla was teraz bardzo jasne.

 

2.4.5- Inne elementy do Rozpoznania ich

 

Oto kilka innych punktów, za pomocą których można rozpoznać kąkol w kościołach:

 

2.4.5.1- Kłamstwa

 

Kłamią tak bardzo, że nawet w domu Boga, kłamią. A nawet gdy są złapani, mocno wspierają swoje kłamstwa. Nie jest to zaskakujące. Nasienie ich ojca diabła jest w nich. Wiecie, umiłowani, że nawet jeśli czasami pozwalamy, by z naszych ust wydostały się fałszywe słowa, to przynajmniej jesteśmy ostrożni, gdy jesteśmy w domu Bożym. Dla nich jest inaczej; dom Boży lub obecność Boga niczego nie zmienia.

 

Wiele razy natknąłem się na tzw pastorów. Gdy tylko zdali sobie sprawę, że moje nauki mogą otworzyć oczy Dzieci Bożych, wypędzili mnie i okłamywali Dzieci Boże, że wziąłem pozwolenie i że z powodu pewnych sytuacji kryzysowych zmieniłem swój program, obiecując im, że wrócę później.

 

Inny, który przed pierwszym nauczaniem, które musiałem dać, zaprogramował mnie już na drugie nauczanie, znalazł się w swojej pułapce. Jego ludzie byli pod wrażeniem pierwszego udzielonego przeze mnie nauczania i z niecierpliwością czekali na drugie nauczanie. Pogłoski udał się wokół miasta, mówiąc, że jest nowy człowiek Boży, który przyszedł, i który głosi zupełnie różne orędzia z orędzia zaczynu faryzeuszów, że są przyzwyczajeni do słuchania. W drugim dniu nauczania sala była zapełniona do granic możliwości. Ludzie przychodzili z całego miejsca. Teraz trzeba było coś zrobić. Kłamstwo musiało być przygotowane, a nie jakiekolwiek kłamstwo, z obawy przed ukamienowaniem. "Na szczęście", nigdy im tego nie brakuje. On i jego zespół liderów bardzo szybko zaaranżowali innego tak zwanego pastora, który miał przyjść i nauczać na ten sam temat, na który ja miałem nauczać, przepraszając tłum, który się pojawił, mówiąc mu, że w ostatniej chwili pojawiła się nagła przeszkoda i że pomimo moich chęci nie mogłem tam być. Spójrzcie na to, jak zimnokrwiste demony kłamią ludowi Bożemu, umiłowani!

 

Inny, który zaprogramował mnie na nauczanie w następną niedzielę i popełnił "błąd" ogłaszając je swojemu zgromadzeniu, odwołał moje nauczanie, kiedy zdał sobie sprawę, że nie jestem gotowy zostawić Prawdy Jezusa Chrystusa, by zamiast tego mówić Jego prawdę. I kiedy jego zgromadzenie, które słyszało o mnie i które otrzymywało ode mnie pewne napomnienia, czekało na mnie w niedzielę, zaczęło się zażenowanie. Trzeba było szybko wymyślić kłamstwo. A ponieważ są ekspertami w tej dziedzinie, zawsze są zainspirowani. Przyszedł w tę niedzielę, przepraszając, mówiąc, że przed zaprogramowaniem mnie na ten dzień, zapomniał, że będzie to druga niedziela, której nie głosił; dodając, że zgodnie z biblią ojca, pastor nie może spędzić dwóch niedziel nie rozmawiając ze swoim ludem. Wiesz, że są to pastorzy niedzielni. Pozostałe dni tygodnia są dla nich bezużyteczne. Było to tak rażące, że ci, którzy byli z nasienia Bożego w tym kościele, zrozumieli, że ich pastor był z diabła.

 

2.4.5.2- Oszczerstwa i pomówienia

 

Wiedz, że żadne prawdziwe Dziecko Boże nie może znieść tego owocu. Tylko dzieci szatana spędzają cały swój czas w plotki i oszczerstwa. Robią to jedynie w celu zasiania podziału między dziećmi Boga. Grzech ten zalicza się do tych, których nie można popełnić przypadkowo lub przez słabość. Żadne Dziecko Boga w słabości nie może celowo dążyć do podziału innych Dzieci Boga. Dlatego nie dajcie się oszukać przez tak zwaną skruchę, którą ci agenci szatana robią, gdy są przyłapani na gromadzeniu wszelkiego rodzaju opowieści, aby spróbować podzielić braci

 

2.4.5.3- Fałszywe szczodrości

 

Są pobudzeni do praktykowania liberalności, uwodzenia i bycia widzianymi. Z pewną czujnością rozróżnia się ten rodzaj hojności. Jest to bardzo sztuczna hojność, która nie jest naturalna.

 

2.4.5.4- Fałszywe przepowiednie i fałszywe wizje

 

wzywam was, bracia, abyście się wystrzegali tych, którzy dają fałszywe proroctwa, fałszywe wizje i fałszywe sny. Unikatowym celem jest odwrócenie Cię od właściwej drogi.

 

2.4.5.5- Zdrajcy

 

Wcielają się w rolę swojego ojca, diabła, pośród nas. Są tu po to, aby nas zdradzić. Kiedy są z tobą, wierzysz, że są twoimi braćmi, podczas gdy są tam, aby cię szpiegować i zdradzić cię.

 

2.4.5.6- Accusers

 

ziarno ich ojca jest w nich, nie zapominaj już o tym. Próbują tylko nas oskarżyć. Bez względu na to, co dobre robimy, nie będą się na to zachwycać. Wszystko, na co czekają, jest najmniejszym błędem, jaki popełnimy. A nawet jeśli nie znajdą w nas żadnych wad, to i tak je tworzą. Kiedy ich koledzy, którzy byli z Jezusem, nie znaleźli niczego, o co mogliby oskarżyć Jezusa, powiedzieli, że Jezus nazwał siebie Synem Bożym i że powiedział, że odbuduje świątynię w ciągu trzech dni. A kiedy ich bracia, którzy byli z Danielem, nie znaleźli nic przeciwko Danielowi, mówili, że Daniel modlił się trzy razy dziennie. Nigdy nie brakuje im tego, co mają do powiedzenia przeciwko nam.

 

2.4.5.7- Kuszenie Boga

 

Wiedzą, jak kusić Boga. Podczas gdy niektórzy czarodzieje ustanawiają Jezabki, które są nazywane kobietami pastorami, kobietami ewangelistkami, kobietami nauczycieli itp. to inne kobietami czarownice nazywają siebie pastorami, ewangelistami, nauczycieli, prorokiniami z posługą autorytetu, a nawet apostołami. Do niedawna nawet katolicka sekta, która aktywnie i bezwstydnie służy szatanowi i która jest dobrze rozpoznawana jako martwy kościół, który nie ma szacunku dla Boga, nie odważyła się wychowywać "kobiet-kapłanów". Ale w tak zwanych kościołach przebudzonych są kobiety-pastorzy, kobiety-ewangeliści, kobiety doktory Słowa Bożego lub nauczyciele i tak dalej. Nie bądźcie zaskoczeni, umiłowani, oni są demonami między sobą. Są one tam, aby spowodować zamieszanie w dziele Bożym.

 

Jednak Biblia nie jest bardzo trudna do zrozumienia. W Biblii Bóg surowo zabrania kobietom nauczać lub przejmować władzę nad mężczyznami. To jest to, co czytamy w 1Tymoteusza 2:11-14 "11Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkiem poddaństwem. 12 Bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu. 13Bo Adam pierwszy stworzony jest, potem Ewa. 14I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta zwiedziona będąc, przestępstwa przyczyną była."

 

Właśnie przeczytaliście, co powiedział Bóg. Ale demony próbują za każdym razem udowodnić wam, że to nie Bóg powiedział, ale raczej Paweł. Pozwólcie, że udowodnię wam, że to nie Paweł powiedział, ale Bóg, i pozwólcie mi zamknąć usta tych demonów słowem Bożym i udowodnię wam, jak Bóg już od początku zamknął usta tych demonów, ponieważ Znał ich od stworzenia. To zupełnie niesłuszne, że często tracę czas, aby poświęcić całe osobne nauczanie na temat służby kobiet. Ponieważ ten temat jest najprostszy do wyjaśnienia przez Biblię.

 

Niektóre demony mówią wam, że to Paweł powiedział, a inne, że to było dla Koryntian. Po pierwsze, Boża decyzja zabraniająca kobiecie nauczania lub przejmowania władzy nad mężczyzną nie została podjęta w czasach Pawła. Decyzja ta pochodzi z okresu tworzenia. Biedny Paweł jeszcze nie istniał. Po drugie, Boża decyzja zabraniająca kobiecie nauczać lub przejmować władzę nad mężczyzną nie dotyczyła Koryntian, ponieważ kiedy Bóg podjął tę decyzję, Koryntianie jeszcze nie istnieli. Ta decyzja Boga wykracza więc poza czas. Nie jest pod wpływem Starego Przymierza lub Starego Testamentu, ani też Nowego Przymierza lub Nowego Testamentu. Ta decyzja pochodzi prosto z pierwotnego planu Boga. Pochodzi ona ze stworzenia, a Bóg ujawnia nam powód tej decyzji, w owym wersecie 13: "Bo Adam pierwszy stworzony jest, potem Ewa."

 

Boża decyzja zabraniająca kobiecie nauczać lub mieć władzę nad mężczyzną jest więc decyzją, którą Bóg podjął przy stworzeniu, kiedy stworzył Adama jako pierwszego. Decyzja ta nie zależy zatem ani od Starego Testamentu, ani od Nowego; nie zależy to ani od Pawła, ani od Koryntian; nie zależy to ani od proroctwa Joela w Księdze Joela 2:28-32, ani od wypełnienia się proroctwa Joela w Dziejach Apostolskich 2:1-21. Ma ona swoje źródło w stworzeniu.

 

Tak więc Paweł nie zabronił kobiecie nauczać lub mieć władzę nad mężczyzną dlatego, że korynckie kobiety dużo plotkowały lub dlatego, że w kościele w Koryncie panował nieporządek; to Bóg zabronił kobiecie nauczać lub mieć władzę nad mężczyzną, ponieważ postanowił stworzyć Adama jako pierwszego. Czy to nauczanie jest tak trudne do zrozumienia?

 

Rozumiecie więc, że ci mali żartownisie, którzy wszędzie agitują i udają, że są nauczycielami Słowa Bożego, są demonami, którzy nie nauczaliby prawdy, nawet gdyby ją znali. Są tam, aby wykonywać służbę swojego pana lucyfera. Chcą zwerbować jak najwięcej ludzi do Piekła i chcą to zrobić bardzo szybko, bo ich czas się kończy.

 

Więc nie daj się już przestraszyć tym próżnym wężom, które mówią ci o „egzegezie” lub "hermeneutyce" i układają w kolejce małe słowa, których znaczenia nie znają, tylko po to, by zaimponować naiwnym. Aby sprawić wrażenie, że są naprawdę uczeni, wygadują bzdury w rodzaju "tekst wyrwany z kontekstu jest tylko pretekstem". A ignoranci biją brawo i dają się połknąć. Niektóre z tych węży posuwają się tak daleko, że mówią wam, iż apostoł Paweł był wielokrotnie nauczany przez kobiety. Kiedy słyszycie, jak te demony przemawiają, nie zapominajcie, że imiona biblijne, które cytują, nie są imionami, które znamy, ale raczej imionami demonów z ich świata, których używają, aby zmylić nieświadome Dzieci Boże. Więc ten apostoł Paweł, o którym oni mówią, jest demonem ich świata ciemności, a nie prawdziwym apostołem Pawłem z Biblii.

 

2.4.5.8- Przeciwstawianie się Bogu

 

Te dzieci złego zawsze sprzeciwiają się Bogu, tak jak ich dawni koledzy Korah, Datan i Abiram (Liczb 16). Podważają oni autorytet Boga, sprzeciwiają się prawdziwym sługom Bożym i myślą, że sami są sługami Boga. W ten sposób oni mianują siebie starszymi i mianują starszymi tych, którzy tak jak oni sami są zdyskwalifikowani od bycia starszymi w Kościele, według Słowa Bożego. Jeśli znasz biblijną naukę o starszych Kościoła, zrozumiesz, że żaden z tych demonów nie ma kwalifikacji, by być nazywanym sługą Bożym. Nauczanie na temat "Starszych Kościoła" znajdziesz na stronie internetowej www.mcreveil.org. Radzę ją przeczytać. To was wyzwoli i pomoże wam nie wpaść w pułapkę tych demonów, które prowadzą was na manowce. Nie zapominajcie, że wasze zbawienie jest cenne, i że Piekło jest prawdziwe i wieczne.

 

2.4.5.9- Demony spędzają cały swój czas czuwając nad wadami braci

 

Spędzają cały swój czas na wypatrywaniu błędów dzieci Bożych. Żadna z twoich wad nie pozostanie przez nich niezauważona. Nie widzą wielu dobrych uczynków, które robicie, widzą tylko kilka waszych wad i wiedzą, jak je wyolbrzymić. Z naszymi wadami, ci źli ludzie czerpią pociechę.

 

2.4.5.10- Demony cieszą się, gdy bracia popełniają grzechy

 

Jeśli masz pośród siebie tak zwanych chrześcijan, którzy są szczęśliwi za każdym razem, gdy słyszą, że dziecko Boże popełniło grzech, wiedz, że są demonami. Zawsze cieszą się, kiedy przytrafia się nam nieszczęście. Gdy tylko usłyszą, że popełniliśmy grzech, rozpowszechniają tę wiadomość wszędzie i czynią z niej główny temat wszystkich swoich rozmów. Wiedz, że prawdziwe dziecko Boże jest smutne, gdy słyszy, że brat zgrzeszył. To ludzie szatana, którzy są w radości za każdym razem, gdy ich mistrz zdoła nas złapać w jedną z jego pułapek.

 

Niesubordynacja, bunt, rewolta, arogancja, brak przebaczenia, nadmiar brud i nieporządek i obżarstwo są wszystkie rzeczy, które je charakteryzują.

 

2.5- Sekret zamykania ust demonów pasterze

 

Wiem, że jest wiele nieświadomych Dzieci Bożych, które bardzo często dają się niepokoić agentom szatana, umiejącym bawić się słowami w Biblii. Ci agenci Piekła stworzyli w swoim świecie fałszywe nauki, które mają im pomóc w zwodzeniu naiwnych i nieświadomych Dzieci Bożych. A ponieważ wiedzą już, że ich doktryny o demonach nie znajdują się w Biblii i że nigdy nie znajdą w niej wersetu na poparcie tych szatańskich doktryn, wymyślili całą filozofię, która pozwala im mówić za dużo, aby nic nie powiedzieć, tak aby zmylić naiwne Dzieci Boże i dać im wrażenie, że w końcu powiedzieli dobre rzeczy.

 

Zdradzę wam sekret, który pozwoli wam za każdym razem zamknąć usta tym wężom i już nigdy nie wpaść w pułapkę bycia oszukanym przez demony. Jak tylko demoniczni pastorzy i inni agenci szatana zaczną rozwijać doktrynę, która jest sprzeczna z doktryną Chrystusa zawartą w Biblii, musisz pamiętać, że ci pastorzy szatana przodują w sztuce bełkotu. Mają ekstrawaganckie przemówienia. A kiedy utkną i nie wiedzą, co powiedzieć, tracą całkowicie rozum. Kiedy zabraknie im argumentów, zaczynają iść we wszystkich kierunkach; zbaczają na manowce, sprowadzając was na manowce. Zaczynają od układania bezsensownych słów w zapierającą dech w piersiach niespójność; próbują zrobić na tobie wrażenie używając słów, których znaczenia sami nie znają. Oni, którzy nie rozumieją nic z tego, co Biblia mówi w ich języku, zaczynają podawać wam interpretację Biblii w języku greckim i hebrajskim.

 

Wiele z tych demonów jest tak pretensjonalnych, że mają tylko ekstrawaganckie tytuły. Niektórzy nazywają siebie wielkimi biskupami, inni generałami Boga. Chciałbym wam przypomnieć, że kiedy oni nazywają siebie generałem boga, to nie jest to nasz Bóg. Oni mówią o swoim bogu lucyferze. Nasz Bóg nie dał tytułu generała nikomu na ziemi. Niech to przesłanie będzie jasne raz na zawsze. Wiedzcie więc, że wszyscy ci mali żartownisie, którzy nazywają siebie generałami Boga i wszyscy ci, którzy noszą wielkie togi, aby zaimponować tłumowi, są demonami. Oni są agentami Piekła. Są to ludzie wyszkoleni w świecie ciemności i wysłani na pole Boże w celu stworzenia dywersji i odwrócenia uwagi jak największej liczby dzieci Bożych. Gdy słyszycie ich wypowiedzi, nie potrzebujecie rozeznawania, by zrozumieć, że to nie oni mówią. To demony w nich przemawiają za każdym razem, gdy te węże otwierają swoje usta. Biada tym, którzy ich słuchają.

 

Aby nie wygłaszać za każdym razem niepotrzebnie długich nauk w celu przeciwstawienia się tym demonom, zdradzam wam sekret. Aby raz na zawsze przybić dziób do tych demonów, oto, co musisz zrobić. Za każdym razem kiedy owe demony zaczynają cię gubić argumentami bazującymi jedynie na wietrze i znajdującymi swoje źródło jedynie w świecie szatana, poproś je aby podały ci choć jeden werset Biblii popierający ich szaleństwo. Na przykład:

 

Gdy tylko staniecie twarzą w twarz z tymi demonami, które mówią wam, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, nie pozwólcie im pomylić was z ich szatańską filozofią mówienia godzinami, aby nic nie mówić. Daj im werset, który jest napisany czarno na białym, który mówi, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, ... lub że Jezus Chrystus jest Bogiem, ... lub że Jezus jest Chrystusem. Poproś ich w zamian o jeden werset, który jest napisany czarno na białym i mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, i inny, który jest napisany czarno na białym i mówi, że Jezus Chrystus jest Duchem Świętym. A jeśli nie dadzą ci tego wersetu, wypędź te demony i nie trać ani sekundy na słuchanie ich. Pełne nauczanie o boskości Chrystusa można znaleźć na stronie internetowej www.mcreveil.org.

 

W ten sam sposób, kiedy mówią wam, że kobieta musi uczyć, zróbcie to samo. Pokaż im, gdzie jest napisane czarno na białym, że kobiecie nie wolno nauczać, i poproś, aby podali ci również jeden werset, gdzie jest napisane czarno na białym, że kobiecie wolno nauczać. Jeśli nie są w stanie tego zrobić, wyprowadźcie ich. Już wam mówię, że te demony nigdy nie będą w stanie podać wam takich wersetów biblijnych, ponieważ one nie istnieją. W ten sposób łapie się pastorów szatana. Oni za każdym razem opuszczają to, co Pan powiedział, a nauczają tylko czegoś przeciwnego i desperacko starają się udowodnić, że przeciwieństwo Słowa Bożego jest prawdą.

 

"… Zabraniając nam, żebyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich; albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca." 1Tesalonicensów 2:16.

 

3- UWODZICIEL

 

"13Albowiem takowi fałszywi Apostołowie są robotnicy zdradliwi, którzy się przemieniają w Apostoły Chrystusowe. 14A nie dziw: bo i szatan sam przemienia się w Anioła światłości. 15Nie wielka tedy, jeźli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości, których koniec będzie podług uczynków ich." 2Koryntów 11:13-15

 

Ci tak zwani wielcy mężom Boga, którzy są popularni i którzy zalewają świat w dzisiejszych czasach, są uwodzicielami, czyli agentami szatana. To demony. Nie jest to Jezus Chrystus, któremu służą, ale lucyfer ich mistrza. Oto kilka elementów, które pozwalają ci rozpoznać tych uwodzicieli, czyli te tak zwane wielkie mężom Boga:

 

3.1- Są Niezwykle łakomcami

 

Aby lepiej zrozumieć to pojęcie łakomstwo, przestudiujemy fragment 2Peter 2.

 

"1Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zginienie. 2A wiele ich naśladować będą zginienia ich, przez których droga prawdy będzie bluźniona. 3I przez łakomstwo zmyślonemi słowami kupczyć będą, którym sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie." 2Piotra 2:1-3

 

Ukochany, teraz zdajesz sobie sprawę, że lud Boży ginie, ponieważ porzucił wiedzę. Bóg nie wybrał, aby wszystkie te objawienia uczynić tajemnicą. On oddał nam do dyspozycji wszystko. Wszystko w Biblii jest jasne. Ale ilu ludzi wciąż szuka Boga z całego serca? Bóg powiedział nam w Jeremijasz 29:13-14 "13A szukając mię, znajdziecie; gdy mię szukać będziecie ze wszystkiego serca swego, 14Dam się wam zaiste znaleść, mówi Pan..."

 

Przeanalizujmy te pierwsze 3 wersety: Bóg wyraźnie mówi nam, że w ten sam sposób było fałszywi prorocy wśród ludu, nie będzie między nami fałszywi nauczyciele, którzy będą tworzyć kościoły ze strukturami, które nie mają nic wspólnego z Bogiem, nauczanie doktryny, które nie mają nic wspólnego z doktryną Chrystusa. Niestety wielu podąża za nimi w ich szaleństwach. Z ich powodu, prawda jest całkowicie oczerniany. Nie ma już różnicy między kościołem a prywatnym przedsiębiorstwem. Nie ma już różnicy między tak zwanym zgromadzeniem chrześcijańskim a sklepem. Dziś słyszysz, jak światowi ludzie mówią ci, że jeśli chcesz się wzbogacić, musisz tylko stworzyć kościół. Co za wstyd! Wielu ludzi nie chce już wierzyć w Boga, mówią, że pastorzy są oszustami i że to, co robią słudzy Boży, to tylko biznes, bo bez rozeznawania, ludzie nazywają ich sługami Bożymi. Teraz pamiętaj, że są to słudzy szatana, demony fizyczne.

 

Przez łakomstwo, ci demony pastorzy będą czerpać od ciebie wszelkiego rodzaju zyski i manipulować tobą wprowadzającymi w błąd słowami. Mają one kilka metod dzisiaj, aby oszukiwać i kraść od ignorantów i rujnować lud Boży. Wysyłają listy do ludzi w nieładzie, prosząc o pieniądze. Aby uwieść tych ludzi, nazywają ich partnerami. Partnerzy, których nigdy nie znali, partnerzy, których życie jest dla nich całkowicie nieznane. Oni nic nie wiedzą o twoim stanie duchowym, ale mimo to nazywają cię partnerami.

 

Przez łakomstwo, podróżują z książkami na sprzedaż. A gdy tylko przyjeżdżają, poświęcają czas, który ma być przeznaczony na nauczanie, na reklamowanie swoich książek. Powiedzą ci, że te książki są zwykle droższe, ale na tę okazję sprzedadzą ci je po obniżonych cenach. I zachęcają, abyście nie przegapili tej okazji. Ich słowa uwodzenia popychają cię do szybkiego zakupu tych szatańskich wersetów, te doodles nazywają chrześcijańskie książki. Są tacy, którzy nawet proszą wiernych, aby raczej czytali swoje książki, oszukując ich, że Biblia jest trudna do zrozumienia, i że uprościli dla nich w swoich książkach. Nie różnią się już od sekt Świadków Jehowy i Mormonów.

 

Przez łakomstwo, podróżują z wcześniej wydrukowanymi kopertami, aby poprosić o pieniądze. Często mają tytuły wiadomości już wydrukowane na kopertach, ołówkach i innych gadżetach... aby zbierać pieniądze. Obiecują ci błogosławieństwa i specjalne błogosławieństwa, jeśli dajesz dużo pieniędzy. Promują swoje książki, "Płyty kompaktowe" i płyty CD. Organizują sprzedaż aukcyjną w kościołach. Zachęcają kongregację do czytania książek napisanych przez nich lub przez ich towarzyszy. Spędzają swój czas polecając książki swojemu zgromadzeniu, aby odwrócić je od czytania Biblii, ponieważ wiedzą, że jeśli czytasz Biblię, zostaniesz uwolniony. Teraz je rozpoznacie. Oznacza to, że są one dużo!

 

Przez łakomstwo, otwierają to, co nazywają szkół i instytutów biblijnych, zbierać pieniądze od niewiedzy wiernych, obiecując im, aby uczynić je "słudzy Boga", "zwycięzców", "mistrzów" etc. Jest w szkołach, że słudzy ich bogowie są wyszkoleni. Są też inne demony, które stworzyły szkoły wtajemniczenia w czary, które nazywają "szkołą proroków". To już nie Bóg czyni proroków, to właśnie w szkołach są oni dzisiaj fabrykowani.

 

Jedną z mocnych stron tych pastorów szatana jest szybkie nadawanie tytułów ludziom zaraz po przybyciu do kościoła, mianowanie ich i jak najszybsze nadawanie im obowiązków, aby uniemożliwić im opuszczenie kościoła. Dlatego nawet jeśli nawet dzisiaj, kiedy zwracamy uwagę ludzi na zgniłą naturę środowiska, w którym się znajdują, zdają sobie sprawę, że jest to prawda. Ale kiedy chcą z tego wyjść, myślą o tytułach, które stracą, i pozostają na swoim miejscu. Szatan bardzo dobrze udało się w jego planie.

 

Kolejną mocną stroną tych demonów jest zastraszanie. Kiedy Twoje oczy są otwarte na ich szaleństwa, i chcesz zareagować, używają zastraszania, wymachują groźbą i przekleństwem. Mówią ci, że będą cię przeklinać i że Bóg cię uderzy. Przytaczają na to przypadek Mojżesza, Aarona i Miriam. Oni cię przerażają, mówiąc, że będą się modlić, a ty wyschniesz. Demony te zastraszają cię autorytetem, którego w ogóle nie mają. I jak ignoranci nic nie wiedzą o Słowie Bożym, zaczynają drżeć i pozostają niewolnikami tych demonów.

 

Ukochany, gdybyś tylko wiedział, że ci ludzie nie są nawet znani Bogu! Drżysz przed tymi, którzy powinni drżeć przed tobą. Co za szaleństwo! Czyż nie jest to świat do góry nogami? Obawiasz się przekleństw, które nigdy nie mogą mieć żadnego wpływu. Słowo Boże mówi nam w Przypowieści Salomonowych 26:2 "Jako się ptak tam i sam tuła, i jako jaskółka lata: tak przeklęstwo niezasłużone nie przyjdzie."

 

Oni dobrze wykorzystać ignorancję Dzieci Bożych o Słowie Bożym. Jak wiedzą, że Dzieci Boże nie czytają już Biblii, wykorzystują kilka wersetów, przekręcając ich znaczenie, aby utrzymać Dzieci Boga w niewoli. Gdy Dzieci Boże zrozumieją, że to, co nazywają kościołem, stało się nieznośnym środowiskiem i chcą wyjść, te demony cytują Żydów 10:25, którzy mówią: "Nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tem więcej, czem więcej widzicie, iż się on dzień przybliża." I jak w niewiedzy te Dzieci Boże nie wiedzą, że są w szatańskich zgromadzeniach, wpadają w pułapkę i pozostają w tych zgromadzeniach, aby spędzać cały czas szepcząc. Każda skłonność myśli ich serc jest zwrócona tylko w kierunku biznesu, w kierunku poszukiwania pieniędzy przez cały czas. Są ekspertami w dziedzinie łakomstwo i miłości do rzeczy świata. Tymczasem Biblia mówi nam w 1Jana 2:15-18 "Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie ..."

 

Ci, którzy od dawna byli zagrożeni potępieniem ...: Powiedziałem już państwu, że ci ludzie są dziećmi potępienia, oni są synami zatracenia. Są to demony. Oni wykonują swoją pracę. Nadszedł ich czas, a oni organizują się, aby stworzyć wielki uniwersalny kościół, na którym panować będzie antychrystus. Jakiś czas temu potępiali katolików, nazywali katolicką sektą. Oskarżali katolików o oddawanie czci demonowi zwanemu "Dziewicą Maryją" oraz o prostowanie się przed posągami i cichymi idolami. Zmienił się ich język. Teraz mówią: "Nasi bracia katolicy". Ponieważ nadszedł czas, aby uporządkować działania ich szatana mistrza, oni się jednoczą.

 

"4Albowiem jeźli Bóg Aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do Piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd: 5Także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego samoósmego, kaznodzieję sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych; 6I miasta Sodomczyków i Gomorry w popiół obróciwszy podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli; 7A sprawiedliwego Lota, onych niezbożników rozpustnem obcowaniem strapionego, wyrwał. 8Albowiem widzeniem i słyszeniem on sprawiedliwy mieszkając między nimi, dzień po dniu duszę sprawiedliwą uczynkami ich niezbożnymi trapił. 9Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować; 10A najwięcej tych, którzy za ciałem w pożądliwości plugastwa chodzą, a zwierzchnością pogardzają, śmieli i sobie się podobający, nie wzdrygają się bluźnić przełożeństw. 11Chociaż Aniołowie będąc większymi siłą i mocą, nie przynoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego sądu.

 

12Ale ci, jako bydło bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na ułowienie i skazę, bluźniąc to, czego nie wiedzą, w tej skazie swojej zaginą. 13I odniosą zapłatę niesprawiedliwości jako ci, którzy mają za rozkosz każdodzienne lubości, będąc plugastwem i zmazą, rozkosz mają w zdradach swoich z wami bankietując. 14Oczy mają pełne cudzołóstwa i bez przestania grzeszące, przyłudzając dusze niestateczne, mając serce wyćwiczone w łakomstwie, synowie przeklęstwa. 15Którzy opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, naśladując drogi Balaama, syna Bosorowego, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował; 16Ale miał karanie za swój występek, ponieważ jarzmu niema oślica poddana, człowieczym głosem przemówiwszy, zahamowała szaleństwo proroka.

 

17Ci są studniami bez wody, obłoki od wichru pędzone, którym chmura ciemności na wieki jest zachowana. 18Albowiem nadętą próżność mówiąc, przyłudzają przez pożądliwość ciała i rozpusty tych, którzy byli prawdziwie uciekli od obcujących w błędzie, 19Wolność im obiecując, a sami będąc niewolnikami skazy. Albowiem kto jest od kogo przezwyciężony, temu też jest zniewolony. 20Bo ponieważ oni uszli plugastw świata przez poznanie Pana i zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a znowu się zaś niemi uwikławszy, zwyciężeni bywają; stały się ich ostateczne rzeczy gorsze niż pierwsze. 21Bo by im było lepiej, nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im rozkazania świętego. 22Aleć się im przydało według onej prawdziwej przypowieści: Pies wrócił się do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie."

 

3.2- Synowie diabła szukaj pochwał od mężczyzn

 

Wszyscy oni znajdują swoją chwałę w liczbie osób, które mają w swoich pojemnikach na śmieci, które nazywają kościołami. Mają nawet ludzi, którzy troszczą się o numerację ludzi w każdą niedzielę, aby zobaczyć, jak wiele osób w hali.

 

Będziesz je rozpoznawać. Mówią tylko w kategoriach wzrostu kościelnego. Konkurują ze sobą, aby zobaczyć, kto ma największy centralny rynek i kto będzie głosił przed największą publicznością. To, co powinno ich zawstydzić, raczej sprawia, że są szczęśliwi. Oni pochwalają się głoszeniem przed tysiącami ludzi. Te demony nie przegapią żadnej okazji do reklamowania swoich prac. Z tego powodu za każdym razem, gdy podróżują, reklamują różne cuda, które rzekomo popełnili; reklamują kazania, które wygłaszali przed setką lub dwieście tysiącami ludzi; reklamują zdjęcia kul, wózków inwalidzkich i innych przedmiotów, które, jak mówią, zebrali po ich kazaniach; reklamują liczbę tysięcy ludzi, których mają w koszach na śmieci; itd. Wśród nich stopień szacunku zależy albo od wielkości kosza na śmieci, albo od ich bogactwa, albo od ich popularności, albo od liczby posiadanych przez nie gałęzi, itp. Wiecie, że mają teraz wiele oddziałów, czyli Zgromadzenie zależne od innych, które nazywają gałęzie. Dają sobie tytuły chwały. Doceniają się nawzajem. Nazywają się nawzajem "namaszczeni przez Boga". Dlatego nikt z nich nie może uwierzyć w prawdę, nikt nie może nauczyć prawdy, aby ludzie nie opuścili zgromadzenia, a ich liczba nie maleje.

 

Jana 5:44 "Jakoż wy możecie wierzyć, chwałę jedni od drugich przyjmując, ponieważ chwały, która jest od samego Boga, nie szukacie?"

 

Łukasza 16:15 "I rzekł im: Wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna serca wasze; bo co jest u ludzi wyniosłego, obrzydliwością jest przed Bogiem."

 

3.3- Oni prowadzą lud Boży na manowce

 

Obecnie przegrupowują się w federacje i konfederacje, tak jak uczynili to prorocy Baala. Oni zgodzili się za wspólnym porozumieniem, aby prorokować dobro ludu, to znaczy oszukiwać wiernych, mówiąc im, że Bóg ich kocha, że są wybranym ludem, że są zbawieni przez łaskę i że nie są już dłużej pod potępieniem, że Bóg pobłogosławi ich, jeśli dadzą im wiele dziesięciny i ofiar, obiecując im bogactwo materialne, moc, uzdrowienia, cuda, wybawienia, itd.

 

"16Tak mówi Pan zastępów: Nie słuchajcie słów tych proroków, którzy wam prorokują, i zwodzą was, widzenie serca swego opowiadają, a nie z ust Pańskich; 17Ustawicznie mówią tym, którzy mną gardzą: Pan mówił, pokój mieć będziecie; i każdemu chodzącemu według uporu serca swego, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego." Jeremijasz 23:16-17.

 

Oni już porozumiały się w sprawie fałszywych doktryn, aby odciągnąć lud Boży od prawej drogi, które uczą. Ponieważ mają fałszywe doktryny różniące się od siebie nawzajem, doszli do punktu kompromisu, w którym każdy powinien tolerować punkty wykolejenia innych. To na tej podstawie, że gromadzą się i mówią ci, że służą Bogu. Znajdziesz wśród nich tych, którzy uczą, że kobieta powinna zakrywać głowę, i tych, którzy uczą, że kobieta nie powinna zakrywać jej głowy; ci, którzy mówią, że kobieta powinna nauczać, i ci, którzy mówią, że kobieta nie powinna uczyć; ci, którzy nauczają, że należy ochrzcić, a ci, którzy uczą, że nie należy ochrzcić. Wszyscy oni mają sprzeczne doktryny; tymczasem wszyscy są razem, wszyscy służą temu samemu bogu. Co za bałagan!

 

Aby wesprzeć ich szaleństwo, cytują Filipensów 3:15, który mówi: "Ile tedy nas doskonałych, toż rozumiejmy; a jeźli co inaczej rozumiecie, i toć wam Bóg objawi." Jest to sposób na powiedzenie nam, że są oni w jakiś sposób innego zdania. Najstraszniejsze jest jednak to, że jak dotychczas ich bóg ich w tym nie oświecił. Nie bądźcie już zaskoczeni! Jeśli uważasz, że jesteś z Boga, wyjdź spomiędzy tych demonów, póki jest jeszcze czas.

 

3.4-Oni wojna z prawdziwymi sługami Bożymi

 

Zbierają się, aby walczyć z kilkoma prawdziwymi sługami Bożymi, którzy chodzą w prawdzie. Spotykasz federacje od czterech do pięciuset pastorów wszystkich wyznań, dokładnie tak jak to uczynili prorocy Baala. I jak tylko spotkają jednego prawdziwego sługi Bożego, organizują się, aby walczyć z nim do śmierci. Wtedy rozumiecie, umiłowani, że pod słońcem nie ma nic nowego. Cierpimy to, co cierpieli nasi pierwsi bracia, prawdziwi prorocy, jak zobaczycie w studiowaniu 1Królewska 18 i 1Królewska 22.

 

Wszystkie te demony, które prześladowały prawdziwych proroków Boga i odwrócił lud Boży od prawdy, nigdy nie udawał pogan lub wrogów Boga. Zawsze uważali się za "chrześcijan", za Dzieci Boże i za proroków Bożych. Nie oczekujcie zatem, że nasi prawdziwi prześladowcy znajdą się wśród tych, którzy są uznawani za pogan. To właśnie pośród ludzi religijnych znajduje się najgorszych prześladowców, czyli zaprzysiężonych wrogów Prawdy. Dlatego nie należy się dziwić, aby dowiedzieć się, że wielu z tych, którzy twierdzą, że służyć Bogu, są prawdziwymi agentami szatana.

 

Faryzeusze i uczeni w Piśmie, których Pan Jezus nazwał węże i rasy żmijowe, bo to jest dokładnie to, co oni byli, udawał, że są sługami Boga. Dali ludziom wrażenie, że to Jezus nie jest z Boga. Próbowali udowodnić ludziom, że nauki Jezusa były fałszywe. To jest to, co oni nadal robią w dzisiejszych czasach, próbując beznadziejnie udowodnić ludziom, że nasze nauki są fałszywe. Ludzie szatana nie zmienili się więc, bo nie mogą się zmienić, a nawet techniki szatana nie zmieniły. Wy, prawdziwi Dzieci Boga, a wy, prawdziwi słudzy Boga, musicie spodziewać się cierpienia tego, co ponieśli wasi pierwsi bracia. W Ewangelii Jana 15:20 Pan Jezus nam mówi: "Wspomnijcie na słowo, którem ja wam powiedział: Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeźlić mię prześladowali, i was prześladować będą; jeźli słowa moje zachowywali, i wasze zachowywać będą."

 

"1A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. 2Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, 3Bez przyrodzonej miłości, przymierza nie trzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych nie miłujący, 4Zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga; 5Którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli; i tych się chroń." 2Tymoteusza 3:1-5.

 

4- FAŁSZYWI PROROCY

 

"Oto Ja powstaję, mówi Pan, przeciwko tym, którzy prorokują sny kłamliwe, a opowiadając je zwodzą lud mój kłamstwami swemi i plotkami swemi, chociażem Ja ich nie posłał, anim im rozkazał; skąd zgoła nic nie pomagają ludowi twemu, mówi Pan." Jeremijasz 23:32.

 

4.1- Studium 1Królewska 18

 

"... 2... A był głód gwałtowny w Samaryi. 3I zawołał Achab Abdyjasza, który był sprawcą domu jego. (A Abdyjasz się bardzo Pana bał; 4Bo gdy mordowała Jezabel proroki Pańskie, tedy wziął Abdyjasz sto proroków, i skrył ich po pięćdziesiąt do jaskini, i żywił je chlebem i wodą.). - ... 7A gdy Abdyjasz był w drodze, oto się z nim Elijasz spotkał, który gdy go poznał, upadł na oblicze swoje, i rzekł: A tyżeś jest pan mój Elijasz?

 

8I odpowiedział mu: Jam jest. Idź, powiedz panu twemu: Oto Elijasz tu jest. 9Do którego on rzekł: Cóżem zgrzeszył, iż wydawasz sługę twego w ręce Achabowe, aby mię zabił?... .13Azaż nie powiedziano panu memu, com uczynił, gdy mordowała Jezabel proroki Pańskie? żem skrył z proroków Pańskich sto mężów, po pięćdziesiąt mężów w jaskini, i żywiłem je chlebem i wodą? 14A ty teraz mówisz: Idź, powiedz panu twemu: Oto Elijasz; i zabije mię. 15I odpowiedział Elijasz: Jako żywy Pan zastępów, przed którego oblicznością stoję, że mu się dziś ukażę. ...

 

17A ujrzawszy Achab Elijasza, rzekł Achab do niego: Azaż nie ty jesteś, który czynisz zamięszanie w Izraelu? 18Na co mu odpowiedział: Nie jać czynię zamięszanie w Izraelu, ale ty i dom ojca twego, gdyż opuściwszy rozkazania Pańskie naśladujecie Baalów. 19Przetoż teraz poślij, a zbierz do mnie wszystkiego Izraela na górę Karmel, i proroków Baalowych cztery sta i pięćdziesiąt, przytem proroków gajowych cztery sta, którzy jadają z stołu Jezabeli. 20Posłał tedy Achab do wszystkich synów Izraelskich, i zebrał te proroki na górę Karmel.

 

21A przystąpiwszy Elijasz do wszystkiego ludu, rzekł: I długoż będziecie chramać na obie strony? Jeźli Pan jest Bogiem, idźcież za nim; a jeźli Baal, idźcież za nim. ... 22Tedy rzekł Elijasz do ludu: Jam tylko sam został prorok Pański; a proroków Baalowych cztery sta i pięćdziesiąt mężów. 23Niech nam dadzą dwóch cielców, a niech sobie obiorą cielca jednego, a porąbią go na sztuki, i włożą na drwa; ale ognia niech nie podkładają: ja też przygotuję drugiego cielca, którego włożę na drwa, a ognia nie podłożę.

 

24Potem wzywajcie imienia bogów waszych, a ja będę wzywał imienia Pańskiego, a Bóg, który się ozwie przez ogień, ten niech będzie Bogiem. Na co odpowiadając wszystek lud rzekł: Dobrześ powiedział. 25I rzekł Elijasz do proroków Baalowych: Obierzcie sobie cielca jednego, a zgotujcie go pierwej, bo was jest więcej; wzywajcież imienia bogów waszych, ale ognia nie podkładajcie. 26A tak wzięli cielca, którego im dał, a zgotowawszy wzywali imienia Baalowego od poranku aż do południa, mówiąc: O Baalu, wysłuchaj nas! Ale nie było głosu, ani ktoby odpowiedział. I skakali koło ołtarza, który byli uczynili. 27A gdy było południe, naśmiewał się z nich Elijasz, mówiąc: Wołajcie większym głosem, ponieważ jest bóg; tylko że się albo zamyślił, albo jest zabawny, albo też jest w drodze; albo też śpi, aza ocuci.

 

28A tak wołali głosem wielkim, i rzezali się według zwyczaju swego nożami i włóczenkami, aż się krwią oblewali. 29I stało się, gdy minęło południe, że prorokowali aż do czasu ofiarowania ofiary śniednej; ale nie było głosu, ani ktoby odpowiedział, ani ktoby wysłuchał. 30Zatem rzekł Elijasz do wszystkiego ludu: Przystąpcie do mnie. I przystąpił wszystek lud do niego. Tedy naprawił ołtarz Pański, który był rozwalony. 31Albowiem wziął Elijasz dwanaście kamieni; (według liczby pokolenia synów Jakóbowych, do którego się stało słowo Pańskie, mówiąc: Izrael będzie imię twoje.) 32I zbudował z tego kamienia ołtarz w imię Pańskie, a uczynił około ołtarza szeroki rów, coby mógł dwie miary zboża wysiać.

 

33Potem ułożył drwa, i na sztuki porąbał cielca, i kładł go na drwa. 34I rzekł: Napełnijcie cztery wiadra wodą, a wylijcie na całopalenie i na drwa. Rzekł nadto: Powtórzcie, i powtórzyli; rzekł jeszcze: Uczyńcie po trzecie, i uczynili po trzecie, 35Tak że płynęły wody około ołtarza, aż i rów był napełniony wodą. 36I stało się, gdy był czas sprawowania ofiary śniednej, przystąpił Elijasz prorok, i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka, i Izraela! dziś niech poznają, żeś ty jest Bogiem w Izraelu, a jam sługa twój, a żem według słowa twego uczynił to wszystko. 37Wysłuchaj mię Panie, wysłuchaj mię, aby poznał ten lud, żeś ty Panie jest Bogiem, gdybyś zaś nawrócił serca ich.

 

38Tedy spadł ogień Pański, i pożarł całopalenie, i drwa, i kamienie, i proch; a wodę, która była w rowie, wysuszył. 39Co gdy ujrzał wszystek lud, upadli na oblicze swe, i rzekli: Pan jest Bogiem, Panci jest Bogiem. 40Tedy rzekł Elijasz do nich: Pojmajcie proroki Baalowe, a żaden niech z nich nie uchodzi. I pojmano je. A tak odwiódł je Elijasz do potoku Cyson, i tamże je pobił."

 

Ukochany, po wspólnym przeczytaniu tego pierwszego przejścia, spróbujmy wyciągnąć z niego jakieś wnioski:

 

4.1.1- Różnica między dziećmi Boga a dziećmi szatana

 

Dzieci Boże zawsze mają strach przed Bogiem i strach przed prawdziwymi Sługami Bożymi. Widzisz to na przykładzie Obadiasza. W jego strachu przed Bogiem i proroków Bożych, odmówił udziału w zbrodni kobiety czarownicy Jezabeli, a on ryzykował swoje życie, ratując niektóre z proroków Bożych, i opiekował się nimi w tajemnicy.

 

4.1.2- Duch Jezebel

 

Oficjalnie Jezebel nie miała władzy, ponieważ to nie ona była "królem"; była tylko żoną króla. Jednak, jak zauważyliście, w obliczu jej decyzji, król prawie nie istniał i był zupełnie bezsilny. Taka jest potęga Jezebel, to jest duch buntu, niesubordynacji i dominacji, która napędza kobiety służące szatana. Kiedy popełnisz wielki błąd poślubienia jednego z nich, twoja sprawa przypomina sprawę króla Achabowi. Wszystkie te kobiety opętane przez ducha szatana mają tylko jedno pragnienie wzniesienia się przeciwko autorytetowi Boga. Czyniąc to, kwestionują wszystkie prawa, ustawy i decyzje Boga. Właśnie dlatego widzicie ich dzisiaj, twierdząc, że równość między mężczyzną a kobietą.

 

Bóg zakazał kobiecie nauczania i sprawowania władzy nad mężczyzną. To przesłanie jest jasne w słowie Bożym. Jednak masz tysiące Jezabel dziś, którzy wzrosły przeciwko autorytetowi Boga, którzy nazywają i zrobić sobie mianem kobiety pasterzy, kobiety ewangelistów, kobiety nauczyciele, prophetesses, z niezależnych ministerstw, a nawet kobiety apostołów. Jest to element rozeznawania, który Pan wam daje. Wszystkie te kobiety, które nazywają się starszymi lub przywódcami kościelnymi, czyli które noszą jeden z wyżej wymienionych tytułów, lub które po prostu sprawują posługę z władzą nad mężczyznami w Kościele, są czarownicami. Są to demony posłane na świat, aby kusić Boga, uwieść i wprowadzić w błąd jak najwięcej ludzi, jak to możliwe.

 

Jeśli nadal byliście w niewiedzy i postępowaliście za takimi czarownicami, zabierając je, aby być sługami Bożymi, pokutujcie teraz i uciekajcie od nich szybko. Oni nie są sługami Bożymi, ale raczej agentami Piekła. Ucieknij od tych czarownic, jeśli byłeś w niewiedzy. Ponieważ teraz znasz prawdę, nie masz już wymówek.

 

4.1.3- Odsetek Prawdziwych sług Bożych wśród proroków szatana

 

Czyż nie uderza cię wielki odsetek proroków szatana w obliczu proroków Bożych? Gdybyśmy mieli mówić o proporcji, za każdym razem byłby jeden prorok Boga spośród kilkuset proroków szatana. Nie jest to zaskakujące, prawdziwych Dzieci Bożych jest niewiele na tym świecie. Świat jest pod kontrolą szatana, a on dzieli się tym panowaniem ze swoimi agentami.

 

4.1.4- Przyjęcie fałszywych proroków przez lud

 

Prorocy szatana są zawsze tymi, którzy są akceptowani przez władze i ludzi tego świata. Ponieważ te władze odrzuciły Boga i nie lubią nikogo, aby mówić do nich o Bogu, a ponieważ ludzie nie lubią Prawdy i wolą słuchać przyjemnych rzeczy, fałszywi prorocy są tymi, którzy są gotowi zaoferować im swój rodzaj poselstw.

 

4.2- Studium 1Królewska 22:1-38

 

"... 2I stało się roku trzeciego, że przyjechał Jozafat król Judzki, do króla Izraelskiego. 3Tedy rzekł król Izraelski do sług swoich: Nie wiecież, iż nasze jest Ramot Galaad? A my zaniedbywamy odebrać go z ręki króla Syryjskiego. 4Przetoż rzekł do Jozafata: Pociągnieszże ze mną na wojnę przeciwko Ramot Galaad? I rzekł Jozafat do króla Izraelskiego: Jakom ja, tak i ty; jako lud mój, tak lud twój; jako konie moje, tak konie twoje. 5Nadto rzekł Jozafat do króla Izraelskiego: Spytaj się proszę dziś słowa Pańskiego.

 

6A tak zebrał król Izraelski proroków około czterech set mężów, i rzekł do nich: Mamże ciągnąć na wojnę przeciwko Ramot Galaad? czy zaniechać? I odpowiedzieli mu: Ciągnij; bo je Pan da w ręce królewskie. 7Ale Jozafat rzekł: Nie maszże tu którego proroka Pańskiego, żebyśmy się go pytali? 8I rzekł król Izraelski do Jozafata: Jest jeszcze mąż jeden, przez któregobyśmy się mogli radzić Pana; ale go ja nienawidzę, bo mi nic dobrego nie prorokuje, jedno złe, Micheasz, syn Jemla. I rzekł Jozafat: Niech tak nie mówi król. 9 A tak zawołał król Izraelski komornika niektórego, i rzekł: Przywiedź tu rychło Micheasza, syna Jemlowego.

 

10 Między tem król Izraelski, i Jozafat, król Judzki, siedzieli na stolicach swoich, ... A wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. 11A Sedechyjasz, syn Chenaana, sprawił sobie rogi żelazne, i rzekł: Tak mówi Pan: Temi będziesz bódł Syryjczyki, aż je wyniszczysz. 12Także wszyscy prorocy prorokowali, mówiąc: Ciągnij do Ramot Galaad, a będzieć się szczęściło; albowiem je poda Pan w ręce królewskie. 13Tedy poseł, który chodził, aby przyzwał Micheasza, rzekł do niego, mówiąc: Oto teraz słowa proroków jednemi usty dobrze tuszą królowi; niechże będzie proszę słowo twoje, jako słowo jednego z nich, a mów dobre rzeczy.

 

... 15A gdy przyszedł do króla, rzekł król do niego: Micheaszu, mamyż ciągnąć na wojnę przeciw Ramot Galaad, czyli zaniechać? A on mu rzekł: Ciągnij, a będzieć się szczęściło; albowiem je poda Pan w ręce królewskie. 16I rzekł do niego król: A wieleż cię razy mam przysięgą obowiązać, abyś mi nie mówił jedno prawdę w imieniu Pańskiem? 17 Przetoż rzekł: Widziałem wszystek lud Izraelski rozproszony po górach jako owce, które nie mają pasterza; bo rzekł Pan: Nie mają ci pana; niech się wróci każdy do domu swego w pokoju. 18I rzekł król Izraelski do Jozafata: Izażem ci nie powiadał, że mi nie miał prorokować dobrego, ale złe?

 

19 A Micheasz rzekł: Słuchajże tedy słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na stolicy swojej, i wszystko wojsko niebieskie stojące po prawicy jego, i po lewicy jego. 20I rzekł Pan: Kto zwiedzie Achaba, aby szedł a upadł w Ramot Galaad? A gdy mówił jeden tak, a drugi inaczej; 21Tedy wystąpił duch, i stanął przed Panem, mówiąc: Ja go zwiodę. A Pan mu rzekł: Przez cóż?

 

22Odpowiedział: Wynijdę, a będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich proroków jego. I rzekł mu Pan: Zwiedziesz, i pewnie przemożesz. Idźże, a czyń tak. 23Przetoż teraz oto dał Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich proroków twoich, gdyż Pan wyrzekł przeciwko tobie złe. 24Tedy przystąpiwszy Sedechyjasz, syn Chenaana, uderzył Micheasza w policzek, mówiąc: Kiedyż odszedł Duch Pański odemnie, aby z tobą mówił?

 

25I odpowiedział Micheasz: Oto ty ujrzysz dnia onego, kiedy wnijdziesz do najskrytszej komory, abyś się skrył. 26I rzekł król Izraelski: Weźmij Micheasza, a wiedź go do Amona, starosty miejskiego, i do Joasa, syna królewskiego. 27I rzeczesz: Tak mówi król: Wsadźcie tego męża do więzienia; a dawajcie mu jeść chleb utrapienia i wodę ucisku, aż się wrócę w pokoju. 28Ale odpowiedział Micheasz: Jeźliże się wrócisz w pokoju, tedyć nie mówił Pan przez mię. Nadto rzekł: Słuchajcież wszyscy ludzie. ... 37A tak umarł król, a odwiezion jest do Samaryi, i pochowano go w Samaryi. 38A gdy umywano wóz w sadzawce Samaryjskiej, lizali psy krew jego, także gdy umywano zbroję jego: według słowa Pańskiego, które był powiedział.

 

Oto kilka innych lekcji, które wyciągamy z tego drugiego fragmentu:

 

4.2.1- Dobrowolny wybór do kłamstwa

 

Prorocy szatana dobrowolnie wybierają prorokowanie kłamstwa ludowi, aby odwrócić od prawdy wszystkich ludzi, którzy ich słuchają. Nie są więc ignorantami, wbrew temu, co zawsze myśleliśmy. Pan daje nam kolejny dowód w tych fragmentach. Wiedzcie więc, że wszystkie fałszywe nauki, które obecnie dają pastorzy szatana, nie są dowodem ich niewiedzy, ale dowodem ich niegodziwości. Celowo wybierają nauczanie kłamstw chrześcijanom.

 

4.2.2- Pragnienie usłyszenia kłamstw

 

władze tego świata uznają, kto jest prawdziwym sługą Boga, a kto nie jest. Ale czują się bardziej komfortowo z pastorów i kaznodziejów szatana, bo ci fałszywi prorocy prorokowali im to, co chcą usłyszeć. Słudzy szatana zwani pastorami, prorokami lub kaznodziejami, nigdy nie mówią władzom tego świata tego, czego Bóg od nich oczekuje. Wolą oni prorokować im dobro i uzyskać ich łaskę, ich przysługę.

 

Religijni również uznają, kto jest prawdziwym sługą Boga, który nie jest. Ale ponieważ nie są gotowi do wprowadzenia słowa Bożego w życie, wolą agentów szatana, który daje im nauki, aby je zabawiać, wiadomości, aby wzmocnić je w ich grzechy, obiecując im błogosławieństwa wszelkiego rodzaju, dla wszystkich tych, którzy będą wiernie dać wiele dziesięciny i ofiary. Wielu z tych tak zwanych chrześcijan, którzy podążają za tymi kaznodzieją i pastorami szatana nie są zatem niewinni, i nie są ignoranci. Znajdują one swoje zalety w tych szatańskich zgromadzeniach. Pan powiedział nam o tym w 2Tymoteusza 4:3-4.

 

W niezdolności do zaakceptowania i żyć w prawdzie, są wypełnione zazdrością dla kilku Prawdziwych Sług Boga, i uczynić je ich głównym celem do walki. Dlatego też wszyscy nieliczni prawdziwi Słudzy Boży, którzy pozostali wierni Bogu jak Eliasz i Micheasz wspomniani powyżej, są obiektem oszczerstw, plotek, zaklęcia, prześladowań, i bluźnierstw ze strony tych demonów.

 

4.2.3- Pycha, arogancja i uwodzenie agentów szatana

 

Ci pastorzy i inni prorocy demonów wiedzą, jak oszukiwać samych siebie i pchać swoją dumę i arogancja do granic możliwości. Z łatwością mówią one każdemu, kto chce ich wysłuchać, że Bóg do nich mówi, i że są tymi, przez których Bóg przemawia. Przykład fałszywego proroka Zedekiasza, syna Kenaanah, pomaga dobrze zrozumieć ten charakter agentów szatana. Demon ten ośmiela się uderzyć w Sługi Bożego i zapytać go, w jaki sposób duch Pana odszedł od niego, aby przemówić do Sługi Bożego. To po prostu zadziwiające. I z tą szatańską odwagą, w końcu sprawiają, że niektórzy chrześcijanie, którzy są słabi w wierze, wierzą, że naprawdę otrzymali jakiś autorytet od Boga. Dlatego niektórzy ignoranci biorą te demony za prawdziwych Sług Bożych.

 

4.2.4- Smutna rzeczywistość

 

To nie dlatego, że ludzie odmawiają wiary w Boga, że istnienie Boga może być wątpliwe. A fakt, że wszyscy odrzucają słowo Boże, nie unieważnia słowa Bożego. Nie dlatego, że Wielka liczba głosi i naucza kłamstwa, że to kłamstwo może stać się prawdą. Fakt, że nie wierząc w proroctwa Bożego, nie unieważnia te proroctwa, i nie uniemożliwi im się spełnić. Odwrócenie uszu od słuchania wyroku Bożego nie zapobiegnie temu wyrokowi, aby stał się skuteczny.

 

Król Achab, zamykając swoje serce, by nie wierzyć słowom Pana wypowiedzianym przez proroka, uwierzył, że może uciec. W końcu zrozumiał to kosztem swojego życia. On, który chciał pogardzić Sługą Bożym i jego słowa, i bezpiecznie wrócić z wojny za wszelką cenę, zmarł według słów proroka. Psy lizały jego krew, a prostytutki kąpały się w jego krwi, zgodnie ze słowem, jak słowo Pana zadeklarował.

 

Wszyscy agenci szatana, którzy wstają przeciwko Bogu i walczą z nami wierząc, że mogą z powodzeniem przekształcić Prawdę w kłamstwo, a wszyscy ci, którzy za nimi idą, zrozumieją to na swój koszt w najbliższych dniach. Niech wszyscy ci, którzy są z Boga pokutują, gdy jest jeszcze czas.

 

"3Tak mówi panujący Pan: Biada prorokom głupim, którzy idą za duchem swoim, choć nic nie widzieli! 4Izraelu! prorocy twoi są jako liszki na puszczy. … 6Widzą marność i wieszczbę kłamliwą; powiadają: Pan mówi, choć ich Pan nie posłał; i cieszą lud, aby tylko utwierdzili słowo swe." Ezechyjel 13:3, 4, 6.

 

5- CZAROWNICY

 

"1Dalej mówiąc, bracia moi! radujcie się w Panu. Jedneż rzeczy wam pisać mnie nie mierzi, a wam jest bezpiecznie. 2Upatrujcie psy, upatrujcie złych robotników, upatrujcie rozerwanie. 3Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie ufamy." Filipensów 3:1-3.

 

5.1- Różnica między czarodziejami i demonami

 

Demon jest nasieniem diabła, jak to już studiowaliśmy. Czarownicy przeciwnie, to ktoś, kto praktykuje czary, kto wie, jak używać i manipulować mocą szatana. Demon niekoniecznie jest czarodziejem. Wiele demonów nie jest czarnoksiężnikami, to znaczy nie zna praktyki czarów. Ale będąc nasieniem szatana, który jest własnością diabła, są to instrumenty szatana mogą być używane do woli. To właśnie z tego powodu demony są problemem dla ludu Bożego. Przeciwnie, czarownik jest niezwykle niebezpiecznym elementem dla ludu Bożego. Czarownicy nigdy nie tracą najmniej minuty. Kiedy są w kościele, mają tylko jedną misję, niszczą lud Boży tak szybko, jak to możliwe.

 

5.2- Czarownicy i ich Dzieła

 

Obecnie czarownicy są bardzo liczni w kościołach, a w większości są to kobiety. Wielu ma dary proroctwa, inni przejawiają talenty w muzyce. Spotykasz ich bardzo wiele w grupach głupstw, które nazywają grupami chóru, grupami pochwał, grupami kultu, grupami kobiet, grupami wstawiennictwa, nauczycielami szkół niedzielnych, itp. Rozpoznacie tych czarnoksiężników po ich przywiązaniu do próżności, do rzeczy świata, do poszukiwania chwały i do przedmiotów uwodzenia, takich jak pierścionki, bransoletki, łańcuchy i inne klejnoty, perfumy, itp. Oto element, który pomoże Ci rozpoznać niektóre z tych czarownic. Są one stale żucia gumy, nawet podczas biblijnych wiadomości.

 

Wielu z tych, których można nazwać liderami grup pochwały i uwielbienia, są wielkimi satanistycznego świra, potężnymi czarownikami. To dzięki ich inkantacjom i ich mocy hipnotyzmu uwodzą tłum; i słyszysz, jak ludzie wychwalają ich, mówiąc, że kiedy śpiewają, jest tyle namaszczenia, że "święty duch" zstępuje. I to właśnie ich piosenki przyciągają ludzi do kościołów. Pracują we współpracy z pastorami-czarownikami, aby pozyskać dla szatana ludzi, którzy uciekli ze świata. Nie dziwcie się, że wszystkie te kościołów zainwestowały dziś znaczne środki w instrumentyi innego sprzętu muzycznego. Czasami spotykasz kościoły, które są bardziej wyposażone w instrumenty muzyczne niż nocne kluby. Ukochane, nie myśl, że są szalone. Nie jest to niepotrzebna inwestycja, którą podejmują; to jest to, czego używają, aby utrzymać tłum w niewoli. Dlatego nawet gdy ludzie widzą wszystkie obrzydliwości, które mają miejsce w tych miejscach, nie mogą podjąć decyzji, aby przestać tam jechać. Są one połączone i całkowicie uwodzone.

 

Większość kobiet, które nazywasz prorokinią w zgromadzeniach, to przerażające wampiry. Kobiety, które są albo demonami wodnymi, demonami leśnymi, albo demonami cmentarza. A proroctwa, które dają, są proroctwa sfabrykowane w świecie ciemności. To właśnie z tym wszystkim te kobiety-czarownice są akceptowane w zgromadzeniach. Działają w taki sposób, aby zostać przyjętym i docenionym przez pastorów. Z ich "Dary duchowe" są oślepiające ludzi do tego stopnia, że nawet gdy robią duże błędy, wszystko pozostaje niezauważone, nikt nie robi sprawy.

 

Ci czarownicy zawsze starają się integrować, nie tracąc czasu na różne aspekty zgromadzeń, aby szybko zainicjować i zniszczyć nieliczne Dzieci Boże, które są w tych miejscach. Podczas gdy jedni rozpoczynają inicjowanie dorosłych, inni koncentrują się na dzieciach. Dlatego jest to dość ryzykowne dla dziecka Bożego, aby pozostać w zgromadzeniu, które działa na podstawie fałszywej doktryny.

 

Oto kolejne zaklęcie i inkantacjom, które ci spośród nich, którzy nazywają się sługami Bożymi, czynią na ludu Bożego. Za każdym razem, gdy czarnoksiężnicy odwiedzają zgromadzenia, zapraszają przed siebie ludzi do modlitwy za nich, nazywając ich po kategoriach. W różnych kategoriach, które nazywają z przodu, istnieje kategoria osób, które nie są jeszcze w związku małżeńskim. Mówią im, że będą modlić się za nich o ślub. Robią zaklęcia i inkantacjom na nieświadomych ludzi, oszukując ich, że modlą się do Boga, aby dać im partnera. Gdy tylko odwrócą się plecami, ludzie, za których się modlili, zaczynają płonąć i nie mogą już dłużej się powstrzymywać; z zapałem zaczynają szukać partnera.

 

5.3- Dlaczego czarownicy działają dziś swobodnie w Zgromadzeniach?

 

To z powodu fałszywych doktryn. Bóg nie ma miejsca w Ewangelii kłamstwa. Tylko pod osłoną fałszywej doktryny czarownicy mogą swobodnie działać, ponieważ w fałszywej doktrynie stworzono struktury, które są dla nich korzystne: stworzono modele, które nie mają nic wspólnego z modelem Jezusa Chrystusa: Rytmiczne i kadencyjne programy uwielbienia, ludzie, którzy zastępują Ducha Świętego, wyznaczając za każdym razem, kto ma śpiewać, kto ma prorokować, kto ma się modlić, co ma mówić modlący się, kiedy ma stać, a kiedy siedzieć, kiedy zamknąć oczy, a kiedy je otworzyć, kiedy podnieść ręce, a kiedy je opuścić. ..

 

W niektórych z tych sekt, nawet hymny i pieśni, które powinny być śpiewane, są wybierane z dużym wyprzedzeniem. Jeśli w ciągu tygodnia pójdziesz do sali, gdzie mają swoje usługi, znajdziesz na tablicy numery hymnów, które będą śpiewane w niedzielę. Niektórzy określają nawet poza tymi wybranymi numerami piosenkę, której towarzyszyć będzie fortepian, a tej, której nie będzie. To są ludzie ducha świętego. Święty Duch Boży nie ma nic do zrobienia wśród nich. Mogą wszystko zrobić sami. Mogą programować wszystko, doskonale koordynować wszystko. Dla nich Jezus zmarnował swój czas, wysyłając nam Ducha Świętego.

 

Stworzyli oni szkoły biblijne i instytuty biblijne, różne grupy głupstw, które nazywane są grupami chóralnymi, grupami pochwał, grupami kultu, grupami wstawiennictwa, grupami modlitewnymi, grupami kobiet, grupami młodzieżowymi, grupami duchowego uwolnienia, grupami "uzdrawiania duszy", grupami woźnych, grupami doradczymi, grupami sprzedaży "Płyty kompaktowe", grupami sprzedaży książek, grupami sprzedaży książek, grupami ewangelizacji, grupami komandosów, grupami szkół niedzielnych nauczycieli itp. Zastanawiam się, w jakiej Biblii znaleźli wszystkie te szaleństwa. I to, co jest zdumiewające, to fakt, że we wszystkich tych grupach nigdy nie znajdziecie grupy do czytania Biblii.

 

Pastorzy czarodzieje robią wszystko, aby Dzieci Boże nie mogły czytać swoich Biblii. Zawsze organizują się, aby rozpraszać Dzieci Boże i marnować swój czas na bezużyteczne rzeczy. Większość z tych pastorów czarodziejek gra muzykę. Muzyka jest jednym z głównych środków uwodzenia, jakie mają. Nieustannie organizują zajęcia muzyczne i próby. Zachęcają wiernych do nauki gry na różnych instrumentach muzycznych, takich jak gitara, fortepian itp. A ci biedni wierni poświęcają swój czas na praktykę, naukę narzędzi. Pozwalają się pochwalić dumą i arogancją stania przed publicznością, by śpiewać, i nie mają czasu na czytanie i medytowanie Słowa Bożego.

 

W ten sposób ci agenci szatana trzymają wiernych w niewoli w więziach ignorancji. Wiedzą, że gdybyś czytał Biblię, znałbyś prawdę, a prawda uwolniłaby cię. Dlatego stosują wszystkie metody uwodzenia i rozpraszania uwagi, aby zapobiec spędzaniu czasu w tym, co może uratować waszą duszę, w tym, co może otworzyć wam oczy. Instrumenty muzyczne stały się Biblią tych czarodziejów. W tych fałszywych zgromadzeniach mamy także nominacje oparte na łakomstwo, rozważania oparte na poszukiwaniu dóbr materialnych, cielesne zarządzanie rzeczami duchowymi, poselstwa inspirowane pragnieniem pieniędzy i oszustwem.

 

Jak tylko przybędziesz na te zgromadzenia, jeśli jesteś kierownikiem korporacyjnym, zostaniesz mianowany diakonem lub przywódcy Kościoła. Jeśli jesteś biznesmenem, zostaniesz mianowany diakonem lub przywódcy Kościoła. Jeśli jesteś trochę bogaty materialnie, zostaniesz mianowany diakonem lub przywódcy Kościoła, lub byłego lub lidera któregokolwiek z tych grup szaleństwa, które stworzyli. A jeśli jesteś biedny, to nawet jeśli umrzesz, ludzie tego nie zauważą. Wszystkie te struktury są szatańskie i szatan używa ich do woli. W takich strukturach Dziecko Boże nie jest w ogóle chronione. "17Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a Ja was przyjmę. 18I będę wam za Ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący." 2Koryntów 6:17-18. "Wtedy usłyszałem inny głos z Nieba: "I słyszałem inszy głos z Nieba mówiący: Wynijdźcie z niego, ludu mój! abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego." Objawienie Jana 18:4.

 

5.4- Pułapki, których należy unikać

 

Duchowe Wyzwolenie: Wiedz, że za każdym razem, gdy złapiesz czarownice, które utknęły, przebierają się za niewinnych ludzi, którzy proszą o duchowe wyzwolenie. Nigdy nie wpaść w pułapkę modlitwy za takie wampiry. Po prostu marnujesz swój czas. Są to demony i nigdy nie uda ci się ich dostarczyć. Jest to kolejna sztuczka, aby opróżnić cię duchowo, lepiej cię oszukać i uwodzić cię dobrze. Teraz pozwólcie, że powiem wam różnicę między czarownicami, którzy mogą być uwolnieni od więzi szatana, a tymi, których nie można uwolnić od więzi szatana. Są czarownicy nasienie Boga i czarownicy nasienie szatana. Czarownicy nasienia Bożego mogą być uwolnieni z więzów szatana, czarownicy szatana nasienia są demonami i w żadnym wypadku nie mogą być uwolnieni z więzów szatana.

 

5.5- Jak rozpoznać czarnoksiężnika, który jest nasieniem Boga?

 

Czarodziej, który jest z potomstwa Bożego, jest czarodziejem tylko na świecie, to znaczy, że jest czarodziejem tylko wtedy, gdy nie zna jeszcze Pana Jezusa Chrystusa. Wiedz, że aby zostać czarodziejem, musisz tylko mieć nieszczęście, aby się urodzić lub dorastać w środowisku, w którym ludzie praktykują czary. W takich środowiskach, możesz być wszczęte do czary łatwo. Oznacza to, że nie można łatwo powiedzieć, czy poganin, który jest czarownikiem jest demonem, czy też może zostać uwolniony. To właśnie dzięki Ewangelii rozeznawanie staje się jasne. Czarownik, który jest nasieniem Bożym, kiedy spotyka się z Ewangelią, daje swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, pokutuje z uczciwym sercem, wyznaje swoje dzieła, i uzyskuje duchowe uwolnienie. Dlatego nigdy nie spotkasz nasienia Boga praktykującego czary w Kościele.

 

5.6- Jak rozpoznać czarnoksiężnika, który jest Nasieniem Szatana?

 

Wręcz przeciwnie, demony, które już studiowaliśmy, są kłamcami. Aby przyjść i zaszkodzić kościołom, udają, że przyjmują Ewangelię. Celowo ukrywają swoje czary i sprawiają wrażenie, że są prawdziwymi chrześcijanami. Są gorliwi w uwodzeniu ludu Bożego, aby działać swobodnie. Następnie spędzają czas niszcząc zgromadzenie przy pomocy licznych zaklęć i inkantacjom. To oni swoimi zaklęciami tworzą podziały w zgromadzeniach, oszczerstwa, kłótnie, skandale, rozwody, zniechęcenia, chłodzenie dla dzieła Bożego, cudzołożników, wszeczeństwa, choroby, zgony itp.

 

To oni przez swoje inkantacje tkają fałszywe małżeństwa między sobą a prawdziwymi dziećmi Boga. Są to ci, którzy przez ich czary fabrykują fałszywe proroctwa i fałszywe wizje, które są na ogół u źródeł złych małżeństw, i inne błędy w zgromadzeniach. To właśnie one inicjują dzieci do czarów w zgromadzeniach. Udało im się nawet wtajemniczyć dorosłych w czary. Kiedy Pan z miłości do Swojego ludu ujawnia je, albo przez proroctwo, albo przez sen, albo poprzez objawienie, przez wizję, albo przez słowo wiedzy, te czarownice czują się odsłonięte, udają, że żałują swoich działania i żądanie duchowe uwolnienia. Większość z nich to kobiety. Powtarzam raz jeszcze, nie wpaść w pułapkę modlitwy za te wampiry. Szybko wyprowadzić ich ze Zgromadzenia.

 

Czarownice te spędzają czas niosąc dzieci, dając słodycze i inne drobne prezenty dla dzieci, przedmioty, na których zrobili zaklęcia i ich inkantacjom. Spędzają czas na sondowaniu braci, aby zobaczyć, kto jest w potrzebie, aby lepiej zaplanować rodzaj pułapki, którą należy zadać. Czarownice te spędzają swój czas oferując prezenty dla ludzi w zgromadzeniu, aby ich uwieść i zdobyć ich zaufanie. A gdy przyjadą do kościołów, robią zaklęcia lub inkantacjom, aby być akceptowane w różnych grupach, ogólnie jako liderzy, aby lepiej działać i kontrolować sytuację.

 

Ich prace są tak liczne, że nie mogę o wszystkim wspomnieć. Jedyną rzeczą, jaką mogę jeszcze państwu powiedzieć, jest to, że czarownice działają tylko wtedy, gdy znajdą odpowiednie ramy lub środowisko, które jest dla nich korzystne. A otoczenie jest dla nich odpowiednie tylko w środowisku, w którym Prawda jest porzucona na korzyść kłamstw, na korzyść fałszywej doktryny. Dzieci Boże są strasznie zagrożone w zgromadzeniach, w których działają ci czarownicy. Wiedz, że każdy kościół o dużej liczbie ludzi jest idealnym miejscem dla czarodziejów. Każdy kościół o światowej strukturze, jest idealną oprawą dla czarodziejów. Każdy kościół, którego programy są organizowane i planowane przez mężczyzn, jest idealnym miejscem dla czarodziejów. Każdy kościół z rutynowymi programami jest idealną oprawą dla czarodziejów. Każdy kościół, który neguje dary Ducha Świętego, jest idealną oprawą dla czarodziejów. Dlatego, "... Wyjdźcie z niej, ludu mój, abyście nie dzielili się jej grzechami, abyście nie otrzymali żadnej z jej plag." Objawienie Jana 18:4. Wyjdź ze środka wszystkich tych kościołów, których drzwi są szeroko otwarte dla szatana i jego agentów. Przygotujcie się sami; Pan jest u drzwi. Wkrótce zabrzmi trąbka. "17... Wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a Ja was przyjmę. 18I będę wam za Ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący." 2Koryntów 6:17-18.

 

5.7- Oto Kilka innych pułapek, które czarownice zastawiają dla ciebie w zgromadzeniach

 

Płacz: Najlepszą bronią czarownic jest płacz. Kiedy już ich złapiesz, płaczą tak bardzo, że znów jesteś zdezorientowany. Uwodzą cię łzami i zadajesz sobie pytanie, czy to, co Bóg ci objawił, jest całkiem dokładne. W końcu masz wątpliwości co do wszystkich dowodów, które masz przed sobą. I wiedzą, jak płakać, i mają łzy dostępne, gotowe płynąć jak strumień. Ukochany, bądź ostrożny! Nigdy więcej nie wpaść w pułapkę tych agentów Piekła.

 

Litości: Jednym z ich trików jest przyciąganie litości. Często będziesz widzieć, jak przychodzą i krzyczą: "Proboszczu, módl się za mnie, módl się za mnie...," zachowując się tak, jakby byli strasznie cierpiący i mogli umrzeć. Ukochany, nie wpadaj w pułapkę tych wampirów. Są to zaklęcia I inkantacjom, które robią na tobie. Inni zawsze proszą o te same modlitwy. Zawsze modlicie się za te czarownice, a te czarownice nigdy nie są odciążone. Inni zawsze potrzebują duchowe uwolnienie i nigdy nie są dostarczani.

 

Duchowe Uwolnienie: Te czarownice wiedzą jak wykorzystać twój ignorancję. Przychodzą za każdym razem, udając ludzi, którzy potrzebują duchowe uwolnienie. A ponieważ te czarownice wiedzą, że jesteś całkowicie ślepy dzisiaj, oni na pewno pułapkę Ciebie. Przychodzą ze współudziałem wielu innych demonów, tworzą spektakl, który cię wyczerpuje, marnują czas i rujnują twoją duchową moc. Jak te czarownice znają naiwność wielu pasterzy dziś, niektóre z tych czarownic przyjść do Ciebie z dobrze przygotowane ubrania z wyprzedzeniem, bez bielizny. Gdy tylko zaczniecie się modlić za te czarownice przez ignorancję, te czarownice upadną i przewrócą się na ziemi, i zorganizują się, aby się odsłonić, aby zanieczyścić was swoim zgniłością.

 

Spowiedź grzechów: Po tych naukach zrozumiesz, że kiedy odwrócisz się od doktryny Chrystusa, aby nauczać fałszywych doktryn, które nie mają nic wspólnego z Biblią, płacisz za to cenę. Szatan wykorzystuje każdą wykolejkę, każdą fałszywą doktrynę, którą wymyśliłeś. Pastorzy demonów stworzyli to, co nazywają "lekarstwem duszy, uzdrowieniem duszy", a wielu pastorów Boga, z powodu niewiedzy, również postępuje zgodnie z tą szatańską doktryną. To stało się moda we wszystkich koszach na śmieci zwanych dzisiaj kościołami. Każdy, kto przychodzi po raz pierwszy, musi przejść przez swoje "lekarstwo duszy".

 

Czarownice wiedzą dobrze, jak wykorzystać swoją głupotę. Za każdym razem przychodzą do ciebie po swoje "uzdrowienie duszy" z kłamstwami i szorstkością dobrze przygotowanymi z góry. A gdy dajesz im szansę, opowiadają ci wiele bezbronnych i ohydnych nieczystości i brudu wszystkich rodzajów, aby całkowicie zabrudzić twoje myśli, zanieczyścić cię i trzymać cię w niewoli z tymi zabrudzonymi myślami aż do dnia, w którym Pan cię od nich uwolni. Ukochany, uciec od fałszywej doktryny, a będziesz uciec od pułapek szatana i jego agentów.

 

Uwodzenie: Wiele osób chodzi do kościołów w krótkich spódnicach, z inną szatańską sukienką, z wszelkiego rodzaju makijażem, czerwonymi ustami, obrazami na oczach, narysowanymi rzęsami, pudrem na twarzach, ekstrawaganckimi fryzurami, kolorowymi włosami, dziwaczną, wystawną i ekstrawagancką sukienką oraz wszelkimi formami uwodzenia, aby uwieść Dzieci Boże i wprowadzić je w cudzołóstwo i fornicje, czyli stosunków seksualnych poza małżeństwem.

 

Znajdziesz tych, którzy farbować włosy w różnych kolorach, aby dopasować albo ich ubrania, buty, lub ich lakier do paznokci, lub ich kolczyki, itp. Są tacy, którzy zmieniają lakier do paznokci, aby dopasować kolor kolczyków, toreb lub dużych pasów, które noszą. Są też tacy, którzy wyrywają brwi, a w miejscu włosów rysują linię czarnym ołówkiem. Poznasz je również z różnymi klejnotami uwodzenia, pokusami biżuterii: Kolczyki, łańcuszki na szyi, łańcuszki na stopach, łańcuszki na ramionach, pierścionki...

 

Widzisz je przypominające dziewczyny z klubu nocnego. Powodem, dla którego nie mogą już dziś zakrywać głowy, jest to, że uwodzicielskie fryzury, które tworzą na głowie, muszą być widoczne. Kiedy stoisz przy drodze w niedzielę rano, ponieważ niedziela jest jedynym dniem szaleństwa, masz wrażenie, że jesteś przy drodze w sobotę wieczorem, kiedy wielu ludzi idzie do klubów nocnych. Kiedy idziesz na niektóre z tych zgromadzeń w niedzielę rano, ponieważ tylko w niedzielę spotykają się one, masz wrażenie, że jesteś w klubie nocnym w sobotnią noc. Czasami w tak zwanych żywych kościołach jest więcej ekstrawagancji niż w klubach nocnych. Jest to ohyda, której brakuje przymiotnika.

 

"21Nie posyłałem tych proroków, a wszakże bieżeli; nie mówiłem do nich, a wszakże oni prorokowali, 22Bo gdyby byli stali w radzie mojej, tedyby byli ogłaszali słowa moje ludowi memu, a byliby ich odwracali od drogi ich złej, i od złości spraw ich." Jeremijasz 23:21-22.

 

6- PROSTYTUCJA

 

"14Lecz chwała Bogu, który nam zawsze zwycięstwo daje w Chrystusie i wonność znajomości swojej objawia przez nas na każdem miejscu. 15Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną; 16Tymci wonnością śmierci na śmierć, ale onym wonnością żywota ku żywotowi; lecz do tego, któż jest sposobny? 17Bo nie jesteśmy jako wiele ich, którzy fałszują słowo Boże; ale jako z szczerości, ale jako z Boga, przed oblicznością Bożą o Chrystusie mówimy." 2Koryntów 2:14-17

 

6.1- Prostytutki Kościoły

 

Kiedy dzisiaj odwiedzasz te zgromadzenia, nie możesz już rozróżnić, kto jest kobietą, a kto mężczyzną. Wszystkie są w spodniach. Gdy tylko weźmiesz je z powrotem, niektórzy powiedzą ci, że Bóg patrzy tylko na serce; inni mówią ci, że nadal żyjesz pod prawem; jeszcze inni mówią, że nie ma dowodów na to, że spodnie są odzieżą męską; najmądrzejsi tłumaczą ci raczej, że istnieją spodnie "modelki damskiej". Dla tych, którzy chcą się bać Boga, wiedzcie, że obrzydliwością jest przed Bogiem, przebywanie wśród świętych, bez możliwości wyraźnego rozróżnienia między kobietą a mężczyzną. Kiedy idziesz na Kościoły demonów, nie jesteś w stanie odróżnić, kto jest mężczyzną, a kto kobietą. Mężczyźni i kobiety są podobni, w spodniach, mają plecione włosy, przebite uszy w kolczyki, itp. Widzisz mężczyzn o długich włosach, czasami związanych za głową, widzisz kobiety o krótkich włosach, itp.

 

Kiedy idziesz na zgromadzenie zakonników, którzy unikają niektórych obrzydliwości, o których właśnie wspomniałem, nadal nie możesz zrobić różnicy co do tego, kto jest mężczyzną, a kto kobietą. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety są w spodniach. Czasami mężczyźni noszą kapelusze, gdy kobiety mają odkryte głowy. Nie są w stanie pozostać wiernymi Bogu w najmniejszych rzeczach. Nie są w stanie odróżnić się od tych, którzy jawnie postanowili szydzić z Boga; nie są w stanie zachowywać się jak światło świata; nie są w stanie zachowywać się jak sól ziemi; nie są w stanie być wzorem dla świata. Gdzie więc jest różnica między wami, którzy twierdzą, że znają Boga, a poganami, którzy jeszcze Go nie znają? A kiedy zwracasz uwagę tych religijnych ludzi na te błędne drogi, pokazują oni, że nadal jesteś pod prawem. Wszystko, czego ludzie nie chcą zastosować w praktyce, wrzucają do prawa. Mają dziś śmietnik zwany "prawem", do którego wrzucają wszystkie aspekty Słowa Bożego, których praktyka im nie odpowiada. Niech Pan dotknie serc Swoich Dzieci!

 

6.2- Co Bóg mówi o kobiecej sukience?

 

5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 22:5 "Niech nie bierze niewiasta na się szat męskich, ani niech się nie obłóczy mąż w szatę niewieścią; albowiem jest obrzydliwością Panu, Bogu twemu, kto by to czynił." Wiedzcie, że Bóg celowo uczynił człowieka tym, kim jest, a kobietą - tym, kim jest. Bóg, który dobrowolnie uczynił mężczyznę i kobietą innymi, postanowił zaznaczyć tę różnicę nawet w swoich ubraniach. Jeśli boisz się Boga, nie próbuj udowadniać Mu, że rozumujesz lepiej niż On. Ci, którzy próbują sprowokować argumenty na temat spodni, muszą odwoływać się do historii i zrozumieją, że to na początku tego ostatniego pokolenia miało przygotować panowanie antychrysta, że kobiety zaczęły nosić spodnie. To był znak kobiecej emancypacji s, czyli oznaką buntu w Boga wzroku s. Wiedzcie, że to, co nazywacie tutaj emancypacją, jest niczym innym, jak prawdziwym buntem przed Bogiem.

 

1Tymoteusza 2:9-10 "9Także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym ze wstydem i skromnością zdobiły, nie z trefionemi włosami, albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownemi, 10Ale (jako przystoi niewiastom, które się ozywają do pobożności), dobremi uczynkami."

 

1Piotra 3:3-6 "3Których ochędostwo niech będzie nie ono zwierzchne, w splecieniu włosów i obłożeniu się złotem, albo w ubieraniu się w szaty: 4Ale on skryty serdeczny człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożem kosztowny. 5Albowiem tak niekiedy i one święte małżonki, które nadzieję miały w Bogu, zdobiły się, będąc poddane mężom swoim. 6Jako Sara była posłuszną Abrahamowi nazywając go panem; której wy stałyście się córkami, gdy dobrze czynicie, nie bojąc się żadnego postrachu."

 

W tych zgromadzeniach prostytutek, kobiety nie zakrywają głowy. Agenci szatana nauczyli ich, że ich włosy są wystarczające jako zasłona. Tymczasem, gdy czytasz 1 List do 1Koryntów 11, nauczanie jest absolutnie jasne. Spójrzmy jeszcze raz na tym nauczaniu razem:

 

6.3- 1Koryntów 11:3-16

 

"3A chcę, abyście wiedzieli, iż każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusową Bóg. 4Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję. 5I każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoję; boć to jedno, a toż samo jest, jakoby ogolona była. 6Albowiem jeźli się nie nakrywa niewiasta, niechże się też strzyże; a jeźli szpetna rzecz jest niewieście, strzyc się albo golić, niechże się nakrywa. 7Albowiem mąż nie ma nakrywać głowy, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą; ale niewiasta jest chwałą mężową. 8Bo mąż nie jest z niewiasty, ale niewiasta z męża. 9Albowiem mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża. 10A przetoż niewiasta powinna mieć władzę na głowie dla Aniołów. 11A wszakże mąż nie jest bez niewiasty, ani niewiasta nie jest bez męża w Panu. 12Albowiem jako niewiasta z męża jest, tak też mąż przez niewiastę; jednak wszystkie rzeczy są z Boga. 13Sami u siebie rozsądźcie, przystoili niewieście bez nakrycia modlić się Bogu? 14Azaż was i samo przyrodzenie nie uczy, iż mężowi, gdyby włosy zapuszczał, jest mu ku zelżywości? 15Ale niewiasta, jeźli zapuszcza włosy, jest jej ku poczciwości, przeto iż jej włosy dane są za przykrycie. 16A jeźliby się kto zdał być swarliwym, my takiego obyczaju nie mamy, ani zbory Boże."

 

Za każdym razem agenci szatana zostawiają wszystko, co jest nauczane od wiersza 3 do wiersza 14, i trzymają się wiersza 15, które zniekształcają, jak czynią inne pisma święte, za każdym razem, że im to nie odpowiada. W wersecie 15 Pan nadal dobrze przypomina nam o miejscu kobiety w Jego planie. Od stworzenia Bóg dał kobiecie pozycję podporządkowania się mężczyźnie. A długie włosy kobiety są po to, by za każdym razem przypominały jej o jej pozycji w stosunku do mężczyzny, który jest jej przywódcą. Oznacza to, że w naturalny sposób kobieta z długimi włosami zostaje zakryta przed mężczyzną. Ponieważ te włosy zostały jej dane jako welon, czyli na znak uległości. Ale w obecności Boga, Kobieta musi pokryć głowę, która nie ma nic wspólnego z zakryciem, że jej włosy reprezentują. A ponieważ Szatanowi nigdy nie uda się odwrócić uwagi od Słowa Bożego, wersety 5 i 6 czynią tę naukę bardziej niż jasną i zamykają usta tym demonom na dobre.

 

Aby lepiej zrozumieć głupotę tych pastorskich czarodziejów, którzy uparcie demonstrują, że zasłona, o której tutaj mówimy, to kobiece włosy, zapraszam do zrobienia tego małego sprawdzenia. W wersetach 5 i 6, zastąpić każde słowo "zasłona", które napotkasz, słowem "włosy", a otrzymasz następujący wynik: Werset 5: Każda kobieta, przeciwnie, która modli się lub prorokuje, głowa "bez włosów", hańbi jej głowę: Jest tak, jakby była ogolona. Werset 6: Jeśli kobieta "nie ma włosów", pozwól jej również obciąć włosy. Teraz, jeśli haniebne dla kobiety jest obcinanie włosów lub golenie, pozwól jej "..." Pozwolę ci wypełnić pustkę.

 

Właśnie odkryliście tam wielki idiotyzm agentów szatana. Próbując przeinaczać słowo Boże, aby wprowadzić ludzi w błąd, czynią siebie bardzo głupimi. Innymi słowy, aby odnieść sukces w przekręcaniu znaczenia słowa Bożego w celu zgubienia tych, którzy za nimi podążają, demony te są zmuszone do flirtu z imbecylizmem, jak to właśnie zobaczyliście.

 

Pomimo tego, że Bóg zdecydował się na to, aby nauczanie to było całkowicie jasne, pastorzy demonów, którzy są tam tylko po to, aby przeciwstawiać się Bogu, nie brakuje tego, co powiedzieć, aby sprowadzić na manowce Dzieci Boże. Niektóre demony powiedzą ci, że to było dla Koryntian, tłumacząc ci bzdury, inni powiedzą ci, że to Paweł to powiedział.

 

6.4- Inne elementy do rozpoznawania pastorów demonów

 

6.4.1-"To Paweł powiedział" - "To był dla Koryntian

 

Ukochany tym innym elementem, rozpoznacie pastorów czarownic: Kiedy spotkasz pastora, który odwraca cię od Słowa Bożego, mówiąc ci, że "To Paweł powiedział" lub że "To był dla Koryntian", wiedz, że masz do czynienia z demonem. W Biblii nie ma słowa Piotra, nie ma słowa Jana, nie ma słowa Jakuba, nie ma słowa Pawła. Cała Biblia jest Słowem Bożym. Pamiętajmy również, że w Biblii nie ma słowa dla Koryntian, nie ma słowa dla Galatów, nie ma słowa dla Efezjan, całe Słowo Boże jest adresowane do każdego Dziecka Bożego i każdy prawdziwy Sługa Boży, nasienie Jezusa Chrystusa, zna je. Nigdy więcej nie wpadniesz w pułapki demonów, których jedyną misją jest przeciwstawienie cię Bogu, abyś został trafiony.

 

Jest to kolejny element, który pomoże Ci rozpoznać pastorów czarodziejów. Ilekroć nie są w stanie poprzeć głupoty, której nauczają Biblią, mówią ci, że "niektóre manuskrypty mówiły, że...".Gdy tylko spotkasz pastora, który odwraca cię od Słowa Bożego, mówiąc ci, co powiedziały pewne manuskrypty, wiedz, że masz do czynienia z demonem. Oni nie znają Biblii, którą Bóg nam pozostawił, ale twierdzą, że znają inne rękopisy. Biblii, jedynej książki, którą Bóg nam udostępnił, nie są w stanie zrozumieć, a wręcz uczą, co mówią inne manuskrypty. Dzięki temu rozpoznasz demony.

 

6.4.2- "On ukradł moich członków"

 

Oto język, którym rozpoznasz sługi szatana: "Ukradł moje członki". Jak tylko usłyszysz tak zwanego pastora trzymającego ten język, wiedz, że jest demonem. Wszyscy są tak napędzani łakomstwo, że rzeczy Boże są dla nich zupełnie dziwne. Spędzają swój czas na kłótniach z mężczyznami o to, co nazywają dziesięcinami i ofiarami. Stają się wrogami siebie nawzajem, oskarżając się nawzajem o to, co nazywają "kradzieżą członków"; to prawdziwy obrzydliwy język, ohydny język. Mężczyźni stali się ich własnością.

 

I za każdym razem, gdy ich spotykasz, nie musisz spędzać z nimi dziesięciu minut, zanim usłyszysz ten głęboki płacz ich serc, to westchnienie, którego nie mogą powstrzymać się od wyrażenia: "To moi członkowie są w kościele tego a tego" Taki a taki ukradł moje członki "; "Mój kościół był wcześniej pełny, kiedy przyszedł, ukradł wszystko"."Ten pastor, to złodziej dusz"; "On mnie już nie woła, bo ukradł mi dusze". Biblia mówi nam, że każdy z nas ma jedną duszę, ale te demony mają wiele dusz. Robią wszystko, aby utrzymać ludzi w niewoli, z powodu dziesięciny i ofiar.

 

6.4.3- Stawiają swoje żony ponad wszystkie inne

 

Będziesz je rozpoznawać. Te psy stawiają swoje żony ponad wszystkimi innymi. Jeśli nazywają się apostołami, ich żony będą apostołami asystentami, jeśli nazywają się pastorami, ich żony będą pastorami asystentami, itp. Mają duże zgromadzenia z tysiącami zwolenników, z setkami mężczyzn. Ale gdy ich tam nie ma, ich żony kontrolują zgromadzenie. Jest kilka lisów, trochę mądrzejszych, które, aby udowodnić ludziom, że szanują instrukcje, zgodnie z którymi kobiety nie powinny przejąć kontroli nad mężczyznami, zamiast tego wyznaczyły swoje żony jako "nauczyciele dla kobiet". Inne większe demony sprawiły, że ich żony nazywane były "Pierwszymi Damami". Istnieją jeszcze bardziej ekstrawaganckie pary demonów, w których mężczyzna jest raczej pastorem, a to jego żona przyjmuje tytuł apostoła. Dlatego to czarownica rozdaje tytuły w kościele i daje swojemu małemu demonicznemu mężowi tytuł, który chce. To ona przekazuje słowo mężowi w kościele, kiedy chce. Oto jak daleko zaszła ta ohyda. Dzięki temu nie trzeba wam mówić, że żyjemy w czasach ostatecznych. Jeśli wierzycie, że jesteście z Boga, wynoście się z tych wszystkich śmietników zwanych kościołami i uświęcajcie swoje życie na uprowadzenie Kościoła.

 

Biblia mówi: Jak we wszystkich kościołach świętych, niech kobiety milczą w zgromadzeniach. Ale w kościołach demonów obrzydliwość jest dozwolona. Dlatego Izebel może zrobić wszystko, co chcą. Są stale z przodu z mikrofonem w dłoni. Usłyszysz, jak wydają rozkazy mężczyznom; "Teraz Wstań, będziemy śpiewać... usiąść..." Aby wyprowadzić cię na manowce, demony powiedzą ci o Kathryn Kuhlman, o Deborze, o kobietach, które jako pierwsze ujrzały Jezusa po zmartwychwstaniu, o wersecie z Joela 2:28, który mówi: "A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą.", itp. Inne demony powiedzą ci, że Samarytanka w Jana 4 była pierwszą kobiet ewangelistką.

 

Pamiętaj raz na zawsze, że kobiety nie mają prawa uczyć lub przejąć władzy nad mężczyznami. Nie wpadnijcie więc w sidła demonów. Wszystko, co nazywasz "pasterzami kobiet", "kobiet ewangelistkami ", "kobiet nauczycielami ", kobiet prorokinią, które mają posługę nie zależną od lokalnego zgromadzenia, " kobiet apostołkami " czy po prostu "Przywódcy Kościoła lub kobiety starożytne Kościoła", to czarownice ; są agentami Piekła. Kto ma uszy do słuchania, niech go usłyszy. A jeśli ktoś lubi rzucać wyzwania, nie mamy tego nawyku, ani kościołów Bożych.

 

"33Albowiem Bóg nie jest powodem nieporządku, ale pokoju, jako i we wszystkich zborach świętych. 34Niewiasty wasze niech milczą we zborach; albowiem nie pozwolono im, aby mówiły, ale aby poddanemi były, jako i zakon mówi." 1Koryntów 14:33-34. "Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkiem poddaństwem. Bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu." 1Tymoteusza 2:11-12.

 

6.4.4- Zeznania

 

Daję wam dwa świadectwa, abyście pokazali, do jakiego stopnia demony są zimną krwią, kiedy sprzeciwiają się Bogu.

 

Pierwsze Zeznanie: Pewnego dnia zostałem zaproszony na małe spotkanie tak zwanych przebudzonych chrześcijan, którzy uciekli przed szaleństwem tych zgniłych kościołów i którzy zamiast tego zbierają się w swoich domach, aby się modlić. Kiedy przybyłem, zdałem sobie sprawę, że ci "oświeceni bracia", którzy uciekli przed ślepotą z wielkich zgromadzeń, byli nawet bardziej ślepi niż ci, od których uciekli. Jak tylko skończyli śpiewać "Chwała Bogu", dali mi podłogę do nich mówić. Wierząc, że jestem pośród moich braci, z miłością i łagodnością zapytałem ich, dlaczego kobiety nie zakryły głowy. Zacząłem więc od tego słowa napomnienia. Kiedy skończyłam, ku mojemu największemu zaskoczeniu, to sami mężczyźni powiedzieli mi, że kobiety nie muszą mieć zakrytych głów, że ich włosy są wystarczające. Zabrałem je z powrotem do przejścia z 1Koryntów 11, które już studiowałem u nich. Poprosiłem ich o wyjaśnienie mi wersetów 5 i 6. Gdy liderzy dobrze przeczytali 5 i 6 wersetów ponownie, zdali sobie sprawę z ich głupoty.

 

Wtedy logicznie spodziewałem się, że będą się nawracać i dawać chwałę Panu. Ale co oni zrobili? Raczej zaczęli recytować te same wersety w kółko, bez przerwy. I wreszcie, pozostali na swoim poprzednim stanowisku. To straszne! A potem z pytania, które zadał mi jeden z nich, zdałem sobie sprawę, że była to mała gałąź tego szatańskiego kultu, która uczy, że Jezus Chrystus jest kłamcą i że nigdy nie miał Ojca. Dla nich Jezus Chrystus, który spędził cały swój czas na ziemi, mówiąc tylko o Ojcu, stracił zmysły. Mówią oni bowiem: Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Jezus Chrystus jest Synem, Jezus Chrystus jest Duchem Świętym. I chwalą się, że są jedynymi, którzy rozumieją tajemnicę ukrytą za Osobą Boga Ojca, Synem i Duchem Świętym; przynajmniej to, co Katolicy wybrali na określenie Trójcy świętej.

 

Drugie Zeznanie: Drugie świadectwo dotyczy innego pastora, który chwalił się, że jest jedynym, który bał się Boga i nauczał świętości wśród wszystkich pastorów swojego regionu. Kiedyś zdałem sobie sprawę, że w jego zgromadzeniu kobiety nie zakrywały głowy, usiadłem z nim prywatnie, z innym pastorem, aby zbadać ten temat. Zaczął wystawiać teorie instytutów szatańskich, które nazywają szkołami biblijnymi, w których uczą się zabłądzić i sprowadzać innych na manowce. Pokazał nam, jak kobiety nie powinny zakrywać głowy, jak to jest coś, co jest przeszłością, jak to było dla Koryntian, jak Paweł powiedział to z pewnych powodów, Pokazał nam, jak mieć głowę pokryte jest zupełnie inny od pokrycia jego głowę, pokazał nam, jak szaliki różnią się od welonu, co Niektóre rękopisy powiedzieli, i co niektóre badania wykazały, itp. Gdy skończył swoją filozofię, przywieźliśmy go z powrotem do Biblii.

 

Spokojnie zbadaliśmy przejście z wersetu 1Koryntów 11, z wersetu 1 do wersetu 16. Kiedy skończymy, był naprawdę zatrzymany, a on przestał filozofii. Następnie zgodził się, że nauczanie było jasne, i wyraził się jasno. Wyjaśnił więc nam, że zwykł uczyć się, że kobiety powinny mieć zakryte głowy, i że wszystkie kobiety z jego byłych zgromadzeń, ponieważ miał ich kilka, kobiety przykryły głowy. Następnie powiedział, że jest teraz w nowej denominacji, i że guru tej nowej sekty są przeciwni zasłonie. I aby pozostać w harmonii z jego bogami guru, że nazwał założycieli i biskupów, że demon zdecydował się pogardzać Boga. Wierzyliśmy nawet, że po naszym dzieleniu się powinien pokutować i prosić Boga o przebaczenie.

 

Czekając na tych ludzi do nawrócenia jest w rzeczywistości nie znając ich w ogóle. Po prostu zakończył, mówiąc nam, że nauczanie było naprawdę jasne i że nikt nie może udowodnić, że jest inaczej. Dodał, że jeśli chciałby zastosować tę naukę w praktyce, postawiłoby to go w złej sytuacji w sekcie matki. Aby zabezpieczyć swój tytuł i własne interesy, ten pastor, "wyjątkowy kaznodzieja świętości w regionie", nie wahał się dobrowolnie pogardzać prawdziwym Bogiem, i chętnie wprowadzać w błąd Dzieci Boże. Dla niego liczyło się to, aby być w harmonii z jego towarzyszami. Tak je rozpoznajecie. I jest ich tak wielu, którzy chętnie wypaczają Słowo Boże, i którzy trzymają prawdę w niewoli z powodu żołądka. Gdyby tylko byli ignoranccy!

 

"Zginęła prawda, i odjęta jest od ust ich." Jeremijasz 7:28

 

7- DZIECI DEMONY

 

"Owszem, będę mówił o świadectwach twoich przed królmi, a nie będę zawstydzony." Psalmów 119:46.

 

7.1- Kim oni są?

 

Dzieci demony to satanistyczne duchy, które przychodzą do świata ludzi, przybierając ludzką postać, i które, gdy już znajdą się na ziemi, żyją jak każde inne normalne dziecko. Rodzą się, rosną, żyją i umierają, normalnie. Są one zasiane na świecie przez szatana, jak to badaliśmy w przypowieści o kąkolu na początku tego nauczania.

 

7.2- Jak oni przychodzą na świat?

 

Przychodzą do świata ludzi dobrowolnie lub zesłane przez diabła i przybywają naturalną drogą porodu. Przychodzą więc na świat w ludzkiej postaci i rodzą się z kobiet, jak każde inne normalne dziecko, które jest nasieniem Boga. Niektórzy przychodzą z określoną misją, inni przychodzą po prostu być prostymi narzędziami w służbie lucyfera ich mistrza. Niezależnie od tego, czy są to ci, którzy przychodzą dobrowolnie, czy ci, którzy przychodzą jako zwykli agenci w służbie szatana, wszyscy są zasiani na świecie przez szatana, aby udaremnić Boży plan i próbować utrwalić wojnę, którą szatan i jego obóz toczą przeciwko Bogu od stworzenia.

 

Szatan swoją mocą manipulacji sieje więc swoje dzieci na świecie za pomocą kobiet, tak jak czyni to sam Bóg. A fakt, że te demony pojawiają się również w ludzkich formach, powoduje tak wiele zamieszania, że bardzo trudno jest je odróżnić. To właśnie usprawiedliwia użycie rozeznawania do ich rozpoznania. Pamiętajmy, zanim będziemy kontynuować, że szatan nie ma mocy stworzenia. Szatan nigdy niczego nie stworzył, a nawet nie może niczego stworzyć. Wszystko, co wie, jak to zrobić, to kopiowanie, fałszowanie, manipulowanie. W ten sposób udaje mu się, dzięki swojej mocy manipulacji, siać nieporządek na polu Boga, zalewając pole Boga sztucznymi ludźmi.

 

Jak wspomniano powyżej, niektóre z tych demonów przychodzą na świat dobrowolnie, z określoną misją. Są bardzo niebezpieczni i są bardzo świadomi swojej misji na tym świecie. Wiedzą więc bardzo dobrze, dlaczego są na tym świecie. Niektóre z nich przychodzą przy współudziale jednego z rodziców lub obojga. Mieliśmy do czynienia z przypadkami męskich demonów, które przybyły przy współudziale swoich matek, które są czarownicami; te demony są w rzeczywistości mężami swoich matek w świecie ciemności. Zazwyczaj demony te przybywają w ten sposób, gdy ich matki czarownic znajdują się w trudnej sytuacji w związku z misją, którą powierzył im szatan, i potrzebują wzmocnienia. Kiedy więc sprowadzają na ten świat swoich mężów ze świata ciemności w postaci dzieci, to znaczy, to wtedy, gdy ich misja się nie powiodła i są w niebezpieczeństwie. Demony te przybywają więc bardzo dobrze przygotowane i bardzo dobrze wyposażone. Przybywają z mocą większą niż ta, którą ma ich żona, która jest ich matką. I kiedy te małe demony przyjeżdżają, stają się prawdziwymi mężami swoich matek, a oficjalni mężowie stają się tylko statystami. Świat szatana jest naprawdę obrzydliwy, umiłowany! Szczęśliwi ci, którzy nigdy nie poznali głębi szatana.

 

Objawienie Jana 2:24-25."24A wam mówię i drugim, którzyście w Tyjatyrzech, którzykolwiek nie mają tej nauki i którzy nie poznali głębokości szatańskich, jako mówią: Nie włożę na was innego brzemienia.25Wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę."

 

Są demony, które przychodzą na świat wiele razy. Oznacza to, że przychodzą, żyją, umierają, a po pogrzebie wracają do świata przez kolejne narodziny. Mają moc, aby chodzić tam iz powrotem tyle razy, ile chcą. W niektórych częściach świata rodzice rozpoznają je, a nawet próbują z nimi walczyć, ponieważ są świadomi faktu, że te dzieciemonówsą niezwykle niebezpieczne.

 

Są części świata, gdzie czyni się przygotowania, aby te demoniczne dzieci, raz umarłe, nie mogły powrócić. Czasami ich palce są odcinane przed zakopaniem, czasami są to palce u nóg, czasami także nacięcia i ślady, które są wykonywane na niektórych częściach ich ciała. Ale pomimo tych wszystkich środków, istnieją lekkomyślne demony, które wracają ze znakami, które zostały na nich zrobione. Jeśli niektórzy wracają, rodząc się w innych rodzinach, a nawet w innych krajach, inni pozwalają sobie na powrót do tych samych rodzin, w których żyli wcześniej. Następnie kończymy z dziećmi, które rodzą się bez palców u rąk i nóg, które zostały odcięte przed ich ostatnim pochówkiem, lub ze wszystkimi nacięciami i innymi śladami, które zostały wykonane na ich ciałach, dokładnie w tych samych miejscach.

 

Zjawisko dzieci demonów nie jest więc nowe ani dziwne. Kilka tradycji przyzwyczaiło się do tego, a każda z tych tradycji ma swój własny sposób radzenia sobie z tymi małymi demonami. Wśród Żydów istnieje nawet specjalne imię dla takich dzieci. Ta nazwa przetłumaczona słowo w słowo oznacza "Cztery Oczy". Szacuje się, że te demony, będąc mistycznie potężnymi, mają czworo oczu, w tym dwoje oczu jak każda normalna istota i dwa inne, aby widzieć i zarządzać światem ciemności.

 

Jeśli niektóre demony przychodzą na świat z własnej woli, to inne z kolei są wysyłane na świat przez szatana i przez cały swój pobyt na ziemi są narzędziami, którymi szatan może się posługiwać do woli. Są one najliczniejsze. Wielu z nich może być do pewnego stopnia nieświadomych swojej prawdziwej natury, aż do pewnego poziomu.

 

7.3- Kto może urodzić dziecko demony?

 

Szatan może wykorzystać każdą kobietę nie pokrytą krwią Jezusa, aby siać na świecie. A ponieważ wiele kobiet nie jest okrytych krwią Jezusa, można zrozumieć, z jaką łatwością napełnił świat fizycznymi demonami. Jedynymi kobietami, które nie mogą być używane przez szatana, to znaczy, które nie mogą służyć jako otwarte drzwi dla szatana, są kobiety, potomstwo Boże, które są pokryte krwią Jezusa.

 

7.4- Otwarte drzwi

 

Przez otwarte drzwi rozumiem różne elementy, które dają dostęp szatanowi, lub różne luki, które szatan wykorzystuje, aby wprowadzić swoje nasienie na świat. Drzwi te możemy podzielić na dwie kategorie: Drzwi nie otwierane przez człowieka i drzwi otwarte przez człowieka.

 

7.4.1- Drzwi nie otwierane przez człowieka

 

Z jednej strony jest to naturalny przypadek kobiet, które są nasieniem szatana, a z drugiej strony normalny przypadek kobiet, które nie są przykryte krwią Jezusa. Każda kobieta nie pokryta krwią Jezusa, czy jest poganką czy tak zwaną chrześcijanką, może być wykorzystana przez szatana. Nie oznacza to jednak, że pogańska kobieta nie może mieć prawdziwych dzieci. Pogańskie kobiety będące Bożym nasieniem mogą dzięki łasce Bożej uczynić prawdziwe dzieci, nawet jeśli jeszcze nie oddały swego życia Chrystusowi.

 

7.4.2- Drzwi otwarte przez człowieka

 

Tak jest w przypadku wszystkich tych ludzi, którzy w swojej ignorancji lub w swoim szaleństwie wierzą, że istnieje kilku Bogów Stwórców. Dlatego udaje im się, za pomocą alchemii, którą tylko oni potrafią opanować, przekonać samych siebie, że oprócz prawdziwego Boga Stwórcy Jezusa Chrystusa, niektóre stworzenia są również zdolne do tworzenia dzieci. Czyniąc to, uciekają się do nienaturalnych metod posiadania dzieci. Te nienaturalne metody to satanizm i nauka.

 

7.4.2.1- Satanizm

 

Istnieje przypadek ludzi, którzy szukają dzieci, uciekając się do mistycyzmu, czyli mocy szatana. Niektórzy udają się do czarowników i maraboutów, aby szukać dzieci, inni zajmą pakty z demonami. Bardzo często, albo z braku cierpliwości, albo pod naciskiem świty, ludzie biegną do maraboutów i czarowników, albo do duchów nieczystych w tak zwanych świętych miejscach, kiedy po pewnym czasie w małżeństwie nie mają dzieci. W tej liczbie spotykamy nawet tak zwanych narodzonych na nowo chrześcijan.

 

Kiedy biegniesz do maraboutów i czarowników w poszukiwaniu dzieci, jak myślisz, gdzie ci ludzie, którzy są tylko stworzeniami takimi jak ty, wezmą dzieci, aby ci je dać? A kiedy robisz szatańskie akordy z nieczystymi duchami w świecie ciemności, takimi jak duchy wody, duchy lasu, duchy cmentarne itp. automatycznie otwierasz drzwi szatanowi, aby użył cię do sprowadzenia swoich demonów na świat. Wszystkie dzieci, których szukasz w maraboutach i czarownikach, na brzegu wody, w lasach lub w tak zwanych świętych miejscach, składaniu ofiar bogom tych miejsc, są demonami.

 

7.4.2.2- Nauka

 

Jest przypadek ludzi głupich, którzy uciekają się do medycyny, aby mieć dzieci. Czy konieczne jest, abym przypominał wam, że to Bóg stworzył człowieka, a nie lekarstwo? Czy naprawdę muszę wam mówić, że to dzięki Swojej mocy Bóg stworzył człowieka, a nie w ludzkich laboratoriach? Czy zdziwiłbym cię, gdybym ci powiedział, że są to demony, które są wytwarzane w probówkach? Wiedzcie więc, że wszystkie dzieci, które poczęcie z pomocą lub pomocą lekarzy, są tylko demonami.

 

7.4.2.3- Konkluzja

 

Głupcy, kiedy idziecie albo do marabutów, albo do satanistycznych miejsc zwanych świętymi miejscami, albo do klinik i szpitali szukać dzieci, to jak myślicie, gdzie wezmą dzieci, żeby je wam dać? Ci ludzie, do których idziesz, też są tylko stworzeniami. Jak możesz być tak głupi, że wierzysz, że proste stworzenie może stworzyć dla ciebie dziecko? Teraz, gdy zrozumieliście, że marabouts, lekarze i nieczyste duchy tak zwanych świętych szatańskich miejsc nie mogą uczynić żadnych dzieci, zrozumcie, że są to demony, które od nich otrzymujecie. Pamiętaj więc wyraźnie, że wszystkie dzieci, które miałeś z pomocą lub pomocą maraboutów, czarowników i lekarzy, są tylko demonami.

 

7.5- Odpowiedzi na często zadawane mi pytania

 

Za każdym razem, gdy znajdowałem się przed dziećmi Bożymi, dając to nauczanie o rozeznawaniu, ich zdumienie było wielkie, gdy słyszeli te tajemnice, które od dawna były przed nami ukryte, a ich radość była jeszcze większa, że w końcu otrzymają te objawienia, które całkowicie uwolnią ich od ignorancji, która uczyniła ich wiecznymi więźniami szatana. I za każdym razem, pod koniec nauczania, powracają prawie te same pytania. Dlatego uznałem za konieczne zgrupować wszystkie te pytania razem i odpowiedzieć na każde z nich, aby uwolnić wszystkich synów i córki Abrahama, którzy od dawna są ofiarami przebiegłości i uwodzenia przez agentów Piekła.

 

7.5.1- Czy kobieta, prawdziwe nasienie Boga, urodzić dziecko demona?

 

Odpowiedź brzmi: tak, jeśli nie jest ona przykryta krwią Jezusa, to znaczy, jeśli nie narodziła się jeszcze na nowo, to znaczy, jeśli nie przyjęła jeszcze Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela przez prawdziwą pokutę, prawdziwy chrzest w wodzie i prawdziwe duchowe uwolnienie.

 

7.5.2- Czy para prawdziwych dzieci Bożych może uczynić dzieci demonami?

 

Wszystko zależy od tego, co rozumiemy przez parę prawdziwych Dzieci Bożych. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyrażenie "para prawdziwych Dzieci Bożych" jako dwoje ludzi, którzy są nasionami Boga i którzy już oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przeszli prawdziwy chrzest w wodzie i prawdziwe wyzwolenie, i którzy mieli swoje dzieci, gdy już narodzili się ponownie, odpowiedź brzmi zdecydowanie NIE.

 

Jeśli więc spotkasz parę tak zwanych narodzonych na nowo chrześcijan, zarówno ochrzczonych w wodzie, jak i ochrzczonych w Duchu Świętym, którzy uczynili jedno lub więcej demonicznych dzieci, już narodzonymi na nowo, wiedzcie, że w rzeczywistości nie narodzili się ponownie przed poczęciem tych dzieci. A jeśli masz jakieś dowody na to, że oni naprawdę wierzyli w Jezusa Chrystusa, to to, że jedynym powodem, który może usprawiedliwić tego rodzaju sytuację, jest to, że kobieta była jeszcze opętana przed poczęciem tych demonicznych dzieci. I tak długo, jak pozostanie opętana, wszystkie inne dzieci, które stworzy, będą niestety demonami.

 

7.5.3- Czy para urodzonych na nowo chrześcijan może mieć dzieci demony?

 

Odpowiedź brzmi: tak. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy mieli to dziecko lub dzieci na świecie, to znaczy, kiedy jeszcze nie oddać swojego życia Jezusowi Chrystusowi.

 

7.5.4- Czy kobieta może zrobić dzieci demona i normalne dzieci?

 

Odpowiedź brzmi: tak. Kobieta, nasienie Boże, może mieć dzieci, z których niektóre są demonami, a inne dziećmi Boga. Dzieje się tak, jeśli jeszcze nie narodziła się ponownie. Pamiętajcie, że od Ewy wyszło dzieci nasienie Boże i nasienie szatana, jak możecie przeczytać we fragmencie z 1Johna 3:11-12."11Albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. 12Nie jako Kain, który był z tego złośnika i zabił brata swego ..."

 

Pamiętaj też, że z dwóch bliźniaczek Rebeki, żony Izaaka, jedna była z Boga, a druga nie z Boga, jak możesz przeczytać we fragmencie z Malachiasza 1:2-4. "2Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie: W czemżeś nas umiłował? Izali Ezaw nie był bratem Jakóbowi? mówi Pan; wszakżem umiłował Jakóba, 3A Ezawa miałem w nienawiści, i podałem góry jego na spustoszenie, a dziedzictwo jego smokom na pustyni. 4Jeźliby rzekła ziemia Edomska: Staliśmy się ubogimi, ale wrócimy się, i pobudujemy miejsca popustoszone, tedy tak mówi Pan zastępów: Niechaj oni budują, a Ja rozwalę; i nazwię ich granicą niepobożności i ludem, który sobie zbrzydził Pan aż na wiek i."

 

Jest zatem ustalone, że jedna i ta sama kobieta może czynić dzieci, z których niektóre są demonami, a inne dziećmi Bożymi.

 

7.5.5- Czy dziecko urodzone z anomalią jest demonem?

 

Odpowiedź brzmi: nie. Fakt, że dziecko rodzi się z cielesną lub fizyczną nieprawidłowością, nie czyni go demonem. Istnieje kilka elementów, które mogą uzasadniać nieprawidłowość niektórych dzieci po urodzeniu; nie będziemy ich studiować w ramach tego nauczania. Istnieją jednak formy anomalii, które dowodzą, że dane dziecko jest demonem; będziesz wiedział, jak rozpoznać takie przypadki, ponieważ zwykle są one rażące. Są tacy, którzy przychodzą z jednym okiem otwartym, a drugie zamkniętym, inni przychodzą z jedną ręką, jeszcze inni, którzy rodzą się starzy, inni nawet z zębami itp.

 

7.5.6- Czy wszystkie bliźniaki są demonami?

 

Bliźnięta to w większości urodzeni czarownicy, czyli demony. Kilka tradycji uznaje bliźnięta za istoty, które przychodzą na świat z pewną siłą i które z tego powodu zasługują na szczególną uwagę. W niektórych regionach świata są czczone, a w innych są nawet specjalne ceremonie przeznaczone dla noworodków bliźniąt. Ale czy można powiedzieć, że wszystkie bliźnięta są demonami, jak to potwierdzają niektórzy ludzie? Nie. Takie uogólnienie nie jest oparte na mądrości.

 

7.5.7- Czy demoniczne dziecko może zostać uwolnione od nieczystych duchów?

 

Nie daj się zwieść słowu "dziecko". Demon jest demonem i nie może być uwolniony.

 

7.6- Jak je rozpoznać?

 

Chociaż nieco łatwiej jest rozpoznać fizyczne demony, gdy są już wysokie, nie dzieje się tak, gdy są jeszcze bardzo małe. Przyjmowanie ich za niemowlęta lub małe dzieci wiele ukrywa i trochę utrudnia rozpoznanie. Ale kiedy kochamy Boga, zawsze daje nam możliwość rozpoznania tych demonów, bez względu na stopień ich ukrycia.

 

Elementy rozeznawania, które pomagają nam je rozpoznać, są prawie takie same jak te, których używamy dla dorosłych demonów: to są ich Owoce. Ale ponieważ czasami potrzeba czasu, zanim zaczniemy obserwować ich owoce, Bóg w swojej miłości interweniuje poprzez objawienie. Czekając, aż ich owoce staną się naturalnie widoczne, Pan bardzo często objawia nam naturę tych dzieci albo przez sen, albo przez wizję, albo przez proroctwo, albo przez objawienie.

 

Jeśli chodzi o owoce, te małe demony zawsze przedstawiają charakter swojego mistrza szatana i zawsze przynoszą te same owoce, co ich ojciec diabeł. Istnieje wiele elementów rozeznawania, które pomagają nam je rozpoznać. Lista jest długa i nie będę w stanie wszystkiego wymienić. Podam ci jednak wystarczająco dużo elementów rozeznawania, które pomogą ci je rozpoznać. A jeśli są jakieś przypadki, które ci umykają, Bóg jest wierny, objawi ci je:

 

7.6.1- Inteligencja

 

Niektórzy ludzie są zbyt mądrzy jak na swój wiek. Normalne dziecko powinno być inteligentne, ale wiemy, że nasza inteligencja rozwija się w miarę wzrostu.

 

7.6.2- Głupota

 

Inni też są zbyt głupi jak na swój wiek. Jest pewien margines idiotyzmu, który możemy tolerować u normalnego dziecka. Jest jeszcze jeden poziom, który pokazuje nam, że coś jest nie tak.

 

7.6.3- Niegodziwość

 

Jeszcze inni są zbyt niegodziwi. Kiedy ich obserwujesz, ich niegodziwość zaskakuje.

 

7.6.4- Przebiegłe

 

Znajdujesz takich, którzy są zbyt przebiegłe, jak ich szatan. Ich poziom przebiegłości jest zawsze zbyt duży w stosunku do ich wieku.

 

7.6.5- Tendencja do zła

 

Wielu z nich wyróżnia się także skłonnością do czynienia zła.

 

7.6.6- Przemoc i brutalność

 

Można również znaleźć niektóre z tych dzieci, które są zbyt gwałtowne, i zbyt brutalne. Kiedy obserwujesz ich zabawę z innymi dziećmi, ich brutalność i przemoc przeraża cię.

 

7.6.7- Nieposłuszeństwo

 

Niektóre z tych demonów są niezwykle uparte. Wiedzieć, że normalne dziecko może być uparte. W ten czy inny sposób wszyscy byliśmy nieposłuszni w dzieciństwie. Ale Biblia uczy nas, że jedynym prawdziwym lekarstwem, które Bóg przewidział dla nieposłuszeństwa dziecka, jest korekta. Do zdyscyplinowania normalnego dziecka wystarczy mały biczyk. "Głupstwo przywiązane jest do serca młodego; ale rózga karności oddali je od niego." Przypowieści Salomonowych 22:15.

 

Ale w przypadku demonicznych dzieci ani, ani korekta niczego nie zmieniają. To dlatego w Starym Przymierzu Bóg zamiast tego poprosił o ukamienowania takich dzieci. "18Jeźliby kto miał syna swawolnego, i krnąbrnego, któryby nie słuchał głosu ojca swego, i głosu matki swojej, a będąc strofowany, nie usłuchałby ich: 19Tedy go wezmą ojciec jego i matka jego, i przywiodą go do starszych miasta swego, i do bramy sądowej miejsca onego, 20I rzeką do starszych miasta onego: Ten nasz syn jest swawolny i krnąbrny, nieposłuszny głosu naszemu, żarłok jest i pijanica; 21Tedy ukamionują go wszyscy ludzie miasta onego, i umrze; a tak odejmiesz złe z pośrodku siebie, co gdy wszystek Izrael usłyszy, bać się będą." 5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 21:18-21.

 

7.6.8- Bunt, bunt-rewolta

 

Wiele z tych demonów jest pełnych buntu i rewolta. Jak widzieliśmy powyżej, prawdziwe Dzieci Boże są łatwe do odzyskania po korekcie. Jeśli więc masz tak zwane dzieci, których nie możesz kontrolować, wiedz, że masz do czynienia z demonami. To, co czasami nazywasz nie do zniesienia dziećmi, to demony. Nigdy nie byli dziećmi. Prawdziwe dzieci są znośne.

 

7.6.9- Obżarstwo

 

Kolejnym elementem, który pomaga łatwo rozpoznać kilka z tych dzieci, jest obżarstwo. Czasami spotyka się dzieci, które jedzą od dwóch do trzech razy tyle, ile dorosły może jeść. Zastanawiasz się, jak to robią i w które brzuchy to wszystko wkładają.

 

7.6.10- Kłamstwa

 

wiele z tych dzieci leży nadmiernie. Kiedy normalne dziecko mówi kłamstwa, jeśli wziąć mały Bicz, prawda wyjdzie z jego usta natychmiast. Ale z dzieckiem demon, nawet wtedy, gdy widzisz go robi głupie rzeczy, kiedy go zapytać, zaprzecza, aż do przeklinania. A nawet gdy uderzysz w to dziecko, to dziecko się nie poddaje.

 

7.6.11- Imadła seksualne

 

Wiecie sami, że w pewnym wieku dziecko nie wie nic o seksie. Tymczasem, jeśli masz małe demony, często zaskoczysz je w czynach, które zadziwią cię.

 

7.6.12- Luka między postawą a wiekiem

 

Wielu z nich rozpoznaje się po dużej przepaści, jaka istnieje między ich postawą a wiekiem.

 

7.6.13- Szkodliwe, niszczycielskie

 

Niektóre z nich są zbyt szkodliwe i destrukcyjne. Będą łamać wszystko, co masz w domu.

 

7.6.14- Skandale

 

Ogólnie rzecz biorąc, są to prawdziwe tematy skandali. Dzieci te sprawiają, że wstyd, stawiają cię w zakłopotanie w każdej chwili. Stawiają Cię w konfrontacji z otoczeniem. I z ich zaklęcia, inkantacji, skłaniają cię do wspierania ich w ich głupich rzeczach i sprawiają, że masz wiele niepotrzebnych wrogów.

 

7.6.15- Choroba

 

Są tacy, którzy są stale chorzy. Są to jedni z tych, którzy przychodzą z bardzo specyficznymi misjami. Cały czas są chorzy. Gdy tylko masz pieniądze, chorują, a kiedy skończysz wydawać, udają, że się leczą i nawracają, gdy znowu masz pieniądze. Inni nawet przychodzą na świat z dziwacznymi chorobami. Czasami choroby, które nie są uzasadnione lub wyjaśnione.

 

7.6.16- Płacz

 

Wiele osób spędza cały swój czas płacząc, a czasami w nieparzystych godzinach, a czasami w niewłaściwym momencie. Nie można zadowolić niektórych z tych dzieci, nie można ich uszczęśliwić. Ty je karmisz, oni płaczą, ty je kąpiesz, oni płaczą, ty próbujesz ich bawić, oni płaczą. Ich jedynym pragnieniem jest rozproszenie uwagi i zdenerwowanie do maksimum. To się pogarsza, gdy są w Kościele. W obecności Boga, czyli w środku służby, dzieci te zawsze nadmiernie płaczą, aby rozpraszać służbę. Więc jeśli masz dzieci płaczące za każdym razem, gdy jesteś na modlitwie, wiedz, że są to demony. Duch prawdziwych dzieci jest zawsze w pokoju w obecności Boga. Są to dzieci szatana, które zawsze mają niespokojnego ducha w obecności Boga. Dlatego teraz będzie Ci łatwiej je rozpoznać.

 

7.6.17- Kradzież

 

Niektóre z tych małych demonów to wielcy rabusie. Wiedzieć, że normalne dziecko w skrajnym ubóstwie może ukraść. Ale kiedy masz dzieci, którym nic nie brakuje, ale które kradną, zrozum, że jest to nienormalne. Niektóre z tych przypadków mogą pochodzić z demonicznego posiadania; przypadki te mogą być rozwiązane poprzez modlitwę.

 

7.6.18- Strach przed Bożą obecnością

 

Wiele z tych demonów bardzo boi się obecności Boga. Będziesz wiedział, jak rozpoznać takie dzieci, jeśli je masz. Jeśli masz dzieci, które boją się obecności Boga i które tylko czują się swobodnie z dala od Bożej obecności, zrozum, że nie są one z Boga. Prawdziwe Dzieci Boże są zawsze na luzie w obecności Boga.

 

7.6.19- Nie do zniesienia dzieci

 

Wspomniałem już o tym, ale chciałbym ponownie podkreślić. Wiedz, że to, co nazywacie dziećmi nie do zniesienia, to nic innego jak demony. Mają ducha swego ojca szatana. Nie kłaniają się niczemu. Nie boją się niczego i nie szanują osób starszych. Jeśli spotkasz dzieci, które nie biorą pod uwagę osób starszych, wiedz, że są to demony. Prawdziwe dzieci zawsze mają szacunek dla dorosłych.

 

7.6.20- Inne elementy

 

Wiele innych elementów charakterów dzieci demonów jest uderzające: duma, duch dominacji, marnotrawstwo, dziwaczne gry, duch odrzucenia, postawa dorosłego, duch oskarżenia, zamknięcie się w sobie, tendencja do inicjowania innych dzieci, itp. Ogólnie rzecz biorąc, ludźmi najlepiej przygotowanymi do wykrycia tych demonicznych dzieci są kobiety. Po pierwsze dlatego, że to oni są tam podczas porodu, a następnie dlatego, że to oni opiekują się dziećmi i czuwają nad nimi dniem i nocą.

 

Istnieją elementy, które można zaobserwować podczas narodzin niektórych z tych demonów. Mądre położne wykrywają niektóre w momencie porodu; albo na podstawie tego, jak się urodziły, albo na podstawie innych charakterystycznych znaków. Istnieją również rzeczy, które mogą być obserwowane przez matki, które opiekują się tymi małymi wężami. Kobiety, ze względu na bliskość z dziećmi, łatwiej rozpoznają demony, gdy są jeszcze bardzo młode. Kilka kobiet wykryło niektóre z tych demonów podczas ich mycia. Niektóre kobiety przekazały nam świadectwa o dzieciach-dziewczynkach, których płeć była podobna do płci kobiety, która nie tylko znała już mężczyzn, ale nawet rodziła. Myjąc niektóre z dziewczynek, zauważają, że ich płeć jest znacznie bardziej zużyta niż płeć kobiet, które miały już kilkoro dzieci.

 

Złapali również inne demoniczne dzieci, obserwując je podczas snu. Kilka kobiet odkryło, że kiedy kładą dziecko do łóżka, ze zdziwieniem odkrywają, że małe dziecko, które powinno spać, zamiast tego wykonuje ruchy, pokazując, że uprawiają seks z niewidzialnym partnerem. Wiele kobiet przeżyło traumę, aby doświadczyć tych obrzydliwości. Znajdują się wbrew sobie, widząc sceny pornograficzne grane przez ludzi, których uważali za dzieci. W ten sposób, mimo że nie są uduchowione, kobiety te były w stanie wykryć demoniczne dzieci. A kiedy przyszła nauka o rozeznawaniu, nie było im trudno ją przyjąć. Pomagali nawet innym ludziom dobrze zrozumieć nauczanie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i dowodami posiadania demonicznych dzieci.

 

Są też rodzice, którzy bardzo szybko uznali nauczanie o rozeznawaniu za prawdziwe, ponieważ mieli na to dowody. Wyjaśniali, że niektóre z ich dzieci chorowały za każdym razem, gdy ojciec dostawał pensję, a wszystkie pieniądze były trwonione na te choroby. I jak tylko skończyły się pieniądze, choroba zniknęła. Gdy tylko przychodziła kolejna pensja, sytuacja zaczynała się od nowa. W końcu, nawet nie będąc uduchowionymi, zrozumieli, że mają do czynienia z duchami, a nie z dziećmi. I postanowili nie wpaść więcej w sidła tych demonów. Kiedy następnym razem demony te zachorowały, wyraźnie kazały im umrzeć, przysięgając że nie wydadzą na nie więcej pieniędzy. I po tych stanowczych słowach, wyimaginowani chorzy zostali natychmiast uzdrowieni.

 

Jest wiele wskazówek, umiłowani, aby je rozpoznać. Ale myślę, że dałem ci wystarczająco dużo. Wiedzcie więc, że możliwe jest rozpoznanie tych demonicznych dzieci. Matki są zazwyczaj dobrze poinformowane o charakterze każdego ze swoich dzieci, a świadectwo uczciwej kobiety o jej dzieciach musi być traktowane bardzo poważnie. Pozwólcie, że dam wam świadectwo w tej sprawie.

 

7.6.21- Zeznania

 

Kilka lat temu mieliśmy z nami bardzo gorliwego brata. Ten brat dołączył do nas po przeczytaniu i docenieniu naszych nauk. Gdy tylko się z nami skontaktował, jego gorliwość i zaangażowanie skłoniły mnie do przyjęcia go z radością pośród nas i zorganizowania z nim spotkania. Gdy tylko ten brat zobowiązał się przestrzegać zdrowej doktryny, zrobiłem z nim to, co robię ze wszystkimi, którzy kroczą ścieżką Pana. Zapytałem go, czy jego rodzice jeszcze żyją, czy kiedykolwiek oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi itp.

 

Z naszego dzielenia się wynikało, że jej matka jeszcze żyła, ale jeszcze nie przyjęła Pana. Dlatego zachęciłem go, by głosił ewangelię swojej matce. Był niechętny, mówiąc, że jego matka jest trudną kobietą i nie był pewien, czy uwierzy. Powiedziałem mu, że dopóki nie głosisz prawdziwej ewangelii, i to w dobry sposób, nie możesz dojść do wniosku, że ta osoba nie może uwierzyć. W jej niechęci i wahaniu poprosiłem ją o chwilę postu dla matki i obiecałem towarzyszyć jej w tym momencie postu. Następnie poświęciliśmy tej matce trzy dni postu. Po tym momencie postu i wstawiennictwa zorganizowaliśmy spotkanie z tą mamą. Podróżowałem specjalnie do jego kraju, aby samemu nieść ewangelię jego matce.

 

Spędziliśmy z tą mamą wspaniały czas w obecności Boga i ku zaskoczeniu tego brata, jego mama uwierzyła i przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Po chrzcie pobłogosławiliśmy Pana za Jego łaskę i za potwierdzenie Jego słowa. Brat wtedy zrozumiał, co kilka razy mu mówiłem. Powiedziałem mu wcześniej, że nigdy nie przyjmuję świadectwa, że ktoś nie może uwierzyć, dopóki sam nie będę miał okazji głosić tej osobie. Więc uwielbiliśmy Pana, a kilka dni później wróciłem do mojego kraju.

 

Bracia zostali, aby kontynuować praktykowanie słowa Bożego, tak jak ich nauczałem. I dzwoniłem do nich regularnie, aby ich zachęcić. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie matka tego brata. Powiedziała mi, że ma pewne obawy, które chce mi wyjaśnić. I powiedziałem mu, że chcę go wysłuchać. Powiedziała, że chce mi opowiedzieć o swoim synu. Zaczęła od powiedzenia mi, że w całym swoim życiu nigdy nie spotkała męża Bożego takiego jak ja, a sam fakt, że uwierzyła w Jezusa po tym, jak głosiłem, był tego dowodem. Dodała, że nikt nie wyobraża sobie, by kiedykolwiek uwierzyła w Jezusa. Powiedziałem mu, że bardzo się cieszę, słysząc wszystkie te świadectwa.

 

Powiedziała dalej, że widziała we mnie męża Bożego, który był pełen mądrości i który miał dużo rozeznawania. Powiedziałem do niego: "Bogu niech będzie chwała!" Kontynuowała i powiedziała, że nie rozumie, dlaczego z całym rozeznawaniem, jakie miałem, nie byłem w stanie rozróżnić, kim był jej syn. Te słowa trochę mnie ochłodziły, jak na świadectwo, które miała mi złożyć na temat swojego syna. Natychmiast zadzwoniłem do tego brata i umieściłem go w Internecie, aby mógł na żywo posłuchać, co jego matka miała mi o nim do powiedzenia. Brat wszedł do internetu i słuchał nas.

 

Jej matka zaczęła wtedy swoje świadectwo. Powiedziała do mnie: "Apostoł, jak możesz chodzić z potworem, nie wiedząc o tym? Jestem przekonana, że jesteś prawdziwym Sługą Bożym, ale nie rozumiem, jak nie mogłeś rozeznać, kim jest mój syn. On jest demonem". Przerwałem jej delikatnie i powiedziałem: "Mamo, nie mów takich rzeczy. Ten brat jest bardzo gorliwy dla Pana, a jego gorliwość jest bardzo zachęcająca". Powiedziała do mnie: "Nie znasz go". Odpowiadam mu: "Mamo, on może był kiedyś złym dzieckiem, ale stał się człowiekiem, który już założył rodzinę, poza tym przyjął Pana, a Pan przebacza i zmienia serca." Powiedziała do mnie: "Apostoł, on jest moim synem. Znam go. Miłość, którą masz do niego, zaślepia cię. ..." Po tych wszystkich trudnych do słuchania słowach, które wypowiadała, powiedziałem jej: "Mamo, mamo, nie bądź taka zgorzkniała. Twój syn się zmienił. Nie jest już demonem, którego znałeś, stał się dzieckiem Bożym." Powiedziała do mnie jeszcze raz: "Apostoł, lepiej mi uwierz, mój syn jest demonem, on jest diabłem we własnej osobie." Powiedziałem: "Dobra, mamo, rozumiem". Dałem jej kilka słów zachęty i pożegnałem się z nią.

 

Jak tylko skończyłem z nią, powiedziałem do tego brata, który wciąż był online i słuchał wszystkiego: "Umiłowani, właśnie słyszałeś na żywo, co twoja matka powiedziała o tobie. Cieszę się, że Pan pozwolił ci słuchać na żywo. Co zrobiłeś, że świadectwo matki o tobie było tak smutne? Starał się tłumaczyć, jak tylko mógł. Chwilę później jej mama powiedziała mi, że nie może przebywać w kościele z takim demonem. A ponieważ nie mogłem wyrzucić brata z Kościoła tylko z powodu świadectwa jego matki, biedna kobieta zdecydowała się opuścić Kościół.

 

Dzień po dniu widać było złe owoce tego tak zwanego brata, ale starałem się być cierpliwy i tolerancyjny. Kiedy Pan zobaczył, że nie jestem gotów porzucić tego tak zwanego brata, obnażył go całkowicie, odsłaniając wszystkie jego dzieła i jego zgniłe serce. Pan tak bardzo go zdemaskował, że nie miałem innego wyjścia, jak natychmiast wyrzucić go z Kościoła. Wtedy poważnie potraktowałem świadectwo jego matki o nim. Potwierdziły się słowa jej matki, które, jak sądziłem, były słowami matki rozgniewanej na swoje dziecko.

 

To pozwala wam zrozumieć, umiłowani, że ludziom trudno jest poznać dziecko lepiej niż jego własną matkę. Nawet jeśli matki nic nie mówią o swoich dzieciach, bardzo często dzieje się tak dlatego, że nie chcą nic mówić, a nie dlatego, że o tym nie wiedzą.

 

7.7- Co Zrobić, gdy masz dzieci demona?

 

Jeśli masz takie dzieci, nie będziesz miał innego wyboru, jak tylko modlić się do Boga o wybawienie. Nie dla ich duchowego wyzwolenia, ale dla waszego duchowego wyzwolenia. Nigdy nie wpaść w pułapkę naśladowania metod starego przymierza. W Starym Testamencie pozwolono ukamieniać takie dzieci. W Nowym Przymierzu, tj. w Nowym Testamencie, tak już nie jest, metoda zarządzania jest inna. Nie można zatem pozwolić sobie na zabijanie tych dzieci lub ich torturowanie. Byłby to poważny grzech w oczach Boga. Nie próbujcie rozwiązywać problemów duchowych metodami fizycznymi. Tylko poprzez modlitwę można stłumić czyny takich dzieci, a nie poprzez przemoc. Zabicie dziecka, nawet jeśli jest to demon, jest przestępstwem w oczach Boga. A torturowanie dziecka, nawet jeśli jest to demon, jest grzechem przed Bogiem. To nie do nas należy zabieranie tych dzieci ze świata, to do Boga należy tylko to, aby to uczynić. Pan dobrze wyjaśnił to w poniższym fragmencie:

 

Mateusza 13:27-30 "27Tedy przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu: Panie! izaliś dobrego nasienia nie nasiał na roli twojej? Skądże tedy ma kąkol? 28A on im rzekł: Nieprzyjaciel człowiek to uczynił. I rzekli słudzy do niego: A chceszże, iż pójdziemy, a zbierzemy go? 29A on rzekł: Nie! byście snać zbierając kąkol, nie wykorzenili zaraz z nim i pszenicy. 30Dopuśćcie obojgu społem rość aż do żniwa; …"

 

Dlatego pamiętajcie bardzo wyraźnie, że nie macie prawa zabijać demona, a także nie powinniście ich torturować. Walka, którą musimy stoczyć przeciwko tym ludziom, jest duchowa, a nie cielesna. Nie palcie demonicznych dzieci, jak w niektórych częściach świata. Jeśli sprawiedliwość twojego kraju przymknie oko na takie rzeczy, Bóg ukarze cię za jakiekolwiek przestępstwo. Wiedz, że demon, gdy tylko przybiera ludzką postać, jest uważany w oczach Boga za człowieka, a zabicie go, niezależnie od przyczyny, jest postrzegane w oczach Boga jako przestępstwo. Dlatego chcę ostrzec tych, którzy mieszkają na tych terenach, że zabijanie czarodziejów nie jest przestępstwem. Przypominam wam, że musicie nie tylko poddać się sprawiedliwości ludzkiej, ale jeszcze lepiej poddać się sprawiedliwości Bożej. Jeśli sprawiedliwość ludzi jest sprzeczna ze sprawiedliwością Bożą, to sprawiedliwość Bożą musicie stosować. I w tym przypadku sprawiedliwość Boża wymaga pozostawienia fizycznych demonów przy życiu aż do czasu żniwa. Zajmą się tym aniołowie Boży.

 

7.8- Dzieci, które czarownikami

 

Istnieje różnica między dziećmi, które są demonami a dzieci, które są czarownikami. Jako całość, dzieci, które są czarodzieje są demony. Nie jest jednak wykluczone, że spotkamy rzadkie przypadki dziecięcych czarowników, którzy nie są demonami. Byłoby tak w przypadku niektórych normalnych dzieci, które zostałyby wtajemniczone w czary. Mogą one być dostarczone z więzi szatana. Są to jednak przypadki rzadkie.

 

7.9- Konkluzja

 

Aby położyć kres tej nauce o dzieciach, które są demonami, chciałbym jeszcze raz podziękować Bogu Ojcu, przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, za objawienie Jego Słowa. Jak mówi Pismo Święte: "Początek słów twoich oświeca i daje rozum prostakom." Psalmów 119:130.

 

8- CZY KTOŚ MOŻE WIEDZIEĆ, ŻE JEST DEMONEM?

 

"Usta moje będą opowiadały mądrość, a myśl serca mego roztropność." Psalmów 49:3

 

Jest to jedno z pytań, które często zadawano mi podczas wykładów i seminariów na temat rozeznawania. Nauka o rozeznawaniu jest jedną z najbardziej porywających nauk, która za każdym razem rodzi wiele pytań, wśród których jest to, na które chcemy odpowiedzieć. Podczas gdy niektórzy z ciekawości starają się wiedzieć, czy fizyczny demon może rozpoznać siebie jako takiego, inni zadają sobie to pytanie tylko wtedy, gdy ich to dotyczy, to znaczy, że chcą wiedzieć, czy są demonami.

 

Tak wielu z nich pyta mnie za każdym razem, czy są demonami. Tym zawsze mówiłem, że Bóg nie wyznaczył mnie do wyznaczenia, kto jest demonem fizycznym, a kto nie, i że ani Bóg nie uczynił mnie konsultantem, abym za każdym razem konsultował się z ludźmi w celu ujawnienia im ich duchowej natury. Zawsze przypominam im, że nigdy nie wezmę siebie za kogoś, kim nie jestem, i że to nie ode mnie otrzymają odpowiedź na to czysto osobiste pytanie.

 

Niemniej jednak, aby uczynić tę naukę jak najbardziej zrozumiałą, muszę odpowiedzieć na to pytanie w sposób ogólny, aby każdy człowiek mógł poznać swoją duchową naturę, dla tych, którzy wciąż mają wątpliwości. Pytanie: "Powiedz mi, Apostole, czy jestem demonem?" pochodzi z jednej strony od nieświadomych siebie demonów, to znaczy od ludzi szatana, którzy nie są przekonani o swojej przynależności do obozu diabła, a z drugiej strony od dzieci Bożych w chwilach wielkiego zniechęcenia lub w obliczu nadmiernymi trudnościami.

 

Odpowiem teraz na pańskie pytanie. Czy ktoś może wiedzieć, że jest demonem? Odpowiedź brzmi TAK. Ale jak? Jeśli Bóg dał wam tę naukę o rozeznawaniu, to nie po to, abyście rozeznawali innych, jak wielu lubi to robić, ale najpierw po to, abyście rozeznawali samych siebie.

 

8.1- Fizyczne demony, które się ignorują

 

Jak powiedziałem w nauczaniu o Demonicznych Dzieciach, oprócz wielkich potężnych demonów, które przychodzą na świat dobrowolnie i świadomie, z określoną misją, istnieje wiele innych małych demonów, które są raczej wysyłane przez szatana, bardzo często bez ich zgody i bez ich opinii. Niektórzy z nich nie są świadomi swojej demonicznej natury i to właśnie w obliczu nauki o rozeznaniu zaczynają zadawać sobie pytania dotyczące pewnych rzeczy, których doświadczają. Poniższe elementy pomogą ci dowiedzieć się, czy należysz do Boga, czy nie.

 

8.1.1- Głęboka nienawiść do Jezusa Chrystusa

 

Jeśli masz głęboką nienawiść do Jezusa Chrystusa, jeśli nienawidzisz Jezusa Chrystusa, nie rozumiejąc tak naprawdę, dlaczego tak bardzo Go nienawidzisz, jesteś demonem.

 

8.1.2- Obrzydzenie do dzieła Bożego

 

Jeśli czujesz prawdziwą odrazę do Bożego dzieła, jeśli kiedykolwiek mówisz lub myślisz, że Bóg cię wykorzystuje, prosząc cię o wykonanie Jego dzieła, to jesteś demonem. Znaliśmy w przeszłości tego rodzaju tzw. dzieci Boże, które nie wstydziły się głośno i zrozumiale oświadczać, że głęboko w sobie czują, iż Bóg je po prostu wykorzystuje. Ten element wystarczył nam, żebyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z demonami. I właśnie to zostało potwierdzone później, ponieważ gdy tylko Bóg obnażył ich dzieła, wypędziliśmy ich z Kościoła.

 

Jeśli dobrowolnie decydujesz się na zniekształcanie lub fałszowanie Bożego dzieła, lub jeśli często kierujesz się chęcią i świadomością sabotowania Bożego dzieła, nie jesteś z Boga. W tym przypadku nie różnisz się wiele od tych, którzy dobrowolnie i świadomie nauczają ludzi fałszywych doktryn. Dlatego nie różnią się od tych, którzy bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu. Jesteś demonem!

 

8.1.3- Radość z oglądania cierpienia niewinnych ludzi

 

Jeśli doświadczasz radości za każdym razem, gdy widzisz cierpienie niewinnych ludzi, lub jeśli lubisz torturować ludzi, doświadczając radości z patrzenia, jak twoje ofiary cierpią i jęczą, jesteś demonem.

 

8.1.4- Tak zwani prawdziwi chrześcijanie nie ochrzczeni w Duchu Świętym

 

Jeśli nazywasz siebie narodzonym chrześcijaninem, dawno temu ochrzczonym w wodzie, ale nie ochrzczonym w Duchu Świętym, a nie tylko dobrze znasz naukę o chrzcie w Duchu Świętym, ale także byłeś kilka razy na sesjach modlitewnych organizowanych dla chrztu w Duchu Świętym, to nie jesteś z Boga. Prawdziwe dziecko Boże, gdy nie jest jeszcze ochrzczone w Duchu Świętym, to albo wtedy, gdy nauka o chrzcie w Duchu Świętym nie została mu jeszcze dobrze wyjaśniona, albo gdy nie miał łaski spotkać prawdziwego sługi Bożego, który by się za niego modlił.

 

8.1.5- Tak zwani prawdziwi chrześcijanie, którzy zwalczają chrzest Ducha Świętego

 

Jak przeczytaliście w nauce o chrzcie Duchem Świętym i mówieniu językami, jeśli nazywasz siebie narodzonym na nowo chrześcijaninem, ochrzczonym w wodzie i zaznajomionym z nauką o chrzcie Duchem Świętym, a jesteś przeciwny chrztowi Duchem Świętym i mówieniu językami, to jesteś demonem.

 

8.1.6- Tak zwani prawdziwi chrześcijanie, którzy unikają chrztu Duchem Świętym

 

Jeśli nazywacie siebie narodzonymi chrześcijanami, a jesteście obojętni na chrzest Duchem Świętym, to znaczy, że chrzest Duchem Świętym nic dla was nie znaczy, albo jeśli unikacie chrztu Duchem Świętym, używając podstępu, aby uniknąć sesji modlitewnych o chrzest Duchem Świętym, to jesteście demonem. Prawdziwe dziecko Boże nie ucieka od Ducha Świętego, ani nie czuje się komfortowo bez Ducha Świętego i namaszczenia Ducha Świętego.

 

8.1.7- Ludzie szczęśliwi, że są niegodziwi

 

Jeśli jesteś podły i czerpiesz z tego wielką przyjemność, to jesteś demonem.

 

8.1.8- Tak zwani prawdziwi chrześcijanie, którzy praktykują czary

 

Jeśli nazywacie siebie narodzonymi na nowo chrześcijanami, ochrzczonymi w wodzie, a nawet w Duchu Świętym, a praktykujecie czary w Kościele i opieracie się różnym wezwaniom do pokuty, które są uruchamiane, to dlatego, że jesteście demonem, prawdziwym agentem Piekła. Jeśli chrześcijanin, który jest nasieniem Bożym, może być opętany i z niewytłumaczalnych powodów praktykować czary pośród dzieci Bożych, to takie chrześcijańskie nasienie Boże skorzysta z pierwszej nadarzającej się okazji, aby wyznać swoje uczynki i wyrzec się czarów. Nigdy nie zobaczycie narodzonego na nowo chrześcijanina, prawdziwego nasienia Bożego, dobrowolnie i świadomie pozostającego w Kościele, praktykującego czary i czekającego, aż Bóg go najpierw zdemaskuje, zanim zacznie udawać, że pokutuje.

 

8.1.9- Tak zwani prawdziwi chrześcijanie, którzy walczą z prawdziwymi dziećmi Boga

 

Jeśli wasze serce jest przepełnione nienawiścią, zazdrością i złośliwością wobec prawdziwych dzieci Bożych, podczas gdy nazywacie siebie narodzonymi na nowo chrześcijanami, ochrzczonymi w wodzie, a może nawet w Duchu Świętym, to jesteście demonem.

 

8.1.10- Tak zwani prawdziwi chrześcijanie, którzy nigdy nie są dostarczane

 

Jeśli nazywasz siebie narodzonym chrześcijaninem, ochrzczonym w wodzie, ale nie uwolnionym od duchów nieczystych, kiedy nie tylko znasz naukę o duchowym uwolnieniu, ale miałeś łaskę uczestniczyć w co najmniej jednej sesji modlitewnej specjalnie dla duchowego uwolnienia, to nie jesteś z Boga. Ci wiecznie opętani, którzy nazywają siebie narodzonymi chrześcijanami, ochrzczonymi w wodzie i którzy za każdym razem szukają uwolnienia, a nigdy nie są uwolnieni od duchów nieczystych po wielokrotnych modlitwach o uwolnienie, nie są z Boga.

 

8.1.11- Tak zwani prawdziwi chrześcijanie, którzy są złodziejami w Kościele

 

Wszyscy ci tak zwani narodzeni na nowo chrześcijanie, ochrzczeni w wodzie, a nawet być może w Duchu Świętym, którzy kradną dziesięcinę i ofiary z kas Kościoła lub z kont Kościoła, są demonami. Nie różnią się one od ich brata Judasza Iskarioty, który ukradł ofiary udostępnione Jezusowi i uczniom. Jana 12:4-6 "4Tedy rzekł jeden z uczniów jego, Judasz, syn Szymona, Iszkaryjot, który go miał wydać: 5Przeczże tej maści nie sprzedano za trzysta groszy, a nie dano ubogim? 6A to mówił, nie iżby miał pieczą o ubogich, ale iż był złodziejem, i mieszek miał, a cokolwiek włożono, nosił."

 

Pozwólcie, że podam wam kilka przykładów tego rodzaju demonów, z którymi się zetknęliśmy. Znany jest przypadek czarownika, który miał być przywódcą zgromadzenia, które odbywało się w jego domu. W zgromadzeniu znajdowała się skrzynia, do której bracia przychodzili składać dziesięcinę i ofiary. Za każdym razem złodziej ten obserwował, jak wszyscy ludzie w jego domu wychodzą i szli ukraść Boże pieniądze zdeponowane w skrzyni. Pewnego dnia, myśląc, że wszyscy już wyszli, demon ten poszedł jak zwykle do kasy, aby dokonać kradzieży. Kiedy służył sobie w kościelnej kasie, przybyła jego pierwsza córka. Zaskoczony w środku kradzieży, złodziej spanikował. Jego córka, również zaskoczona, zapytała go: "Tato, co ty tak robisz?" A demon, cały okryty wstydem, odpowiedział: "Nie, ja to spłacę".

 

Jest też przypadek pewnego czarownika, rzekomo przywódcy zgromadzenia, który przez kilka lat systematycznie kradł dziesięcinę i ofiary, jakie dawały dzieci Boże. Demon ten spędził swój czas na oskarżaniu dzieci Bożych o to, że nic nie dają. Za każdym razem był jedynym, który oburzył się i narzekał, że nigdy nie widział chrześcijan, którzy nigdy nic nie dawali Bogu, i zastanawiał się, czy ci chrześcijanie, którzy nigdy nie dawali ani dziesięciny, ani darowizn, byli prawdziwymi dziećmi Boga. Jednak w tym czasie, niektóre z tych chrześcijan regularnie dał swoje ofiary do Pana. Ale ten demon ukradł wszystko, ale się nie zamknął. Ten wąż grał w tę grę z powodzeniem, aż Pan go zdemaskował, obnażył całkowicie przed wszystkimi i wypędził z Kościoła.

 

Jest też przypadek małego demona, który przybył jako wsparcie z mrocznego świata, aby pomóc swojej matce czarownicy, która czuła się w niebezpieczeństwie, ponieważ misja powierzona mu przez szatana nie powiodła się. Tak się złożyło, że zgromadzenie odbywało się w domu, w którym mieszkał ten mały demon. Mały czarodziej, mimo młodego wieku, układał krzesła w stosy, aby dosięgnąć skrzyni z dziesięcinami i ofiarami, która znajdowała się nad wysokim kredensem. Mały demon zrobił więc sobie drabinę do pudełko ofertowe, poczęstował się tym, co do niej włożono, i poszedł do szkoły z dużymi banknotami, których nie mogło mieć żadne dziecko z podstawówki. Wydawał jak chciał, a część rozdawał kolegom z klasy. Rodzice innych dzieci, zaalarmowani faktem, że ich dzieci znalazły się w posiadaniu dużych sum pieniędzy, których pochodzenie było im nieznane, z kolei zaalarmowali urzędników szkolnych, którzy po dochodzeniu zdali sobie sprawę, że tego rodzaju pieniądze, które płynęły na powierzchnię, jakby pochodziły od producenta fałszywych pieniędzy, pochodził od tego małego demona.

 

Następnie wezwali rodziców małego demona, aby zrozumieli, jak małe dziecko, które dopiero co opuściło przedszkole, mogło mieć tyle pieniędzy każdego dnia. W tym momencie rodzice zorientowali się, że mały demon spędzał czas na opróżnianiu skrzynki z dziesięcin i ofiar. A ponieważ nikt nie monitorował tej skrzyni, nie zdawali sobie z tego sprawy. To prowadzi do zrozumienia, że wyrażenie "dziecko demona" jest mylące. Demon pozostaje demonem, bez względu na to, ile ma lat. Bądź więc bardzo ostrożny.

 

Jest jeszcze jeden przypadek czarownicy, która pojechała na rekolekcje duchowe. Kiedy przyjechała na rekolekcje, poszła do dziecka Bożego, które mieszkało w tym mieście i modliło się w zgromadzeniu, w którym odbywały się rekolekcje. Następnie zapytała to dziecko Boże, gdzie jest ich skrzynka na ofiary. Zupełnie naturalnie to dziecko Boże zapytało ją, czy chce złożyć swoje ofiary, wiedźma, cała zakłopotana, odpowiedziała, że nie. Z pewnością nie spodziewała się, że będzie mogła złożyć swoje ofiary dziecku Bożemu. Takiego pytania z pewnością się nie spodziewała. Wtedy bracia ze zgromadzenia, w którym miały się odbyć rekolekcje, zastanawiali się, starając się zrozumieć, dlaczego osoba, która nie miała zamiaru składać żadnej ofiary Bogu, mogła starać się dowiedzieć, gdzie jest skrzynka na ofiary. Dopiero gdy Pan zdemaskował tę czarownicę, bracia zrozumieli, że chciała ona znaleźć skrzynię z ofiarami, aby dokonać kradzieży.

 

Umiłowani, jest tyle przykładów, które można podać. Aby jednak nie czynić tego nauczania zbyt długim, poprzestanę na tych kilku. Wniosek, jaki można wyciągnąć z tych przykładów, jest taki, że jedną z rzeczy, która charakteryzuje demony fizyczne, jest kradzież z domu Bożego. Wielkie demony czy małe demony, to jest to samo, jak właśnie przeczytaliście. Wszyscy oni mają ducha swego ojca diabła, i wszyscy działają jak ich brat Judasz Iskariota. Jest to więc kolejny owoc, po którym ich rozpoznasz. Jeśli znasz tak zwane dziecko Boże, który pozwala sobie na kradzież pieniędzy Boga, wiedz, że jest diabłem. Tak samo jest z tymi, którzy czują się komfortowo kradnąc dziesięcinę i ofiary, znajdując za każdym razem powody, by nie dawać. Niektórzy z nich, nieco bardziej przebiegli, mówią za każdym razem, że tylko pożyczyli pieniądze od Boga i że je zwrócą.

 

Jeśli jesteś narodzonym na nowo chrześcijaninem, ochrzczonym w wodzie, a może nawet w Duchu Świętym, jeśli kiedykolwiek ukradłeś Boże pieniądze, jeśli wierzysz, że nie jesteś demonem, to wiedz, że jesteś opętany. Wyznaj swoje czyny szybko, i poprosić o swoje duchowe wybawienie. Pamiętajcie, że jeśli nie zwrócicie wszystkich pieniędzy Boga, które ukradliście, czeka was Piekło. A jeśli wierzysz jak Świadkowie Jehowy, że Piekło nie istnieje, to bądź uparty.

 

Umiłowani, teraz, gdy dowiedzieliście się, że demoniczni chrześcijanie spędzają swój czas na kradzieży ofiar, które składacie Panu, podejmijcie wysiłek na swoim poziomie, aby to zabezpieczyć. Podejmijcie środki, aby zablokować drogę tym agentom Piekła, którzy oprócz rzucania zaklęć przeciwko wam, spędzają czas, aby was zrujnować. Znajdźcie sposoby na swoim poziomie, aby zabezpieczyć wszystkie wasze ofiary, tak aby nie było już możliwe, aby chrześcijańskie demony mogły je ukraść.

 

8.1.12- Tak zwani słudzy Boga, którzy chętnie ukrywają prawdę

 

Wszystkie te tak zwane Dzieci Boże lub Słudzy Boży, którzy celowo i świadomie ukrywają prawdę, są demonami. Ci źli ludzie blokują źródło prawdy, z obawy, że inni chrześcijanie będą się na nią natknąć. Niektórzy są tak zwanymi pastorami, którzy przychodzą na naszą stronę internetową, aby narysować swoje nauki, a inni są tak zwanymi ewangelistami mediów społecznościowych, którzy mają nasze nauki jako podstawę ewangelizacji. Drodzy bracia, fakt wykorzystania naszych nauk do nauczania lub ewangelizacji nie jest czymś złym. W rzeczywistości jest to zalecane. Jest to raczej to, co ci niegodziwi ludzie robią z tymi naukami, co jest szatańskie.

 

8.1.12.1- Co robią ci pastorzy demonów?

 

Wchodzą na naszą stronę, biorą nauki i przekazują je swoim wiernym, sprawiając wrażenie, że te nauki pochodzą od nich, starannie ukrywając prawdziwe źródło tych nauk. Dlatego biorą z naszych nauk wszystko, co przedstawi ich zwolennikom jako prawdziwych nauczycieli znających słowo Boże, i dokładają wszelkich starań, aby wydobyć z tych nauk elementy, które mogą ich zdemaskować w oczach ich zwolenników. Aby odnieść sukces w tym szatańskim zamachu stanu, robią wszystko, co w ich mocy, aby ukryć naszą stronę przed wiernymi, ponieważ wiedzą, że jeśli wierni odkryją to miejsce, nie tylko będą wiedzieć, że nauki, które otrzymali, nie pochodzą od ich pasterzy czarowników, ale także odkryją, że niektóre części tych nauk zostały starannie wycofane.

 

8.1.12.2- Co robią ewangeliczne demony sieci społecznościowych?

 

Przychodzą na naszą stronę, biorą nauki, wykorzystują je do tak zwanej ewangelizacji, ale udaje im się ukryć prawdziwe źródło naszych nauk. Pozwólcie, że podam wam kilka przykładów tego typu demonów:

 

8.1.12.2.1- Pierwszy demony ewangelista sieci społecznościowych

 

Pierwszy demon znajduje czas na przeczytanie każdego wiersza po wierszu nauczanie, usuwa z tych nauk wszystkie linki do strony internetowej i pozostaje z tekstami, które nie wspominają o stronie internetowej www.mcreveil.org. Dlatego to właśnie te nauki pozbawione jakichkolwiek odniesień do naszej strony, publikuje na swoich stronach różnych sieci społecznościowych. Każdy, kto natknie się na te nauki w mediach społecznościowych, komentuje je, docenia i wierzy, że to ten demon je napisał.

 

Ta sztuczka szatana prowadzi ludzi do wiary, że ten demon naucza prawdy. Kiedy ludzie są przekonani, że ten demon naucza prawdy, wierzą całym sercem we wszystko, co od niego pochodzi. Wąż ten wykorzystuje to i wprowadza do tych nauk fałszywe nauki ze świata ciemności. Czyni to, wiedząc, że naiwni chrześcijanie nie będą już zdawali sobie z tego sprawy. W ten sposób odwraca ludzi od Bożej drogi. Jest to pierwszy cel agentów szatana.

 

Kiedy kilka osób, które znają nasze nauki, znalazło je zniekształcone w mediach społecznościowych i zaalarmowało nas, skontaktowaliśmy się z tym demonem. Zablokował nas, abyśmy nie mieli już dostępu do jego strony na Facebooku, aby zobaczyć rozmiar szkód, jakie wyrządza naszymi zniekształconymi naukami.

 

Drugim celem tych synów diabła jest chciwość. Udało nam się znaleźć numer WhatsApp tego węża w wiadomości chciwości, którą wysłał do ludzi, aby błagali o pieniądze. Kiedy ci czarownicy zdobędą serca nieświadomych chrześcijan naszymi naukami, zaczynają tworzyć fałszywe powody, aby wyciągać od nich pieniądze.

 

Numer WhatsApp tego czarodzieja to: 0022367501343. Według jego własnych słów przebywa on w Mali. Jeden z jego profili na Facebooku to "Elijah Elijah" pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?id=100056852889863.

 

8.1.12.2.2- Drugi demony ewangelista sieci społecznościowych

 

Drugi demon, bardzo przebiegły, udawał, że żałuje, obiecując nam, że musi przekazać źródła nauk. Ale to, co zrobił, było spektakularne. Postanowił ukryć źródło nauk, aby ci, którzy klikną na dodane przez niego linki, nigdy nie dotarli do tej strony. To jest prawdziwy adres naszej strony: www.mcreveil.org. Ale popatrzcie jak ten wąż pisze ten adres na swoich stronach na Facebooku. Najpierw pisze mcreveil, ale kończy na .com. To wystarczy, aby stracić każdego, kto chce dostać się na stronę przez ten link. Okazuje się jednak, że aktywowaliśmy również .com, mimo że używamy tylko .org. Jak tylko ten zły facet zorientował się, że .com działa i prowadzi ludzi na stronę, zrobił kolejny link, który brzmi: www.mcereveil.com. Przyjrzyj się uważnie adresowi, a zobaczysz jego podstęp. Wstawił "e" pomiędzy c i r, aby zniekształcić adres. Gdy tylko zostanie zakwestionowany przez fakt, że nasz adres kończy się na .org, tworzy nowy adres z .org, który jest: www. mcreviel.org Teraz, gdy jest zmuszony do używania .org, mcreveil staje się mcreviel.

 

Manipulacja tego demona nie zaczęła się od adresu naszej strony. Zaczęło się od samej strony internetowej. To była nazwa naszej strony internetowej, którą ten wąż przyjął jako nazwę jednej ze swoich stron na Facebooku, z tym samym zdjęciem, które było na stronie internetowej. Każdy, kto natknie się na tę stronę na Facebooku, jest więc przekonany, że to nasza strona. Oto jak daleko posunął się ten demon, aby odwrócić uwagę wszystkich tych, którzy szukają nas na portalach społecznościowych. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że nie mamy konta na Facebooku. W tej chwili nie jesteśmy na żadnym portalu społecznościowym. Ten wąż najwyraźniej ma kilka stron na Facebooku, w tym tę: https://www.facebook.com/DNG-100568642178253/

 

8.1.12.2.3- Trzeci demony ewangelista sieci społecznościowych

 

Trzeci demon bierze nauki i zmienia ich formatowanie. Usuwa wszystkie odniesienia związane z witryną www.mcreveil.org. Sprawia, że wezwania do pokuty znikają i zastępuje je swoimi własnymi przesłaniami, a na koniec umieszcza własne adresy i udaje, że jest właścicielem tych nauk.

 

Oto współrzędne tego demona:

 

Romeo Sewanou

WhatsApp: +22962936838

Adresy na Facebooku:

https://www.facebook.com/sewarom1

https://www.facebook.com/romeo.sewanou

Grupy WhatsApp: Obóz Prawdy Nr 1, Obóz Prawdy Nr 2, Nr 3, Nr 4 itd.

 

Tak działają demony. Są to tysiące wysłanych ze świata szatana, aby zalać sieci społecznościowe, z misją odwrócenia jak największej liczby ludzi od drogi Boga. Wszyscy oni twierdzą, że są narodzonymi na nowo chrześcijanami i twierdzą, że służą Jezusowi Chrystusowi. Aby lepiej zwodzić i uwodzić naiwnych i źle ugruntowanych chrześcijan, demony te umieszczają na swoich stronach pełne wersetów biblijnych i innych małych wiadomości, które dają ich gościom wrażenie bycia na stronach prawdziwych Dzieci Bożych. Potrzeba wystarczającej czujności i rozeznania, aby wykryć przebiegłość tych demonów i nie wpaść w ich pułapki.

 

Jeśli wrócimy do pytania, które nam zadano, odpowiedź stanie się oczywista. Czy te demonymogą wiedzieć, że są demonami? Odpowiedź brzmi oczywiście TAK! Wiedzą o tym bardzo dobrze. Są na misji przeciwko ludowi Bożemu. Dobrowolnie angażują się w tego rodzaju niegodziwość i robią to świadomie. Odmawiają pokuty nawet wtedy, gdy dana jest im możliwość pokuty.

 

Bóg zawsze decyduje się dać tym demonom kilka okazji do pokuty, ale one uparcie trwają i swobodnie kontynuują swoją szatańską służbę. Takie demony są bardzo liczne w sieciach społecznościowych. Udają, że są narodzonymi na nowo chrześcijanami. Niektórzy nazywają siebie sługami Boga. Wszyscy oni twierdzą, że głoszą ewangelię Jezusa Chrystusa. Ale ich misją w rzeczywistości jest odwrócenie ludzi od Bożej drogi. To od was, dzieci Bożych, zależy, czy będziecie czujni.

 

8.2- Dzieci Boże w uścisku nadmiernych prób

 

Wiele dzieci Bożych, które nigdy nie wyobrażały sobie, że Bóg może poddać swoje dzieci nadmiernym próbom, nie waha się w chwilach skrajnego zniechęcenia zastanawiać się, czy naprawdę są z Boga, nie zastanawiając się, czy sam Bóg jest prawdziwy.

 

Zanim odpowiem na wasze pytanie, chciałbym przypomnieć wam, że trudności, przez które przechodzicie na tej ziemi, nie są funkcją waszej duchowej natury. Wszyscy jesteśmy powołani na tej ziemi, by cierpieć. Czy jesteście z Boga, czy z szatana, musicie stawić czoła kaprysom ziemi. Niezależnie od tego, czy jesteś na tej ziemi z Boga, czy z szatana, nie możesz uciec od cierpień. Tak więc nie na podstawie rodzaju cierpienia, które znosicie, możecie określić swoją duchową naturę. Mam nadzieję, że ten punkt jest dobrze zrozumiany.

 

Możemy teraz przejrzeć Biblię w poszukiwaniu pewnych przypadków, które pomogą nam lepiej zrozumieć ten temat. Czy prawdziwe dziecko Boże może w chwilach ekstremalnych tortur wątpić w swoją duchową naturę, a nawet w swoją relację z Bogiem? Odpowiedź brzmi TAK. Jak to się może stać? Ekstremalne tortury, które Bóg często pozwala znosić swoim prawdziwym dzieciom, czasami popychają je do delirium.

 

Dla tych wszystkich dzieci Bożych, które w chwilach zniechęcenia lub w obliczu nadmiernych prób zastanawiają się, czy naprawdę są z Boga, zachęcam was, abyście radzili sobie z waszymi próbami z większą godnością i odwagą, wiedząc, że każda próba przeminie. Na ziemi nic nie jest wieczne, a nasze próby nie będą wyjątkiem. Bądź więc pełen odwagi i nie pozwól, by szatan, złodziej radości, ukradł twoją radość, tę cenną radość, którą daje nam pewność naszego zbawienia! Oto kilka świadectw, które mogą pomóc ci przezwyciężyć ekstremalne próby, przez które przechodzisz, nie wątpiąc jednak w swoją duchową naturę.

 

8.2.1- Przypadek kobiety opętanej duchem niemocy

 

Łukasza 13:10-17: "10I nauczał w jednej bóżnicy w sabat. 11A oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy ośmnaście lat, a była skurczona, tak iż się żadną miarą nie mogła rozprostować. 12Tę gdy ujrzał Jezus, zawołał jej do siebie i rzekł: Niewiasto! uwolnionaś od niemocy twojej. 13I włożył na nią ręce, a zarazem rozprostowała się i chwaliła Boga. 14Tedy odpowiadając przełożony nad bóżnicą, który się bardzo gniewał, że Jezus w sabat uzdrawiał, rzekł do ludu: Sześć dni jest, w które trzeba robić; w te tedy dni przychodząc, leczcie się, a nie w dzień sabatu. 15Ale mu odpowiedział Pan i rzekł: Obłudniku, azaż każdy z was w sabat nie odwiązuje wołu swego, albo osła swego od żłobu, a nie wiedzie, żeby go napoił? 16A ta córka Abrahamowa, którą był związał szatan oto już ośmnaście lat, zaż nie miała być rozwiązana od tej związki w dzień sabatu? 17A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego: ale wszystek lud radował się ze wszystkich onych chwalebnych spraw, które się działy od niego."

 

Kiedy czytasz ten fragment Łukasza 13:10-17, widzisz, jak prawdziwe nasienie Boże było trzymane przez szatana w okropnym bólu przez 18 lat. Przez 18 dobrych lat cierpiała te nieopisane tortury. A przecież była córką Abrahama, to znaczy nasieniem Bożym.

 

8.2.2- Przypadek Jana chrzciciela

 

Łukasza 1:13-17 "13I rzekł do niego Anioł: Nie bój się, Zacharyjaszu! boć jest wysłuchana modlitwa twoja, a Elżbieta, żona twoja, urodzi ci syna, i nazwiesz imię jego Jan, 14Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego. 15Albowiem będzie wielkim przed obliczem Pańskiem; wina i napoju mocnego nie będzie pił, a Duchem Świętym będzie napełniony zaraz z żywota matki swojej. 16A wielu z synów Izraelskich obróci ku Panu, Bogu ich. 17Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w duchu i w mocy Elijaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy."

 

Jan 1:29-36 "29A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 30Tenci jest, o którymem powiadał, że idzie za mną mąż, który mię uprzedził; bo pierwej był niż ja. 31A jam go nie znał; ale aby był objawiony Izraelowi, dlategom ja przyszedł, chrzcząc wodą. 32I świadczył Jan, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z Nieba, i został na nim. 33A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś ujrzał Ducha zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem Świętym. 34A jam widział i świadczył, że ten jest Syn Boży. 35Nazajutrz zasię stał Jan i dwaj z uczniów jego. 36A ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży."

 

Mateusza 11:2-3 "2A Jan usłyszawszy w więzieniu o uczynkach Chrystusowych, posławszy dwóch z uczniów swoich, 3Rzekł mu: Tyżeś jest on, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy?"

 

Jan Chrzciciel, choć nie zadawał sobie pytania, czy jest naprawdę z Boga, nie powstrzymał się od pytania Boga, czy jest On naprawdę prawdziwym Bogiem. On, który był napełniony Duchem Świętym już od łona matki, i który został posłany specjalnie, aby przygotować drogę Bogu i aby Bóg był znany ludowi Bożemu, znalazł się w nieopisanej próbie, zastanawiając się, czy Bóg jest naprawdę Bogiem. Jan Chrzciciel pozostał nasieniem Bożym, prawdziwym dzieckiem Bożym i prawdziwym sługą Bożym, pomimo prób. Wiedzcie zatem, że próby, bez względu na to, jak potworne by były, nigdy nie uczynią z nasienia Bożego nasienia szatana.

 

8.2.3- Sprawa Jeremiasza

 

Jeremiasza 20:14-18 "14Przeklęty dzień, w którym się urodził; dzień, którego mię porodziła matka moja, niech nie będzie błogosławiony. 15Przeklęty mąż, który oznajmił ojcu memu, mówiąc: Urodziłoć się dziecię płci męskiej, aby go bardzo uweselił. 16Niechże będzie on mąż jako miasta, które Pan podwrócił, a nie żałował tego; niech słyszy krzyk z poranku, i narzekanie czasu południa. 17O że mię nie zabił zaraz z żywota! Oby mi była matka moja grobem moim, a żywot jej wiecznie brzemiennym! 18Przeczżem wyszedł z żywota, abym doznał pracy i smutku, a żeby dni moje w hańbie strawione były?"

 

Jeremiasz cierpiał tak bardzo, że znalazł się w sytuacji, w której przeklinał dzień swoich narodzin i niewinnych ludzi, którzy przynieśli wiadomość o jego narodzinach jego ojcu, itd. Przeklinał dzień swoich narodzin, zapominając, że Bóg, który jest autorem tego dnia narodzin, jest tym, który jest naprawdę odpowiedzialny za tortury, które cierpiał. Przeklinał niewinnych ludzi, którzy przynieśli wiadomość o jego narodzinach do jego ojca, zapominając, że ci niewinni ludzie byli tylko narzędziami Boga, którzy zrobili to, co musieli zrobić, przynosząc dobrą nowinę o jego narodzinach do jego ojca. Nie wiedział, że ci niewinni ludzie nie byli w żaden sposób odpowiedzialni za tortury, które cierpiał, i że tylko Bóg był za to odpowiedzialny.

 

Tak więc biedny człowiek znalazł się pośrednio przeklinając Boga przez jego dzień urodzenia i przez niewinnych, nie zdając sobie z tego sprawy. Któż bowiem jest autorem dnia, w którym przychodzimy na świat, jeśli nie Bóg? A co w tym wszystkim robił biedny nosiciel wieści, jeśli nie to, czego Bóg od niego oczekiwał? Niosący wiadomość o narodzinach Jeremiasza, w dniu, w którym nosił tę wiadomość, był przekonany, że to dobra wiadomość, którą niósł. Nie mógł sobie wyobrazić, że 20 czy 30 lat później ta dobra nowina będzie postrzegana przez kogokolwiek jako zła. Dlatego nie może być odpowiedzialny za sposób, w jaki Bóg postanowił wystawić na próbę swego sługę Jeremiasza. Dlatego nie można mu przypisać żadnego przekleństwa.

 

Kiedy Jeremiasz powiedział: "Dlaczego nie zabili mnie w łonie mojej matki?", kto inny jak nie Bóg mógł go zabić w łonie matki? Kto naprawdę ma moc zabijania? Rozumiecie, umiłowani, że cierpienie było niemiłosierne, i to z jedynej woli Boga. A w tym czasie agenci szatana mówili do każdego, kto chciał ich słuchać, że Bóg opuścił Jeremiasza i że to oni, fałszywi prorocy, stali się nowymi sługami Boga. To jest ten sam język, którego agenci Piekła używają przeciwko nam obecnie.

 

8.2.4- Sprawa joba

 

Ijobowa 1:1-20 "1Był mąż w ziemi Uz, imieniem Ijob; a ten mąż był doskonały, i szczery, i bojący się Boga, a odstępujący od złego. 2I urodziło mu się siedm synów, a trzy córki. 3A miał dobytku siedm tysięcy owiec, i trzy tysiące wielbłądów, i pięć set jarzm wołów, i pięć set oślic, i czeladzi bardzo wiele, tak, iż on mąż był najmożniejszym nad wszystkich ludzi na wschód słońca. ...13Stało się tedy niektórego dnia, gdy synowie jego i córki jego jedli, i pili wino w domu brata swego pierworodnego: 14Przybieżał poseł do Ijoba i rzekł: Woły orały, a oślice się pasły podle nich: 15I przypadli Sabejczycy, i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił.

 

16A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł drugi, i rzekł: Ogień Boży spadł z Nieba i spalił owce i sługi, i pożarł ich; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 17A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł i inny, i rzekł: Chaldejczycy, rozsadziwszy się na trzy hufce, wypadli na wielbłądy, i zabrali je, i sługi pozabijali ostrzem miecza; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 18A gdy ten jeszcze mówił, przybieżał i inny, a rzekł: Synowie twoi, i córki twoje jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego; 19A oto wiatr gwałtowny przypadł od onej strony pustyni, i uderzył na cztery węgły domu, tak, że upadł na dzieci, i pomarły; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 20Tedy wstał Ijob, i rozdarł płaszcz swój, i ogolił głowę swą, a upadłszy na ziemię..."

 

Ijobowa 2:7-13 "7 ... Wszedłszy tedy szatan od oblicza Pańskiego, zaraził Ijoba wrzodem złym od stopy nogi jego aż do wierzchu głowy jego; 8Tak, że wziął skorupę, aby się nią skrobał; i siedział w popiele. 9I rzekła mu żona jego: A jeszczeż trwasz w uprzejmosci twojej? Złorzecz Bogu, a umrzyj. 10I rzekł do niej: Tak właśnie mówisz, jako szalone niewiasty mawiają. Izali tylko dobre przyjmować będziemy od Boga, a złego przyjmować nie będziemy? W tem wszystkiem nie zgrzeszył Ijob usty swemi. 11A gdy usłyszeli trzej przyjaciele Ijobowi to wszystko utrapienie, które nań przypadło, przyszli każdy z miejsca swego: Elifas Temańczyk, i Bildad Suhytczyk, i Sofar Naamatczyk; bo się byli namówili pospołu, aby przyszedłszy pożałowali go, i cieszyli go. 12A podniósłszy oczy swoje z daleka, nie poznali go, i wyniósłszy głos swój płakali, a rozdarłszy każdy płaszcz swój miotali proch nad głowy swe ku niebu; 13I siedzieli z nim na ziemi siedm dni i siedm nocy, a żaden do niego słowa nie przemówił; bo widzieli, że się gwałtownie wzmagała boleść jego."

 

Ijobowa 3:1-12 "1Potem otworzył Ijob usta swoje, i złorzeczył dniowi swemu. 2I zawołał Ijob, mówiąc: 3Bodaj był zginął dzień, któregom się urodził! i noc, w którą rzeczono: Począł się mężczyzna! 4Bodaj się był on dzień obrócił w ciemność! By się był o nim nie pytał Bóg z wysokości, i nie był oświecony światłością! 5Bodaj go była zaćmiła ciemność i cień śmierci! by go był ogarnął obłok, i ustraszyła go gorącość dzienna! 6Bodaj była noc onę osiadła ciemność, aby nie szła w liczbę dni rocznych, i w liczbę miesięcy nie przyszła! 7Bodaj noc ona była samotna, a śpiewania aby nie było w niej! 8Bodaj ją byli przeklęli, którzy przeklinają dzień, którzy są gotowi, wzruszać płacz swój! 9Bodaj się były zaćmiły gwiazdy przy zmierzkaniu jej! a czekając światła, aby się go była nie doczekała, ani nie oglądała zorzy porannej! 10Iż nie zawarła drzwi żywota mego, a nie skryła boleści od oczu moich. 11Przeczżem w żywocie nie umarł, albo, gdym z żywota wyszedł, czemum nie zginął? 12Przeczże mię piastowano na kolanach? a przeczżem ssał piersi?"

 

Hiob cierpiał tak bardzo, że zazdrośni o niego agenci szatana chełpili się tym i mówili, że Bóg go odrzucił. Nawet jego żona, widząc grozę, jaka go spotkała, uwierzyła, że Bóg, którego uważała za prawdziwego, stał się fałszywy, i zasugerowała, aby Hiob przeklął Boga i umarł. Przyjaciele Hioba, którzy bali się Boga, wierzyli natomiast, że Hiob zrobił coś złego w oczach Boga. Nikt nie mógł sobie wyobrazić, że Bóg, prawdziwy Bóg, Bóg Wszechmogący, Bóg miłości i współczucia, mógłby tak potraktować jednego ze swoich prawdziwych sług, bez żadnego powodu.

 

Ten przykład pomaga nam zrozumieć, że Bóg, z powodów, których nikt nie potrafi wyjaśnić, często poddaje swoje prawdziwe Dzieci nadmiernym torturom, z rąk szatana i jego agentów. Ten rodzaj tortur jest często taki, że jeśli dziecko Boże nie jest wystarczająco stanowcze, zwątpi nawet w swoją duchową naturę i zapyta mnie: "Proszę Apostole, powiedz mi; czy jestem demonem?". Czy Hiob był demonem za to, że za Bożym przyzwoleniem przeszedł te wszystkie tortury z rąk szatana? Czy był opuszczony przez Boga? Czy został odrzucony przez Boga?

 

Hiob, w swojej frustracji, znalazł się w sytuacji, w której przeklinał dzień swoich narodzin. Przeklinał dzień swoich narodzin, zapominając, że Bóg, który jest autorem tego dnia narodzin, jest naprawdę odpowiedzialny za tortury, które przeszedł. Biedny człowiek znalazł się pośrednio przeklinając Boga przez jego dzień urodzenia, nie zdając sobie z tego sprawy. Bo kto jest autorem naszego dnia narodzin, jeśli nie Bóg? I każdy wie, że sam dzień nic nie zrobił. Dzień nie jest za nic odpowiedzialny. Kiedy Hiob powiedział: "Dlaczego nie umarłem zaraz po urodzeniu? Dlaczego nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona matki?", kto inny jak nie Bóg mógł go zabić w łonie matki? Kto naprawdę ma moc zabijania? Rozumiecie tu, umiłowani, że cierpienie było u szczytu, i to z jedynej woli Boga. A w tym czasie agenci szatana mówili do każdego, kto chciał ich słuchać, że Bóg opuścił Hioba i że Hiob nie jest już sługą Boga.

 

Bądźcie więc ostrożni, umiłowani, w chwilach skrajnego cierpienia, aby nie przeklinać dni, ponieważ to Bóg stworzył wszystkie te dni. I w rzeczywistości, żaden dzień nigdy nie zrobił nic, co zasługiwałoby na przekleństwo. Dni same w sobie nie mają żadnej mocy. Kiedy Bóg decyduje się nas przetestować, pozostaje jedynym odpowiedzialnym za to, a przeklinanie niewinnych dni lub ludzi, równa się przeklinaniu Boga. Czy Bóg przechodzi przez szatana osobiście lub przez jego agentów, aby nas przetestować, On pozostaje jedynym odpowiedzialnym. To jest ponadto z tego powodu, że w naszych próbach, musimy powiedzieć dziękuję Bogu, bo żaden agent szatana może być silniejszy niż Bóg, aby dotrzeć do nas bez zgody Boga. Żadne nieszczęście nie spotyka nas bez pozwolenia Pana. "37Któż jest, coby rzekł: Stało się, a Pan nie przykazał? 38Izali z ust Najwyższego nie pochodzi złe i dobre?" Treny Jeremijaszowe 3:37-38.

 

Tak więc, wy prawdziwe Dzieci Boże, nasiona Boże, ekstremalne cierpienia, na które czasami jesteście narażeni, nie powinny już dłużej pogrążać was w wątpliwościach co do waszej prawdziwej duchowej natury, ani nawet prowadzić do przekonania, że Bóg was opuścił, a nawet odrzucił. Nie! Przypadki tych kilku Sług Bożych, które właśnie przeczytaliśmy, pokazują nam, że Bóg często wybiera, z powodów, których nie możemy ani zrozumieć, ani wyjaśnić, aby pozwolić szatanowi i jego agentom uważać się za bogów nad Dziećmi Bożymi i znęcać się nad Dziećmi Bożymi, poddając je takim torturom, że każdy normalny człowiek zastanawiałby się, czy Bóg jest naprawdę Bogiem. Bóg jest naprawdę Bogiem, umiłowani, ale Jego logika jest niezgłębiona, Jego metody są dla nas niezrozumiałe.

 

Jeśli więc należysz do Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś nasieniem Bożym i starasz się postępować według Boga w Jezusie Chrystusie, nie martw się, gdy Bóg pozwala, by spadły na ciebie próby. On ma nad tym kontrolę. A kiedy jesteś cenny w oczach Boga, próby te mogą być nie do pojęcia dla człowieka. Ale w tym wszystkim Bóg pozostaje Bogiem. Bądźcie więc spokojni, bądźcie cicho, bądźcie wzmocnini! Godzina naszego wybawienia jest bliska.

 

Chcę tutaj naprawdę ostrzec agentów szatana i innych zwodzicieli: To przesłanie zachęty i zapewnienia, które właśnie skierowałem, jest przeznaczone dla prawdziwych Dzieci Bożych, które boją się Boga. Dlatego nie ważcie się pocieszać się moją zachętą, gdy Bóg uderzy was z powodu waszych czarów i waszego buntu przeciwko Jego słowu. Dlatego zanim przypiszecie cierpienie, które znosicie, próbie, która przyjdzie do was od Boga, upewnijcie się, że jesteście z Boga i że się Go boicie. Zanim powiesz, że Bóg cię testuje, tak jak testował Hioba, upewnij się, że jesteś w oczach Boga tym, czym Hiob był w oczach Boga.

 

8.3- Wnioski

 

Te elementy rozeznawania, które właśnie podałem w tym nauczaniu, dotyczą tylko tych, którzy już oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jeśli twierdzisz, że jesteś już narodzonym na nowo chrześcijaninem, ochrzczonym w wodzie, a nawet być może w Duchu Świętym, i jeśli oprócz owoców już wymienionych w całym nauczaniu o rozeznawaniu, nosisz te inne owoce, które właśnie przytoczyłem, to odpowiedź na twoje pytanie brzmi TAK. Nie jesteś z Boga.

 

Jeśli jesteście jeszcze poganami, to znaczy, jeśli nie przyjęliście jeszcze Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, to te elementy rozeznawania, które właśnie podałem, nie dotyczą was. Nawet jeśli nosicie te owoce, nie możecie szybko dojść do wniosku, że jesteście demonami. Te owoce, które nosicie, mogą pochodzić od demonów, które w was mieszkają. Kiedy jesteście opętani, owoce, które wydajecie, nie różnią się zbytnio od tych, które wydają demony.

 

Wreszcie pamiętajcie, drodzy bracia, że rozeznawanie, tak jak ja o nim nauczałem, musi być stosowane tylko do religijnych, czyli do tych wszystkich, którzy już słyszeli Ewangelię Jezusa Chrystusa i którzy już wiedzą, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Prawdziwi poganie, to znaczy prawdziwie nieświadomi poganie, ci ludzie, którzy nie wiedzą nic o rzeczach Bożych i którzy nie znają Ewangelii, nie mogą być łatwo osądzeni przez to rozeznawanie. Trudno jest stosować rozeznawanie do takich ludzi. Ludzie ci są jeszcze na ogół bardzo mocno opętani, a ich działaniami, a nawet myślami często kierują demony, które ich opętują. Ponieważ rozeznawanie, jak to zostało wyjaśnione w tym nauczaniu, nie może pozwolić ci na określenie duchowej natury pogan, to głównie dzięki objawieniu możesz wiedzieć, czy nie są oni z Boga.

 

"Burząc rady i wszelaką wysokość, wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej, i podbijając wszelaką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe."2. Koryntów 10:5.

 

9- KONKLUZJA

 

"99Nad wszystkich nauczycieli moich stałem się rozumniejszym; bo świadectwa twoje są rozmyślaniem mojem. 100Nad starców jestem roztropniejszy; bo przykazań twoich przestrzegam." Psalmów 119:99-100.

 

9.1- Czy Demony mogą uzyskać wybawienie?

 

W Ewangelii Jana 6:70 czytamy: Wtedy Jezus odpowiedział: "Odpowiedział im Jezus: Izalim ja nie dwunastu was obrał? a jeden z was jest dyjabeł." Wszyscy wiemy, z jaką mocą wybawienia Pan Jezus wypełnił swoją posługę na ziemi. Wszyscy, którzy przyszli do Niego z demonicznymi posiadłościami, zostali wyzwoleni. Pytanie, które możemy sobie zadać, brzmi: Dlaczego Jezus nie uwolnił Judasza Iskaryoty? Odpowiedź jest prosta: Judas Iskariota był demonem, a nie osoba posiadana przez demony, że jest demoniczny.

 

Ważne jest na tym poziomie, aby ustalić różnicę między Demon i demoniczny. Demoniczny to osoba opętana demonami. Taka osoba może zostać uwolniona od nieczystych duchów. Podczas gdy demon jest nasieniem szatana, jak już studiowali. Nie można przekształcić ziarno szatana w ziarno Boga. Dlatego Jezus nie przekształcił Judasza Iskarioty w nasienie Boże, uwolnienac mu od duchów nieczystych. Dlatego nie można duchowo wyzwolić demona.

 

Jednak tysiące sług Bożych spędzają dziś swój czas robiąc to, co nazywają wybawienia, próbując ślepo dostarczyć demony. Jak tych biednych pasterzy cierpią, do punktu pocenie się. Niektórzy krzyczą do punktu utraty ich głosy, ponieważ zostały one nauczane, że to przez krzycząc, że demon wychodzi. Inni wykonują duchowe sesje wyzwolenia w kilku etapach. Wykonują pierwszy etap, odpoczywają, kontynuują kolejny dzień z kolejnym etapem itd. Jakie to żałosne! Brak rozeznawania jest więcej niż choroba.

 

9.2- Konsekwencje dla Ewangelizacji

 

Ignorancja sprawia, że tracimy czas, brak rozeznawania sprawia, że cierpimy za nic. Kiedy dobrze rozumiemy tę naukę o rozeznawaniu, łatwiej nam zrozumieć znaczenie instrukcji, które Pan nam przekazał w odniesieniu do ewangelizacji:

 

Mateusza 10:5-6 "5... Na drogę poganów nie zachodźcie, i do miasta Samarytańczyków nie wchodźcie; 6Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraelskiego." To, co Jezus nazywa poganami lub Samarytanami, nie ma nic wspólnego z wszystkimi Jego prawdziwymi dziećmi, które jeszcze Go nie znają. Pan ma je już w swoim planie zbawienia. Mówi On raczej o tych, którym nawet gdyby Ewangelia była głoszona, byłaby bezużyteczna.

 

Mateusza 10:14 "A kto by was nie przyjął, ani słuchał słów waszych, wychodząc z domu albo z miasta onego, otrząśnijcie proch z nóg waszych."

 

Mateusza 15:24 "A on odpowiadając rzekł: Nie jestem posłany, tylko do owiec, które zginęły z domu Izraelskiego."

 

Marka 6:11 "A którzykolwiek by was nie przyjęli, ani was słuchali, wyszedłszy stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo im; zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny, niż miastu onemu."

 

Łukasza 9:5 "A którzybykolwiek was nie przyjęli, wychodząc z miasta onego, i proch z nóg waszych otrząśnijcie na świadectwo przeciwko nim."

 

Znajdziesz wielu chrześcijan, w tym pastorów, którzy spędzają lata ewangelizując tych samych ludzi. Inni zostawiają ludzi w kościołach na lata, którzy uparcie odmawiają chrztu wodnego, mówiąc, że chcą być wobec nich cierpliwi. Powiedzą wam, że "bóg" czasami potrzebuje wielu lat, aby dotknąć serc niektórych osób. Zrozumieć, że mówią o swoim bogu, a nie o naszym Bogu. Nasz Bóg mówi: "26Ale wy nie wierzycie; bo nie jesteście z owiec moich, jakom wam powiedział. 27Owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną." Jana 10:26-27.

 

Komu w Biblii Jezus poświęcił lata na głoszenie Ewangelii, czekając, aż uwierzy? Do której osoby uczniowie spędzili lata głosząc Ewangelię, czekając, aż uwierzy? Ci, którzy są z nasienia Bożego, nie potrzebują lat, aby rozpoznać głos swojego Pasterza. Oni po prostu muszą ten głos usłyszeć. Czy kiedykolwiek widziałeś, że Jezus martwił się, ponieważ ktoś usłyszał prawdę i rozgniewał się? Przejrzyj Ewangelie. Czy kiedykolwiek widziałeś, aby Jezus zmienił swoje przesłanie lub ton, aby zadowolić ludzi, którzy Go słuchają, lub aby sprawić, że poczują się trochę swobodnie? Czy widziałeś, że wpadał w panikę, gdy ludzie byli niezadowoleni, że usłyszeli prawdę? Ponieważ wszyscy czytamy Biblię, odpowiedz mi. Zapraszam cię do wspólnej medytacji nad następującymi fragmentami:

 

9.2.1- Mateusza 15:1-14

 

"1Tedy przystąpili do Jezusa z Jeruzalemu nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie, mówiąc: 2Czemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych? albowiem nie umywają rąk swych, gdy mają jeść chleb. 3A on odpowiadając, rzekł im: Czemuż i wy przestępujecie przykazanie Boże dla ustawy waszej? 4Albowiem Bóg przykazał, mówiąc: Czcij ojca twego i matkę; i kto by złorzeczył ojcu albo matce, śmiercią niechaj umrze. 5Ale wy powiadacie: Kto by rzekł ojcu albo matce: Dar, którykolwiek jest ode mnie, tobie pożyteczny będzie; a nie uczciłby ojca swego albo matki swojej, bez winy będzie. 6I wzruszyliście przykazania Boże dla ustawy waszej 7Obłudnicy! dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc: 8Lud ten przybliża się do mnie usty swemi, i wargami czci mię; ale serce ich daleko jest ode mnie. 9Lecz próżno mię czczą, nauczając nauk, które są przykazania ludzkie. 10A zawoławszy do siebie ludu, rzekł im: Słuchajcie, a rozumiejcie. 11Nie to, co wchodzi w usta, pokala człowieka; ale co wychodzi z ust, to pokala człowieka 12Tedy przystąpiwszy uczniowie jego, rzekli mu: Wiesz, iż Faryzeuszowie, usłyszawszy tę mowę, zgorszyli się? 13A on odpowiadając rzekł: Wszelki szczep, którego nie szczepił Ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie. 14Zaniechajcie ich; ślepi są wodzowie ślepych, a ślepy jeźliby ślepego prowadził, obadwa w dół wpadną."

 

9.2.2- Mateusza 23:13-35

 

"13Lecz biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi; albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by wnijść chcieli, wchodzić nie dopuszczacie. 14Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dlatego cięższy sąd odniesiecie.15Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż obchodzicie morze i ziemię, abyście uczynili jednego nowego Żyda; a gdy się stanie, czynicie go synem zatracenia, dwakroć więcej niżeliście sami. 16Biada wam, wodzowie ślepi! którzy powiadacie: kto by przysiągł na kościół, nic nie jest: ale kto by przysiągł na złoto kościelne, winien jest.

 

17Głupi i ślepi! albowiem cóż jest większego, złoto czy kościół, który poświęca złoto? 18A kto by przysiągł na ołtarz, nic nie jest; lecz kto by przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest. 19Głupi i ślepi! albowiem cóż większego jest? dar, czyli ołtarz, który poświęca dar? 20Kto tedy przysięga na ołtarz, przysięga na niego, i na to wszystko, co na nim jest; 21A kto przysięga na kościół, przysięga na niego, i na tego, który w nim mieszka; 22I kto przysięga na Niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na tego, który siedzi na niej. 23Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę; te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać. 24Wodzowie ślepi! którzy przecedzacie komara, i wielbłąda połykacie.

 

25Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż oczyszczacie kubek z wierzchu i misę, a wewnątrz pełne są drapiestwa i zbytku. 26Faryzeuszu ślepy! oczyść pierwej to, co jest wewnątrz w kubku i w misie, aby i to, co jest z wierzchu, czystem było. 27Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iżeście podobni grobom pobielanym, które się zdadzą z wierzchu być cudne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiej nieczystości. 28Także i wy z wierzchu zdacie się być ludziom sprawiedliwi; ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. 29Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż budujecie groby proroków, i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, 30I mówicie: Byśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy uczestnikami ich we krwi proroków. 31A tak świadczycie sami przeciwko sobie, że jesteście synowie tych, którzy proroki pozabijali. 32I wy też dopełniacie miary ojców waszych.

 

33Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? 34Przetoż oto ja posyłam do was proroki, i mędrce, i nauczone w Piśmie, a z nich niektóre zabijecie i ukrzyżujecie, a niektóre z nich ubiczujecie w bóżnicach waszych, i będziecie je prześladować od miasta do miasta; 35Aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemi, ode krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zacharyjasza, syna Barachyjaszowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem."

 

9.2.3- Marka 10:17-23

 

"17A gdy on wychodził w drogę, przybieżał jeden, i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry! cóż czynić mam, abym odziedziczył żywot wieczny? 18Ale mu Jezus rzekł: Przecz mię zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg. 19Przykazania umiesz: nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił świadectwa fałszywego, nie będziesz oszukiwał nikogo, czcij ojca twego i matkę twoję. 20A on odpowiadając, rzekł mu: Nauczycielu! tegom wszystkiego przestrzegał od młodości mojej. 21A Jezus spojrzawszy nań, rozmiłował się go, i rzekł mu: Jednego ci nie dostaje; idź, sprzedaj co masz, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź, naśladuj mię, wziąwszy krzyż. 22A on zafrasowawszy się dla tego słowa, odszedł smutny; albowiem miał wiele majętności. 23A spojrzawszy Jezus w około, rzekł do uczniów swoich: Jakoż trudno ci, którzy mają bogactwa, wnijdą do królestwa Bożego!"

 

9.2.4- Jana 6:23-26

 

"23Przyszły też były drugie łodzie z Tyberyjady, blisko do onego miejsca, gdzie jedli chleb, gdy był Pan dzięki uczynił. 24To gdy obaczył lud, iż tam nie było Jezusa, ani uczniów jego, wstąpili i oni w łodzie i przeprawili się do Kapernaum, szukając Jezusa; 25A znalazłszy go za morzem, rzekli mu: Mistrzu! kiedyś tu przybył? 26Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mię nie przeto, iżeście widzieli cuda, ale iżeście jedli chleb, i byliście nasyceni."

 

9.2.5- Jana 8:30-32, 37-47

 

"30To gdy on mówił, wiele ich weń uwierzyło. 31Tedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli: Jeźli wy zostaniecie w słowie mojem, prawdziwie uczniami moimi będziecie; 32 Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.… 37Wiem, żeście nasienie Abrahamowe; lecz szukacie, abyście mię zabili, iż mowa moja nie ma u was miejsca.…"

 

"44Wyście z ojca dyjabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; onci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45A ja, że prawdę mówię, nie wierzycie mi. 46Któż mię z was obwini z grzechu? Jeźliż prawdę mówię, przeczże wy mi nie wierzycie? 47Ktoć z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście."

 

Jak zauważyliście czytając powyższe fragmenty, kiedy Pan głosił Ewangelię, nie błagał ludzi o jej przyjęcie. Nie był zaskoczony, gdy zobaczył kilka osób odrzucających Jego Ewangelię i nie martwił się, że ludzie odchodzą, szepcząc. Wiedział, że ci, którzy byli z Jego Ojca, nie mogli odrzucić Jego ewangelii. Wiedział również, że ci, którzy nie byli z Jego Ojca, nigdy nie mogli docenić słów Jego Ojca. Ewangelizacja była więc dla Niego łatwa. On nie cierpiał niepotrzebnie, bo miał rozeznawanie.

 

Nie zapominajmy, że Ewangelia jest skarbem, jest to w rzeczywistości największy skarb, jaki człowiek może mieć na tej ziemi. Kiedy głosicie Ewangelię, nie możecie sprawiać wrażenia, że ci, do których głosicie, wierzą za was. Nie sprawiaj im wrażenia, że wierzą dla Ciebie i czynią Ci jakąkolwiek usługę. Każdy wierzy dla własnego zbawienia. Nikt nie wierzy za drugiego. Ci, którzy chcą zbawienia, muszą wierzyć, a ci, którzy chcą Piekła, są wolni od swojego wyboru. Dlatego nie wolno wam sprawiać, by ludzie myśleli, że narzucacie im Ewangelię. Po prostu głosić, mając na celu danie tym, którzy chcą pokutować, możliwości, aby to zrobić, aby uniknąć wiecznego ognia.

 

Pamiętaj jednak, że nikt nie ma obowiązku wierzyć, a każdy człowiek może swobodnie prowadzić swoje życie według własnego uznania. Koniec jest wiecznością. Każda osoba poniesie konsekwencje swojego wyboru w następnych dniach. A Pan, który nas stworzył, wie, że Jego prawdziwe dzieci rozpoznają Jego głos, kiedy Jego Ewangelia jest głoszona do nich. Unikaj więc narzucania ewangelii tym, którzy jej nie chcą, i nie uwodząc się, głosząc ewangelię tym samym ludziom przez lata, wierząc, że nawrócenie człowieka zajmuje lata. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dla tych, którzy są z nasienia Jezusa Chrystusa, i przyjmują ją bez trudności.

 

Pewnego dnia usłyszałem pewnego pastora, który dał ohydne świadectwo, mówiąc, że głosił Ewangelię kobiecie, która nie chce uwierzyć. Potem kobieta przyszła do kościoła, głosili jej wszystko Ewangelię, ona odmówiła wiary. Zostawili tę kobietę w kościele i zachęcali ją codziennie. Spędziła sześć lat w kościele, a po sześciu latach uwierzyła. I ten ślepy pastor złożył to świadectwo, by uwielbić siebie samego, że wykonywał bardzo dobrą pracę jako pastor.

 

To jest prawdziwe uwodzenie. Ukochany, ostrzegam Cię przed tego typu satanicznymi zeznania. To czysta uwodzenie. To właśnie za pomocą tego rodzaju uwiedzenia ci pastorzy szatana prowadzą Dzieci Boże do wiary w bzdury. Jak tylko nauczysz ich tego, co jest napisane, powiedzą ci, że ten pastor lub ten "człowiek Boży" dał kiedyś świadectwo, że... Dla nich, zeznania pochodzą przed Słowem Bożym. Zakończę ponownie tym wspaniałym fragmencie z 2Jana 8-11 "8Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli. 9Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma. 10Jeźli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. 11Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego."

 

9.3- Słowo Końca

 

Wreszcie nadszedł czas ukochany, w którym "Tedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy." Malachyjasz 3:18.

 

Z trąbką gotową do dźwięku, Pan oczyszcza Swoją Pannę młodą i przygotowuje ją na wielki dzień, na ten wspaniały dzień. Wszyscy ci, którzy są z potomstwa Bożego budzą się; przygotowują się do spotkania ze swoim Panem. W ten sposób wszyscy uciekają od uwodzenia, które jest praktykowane i przeżywane codziennie w zgromadzeniach i kościołach prostytuowanych, w kościołach opartych na łakomstwo i fałszywej doktrynie.

 

Nie zdziwcie się, gdy budzicie się, gdy buntujecie się przeciwko obrzydliwości, która jest praktykowana w świetle dziennym w tak zwanym środowisku chrześcijańskim, inni wokół jesteście raczej komfortowi w tych szatańskich strukturach i aktywnie walczycie z Prawdą.

 

To nie powinno cię zaskoczyć, bo Pan nas ostrzegł. Tacy są robotnikami zła, synowie zguby, oni są niegodziwcami. Wszyscy oni są zaciemnione w ich zrozumieniu (Izajasza 6:9-10) i żaden z nich nie może usłyszeć sygnał Boga, jak Pan objawia nam w Daniela 12:9-10. "9Tedy rzekł: Idź, Danijelu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. 10Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą; nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją."

 

Wielu braci upomniało mnie, mówiąc, że powinienem był zacząć od tego nauczania. I wiem, że wielu z was zapyta mnie, dlaczego dopiero teraz udzielam wam tego nauczania.

 

Ukochany, jak już wspomniałem na początku tego nauczania, walka nie była łatwa. Kiedy zaczynamy pracę taką jak ta, która pod każdym kątem potępia dzieła diabła, szatan nie puszcza. Dlatego powinieneś się za nas dużo modlić. Wy, prawdziwe Dzieci Boże, jeśli chcecie widzieć postęp dzieła Bożego, musicie nieustannie pościć i modlić się za tych nielicznych prawdziwych mężów Bożych, którzy nadal chcą służyć Bogu bez kompromisów i którzy narażają swoje życie, angażując się na ścieżce Prawdy. "Bo nie jesteśmy jako wiele ich, którzy fałszują słowo Boże; ale jako z szczerości, ale jako z Boga, przed oblicznością Bożą o Chrystusie mówimy." 2Koryntów 2:17.

 

Szatan i jego agenci byli nieustępliwi przeciwko Mnie, tak że to dzieło nigdy nie zostanie wykonane, aby ta nauka nigdy nie była dla was dostępna. Ale jeśli w ich dumie mogą zadeklarować się silny przed nami, my w naszej pokorze, możemy zadeklarować im Słabe przed naszym Mistrzem Jezusem Chrystusem. Czyż nie jest napisane, że "Wy z Boga jesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ich; iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie." 1Jana 4:4.

 

Umiłowani, aby zakończyć tę nauczania, ponownie błogosławię Pana Jezusa Chrystusa za Jego wielką wierność. Z pełną pewnością siebie mogę powiedzieć, jak nasz brat Job: "Ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem stanie." Ijobowa 19:25.


 

Zaśpiewajcie z nami ten wspaniały hymn. Jego melodię znajdziesz na stronie www.mcreveil.org.

 

Hymn Zdrowej Doktryny

 

Daj mi zdrową doktrynę

Daj mi zdrową doktrynę

Daj mi zdrową doktrynę

To dobrze, to dobrze dla mnie.

 

1. Ewangelia dobrobytu",

Ewangelia" fałszywych cudów,

Ewangelia" o fałszywych uzdrowieniach,

Nie, nie chcę.

 

2. Ewangeliczna pustka brzucha,

"Ewangelia" opowieści i bajek,

Ewangelia próżnych dyskoureurów,

Nie, ja nie.

 

3. Ewangelia ekumeniczna,

Ewangelia" kompromisu,

Ewangelia" o dziesięcinach i ofiarach

To jest "ewangelia" śmierci.

 

4. Ewangelia" Jana Chrzciciela,

Ewangelia" Pana Jezusa,

Ewangelia" Szymona Piotra,

To jest moja ewangelia.

 

5. Zbyt niewielu jest chętnych do słuchania Go,

Zbyt niewielu jest gotowych Go przyjąć,

Wielu nie może znieść,

Autentyczna Ewangelia.

 

6. Żaden ze złych facetów nie wytrzyma

Przed Ewangelią Chrystusa,

Ale sprawiedliwi będą w radości

Kiedy Jest głoszony.

 

7. Prawdziwa ewangelia, która wyzwala,

Prawdziwa ewangelia, która dostarcza,

Ewangelia Pawła i Sylasa”

To dobrze, to dobrze dla mnie.

 

8. Niesfalsyfikowana Ewangelia,

Czysta i prosta Ewangelia,

Ewangelia pierwszych braci,

To jest dobre, to jest dobre dla mnie.

 

9. Czysta, nierozcieńczona Ewangelia,

Doktryna Jezusa Chrystusa,

Prawda, która wyzwala ludzi,

To jest dobre, to jest dobre dla mnie.

 

10. Ewangelia" wyrzeczenia,

Ewangelia" zadowolenia,

I bezinteresowność,

To jest moja ewangelia.

 

11. Ewangelia" rozeznawania,

Prawda, która dzieli,

Zdrowa doktryna Chrystusa,

To jest moja ewangelia.

 

12. Dziękuję Ci Panie za Twoją łaskę,

Dziękuję za rewelację,

Dziękuję za rozeznawanie,

Chwała Tobie, Panie!

 

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF