Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

BLUŹNIERSTWO PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

"Pan dla siebie samego wszystko sprawił, nawet i niezbożnika na dzień zły." Przypowieści 16:4

 

1- Wprowadzenie

 

Pan w Ewangelii Mateusza 12:22-34 i w Ewangelii Marka 3:20-30 mówił nam o grzechu, który nie będzie odpuszczony ludziom, ani na ziemi, ani podczas ostatniego wyroku. Chodzi więc o grzech, który nigdy nie zostanie przebaczony. Oznacza to, że jeśli ktoś popełnił ten grzech, to dla niego wszystko się skończy. Nie ma i nie będzie możliwości pokuty.

 

Znamy wielką miłość Boga, znamy Jego wielkie miłosierdzie. A w Biblii Pan kilkakrotnie ukazywał się ludziom jako Bóg miłosierny i łaskawy, powolny do gniewu i obfitujący w miłosierdzie. Bóg jest zawsze gotowy przebaczyć ludziom wszystko, pod warunkiem, że ci ostatni zdecydują się pokutować. I ten sam Bóg, za każdym razem, gdy chce ukarać ludzi, zawsze bierze pod uwagę ich słabość i granice ich możliwości. Potwierdza to fragment Psalmu 103 poniżej.

 

Psalmów 103:1-3, 8-14 "1Psalm Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu, i wszystkie wnętrzności moje imieniowi jego świętemu. 2Błogosławże duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego. 3Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje; który uzdrawia wszystkie choroby twoje; … 8Miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia. 9 Nie będzie się na wieki wadził, a gniewu wiecznie chował. 10Nie według grzechów naszych obchodzi się z nami, ani według nieprawości naszych odpłaca nam. 11Albowiem jako są niebiosa wysokie nad ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie jego nad tymi, którzy się go boją; 12A jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas przestępstwa nasze. 13Jako ma litość ojciec nad dziatkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją. 14Onci zaiste zna, cośmy za ulepienie, pamięta, żeśmy prochem."

 

Jeśli więc Bóg może przebaczyć ludziom wszystkie ich grzechy, w tym zbrodnie, morderstwa, morderstwa, gwałty i inne najbardziej obrzydliwe grzechy, takie jak homoseksualizm i wszystkie inne szaleństwa ludzi, dlaczego może być tak surowy i nieprzejednany wobec grzechu i czym może być ten grzech? Sformułujemy kilka kluczowych pytań, na które odpowiedzi pomogą nam właściwie zrozumieć ten temat.

 

2- Istotne Pytania

 

Czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu? Dlaczego różni się ona od innych grzechów? W jaki sposób różni się od innych grzechów? Dlaczego ten grzech jest niewybaczalny, skoro Bóg wie, że ludzie grzeszą tak łatwo, a czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Czy możemy poznać ludzi, którzy popełnili ten grzech? Badanie poniższych fragmentów pomoże nam rozwikłać tajemnicę.

 

3- Mateusza 12:22-25, 30-34

 

"22Tedy przywiedziono do niego opętanego, ślepego i niemego, i uzdrowił go, tak iż on ślepy i niemy i mówił i widział. 23I zdumiał się wszystek lud, i mówili: Nie tenże jest on syn Dawidowy? 24Ale Faryzeuszowie usłyszawszy to, rzekli: Ten nie wygania dyjabłów, tylko przez beelzebuba, książęcia dyjabelskiego. 25Lecz Jezus widząc myśli ich, rzekł im: Każde królestwo rozdzielone samo przeciwko sobie pustoszeje, i każde miasto albo dom, sam przeciwko sobie rozdzielony, nie ostoi się."

 

"30Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. 31Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie; ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom. 32I ktobykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczono; ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono, ani w tym wieku ani w przyszłym. 33Czyńcież albo drzewo dobre, i owoc jego dobry; albo czyńcie drzewo złe, i owoc jego zły; albowiem z owocu drzewo poznane bywa. 34Rodzaju jaszczurczy! jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca usta mówią?"

 

4- Marka 3:22-25, 28-30

 

"22A nauczeni w Piśmie, którzy byli przyszli z Jeruzalemu, mówili: Iż ma Beelzebuba, a iż przez książęcia dyjabelskiego wygania dyjabły. 23I wezwawszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jakoż może szatan szatana wyganiać? 24A jeźliże królestwo samo w sobie będzie rozdzielone, nie może się ostać ono królestwo. 25I dom, jeźliby sam przeciwko sobie był rozdzielony, nie będzie się mógł ostać on dom."

 

"28Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, i bluźnierstwa, któremibykolwiek bluźnili; 29Ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego. 30Bo mówili: Ma ducha nieczystego."

 

5- Czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu?

 

Z tego nauczania Pana w Mateusza 12 i Marka 3 wynika, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest faktem powołania Ducha Bożego, ducha szatana lub przypisania dzieła Ducha Świętego dziełu demona. Oto bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, który z pozoru jest grzechem, który każdy może popełnić, nawet przez pomyłkę, a nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Proszę pozwolić mi podać kilka przykładów:

 

Wraz z rozprzestrzenianiem tych wielkich czarodziejów, którzy są powołani przez ignorancję wielkiego Sługi Bożego, i którzy chodzą z ich szatańskiej mocy, aby uwieść ludzi przez to, co nazywają cuda, nie wiemy już, jak odróżnić prawdziwy cud fałszywego cudu. Dlatego też, gdy tylko ktoś mówi o cudach w dzisiejszych czasach, jest kuszony, aby powiedzieć bez myślenia, że jest to czary, albo że jest to tylko manipulacja innego szatana. Jednak w tym bałaganie cudów, które są dokonywane dzisiaj, jest możliwe, że niektóre z nich mogą pochodzić od Boga.

 

W ten sam sposób, gdy tylko znasz już jednego z tych wielkich uwodzicieli, którzy nazywają siebie międzynarodowymi ewangelistami lub wielkimi prorokami i innymi, już dobrze znając ich dzieła czarów, nie możesz już oczekiwać od nich niczego dobrego. Jeśli usłyszysz, że zrobili jakiś cud, nie zawaha się powiedzieć, że jest to cud zrobione przez szatana. Nic jednak nie dowodzi, że każdy cud dokonywany przez tych ludzi, pochodzi od szatana. Niektóre z tych cudów i uzdrowień, mogą pochodzić od Boga, który w celu odpowiedzi na Jego dzieci, może korzystać nawet tych agentów szatana.

 

Nie zapominajmy, że Bóg powiedział w swoim słowie, że fakt dokonania cudu przez Jego imię lub w Jego imieniu, nie czyni tego, kto dokonuje tego cudu, Dziecko Boże lub sługa Boga. Mateusza 7:21-23 "21Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego; ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech. 22Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie! izażeśmy w imieniu twojem nie prorokowali, i w imieniu twojem dyjabłów nie wyganiali, i w imieniu twojem wiele cudów nie czynili? 23A tedy im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość."

 

Bóg robi to, czego chce, i może użyć tego, kto chce, aby spełnić swój cel. Powiedziawszy to, ryzykowne byłoby stwierdzenie, że wszystkie cuda i uzdrowienia dokonywane przez agentów szatana, są fałszywymi cudami. Jednak w dzisiejszych czasach bardzo łatwo wyciągamy takie wnioski z powodu zamieszania, że agenci szatana sieją. Jak zapewne wiecie, bardzo niewielu prawdziwych chrześcijan nadal daje wiarę tym wszystkim cudom dokonywanym przez fałszywych kaznodziejów. Dlatego można się zastanawiać, czy można jeszcze znaleźć chrześcijan, którzy nie wpadli w ten grzech Bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu.

 

Gdyby bowiem prosty fakt przypisywania przez pomyłkę lub przez ignorancję, dzieło Ducha Świętego demonom, jak to właśnie studiowaliśmy, oznaczało Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, to grzech ten byłby grzechem, który już popełniliśmy prawie wszyscy z nas. A kiedy wiecie, że ten grzech nigdy nie zostanie przebaczony, musicie się zastanowić, dlaczego Pan, który tylko zamierza nas zbawić, a nawet wybrał samego siebie, aby poświęcić się za nas, może jednocześnie ustawić dla nas tak wielką pułapkę. Pozwalanie, aby grzech, który można popełnić tak łatwo, a nawet czasami bez uświadomienia sobie tego, był grzechem, któremu nigdy nie zostanie przebaczony, jest bardzo wielką pułapką.

 

Ale jak już wiecie, Pan Jezus Chrystus kocha nas z niezawodną miłością, niezaprzeczalną miłością i bezwarunkową miłością. Gdyby chciał nas potępić, nie musiałby zakładać na nas żadnej pułapki, żebyśmy to uczynili. Już przed nikim nie jest odpowiedzialny. To powiedziawszy, łatwiej zrozumiesz, że podana powyżej definicja bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu coś kryje. O czym to jest?

 

To, co czyni bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu grzechem szczególnym, to stopień zniewagi, który towarzyszy temu grzechowi, to poznanie rzeczy Bożych przez tych, którzy popełniają ten grzech i ich celowa wola, aby szkodzić. Faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc, że Jezus wypędzał demony przez beelzebuba, władcę demonów, wiedział bardzo dobrze, że Jezus nie wypędzał demonów przez beelzebuba. Nie byli więc ignorantami i nie mieli żadnych wątpliwości co do osoby Jezusa lub co do uczynków Jezusa, podczas gdy dzisiaj mamy poważne wątpliwości co do osoby i uczynków niektórych z tak zwanych ludzi Bożych. To było, napędzane przez niegodziwość i zazdrość, i w celu odwrócenia ludzi od Boga, że ci niegodziwi ludzie powiedział to kłamstwo.

 

Wiedzieli bardzo dobrze, że Jezus był Synem Bożym, wiedzieli też bardzo dobrze, że Jezus wypędzał demony mocą Bożą. Ale w swojej zazdrości, nie byli szczęśliwi widząc Jezusa uwalniającego ludzi, których szatan trzymał w niewoli kłamstwa i niewoli. Musieli więc kontratakować, musieli zrobić wszystko, aby zniechęcić tych ludzi, którzy rozpoznali w Jezusie Syna Bożego, i którzy poszli za Nim. To było to, co kryło się za ich czynami.

 

6- Dlaczego bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu różni się od innych grzechów?

 

W przeciwieństwie do innych grzechów, Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie zostanie odpuszczone, ani w tym życiu, ani w dniu wielkiego Sądu Ostatecznego. Oznacza to, że każdy, kto popełnia ten grzech, jest skazany na Piekło, bez względu na to, jaką pokutę wybierze później. Wielu tak zwanych chrześcijan, którzy wypełniają dzisiejsze kościoły, w tym tak zwani słudzy Boga, to ludzie, którzy już bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu i którzy teraz czekają tylko na dzień, w którym znajdą się w Piekle.

 

7- Czym różni się bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu od innych grzechów?

 

Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu różni się od innych grzechów tym, że nigdy nie jest popełniane przez pomyłkę, przez niewiedzę, przez słabość lub nieświadomie. Ten grzech jest wynikiem zaplanował, świadomego, dobrowolnego i przemyślanego wyboru. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie jest zatem samym faktem nazywania Ducha Bożego duchem szatana, czy też przypisywania dzieła Ducha Świętego demonowi, ale faktem jest, że czyni to świadomie i dobrowolnie, z zamiarem odwrócenia ludzi od Boga. Teraz łatwiej zrozumiecie, że tylko dzieci szatana mogą popełnić ten grzech. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może popełnić tego grzechu. Nigdy nie zobaczysz prawdziwego dziecka Bożego, które mówi kłamstwa, by odwrócić ludzi od Boga. Nigdy nie znajdziesz żadnego.

 

8- Dlaczego ten grzech jest niewybaczalny?

 

Wiedz, umiłowany, że przebaczenie jest zarezerwowane dla Ludzi, a nie dla szatana i jego demonów. Właśnie pokazaliśmy, że Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem, który może być popełniony tylko przez demony. Ponieważ demony są już skazane na wieczność, przebaczenie nie jest już dla nich konieczne. Pamiętaj jednak, że czyn celowego odwrócenia kogoś od drogi Boga jest przestępstwem, któremu nigdy nie przebaczono, a Bóg zawsze bardzo surowo karał ten grzech, nawet w Starym Przymierzu, co możemy przeczytać w kolejnych fragmentach:

 

5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 13:1-5 "1Gdyby powstał między wami prorok, albo sny miewający, i ukazałciby znak, albo cud; 2I stałby się on znak albo cud, o którym ci powiedział, a rzekłby: Pójdźmy za bogami obcymi, których ty nie znasz, a służmy im: 3Nie usłuchasz słów proroka tego, ani tego, co sny miewa, gdyż was doświadcza Pan, Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana, Boga waszego, ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej. 4Pana, Boga waszego, naśladujcie, i onego się bójcie, a przykazań jego strzegąc, i głosu jego słuchając, służcie mu, i przy nim trwajcie. 5Ale prorok on, albo miewający sny, zabity będzie; bo to mówił, czem by was odwiódł od Pana Boga waszego, (który was wywiódł z ziemi Egipskiej, i odkupił cię z domu niewoli), aby cię zraził z drogi, którą przykazał tobie Pan, Bóg twój, żebyś nią chodził; a tak wykorzenisz to złe z pośrodku siebie"

 

5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 13:6-11"6Jeźliby cię też zwodził brat twój, syn matki twojej albo syn twój, albo córka twoja, albo żona łona twego, albo przyjaciel twój, który być był miły, jako dusza twoja, potajemnie mówiąc: Pójdźmy, a służmy bogom obcym, którycheś nie znał ty, ani ojcowie twoi; 7Z bogów tych narodów, które około was są, którzy blisko są ciebie, albo daleko od ciebie, od końca ziemi, i aż do końca ziemi: 8Nie pozwolisz mu, ani go usłuchasz, ani mu folgować będzie oko twoje, ani się zmiłujesz nad nim, ani go utaisz; 9Ale koniecznie zabijesz go; ręka twoja najpierwsza nad nim będzie, na zabicie jego, a ręka wszystkiego ludu potem. 10I ukamionujesz go aż na śmierć, ponieważ chciał cię odwieść od Pana, Boga twego, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli; 11 Aby wszystek Izrael usłyszawszy, bał się, a nie czynił więcej nic podobnego rzeczy tej bardzo złej między wami."

 

Jak właśnie przeczytaliśmy, w Starym Przymierzu Pan zażądał, aby te demony zostały wrzucone do Piekła bez zwłoki, bez straty czasu. W Nowym Przymierzu nie wolno nam już kamieniować tych demonów. Ale wieczny wyrok Boży na nich pozostaje. I czekając na wieczny wyrok Boga przeciwko nim, Pan nie tylko prosi nas, abyśmy nie modlili się za te demony, jak czytamy w 1Jana 5:16, ale także prosi nas, abyśmy nawet nie przyjmowali ich do naszych domów, jak można przeczytać w poniższym fragmencie:

 

2Jana 7-11 "7Gdyż wiele zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznawają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele; ten jest zwodzicielem i antychrystem. 8Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli. 9Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma. 10Jeźli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. 11Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego."

 

9- Czy możemy poznać ludzi, którzy popełnili ten grzech?

 

Niech razem zastanów się ten fragment z 1Jana 5:16, który mówi: "Jeźliby kto widział brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, niechże się modli za nim, a da mu Bóg żywot, to jest grzeszącym nie na śmierć. Jestci grzech na śmierć; nie za tym, mówię, aby się kto modlił."

 

Bóg prosi nas, abyśmy modlili się za każdego brata, który popełnia grzech normalny, czyli grzech wybaczalny, który Biblia opisuje jako grzech, który nie prowadzi do śmierci. Ten sam Bóg prosi nas, abyśmy nie modlili się za osobę, która popełnia grzech nienormalny, czyli grzech niewybaczalny, który Biblia opisuje jako grzech prowadzący do śmierci. Bóg nie może dać nam takich instrukcji, jeśli nie będziemy w stanie odróżnić grzechu, który prowadzi do śmierci od grzechu, który nie prowadzi do śmierci. Możemy więc bardzo dobrze poznać wszystkich ludzi, którzy bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu. Jak tylko dowiemy się, czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, bardzo łatwo jest poznać tych, którzy już popełnili ten grzech i tych, którzy go popełniają.

 

Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie jest zatem łatwym grzechem do popełnienia i nie jest grzechem, który mogą popełnić prawdziwe Dzieci Boże, które mają prawo do Królestwa Bożego i które, nawet kilka minut przed śmiercią, mogą jeszcze żałować. Jest to więc grzech, który mogą popełnić tylko dzieci szatana, czyli kąkol, czyli demony. Dlatego też grzech ten nie będzie odpuszczony, ani w tym stuleciu, ani w następnym. Bóg nigdy nie pozwoli nam popełnić tak wielkiego grzechu bez naszej woli i nieświadomie. Alleluja!

 

Wiedzcie więc ukochani, że wszyscy ci agenci szatana, którzy celowo i dobrowolnie mnie nazywają, demon lub czarownik, lub sługa szatana, tylko po to, aby odwrócić ludzi od drogi Boga, to ludzie, którzy bluźni przeciw Duchowi Świętemu. Gdyby byli ignorantami, Bóg wziąłby pod uwagę ich ignorancję i dałby im możliwość pokuty. Ale ponieważ jest wypełnione nienawiścią, zazdrością i niegodziwością, że robią to w celu oszukania i odwrócenia ludzi od drogi Boga, będą rozumieć w następnych dniach, że atakowali Boga, a nie mnie.

 

Dlatego, jeśli widzicie tych wszystkich ludzi, którzy byli ze mną, którzy szli za mną, którzy mieli czas, aby docenić mądrość i dobroć Boga, a teraz sprowadzają ludzi na manowce kłamstwami, których nie mogą usprawiedliwić, zrozumcie, że są to demony, które zakończyły swoją służbę za mną, tak jak ich brat Judasz zakończył swoją za Jezusem. Oni wypełniają miarę swoich grzechów, oczekując na wieczną karę.

 

"64Oddajże im nagrodę, Panie! według sprawy rąk ich; 65Dajże im zatwardziałe serce, i przeklęstwo swe na nich; 66Goń ich w zapalczywości, a zgładź ich, aby nie byli pod niebem twojem, o Panie!" Treny Jeremijaszowe 3:64-66.

 

10- Zeznanie

 

"Prawdę mówię w Chrystusie, a nie kłamię, w czem mi poświadcza sumienie moje przez Ducha Świętego." Rzymian 9:1

 

Pozwólcie, że podam wam kilka świadectw fizycznych demonów, które już popełniły grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, lub które są w trakcie jego popełniania.

 

10.1- Pierwsze zeznanie

 

Miałem poprowadzić serię seminariów w kilku krajach po kolei. Kiedy rozpocząłem seminarium w pierwszym kraju, lider pastorów z drugiego kraju, do którego miałem się udać, przyjechał na konferencję w pierwszym kraju. Był on więc częścią grupy pastorów, którzy przyjęli mnie w pierwszym kraju. Spędziliśmy razem niezapomniane chwile przed Bogiem. Ci pastorzy zdali sobie sprawę, że chociaż przez kilka lat służyli jako pastorzy, nie wiedzieli nic o Słowie Bożym. Poselstwo, które przyniosłem, wywróciło do góry nogami wszystko, czego do tej pory nauczali swoich zwolenników.

 

Ten starszy pastor, który był odpowiedzialny za wszystkich pastorów w drugim kraju, gdzie miały się odbyć seminaria, zdał sobie sprawę z wpływu, jaki moje nauki miały wywrzeć, najpierw na pastorów w jego kraju, a potem na wszystkich ich zwolenników. Zaczął wpadać w panikę i zastanawiać się, co może zrobić, aby prawda nie dotarła do jego kraju. Nie wiedział, że człowiec Boży, który przychodził, różnił się od wszystkich, których zawsze zapraszali. Stanął więc w obliczu sytuacji, której się nie spodziewał i której nikt z nich nie przewidział, sytuacji, z którą należało się obchodzić ostrożnie, ryzykując wywołanie skandalu, którego skutki wykroczyłyby poza granice ich kraju.

 

Równanie było skomplikowane. Jedynym realnym rozwiązaniem problemu uniemożliwienia przyjazdu zdrowej doktryny do jego kraju było znalezienie strategii odwołania seminariów w jego kraju. Ale to rozwiązanie nie było możliwe, ponieważ nie był on jedynym pastorem zaangażowanym w organizację tych seminariów. Był to kolektyw prawie wszystkich liczących się pastorów w kraju. Nie było łatwo przekonać tych wszystkich pastorów, aby odwołali seminaria, na które czekali i w które zainwestowali wiele swojego czasu, w organizację i w przygotowanie. I nawet jeśli wszyscy ci pastorzy mogli zostać skorumpowani, aby zaakceptować odwołanie seminariów, nadal trzeba było mieć czas, aby omówić to z nimi i przekonać ich.

 

Ale czasu było bardzo mało. Jak tylko opuściłem pierwszy kraj, seminaria musiały rozpocząć się następnego dnia w drugim kraju. Nie było więc żadnej przerwy między państwami. I ten starszy pastor musiał jechać ze mną do swojego kraju. Nie było nawet możliwości, aby wrócił przede mną, aby zanieczyszczać innych pastorów. Tak więc idealne rozwiązanie, jakim było znalezienie strategii pozwalającej na całkowite odwołanie seminariów w jego kraju, było niemożliwe.

 

To idealne rozwiązanie nie mogło zostać przyjęte, więc pomyślał o czymś nieco bardziej śmiałym. Kiedy zakończyliśmy seminarium w pierwszym kraju, pojechaliśmy do drugiego kraju, gdzie prowadził nas starszy pastor. Kiedy dotarliśmy do jego kraju, miał bardzo mało czasu na zorganizowanie swojego programu. To, co było dla niego łatwe do zrobienia, to przekupienie wszystkich tłumaczy, którzy mieli tłumaczyć moje komunikaty podczas seminariów. Ponieważ nauczałem w pewnym języku, a orędzia były interpretowane w języku tego kraju, to co ten wielki pastor natchniony przez szatana uznał za lepsze do zrobienia, to poprosić tych, którzy mieli interpretować orędzia, aby mówili raczej to, co chcieli do tłumu, który miał mnie słuchać, a nie to, co ja bym powiedział.

 

Kiedy przybyliśmy do jego kraju, on i ci, którzy mieli mnie powitać, przyjęli mnie i odprowadzili do miejsca, które dla mnie przygotowali. Gdy tylko mnie opuścili, natychmiast zwołał spotkanie z zespołem organizacyjnym, aby zdać im krótką relację z tego, czego dowiedział się w pierwszym kraju i zaalarmował ich o niebezpieczeństwie, w jakim się znaleźli jako pastorzy, pozwalając, aby moje surowe, nieskażone przesłanie zostało przekazane wiernym. Tak więc to właśnie w nocy przyjęli oni ostateczne rozwiązanie, jakim było skorumpowanie tłumaczy.

 

To było bardzo skomplikowane ćwiczenie, a bałagan, w jaki się wpakowaliśmy, był spektakularny. Ponieważ w tłumie było wielu ludzi, którzy znali język, w którym nauczałem, trudno było im pozwolić, aby do tłumu dotarło coś przeciwnego do tego, czego nauczałem. A ponieważ ludzie nie wiedzieli, że ten pastor poczynił te szatańskie ustalenia z tłumaczami, inni wierni w pokoju za każdym razem poprawiali interpretację przesłania, które dawałem. Myśleli, że tłumacz nie jest w stanie wykonać zadania i próbowali mu pomóc.

 

Ale ponieważ błędy w interpretacji wciąż powracały, powstał bardzo duży bałagan. W pewnym momencie ludzie poprosili o zmianę tłumacza. Tak też uczyniono. Drugi tłumacz, który również w tym uczestniczył, nie wiedział, jak dalej skutecznie sabotować przekaz prawdy. Ilekroć próbował sabotować, był szybko korygowany przez braci z tłumu. Sam zdawał sobie sprawę, że ich rozwiązanie nie może się powieść i w końcu został zmuszony do kontynuowania interpretacji we właściwy sposób.

 

To właśnie po tym pierwszym dniu seminariów jeden z pastorów podszedł do mnie dyskretnie, aby mi wyjawić, że to, co wydarzyło się podczas tego pierwszego dnia seminariów, było szatańską intrygą, którą Pan uczynił nieudaną. Dlatego to jeden z nich, bardzo zadowolony z prawdy, którą nauczałem, przyszedł do mnie, aby przekazać mi ten szatański sekret, którym się z wami dzielę. Tak więc, drodzy bracia, to jest to, co wielu pastorów robi dzisiaj. Kiedy nauczają kłamstw, to nie z niewiedzy. Jest to wybór, którego dokonali, aby nauczać ewangelii szatana.

 

10.2- Drugie zeznanie

 

Miałem poprowadzić serię seminariów w kilku miastach w jednym kraju. Kiedy rozpocząłem seminarium w pierwszym mieście, kilku pastorów z innych miast, w których zaplanowano seminaria, odbyło podróż, aby przyjść i podążać za seminarium w pierwszym mieście. Gdy tylko zacząłem nauczać, wielu zdało sobie sprawę, że przesłanie, które niosę, w niczym nie przypomina szaleństwa, w którym często pławią się w swoich kościołach. Podczas gdy niektórzy radowali się słysząc cuda Boga, inni zgrzytali zębami. Było wśród nich dwóch, którzy ciągle byli w tle, zastanawiając się, co zrobić z całym prowadzeniem mojego programu w ich kraju, ponieważ kilka miast było w programie.

 

Jeden z tych pastorów postanowił opuścić seminarium w pierwszym mieście na dzień przed końcem, by wrócić w pośpiechu. Stworzył pretekst, by usprawiedliwić swój nagły i niezapowiedziany powrót. Chociaż stwierdziliśmy, że powody, które podał dla swojego powrotu, było trochę szalone, współczuliśmy i pozwoliliśmy mu wrócić. Nie wiedzieliśmy, jaką misję wyznaczył sobie ten demon. Szybko powrócił, aby zaalarmować starszych pastorów, tych, którzy prowadzili największe kościoły w tym kraju. Poprosił więc o pilne spotkanie z nimi, podczas którego stanowczo ostrzegł ich przed prawdą, której nauczam, i poradził im, aby zrobili wszystko, aby uniemożliwić mi nauczanie w innych miastach.

 

Ale jako Jezus Chrystus pozostaje jedynym Mistrzem i zawsze ma ostatnie słowo, On zmylił radę tego węża i sprawił, że ci wielcy pastorzy nie popierali Jego opinii. Kontynuowałem więc naukę w seminariach zgodnie z planem, aż do dnia, kiedy dotarłem do wielkiego miasta, w którym zgrupowane były kościoły tych wielkich pastorów, którzy dominowali w całym kraju. Kiedy rozpocząłem seminarium w tym mieście, ci wielcy i potężni pastorzy zrozumieli, dlaczego ich wężowy kolega zorganizował nadzwyczajne spotkanie, aby ich ostrzec. Niestety dla nich było już za późno, bo wierni już poszli za moimi pierwszymi naukami i nie można było ich powstrzymać przed pójściem za innymi. Aby nie zbaczać z tematu, mógłbym opowiedzieć wam resztę tej komedii w innym świadectwie, jeśli Bóg pozwoli.

 

Ci inni wielcy i potężni pastorzy szatana dali wtedy powód swojemu demonicznemu koledze, ale było już za późno, niestety dla nich, a na szczęście dla dzieci Bożych, bo poselstwo Boże już przeszło. Wszystkie inne próby zablokowania prawdy okazały się bezowocne, ku chwale Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Boga. Alleluja!

 

Jakiś czas później Bóg powalił tego gorliwego i odważnego demona, który wziął na siebie ciężką odpowiedzialność zablokowania duchowego przebudzenia Bożego w całym kraju. Kiedy Pan zmiażdżył tego demona, jego kolega, który był z nim w pierwszym seminarium miejskim, oświadczył, aby pocieszyć siebie i innych hipokrytów, że "Bóg dał i Bóg zabrał, niech będzie uwielbione Jego imię". Podczas gdy gorliwy demon płonął w piekle, jego kolega demon mówił każdemu, kto chciał słuchać, że Bóg dał i Bóg zabrał.

 

10.3- Trzecie zeznanie

 

Musiałam pojechać do pewnego kraju na seminaria. Pewna czarownica w tym kraju, która nigdy mnie nie widziała, a nawet nigdy mnie nie słuchała, rozpoczęła wielką kampanię sabotażu przeciwko mnie i prosiła ludzi, aby nie uczestniczyli w seminariach. Kiedy zapytano ją, dlaczego prosi ludzi, aby nie przychodzili na seminaria, które miałem wygłosić, powiedziała, że nauczam, że mężczyźni mogą się pobrać, innymi słowy, że nauczam o małżeństwach osób tej samej płci. Udało jej się w ten sposób wprowadzić niektórych ludzi w błąd, ale ci, którzy byli nieco bardziej czujni, postanowili nie wierzyć w bluźnierstwa tej czarownicy bez sprawdzenia. Zadali jej więc kilka pytań.

 

Zapytali tę czarownicę, czy kiedykolwiek mnie widziała. Czarownica odpowiedziała, że nie. Zapytali ją, czy kiedykolwiek słuchała moich nauk, czarownica znów odpowiedziała, że nie. Następnie zapytali ją, na jakiej podstawie może uzasadnić to, co mówi. Powiedziała, że nauczyła się tego od innych ludzi. Ci ludzie powiedzieli jej, że jeśli nie ma dowodów na to, co mówi, to przyjdą, posłuchają i sami podejmą decyzję. Przyszli więc na seminaria, a ich zaskoczenie było wielkie. To są ludzie, którzy podzielili się z nami tym świadectwem.

 

Kiedy po seminarium niektórzy z tych, których czarownica na próżno próbowała sprowadzić na manowce, poszli do niej, aby zdać jej relację z seminarium, ta czarownica, cała zawstydzona, udała, że żałuje i przyłączyła się do nas w nauce Chrystusa. Ale jej uczynki wkrótce wyszły na jaw i w końcu wypędziliśmy ją spośród nas.

 

10.4- Czwarte zeznanie

 

Kilku czarnoksiężników, których wypędziliśmy z Kościoła, zamiast pokutować, zaczęło bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy z nich robi to na swój sposób, swoimi metodami. Konkurują z sobą w pomysłowości. Podam wam kilka przykładów:

 

Przykład Pierwszy: Są czarownicy, którzy, kiedy jeszcze byli wśród nas i podawali się za Dzieci Boże, umieścili swoje numery telefonów na naukach, które rozpowszechniamy w formie newslettera. To były numery, których musieli używać wszyscy, którzy chcieli się z nami skontaktować w swoim kraju. Kiedy wypędziliśmy tych czarnoksiężników z Kościoła, biuletyny z ich numerami nadal krążyły. Ludzie, którzy natknęli się na te biuletyny, oczywiście dzwonili na te numery, ale trafiali do tych czarnoksiężników, którzy zostali już wypędzeni z Kościoła. Czarodzieje ci przyjmowali więc wszystkich tych, którzy poszukiwali zdrowej nauki, ale ukrywali się przed mówieniem im, że zostali już wypędzeni z Kościoła. Nauczali tych chrześcijan satanistycznej doktryny i dobrowolnie i świadomie odwracali ich od drogi Bożej.

 

Niektórzy z tych chrześcijan, z czasem, na widok wszystkich obrzydliwości, które były praktykowane pośród tych czarnoksiężników, zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście byli w zdrowej doktrynie. Te, które czarownikom udało się już wtajemniczyć w czary, niestety zaginęły. Ale ci, którzy nie mogli być wtajemniczeni, uciekli z tych satanistycznych środowisk. Niektórzy pozostali w domu, inni zniechęcili się. Są nawet tacy, którzy powrócili do dawnych fałszywych kościołów, mówiąc sobie, że jeśli zdrowa doktryna jest tym, co widzieli pośród tych czarowników, to nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, co uważali za zdrową doktrynę, a fałszywymi kościołami, z których uciekali. Ci biedni niewinni ludzie nie wiedzą, że znaleźli się w czarnoksięstwie, a nie w zdrowej doktrynie.

 

Tak to jest, jak te czarnoksiężnicy odrzucili możliwość nawrócenia, że Pan przyznał im, i wybrał bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Ci źli spędzają czas odwracając biedne dusze, które szukają zbawienia w Jezusie Chrystusie, od prawdy. Wtajemniczają tych niewinnych ludzi w czary, niszczą im życie i cieszą się tym. Tragedia polega na tym, że robią to wszystko celowo i świadomie. Czy myślisz, że Bóg wybaczy im ten stopień umyślnej, świadomej i zaplanowanej niegodziwości? Odpowiedź brzmi NIE. To pomoże ci lepiej zrozumieć grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu i dlaczego Pan oświadczył, że ten grzech nigdy nie będzie odpuszczony.

 

Drugi Przykład: Jest jeszcze jeden czarownik, który dał sobie misję, z jednej strony, odwrócenia wszystkich chrześcijan, z którymi miał kontakt, gdy był jeszcze w Kościele, a z drugiej strony, zebrania wszystkich innych czarowników, których przepędziliśmy ze zgromadzeń, aby utworzyć dużą grupę czarowników, w celu lepszej walki przeciwko Bogu. I on dobrze wypełnia swoją służbę, ku największemu zadowoleniu swojego pana i ojca, diabła. I wszyscy ci czarownicy rzucają się głośno w bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, i sprawiają wrażenie, dla tego, kto chce im wierzyć, że służą Bogu. Tym bardziej smutno jest patrzeć, jak ludzie tańcząc idą do Piekła. Jeśli Bóg pozwoli, podam wam więcej szczegółów dotyczących każdego z tych przypadków w przyszłym świadectwie.

 

Trzeci Przykład: Oto co robili inni czarownicy, aby sprowadzić na manowce maksymalną liczbę ludzi, którzy szukali Boga. Ponieważ wiedzieli, że poszukujący prawdy chrześcijanie rozpoznają nasze nauki po nagłówkach naszych biuletynów, demony te tworzyły fałszywe nauki i umieszczały je na papierach opatrzonych naszymi nagłówkami. Dlatego wszyscy, którzy zetknęli się z tymi szatańskimi naukami, mocno wierzyli, że są to nasze nauki. I tylko Bóg wie, jakie spustoszenie spowodowały te demony tą metodą, inspirowaną ze świata ciemności.

 

Czwarty przykład: Jeszcze inni czarnoksiężnicy, aby odwrócić ludzi od drogi prawdy, okazali się nieco bardziej przebiegli. Zdecydowali się nie używać naszego papieru firmowego do szerzenia swojej szatańskiej ewangelii, ale raczej naśladować wszystko, co robimy. Przyrzekli skopiować nasz modus operandi i w ten sposób udało im się oszukać czujność nieostrożnych. Stworzyli layout biuletynu, który nie różni się zbytnio od naszego, zaczęli pisać swoje biuletyny według tego samego wzoru co my. Kopiują mój sposób pisania i styl oraz dokładają starań, aby pisać tak jak ja, do tego stopnia, że każdy, kto nie jest bardzo czujny, może pomylić jad tych węży z moimi naukami. Stworzyły nawet stronę internetową podobną do naszej, organizują spotkania wzorowane na naszych, itp. A kiedy te demony to robią, mówią z dumnym obliczem, że Bóg nie karze, że nie ma Boga. W końcu przekonały same siebie, że słowo Boże jest fałszywe. Psalmów 10:4.

 

Te demony są stale na naszej stronie internetowej, aby sprawdzić, czy jest coś nowego do skopiowania. Będą mieli pracę w ciągu najbliższych kilku dni, ponieważ zamierzamy zmienić naszą stronę. Postanowiłem zmienić sposób, w jaki udostępniam nauki ludowi Bożemu na stronie internetowej. Gdy tylko zdadzą sobie z tego sprawę, będą próbować robić to samo. Skopiują tę nową konfigurację. Aby udowodnić wszystkim, że cała ich inspiracja to tylko kopiowanie i wklejanie, nie będą się wstydzić w ciągu najbliższych kilku tygodni, aby zmienić wszystkie stare kopiuj-wklej, na nowe kopiuj-wklej mojej nowej metody pracy. To jest to, co robi ich pan szatan. Spędza swój czas na kopiowaniu tego, co Bóg uczynił. Nie zapominaj, że szatan specjalizuje się w naśladowaniu tego, co robi Bóg.

 

Kiedy zapytałem jednego z tych demonów, dlaczego nie mogą zrobić nic innego, jak tylko skopiować wszystko, co robię, powiedział mi bezczelnie, że jestem wzorem do naśladowania i że nie rozumie, dlaczego miałbym uważać za nienormalne, że ludzie mnie kopiują, i arogancko powiedział mi, że zawsze będą mnie kopiować. W ten sposób ci agenci piekła próbują zepsuć dzieło Boże, aby odwrócić jak najwięcej ludzi od prawdziwej Ewangelii. Są zdesperowani, aby zasłużyć na karę, która czeka na nich w Piekle na całą Wieczność.

 

Kiedy zrozumiesz skrajną niegodziwość ukrytą za tym grzechem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu i spustoszenie, jakie ten grzech powoduje w obozie Bożym, zrozumiesz, dlaczego Jezus Chrystus, Prawdziwy Bóg, przysiągł, że ten grzech nie zostanie przebaczony ani w tym stuleciu, i ani w stuleciu przyszłym. A jeśli wierzysz, że słowo Boże jest prawdziwe, wiedz, że to, co powiedział Jezus Chrystus, wydarzy się!

 

10.5- Piąte zeznanie

 

Kilku małych agentów szatana zostało wysłanych przez szatana, aby zanieczyścić sieci społeczne. Wszyscy oni sprawiają wrażenie, że kochają Boga. Używają imienia Jezusa, aby uwieść ignorantów. Wielu z tych agentów szatana używa naszych nauk jako przynęty, aby przyciągnąć wszystkich tych, którzy szukają prawdy. Następnie podejmują wysiłek, aby odwrócić wszystkich nieświadomych chrześcijan od ścieżki prawdy, poprzez przebiegłość i inne techniki, których uczono ich w świecie ciemności.

 

Demony te biorą nasze nauki, czytają je linijka po linijce i usuwają wszystkie odnośniki, które kierują czytelników na naszą stronę. Usuwają wszystkie miejsca, w których adres www.mcreveil.org jest wymieniany w nauczaniu. I gdziekolwiek umieściliśmy nasz adres, aby pomóc czytelnikom znaleźć nas w razie potrzeby, demony te usuwają nasz adres i zastępują go własnym adresem, aby odwrócić uwagę wszystkich tych, którzy szukają prawdy. Ujawniliśmy i obnażyliśmy niektóre z tych demonów w nauczaniu zatytułowanym "Rozeznawanie", które znajdziecie na stronie internetowej www.mcreveil.org.

 

Jeden z tych demonów ma następujące dane kontaktowe:

WhatsApp: 0022367501343

Profil na Facebooku: "Elijah Elijah"

Adres: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056852889863.

 

Drugi z nich ma kilka stron na Facebooku, w tym tę: https://www.facebook.com/DNG-100568642178253/

 

Trzeci demon nazywa się Romeo Sewanou, a jego dane kontaktowe to: Whatsapp: +22962936838.

Facebooku1: https://www.facebook.com/sewarom1

Facebooku2: https://www.facebook.com/romeo.sewanou

Grupy WhatsApp: Obóz Prawdy Nr 1, Obóz Prawdy Nr 2, Nr 3, Nr 4 itd.

 

O tych demonach można przeczytać w nauczaniu o Rozeznawanie.

 

Niestety, istnieje wiele z tych agentów Piekła, wysłany ze świata ciemności do inwazji sieci społecznych, i odwrócić się od ścieżki Boga, ludzi, którzy szukają zbawienia. Demony te spędzają więc czas na bluźnierstwach przeciwko Duchowi Świętemu, aby spiętrzać swoje grzechy do granic możliwości. Rozumiecie teraz, że te demony dobrowolnie wybrały Piekło, do was należy ucieczka przed nimi. Musicie nie tylko uciekać przed nimi, ale także ich potępiać, aby powstrzymać ich satanistyczną misję przeciwko Dzieciom Bożym i uratować niektórych z tych, którzy wpadli w ich sidła.

 

Niektóre z tych małych demonów stworzyły grupy w różnych sieciach społecznościowych, w których zabraniają ludziom czytania naszych nauk i grożą usunięciem z tych grup każdego, kto ośmieli się wejść na stronę internetową www.mcreveil.org. A wszyscy ci, którzy nie potraktowali tych gróźb poważnie i myśleli, że to żart, zostali wyrzuceni z tych grup, ponieważ ośmielili się odwiedzić stronę internetową mcreveil.org. Tak właśnie działają demony. Udają oni, że są narodzonymi chrześcijanami i twierdzą, że służą Jezusowi Chrystusowi. Wiedzcie teraz, że są oni misjonarzami ciemnego świata. Dlatego bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu, nie będąc zakłopotany. Wiedzą, że są z Piekła i że tylko do Piekła powrócą. Nie naśladuj ich, ani nie podążaj za nimi. Potępić te demony, aby inni niewinni ludzie, którzy są w ich szatańskich grupach, również mogli zostać uwolnieni.

 

Jeśli widzisz tak zwanego narodzonego na nowo chrześcijanina lub tak zwanego sługę Bożego, który zabrania ci czytać nauki, które są na stronie mcreveil.org, wiedz, że masz do czynienia z demonami. Bóg nie wysłał żadnego z tych węży, aby dyktować wam, co powinniście, a czego nie powinniście czytać. Każdy z was ma zdolność rozpoznania nauki opartej na prawdzie. Jeśli nauki, które są na stronie mcreveil.org są prawdziwe, będziesz wiedział, jak je rozpoznać. A jeśli są fałszywe, będziesz także wiedział, jak je rozpoznać. Dlatego nie do demonów należy czytanie ich przed złożeniem wam relacji z nich. Nie pozwólcie już, aby agenci Piekła odwrócili was od prawdy.

 

11- Konkluzja

 

Na zakończenie tego nauczania chciałbym wystosować uroczysty apel do wszystkich, którzy mają nadzieję uzyskać od Boga jakiekolwiek przebaczenie swoich grzechów. Wszyscy chrześcijanie, którzy nie są duchowo wystarczająco mocno w wierze i którzy wciąż się chwieją, i wy, czarownicy, którzy walczycie z Bogiem pomimo wyciągniętej ręki Boga w waszą stronę i pomimo różnych wezwań do pokuty, które są regularnie uruchamiane, jeśli nadal zamierzacie uciec od Piekła, Jeśli nadal marzysz o uzyskaniu od Boga przebaczenia swoich grzechów, jeśli masz nadzieję, że na sądzie ostatecznym Bóg osądzi twoją sprawę z pewną elastycznością, dołóż wszelkich starań, aby nie przekroczyć czerwonej linii, którą jest grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Pamiętaj, że dopóki jeszcze nie popełniłeś tego grzechu, wejście do Nieba jest dla ciebie nadal możliwe, przebaczenie u Boga nadal może być udzielone. Uważajcie więc, aby nie zamknąć przed sobą drzwi Nieba, uważajcie, aby nie przypieczętować swojego miejsca w Piekle.

 

"Kto wie, jeźli się nie obróci Bóg, a nie użali się tego, nie odwrócili się, mówię, od popędliwości gniewu swego, abyśmy nie zginęli." Jonasz 3:9

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF