Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

1000 LAT W MROCZNYM ŚWIECIE

 

1- Wprowadzenie

 

Drodzy bracia i przyjaciele, z radością przekazujemy wam fragment tego świadectwa, które może wydawać się nieprawdopodobne, ale które jest usprawiedliwione w świetle nauki o rozeznawaniu, którą dał nam Pan. Jest to historia osoby, która spędziła prawie 1000 (tysiąc) lat w świecie ciemności, zanim spotkała Jezusa Chrystusa. Przychodziła na ziemię kilka razy, czasem jako kobieta, czasem jako mężczyzna, czasem jako biała, czasem jako czarna, zgodnie z powierzoną jej misją. I za każdym razem, gdy przychodziła na ziemię, żyła normalnie, umierała normalnie, ale wracała przez kolejne narodziny.

 

To świadectwo otworzy wam oczy na to, jak prawdziwi Słudzy Boży są celem świata ciemności na kilkaset lat przed ich narodzinami. To świadectwo jest cennym narzędziem dla prawdziwych Sług Bożych. Nie tylko pozwoli im to w pełni zrozumieć, jak wojna przeciwko nim rozpoczęła się na długo przed ich urodzeniem, ale także pomoże im lepiej zrozumieć ich otoczenie oraz ich duchowe i fizyczne środowisko. Jak widzicie, wszystkie te świadectwa tylko potwierdzają nauki o Rozeznaniu i walce duchowej, które udostępniliśmy wam kilka lat temu.

 

To po prostu wspaniałe widzieć, że Bóg w swojej nieskończonej wielkości postanowił objawić nam te tajemnice, nie czekając na wszystkie te świadectwa. Proszę uważnie przeczytać to świadectwo, aby wyciągnąć z niego lekcji. Poświęć także czas na ponowne przeczytanie nauk o Rozeznawaniu i Wojna Duchowa, ponieważ są one prawdziwą kopalnią objawień. Znajdziesz je na www.mcreveil.org.

 

2- Początek świadectwa

 

Kiedy po raz pierwszy przyszedłem na ten świat, urodziłem się w Egipcie i byłem wtedy mężczyzną. Miałem żonę i czworo dzieci. Byłem żołnierzem i wszyscy byliśmy na polu bitwy. W naszym oddziale było prawie dwadzieścia tysięcy żołnierzy, a bitwa była tak ciężka, że zginął nasz dowódca i my też. Kiedy umieraliśmy, nie wiedzieliśmy, dokąd pójść. W rzeczywistości, jeśli ktoś, kto nie ma Ducha Bożego, umrze, jego dusza będzie unosić się w powietrzu. W ten sposób nasze umysły unosiły się w powietrzu. Nagle pojawiły się demony zwane Magog, które pojawiły się na polu bitwy z wielkimi zbiornikami, które wypełniły krwią. Kiedy mieli odejść, odkryli, że unosimy się w powietrzu. Aresztowali wszystkie nasze dusze i zabrali nas na pełne morze. Kiedy dotarliśmy do morza, zaprowadzili nas do pałacu Królowej Wybrzeża. Postawili nas w rzędzie i zainicjowali nas wszystkich, dając nam kielich krwi.

 

Piliśmy tę krew jako sojusz inicjacji. Następnie wysłali po nasz plan, aby dać nam zadanie. W świecie ciemności istnieją różne poziomy, a także różne rangi: Poziom lokalny, poziom stanowy, poziom federalny, poziom krajowy, poziom globalny. Są to pięć poziomów na świecie, które wielu nazywa pięcioma gwiazdkami. Niektórzy ludzie mogą rysować go w swoim kościele, inni w swoich domach. Nie wiedzą, że oznacza to pięć poziomów światowej potęgi i reprezentuje świat ciemności. Poziomy te istnieją według klasy; kiedy poziom lokalny zajmuje się tobą, mogą robić z tobą, co chcą, nie próbując poznać twojego planu generalnego. Istnieją królestwa 333, 666, 777, 999 i więcej. W morskim królestwie 666, zanim zrobią na tobie cokolwiek, muszą przeprowadzić pewne badania, aby zapytać o twój plan główny.

 

3- Plan Mistrzowski dla człowieka

 

Ten główny plan można uzyskać tylko w królestwie ciemności zwanym królestwem 999, gdzie mieszkają międzynarodowe demony. Zanim ktokolwiek przyjdzie na ten świat, najpierw dotrze do miejsca zwanego centrum imigracyjnym. Każda istota ludzka jest zatrzymana w tym ośrodku, aby sprawdzić swój główny plan. Jeśli zobaczą biały dokument w twoich rękach, odzyskają go. A stamtąd sprawdzą twój plan generalny. Główny plan jest tym, co Bóg posłał ci do osiągnięcia na tym świecie, od pierwszego do ostatniego dnia. Zawiera plik twojej życiowej misji. Kiedy odkryją, że przychodzisz na ten świat, aby czynić Bożą wolę, będą manipulować i usuwać pierwotny Boży plan dla twojego życia i zastępować go fałszywym planem.

 

Więc kiedy przyjdziesz na ten świat, zrobisz coś przeciwnego do woli Bożej. Na przykład, jeśli Bóg posłał cię na tę ziemię, aby urodzić się w Kanadzie, spowodują, że urodzisz się w Ghanie. Twój anioł stróż i wszystkie dobre rzeczy w twoim życiu, wysłane przez Boga, będą w Kanadzie. Kiedy manipulują waszym planem, wszystkie wasze boskie programy i błogosławieństwa będą w Kanadzie, podczas gdy wy będziecie w Ghanie. Anioł stróż twojego życia nie będzie tam z tobą. Dlatego widzisz ludzi cierpiących do tego stopnia, że zastanawiasz się, dlaczego Bóg zrodził ich na tym świecie. Nie, mój przyjacielu, anioł ciemności zastąpił Boży plan dla twojego życia fałszywym planem. Zostałeś źle skierowany. Dlatego napotykasz trudności. Umiłowani, musicie modlić się żarliwie. Dzięki modlitwie Bóg zawsze może posłać innego anioła, aby cię przeniósł.

 

Następnie szukali naszych planów głównych, aby poznać powierzoną nam misję. Kiedy przynieśliśmy nasz plan główny, dali każdemu z nas stanowisko i miejsce do pracy. Więc, kiedy nadeszła moja kolej, zebrali się i zablokowali mnie. Przez dwa tygodnie byłem w ich więzieniu. Nie wiedziałem, dlaczego mnie zamknęli. Kiedy mnie zabrali, zapytałem, dlaczego mnie zamknęli. Powiedzieli mi, że nie wyrządziłem im krzywdy, ale że odkryli w moim głównym planie, że Bóg posłał mnie na ten świat, abym był prorokiem. Dlatego przygotowali dla mnie specjalną misję, która jest sprzeczna z pierwotnym planem Boga. Powiedzieli mi również, że wyślą mnie do szkoły i że spędzę tam 300 lat. Byłem tak zaskoczony i pomyślałem, jak mogę spędzić 300 lat w szkole? To znaczy, że muszę znowu umrzeć - śmiali się ze mnie. Powiedzieli mi, że w tym miejscu nikt nie umiera i pokazali mi ludzi, którzy żyli przez prawie 3000 lat. Później wysłali mnie na studia do szkoły w morzu aż do uniwersytetu.

 

4- Królestwo ciemności pod powierzchnią morza

 

Morze jest wielkie i większe niż cały świat. Nie wiem, jak to opisać. Świat, w którym się znajdujemy, może po prostu reprezentować jeden stan w tym miejscu. To miejsce jest bardzo duże. Jeśli widzisz ich stadion, nie możesz go porównać z tym, co mamy tutaj. Jeśli widzisz ich uniwersytety, ich szpitale, wykraczają poza nasze; są bardziej cywilizowani i bardziej zaawansowani niż my. Upadłe anioły zstąpiły z Nieba z powodu swojego buntu. Znali sekret wszystkich roślin, sekret stworzenia zwierząt. Ale kiedy Bóg chciał stworzyć ludzi, wysłał swój oddech w człowieka, a tajemnica kryjąca się za tym oddechem jest dla nich tajemnicą. Studiowałem wiele przedmiotów w królestwie ciemności pod powierzchnią morza. Ale głównym tematem, dla którego się tam udałem, była teologia.

 

Ukończenie tego kursu teologicznego zajęło mi 100 lat. Może cię zaskoczyć, że w świecie ciemności czytamy Biblię. Biblia jest najwspanialszą księgą.Nie mamy innej księgi prawa w świecie ciemności. Wiedzą, że to przez tę Biblię każdy człowiek będzie sądzony. Więc jeśli chcesz być wielki lub mieć awans, jeśli chcesz być policjantem, prawnikiem, sędzią lub mieć wielki status w królestwie ciemności, musisz czytać teologię w morzu. Musicie znać Słowo Boże, ponieważ jest ono potężne w królestwie ciemności. Tak jak Słowo Boże jest często używane w świetle, tak samo jest używane w ciemności. Jedyna różnica polega na tym, że w świecie ciemności używamy go, aby zaprzeczyć prawdziwym chrześcijanom, ponieważ są ignorantami i nie znają mocy słowa i tego, jak go używać.

 

Studiowałem wiele przedmiotów w tym miejscu pod morzem, których nie mogę rozwinąć. Jeśli chodzi o edukację, otrzymujesz tylko teorie. Prawdziwa praktyczna strona wszystkich tych przedmiotów, które masz w szkole, znajduje się w morzu. Będą mogli dać ci lekcje, to znaczy przeczytasz książki, ale wykonywanie praktyki i innych rzeczy nie jest możliwe. Na przykład, chcesz zrobić substancję chemiczną, lek lub maszynę pod koniec studiów, pomimo wszystkich twoich wysiłków, twój produkt nie zostanie rozpoznany. Ale spotkasz ludzi, którzy zrobili dokładnie to samo co ty i których produkty są rozpoznawane. Będziesz się wtedy zastanawiać, dlaczego ich produkt jest lepszy, a nie twój!

 

5- Moja praca w Kalifornii

 

Istnieje sekta zwana globalnym okultyzmem naukowym. Ci, którzy są nazywani geniuszami w jakiejkolwiek sprawie, są członkami tego globalnego okultyzmu naukowego. To prawda, że są geniusze Boga, ale nie na drodze świata. Ukończenie studiów zajęło mi 300 lat. Ten kurs został mi zaproponowany, ponieważ chciałem być Głównym Sędzią w największym sądzie w królestwie ciemności.A ponieważ ciężko pracowałem, zdałem wszystkie egzaminy, a później zostałem głównym sędzią w największym sądzie ciemności. Dlatego wysłano mnie do Kalifornii.

 

Kalifornia jest siedzibą diabła na całym świecie. Diabeł ma 3 biura na świecie: Jedno biuro w Kalifornii, jedno w Indiach i jedno w Nigerii. Biuro w Nigerii zostało założone w 1977 roku w czasie festiwalu Festac77. Ten festiwal został wprowadzony do Nigerii przez jednego z naszych byłych prezydentów. Możesz pomyśleć, że to tylko festiwal. Festiwal Festac77 został zaprogramowany, aby zainicjować i ułatwić ustanowienie królestwa ciemności i demonicznej mocy w Nigerii. Sekretariat biura znajduje się w centrum rynku Obamham w mieście Benin.

 

Kiedy zostałem awansowany do Kalifornii jako Główny Sędzia, miałem odbyć 30-letnią kadencję. Będąc w służbie, pracowałem nad kilkoma sprawami, osądzałem wielu świętych. Potępiłem wiele dusz, których nie potrafię wyjaśnić w tym wyznaniu. Byłem tam, wykonując swoją pracę doskonale, aż do dnia, w którym poszedłem do mojego pokoju, aby spojrzeć na akta. Natknąłem się na akta nienarodzonej osoby. Jak ktoś, kto się nie urodził, może mieć próbę? Jak mogę osądzić kogoś, kto jeszcze nie przyszedł na ten świat? Byłem zdezorientowany. Nie wiedziałem, jak poradzić sobie z takim przypadkiem. Musiałem zadzwonić do mojego urzędnika. Poprosiłem go, aby wyjaśnił mi tę sprawę. Nie był w stanie tego zrobić. Posłałem więc po prawnika demona, który wniósł sprawę. Kiedy go zapytałem, powiedział, że jest możliwe, aby ktoś, kto jeszcze nie urodził się na tym świecie, odpowiedział na przypadek w królestwie ciemności.

 

Powiedziałem jak? Odpowiedział, że mają astrologów, mam na myśli ludzi, którzy obserwują gwiazdy. Zanim jakikolwiek człowiek urodzi się na tym świecie, jego gwiazda będzie w Niebie przez około 400 lat na długo przedtem. Jego gwiazda będzie tam na niego czekać, przygotowując go na następne pokolenie. Są więc niektórzy upadli aniołowie zwani obserwatorami gwiazd. Są to demony, które nazywamy astrologami ciemności. Czytali gwiazdy prawie 400 lat wcześniej. Kiedy więc astrologowie ci byli na misji, napotkali dziwną gwiazdę owiniętą w słup ognia. Co więcej, wcześniej zauważono taką gwiazdę owiniętą w kolumnę ognia - gwiazdę Mojżesza. Zanim narodził się Mojżesz, królestwo ciemności zauważyło, że nadchodzi dziwna osoba. To jest powód, dla którego prowadzili wojnę przeciwko Mojżeszowi. Nie chcieli, aby odniósł sukces w swojej misji, dopóki nie zabił wszystkich nowo narodzonych mężczyzn w Egipcie.

 

Kiedy ponownie odkryli tę gwiazdę, zwrócili uwagę na tę osobę. Chcieli zrobić program przeciwko jego życiu i przysłali mi tę sprawę. Chociaż dziecko, które jeszcze się nie urodziło, nie wyrządziło im krzywdy, chcieli przeprogramować jego życie, aby stworzyć rozłamy przeciwko Bogu. Wnieśli sprawę do mojego biura, aby dowiedzieć się, jak przeprogramować nienarodzoną osobowość. Zapytałem prawnika, jak zobaczyć osobę, która ma być osądzona. Powiedział, że jest to możliwe, ale potrzebowaliby na to pozwolenia Nieba. Powiedziałem, że w to nie wierzę. Powiedział, że skoro diabeł poprosił i uzyskał Boże pozwolenie na dotknięcie wszystkiego, co miał Hiob, mogli również złożyć tę samą prośbę. Uznałem to za żart i niechętnie podałem im termin spotkania, mówiąc, że w tym dniu sporządzę dla niego wyrok. Nie wiedziałem, jaki wyrok wydać przeciwko temu obcemu człowiekowi. Prawnik powiedział mi, że jeśli nie zajmę się tą sprawą, to mnie zdradzą. Ta groźba zmusiła mnie do powrotu do mojej biblioteki w celu dalszych badań. Tak więc osąd, który wydałem, polegał na zaaranżowaniu małżeństwa dla tej osoby.

 

Dziecko, które pojawiło się przede mną, było dorosłe, jeszcze się nie urodziło. Przygotowałem więc dla niego reinkarnowanego demona jako kobietę i poślubiłem ich.W rzeczywistości, ku mojemu zdziwieniu, podczas czytania jego danych, imię, które dziecko miało nosić na ziemi, znajdowało się w jego głównym planie, w tym imiona rodziców i miejsce urodzenia. Mam na myśli prawie 400 lat przed narodzinami dziecka. Nawet jego rodzice jeszcze się nie urodzili. Przeprogramowałem więc Boży plan na jego życie i przygotowałem dla niego reinkarnowanego demona jako żonę.

 

Umiłowani, jeśli zdajecie sobie sprawę, że macie duchową żonę lub męża, szybko szukajcie uwolnienia od duchów nieczystych i módlcie się , ponieważ wielu ludzi jest inicjowanych lub poślubionych demonom, zanim się urodzą. Wiele osób zaręcza się przed narodzinami. Więc szukajcie swojego uwolnienia od duchów nieczystych. Po osądzeniu tej sprawy, ciągle osądziłem kilka innych spraw. Ukończyłem 30 lat służby na tym stanowisku. Potem zostałem awansowany do innego królestwa ciemności, zwanego królestwem antybogim. Istnieją trzy królestwa ciemności, które kontrolują ten świat: Królestwo antyboga, królestwo antychrysta i królestwo satanistyczne.

 

6- Królestwo anty-Boże

 

W ich królestwie powiedziano mi, że nie obchodzi ich atakowanie ludzi ani zabijanie ich w jakikolwiek sposób. Nie przeszkadzają im też w rozwoju czy prokreacji. Krótko mówiąc, ich zadaniem nie jest zarażanie ludzi na ziemi chorobami; jest to misja lokalnych i niższych królestw w stosunku do ich własnych. Jedyną misją, jaką mają w swoim królestwie, jest doprowadzenie człowieka do służby Bogu pod Jego gniewem. Ich główną misją jest prowadzenie ludzi do Piekła.Mają najwyższy poziom w królestwie ciemności, który ma uniemożliwić człowiekowi wejście do Nieba. Powiedzieli mi, że ich mottem i mocą jest Słowo Boże.

 

Powiedzieli mi, że ich motto znajduje się w Księdze Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa5:7-9: "7Nie będziesz miał bogów innych przede mną.8Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są na Niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które w wodach pod ziemią;9Nie będziesz się im kłaniał, ani ich chwalił: bom Ja Pan, Bóg twój, Bóg zawisny w miłości, nawiedzający nieprawość ojców nad syny do trzeciego i do czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą".

 

Te rzeczy nie mówiły mi absolutnie nic i nie były mi obce, ponieważ uczyłem się ich w szkole, kiedy byłem w morzu. Zapytałem ich, w jaki sposób ten werset może uczynić ich potężnymi. Odpowiedzieli, że są upadłymi aniołami; żyli z Bogiem przez tysiące lat, zanim popełnili grzech, który doprowadził ich na ten świat. Wiedzą, że Bóg nigdy nie zaakceptuje kogoś, kto czci innego boga. A jeśli ta osoba umrze, są bardzo pewni, że nigdy nie zobaczy Bożej łaski.Dlatego popychają ludzi do oddawania czci Bogu, będąc pod Jego gniewem, dlatego bardzo poważnie traktują aspekt dotyczący bożków. Ilekroć Bóg coś mówi, nie zmienia tego. Tak więc tylko wtedy, gdy ktoś żałuje, zapobiega procesowi niszczenia. Powiedzieli mi, że nie przeszkadzają człowiekowi chodzić do kościoła lub oddawać cześć Bogu. Używają przebiegłości, a nie mocy, aby zaprogramować życie ludzi, aby czcili Boga, będąc pod Jego gniewem. Dlatego tworzą dziś wiele kościołów, z których większość naucza i podąża za tym, co nie jest napisane w Biblii.

 

Jeśli chodzi o to, w jaki sposób używają religii i kościołów do wypełniania swojej misji, ujawnili mi, że popychają tych, którzy chcą czcić Boga, aby czcili bożki, podążając za tymi kościołami, które nie praktykują Biblii. Wynika z tego, że bez względu na to, jak bardzo są sprawiedliwi i dobrzy, Bóg nigdy ich nie zaakceptuje. Gdy tylko umrą, ten werset zostaje otwarty przeciwko nim przez demony u bram Nieba. Powiedzieli mi, że demony nie walczą z ludźmi tylko na ziemi. Kiedy ludzie umierają, demony stoją przed bramami Nieba, aby zacytować przeciwko nim rzeczy, które zrobili na ziemi. To właśnie robią przeciwko chrześcijanom, którzy myśleli, że są święci na ziemi.

 

7- Wprowadzenie bałwochwalstwa w Kościele

 

Objawili mi, w jaki sposób wprowadzili kult bożków do Kościoła. Po śmierci Chrystusa apostołowie pracowali. Chodzili z miejsca na miejsce, głosząc ewangelię, przynosząc przebudzenie i uzdrawiając ludzi. Wszędzie, dokądkolwiek się udali, było uzdrowienie, demonstracja mocy i uwolnienia od duchów nieczystych. Ludzie zaczęli przychodzić do Pana i podążać za apostołami. Więc oni (królestwo anty-boskie) powiedzieli: "Jak zamierzamy powstrzymać tych ludzi?"Próbowali im zapobiec, zabijając ich, ale im więcej zabijali, tym bardziej ich liczba wzrastała.Diabłu udało się wprowadzić bałwochwalstwo do Kościoła poprzez kult Królowej Niebios, którą nazywali Maryją. Prawdziwe imię tego idola to Wenus. Demony mówią przez to, że mają moc, aby skłonić ludzi do oddawania czci Bogu pod Jego gniewem. Kiedy ludzie przybywają do bramy Nieba w takim stanie po swojej śmierci, demony używają tego wersetu, aby uniemożliwić im wejście do Nieba.

 

Jeśli chodzi o moją misję z nimi, powiedzieli mi, że chcieliby mnie wykorzystać do założenia sanktuariów do oddawania czci bożkom. Zostałem wtedy przeszkolony do tej misji. Zaczęłam więc przychodzić na ten świat poprzez ciąże.Ktoś mnie urodzi - dorosnę i po kilku latach umrę. Nie umierałem przedwcześnie. Czasami umierałem w wieku 70 lub 80 lat. Dorastałem i stawałem się dorosły, wychodziłem za mąż i miałem dzieci. Jednak moim głównym celem w każdym kraju było życie z mieszkańcami tego kraju, aby wiedzieć co lubią i jak czynić dla nich bogów. W ten sposób tworzymy naszych idoli.

 

Gdybyśmy chcieli stworzyć idola, żylibyśmy wśród tych ludzi, aby poznać ich choroby i słabości. Gdybyśmy chcieli zmusić jakieś państwo lub miasto do oddawania czci bożkom, wywołalibyśmy wśród nich choroby, tak że umieraliby bez przerwy, albo wysłalibyśmy ducha Magoga w inne miejsce, aby przyszedł, walczył i zabijał ich. A kiedy zobaczą umierających ludzi, zaczną chodzić, aby skonsultować się z wyroczniami. Wtedy zostaną skierowani do konkretnej osoby, która może pomóc im rozwiązać ich problem. Zostaną skierowane do Mnie. W zamian mówiłem im, aby założyli bożka i zaczęli go czcić, a kiedy to zrobili, ich problemy się skończyły i zwrócili się ku kultowi bożków. Urodziłem się w kilku krajach.

 

Możecie spierać się ze mną na tej podstawie, że jest zarezerwowane dla człowieka, aby umrzeć tylko raz. To prawda. Prawdą jest, że zarezerwowane jest dla człowieka, aby umarł tylko raz. Ale pozwólcie, że powiem wam, że jest to możliwe tylko z prawdziwymi dziećmi Bożymi. Prawdziwe dzieci Boże mają Ducha Świętego, a kiedy umrą, aniołowie zwani Aniołami Eskorty powitają ich dusze, ochronią je i zabiorą na spoczynek. Ale ci, którzy nie żyją życiem uświęcenia, czy mi wierzycie, czy nie, po ich śmierci czekają na nich demony. Demony te odzyskają swoje dusze i zabiorą je do swojego królestwa. Czy wiesz, że wielu z nas nie osiąga wieku przed śmiercią? Jedyną rzeczą, która popchnie kogoś do pójścia do krainy zmarłych, jest to, że ta osoba umrze w odpowiednim wieku. Ale jeśli umrzesz przed swoim wiekiem, nie pójdziesz tam, wejdziesz do królestwa ciemności i zaczniesz im służyć.

 

W niektórych tradycjach, kiedy ludzie umierają, ich twarze, ręce i / lub stopy są skaryfikowane przed pochówkiem. A jeśli się odrodzą, wracają z tymi samymi bliznami na swoich ciałach, dokładnie tam, gdzie zostały wykonane ślady. Niektórzy są tak świadomi po odrodzeniu, że rozpoznają ubrania i buty, których używali przed śmiercią.

 

8- W jaki sposób dostajemy się do ludzkiego ciała?

 

Jeśli chcemy przyjść na ten świat, przyjdziemy pierwsi w duchu. Nie mamy ciała. Wybierzemy kobietę lub mężczyznę, który ma taką twarz i cerę, jaką kochamy i potrzebujemy. Ale jeśli dana osoba jest nadal samotna, szybko zaplanujemy jej małżeństwo, ponieważ chcemy użyć jej ciała. Nawet gdyby ta osoba była święta, wyzwolilibyśmy na niej seksualny impuls, który zmusiłby go do cudzołóstwa i zajścia w ciążę. A jeśli taka kobieta odważy się na aborcję, umrze. Podczas stosunku umysł będzie kontrolował, które plemniki zostaną uwolnione. A podczas temperatury i upału, w chwili, gdy nasienie ma stać się ciałem, duch wejdzie do środka. Ciało zmiesza się z duchem i stanie się dzieckiem, a wszyscy będą się radować, że rodzi się nowe dziecko.

 

Dlatego daję następującą radę: Każda para, która chce być razem lub uprawiać seks, niezależnie od tego, czy pragnie dziecka, czy nie, musi okryć się krwią Jezusa Chrystusa i uświęcić łóżko mocą Ducha Świętego. W ten sposób nie będziecie w stanie stworzyć demonicznych dzieci na tym świecie.Z tego powodu w wielu rodzinach chrześcijańskich są dzieci, które nie wyglądają ani jak ojciec, ani na matkę. Te dzieci mają inne zachowania niż cała rodzina. Dzieje się tak dlatego, że rodzice nie wiedzieli, że istnieją niewidzialne duchy zaprogramowane przeciwko ich związkowi, gdy byli razem. Modlę się, aby każdy, kto znalazł się w takim stanie lub miał taką osobę w swojej rodzinie, aby Pan, który dotknął i zmienił moje życie, również dotknął i zmienił jego życie. A jeśli ci, którzy urodzili się w swoich rodzinach, są reinkarnowanymi demonami, niech Pan zniszczy ich z tej rodziny w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa.

 

9- Coroczne spotkania demonów

 

Zacząłem chodzić od kraju do kraju, aby tworzyć demoniczne świątynie. Pracowałem dla tego królestwa przez lata. Dobrze mi się powodziło, gdziekolwiek się urodziłem. Dobrze wykonywałem wszelkiego rodzaju zadania i dobrze szanowałem kontrakty. Miałem awanse wszędzie, dopóki nie osiągnąłem najwyższego poziomu i stałem się jednym z członków wykonawczych mrocznego królestwa. Jako członkowie wykonawczy odbywaliśmy coroczne spotkania, na których ustalaliśmy roczne budżety. Prognozy budżetowe zawsze odbywały się w okolicach września i października.

 

Spotykamy się, aby wydawać raporty, a każda osoba reprezentuje kontynent. Na jednym z tych corocznych spotkań ktoś może wstać i powiedzieć: "Ach, na moim kontynencie z 2 000 000 osób, które zmarły w tym roku, 700 zachorowało, 300 osób zdegradowano, a około 400 miało mięśniaki, ..." Ludzie otrzymują więcej mocy, awansu i demonów w oparciu o swoją pracę. Mogą zdecydować się dać im 20 000 demonów do pracy z nimi, aby ułatwić i usprawnić ich pracę. Inni otrzymują moce, węże, skorpiony i wiele broni i strzał , aby ułatwić im pracę, a także dają raport wszystkich tych, którzy zostali zainicjowani w ciągu roku.

 

Pozwólcie, że coś wam powiem, jeśli samorząd ma 10 czarownic, czy w to wierzycie, czy nie, te 10 czarownic zostanie pomnożonych przez 100 w ciągu jednego roku. Królestwo ciemności zawsze inicjuje ludzi i pomnażanie jest zawsze ich misją. Tylko w chrześcijaństwie nie dba się o mnożenie. Jest to największa misja w królestwie ciemności, ponieważ diabeł zawsze przypomina nam co roku, że uprowadzenie nastąpi wkrótce. Powiedział, że nie chce, aby Jezus Chrystus miał kandydata. Chcą, aby nikt nie został uprowadzony.

 

10- Ile dusz wchodzi do Nieba każdego roku?

 

W dawnych czasach, zanim ktoś został wtajemniczony, musieli przynieść pewne rzeczy, aby zawrzeć przymierze. Ale w dzisiejszych czasach, czy to się komuś podoba czy nie, można zostać wtajemniczonym w czary we śnie lub w szkole. Tylko dzięki łasce Bożej możesz zostać uwolniony. Inicjują również ludzi na rynku. Muszą składać sprawozdania na temat liczby inicjowanych przez siebie osób, co pozwala im na awans. Zaczęliśmy przedstawiać nasze sprawozdanie, jeden po drugim. Są to demony zwane "demonami międzynarodowymi”, które składają sprawozdanie jako ostatnie. To ci, którzy stoją u wrót Nieba i znają liczbę osób, które co roku wchodzą do Nieba. To jeden z nich nazywany jest w Danielu władcą królestwa Persji. Są to ludzie, którzy przeszkodzili w modlitwie Daniela. Demony te mają moc porwania człowieka lub jego życia po śmierci.

 

To oni witają człowieka, kiedy przychodzi na ten świat i kiedy opuszcza ten świat. Znają liczbę ludzi, którzy tworzą Niebo w ciągu roku i liczbę ludzi, którzy idą do Piekła w ciągu roku. Tego dnia więc wszystkie te demony były smutne. Wszyscy zastanawialiśmy się, dlaczego ci ludzie nie byli szczęśliwi, ponieważzawsze są radośni; zawsze przybierają wielką atmosferę wyższości, kiedy tylko chcą rozmawiać. Zaczęli mówić: "W tym roku około 15 dusz dotarło do Nieba". Byliśmy tak zaskoczeni, ponieważ tak się nie stało, odkąd do nich dołączyłem. Odkąd do nich dołączyłem, zwykle mówili: "Heee, w tym roku około 2-3 dusz dotarło do Nieba". A czasami nawet żadnadusza nie poszła do Nieba.

 

Czy wiesz, że w całym wszechświecie ponad 100 milionów ludzi umiera każdego roku, a 100 milionów idzie do Piekła każdego roku? I nie ma nikogo, kto wszedłby do Nieba. Jednak w tamtym roku raport był zupełnie inny; wszystko było w rozsypce i wszyscy byli źli. Sam diabeł płakał, rycząc jak lew ze złości, rozproszył wszystko, wypuścił ogień, zranił i spalił wielu ludzi. Krzyczał: dlaczego, chcesz zniszczyć moje królestwo, czy chcesz zniszczyć mnie? Jak mogłeś pozwolić 15 ludziom wejść do Nieba w ciągu jednego roku? Jest to bardzo Niebezpieczne dla królestwa ciemności, gdy 15 osób idzie do Nieba w ciągu roku, ponieważ gdy tylko wszystkie miejsca, które Bóg zarezerwował, zostaną zajęte, nastąpi uprowadzenie. Dlatego uprowadzenie jest opóźnione. Jeśli numer jest kompletny, nasz czas się skończy. Był poważnie zirytowany i wezwał astrologów, aby poszli i przejrzeli Internet.

 

Mówiąc o Internecie, istniał on na długo przed tym, jak wy ludzie na ziemi go odkryliście. Tak więc astrologowie zostali wysłani, aby znaleźć przyczynę problemu. W swoich badaniach odkryli, że ta bariera została przełamana na ziemi Afryki, w Nigerii. Diabeł nakazał im teraz iść i sprawdzić, co spowodowało problem. Ale raport mnie przestraszył; wrócili z raportem o człowieku, przeciwko któremu wydałem wyrok w królestwie ciemności, kiedy byłem w Kalifornii. Ten człowiek był założycielem Apostolskiego Kościoła Chrystusa. Jeśli pamiętacie, powiedziałem wam o nienarodzonym mężczyźnie, że w sądzie zaprogramowałem ponownie wcielonego demona jako istotę ludzką, z którym miał się ożenić. Zmusiłam go, by poślubił tego demona jako żonę. Kobieta, którą mężczyzna poślubił, nie pokuty aż do śmierci. Nie chodzi tu o to, czy chciała odpokutować, czy nie. Bóg nie zaakceptowałby jej, nawet gdyby pokutowała tylko dlatego, że była demonem ponownie wcielonym. Jeśli wiesz o historii tego kościoła, będziesz wiedział, że nie kłamię. Zaprogramowaliśmy tak wiele rzeczy w tym kościele, ale dzięki łasce Bożej ten pastor pokonał moc tej kobiety. Chociaż ta kobieta go dręczyła, wszedł do Nieba.

 

Mówiono, że to właśnie ten człowiek przełamał barierę, zwiększając liczbę osób dla Nieba. I wybuchła dyskusja na temat tego, jak pojedynczy człowiek może przełamać taką barierę. Czy był taki silny? A może było to przesłanie, które było tak potężne, czy też było to namaszczenie? Astrologowie powiedzieli nam wtedy, że nie było to ani przesłanie, ani namaszczenie. Stało się tak dlatego, że poprosił wszystkich członków kościoła, aby nie nosili kolczyków i biżuterii. Zrozumieliśmy więc, jak to może wpłynąć na królestwo Niebieskie. Podniosłem rękę, aby potwierdzić, że natknąłem się na coś takiego, kiedy odwiedziłem międzynarodowe demony u bram Nieba.

 

Pewnego razu jechałem do Piekła, by zabrać akta celujące w kogoś, kogo chcieliśmy zabić. Na naszym poziomie nikogo nie zabijamy. Wchodziliśmy tylko do czyjejś kartoteki w Piekle. Imię każdej istoty ludzkiej jest w ogniu Piekielnym. Dwie istoty duchowe zawsze pojawiają się w dniu, w którym dziecko ma zostać nazwane. Pierwszą istotą duchową jest demon z Piekła. Drugi to anioł z Nieba. Jeśli imię, które nosi dziecko, jest związane z jakimkolwiek imieniem jakiegokolwiek bożka, anioł, który przyszedł z Nieba, zniknie. Pozwólcie, że coś wam powiem, imię idola nigdy nie może wejść do księgi życia. Zapomnij o swojej pozycji w chrześcijaństwie, możesz być biskupem, wielebnym lub kimkolwiek myślisz, że jesteś; Możesz być święty na ziemi. Twoja praca może być nawet akceptowalna; ale jeśli twoje imię ma związek z bożkiem, nie zostanie zapisane w księdze życia. Upewnij się, że twoje imię ma związek z Bogiem, jeśli naprawdę chcesz uczynić Niebo. Ale jeśli twoje imię ma związek z idolami, oznacza to, że należysz do linii bożków. Zwróć na to uwagę i zmień swoje imię.

 

Jeśli chcemy atakować ludzi, jeśli chcemy ich zabić w królestwie ciemności, przechodzimy przez to imię. Ten drugi demon, który pochodzi z ognia Piekielnego, może napisać imię każdego. Bez względu na to, jak się nazywasz, zapisze to. Pójdzie i zapisze to w ich pokoju rejestrowym w ogniu Piekielnym. Tak więc, jeśli żyjesz, jeśli popełniasz grzech, krew Jezusa Chrystusa nie będzie w twoim imieniu. Ale jeśli jesteś w Chrystusie i jesteś święty, krew Jezusa Chrystusa pokryje twoje imię. Kiedy demon pójdzie tam sprawdzić, twoje imię będzie puste. Ale krew zostanie zmyta, a twoje imię pojawi się w chwili, gdy stracisz gorliwość w chodzeniu z Bogiem i powrócisz do grzechu.

 

Jeśli pójdziemy tam i pojawi się imię, uderzymy tę osobę na śmierć. Nie pozwolimy mu odpokutować, zanim go nie zabijemy. Ale kiedy tam dotrzemy i zobaczymy, że krew nadal zakrywa imię, bez względu na to, jak wielki jest nasz program przeciwko tej osobie, nie zabijemy tej osoby w tym momencie, dopóki nie zobaczymy jej w akcie grzechu. W tym momencie możemy go zabić, albo jeśli zabijemy go bez wymazania krwi Jezusa Chrystusa, on pójdzie do Nieba i stracimy kandydata. A królestwo ciemności ukarze nas za utratę tego kandydata.

 

11- Niebezpieczeństwo noszenia biżuterii

 

W naszym królestwie nie zajmowaliśmy się zabijaniem, ale wysyłaniem ludzi do Piekła. Zastawiliśmy wiele pułapek na tym świecie, aby upewnić się, że nikt nie wejdzie do Nieba. Nie wierzyliśmy, że ludzie mogą jeszcze wejść do Nieba, bo zanieczyściliśmy wszystko na ziemi. I za każdym razem, gdy ktoś wchodzi do Nieba, bolało nas to tak bardzo i zastanawialiśmy się, jak im się to udało pomimo wszystkiego, co zrobiliśmy, aby uniemożliwić im wchodzenie do Nieba. Pewnego dnia w drodze do Piekła, aby sprawdzić imię, postanowiłem rozgałęzić się na międzynarodowe demony, aby je powitać. Kiedy wymieniałem z nimi słowo, zauważyliśmy przybycie kobiety, która bała się Boga na ziemię. Była żoną pastora i zdobyła wiele dusz dla Pana. Ale naszym agentom na ziemi udało się ją oszukać. Ta kobieta miała na sobie małe kolczyki i wierzyła, że fakt, że jej kolczyki są małe, nie jest grzechem. Ta kobieta dotarła do bramy Nieba iz jej najgłębszym zdziwieniem powiedziano jej, że nie może wejść do Nieba ze swoimi kolczykami.

 

Zanim skończyła mówić: "Przepraszam, nie wiedziałam", zanim skończyła wyjaśniać, znikąd nadeszła siła i po prostu odwróciła jej twarz z kierunku bramy Nieba w kierunku ognia Piekielnego. Dziwny wiatr wziął tę kobietę i przetoczył ją poważnie, a ona szybko pobiegła do Piekła. Nie myśl, że pójdziesz majestatycznie do ognia Piekielnego lub że ktoś cię tam wrzuci. Będziesz biegał nogami, z prędkością. Inną smutną stroną tej historii jest to, że aniołowie poświęcili czas, aby pokazać tej kobiecie koronę i wszystkie nagrody, które były dla niej przechowywane w Niebie. Ze względu na pracę, którą wykonała na ziemi dla Pana, miała piękną koronę w Niebie, bardzo chwalebną koronę, wypełnioną gwiazdami na całym świecie i świecącą ponad 500 gwiazdami oraz wiele innych nagród, w tym piękną rezydencję. Kiedy zapytałem międzynarodowe demony, dlaczego korona kobiety jest tak chwalebna, odpowiedziały, że jest to korona dla kogoś, kto zdobywa dusze ... i że gwiazdy, które widziałem na koronie, były liczbą dusz, które kobieta zdobyła dla Boga.

 

Powiedzieli mi również, że w Niebie nie ma korony dla biskupa lub pastora. Każdy tytuł, który nadajemy sobie na ziemi, nie ma nagrody w Niebie, tylko praca, którą wykonujemy dla Boga, zostaje nagrodzona. Kobieta była pewna swojego życia; wierzyła, że żyje życiem uświęcenia. Zdobyła wiele dusz dla Pana, miała chwalebną koronę czekającą na nią w Niebie, ale nie mogła wejść. Kiedy anioł powiedział jej przy bramie, że nie może wejść, zaczęła się kłócić: "Nie, muszę wejść. Jezus ukazał mi się nawet przed śmiercią, jestem święty", ale demony przerwały jej i powiedziały: "Niewiasto, nie możesz wejść do Nieba ze swoimi kolczykami". Ta kobieta zaczęła wykrzykiwać imię Jezusa. Krzyczała Jesusssssssss. Bracia, kiedy jeszcze żyjecie, możecie wykrzykiwać imię Jezusa dla zbawienia. Zaakceptujcie więc Biblię taką, jaka jest.

 

Ta kobieta poszła do ognia Piekielnego z powodu ignorancji. Nie wierzyła, że Bóg nienawidzi kolczyków, bez względu na to, jak małe mogą być. Mężczyźnie łatwiej jest wchodzi do Niebo niż kobiecie. Z powodu światowych przywiązań kobiety są bardzo rzadkie w Niebie. Pamiętam, jak Jezus Chrystus zabrał mnie do Nieba, kiedy mnie spotkał. Kiedy zabrał mnie do sali bankietowej, odkryłem, że mężczyźni przewyższają liczebnie kobiety. W Kościele na ziemi kobiety są liczne, ale w Niebie kobiety są bardzo rzadkie z powodu tego, co szatan dla nich zaprogramował.

 

12- Co Biblia mówi o biżuterii?

 

1 Mojżeszowa – Rodzaju 35:1-5 "1Rzekł potem Bóg do Jakóba: Wstań, wstąp do Betela, a mieszkaj tam, i uczyń tam ołtarz Bogu, któryć się ukazał, gdyś uciekał przed obliczem Ezawa, brata twego. 2Tedy rzekł Jakób do domowników swych, i do wszystkich, którzy z nim byli: Odrzućcie bogi cudze, którzy w pośrodku was są, a oczyśćcie się, i odmieńcie szaty wasze. 3A wstawszy pójdźmy do Betela, i uczynię tam ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dzień utrapienia mego, i był ze mną w drodze, którąm chodził. 4A oddali Jakóbowi wszystkie bogi cudze, które mieli, i nausznice, które były na uszach ich, i zakopał je Jakób pod onym dębem, który był niedaleko Sychem. 5I wyszli stamtąd; a strach Boży padł na miasta, które były około nich, iż nie gonili synów Jakóbowych."

 

2Mojżeszowa – Wyjścia 33:1-6 "1Potem mówił Pan do Mojżesza: Idź, rusz się stąd, ty i lud, któryś wywiódł z ziemi Egipskiej, do ziemi, o którąm przysiągł Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, mówiąc: Nasieniu twemu dam ją. 2I poślę przed tobą Anioła, i wyrzucę Chananejczyka, Amorejczyka, i Hetejczyka, i Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka. 3Do ziemi opływającej mlekiem i miodem; lecz sam nie pójdę z tobą, gdyżeś jest lud karku twardego, bym cię snać nie wytracił w drodze. 4A usłyszawszy lud tę rzecz złą, zasmucił się, i nie włożył żaden ochędóstwa swego na się. 5Albowiem rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz synom Izraelskim: Wyście ludem twardego karku; przyjdę kiedy z nagła w pośród ciebie, i wygładzę cię. Przetoż teraz złóż ochędóstwo twoje z siebie, a będę wiedział, coć bym uczynić miał. 6I złożyli synowie Izraelscy ochędóstwo swoje przy górze Horeb." Fragmenty te pokazują nam, że stanowisko Boga w stosunku do ozdób jest jasne.

 

W 1Koryntów 3.16-17 Biblia mówi, że nasze ciało jest świątynią Boga. "16 Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was? 17A jeźli kto gwałci kościół Boży, tego Bóg skazi, albowiem kościół Boży święty jest, którym wy jesteście.". Dlatego nic, co przyciąga gniew Boży, nie musi pozostać w naszym ciele lub na twoim ciele. Nie używaj żadnej biżuterii na swoim ciele, które jest Świątynią Boga.

 

Niektórzy ludzie powiedzą: "Bóg nie ma nic wspólnego z naszym ciałem, ale tylko z naszą duszą lub sercem". ... To kłamstwo!!! Bóg troszczy się głęboko o twoje ciało, umysł, serce i duszę. Twoje ciało jest świątynią Pana. Nieprawości nie powinny tam pozostać. Musisz być ostrożny; twoje ciało należy do Boga. Nie możesz używać go tak, jak lubisz. Musisz zadowolić Boga swoim ciałem. Przeczytajmy List do Rzymian 12:1 "Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszę."

 

Bóg mówi tutaj o twoim ciele, a nie o twoim sercu czy duszy. Jeśli Bóg chce mówić o sercu, będzie mówił o sercu, a jeśli chce mówić o ciele, będzie mówił o ciele. Nie pozwólcie, aby jakikolwiek kaznodzieja szatana was zwodził. Nie pozwólcie, aby jakikolwiek pośrednik Piekła powiedział wam, że Bóg troszczy się tylko o duszę, serce, a nie o ciało. Twoje ciało, dusza i serce są dla Boga. Jeśli wy, chrześcijanie, naprawdę chcecie wchodzyć do Niebo, powinniście pozbyć się wszystkich tych rzeczy. Powodem, dla którego używamy ich dzisiaj w kościele i nie umieramy, a ogień nie spada, aby nas pochłonąć, jest to, że Bóg nie jest już pośród nas. Z tego powodu grzmoty mogą cię nie zabić w dzisiejszym kościele; ogień może cię nie spalić ale nie zapominajcie, że nadejdzie dzień, kiedy umrzecie i staniecie twarzą w twarz z gniewem Boga. Proszę potraktować tę wiadomość bardzo poważnie.

 

13- Decyzja o wysłaniu mnie do Nigerii

 

Na naszym spotkaniu tego dnia zdaliśmy sobie sprawę, że nasze suknie i ozdoby niszczą wiele dusz i byliśmy bardzo szczęśliwi. Szczególnie wykorzystaliśmy ten cel i moc w potężny sposób w naszym królestwie. Tak więc, kończąc spotkanie, doszliśmy do wniosku, że musimy poradzić sobie z tym pastorem, który przełamał barierę, która sprawiła, że ludzie wchodzyli do Niebo i z jego służbą. Następnie wysłaliśmy wielu agentów do Nigerii, aby go zaatakowali. Ale chwała niech będzie Bogu! Wszyscy osób, które zostały wysłane, aby zaatakować tego pastora, tak samo zostali trafieni. Pewnego dnia wstał w kościele i powiedział: "Uwalniam ogień Boży, Anioł Boży, aby zatrzymać ducha ciemności w tym miejscu", a oni zostali aresztowani i zaczęli się spowiadać. Wyspowiadali się i pokutowali. Tylko ponownie wcielone demony nie mogą odpokutować. Ale prawdziwa istota ludzka, która została opętana, może odpokutować, a jeśli się za nią pomodli, zostanie uwolniona.

 

Diabeł zaczął tracić wielu kandydatów. Dlatego odbyło się kolejne spotkanie w celu poszukiwania lepszych osób, które mogłyby bardzo dobrze wykonać tę pracę. W ten sposób znaleźli mnie kilka lat później. Powiedzieli, że powinienem być tym, który powinien udać się do Nigerii, aby wykorzenić tę niebezpieczną doktrynę, którą ten człowiek ustanowił. Proszę, nie spierajcie się ze swoją wiecznością. Poświęć wszystko, co może przeszkodzić ci w wchodzeniu do Nieba. Jeśli to jest twoje piękno, poświęć je. Cokolwiek tu macie, nie możecie tego porównywać z wiecznością. Wszystko, czego królestwo Niebieskie w tobie nie lubi, poświęć to, aby wchodzyć do Niebo.

 

14- Musi istnieć różnica między Deborą a Delilah

 

Na naszym spotkaniu zostaliśmy wyznaczeni do przybycia i prowadzenia wojny przeciwko Afryce z powodu tego męża Bożego. Moim zadaniem w Nigerii było zanieczyszczenie chrześcijaństwa. Oznacza to wprowadzenie świata do kościoła i zabranie kościoła z powrotem do świata; wszystko, co dzieje się na zewnątrz na świecie, zostanie zabrane do kościoła, a ludzie nie będą znali różnicy. Moim zadaniem było zawiązanie ludziom oczu do tego stopnia, aby nie znali różnicy między Deborą a Delilah. Musi istnieć różnica między nimi. Musisz rozpoznać Deborę, kiedy się pojawia, a Delilah musi być również rozpoznana, gdy się pojawia. Wdzisiejszym kościele nie znacie już różnicy między prostytutką a dzieckiem Bożym, oboje ubierają się w ten sam sposób. Nie, nie możecie w ten sposób wchodzyć do Nieba; musi istnieć różnica między ciemnością a światłem. Czym jest przyjaźń między ciemnością a światłem?

 

Musisz być bardzo ostrożny. Nie pozwól, aby diabeł cię oszukał. Przeczytajmy z 2Koryntów 6 14-18: "14Nie ciągnijcież nierównego jarzma z niewiernymi; bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? albo co za społeczność światłości z ciemnością? 15A co za zgoda Chrystusa z Belijałem? albo co za dział wiernemu z niewiernym? 16A co za zgoda kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, tak jako mówi Bóg: Będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. 17Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a Ja was przyjmę. 18I będę wam za Ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący." Oznacza to, że nie możesz mieć z nimi nic wspólnego. Jeśli twój ubiór staje się wspólny z ich, jeśli sposób, w jaki mówisz, jest wspólny z ich, oznacza to, że jesteś ich częścią.

 

Wynika z tego, że twoja sukienka musi być inna niż świat; Twoja postawa również musi być inna. Jeśli nic nie odróżnia cię od ludzi na świecie, oznacza to, że nadal jesteś na świecie. Nie jesteś w Chrystusie. Tak więc, jeśli postawa, mowa i sposób życia pierwszych braci przyniosły im miano chrześcijan, oznacza to, że istnieje sposób, w jaki zachowują się prawdziwi chrześcijanie; sposób, w jaki prawdziwi chrześcijanie robią różne rzeczy, sprawia, że są inni. Musicie być inni wśród tłumu. Jeśli nie będziesz posłuszny Biblii, język, który w końcu nadejdzie, będzie językiem śmierci. A jeśli nie będziesz posłuszny Słowu Bożemu i umrzesz w grzechu, to umrzesz na zawsze. Nie pozwólcie, aby to świadectwo potępiło was po śmierci.

 

Jak mówiłem, moim zadaniem w Nigerii było przyjście i skażenie chrześcijaństwa. Powiedzieli mi, że muszę użyć ich sukienek, aby odepchnąć obecność Boga od kościoła. Zauważ, że istnienie pewnych rzeczy w kościele powstrzymałoby pojawienie się Bożej obecności. Możesz spierać się ze mną, że w twoim kościele są cuda, ludzie mówią językami, głos Boga jest słyszany... Nie ma sprawy. Są tysiące bogów, zwłaszcza jeśli powiesz, że słyszysz głos, widzisz wizję? Czy myślisz, że wszystkie wizje pochodzą od Boga? Czy myślisz, że wszystko, co słyszysz, pochodzi od Boga? Czy Biblia nie mówi, że nawet demony przebierają się za aniołów Bożych? Strzeżcie się tego boga, który mówi do was w grzechu.

 

Popełniasz grzech, ubierasz się jak Izebel, ubierasz się jak demoniczni ludzie i mówisz, że Bóg mówi do ciebie. Mieszkałem z nimi, panowałem z nimi przez wiele lat. Wiem, jak działają. Nie jest możliwe, aby kobieta mogła ubierać się jak Izebel, a Duch Wszechmogącego Boga wciąż w niej mieszka, to kłamstwo. Możesz się ze mną spierać, ale nigdy nie będziesz się kłócić po śmierci. Bądź ostrożny, jeśli myślisz, że kłamię i odkryjesz po śmierci, że mówiłem prawdę, czy będziesz miał kolejną szansę na powrót do życia? Dlatego musicie pomyśleć dwa razy, zanim odrzucicie to przesłanie.

 

Zanim pojechałem do Afryki na moje zadanie, musiałem skonsultować się z przełożonymi, którzy byli tam przede mną, tymi, którzy rozumieją rzeczy, które dzieją się w królestwie ciemności. Musiałem skonsultować się z królową wybrzeża. Konsultowałem się z wieloma królestwami, aby uzyskać ich rady, aby mogły mnie poprowadzić, abym nie popełniał błędów. Zadania w Afryce są bardzo trudnymi zadaniami. Wielu zawiodło. Obiecano mi wtedy, że jeśli mi się uda, awansuję na wyższe stanowisko. Kiedy poszedłem do nich po radę, dali mi klucze, jak mogę to zrobić. Ale w królestwie ciemności powiedzieli, że powinienem iść i przygotować moją propozycję, zanim zatwierdzą moje zadanie. Propozycja musi zawierać cytat biblijny, który zostanie użyty przeciwko każdemu, kto wpadnie w twoją pułapkę. Moja propozycja opierała się na cytacie z Rzymian 1:26: "Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu." Możesz powiedzieć: "Jakie jest tego znaczenie"

 

Oznacza to, że kobiety wymieniają się tym, co naturalne. Wszystko, co nazywa się naturalnym, jest naturalne; jest albo seksualne, albo jest częścią twojego ciała. Mówi: "Kobiety zamieniają naturalne na nienaturalne" i Bóg wydał swój Sąd nad nimi w wersecie 32: "Którzy poznawszy prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami je czynią, ale też przestawają z tymi, co je czynią.". Zauważ, że przed tym ostatnim wersetem wspomina się o tak wielu grzechach. W tym momencie interesuje mnie tylko ten, który wskazałem w mojej własnej propozycji. Mówi, że każdy, kto to robi, szczególnie "Ktokolwiek zmienia to, co naturalne, na nienaturalne, czy to związane z seksem, czy ubraniem, tak długo, jak zmieniasz coś, co Bóg ci dał, w nienaturalne, Biblia mówi, że zasługujesz na śmierć".

 

Mówi również, że "nie tylko robią to samo, ale mają przyjemność z tych, którzy je robią". Ta część mówi o tych, którzy mówią, że narodzili się na nowo, nie robią tego; ale mają salon fryzjerski. Jeśli ktoś przyniesie peruki lub środek rozluźniający włosy, zrobi to za nich. Jeśli powiesz, że tego nie robisz i robisz to dla innych, zostaniesz potępiony. Dlatego musisz się od nich oddzielić. To jest cytat, który napisałem w mojej propozycji i kilka innych podobnych cytatów, a oni zaakceptowali go ode mnie i w ten sposób dali mi kontrakt. Zacząłem zakładać fałszywe kościoły, kiedy zaczynałem swoją pracę nad zanieczyszczaniem chrześcijaństwa. Bez podróbki nie można docenić oryginału. Zanim będziemy mieli fałszywe kościoły, musimy najpierw mieć fałszywych sług (kaznodziejów).

 

15- Władza fałszywych sług (kaznodziejów)

 

Pozwólcie, że ujawnię wam, sługom Bożym, coś o królestwie ciemności, którzy to czytacie. Wiecie, że niektórzy tak zwani chrześcijanie i tak zwani słudzy Boży są źli i czasami gromadzicie się, aby modlić się przeciwko nim, uderzając ich na śmierć i prosząc Boga, aby ich zmiażdżył. Tak, Bóg może odpowiedzieć na tę modlitwę, ale nie tak, jak tego oczekujesz. Pozwólcie, że powiem wam prawdę: moc używana do cudów w królestwie ciemności nie pochodzi od nich. Jest to moc dana prawdziwym sługom Bożym z Nieba, którą zbierają przez stosunek seksualny, który przechowują w swoim magazynie. To jest to samo, czego używają do wyświęcania swoich fałszywych duchownych. To wyjaśnia, dlaczego widzisz, jak działają tak, jak działają Dzieci Boże, czyniąc cuda jak Jezus. Dlatego za każdym razem, gdy modlisz się przeciwko nim, nie są oni dotknięci; w rzeczywistości używają tej samej mocy Boga przeciwko dziełu Bożemu.

 

Mamy agentki, które kiedy sługa Boży jest potężny, kiedy namaszczenie Boga jest w Nim bardzo wypełnione, posyłamujemy je przeciwko tym kaznodziejom. Udają, że są pracownikami Kościoła lub sponsorami Kościoła. Zbliżą się do pastora. Będą zbyt dobrzy i pokorni dla pastora. Pastor będzie się nimi szczególnie interesował, ponieważ są dobrzy. Co więcej, są gotowi oddać wszystko, co mają, na potrzeby duszpasterstwa. To zbliżyłoby ich do sługa (pastora). Możemy wykorzystać tę okazję, aby uwieść tego pastora. A jeśli ten pastor omyłkowo zakocha się w tym agencie i odbędzie z nim stosunek seksualny, dostaniemy go!

 

Umieściliśmy węża w prywatnej części tych kobiet. Jeśli zdarzy się, że pastor ma z nimi stosunek seksualny, nie ma znaczenia, czy używają prezerwatywy, prawdziwe plemniki trafiają prosto do ciała tej kobiety, a wąż w prywatnej części otworzy usta i połknie plemniki. W nocy wąż wyprowadzał się i szedł do laboratorium w świecie morskim i wymiotował plemnikami. Plemniki byłyby skanowane jako sposób na poznanie poziomu chwały i namaszczenia. Do wszystkich ludzi, którzy to czytają, czy wiecie, że wasza chwała, bogactwo i wszystko, co macie na ziemi, jest w waszej spermie? Dlatego, jeśli i tak się bawisz, to jest to twoja chwała, z którą się bawisz. Zarówno namaszczenie, jak i chwała są przechowywane w nasieniu. Dlatego, jeśli za bardzo cudzołożysz przed ślubem, możesz nie urodzić dobrych dzieci; wszystkie chwalebne rzeczy w waszej spermie zostały rozdane bezużytecznym kobietom. Kiedy cudzołożysz, możesz sprzedać swoje życie i chwałę.

 

Bierzemy więc namaszczenie sług Bożych z ich spermy. Przechowujemy je, aby przygotować naszych fałszywych sług (kaznodziejów). Kiedy przygotowywaliśmy naszych fałszywych sług (kaznodziejów), obdarzyliśmy ich podstępem. Są przebiegli. Pozwólcie, że coś wam powiem. Istnieje coś, co nazywamy implantem mikro-chipowym. Ci fałszywi słudzy Boży są bogatsi niż wy w słowie Bożym. Dzieje się tak dlatego, że cały komputer został wszczepiony do ich mózgów przez mikro-soft. Zainstalowaliśmy wszystkie cytaty i wszystko w Biblii w ich mózgach. Widzisz, jak cytują wiele fragmentów biblijnych, a także je interpretują. Niektórzy mówią jak maszyny, nie połykając śliny. Robią to do tego stopnia, że są zdumieni prawdziwymi mężami Bożymi. Bądźcie ostrożni; wróćcie do swoich Biblii. Zapomnij o tym, jak bardzo są elokwentni. Bóg jest obecny w twojej Biblii. Uważaj, nie podążaj za nimi.

 

Mogą wypowiedzieć siedem prawdziwych słów Boga i dodać do nich dwa kłamstwa. Siedem prawd, które mówią, sprawi, że przyznasz się do tych dwóch kłamstw i zostaniesz oszukany. Tak więc, ilekroć słuchasz ich nauk, wróć do Biblii. Wszystko, czego słuchasz, co nie idzie w parze z wiarą, którą masz w Biblii, bądź ostrożny! Miałem ponad dwa tysiące kaznodziejów, których wyświęciłem z królestwa morskiego, a oni założyli kościoły na tym świecie i są dziś generalnymi nadzorcami. Działają i czynią cuda dzisiaj i nikt nie może ich powstrzymać poza Bogiem. Sam poszedłem do niektórych z nich, aby dokonać restytucji, ale wezwali policję, aby mnie aresztować. Powiedzieli, że jestem kłamcą i szaleńcem. Próbowałem ich uratować, ale odmówili, ponieważ wierzyli, że to Bóg ich powołał.

 

16- Apel fałszywych sług (kaznodziejów)

 

Tak nazwałem ich we śnie; poszedłem do nich i przemówiłem do nich jako Bóg. Jeśli ma na imię Samuel, powiem: "Samuelu, słuchaj głosu boga, jestem bogiem Wszechmogącym, stwórcą Nieba i ziemi. Chcę wysłać ci wiadomość. Nieście swój krzyż i naśladujcie Mnie. Chcę was posłać na świat, aby wyzwolić Mój lud z mocy ciemności, powstrzymać ich od oddawania czci bożkom, aby ocalić ich dusze. Dam wam namaszczenie i moc uzdrawiania, dobrobytu, błogosławieństwa i pocieszenia dla mojego ludu i będę was szanował, będę was błogosławił. Dam wam moc, abyście szli przez cały świat i będę z wami. Jestem twoim bogiem wszechmogącym".

 

A kiedy ta osoba się obudzi, czy nie pomyśli, że to był Bóg? Będzie wierzył, że to Bóg do niego mówi, bo według Biblii tak właśnie Bóg nazwał Swoich sług. Zostaliśmy przeszkoleni, aby naśladować Boga i Jego aniołów. Jeśli ich nie oszukamy, jak pójdą za nami? Tak więc wezwałem wielu ludzi i wszystkie znaki, które następują po prawdziwym wezwaniu, również pójdą za tą osobą. Jeśli odmówią, możemy dotknąć ich problemami. Mogą zostać zwolnieni w miejscu pracy, a ich firmy mogą upaść. Cały system, którego używa Bóg, jest tym samym systemem, którego używamy do nazywania fałszywych sług (kaznodziejów).

 

Więc jeśli słyszysz wezwanie lub jeśli myślisz, że usłyszałeś wezwanie, pierwszą rzeczą do zrobienia nie jest pójście do szkoły biblijnej, ale modlitwa. Pamiętaj raz na zawsze, że szkoła biblijne nie szkoli prawdziwego sługi Bożego; to Bóg szkoli Swoje prawdziwe sługi. Módl się przez kilka miesięcy i spędzaj dużo czasu w swojej Biblii, aby tego nie żałować. Dowiedz się, czy to prawdziwy Bóg cię powołał.

 

Jak już wam powiedziałem, celem i misją mojego powołania było wykorzenienie świętości w Kościele. Wierzyliśmy, że jeśli świętość będzie trwała w kościele, jeśli pozostaną w prawdziwym słowie Bożym i jeśli nie będziemy ich zwodzić, podając im to, co fałszywe, to nadal będą wchodzić do Nieba. To jest powód, dla którego zaczęliśmy tworzyć fałszywe kościoły, nazywając fałszywych sług. Oprócz zakładania fałszywych kościołów, mieliśmy też inne przygotowania i obszary, w których pracowaliśmy. Na przykład nasze przygotowania w muzykach gospel, sposób, w jaki oszukiwaliśmy chóry, nasze dzieła w chrzcie i komunii świętej oraz sposób, w jaki pracowaliśmy wśród pracowników kościoła.

 

Kiedy rozpocząłem moje zadanie, najpierw wyświęciliśmy naszych fałszywych kaznodziejów wodą, spermą i gwiazdami, które zebraliśmy od namaszczonych mężów Bożych. Ilekroć wysyłaliśmy naszych fałszywych kaznodziejów, aby przyszli i założyli własny kościół, nie zaczynali w sposób lokalny, ale założyli kościół w wielkim stylu. Czasami mogły też zaczynać się boleśnie, ale wszystko zależało od poziomu demona, który ich używał. Ale jeśli poziom demona, który ich używa, pochodzi z poziomu lokalnego, mogą zacząć od ubóstwa. Nie mówię, że każdy, kto rozpoczyna dzieło Boże w ubóstwie, pochodzi od Boga. Nie ma systemu, którego diabeł nie mógłby użyć; ale podczas mojego zadania zwykle ustanawialiśmy naszych fałszywych kaznodzieje w lepszy sposób i dawaliśmy im dobre lokalizacje. Ci fałszywi kaznodzieje są szkoleni i przygotowani do swojej misji. Uczą się, jakiego rodzaju kazanie będą głosić. To kazanie nie było dla zbawienia.

 

Nauczyliśmy ich tylko nauczać o Bożej miłości, Bożej wielkości, Bożej dobroci i uważać Boga za wszechmogącego i cudotwórcę, który może błogosławić ludzi i czynić cudowne rzeczy. Nauczyliśmy ich również, aby ich zbór postrzegał Boga jako przyjaciela, a nie jako kogoś, kto jest bardzo zirytowany tym światem grzechu. Niech nie myślą o zniszczeniu, które przyjdzie na ten świat. Kiedy głoszą, mówią ludziom, aby nie popełniali grzechu, ale nie kładą nacisku na te wspólne grzechy, które są popełniane każdego dnia. Zawsze opierają swoje nauczanie na cudach, uzdrowieniu, sukcesie, dobrobycie, mocy i wierze. Nie głoszą o świętości, sprawiedliwości i bojaźni Bożej. W ten sposób uczyliśmy naszych fałszywych kaznodziejów, jak wykorzenić bojaźń Bożą z ludzkich serc.

 

Co więcej, każdy temat lub kazanie, które wygłaszają, zawsze zaokrąglają je błogosławieństwem i cudem. Proszę, posłuchajcie mnie: "Jeśli widzicie jakiegoś pastora głoszącego w ten sposób, wiedzcie, że jest on jednym z agentów ciemności. Jest albo zarejestrowanym agentem, albo ignoranckim agentem". Przez ignoranckiego agenta rozumiem to, że niektórzy ludzie pracują dla diabła, a jednak nie wiedzą, że pracują dla diabła, myśląc, że pracują dla Boga. Możesz nie widzieć, jak idą do sanktuarium lub świata ciemności, aby uzyskać diaboliczne moce lub zawrzeć jakiekolwiek przymierze, ale nieświadomie pracują dla diabła, ponieważ ich kazanie i system są takie same jak system ciemności. Kochanie Boga jest aktem posłuszeństwa Jego przykazaniu. Nie chodzi o wydawanie lub dawanie pieniędzy w pojedynkę. Satanistyczni kaznodzieje głoszą tylko to, co im się podoba. Ich przepowiadanie opiera się tylko na osobistym zysku.

 

17- Błogosławieństwo i dobrobycie: przesłania agentów szatana

 

Szkoliliśmy fałszywych kaznodziejów, aby głosili o czymś związanym ze zbawieniem, ale jednocześnie zwodząc ludzi na język zbawienia. Będą nauczać swój zbór, że jeśli przyjdą do kościoła, powinni wyznać imię Jezusa Chrystusa i przyjąć Go jako swojego Pana i osobistego Zbawiciela. Mówią także swoim członkom, aby regularnie przychodzili do kościoła, płacili dziesięcinę i ofiary, przekazywali darowizny w kościele. Powiedzą im również nawiasem mówiąc, że nie jest dobrze cudzołóstwo i kłamać, ale nigdy nie będą kłaść nacisku na grzechy. Powodem, dla którego kościół został ustanowiony, jest codzienne przypominanie wiernym o tych grzechach. Codziennie przychodzimy do kościoła, aby pastorzy głosili przeciwko temu grzechowi, który przeszkodzi nam w wchodzeniu do Nieba. To właśnie wtedy, gdy coś jest powtarzane w uchu człowieka, on to zapamiętuje. Ale to, co słyszymy dziś codziennie w naszych kościołach, jest błogosławieństwem i dobrobycie. Te orędzia pochodzą od szatana.

 

Gdyby naprawdę to Bóg Wszechmogący powołał cię, a później odwróciłeś się i zacząłeś głosić tak, jak robią to inni fałszywi kaznodzieje, On by cię odrzucił i zastąpił. Prawdziwi słudzy Boży muszą dać swoim zwolennikom znać, co ich czeka, jeśli odmówią życia w uświęceniu. Kościół nie jest salą spektaklu. Dlaczego twoja kongregacja powinna klaskać, gdy wygłaszasz kazanie? Jeśli twoi zwolennicy ciągle ci klaszczą, to znaczy, że nie jesteś na ścieżce. Musicie głosić i karcić ich słowem prawdziwego zbawienia. Kiedy Jezus Chrystus głosił, ludzie zgrzytali zębami i odeszli. Nie oklaskiwali. Jana 6:60-67 "... 66Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nim nie chodzili. 67Tedy rzekł Jezus do onych dwunastu: Izali i wy chcecie odejść?".

 

Odmawiasz głoszenia prawdy, ponieważ boisz się stracić członków. Nie obchodzi cię, czy tęsknią za Niebem. Bóg traci wiele dusz każdego dnia, podczas gdy wy zyskujecie więcej dusz w swoim kościele. Wasz kościół stał się pełny, podczas gdy Niebo się zmniejsza. Co za niefortunny scenariusz. Drogi przyjacielu, Bóg jest rozczarowany tobą, ponieważ porzuciłeś swoją służbę. Gdybyś pracował dla Boga, troszczyłbyś się o zbawienie dusz, a nie o tłum. Bóg troszczy się tylko o zbawienie. Są to sposoby rozpoznawania i rozróżniania między fałszywymi sługami a prawdziwymi sługami Boga.

 

Czasami ludzie zastanawiają się, dlaczego wielkie cuda są rzadkością w tych świętych i sprawiedliwych Kościołach. Cuda są tam rzadkie, bo oskarżające braci demony bardzo ich oskarżają. Ale w tych podróbkach i fałszywych kościołach będziecie świadkami potężnych cudów, ponieważ nikt ich nie oskarża. Jeśli widzisz jakikolwiek kościół, w którym mnożą się grzechy, gdzie kobiety ubierają się jak Izebel i w takiej sytuacji Bóg nie ostrzega ich przed tym grzechem, nie naprawia ich błędów, ale zamiast tego błogosławi je, wiedz, że ten kościół jest z szatana. Bóg w żaden sposób nie może stać za tymi cudami. Celem Boga dla Kościoła nie są cuda, ale zbawienie. Cud jest tylko sposobem na budowanie naszej wiary.

 

Wszystko, w co ludzie wierzą dzisiaj w kościele, jest po prostu cudem. Jaka moc kryje się za cudami, które rzekomo otrzymujesz? Lepiej zwróć uwagę na moc, którą otrzymujesz za cudami, w przeciwnym razie będziesz tego żałować. Cokolwiek szatan ci daje, musisz za to zapłacić albo teraz, albo w wieczności. Nie bądź głupi. Szatan jest przebiegły, ale tylko Duch Święty może dać ci siłę, abyś był mądrzejszy od szatana.

 

18- Odzież satanistyczna dla kobiet

 

Specjalnie poświęciłam swój czas modelce (odzieży). W tych fałszywych kościołach pozwalaliśmy kobietom ubierać się w dowolny sposób, ponieważ chcieliśmy, aby korzystały z materiałów odzieżowych, które wyprodukowaliśmy z naszych demonicznych królestw. W fałszywych kościołach nie dbają o styl ubierania się kobiet, ponieważ wolno im ubierać się w dowolny sposób, nie zwracając uwagi na to, co mówi słowo Boże. 1Koryntów 11:6 "Albowiem jeźli się nie nakrywa niewiasta, niechże się też strzyże; a jeźli szpetna rzecz jest niewieście, strzyc się albo golić, niechże się nakrywa.". Biblia podkreśla znaczenie i to, jak pobożne kobiety powinny przedstawiać się przed Bogiem. 1Koryntów 11:13 "Sami u siebie rozsądźcie, przystoili niewieście bez nakrycia modlić się Bogu?" Ale fałszywe kościoły mają tendencję do udowadniania, że jest inaczej, usprawiedliwiając się wersetem 15, który mówi, że "Ale niewiasta, jeźli zapuszcza włosy, jest jej ku poczciwości, przeto iż jej włosy dane są za przykrycie." Ten fragment pokazuje, że długie włosy są chwałą i pięknem kobiety i powinny być przykryte szalikiem podczas modlitwy do Boga.

 

Afrykańskie kobiety nie mają długich włosów, ale z powodu wołania o piękno, zdecydowały się na sztuczne długie włosy, dlatego zaprzeczają doskonałej woli Boga. Dziś mają tak zwany knot (sztuczne włosy), perukę i trwałą.Nawet w kościele będą nosić wszystkie te sztuczne stroje i będą chwalić i czcić Boga. Note, że twoja doktryna kościoła może się zmienić, ale Biblia nie może się zmienić, ponieważ jest nieomylna. Wasz kościół i samo-system uwielbienia i służby Bogu mogą się zmienić, ale Biblia nie może być zmieniona.

 

Niezależnie od tego, czy mi wierzysz, czy nie, w ten sposób szkoliliśmy naszych demony sług w królestwie ciemności. Są to kluczowe punkty, które wymusiliśmy i daliśmy naszym pastorom, aby oszukali świat. Kobiety są używane przez diabła jako potężna broń ciemności do niszczenia kościołów. Są to różne strategie i systemy, których używaliśmy w naszych fałszywych kościołach, aby odwrócić uwagę prawdziwych kościołów Bożych. Nawet przy całej ich powadze w służbie Bożej nie byłoby żadnego cudu; podczas gdy ci, którzy ubierają się jak Izebel, otrzymają wielokrotne cuda. To działanie będzie miało tendencję do napędzania zamieszania wśród prawdziwych czcicieli. Będą zdezorientowani i nie będą wiedzieli, w co wierzyć i który kościół jest fałszywy lub prawdziwy.

 

To właśnie dzieje się dzisiaj w kościołach. Większość ludzi w końcu wątpi, że pobożne sposoby ubierania się są lepsze, ponieważ ci, którzy ubierają się pobożnie, cierpią, podczas gdy ci, których słowo Boże potępia, codziennie otrzymują tak zwane cuda. To spowodowało, że wielu wierzących straciło gorliwość i stało się duchowo zimnymi w sprawach Bożych. W ten sposób określiliśmy nasze strategie. Jestem architektem tej misji. Byłem osobą, która wykonała to zadanie podczas mojej ery w królestwie ciemności.

 

Jeśli jesteście pod tą wieczną niewolą, proszę, odłączcie się przed śmiercią. Twoja krew nie jest już na mojej głowie, ponieważ jestem wolny dzięki łasce Bożej. Jeśli nadal masz problem z ubraniem, twoja krew nie może być ode mnie wymagana; ponieważ wyznaję ci prawdę i musisz teraz pokutować i prosić Boga o Jego miłosierdzie i przebaczenie. W ten sposób wprowadziłem model i rozpocząłem swoją działalność w modelingu i światowym ubraniu w kościołach. Nakreśliłem zarysy moich zadań poprzez moją propozycję, o której wspomniałem powyżej i którą przedłożyłem królowej wybrzeża. Wyjaśniłem jej, że chcę dać Afrykanom sztuczne piękno, a ona zabrała mnie do laboratorium, gdzie chciałem rozpocząć moje zadanie w zakresie pielęgnacji włosów i w ten sposób dali mi pomysł na wprowadzenie Stretching Cool.

 

19- Satanistyczne fryzury dla kobiet

 

W Afryce mamy włosy, które się kręcą, więc chłodne rozciąganie zmieni je w proste włosy. Dlatego od włosów cewki do prostych włosów nie jest już naturalny; teraz jest sztuczny. Kiedy przedstawiłem go światu, wielu ludziom się spodobał i używali go, ale później zaczęli narzekać, że ich włosy się obcinają i nie mają już długich włosów. To też sprawiło, że chciałem wrócić do królowej wybrzeża, a ona zapewniła mnie, że podadzą mi inny pomysł. Później zabrano mnie do laboratorium i wprowadzono relaksator. Będąc w demonicznym laboratorium, wyprodukowali dla mnie relaksator i zapewniono mnie, że jeśli użyją go na swoich zwiniętych włosach, zmieni się z cewki na długie lub proste włosy i nie będzie już naturalny. Ponieważ nie jest to naturalne, jeśli umrą z nim bez pokuty, zostaną potępieni. Kiedy opowiedzieli mi o tym wszystkim, klaskali za mną i wszyscy cieszyliśmy się i radowaliśmy. W ten sposób przyszliśmy na świat i zaczęliśmy produkować relaksatory.

 

Jednak pomysł na relaksatorów został zainicjowany przez królową wybrzeża. To ona podsunęła mi pomysł i w ten sposób zaczęliśmy go produkować. Ale kiedy niektórzy ludzie narzekali, że ich włosy nie są wystarczająco długie i proste, wróciłem do królowej wybrzeża, a ona powiedziała mi, że jedynym sposobem, w jaki może mi pomóc, jest wysłanie mnie do innego demona zwanego Meduzą, który jest szczególnie w królestwie piękna. Powiedziała mi, że Meduza była piękną kobietą, która została przeklęta przez swoją kochankę. Co więcej, była najpiękniejszą kobietą na świecie, ale została przeklęta, a później zamieniona w bestię. Poprosiła mnie, abym poszedł do jej świątyni, w czym mi pomoże. Kiedy dotarłem do jej świątyni, przywitała się ze mną, a także poprosiła o cel mojej wizyty. Powiedziałem jej, że przyszedłem zebrać sztuczne piękno dla mojego ludu. Obiecała mi pomóc. Natychmiast wyciągnęła kubek wypełniony krwią i nagle zamieniła go w rtęć, mam na myśli niektóre rzeczy, takie jak substancje chemiczne. Istnieje wiele fabryk na głębokim morzu, które produkują wiele produktów, które kupujesz codziennie na rynku.

 

Następnie Meduza dała mi substancję chemiczną i powiedziała, że kiedy będę na ziemi, wymieszam ją ze zwykłą gumą i stanie się ozdobą. Przymierze, które zawarliśmy z tą bestią zwaną Meduzą, polega na tym, że ktokolwiek użyje produktu tej substancji chemicznej, po ich śmierci, ich wygląd i włosy będą wyglądać dokładnie tak, jak jego [Meduza]. Chodzi mi o to, że ktokolwiek oddaje się przywiązaniu i piękności lub makijażowi, po śmierci ich włosy zamienią się w węże i wąż nigdy nie wejdzie do królestwa Bożego.

 

To było przymierze, które dla mnie zaciągnęła i poinstruowała, abym sprzedał jej produkt. W naszym królestwie nie dajemy nic za darmo. Nagrodą jest to, że po użyciu jej piękna na głowie, po śmierci, wizerunek i wygląd twojej głowy będą wyglądać tak samo jak jej, a wszystkie twoje włosy zamienią się w węże. Zgodziłemsię z nią i podpisaliśmy papier, a substancja chemiczna została mi podana. W ten sposób zaczęliśmy wytwarzać substancję chemiczną i używać jej do produkcji ozdób do konsumpcji ziemi. Musisz odejść od sztucznego i pozostać raczej naturalnym. To wasza naturalna istota wejdzie do Nieba, a nie sztuczna. Jestem autorem wszystkich tych ozdób, ale mówię wam teraz, że je porzuciłem. Jeśli nadal ich używasz, twoja krew spadnie na ciebie.

 

Wszystkie kobiety używające szatańskich ubrań i wszelkich innych szatańskich produktów są przeklęte przez Boga. Twoja porażka w małżeństwie jest wynikiem duchowego męża, którego sprowadziłaś na siebie. Potem zrzucisz całą winę na czarownice i duchowego męża. Ten problem jest spowodowany waszym zaangażowaniem w światowe stroje. Gniew Boży jest elementem, który wzmacnia duchowych mężów, demony przodków, czarownice i czarodziejów, aby cię dotknąć. Dlatego Bóg będzie patrzył, jak cię torturują. On milczy, ponieważ wie, że jesteś w łańcuchu grzechu.

 

Niektórzy mogą usprawiedliwiać się słowami: "Jeśli Bóg poinstruował nas, abyśmy nie nosili kolczyków, ponieważ jest to obrzydliwe, to dlaczego przekłuwamy nasze uszy? Czy znasz znaczenie przekłuwania uszu? W ziemi Izraela to uszy niewolników zostały przebite, aby odróżnić ich od wolnych ludzi. 5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 15:16-17 "16Jeźliby też rzekł do ciebie: Nie pójdę od ciebie, przeto iż cię umiłował, i dom twój, a iż się ma dobrze u ciebie: 17Tedy wziąwszy szydło, przekolesz ucho jego na drzwiach, i będzie sługą twoim na wieki; toż i służebnicy swej uczynisz."

 

Dlatego, jeśli chcesz być niewolnikiem na zawsze, kontynuuj noszenie kolczyków, ale pamiętaj, że Niebo jest dla synów i córek Boga, a nie dla niewolników. Jeśli chcesz być niewolnikiem na zawsze; możesz kontynuować wkładanie kolczyków. Nawet jeśli już przekłułeś uszy, Bóg może ci wybaczyć tylko wtedy, gdy przestaniesz nosić na nich kolczyki. Niezależnie od tego, niektórzy nadal przeszywają uszy swoich dzieci z powodu ignorancji, zniewalając w ten sposób siebie i swoje dzieci w wieczną niewolę niewoli i Piekła. Dlatego, jeśli jesteś w tym grzesznym akcie niewoli, powyższy werset jest przeznaczony dla ciebie.

 

Nie chcę, żebyś był kolejną ofiarą lub kandydatem do Piekła z powodu mody. To jest powód, dla którego czynię to wspaniale brzmiące ostrzeżenie; wzywając was w ten sposób do pilnej pokuty i zmiany sposobu myślenia. To przesłanie przyniesie zbawienie twojej duszy, jeśli je zaakceptujesz i podejmiesz niezbędne działania. Jednak w ten sposób wyprodukowaliśmy ozdoby, aby skazać ludzi na Piekło. Oczywiście i żywo wiedzieliśmy, że Bóg nie aprobuje i nienawidzi każdej formy światowego systemu mody. Bóg nienawidzi sztucznego piękna: malarstwa, ozdób i światowych ubrań z doskonałą nienawiścią.

 

20- Kobiety noszące spodnie

 

Chciałbym podkreślić na kobiety noszące spodnie. Pewnego dnia przypadkiem wysłuchałem wywiadu telewizyjnego z tak zwaną kobietą Bożą; była pastorem i panią! Prowadzący wywiad zadał jej pytanie: "Pani, niektórzy chrześcijanie mówią, że nie jest dobrze, aby kobieta nosiła spodnie, jak pan to widzi?" Powiedziała: "Biblia mówi, że mój lud ginie z powodu braku wiedzy. Proszę, moi drodzy, nie przejmujcie się nimi. Nie wiedzą, że istnieje różnica między spodniami damskimi a spodniami męskimi. Jeśli nosisz spodnie damskie, a nie męskie, to nie jest grzech". Oświadczenie tej kobiety szatana jest wielkim kłamstwem. Nie ma to jak damskie spodnie. Co więcej, jestem osobą, która zaprojektowała i wynalazła spodnie damskie podczas naszego spotkania w królestwie ciemności.

 

5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 22:5 "Niech nie bierze niewiasta na się szat męskich, ani niech się nie obłóczy mąż w szatę niewieścią; albowiem jest obrzydliwością Panu, Bogu twemu, kto by to czynił." Dzieje się tak, ponieważ czytaliśmy pisma święte i odkryliśmy, że Bóg ich nienawidzi, ponieważ jest to obrzydliwe. Bóg mówi, że tego nienawidzi i już raz to wypowiedział. Następny będzie podczas sądu, po którym nastąpi wieczna kara w Piekle. To są powody, dla których powinieneś badać i czytać Biblię, zanim śmierć zapuka. Jeśli zdecydujesz się oszukać siebie fałszywymi naukami pastorów szatana, spędzisz wieczność w Piekle.

 

Ktoś mi kiedyś powiedział, że w ich kulturze mężczyźni wiążą i noszą "przepaskę na biodrach" (prosta odzież dopasowana do pasa i schodząca do wysokości kolan.). Zapytałem ją, czy twoja kultura jest zaprojektowana przez demona czy przez Boga? Dlatego większość naszych kultur jest projektowana i wprowadzana przez demony. Nawet sposoby, w jakie reagujemy i wykonujemy nasze działania, są w większości zaprojektowane przez demony stojące za naszymi tradycjami. Nawet jeśli uważasz, że mężczyźni powinni wiązać "przepaskę biodrową", zadaj sobie pytanie: Czy to jest biblijne? Tak długo, jak wiesz, że "przepaska biodrowa" była przeznaczona dla kobiet, najlepiej się z nią rozstać. Proszę, zapomnijcie o wszystkim o kulturze i pozwólcie, aby Biblia była waszą kulturą.

 

Niektórzy ludzie powiedzieli mi nawet, że w świecie zachodnim była kultura noszenia spodni przez białe kobiety. Udowadniam im, że to było kłamstwo. Wykonaj wyszukiwanie w Google i oglądaj stare filmy z krajów zachodnich. Zobaczysz, jak białe kobiety nosiły długie, powłóczyste suknie, które wyglądały jak suknie ślubne, bardzo wyszukane i szerokie jak parasol. Wkładali też do ręki ssanie lub rękawiczki z małym kapeluszem na głowie. To był ich styl ubioru, a nie spodnie. To później, w czasach współczesnych, kobiety zaczęły nosić spodnie. Noszenie spodni przez świat zachodni zostało niedawno wprowadzone, aby przeciwstawić się programowi Boga. Więc nie daj się już uwieść.

 

To właśnie skłoniło nas do wprowadzenia spodni do kościoła. Dzisiaj niefortunnie jest widzieć tak zwane chrześcijanki, z których niektóre nazywają siebie prorokiniami lub pastorami, ubierającymi się w spodnie, noszącymi makijaże i inne formy obrazów w kościele, takie jak Delilah. Nawet niektóre z ich pustych części są odsłonięte; połowa ich klatki piersiowej jest odsłonięta. Głównym powodem, dla którego zaprojektowaliśmy półnagie sukienki, było to, aby nasi agenci uwodzili mężczyzn. Dlatego, jeśli ubierasz się tak jak oni, jesteś jednym z nich. Niektóre kobiety manipulują swoją sukienką, noszą długą spódnicę i robią otwór wokół kolan, podczas gdy niektóre ponownie zmieniają spódnicę na mini ćwiartkę i ciasny rozmiar, pokazując w ten sposób swoją wewnętrzną linię majtek, aby uwieść mężczyzn.

 

Dlatego, jeśli chcecie pozostać w Kościele, proszę, bądźcie doskonali. A jeśli nie chcesz, po prostu wyprowadź się, zamiast oznaczać siebie jako agenta ciemności lub służącego jako agent królestwa ciemności. Nie możecie być w Kościele i jednocześnie poza Kościołem. Musisz wybrać jedną, inaczej Niebo rzuci cię w górę. Proszę, bądźcie bardzo ostrożni; jeśli chcecie być dla królestwa Niebieskiego, bądźcie dla królestwa Nieba; a jeśli chcecie stanąć przeciwko królestwu Nieba, stańcie przeciwko niemu i bądźcie gotowi stawić czoła sądowi. Odtąd, jeśli nie wiesz, którą ścieżką podążać lub któremu królestwu służyć, to świadectwo daje ci wgląd w ścieżkę, którą powinieneś podążać.

 

Nie jestem jedyną osobą wyznającą tę prawdę. Jest tak wielu, którzy umarli, a później obudzili się i świadczyli o swoim spotkaniu w Niebie lub w Piekle. Nie byli agentami ciemności i nie byli też w królestwie ciemności, ale jednak Bóg objawił im te fakty. Dlaczego nie możecie uwierzyć i słuchać ich świadectwa? A może oczekujesz, że Jezus Chrystus zstąpi z Nieba i powie ci to jeszcze raz? Co więcej, jeśli chodzi o tę światową odzież w kościele, użyliśmy jej do zniszczenia i wysłania wielu chrześcijan i sług Bożych do ognia Piekielnego. Wielu z nich nie cudzołożyło, nie kradło, nie popełniło morderstwa ani nie oczarowało, ale te małe rzeczy, które wyznaję, prowadzą ich do Piekła z powodu ich ignorancji.

 

To jest powód, dla którego Biblia mówi w Ozeasza 4:6 "Lud mój wygładzony będzie dla nieumiejętności; a ponieważeś ty odrzucił umiejętność..." To dlatego mamy Ducha Świętego i musicie się upewnić, że macie Ducha Świętego. Duch Święty ma wam objawić wszystkie te rzeczy. Głównym dziełem Ducha Świętego jest prowadzenie was do Nieba. Ten duch święty, który zawsze czyni cuda i który zawsze mówi językiem, ale nie powie ci rzeczy, które przeszkodzą ci w wchodzeniu Nieba, jest fałszywym duchem świętym. Głównym dziełem prawdziwego Ducha Świętego jest prowadzenie cię do Nieba, a nie tylko czynienie cudów każdego dnia.

 

21- Niebezpieczeństwo uczęszczania do fałszywych kościołów

 

W naszych fałszywych kościołach zaprogramowaliśmy również ręce naszych fałszywych pastorów. Musieliśmy skomputeryzować ich ręce w duchowych czarnych rękawiczkach. Każdego, kogo zabrali do wody na chrzest wodny; w chwili, gdy zanurzają cię w wodzie, świadomie poświęcają i wprowadzają cię do królestwa morskiego, w ręce królowej wybrzeża. Stąd, oddając się chrztowi wodnemu, możesz również zostać wtajemniczony, ponieważ ich ręce zostały zaprogramowane do inicjacji, łącząc cię w ten sposób z rękami królowej wybrzeża.

 

Ilekroć idziesz do ich kościoła, wszystko może ci się przydarzyć. Kiedy kładą na tobie ręce, jesteś inicjowany, ponieważ ich ręce zostały zaprogramowane. Ich inicjacja jest bardzo silna i potężna. Jeśli poszedłeś tam dla ich cudów, oznacza to, że poszedłeś tam na inicjację. Zawsze pamiętaj o tym; diabeł nie jest głupcem. Diabeł daje, a także bierze, tak działa, proszę być bardzo ostrożnym. Możesz być również inicjowany przez Komunię Świętą. Nawet jeśli przyniosłeś wino, prosty fakt, że kładą na nim ręce, może je zanieczyścić. Pamiętaj więc, że Komunia święta (krew i chleb), którą ci dają, nie jest krwią i ciałem Jezusa Chrystusa. Jest to krew i ciało antychrysta. To jest powód, dla którego powinniście być bardzo ostrożni.

 

Tylko prawdziwy Duch Święty, który mieszka w tobie, pomoże ci rozpoznać właściwego pastora lub dobry kościół. Jeśli naprawdę chcesz iść do Nieba, natychmiast przyjmujesz Chrystusa, pierwszym celem powinno być poszukiwanie sposobu na uzyskanie prawdziwego Ducha Świętego. Jeśli nie szukasz prawdziwego Ducha Świętego, w kościele jest mnóstwo zwodzicieli. Będą was oszukiwać i zwabiać do grzeszności z powodu waszej ignorancji. Możesz zostać oszukany wszędzie, ale Duch Święty przyjdzie łagodnie i powie ci właściwą ścieżkę, którą powinieneś obrać, jeśli żyjesz w posłuszeństwie.

 

Możesz również zostać zainicjowany podczas wydarzeń kościelnych. Nasi agenci dołączą do tych, którzy będą gotować jedzenie na tę okazję, ponieważ wiedzą, że wiele osób weźmie udział w programie. Czasami, jeśli kościół zorganizuje rzeź krowy na uroczystość, przed świtem nasi demoniczni agenci przekształcą krowę w istotę ludzką. Dlatego zostaniecie wtajemniczeni w królestwo ciemności przez to, co zjedliście. Chcę użyć tego medium, aby błagać was, pastorzy jeśli chcesz przeprowadzić jakiekolwiek wydarzenie w swoim kościele, cokolwiek przyniosą na ceremonię, upewnij się, że dasz sobie czas na modlitwę nad tym. Uświęć to wszystko krwią Jezusa Chrystusa, aby unieważnić plany diabła i zapobiec inicjowaniu ludzi w kościele. Wiele osób jest również inicjowanych w szpitalach, szkołach, żłobkach i uniwersytetach, a nawet w bankach.

 

22- Moje spotkania z Jezusem Chrystusem

 

Wyjaśnię teraz, w jaki sposób spotkałem Chrystusa. W dniu, w którym spotkałem Jezusa Chrystusa, miałem misję sprawdzenia pliku w Piekle. Podczas moich dni w królestwie ciemności wierzyliśmy, że Piekło nie jest strasznym miejscem. Moglibyśmy łatwo wchodzić i wychodzić jako specjalni satanistyczni agenci. Ogniste płonące płomienie Piekła nie mogły nas spalić, ani ciepło nas nie zraniło, z powodu szatańskich mocy, które szatan w nas zdeponował. Pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę na różne świadectwa ludzi, którzy poszli do Piekła i powrócili na ziemię ze specjalnym przesłaniem pełnym okropności. Moja droga, jeśli nadal zastanawiasz się nad istnieniem Piekła lub być może nie wierzysz w istnienie Piekła, proszę, jest Piekło i jest ono prawdziwe.

 

Jeśli jesteś jednym z moich szatańskich towarzyszy lub współagentów tamtych czasów i nadal czujesz, że Piekło jest niczym, proszę, jestem poza twoim królestwem. Rzeczywistość w Piekle jest taka, że Piekło istnieje. Kiedyś zostałem zwiedziony, tak jak ty jesteś zwiedziony, ale jestem wdzięczny Bogu za Jego potężne uwolnienie w moim życiu. Mówiąc o Piekle, w Piekle są różne miejsca i działy. Każda cholerna dusza w Piekle w tej chwili znajduje się tuż przy wejściu do ognia Piekielnego, podczas gdy prawdziwe główne Piekło jest głębsze. Najgłębsza część Piekła znana jest jako jezioro ognia. Imię każdej istoty ludzkiej urodzonej na ziemi jest zapisane w Piekle.

 

22.1- Moje pierwsze spotkanie z Jezusem

 

Pewnego pamiętnego dnia szedłem do Piekła, aby sprawdzić imię brata, prawego, bojaźliwego i posłusznego Bogu. Tego dnia odkryłem, że w dniu, w którym każda osoba się rodzi i jej imię jest mu nadawane, około 70 demonów jest automatycznie przyłączanych do niego. Nie ma sposobu, abyś potajemnie popełnił grzech, o którym demony by nie wiedziały. Ten brat popełnił grzech, a stojące obok i monitorujące demony, które go monitorowały, szybko wysłały nam sygnał. Brat był absolwentem, ale przez wiele lat był sfrustrowany, bez pracy, bez żony, bez domu, bez dzieci. Uczyniliśmy go bezużytecznym tylko dlatego, że był prawy i bał się Boga. Dręczyliśmy i frustrowaliśmy brata, zamykając wszystkie jego finansowe przełomy, powiązania i dobrobyt, ponieważ nie chciał iść na kompromis ze swoją wiarą. Natychmiast skompromitował swoją wiarę, sygnał został wysłany na cały świat; ponieważ byłem odpowiedzialny za kontynent afrykański.

 

Szybko poszedłem na badania w jego życiu osobistym, aby go zabić przed jego pokutą. Byłem w bardzo szybkim tempie do Piekła, aby wykonać zadanie. Nagle usłyszałem, jak ktoś woła mnie po imieniu. Miałem tylko dwa imiona, którymi mnie nazywano. Fizycznie na ziemi moja rodzina znała jedno imię, podczas gdy w sferze duchowej byłem znany pod innym imieniem. W tamtych latach występowałem zwykle w dwóch różnych formach. W domu rodzina znała mnie jako dobre dziecko, ale duchowo byłem niebezpieczny.

 

Dlatego byłem zaskoczony, gdy usłyszałem moje fizyczne imię w świecie duchów i zastanawiałem się, kto mógłby mnie poznać pod takim imieniem. Żaden z moich współpracowników nigdy nie zwracał się do mnie moim fizycznym imieniem w sferze duchowej. Z tego powodu byłem bardzo zły. Głos zawołał po raz drugi, ale nie chciałem słuchać. Zadzwoniła po raz trzeci ze złością, a ja odwróciłem się, aby zobaczyć i zbesztać tę osobę, ale byłem całkowicie oszołomiony widokiem dziwnej osobowości. Nie potrafię opisać, jak wyglądał, ponieważ był wysoki i przystojny. Nigdy nie myślałam, że pewnego dnia spotkam mężczyznę o takiej urodzie. Byłem zdumiony, ponieważ według naszej wiedzy myśleliśmy, że to lucyfer jest najpiękniejszą osobowością na ziemi.

 

Rozumowałem w myślach, przypomniałem sobie, że kiedyś uczono nas o olśniewającym pięknie Syna właściciela; w naszym królestwie nie nazywamy imienia Jezus. Zastanawiałem się, czy On jest Synem właściciela. Ale dlaczego jest tak olśniewająco obdarzony taką urodą i przystojnością? Kiedy jeszcze się nad tym zastanawiałem, zawołał mnie po imieniu i powiedział: Zatrzymałem cię, ponieważ chcę dać ci wiadomość. Byłem tak zaskoczony, śmiałem się i brzęczyłem, chcesz dać mi wiadomość, ale twoje słowo mówi, że znasz swoich ludzi i twoi ludzie znają ciebie. Powiedział: "Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia, i napełnienie jej, okrąg ziemi, i którzy mieszkają na nim." Psalmów 24:1. Wtedy powiedziałem, ale twoje słowo mówi, że nikt nie może służyć dwóm panom. Mateusza 6:24. Odpowiedział: "... Lecz u Boga wszystko jest możebne.". Mateusza 19:26.

 

Chciałem wypowiedzieć trzeci cytat, ale przypomniałem sobie, że w królestwie ciemności uczono nas, że ilekroć spotykasz się na słowo z jakimkolwiek silnym chrześcijaninem lub osobowością, jeśli wygrają cię w pierwszym i drugim spotkaniu ze słowem, a ostatecznie wygrają cię w trzeciej próbie, staniesz się ich niewolnikiem pod mocą słów. Z tego powodu nie chciałem, żeby znowu mnie wygrał. Dlatego udawałem i powiedziałem w porządku, jeśli tak jest, powiedz, co chcesz powiedzieć. Potem powiedział: "Chcesz iść do Piekła, aby sprawdzić zapisy. Odpowiedziałem, że tak. Powiedział: "No problemie, jeśli to jest miejsce, do którego chcesz się udać , pozwolę ci iść". Zanim skończył mówić, dziwna siła skierowała moją twarz w stronę Piekła i przyspieszałem z prędkością, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem.

 

Jak powiedziałem, odkąd podróżowałem do Piekła, nigdy nie czułem płonącego ognia Piekła. Jednak tego dnia, kiedy biegłem z dużą prędkością do Piekła, upał wciąż wzrastał. Strasznie poczułem upał; to było tak intensywne i okropne. Nie mogłem już znieść upału, ponieważ cała moja dusza prawie płonęła i zamieniała się w węgiel drzewny. Kiedy cierpienie było tak ciężkie i straszne, przypomniałem sobie, że kiedy jeszcze studiowałem w świecie ciemności, mój satanistyczny nauczyciel uczył nas, że żołnierz, który nie umarł, na pewno będzie żył, aby walczyć kolejny' dzień. Dlatego lepiej, żebym udawał i podporządkował się temu człowiekowi, żeby mnie nie zabił, a potem pójdę i przygotuję się do walki z nim w innym dniu.

 

Niemniej jednak udawałem, że poddaję się Jezusowi i krzyczałem głośno: "W porządku, pójdę tam, gdzie chcesz, żebym poszedł, proszę, wyślij mnie, pójdę". Gdy tylko krzyknąłem i ogłosiłem to porozumienie, w mgnieniu oka szybka siła, która przenosiła mnie do Piekła, nagle zatrzymała się i sprowadziła mnie z powrotem na nogi Jezusa. Moja twarz była pochylona przed Nim, ale próbowałem jeszcze raz spojrzeć na Jego twarz, aby zrezygnować z mojej woli i powiedzieć Mu, aby dał mi swoje przesłanie, ale nie mogłem. To Jego łaska dała mi moc kontemplowania Jego oblicza podczas mojej pierwszej rozmowy z Nim. Nie wiedziałem, że nie jest łatwo ujrzeć oblicze Jezusa Chrystusa. Jednak z wielkim wysiłkiem starałem się spojrzeć na Jego twarz. Moi drodzy bracia, blask i jasność światła, moce, które emanują z Jego oczu są 100 razy większe niż odbite światło słońca.

 

Później odkryłem, że potężna siła światła, która emitowała z Jego twarzy, zniszczyła wiele rzeczy w moim ciele, ponieważ każda część mojego ciała była zaczarowana demoniczną bronią, która składała się z tysięcy węży. Moje włosy, oczy, paznokcie, brzuch itp. były oczarowane niebezpieczną bronią. Wszystko zostało zniszczone przez potężną siłę, która promieniowała z twarzy Jezusa Chrystusa, w tym wszystkie moce, których zawsze używałem do podróży astralnych. Stałem się bezsilny i pusty. Potem powiedział: Słuchajcie przesłania i zadania, które wam daję. Wróćcie do świata i powiedzcie mojemu ludowi, że przychodzę po nich, ponieważ wkrótce nastąpi uprowadzenie. Czas się skończył. Powiedz Mojemu ludowi, aby się przygotował i nie oglądał się za siebie.

 

Kiedy wygłosił ostatnie oświadczenie, nagle się obudziłem. Natychmiast się obudziłem, moi drodzy bracia, nie mogłem znaleźć łatwo z moim ciałem. Ten ognisty żar Piekielnego ognia, który wysuszył moją duszę, żyły, żebra i mięśnie w sferze duchowej, wywarł na mnie wielki wpływ. Kiedy się obudziłem, odkryłem, że moja krew jest wysuszona, a temperatura mojego ciała jest tak wysoka. Na całym ciele były bóle i zachorowałem. Kiedy płakałam, mój rodzic podszedł do mnie i zapytał, dlaczego wylewam łzy; ale okłamałem ich, że mam ból brzucha. Nie chciałem ujawniać im tajemnicy. Moi rodzice byli zaskoczeni i później zabrali mnie do szpitala, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli mnie w takim stanie.

 

Ku mojemu największemu zdziwieniu nie wiedziałem, że królestwa ciemności były już świadome mojego spotkania z Jezusem Chrystusem i mojego położenia. Już wcześniej ustalili, jak wysłać mi wiadomość. Jedna z naszych agentek, kobieta z korpusu medycznego, również zachorowała w domu męża, aby przyjść i porozmawiać ze mną. Kiedy dotarłem do szpitala, spotkałem ją w tym samym pokoju szpitalnym, w którym zostałem przyjęty. Kiedy wszyscy wyszli z pokoju, zaczęła mi usługiwać, nawet gdybyś był w pokoju, nie wiedziałbyś, że ze mną rozmawia. Powiedziała mi: "Przepraszam, wszyscy widzieliśmy to spotkanie, a także to, co wydarzyło się w twoim ciele". Byłem tak zirytowany i odpowiedziałem: "Więc wszyscy mnie widzieliście, ale odmówiliście przyjścia mi z pomocą. Dlaczego nie mógłbyś przyjść i mnie uratować, co by było, gdyby ten człowiek mnie zabił?" Wybuchnęła śmiechem i powiedziała: On nie może cię zabić. Powiedziałem, ale On zniszczył wszystkie moje moce. Odpowiedziała: "Tak, wiemy, że On zniszczył wszystkie twoje moce, dlatego jestem wysłana, aby dać ci pewne moce, które pozwolą ci przyjść na nasze spotkanie". Byłem bardzo zirytowany, ale zaakceptowałem moc.

 

Po kilku dniach poszedłem na spotkanie, ale byłem na nich bardzo zły. W naszym królestwie był potężny ekran, który ujawniał każdą aktywność. Na całym świecie nie ma ukrytej tajemnicy, która nie jest ujawniona na ekranie. Odpowiedziałem: "Więc wszyscy byliście tutaj, obserwując mnie przez ekran i odmówiliście mi pomocy, co by było, gdyby ten człowiek mnie zabił?" Wszyscy śmiali się i mówili: "On nie może cię zabić, ponieważ jest miłosiernym Bogiem; Celowo chciał przekazać ci wiadomość. Proszę, nie słuchajcie Go, bo On jest bezsilny, nie ma żadnej mocy. Odpowiedziałem: "W ten sposób mnie oszukiwałeś; Powiedziałeś mi, że ten człowiek nie ma mocy, jak udało Mu się zniszczyć wszystkie moje moce po tym, jak potwierdziłeś, że otrzymałem większą moc, której żaden człowiek nie może zakwestionować?" Powiedziałeś mi, że moja moc jest największa na całym świecie. Powiedz mi teraz, kim był ten człowiek, który dręczył mnie w tak katastrofalny sposób, który użył Swojej mocy, aby wysuszyć wszystkie moje moce?

 

Odpowiedzieli: "Nie słuchajcie i nie podążajcie za Nim, bo On jest bezsilny. Jeśli pójdziesz za Nim, przegrasz". Wtedy powiedziałem: "Ponieważ On ma moc większą niż ty, pójdę za Nim". Odpowiedzieli: "Jeśli zamierzasz za Nim podążać, czy nie wiesz, ilu Jego sług zabiłeś? Przypuśćmy, że miałby moc, dlaczego nie mógłby ich wyzwolić z twoich rąk? Oznacza to, że jest On bezsilny, w ten sposób zawsze nakłania ich do pójścia za Nim, a później porzuca ich, aby wróg ich zabił. Dlatego, jeśli pójdziesz za Nim, zostaniesz również zabity w taki sam sposób, w jaki zabiłeś wielu Jego sług". W ten sposób przekonali mnie, abym nie podążał za Nim, ponieważ zabiłem wielu Jego sług.

 

Powiedziałem: "Jeśli naprawdę ten człowiek ma moc, dlaczego nie mógłby ich wyzwolić z moich rąk? Nie, nie poszedłbym za Nim". Potem zostałem wyposażony w więcej mocy niż wcześniej, stałem się potężniejszy. Dawniej nie atakowałem kościołów, a jedynie pozwalałem sobie na zanieczyszczenie kościołów, inicjowałem światowość w kościołach i skalanie zboru. Ale po tym spotkaniu z Jezusem ze złością skupiłem swoje ataki na pastorach i innych sługach Bożych. ... Bóg wiedział, że nikt nie może mi zwiastować pokuty. Wszystkie liczne boskie orędzia objawień Nieba i Piekła oraz świadectwa tych, którzy wcześniej służyli szatanowi, są celowo wprowadzane przez Boga, aby was przekonać, a także doprowadzić ludzkość do pokuty. Jeśli wszystkie te boskie objawienia i świadectwa nie doprowadzą twojego serca do pokuty i jeśli odmówisz zmiany ze swojej niegodziwości, ogień Piekielny zmieni cię, ale będzie za późno. Pokuta w Piekle będzie równoznaczna z wieczną męką i zagładą, podczas gdy dzisiejsza pokuta na ziemi przyniesie zbawienie. Niebo i Piekło są prawdziwe, jesteście ostrzeżeni.

 

22.2- Moje drugie spotkanie z Jezusem

 

Drugie spotkanie, które doprowadziło do mojego zbawienia, miało miejsce we śnie. W tym śnie Niebo zaczęło się kurczyć i kurczyć tajemniczo jak ktoś składający matę. ... Nagle aniołowie zadęli w trąbę i zobaczyłem mnóstwo ludzi wznoszących się ku Niebu. Kiedy to zauważyłem, byłem zszokowany, ponieważ byłem dobrze wykształcony w królestwie ciemności, że wszystkie sny są prawdziwe i mają powody, zarówno dobre, jak i złe. Z tego powodu zaakceptowałem prawdę o uprowadzeniu, ponieważ żaden demon nie mógł się ukryć, aby mnie oszukać we śnie, ponieważ znałem swój poziom i rangę w królestwie ciemności. Byłem wyżej postawiony, aby manipulowali mną lub oszukiwali mnie. ... Kiedy Niebo było zamknięte, mnóstwo ludzi płakało i lamentowało; ooh nie, więc uprowadzenie jest prawdziwe...! Więc uprowadzenie jest prawdziwe...! Postanowiłem wrócić do domu i poinformować rodzinę, ale odkryłem, że moja matka została uprowadzona.

 

Nagle się obudziłem. Kiedy się obudziłem, poczułem się tak wzruszony i zacząłem płakać. Moja matka i bracia wbiegli do mojego pokoju, wypytywali mnie i domagali się odpowiedzi. Straszny strach i szok skłoniły mnie do opowiedzenia im całej historii. Z tak ostrym dotykiem i strasznym strachem, jaki czułam w sobie, szybko zdjęłam z mojego ciała wszystkie kolczyki, łańcuchy i wszystkie światowe stroje. Potem udawałem, że narodziłem się na nowo, chociaż nie byłem, po prostu udawałem, ponieważ byłem w wielkim szoku i strachu przed całym snem, a także zirytowany moimi kolegami w królestwie ciemności. Wiedzieli, że uprowadzenie jest prawdziwe, ale ukrywali je przed nami.

 

To skłoniło mnie do poddania się Chrystusowi w tym okresie, ale nie zrezygnowałem z moich mocy. Wszystkie moje moce były nadal aktywne i nienaruszone we mnie, ponieważ chciałem dowiedzieć się więcej o Jezusie Chrystusie i chrześcijaństwie. Zauważyłem, że za takim sekretem kryje się tajemnica i powód, dla którego byliśmy trzymani w ciemności przed poznaniem tajemnicy uprowadzenia, Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa. Zacząłem uczęszczać na studia biblijne oraz cotygodniowe zajęcia i spotkania kościelne, zadając pytania, aby zdobyć większą wiedzę na temat chrześcijaństwa.

 

Jednak po kilku tygodniach wróciłem na moje satanistyczne spotkanie, aby opowiedzieć o szokującym śnie, który miałem, ponieważ powiedzieli nam, że wszystkie sny są prawdziwe i mają znaczenie. Więc, a co z uprowadzenia? "Powiedziałeś nam, że uprowadzenie nie jest prawdziwe, ale widziałem to we śnie, dlaczego? Jak to możliwe, co się dzieje"? Demony były całkowicie zaskoczone. Zaczęli kłamać, próbując się bronić, ale natychmiast odkryłem ich kłamliwe motywy. Byłem na nich bardzo wściekły, bo nie mogli mnie już oszukać.

 

"Powiedziałeś mi, że wszystkie sny są prawdziwe i mają znaczenie, ale dlaczego nie możesz mi wyjaśnić znaczenia uprowadzenia? Jak uprowadzenie przyszło do mojego snu?" Były między nami wrzawy i kłótnie, ponieważ ukrywały przede mną prawdę. Po mojej irytacji z nimi oświadczyłem im, że osoba, którą widziałem na tym tronie we śnie, Ma na imię "Jezus". Nie ośmielacie się wspominać imienia Jezusa w królestwie ciemności, co więcej, zostaliśmy poważnie ostrzeżeni, aby nigdy nie wspominać imienia Jezusa w naszym królestwie, ale celowo wymieniłem Jego imię, aby ich skrzywdzić. Natychmiast wymieniłem imię "Jezus", całe miejsce rozrzucone wielkim zamieszaniem; uderzenie pioruna, burza ogniowa i potężne trzęsienie ziemi, które wybuchło falą uderzeniową, która bardzo zraniła wielu z nich.

 

Demony były tak zirytowane, że później aresztowały mnie i umieściły w swojej celi. Przykuwali mnie łańcuchami i dręczyli dniem i nocą w swoim duchowym więzieniu. Ale fizycznie na ziemi zachorowałem, a moi rodzice leczyli mnie medycznie lekami. Myśleli, że mam dur brzuszny. Choroba była tak ciężka i myśleli, że to zwykła choroba; ale nie wiedzieli, że kara i cierpienie, które ponosiłem z demonicznego więzienia królestwa ciemności, były powodem, dla którego byłem fizycznie dręczony na ziemi z tymi chorobami i objawami.

 

22.3- Moje trzecie spotkanie z Jezusem

 

Po kilku miesiącach demony uwolniły mnie ze swojego duchowego więzienia i nakazały mi kontynuować satanistyczne działania i biznesy, do czego byłem zobowiązany. Zgodziłem się. Po 6 miesiącach miałem kolejne spotkanie. Byłem świadkiem wielkiego dnia Pana według Objawienie Jana 16:1-21, ten wielki dzień nadchodzi na cały świat, szczególnie na tych, którzy są w praktyce czarów, satanizmu, okultyzmu, satanistycznych królestw i niewierzących, rytualistów i pijących krew.

 

Objawienie Jana 16:1-6 "1I słyszałem głos wielki z kościoła, mówiący siedmiu Aniołom: Idźcie, a wylejcie siedm czasz zapalczywości Bożej na ziemię. 2I wyszedł pierwszy Anioł, a wylał czaszę swoję na ziemię; i wyrzucił się zły i szkodliwy wrzód na ludzi, którzy mieli piętno bestyi i na tych, którzy się kłaniali obrazowi jej. 3I wylał wtóry Anioł czaszę swoję na morze, i stało się jakoby krew umarłego, a każda dusza żywa zdechła w morzu. 4I wylał trzeci Anioł czaszę swoję na rzeki i źródła wód, i obróciły się w krew. 5I słyszałem Anioła wód mówiącego: Sprawiedliwyś jest, Panie! któryś jest i któryś był, i święty, żeś to rozsądził. 6Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, dałeś im też krew pić; bo tego są godni."

 

Ten dzień zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy na ziemi, a zwłaszcza wy, którzy nazywacie siebie czarownicą, czarodziejem, rytualistą i okultystą, będziecie zmęczeni wysysaniem krwi. Tego samego dnia Bóg nasyci cały świat krwią; będziesz ssać i być zmęczony krwią. Niegodziwy będzie przesiąknięty krwią. Dlatego, jeśli zdecydowaliście się uczestniczyć w waszych spotkaniach czarodziejskich, aby przelać krew, tego samego dnia wasza lodówka, łazienka, toaleta, wiadro, talerze, rynna i zbiornik wodny oraz wszystko wokół was zostanie wypełnione krwią i będziecie bardzo zawstydzeni.

 

W tej chwili myślisz, że Bóg jest bezsilny. Jest to błędne postrzeganie, które popycha cię do oddawania się rozlewowi krwi i ofiarom z ludzi. Szkoda raczej, że masz takie założenie. Bóg celowo wyznaczył czas, dzień i harmonogram dla twojego sądu i będzie sądził bez litości. W dniu sądu Bożego cała twoja tajemnica zostanie ujawniona. Lepiej szukajcie Jego miłosierdzia, póki jeszcze jest czas i kiedy On jest jeszcze dostępny, bo jutro może być za późno.

 

Moja droga, to, co zobaczyłem na wybrzeżu morskim, było tak straszne, ponieważ było wypełnione krwią. Nawet demony, które również żyły pod powierzchnią morza, choć nie mogły umrzeć, tak bardzo się bały, że musiały uciekać ze swoich ukrytych miejsc. Całe morze było wypełnione krwią tak bardzo, że przebywanie w niej stało się niewygodne zarówno dla demonów, jak i zwierząt wodnych. Cała ziemia była strasznie wypełniona przerażeniem, zamieszaniem i paniką. Byłem tak bardzo zirytowany, gdy zobaczyłemkrólową wybrzeża wybiegającą ze swojego królestwa i chodzącą po powierzchni ziemi, mimo że nie mogła majestatycznie poruszać się po powierzchni ziemi, ponieważ połowa jej ciała to ryby z łuskami, podczas gdy druga połowa to człowiek. Królowa wybrzeża biegła szybko po swoje drogie życie z przerażeniem, strachem i paniką.

 

Kiedy to zobaczyłem, wykrzyknąłem; więc może się zdarzyć coś, co spowoduje, że będziesz biegać w ten przerażający sposób? Byłem bardzo zszokowany, zirytowany i zaskoczony. To sprawiło, że dostrzegłem, że naprawdę wydarzy się coś wielkiego, coś, co jest większe niż cały świat, a także większe niż królowa wybrzeża może znieść. Widziałem, jak królowa Niebios spadła ze swojego tronu w swoim królestwie. Została porwana przez wiatr i biegała helter-skelter. Byłem całkowicie zdumiony, ale zastanawiałem się: "Więc ta istota duchowa może być wstrząśnięta i sterroryzowana przez potężną i większą moc? Nie, muszę szukać więcej mocy".

 

Kiedy obudziłem się ze snu po tych wszystkich strasznych incydentach i byłem bardzo przerażony, w końcu odzyskałem sumienie. Powiedziałem: "To straszne, więc ci ludzie nie są najbardziej wyższymi istotami na świecie?" To dręczyło i przeszywało moje serce, byłem tak zdezorientowany. Potem poszedłem na nasze spotkanie w królestwie ciemności i skonfrontowałem się z nimi; Wyjaśniłem im to, co zobaczyłem. "Powiedziałeś mi, że jesteś potężniejszy i silniejszy niż Syn właściciela, ale widziałem cię wszystkich w całkowitej panice i rozpaczy".

 

Po podzieleniu się z nimi wizją wielkiego ucisku, nie dali mi żadnego prawdziwego usprawiedliwienia, które skłoniło mnie do stwierdzenia, że rzeczywiście te demony są pełne oszustwa i zwodzą mnie przez cały ten czas. To skłoniło mnie do podjęcia osobistej decyzji, a później pozwoliłem sobie na poszukiwanie uwolnienia od duchów nieczystych, a także gdzie zakorzenić się w Boskim Słowie Bożym. Na nieszczęście dla mnie, kiedy szukałem zdrowego miejsca kultu, chcąc usłyszeć więcej o uprowadzeniu, wielkim ucisku, Bożym sądzie, sprawiedliwości, wewnętrznej i zewnętrznej świętości, skromności i czystości, moje serce zostało przebite z powodu rodzaju orędzi, które pastorzy i inni słudzy Boga głosili w tym okresie mojego najgłębszego pragnienia zdrowej Ewangelii Boga. To było takie żałosne.

 

Pastorzy kładli większy nacisk na dobrobycie, błogosławieństwa finansowe i doczesne posiadłości. Odmówili głoszenia i doradzania mi, jak zostać uprowadzona, jak zmienić moje złe drogi i uczynki oraz jak dokonać restytucji i pozostać w Jezusie. Jeśli jesteś kaznodzieją Ewangelii, nie myśl, że każdy, kogo widzisz w swoim kościele, jest obciążony dobrobycie finansowymi lub szukaniem cudów. Niektórzy członkowie waszego kościoła nie szukają przełomu finansowego ani żadnego cudu, ale raczej zbawienia. Niektórzy przychodzą po zbawienie, ponieważ zakosztowali i cieszyli się bogactwem, władzą i perwersyjnymi rzeczami tego świata, ale nie mogli znaleźć żadnej satysfakcji ani pokoju.

 

22.4- Moje czwarte spotkanie z Jezusem

 

Po tym czwartym spotkaniu postanowiłem całkowicie oddać swoje życie Bogu. Potem zacząłem chodzić do kilku kościołów w poszukiwaniu osobistego uwolnienia. Za każdym razem, gdy opowiadałem swoją historię słudze wyzwolenia od duchów nieczystych lub pastorowi, brał on głęboki oddech, wykrzykiwał i prosił, żebym wrócił następnego dnia lub w następnym tygodniu. Niestety, w wyznaczonym dniu pastor odmawiał zwrócenia na siebie uwagi, ale spotykałem jego żonę, która informowała mnie, że pastor podróżował. Wtedy byłoby dla mnie jasne, że nie chce słuchać mojej prośby o uwolnienie, a potem pójdę do innego kościoła.

 

Po podzieleniu się moją historią z innym grupą pastorów, praktycznie odpowiedzieli: "Przepraszamy, nie sądzimy, że możemy ci pomóc". Sytuacja trwała nadal, a nikt nie pomógł mi w uwolnieniu. Ponad 20-50 pastorów uciekło po wysłuchaniu mojej historii. Dzięki łasce Bożej spotkałem szczerego męża Bożego. Po podzieleniu się z nim moją historią zareagował mocno: "Moja córko, nie mogę cię oszukać, nie ma pastora, który mógłby znieść uwolnienie ciebie, ponieważ twoje okrucieństwa są liczne. Tylko Bóg może ci przebaczyć. A jeśli naprawdę masz spotkanie z Chrystusem, to tylko ten Chrystus może cię wyzwolić".

 

Szukając uwolnienia od duchów nieczystych, praktycznie straciłem wszystko. Królestwo ciemności zaatakowało mnie dotkliwie, ponieważ wykryli moje intencje poddania się Jezusowi i chęć uwolnienia z królestwa ciemności. Byłem całkowicie zrujnowany finansowo, kręcąc się w beznadziei. Cierpliwie czekałem na Pana przez około 6 miesięcy; jednak nie otrzymałem żadnej wizji, objawienia ani snu, który wskazywałby, że On jest ze mną lub chce się mną posłużyć. Ale zamiast boskiej służby zawsze spotykałem się z kilkoma demonicznymi atakami, słabościami i uciskiem w snach. Bóg pozwolił mi przejść te próby, ponieważ gdyby mi udzielono pomocy, istniałaby tendencja do bycia zanieczyszczonym przez demonicznych agentów. Myślę, że Bóg nie pozwolił mi szukać pomocy u innych ludzi, abym był wzmocniony w modlitwie i stał się poważny wobec Niego. Chociaż On nie chciał wysłuchać mojej prośby, wolałam raczej umrzeć i spotkać się z Nim w Niebie, niż się poddać.

 

Po tych 6 miesiącach Jezus Chrystus ukazał mi się ponownie z boską pociechą i objawił mi kilka tajemnic. Pokazał mi kilka diabolicznych mocy w moim ciele, które były przede mną ukryte, a także poinstruował mnie, jak się przeciwko nim modlić. Poinstruował mnie, abym rozpoczął modlitwę w określonym tygodniu i modlił się przeciwko pewnym mocom zdeponowanym w moim mózgu, języku, oczach, pachachach i różnych miejscach w moim ciele, których nie byłem świadomy. Ujawnił wszystkie sekretne rzeczy na mój temat, w tym mój układ krwionośny i stopniowo zaczęło się uwalnianie. Nikt nie kładł na mnie rąk ani nie modlił się o moje uwolnienie, oprócz Boga poprzez osobiste uwolnienie. Zawsze jestem wdzięczny Bogu. [Koniec świadectwa].

 

23- Lekcje, których należy się nauczyć

 

Świadectwo 1000 lat w Mrocznym Świecie, jak również Świadectwo Zmartwychwstałego, przedstawia zdumiewające aspekty, które każda osoba może uznać za dziwne, w tym prawdziwy chrześcijanin. To sprawiło, że nie zadowoliliśmy się zaakceptowaniem tego jako zwykłych świadectw, które mówią albo o byłych satanistach, albo o Niebie i Piekle. Z tego powodu zajrzeliśmy do Biblii, aby sprawdzić, czy istnieją elementy, które mogłyby pomóc nam zrozumieć te punkty, które są trudne do zrozumienia dla cielesnego człowieka. Te punkty, które uznaliśmy za lepsze, aby zweryfikować obawy, po pierwsze, fakt, że ktoś jest w stanie spędzić prawie 1000 lat lub nawet więcej w świecie ciemności i chodzić tam iz powrotem po ziemi; po drugie, pojęcie gwiazd ludzkich; po trzecie, fakt, że świat ciemności może dostrzec prawdziwych sług Bożych setki lat przed ich narodzeniem; po czwarte, pojęcie Planu Głównego, a po piąte, fakt, że świat ciemności może zmienić plan, który Bóg zaplanował dla ludzi.

 

23.1- Czy ktoś może opuścić świat ciemności i przyjść na ziemię?

 

Ten pierwszy punkt był już przedmiotem całego nauczania, które wam udostępniłem ponad dwie dekady temu, zatytułowanego "Rozeznawanie". To świadectwo tylko potwierdziło Rozeznawanie i każdy, kto już przeczytał tę naukę, nie może być już zaskoczony, gdy dowiaduje się, że ktoś ze świata ciemności przyszedł na ziemię, bez względu na to, ile razy. Ponieważ nauczanie o rozeznawaniu już szczegółowo omówiło ten aspekt, nie będziemy się nad nim dalej rozwodzić. Ci, którzy jeszcze jej nie przeczytali, mogą ją znaleźć na stronie internetowej www.mcreveil.org, w sekcji Nauki. Odpowiedź na to pierwsze pytanie, które sobie zadaliśmy, brzmi TAK.

 

23.2- Wyobrażenie o gwiazdach ludzi

 

Jeśli mamy mówić o pojęciu gwiazdy ludzkiej w ogóle, a dzieci Bożych w szczególności, mamy kilka przykładów tego w Biblii, nawet jeśli bardzo często wydaje się, że widzisz tylko jeden przykład, Jezusa Chrystusa w Mateusza 2:1-2. "1A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc: 2Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca, i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili."

 

Biblia mówi nam w Objawieniu 22:16, że Jezus jest jasną gwiazdą poranną. "Ja Jezus posłałem Anioła mojego, aby wam świadczył o tych rzeczach we zborach. Jam jest korzeń i rodzaj on Dawidowy, gwiazda jasna i poranna." Tym, czym jest Jezus, są Jego prawdziwe dzieci, z wyjątkiem Jego statusu jako Chrystusa. Dlatego, jeśli Jezus jest Jasną i Poranną Gwiazdą, nic dziwnego, że Jego prawdziwymi dziećmi są również inne jasne gwiazdy.

 

Jest wiele innych przykładów, ukochanych. Bóg wielokrotnie mówił o Swoich Dzieciach, odnosząc się do gwiazd. Jeśli zawsze myśleliście, że to tylko sposób mówienia, teraz rozumiecie, że prawdziwe Dzieci Boże są jak gwiazdy, a w rzeczywistości są gwiazdami i każdy z nich ma swoją własną gwiazdę.

 

1Mojżeszowa – Rodzaju 15:1-5 "1Po tem wszystkiem stało się słowo Pańskie do Abrama w widzeniu, mówiąc: Nie bój się Abramie, jam tarczą twoją, i nagrodą twoją obfitą wielce. ... 3I mówił Abram: Otoś mi nie dał potomka, ale oto sługa domu mego dziedzicem moim będzie. 4A oto słowo Pańskie stało się do niego mówiąc: Nie będzie ten dziedzicem twoim; lecz który wynijdzie z żywota twego, ten będzie dziedzicem twoim. 5I wywiódł go na dwór, i rzekł: Spojrzyj teraz ku Niebu, a zlicz gwiazdy, będzieszli je mógł zliczyć; i rzekł mu: Tak będzie nasienie twoje."

 

Nehemijaszowa 9:23 "A synów ich rozmnożyłeś jako gwiazdy Niebieskie, i wwiodłeś ich do ziemi, o którejś mawiał ojcom ich, że wnijdą i posiędą ją."

 

23.3- Czy świat ciemności może dostrzec prawdziwych sług Bożych, zanim się narodzą?

 

Biblia w całym tekście podaje nam historię i życie wielu synów Najwyższego, którzy przyszli na ziemię, aby wykonać dzieło swojego Niebiańskiego Ojca. Zbadamy życie niektórych z tych Sług Bożych, aby sprawdzić, czy świadectwo, które właśnie przeczytaliśmy, jest potwierdzone. Przejdziemy od przypadku jednorodzonego Syna Bożego, Samego Jezusa Chrystusa, do przypadków niektórych z tych, których Bóg posłał przed, w trakcie lub po służbie Jezusa Chrystusa na ziemi.

 

23.3.1- Sprawa Józefa

 

1Mojżeszowa – Rodzaju 37:3-28 "3A Izrael miłował Józefa nad wszystkie syny swe, iż mu się był w starości jego urodził, i sprawił mu suknią rozmaitych farb. 4A widząc bracia jego, że go miłował ojciec ich nad wszystkę bracią jego, nienawidzili go, i nie mogli nic łaskawie z nim mówić. 5I śnił się Józefowi sen, a gdy go powiedział braci swej, tem go więcej mieli w nienawiści. 6Bo rzekł do nich: Słuchajcie proszę snu tego, który mi się śnił. 7Otośmy wiązali snopy na polu, a oto, wstawszy snop mój stanął, a około niego stojące snopy wasze kłaniały się snopowi mojemu. 8I odpowiedzieli mu bracia jego: Izali królować będziesz nad nami? i panować nam będziesz? stądże go jeszcze mieli w większej nienawiści, dla snów jego, i dla słów jego. 9Śnił mu się też jeszcze drugi sen, i powiedział go braci swej, mówiąc: Oto mi się znowu śnił sen: A ono słońce i miesiąc, i jedenaście gwiazd kłaniało mi się. 10I powiedział ojcu swemu i braci swej, i gromił go ojciec jego i mówił mu: Cóż to za sen, coć się śnił? Izali przyjdziemy, ja i matka twoja z bracią twoją, abyśmyć się kłaniali aż do ziemi. 11I nienawidzili go bracia jego; ale ojciec jego pilnie uważał tę rzecz. 12I odeszli bracia jego, aby paśli trzody ojca swego w Sychem. 13Tedy rzekł Izrael do Józefa: Izali bracia twoi nie pasą w Sychem? pójdźże, a poślę cię do nich; a on odpowiedział: Otom ja. 14Rzekł mu tedy: Idźże teraz, a dowiedz się, jako się mają bracia twoi, i co się dzieje z trzodami, i dasz mi znać. Wysłał go tedy z doliny Hebron, i przyszedł do Sychem. 15I nadszedł go niektóry mąż, a on się błąkał po polu; i pytał go mąż on mówiąc:

 

16Czegóż szukasz? A on odpowiedział: Braci mojej szukam; powiedz mi proszę, gdzie oni pasą. 17Tedy rzekł on człowiek: Odeszli stąd; bom słyszał, gdy mówili: Pójdźmy do Dotain. I szedł Józef za bracią swoją, a znalazł je w Dotain. 18I ujrzeli go z daleka, a pierwej niż do nich przyszedł, radzili o nim, aby go zabili. 19I mówili jeden do drugiego: Onoż mistrz on snów idzie. 20Teraz tedy pójdźcie, a zabijmy go, i wrzućmy go w jaką studnią, a rzeczemy: Zły go zwierz pożarł; a tak obaczymy, na co mu wynijdą sny jego. 21Co gdy usłyszał Ruben, chciał go wybawić z rąk ich, mówiąc: Nie zabijajmy go. 22Nad to rzekł do nich Ruben: Nie wylewajcie krwi, ale wrzućcie go w tę studnią, która jest na puszczy, a ręki nie ściągajcie nań. A to mówił, aby go wybawił z rąk ich, i powrócił go ojcu swemu. 23I stało się, gdy przyszedł Józef do braci swej, zwlekli go z sukni jego, z sukni rozmaitych farb, którą miał na sobie. 24A porwawszy go, wrzucili go w studnią, która studnia była czcza, i nie było w niej wody. 25A usiadłszy, aby jedli chleb, podnieśli oczy swe, i ujrzeli, a ono poczet Ismaelitów, idących z Galaad; a wielbłądy ich niosły korzenie, i kadzidło, i myrrę, a szły, aby to zaniosły do Egiptu. 26Tedy rzekł Judas do braci swej: Cóż za pożytek, choćbyśmy zabili brata naszego, i zataili krwi jego? 27Pójdźcie, a przedajmy go Ismaelitom, a ręka nasza niech nie będzie na nim; brat bowiem nasz, i ciało nasze jest; i usłuchali go bracia jego. 28A gdy mijali oni mężowie, Madyjańscy kupcy, tedy wyciągnęli, i wyjęli Józefa z studni, i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników, którzy zaprowadzili Józefa do Egiptu."

 

Ten fragment z Księgi Rodzaju 37 ujawnia, w jaki sposób Józef był zwalczany. Jego życie było znane setki lat wcześniej, a przebłysk tego życia został mu objawiony we śnie. Ponieważ świat ciemności nie mógł go zabić, postanowili sprzedać go w niewolę, mając nadzieję na uciszenie jego snów. Ale jak zwykle to, co świat ciemności uważał za ostateczne zwycięstwo nad Józefem, okazało się jego ostateczną porażką. I po raz kolejny zamieszanie było ekstremalne w obozie szatana.

 

23.3.2- Przypadek Mojżesza

 

2Mojżeszowa – Wyjścia 1:15-22 "15I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua; 16A rzekł: Gdy będziecie babić niewiastom Hebrejskim, a ujrzycie że rodzą, byłliby syn, zabijcież go, a jeźli córka, niech żywa zostanie. 17Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka. 18Zaczem wezwawszy król Egipski onych bab, mówił do nich: Czemuście to uczyniły, żeście żywo zachowały chłopiątka? 19I odpowiedziały baby Faraonowi: Iż nie są jako niewiasty Egipskie, niewiasty Hebrejskie; bo są duże, pierwej niż przyjdzie do nich baba, rodzą. 20I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo. 21I stało się, przeto że się bały one baby Boga, pobudował im domy. 22Tedy rozkazał Farao wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: Każdego syna, który się urodzi, w rzekę go wrzućcie, a każdą córkę żywo zachowajcie."

 

2Mojżeszowa – Wyjścia 2:1-10 "1I wyszedł mąż niektóry z domu Lewiego; który pojął córkę z pokolenia Lewiego. 2I poczęła ona niewiasta, a porodziła syna; a widząc go, że był nadobny, kryła go przez trzy miesiące. 3Ale gdy go nie mogła dłużej zataić, wzięła plecionkę z sitowia i obmazała ją klejem i smołą; a włożywszy w nię ono dziecię, położyła je między rogóż na brzegu rzeki. 4A stała siostra jego z daleka, aby wiedziała, co się z nim dziać będzie. 5Wtem wyszła córka Faraonowa, aby się kąpała w rzece, a panny jej przechadzały się po brzegu rzeki; i ujrzała plecionkę w rogoży, i posłała służebnicę swą, aby ją wzięła. 6A otworzywszy ujrzała dziecię, a ono chłopiątko płakało; a użaliwszy się go, rzekła: Z dziatek Hebrejskich jest ten. 7I rzekła siostra jego do córki Faraonowej: Chceszże, pójdę, i zawołam ci niewiasty, mamki Hebrejskiej, która być odchowała to dziecię? 8I rzekła jej córka Faraonowa: Idź. Tedy poszła ona dzieweczka, i zawołała matki onegoż dziecięcia. 9Do której rzekła córka Faraonowa: Weźmij to dziecię, i chowaj mi je, a ja tobie dam zapłatę twoję; i wziąwszy niewiasta dziecię, chowała je. 10A gdy podrosło ono dziecię, przywiodła je do córki Faraonowej, i było jej za syna; a nazwała imię jego Mojżesz, bo mówiła: Żem z wody wyciągnęła go."

 

Te fragmenty z Księgi Wyjścia 1 i 2 ujawniają, w jaki sposób Mojżesz był zwalczany. Jego narodziny były znane setki lat wcześniej. Szatan i jego zespół zorganizowali jak najwięcej, aby zapobiec jego narodzinom. Uświadomiwszy sobie w swoim świecie, że nie mogą zapobiec jego narodzinom, wściekli się na jego życie i służbę. Udało im się nawet sprawić, że nie wszedł do ziemi obiecanej, tylko po to, by później uświadomić sobie, że ich zwycięstwo nad Mojżeszem było nie tylko krótkotrwałe, ale także nieistotne. Bo to właśnie ten Mojżesz, wraz z Eliaszem, przyszedł, aby wzmocnić Jezusa podczas Jego służby, jak czytamy w Mateusza 17.

 

Mateusza 17:1-5 "1A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakóba i Jana, brata jego, i wprowadził je na górę wysoką osobno. 2I przemieniony jest przed nimi, a rozjaśniło się oblicze jego jako słońce, a szaty jego stały się białe jako światłość. 3A oto ukazali się im Mojżesz i Elijasz, z nim rozmawiający. 4I odpowiadając Piotr, rzekł do Jezusa: Panie! dobrze nam tu być; jeźli chcesz, uczynimy tu trzy namioty, tobie jeden, i Mojżeszowi jeden, i Elijaszowi jeden. 5A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił je; a oto głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie."

 

23.3.3- Przypadek Jeremiasza

 

Jeremijasz 1:4-5 "4Stało się mówię, słowo Pańskie do mnie, mówiąc 5Pierwej niżelim cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię, za proroka narodom dałem cię."

 

Ten fragment z Jeremiasza 1: 4-5 ujawnia, że narodziny Jeremiasza, jak również jego służba były znane Bogu, który go posłał, i światu ciemności, którego misją jest walka z Bogiem, walka ze wszystkim co Bóg czyni, i wszystkimi tymi których Bóg posyła. Jego życie było prawdziwą nędzą, jak czytasz w jego książce. Szatan i jego agenci zaciekle walczyli przeciwko jego służbie, mając nadzieję, że powstrzymają go od pracy. Ale jak zwykle zawiedli, ponieważ Bóg w swojej łasce pozwolił Jeremiaszowi dokończyć swoją służbę, ku wielkiemu zamieszaniu tych agentów Piekła.

 

23.3.4- Przypadek Jezusa Chrystusa

 

Mateusza 2:1-23 "1A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc: 2Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca, i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili. 3Co gdy król Herod usłyszał, zatrwożył się, i wszystko Jeruzalem z nim. 4Przetoż zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić. 5A oni mu rzekli: W Betlehemie Judzkiem: bo tak napisano przez proroka: 6I ty Betlehemie, ziemio Judzka! żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książęty Judzkimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rządzić będzie lud mój Izraelski. 7Tedy Herod wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała. 8A posławszy je do Betlehemu, rzekł: Jechawszy, pilnie się wywiadujcie o tem dzieciątku; a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pokłonił mu się. 9Oni tedy, wysłuchawszy króla, poszli; a oto ona gwiazda, którą widzieli na wschód słońca, prowadziła je, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko;

 

10A gdy ujrzeli onę gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką; 11I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Maryją, matką jego, a upadłszy, pokłonili mu się, i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto i kadzidło i myrrę. 12Lecz będąc upomnieni od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojej. 13A gdy oni odeszli, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Wstawszy, weźmij to dzieciątko i matkę jego, a uciecz do Egiptu, a bądź tam, aż ci powiem; albowiem Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zatracił. 14Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uszedł do Egiptu; 15I był tam aż do śmierci Herodowej, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: Z Egiptum wezwał syna mego. 16Tedy Herod ujrzawszy, że był oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy pobił wszystkie dziatki, które były w Betlehemie i po wszystkich granicach jego, od dwóch lat i niżej, według czasu, o którym się był pilnie wywiedział od mędrców. 17Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówiącego:

 

18Głos w Ramie słyszany jest, lament, i płacz, i narzekanie wielkie: Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć, przeto, że ich nie masz. 19A gdy umarł Herod, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, 20Mówiąc: Wstawszy, weźmij dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemi Izraelskiej; albowiem pomarli ci, którzy szukali duszy dziecięcej. 21A on wstawszy, wziął do siebie dzieciątko i matkę jego, i przyszedł do ziemi Izraelskiej. 22Lecz gdy usłyszał, iż Archelaus królował w Judzkiej ziemi na miejscu Heroda, ojca swego, bał się tam iść; ale napomniany będąc od Boga we śnie, ustąpił w strony Galilejskie; 23I przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło co powiedziano przez proroki: Iż Nazarejczykiem nazwany będzie."

 

Ten fragment z Mateusza 2 ujawnia, w jaki sposób Jezus Chrystus był zwalczany. Jego narodziny były znane setki lat wcześniej. Szatan i jego zespół zorganizowali się tak bardzo, jak tylko mogli, aby zapobiec Jego narodzinom. Uświadomiwszy sobie w swoim świecie, że niemożliwe jest dla nich zapobieżenie Jego narodzinom, wściekli się na Jego życie i służbę. Udało im się nawet Go zabić, zanim zdali sobie sprawę, że śmierć Jezusa Chrystusa oznaczała ich wieczną klęskę. Szatan i jego agenci są zatem pokonani na zawsze. Alleluja!

 

23.3.5- Przypadek Jana Chrzciciela

 

Łukasza 1:5-17 "5Był za dni Heroda, króla Judzkiego, kapłan niektóry, imieniem Zacharyjasz, z przemiany Abijaszowej, a żona jego była z córek Aaronowych, której imię było Elżbieta. 6A byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bożem, chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez nagany. 7I nie mieli potomstwa, przeto iż Elżbieta była niepłodna, a byli oboje podeszłymi w latach swoich. 8Stało się tedy, gdy odprawiał urząd kapłański w porządku przemiany swojej przed Bogiem. 9Że według zwyczaju urzędu kapłańskiego przypadł nań los, aby kadził, wszedłszy do kościoła Pańskiego. 10A wszystko mnóstwo ludu było na dworze, modląc się w godzinę kadzenia. 11Tedy mu się pokazał Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza, na którym kadzono. 12I zatrwożył się Zacharyjasz ujrzawszy go, a bojaźń przypadła nań. 13I rzekł do niego Anioł: Nie bój się, Zacharyjaszu! boć jest wysłuchana modlitwa twoja, a Elżbieta, żona twoja, urodzi ci syna, i nazwiesz imię jego Jan, 14Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego. 15Albowiem będzie wielkim przed obliczem Pańskiem; wina i napoju mocnego nie będzie pił, a Duchem Świętym będzie napełniony zaraz z żywota matki swojej. 16A wielu z synów Izraelskich obróci ku Panu, Bogu ich. 17Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w duchu i w mocy Elijaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy."

 

Marka 6:14-29 "14A usłyszał o tem król Herod, (bo się imię jego stało rozsławione,)i rzekł: Jan Chrzciciel zmartwychwstał, dlatego się cuda dzieją przez niego. 15A drudzy mówili: Elijasz to jest; drudzy zaś mówili: Prorok to jest, albo jako jeden z onych proroków. 16Co usłyszawszy Herod, rzekł: Ten jest Jan, któregom ja ściął, on zmartwychwstał. 17Albowiem tenże Herod posławszy pojmał Jana, i wsadził go do więzienia dla Herodyjady, żony Filipa, brata swego, iż ją był pojął za żonę. 18Bo Jan mówił Herodowi: Nie godzi się mieć żony brata twego. 19A Herodyjas czyhała nań, i chciała go zabić, ale nie mogła; 20Albowiem Herod obawiał się Jana, wiedząc, iż był mężem sprawiedliwym i świętym; i oglądał się nań, i słuchając go, wiele czynił i rad go słuchał. 21A gdy przyszedł dzień sposobny, którego Herod, obchodząc pamiątkę narodzenia swego, wieczerzą sprawił na książęta swoje i na hetmany i na przedniejsze z Galilei; 22A gdy weszła córka onej Herodyjady i tańcowała, i podobała się Herodowi i spółsiedzącym, rzekł król do dzieweczki: Proś mię o co chcesz, a dam ci.

 

23I przysiągł jej: O cokolwiek byś mię prosiła, dam ci, aż do połowy królestwa mego.24Ona tedy wyszedłszy, rzekła matce swojej: O co mam prosić? A ona rzekła: O głowę Jana Chrzciciela. 25A tak ona zaraz wszedłszy prędko do króla, prosiła mówiąc: Chcę, abyś mi teraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. 26I zasmucił się król bardzo, wszakże dla przysięgi i dla spółsiedzących nie chciał jej odmówić. 27A zarazem posławszy król kata, rozkazał przynieść głowę jego. 28A on poszedłszy ściął go w więzieniu, i przyniósł głowę jego na misie, a dał ją dzieweczce, a dzieweczka dała ją matce swojej. 29Co gdy usłyszeli uczniowie jego, przyszli i wzięli ciało jego, i położyli je w grobie."

 

Te fragmenty z Łukasza 1 i Marka 6 ujawniają, w jaki sposób Jan Chrzciciel był zwalczany. Jego narodziny były znane setki lat wcześniej i były zwalczane przez szatana. Czyniąc Elżbietę bezpłodną matką, świat ciemności myślał, że zablokują narodziny Jana. Kiedy ich plan się nie powiódł, zamiast tego zorganizowali jego ścięcie, aby zakończyć jego służbę. Jak zwykle, dopiero znacznie później zdali sobie sprawę, że ich tak zwane zwycięstwo nad Janem Chrzcicielem było nieważne, ponieważ on doskonale zakończył swoją służbę, a reszta zadania do wykonania była zarezerwowana dla Eliasza, który miał przyjść później, jak przepowiedziano w Księdze Malachiasza 4. Wkrótce zajmiemy się tą sprawą, jeśli Pan na to pozwoli.

 

Malachyjasz 4:1-6 "1Bo oto, przychodzi dzień pałający jako piec, w który wszyscy pyszni, i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im nie zostawi ani korzenia ani gałązki. 2Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego; tedy wychodzić będziecie, i porościecie jako cielęta karmne. 3A podepczecie niezbożne, tak, że będą jako proch pod nogami waszemi w dzień, który Ja uczynię, mówi Pan zastępów. .... 5Oto, Ja wam poślę Elijasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański, 6Aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy ziemi przeklęstwem nie skarał."

 

23.4- Pojęcie "planów generalnych" ludzi

 

Psalmów 139:14-16 "14Wysławiam cię dlatego, że się zdumiewam strasznym i dziwnym sprawom twoim, a dusza moja zna je wybornie. 15Nie zataiła się żadna kość moja przed tobą, chociażem był uczyniony w skrytości, i misternie złożony w niskościach ziemi. 16Niedoskonały płód ciała mego widziały oczy twoje; w księgi twoje wszystkie członki moje wpisane są, i dni, w których kształtowane były, gdy jeszcze żadnego z nich nie było."

 

Efezów 1:3-5 pokazuje nam, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata i dlatego ma dla nas plan na długo przed tym, jak urodziliśmy się na ziemi. "3Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem błogosławieństwem duchownem w Niebieskich rzeczach w Chrystusie; 4Jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością jego w miłości. 5Który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego, według upodobania woli swojej."

 

Biblia wyraźnie mówi, że Bóg wybrał nas w Sobie przed założeniem świata. Czy myślicie, że nasz wybór w Nim jest tak ukryty przed oczami szatana? Nie! Jeśli więc szatan wie, że Bóg wybrał nas w Sobie, dlaczego miałbyś być zaskoczony, że świat ciemności zna Boży plan dla nas i że walczy, aby zniszczyć ten plan lub go zmienić?

 

23.5- Czy świat ciemności może zmienić plan, jaki Bóg ma dla ludzi?

 

Umiłowani, jeśli wydaje się, że nie znaleźliście tego rodzaju przypadków w Biblii, to dlatego, że nie medytowaliście wystarczająco nad różnymi przypadkami, które potwierdzałyby ten scenariusz. Są liczne.

 

23.5.1- Przypadek Mojżesza

 

Dzieje Apostolskie 7:20-23 "20Pod ten czas narodził się Mojżesz, a był krasnym z daru Bożego, którego chowano przez trzy miesiące w domu ojca jego. 21A gdy był wyrzucony, wzięła go córka Faraonowa i wychowała go sobie za syna. 22I wyćwiczony jest Mojżesz we wszelkiej mądrości Egipskiej, a był możny w mowach i w uczynkach. 23A gdy mu było czterdzieści lat, przyszło mu na myśl, aby nawiedził braci swych, syny Izraelskie.".

 

Jeśli przyjrzymy się uważnie, zobaczymy, że Boży plan dla Mojżesza został zmieniony. Mojżesz, który miał wyzwolić lud Izraela, został wychowany w innej kulturze niż jego Bóg i w innej mądrości niż jego Bóg. Jak właśnie przeczytałeś, Mojżesz był dobrze wykształcony w całej mądrości Egipcjan, ale nie znał mądrości swojego Boga. Mojżesz nie wiedział nic o Bogu, którego był sługą, o tym Bogu, który mimo to posłał go na misję na ziemię.

 

Kiedy nadszedł czas uwolnienia ludu Bożego, wyzwoliciel nie znał siebie, nie rozpoznał siebie jako wyzwoliciela i nie znał Boga ludu, którego miał wyzwolić. W końcu musiał opuścić Egipt, aby spotkać Boga, który posłał go na misję na ziemi, i dowiedzieć się wszystkiego o tym Bogu, a nawet o jego misji. I wiecie, ile czasu zajęło Bogu, czterdzieści dobrych lat, przeprogramowanie swojego "planów generalnych". I podczas gdy Bóg przeprogramował swój "planów generalnych", ludzie nadal czekali na swojego wybawiciela w cierpieniu. Taka jest rzeczywistość, umiłowani. Jeśli nadal wątpiłeś w wielką moc uciążliwości szatana, właśnie dałem ci kolejny dowód.

 

23.5.2- Przypadek Rachab

 

Jozuego 2:1-24 "1A tak posłał Jozue, syn Nunów, z Syttim dwóch szpiegów potajemnie, mówiąc: Idźcie, wypatrujcie ziemię, i Jerycho. Szli tedy i weszli do niektórej niewiasty wszetecznej, której imię Rachab, i odpoczęli tam. 2I powiedziano to królowi Jerycha, mówiąc: Oto, mężowie jacyś przyszli tu tej nocy z synów Izraelskich, aby przeszpiegowali tę ziemię. 3Tedy posłał król Jerycha do Rachaby, mówiąc: Wywiedź męże, którzy przyszli do ciebie, a weszli do domu twego; bo na przeszpiegowanie wszystkiej ziemi przyszli. 4Ale wziąwszy ona niewiasta tych dwóch mężów, skryła je, i rzekła: Prawdać jest, przyszli do mnie mężowie; alem nie wiedziała, skąd byli. 5A gdy bramę zamykano w zmierzch, oni mężowie wyszli; i nie wiem, dokąd poszli; gońcież ich co najrychlej, bo ich dościgniecie. 6A ona wwiodła je była na dach, i tam je przykryła lnem nietartym, który była rozstawiła na dachu. 7Mężowie tedy wysłani gonili je drogą ku Jordanu aż do brodu; a bramę zamkniono, skoro wyszli ci, którzy szli za nimi w pogoń. 8A tak pierwej niż posnęli, ona wstąpiła do nich na dach; 9I rzekła do onych mężów: Wiem, że wam dał Pan ziemię tę; bo strach wasz przypadł na nas, i osłabiali wszyscy obywatele tej ziemi przed wami.

 

10Bośmy słyszeli, jako wysuszył Pan wody morza czerwonego przed wami, gdyście wychodzili z Egiptu, i coście uczynili dwom królom Amorejskim, którzy byli z onej strony Jordanu, Sehonowi, i Ogowi, któreście pobili. 11Co gdyśmy usłyszeli, upadło serce nasze i nie ostał się więcej duch w nikim przed wami; albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem na Niebie wzgórę, i na ziemi nisko. 12Przetoż teraz przysiężcie mi proszę przez Pana, iż jakom ja uczyniła z wami miłosierdzie, także uczyńcie i wy z domem ojca mego miłosierdzie, a dajcie mi znak pewny, 13Iż zachowacie żywo ojca mego i matkę moję, i bracią moję, i siostry moje, i wszystko, co ich jest, a wybawicie dusze nasze od śmierci. 14I odpowiedzieli jej oni mężowie: Dusza nasza będzie za was na śmierć, jeźli nie wydacie tej sprawy naszej, i będzie to, gdy nam poda Pan tę ziemię, że uczynimy z tobą miłosierdzie i prawdę. 15I spuściła je na powrozie z okna; bo dom jej był przy murze i ona na murze mieszkała. 16I rzekła im: Na górę idźcie, by się snać nie spotkali z wami, którzy was gonią: i tam się kryjcie przez trzy dni, aż się wrócą, którzy was gonią, a potem pójdziecie drogą waszą. 17I rzekli jej mężowie oni: Będziemy wolni od przysięgi tej, którąś nas poprzysięgła, 18Jeźli, gdy wnijdziemy do ziemi, tego czerwonego sznuru nie uwiążesz u okna, po którymeś nas spuściła, a ojca twego, i matki twojej, i braci twojej, i wszystkiego domu ojca twego nie zbierzeszli do siebie w dom;

 

19Albowiem ktobykolwiek wyszedł ze drzwi domu twego, krew jego będzie na głowę jego, a my będziemy bez winy; ale każdego, ktokolwiek będzie z tobą w domu, krew jego obróci się na głowę naszę, jeźli się go kto rękę dotknie. 20Lecz jeźli wydasz tę sprawę naszę, tedy będziemy wolni od przysięgi twojej, którąś nas poprzysięgła. 21I odpowiedziała; Jakoście powiedzieli, niechże tak będzie. Tedy je wypuściła, i poszli; i uwiązała sznur czerwony w onem oknie. 22A odszedłszy przyszli na górę, i zostali tam przez trzy dni, aż się wrócili, którzy je gonili; bo ich szukali ci, którzy je gonili, po wszystkich drogach, ale nie znaleźli. 23I wrócili się oni dwaj mężowie, a zstąpiwszy z góry, przeprawili się, i przyszli do Jozuego, syna Nunowego, i powiedzieli mu wszystko, co się z nimi działo; 24I mówili do Jozuego: Dał Pan w ręce nasze tę wszystkę ziemię; bo się strwożyli wszyscy obywatele ziemi przed twarzą naszą."

 

Mateusza 1:1-16 "1Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. 2Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę, i braci jego. 3A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama. 4A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona. 5A Salmon spłodził Booza z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego. 6A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uryjaszową. ...16A Jakób spłodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystus."

 

Jeśli przyjrzymy się uważnie, zobaczymy, że Boży plan dla Rachab został zmieniony. Rachab, która miała być częścią linii Pana Jezusa Chrystusa, znalazła się w Jerychu, żyjąc innym życiem niż to, które jej Bóg dla niej zaplanował. Znalazła się niechętnie w prostytucji. Jak właśnie przeczytaliście, na widok wysłanników Jozuego duch Rachab szybko rozpoznał ducha jej prawdziwych braci szpiegów. Nie potrzebowała snów i wizji, aby zrozumieć, że musi ukrywać i chronić swoich braci. Duch Boży w niej przekazał ją jej. Błagała dwóch szpiegów, aby oszczędzili jej życie i życie całej jej licznej rodziny. Składając tę prośbę, myślała, że prosi o przysługę obcego narodu, gdzie, ponieważ był to jej prawdziwy "Plan Główny", który Bóg przywracał, aby przywrócić ją pośród Jego prawdziwego ludu. Zniszczenie miasta, do którego skierował ją szatan, wymagało przywrócenia jej prawdziwego ludu i jej miejsca w linii Zbawiciela jej ludu.

 

I wiecie, ile ją to kosztowało, życie pełne rozpusty i nędzy, do którego pierwotnie nie była przeznaczona. Taka jest rzeczywistość, umiłowani. Jeśli nadal wątpiliście w szkodliwą rolę szatana przeciwko Dzieciom Bożym, właśnie dałem wam kolejny dowód.

 

23.5.3- Przypadek Ruty

 

5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 23:3-6 "3Nie wnijdzie też Ammonita, i Moabczyk do zgromadzenia Pańskiego, ani dziesiąte pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia Pańskiego, aż na wieki; 4Dla tego, że wam nie zabieżeli z chlebem, ani z wodą w drodze, gdyście szli z Egiptu, a że najęli za zapłatę przeciw tobie Balaama, syna Beorowego, z Pethor Mesopotamii Syryjskiej, aby cię przeklinał. 5Acz nie chciał Pan, Bóg twój, wysłuchać Balaama, ale obrócił Pan, Bóg twój, tobie jego przeklęstwo w błogosławieństwo; bo cię umiłował Pan, Bóg twój. 6Nie szukaj pokoju ich, ani dobrego ich, po wszystkie dni twoje na wieki."

 

Ruty 4:13-17 "13A tak pojął sobie Booz Rutę, i była mu za żonę; a gdy wszedł do niej, tedy jej dał Pan, że poczęła, i porodziła syna. 14I rzekły niewiasty do Noemi: Błogosławiony Pan, który cię dziś nie chciał mieć bez powinowatego, aby zostało imię jego w Izraelu. 15Tenci ucieszy duszę twoję, i będzie cię żywił w starości twojej; albowiem synowa twoja, która cię miłuje, porodziła go, którać daleko jest lepsza, niżeli siedm synów. 16A tak wziąwszy Noemi dzieciątko, położyła je na łonie swojem, a była mu za piastunkę. 17I dały mu sąsiady imię, mówiąc: Narodził się syn Noemi, i nazwały imię jego Obed; tenci jest ojciec Isajego ojca Dawidowego."

 

Jeśli przyjrzymy się uważnie, zobaczymy, że Boży plan dla Rut został zmieniony. Rut, która miała być częścią genealogicznej linii Pana Jezusa Chrystusa, znalazła się w ziemi Moabu, wśród Moabitów, których Pan wygnał ze Swojego zgromadzenia. Wbrew sobie stała się wdową po człowieku, który choć pochodził z Judy, nie był jej pierwotnym mężem.

 

Ruty 1:1-22 "1I stało się za onych czasów, kiedy sędziowie sądzili, był głód w ziemi; i poszedł niektóry mąż z Betlehem Juda na mieszkanie do ziemi Moabskiej z żoną swoją i z dwoma synami swymi. 2A imię męża onego było Elimelech, imię też żony jego Noemi, także imiona dwóch synów jego Mahalon i Chelijon, a ci byli Efratejczykami z Betlehem Juda, którzy zaszedłszy do krainy Moabskiej, mieszkali tam. 3Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, a ona pozostała z dwoma synami swoimi. 4I pojęli sobie żony Moabskie; imię jednej Orfa, a drugiej imię Rut; i mieszkali tam około dziesięciu lat. 5Umarli potem i oni oba, Mahalon i Chelijon; i tak ona niewiasta osierociała po obu synach swoich i po mężu swoim. 6A wezbrawszy się z synowemi swemi wróciła się z ziemi Moabskiej; bo słyszała w krainie Moabskiej, że był nawiedził Pan lud swój, i dał im chleb. 7Tedy wyszła z miejsca, na którem była z onemi dwiema synowemi swemi, a udały się w drogę, aby się wróciły do ziemi Juda. 8Zatem rzekła Noemi do dwóch synowych swych: Idźcież, wróćcie się każda do domu matki twojej; niechaj uczyni Pan z wami miłosierdzie, jakoście uczyniły z umarłymi synami moimi i ze mną.

 

9Niech wam da Pan znaleźć odpocznienie, każdej w domu męża swego; i pocałowała je, a one podniósłszy głos swój, płakały, 10I mówiły do niej: Raczej się z tobą wrócimy do ludu twojego. 11A Noemi rzekła: Wróćcież się córki moje; przeczżebyście ze mną iść miały? Azaż ja jeszcze mogę mieć syny, którzyby byli mężami waszymi? 12Wróćcież się córki moje, a idźcie, bom się już zstarzała, a nie mogę iść za mąż. Choćbym też rzekła, jeszcze mam nadzieję, albo choćbym też dobrze tej nocy była za mężem choćbym też nawet i porodziła syny; 13Izali wy ich czekać będziecie, ażby dorośli? zaż się dla tego zatrzymacie, abyście nie szły za mąż? Nie tak córki moje; bo żałość moja większa jest niźli wasza, gdyż się obróciła przeciwko mnie ręka Pańska. 14Ale one podniósłszy głos swój, znowu płakały. I pocałowała Orfa świekrę swoję; a Ruta została przy niej. 15Do której Noemi rzekła: Oto się wróciła powinna twoja do ludu swego, i do bogów swoich, wróćże się i ty za powinną swoją. 16Na co jej odpowiedziała Ruta: Nie wiedź mię do tego, abym cię opuścić i od ciebie odejść miała; owszem gdziekolwiek pójdziesz, z tobą pójdę, a gdziekolwiek mieszkać będziesz, z tobą mieszkać będę; lud twój lud mój, a Bóg twój Bóg mój. 17Gdzie umrzesz, tam i ja umrę, i tam pogrzebiona będę. To mi niech uczyni Pan, i to niech przepuści na mię, że tylko śmierć rozłączy mię z tobą. 18A tak ona widząc, że się na to uparła, aby z nią szła, przestała jej odradzać. 19I szły obie pospołu, aż przyszły do Betlehem.

 

I stało się, gdy przyszły do Betlehem, wzruszyło się wszystko miasto dla nich, mówiąc: Izaż nie ta jest Noemi? 20Ale ona mówiła do nich: Nie nazywajcie mię Noemi, ale mię zowcie Mara; albowiem mię gorzkościę wielką Wszechmogący napełnił. 21Wyszłam stąd obfitą a próżną mię przywrócił Pan. Przeczże mię tedy zowiecie Noemi, gdyż mię Pan utrapił, a Wszechmogący złe na mię dopuścił? 22A tak wróciła się Noemi i Rut Moabitka, synowa jej, z nią; wróciła się z krainy Moabskiej, i przyszły do Betlehem na początku żniwa jęczmiennego."

 

Jak właśnie przeczytałeś, jej duch przylgnął do ducha teściowej Noemi i przysiągła, że nie oddzieli się od niej. Oświadczyła, nawet nie rozumiejąc głębi tego, co mówiła, że ludzie jej teściowej będą jej ludem, a Bóg jej teściowej jej Bogiem. Duch Boży w niej sprawił, że rozpoznała swojego prawdziwego Boga i swój prawdziwy lud. Przez to zobowiązanie, które podjęła, aby pozwolić, aby tylko śmierć oddzieliła ją od teściowej, to był jej prawdziwy "Plan Mistrzowski", który Bóg przywracał. Potrzeba było tej wyjątkowej lojalności, którą okazała teściowej, aby odnaleźć swój prawdziwy lud i swoje miejsce w linii Zbawiciela.

 

23.5.4- Przypadek Pawła

 

Galatów 1.13-16 "13Boście słyszeli o mojem obcowaniu niekiedy w Żydostwie, żem nader prześladował zbór Boży i burzyłem go; 14I postępowałem w Żydostwie nad wiele rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych. 15Ale gdy się upodobało Bogu, który mię odłączył z żywota matki mojej, i powołał z łaski swojej, 16Aby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie radziłem się ciała i krwi."

 

1Tymoteusza 1:12-14 "12Przetoż dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mię za wiernego osądził, na usługiwanie postanowiwszy mię. 13Którym pierwej był bluźniercą i prześladowcą, i gwałtownikiem; alem miłosierdzia dostąpił, bom to z niewiadomości czynił, będąc w niewierze. 14Lecz nader obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie."

 

Jeśli przyjrzymy się uważnie, zobaczymy, że Boży plan dla Pawła został zmieniony. Paweł, przeznaczony na sługę Bożego, znalazł się w roli zaciekłego prześladowcy tego Boga, który wyróżnił go od łona matki. Kiedy nadszedł czas służby, Bóg przeprogramował swój "Plan Główny", czyniąc go tym, kim miał być, Apostołem Jezusa Chrystusa dla pogan. Ale wszyscy wiecie, ile kosztował go ten szatański plan przeciwko jego życiu. Jeśli nadal wątpiliście w niegodziwość szatana przeciwko Sługom Bożym, właśnie dałem wam kolejny dowód.

 

24- Wezwanie do pokuty

 

24.1- Przesłanie do czarowników i innych satanistów

 

Do was wszystkich, którzy jesteście w czarach, w okultyzmie i w sektach satanistycznych, takich jak masoneria, różokrzyżowcy i inne loże ezoteryczne, wy, którzy spędzacie wszystkie noce na cmentarzach, na obrzydliwych spotkaniach w świecie szatana, wiedzcie, że wasz koniec będzie smutny. Lucyfer, któremu w tej chwili służysz, wie bardzo dobrze, że Piekło czeka go na wieczność. Jest to pułapka, którą zastawia na ciebie, abyś cierpiał ten sam los co on. Nie wpadnij w jego pułapkę. Przestań wierzyć w jego kłamstwo. Możesz ulec pokusie, aby zadać sobie pytanie, czy nie jest dla ciebie za późno, czy też nadal będziesz mógł uwolnić się od paktu podpisanego z lucyferem i otrzymać przebaczenie po wszystkich obrzydliwościach, w które się zaangażowałeś. Odpowiedź brzmi: tak. Jezus Chrystus jest gotów przebaczyć ci wszystkie twoje winy i zbrodnie, bez względu na to, jak poważne są. OddajCie Mu teraz swoje życie i szukajcie w Nim schronienia. Jeśli chcesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, osobistego Zbawiciela i nowego Mistrza, uklęknij i szczerze zaproś Go do swojego serca. On cię przyjmie i poprowadzi cię ścieżką do twojego całkowitego uwolnienia. Zapraszamy również do kontaktu.

 

24.2- Przesłanie do prawdziwych dzieci Bożych

 

Wiedzcie umiłowani, że szatan i jego agenci zawsze szaleli przeciwko prawdziwemu ludowi Bożemu. Nie mówię oczywiście o tym obrzydliwym narodzie, który obecnie okupuje ziemie Izraela. Mówię o prawdziwym ludzie Bożym. Ta zacięta wojna, która toczy się od stworzenia, trwa nadal i zakończy się w oznaczonym czasie. I na szczęście ten wyznaczony czas nie jest daleko. W międzyczasie prawdziwe Dzieci Boże muszą nadal uświęcać swoje życie.

 

Dla was, prawdziwe dzieci Boże, zaufajcie Jezusowi Chrystusowi, jedynemu prawdziwemu Bogu. Wojna, którą szatan prowadzi przeciwko Niemu, jest wojną przegraną od czasu stworzenia i potwierdzoną 2000 lat temu. Jak można przeczytać w Księdze Estery, kiedy szatan przez Hamana podjął decyzję o eksterminacji narodu żydowskiego, było pewne, że ani prorocy Boga przed Janem Chrzcicielem, ani sam Jan Chrzciciel, ani Jezus, ani uczniowie wcześniej, ani my nie przybyliśmy na ziemię. Ale jak widzicie, zawiódł, ponieważ zawiódł we wszystkich próbach, które podjął przeciwko ludowi Bożemu. I nie teraz mu się to uda. Jego klęska przed Jezusem Chrystusem, Królem królów, jest wieczna i nieodwracalna zgodnie z dekretem Nieba. Nawet ta ostatnia wojna, którą obecnie prowadzi przeciwko prawdziwemu ludowi Bożemu, jest skazana na porażkę. Pokonanie szatana i wszystkich jego agentów przed Jezusem Chrystusem jest nieodwołalne.

 

Estery 3:8-11 "8Bo był rzekł Haman do króla Aswerusa: Jest lud niektóry rozproszony i rozsypany między ludem po wszystkich krainach królestwa twego, którego prawa różne są od praw wszystkich narodów, a praw królewskich nie przestrzegają; przetoż nie jest pożyteczno królowi, zaniechać ich. 9Jeźli się tedy królowi zda, niech będzie napisano, aby byli wytraceni. A ja dziesięć tysięcy talentów srebra odważę do rąk przełożonych nad tą pracą, aby je odnieśli do skarbu królewskiego. 10Tedy zdjął król pierścień swój z ręki swej, i dał go Hamanowi Agagiejczykowi, synowi Hamedatowemu, nieprzyjacielowi żydowskiemu. 11I rzekł król do Hamana: Srebroć to daruję, i ten lud, abyś z nim czynił, coć się podoba."

 

25- Konkluzja

 

Cała ta analiza, którą właśnie przeprowadziliśmy, dowodzi nam, że świadectwo 1000 lat w Mrocznym Świecie jest dobrze uzasadnione przez Biblię. Czy jest to przypadek demonów przychodzących na świat w ciele, czy możliwość dostrzeżenia przez ciemny świat prawdziwych sług Bożych przed ich narodzeniem, czy możliwość zmiany przez ciemny świat planu, jaki Bóg ma dla ludzi, czy pojęcie gwiazdy każdego dziecka Bożego, wszystkie one znajdują potwierdzenie w Biblii. Wszystko, co musisz zrobić, to traktować Boga poważnie, poważnie traktować Biblię i uporządkować swoje życie przed Bogiem. Jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, teraz jest czas, aby to zrobić. A jeśli już narodziłeś się ponownie, ochrzciłeś w wodzie w imię Jezusa Chrystusa i ochrzciłeś w Duchu Świętym, teraz jest czas, aby upewnić się, że masz obie stopy mocno w Panu Jezusie Chrystusie, a nie jedną stopę w czarach, a drugą rzekomo w Kościele. Należy pamiętać, że Piekło naprawdę płonie i jest wieczne. Módlcie się żarliwie, aby Bóg przeprogramował wasz główny plan.

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego, Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF