Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

Proszę Zanotować

 

Książka ta jest regularnie aktualizowana. Zalecamy pobranie zaktualizowanej wersji ze Strony www.mcreveil.org.

 

JAK SZATAN BLOKUJE NASZE MODLITWY

(Zaktualizowano 17 02 2024)

 

Zanim przeczytasz to zeznania, zachęcamy do zapoznania się z ważnym ostrzeżeniem, które zamieściliśmy w odniesieniu do zeznania. Ostrzeżenie to, zatytułowane "Ostrzeżenie Zeznania", można znaleźć na stronie internetowej www.mcreveil.org, w dziale Nauki.

 

Umiłowani, uważamy to za stosowne, w czasie, gdy miliony demonów są wypuszczane na ziemię, aby walczyć z dziećmi Boga, aby oddać do waszej dyspozycji świadectwo byłego satanisty, opowiadane przez pastora Johna Mulinde. To świadectwo ukazuje nam, jak szatan robi wszystko, aby powstrzymać nas od prowadzenia zwycięskiej wojny duchowej. Dlatego konieczne jest, aby każde dziecko Boże obudziło się, aby nie dopuścić do najmniejszego zwycięstwa szatana nad swoim życiem.

 

Początek zeznania

 

Ja (John Mulinde) chciałbym podzielić się z wami częścią świadectwa kogoś, kto służył diabłu, zanim został uratowany. Kiedy usłyszałem, że ten człowiek daje swoje świadectwo, rzucił mi wyzwanie, że nie chciałem w nie wierzyć. Musiałem pościć przed Bogiem przez dziesięć dni, aby zapytać Go, czy to prawda. W tym czasie Bóg zaczął mnie uczyć tego, co dzieje się w sferze duchowej, kiedy się modlimy.

 

Ten człowiek urodził się po tym, jak jego rodzice poświęcili się lucyferowi. Kiedy był jeszcze w łonie matki, wykonali wiele rytuałów, aby poświęcić go służbie Lucyfera. Kiedy miał cztery lata, zaczął ćwiczyć swoją duchową moc, a jego rodzice zaczęli się go obawiać. Kiedy miał 6 lat, jego ojciec powierzył go czarownicom, aby go wyszkolić. Kiedy miał dziesięć lat, robił wielkie wyczyny dla królestwa diabła. Inne czarownice strasznie się go bały.

 

Mimo, że był jeszcze małym chłopcem, był już okropny w tym, co robił. Stał się młodym mężczyzną po dwudziestce z tak dużą ilością krwi na rękach. Zabił tak wiele, jak chciał i według własnego uznania. Miał możliwość wyjścia z ciała poprzez transcendentalną medytację. Czasami mógł się lewitować, jego ciało podnosiło się z ziemi, zawieszone w powietrzu, a czasami mógł wejść w trans i opuścić swoje ciało; jego ciało pozostawało tam, gdy szedł do świata duchowego. To się nazywa podróż astralna. I był używany przez szatana, aby zniszczyć tak wiele kościołów i tak wielu pastorów.

 

Pewnego dnia został przydzielony do zniszczenia kościoła, który był pełen modlitwy. W tym kościele było wiele podziałów i wiele zamieszania. I zaczął pracować przeciwko temu kościołowi. Ale w tym czasie pastor zorganizował post dla całego Kościoła. W miarę jak Kościół zaczął pościć, było dużo nawrócenia i wiele pojednania. Ludzie zebrali się razem i zaczęli się modlić, aby Pan pracował pośród nich. Nadal wstawiali się i wołali do Boga, aby zmiłował się nad nimi i interweniował w ich życiu. I jak te dni minęły, ten człowiek przychodził znowu i znowu z demonicznymi duchami przeciwko temu kościołowi. Ale słowo proroctwa wyszło mówiąc chrześcijanom, aby powstali i prowadzili wojnę płacową przeciwko siłom ciemności, które atakowały kościół.

 

Pewnego dnia mężczyzna zostawił ciało w swoim pokoju, by wyruszyć w podróż astralną. Prowadził potężną siłę demonicznych duchów przeciwko Kościołowi. Jego duch poruszył się w powietrzu nad kościołem i próbował go zaatakować, ale nad kościołem było przykrycie światłem. Nagle armia aniołów zaatakowała ich i walczyła z nimi w powietrzu. Wszystkie demony uciekły, ale ten agent szatana został wzięty do niewoli przez anioły. Przenieśli go przez dach tuż przed ołtarzem kościelnym. Pojawił się tam, podczas gdy bracia i siostry byli w głębokiej modlitwie, zaangażowani w duchowej walce, wiązanie, łamanie i gonić demony.

 

Pastor był na platformie koordynującej modlitwę i wojnę duchową. Duch Pański powiedział mu: "Jarzmo zostało złamane, a ofiara jest tam przed wami. Pomóż mu w wyzwoleniu." Gdy pastor otworzył oczy, zobaczył leżącego tam młodego człowieka. Jego ciało było z nim. Młody człowiek powiedział, że nie wie, jak jego ciało do niego dołączyło; zostawił je z powrotem w swoim domu. Ale tam był w swoim ciele. Nie wiedział, jak do niego wszedł, wiedział tylko, że anioł nieśli go przez dach. Pastor uciszył kościół i powiedział im, co Bóg mu powiedział, a następnie zapytał czarownika, "Kim jesteś?" Młody człowiek drżał, gdy demony zaczęły z niego wychodzić. Modlili się więc o jego wybawienie, a potem zaczął dzielić się swoją historią. Młody człowiek przyszedł teraz do Pana i wielu ludzi jest dostarczanych przez jego świadectwo.

 

Pewnej nocy poszedłem na kolację. Jedynym powodem, dla którego poszedłem, było to, że ktoś opowiedział mi o tym młodym człowieku i byłem bardzo ciekawy, czy jego historia jest prawdziwa. Więc usiadłem na tej kolacji, a wieczorem, ten człowiek był w stanie oddać swoje świadectwo. Mówił o wielu rzeczach. Czasami płakał z powodu rzeczy, które zrobił. Kiedy skończył, wniósł apelację. W pokoju było wielu pastorów. Powiedział: "Apeluję do was, pastorzy. Proszę nauczyć ludzi, jak się modlić." Ludzie, którzy nie modlą się, mogą zostać podjęci przez diabła w każdej dziedzinie, a wróg może wykorzystywać swoje życie i modlitwy na wiele sposobów. Wróg wie nawet, jak wykorzystać modlitwy tych, którzy nie wiedzą, jak się modlić. "Naucz ludzi, jak używać duchowej zbroi, którą zapewnia Bóg."

 

Potem podzielił się tym, jak prowadził wyprawy w powietrzu. Poszedłby z innymi szatańskimi agentami i wieloma duchami demonów. To było tak, jakby było kilka zespołów, które pracowały w zespołach i kolejno. Miał regularny czas, że musiał iść i prowadzić wojnę w niebiosach. Powiedział, że w sferze duchowej, jeśli ziemia jest pokryta kociem ciemności, koc ten jest tak gęsty, że jest jak lita skała. I obejmuje cały obszar. A te duchy są w stanie przedostać się zarówno powyżej, jak i poniżej tego koca. A stamtąd wpływają na wydarzenia na Ziemi

 

Kiedy złe duchy i szatańscy agenci opuszczają swoje stanowiska, zstępują na ziemię w miejscach, gdzie zawierane są pakty, w wodach lub na ziemi, aby odświeżyć swoje umysły. Jak oni odświeżają swoje dusze? Przez ofiary, które ludzie składają przy tych ołtarzach. Mogą to być ofiary w otwartej czarówce, ofiary w rozlewie krwi wszelkiego rodzaju, w tym aborcji, wojen, ofiar z ludzi i zwierząt. Mogłyby to być ofiary niemoralności seksualnej, w których ludzie praktykują wszelkiego rodzaju perwersje seksualne. Ofiary te wzmacniają moc satanistyczną. Powiedział, że kiedy szatańscy agenci są w królestwie niebieskim, a chrześcijanie zaczynają się modlić na ziemi, modlitwy chrześcijan pojawiają się im w trzech formach. Wszystkie modlitwy wyglądają jak dym wznoszący się ku niebu:

 

- Niektóre modlitwy wyglądają jak dym, który unosi się wzdłuż i znika w powietrzu. Modlitwy te pochodzą od ludzi, którzy mają w swoim życiu grzech, z którym nie są gotowi się uporać. Ich modlitwy są bardzo słabe, są zdmuchnięte i znikają w powietrzu.

 

- Inny rodzaj modlitwy jest również jak dym. Podnosi się do góry, aż dotrze do skały, ale nie może przebić się przez skałę. Te modlitwy pochodzą od ludzi, którzy próbują się oczyścić, ale którym brakuje wiary, gdy się modlą. Ignorują inne ważne aspekty, które są potrzebne, gdy się modlimy.

 

- Trzeci rodzaj modlitwy jest jak dym wypełniony ogniem. Gdy wznosi się w górę, jest tak gorąco, że gdy dotrze do skały, skała zaczyna się topić jak wosk. Ten dym przebija skałę i przechodzi przez nią.

 

Kiedy ludzie zaczynają się modlić, ich modlitwy wyglądają jak pierwszy typ. Ale gdy nadal się modlą, ich modlitwy zmieniają się i stają się jak drugi rodzaj modlitwy. I gdy nadal się modlą, nagle ich modlitwy zapalają się w płomieniach. Ich modlitwy stają się tak potężne, że przebijają się przez skałę. Kiedy źli agenci zauważą, że modlitwy zmieniają się i zbliżają się bardzo blisko stania się ogniem, komunikują się z innymi duchami na ziemi i mówią im: "Odwróć uwagę tej osoby od modlitwy. Powstrzymaj ich od modlitwy. Wyciągnij je, Wyjmij ich z tej modlitwy."

 

Chrześcijanie bardzo często poddają się tym rozproszeniom. W miarę jak się przebijają, żałują, pozwalają Słowo badać ich umysły i wzmocnić ich wiarę, diabeł widzi, że ich modlitwa nabiera siły i rozprasza ich uwagę. Czasami, w środku bardzo, bardzo intensywnej modlitwy, dzwoni telefon i myślisz, że możesz go odebrać, a następnie wrócić i kontynuować modlitwę. Jednakże, kiedy wracasz, wracasz do początku. I tego właśnie chce diabeł.

 

Inne rodzaje rozproszenia przychodzą w twoją stronę. Mogą dotknąć twojego ciała, przynosząc gdzieś ból. Mogą one sprawić, że będziesz głodny, powodując, że będziesz chciał iść do kuchni, aby przygotować coś do jedzenia. Jak tylko udało im się wydostać cię z twojej pozycji, pokonali cię. Powiedział do pastorów: "Naucz dzieci Bożych, aby poświęciły trochę czasu, nie tylko na dorywczą modlitwę. Raz dziennie, powinni mieć czas, kiedy skupiają się z całego serca na Bogu, bez rozpraszania uwagi".

 

Jeśli ludzie utrzymują się w tej modlitwie i pozwalają się inspirować w duchu i kontynuować, coś się dzieje w duchu. Ogień dotyka tej skały i topi się. Mężczyzna powiedział, że kiedy topnienie się zaczyna, jest tak gorąco, że żaden duch demoniczny nie może go znieść, a żaden duch ludzki nie może go znieść. Wszyscy uciekają. Nadchodzi otwarcie w królestwie duchowym. Osoba modląca się na ziemi czuje, że jej modlitwa stała się nagle tak gładka, tak przyjemna, tak potężna i intensywna. I ten człowiek powiedział, że gdy tylko modlitwa przebije się przez skałę, nie ma więcej oporu, a osoba modląca się może kontynuować tak długo, jak chce.

 

Następnie powiedział, że po zakończeniu modlitwy, dziura pozostaje otwarta, a gdy ludzie wznoszą się z miejsca modlitwy i idą dalej, otwarta dziura porusza się razem z nimi. Nie działają już pod przykrywką. Działają pod otwartym niebem. I w tym stanie, diabeł nie może dłużej robić tego, co chce przeciwko nim. Obecność Boga jest jak filar z nieba spoczywający na ich życiu. Są one chronione, a w filarze znajduje się tak wiele mocy, że gdy się poruszają, obecność dotyka również innych ludzi. I kiedy rozmawiają z ludźmi, którzy z nimi stoją, oni też wchodzą do filaru. Tak długo, jak długo pozostają w filarze, wszystkie więzi nałożone na nie przez wroga osłabiają się.

 

Więc kiedy ludzie, którzy doświadczyli tego duchowego przełomu, dzielą Jezusa Chrystusa z grzesznikami, opór grzeszników jest niski. Bardzo łatwo jest doprowadzić ich do zbawienia. Kiedy modlą się za chorych lub modlą się o inne rzeczy, obecność, która jest z nimi, robi wielką różnicę. Diabeł nienawidzi takich ludzi. Powiedział, że w miejscach, gdzie modlitwa regularnie przebija się w ten sposób, obecność Boga przychodzi na to miejsce i nie odchodzi. Kiedy ludzie, którzy nie znają Boga, wchodzą w takie miejsce, wszystkie ich więzi nawet nagle słabną.

 

Jak można sobie wyobrazić, wszyscy siedzieliśmy patrząc na człowieka, jak mówił nam to, co robił i widział. Potem powiedział nam, co robią z ludźmi, którzy przebijają się przez skałę w modlitwie. Powiedział, że identyfikują i lokalizują takich ludzi, badają ich i zapisują wszystko, co mogą o nich znaleźć. Wtedy znają swoje słabości, a kiedy jeden z nich trzyma je w ryzach w modlitwie i przebija skałę, komunikują się z innymi duchami i mówią: "Wyceluj go i odwróć jego uwagę tym i tamtym. To są jego słabe strony!" Wtedy, gdy ten człowiek opuszcza miejsce modlitwy, duch modlitwy jest na nim, obecność Boga jest na nim, jego duch jest wzmocniony, radość Pana jest jego siłą. Jednak, jak on idzie wróg próbuje przynieść rzeczy, które mogą odwrócić jego uwagę od skupienia się na Panu.

 

Jeśli nastrój jest jego obszarem słabości, wtedy wróg popchnie ludzi do robienia rzeczy, które naprawdę mogą go rozgniewać. I jeśli nie jest wrażliwy na Ducha Świętego i pozwala sobie iść do gniewu, opuszcza obecność Pana i w ten sposób odwraca swoje oczy od Boga. Wścieka się, a po kilku minutach chce to zostawić za sobą i iść naprzód w radości Pana, ale już nie czuje się radosny. Próbuje znów poczuć się dobrze, ale nie może. Dlaczego? Kiedy poddał się pokusie, agenci szatana mrocznego świata ciężko pracowali, aby zamknąć skałę nad nim. Kiedy przywrócą skałę, obecność Boga zostaje odcięta. Osoba ta nie przestaje być dzieckiem Boga. Ale dodatkowe namaszczenie jego życia, obecność, która działała niezależnie od jego własnego wysiłku, jest odcięta. Jeśli jego słabością jest pokusa popełnienia niemoralności seksualnej, wróg przygotuje ludzi lub wydarzenia, coś, co nagle rozbudzi jego pasję do poruszania się w kierunku pokusy. Jeśli ulegnie pokusie i otworzy swój umysł, aby otrzymać i zabawiać jej myśli, kiedy jest on przez i chce znowu poruszać się w namaszczeniu, odkrywa, że już go tam nie ma.

 

Za każdym razem, gdy masz przełom w modlitwie, pamiętaj, że wciąż jesteś słabym człowiekiem. Pamiętaj, że nie jesteś jeszcze doskonały. Poproś Pana, by chronił cię przed wszystkimi pułapkami diabła.

 

Mężczyzna powiedział, że kiedy modlitwa tak się przebija, odpowiedź zawsze nadejdzie. Powiedział, że nie zna żadnego przypadku, w którym modlitwa przebiła się przez skałę, a odpowiedź nie nadeszła. Powiedział, że odpowiedź zawsze przychodziła, ale w większości przypadków nigdy nie dotarła do osoby, która o nią poprosiła. Dlaczego? Z powodu bitwy w niebiańskich miejscach.

 

Wtedy ten człowiek powiedział coś, co naprawdę wstrząsnęło moją wiarą. To właśnie z powodu tego, co dzielił potem, pościłem przez dziesięć dni pytając: "Panie, czy to prawda? Możesz mi to udowodnić?" Człowiek powiedział, że każdy chrześcijanin ma anioła, który im służy. Wiemy, co Biblia mówi o aniołach w Liście do Żydów 1:14: "Izali wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają?" Powiedział, że gdy ludzie się modlą, odpowiedź przychodzi w ręce ich anioła. Anioł przynosi odpowiedź, tak jak czytamy w "Danielu 10". Potem powiedział coś, co było trudne do przyjęcia: Potem powiedział coś, w co trudno uwierzyć: Jeśli osoba skoncentrowana na modlitwie zna broń duchową i założyła ją, odpowiedź pochodzi od anioła, który również nosi pełną zbroję. Jeśli jednak ten, kto się modli, nie dba o to, by być ubranym w duchową zbroję, ich anioł przychodzi do nich bez duchowej zbroi. Kiedy chrześcijanie są nieostrożni co do rodzajów myśli, które wchodzą w ich umysły i nie walczą o swoje umysły, ich aniołowie przychodzą do nich bez hełmów. Niezależnie od duchowej broni, którą ignorujesz na ziemi, twój anioł nie ma jej, kiedy ci służy. Innymi słowy, nasza duchowa zbroja nie chroni naszych ciał fizycznych; chroni nasze duchowe wyczyny.

 

Powiedział, że kiedy anioł przybywa, demony skupiają się na nim, patrzą na niego i identyfikują obszary, które nie są chronione, i to właśnie te obszary atakują. Gdyby nie miał hełmu, strzelaliby mu w głowę. Gdyby nie miał płyty piersiowej, strzelaliby mu w klatkę piersiową. Gdyby nie miał butów, będą Zapalić ogień, zmuszając go do przejścia przez ogień. Właściwie, zapytaliśmy go: "Czy anioły mogą poczuć ogień?" Wiesz, jaka była jego odpowiedź? Pamiętaj, że to jest królestwo duchowe. Oni są duchami zajmującymi się duchami. Bitwa jest intensywna, a kiedy opanują anioła Bożego, pierwszą rzeczą, której szukają i skupiały szukają jest odpowiedź, której on udziela, i wyrywają ją z anioła! Dają ją następnie ludziom, którzy są zaangażowani w kulty lub czary.

 

Wtedy mężczyzna powiedział, że nie byli zadowoleni z samego kradzieży odpowiedzi. Interesuje ich również uczynienie anioła więźniem. Zaczęliby z nim walczyć. I powiedział, że czasami uda im się utrzymać i związać anioła. A kiedy tak się dzieje, chrześcijanin na ziemi również staje się ofiarą. Oni mogą zrobić cokolwiek temu chrześcijaninowi, ponieważ jest on pozostawiony całkowicie bez służby w sferze duchowej.

 

Zapytałem go: "Czy to oznacza, że anioł może być przetrzymywany w niewoli przez siły demoniczne?" Człowiek nie znał Pisma Świętego w czasie, gdy to wszystko mówił. Podzielił się swoimi doświadczeniami. I on powiedział, że nie mogą one blokowania anioła bardzo długo, bo kiedy inni chrześcijanie gdzieś modlili się, przybywa posiłki, i Aniołowie są zwolnione. Jednakże, jeśli chrześcijanin odpowiedzialny nie modlił się przez, anioł pozostał w niewoli. Wtedy wróg wysłałby do nich własnego anioła jako anioła światłości. W ten sposób przychodzi oszustwo, z fałszywymi wizjami, fałszywymi proroctwami, fałszywym prowadzeniem lub prowadzeniem w duchu i podejmowaniem wszelkiego rodzaju złych decyzji. I wiele razy ta osoba jest otwarta na wszelkiego rodzaju ataki, linki, i zniewolenia

 

Zostawiłam tę kolację bardzo zmartwioną. I zapytałem Pana: "Panie, nie chcę nawet próbować w to uwierzyć." To świadectwo zabiera całe moje zaufanie i bezpieczeństwo. W ciągu dziesięciu dni, w których szukałem Pana, Pan zrobił dwie rzeczy: Po pierwsze, on nie tylko potwierdził rzeczy, które słyszałem, ale również otworzył mój umysł, aby zrozumieć o wiele więcej tego, co dzieje się w sferze duchowej, o czym człowiek nie mógł nam powiedzieć. A po drugie, on poprowadził mnie do tego, co mamy robić, bo tak się dzieje, że nie jesteśmy pokonani, ale możemy zwyciężyć. Musimy wiedzieć i zaznajomić się z trzema rzeczami:

 

1- Jak używać broni z naszej wojny. Biblia nazywa je zbroją Boga. To nie jest nasza zbroja; to jest zbroja Boga. Kiedy go używamy, pozwalamy Bogu walczyć w naszym imieniu.

 

2- Zrozumcie związek pomiędzy duszpasterstwem duchów - aniołów - a naszym życiem duchowym i bądźcie wrażliwi na to, co dzieje się w naszych sercach jako przewodnik po tym, co należy zrobić w sferze duchowej w naszym imieniu.

 

3- Duch Święty: Nie powinniśmy uważać Ducha Świętego za naszego sługi, który służy nam i przynosi nam rzeczy. On nie biegnie tam i z powrotem między nami a Ojcem, aby powiedzieć Mu, czego potrzebujemy. To jest praca aniołów. On stoi po naszej stronie. W jakim celu? Prowadzenie nas, nauczanie nas, prowadzenie nas, pomoc w modlitwie we właściwy sposób. A kiedy te rzeczy dzieją się w sferze duchowej, daje nam znać. Czasami budzi cię w środku nocy i mówi: "Módl się". Ale ty mówisz: "Nie! Mój czas jeszcze nie nadszedł". A on mówi: "Módl się teraz!" Dlaczego? Bo widzi to, co dzieje się w sferze duchowej. Czasami mówi do ciebie: "Post jutro!" Ale ty mówisz, "O nie, zacznę w poniedziałek!" Ale on rozumie, co dzieje się w sferze duchowej. Powinniśmy nauczyć się być wrażliwi na Ducha Świętego. On prowadzi nas ścieżkami sprawiedliwości. [Koniec zeznań].

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego, Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF