Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

CZY JEZUS CHRYSTUS RÓWNOCZEŚNIE JEST BOGIEM OJCEM, SYNEM I DUCHEM ŚWIĘTYM?


1- WPROWADZENIE


W obliczu zbliżającego się końca czasów, szatan i jego agenci czują się pod presją. Ogarnia ich panika i desperacko próbują pozyskać prawdziwe dzieci Boże. Są gotowi zrobić wszystko, aby zniszczyć Kościół Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Mistrza i jedynego prawdziwego Boga. Aby osiągnąć swoje cele, mnożyli fałszywe doktryny i zalewali środowisko chrześcijańskie doktrynami demonów.


W ostatnich czasach, czując, że ich królestwo upada, stratedzy świata ciemności postanowili wykazać się wielką pomysłowością w koncepcji tych fałszywych doktryn, aby uwieść nawet niektóre mądre i oświecone dzieci Boże.


Uświadomiwszy sobie, że ich główna sekta, którą jest Katolicyzm, nie może już uwieść ani jednego prawdziwego dziecka Bożego, zdając sobie sprawę, że inne sekty, takie jak sekta Świadków Jehowy, sekta Adwentystów Dnia Siódmego i inne, uwodzą tylko tych, którzy zdecydowali się uwieść samych siebie, znaleźli bardzo skuteczną broń, doktrynę, która udaje, że uznaje Jezusa Chrystusa za Boga i jedynego prawdziwego Boga.


Ponieważ wszystkie prawdziwe dzieci Boże wiedzą i uznają, że Jezus Chrystus jest naprawdę Bogiem i jest jedynym prawdziwym Bogiem, wielu jest uwięzionych w tym pozorze ewangelii prawdy, która w rzeczywistości jest najniebezpieczniejszym jadem, jaki szatan kiedykolwiek stworzył. Szatańska doktryna, która wydaje się przedstawiać Jezusa Chrystusa jako jedynego prawdziwego Boga, ale która subtelnie naucza, że Jezus Chrystus jest tylko wulgarnym kłamcą i zwykłym oszustem. Niestety, wielu naiwnych chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego oszustwa. Połykają jak wodę ten szatański jad i są opętani przez nieczyste duchy, które w końcu trzymają ich w niewoli i przykuwają do Piekła.


W obliczu tej tragedii, w której nagle znalazł się lud Boży, odkryliśmy konieczność podjęcia serii studiów biblijnych, aby ujawnić tę wielką demoniczną farsę. Zdecydowaliśmy się przejść przez Biblię od jednego końca do drugiego, aby przedstawić prawdziwemu ludowi Bożemu, którym jest prawdziwy Jezus Chrystus.


To nauczanie zatytułowane "Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym?", które celowo wybraliśmy, aby zająć się nim szczegółowo, nie martwiąc się o jego długość, jest studium opartym na serii dwunastu badań i ich syntezie. Badanie to miało na celu przejście od Księgi Rodzaju przez 64 inne księgi Biblii do Księgi Objawienia i ustalenie, czy Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Pomogła nam ona ustalić prawdziwą tożsamość Jezusa Chrystusa, tak jak jest ona przedstawiona w Biblii i tak jak jest ona przedstawiona w Biblii..


Czy nauczanie zatytułowane "Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym?"jest to zatem kompilacja 12 badań i długa synteza wszystkiego, czego Biblia uczy o Jezusie Chrystusie Biblii, to znaczy o Jezusie Chrystusie Boga, to znaczy prawdziwym Jezusie Chrystusie, ponieważ w świecie ciemności istnieje oczywiście fałszywy jezus chrystus, ten, za pomocą którego agentom szatana udaje się oszukać ignoranckich i naiwnych chrześcijan.


Pod koniec tego nauczania Bóg pobłogosławił nas objawieniem tak wielkim, jak lekkomyślność szatana i jego agentów w ich dążeniu do sprowadzenia ludu Bożego na manowce. To wielkie objawienie jest podsumowane w pięknym hymnie zatytułowanym "Gdybymwiedział, kim jestem". Mamy nadzieję, że pobłogosławi was, a także otworzy wam oczy.


Miłej lektury!


2- SYNTEZA WSZYSTKICH WYSZUKIWANIE


To nauczanie jest syntezą dwunastu wyszukiwanie, które przeprowadziliśmy, aby ustalić, czy Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym.


2.1- Wprowadzenie


Postanowiliśmy zbadać ten temat w możliwie najczystszy sposób, biorąc pod uwagę jego znaczenie. Temat ten bez wątpienia stał się jedną z najpotężniejszych broni w rękach szatana dzisiaj, aby uwieść wielu chrześcijan, ponieważ to fałszywe nauczanie na pierwszy rzut oka nie różni się od normalnej nauczanie, która dotyczy Pana Jezusa. Jak tylko cielesne demony, które destylują ten jad mówią, że Jezus Chrystus jest Bogiem, wszyscy mówią Amen!. Ponieważ wszyscy wiemy, że Jezus jest Bogiem. Ale to, co ignorujemy, czego naprawdę nie wiemy jest to, co te węże, te demony maski za ich deklaracja Jezusa Chrystusa jest Bogiem.


Mówiąc, że Jezus Chrystus jest Bogiem, jak również mówimy, ukrywają oni ideę, że Jezus Chrystus nie byłby tylko Bogiem Synem Bożym, jak naucza Biblia, ale że On sam będzie Bogiem Ojcem i że nie będzie miał Ojca. Musisz iść głęboko z nimi w badaniu, aby odkryć oszustwo. I niestety, wielu chrześcijan, którzy ich słuchają, nie ma rozeznania, aby zrozumieć, że jest to nauczana przez nich satanistyczna doktryna. Są one uwięzione w uwodzeniu i inkantacji tego s synu diabła, i myślcie, że odnajdują pewną logikę w wyjaśnieniach, jakie im podano.


W ten sposób kilka tysięcy chrześcijan zostaje wciągniętych w pułapkę tej satanistycznej doktryny. A niektórzy z nich już wchłonęli ten jad tak bardzo, że bardzo trudno jest im przyprowadzić do zmysłów, bez względu na to, jakie wyjaśnienia są podane.


Ponieważ nie ignorujemy mocy uwodzenia, ponieważ nie lekceważymy mocy fałszywej doktryny, ponieważ musimy pomóc tym wszystkim, którzy są w tej fałszywej doktrynie z niewiedzy, i ponieważ musimy potępić agentów szatana, którzy wybrawszy Piekło, dobrowolnie wprowadzili w błąd wszystkich tych, którzy wpadli w ich pułapki, zdecydowaliśmy się potraktować ten temat w taki sposób, aby zamknąć usta dla wszystkich tych węży raz na zawsze. Dlatego też najpierw rozpoczęliśmy serię dwunastu badań, zanim doszliśmy do tego nauczania, które jest niczym innym jak syntezą tych dwunastu badań.


Po pierwsze, przeszliśmy przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich czasów, kiedy Jezus Chrystus mówił bezpośrednio lub pośrednio o Ojcu lub Jego Ojcu, nie zapominając o czasach, kiedy był oskarżony o nazywanie Boga Jego Ojcem. Po drugie, wyruszyliśmy w poszukiwaniu wszystkich czasów, kiedy Jezus Chrystus mówił o Bogu lub Jego Bogu. Po trzecie, szukaliśmy zawsze, gdy Apostołowie i inni uczniowie Jezusa Chrystusa mówili o Ojcu lub Bogu Ojcu, który różni się od Jezusa Chrystusa Syna Bożego.


Po czwarte, wyruszyliśmy w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których Apostołowie i inni Uczniowie uznali, że Jezus jest Synem Bożym. Po piąte, przeszukiwaliśmy Biblię przez cały czas, kiedy Jezus publicznie ogłosił, że jest "jednocześnie Bogiem Ojcem", i wszystkich czasów, w których Jezus publicznie ogłosił, że "jest jednocześnie Duchem Świętym".


Po szóste, szukaliśmy wszystkich fragmentów, w których Apostołowie i inni uczniowie oświadczyli, że Jezus Chrystus jest sam Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Po siódme, przeszliśmy przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których Bóg Ojciec uznał, że ma Syna i że ten Syn jest Jezusem Chrystusem, oraz wszystkich fragmentów, w których aniołowie uznali, że Jezus Chrystus jest Synem Boga.


Po ósme, szukaliśmy wszystkich fragmentów, w których szatan oświadczył, że Jezus sam jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Po dziewiąte, szukaliśmy wszystkich fragmentów, w których szatan uznał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.


Po dziesiąte, przeszukaliśmy wszystkie fragmenty, w których demony uznały, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Po jedenaste, poszliśmy w poszukiwaniu wszystkich czasów, kiedy Biblia mówi nam o "Prawicy Bożej"


Ta jedenasta próba była uzasadniona faktem, że demony w ciele, które utrzymują, że Jezus Chrystus nie ma Ojca i nie ma Boga, a z kolei Jezus Chrystus jest Jego własnym Ojcem i Bogiem, te demony utknęły i są zdezorientowani za każdym razem, kiedy czytają wersety, które mówią, że Jezus siedzi po prawicy Boga. Nie wiedząc, co jeszcze powiedzieć, aby usprawiedliwić swoje kłamstwa, starają się pokazać, że Bóg nie może mieć prawa. Aby nie wdawać się w próżne dyskusje z nimi, najlepszym rozwiązaniem dla nas było przeszukiwanie Biblii, aby zobaczyć, co Sam Bóg mówi na ten temat "Prawicy Bożej".


Dwunasty i wreszcie, zdecydowaliśmy się przejść przez Biblię i policzyć liczbę rozdziałów i wersetów w niej zawartych.


Raporty z tych dwunastu badań, które znajdziesz w rozdziale 3 tego nauczania, są podstawą tego badania-syntezy, które dzięki łasce Bożej, położy kres tej fałszywej debacie, raz na zawsze, i które nie pozostawi po sobie agentów Piekła najmniejszej możliwości gry na naiwności ignorantów i na niewiedzy tych wszystkich, którzy popełniają błąd nie czytając Biblii sami. Postanowiliśmy, że nauczanie to będzie kompletną nauką. Jak widzicie, jest to całkowicie cała Biblia, którą przeszukaliśmy w całości, w poszukiwaniu najmniejszego dowodu tej doktryny o demonach.


2.2- Apostazja


Cała ta proliferacja fałszywej doktryny, że żyjemy, jest przejawem apostazji. Szaleństwo i bluźnierstwo zajęły już miejsce prawdziwej doktryny Jezusa Chrystusa w kościołach. Apostazja, o którym wspomnieliśmy w poprzednich badaniach, z jednej strony powoduje wielkie zamieszanie w umysłach tych, którzy chcą wierzyć w Boga, aby nie wiedzieli, gdzie czcić Boga , kto naśladować lub jaką doktrynę zastosować w praktyce, a z drugiej strony, w potwierdzeniu proroctwa Malachiasza 3:18, które mówi: "Tedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy."


Celem tego wielkiego nieporządku stworzonego przez szatana i jego agentów w Kościele Bożym, jest odwrócenie wszystkich dzieci Bożych od prawdy, tak, że kończą się w Piekle, lub tak, że brakuje im uprowadzenia. Wiedzcie zatem, że to do was należy uczynienie wszystkiego, co w waszej mocy, aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę szatana i jego cielesnych demonów, które wypełniają dzisiejsze kościoły. Jak należy postępować? Biblię trzeba czytać samemu. Tak długo, jak robicie to, co robią katolicy, dopóki pozwalacie kapłanom i innym tak zwanym sługom Boga czytać Biblię za was, zawsze ulegacie ich jadowi.


2.3- Sekty szatańskie, które tworzą własną biblijną


Uciekajcie od wszystkich satanistycznych sekt, wielkich i małych, które stworzyły własną biblię. A jeśli nie masz wystarczająco dużo rozeznania, aby wiedzieć, czy kościół lub grupa, w której się znajdujesz jest sektą szatańską, oto element, który ci pomoże. Każda grupa, duża czy mała, która tworzy własną biblię pod pretekstem otrzymywania objawień od Boga, jest grupą satanistyczną. Tak, że to szatańska sekta, którą musisz wydostać się stamtąd, jeśli naprawdę zależy o swoim zbawieniu. Pamiętaj stanowczo, że Bóg nie będzie już prosił nikogo lub grupy o stworzenie nowej Biblii.


Każde tzw. objawienie rzekomo otrzymane od Boga z prośbą do człowieka lub grupy ludzi o "retusz Biblii", "przerobić Biblię", czy "zrewidować Biblię", bez względu na to, jakiego słowa używają, jest szatańskim objawieniem, manipulowanym z ze świata ciemności. Nigdy nie dajcie się zwieść ani pod wrażeniem tych rewelacji i ich tak zwanych licznych potwierdzeń. Bóg nie będzie już prosił człowieka lub grupę ludzi, aby stworzyli nową Biblię. Nie wpaść w uwodzenie czasów końcowych. Lucyfer wysłał swoich przerażających agentów na ziemię, aby zwerbowali jak najwięcej osób, aby wysłać ich do Piekła. Bądź bardzo ostrożny!


Powodem, który popycha te cielesne demony do tworzenia nowej Biblii jest ich niezdolność do usprawiedliwienia przez Biblię, fałszywą doktrynę, którą szatan poprosił ich o przekazanie. Innymi słowy, gdy nie są w stanie uzasadnić swoją fałszywą doktrynę przez Biblię Świętą, znajdują się zmuszony do zmiany Biblię i zrobić własną biblię. Wiedzieć, że żaden agent szatana, bez względu na to, jak sprytny i przebiegły, może uzasadnić swoją fałszywą doktrynę przy użyciu Biblię Świętą. To dlatego zawsze bardzo łatwo jest nam zamknąć na nie usta za każdym razem kiedy znajdziemy się przed nimi w dyskusji używającej Świętej Biblii, oraz respektując instrukcje jakie Pan dał nam w nauczaniu zatytułowanym "Warunki Wstępne do Studiowania Biblii", które znajduje się na stronie www.mcreveil.org, a ich fragment można znaleźć poniżej.


Pan mówi nam w Ewangelii Łukasza 21:15: "Albowiem ja wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani się sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi.". A w Tytusie 1:10-11 "Albowiem jest wiele rządowi niepoddanych, próżnomównych i zwodzicieli myśli, a najwięcej tych, którzy są z obrzezki, 11Którym trzeba usta zatkać; którzy całe domy podwracają, ucząc rzeczy niesłusznych dla zysku sprośnego."


2.4- Siedem Warunków Wstępnych


Jedynym sekretem na złapanie tych agentów szatana, których misją jest odwrócenie was od słowa Bożego, jest ta, którą dajemy wam poniżej. Jest to siedem warunków wstępnych, które należy im narzucić przed jakąkolwiek debatą lub przed jakąkolwiek dyskusją, kiedy wydaje się, że ta debata lub dyskusja może przynieść pewne owoce. Nigdy nie przyjmuj debat ani dyskusji z demonami, którzy zmienili biblię. A jeśli chcesz z nimi debatować, domagaj się, aby odłożyli na bok swoją fałszywą biblię i aby cierpieli z powodu używania prawdziwej Biblii podczas debaty.


Aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę synów zatracenia, zanim zaangażujesz się w jakiekolwiek studium biblijne, zanim podejmiesz jakąkolwiek dyskusję lub debatę na temat Biblii z kimkolwiek, musisz najpierw uzgodnić następujące siedem (7) warunków wstępnych:


1- Zgadzajcie się co do tego, że Biblia jest Słowem Bożym.


2- Zgadzajcie się z tym, że tylko Biblia jest Słowem Bożym, to znaczy żadna inna książka, żaden inny dokument, żaden inny rękopis, nawet komentarz w Biblii, nie reprezentuje Słowa Bożego.


3- Zgadzajcie się z tym, że Bóg jest jedynym autorem Biblii, to znaczy, że w Biblii nie ma ani słowa Piotra, ani Jana, ani Pawła.


4- Zgadzajcie się, że cała Biblia jest do nas skierowana, to znaczy, że w Biblii nie ma żadnego przesłania dla Koryntów, ani dla Efezów, itp.


5- Zgadzajcie się że prawdziwa Biblia pozostawiona do naszej dyspozycji przez Boga zawiera 66 ksiąg. Te 66 ksiąg musi mieć nazwy ksiąg Świętej Biblii, które znamy, i być sklasyfikowane w normalnej kolejności ksiąg przedstawionych w Piśmie Świętym.


6- Zgadzajcie się z faktem, że Biblia jest prawdziwa.


7- Zgadzajcie się, że to, co nie jest napisane, nie jest naszą troską.


Te siedem warunków musi absolutnie być szanowanym, jeśli nie chcesz, aby twoje studiowanie Biblii lub dzielenie się jedynie Proste rozpraszanie uwagi. I nie zapominajcie, że nie wolno wam nigdy wykraczać poza to, co jest napisane, zgodnie z przykazaniem Pana z 1Koryntów 4:6 "A te rzeczy, bracia! w podobieństwie obróciłem na się ... abyście się nauczyli z nas nad to, co napisane,."


Z raportów dwunastu wyszukiwanie, które przeprowadziliśmy, łatwiej będzie nam odpowiedzieć na zadane nam pytanie, a mianowicie: Czy Jezus Chrystus Równocześnie jest Bogiem Ojcem, synem i Duchem Świętym? Innymi słowy, czy Biblia jest fałszywa? Gdyby pytanie zostało zadane tak prosto, odpowiedź byłaby równie prosta.


Powodem, dla którego spędziliśmy więcej czasu niż oczekiwano w tym badaniu, było albo dlatego, że pytanie zostało zadane nieprawidłowo, albo dlatego, że źle je zrozumieliśmy. Ponieważ przedmiot, który studiujemy, jest właściwie tym przedmiotem: Czy Biblia jest fałszywa? Rozwiązanie tego problemu zajęłoby nam mniej czasu. Bądźmy więc czujni następnym razem.


Skoro tutaj rozmawiamy i niekończące się czat o osobie Pana Jezusa, dlaczego nie zapytać Go bezpośrednio o to pytanie? Dlaczego nie kwestionować samego Pana Jezusa, aby On mógł nam powiedzieć, kim naprawdę jest lub kim w ogóle nie jest?


2.5- Co Jezus Mówi o Sobie?


Jezus nigdy nie twierdził, że jest Bogiem Ojcem, nigdy nie podjął ryzyka zajęcia takiego stanowiska. Tym, którzy chcieli go usłyszeć, mówił wystarczająco dużo o swoim Ojcu i o misji, którą powierzył mu Jego Ojciec, co pokazaliśmy w Pierwszych Badaniach. Jezus mówił również wystarczająco dużo o swoim Bogu, przyznając, że ma Boga, któremu jest całkowicie poddany. To właśnie odkryjesz w drugim badaniu.


Jezus nigdy nie odważył się powiedzieć, że jest Duchem Świętym. Nigdy nie uczynił Swojej Osoby tak wielką tajemnicą. Powiedział każdemu, kto chciałby posłuchać, że jest Synem Bożym. Był wyraźnie odróżniony od Boga Ojca i Ducha Świętego, co potwierdzają poniższe fragmenty:


Mateusza 3:16-17 "A Jezus ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły Niebiosa, i widział Ducha Bożego, zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego na niego; 17A oto głos z Niebios mówiący: Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało."


Jana 12:27-28 "Terazci dusza moja zatrwożona jest; i cóż rzekę? Ojcze! zachowaj mię od tej godziny; alemci dlatego przyszedł na tę godzinę. 28Ojcze! uwielbij imię twoje. Przyszedł tedy głos z Nieba: Uwielbiłem i jeszcze uwielbię."


Jana 14:26 "Lecz pocieszyciel on, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, onci was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział."


Jana 15:26"A gdy przyjdzie on pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca przychodzi, on o mnie świadczyć będzie."


Dzieje Apostolskie 2:32-33 "Tegoć Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. 33Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie."


Dzieje Apostolskie 10:38 "Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkie opanowane od dyjabła; albowiem Bóg był z nim."


2.6- Demony, które wierzą, że znają Jezusa bardziej niż sam Jezus


Skąd bierze się to, że Jezus z własnych ust i w całej duszy i sumieniu mówi nam, czym On jest i że niektóre demony próbują Mu być sprzecznym? Czy to logiczne, że niektóre demony fizyczne znają Jezusa bardziej niż sam Jezus? Dlaczego musimy tracić czas na dyskusję o tożsamości osoby, skoro jest ona tam i może nam powiedzieć o sobie samym? Dlaczego musimy przejść przez niepotrzebne akrobacje, aby odkryć kogoś, kto nie ukrywa swojej tożsamości? Jezus nigdy nie ukrywał swojej tożsamości i nigdy nie kłamał o swojej tożsamości. Co zatem może usprawiedliwić debatę na temat Jego tożsamości?


Umiłowani, pamiętajcie, że misją demonów jest nie tylko walka z Bogiem, bluźnierstwo i być sprzecznym Bogu, ale także odwracanie Bożych Dzieci od prawdy, a w przeciwnym razie odwracanie uwagi od Bożych Dzieci. Więc uważaj, aby nie pozwolić tym demonom rozpraszać was, tych demonów, którzy wierzą, że znają Jezusa lepiej niż sam Jezus.


2.7- Biblia myli wszystkie kłamstwa


Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że Bóg nie zostawił demonom żadnej możliwości, aby za pomocą Biblii opowiedzieć kłamstwo w Jego imieniu. Biblia myli wszystkie kłamstwa i wyraźnie eksponuje agentów szatana. Dlatego masz setki fragmentów Biblii, które wyraźnie mówią ci, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a w Biblii nie znajdziesz żadnych fragmentów, które mówią ci, że Jezus Chrystus jest zarówno Bogiem Ojcem, jak i Duchem Świętym.


To jest po prostu żałosne. Zidentyfikowaliśmy w Biblii ponad tysiąc fragmentów, które mówią, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i nie znaleźliśmy ani jednego fragmentu, który mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem lub Duchem Świętym. Ani jednego. Uczyniliśmy Boga Ojcem, samego Jezusa Chrystusa, aniołów Bożych, Apostołów, proroków i innych sług Bożych w Biblii, diabła, a nawet demony w duchu przemawiają po kolei, co można sprawdzić czytając różne Wyszukiwanie, które przeprowadziliśmy. Żaden z nich nie powiedział, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Żaden z nich. Jednak wszyscy jasno powiedzieli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Czy to nie jest piękne? Allelujah!


Kto może rzucić wyzwanie Bogu pomyślnie? Kto może walczyć z Bogiem i go pokonać? Kto może zmylić Boga? Kto może odnieść sukces w zawstydzić Boga? Kto może ubiegać się o najmniejsze zwycięstwo nad Bogiem? Kto może być mądrzejszy od Boga? Kto może być równy Panu? Czyż nasz Bóg nie jest wspaniały? Czyż nasz Bóg nie jest Straszne? Allelujah!


Błogosław Boga, umiłowany, pobłogosław go z całego serca. Chwalcie Pana, chwalcie Go za Jego wielkość, za Jego miłość, za Jego moc i za Jego wierność. Na tym poziomie nie mogę powstrzymać się od śpiewania z radością tego wspaniałego chóru, który Pan włożył w moje serce podczas pisania tego nauczania. Ten refren mówi: Chwalcie Pana!


Chwalcie Pana!


Chwalcie Pana,
Chwalcie Go za Jego wielkość,
Żywy Bóg jest godny pochwały,
Od wieczności do wieczności.


Chwalcie Pana,
Chwalcie Go za Jego moc
Wszechmocny jest godny pochwały,
Od wieczności do wieczności.


Chwalcie Pana,
Chwalcie Go za Jego dobroć,
Książę Pokoju jest godny pochwały,
Od wieczności do wieczności.


Chwalcie Pana,
Chwalcie Go za Jego miłość,
Bóg miłości jest godny uwielbienia,
Od wieczności do wieczności.


Chwalcie Pana,
Chwalmy Go, bo On jest Bogiem,
Bóg bogów jest godny pochwały,
Od wieczności do wieczności.


Chwalcie Pana,
Chwalcie Go za Jego czyny,
Święty Święty Święty zasługuje na pochwałę,
Od wieczności do wieczności.


Chwalmy Pana,
Chwalmy Jego wierność,
Wierny Bóg jest godzien chwały,
Od wieczności do wieczności.


2.8- Niektóre wersety biblijne, które służą jako wsparcie dla demonów


Umiłowani, te nieliczne wersety, które te demony dają, aby wesprzeć swoje bluźnierstwo, znajdują się w studium zatytułowanym czy Jezus Chrystus jest Bogiem? które zrobiliśmy niedawno. Nie ma nic nowego. Nie mają jednego wersetu biblijnego, który mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, jak już się spodziewaliście. Z tego powodu uważam za bezużyteczne przedłużanie tego badania z tymi samymi wersetami biblijnymi, o których wspominaliśmy w niedawnym badaniu.


Niemniej jednak daję wam niektóre z biblijnych wersetów, które skomentowali, abyście odkryli sztukę wielkiej manipulacji tymi agentami Piekła.


2.9- Niektóre wersety biblijne komentowane przez demony


Oto kilka fragmentów, które te demony, pozbawione argumentów, wysuwają w celu uzasadnienia ich bluźnierstwa. Ponieważ konieczne jest sprawiać wrażenie, że ich szatańska doktryna ma biblijną podstawę, wyrwią oni niektóre wersety z kontekstu Biblii, aby wesprzeć ich szaleństwo. Przytaczają między innymi następujące fragmenty:


2.9.1- Werset biblijny skomentował Nr 1


Izajasz 9:6 lub 5, w zależności od wersji. "Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju."


Oto komentarz, który robią: "Jeśli przyznajemy, że syn, który się urodził (Jezus Chrystus) jest naszym doradcą, jest cudownym, jest Potężnym Bogiem, jest Księciem Pokoju, musimy przyznać, że jest on również Wiecznym Ojcem, jak stwierdzono w powyższym wersecie".


Umiłowani, to jest czysta i prosta dywagacja. Nigdy nie mówiliśmy, że Jezus Chrystus nie był wiecznym Ojcem. Nie pozwólmy więc, aby te demony wniosły nas do debaty, która nie istnieje. Zawsze wierzyliśmy i będziemy wierzyć do końca, że słowo Boże jest prawdą. Dlatego też nie tworzymy nowej Biblii. Wierzymy w prawdę o tym, co już istnieje.


Ponieważ wierzymy, że Biblia jest prawdziwa, wierzymy również, i naturalnie, że Jezus Chrystus jest wiecznym Ojcem. To, co mówimy, wspierać i bronić, jest jednak to, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem Ojcem. Nie pozwólmy demonom uciec przed prawdziwą debatą. Niech te demony dadzą nam tylko jeden werset biblijny, który mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem.


2.9.2- Werset biblijny skomentował Nr 2


Mateusza 28:19 "Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego."


Oto komentarz, który robią: "Widzimy przykazanie Pana (rozkaz) dla jego apostołów." Zgodnie z Dzieje Apostolskie 2:38 "Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego." widzimy faktyczne posłuszeństwo przykazaniu Pana, a nie recytację czy powtórzenie polecenia." Ponadto Jezus wydając polecenie powiedział "w imieniu", które jest w liczbie pojedynczej, wspólne dla Ojca, Syna i Ducha Świętego ". Tak mówią demony.


Umiłowani, jak widać, Lucyfer całkowicie pochłonął mózgi swoich agentów. Nic nie rozumieją i nie potrafią niczego zrozumieć. To naprawdę żałosne!


Zgodnie z ich własnymi słowami, w Mateusza 28:19 jest to przykazanie (polecenie), które Pan dał swoim apostołom. Ale według nich, Apostoł Piotr zdecydował się sprzeciwić rozkazowi Jezusa, nieposłuszeństwa Jezusowi lub naprawieniu błędów Jezusa, ponieważ Jezus myliłby się, używając wyrażenia "W imię Ojciec, Syn i Duch Święty."


Co jeszcze mogę ci powiedzieć? Co jeszcze mogę zademonstrować, abyście zrozumieli, że kiedy Jezus nazwał tych ludzi synem diabła, nie obrażał ich? Czy potrzebujesz jakiegokolwiek wysiłku, aby zrozumieć, że jeśli poświęcenie Jezusa nie może uratować tych ludzi, to nie jest to żadna demonstracja z naszej strony, nawet jeśli potężna i absolutnie przekonująca, że będzie w stanie je uratować ? Jeśli ci ludzie zgodzą się być zbawieni, kim ostatecznie będziecie w Piekle, umiłowani? Pan dla siebie samego wszystko sprawił, nawet i niezbożnika na dzień zły. Przypowieści Salomonowych 16:4


Ten punkt jest jednym z tych, używanych przez tych złych, aby usprawiedliwić to, co nazywają "chrztem w imię jezusa", potraktowaliśmy ten punkt szczegółowo w nauczaniu o chrzcie wody, pod tytułem "Formula Chrztu Wodnego", który można znaleźć na naszej stronie mcreveil.org. Czekając na lekturę tej nauki, nie zapominajmy, że kiedy demony te mówią o "chrzcie w imię jezusa", mówią o swoim jezusie, a nie o naszym Panu i Mistrzu Jezusie Chrystusie.


2.9.3- Werset biblijny skomentował Nr 3


Jana 14:16"A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki."


Oto komentarz, który robią: "Pan Jezus oświadcza, że będzie wiecznie ze swoimi uczniami poprzez przejście Mateusza 28:20 "Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata." Więc, Pocieszycielem, któremu obiecano, jest ten sam Jezus, to znaczy Duch Święty". To właśnie mówią demony.


Umiłowani, ci agenci szatana to wrodzone wyrafinowanie. Opanowali sztukę wyrafinowania. Mają uwodzenie we krwi. Ale nawet kiedy są zdemaskowani, zamiast naprawdę zdecydować się na skruchę, wolą przyjąć swój wstyd. To naprawdę zrobione!


Dokonują tej makabrycznej demonstracji z wieloma zaklęciami, a ci, którzy nie mają Ducha Bożego, niestety ulegają ich wielkim uwodzeniom. Pokazaliśmy wam w tym badaniu, że wszystkie argumenty tych demonów są całkowicie bezsensowne i pozbawione treści i mogą uwieść tylko tych, którzy nie czytają Biblii, i wszystkich tych, którzy mają przekręcone serca i skorumpowane umysły.


2.9.4- Werset biblijny skomentował Nr 4


Jana 10:30 "Ja i Ojciec jedno jesteśmy."


Oto komentarz, który robią: "To jest doskonała, całkowita i kompletne jedność." I kojarzą Kolosensów 2:9 z tym, co mówi: "Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie."


2.10- Doskonała jedność


Co często stwarza problemy dla ludzi o skorumpowanych sercach i umysłach, którzy łatwo przyjąć fałszywą doktrynę, że sam Jezus jest zarówno Bogiem Ojcem, jak i Duchem Świętym jest to, że nie rozumieją doskonałą jedność, która króluje między Bogiem Ojcem i Synem. Jednak ta jedność jest dobrze ugruntowana w Biblii, i nie jest ograniczona tylko do Boga Ojca i Syna. Dotyczy to nawet śmiertelników.Tak jest w przypadku mężczyzn i kobiet, gdy są małżeństwem, jak uczy nas Biblia w 1Mojżeszowa - Rodzaju 2:24; tak jest również w przypadku Dawida i Jonathana w Księdze 1Samuelowa 18; jest to również w przypadku pierwszych braci w Dzieje Apostolskie 4; jest to również to, co Pan objawia nam w Jana 17.


Jeśli więc doskonała jedność według demonów oznacza, że dla Jezusa i Jego Ojca, aby być jednym, musi to być ta sama osoba, a nie dwie lub więcej osób, muszą wyjaśnić nam następujące fragmenty:


1Mojżeszowa - Rodzaju 2:24"Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoję, a przyłączy się do żony swojej, i będą jednem ciałem." Jest to doskonała jedność mężczyzny i kobiety.


1Samuelowa 18:1; 3 "1I s1ało się, gdy przestał mówić do Saula, że dusza Jonatanowa spoiła się z duszą Dwidową, i umiłował go Jonatan, jako duszę swoję. 3A tak uczynił Jonatan z Dawidem przymierze, bo go miłował jak duszę swoję.". Jest to doskonała jedność między dwoma przyjaciółmi.


Jana 17:11; 18; 21-23 "11 A nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj je w imieniu twojem, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my. ... 18Jakoś ty mię posłał na świat, tak i ja posyłam je na świat. ... 21Aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś ty mię posłał. 22A ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy; 23Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mię posłał, a iżeś je umiłował, jakoś i mię umiłował."


Jest to wyraźny przykład doskonałej jedności Boga Ojca i Chrystusa, Chrystusa i uczniów, Boga Ojca, Chrystusa i uczniów, Uczniów między sobą.


Efezów 5:31-32 "Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i przyłączy się do żony swojej, i będą dwoje jednem ciałem. 32Tajemnica to wielka jest; lecz ja mówię o Chrystusie i o kościele."


Jest to naprawdę doskonała jedność między mężczyzną i kobietą oraz między Chrystusem a Kościołem.


Efezów 4, 1-3; 11-15 "Proszę was tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którem jesteście powołani; 2Ze wszelaką pokorą i cichością, i z nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości, 3Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. ... 11I tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangielisty, drugie też pasterze i nauczyciele. 12Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego; 13A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, 14Abyśmy więcej nie byli dziećmi, chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. 15Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy w onego we wszystkiem, który jest głową, to jest w Chrystusa."


Jest to doskonała jedność uczniów, czyli doskonała jedność członków Ciała Chrystusa, którym jest Kościół Jezusa Chrystusa.


Jako Kościół Bóg powołał nas wszystkich do jedności i do doskonałej jedności. Dlatego pobłogosławił Kościół apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczyciele, aby Kościół mógł osiągnąć doskonałą jedność. Dziełem Ducha Świętego i prawdziwych Sług Bożych jest przewodzenie Kościołowi Chrystusowemu, czyli prawdziwym Dzieciom Bożym, aby stać się jednym, tak jak Chrystus i Jego Ojciec są jednym.


Dzieje Apostolskie 4:32 "A onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna, a żaden z majętności swoich nie zwał nic swojem własnem, ale mieli wszystkie rzeczy spólne."


Jest to doskonała jedność między uczniami Chrystusa


Umiłowany, właśnie przedstawiłem wam kilka innych przypadków doskonałej jedności w Biblii. Gdybyśmy trzymali się elukubracji tych synów diabła, Chrystus i Uczniowie byliby jedną i tą samą osobą, mężczyzna i kobieta, kiedy są małżeństwem, będzie jedną i tą samą osobą, Uczniowie Chrystusa między sobą będzie jedną i tą samą osobą, a nawet Bóg Ojciec i my, Uczniowie Jezusa Chrystusa, bylibyśmy jedną i tą samą osobą. Oto jak demony są gotowi pójść ze swoimi fałszywymi naukami, ponieważ są one absolutnie chcą sprzeciwiać się Bogu.


Ponieważ doskonała jedność według demonów oznacza, że aby Jezus i Jego Ojciec byli jednym, muszą być tą samą osobą, a nie dwiema lub więcej osobami, rozumiesz, że według tych demonów Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i cały Kościół są jedną i tą samą osobą. Według tych demonów, Jezus Chrystus jest więc Bogiem Ojcem, a my, uczniowie Jezusa, sami jesteśmy Jezusem Chrystusem, a z kolei my sami jesteśmy Bogiem Ojcem. Gdyby doktryna tych demonów była prawdziwa, Dawid i Jonatan byliby jedną i tą samą osobą. Jest to tak zwana tajemnica, którą niektóre fizyczne demony uważają za jedyne, które mogą ją rozwikłać.


2.11- Objawienia


Już ostrzegałem was o tych ludziach, którzy za każdym razem mówią tylko o objawieniach. Powinieneś wiedzieć, że są to czarownice. To właśnie dlatego, że nie mogą poprzeć swoich bluźnierstw Biblią, są zmuszeni powiedzieć ludziom, że to właśnie przez objawienia otrzymali swoje kłamstwa. Wiedzcie, że takie objawienia nie mogą pochodzić od naszego Boga i Ojca Jezusa Chrystusa. Żadne objawienie od Pana nie może być sprzeczne z Biblią. Uznajemy, że nasz Bóg jest Bogiem objawień i uznajemy, że nasz Bóg regularnie udziela nam objawień. Ale żadne z tych objawień nie będzie sprzeczne z Bogiem, żadne objawienie nie znajdzie Boga kłamliwego. Wszystkie te objawienia muszą być uzasadnione przez Biblię.


2.12- "Jest to tajemnica, którą Bóg nam objawił".


Oto ostatnia ostoja demonów. Za każdym razem, gdy czują się opanowany przez prawdę i kończą swoje śmieszne argumenty, mówią, że ich doktryna jest rzeczywiście tajemnicą, że Bóg właśnie objawił im, i dlatego nie znajdziesz go w Biblii. Oto co to znaczy: Bóg zachował w tajemnicy tajemnicę od stworzenia i postanowił nie ujawniać jej ani swoim prorokom Starego Przymierza, ani Jego Apostołom i uczniom Nowego Przymierza, albo do Jego innych Sług, którzy służyli Mu przez prawie 2000 lat w historii Kościoła, a nawet wszystkim Jego prawdziwym Dzieciom, które teraz służą Mu z zapałem i zaangażowaniem.


Bóg uznałby za słuszne ujawnienie tej tajemnicy tylko niewielkiej grupie demonów w ciele. Ukryłby tajemnicę przez ponad 6000 lat, tylko po to, by ujawnić ją niewielkiej grupie żmij, którzy jako jedyni mieliby przywilej wejścia do Nieba. I co jest nadal bardzo dziwne w tym argumencie demonów jest to, że tylko dla nich ta tajemnica była zarezerwowana. Nikt inny nie może mieć dostępu do tej tajemnicy, ponieważ jest ona napisana nigdzie indziej i nigdy więcej nie będzie napisana, ponieważ Bóg nie będzie już pisał nowej Biblii. Bóg tak mówił, położył prawdziwą pułapkę na wszystkich sługach starego przymierza z Nowego Testamentu i wszystkich tych, którzy wierzą w niego przez Ewangelię pierwszych Apostołów.


Zrozumcie zatem bardzo dobrze, że zgodnie z doktryną tych demonów wszyscy apostołowie Jezusa Chrystusa są w Piekle, wszyscy, którzy poszli za nimi, są w Piekle, a my wszyscy, którzy wierzymy w ich ewangelię, pójdziemy do Piekła , ponieważ kontynuujemy nauczać tego, co jest napisane, zamiast nauczać tajemnic, które nie są nigdzie zapisane, i które nigdy nie zostaną zapisane. Wszyscy pójdziemy do ukochanego Piekła, ponieważ wierzymy, wspieramy i nauczamy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym według Biblii, podczas gdy w rzeczywistości byłby On według doktryny demonów, Boga Ojca i Ducha Świętego.


Gdyby ta tak zwana tajemnica była naprawdę tajemnicą ukrytą od czasu stworzenia i zarezerwowaną tylko dla tych wszystkich, którzy będą na ziemi pod koniec czasu, nadal byśmy ją rozumieli. Ale nawet ci, którzy żyją dziś na ziemi, niestety nie mają dostępu do tej tajemnicy. Nie jest nigdzie napisane. Jest to zatem tajemnica, której objawienie nie zależy ani od sojuszy, ani od czasów, ani od pokoleń. Jest to po prostu wyłączność, którą Bóg zarezerwowałby dla kilku synów złego, dla kilku przerażających fizycznych demonów. Allelujah!


2.13- węże te uważają się za jedynych, którym Syn postanowił objawić wszystko.


Oto werset tych demonów używać do wspierania ich bluźnierstwo i udawanie: Mateusza 11:27 "Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić." I oto jak te demony wyjaśniają ten biblijny werset:


Mówią, że nikt nie zna Syna, z wyjątkiem Ojca, ani nikt nie zna Ojca, z wyjątkiem Syna i tego, któremu Syn chce Go objawić. Oznacza to, według nich, że ich doktryna nie znajduje się nigdzie w Biblii i że doktryna ta może być podtrzymywana tylko przez tych, którym Syn chce ją objawić. I do nich, syn był gotów ujawnić ukrytą tajemnicę między ojcem i synem, podczas gdy do nas syn nie chciał to ujawnić. Dlatego nie rozumiemy.


Zgodnie z doktryną tych demonów, Niebo byłoby tak małe, że Syn jest zobowiązany do ukrycia prawdy przed wszystkimi, łącznie ze Swoimi Prorokami i Apostołami, aby nie było korków czy rozwiązłości w Niebie, jeśli niektórzy innym ludziom oprócz tych demonów udało się tam wejść. Bóg, który wie, że ma tylko kilka miejsc w Niebie, aby przyjąć ludzi, wybrałby, według demonów, na poważnie nieprzejrzystą politykę selekcji. Musiał znaleźć dziwny sposób, aby trzymać wszystkich z dala, w tym Jego najwierniejszych Służebnic - Proroków i Apostołów. W Niebie byłoby tylko kilka miejsc zarezerwowanych dla tej małej grupy węży.


To jest po prostu straszne, umiłowany. Oto, jak daleko zaszło uwodzenie. Niestety, masz wielu ludzi, którzy wierzą w tego rodzaju idiotyzm. Naprawdę trzeba sprzedać swoją duszę szatanowi, aby wierzyć, że to, co jest napisane czarno-biały w Biblii, jest fałszywe, a co to to, że nigdzie nie jest napisane, jest prawdą. Żaden z tych złych facetów nie będzie miał żadnych wymówek. Niech to będą te demony, które przekazują tę szatańskią doktrynę, lub te, które w niej wierzą. Nie trzeba wielkiego rozeznania, aby wykryć tego rodzaju bluźnierstwo.


2.14- Zapytaj demony tylko jeden werset


Oto kochani, jeszcze jeden dowód na to, że słowo Boże jest prawdą, i są ludzie, których po prostu nie można wyciągnąć z Piekła. Najprostszą rzeczą na świecie do zrobienia jest zapytanie tych rzekomo oświeconych ludzi, którzy rzekomo chcą nas uratować. Prosimy ich tylko o jeden jasny werset, który wspiera ich doktrynę. Nie chcemy dwóch wersetów biblijnych. Chcemy tylko jednego biblijnego wersetu. Jeden werset, który mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Najprostszą rzeczą dla każdego prawdziwego chrześcijanina lub dla jakiegokolwiek nauczyciela biblijnego, o którym wszyscy twierdzą, jest podanie przynajmniej jednego wersetu, który popiera ich doktrynę.


Jedyną rzeczą, którą będziesz czynił od tej chwili z demonami, którzy powiedzą ci, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, jest poprosić ich o werset, który to mówi. Ponieważ już wiesz, że Jezus Chrystus jest Synem, poproś ich o jeden werset, który mówi: "Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem", "Jezus Chrystus jest Duchem Świętym". Jeśli nie dają ci takiego wersetu, odpychają te demony i dać im formalny zakaz mówienia ponownie o ich bogu obok ciebie.


Nie akceptuj, że cytują ci werset z księgi Izajasz 9:5 lub 6 według wersji, które mówią: "Bo dziecko urodziło się dla nas, ... nazwiemy go ... Ojciec Przedwieczny, Książę Pokoju". Ten werset mówi raczej, że Jezus Chrystus jest wiecznym Ojcem. Ale on nie mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem. Pamiętajcie jeszcze raz, że nigdy nie mówiliśmy, że Jezus nie był wiecznym Ojcem. Jezus jest wiecznym Ojcem, Biblia mówi to jasno, a my akceptujemy i zatwierdzamy to. Ale Jezus Chrystus nie jest Bogiem Ojcem, a On nie jest Duchem Świętym. Jeśli te demony chcą nas zaprzeczać, tylko dają nam jeden werset, który jasno stwierdza, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


Ale chociaż nie są w stanie wyprodukować tego jednego wersetu, o który ich prosimy, mnożą fałszywe argumenty, aby zmylić tych, którzy wpadli w pułapkę słuchania ich.


2.15- Argumenty tych demonów


Podaję ci kilka argumentów, które te węże dają, by wesprzeć ich szaleństwo:


2.15.1- Pierwszy argument


"Istnienie Syna (Syna w myśli Bożej). Pamiętajmy najpierw, że mówi się to w Liście do Rzymian 4:17 "Jako napisano: Ojcem wielu narodów wystawiłem cię przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłe i który przywołuje te rzeczy, których nie masz, i jakoby były." To jest pierwszy argument demonów


Po przeczytaniu tego argumentu nie zrozumiałem sztuczki szatana, która była tam ukryta. Spędziłem kilka minut medytując nad tym, próbując zrozumieć, w jaki sposób ten werset może służyć sprawie tych demonów i nie znalazłem odpowiedzi. Szukałem związku, jaki mógłby istnieć między tym wersetem z Listu do Rzymian 4:17 a studium, które prowadziliśmy, i nic nie znalazłem. Nie znalazłszy niczego, zwróciłem się do wszystkich innych dzieci Bożych, które zaangażowałem w badania, które doprowadziły do tej syntezy, aby pomogły mi zrozumieć, w jaki sposób ten werset odpowiedział na nasze pytanie. Oni również nie widzieli znaczenia tego argumentu.


Chociaż nikt z nas nie znalazł niczego nienormalnego w tym wersecie cytowanym przez demony, byłem przekonany, że pod skałą znajduje się węgorz. Mając niewielką wiedzę o szatanie i jego agentach, wiedziałem, że użycie tego wersetu z Rzymian 4:17 przez te demony nie było trywialne. Czyniąc to, poprosiłem braci, aby nadal medytowali nad tym wersetem w modlitwie, aby tajemnica tych demonów mogła zostać nam objawiona. Byłem wtedy zmuszony modlić się, aby poprosić Pana, aby objawił mi, co ten werset ukrywa.


Następnego dnia, kiedy rozważałem to studium i ponownie czytałem tę naukę, to właśnie tam Pan objawił mi przebiegłość tych synów złego ducha ukrytą za ich użyciem Rzymian 4:17. Natychmiast więc zadzwoniłem do braci, do których się zwróciłem, prosząc ich, aby przestali cierpieć. Powiedziałem im, że Pan objawił mi wielką przebiegłość tych demonów.


Oto, co właśnie ukrywa ten argument tych agentów Piekła: Ponieważ wiedzą, że nigdy nie znajdą w Swiętej Biblii ani jednego wersetu lub fragmentu, który usprawiedliwiłby ich kłamstwo i bluźnierstwo, chcą znaleźć w tym wersecie temat, który oskarża Boga i uważa Go za niewiarygodnego. Dlatego część, którą podkreślili w wersecie, jest tą, która wydaje się być ich kartą Jokera, to znaczy ostatecznym bastionem, za którym mogą się ukryć, aby nie przyznać się do porażki.


Oto część podkreślona w wersecie: "... i który przywołuje te rzeczy, których nie masz, i jakoby były. W rzeczywistości chcą oskarżyć Boga o kłamstwo i niespójność. Chcą pokazać, że Bóg zaprzecza sam sobie. Oto podstęp demonów ukryty za użyciem tego wersetu w tym kontekście. Przypominają nam, że Bóg powołuje rzeczy, które nie są takie, jak gdyby były, w ten sposób mówią nam,że Bóg jest dzieckiem, które mówi rzeczy, które nie mają sensu, a nawet opowiada historie, które nie istnieją.


Konkludując, według tych demonów, nie wolno nam wpaść w pułapkę wierzenia bez rozeznania we wszystko, co mówi Bóg, ponieważ wymyśla On w swoich fantazjach rzeczy, które prawie nie istnieją. Musimy zawsze wiedzieć, że Bóg czasami traci rozum i wypuszcza ze swoich ust kilka niekontrolowanych słów. Przez to wszystko, te demony mówią nam, że Jezus mówi o swoim Ojcu tak, jakby nim był, podczas gdy nim nie jest. Jezus zatem nazywa rzeczy, których nie ma, tak jakby nimi były, mówi o Swoim Ojcu i Swoim Bogu tak, jakby nim był, podczas gdy nim nie jest.


Oto cała sztuczka demonów, zdemaskowana i zdemaskowana. To właśnie kryje się za ich użyciem Rzymian 4:17. Oto, jak daleko węże mogą się posunąć, aby sprowokować Boży gniew. Do tego właśnie zdolne są te wątki zatracenia. I tak długo, jak nie masz wystarczającego rozeznania, możesz łatwo wpaść w ich pułapkę.


Dla tych agentów Piekła, ilekroć mówią ci coś, czego nie możesz znaleźć nigdzie w Biblii, po prostu wiedz, że ta rzecz jest jedną z rzeczy, o których Bóg zapomniałby powiedzieć. Ilekroć coś jest wyraźnie napisane w Biblii, ale nie chcą tego zaakceptować, musisz zrozumieć, że ta rzecz jest częścią rzeczy, które Bóg powołał tak, jakby były, kiedy nie są. I za każdym razem, gdy wygłaszają niespójne oświadczenie, po prostu wiedz, że to Bóg jest niespójny. Alleluja!


Tak daleko synowie diabła popychają bluźnierstwo. Tak, z wielką łatwością i łatwością te węże obrażają Boga i wzbudzają Jego gniew. Ci, którzy podążają za nimi, którzy je aprobują lub którzy łączą się z nimi, otwarcie lub w tajemnicy, muszą wiedzieć, co ich czeka w nadchodzących dniach. Żaden z nich nie uniknie wielkiego gniewu Bożego i żaden z nich nie będzie w stanie uciec przed Bożą furią i sądem.


Kontynuujmy analizę tego pierwszego argumentu. Jest jeszcze jeden element w ich uwagach, który stanowi dla nas wyzwanie. Ci synowie złego opowiadają nam o Istnieniu Syna w Myśli Bożej. Najwyraźniej demony te mają nawet zdolność czytania w umyśle Boga. To, czego Bóg nie powiedział, ale po prostu "pomyślał", te demony miały okazję poznać. Dlatego mogą nam "objawić" istnienie Syna w Bożej Myśli. Wtedy rozumiesz, że tak naprawdę nie są to byle kim, żeby zapożyczyć ten znajomy język. Są mądrzejsi i mądrzejsi od Boga.


2.15.2- Drugi argument


Oto kolejny fragment biblijny ich argumentów: "Żydów 6:13 (Jeśli Jezus jako Syn jest Bogiem Starego Testamentu, Pan, dlaczego nie przysięgał w imię swego Ojca, który jest większy od Niego, według Jana 14:28???)"


Teraz pozwólcie, że pokażę Wam, jak śmiałe są te demony. Żydów 6:13 mówi: "Albowiem Bóg obietnicę czyniąc Abrahamowi, gdy nie miał przez kogo większego przysiąc, przysiągł przez siebie samego." I tak mówi Jana 14:28"Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę, i zaś przyjdę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, żem rzekł: Idę do Ojca; bo Ojciec mój większy jest niż ja."


Zwróć uwagę na reakcję tych czarownic. Konfrontują one dwa wersety, a są to pytania jakie zadają Bogu który jest jedynym autorem tych dwóch wersetów. "Jezu, jeśli twój ojciec naprawdę istnieje, i jeśli on jest naprawdę większy od ciebie, jak twierdzisz i jak wydaje się twierdzić w Jana 14:28, dlaczego nie przysięgałeś na niego według Żydów 6:13? Czy nie widzisz, Jezu, że jesteś w sprzeczności z samym sobą? Czy nie widzisz, że jesteś naprawdę niespójny i niespójny w swoich słowach? Czy nie mamy racji mówiąc do tego, kto chce nas usłyszeć, że nie masz ojca? Jeśli możesz być tak niespójny, jak można oczekiwać od nas, aby wziąć swoje słowa poważnie ponownie? Chociaż wielokrotnie powtarzałeś, że masz ojca, mamy dobry powód, aby w to wątpić".


Oto umiłowani, niektóre pytania, że te demony, które są z pewnością większe i silniejsze od Boga, zadają Panu. Kiedy usłyszysz je zadając takie pytania, nie myślcie, że zadają nam takie pytania. Nie jesteśmy ich celem, ponieważ wiedzą bardzo dobrze, że nie napisaliśmy wersetu z Żydów 6:13, Jana 14:28, ani żadnego innego wersetu z Biblii. Dlatego też do Boga zadają oni swoje pytania. I biada Bogu, jeśli On nie odpowie im. Duch, który mówi w nich jest tym samym duchem, który mówił w ich kolegów demonów w Mateusza 27:40. "... Ty, co rozwalasz kościół, a w trzech dniach budujesz go, ratuj samego siebie; jeźliś jest Syn Boży, zstąp z krzyża."


Wszystko, co musimy zrobić na naszym poziomie, to zwrócić ich z powrotem do Boga, aby mogli zadawać swoje pytania bezpośrednio Bogu, bez konieczności przechodzenia przez nas. Nie jesteśmy kolekcjonerami pytań do Boga. Bóg nie dał nam misji zbierania dla Niego pytań, które demony muszą prosić Go. A demony po ich stronie nie płacą nam za taką usługę. Poproś ich, aby poszli i zadawali Ich pytania bezpośrednio do kogo mają prawo.


Drogie demony, idź zadawaj swoje pytania bezpośrednio do Boga. Ponieważ jesteś większy od Niego, ponieważ jesteś silniejszy od Niego, ponieważ byłeś tam w dniu, w którym On stworzył Niebiosa i ziemię, a ponieważ być może nawet pomógłeś Mu stworzyć wszystko to, co On stworzył, On z pewnością musi być zobowiązany do odpowiedzi. Czy Bóg może zrobić inaczej?


Umiłowany, ten duch, który kryje się za tym afrontem Boga, jest tym samym duchem, który pewnego dnia, po przeczytaniu fragmentu Dzieje Apostolskie 7:55-56, który mówi: "A on będąc pełen Ducha Świętego, patrząc pilnie w Niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł: Oto widzę Niebiosa otworzone i Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej", zapytał nas z grobowym i kpiącym tonem, jak Bóg może mieć prawicy.


"Bóg z prawicy" - wykrzyknął. "Jak śmiesz mówić takie rzeczy?" - dodał., Niestety jest to zawsze do nas, biednych dzieci Bożych, że te demony przyjść do zadawania pytań przeznaczonych dla Boga. Czy jesteśmy Bogiem? Czy jesteśmy w stanie zająć miejsce Boga, by odpowiedzieć na takie pytania?


Takie oto pytania, które te demony zadają Boga. Dla nich Bóg jest tak nieświadomy, że mówi rzeczy, które nie mają sensu. "Jak Bóg, który uważany był za mądry, może powiedzieć coś tak głupiego. Jak Twój Bóg może powiedzieć, że ma prawicy? I niestety, ty też wierzysz w tego rodzaju nonsensy. Nawet jeśli twój Bóg żartuje od czasu do czasu i mówi o ogromach, powinieneś przynajmniej być w stanie sprowadzić go z powrotem do swoich zmysłów". To jest Rada, którą te węże dają nam.


Ale pamiętajcie jednak, że za tymi bezwstydnymi pytaniami kryje się ważny element, który ci synowie zatracenia proszą Boga. Będąc całkowicie niepewna, całkowicie bezradny, rozpaczliwie poszukują prawdziwych fragmentów biblijnych, aby wesprzeć ich bluźnierstwo, ale nie znaleźliśmy żadnych, a oni nie będą mieć wersetów. Jest to kolejny dowód wielkości Boga. Bóg przewyższa demony, nawet jeśli te ostatnie nigdy nie lubią tego przyznać.


2.15.3- Trzeci argument


Oto wniosek, że te demony robią: "Wyrażenie syn jest wynikiem spłodzenia, czyli kogoś, kto ma początek, ale nie możemy mówić o "wiecznym Synu", ponieważ syn ma początek, ale wieczność nie ma początku ani końca".


Jak widać, te demony są znacznie mądrzejsze i mądrzejsze od Boga i chcą to pokazać. Pamiętaj, że demony wiedzą, że nie mają nic więcej do stracenia. Dlatego swobodnie wyśmiewają Boga, dlatego nie boją się stawić czoła Bogu i Mu zaprzeczają.


Powiedziałem już wam, że demony są w stanie wojny z Bogiem i mają tylko jedną misję, polegającą na zdeterminowanej walce z Bogiem, zaprzeczaniu Mu i próbie zawstydzenia Go. Pozwolę sobie przedstawić państwu kolejny dowód na to. Sam Bóg mówi ci:


Psalmów 2:7 "Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś spłodził."


Żydów 1:5 "Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem?"


Żydów 5:4-5 "A nikt sobie tej czci nie bierze, tylko ten, który bywa powołany od Boga jako i Aaron. 5Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój jesteś ty, jam cię dziś spłodził."


1Jana 5:1 "Wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził; a wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony."


Dzieje Apostolskie 13:32-33"… Bóg wypełnił nam, dziatkom ich, wzbudziwszy Jezusa. 33Jako też w Psalmie wtórym napisane jest: Syn mój jesteś ty, jam ciebie dziś spłodził."


Objawienie Jana 3:14"A Aniołowi zboru Laodyceńskiego napisz: To mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:"


Z tych wersetów, które właśnie przeczytałeś, sam Bóg mówi ci, że Jezus Chrystus jest Jego Synem, którego spłodził. Demony drwią z niego i pytają Boga, jak można spłodzić wiecznego syna. Uważają Boga za tak nieświadomego i tak niespójnego w Jego słowach. Z jednej strony Bóg mówi, że jego syn jest wieczny, z drugiej mówi, że spłodził tego syna. Jaka niespójność! Co za bałagan! To są słowa antychrystów.


To, co zawsze buntuje nas w tych demonach, to ich wielka niegodziwość. Ponieważ wiedzą, że są zagubieni, dokładają wszelkich starań, by stracić innych. Ustawiają pułapki dla naiwnych, aby ich uwieść i zdobyć ich za pomocą fałszywych doktryn. Odwracają ludzi od doktryny Pana każdego dnia dobrowolnie i świadomie. Udają, że są naiwni, grają niewinnych ludzi, i odnieść sukces przez ich fałszywe nauczanie w odwróceniu wielu z tych, którzy chcą naśladować Pana w prawdzie.


Ale ta Nauczanie, której właśnie udzieliliśmy, położy kres sprytowi tych demonów, raz na zawsze. Nauczanie jest teraz tak jasne, że są tylko inne demony, aby podążać za tymi wężami. Żadne prawdziwe dziecko Boże, po całej tej demonstracji, że właśnie uczyniliśmy w imię Jezusa Chrystusa jedynym Synem Ojca, nie może kiedykolwiek ponownie wpaść w pułapkę tych agentów Piekła. Tylko ich koledzy demony będą mogli podążać za nimi od tego momentu. Niech Pan będzie chwalony!


2.15.4- Czwarty argument


Oto jeszcze jeden argument z tych demonów. Mówią, że "Jezus Chrystus mówił o Ojcu w przypowieści". W tym względzie, cytują wersety Jana 16:25-27. Przeczytajmy ten werset:


Jana 16:25-27 "Tomci wam przez przypowieść mówił; ale idzie godzina, gdy już dalej nie przez przypowieści mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu moim oznajmię wam. 26W on dzień w imieniu mojem prosić będziecie; a nie mówię wam: Iż ja będę Ojca prosił za wami; 27Albowiem sam Ojciec miłuje was, żeście wy mię umiłowali i uwierzyliście, żem ja od Boga przyszedł."


To jest fragment, w którym demony chcą się trzymać, aby usprawiedliwić, dlaczego nie mają wersetu popierającego ich bluźnierstwo. Oni chcą insynuować, że jeśli Jezus nigdy nie powiedział, że jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, to dlatego, że mówił w przypowieści.


Umiłowani, ci ludzie są w całkowitym zamieszaniu. Zbadajmy to słowo Jezusa w wersecie 25, a reakcja uczniów w wersecie 29: "Rzekli mu uczniowie jego: Oto teraz jawnie mówisz, a żadnej przypowieści nie powiadasz."


Po pierwsze: sami uczniowie pozwalają nam zrozumieć, że język paraboliczny, o którym mówi Jezus w wersecie 25, nie odnosił się do tego, co Jezus właśnie im powiedział. Pan przemówił do nich otwarcie i zrozumieli, co im Pan powiedział. Uczniowie nigdy nie mieli najmniejszych wątpliwości co do osoby Ojca Jezusa.


Po drugie: Wiemy, że nawet kiedy Pan mówił w przypowieściach, to właśnie wtedy zwracał się do tłumu. Ale ze Swymi uczniami, mówił swobodnie, jak potwierdzają poniższe wersety, które również dowodzą, że ten inny argument demonów nie ma miejsca.


Mateusza 13:10-11 "Tedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczegoż im w podobieństwach mówisz? 11A on odpowiadając, rzekł im: Wam dano wiedzieć tajemnicę królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano."


Marka 4:10-11 "A gdy sam tylko był, pytali go ci, co przy nim byli ze dwunastoma, o to podobieństwo. 11A on im odpowiedział: Wam dano wiedzieć tajemnicę królestwa Bożego; ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w podobieństwach."


Marka 4:33-34 "I przez wiele takich podobieństw mówił do nich słowo, tak jako słuchać mogli. 34A bez podobieństwa nie mówił do nich; wszakże uczniom swym wszystko z osobna wykładał."


Po trzecie: Jeśli według tych demonów Jezus "mówił o Ojcu w przypowieści", to nie mówił o sobie w przypowieści. Mówiąc o Nim, On wyraźnie powiedział, że był Synem Bożym. I mówiąc, nie użył żadnej przypowieści, ani przed swoimi uczniami, ani przed tymi, którzy Go o to pytali. Oznacza to, że jeśli te demony nie chcą wierzyć w Ojca Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus mówił o Nim raczej w przypowieści, powinni przynajmniej wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, ponieważ Jezus nigdy nie użył przypowieści, aby to powiedzieć.


Po czwarte: Spróbujmy zatwierdzić te demony na kilka minut. Przypuśćmy, że Jezus Chrystus mówił o Ojcu w przypowieści i dlatego nigdy nie powiedziałby, że sam był Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


Zadajmy tym synom diabła to proste pytanie. Jeśli Jezus mówił o Ojcu w przypowieści, jak apostołowie i inni uczniowie mówili o Ojcu? Czy Apostołowie i inni uczniowie również mówili o Ojcu w przypowieściach? Czytając w Nowym Testamencie, widzicie, jak to uczyniliśmy w naszych badaniach na ten temat, że Apostołowie i inni Uczniowie mówili o Ojcu Jezusa Chrystusa ponad pięćset razy. Oni też byli za każdym razem, mówiąc w przypowieściach, według tych demonów. Jakże żałosne to jest!


Po piąte: Nie tylko Jezus mówił o Ojcu. Bóg Ojciec mówił o swoim Synu, nie używając przypowieści. Aniołowie Boży uznali, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, nie używając przypowieści. Szatan sam uznał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, bez użycia przypowieści. Demony, które drżały przed Jezusem, wszystkie uznały, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, bez używania przypowieści. Żadna z tych osób wymienionych powyżej nie pomylić Jezusa z Bogiem Ojcem lub Duchem Świętym. Jednak nie używali przypowieści.


Wtedy rozumiecie, że nawet jeśli moglibyśmy naśladować te demony i powiedzieć, że Jezus mówił o Ojcu w przypowieści, to dlatego, że wciąż byśmy utknęli, ponieważ to nie tylko Jezus mówił o Ojcu.


2.15.5- Piąty argument


Demony te mówią wam również o dwoistej naturze Jezusa Chrystusa, który był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, i w tym odnajdują tajemnicę, która byłaby u źródeł ich bluźnierstwa. W jaki sposób Jezus Chrystus w pełni Ojciec i Syn byliby tajemnicą? To, co te demony zdają się chcieć otoczyć tajemnicą, nie jest wcale tajemnicą. Jezus Chrystus jest naszym niebiańskim Ojcem, ale On jest Synem Bożym. Pan wyraźnie objawił to w swoim słowie. Opuścił swój tron, aby przyjść jako człowiek na tym świecie, aby nas zbawić. Czy jest to tak skomplikowane do zrozumienia?


Pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma nonsensami, które ci ludzie szerzą. Mówią ci, że jako Syn Człowieczy Jezus Chrystus był prorokiem, cytując Powtórzonego Prawa 18:15, Najwyższy Kapłan jak my, cytując Żydów 2:17, prawnik, model, siedząc po prawicy Boga jako Syn Boga ... Po zaprzeczył prawicy Boga przez zaciekle argumentując, że Bóg nie może mieć prawicy, oni znaleźć się wbrew ich woli, zmuszeni do uznania, że Bóg ma prawicy, i że Jezus jako Syn Boży siedzi po prawicy Boga.


Co za sprzeczność! Szkoda, że nawet wstyd jest niezdolny do uzyskania tych ludzi do nawrócenia. W obliczu tak głupich i dziecinnych sprzeczności, a także wobec tych jaskrawych niespokojności, ci ludzie po prostu musieli pokutować i przyznać się do porażki. Ale niestety! Są uparte i ciemne. Musimy je zrozumieć. Jeśli pokutują, kto będzie w Piekle? Ponieważ w Piekle muszą być ludzie.


2.15.6- Szósty argument


Ponieważ ci ludzie wierzą, że są tak mądrzy, tutaj jest rozumowanie emitują, próbować zaprzeczać nam i mylić nas:"Powiedzieć, że "Jezus Chrystus jest Ojcem implikuje nieistnienie Ojca". To tak, jakby powiedzenie, że Jezus Chrystus, będąc Barankiem, sugerowałoby nieistnienie Lwa z Plemienia Judy. Bo to nie lew został zabity, ale baranek, a Jezus Chrystus jest zarówno lwem, jak i baraninem". To jest niestety cała ich mądrość, którą właśnie wystawili. Szkoda!


Trzeba być albo najbardziej ignoranckim człowiekiem na planecie, albo innym agentem szatana, aby być pod wrażeniem tego rodzaju mylnego rozumowania. Pozwólcie, że wyjaśnię Wam, z czym próbują walczyć z tym rozumowaniem. W rzeczywistości starają się oni walczyć z tematem tego badania. Tak to nazywamy: nieistnienie Ojca Jezusa Chrystusa: Jezus Chrystus nie ma Ojca. Dlatego to On sam (Jezus Chrystus) jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Udowodnić to stwierdzenie lub jego przeciwieństwo w Biblii.


Jak widać, zmieniły temat. Podczas gdy my mówiliśmy o nieistnieniu Ojca Jezusa Chrystusa, oni mówią o nieistnieniu Ojca. Są to dwie bardzo różne rzeczy. Następnie przedstawiliśmy temat w sposób absolutnie jasny i precyzyjny. Przeczytaj to jeszcze raz i powiedz mi, czy jest jakaś dwuznaczność. Jezus Chrystus nie ma Ojca. Dlatego to On sam (Jezus Chrystus) jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Co jest tu trudne do zrozumienia? Co w tym temacie można interpretować w dowolny sposób?


Przedmiotem, który badamy jest doktryna demonów, która mówi, że to Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Oznacza to po prostu, że nie ma Boga Ojca innego niż Jezus Chrystus i że nie ma Ducha Świętego innego niż Jezus Chrystus. W jaki sposób sformułowanie naszego przedmiotu nauki różni się od stwierdzenia tej satanistycznej doktryny?


I powiedzą ci później, że "to jest nie lew kto ma lato immolated, ale jest jagnię." A potem co? A gdzie jest raport?" Kto kiedyś powiedział, że to Lew, który został zabity?


Umiłowany, poprzez tę naukę wybrałem zademonstrować wam wielką głupotę agentów szatana, a zwłaszcza ich ostateczną determinację, by nigdy nie przyjmować słowa Bożego. Można mylić ich z prawdą, tych agentów Szatana nigdy nie wybierać pokuta. Nawet gdy są całkowicie odsłonięte, wybierają upór. Pozostaje to dla nas wielką tajemnicą.


2.15.7- Siódmy argument: Jest tylko jeden Bóg


Jednym z argumentów, których czarodzieje używają, aby ludzie wierzyli, że Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, jest twierdzenie, że jest tylko jeden Bóg. Robią to, co wiedzą, jak robić dobrze, to znaczy przekręcają znaczenie wersetów, aby wspierać swoje kłamstwa i bluźnierstwo. I aby osiągnąć swoje cele, nie tylko zniekształcają sens kilka wersetów, ale również oni ignorują resztę Biblii. Działają one tak, jakby Biblia została podsumować w jedynym wersie, na którym trzymają.


Demony te dobrowolnie wybierają ignorowanie wszystkich innych wersetów, które pomogą każdemu chrześcijaninowi zrozumieć znaczenie Bożego przesłania. Właściwością satanistycznych sekt jest oparcie ich doktryny na jednym wersecie Biblii i działanie tak, jakby Biblia została podsumowana w tym pojedynczym wersecie. Pozwolę sobie zademonstrować ten argument, który, podobnie jak inne fałszywe argumenty agentów szatana, nie może stanąć w obliczu Mądrości Bożej.


Wiedzcie, umiłowani, że nigdy nie kwestionowaliśmy ani nie zaprzeczaliśmy Biblii. Wiemy więc bardzo dobrze, że jest tylko jeden Bóg, ponieważ Biblia tak nam mówi. To jest to, co czytamy w poniższych wersetach:


Malachyjasz 2:10"Izali nie jeden ojciec jest nas wszystkich? Izali nie jaden Bóg stworzył nas? Czemuż tedy brat zdradza brata swego, gwałcąc przymierze ojców naszych?"


Jana 17:3 "A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa."


Rzymian 3:30"Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezkę z wiary i nieobrzezkę przez wiarę."


Galatów 3:20"Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest."


Efezów 4:4-6 "Jedno jest ciało i jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. 5Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 6Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich, i we wszystkich was."


1Tymoteusza 1:17 "Przetoż królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen."


1Tymoteusza 2:5-6"Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. 6Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego."


Jakóba 2:19"Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg, dobrze czynisz; i dyjabli temu wierzą, wszakże drżą."


2.15.7.1- Istnieje kilka Bogów


Właśnie potwierdziliśmy w Biblii, że jest tylko jeden Bóg. Ale powiedzmy ci coś, co wydaje się być przeciwieństwem. Biblia uczy nas również, że jest wielu bogów. Demony nadal będą żartować z Boga, mówiąc Mu, że zaprzecza samemu sobie lub że nie jest spójny. Nie czyń z tego problemu. Mają swoje prawa. W najbliższych dniach będą oni odpowiedzialni przed Bogiem. Oni znajdą się przed wyrokiem Bożym jeden dzień, i tam będziemy wiedzieć, kto z nich i Boga jest większa. Niech będą kontynuować bluźnierstwo.


Ale dla tych, którzy boją się Boga, oto co musisz zrozumieć. Nie istnieje tylko jeden Bóg w sensie zamierzonym przez te demony. W rzeczywistości jest kilku Bogów, ale tylko jeden prawdziwy Bóg, który wybrał, aby uczynić niektóre z Jego stworzeń Bogami. Nauczanie to jest wyraźnie określone w Biblii. Ale kiedy ludzie decydują się zamknąć swoje serca, sprawiają wrażenie, że nic nie rozumieją i szukają wymówek, aby się dobrze zagubić i utonąć.


Pozwólcie, że pokażę wam teraz, że stwierdzenie, że jest tylko jeden Bóg i że jest wielu Bogów, jest prawdziwe, to znaczy biblijne. Już wam mówiłem, abyście się nie martwili, jeśli demony znajdą w naszym Bogu Jezusie Chrystusie, Bogu, który zaprzecza sam sobie. Oto, co mówi Biblia:


1Mojżeszowa - Rodzaju 3:5; 22 "Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze; a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe. ... 22Tedy rzekł Pan Bóg: Oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe; tedy wyżeńmy go, by snać nie ściągnął ręki swej, i nie wziął z drzewa żywota, i nie jadł, i żyłby na wieki."


5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 10:17 "Albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem bogów, i Panem panów, Bóg wielki, możny, i straszny, który nie ma względu na osoby, ani przyjmuje darów."


2Mojżeszowa - Wyjścia 7:1"I rzekł Pan do Mojżesza: Oto, postanowiłem cię za Boga Faraonowi, a Aaron, brat twój, będzie prorokiem twoim."


Psalmów 82:6-7"Jam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście. 7A wszakże jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie."


Jana 10:34"Odpowiedział im Jezus: Izali nie jest napisano w zakonie waszym: Jam rzekł: Bogowiejesteście?"


1Koryntów 8:5-6 "Bo choć są, którzy bogami nazywani bywają i na Niebie, i na ziemi: jakoż jest wiele bogów i wiele panów. 6Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko, a my w nim; i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeń."


2.15.7.2- Dlaczego jest kilku Bogów?


Jest wielu Bogów, ponieważ Bóg Ojciec tak chciał. Jedynym prawdziwym Bogiem jest Bóg Ojciec, który jest naszym Ojcem dla wszystkich, to znaczy Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego, wszyscy z nas, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa Jego Jednorodzonego Syna, my wszyscy Jego dzieci, my wszyscy Uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy oddali nasze życie Jezusowi Chrystusowi i żyjemy dla Jego Jedynej chwały.


Jezus Chrystus, Bóg, nie jest Bogiem Ojcem. Nie jest on nawet drugim Bogiem, gdy demony mówią nam o dualności, trójcy lub wielości. On jest Bogiem, ponieważ Jego Ojciec go pragnął. On jest Bogiem tylko dlatego, że Jego Ojciec i nasz zdecydowali się uczynić Go Bogiem. On jest Bogiem, ponieważ Bóg Ojciec uczynił z Niego Boga. Zapomnijcie o warunkach trójcy, dualizmu i innych fałszywych terminów, jakich używają niektóre demony w ciele, by zdyskredytować Boga i spłycić Jego wielkość.


2.15.7.3- Inni Bogowie oprócz Jezusa


Pamiętajmy, umiłowani, że Jezus Chrystus nie jest jedynym, którego Bóg Ojciec wybrał w swojej suwerenności aby uczynić Go Bogiem". On uczynił nas wszystkich bogami. Tak więc w rzeczywistości, jak czytaliście w cytowanych powyżej wersetach, wszyscy jesteśmy bogami. Tak, wszyscy jesteśmy bogami, nie dlatego, że jesteśmy prawdziwymi bogami, ale dlatego, że Bóg Ojciec to ogłosił. Jedyną różnicą między Synem Bożym Jezusem Chrystusem a nami jest to, że jesteśmy tylko śmiertelnymi bogami, z powodu nieposłuszeństwa i z powodu grzechu. Jezus Chrystus jest Bogiem, ponieważ Bóg Ojciec ogłosił go, a On jest Bogiem nieśmiertelnym, z powodu Jego doskonałego posłuszeństwa i poddania się Ojcu. Wszyscy jesteśmy synami Najwyższego, ale nie jesteśmy Synem Bożym.


Mojżesz był Bogiem. Bóg Ojciec uczynił go Bogiem, jak czytamy w Księdze Wyjścia 7:1. Ponieważ demony ze skorumpowanymi duchami starają się pokazać nam, że dla Jezusa, aby być Bogiem, konieczne jest, aby był On Ojcem, w przeciwnym razie byłoby dwóch Bogów, sprawa Mojżesza jest tam, aby nas zbudować, a nasz własny przypadek jest tam. Kiedy Żydzi chcieli ukamienować Jezusa na śmierć za uczynienie siebie Bogiem, Jezus wyraźnie powiedział im, że jeśli śmiertelni ludzie są uważani przez Ojca za bogów, o ileż bardziej, Syn Boga żywego! Jeśli Bóg Ojciec ogłosił nas bogami bez Jego tronie staje się mniejszy, dlaczego deklarując swego jedynego Syna Boga, Jego tron jest zagrożony?


2.15.7.4- Dowód, że Mojżesz był Bogiem


Oprócz fragmentu z Księgi 2Mojżeszowa - Wyjścia7:1, w którym Bóg Ojciec oświadcza, że uczynił Boga Mojżesza, mamy te inne potwierdzenia tego miejsca Boga, które Ojciec powierzył Mojżeszowi. Jest to dowód na to, że Bóg Ojciec formalnie uczynił Boga Mojżesza. To właśnie tego Mojżesza Ojciec posyła, aby zachęcić Syna podczas Jego ziemskiej posługi, jak czytamy w poniższym fragmencie.


Łukasza 9:28-31 "I stało się po tych mowach, jakoby po ośmiu dniach, że wziąwszy z sobą Piotra i Jana i Jakóba, wstąpił na górę, aby się modlił. 29A gdy się modlił, stał się inakszy kształt oblicza jego, i szaty jego stały się białe i świetne. 30A oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a ci byli Mojżesz i Elijasz; 31Którzy pokazawszy się w sławie, powiadali o jego śmierci, którą miał podstąpić w Jeruzalemie."


Mojżesz Boże, w misji dla Boga Ojca, dla Syna, aby Go zachęcić. To jednak nie czyni Mojżesza Bogiem Ojcem, nie czyni Mojżesza drugim ani trzecim Bogiem. Mojżesz pozostaje Mojżeszem, sługą Boga; Jezus pozostaje Jezusem, Synem Bożym; a Bóg Ojciec pozostaje Bogiem Ojcem, Jedynym prawdziwym Bogiem i Ojcem wszystkich.


2Mojżeszowa - Wyjścia 32:7"Tedy rzekł Pan do Mojżesza: Idź zstąp; bo się popsował lud twój, któryś wywiódł z ziemi Egipskiej."


Jeśli Bóg Ojciec może swobodnie powiedzieć do Mojżesza "Idź zstąp; bo się popsował lud twój, któryś wywiódł z ziemi Egipskiej", jest to dowód, że Ojciec rzeczywiście uczynił Mojżesza Bogiem i uważał go za takiego. Czy Mojżesz jest Bogiem Ojcem? Czy Mojżesza można pomylić z Bogiem Ojcem?


Fizyczne demony, które oskarżają nas o nauczanie tego, co nazywają "trójcą", tylko dlatego, że mówimy, iż Jezus Chrystus jest Bogiem różnym od Boga Ojca, z pewnością oskarżą nas teraz o nauczanie "istnienia czterech bogów". Słowa nigdy nie tęsknią za tymi demonami. Ponieważ właśnie ustaliliśmy w Biblii, że Mojżesz został ogłoszony Bogiem przez Boga Ojca i uznany za takiego, dadzą nam inne imię.


5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:15"Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój; onego słuchać będziecie."


Dzieje Apostolskie 3:22"Albowiem Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mię; onego słuchać będziecie we wszystkiem, cokolwiek do was mówić będzie."


Jeśli Mojżesz, głosząc Jezusa ludziom, może powiedzieć "prorok taki jak ja", jest to kolejny dowód na to, że Ojciec uczynił z Mojżesza Boga, a On nie żałuje. To, że czarownicy i agenci Szatana są nieszczęśliwi, którzy odkrywają, że Biblia zaprzecza sobie samym, ponieważ mówi o jednym Bogu i jednocześnie uznaje, że Jezus Chrystus, chociaż będąc Bogiem, nie jest Bogiem Ojcem.


Właśnie pokazałem ci, umiłowany, że agenci szatana, którzy twierdzą, że znają Biblię, nic nie rozumieją. Ich pragnienie odwrócenia i sfałszować słowo Boże prowadzi ich do tego, że nie rozumieją już nawet podstawowych elementów Biblii. Dlatego Biblia uczy nas, że ci ludzie to chmury bez wody, jesienne drzewa bez owoców, dwa razy martwe, wykorzenione.


Judasa 10-13 "10A ci, czego nie znają, to bluźnią; a co z przyrodzenia znają, jako bezrozumne bydła w tem się psują, 11Biada im! bo się drogą Kainową udali, a za błędem Baalamowej zapłaty puścili się i przeciwieństwem Korego poginęli. 12Cić są na świętych ucztach waszych zmazani, którzy z wami godując bez wstydu, sami się pasą; są obłoki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywają; drzewa zwiędłe nieużyteczne, dwakroć zmarłe i wykorzenione; 13gwiazdy błąkające się, którym chmura ciemności zachowana jest na wieki."


2.15.7.5- A co z "jedynym Panem", a co z "wielu Panów"?


Jest wielu Panów, ale jeden prawdziwy Pan, Jezus Chrystus, którego Jego Ojciec postanowił uczynić Panem. Oprócz Jezusa Chrystusa, nieśmiertelnego Pana, jest wielu innych panów, ale wszyscy śmiertelni. Abraham był panem, jak jego słudzy, a nawet jego żona Sarah wezwała go. Ale nie był Panem w taki sam sposób jak Pan Jezus Chrystus. W ten sam sposób, że jest wielu Bogów, ale tylko jeden prawdziwy Bóg, jest wielu Panów, ale tylko jeden prawdziwy Pan.


2.15.7.6- Trójca


To, co właśnie rozwinęliśmy powyżej, ułatwia nam zrozumienie, że pojęcie trójcy jest pustym pojęciem. Nigdy nie było wielu prawdziwych bogów i nigdy nie będzie. "Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko, a my w nim; i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeń." 1Koryntów 8:6


2.15.8- Ósmy argument: "Funkcje" i "atrybuty" Boga


Oto inne powszechne słowo w języku tych szatańskich agentów, którzy popierają tę satanistyczną doktrynę, że Jezus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Podczas gdy niektórzy mówią o funkcjach, inni mówią o atrybutach. I prowadzą do takich terminów jak "pojedynczy bóg", "bóg trynitarny", bezsensowne określenia, które nie mają podstawy biblijnej.


Ci, którzy mówią o funkcjach mówią, że Bóg jest wyjątkowy i zmienia się w zależności od tego, co chce robić. I wyjaśniają, że "Bóg Ojciec" jest funkcją, "Bóg Syn" jest inną funkcją, a "Bóg Duch Święty" jest jeszcze inną funkcją, a wszystko to stanowi jedną i tę samą osobę, która przekształca się w zależności od okoliczności.


Ci, którzy mówią o atrybutach, mówią, że "jedyny Wieczny Bóg manifestuje swoje różne cechy zgodnie z zadaniem, które wykonuje". Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, ponieważ Bóg stał się naszym Ojcze przez Jezusa Chrystusa człowieka naszego Pana, który mieszka w nas przez swojego Ducha Świętego, który jest po prostu Jezusem Chrystusem, Duchem." To jest obrzydliwość, którą ci synowie złego popierają, czyniąc w ten sposób Boga kłamcą, a tym samym uznając Biblię za fałszywą.


Nie pozwól, aby te demony rozpraszały cię tym, co nazywają "atrybutami". Poproś ich o werset. Jeśli nie chcecie, aby te demony marnowały czas na swoje rozumowanie, które was zirytuje i zbuntuje was przez ich nędzę, po prostu poproście ich o werset, w którym napisano, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Świętym. duch. Po prostu poproś ich o ten werset i wyciąć go krótko.


Wracając do pojęcia "atrybutów", chciałbym przypomnieć wam, że jest to puste słowo, które demony używają za każdym razem, gdy zostają gdy tkwią i nie chcą przyznać tego, czego uczy nas Biblia, a mianowicie, że Jezus Chrystus nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Również tym słowem kwestionują nauczanie o chrzcie wodnym, ucząc ludzi, że chrzest wodny musi być dokonywany tylko w imię "jezusa", a nie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.


2.15.9- Argument dziewiąty


Mówią między innymi, że Jezus Chrystus jest "dziedzicem świata", oraz "źródłem błogosławieństw dla wszystkich rodzin na Ziemi", "Naszym odkupieńczym rodzicem", itp. Nawet nie wiemy, o co w tym chodzi. Podczas gdy prosimy ich, aby dali nam jeden werset, tylko jeden, który mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, nie są w stanie tego zrobić, ale oni mówią nam nonsens, "Dziedzic świata", "Źródło błogosławieństw dla wszystkich rodzin na Ziemi", "Naszym odkupieńczym rodzicem ". ... Czy nie uważasz, że jest to żałosne?


2.16- "Stwarza to problem"


Tytuł ten jest w rzeczywistości, wyrażenie bardzo często używane przez naczelnego demona, który przysiągł kusić Boga bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników, którzy walczyli przeciwko Bogu. Pozwólcie, że podzielę się z wami innymi stwierdzeniami tego węża, które sprawiają, że jest on zupełnie nagi. Za każdym razem, gdy jest zdezorientowany przez prawdę, oświadcza, że jeśli Jezus Chrystus jest naprawdę Synem Bożym, który różni się od Jego Ojca, Ten demon mówi, że naprawdę "Stwarza to problem". Za każdym razem, gdy składa to oświadczenie, przyznaje, że jego szatańska doktryna jest fałszywa. Ten czarnoksiężnik pośrednio przyznaje się, że jego szatańska doktryna stanowi problem. Ale wielu niewidomych, którzy idą za nim, jest tak związanych jego okultystyczną mocą, że nie zdają sobie z tego sprawy.


Posłuchaj tych innych wypowiedzi tego samego czarodzieja, który przekazuje tę szatańska doktryna: "Gdyby Jezus nie był Bogiem Ojcem, jak Bóg mógł pozwolić komuś innemu zająć całą swoją chwałę, całe swoje miejsce?. "Stwarza to problem". Posłuchaj rozumowania tego węża. On jest tam mylące Boga Ojca z ich mistrzem lucyfera. To, co charakteryzuje lucyfera, to arogancja i duma. On jest tak chętnie na jego chwałę i jego cenne miejsce, że nigdy nie będzie tolerować, z jakiegokolwiek powodu, że jego przywileje są zagrożone przez kogoś innego. Ten czarownik myśli, że to samo dotyczy Boga Ojca


To oświadczenie tego syna diabła zdradza go. Pozwala to zrozumieć, że nie jest pewien swojej doktryny. Jego doktryna opiera się na jego słabej znajomości Boga Ojca, i na tym porównaniu czyni między lucyferem a Bogiem. Mówi sobie, że Bóg Ojciec ma działać jak szatan. A jeśli Jezus naprawdę różni się od Boga Ojca, a Bóg Ojciec dzieli się z Nim swoją chwałą i Jego miejscem, tak jak uczy nas Biblia, jest tak, że "To jest problem".


2.17- "Imię Boga najczęściej cytowane w Starym Testamencie"


Innym elementem, którym demony te wprowadzają w błąd ignoranta, który ich słucha, jest to, co oni nazywają "Imię Boga najczęściej cytowane w Starym Testamencie". Oto fragment jednego z przemówień jednego z tych głównych demonów: "Daj mi imię Boga najbardziej cytowane w Starym Testamencie.... Jahwe, który się ze mną zgadza, od Księgi Rodzaju do Malachii, prawdziwe czy fałszywe? Od Mateusza aż do końca Nowego Testamentu wciąż znajdujemy imię Jahwe? Brakuje, wiesz dlaczego? Bo on jest Jezusem. Mówisz, że Jezus nie jest ojcem, więc daj mi imię ojca objawionego w Ewangeliach i w listach. Bóg mówi, że Jego lud będzie znał Jego imię, Jeśli Jezus nie jest ojcem, to jest problem. Jak ojciec w tym przypadku ukryć swoje imię od ludzi? Jezus modlił się i powiedział: objawiłem im Twoje imię, jakie jest to wspaniałe imię?"


Kiedy czytasz ten bełkot, zdajesz sobie sprawę, że to pijak, który rozmawia, tak wiele mowy mylić i nie ma sensu. Nie chciałbym nawet tracić czasu na komentowanie tego tematu. Pozostawię to państwu do samodzielnego zbadania w celu wykrycia wszelkich niespójności. Ilekroć ten demon utknął, odkrywa, że jego rozumowanie "stwarza problem", ale nigdy nie może odpokutować.


2.18- Demony te myślą, że są mądrzejsze od nas, prawdziwych Dzieci Bożych


Oto kilka innych argumentów tego samego głównego demona, który przekazuje tę szatańska doktryna. Jana 1:18 mówi: "Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział." A w Ewangelii Jana 14:8-10 czytamy: "Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem. 9Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca? 10Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? ..."


Ten demon próbuje skojarzyć te dwa fragmenty Jana z tym z 1Jana 2:22, który mówi: "Kto jest kłamcą? Azaż nie ten, który zapiera, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychryst, który się zapiera Ojca i Syna."I czyni to połączenie, aby udowodnić, że Biblia jest fałszywa. Oto jego analiza: "Ponieważ antychryst to ktoś, kto zaprzecza Syna i Ojca, ale Syn i Ojciec nie mogą być oddzielone, ponieważ Syn objawia Ojca i Ojciec objawia Syna". Ten demon chce powiedzieć, że werset 1Jana 2:22 jest fałszywy, ponieważ byłoby to w sprzeczności z Jana 14:8.


Ilekroć demony te nie są w stanie dać ci jedynego wersetu biblijnego, o który prosisz, udają wielkich koneserów gramatyki. Zaczynają wyjaśniać słowa. Będą Ci powiedzieć, że takie słowo w języku greckim ma takie znaczenie, lub że prawdziwe znaczenie takiego innego słowa byłoby takie coś, i tak dalej. Oni znają prawdziwe definicje i pochodzenie wszystkich słów. Nigdy więcej nie wpadniesz w pułapkę słuchania tych próżnych dostawców dyskursu. Piotr i Jan nie znali ani greckiego, ani łacińskiego, nie znali "prawdziwych definicji" i "prawdziwego pochodzenia" słów. Byli niewykształconymi ludźmi. Jednak oni zrozumieli i nauczyli słowa Bożego dobrze. Dlatego nie trzeba znać greckiego i pochodzenia słów, aby zrozumieć słowo Boże. Zamiast tego potrzebujemy Ducha Świętego. Po prostu musimy być dzieckiem Bożym, aby zrozumieć jego słowo.


2.19- Kilka innych wersetów, które mylą rozumowanie węży


Ponieważ demony są oburzeni słowami Jezusa w Ewangelii Jana 14:8 i spróbuj powiedzieć, że jeśli Jezus jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim, oznacza to, że Ojciec jest nadal Jezusem, oto kilka wersetów, które myli rozumowanie tych węży:


Mateusza 10:40 "Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mię posłał." Luke 10:16"Kto was słucha, mnie słucha: a kto wami gardzi, mną gardzi; a kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał." Jana 6:56"Kto je ciało moje i pije krew moję, we mnie mieszka, a ja w nim." Jana 13:20"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego bym posłał, mię przyjmuje; a kto mię przyjmuje, onego przyjmuje, który mię posłał."


Jana 14:20"W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was." Jana 15:4"Mieszkajcież we mnie, a ja w was; jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeźli nie będzie trwała w winnej macicy, także ani wy, jeźli we mnie mieszkać nie będziecie." Jana 15:5" 5 Jam jest winna macica, a wyście latorośle; kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie." Jana 15:6"Jeźliby kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jako latorośl, i uschnie; i zbiorą je i na ogień wrzucą, i zgoreje."


Jana 15:7"Jeźli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czegobyściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam."Jana 17:21"Aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś ty mię posłał."Jana 17:23"Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mię posłał, a iżeś je umiłował, jakoś i mię umiłował." Galatów 2:20"Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus; a to że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mię umiłował i wydał samego siebie za mię."


2.20- Demony nigdy nie nauczą cię prawdy


Pamiętaj od tej chwili, że demony nigdy nie nauczą cię prawdy, ponieważ nie ma w nich prawdy. Ich ojciec diabeł jest kłamcą, a ich zadaniem jest kłamać jak on. Tak więc nigdy nie może być w nich prawdy. Nie polegajcie na frazie "zdrowej doktryny", której często używają te demony. Właśnie po to, aby siać zamęt w naszej pracy, te demony wykorzystują te wyrażenia. Ich misją jest sprawienie, aby ludzie uwierzyli, że oni również uczą doktryny dźwiękowej, tak jak my. Ale Bóg zdecydował się mylić ich, narażając ich doktryny do wszystkich, i ujawniając całkowicie ich kłamstwo. Ich bluźnierstwo jest wyraźnie odsłonięte, a są tylko inne demony, takie jak oni, które teraz w nie uwierzą.


Jeśli nie chcesz padać ofiarą tych demonów, nie trać czasu na ich słuchanie. W przeciwnym razie zostaniesz uwiedziony, jeśli jesteś słaby umysł, lub jeśli nie masz wystarczająco dużo rozeznania. Nigdy nie trać czasu na słuchanie bluźnierstwo tych demonów, którzy skręcają znaczenie biblijnych wersetów. Zamiast tego poproś ich, aby dać ci jeden werset, który mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Właśnie udowodniliśmy w tej nauce, że Bóg jasno odpowiedział na to pytanie za nas.


Aby udowodnić wam, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, nie używaliśmy żadnych środków zwodniczych ani żadnej techniki uwodzenia; Nie przyklejamy wersety do siebie, aby spróbować je interpretować; Nie interpretujemy żadnego wersetu; Nie dokonano żadnych potrąceń; i nie stworzyliśmy żadnego obrazu, który mógłby cię uwieść, właśnie daliśmy ci wersety, które mówią słowo po słowo i wyraźnie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że Jezus Chrystus jest inny od Boga Ojca, i że Jezus Chrystus nie jest Duchem Świętym. Nie rozpoczęliśmy demonstracji i interpretacji wersetów biblijnych, które Cię stracą i uśpią.


2.21- Te demony chcą obalić Ewangelię Chrystusa


Posłuchajcie tego, co Apostołowie powiedzieli nam: Galatów 1:1-9 "Paweł, Apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych;) 2I wszyscy bracia, którzy są ze mną, zborom Galackim. 3Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 4Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego; 5Któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. 6Dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej, do inszej Ewangielii; 7Która nie jest inszą; tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangieliję Chrystusową. 8Ale choćbyśmy i my, albo Anioł z Nieba opowiadał wam Ewangieliję mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. 9Jakośmy przedtem powiedzieli i teraz znowu mówię: Jeźliby wam kto inną Ewangieliję opowiadał mimo tę, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty."


Są to tak zwani chrześcijanie, którym demony głoszą inną ewangelię, ewangelię, która nie jest nigdzie napisana, i wierzą. Jednak Biblia prosi ich, aby czynili dokładnie odwrotnie. Biblia prosi ich według wersetów, które właśnie czytasz, aby stanowczo potępili bluźnierstwo tych przeklętych, i ścigać te demony jak najdalej od nich, lub aby oddalili się jak najdalej od tych agentów Piekła. Te węże i ich doktryna muszą być stanowczo odrzucone.


2.22- Te demony wiedzą więcej niż Jezus


Jana 7:28-29 mówi: "Wołał tedy Jezus w kościele ucząc a mówiąc: I mnie znacie, i skądem jest, wiecie; a nie przyszedłem sam od siebie, ale jest prawdziwy, który mię posłał, którego wy nie znacie. 29Lecz go ja znam; bom od niego jest, a on mię posłał." A Jana 7:16 mówi: "Odpowiedział im Jezus i rzekł: Nauka moja nie jestci moja, ale tego, który mię posłał."


Jezus mówi, że nie przyszedł od siebie i że jest tam w imieniu Ojca, demony mówią, że Ojciec nie istnieje i że Jezus przyszedł od siebie, bo On sam jest Jego własnym Ojcem. Chociaż On publicznie oświadcza, że nawet Jego nauczanie nie jest od Niego, ale od Jego Ojca, który go posłał, demony zawsze próbują udowodnić Mu coś przeciwnego. Wtedy zrozumiesz, że te demony wiedzą więcej niż Jezus.


Biblia mówi nam w 1Koryntów 11:3 "Chcę jednak, abyście wiedzieli, że Chrystus jest głową każdego człowieka, człowiek jest głową kobiety, a Bóg jest głową Chrystusa". Pan wyraźnie mówi "Chcę jednak, abyście wiedzieli". Jeden ze sposobów mówienia, że żadna możliwa dyskusja wokół tego tematu nie powinna być tolerowana. Jest to zatem ustalona prawda, że Bóg jest przywódcą Chrystusa. Ten fakt nie może być kwestionowany. Jednak to właśnie demony spierają się, mówiąc, że Bóg Ojciec nie jest przywódcą Chrystusa, ponieważ sam Chrystus byłby Bogiem Ojcem.


2.23- Bóg jest przywódcą Chrystusa


Spróbujmy zrozumieć ten fragment z 1Koryntów 11:3, w świetle doktryny tych demonów. Biblia mówi nam, że Bóg jest przywódcą Chrystusa. Jest oczywiste, że Biblia mówi do nas tutaj o Bogu Ojcu. To słowo Pana jest tak jasne, że nie można go kwestionować. Co wtedy robią demony? Nie mogąc podważyć tej prawdy, mówią, że chociaż Biblia mówi, że Bóg jest głową Chrystusa, to jest to tylko sposób mówienia, i że nie wolno nam brać tego dosłownie.


Chociaż nie jest to wszystko, co musimy wziąć dosłownie w słowie Bożym, to, co musimy wziąć dosłownie, nie stanowi problemu. Bóg, który stworzył nas na swój obraz, dał nam zdolność niezbędną do rozróżnienia, co wziąć dosłownie w Swoim słowie, i czego nie należy brać dosłownie. Nie daj się zwieść fałszywej mowie agentów szatana.


Ale podajmy im powód na kilka minut. Przypuśćmy, że nie bierzemy tego fragmentu z 1Koryntów 11:3 dosłownie i zgadzamy się z tymi demonami, że jest to tylko sposób mówienia. Oto co to będzie prowadzić nas: Bóg jest przywódcą Chrystusa, to tylko sposób mówienia, to sam Chrystus jest Bogiem Ojcem. Logiczny wniosek, Chrystus jest przywódcą każdego człowieka, jest to tylko sposób mówienia, to sam mężczyzna jest Chrystusem; Człowiek jest przywódcą każdej kobiety, jest to tylko sposób mówienia, to sama kobieta jest mężczyzną. Allelujah! Rozumowanie demonów jest tak przekonujące, że nie musimy być bardziej przekonani, że naprawdę mamy do czynienia z demonami.


Możemy nawet pójść dalej w tym rozumowaniu i przepisać ten werset. To by nam dawało: "Ale chcę, abyście wiedzieli, że Chrystus jest przywódcą każdego człowieka, że Człowiek jest przywódcą każdej kobiety, i że Chrystus jest przywódcą Chrystusa." To dla Ciebie do zawarcia.


2.24- Syn przedłożony Ojcu


1Koryntów 15:27-28 "Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego. A gdy mówi, że mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, który mu poddał wszystkie rzeczy. 28A gdy mu wszystkie rzeczy poddane będą, tedyć też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim we wszystkim."


Pomóż mi zrozumieć, jak można po przeczytaniu tego wersetu z 1Koryntów 15:27-28, spróbować wykazać, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem. Dopóki nie jesteśmy zamieszkałe przez diabła, z misją rzucania wyzwania Bogu i znajdowania Boga kłamcą, jak możemy rozumieć lub interpretować ten fragment w inny sposób?


2.25- Pismo święte nie może zostać zniszczone


Gdyby Pismo Święte mogło być unicestwione, szatan i jego agenci zniszczyliby je od tego czasu. Próbowali wszystkiego bez powodzenia. Oni się nie męczą. Szatan nadal ma bardzo gorliwych agentów na ziemi, którzy są przekonani, że odniosą sukces tam, gdzie ich poprzednicy zawiedli. Oni marnują swój czas. Biblia stwierdza: 1Piotra 1:25 "Ale słowo Pańskie trwa na wieki. A toć jest słowo, które wam jest zwiastowane." Jana 10:35-36 " Jeźliżeć one nazwał bogami, do których się stało słowo Boże, a nie może być Pismo skażone; 36A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?"


2.26- Duch pomyłki


Kolejnym elementem, który charakteryzuje tych sług Lucyfera, którzy rozwijają i przekazują to bluźnierstwo, jest duch zamieszania. Co to jest? Jest to sztuka mylenia tych, którzy ich słuchają, aby w końcu nikt nie zrozumiał niczego, co powiedzieli. Te demony organizują się, aby powiedzieć kilka rzeczy i ich przeciwieństw w tej samej mowie, w dziwnej mieszaninie, pozwalając ci uwierzyć, że powiedzieli wiele rzeczy, z wyjątkiem tego, z wyjątkiem tego, że jeśli zostaniesz wyraźnie zapytany, czego się nauczyłeś z wiadomości, ty utkną, nie możesz dokładnie powiedzieć, co zachowałeś.


Celowo wypowiadają niejednoznaczne komentarze i angażują się w mylącą mieszankę elementów, aby zdezorientować umysły ludzi. Jest to technika uwodzicielskich demonów, sztuka mówienia zbyt wiele, by nic nie powiedzieć. I z ich inkantacjami ci, którzy ich słuchają, mają wrażenie, że powiedzieli wiele dobrych rzeczy. To jest duch manipulowania demonami.


2.27- "Duch musi przyjść, aby mnie przekonać".


Jak tylko nauki są tak jasne, że dla agentów szatana niemożliwe staje się znalezienie jakiegokolwiek argumentu, aby się usprawiedliwić, niektórzy mówią wam, że jest absolutnie konieczne, aby duch ich przekonał, zanim uwierzą, lub że jest absolutnie konieczne, aby duch objawił im coś przeciwnego do tego, w co wierzyli.


Umiłowani, nie daj się już rozpraszać tego typu inkantacjami. Wiecie już, że demony nigdy nie uwierzą. Kiedy mówią ci, że duch musi przyjść, aby ich przekonać, oni rzeczywiście ujawniają ci, że nie mogą podjąć ryzyko uznania prawdy, dopóki jeden z demonów w duchu, który je kontroluje, nie udzieli im pozwolenia. Pamiętaj, że wszyscy ci ludzie są pod kontrolą nieczystych duchów.


Dlatego nigdy nie daj się złapać w pułapkę, aby wierzyć, że gdy mówią o duchu, który przyjdzie, aby przekonać ich, że oni mówią o Duchu Świętym. Mówią o demonie ze świata ciemności. Teraz, gdy tylko usłyszysz ten rodzaj języka, nauczanie jest jasne dla każdego z was, potrząśnij kurzem z nóg i odejdź.


Umiłowani, istnieje tak wiele dowodów przeciwko tej doktrynie o demonach, że jeśli chcę wam wszystkim dać, ta nauka będzie równie obszerna jak Biblia. Wszystko, co musisz zrobić, jeśli cenisz swoje zbawienie, nie narażać się na jad tych węży, i nigdy nie tracić kolejnej minuty na słuchanie ich. Musisz być ostrożny, aby nie przyjmować do swoich domów demonów, którzy przychodzą głosić tę ewangelię diabła. Upewnij się, że ten rodzaj bluźnierstwa nigdy nie jest nauczany w twoich domach ponownie, i trzymaj się z dala od wszystkich węży, które niosą ten rodzaj jadu.


Jeśli spotkasz jakieś ignoranckie osoby, które wpadły w pułapkę tej fałszywej doktryny i które wierzą w tę doktrynę szatana, po prostu daj im tę nauczanie. Wszystko jest tam dzięki łasce Bożej. Nie angażuj się w żadnych próżnych dyskusji. Każdy, kto w ignorancji wierzył w to kłamstwo, będzie żałować po przeczytaniu wszystkich dowodów, że daliśmy im w tym nauczaniu.


2.28- Wszystko, co nie jest wytworem przekonania, jest grzechem


Za każdym razem wyjaśnić słowo Boże do niektórych uwodzicieli, którzy udają, że są chrześcijanami, ale nie są gotowi do posłuszeństwa Bogu, udają, że nie rozumieją. Ale kiedy punkty, które im wyjaśniasz, są tak proste do zrozumienia, że byłoby śmieszne dla nich powiedzieć, że nie zrozumieli, mówią ci, że nie są przekonani i że będą czekać na Boga, aby ich przekonać. Aby wesprzeć ich uwodzenie, cytują drugą część Listu do Rzymian 14:23, który następuje: "Wszystko, co nie jest produktem przekonania, jest grzechem".


Rzymian 14:23 mówi: "Ale kto jest wątpliwy, jeźliby jadł, potępiony jest, iż nie je z wiary; albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest." Przeczytaj ten fragment ponownie samemu i przekonaj się, w jaki sposób używają go agenci szatana. Ludzie ci zawsze zniekształcają słowo Boże, aby usprawiedliwić swój bunt. Ponieważ lubią udawać chrześcijan, muszą również cytować wersety biblijne, aby uzasadnić swoją odmowę wprowadzenia słowa Bożego w życie. Dla tych rebeliantów, wprowadzenie Słowa Bożego w życie jest grzechem, o ile mogą oni twierdzić, że nie są przekonani.


Pan już dał nam tajemnicę. Ilekroć słyszysz uwodzicieli powiedzieć "Wszystko, co nie jest produktem przekonania, jest grzechem", wstrząsnąć kurz z nóg i odejść. Nie myśl, że z dużą ilością słów w końcu je przekonwertujesz. Wiedz, że Szatan i jego agenci dokonują wyboru; Sprzeciwianie się Bogu, przysięgali, że nigdy nie uznają autorytetu Bożego. Ponieważ misją tych węży jest odwrócenie Dzieci Bożych od drogi życia wiecznego, wyróżniają się one w sztuce skręcania znaczenia słowa Bożego. Są mistrzami w sztuce manipulacji. Zawsze starają się używać słowa Bożego w niewłaściwy sposób, aby uwieść ludzi słabych i ignorantów.


2.29- Demony nigdy nie uwierzą


Nie dziwcie się, że zawsze są ludzie, którzy nie wierzą mimo wszystkich naszych demonstracji. Bez względu na to, jak wyjaśnimy słowo Boże, bez względu na to, jak rozpowszechniamy wiedzę i mądrość Bożą, są ludzie, którzy nie są pod wrażeniem tego słowa. To nie powinno Cię zaskoczyć. Jeśli Jezus podczas swojej posługi na ziemi nie mógł przekonać synów szatana, nie wierzcie, że to zrobimy. Nigdy nie będziemy bardziej przekonujący niż Pan Jezus. Demony nigdy nie uwierzą, bez względu na to, co robimy. A świadomość tego pomaga nam nie marnować niepotrzebnie czasu w bezpłodnych debatach i innych dyskusjach.


Aby to lepiej zrozumieć, musisz tylko medytować nad tym fragmentem z Ew. Łukasza 16:19-31. Gdy bogaci błagali Ojca Abrahama, aby posłał Łazarza do domu swego ojca, wierząc, że jeśli którykolwiek z umarłych poszedłby do nich, oni pokutowali, jaka była odpowiedź Ojca Abrahama? "I rzekł mu: Ponieważ Mojżesza i proroków nie słuchają, tedy, choćby też kto zmartwychwstał, nie uwierzą." To znaczy wszystko, umiłowani. Przestańmy więc cierpieć, myśląc, że wygramy dla Pana, ludzie, którzy przysięgali, że nie zostaną zbawieni.


2.30- Bluźnierstwa


Oto jedno z bluźnierstw, które jeden z głównych demonów, który zanieczyszcza chrześcijańskie środowisko tą Doktryna szatańskiej, spędza swój czas na szerzeniu. Chociaż są to raczej wulgarne słowa, to wbrew mojej woli podzielę się z wami fragmentem z brudnych słów tego demona.


Oto co mówi: "Zadaję ci pytanie. Kto jest autorem ciąży Maryi? ... Duch Święty i Duch Święty, jak to się nazywa? ... Duch Jezusa Chrystusa. ... Ale Paweł mówi tutaj, że Chrystus jest Bogiem, mówi o Duchu Bożym, a zaraz potem mówi o Duchu Chrystusowym. ... Mówi się więc, że On jest jednocześnie ojcem, ponieważ to jego duch uczynił Maryję w ciąży. Więc to jest wcielenie! Tajemnica pobożności. ... bóg, który się inkarnuje, nieprawdaż? ..."


Ten syn zatracenia wyrusza w swoisty dialogu - monologu z udziałem głupców, którzy za Nim i posługuje się fragmentami Dzieje Apostolskie 16:7, Rzymian 8:9, Rzymian 9:5 i 1Jana 5:20, aby zademonstrować, że Jezus jest Jego własnym Ojcem. On czyni niespójną mieszankę tych wersetów, aby dojść do wniosku, że Jezus "zapukał Maryję w ciąży", wybacz mi, żebym powtórzył ten brud, tak, że ona urodziła Jezusa. Jezus byłby więc Jego własnym Ojcem. I to, według tego demona, jest "tajemnicą pobożności".


I podczas gdy on wylewa takie bzdury, masz kilku głupich ludzi siedzących tam, którzy zdają się cieszyć jad tego węża, aż do oklasków. Umiłowani, to naprawdę sprawia, że płakać. Na widok tego makabrycznego spektaklu i tej nudnej komedii zastanawiasz się, co się dzieje w głowach tych wszystkich, którzy siedzą słuchając go, bawiąc się, śmiejąc się, a nawet ciesząc.


Wiedzcie, że ci ludzie są po prostu pod władzą wielkiej hipnozy. Ze wszystkimi paktami, które ten demon podpisał z lucyferem, nabył pewną szatańską moc i może uśpić ludzi, w tym wielu z tych, którzy byli w szkole i są dobrze wykształceni. Ponieważ wąż ten jest przekonany, że jego wielka moc może uśpić każdego, często pozwala sobie stanąć przed dużą publicznością i praktykować okultyzm i sztuki magiczne podczas sesji, aby zademonstrować rzekomą moc, którą twierdzi, że posiada. On swobodnie robi swoje złe zaklęcia i inwokacje ciemnych duchów, pod spojrzeniem wszystkich tych, którzy go słuchają. I on szczyci się wykonywaniem wybawienia.


Dlaczego robi tak swobodnie bez strachu, to dlatego, że jest pewien, że wszyscy, którzy go widzą są tak zahipnotyzowany, że nikt nie będzie się zastanawiać, co robi. Co ten wąż nie wie, że chociaż jego wielka moc hipnozy może mieć wpływ na tych, którzy już zostali przez niego połknięci, moc ta w żaden sposób nie może mieć najmniejszego wpływu na prawdziwe Dzieci Boże, że jesteśmy.


Oto kolejna inkantacja tego samego głównego demona. Oto, co mówi: " To nie dlatego, że jesteś Francuzem, że jesteś Amerykaninem, że jesteś Afryki, że masz zamiar zrozumieć słowo Boże, możesz mieć pięćdziesiąt lat, dziewięćdziesiąt lat ... to nie problem, możesz być czarny, żółty, brązowy, czekoladowy, Niebieski, ... To nie dlatego, że czytasz Słowo Boże, że je zrozumiesz. potrzebujesz Filipa. powiedzieć ludziom, To znaczy, ludzi, którzy zostali upoważnieni, to jest ktoś, kto został namaszczeni."


Ten demon zachęca do tego, aby nie czytali Biblii, ponieważ nie będą w stanie jej zrozumieć. Wszyscy, którzy za nim idą, muszą zostawić go, samego Filipa, aby czytał Biblię na ich miejscu, ponieważ otrzymałby nakaz. Jest to ten sam rodzaj inkantacji, który księża katoliccy robią na swoich wiernych, sprawiając wrażenie, że Biblia jest tajemnicą, którą tylko oni mogą demistyfikować.


To jest powód, dla którego tysiące dobrze wykształconych ludzi od lat pozostaje uwięzionych w katolicyzmie, pomimo aberracji katolickiej doktryny, i pomimo tego, że oszustwa katolickiej sekty są tak nieuprzejme, że Nie musisz być inteligentny, aby je wykryć. Wszystko, co musisz zrobić, to samemu przeczytać Biblię.


Oto więc kolejny lekkomyślny i bardzo pewny siebie demon, który w połowie XXI wieku korzysta z tego samego manewru szatana, mając pewność, że jego zaklęcia się uda. I niestety, jego zaklęcia są skuteczne. Dowodem na to, że kilkadziesiąt osób podąża za nim, nie zdając sobie sprawy, że są w drodze do Piekła.


2.31- Nieistnienie Syna Bożego przed jego przyjściem na ziemię


Oto element, który wydaje się być centralnym punktem doktryny tych demonów, którzy utrzymują, że Jezus Chrystus nie ma Ojca. Ci synowie diabła starają się pokazać, że Jezus Chrystus nigdy nie istniał jako Syn przed Jego przyjściem na ziemię. Zgodnie z ich szatańską doktryną, Jezus jako Syn istniał tylko od chwili narodzin przez Maryję. Te węże idą tak daleko, aby powiedzieć, że Stary Testament nie wspomina żadnego pojęcia syna Bożego. Choć zaprzeczają istnieniu Syna Bożego przed Jego narodzinami na ziemi, zaprzeczają również istnieniu Ojca przed narodzeniem Syna.


Umiłowani, naprawdę nie wiemy, czego te węże chcą. Zastanawiasz się, czy czytamy tę samą Biblię. Obsługują one jedną rzecz, i przez kilka sekund obsługują one przeciwieństwem tego samego. Ci ludzie są naprawdę opętani duchem zamieszania.Ten duch sprawia, że są głupi. Ten Duch czyni z nich idiotów i nie zdają sobie sprawy w ogóle. Kiedy zaczynają rozwijać swoje szaleństwo, wstydzimy się na ich miejscu; tak absurdalne jest to, co mówią. A ponieważ zaprzysięgli się, nigdy nie uznawać Bożego autorytetu, zawsze stawiają Mu wyzwania i nieustannie mają pytania, by Go zadawać.


Ponieważ wiedzą, jak rzucić wyzwanie Bogu, oto jedno z pytań, jakie zadają Bogu te demony: "... Wieczny Bóg objawia się jako Ojciec, poprzez narodziny Jego Syna w Nowym Przymierzu z Nowego Testamentu ... Tak więc, przez te wersety rozumiemy, że Pan Bóg objawił się jako Ojciec człowieka tylko w Nowym Przymierzu w samym Nowym Testamencie. Jak można wyjaśnić tę specyfikę? Jak możemy wyjaśnić fakt, że Pan Bóg nie objawił się jako ojciec przed?"


Czekając na Boga, aby odpowiedzieć na nie, ponieważ jest on z pewnością zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, pozwól mi pokazać absurdalność tego rozumowania. Oświadczają, że Pan Bóg objawił się jako Ojciec tylko w Nowym Przymierzu, czyli w Nowym Testamencie. Już nawet nie wiemy, o czym oni mówią, bo wiemy, że Pan zawsze był Ojcem, a On zawsze był naszym Ojcem. Ci synowie diabła są więc jedynymi, którzy wiedzą, czego szukają. A jeśli Pan Bóg objawił się jako Ojciec tylko w Nowym Przymierzu, czyli w Nowym Testamencie, tak jak chcą, abyśmy uwierzyli tym demonom, to pytania, które mamy prawo zadać sobie, są następujące:


Kto był Panem przed Nowym Testamentem, ponieważ nie był Ojcem? Ponieważ tylko w Nowym Testamencie Bóg stał się Ojcem, kim był Ojciec wszystkich tych, którzy byli na ziemi przed narodzeniem Jezusa? Przede wszystkim nie wpadajcie w pułapkę doktryny tych demonów, która sprawia wrażenie, że Bóg jest tylko Ojcem Jezusa. Bóg jest również naszym Ojcem. A jeśli wierzycie, że Bóg jest waszym Ojcem, to dlatego, że On tylko stał się waszym Ojcem tylko w Nowym Przymierzu, to znaczy w Nowym Testamencie, zgodnie z doktryną tych żmij. Przed Nowym Testamentem Bóg musiał być twoim kuzynem, wujkiem lub siostrzeńcem. Nie był waszym Ojcem, ponieważ musiał czekać na Nowe Przymierze, to znaczy, w Nowym Testamencie, aby stać się Ojcem. Doktryna tych demonów jest niewiarygodnie absurdalna. Ale wierzą, że mają tajemnicę, której my nie mamy, i są przekonani, że mają tajemnicę, która nam umyka. Allelujah!


Węże te posuwają się tak daleko, że Stary Testament nigdy nie wspominał o synu Bożym i że nigdzie w Starym Testamencie nie znajduje się słowo synowie. I jak zwykle, jest całkowicie przeciwieństwem tego, co Ci synowie diabła mówią, co jest prawdą. Zobaczmy, co mówi Biblia:


Psalmów 89:7 "Albowiem któż na Niebie przyrównany może być Panu? kto podobien jest Panu między synami mocarzów?" Ten pojedynczy werset pokazuje nam, że Stary Testament mówi o synu Boga.


Psalmów 2:6-7 "Mówiąc: Jamci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją. 7Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś spłodził."


Przeczytajmy ten inny werset, który zamyka usta agentów Piekła. "Któż wstąpił na Niebo, i zasię zstąpił? któż zgromadził wiatr do garści swych? Któż zagarnął wody do szaty swej? któż utwierdził wszystkie kończyny ziemi? Cóż za imię jego? i co za imię syna jego? Wieszże?" Przypowieści Salomonowych 30:4


Jesteśmy tutaj w Starym Testamencie i widzimy, że Ojciec mówi o sobie i Jego Synu, setki lat przed przyjściem Jezusa na ziemię. W ten sposób Pan zawsze zamyka usta węży. Ale nie oczekujcie, że ci synowie zatracenia pokutują. Nie! Nigdy nie pokutują. Zamiast tego będą ciężko pracować, aby znaleźć jeszcze kilka tematów bluźnierczych do opracowania.


A kiedy niektórzy czarownicy utknęli w tych wszystkich wersetach, o których istnieniu nie wiedzieli, mają czelność powiedzieć, że te wersety są prorocze, sposób na powiedzenie, że chociaż te wersety wyraźnie mówią o synach Bożych, to jest to po prostu prorocze. Zapominają, że utrzymywali, że nie było wersetów w Starym Testamencie, mówiąc o synu Bożych. Ta gorzka obserwacja ujawnia smutną rzeczywistość o demonach. Oni nigdy nie będą żałować, bez względu na to, co robisz. Czasami zastanawiasz się, jak robią to być całkowicie tak uparty, tak hartowane.


Teraz ukochany, aby powrócić do proroczego słowa wspomnianego przez tych węży, pamiętaj, że cała Biblia jest prorocza. Jeśli musimy mówić w kategoriach proroctwa, to w rzeczywistości każdy werset Biblii jest proroczy. Dowodem jest to, że ta Biblia, choć napisana tysiące lat temu, spełniła się w każdym z naszych żyć. Więc nie daj się rozpraszać, gdy te węże te zaczynają mówić wam o "proroctwie", bo oni nie chcą pokutować.


2.31.1- jezus był na stworzeniu wszystkich rzeczy i nawet brał udział


1Mojżeszowa - Rodzaju 1:26 "Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego; a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem Niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, płazającym się po ziemi."


Kiedy badamy ten werset w świetle tych cytowanych poniżej, rozumiemy wyraźniej, że Syn był z Ojcem w stworzeniu wszystkich rzeczy.


Jana 1:1-14 "Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. … 3Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. … 14A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy."


Rzymian 11:36 "Albowiem z niego i przez niego i w nim są wszystkie rzeczy; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen!"


Żydów 1:2 "W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił"


Kolosensów 1:15-16 "Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. 16Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na Niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest."


Kiedy Bóg mówi, że pozwól nam uczynić człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa, rozumiemy z fragmentów Jana 1, Kolosensów 1 i Żydów 1 cytowanych powyżej, że Chrystus jest albo tym, który był z Bogiem, albo jednym z tych, którzy byli z Bogiem w tym czasie. Kolosensów 1 potwierdza, że Chrystus został stworzony na obraz Boga, a 1Mojżeszowa - Rodzaju 1:26 już cytowany, a Rzymian 8:29 cytowany poniżej uczą nas, że jesteśmy stworzeni na obraz Chrystusa i Boga.


2.31.2- Jezus został stworzony na długo przed przyjściem na ziemię


Micheasz 5:2 "Ale ty, Betlehemie Efrata! acześ najmniejszy między tysiącami Judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego są z dawna, ode dni wiecznych."


Rzymian 8:29 "Albowiem, które on przejrzał, te też przenaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna jego, żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi."


Filipensów 2:5-7 "Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie. 6Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, 7Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom."


Kolosensów 1:15-18"Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. 16Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na Niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest. 17A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi. 18On też jest głową ciała, to jest kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi przodkował."


Objawienie Jana 1:4"Jan siedmiu zborom, które są w Azyi. Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest i który był, i który przyjść ma; i od siedmiu duchów, którzy są przed oblicznością stolicy jego."


Objawienie Jana1:8"Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który przyjść ma, on Wszechmogący."


Objawienie Jana 3:14"A Aniołowi zboru Laodyceńskiego napisz: To mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego."


Jezus Chrystus nie może być początkiem Bożego stworzenia i nie może istnieć przed Jego narodzeniem. Chyba że te demony udowodnią nam, że stworzenie oznacza narodziny.


2.31.3- Przed przyjściem na ziemię, aby umrzeć za nas, Jezus był w Niebie z Bogiem Ojcem


Przypowieści Salomonowych 8:22-32 "Pan mię miał przy początku drogi swej, przed sprawami swemi, przed wszystkiemi czasy. 23Przed wieki jestem zrządzona, przed początkiem; pierwej niż była ziemia; 24Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzonam jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami. 25Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzonam jest. 26Jeszcze był nie uczynił ziemi, i równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego. 27Gdy gotował Niebiosa, tamem była; gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami; 28Gdy utwierdzał obłoki w górze, i umacniał źródła przepaści; 29Gdy zakładał morzu granice jego, i wodom, aby nie przestępowały rozkazania jego; gdy rozmierzał grunty ziemi: 30Tedym była u niego jako wychowaniec, i byłam uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas. 31Gram na okręgu ziemi jego, a rozkoszy moje, mieszkać z synami ludzkimi. 32Słuchajcież mię tedy teraz, synowie! albowiem błogosławieni, którzy strzegą dróg moich."


Jana 3:13"A nikt nie wstąpił do Nieba, tylko ten, który zstąpił z Nieba, Syn człowieczy, który jest w Niebie."


Jana 6:62"Cóż, gdybyście ujrzeli Syna człowieczego wstępującego, gdzie był pierwej?"


Jana 17:5"A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, niżeli świat był."


Jana 17:24"Ojcze! któreś mi dał, chcę, abym gdziem ja jest, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moję, którąś mi dał; albowiemeś mię umiłował przed założeniem świata."


1Jana 1:2"(Bo żywot objawiony jest i widzieliśmy, i świadczymy i zwiastujemy wam on żywot wieczny, który był u Ojca, i objawiony nam jest.)"


2.31.4- Jezus chodził z ludem Izraela na pustyni


1Koryntów 10:4"I wszyscy tenże napój duchowny pili; albowiem pili z opoki duchownej, która za nimi szła; a tą opoką był Chrystus."


2.31.5- Jezus był przed Janem Chrzcicielem


Jana 1:15 "Jan świadczył o nim, i wołał, mówiąc: Tenci był, o którymem powiadał: Który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię; bo pierwej był niż ja."Jana 1:30"Tenci jest, o którymem powiadał, że idzie za mną mąż, który mię uprzedził; bo pierwej był niż ja."


2.31.6- Pojęcie synów dobrze ugruntowane w Starym Testamencie


Wszyscy ci, którzy zostali oszukani przez to kłamstwo synów zatracenia, muszą teraz bardzo dobrze zrozumieć, że Biblia mówi o synach Boga w Starym Testamencie. Ich twierdzenie, że pojęcie syna nigdy nie istniało w Starym Testamencie i że słowo syn Boży pojawia się tylko w Nowym Testamencie z narodzinami Jezusa na ziemi, jest po prostu kolejną obscenicznością jak te, które te węże wypowiadają za każdym razem. Powinieneś już wiedzieć, że demony nigdy nie powiedzą nic prawdziwego. Oni nie mają w sobie prawdy. Są po prostu kłamcami jak ich ojciec diabeł.


Chciałbym podać dwa inne ważne elementy, które całkowicie uwolnią cię od kłamstw agentów Piekła. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że Stary Testament mówi do nas o synach Bożych. To pojęcie nie zaczęło się więc od Maryi, jak twierdzą demony. Po drugie, Jezus nie jest jedynym, który Bóg Ojciec ogłosił synem Boga. Biblia wyraźnie mówi nam o wielu synach Boga. Pozwolę sobie to państwu udowodnić:


1Mojżeszowa - Rodzaju 6:1-2"I stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki się im zrodziły; 2Że, widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich, które sobie upodobali."


Ijobowa 1:6-7"I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, że też przyszedł i szatan między nich. 7Tedy rzekł Pan do szatana: Skąd idziesz? I odpowiedział szatan Panu, i rzekł: Okrążałem ziemię, i przechadzałem się po niej."


Psalmów 2:6-7"Mówiąc: Jamci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją. 7Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś spłodził."


Psalmów 89:7"Albowiem któż na Niebie przyrównany może być Panu? kto podobien jest Panu między synami mocarzów?" Ten jeden werset pokazuje, że Stary Testament mówi dobrze o pojęciu Syna Bożego


Przypowieści Salomonowych 30:4"Któż wstąpił na Niebo, i zasię zstąpił? któż zgromadził wiatr do garści swych? Któż zagarnął wody do szaty swej? któż utwierdził wszystkie kończyny ziemi? Cóż za imię jego? i co za imię syna jego? Wieszże?"


2.32- Doktryna pełna sprzeczności


Jest wiele sprzeczności w słowach tych demonów, że można się zastanawiać, czy ich głowa jest naprawdę dobra. Te demony plącze się w swoich wypowiedziach, i mylą wszystkich tych, którzy nie mają rozeznania i którzy mają nieszczęście, aby ich wysłuchać. Ilekroć owe węże utknęli w mnóstwie wersetów, które wyraźnie mówią o Synu Bożym oddzielonym od Boga Ojca, nie są już w stanie zaprzeczyć tej prawdzie, mówią wam, że Syn był raczej w myśli Ojca.


Pozwólcie państwo, że jeszcze raz zademonstruję państwu absurdalność tego rozumowania. Kiedy demony te deklarują, że Syn był raczej w umyśle Ojca, po prostu uznają, że Syn nie jest Ojcem. Przyznają, nie zdając sobie z tego sprawy, że Syn jest inny od Ojca. Albowiem jest tylko jeden Syn jest inny od Ojca, aby być w umyśle Ojca. Ojciec nie może być w swojej własnej myśli. Nawet jeśli według demonów Syn był raczej w umyśle Ojca, to dlatego, że nadal jest Synem innym od Ojca. To prowadzi do zrozumienia, że doktryna tych demonów nigdy nie będzie trzymać, bez względu na to jak jest wyjaśnione i bez względu na to, jakie inne nonsensy starają się produkować.


2.33- Umysł, dusza i ciało


Oto kolejny lowness, że te demony rozprzestrzeniają się za każdym razem nie mają już wystarczająco dużo argumentów. Mówią, że ojciec i syn są nierozłączni i nie mogą być oderwani, biorąc przykład człowieka, który jest stworzony z ducha, duszy i ciała. Mówią, że tak jak nie można odciąć ducha człowieka od jego ciała i duszy, tak samo nie można odciąć ojca od syna i Ducha Świętego. Ci głupcy mówią ci, że ojciec jest myślą, syn jest Słowo Boże, a duch święty jest działaniem. Powiedziałem wam już, że kiedy te demony mówią o Ojcu lub Synu, pamiętajcie, że nie chodzi o naszego Ojca Niebieskiego i Pana naszego i Mistrza Jezusa Chrystusa. Węże te mówią o ich ojcu diable, ich jezusa, który jest nikim innym jak demon, i ich świętego ducha, który jest jednym z duchów nieczystych ich świata ciemności.


2.34- Co jeśli demony mają rację


Co Jezus zyska od spędzenia swego czasu na ziemi, by kłamać? Pod jaką presją Jezus mógłby być zmuszony do kłamstwa w ten sposób? Dlaczego spędzać cały swój czas rozmawiając o Ojcu, którego nigdy by nie miał? Gdyby Ojciec naprawdę nie istniał, Jezus Chrystus byłby albo kłamcą, oszustem, albo umysłową nierównowagą. I wyobrażasz sobie kłamcę Jezusa Chrystusa, oszustkę, czy brak równowagi umysłowej?


Gdyby demony miały rację, Biblia byłaby fałszywa; ponieważ uczy od Księgi Rodzaju aż do Objawienia, że Jezus Chrystus ma Ojca. Gdyby demony miały rację, sam Bóg Ojciec by nie istniał, ponieważ to Jezus byłby Bogiem Ojcem.


Gdyby demony miały rację, Jezus Chrystus byłby kłamcą, ponieważ mówił o Ojcu, którego On nie posiadał; Byłby także oszustem, ponieważ udawał, że jest Synem Bożym, podczas gdy w rzeczywistości był Bogiem Ojcem; W końcu byłby psychicznie chory, ponieważ propagował, nauczał rzeczy, które nie miały znaczenia ani podstaw. Spędzanie czasu na mówieniu o Ojcu, który nie istnieje, a Duchem Świętym, który nie istnieje, ponieważ byłby On Bogiem Ojcem i Duchem Świętym w tym samym czasie, jest dowodem na to, że Jezus Chrystus byłby psychicznie chory nierównowagą, zgodnie z doktryną tych demonów.


Gdyby demony miały rację, wszyscy prorocy Boga, Starego Przymierza, jak również Nowego Testamentu, byliby fałszywymi prorokami i wspólnikami w kłamstwach, ponieważ wszyscy oni uznali Boga Ojca, i wszyscy prorokowali i ogłosili Jezusa Chrystusa Synem Bożym. Uznali również Boga Ojca innego niż Jezus Chrystus, Syna Bożego.


Gdyby demony miały rację, Jan Chrzciciel również byłby kłamcą, który zamiast przedstawiać nam Jezusa Chrystusa jako Boga Ojca lub jako Ducha Świętego, zamiast tego przedstawił nam Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego, jako Syna Bożego. Jan Chrzciciel, który został specjalnie posłany przed Jezusem, aby przygotować drogę dla Niego, wiedział lepiej niż ktokolwiek, kto był naprawdę Jezusem, i nie wahał się objawić światu, kim był Jezus. To on objawia nam, że Jezus Chrystus jest Barankiem Bożym, który zabiera grzech świata. Gdyby Jezus Chrystus był jednocześnie Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, czy Jan Chrzciciel nie wiedziałby? Jana 1:29 "A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata."


Gdyby demony miały rację, wszyscy Apostołowie i Uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy mówili o Bogu Ojcu, byliby albo kłamcami, albo psychicznie chorzy, ponieważ wszyscy oni uczyli Boga Ojca, różni się od Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Gdyby demony miały rację, zbawienie w Jezusie Chrystusie nie byłoby możliwe; ponieważ Jezus kłamliwy, lub oszustem, lub schizofreniczny Jezus nie może nas zbawić. A jeśli demony mają rację, zjedzmy i pijemy, bo jutro umrzemy.


2.35- Spróbujmy na kilka minut, aby dać powód do demonów


Spróbujmy na kilka minut, aby dać powód do tym agentom Piekła. Dalej pójdziemy za nimi w ich błędach. Spędźmy kilka minut w Filozofii z tymi demonami. Spróbujmy przeciwstawić ich doktrynę logice, aby zobaczyć, jak będzie ona działać, lub jak daleko nas to zabierze. Aby tam dotrzeć, zbadamy niektóre wersety z Biblii i ich implikacje w świetle tej doktryny synów Złego, który utrzymuje, że Jezus Chrystus nie ma Ojca, i że On sam byłby Jego własnym Ojcem.


Jana 20:21 "Rzekł im zasię Jezus: Pokój wam; jako mię posłał Ojciec, tak i ja was posyłam."


Jeśli Jezus Chrystus nie ma Ojca, tak jak nauczają nas demony, oznacza to, że On sam jest Jego własnym Ojcem, to znaczy również, że On sam siebie posłał. Jeśli Jezus Chrystus jest Jego własnym Ojcem, to dlatego, że my sami jesteśmy Jezusem Chrystusem. Jeśli Jezus Chrystus jest sam Ojcem, który Go posłał, to dlatego, że my sami jesteśmy Jezusem Chrystusem, który nas posłał. A jeśli Jezus Chrystus nie został posłany przez Ojca, to dlatego, że i my, słudzy Boży, nie zostaliśmy posłani przez Jezusa. Zgodnie z tą satanistyczną logiką, ten, kto posłał Jezusa, to nikt inny jak sam Jezus, więc ten, kto nas posłał, będzie nikim innym jak tylko my.


Możemy nawet pójść dalej w tym rozumowaniu i przepisać ten werset. To by dać: "Jezus rzekł do nich ponownie: "Pokój niech będzie z wami! Jak ja sam wysłał siebie, ja też cię posyłam." To do Ciebie do analizy i zawarcia.


Objawienie Jana 3:21 "Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jakom i ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy jego."


Pan mówi nam tutaj, że jeśli pokonamy, to On sprawi, że usiądziemy z Nim na Jego tronie, tak jak On sam pokonał i usiadł z Ojcem na tronie Jego Ojca. Jeśli Jezus Chrystus jest Jego własnym Ojcem, to dlatego, że kiedy mówi, że usiądziemy z Nim na Jego tronie Ojca, to dlatego, że rzeczywiście mówi o sobie. Dlatego usiadł z samym sobą na tronie, a w tym przypadku my także, którzy zamierzamy siedzieć z Jezusem na Jego tronie, wszyscy jesteśmy Jezusem Chrystusem, i będziemy siedzieć z sobą na tronie.


Możemy nawet pójść dalej w tym rozumowaniu i przepisać ten werset. Oto jak by to wyglądało: "Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jakom i ja zwyciężył i Siedziałem z sobą na moim tronie". To do Ciebie do analizy i zawarcia.


Jana 20:17 "Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego."


Jeśli Jezus Chrystus, kiedy mówi o Swoim Ojcu, mówi w rzeczywistości o sobie, to dlatego, że kiedy mówi o naszym Ojcu, mówi w rzeczywistości o nas samych. Jeśli Jezus Chrystus jest Ojcem, to dlatego, że my również jesteśmy Ojcem. A jeśli Jezus Chrystus, kiedy mówi o swoim Bogu, mówi o sobie, to dlatego, że kiedy mówi o naszym Bogu, tak naprawdę mówi o nas samych. Jeśli Jezus Chrystus jest Bogiem Ojciec jest taki, że my także jesteśmy Bogiem Ojciec.


Jeśli Jezus Chrystus, kiedy mówi o swoim Ojcu, jest to tylko sposób mówienia, ponieważ On sam byłby Ojcem, że kiedy mówi o naszym Ojcu, jest to również droga mówić, ponieważ to my jesteśmy Ojcem. Jeśli Jezus Chrystus jest Ojcem, to dlatego, że my również jesteśmy Ojcem. Podobnie, jeśli Jezus Chrystus, kiedy mówi o swoim Bogu, jest to tylko sposób mówienia, ponieważ On sam byłby Jego Bogiem, że kiedy mówi o naszym Bogu, jest również sposób mówienia, bo to my jesteśmy naszym Bogiem. Jeśli Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, to dlatego, że my także jesteśmy Bogiem Ojcem.


Tak więc Jezus Chrystus wznosi się do Nieba w kierunku ojca, Jezus rzeczywiście wznosi się do Nieba do siebie, Jest to, że kiedy my także wzniosą się do Nieba ku naszemu ojcu po śmierci lub uprowadzeniu, my również, wstąpimy do Nieba ku sobie. Tak więc Jezus Chrystus wznosi się do Nieba w kierunku Swojego Boga, Jezus rzeczywiście wznosi się do Nieba do siebie, Jest to, że kiedy my także wzniosą się do Nieba ku naszemu Boga po śmierci lub uprowadzeniu, my również, wstąpimy do Nieba ku sobie. Możemy nawet pójść dalej w tym rozumowaniu i przepisać ten werset. To by dać: "Jezus rzekł do niego: "Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do siebie; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do siebie mego i Ojca waszego, i do siebie i Boga waszego." To do Ciebie do analizy i zawarcia


2.36- A gdyby Jezus Chrystus był równocześnie Duchem Świętym!


A jeśli Jezus Chrystus, oprócz bycia Swoim własnym Ojcem, był także Duchem Świętym, tak jak demony chcą, abyśmy uwierzyli, oto, co by to dał:


Jana 16:13-15"Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i przyszłe rzeczy wam opowie. ... 15Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlategom rzekł: Że z mego weźmie, a wam opowie."


Wiedząc, że Pocieszyciel jest Duchem Świętym, i wiedząc, że Duch Prawdy jest Duchem Świętym, i biorąc pod uwagę demony, że Duch Święty jest Jezusem i że Ojciec jest Zawsze Jezus, oto w jaki sposób moglibyśmy przepisać ten fragment: Jana 16:13-15 "Kiedy Jezus przyszedł, Jezus , Jezus doprowadzi was do całej prawdy ... 15Wszystko, co Jezus ma do Jezusa, to dlaczego Jezus powiedział, że Jezus bierze to, co jest Jezus , i że Jezus wam to ogłosi ".


Jana 14:16"A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki."


Wiedząc, że Pocieszyciel jest Duchem Świętym i biorąc pod uwagę demony, że Duch Święty jest Jezusem i że Ojciec jest zawsze Jezusem, oto w jaki sposób moglibyśmy przepisać ten fragment: Jana 14:16 "I Jezus , Jezus módlcie się do Jezusa i Jezusa da ci innego Jezusa , więc Jezus przebywa z tobą na zawsze."


Jana 14:26 "Lecz pocieszyciel on, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, onci was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział."


Wiedząc, że Pocieszyciel jest Duchem Świętym i biorąc pod uwagę demony, że Duch Święty jest Jezusem i że Ojciec jest zawsze Jezusem, oto w jaki sposób moglibyśmy przepisać ten fragment: Jana 14:26 "Ale Jezus , Jezus , którego Jezus pośle w imieniu Jezusa , nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Jezus wam powiedział "


Jana 15:26 "A gdy przyjdzie on pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca przychodzi, on o mnie świadczyć będzie."


Wiedząc, że Pocieszyciel jest Duchem Świętym, i wiedząc, że Duch Prawdy jest Duchem Świętym, i biorąc pod uwagę demony, że Duch Święty jest Jezusem i że Ojciec jest Zawsze Jezus, oto jak moglibyśmy przepisać ten fragment: Jana 15:26 "Kiedy Jezus przyszedł , którego Jezus wam pośle od Jezusa , Jezusa , który pochodzi od Jezusa , Jezus złoży świadectwo o Jezusie".


Dzieje Apostolskie 1:1-8 "Pierwsze wprawdzie księgi napisałem, o Teofilu! o wszystkiem, co począł Jezus i czynić, i uczyć. 2Aż do dnia onego, którego dawszy rozkazanie Apostołom, które był przez Ducha Świętego obrał, wzięty jest w górę. 3Którym też samego siebie po męce swojej żywym stawił w wielu niewątpliwych dowodach, przez czterdzieści dni ukazując się im i mówiąc o królestwie Bożem. 4A zgromadziwszy je przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie. 5Albowiemci Jana chrzcił wodą; ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach. 6A tak oni zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie! izali w tym czasie naprawisz królestwo Izraelskie? 7Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył. 8Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi."


Spróbuj zastąpić wszystkie grube słowa podkreślone przez Jezusa, ponieważ to On jest tym, który byłby zarówno Bogiem Ojcem, jak i Duchem Świętym, a zobaczysz, co to daje.


Dzieje Apostolskie 2:32-33"Tegoć Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. 33Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie."


Jeśli to Jezus, który jest jednocześnie Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, ten werset brzmiałby tak: "To jest Jezus, który Jezus wzbudził, wszyscy jesteśmy tego świadkami." Wychowany przez prawą rękę Jezusa , Jezus otrzymał Jezus Jezus obiecał, a Jezus wylał to, co można zobaczyć i usłyszeć."


Umiłowani, jest tyle przykładów, że jeśli chcemy je wszystkie pokazać, to samo badanie byłoby tak obszerne jak Biblia. To pozwala zrozumieć absurdalność tej doktryny o demonach, a to pozwala zrozumieć, że żaden demon nigdy nie zdoła zaprzeczyć Bogu. Każdy, kto świadomie lub nieświadomie próbuje interpretować słowo Boże na swój własny sposób, zawsze utknęli.


Jeśli ci węże, którzy spędzają swój dzisiejszy czas nauczając, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, czasami wydają się przekonujące, to dlatego, że rozwijają swoje szaleństwo przed ignorantami, którzy nie medytują nad słowem Bożym, ale którzy, podobnie jak katolicy, pozostawiają innym ludziom, aby przeczytać dla nich Biblię.


Umiłowani, to badanie, które właśnie zrobiliśmy, daje kolejną okazję do wykrycia innych demonów, którzy ukrywają się pośród ludu Bożego. Oto kolejny element rozeznawania, który pomoże ci rozpoznać niektóre demony pośród Dzieci Boga. Ale przed skorzystaniem z tego rozeznawania, musicie wykazać się dużą elastycznością i skrajną tolerancją w osądzie, jak jesteśmy przyzwyczajeni.


Z tego powodu, chociaż ustalono, że dla każdego prawdziwego dziecka Bożego, zrozumienie rzeczy Bożych jest naprawdę łatwe, chociaż ustalono, że żadne prawdziwe dziecko Boże nie może w ten sposób bluźnić, energicznie i siłą utrzymując, że Biblia jest fałszywa, załóżmy jednak, że wszyscy ci religijni, którzy popierają tę doktryna szatańskiej, są po prostu w ignorancji.


Ci spośród nich, którzy byli raczej ignorantami, zostaną uwolnieni przez prawdę przedstawioną w tej nauce. A ci, którzy byli po prostu opętani przez demony, zostaną również uwolnieni przez prawdę wyraźnie ustanowioną w tej nauce, ponieważ jak dobrze wiecie, prawda was wyswobodzi. Jana 8:32. Ale ci, którzy po przeczytaniu wszystkich demonstracji dokonanych w tej nauce, zdecydują się nie żałować i wolą trzymać się swojego bluźnierstwa, dadzą wam w ten sposób dowód, że są demonami. Innymi słowy, wiedz, że każdy tak zwany chrześcijanin, który po przeczytaniu tej nauki nadal utrzymuje, że Jezus Chrystus jest zarówno Bogiem Ojcem jak i Duchem Świętym, jest demonem. Pamiętaj, że demony nigdy nie pokutować za strach przed zbawieni. "... Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk dyjabelskich." 1Tymoteusza 4:1


2.37- Antychrystów


Kiedy mówimy wam, że ci ludzie są demonami, agentami Piekła, możecie wierzyć, że jesteśmy po prostu surowi w naszym osądzie, lub że nasz język jest dla nich trochę surowy. Tak nie jest. Idźmy i zobaczmy, co Bóg mówi o nich w swoim słowie.


1Jana 2:24-26 "Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w was zostaje; jeźliby w was zostawało, coście słyszeli od początku, i wy w Synu i w Ojcu zostaniecie. 25A tać jest obietnica, którą on nam obiecał, to jest żywot on wieczny. 26Tom wam napisał o tych, którzy was zwodzą." Dlatego musisz zwracać uwagę na tych, którzy wprowadzają cię w błąd, ucząc cię doktryny o demonach i bluźnierstwie.


1Jana 4:1-3"Najmilsi! nie każdemu duchowi wierzcie; ale doświadczajcie duchów, jeźli z Boga są. Bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. 2Przez to poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. 3Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie."


Wiedzcie, umiłowani, że wszyscy ci, którzy mówią, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, są wśród tych, którzy zaprzeczają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Według ich doktryny, to Bóg Ojciec przyszedł w ciele, a nie Jezus, ponieważ dla nich Jezus jako Syn odrębny od Boga Ojca nie istnieje. Demony te są zatem fałszywymi prorokami wymienionymi w Biblii w fragmencie, który właśnie przeczytaliśmy. Są antychrystami. "Kto jest kłamcą? Azaż nie ten, który zapiera, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychryst, który się zapiera Ojca i Syna."1Jana 2:22


To właśnie robią te demony. Oni zaprzeczają Ojcu i Synowi. Dla nich Bóg Ojciec nie istnieje, to Jezus jest Bogiem Ojcem. Oni również zaprzeczają Syna, ponieważ jeśli to Jezus jest Bogiem Ojcem, to dlatego, że Syn w rzeczywistości nie istnieje. Jeśli sam Pan mówi ci, że ci ludzie są antychrystów, zrozumiałeś wszystko. Są to węże ze świata ciemności, z misją walki z Chrystusem, przeciwstawiania się Bogu i zniekształcania Słowa Bożego, aby stracić jak najwięcej ludzi, jak to możliwe. Są to bardzo niebezpieczne demony dla dzieci Bożych.


Musisz zrozumieć, umiłowani, że wszyscy ci, którzy mówią, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, są wśród tych, którzy zaprzeczają, że Jezus jest Chrystusem. Mówiąc, że Jezus jest Bogiem Ojcem, zaprzeczają, że Jezus jest Chrystusem. Dla nich Jezus nie jest Chrystusem, ale Bogiem Ojcem. A ponieważ każdy, kto zaprzecza Synowi, nie ma też Ojca, ci ludzie służą do swojego ojca szatana. Mają tylko jedną misję, aby walczyć z Bogiem, tak jak ich ojciec, diabeł.


Jeśli cenisz swoje zbawienie, nigdy więcej nie omawiaj słowa Bożego z tymi Syn diabła, w przeciwnym razie zostaniesz pochłonięty. Pamiętaj, że to właśnie z mocą szatana działają. Dlatego, pomimo faktu, że nie mają biblijnego wersetu wspierającego ich bluźnierstwo, wciąż udaje im się uwieść dużą liczbę osób. To siła szatana, który wykonuje tę pracę, wielka siła uwodzenia i zaklęcia. Dlatego trzymajcie się z daleka od tych ludzi, jeśli wasze zbawienie ma ciężar w waszych oczach. 1Jana 2:23 mówi: "Każdy, co się zapiera Syna, i Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca."


2.38- Ich wyrok został napisany przez długi czas


Pan jest ostrożny, aby powiedzieć ci, że kto zaprzecza Syna, nie ma też Ojca. Wtedy dobrze rozumiesz, że ci ludzie w ogóle nie mają Boga. Są to antychryści, czyli demony. Biblia mówi nam to w Księdze Judasa: "Albowiem wkradli się niektórzy ludzie, dawno już przedtem naznaczeni na to potępienie, niepobożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i samego się Boga i panującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa zapierają." Judasa 4


Tak więc zrozumiałeś to. Są to ludzie, których potępienie jest pisane od dawna, bezbożni, demony, którzy nigdy się nie zmienią, bez względu na to, co robicie. Zróbcie jakąkolwiek demonstrację, tak jak to właśnie zrobiliśmy dzięki temu studia biblijne i wszystkim wyszukiwanie, które właśnie przeprowadziliśmy, demony nie będą pod wrażeniem tego. Daj im kilkaset wersetów, które mówią słowo za słowo bez potrzeby interpretacji, że Jezus Chrystus nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Nie będą pokutować, chociaż w obliczu tego tysiąca wersetów nie mają żadnego, nawet takiego, który mogliby przedstawić bez przekręcania jego znaczenia, aby poprzeć swoje bluźnierstwo. Dajesz im tysiąc wersetów biblijnego, nie dadzą Ci wersetu biblijnego, ale nie zmieniają się. Dzieje się tak dlatego, że potępienie tych demonów zostało napisane przez długi czas.


Wielu chrześcijan nie rozumie powagi i niebezpieczeństwa bluźnierstwa tych synów diabła. Idą tak daleko, że wierzą, że ci ludzie mogą zaprzeczyć Syna, ale nadal mają Ojca, i vice versa. Nie jest to możliwe. Zrezygnować z tego rodzaju naiwności i zrozumieć, że Bóg nie może dokonać złego sądu. Jeśli to sam Pan mówi nam, że ci ludzie są antychrystów , to dlatego, że On wie o czym mówi. Bądź więc od teraz bardzo ostrożny. A jeśli nie chcesz znaleźć się w Piekle, naucz się nie wykraczać poza to, co jest napisane.


2.39- Są one wiecznie związane ciemnością


Judasa 5-6 mówi: "Przetoż chcę wam przypomnieć, którzy już raz o tem wiecie, że chociaż Pan lud z ziemi Egipskiej wyswobodził, przecież potem tych, którzy nie wierzyli, potracił. 6Także Aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował." Ci ludzie są niewierzący. Oni nie wierzą. Są one wiecznie związane ciemnością. Wyrok wielkiego dnia jest zarezerwowany dla tych demonów. Jeśli wytrwale będziesz się kojarzyć z bluźnierstwem tych niewierzących, będziesz dzielił ten sam los, co oni. Wybór należy do Ciebie.


W nauczaniu o rozeznaniu powiedziałem wam, że Bóg w swojej wielkości, aby zademonstrować, że jest naprawdę Wszechmocny, zbudował swoje słowo w taki sposób, aby nie pozostawiać ludziom szatana możliwości swobodnego zabawiania się. Bóg, który bardzo dobrze zna te demony, zaplanował wszystko w jego świętym słowie, aby zamknąć usta wszystkim agentom szatana. Pan uczynił wszystko, aby zapewnić, że demony nie mają najmniejszej szansy, aby użyć Jego słowa do bluźnierstwa. Wszystko jest w słowie Bożym, aby zmylić węże i zdemontować wszystkie ich fałszywe doktryny.


Dlatego tylko ci, którzy nie medytują nad słowem Bożym, z jednej strony, i ci, którzy mają uszkodzone i skręcone serca i umysły, z drugiej strony, wpadają w pułapkę tych syn diabła. Prawdziwe dzieci Boże, które są posłuszne swemu Panu i medytują nad słowem Bożym w dzień i w nocy, i wszyscy ci, których serca są wyprostowane, nigdy nie uwierzą w fałszywe doktryny przekazywane przez agentów Piekła. Prawdziwe dzieci Boże wiedzą, jak rozpoznać głos Boga, a oni będą stać twardo do końca. "Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli." 2Jana 8.


Wróćmy teraz do niektórych fragmentów, które wybraliśmy w raportach badawczych, które zrobiliśmy. Mieliśmy tak wiele fragmentów, aby uzasadnić i poprzeć to nauczanie, że sortowanie nie było łatwe. Niemniej jednak udało nam się wybrać niektóre z nich, aby pomóc tym, którzy nadal chcą zrozumieć, zrozumieć i potępić tych, którzy wybrali Piekło.


2.40- Wezwanie do zdrowego rozsądku


Jana 8:38 "Ja com widział u Ojca mego, powiadam, a wy też to, coście widzieli u ojca waszego, czynicie."Użyjmy trochę zdrowego rozsądku i przeanalizujmy ten werset w świetle doktryny o tych demonach, która mówi, że kiedy Jezus mówi o Ojcu, mówi o sobie. Jeśli ojciec nie różni się od syna, to dlatego, że Ojciec Jezusa jest samym Jezusem, a ojciec Żydów, to sami Żydzi. Jeśli doktryna o tych demonach jest prawdziwa, a sam Jezus jest Bogiem Ojcem, to dlatego, że sami Żydzi są diabłem. Jeśli Jezus jest Jego własnym Ojcem, to dlatego, że Żydzi sami są ich własnym ojcem. Podsumowując, Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, a Żydzi są diabłem. Bóg Ojciec inny niż Jezus nie istniałby, a diabeł inny niż Żydzi nie istniałby.


2.41- Co Powinniśmy Teraz Zrobić?


Następnym razem, ukochany, że demon powie ci, że Jezus Chrystus sam jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, poproś go, aby pokazać ci w Święta Biblia tylko jeden fragment, w którym Jezus powiedział, że. Nie akceptujcie tego, że węże te próbują przekręcić znaczenie wspomnianych powyżej przejść, aby zmusić je do powiedzenia tego, czego nie mówią. Aby udowodnić wam, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, nie musieliśmy skręcać znaczenie każdego wersetów, i nie staramy się dać żadnej interpretacji wersetów, pozwólmy im powiedzieć, co mówią. My po prostu czytamy z tobą wersety, jak są one napisane. Przykłady:


Mateusza 16:16-17 "A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego. 17Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w Niebiesiech.". Mateusza 26:63-64 "Lecz Jezus milczał. A odpowiadając najwyższy kapłan rzekł: Poprzysięgam cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, jeźliś ty jest Chrystus, on Syn Boży? 64Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział; wszakże powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego na obłokach Niebieskich." Marka 1:1 "Ten jest początek Ewangielii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego".


Jana 5:25-26 "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. 26Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie." Jana 9:35-37 "A usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali i znalazłszy go, rzekł mu: Wierzyszże ty w Syna Bożego? 36A on odpowiedział i rzekł: A któż jest, Panie! abym weń wierzył? 37I rzekł mu Jezus: I widziałeś go, i który mówi z tobą, onci jest." Jana 10:36 "A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?"


Jana 11:4 "A usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią." Jana 20:17 "Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego.". 2Koryntów 1:19 "Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez nas jest opowiadany, to jest, przez mię i przez Sylwana, i przez Tymoteusza, nie był: Tak i Nie; ale Tak w nim było."


Oto tylko kilka wersetów, które właśnie wam podałem, bez dodawania czegokolwiek, bez próby wyjaśnienia, bez próby analizy, w skrócie bez robienia czegokolwiek innego. Musisz po prostu przeczytać te wersety, a zobaczysz, jak to jest napisane w czerni i bieli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.


Umiłowani, w taki sam sposób, w jaki widzieliście mnie, poproście tych węży, abyście pokazali wam, nie próbując niczego wyjaśniać ani interpretować, jeden fragment, w którym jest napisane, że sam Jezus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. W tej pracy, którą właśnie wykonaliśmy, daliśmy wam kilkaset wersetów, które wyraźnie powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, i że On nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Aby Państwa przekonać, nie przyjęliśmy założeń. Pozostaliśmy przy tym, co jest wyraźnie napisane. Nie używaliśmy żadnego podstępu, aby udowodnić wam doktrynę Chrystusa. Nasze nauczanie jest jasne, co można potwierdzić.


Teraz poproś te demony, aby zrobiły to samo, co my. Poproś ich, aby udowodnić, bez użycia podstępu, ich doktryna, że Jezus jest sam Bóg Ojciec i Duch Święty. Chociaż wyprodukowaliśmy setki wersetów, aby wesprzeć nasze nauczanie, nie pytaj ich o setki wersetów. Poproś ich o jeden werset. Ponieważ są inteligentni, ponieważ wiedzą więcej niż Bóg, pozwólmy im stworzyć dla nas jeden werset, tylko jeden, który mówi, że Jezus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. A jeśli dadzą ci taki werset w Święta Biblia, nie wahaj się skontaktować się z nami, abyśmy mogli się nawrócić.


2.42- Ostrzeżenie


Umiłowani, powiedziałem już, że nigdy nie wolno ci wpaść w pułapkę odpowiedzi na pytania, które są skierowane do Boga. Nie jesteście Bogiem i nie jesteście tu po to, by przynosić Bogu pytania demonów. Ale nawet jeśli te pytania zostały do nas skierowane, nadszedł czas, aby zrozumieć, że nie jesteśmy zobowiązani do odpowiedzi na pytania demonów. Niech ten komunikat będzie jasny raz na zawsze. Próbując ich uratować, ci syn diabła kończą wierzyć, że jesteśmy tu po to, by czynić ich wolę. Przez ich spryt mają one związane nas do trawy jak kozy, a przez cielesne współczucie, znajdujemy się połykaniem ich brudu, lub ich szumowiny.


Kiedy ta jasna nauczaniejest już dostępna dla ludu Bożego, nie odpowiadaj na niczyje pytania na ten temat. Ta nauczaniejest wystarczająco jasna i kompletna, aby "wyzwolić i dostarczyć" tych wszystkich, którzy mieli problemy z tym tematem, i wszystkich tych, którzy byli w tej fałszywej doktrynie przez ignorancję lub zaklęcie. Pamiętaj, że są ludzie, których nigdy nie będziesz w stanie uratować. Dlatego Pan Jezus nazwał ich wężami, rasami żmijów, synami diabła, synami złego itd. Jezus znał ich bardzo dobrze.


Wniosek: Pamiętaj raz na zawsze, że Jezus nigdy nie był Bogiem Ojcem i nigdy nie będzie. Jezus Chrystus jest po prostu Synem Bożym, a On jest Bogiem przez prosty dekret lub przez proste oświadczenie Ojca. On nie jest jedynym, który skorzystał z tej łaski Ojca. Więc wszyscy ci, którzy liczą Jezusa jako jeszcze jednego Boga, aby zobaczyć dwóch lub więcej Bogów, są w błędzie. Jeśli musimy mówić o Jezusie w kategoriach drugi Boga, to dlatego, że znajdziemy się z tysiącami bogów. Bo jak pokazaliśmy wam powyżej, Mojżesz został ogłoszony Bogiem przez Ojca, a nawet zwykli ludzie zostaliśmy ogłoszeni bogami przez Ojca.


Ani Jezus, ani Mojżesz, ani my nie możemy dyskutować o miejsce Boga. Mamy wiele cech wspólnych. Jezus, Mojżesz i wszystkie dzieci Boże mają wiele cech wspólnych. Wszyscy mają tego samego Ojca, Boga Ojca. Wszyscy mają tego samego Boga, Boga Ojca. Wszyscy są Służbami Bożymi. Dzieje Apostolskie 3:13 "Bóg Abrahama i Izaaka i Jakóba, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaparliście się go przed twarzą Piłatową, który go sądził być godnym wypuszczenia."


Pamiętaj, że sam Pan Jezus obiecał nam, że jeśli wygramy, będziemy siedzieć z Nim na Jego tronie, jak On wygrał, usiadł z ojcem na tronie swego ojca. Objawienie 3:21. Z tym rozumiesz wszystko.


Nie zapominajcie o ostrzeżeniu, które daliśmy wam o wężach, którzy już uciekli z Święta Biblia Świętego, aby stworzyć ich Szatański biblii wersja. Nigdy nie wolno kłócić się z tymi ludźmi. Z pewnością pomyślą o umieszczeniu w swoich nowych wydaniach Szatański Biblii wersja, Niektóre fragmenty biblijne, które będą teraz pomóc im zmyć to zamieszanie, że właśnie zadane na nich. Ich zamieszanie jest teraz bardzo duże.


Te nauczanieodsłoniły je. Niech Pan będzie uwielbiony! Nie spodziewali się, że utkną w ten sposób Nie spodziewali się, że w ten sposób zostaną postawione w tak trudnej sytuacji. Teraz, kiedy uświadomią sobie, że nie mają żadnego wersetu, aby usprawiedliwić swą Doktryna szatańskiej bez przechodzenia przez objazdy i surowe kłamstwa, w przyszłych wydaniach swoich biblii wprowadzą jeden lub kilka wersetów mówiących, że ich "jezus" jest jednocześnie ich "bogiem ojcem" i ich "świętym duchem". Jeśli tak masz wersję ich szatańskiej biblii, w której jeszcze nie uczynił tej manipulacji, zachować to dla odniesienia.


Uważaj również na te wszystkie demony, które nawet po przeczytaniu tego nauczania, nie żałują i wytrwają w przekazywaniu tej samej Doktryna szatańskiej. Ci ludzie są niezwykle niebezpieczni. Musisz odejść od tych demonów, jeśli dasz cenę za swoje zbawienie. Nigdy nie należy wpadać w pułapkę, by dyskutować o słowo Boże z takimi wężami, bojąc się, że cię zarażą ich trucizną. Nie lekceważ ich uwodzicielskiej mocy i mocy ich zaklęć. Tego typu węże nie są jak żadne inne węże. Są przerażającymi agentami Szatana i dlatego Sam Pan ostrzega nas przed nimi. Posłuchaj, co Pan mówi nam o tych agentów Piekła:


2Jana 9-10 "Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma. 10Jeźli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie."


Dlaczego Pan prosi nas, aby trzymać z dala od tych Vipers? To dlatego, że on je zna. On zna zdolność uciążliwości tych żmij. Jeśli uważasz, że Bóg może być w błędzie, słuchaj tych demonów. W dniu, w którym znajdziesz się w Piekle z nimi, zrozumiesz to. W międzyczasie jesteś ostrzeżony! "Nie błądźcież; złe rozmowy psują dobre obyczaje."1Koryntów 15:33.


2.43- Podsumowanie nauczania


Spróbujmy, umiłowani, podsumować w kilku słowach, wszystkie te nauki. Aby przekonać samych siebie, choć nigdy nie mieliśmy problemu z tą nauką i przekonać wszystkich innych chrześcijan, w tym tych, którzy niestety zostali zakłóceni tą doktryną demonów, znaleźliśmy jedyne prawdziwe rozwiązanie, aby zasięgnąć opinii wszystkich duchowych aktorów, których ta sprawa dotyczy. Są to aktorzy: Bóg Ojciec, sam Jezus Chrystus, aniołowie Boży, apostołowie i inni słudzy Boży, diabeł i demony w duchu.


Nie zaniedbaliśmy żadnego aktora i nie ukrywaliśmy żadnych jego zeznań. Jest to zatem czysta, kompletna nauczanie, która w żadnym wypadku nie może być podważana biblijnie, którą oddajemy do Państwa dyspozycji. Ta nauczanie może być kwestionowana tylko wtedy, gdy Biblia jest nieprawdziwa. Świadectwa różnych aktorów, które zebraliśmy, są zapisywane w raportach z dwunastu przeprowadzonych przez nas projektów badawczych. Spróbuj przeczytać te różne raporty, ponieważ są one integralną częścią tego nauczania.


Mamy konsultacje Bogiem Ojcem aby wiedzieć, co on wie o tym przypadku. Powiedział nam, że jeśli chodzi o Niego, Jezus Chrystus jest Jego jedynym Synem, w którym On złożył wszystkie swoje uczucia. Zapytaliśmy także aniołów Boga, co wiedzą o Jezusie. Uznali, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. (Patrz: siódmy program wyszukiwanie)


Skonsultowaliśmy się z Jezusem Chrystusem, aby zapytać Go, czy miał Ojca. Powiedział nam "tak". (Patrz: pierwsze wyszukiwanie).


Skonsultowaliśmy się ponownie z Jezusem Chrystusem, aby zapytać Go, czy miał Boga. Odpowiedź ponownie była twierdząca. (Patrz: drugie wyszukiwanie).


Skonsultowaliśmy się z Apostołami i innymi Uczniami Jezusa, aby zapytać ich, czy uznali "Bogiem Ojcem" innego niż Jezus Chrystus. Powiedzieli "tak". (Patrz: trzecie wyszukiwanie).


Wróciliśmy do Jezusa Chrystusa, aby zapytać Go, czy On sam był Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Powiedział nam NIE (Patrz: piąte wyszukiwanie).


W tym samym czasie sprawdziliśmy z apostołami i innymi uczniami Jezusa, czy Jezus Chrystus, ich Mistrz, był jednocześnie Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Powiedzieli nam, że nawet nie wiedzieli o czym mówimy. (Patrz: szóste wyszukiwanie).


Następnie zapytaliśmy Apostołów i innych uczniów, kim jest Jezus w ich oczach. Powiedzieli nam, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego. (Patrz: czwarte wyszukiwanie).


Poszliśmy również zapytać szatana, czy Jezus Chrystus jest zarówno Bogiem Ojcem, jak i Duchem Świętym. On również zdawał się nie wiedzieć, o czym mówimy. (Patrz: ósmy raport z wyszukiwanie).


Potem zapytaliśmy go, kim jest Jezus w jego oczach. On uznał, że Jezus jest Synem Bożym. (Patrz dziewiąte wyszukiwanie).


Znaleźliśmy to lepiej, aby zapytać demony w duchu, który Jezus był w ich oczach. Wszyscy oni uznali, że Jezus jest Synem Bożym, Synem Boga Najwyższego. (Patrz dziesiąte wyszukiwanie).


A ponieważ "Prawicy Bożej"wydawała się być kolejnym problemem dla niektórych synowie diabła, dla którego Bóg nie może mieć "Prawicy" ręki, chcieliśmy to sprawdzić. Biblia potwierdziła, że Bóg ma "Prawicy" Mówi o tym sam Bóg, jak czynią to Jego prorocy. (Patrz jedenaste wyszukiwanie).


Rozpoczęliśmy również kolejną działalność badawczą na pierwszy rzut oka banalne i bez wielkiego znaczenia, liczenie rozdziałów i wersetów Biblii. (patrz dwunasta wyszukiwanie).


2.44- Konkluzja Wyszukiwanie


Z tych badań wynika zatem, że Bóg sam Ojciec rozpoznaje i zatwierdza, mając jedynego syna o nazwie Jezus Chrystus; że Jezus Chrystus uznaje się za Syna Bożego; że aniołowie Boży uznają, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym; że apostołowie i inni słudzy Boży wszyscy uznają, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym; że szatan i wszystkie jego demony w duchu wszyscy uznają, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, i że żaden z nich nie uznaje Jezusa jako Boga Ojca, i że żaden z nich nie uznaje Jezusa jako Ducha Świętego, że Biblia uznaje, że Bóg ma "Prawicy", i że Biblia zawiera 1189 rozdziałów i 31170 wersetów, i że żaden z tych tysięcy wersetów nie mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


Te demony w ciele, które w związku z tym zaprzeczają Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi, aniołom Bożym, Apostołom i innym Służebnicom Bożym, a nawet szatanowi, ojcu ich i wszystkim jego demonom w duchu, powiedzą nam skąd i od kogo pochodzą ich nauki. Jeśli masz wątpliwości co do naszych badań, zrób to i prześlij nam swoje raporty. Upewnij się, że ograniczasz się tylko do Święta Biblia, jak to uczyniliśmy. Ważne jest, aby przypomnieć wszystkim, że Święta Biblia ma 66 książek, ułożonych w następującej kolejności:


Stary Testament: 1Mojżeszowa - Rodzaju, 2Mojżeszowa - Wyjścia, 3Mojżeszowa - Kapłańska, 4Mojżeszowa - Liczb, 5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów , Ruty, 1Samuelowa, 2Samuelowa, 1Królewska, 2Królewska, 1Kronik, 2Kronik, Ezdraszowa, Nehemijaszowa, Estery, Ijobowa, Psalmów , Przypowieści Salomonowych, Kaznodziei Salomona, Pieśń Salomona, Izajasz, Jeremijasz, Treny Jeremijaszowe, Ezechyjel, Danijel, Ozeasza, Joel, Amos, Abdyjasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Abakuk, Sofonijasz, Aggieusz, Zacharyjasz, Malachyjasz. Razem 39 książek.


Nowy Testament: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, Dzieje Apostolskie, Rzymian, 1Koryntów, 2Koryntów, Galatów, Efezów, Filipensów, Kolosensów, 1Tesalonicensów, 2Tesalonicensów, 1Tymoteusza, 2Tymoteusza, Tytusa, Filemona, Żydów, Jakóba, 1Piotra, 2Piotra, 1Jana, 2Jana, 3Jana, Judasa, Objawienie Jana. Razem 27 książek.


2.45- Skąd bierze się to, że istnienie Ojca Jezusa staje się problemem?


Po raz drugi uznaliśmy, że lepiej jest zadać sobie niektóre z pytań, które zadaliśmy sobie w badaniu zatytułowanym czy Jezus Chrystus jest Bogiem? Tak podobne są te dwa tematy. Podobnie jak badanie zatytułowanym czy Jezus Chrystus jest Bogiem? Badanie to nie było naprawdę konieczne. To dlatego, że są rzeczy, których nie należy uczyć prawdziwych dzieci Bożych. Są rzeczy, które prawdziwe dzieci Boże muszą zrozumieć w sposób naturalny i prosty.


Skąd bierze się to, że istnienie Ojca Jezusa staje się problemem nawet wśród tak zwanych chrześcijan? Jednak temat ten jest tak jasny w Biblii. Skąd to się bierze, że nawet tak zwani chrześcijanie mogą wierzyć, a nawet próbować udowodnić, że Biblia jest fałszywa?


Jak właśnie widzieliście, każda część Biblii dowodzi nam, że Jezus Chrystus ma Ojca, a każda księga Biblii dowodzi nam, że Jezus Chrystus ma Ojca. Posunąć się tak daleko, aby udowodnić Dzieci Boże, że Jezus Chrystus, ich Mistrz, Pan, Zbawiciel, Odkupiciel, Pasterz, Przewodnik, Tarcza, Bóg.... jest Synem Bożym, tak jak On się utrzymuje, jest po prostu absurdalne. Bo gdyby Jezus Chrystus nie miał Ojca, gdyby Jezus Chrystus nie miał Boga, czym byłyby dzieci Boże?


Wyobraź sobie przez chwilę, że Jezus Chrystus jest tylko kłamcą, kiedy mówi nam, że ma Ojca, Spróbuj zrozumieć konsekwencje. Pozwólcie, że wyjaśnię wam, co oznacza ta szatańska doktryna, która mówi, że Jezus Chrystus nie ma Ojca. Doktryna ta po prostu naucza cały świat, że Bóg nigdy nie istniał, że Biblia jest fałszywa i że wszyscy ci, którzy umarli przez pokolenia za Boga lub za Jezusa Chrystusa, umarli na próżno. To właśnie oznacza ta doktryna szatańskiej.


2.46- Jeśli Jezus Chrystus nie ma Ojca


Rozpocząłem serię powyższych z anaforze, aby pomóc wam lepiej zrozumieć powagę tej szatańskiej doktryny, że Jezus Chrystus nie ma Ojca. To jest to, co postaram się zrobić ponownie poniżej. Ta ohyda jest bluźnierstwem równie wielkim jak ten, który zaprzecza Boskości Chrystusa.


Jeśli Jezus Chrystus nie ma Ojca, to wszyscy ci, którzy w Niego wierzą dla ich zbawienia, są zagubieni, ponieważ wierzą w kłamcę, oszusta i psychicznie chorego człowieka.


Jeśli Jezus Chrystus nie ma Ojca, to ci, którzy Go czczą, są bałwochwalcami, ponieważ w rzeczywistości będą czcić kłamcę, oszusta i psychicznie chorego człowieka. I to jest bałwochwalstwo. Idolatria jest grzechem, który prowadzi prosto do Piekła. Ci, którzy idą za Jezusem Chrystusem, pójdą więc wszyscy do Piekła, zgodnie z tą doktryną o demonach.


Jeśli Jezus Chrystus nie ma Ojca, to cała Biblia jest fałszywa, ponieważ uczy, od Starego Testamentu do Nowego, że Jezus Chrystus ma Ojca.


Jeśli Jezus Chrystus nie ma Ojca, to Bóg jest kłamcą, który powiedział, że Jezus Chrystus jest Jego umiłowanym Synem, w którym włożył wszystkie swoje uczucia.


Mateusza 3:16-17 "A Jezus ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły Niebiosa, i widział Ducha Bożego, zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego na niego; 17A oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało."


Jeśli spróbujesz napisać ten werset na nowo w świetle doktryny demonów, która mówi, że sam Jezus jest Duchem Świętym, to jest to, co by to dało: "Jak tylko Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody. I oto otworzyły się Niebiosa, a Jezus ujrzał Jezusa zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Jezusa". To do Ciebie należy zakończenie.


I to nie wszystko. Ponieważ ani Bóg Ojciec, ani Duch Święty nie istnieją według tych demonów, a to Jezus, który jest zarówno Bogiem Ojcem, jak i Duchem Świętym, widzimy tutaj Jezusa w wodzie pociągiem Aby zostać ochrzczonym, widzimy Niebiosa otwarte i ten sam Jezus schodzi jak gołąb i przychodzi na Jezusa. Słyszymy też, jak ten sam Jezus mówi z Nieba i mówi: To jest mój ukochany Syn, w którym pokładam całą moją miłość.


Dla ciebie, tak zwanych chrześcijan, którzy popierają tę doktrynę lucyfera i którzy bronią, że Jezus Chrystus nie ma Ojca i będzie Jego własnym Ojcem, teraz bardzo dobrze zrozumiałeś powagę grzechu, który popełniałeś. To do ciebie należy natychmiast odpokutować, jeśli jesteś z Boga, lub do wytrwania, jeśli jesteś demonami.


My, dzieci Boże, powiedzmy, że oddaliśmy swoje życie Jezusowi. Jeśli Jezus Chrystus jest oszustem, jeśli nie jest tym, czym On nam powiedział, że jest, to jest to, że wszyscy jesteśmy zagubieni.


My, dzieci Boże, mówimy, że zostaliśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa, i że ten sam Jezus Chrystus żyje w nas. Jeśli Jezus Chrystus jest tylko osobą chorą psychicznie, dzieje się tak dlatego, że nie tylko dlatego nie jesteśmy zbawieni, ale wszyscy jesteśmy opętani przez umysł schizofrenii.


My, dzieci Boże, dajmy nam powiedzieć, że Jezus Chrystus wraca wkrótce do aby nas wzięty do Nieba. Jeśli Jezus Chrystus jest tylko kłamcą, nie będzie uprowadzenia Kościoła. Albowiem zwykłego człowieka nie może mieć moc i mocy wystarczy, do aby nas wzięty do Nieba.


Korzystam z okazji, aby dać wam bardzo ważny element rozeznania, który pomoże wam nigdy więcej nie wpadnąć w pułapkę agentów szatana, tych uwodzicieli, którzy przebierają się za chrześcijan lub sług Bożych, aby odwrócić Dzieci Boże od drogi życia wiecznego.


Tych, którzy mówią, że Jezus Chrystus nie ma Ojca, można podzielić na dwie grupy: Osoby opętane i demony fizyczne. Dlatego nigdy nie zobaczysz, mówię nigdy, prawdziwego dziecka Bożego, twierdząc, że Jezus Chrystus jest tylko żałosnym oszustem, który spędził cały swój czas na ziemi udając Syna Bożego, podczas gdy On rzeczywiście byłby Bogiem Ojcem, a nawet Duchem Świętym, zgodnie z doktryną tych demonów. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może w ten sposób bluźnić.


Ten rodzaj bluźnierstwa może pochodzić tylko od demona. Albo ten, kto mówi, że jest opętany przez nieczystego ducha, który używa go do bluźnierstwa, albo on sam jest demonem. To, co musisz zrobić, aby rozeznania, to po prostu dać mu to nauczanie do czytania. Jeśli nie jest demonem, będzie musiał żałować szczerze po przeczytaniu tego nauczania. A jeśli jest demonem, będzie uparty, będzie kontynuował z uporem w ich doktrynie. On nie będzie żałować. Demony to ludzie, którzy przysięgli wierność lucyferowi. Oni wybrali Piekło, a Ty nie możesz nic z tym zrobić. Tego właśnie uczy nas Biblia:


Mateusza 13:14-15 "I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi: Słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie; i widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie; 15Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je."


2.47- Elementy rozeznania do rozpoznawania demonów


Z tej serii wyszukiwanie i studiów, które właśnie przeprowadziliśmy, wyłaniają się inne elementy rozeznania, to znaczy takie, które pozwolą nam rozpoznać pewne demony w tzw. środowisku chrześcijańskim.


Jeśli spotkasz tak zwanych oświeconych chrześcijan, którzy twierdzą, że Biblia ma więcej niż 66 książek, lub mniej, wiedz, że masz do czynienia z demonami.


Jeśli spotkasz tak zwanych oświeconych chrześcijan, którzy twierdzą, że Bóg poprosił ich o sporządzenie nowej Biblii, wiedz, że masz do czynienia z demonami.


Jeśli napotkasz tak zwanych oświeconych chrześcijan, którzy utrzymują, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, wiedz, że masz do czynienia z demonami.


Jeśli napotkasz tak zwanych oświeconych chrześcijan, którzy utrzymują, że to sam Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, wiesz, że masz do czynienia z demonami.


Dlaczego niektórzy chrześcijanie tak łatwo wierzą we wszystkie te herezje, że agenci Piekła uczą dziś? To dlatego, że porzucili Boga. W rzeczywistości ci, którzy mieszkają w Bogu i ci, którzy są zamieszkani przez Ducha Bożego, na ogół nie mają trudności w rozpoznawaniu Boga i w zrozumieniu Go. Mamy wystarczająco dużo przykładów w Biblii.


Ci, którzy twierdzą, że są z Boga, ale którzy sprzeciwiają się Bogu, którzy walczą z Bogiem, nie są po prostu z Boga. Dla tych, którzy naprawdę mają Ducha Bożego, nigdy nie walczą z Bogiem. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może zignorować jego Stwórcy do punktu bluźnierstwa jak ci agenci szatana, którzy stoją za tą fałszywą doktryną, że korygujemy.


Pozwólcie, że powrócę jeszcze raz do dobrego poczucia wszystkich, którzy już nazywają siebie chrześcijanami, i którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym.


Drodzy przyjaciele, którzy są jeszcze w tego rodzaju szatańskim rozumowaniu, obudzić się szybko i pokutować. Twoja doktryna to lucyfer. Jak chrześcijanin, który wierzy, że Jezus jest Zbawicielem ludzkości, może jednocześnie wierzyć, że ten sam Jezus jest tylko kłamcą, oszustem i osobą niezrównoważoną umysłowo?


My, chrześcijanie, prawdziwe dzieci Boże, pozostawiamy bluźnierstwa ludziom, którzy nie znają Boga i ludziom, którzy nie są gotowi do poddania się całkowicie Bogu, sterylne debaty i próżne dyskusje, które są znakiem rozpoznawczym skorumpowanych ludzi. Są tematy, które nie powinny już stwarzać najmniejszych wątpliwości w umyśle kogoś, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem. Wszystko w Biblii przekonuje nas o istnieniu ojca naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.


Co trudno zrozumieć o nauczaniu zatytułowanym czy Jezus Chrystus jest Bogiem? czy tej nauczanie? Co jest w tym tak trudne, że potrzebujemy niekończących się debat? Pamiętaj jeszcze raz, że to dzieci szatana mają trudności ze zrozumieniem lub przyjęciem Słowa Bożego. Słowo Boże jest jasne i bardzo łatwe do zrozumienia dla prawdziwych dzieci Bożych i dla wszystkich tych, którzy są zamieszkani przez Ducha Bożego.


Jak widać z raportów z różnych wyszukiwanie, które przeprowadziliśmy, Jezus mówił o Ojcu lub Jego Ojcu ponad 200 razy w Biblii. A nawet gdy ludzie oskarżali go o nazywanie Boga Jego Ojcem, nie zaprzeczył. Jezus mówił o Bogu lub Jego Bogu więcej niż 130 razy w Biblii. Apostołowie i inni uczniowie mówili o Ojcu lub Bogu Ojcu ponad 440 razy w Biblii i wszyscy uznali, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Oświadczyli, że Jezus jest Synem Bożym co najmniej 110 razy w Biblii. Bóg Ojciec, aniołowie Boży, szatan i jego demony, wielokrotnie deklarowali, że Jezus jest Synem Bożym.


Z drugiej strony, Jezus nigdy nie powiedział w Biblii, że jest Bogiem Ojcem, ani razu. On też nigdy nie ogłosił się Duchem Świętym, ani razu. Apostołowie i inni uczniowie też nigdy nie oświadczyli, że Jezus Chrystus był Jego własnym Ojcem lub Duchem Świętym, ani razu. Bóg Ojciec, aniołowie Boży, szatan i jego demony, również nigdy tego nie ogłaszali, ani razu. Żaden z nich, przy żadnej okazji, nie zadeklarował, że Jezus jest Bogiem Ojcem I lub Duchem Świętym.


Czy nie uważasz za zaskakujące, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, ale że On nawet nie wspomina Go raz w całej Biblii? Czy nie uważasz za zaskakujące, że Jezus Chrystus jest Duchem Świętym, ale że On nawet nie wspomina Go raz w całej Biblii? O ile, oczywiście, nie wiedział o tym, kim jest, ani o tym, że był nieświadomy tego, kim był. I nawet jeśli Jezus nie zna tego, co on był, jak to jest, że każdy inny jest ignorantem w tym samym czasie? Czy Bóg Ojciec jest równie ignorantem? Czy aniołowie Boży są równie ignorantem? Czy szatan byłby również ignorantem faktu, że Jezus jest zarówno Bogiem Ojcem, jak i Duchem Świętym? Czy jego demony też by go ignorantem?


Czy potrzebuję jeszcze więcej dowodów, aby przekonać cię, że to demony fizyczne utrzymują, że to Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym? Czy naprawdę uważasz, że te węże wiedzą więcej niż sam Jezus, czym Jezus by był lub nie był? Miej to na uwadze: "Choćbyś głupiego i w stępie między krupami stąporem stłukł, nie odejdzie od niego głupstwo jego." Przypowieści Salomonowych 27:22


2.48- Czy w tej sekty mogą być prawdziwe Dzieci Boże?


Możemy zadać sobie pytanie, czy prawdziwe dziecko Boże może znaleźć się w tej szatańskiej sekty, jeśli tak, to jak i dlaczego. Odpowiedź brzmi: tak. Prawdziwe dziecko Boże można znaleźć w tych sekt, i nie byłbym zaskoczony, gdyby było kilka dzieci Bożych w środku tych demonów, którzy popierają to bluźnierstwo. Jak to możliwe?


Dla wszystkich, którzy uwierzyli wewnątrz prawdy lub wewnątrz prawdziwej Ewangelii, słusznie zastanawiacie się, jak ktoś normalny może uwierzyć w ten rodzaj bluźnierstwa, którego żaden werset w Biblii nie popiera. Ale nie jest tak w przypadku tych chrześcijan, którzy mieli nieszczęście wierzyć wśród tych demonów. Mają tylko znane tej doktryny, wszystkie pokusy, które go z nim, nie zapominając o wielu zaklęć agentów Piekła, którzy dają tej doktryny szatańskiej wygląd zdrowy rozsądek dla każdego, kto nie ma rozeznania.


Dopóki to nauczanie nie zostanie wykonane i pokażemy, że nie ma wersetu w Biblii, który wspiera to bluźnierstwo, chrześcijanie ci byli przekonani, że istnieje wiele wersetów, które popierają ich doktrynę, ponieważ demony, które odwracają je i usuwają tych chrześcijan od Boga, używają kilku wersetów, których znaczenie przekręcają, aby usprawiedliwić ich kłamstwa. A ci ignorantem chrześcijanie wierzą, że mają wersety, które dowodzą ich nauczania. Dlatego kiedy z nimi rozmawiasz się z tymi chrześcijanie, recytują oni te same wersety wyjęte z kontekstu, których znaczenie jest zniekształcone, jako dowód ich doktryny.


Teraz zrozumieją, że w rzeczywistości w Biblii nie ma wersetu, który wspiera ich bluźnierstwo. To jest demonstracja, którą Pan właśnie uczynił poprzez to badanie, które w końcu otworzy im oczy. To właśnie teraz ci ignorantem chrześcijanie mogą zostać uwolnieni. Nie dziwcie się więc wszystkim emocjom w obozie szatana od czasu, gdy rozpoczęliśmy to badanie. Jak tylko jedna z tych szatańskich grup, która przekazuje tę doktrynę demonów została poinformowana przez jednego z ich kolegów węży, że staraliśmy się zdekonstruować ich doktryna szatańskiej, ucząc ją, aby była ona dostępna dla wszystkich, panika przejęła tych synów diabła. Wiedząc, że mają tylko tę doktryna szatańskiej jako podstawę biznesu, wiedzą, że gdy ich kłamstwo zostanie zlikwidowane, nie będą mieli nic więcej do powiedzenia. Wiedzą o tym bardzo dobrze i dlatego są coraz bardziej niespokojni. Oni całkowicie stracili sen.


Należy pamiętać, że w tych szatańskich sektach może być kilka szczerych ludzi, lub demony te rozpowszechniają to fałszywa doktryna. To jest główny cel, dla którego Pan pozwolił nam wykonać to badanie, które wydawało się dla nas marnowaniem czasu. Więc jest kilka jeńców do wydania, i wszystkie one zostaną zwolnione z pomocą tego nauczania w imię Jezusa. Teraz, gdy twoje pytanie zostanie wysłuchane, pozwól mi rozwinąć te inne punkty, które dostarczą naszych braci.


2.49- Inne ważne kwestie do zrozumienia


Po całej demonstracji prawdy, którą właśnie dokonaliśmy w tym badaniu w celu ocalenia Dzieci Bożych uwięzionych przez tę fałszywą doktrynę, Pan objawił mi kilka innych ważnych punktów, które muszą być absolutnie dobrze wyjaśnione, aby całkowicie uwolnić Jego Dzieci. Chodzi o pojęcie pluralizmu Bogów, obraz człowieka w relacji do Boga i różnicę między Jezusem Chrystusem a Lucyferem.


Chociaż pojęcie kilku bogów zostało już omówione powyżej, Pan postawił mnie w sercu, abym do niego powrócił, rozwijając nowe aspekty, które uzupełnią nauczanie. To pojęcie jest tym ważniejsze, że tym bardziej, że tym synowie diabła udaje się za każdym razem trzymać się go, aby zakłócić niektóre słabe umysły. Jak tylko ci czarodzieje nie wiedzą już, jak przekazać swoje kłamstwa, surfują na włóknie pluralizmu Bogów. To właśnie to włókno sprawia, że demony wibrują za każdym razem, gdy chcą zmylić umysły niestabilnych ludzi, którzy wpadają w pułapkę słuchania ich.


Włókno wielości Bogów pozostaje więc bombą, którą trzymają ci czarodzieje i o której są pewni, że za każdym razem, gdy zostanie uwolniona, wszyscy ci, którzy ich słuchają, zostaną zakłóceni. Dzięki łasce Bożej, obalimy tę twierdzę słowem Bożym i pomożemy Dzieciom Bożym raz na zawsze uchwycić to pojęcie, jak również obraz człowieka w relacji do Boga Ojca i różnicę między Jezusem Chrystusem a lucyferem.


Wszyscy ci, którzy są w tej szatańskiej doktrynie z niewiedzy, i wszyscy ci, którzy już słuchali tej doktryny i którzy są nieustannie nawiedzani przez zaklęcia związane z czarnoksięstwem tych czarownic, otrzymają wyjaśnienia, które ja rozwinę. Oprócz wszystkich dowodów, że Pan właśnie dał je poprzez wszystkie nasze badania, wyjaśnienia te całkowicie zniszczą moc ślepoty, w której są one połączone.


2.50- Wybawienie Dzieci Bożych uwięzionych w tej szatańskiej sekty


Dla was drodzy Bracia, którzy są w tej doktryna szatańskiej z powodu ignorancji, tutaj jest element, w którym demony utrzymują was w niewoli. To pojęcie Ojca i Syna, które sprawiają, że jeden. Demony zawsze starają się wam powiedzieć, że jeśli Syn mówi, że jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim, to znaczy, że Syn jest sam Ojcem. Oto jeden z biblijnych fragmentów, których używają te demony, aby cię kłopotać:


Jana 14:7-11 "Gdybyście mię znali, i Ojca byście też mego znali; i już go teraz znacie i widzieliście go. 8Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem. 9Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca? 10Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy. 11Wierzcie mi, żem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie; wżdy przynajmniej dla samych spraw wierzcie mi."


Czarownicy przekręcają znaczenie tego fragmentu i mówią, że skoro Jezus powiedział do Filipa, że ten, kto widzi Go, widział Ojca, to znaczy, że Jezus jest Bogiem Ojcem. Nie przejmuj się tym uwodzeniem, Umiłowani. Pozwól mi zdekonstruować to szaleństwo dla ciebie. Pozwól mi udowodnić, że mądrość Boga obala wszelkie rozumowanie demonów.


2.51- Człowiek jest obrazem Boga


1Mojżeszowa - Rodzaju 1:26-27"Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego; a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem Niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, płazającym się po ziemi. 27Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je."


Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Oznacza to jasno, że każdy, kto nas widzi, ma pojęcie o tym, czym jest Bóg. Jeśli więc my, zwykli ludzie, jesteśmy obrazem Boga i możemy przedstawić tym, którzy widzą nas obraz tego prawdziwego Boga, o ile bardziej jedynego Syna Bożego, który jest doskonałym obrazem Boga? Jezus Chrystus, jako jedyny Syn Boży, jest doskonałym obrazem Boga. Jest zatem logiczne i naturalne, że ten, kto widzi Jezusa, widzi Ojca, a Jezus nie jest Ojcem. Dzieci szatana nic nie rozumieją, ponieważ ich umysły są zaciemnione. "Jeźli tedy zakryta jest Ewangielija nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną. 4W których bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangielii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożem." 2Koryntów 4:3-4.


Pozwólcie, że dam wam kolejny dowód, że jesteśmy obrazem Boga. Przeczytajmy następujący fragment: 1Mojżeszowa - Rodzaju 18:1-33 "Potem ukazał mu się Pan w równinie Mamre, a on siedział we drzwiach namiotu swego, gdy był najgorętszy dzień. 2A podniósłszy oczy swe, obaczył, a oto trzej mężowie stanęli przeciw niemu; i ujrzawszy je, wybieżał przeciwko nim ze drzwi namiotu, i pokłonił się do ziemi. 3I rzekł: Panie mój, jeźlim teraz znalazł łaskę w oczach twoich, nie mijaj, proszę, sługi swego. 4Przyniosą trochę wody, a umyjecie nogi wasze, i odpoczniecie pod drzewem. … 13Zatem rzekł Pan do Abrahama: Czemu się rozśmiała Sara, mówiąc: Zaż prawdziwie porodzę, gdym się zestarzała? Izali jest co trudnego u Pana? 14O tymże czasie wrócę do ciebie roku przyszłego, a Sara będzie miała syna. …"


Jak właśnie przeczytałeś w tym fragmencie z Księgi Rodzaju 18, trzech mężczyzn odwiedziło Abrahama, w tym Pana. Abraham nie otrzymał Pana we śnie, ale w rzeczywistości. I Abraham otrzymał ludzi, którzy naprawdę mieli formę i wizerunek ludzi, którymi wy i ja jesteśmy. Otrzymał je tak, jak byśmy przyjęli normalnych mężczyzn, proponując im to, co zaproponowalibyśmy normalnym mężczyznom. Jest to kolejny dowód na to, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Jesteśmy więc obrazem Boga.


Jestem niemal pewna, że gdybym stanął dzisiaj przed braćmi i powiedział im: "Spójrzcie na mnie. jeśli zobaczycie mnie, że widzieliście Boga", prawie wszyscy byliby zgorszeni. Z pewnością powiedzieliby, że straciłem głowę, lub że pozwoliłem sobie na arogancję. Mimo to, choć często nie robimy takich oświadczeń, składanie takich oświadczeń w żaden sposób nie byłoby bluźnierstwem ani grzechem. Jesteśmy obrazem Boga. A jeśli uznamy siebie za takie, to dlatego, że są czyny, które nigdy nie zrobimy. Ale zapominamy, że jesteśmy bogami stworzonymi na obraz Boga i upadamy jak każdy książę i umieramy jak ludzie.


Więc jeśli dziś powiedzieliśmy: kto nas widzi, widzi Ojca, nie byłoby bluźnierstwem. Jezus Chrystus, nasz Pan, jest obrazem Boga, a my także jesteśmy obrazem Boga. Powiedzenie lub potwierdzenie tego nie byłoby ani pretensjonalnością, ani arogancją z naszej strony. Bóg stworzył nas na swój wizerunek. To nie czyni z nas Boga Ojca tak bardzo. I nigdy nie będziemy mówić, że jesteśmy Bogiem Ojcem. To samo jest z Jezusem Chrystusem. Ten, kto go widzi, rzeczywiście widział Boga Ojca, ponieważ jest on obrazem Boga Ojca. Ale on nie jest Bogiem Ojcem, a on nigdy nie powiedział, że jest Bogiem Ojcem, ponieważ zna się, że nie jest.


Kiedy czarownicy przekręcają znaczenie tego fragmentu z Ewangelii Jana 14:7-11, aby powiedzieć, że skoro Jezus powiedział Filipowi, że ten, kto Go widzi, widział Ojca, to znaczy, że Jezus jest Bogiem Ojcem, to zapominają, że w tym samym fragmencie w wersetach 10 i 11, Jezus wyjaśnił, że nie jest Bogiem Ojcem, przez wyraźne wskazanie, że On jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim. Gdyby Jezus był Bogiem Ojcem, Bóg Ojciec nie byłby w Bogu Ojcu. Bóg Ojciec nie może być w sobie. Bóg Ojciec może być tylko w kimś innym. Tak samo jest z Jezusem i z nami. Jezus jest w nas, a my jesteśmy w Nim. Jezus nie jest w sobie, a my nie jesteśmy w sobie. To, że Jezus jest w nas, nie czyni z nas Jezusa.


W ten sposób Pan w swojej mądrości myli tzw. inteligencję tych węży, którzy wierzą, że są w stanie spierać się z Bogiem. Pan dezorientuje tych czarnoksiężników tymi samymi przejściami, które używają jako elementy wspierające ich szaleństwo.


Przeczytajmy ten fragment: Jan 14:20 "W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was." Jeśli Jezus, będąc w swoim ojcu, sam jest ojcem, stąd Jezus, będąc w nas, Jezus jest nami. A jeśli Jezus, będąc w swoim ojcu, sam jest jego ojcem, to my, będąc w Jezusie, wtedy jesteśmy Jezusem. Przeczytajmy te inne fragmenty:


Jana 17:21 "Aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś ty mię posłał.". Jana 17:23 "Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mię posłał, a iżeś je umiłował, jakoś i mię umiłował." Czy potrzebujesz więcej dowodów na całkowite zamieszanie tych czarowników? Za was, którzy wciąż za nimi podążaliście, pokutujcie się i uciekajcie przed tymi żmijami!


2.52- Różnica między Jezusem Chrystusem a lucyferem


Już wszystkie badania, które wykonaliśmy, wystarczą, aby całkowicie otworzyć oczy na kłamstwo, w którym byłeś. Ale uważamy za ważne naleganie na ten inny element, który całkowicie uwolni cię od tej fałszywej doktryny raz na zawsze. Musicie zrozumieć, dlaczego Syn ma tak wielkie znaczenie w oczach Ojca, że jest tak kochany przez Ojca, aby mieć całkowite zarządzanie wszystkim, co jest z Ojcem, aż do pomylenia z Ojcem, dla tych, którzy nie rozumieją. To, co uzasadnia dominującą pozycję Syna wobec Boga Ojca, nie polega na tym, że On jest Synem, ale na Jego całkowitym i doskonałym posłuszeństwie wobec Ojca. To właśnie objawia nam się sam Ojciec w Liście do Żydów 1 i Filipensów 2.


Żydów 1:9 "Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich." To dlatego, że Jezus umiłował sprawiedliwość i nienawidził nieprawości, że Bóg Ojciec namaścił go olejem radości ponad Jego równi.


Filipensów 2:5-11 "Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie. 6Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, 7Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom; 8I postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. 9Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię; 10Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na Niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. 11A wszelki język aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. "


Oznacza to, że gdyby Jezus Chrystus był zbuntowanym Synem, to nigdy nie miałby pozycji, jaką zajmuje u Ojca. Pamiętajcie, że to arogancja przyniosła lucyferowi miejsce, które zajmuje dzisiaj. W swojej arogancja chciał spojrzeć na równość z Bogiem jako na ofiarę, która ma być oderwana. Reszta, którą znasz. Wiesz wszystko, co wydarzyło się potem. Bóg raczej go upokorzył i umniejszył. Podczas gdy Jezus w swojej pokorze wybrał, aby rozpoznać Ojca jako jedynego prawdziwego Boga, i nie uważa go za zdobycz, która ma być wyrwana z bycia równym Bogu. I z tego powodu Bóg wywyższył Go bardzo wysoko i nadał Mu imię, które jest nade wszystko imiona. Z tym wyjaśnieniem łatwiej jest wam zrozumieć, że Syn w ogóle nie jest Bogiem Ojcem. To całkowite posłuszeństwo Syna wobec Ojca jest tym, który zarobił Synowi miejsce wyboru, które zajmuje w oczach Ojca.


Druga ważna rzecz, którą musisz zrozumieć. Według samych słów Boga Ojca, Jezus miał wielu równych sobie. To jest to, co czytamy w Liście do Żydów 1:9 "... dlatego, Boże, Bóg twój namaścił cię olejem radości ponad równi twoi". To zawsze z powodu Jego całkowitego posłuszeństwa i doskonałe poddanie się Bogu, a także Jego miłość do sprawiedliwości i nienawiść do nieprawości, że Ojciec postawił Go ponad wszystkimi równymi sobie. Oto jak Jezus Chrystus Syn Boży nie ma sobie równych. On jest teraz ponad wszystkim i wszystkimi. Słowo Boże jest w tym względzie bardzo jasne. Bóg nie uczynił jej tajemnicą, według farsy czarodziejów, którzy chcą walczyć z prawdą udając, że mają tajemnicę, której nikt inny nigdy wcześniej nie miał.


A jeśli tylko przez Syna, że musimy przejść, aby dotrzeć do ojca, "I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.",jak uczy nas Biblia w Dzieje Apostolskie. 4:12, jest to zawsze z tego samego powodu. Syn zyskał zaufanie Ojca poprzez całkowite posłuszeństwo i doskonałe podporządkowanie się Bogu, i stał się jedynym, który może nas zbawić, jedynym, przez którego zbawienie jest możliwe. Nie zapominajmy również, że Jezus Chrystus dobrowolnie wybrał cierpieć i umrzeć za nas. Nie był do tego zmuszony. Biblia mówi nam w 1Tymoteusza 2:5-6, że Jezus Chrystus dał siebie na okup za nas. "Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. 6Który dał samego siebie na okup za wszystkich, ..."


A jeśli potrafimy wychwalać i wielbić Syna, nie prowokując zazdrości Ojca, to dlatego, że Syn wybrał całkowite posłuszeństwo i doskonałe poddanie się Ojcu, Ojciec złożył Mu wszystko i wkładaj wszystkie rzeczy w Jego ręce. Chwalenie i uwielbienie Syna jest zatem chwalić i wielbić Ojca, i służyć syna wiernie jest służyć Ojcu, podczas gdy Syn nie jest Ojcem. Bóg ojciec nigdy nie będzie zazdrosny, aby zobaczyć nas chwalimy i czcić jego Syna. On jest tym, który tego chciał. Wybrał, aby uhonorować Syna, ponieważ Syn również go uhonorował. 1Samuelowa 2:30 ".... Gdyż ja te, którzy nie czczą, czcić będę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni." Jezus wybrał, aby uhonorować Ojca, a on sam został uhonorowany przez Ojca, podczas gdy Lucyfer wybrał pogardzać Ojca, a on sam był pogardzany przez Ojca.


Jezus Chrystus różni się w ten sposób od Boga Ojca, podobnie jak diabeł z Lucyfera jest tak odmienny od Boga Ojca. To, co czyni jednego z nich prawie jak Ojca, gdy drugi stał się wrogiem Ojca, to pozycja, którą każdy z nich wybrał. Podczas gdy Jezus wybrał posłuszeństwo i uległość, Lucyfer wybrał dumę, to arogancja i rywalizację. Chciał konkurować z Bogiem. Nie zapominajmy, że podobnie jak Jezus, Lucyfer również miał szczególne miejsce w oczach Ojca i cieszył się przywilejami z nim związanymi. Niestety, stracił to miejsce z powodu swojej dumy i to arogancja. Wiedz zatem, że gdyby nie pycha, to arogancja bunt, niesubordynacja Szatana wobec Boga, jego nienawiść do sprawiedliwości i miłość do nieprawości, Lucyfer zawsze będzie na swoim miejscu i będzie korzystał z tych samych przywilejów.


Dlatego Lucyfer też cieszył się tytułem Bożym. Ale podobnie jak Jezus, miał nad sobą jedynego prawdziwego Boga, to znaczy Boga Ojca. Podczas gdy Jezus Chrystus Bóg wybrał nie patrzeć jak ofiara wyrwać z bycia równym z Bogiem, Lucyfer Bóg uczynił odwrotnie. Lucyfer wyglądał jak ofiara, która miała oderwać się, aby być równym Bogu. Z tego powodu Bóg Ojciec udowodnił mu, że w rzeczywistości nie ma wielu bogów i że nigdy nie będzie. W ten sposób Bóg Ojciec obalił Lucyfera i stał się prostym demonem, który teraz drży przed Jezusem, który był kiedyś jednym z jego towarzyszy.


Ci, którzy mówią, że jeśli Jezus jest inny od Boga Ojca, to tak jakby powiedzieć, że jest wielu Bogów po prostu mają skorumpowany umysł. W rzeczywistości to nie tylko Jezus Chrystus cieszył się tytułem Boga. Lucyferowi cieszył się tytułem Boga, podobnie jak wszystkim tym, którym Ojciec chciał nadać ten tytuł. Ale wszyscy ci, którzy są Bogami lub którzy są bogami, lub którzy są uważani za takich, są tak przez jedyną wolę jedynego prawdziwego Boga, Boga Ojca. Lucyfer agenci muszą wtedy zrozumieć, że nawet ich ojciec diabeł cieszył się tytułem Boga, tak jak Jezus. Jednak nigdy nie było kilku Bogów. Zawsze był jeden prawdziwy Bóg, Bóg wszystkich i Ojciec wszystkich.


Lucyfer stracił tytuł i chwałę, gdy upadł, z powodu swojej dumy, swojej arogancja, buntu, nieposłuszeństwa i rywalizacji z Bogiem. Jezus Chrystus, z drugiej strony, zachował Swój tytuł i chwałę z powodu całkowitego posłuszeństwa i doskonałego poddania się Bogu. Oto dlaczego On jest naszym Bogiem, chociaż ma Swego Ojca. Wierzę, że to wyjaśnienie z pewnością uwolni was od kłamstw diabelskich synów, którzy zdołali wprowadzić was w błąd przez ich inkantacje, do punktu, w którym te demony sprawiają, że wierzysz w doktryny szatańskiej która nie ma sensu.


To jest to, co Biblia mówi o szatanie: Izajasz 14:10-15 "Ci wszyscy odpowiadając mówią do ciebie: I tyś zemdlony jako i my, a stałeś się nam podobnym. 11Strącona jest do Piekła, pycha twoja i dźwięk muzyki twojej; podesłanoć mole, a robaki cię przykrywają. 12Jakoż to, żeś spadł z Nieba, o jutrzenko! która wschodzisz rano? powalonyś aż na ziemię, któryś wątlił narody! 13Wszakieś ty mawiał w sercu swem: Wstąpię na Niebo, nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moję, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych: 14Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu. 15Wszakże strącon jesteś aż do Piekła, w głębokość dołu."


Więc nigdy nie pozwalam sobie, Umiłowani, aby nauczyć cię tego, co myślę. Uczę was, co Ojciec Jezusa Chrystusa, że niektóre demony odmawiają rozpoznania, objawia mi. A moje objawienia nie są tajemnicami, które nie są nigdzie napisane. Wszystkie moje objawienia są zgodne z Biblią i mogą być zweryfikowane w Biblii. Nie muszę tworzyć nowej Biblii, aby kłamać ludziom i usprawiedliwiać kłamstwo. Uczę doktryny Chrystusa opartej na Biblii. Uczę zdrowej Doktryny, Doktryny Chrystusa, że ojciec naszego Pana i Mistrz Jezusa Chrystusa zatwierdza.


Nie fałszuję słowa Bożego, jak czynią to agenci Piekła. Dlatego nie muszę robić akrobacji, aby przekonać prawdziwych Dzieci Boga. Ojciec Jezusa Chrystusa, którego demony odrzucają, robi to za mnie. Nie musiałem zawierać paktów z Lucyferem, aby otrzymać moją posługę apostoła, otrzymałem ją od Jezusa Chrystusa, jedynego Syna jedynego żyjącego Boga. A sam Jezus Chrystus, mój Mistrz, sam daje mi świadectwo. Nie polecam siebie dzieciom Bożym, Pan Jezus, który mnie posłał, dba o to.


Wszystkich tych, którzy podpisują wielkie pakty z Lucyferem, aby mieć jakieś ministerstwo, aby być potężnym, aby oczarować ludzi i sprawić, że upadną, a także aby udawać, że wypędzają swoich towarzyszy demonów i w ten sposób zademonstrować rzekomą moc, jaką twierdzą, że mają, muszą zrozumieć, że szatan nigdy nie może konkurować z Bogiem. Pierwsza i jedyna próba zburzyła go i zniszczyła na całą wieczność.


Ta różnica, którą właśnie wyjaśniłem wam między Jezusem Chrystusem a Lucyferem, jest taka sama jak między nami, dziećmi Bożymi a dziećmi szatana. Pamiętaj, że różnica między nami, Dziećmi Bożymi, a fizycznymi demonami polega na tym, że podczas gdy my wybieramy posłuszeństwo Ojcu, one wolą bunt. Gdy w pełni i doskonale poddajemy się Bogu Ojcu przez Jezusa, naszego Pana i Odkupiciela, demony fizyczne wybierają nieposłuszeństwo, arogancja, rywalizację z Bogiem i dumę, jako swojego ojca lucyfera. Dlatego też, podczas gdy my poprzez nasze nauki pokazujemy, że Biblia jest prawdziwa, oni wykazują całą swoją gorliwość w tworzeniu doktryn, które pokazują, że Biblia jest fałszywa, a Bóg jest kłamcą.


Tak więc w rzeczywistości, robimy dzieła naszego Ojca Jezusa Chrystusa, kiedy robią dzieła swego ojca, diabła. Podążamy drogą naszego Ojca Jezusa Chrystusa, kiedy podążają drogą swego ojca diabła. Umiłowany, to jest klucz do tajemnicy, że Pan nasz Bóg i ojciec właśnie nam dał. To nauczanie uwolni cię całkowicie i na dobre.


2.53- Konkluzja


Umiłowani, musisz wiedzieć, że nie musieliśmy przechodzić przez całą masę nauki, żeby zmylić tych agentów Piekła. W Biblii znajduje się kilka wersetów, które same w sobie wystarczą, by na dobre uciszyć tę debatę. Zacytuję tu jeden z tych wersetów. Jana 8:14-18, kto powiedzieć, " 14Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje; bo wiem, skądem przyszedł i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skądem przyszedł i dokąd idę. 15Wy według ciała sądzicie; ale ja nikogo nie sądzę. 16A choćbym i ja sądził, sąd mój jest prawdziwy; bom nie jest sam, ale ja i który mię posłał, Ojciec. 17W zakonie waszym napisane jest: Iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest. 18Jam jest, który sam o sobie świadczę; świadczy o mnie i ten, który mię posłał, Ojciec."


W tych wersetach z Ewangelii Jana 8:14-18, Pan potwierdza Pismo Święte, mówiąc, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. I mówi dalej, że jego świadectwo, i świadectwo jego ojca, jest świadectwem dwóch ludzi. Jezus Chrystus, Syn Boży, mówi tutaj w sposób niepodważalny, że On i Jego Ojciec są dwie różne osoby. Jezus Chrystus nie może chcieć oszukiwać, rozdzielając się, aby sprawiać wrażenie, że korzysta z dwóch zeznań, kiedy korzystałby tylko z jednego świadectwa. Tylko na tym poziomie jest wyraźnie ustalone, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem Ojcem, i że Jezus Chrystus jest zupełnie inny od Boga Ojca. To pokazuje tym, którzy nadal w to wątpią, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem Ojcem, jest to, że jest on zupełnie inny od Boga Ojca. Jezus Chrystus jest po prostu Synem Bożym, jak zawsze twierdził.


Teraz czuję się całkowicie wolny, aby udostępnić wam te nauki, które uwolnią was raz na zawsze od wszystkich sieci, w które złapali was agenci Piekła, oraz od wszystkich pułapek, które synowie diabła zguby zastawili wam. Krew tych, którzy pomimo tej łaski Bożej będzie nadal uparcie do naśladować te szatańskie doktryny, spadnie z powrotem na ich własne głowy. Do Pana Zastępów cała chwała w imię Jezusa Chrystusa, jedynego spłodzonego Syna Boga żywego! Amen!


3- WYSZUKIWANIE


3.1- Pierwsze Wyszukiwanie: Jezus Chrystus Mowi o Swoim Ojcu


3.1.1- Wprowadzenie


Dzieło dane nam jest przejść przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których Jezus mówił o Ojcu lub o Jego Ojcu, nie zapominając o fragmentach, w których ludzie oskarżali Go o nazywanie Boga Swoim Ojcem.


Przed przeprowadzeniem tych badań mamy jednakowe prawo zadać sobie następujące pytania: Dlaczego to badanie? Jaka jest zasadność tych badań? Jaki pożytek przyda nam się, ile razy Jezus mówił o Ojcu lub Swoim Ojcu?


Ukochany w Panu, jak już wiecie, kiedy szatan chce spowodować zamieszanie w dziele Bożym, nigdy nie brakuje mu ludzi, dzięki którym może osiągnąć swój cel. On ma wystarczająco dużo agentów na świecie, a jego agenci przewyższają liczbę prawdziwych dzieci Bożych w Kościołach. To usprawiedliwia rozprzestrzenianie się fałszywej doktryny, której dziś doświadczamy.


Są demony, które oszukują wielu ignoranckich i niestabilnych ludzi, ucząc ich, że Jezus Chrystus nie ma Ojca. Według tych węży, Jezus Chrystus byłby Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wielu tak zwanych chrześcijan niestety wierzy w to bluźnierstwo, chociaż mają dostęp do Biblii.


Zamiast angażować się w próżne dyskusje i zamiast przechodzić wielkie demonstracje, aby przekonać tych zagubionych chrześcijan, którzy pozwalają się połknąć przez ten potomstwo żmij, wybraliśmy najprostsze rozwiązanie, którym jest pozwolenie Biblii mówić za siebie. Uniknęliśmy jakiegokolwiek komentarza i byliśmy ostrożni, aby nie przeprowadzać żadnych analiz. Postanowiliśmy ograniczyć się jedynie do czytania Biblii. Tak więc, gdy czytamy Biblię, widzimy, że Jezus mówił o ojcu lub jego ojcu, wtedy te demony muszą wyraźnie powiedzieć nam "kto jest tym Ojcem", o którym mówi nasz Pan Jezus.


Aby ułatwić wykorzystanie i weryfikację tego badania, lepiej jest pogrupować wersety, w których znajdują się poszukiwane słowa i/lub wyrażenia, najpierw według rozdziałów, a następnie według książek. Czyniąc to, robiliśmy podsumowania według rozdziałów, a następnie sumy według książek, przed opracowaniem ostatecznej całości Biblii. Ponadto, podkreśliliśmy i pogrubiliśmy wszystkie słowa i/lub wyrażenia, których szukaliśmy w każdym wersecie. Suma każdej książki jest podana na początku i na końcu tej książki.


Książki, w których znaleźliśmy szukane słowa i / lub wyrażenia, to: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, Dzieje Apostolskie, Objawienie Jana.


3.1.2- Księga Mateusza : 44 razy


Mateusza 5 (3 razy)


Mateusza 5:16 "Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w Niebiesiech."


Mateusz 5:45 "Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w Niebiesiech; bo on to czyni, że słońce jego wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe."


Mateusza 5:48 "Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w Niebiesiech, doskonały jest."


Mateusza 6 (12 razy)


Mateusza 6:1 "Strzeżcie się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed ludźmi dlatego, abyście byli widziani od nich; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 6:4 "Aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci jawnie odda."


Mateusza 6:6 "Ale ty, gdy się modlisz, wnijdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu twemu, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie."


Mateusza 6:8 "Nie bądźcież tedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niżbyście wy go prosili."


Mateusza 6:9 "Wy tedy tak się módlcie; Ojcze nasz, któryś jest w Niebiesiech! Święć się imię twoje"


Mateusza 6:14 "Bo jeźli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz Niebieski."


Mateusza 6:15 "A jeźli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych."


Mateusza 6:18 "Abyś nie był widziany od ludzi, że pościsz, ale od Ojca twojego, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie."


Mateusza 6:26 "Spojrzyjcie na ptaki Niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy Ojciec wasz Niebieski żywi je; izali wy nie jesteście daleko zacniejsi nad nie?"


Mateusza 6:32 "Boć tego wszystkiego poganie szukają; wieć bowiem Ojciec wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie."


Mateusza 7 (2 razy)


Mateusza 7:11 "Jeźli wy tedy będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, czemże więcej Ojciec wasz, który jest w Niebiesiech, da rzeczy dobre tym, którzy go proszą."


Mateusza 7:21 "Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa Niebieskiego; ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 10 (4 razy)


Mateusza 10:20 "Bo wy nie jesteście, którzy mówicie, ale duch Ojca waszego, który mówi w was."


Mateusza 10:29 "Izali dwóch wróbelków za pieniążek nie sprzedają, a wżdy jeden z nich nie upadnie na ziemię oprócz woli Ojca waszego."


Mateusza 10:32 "Wszelki tedy, który by mię wyznał przed ludźmi, wyznam go Ja też przed Ojcem moim, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 10:33 "A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, zaprę się go i Ja przed Ojcem moim, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 11 (5 razy)


Mateusza 11:25 "W on czas odpowiadając Jezus, rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie Nieba i ziemi! żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom."


Mateusza 11:26 "Zaprawdę, Ojcze! tak się upodobało tobie."


Mateusza 11:27 "Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić."


Mateusza 12 (1 raz)


Mateusza 12:50 "Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Ojca mojego, który jest w Niebiesiech, ten jest bratem moim, i siostrą i matką."


Mateusza 13 (1 raz)


Mateusza 13:43 "Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha."


Mateusza 15 (1 raz)


Mateusza 15:13 "A on odpowiadając rzekł: Wszelki szczep, którego nie szczepił Ojciec mój Niebieski, wykorzeniony będzie."


Mateusza 16 (2 razy)


Mateusza 16:17 "Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 16:27 "Albowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego."


Mateusza 18 (4 razy)


Mateusza 18:10 "Patrzajcież, abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich; albowiem wam powiadam, iż Aniołowie ich w Niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 18:14 "Tak nie jest wola Ojca waszego, który jest w Niebiesiech, aby zginął jeden z tych maluczkich."


Mateusza 18:19 "Zasię powiadam wam: Iż gdyby się z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którą by prosili, stanie się im od Ojca mego, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 18:35 "Tak i Ojciec mój Niebieski uczyni wam, jeźli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich."


Mateusza 20 (1 raz)


Mateusza 20:23 "Tedy im rzekł: Kielichci mój pić będziecie, i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie; ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego."


Mateusza 23 (1 raz)


Mateusza 23:9 "I nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi; albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 24 (1 raz)


Mateusza 24:36: "A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie Niebiescy, tylko sam Ojciec mój"


Mateusza 25 (1 raz)


Mateusza 25:34 "Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego! odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata."


Mateusza 26 (4 razy)


Mateusza 26:29 "Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie Ojca mego."


Mateusza 26:39 "A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeźli można, niech mię ten kielich minie; a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty."


Mateusza 26:42 "Zasię po wtóre odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeźli mię nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola twoja."


Mateusza 26:53 "Azaż mniemasz, że bym nie mógł teraz prosić Ojca mego, a stawiłby mi więcej niż dwanaście wojsk Aniołów?"


Mateusza 28 (1 raz)


Mateusza 28:19 "Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego."


Łącznie w Mateusza = 44 razy


W książce Mateusza, Jezus mówił wprost o Ojcu lub Jego Ojcu co najmniej 44 razy.


3.1.3- Księga Marka: 5 razy


Marka 8 (1 raz)


Marka 8:38 "Albowiem kto by się wstydził za mię i za słowa moje między tym rodzajem cudzołożnym i grzesznym, i Syn człowieczy wstydzić się za niego będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioły świętymi."


Marka 11 (2 razy)


Marka 11:25 "A gdy stoicie modląc się, odpuśćcież, jeźli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w Niebiesiech, odpuścił wam upadki wasze."


Marka 11:26 "Bo jeźli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w Niebiesiech, nie odpuści wam upadków waszych."


Marka 13 (1 raz)


Marka 13:32 "Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie, którzy są w Niebie, ani Syn, tylko Ojciec."


Marka 14 (1 raz)


Marka 14:36 "rzekł: Abba Ojcze! wszystko tobie jest możno, przenieś ode mnie ten kielich; wszakże nie co ja chcę, ale co Ty."


Łącznie w Ewangelii Marka = 5 razy


W książce Marka, Jezus mówił wprost o Ojcu lub Jego Ojcu co najmniej 5 razy.


3.1.4- Księga Łukasza: 17 razy


Łukasza 2 (1 raz)


Łukasza 2:49 "I rzekł do nich: Cóż jest, żeście mię szukali? Izaliście nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, ja być muszę?"


Łukasza 6 (1 raz)


Łukasza 6:36 "Przetoż bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest."


Łukasza 9 (1 raz)


Łukasza 9:26 "Albowiem ktokolwiek by się wstydził za mię i za słowa moje, za tego się Syn człowieczy wstydzić będzie, gdy przyjdzie w chwale swej i w ojcowskiej i świętych Aniołów."


Łukasza 10 (5 razy)


Łukasza 10:21 "Onejże godziny rozradował się Jezus w duchu, i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie Nieba i ziemi! żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom; zaprawdę, Ojcze! że się tak upodobało tobie."


Łukasza 10:22 "Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego, a nikt nie zna, kto jest Syn, tylko Ojciec, i kto jest Ojciec, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić."


Łukasza 11 (2 razy)


Łukasza 11:2 "I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w Niebiesiech! Święć się imię twoje; przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja, jako w Niebie tak i na ziemi."


Łukasza 11:13 "Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym: jakoż daleko więcej Ojciec wasz Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go oń proszą?"


Łukasza 12 (2 razy)


Łukasza 12:30 "Albowiem tego wszystkiego narody świata szukają; aleć Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie."


Łukasza 12:32 "Nie bój się, o maluczkie stadko! albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam królestwo."


Łukasza 22 (2 razy)


Łukasza 22:29 "I jać wam sporządzam, jako mi sporządził Ojciec mój, królestwo."


Łukasza 22:42 "Mówiąc: Ojcze! jeźli chcesz, przenieś ten kielich ode mnie; wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie."


Łukasza 23 (2 razy)


Łukasza 23:34 "Tedy Jezus rzekł: Ojcze! odpuść im: boć nie wiedzą, co czynią. A rozdzieliwszy szaty jego, los o nie miotali."


Łukasza 23:46 "A Jezus zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze! w ręce twoje polecam ducha mojego; a to rzekłszy, skonał."


Łukasza 24 (1 raz)


Łukasza 24:49 "A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości."


Łącznie w Łukasza = 17 razy


W książce Łukasza, Jezus mówił wprost o Ojcu lub Jego Ojcu co najmniej 17 razy.


3.1.5- Księga Jana: 116 razy


Jana 2 (1 raz)


Jana 2:16 "A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupieckim."


Jana 4 (3 razy)


Jana 4:21 "Rzekł jej Jezus: Niewiasto! wierz mi, iż idzie godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jeruzalemie nie będziecie chwalili Ojca."


Jana 4:23-24 "Aleć idzie godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie."


Jana 5 (16 razy)


Jana 5:17 "A Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd pracuje, i ja pracuję."


Jana 5:18 "Dlatego tedy tem więcej szukali Żydowie, jakoby go zabili, nie tylko, iż gwałcił sabat, ale że i Ojca swego powiadał być Bogiem, czyniąc się równym Bogu."


Jana 5:19 "Odpowiedział tedy Jezus i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, jedno co widzi, że Ojciec czyni; albowiem cokolwiek on czyni, to także i Syn czyni."


Jana 5:20 "Boć Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i większe mu nad te sprawy pokaże, abyście się wy dziwowali."


Jana 5:21 "Albowiem jako Ojciec wzbudza umarłe i ożywia, tak i Syn, które chce, ożywia."


Jana 5:22 "Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi."


Jana 5:23 "Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca; kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał."


Jana 5:26 "Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie."


Jana 5:30 "Nie mogęć ja sam od siebie nic czynić; jako słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mię posłał, Ojca."


Jana 5:36 "Ale ja mam świadectwo większe niż Janowe; albowiem sprawy, które mi dał Ojciec, abym je wykonał, te same sprawy, które ja czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał."


Jana 5:37 "A Ojciec, który mię posłał, onże świadczył o mnie, któregoście wy głosu nigdy nie słyszeli, aniście osoby jego widzieli."


Jana 5:43 "Jam przyszedł w imieniu Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie: jeźliżby przyszedł inny w imieniu swojem, onego przyjmiecie."


Jana 5:45 "Nie mniemajcie, abym ja was miał oskarżać przed Ojcem; jestci, który skarży na was, Mojżesz, w którym wy nadzieję macie."


Jana 6 (12 razy)


Jana 6:27 "Sprawujcież nie pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da Syn człowieczy; albowiem tego zapieczętował Bóg Ojciec."


Jana 6:32 "Rzekł im tedy Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz wam dał chleb z Nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb on prawdziwy z Nieba."


Jana 6:37 "Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz."


Jana 6:39 "A tać jest wola onego, który mię posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w on ostateczny dzień."


Jana 6:40 "A tać jest wola onego, który mię posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny; a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień."


Jana 6:44 "Żaden do mnie przyjść nie może, jeźli go Ojciec mój, który mię posłał, nie pociągnie; a ja go wzbudzę w ostateczny dzień."


Jana 6:45 "Napisano w prorokach: I będą wszyscy wyuczeni od Boga; przetoż każdy, kto słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do mnie."


Jana 6:46 "Nie iżby kto widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga; ten widział Ojca."


Jana 6:57 "Jako mię posłał żyjący Ojciec, i ja żyję przez Ojca; tak kto mnie pożywa, i on żyć będzie przez mię."


Jana 6:65 "I mówił: Dlategomci wam powiedział: Iż żaden nie może przyjść do mnie, jeźliby mu nie było dane od Ojca mojego."


Jana 8 (11 razy)


Jana 8:16 "A choćbym i ja sądził, sąd mój jest prawdziwy; bom nie jest sam, ale ja i który mię posłał, Ojciec."


Jana 8:18 "Jam jest, który sam o sobie świadczę; świadczy o mnie i ten, który mię posłał, Ojciec."


Jana 8:19 "Tedy mu rzekli: Gdzież jest ten twój Ojciec? Odpowiedział Jezus: Ani mnie znacie, ani Ojca mego; byście mnie znali, i Ojca byście mego znali."


Jana 8:28 "Przetoż im rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna człowieczego, tedy poznacie, żem ja jest, a sam od siebie nic nie uczynię, ale jako mię nauczył Ojciec mój, tak mówię."


Jana 8:29 "A ten, który mię posłał, ze mną jest; nie zostawił mię samego Ojciec; bo co mu się podoba, to ja zawsze czynię."


Jana 8:38 "Ja com widział u Ojca mego, powiadam, a wy też to, coście widzieli u ojca waszego, czynicie."


Jana 8:42 "Tedy im rzekł Jezus: Być był Bóg Ojcem waszym, tedy byście mię miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, anim sam od siebie przyszedł, ale mię on posłał."


Jana 8:49 "Odpowiedział Jezus: Jać dyjabelstwa nie mam, ale czczę Ojca mego; a wyście mię nie uczcili."


Jana 8:54 "Odpowiedział Jezus: Jeźli się ja sam chwalę, chwała moja nic nie jest. Jestci Ojciec mój, który mię chwali, o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym."


Jana 10 (13 razy)


Jana 10:15 "Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę moję kładę za owce."


Jana 10:17 "Dlatego mię miłuje Ojciec, iż ja kładę duszę moję, abym ją zasię wziął."


Jana 10:18 "Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; mam moc położyć ją i mam moc zasię wziąć ją. Toć rozkazanie wziąłem od Ojca mego."


Jana 10:25 "Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; sprawy, które ja czynię w imieniu Ojca mego, te o mnie świadczą."


Jana 10:29 "Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego."


Jana 10:30 "Ja i Ojciec jedno jesteśmy."


Jana 10:32 "Odpowiedział im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca mego, dla któregoż z tych uczynków kamionujecie mię?"


Jana 10:36 "A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?"


Jana 10:37 "Jeźliż nie czynię spraw Ojca mego, nie wierzcież mi."


Jana 10:38 "A jeźliż czynię, chociażbyście mnie nie wierzyli, wierzcież uczynkom, abyście poznali i wierzyli, żeć Ojciec jest we mnie, a ja w nim."


Jana 11 (1 raz)


Jana 11:41 "Odjęli tedy kamień, gdzie był umarły położony. A Jezus podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze! dziękuję tobie, żeś mię wysłuchał."


Jana 12 (5 razy)


Jana 12:26 "Jeźli mnie kto służy, niechże mię naśladuje, a gdziem ja jest, tam i sługa mój będzie; a jeźli mnie kto służyć będzie, uczci go Ojciec mój."


Jana 12:27 "Terazci dusza moja zatrwożona jest; i cóż rzekę? Ojcze! zachowaj mię od tej godziny; alemci dlatego przyszedł na tę godzinę."


Jana 12:28 "Ojcze! uwielbij imię twoje. Przyszedł tedy głos z Nieba: Uwielbiłem i jeszcze uwielbię."


Jana 12:49 "Bom ja z siebie samego nie mówił, ale ten, który mię posłał, Ojciec, on mi rozkazanie dał, co bym mówił i co bym powiadać miał."


Jana 12:50 "I wiem, że rozkazanie jego jest żywot wieczny; przetoż to, co ja wam mówię, jako mi powiedział Ojciec, tak mówię."


Jana 14 (22 razy)


Jana 14:2 "W domu Ojca mego wiele jest mieszkania; a jeźli nie, wżdybymci wam powiedział."


Jana 14:6 "Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię."


Jana 14:7 "Gdybyście mię znali, i Ojca byście też mego znali; i już go teraz znacie i widzieliście go."


Jana 14:9 "Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca?"


Jana 14:10 "Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy."


Jana 14:11 "Wierzcie mi, żem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie; wżdy przynajmniej dla samych spraw wierzcie mi."


Jana 14:12 "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy w mię, sprawy które Ja czynię, i on czynić będzie, i większe nad te czynić będzie; bo ja odchodzę do Ojca mego."


Jana 14:13 "A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu mojem, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec w Synu."


Jana 14:16 "A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, zawsze."


Jana 14:20 "W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was."


Jana 14:21 "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mię miłuje; a kto mię miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój; i ja go miłować będę, i objawię mu siebie samego."


Jana 14:23 "Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy."


Jana 14:24 "Kto mię nie miłuje, słów moich nie zachowywuje; a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale onego, który mię posłał, Ojca."


Jana 14:26 "Lecz pocieszyciel on, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, onci was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział."


Jana 14:28 "Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę, i zaś przyjdę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, żem rzekł: Idę do Ojca; bo Ojciec mój większy jest niż ja."


Jana 14:31 "Ale iżby poznał świat, że miłuję Ojca, a jako mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstańcież, pójdźmy stąd."


Jana 15 (10 razy)


Jana 15:1 "Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec mój jestci winiarzem."


Jana 15:8 "W tem będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi uczniami."


Jana 15:9 "Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej."


Jana 15:10 "Jeźli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i trwam w miłości jego."


Jana 15:15 "Jużci was dalej nie będę zwał sługami; bo sługa nie wie, co czyni pan jego; leczem was nazwał przyjaciółmi, bo wszystko, comkolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam."


Jana 15:16 "Nie wyście mnie obrali, alem ja was obrał; i postanowiłem, abyście wyszli i przynieśli owoc, a owoc wasz aby trwał, i o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, żeby wam dał."


Jana 15:23 "Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi. również."


Jana 15:24 "Bym był tych uczynków nie czynił między nimi, których żaden inszy nie czynił, grzechu by nie mieli; lecz teraz i widzieli i nienawidzili i mnie, i Ojca mego."


Jana 15:26 "A gdy przyjdzie on pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca przychodzi, on o mnie świadczyć będzie."


Jana 16 (11 razy)


Jana 16:3 "A toć wam uczynią, iż nie poznali Ojca ani mnie."


Jana 16:10 "Z sprawiedliwości zasię, iż do Ojca mego idę, a już mnie więcej nie ujrzycie."


Jana 16:15 "Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlategom rzekł: Że z mego weźmie, a wam opowie."


Jana 16:16 "Maluczko, a nie ujrzycie mię, i zasię maluczko, a ujrzycie mię; bo ja idę do Ojca."


Jana 16:23 "A dnia onego nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da wam."


Jana 16:25 "Tomci wam przez przypowieść mówił; ale idzie godzina, gdy już dalej nie przez przypowieści mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu moim oznajmię wam."


Jana 16:26 "W on dzień w imieniu mojem prosić będziecie; a nie mówię wam: Iż ja będę Ojca prosił za wami."


Jana 16:27 "Albowiem sam Ojciec miłuje was, żeście wy mię umiłowali i uwierzyliście, żem ja od Boga przyszedł."


Jana 16:28 "Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat; i zasię opuszczam świat, a idę do Ojca."


Jana 16:32 "Oto przyjdzie godzina; owszem już przyszła, że się rozproszycie każdy do swego, a mię samego zostawicie; lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną."


Jana 17 (6 razy)


Jana 17:1 "To powiedziawszy Jezus, podniósł oczy swoje w Niebo i rzekł: Ojcze! przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też i Syn twój uwielbił ciebie."


Jana 17:5 "A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, niżeli świat był."


Jana 17:11 "A nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj je w imieniu twojem, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my."


Jana 17:21 "Aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś ty mię posłał."


Jana 17:24 "Ojcze! któreś mi dał, chcę, abym gdziem ja jest, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moję, którąś mi dał; albowiemeś mię umiłował przed założeniem świata."


Jana 17:25 "Ojcze sprawiedliwy! i świat cię nie poznał; alem ja cię poznał, a i ci poznali, żeś ty mię posłał."


Jana 18 (1 raz)


Jana 18:11 "I rzekł Jezus Piotrowi: Włóż miecz twój w pochwę; izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec."


Jana 20 (4 razy)


Jana 20:17 "Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego."


Jana 20:21 "Rzekł im zasię Jezus: Pokój wam; jako mię posłał Ojciec, tak i ja was posyłam."


Łącznie w Jana = 116 razy


W książce Jana, Jezus mówił wprost o Ojcu lub Jego Ojcu co najmniej 116 razy.


3.1.6- Księga Dzieje Apostolskie: 1 raz


Dzieje Apostolskie 1:7 "Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył."


Łącznie w Dzieje Apostolskie = 1 raz


W książce Dzieje Apostolskie, Jezus mówił wprost o Ojcu lub Jego Ojcu co najmniej 1 raz.


3.1.7- Książka Objawienie Jana: 3 razy


Objawienie Jana 2 (1 raz)


Objawienie Jana 2:27 "I będzie ich rządził laską żelazną; jako statki garncarskie skruszeni będą, jakom i ja wziął od Ojca mego."


Objawienie Jana 3 (2 razy)


Objawienie Jana 3:5 "Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed Aniołami jego."


Objawienie Jana 3:21 "Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jakom i ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy jego."


Łącznie w Objawienie Jana = 3 rasy


W książce Objawienie Jana, Jezus mówił wprost o Ojcu lub Jego Ojcu co najmniej 3 razy.


Konkluzja: Jezus mówił wprost o Ojcu lub Jego Ojcu co najmniej 186 razy w Biblii.


3.1.8- Oświadczenia pośrednie


Oprócz czasów, w których Jezus mówił bezpośrednio o Ojcu lub jego ojcu, istnieje kilka innych okazji, kiedy mówił pośrednio o Ojcu, to znaczy, kiedy mówił o Ojcu, nie nazywając go. To jest to, co rozumiemy przez Oświadczenia pośrednie.


Mateusza 10:40 "Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mię posłał."


Marka 9:37 "Kto by jedno z takich dziateczek przyjął w imieniu mojem, mnie przyjmuje; a kto by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, ale onego, który mię posłał."


Łukasza 9:48 "I rzekł im: Ktobykolwiek przyjął to dzieciątko w imieniu mojem, mnie przyjmuje; a ktobykolwiek mnie przyjął, przyjmuje onego, który mię posłał: albowiem kto jest najmniejszy między wszystkimi wami, tenci będzie wielkim."


Łukasza 10:16 "Kto was słucha, mnie słucha: a kto wami gardzi, mną gardzi; a kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał."


Jana 4:34 "Rzekł im Jezus: Mójci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który mię posłał, a dokonał sprawy jego."


Jana 5:24 "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota."


Jana 5:30 "Nie mogęć ja sam od siebie nic czynić; jako słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mię posłał, Ojca."


Jana 6:38 "Bom zstąpił z Nieba, nie iżbym czynił wolę moję, ale wolę onego, który mię posłał."


Jana 6:39 "A tać jest wola onego, który mię posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w on ostateczny dzień."


Jana 7:16 "Odpowiedział im Jezus i rzekł: Nauka moja nie jestci moja, ale tego, który mię posłał."


Jana 7:18 "Ktoć z samego siebie mówi, chwały własnej szuka; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy, a nie masz w nim niesprawiedliwości."


Jana 7:28 "Wołał tedy Jezus w kościele ucząc a mówiąc: I mnie znacie, i skądem jest, wiecie; a nie przyszedłem sam od siebie, ale jest prawdziwy, który mię posłał, którego wy nie znacie."


Jana 7:33 "Rzekł im tedy Jezus: Jeszcze na mały czas jestem z wami; potem odejdę do tego, który mię posłał."


Jana 8:26 "Wieleć mam o was mówić i sądzić; ale ten, który mię posłał, jest prawdziwy, a ja, com od niego słyszał, to mówię na świecie."


Jana 8:29 "A ten, który mię posłał, ze mną jest; nie zostawił mię samego Ojciec; bo co mu się podoba, to ja zawsze czynię."


Jana 9: 4 "Jać muszę sprawować sprawy onego, który mię posłał, pokąd dzień jest; przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować."


Jana 12:44 " I wołał Jezus, a mówił: Kto wierzy w mię, nie w mię wierzy, ale w onego, który mię posłał."


Jana 12:45 "I kto mię widzi, widzi onego, który mię posłał"


Jana 13:20 "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego bym posłał, mię przyjmuje; a kto mię przyjmuje, onego przyjmuje, który mię posłał."


Jana 15:21 "Aleć wam to wszystko czynić będą dla imienia mego, iż nie znają onego, który mię posłał."


Jana 16: 5 "Lecz teraz idę do onego, który mię posłał, a żaden z was nie pyta mię: Dokąd idziesz?"


Łącznie oświadczenia pośrednie 21 razy


Jezus mówił pośrednio o Ojcu lub Jego Ojcu co najmniej 21 razy w Biblii.


Całkowita liczba w Biblii = 207 razy


3.1.9- Konkluzja


Jezus mówił bezpośrednio i pośrednio o Ojcu lub Jego Ojcu co najmniej 207 razy w Biblii, w zależności od wersji Biblii masz. W ramach tej pracy wykorzystaliśmy wersję Louis Second Isaiah 55 i wersję Louis Second 1910. Skonsultowaliśmy się również z kilkunastoma innymi wersjami francuskimi.


3.2- Drugie Wyszukiwanie: Jezus Chrystus Mowi O Swoim Boga


3.2.1- Wprowadzenie


Dzieło dane nam jest przejść przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których Jezus mówił o Boga lub o Jego Boga.


Przed przeprowadzeniem tych badań mamy jednakowe prawo zadać sobie następujące pytania: Dlaczego to badanie? Jaka jest zasadność tych badań? Jaki będzie pożytek z tego, ile razy Jezus mówił o Boga lub o Jego Boga, będzie dla nas?


Ukochany w Panu, jak już wiecie, kiedy szatan chce spowodować zamieszanie w dziele Bożym, nigdy nie brakuje mu ludzi, dzięki którym może osiągnąć swój cel. On ma wystarczająco dużo agentów na świecie, a jego agenci przewyższają liczbę prawdziwych dzieci Bożych w Kościołach. To usprawiedliwia rozprzestrzenianie się fałszywej doktryny, której dziś doświadczamy.


Są demony, które oszukują wielu ignoranckich i niestabilnych ludzi, ucząc ich, że Jezus Chrystus nie ma Ojca. Według tych węży, Jezus Chrystus byłby Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wielu tak zwanych chrześcijan niestety wierzy w to bluźnierstwo, chociaż mają dostęp do Biblii.


Zamiast angażować się w próżne dyskusje i zamiast przechodzić wielkie demonstracje, aby przekonać tych zagubionych chrześcijan, którzy pozwalają się połknąć przez ten potomstwo żmij, wybraliśmy najprostsze rozwiązanie, którym jest pozwolenie Biblii mówić za siebie. Uniknęliśmy jakiegokolwiek komentarza i byliśmy ostrożni, aby nie przeprowadzać żadnych analiz. Postanowiliśmy ograniczyć się jedynie do czytania Biblii. Tak więc, gdy czytamy Biblię, widzimy, że Jezus mówił o Boga lub o Jego Boga, wtedy te demony muszą wyraźnie powiedzieć nam "kto jest tym Boga", o którym mówi nasz Pan Jezus.


Aby ułatwić wykorzystanie i weryfikację tego badania, lepiej jest pogrupować wersety, w których znajdują się poszukiwane słowa i/lub wyrażenia, najpierw według rozdziałów, a następnie według książek. Czyniąc to, robiliśmy podsumowania według rozdziałów, a następnie sumy według książek, przed opracowaniem ostatecznej całości Biblii. Ponadto, podkreśliliśmy i pogrubiliśmy wszystkie słowa i/lub wyrażenia, których szukaliśmy w każdym wersecie. Suma każdej książki jest podana na początku i na końcu tej książki.


Książki, w których znaleźliśmy szukane słowa i / lub wyrażenia, to: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, Objawienie Jana.


3.2.2- Księga Mateusza: 29 razy


Mateusza 4 (3 razy)


Mateusza 4:4 "A on odpowiadając rzekł: Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdem słowem pochodzącem przez usta Boże."


Mateusza 4:7 " Rzekł mu Jezus: Zasię napisano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego."


Mateusza 4:10 "Tedy mu rzekł Jezus: Pójdź precz, szatanie! albowiem napisano: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz."


Mateusza 5 (3 razy)


Mateusza 5:8 "Błogosławieni czystego serca; albowiem oni Boga oglądają."


Mateusza 5:9 "Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą."


Mateusza 5:34 "Ale Ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali, ani na Niebo, gdyż jest stolicą Bożą."


Mateusza 6 (3 razy)


Mateusza 6:24 "Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował; albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi; nie możecie Bogu służyć i mamonie."


Mateusza 6:30 "Jeźli tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, azaż nie daleko więcej was! o małowierni!"


Mateusza 6:33 "Ale szukajcie naprzód królestwa Bożego, i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydano."


Mateusza 12 (1 raz)


Mateusza 12:28 "A jeźliż ja duchem Bożym wyganiam dyjabły, tedyż do was przyszło królestwo Boże."


Mateusza 15 (3 razy)


Mateusza 15: 3 "A on odpowiadając, rzekł im: Czemuż i wy przestępujecie przykazanie Boże dla ustawy waszej?"


Mateusza 15:4 "Albowiem Bóg przykazał, mówiąc: Czcij ojca twego i matkę; i kto by złorzeczył ojcu albo matce, śmiercią niechaj umrze "


Mateusza 15:6 "… I wzruszyliście przykazania Boże dla ustawy waszej."


Mateusza 16 (1 raz)


Mateusza 16:23 "A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź ode mnie, szatanie! jesteś mi zgorszeniem; albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego."


Mateusza 19 (3 razy)


Mateusza 19:6 "A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało; co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza."


Mateusza 19:17 "Ale mu on rzekł: Przecz mię zowiesz dobrym? nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg; a jeźli chcesz wnijść do żywota, przestrzegaj przykazań. …"

 


Mateusza 19:26 "A Jezus wejrzawszy na nie, rzekł im: U ludzić to nie można; lecz u Boga wszystko jest możebne."


Mateusza 22 (8 razy)


Mateusza 22:21 "Rzekli mu: Cesarski. Tedy im rzekł: Oddawajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu."


Mateusza 22:29 "A odpowiadając Jezus rzekł im: Błądzicie, nie będąc powiadomieni Pisma, ani mocy Bożej."


Mateusza 22:30 "Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako Aniołowie Boży w Niebie."


Mateusza 22:31 "A o powstaniu umarłych nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga mówiącego:"


Mateusza 22:32 "Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jestci Bogiem umarłych, ale żywych."


Mateusza 22:37 "A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej."


Mateusza 23 (1 raz)


Mateusza 23:22 "A ten, który przysięga na Niebo, przysięga na tron Boży i przez tego, który tam siedzi."


Mateusza 26 (1 raz)


Mateusza 26:64 "Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział; wszakże powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego na obłokach Niebieskich."


Mateusza 27 (2 razy)


Mateusza 27:46 "A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, Lama Sabachtani! to jest, Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?"


Łącznie w Mateusza = 29 razy


W książce Mateusza, Jezus mówił wprost o Bogu lub Jego Bogu co najmniej 29 razy.


3.2.3- Księga Marka: 21 razy


Marka 3 (1 raz)


Marka 3:35 "Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, ten jest brat mój, i siostra moja, i matka moja."


Marka 7 (3 razy)


Marka 7:8 "Albowiem wy opuściwszy przykazania Boże, trzymacie ustawy ludzkie, umywanie konewek i kubków, i wiele innych takich tym podobnych rzeczy czynicie."


Marka 7:9 "Mówił im też: Wy czysto znosicie przykazania Boże, abyście ustawy wasze zachowali."


Marka 7:13 "Wniwecz obracając słowo Boże ustawą waszą, którąście ustawili; i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie."


Marka 8 (1 raz)


Marka 8:33 "Ale on obróciwszy się, a wejrzawszy na ucznie swoje, zgromił Piotra, mówiąc: Idź ode mnie, szatanie; albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego."


Marka 10 (3 razy)


Marka 10:18 "Ale mu Jezus rzekł: Przecz mię zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg."


Marka 10:27 "A Jezus spojrzawszy na nie, rzekł: U ludzić to niemożno, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możno."


Marka 11 (1 raz)


Marka 11:22 "A Jezus odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga."


Marka 12 (8 razy)


Marka 12:17 "Odpowiadając Jezus, rzekł im: Oddawajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I dziwowali mu się."


Marka 12:24 "Na to Jezus odpowiadając rzekł im: Zaż nie dlatego błądzicie, iżeście nie powiadomi Pisma ani mocy Bożej?"


Marka 12:26 "A o umarłych, iż będą wzbudzeni, nie czytaliścież w księgach Mojżeszowych, jako Bóg do niego ze krza mówił, i rzekł: Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba?"


Marka 12:27 "Bóg nie jestci Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych: przetoż wy bardzo błądzicie."


Marka 12:29 "A Jezus mu odpowiedział: Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest."


Marka 12:30 "Przetoż będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej; toć jest pierwsze przykazanie."


Marka 13 (1 raz)


Marka 13:19 "Albowiem będą te dni takiem uciśnieniem, jakiego nie było od początku stworzenia, które stworzył Bóg, aż dotąd, ani będzie."


Marka 14 (1 raz)


Marka 14:62 "A Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego z obłokami Niebieskiemi."


Marka 15 (2 razy)


Marka 15:34 "A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi! Eloi! Lamma sabachtani, co się wykłada: Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?"


Łącznie w Marka = 21 razy


W książce Marka, Jezus mówił wprost o Bogu lub Jego Bogu co najmniej 21 razy.


3.2.4- Księga Łukasza: 31 razy.


Łukasza 4 (2 razy)


Łukasza 4:8 "A odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie! albowiem napisano: Panu, Bogu twemu, kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz."


Łukasza 4:12 "A odpowiadając Jezus rzekł mu: Powiedziano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego."


Łukasza 7 (2 razy)


Łukasza 7:29 "Tedy wszystek lud słysząc to, i celnicy, wielbili Boga, będąc ochrzczeni chrztem Janowym."


Łukasza 7:30 "Ale Faryzeuszowie i zakonnicy pogardzili radą Bożą sami przeciwko sobie, nie będąc ochrzczeni od niego."


Łukasza 8 (2 razy)


Łukasza 8:11 "A to podobieństwo takie jest: nasienie jest słowo Boże."


Łukasza 8:21 "A on odpowiadając, rzekł do nich: Matka moja i bracia moi są ci, którzy słowa Bożego słuchają i czynią je."


Łukasza 11 (4 razy)


Łukasza 11:20 "Ale jeźliż ja palcem Bożym wyganiam dyjabły, zaisteć przyszło do was królestwo Boże."


Łukasza 11:28 "Ale on rzekł: Owszem błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."


Łukasza 11:42 "Ale biada wam, Faryzeuszowie! że dajecie dziesięcinę z mięty, i z ruty, i z każdego ziela, lecz opuszczacie sąd i miłość Bożą: teć rzeczy trzeba czynić, a onych nie opuszczać."


Łukasza 11:49 "Dlategoż też mądrość Boża rzekła: Poślę do nich proroki i Apostoły, a z nich niektóre zabijać i prześladować będą."


Łukasza 12 (7 razy)


Łukasza 12:6 "Izali pięciu wróblików nie sprzedają za dwa pieniążki? Wszakże jeden z nich nie jest w zapamiętaniu przed obliczem Bożem."


Łukasza 12:8 "A mówię wam: Wszelaki, który by mię wyznał przed ludźmi, i Syn człowieczy wyzna go przed Anioły Bożymi."


Łukasza 12:9 "Ale kto by się mię zaprzał przed ludźmi, zaprę się go przed Anioły Bożymi"


Łukasza 12:20 "Ale mu rzekł Bóg: O głupi, tej nocy upomnę się duszy twojej od ciebie, a to, coś nagotował, czyjeż będzie?"


Łukasza 12:21 "Takci jest, który sobie skarbi, a nie jest w Bogu bogaty."


Łukasza 12:24 "Przypatrzcie się krukom, iż nie sieją ani żną, i nie mają spiżarni, ani gumna, a wżdy je Bóg żywi; czemżeście wy zacniejsi niż ptacy?"


Łukasza 12:28 "A jeźliże trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakoż daleko więcej was, o małowierni!"


Łukasza 15 (1 raz)


Łukasza 15:10 "Tak, powiadam wam, będzie radość przed Anioły Bożymi nad jednym grzesznikiem pokutującym."


Łukasza 16 (3 razy)


Łukasza 16:13 "Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował; albo się jednego trzymać będzie, a drugim pogardzi; nie możecie Bogu służyć i mammonie."


Łukasza 16:15 "I rzekł im: Wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna serca wasze; bo co jest u ludzi wyniosłego, obrzydliwością jest przed Bogiem."


Łukasza 18 (4 razy)


Łukasza 18:2 "Mówiąc: Był niektóry sędzia w jednem mieście, który się Boga nie bał, i człowieka się nie wstydził."


Łukasza 18:7 "A Bóg izali się nie pomści krzywdy wybranych swoich, wołających do siebie we dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi?"


Łukasza 18:19 "I rzekł mu Jezus: Przecz mię zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg."


Łukasza 18:27 "Ale on rzekł: Co jest niemożebne u ludzi, możebne jest u Boga."


Łukasza 20 (5 razy)


Łukasza 20:25 "Zatem on im rzekł: Oddawajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu."


Łukasza 20:36 "Albowiem umierać więcej nie będą mogli; bo będą równi Aniołom, będąc synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania."


Łukasza 20:38 "A Bógci nie jest Bogiem umarłych, ale żywych; bo jemu wszyscy żyją."


Łukasza 22 (1 raz)


Łukasza 22:69 "Od tego czasu będzie Syn człowieczy siedział na prawicy mocy Bożej."


Łącznie w Łukasza = 31 razy


W książce Łukasza, Jezus mówił wprost o Bogu lub Jego Bogu co najmniej 31 razy.


3.2.5- Księga Jana: 39 razy


Jana 1 (1 raz)


Jana 1:51 "I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Od tego czasu ujrzycie Niebo otworzone i Anioły Boże wstępujące i zstępujące na Syna człowieczego"


Jana 3 (4 razy)


Jana 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."


Jana 3:17 "Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń."


Jana 3:18 "Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego"


Jana 3:21 "Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby były jawne uczynki jego, iż w Bogu są uczynione."


Jana 4 (2 razy)


Jana 4:10 "Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Gdybyś wiedziała ten dar Boży, i kto jest ten, co ci mówi: Daj mi pić, ty byś go prosiła, a dałby ci wodę żywą."


Jana 4:24 "Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie."


Jana 5 (3 razy)


Jana 5:25 "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą."


Jana 5:42 "Alem was poznał, że miłości Bożej nie macie w sobie."


Jana 5:44 "Jakoż wy możecie wierzyć, chwałę jedni od drugich przyjmując, ponieważ chwały, która jest od samego Boga, nie szukacie?"


Jana 6 (5 razy)


Jana 6:27 "Sprawujcież nie pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da Syn człowieczy; albowiem tego zapieczętował Bóg Ojciec."


Jana 6:29 "Odpowiedział Jezus i rzekł im: Toć jest sprawa Boża, abyście wierzyli w tego, którego on posłał."


Jana 6:33 "Albowiem chleb Boży ten jest, który zstępuje z Nieba i żywot daje światu."


Jana 6:45 "Napisano w prorokach: I będą wszyscy wyuczeni od Boga; przetoż każdy, kto słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do mnie."


Jan 6:46 "Nie iżby kto widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga; ten widział Ojca."


Jana 7 (1 raz)


Jana 7:17 "Jeźliby kto chciał czynić wolę jego, ten będzie umiał rozeznać, jeźli ta nauka jest z Boga, czyli ja sam od siebie mówię."


Jana 8 (7 razy)


Jana 8:40 "Ale teraz szukacie, byście mię zabili, człowieka tego, którym wam prawdę mówił, którąm słyszał od Boga; tego Abraham nie czynił."


Jana 8:42 "Tedy im rzekł Jezus: Być był Bóg Ojcem waszym, tedy byście mię miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, anim sam od siebie przyszedł, ale mię on posłał."


Jana 8:47 "Ktoć z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście."


Jana 8:54 "Odpowiedział Jezus: Jeźli się ja sam chwalę, chwała moja nic nie jest. Jestci Ojciec mój, który mię chwali, o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym."


Jana 9 (2 razy)


Jana 9:3 "Odpowiedział Jezus: Ani ten zgrzeszył, ani rodzice jego; ale żeby się okazały sprawy Boże na nim."


Jana 9:35 "A usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali i znalazłszy go, rzekł mu: Wierzyszże ty w Syna Bożego?"


Jana 10 (2 razy)


Jan 10:35 "Jeźliżeć one nazwał bogami, do których się stało słowo Boże, a nie może być Pismo skażone."


Jan 10:36 "A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?"


Jana 11 (3 razy)


Jana 11:4 " A usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią."


Jana 11:40 "Powiedział jej Jezus: Azażem ci nie rzekł, iż jeźli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą?"


Jana 13 (3 razy)


Jana 13:31 "A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz jest uwielbiony Syn człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim."


Jana 13:32 " A ponieważ Bóg uwielbiony jest w nim, tedy go też Bóg uwielbi sam w sobie, i wnetże uwielbi go."


Jana 14 (1 raz)


Jana 14: 1 "Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie."


Jana 16 (2 razy)


Jana 16:2 "Wyłączać was będą z bóżnic; owszem przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni."


Jana 16:27 "Albowiem sam Ojciec miłuje was, żeście wy mię umiłowali i uwierzyliście, żem ja od Boga przyszedł."


Jana 17 (1 raz)


Jana 17:3 "A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa."


Jana 20 (2 razy)


Jana 20:17 "Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego."


Łącznie w Jana = 39 razy


W książce Jana, Jezus mówił wprost o Bogu lub Jego Bogu co najmniej 29 razy.


3.2.6- Księga Objawienie Jana: 11 razy


Objawienie 2 (2 razy)


Objawienie 2:7 "Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom: Temu, co zwycięży, dam jeść z drzewa żywota, które jest w pośrodku raju Bożego."


Objawienie 2:18 "A Aniołowi zboru Tyjatyrskiego napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi:"


Objawienie 3 (7 razy)


Objawienie 3:1 "A aniołowi zboru, który jest w Sardziech, napisz: To mówi ten, który ma siedm duchów Bożych i siedm gwiazd: Znam uczynki twoje, i masz imię, że żyjesz; aleś jest umarły."


Objawienie 3:2 "Bądź czujny, a utwierdzaj innych, którzy umrzeć mają; albowiem nie znalazłem uczynków twoich zupełnych przed Bogiem."


Objawienie 3:12 "Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie; i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalemu, które zstępuje z Nieba od Boga mego i imię moje nowe."


Objawienie 3:14 "A Aniołowi zboru Laodyceńskiego napisz: To mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego."


Objawienie 22 (2 razy)


Objawienie 22:18 "A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej: Jeźliby kto przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze."


Objawienie 22:19 "A jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze."


Łącznie w Objawienie Jana = 11 razy


W książce Objawienie Jana, Jezus mówił wprost o Bogu lub Jego Bogu co najmniej 11 razy.


3.2.7- Konkluzja


Jezus mówił bezpośrednio o Bogu lub Jego Bogu co najmniej 131 razy w Biblii, w zależności od wersji Biblii masz. W ramach tej pracy wykorzystaliśmy wersję Louis Second Isaiah 55 i wersję Louis Second 1910. Skonsultowaliśmy się również z kilkunastoma innymi wersjami francuskimi.


3.3- Trzecie Wyszukiwanie:Uczniowie Mówią O Bogu Ojcu


3.3.1- Wprowadzenie


Dzieło, które jest nam dane, to przejść przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu Ojcu który różni się od Jezusa Chrystusa Syna Bożego.


Przed przeprowadzeniem tych badań mamy jednakowe prawo zadać sobie następujące pytania: Dlaczego to badanie? Jaka jest zasadność tych badań? Jaki będzie pożytek z tego, ile razy w których apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu Ojcu, będzie dla nas?


Ukochany w Panu, jak już wiecie, kiedy szatan chce spowodować zamieszanie w dziele Bożym, nigdy nie brakuje mu ludzi, dzięki którym może osiągnąć swój cel. On ma wystarczająco dużo agentów na świecie, a jego agenci przewyższają liczbę prawdziwych dzieci Bożych w Kościołach. To usprawiedliwia rozprzestrzenianie się fałszywej doktryny, której dziś doświadczamy.


Są demony, które oszukują wielu ignoranckich i niestabilnych ludzi, ucząc ich, że Jezus Chrystus nie ma Ojca. Według tych węży, Jezus Chrystus byłby Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wielu tak zwanych chrześcijan niestety wierzy w to bluźnierstwo, chociaż mają dostęp do Biblii.


Zamiast angażować się w próżne dyskusje i zamiast przechodzić wielkie demonstracje, aby przekonać tych zagubionych chrześcijan, którzy pozwalają się połknąć przez ten potomstwo żmij, wybraliśmy najprostsze rozwiązanie, którym jest pozwolenie Biblii mówić za siebie. Uniknęliśmy jakiegokolwiek komentarza i byliśmy ostrożni, aby nie przeprowadzać żadnych analiz. Postanowiliśmy ograniczyć się jedynie do czytania Biblii. Tak więc, gdy czytamy Biblię, Jeśli oprócz Pana Jezusa, apostołowie i inni uczniowie uczniowie mówili o Bogu Ojcu, jako Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także nasz Pan i Ojciec, wtedy te demony muszą wyraźnie powiedzieć nam "kto jest tym Bogu Ojcu", o którym mówi apostołowie i inni uczniowie.


Aby ułatwić wykorzystanie i weryfikację tego badania, lepiej jest pogrupować wersety, w których znajdują się poszukiwane słowa i/lub wyrażenia, najpierw według rozdziałów, a następnie według książek. Czyniąc to, robiliśmy podsumowania według rozdziałów, a następnie sumy według książek, przed opracowaniem ostatecznej całości Biblii. Ponadto, podkreśliliśmy i pogrubiliśmy wszystkie słowa i/lub wyrażenia, których szukaliśmy w każdym wersecie. Suma każdej książki jest podana na początku i na końcu tej książki.


Książki, w których znaleźliśmy wyszukiwane słowa i/lub wyrażenia to: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, Dzieje Apostolskie, Rzymian, 1Koryntów, 2Koryntów, Galatów, Efezów, Filipensów, Kolosensów, 1Tesalonicensów, 2Tesalonicensów, 1Tymoteusza, 2Tymoteusza, Tytusa, Filemona, Żydów, Jakóba, 1Piotra, 2Piotra, 1Jana, 2Jana, Judasa, Objawienie Jana


3.3.2- Księga Mateusza: 3 razy


Mateusza 14 (1 raz)


Mateusza 14:33 "A ci, którzy byli w łodzi, przystąpiwszy pokłonili mu się, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym."


Mateusza 16 (1 raz)


Mateusza 16:16 "A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego."


Mateusza 27 (1 raz)


Mateusza 27:54 "Tedy setnik i ci, co z nim Jezusa strzegli, widząc trzęsienie ziemi, i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: Prawdziwieć ten był Synem Bożym."


Łącznie w Mateusza = 3 razy


W książce Mateusza, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 3 razy


3.3.3- Księga Marka: 3 razy


Marka 1 (1 raz)


Marka 1: 1 "Ten jest początek Ewangielii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego "


Marka 15 (1 raz)


Marka 15:39 "Tedy widząc setnik, który stał przeciwko niemu, iż tak wołając oddał ducha, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym."


Marka 16 (1 raz)


Marka 16:19 "A tak Pan przestawszy z nimi mówić, wzięty jest do Nieba, i usiadł na prawicy Bożej."


Łącznie w Marka = 3 razy


W książce Marka, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 3 razy


3.3.4- Księga Łukasza: 14 razy


Łukasza 2 (7 razy)


Łukasza 2:26 "I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego."


Łukasza 2:28 "Tedy on wziąwszy go na ręce swoje, chwalił Boga i mówił."


Łukasza 2:29 "Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według słowa twego, w pokoju."


Łukasza 2:37 "A ta była wdową, około ośmdziesiąt i czterech lat; która nie wychodziła z kościoła, w postach i w modlitwach służąc Bogu w nocy i we dnie."


Łukasza 2:38 "Ta też onejże godziny nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jeruzalemie."


Łukasza 2:40 "A dzieciątko ono rosło, i umacniało się w Duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad niem."


Łukasza 2:52 "A Jezus pomnażał się w mądrości, i we wzroście i w łasce u Boga i u ludzi."


Łukasza 3 (1 raz)


Łukasza 3:38 "Syna Enosowego, syna Setowego, syna Adamowego, syna Bożego."


Łukasza 6 (1 raz)


Łukasza 6:12 "I stało się w oneż dni, odszedł na górę, aby się modlił; i był tam przez noc na modlitwie Bożej."


Łukasza 7 (2 razy)


Łukasza 7:16 "Tedy wszystkich strach zdjął, a wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał między nami, a Bóg nawiedził lud swój."


Łukasza 9 (1 raz)


Łukasza 9:20 "I rzekł im: A wy kim mię być powiadacie? A odpowiadając Piotr rzekł: Chrystusem, onym Bożym."


Łukasza 19 (1 raz)


Łukasza 19:38 "Mówiąc: Błogosławiony król, który idzie w imieniu Pańskiem; pokój na Niebie, a chwała na wysokościach."


Łukasza 24 (1 raz)


Łukasza 24:19 "I rzekł im: Cóż? A oni mu rzekli: O Jezusie Nazareńskim, który był mąż prorok, mocny w uczynku i w mowie przed Bogiem i wszystkim ludem."


Łącznie w Łukasza = 14 razy


W książce Łukasza, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 14 razy


3.3.5- Księga Jana: 34 razy


Jana 1 (9 razy)


Jana 1:1 "Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo."


Jana 1:2 "To było na początku u Boga."


Jana 1:14 "A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy."


Jan 1:18 "Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział."


Jana 1:29 "A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata."


Jana 1:34 "A jam widział i świadczył, że ten jest Syn Boży."


Jana 1:36 "A ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży."


Jana 1:49 "Odpowiedział Natanael i rzekł mu: Mistrzu! tyś jest on Syn Boży, tyś jest on król Izraelski."


Jana 3 (8 razy)


Jana 3:2 "Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem; bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeźliby Bóg z nim nie był."


Jana 3:33 "Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy."


Jana 3:34 "Albowiem ten, którego Bóg posłał, słowo Boże mówi; boć mu nie pod miarą daje Bóg Ducha. "


Jana 3:35 "Ojciec miłuje Syna, i wszystko dał w ręce jego."


Jana 3:36 "Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim."


Jana 5 (2 razy)


Jan 5:18 "Dlatego tedy tem więcej szukali Żydowie, jakoby go zabili, nie tylko, iż gwałcił sabat, ale że i Ojca swego powiadał być Bogiem, czyniąc się równym Bogu."


Jana 6 (1 raz)


Jana 6:69 "A myśmy uwierzyli i poznali, żeś ty jest Chrystus, on Syn Boga żywego."


Jana 8 (1 raz)


Jana 8:27 "Ale nie zrozumieli, że im o Ojcu mówił."


Jana 9 (2 razy)


Jana 9:31 "A wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa; ale jeźliby kto chwalcą Bożym był i wolę jego czynił, tego wysłuchiwa."


Jana 9:33 "Być ten nie był od Boga, nie mógłciby nic uczynić."


Jana 11 (3 razy)


Jana 11:22 "Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg."


Jana 11:27 "Rzekła mu: I owszem Panie! Jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat."


Jana 13 (4 razy)


Jana 13:1 "A przed świętem wielkanocnem wiedząc Jezus, iż przyszła godzina jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoje, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował je."


Jana 13:3 "Widząc Jezus, iż wszystko Ojciec podał do rąk jego, a iż od Boga wyszedł i do Boga idzie,"


Jana 14 (1 raz)


Jana 14: 8 "Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem."


Jana 16 (2 razy)


Jana 16:17 "Mówili tedy niektórzy z uczniów jego między sobą: Cóż to jest, co nam mówi: Maluczko, a nie ujrzycie mię, i zasię maluczko, a ujrzycie mię, a iż ja idę do Ojca?"


Jana 16:30 "Teraz wiemy, że wszystko wiesz, a nie potrzebujesz, aby cię kto pytał; przez to wierzymy, żeś od Boga wyszedł."


Jana 20 (1 raz)


Jana 20:31 "Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego."


Łącznie w Jana = 34 razy


W książce Jana, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 34 razy


3.3.6- Księga Dzieje Apostolskie: 46 razy


Dzieje Apostolskie 1 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 1:4 "A zgromadziwszy je przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie."


Dzieje Apostolskie2 (8 razy)


Dzieje Apostolskie 2:22 "Mężowie Izraelscy! słuchajcie słów tych Jezusa, onego Nazareńskiego, męża od Boga wsławionego u was mocami i cudami, i znamionami, które czynił Bóg przez niego w pośrodku was, jako i wy sami wiecie."


Dzieje Apostolskie 2:23 "Tego za ułożoną radą i przejrzeniem Bożem wydanego wziąwszy, a przez ręce niezbożników ukrzyżowawszy, zabiliście."


Dzieje Apostolskie 2:24 " Którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, jakoż było to niepodobne, aby od niej miał być zatrzymany."


Dzieje Apostolskie 2:30 "Będąc tedy prorokiem i wiedząc, że mu się Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu biódr jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a posadzić na stolicy jego."


Dzieje Apostolskie 2:32 "Tegoć Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami."


Dzieje Apostolskie 2:33 "Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie."


Dzieje Apostolskie 2:36 "Niechajże tedy wie zapewne wszystek dom Izraelski, że go Bóg i Panem, i Chrystusem uczynił, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali."


Dzieje Apostolskie 3 (8 razy)


Dzieje Apostolskie 3:13 "Bóg Abrahama i Izaaka i Jakóba, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaparliście się go przed twarzą Piłatową, który go sądził być godnym wypuszczenia."


Dzieje Apostolskie 3:15 "I zabiliście dawcę żywota, którego Bóg wzbudził od umarłych, czego my świadkami jesteśmy."


Dzieje Apostolskie 3:18 "I zabiliście dawcę żywota, którego Bóg wzbudził od umarłych, czego my świadkami jesteśmy."


Dzieje Apostolskie 3:21 "Który zaiste Niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków."


Dzieje Apostolskie 3:22 "Albowiem Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mię; onego słuchać będziecie we wszystkiem, cokolwiek do was mówić będzie."


Dzieje Apostolskie 3:25 "Wy jesteście synami prorockimi i przymierza, które postanowił Bóg z ojcami naszymi, mówiąc do Abrahama: A w nasieniu twojem błogosławione będą wszystkie narody ziemi."


Dzieje Apostolskie 3:26 "Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił; żeby się każdy z was odwrócił od złości swoich."


Dzieje Apostolskie 4 (6 razy)


Dzieje Apostolskie 4:10 "Niech wam wszystkim wiadomo będzie i wszystkiemu ludowi Izraelskiemu, że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, którego Bóg wzbudził od umarłych, przez tego ten stoi przed wami zdrowym."


Dzieje Apostolskie 4:24 "Którzy usłyszawszy to, jednomyślnie podnieśli głos swój ku Bogu i rzekli: Panie! tyś jest Bóg, któryś uczynił Niebo i ziemię, i morze i wszystko, co w nich jest:"


Dzieje Apostolskie 4:26 "Stanęli królowie ziemi i książęta zebrali się wespół przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi jego."


Dzieje Apostolskie 4:29 "Przetoż teraz, Panie! wejrzyj na pogróżki ich, a daj sługom twoim ze wszystkiem bezpieczeństwem mówić słowo twoje."


Dzieje Apostolskie 5 (3 razy)


Dzieje Apostolskie 5:30 "Bóg on ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie."


Dzieje Apostolskie 5:31 "Tego Bóg za książęcia i zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi Izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów"


Dzieje Apostolskie 5:32 "A my jesteśmy świadkami jego w tem, co mówimy, także i Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy mu są posłuszni."


Dzieje Apostolskie 7 (4 razy)


Dzieje Apostolskie 7:48 "Ale on Najwyższy nie mieszka w kościołach ręką uczynionych, jako prorok mówi:"


Dzieje Apostolskie 7:55 "A on będąc pełen Ducha Świętego, patrząc pilnie w Niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej."


Dzieje Apostolskie 7:56 "I rzekł: Oto widzę Niebiosa otworzone i Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej."


Dzieje Apostolskie 8 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 8:37 "I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży."


Dzieje Apostolskie 9 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 9:20 "I zaraz kazał w bóżnicach Chrystusa, że on jest Synem Bożym."


Dzieje Apostolskie 10 (3 razy)


Dzieje Apostolskie 10:40 "Tego Bóg wzbudził dnia trzeciego i sprawił, żeby był objawiony."


Dzieje Apostolskie 10:41 "Nie wszystkiemu ludowi, ale świadkom przedtem sporządzonym od Boga, nam, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu."


Dzieje Apostolskie 10:42 "I rozkazał nam, abyśmy kazali ludowi i świadczyli, że on jest onym postanowionym od Boga sędzią żywych i umarłych."


Dzieje Apostolskie 11 (3 razy)


Dzieje Apostolskie 11:17 "Ponieważ im tedy Bóg dał równy dar i jako i nam, wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, i któżem ja był, abym mógł zabronić Bogu?"


Dzieje Apostolskie 11:23 "Który tam przyszedłszy a ujrzawszy łaskę Bożą, uradował się i napominał wszystkich, aby w przedsięwzięciu serca trwali przy Panu."


Dzieje Apostolskie 13 (4 razy)


Dzieje Apostolskie 13:23 " Z jegoż nasienia Bóg według obietnicy wzbudził Izraelowi zbawiciela Jezusa."


Dzieje Apostolskie 13:30 "Ale go Bóg wzbudził od umarłych."


Dzieje Apostolskie 13:32 " I my wam opowiadamy tę obietnicę, która się ojcom stała, iż ją Bóg wypełnił nam, dziatkom ich, wzbudziwszy Jezusa."


Dzieje Apostolskie 13:37 "Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie widział skażenia."


Dzieje Apostolskie 17 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 17:30 "Aczkolwiek tedy przeglądał Bóg czasom tej niewiadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim wszędy, aby pokutowali."


Dzieje Apostolskie 20 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 20:21 "Ale się z nimi pożegnawszy, rzekł: Koniecznie ja muszę święto nadchodzące w Jeruzalemie obchodzić; lecz się zasię do was wrócę, będzieli wola Boża. I puścił się z Efezu."


Dzieje Apostolskie 22 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 22:14 "A on rzekł: Bóg ojców naszych obrał cię, abyś poznał wolę jego, a iżbyś oglądał onego sprawiedliwego i słuchał głosu z ust jego."


Dzieje Apostolskie 26 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 26:8 "Cóż za rzecz do wiary niepodobną u siebie sądzicie, że Bóg umarłe wzbudza?"


Łącznie w Dzieje Apostolskie = 47 razy


W książce Dzieje Apostolskie, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 47 razy


3.3.7- Księga Rzymian: 44 razy


Rzymian 1 (6 razy)


Rzymian 1:2 "Którą przedtem obiecał przez proroki swoje w pismach świętych."


Rzymian 1:4 "A pokazał się Synem Bożym możnie, według Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Chrystusie, Panu naszym."


Rzymian 1:7 " Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Bożym, powołanym świętym, łaska niech będzie wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa."


Rzymian 1:8 "Najprzód tedy dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po wszystkim świecie."


Rzymian 1:9 "Świadkiem mi bowiem jest on Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangielii Syna jego, iż bez przestanku wzmiankę o was czynię."


Rzymian 1:17 "Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako napisano: Że sprawiedliwy z wiary żyć będzie."


Rzymian 2 (1 raz)


Rzymian 2:16 "W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii mojej przez Jezusa Chrystusa."


Rzymian 3 (2 razy)


Rzymian 3:22 " Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie wierzące; boć różności nie masz."


Rzymian 3:25 "Którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w cierpliwości Bożej."


Rzymian 5 (5 razy)


Rzymian 5:1 "Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa."


Rzymian 5:8 "Lecz zaleca Bóg miłość swoję ku nam, że gdy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus za nas umarł."


Rzymian 5:10 " Bo jeźliże będąc nieprzyjaciołmi, pojednaniśmy z Bogiem przez śmierć Syna jego; daleko więcej będąc pojednani, zachowani będziemy przez żywot jego."


Rzymian 5:11 "A nie tylko to, ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali."


Rzymian 5:15 "Ale nie jako upadek, tak i dar z łaski; albowiem jeźli przez upadek jednego wiele ich pomarło, daleko więcej łaska Boża i dar z łaski onego jednego człowieka Jezusa Chrystusa na wiele ich opływała."


Rzymian 6 (4 razy)


Rzymian 6:4 "Pogrzebieniśmy tedy z nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili."


Rzymian 6:10 "Bo iż umarł, grzechowi raz umarł, a iż żyje, żyje Bogu."


Rzymian 6:11 "Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."


Rzymian 6:23 "Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."


Rzymian 7 (2 razy)


Rzymian 7:25 "Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu."


Rzymian 8 (13 razy)


Rzymian 8:3 "Bo co niemożnego było zakonowi, w czem on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele."


Rzymian 8:11 "A jeźli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka."


Rzymian 8:15 "Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli Ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy: Abba, to jest Ojcze!"


Rzymian 8:17 "A jeźliż dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a spółdziedzicami Chrystusowymi, jeźli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni."


Rzymian 8:27 "A ten, który się serc bada, wie, który jest zmysł Ducha, ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi."


Rzymian 8:28 "A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są."


Rzymian 8:31 "Cóż tedy rzeczemy na to? Jeźli Bóg za nami, któż przeciwko nam? "


Rzymian 8:32 "Który ani własnemu Synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał: jakoż by wszystkiego z nim nie darował "


Rzymian 8:33 "Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia."


Rzymian 8:34 "Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nami."


Rzymian 8:39 "Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym."


Rzymian 10 (1 raz)


Rzymian 10:9 "Że jeźlibyś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz."


Rzymianie 14 (1 raz)


Rzymian 14:18 "Bo kto w tych rzeczach służy Chrystusowi, miły jest Bogu, a przyjemny ludziom."


Rzymian 15 (8 razy)


Rzymian 15:5 " A Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście byli jednomyślni między sobą według Chrystusa Jezusa."


Rzymian 15:6 "Abyście jednomyślnie jednemi usty wysławiali Boga, Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa."


Rzymian 15:8 "Bo powiadam, iż Jezus Chrystus był sługą obrzezki dla prawdy Bożej, aby potwierdził obietnice ojcom uczynione."


Rzymian 15:15 "A pisałem do was, bracia! poniekąd śmielej, jakoby was napominając przez łaskę, która mi jest dana od Boga "


Rzymian 15:16 "Na to, abym był sługą Jezusa Chrystusa między pogany, świętobliwie pracując w Ewangielii Bożej, aby ofiara pogan stała się przyjemna, poświęcona przez Ducha Świętego "


Rzymian 15:30 "A proszę was, bracia! przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną pracowali w modlitwach za mię do Boga."


Rzymian 16 (1 raz)


Rzymian 16:27 "Temu, samemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen."


Łącznie w Rzymian = 44 razy


W książce Rzymian, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 44 razy


3.3.8- Księga 1Koryntów: 22 razy


1Koryntów 1 (6 razy)


1Koryntów 1:1 "Paweł, powołany Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Sostenes brat."


1Koryntów 1:3 "Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa."


1Koryntów 1:4 "Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was dla łaski Bożej, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie."


1Koryntów 1:9 "Wiernyć jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego."


1Koryntów 1:30 "Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem."


1Koryntów 2 (2 razy)


1Koryntów 2:7-8 "Ale mówimy mądrość Bożą w tajemnicy, która jest zakryta, którą Bóg przeznaczył przed wieki ku chwale naszej, Której żaden z książąt tego świata nie poznał; bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali."


1Koryntów 3 (1 raz)


1Koryntów 3:23 "Aleście wy Chrystusowi, a Chrystus Boży."


1Koryntów 4 (1 raz)


1Koryntów 4:1 "Tak niechaj o nas człowiek rozumie, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych."


1Koryntów 6 (1 raz)


1Koryntów 6:14 "Bo Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją."


1Koryntów 8 (2 razy)


1Koryntów 8:6 "Bo Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją."


1Koryntów 9 (1 raz)


1Koryntów 9:21 "... Nie będąc bez zakonu Bogu, ale będąc pod zakonem Chrystusowi ..."


1Koryntów 11 (1 raz)


1Koryntów 11:3 "A chcę, abyście wiedzieli, iż każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusową Bóg."


1Koryntów 15 (7 razy)


1Koryntów 15:15 "I bylibyśmy też znalezieni fałszywymi świadkami Bożymi, iżeśmy świadczyli o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, jeźliże umarli nie bywają wzbudzeni."


1Koryntów 15:24 "A potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność, i moc."


1Koryntów 15:27 "Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego. A gdy mówi, że mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, który mu poddał wszystkie rzeczy."


1Koryntów 15:28 "A gdy mu wszystkie rzeczy poddane będą, tedyć też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim we wszystkim."


1Koryntów 15:57 "Ale niech będą Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa."


Łącznie w 1Koryntów = 22 razy


W książce 1Koryntów, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 22 razy


3.3.9- Księga 2Koryntów: 36 razy


2Koryntów 1 (10 razy)


2Koryntów 1:1 "Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat, …"


2Koryntów 1:2 "Łaska niech będzie wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa."


2Koryntów 1:3 "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia a Bóg wszelkiej pociechy."


2Koryntów 1:4 "Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli i tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tąż pociechą, którą my sami pocieszeni bywamy od Boga."


2Koryntów 1:19 "Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez nas jest opowiadany, to jest, przez mię i przez Sylwana, i przez Tymoteusza, nie był: Tak i Nie; ale Tak w nim było."


2Koryntów 1:21 "Ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest."


2Koryntów 2 (5 razy)


2Koryntów 2:14 "Lecz chwała Bogu, który nam zawsze zwycięstwo daje w Chrystusie i wonność znajomości swojej objawia przez nas na każdem miejscu."


2Koryntów 2:15 "Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną."


2Koryntów 2:17 "Bo nie jesteśmy jako wiele ich, którzy fałszują słowo Boże; ale jako z szczerości, ale jako z Boga, przed oblicznością Bożą o Chrystusie mówimy."


2Koryntów 3 (2 razy)


2Koryntów 3:4 "A takieć ufanie mamy przez Chrystusa ku Bogu."


2Koryntów 3:5 "Nie iżbyśmy byli sposobni, co myśleć sami z siebie, jako sami z siebie, ale sposobność nasza z Boga jest."


2Koryntów 4 (5 razy)


2Koryntów 4:4 "W których bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangielii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożem."


2Koryntów 4:6 "Ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z ciemności światłość rozświeciła, ten się rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu (w nas) znajomości chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa."


2Koryntów 4:7 "A mamy ten skarb w naczyniu glinianem, aby dostojność tej mocy była z Boga, a nie z nas."


2Koryntów 4:14 "Wiedząc, iż ten, który wzbudził Pana Jezusa, i nas wzbudzi przez Jezusa, i postawi z wami."


2Koryntów 5 (6 razy)


2Koryntów 5:18 "A to wszystko z Boga jest, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie tego pojednania."


2Koryntów 5:19 "Ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą jednając, nie przyczytując im upadków ich, i położył w nas to słowo pojednania:"


2Koryntów 5:20 "Przetoż na miejscu Chrystusowem poselstwo sprawujemy, jakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowem, jednajcie się z Bogiem."


2Koryntów 5:21 "Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim."


2Koryntów 6 (1 raz)


2Koryntów 6:18 "I będę wam za Ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący."


2Koryntów 10 (1 raz)


2Koryntów 10:13 "Ale my nie będziemy się chlubili nad miarę, ale według sznuru miary, którą miarę wymierzył nam Bóg, tak żeśmy dosięgli aż do was."


2Koryntów 11 (3 razy)


2Koryntów 11:2 "Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą; bom was przygotował, abym was stawił czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi."


2Koryntów 11:31 "Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, iż nie kłamię."


2Koryntów 12 (1 raz)


2Koryntów 12:19 "Znowuż mniemacie, że się przed wami obawiamy? Przed oblicznością Bożą w Chrystusie mówimy, a to wszystko, najmilsi! dla waszego zbudowania."


2Koryntów 13 (3 razy)


2Koryntów 13:4 "Bo aczkolwiek ukrzyżowany jest jako słaby, ale żyje z mocy Bożej, a tak i my jesteśmy z nim słabymi, ale żyć będziemy z nim z mocy Bożej przeciwko wam."


2Koryntów 13:13 "Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen."


Łącznie w 2Koryntów = 36 razy


W książce 2Koryntów, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 36 razy


3.3.10- Księga Galatów: 13 razy


Galatów 1 (6 razy)


Galatów 1:1 "Paweł, Apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych."


Galatów 1:3 "Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa."


Galatów.1:4 "Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego."


Galatów 1:6 "Dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej, do inszej Ewangielii."


Galatów 1:15-16 "Ale gdy się upodobało Bogu, który mię odłączył z żywota matki mojej, i powołał z łaski swojej, Aby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie radziłem się ciała i krwi."


Galatów 2 (1 raz)


Galatów 2:20 "Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus; a to że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mię umiłował i wydał samego siebie za mię."


Galatów 3 (2 razy)


Galatów 3:20 "Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest."


Galatów 3:26 " Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie."


Galatów 4 (4 razy)


Galatów 4:4 "Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem."


Galatów 4:6 "A iżeście synowie, przetoż posłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze, wołającego Abba, to jest Ojcze."


Galatów 4:7 "A tak już więcej nie jesteś niewolnikiem, ale synem; a ponieważ synem, tedy i dziedzicem Bożym przez Chrystusa."


Łącznie w Galatów = 13 razy


W książce Galatów, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 13 razy


3.3.11- Księga Efezów:22 razy


Efezów 1 (7 razy)


Efezów 1:1 "Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, świętym, którzy są w Efezie, i wiernym w Chrystusie Jezusie."


Efezów 1:2 "Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa."


Efezów 1:3 "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem błogosławieństwem duchownem w Niebieskich rzeczach w Chrystusie."


Efezów 1:4 "Jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością jego w miłości."


Efezów 1:17 "Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec on chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie."


Efezów 2 (4 razy)


Efezów 2:10 "Albowiem czynem jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili."


Efezów 2:12 "Iżeście byli naonczas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności Izraelskiej i obcymi od umów obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na świecie."


Efezów 2:18 "Albowiem przezeń mamy przystęp obie strony w jednym Duchu do Ojca."


Efezów 3 (3 razy)


Efezów 3:9 "A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa."


Efezów 3:12 "W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufnością przez wiarę jego."


Efezów 3:14 "Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa."


Efezów 4 (4 razy)


Efezów 4:6 "Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich, i we wszystkich was."


Efezów 4:13 "A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego."


Efezów 4:32 "A bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił."


Efezów 5 (3 razy)


Efezów 5:2 "A chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności."


Efezów 5:5 "Bo to wiecie, iż żaden wszetecznik, albo nieczysty, albo łakomca, (który jest bałwochwalcą), nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowem i Bożem."


Efezów 5:20 "Dzięki czyniąc zawsze za wszystko, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu."


Efezów 6 (1 raz)


Efezów 6:23 "Pokój niech będzie braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa."


Łącznie w Efezów = 22 razy


W książce Efezów, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 22 razy


3.3.12- Księga Filipensów: 15 razy


Filipensów 1 (3 razy)


Filipensów 1:2 "Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa."


Filipensów 1:8 "Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jako was wszystkich pragnę we wnętrznościach Jezusa Chrystusa "


Filipensów 1:28 "Ani w czem nie strachając się przeciwników, co onym jest pewnym znakiem zginienia, a wam zbawienia, a to od Boga."


Filipensów 2 (3 razy)


Filipensów 2:6 "Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu."


Filipensów 2:9 "Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię."


Filipensów 2:11 "A wszelki język aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca."


Filipensów 3 (3 razy)


Filipensów 3:3 "Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie ufamy."


Filipensów 3:9 "I był znaleziony w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, tej która jest z zakonu, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z Boga, która jest przez wiarę."


Filipensów 3:14 "Ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, spiesząc, bieżę do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie."


Filipensów 4 (6 razy)


Filipensów 4:6 "Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkiem przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga."


Filipensów 4:7 "A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie."


Filipensów 4:18 "Gdyżem odebrał wszystko i mam dostatek, pełenem, wziąwszy od Epafrodyta, co posłano od was, wonność dobrego "


Filipensów 4:19 "A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszę według bogactwa swego, chwalebnie, w Chrystusie Jezusie."


Filipensów 4:20 "A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen."


Łącznie w Filipensów = 15 razy


W książce Filipensów, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 15 razy.


3.3.13- Księga Kolosensów: 15 razy


Kolosensów 1 (8 razy)


Kolosensów 1:1 "Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat."


Kolosensów 1:2 "Tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój niech będzie od "


Kolosensów 1:3 "Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was."


Kolosensów 1:12 "Dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości."


Kolosensów 1:15 "Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych."


Kolosensów 1:19 "Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała."


Kolosensów 1:27 "Którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między wami, nadzieja ona chwały."


Kolosensów 1:28 "Którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie."


Kolosensów 2 (3 razy)


Kolosensów 2:2 "Aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa."


Kolosensów 2:12 "Pogrzebieni z nim będąc w chrzcie; w którymeście też społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych."


Kolosensów 3 (3 razy)


Kolosensów 3:1 "A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi."


Kolosensów 3:3 "Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu."


Kolosensów 3:17 "A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń."


Kolosensów 4 (1 raz)


Kolosensów 4:3 "Modląc się społecznie i za nami, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusowej dla której też jestem związany."


Łącznie w Kolosensów = 15 razy


W książce Kolosensów, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 15 razy


3.3.14- Księga 1Tesalonicensów: 18 razy


1Tesalonicensów 1 (5 razy)


1Tesalonicensów 1:1 "Paweł i Sylwan, i Tymoteusz zborowi Tesaloniceńskiemu w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa."


1Tesalonicensów 1:3 "Bez przestanku przypominając skuteczną onę wiarę waszę i onę pracowitą miłość, i onę cierpliwą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym."


1Tesalonicensów 1:9-10 "Ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu, I oczekiwali Syna jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego."


1Tesalonicensów 2 (2 razy)


1Tesalonicensów 2:14 "Albowiem wy, bracia! staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w żydowskiej ziemi, w Chrystusie Jezusie; boście i wy też cierpieli od ziomków waszych, jako i oni od Żydów."


1Tesalonicensów 2:15 "Którzy i Pana Jezusa zabili, i swoich własnych proroków, i nas wygnali, a Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni."


1Tesalonicensów 3 (4 razy)


1Tesalonicensów 3:11 "Lecz sam Bóg i Ojciec nasz, i Pan nasz, Jezus Chrystus, niech wyprostuje drogę naszę do was."


1Tesalonicensów 3:13 "Aby utwierdzone były serca wasze nienaganione w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi świętymi jego."


1Tesalonicensów 4 (3 razy)


1Tesalonicensów 4:1 "A dalej mówiąc, bracia! prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, abyście tem więcej obfitowali."


1Tesalonicensów 4:14 "Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z nim."


1Tesalonicensów 4:16 "Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z Nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej."


1Tesalonicensów 5 (4 razy)


1Tesalonicensów 5:9 "Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa."


1Tesalonicensów 5:18 "Za wszystko dziękujcie; albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam."


1Tesalonicensów 5:23 "A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci; a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowane."


Łącznie w 1Tesalonicensów = 18 razy


W książce 1Tesalonicensów, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 18 razy.


3.3.15- Księga 2Tesalonicensów: 7 razy


2Tesalonicensów 1 (5 razy)


2Tesalonicensów 1:1 "Paweł i Sylwan, i Tymoteusz zborowi Tesaloniceńskiemu w Bogu, Ojcu naszym, i w Panu Jezusie Chrystusie."


2Tesalonicensów 1:2 "Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa."


2Tesalonicensów 1:8 "W ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangielii Pana naszego, Jezusa Chrystusa."


2Tesalonicensów 1:11 "Dlaczego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania tego i wypełnił wszystko upodobanie dobrotliwości swojej, i skutek wiary w mocy."


2Tesalonicensów 1:12 "Aby było uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa."


2Tesalonicensów 2 (1 raz)


2Tesalonicensów 2:16 "A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, ..."


2Tesalonicensów 3 (1 raz)


2Tesalonicensów 3:5 "A Pan niech sprawuje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa."


Łącznie w 2Tesalonicensów = 7 razy


W książce 2Tesalonicensów, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 7 razy.


3.3.16- Książka 1Tymoteusza: 6 razy


1Tymoteusza 1 (2 razy)


1Tymoteusza 1:1 "Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa podług rozrządzenia Boga, zbawiciela naszego, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest nadzieja nasza."


1Tymoteusza 1:2 "Tymoteuszowi, własnemu synowi w wierze, niech będzie łaska, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca naszego, i Chrystusa Jezusa, Pana naszego."


1Tymoteusza 2 (2 razy)


1Tymoteusza 2:5 "Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."


1Tymoteusza 5 (1 raz)


1Tymoteusza 5:21 "Oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, i przed Anioły wybranymi, abyś tych rzeczy przestrzegał, w osobach nie brakując, nic nie czyniąc z przychylności."


1Tymoteusza 6 (1 raz)


1Tymoteusza 6:13 "Rozkazuję ci przed Bogiem, który wszystko ożywia i przed Chrystusem Jezusem, który oświadczył przed Ponckim Piłatem dobre wyznanie."


Łącznie w 1Tymoteusza = 6 razy


W książce 1Tymoteusza, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 6 razy.


3.3.17- Księga 2Tymoteusza: 5 razy


2Tymoteusza 1 (4 razy)


2Tymoteusza 1:1 "Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, według obietnicy żywota onego, który "


2Tymoteusza 1:2 "Tymoteuszowi, miłemu synowi, niech będzie łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego."


2Tymoteusza 1:8 "Przetoż nie wstydź się za świadectwo Pana naszego, ani za mię, więźnia jego, ale cierp złe z Ewangieliją według mocy Bożej."


2Tymoteusza 1:18 "Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w on dzień; a ty lepiej wiesz, jako mi wiele usługiwał w Efezie."


2Tymoteusza 4 (1 raz)


2Tymoteusza 4:1 "Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w sławnem przyjściu swojem i królestwie swojem.


Łącznie w 2Tymoteusza = 5 razy


W książce 2Tymoteusza, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 5 razy.


3.3.18- Księga Tytusa: 3 razy


Tytusa 1 (3 razy)


Tytusa 1:1 "Paweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i znajomości prawdy, która jest według pobożności."


Tytusa 1:4 "Tytusowi, własnemu synowi według spólnej wiary, łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie od Boga Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego."


Tytusa 2 (1 razy)


Tytusa 2:13 "Oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa."


Łącznie w Tytusa = 3 razy


W książce Tytusa, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 3 razy.


3.3.19- Księga Filemona: 1 raz


Filemona (1 raz)


Filemona 3 "Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa."


Łącznie w Filemona = 1 raz


W książce Filemona, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 1 raz.


3.3.20- Księga Żydów: 31 razy


Żydów 1 (7 razy)


Żydów 1:1-2 "Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków; W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił."


Żydów 1:3 "Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach."


Żydów 1:5 "Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem?"


Żydów 1:6 "A zasię, gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi: A niech się mu kłaniają wszyscy Aniołowie Boży."


Żydów 1:9 "Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich."


Żydów 2 (3 razy)


Żydów 2:8 "Wszystkoś poddał pod nogi jego. A poddawszy mu wszystko, nic nie zostawił, co by mu poddanego nie było; lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddane było."


Żydów 2:9 "Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował."


Żydów 2:17 "Skąd miał być we wszystkiem podobny braciom, aby był miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem w tem, co się u Boga na ubłaganie za grzechy ludzkie dziać miało."


Żydów 4 (1 raz)


Żydów 4:14 "Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął Niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania."


Żydów 5 (3 razy)


Żydów 5:4 "A nikt sobie tej czci nie bierze, tylko ten, który bywa powołany od Boga jako i Aaron."


Żydów 5:5 "Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój jesteś ty, jam cię dziś spłodził."


Żydów 5:10 "Nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchisedekowego."


Żydów 6 (1 raz)


Żydów 6:6 "Gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie go sromocą."


Żydów 7 (3 razy)


Żydów 7:1-2 "1Albowiem ten Melchisedek był król Salem, kapłan Boga najwyższego, który zaszedł drogę Abrahamowi, gdy się wracał od porażki królów i błogosławił mu. 2Któremu i dziesięciny ze wszystkiego udzielił Abraham. …"


Żydów 7:3 "Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani końca żywota nie mając, ale przypodobany będąc Synowi Bożemu, zostaje kapłanem na wieki."


Żydów 7:25 "Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przez niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi."


Żydów 9 (4 razy)


Żydów 9:14 "Jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu?"


Żydów 9:20 "… Mówiąc: Tać jest krew przymierza, które wam Bóg przykazał."


Żydów 9:24 "Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która by była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego Nieba, aby się teraz okazywał przed oblicznością Bożą za nami."


Żydów 10 (3 razy)


Żydów 10:7 "Tedym rzekł: Oto idę (na początku księgi napisano o mnie), abym czynił, o Boże! wolę twoję."


Żydów 10:12."Lecz ten jednę ofiarę ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej"


Żydów 10:29 "Co się wam zda? Jakoż sroższego karania godzien jest ten, kto by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, za pospolitą miał, i Ducha łaski zelżył?"


Żydów 12 (4 razy)


Żydów 12:2 "Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej."


Żydów 12:9 "A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich; zaż daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu duchów, abyśmy żyli?"


Żydów 12:22 "Aleście przystąpili do góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy Aniołów."


Żydów 12:23 "Do walnego zgromadzenia, i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w Niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych."


Żydów 13 (2 razy)


Żydów 13:15 "Przetoż przez niego ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce warg wyznawających imieniowi jego."


Żydów 13:20 "A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa."


Łącznie w Żydów = 31 razy


W książce Żydów, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 31 razy.


3.3.21- Księga Jakóba: 4 razy


Jakóba 1 (3 razy)


Jakóba 1:1 "Jakób, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy."


Jakóba 1:17 "Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się wracającego."


Jakóba 1:27 "Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata."


Jakóba 3 (1 raz)


Jakóba 3:9 "Przez niego błogosławimy Boga i Ojca, i przez niego przeklinamy ludzi, którzy na podobieństwo Boże stworzeni są."


Łącznie w Jakóba = 4 razy


W książce Jakóba, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 4 razy.


3.3.22- Księga 1Piotra: 15 razy


1Piotra 1 (6 razy)


1Piotra 1:2 "Wybranym według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będzie rozmnożony."


1Piotra 1:3 "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych."


1Piotra 1:17 "A ponieważ Ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcież, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili."


1Piotra 1:21 "Którzy przez niego wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu."


1Piotra 2 (2 razy)


1Piotra 2:4 "Do którego przystępując, do kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego."


1Piotra 2:5 "I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa."


1Piotra 3 (3 razy)


1Piotra 3:18 "Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem."


1Piotra 3:21 "Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas (nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica spólna sumienia dobrego u Boga,) przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa."


1Piotra 3:22 "Który jest na prawicy Bożej, szedłszy do Nieba, podbiwszy sobie Aniołów i zwierzchności, i mocy."


1Piotra 4 (3 razy)


1Piotra 4:11 "Jeźli kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże, jeźli kto posługuje, niech to czyni jako z siły, której Bóg dodaje, aby we wszystkiem chwalony był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu należy chwała i panowanie na wieki wieków. Amen."


1Piotra 5 (1 raz)


1Piotra 5:10 "A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje."


Łącznie w 1Piotra = 15 razy


W książce 1Piotra, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 15 razy.


3.3.23- Księga 2Piotra: 3 razy


2Piotra 1 (3 razy)


2Piotra 1:1 "Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusa Chrystusa, tym, którzy równie z nami kosztownej wiary dostali przez sprawiedliwość Boga naszego i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa."


2Piotra 1:2 "Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego."


2Piotra 1:17 "Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały: ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało."


Łącznie w 2Piotra = 3 razy


W książce 2Piotra, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 3 razy.


3.3.24- Księga 1Jana: 62 razy


 


1Jana 1 (3 razy)


1Jana 1:2 "Bo żywot objawiony jest i widzieliśmy, i świadczymy i zwiastujemy wam on żywot wieczny, który był u Ojca, i objawiony nam jest."


1Jana 1:3 "Cośmy, mówię, widzieli i słyszeli, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem."


1Jana 1:5 "A toć jest poselstwo, któreśmy słyszeli od niego i zwiastujemy wam: Iż Bóg jest światłość, a żadnej ciemności w nim nie masz."


1Jana 2 (9 razy)


1Jana 2:1 "Dziatki moje! to wam piszę, abyście nie grzeszyli; i jeźliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego."


1Jana 2:5 "Lecz kto by zachował słowa jego, prawdziwie się w tym miłość Boża wykonała; przez to znamy, iż w nim jesteśmy."


1Jana 2:13 "Piszę wam, ojcowie! żeście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy! żeście zwyciężyli onego złośnika."


1Jana 2:15 "Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej."


1Jana 2:16 "Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata."


1Jana 2:22 " Kto jest kłamcą? Azaż nie ten, który zapiera, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychryst, który się zapiera Ojca i Syna."


1Jana 2:23 "Każdy, co się zapiera Syna, i Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca."


1Jana 2:24 "Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w was zostaje; jeźliby w was zostawało, coście słyszeli od początku, i wy w Synu i w Ojcu zostaniecie."


1Jana 3 (5 razy)


1Jana 3:1 "Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziatkami Bożemi nazwani byli. Dlategoć świat nie zna nas, iż onego nie zna."


1Jana 3:8 "Kto czyni grzech, z dyjabła jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki dyjabelskie."


1Jana 3:20 "Bo jeźliby nas potępiało serce nasze, daleko większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko."


1Jana 3:21 "Najmilsi! jeźliby serce nasze nas nie potępiało, ufanie mamy ku Bogu;"


1Jana 3:24 "Bo kto chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on też w nim; a przez to znamy, iż mieszka w nas, to jest z Ducha, którego nam dał."


1Jana 4 (23 razy)


1Jana 4:1 "Najmilsi! nie każdemu duchowi wierzcie; ale doświadczajcie duchów, jeźli z Boga są. Bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat."


1Jana 4:2 "Przez to poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest."


1Jana 4:3 "Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie."


1Jana 4:7 "Najmilsi! miłujmyż jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga; i każdy, co miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga."


1Jana 4:8 "Kto nie miłuje, nie zna Boga; gdyż Bóg jest miłość."


1Jana 4:9 "Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego."


1Jana 4:10 "W tem jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze."


1Jana 4:11 "Najmilsi! ponieważ nas tak Bóg umiłował, i myśmy powinni jedni drugich miłować."


1Jana 4:12 "Boga żaden nigdy nie widział; ale jeźli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała jest w "


1Jana 4:14 "A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata."


1Jana 4:15 "Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu."


1Jana 4:16 "I myśmy poznali i uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość; a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim."


1Jana 5 (20 razy)


1Jana 5:1 "Wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził; a wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony."


1Jana 5:2 "Przez to znamy, iż miłujemy dziatki Boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego chowamy."


1Jana 5:3 "Albowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przykazania jego chowali; a przykazania jego nie są ciężkie."


1Jana 5:4 "Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza."


1Jana 5:5 "Któż jest, co zwycięża świat, tylko kto wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym?"


1Jana 5:7 "Albowiem trzej są, którzy świadczą na Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są."


1Jana 5:9 "Ponieważ świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest; albowiem to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swoim."


1Jana 5:10 "Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, iż nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg świadczył o Synu swoim."


1Jana 5:11 "A toć jest świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny; a ten żywot jest w Synu jego."


1Jana 5:12 "Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota."


1Jana 5:13 "Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego."


1Jana 5:18 "Wiemy, iż wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy; ale który się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go."


1Jana 5:19 "Wiemy, iż z Boga jesteśmy; ale świat wszystek w złem położony jest."


1Jana 5:20 "A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w Synu jego, Jezusie Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny."


Łącznie w 1Jana = 62 razy


W książce 1Jana, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 62 razy.


3.3.25- Księga 2Jana: 5 razy


2Jana 3 "Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i w miłości."


2Jana 4 "Uradowałem się bardzo, żem znalazł niektóre z dziatek twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca."


2Jana 9 "Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma."


Łącznie w 2Jana = 5 razy


W książce 2Jana, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 5 razy.


3.3.26- Księga Judasa: 3 razy


Judasa 1 "Judas, sługa Jezusa Chrystusa a brat Jakóba, od Boga Ojca poświęconym i w Jezusie Chrystusie zachowanym i powołanym:"


Judasa 4 "Albowiem wkradli się niektórzy ludzie, dawno już przedtem naznaczeni na to potępienie, niepobożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i samego się Boga i panującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa zapierają."


Judasa 25 "Samemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i zwierzchność, i teraz i po wszystkie wieki. Amen."


Łącznie w Judasa = 3 razy


W książce Judasa, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 3 razy.


3.3.27- Księga Objawienie Jana: 15 razy


Objawienie Jana 1 (2 razy)


Objawienie Jana 1:1 "Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają; a on je oznajmił i posłał przez Anioła swojego słudze swemu Janowi."


Objawienie Jana 1:6 "I uczynił nas królami i kapłanami Bogu, Ojcu swemu; jemuż niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen."


Objawienie Jana 2 (1 raz)


Objawienie Jana 2:18 "A Aniołowi zboru Tyjatyrskiego napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi:"


Objawienie Jana 5 (2 razy)


Objawienie Jana 5:9 "A Aniołowi zboru Tyjatyrskiego napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi:"


Objawienie Jana 5:10 "I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi."


Objawienie Jana 7 (1 raz)


Objawienie Jana 7:10 "I wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i Barankowi."


Objawienie Jana 12 (2 razy)


Objawienie Jana 12:10 "I słyszałem głos wielki mówiący na Niebie: Terazci się stało zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego, i zwierzchność Chrystusa jego, iż zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, który na nich skarżył przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy."


Objawienie Jana 14 (2 razy)


Objawienie Jana 14:1 "I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syońskiej, a z nim sto czterdzieści i cztery tysiące, mających imię Ojca jego napisane na czołach swoich."


Objawienie Jana 14:4 "Cić są, którzy się z niewiastami nie pokalali; bo pannami są. Ci są, którzy naśladują Baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i Barankowi."


Objawienie Jana 20 (1 raz)


Objawienie Jana 20:6 "Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszem zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma; ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, i będą z nim królować tysiąc lat."


Objawienie Jana 21 (2 razy)


Objawienie Jana 21:22 "Alem kościoła nie widział w niem; albowiem Pan, Bóg wszechmogący, jest kościołem jego, i Baranek."


Objawienie Jana 21:23 "A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek."


Objawienie Jana 22 (2 razy)


Objawienie Jana 22:1 "I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej."


Objawienie Jana 22:3 "I nie będzie więcej żadnego przeklęstwa, ale stolica Boża i Barankowa w niem będzie, a słudzy jego służyć mu będą. …"


Łącznie w Objawienie Jana = 15 razy


W książce Objawienie Jana, apostołowie i inni uczniowie mówili o Bogu lub Bogu Ojcu co najmniej 15 razy.


3.3.28- Konkluzja


Podsumowując, Jan Chrzciciel, Apostołowie i inni Uczniowie mówili bezpośrednio o Bogu Ojcu, który różni się od Jezusa Chrystusa co najmniej 443 razy w Biblii, w zależności od wersji Biblii masz. W ramach tej pracy wykorzystaliśmy wersję Louis Second Isaiah 55 i wersję Louis Second 1910. Skonsultowaliśmy się również z kilkunastoma innymi wersjami francuskimi.


3.4- Czwarty Wyszukiwanie
Uczniowie Uznają, że Jezus Jest Synem Bożym


3.4.1- Wprowadzenie


Dziełem, które otrzymaliśmy, jest przejście przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których Apostołowie i inni Uczniowie uznali, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.


3.4.2- Biblia odpowiada nam


Aby sprawdzić, czy niektóre demony fizyczne mają rację mówiąc, że Jezus Chrystus był jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, przeszliśmy przez Biblię. A dla bezpieczniejszej i bardziej przekonującej pracy wykorzystaliśmy prawie dwadzieścia wersji Biblii w kilku językach. Znaleźliśmy kilka fragmentów, w których Apostołowie i inni uczniowie uznali i oznajmili, że Jezus Chrystus jest Synem Boga , a nie Bogiem Ojcem . W każdym z wersetów podkreślamy wszystkie wyrazy i wyrażenia. Suma każdej książki jest podana na początku i na końcu.


Książki, w których znaleźliśmy poszukiwane słowa i/lub wyrażenia są: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, Dzieje Apostolskie, Rzymian, 1Koryntów, 2Koryntów, Galatów, Efezów, Kolosensów, 1Tesalonicensów, Żydów, 1Piotra, 2Piotra, 1Jana, 2Jana, i Objawienie Jana


3.4.3- Księga Mateusza: 3 razy


Mateusza 14 (1 raz)


Mateusza 14:33 "A ci, którzy byli w łodzi, przystąpiwszy pokłonili mu się, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym."


Mateusza 16 (1 raz)


Mateusza 16:16 "Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego."


Mateusza 27 (1 raz)


Mateusza 27:54 "Tedy setnik i ci, co z nim Jezusa strzegli, widząc trzęsienie ziemi, i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: Prawdziwieć ten był Synem Bożym."


Łącznie w Mateusza = 3 razy


3.4.4- Księga Marka: 2 razy


Marka 1 (1 raz)


Marka 1:1 "Ten jest początek Ewangielii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego."


Marka 15 (1 raz)


Marka 15:39 "Tedy widząc setnik, który stał przeciwko niemu, iż tak wołając oddał ducha, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym."


Łącznie w Marka = 2 razy


3.4.5- Księga Łukasza: 3 razy


Łukasza 2 (1 raz)


Łukasza 2:26 "I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego."


Łukasza 3 (1 raz)


Łukasza 3:38 "Syna Enosowego, syna Setowego, syna Adamowego, syna Bożego."


Łukasza 9 (1 raz)


Łukasza 9:20 "I rzekł im: A wy kim mię być powiadacie? A odpowiadając Piotr rzekł: Chrystusem, onym Bożym."


Łącznie w Łukasza = 3 razy


3.4.6- Księga Jana: 18 razy


Jana 1 (6 razy)


Jana 1:14 "A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy."


Jana 1:18 "Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział."


Jana 1:29 "A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata."


Jana 1:34 "A jam widział i świadczył, że ten jest Syn Boży."


Jana 1:36 "A ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży."


Jana 1:49 "Odpowiedział Natanael i rzekł mu: Mistrzu! tyś jest on Syn Boży, tyś jest on król Izraelski."


Jana 3 (4 razy)


Jana 3:2 "Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem; bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeźliby Bóg z nim nie był. "


Jana 3:35 "Ojciec miłuje Syna, i wszystko dał w ręce jego."


Jana 3:36 "Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim "


Jana 6 (1 raz)


Jana 6:69 "A myśmy uwierzyli i poznali, żeś ty jest Chrystus, on Syn Boga żywego."


Jana 9 (2 razy)


Jana 9:35-38 "A usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali i znalazłszy go, rzekł mu: Wierzyszże ty w Syna Bożego? 36A on odpowiedział i rzekł: A któż jest, Panie! abym weń wierzył? 37I rzekł mu Jezus: I widziałeś go, i który mówi z tobą, onci jest. 38A on rzekł: Wierzę Panie! i pokłonił mu się."


Jana 11 (1 raz)


Jana 11:27 "Rzekła mu: I owszem Panie! Jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat."


Jana 13 (3 razy)


Jana 13:1-3 "przed świętem wielkanocnem wiedząc Jezus, iż przyszła godzina jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoje, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował je. 2A gdy była wieczerza, a dyjabeł już był wrzucił w serce Judasza, syna Szymonowego Iszkaryjoty, aby go wydał; 3Widząc Jezus, iż wszystko Ojciec podał do rąk jego, a iż od Boga wyszedł i do Boga idzie."


Jana 20 (1 raz)


Jana 20:31 "Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego."


Łącznie w Jana = 18 razy


3.4.7- Księga Dzieje Apostolskie: 11 razy


Dzieje Apostolskie 2 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 2:30 "Będąc tedy prorokiem i wiedząc, że mu się Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu biódr jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a posadzić na stolicy jego."


Dzieje Apostolskie 3 (4 razy)


Dzieje Apostolskie 3:13 "Bóg Abrahama i Izaaka i Jakóba, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaparliście się go przed twarzą Piłatową, który go sądził być godnym wypuszczenia."


Dzieje Apostolskie 3:15 "I zabiliście dawcę żywota, którego Bóg wzbudził od umarłych, czego my świadkami jesteśmy."


Dzieje Apostolskie 3:18 "Lecz Bóg, co przez usta wszystkich proroków swoich przepowiedział, iż Chrystus jego cierpieć miał, to tak ziścił."


Dzieje Apostolskie 3:26 "Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił; żeby się każdy z was odwrócił od złości swoich."


Dzieje Apostolskie 4 (2 razy)


Dzieje Apostolskie 4:26-27 "Stanęli królowie ziemi i książęta zebrali się wespół przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi jego. 27Albowiem się zebrali prawdziwie przeciwko świętemu Synowi twemu Jezusowi, któregoś pomazał, Herod i Poncki Piłat z pogany i z ludem Izraelskim."


Dzieje Apostolskie 7 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 7:56 "I rzekł: Oto widzę Niebiosa otworzone i Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej."


Dzieje Apostolskie 8 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 8:37 "I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży."


Dzieje Apostolskie 9 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 9:20 "I zaraz kazał w bóżnicach Chrystusa, że on jest Synem Bożym."


Dzieje Apostolskie 13 (1 raz)


Dzieje Apostolskie 13:32 "I my wam opowiadamy tę obietnicę, która się ojcom stała, iż ją Bóg wypełnił nam, dziatkom ich, wzbudziwszy Jezusa."


Łącznie w Dzieje Apostolskie = 11 razy


3.4.8- Księga Rzymian: 7 razy


Rzymian 1 (3 razy)


Rzymian 1:3-4 "O Synu swoim, który się narodził z nasienia Dawidowego według ciała; 4A pokazał się Synem Bożym możnie, według Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Chrystusie, Panu naszym."


Rzymian 1:9 "Świadkiem mi bowiem jest on Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangielii Syna jego, iż bez przestanku wzmiankę o was czynię."


Rzymian 5 (1 raz)


Rzymian 5:10 "Bo jeźliże będąc nieprzyjaciołmi, pojednaniśmy z Bogiem przez śmierć Syna jego; daleko więcej będąc pojednani, zachowani będziemy przez żywot jego."


Rzymian 8 (3 razy)


Rzymian 8:3 "Bo co niemożnego było zakonowi, w czem on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele."


Rzymian 8:29 "Albowiem, które on przejrzał, te też przenaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna jego, żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi."


Rzymian 8:32 "Który ani własnemu Synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał: jakoż by wszystkiego z nim nie darował nam?"


Łącznie w Rzymian = 7 razy


3.4.9- Księga 1Koryntów: 2 razy


1Koryntów 1 (1 raz)


1Koryntów 1:9 "Wiernyć jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego."


1Koryntów 15 (1 raz)


1Koryntów 15:28 "A gdy mu wszystkie rzeczy poddane będą, tedyć też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim we wszystkim."


Łącznie w 1Koryntów = 2 razy


3.4.10- Księga 2Koryntów: 4 razy


2Koryntów 1 (3 razy)


2Koryntów 1:2-3 "Łaska niech będzie wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. 3Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia a Bóg wszelkiej pociechy."


2Koryntów 1:19 "Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez nas jest opowiadany, to jest, przez mię i przez Sylwana, i przez Tymoteusza, nie był: Tak i Nie; ale Tak w nim było."


2Koryntów 11 (1 raz)


2Koryntów 11:31 "Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, iż nie kłamię."


Łącznie w 2Koryntów = 4 razy


3.4.11- Księga Galatów: 4 razy


Galatów 1 (1 raz)


Galatów 1:15-16 "... I powołał z łaski swojej 16Aby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie radziłem się ciała i krwi."


Galatów 2 (1 raz)


Galatów 2:20 "Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus; a to że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mię umiłował i wydał samego siebie za mię."


Galatów 4 (2 razy)


Galatów 4:4 "Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem."


Galatów 4:6 "A iżeście synowie, przetoż posłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze, wołającego Abba, to jest Ojcze "


Łącznie w Galatów = 4 razy


3.4.12- Księga Efezów: 5 razy


Efezów 1 (4 razy)


Efezów 1:2-3 "Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. 3Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem błogosławieństwem duchownem w Niebieskich rzeczach w Chrystusie."


Efezów 1:17 "Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec on chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie."


Efezów 4 (1 raz)


Efezów 4:13 "A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego."


Łącznie w Efezów = 5 razy


3.4.13- Księga Kolosensów: 3 razy


Kolosensów 1 (3 razy)


Kolosensów 1:3 "Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was."


Kolosensów 1:13 "Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego."


Kolosensów 1:15 "Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych."


Łącznie w Kolosensów = 3 razy


3.4.14- Księga 1Tesalonicensów: 2 razy


1Tesalonicensów 1 (2 razy)


1Tesalonicensów 1:9-10 "Ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu, 10I oczekiwali Syna jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego."


Łącznie w 1Tesalonicensów = 2 razy


3.4.15- Księga Żydów: 11 razy


Żydów 1 (3 razy)


Żydów 1:2 "W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił "


Żydów 1:3 "Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach."


Żydów 1:8 " Ale do Syna mówi: ..."


Żydów 3 (1 raz)


Żydów 3:6 "Ale Chrystus jako syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy, jeźli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy."


Żydów 4 (1 raz)


Żydów 4:14 "Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął Niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania."


Żydów 5 (2 razy)


Żydów 5:5 "Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój jesteś ty, jam cię dziś spłodził."


Żydów 5:8 "A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa."


Żydów 6 (1 raz)


Żydów 6:6 "Gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie go sromocą."


Żydów 7 (2 razy)


Żydów 7:3 "... Ale przypodobany będąc Synowi Bożemu, ...


Żydów 7:28 "... Ale słowo przysięgi, które się stało po zakonie, postanowiło Syna Bożego doskonałego na wieki "


Żydów 10 (1 raz)


Żydów 10:29 "Co się wam zda? Jakoż sroższego karania godzien jest ten, kto by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, za pospolitą miał, i Ducha łaski zelżył?"


Łącznie w Żydów = 11 razy


3.4.16- Księga 1Piotra: 1 raz


1Piotra 1 (1 raz)


1Piotra 1:3 "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych."


Łącznie w 1Piotra = 1 raz


3.4.17- Księga 2Piotra: 1 raz


2Piotra 1 (1 raz)


2Piotra 1:17 "Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały: ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało)."


Łącznie w 2Piotra = 1 raz


3.4.18- Księga 1Jana: 23 razy


1Jana 1 (2 razy)


1Jana 1:3 "Cośmy, mówię, widzieli i słyszeli, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem."


1Jana 1:7 "A jeźli w światłości chodzimy, jako on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu."


1Jana 2 (4 razy)


1Jana 2:22 "Kto jest kłamcą? Azaż nie ten, który zapiera, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychryst, który się zapiera Ojca i Syna."


1Jana 2:23 "Każdy, co się zapiera Syna, i Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca."


1Jana 2:24 "Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w was zostaje; jeźliby w was zostawało, coście słyszeli od początku, i wy w Synu i w Ojcu zostaniecie."


1Jana 3 (2 razy)


1Jana 3:8 "Kto czyni grzech, z dyjabła jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki dyjabelskie."


1Jana 3:23 "A toć jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni drugich, jako nam przykazał."


1Jana 4 (4 razy)


1Jana 4:9 "Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego."


1Jana 4:10 "W tem jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze."


1Jana 4:14 "A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata."


1Jana 4:15 "Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu."


1Jana 5 (11 razy)


1Jana 5:5 "Któż jest, co zwycięża świat, tylko kto wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym?"


1Jana 5:9 "... Albowiem to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swoim."


1Jana 5:10 "Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, iż nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg świadczył o Synu swoim."


1Jana 5:11 "A toć jest świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny; a ten żywot jest w Synu jego."


1Jana 5:12 " Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota."


1Jana 5:13 "Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego."


1Jana 5:20 "A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w Synu jego, Jezusie Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny."


Łącznie w 1Jana = 23 razy


3.4.19- Księga 2Jana: 2 razy


2Jana 2 (2 razy)


2Jana 3 "Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i w miłości."


2Jana 9 "... Kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma."


Łącznie w 2Jana = 2 razy


3.4.20- Księga Objawienie Jana: 7 razy


Objawienie Jana 2 (1 raz)


Objawienie Jana 2:18 "A Aniołowi zboru Tyjatyrskiego napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi:"


Objawienie Jana 14 (2 razy)


Objawienie Jana 14:1 "I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syońskiej, a z nim sto czterdzieści i cztery tysiące, mających imię Ojca jego napisane na czołach swoich."


Objawienie Jana 21 (2 razy)


Objawienie Jana 21:22 "Alem kościoła nie widział w niem; albowiem Pan, Bóg wszechmogący, jest kościołem jego, i Baranek."


Objawienie Jana 21:23 "A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek."


Objawienie Jana 22 (2 razy)


Objawienie Jana 22:1 "I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej."


Objawienie Jana 22:3 "I nie będzie więcej żadnego przeklęstwa, ale stolica Boża i Barankowa w niem będzie, a słudzy jego służyć mu będą."


Łącznie w Objawienie Jana = 7 razy


Całkowita liczba w Biblii = 110 razy


3.4.21- Konkluzja


Apostołowie, podobnie jak inni uczniowie Jezusa, wszyscy uznali i oświadczyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Synem Boga Najwyższego.


Możemy zatem stwierdzić, że Jezus Chrystus, z własnej wolnej woli, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, z woli Ojca i Boga, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, nawet w oczach Apostołów i innych uczniów, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, według Biblii Świętej, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Jezus Chrystus może zatem być Bogiem Ojcem i Duchem Świętym tylko dzięki woli kilku demonów w ciele, którzy zaprzysiężeni zostali, aby wypełnić swoje grzechy.


3.5- Piąty Wyszukiwanie
Czy Jezus powiedział, że jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym?


3.5.1- Wprowadzenie


Dziełem, które jest nam dane jest to, że przejście przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których sam Jezus oświadczył się, że jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


3.5.2- Biblia odpowiada nam


Aby sprawdzić, czy niektóre demony fizyczne mają rację, mówiąc, że Jezus Chrystus był jednocześnie Bogiem Ojcem , Synem i Duchem Świętym , przeszukaliśmy Biblię. Aby wykonać wiarygodną i bardziej przekonującą pracę, użyliśmy ponad dwudziestu wersji Biblii w wielu językach. Nie znaleźliśmy żadnego przejścia , nawet jednego Biblijnego wersetu w którym Jezus oświadczył, bezpośrednio lub pośrednio, że jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


Jezus, który bardzo dobrze wiedział, że niektóre demony będą później próbowały przypisać mu pozycje lub tytuły, które nie są Jego, postanowił je uciszyć i odmówić im takiej sposobności. Czyniąc to, wyraźnie ustalił różnicę między Swoim Ojcem a Sobą. Oto co powiedział w związku z tym: "Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę, i zaś przyjdę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, żem rzekł: Idę do Ojca; bo Ojciec mój większy jest niż ja." Jana 14:28


Oto kilka innych wersetów, w których Jezus postanawia wyraźnie ustalić różnicę istniejącą między Swoim Ojcem a samym sobą.


3.5.3- Księga Mateusza


Mateusza 11:27 "Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić."


Mateusza 12:50 "Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Ojca mojego, który jest w Niebiesiech, ten jest bratem moim, i siostrą i matką."


Mateusza 16:17 "Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 18:10 "Patrzajcież, abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich; albowiem wam powiadam, iż Aniołowie ich w Niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w Niebiesiech."


Mateusza 20:23 "Tedy im rzekł: Kielichci mój pić będziecie, i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie; ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego."


Mateusza 24:36 "A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie Niebiescy, tylko sam Ojciec mój."


Mateusza 26:53 "Azaż mniemasz, że bym nie mógł teraz prosić Ojca mego, a stawiłby mi więcej niż dwanaście wojsk Aniołów?"


3.5.4- Księga Marka


Marka 13:32 "Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie, którzy są w Niebie, ani Syn, tylko Ojciec."


3.5.5- Księga Jana


Jana 5:20 "Boć Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i większe mu nad te sprawy pokaże, abyście się wy dziwowali."


Jana 5:22 "Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi."


Jana 14:24 "Kto mię nie miłuje, słów moich nie zachowywuje; a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale onego, który mię posłał, Ojca."


Jana 15:9 "Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej."


Jana 16:16 "Maluczko, a nie ujrzycie mię, i zasię maluczko, a ujrzycie mię; bo ja idę do Ojca."


Jana 20:17 "Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego."


Jana 20:21 "Rzekł im zasię Jezus: Pokój wam; jako mię posłał Ojciec, tak i ja was posyłam."


Jeśli Jezus nie zadeklarował się jako Bóg Ojciec lub Duch Święty, to po prostu dlatego, że On nie jest. Nie jest to zatem przeoczenie z Jego strony.


3.5.6- Konkluzja


Jezus nigdy, bezpośrednio ani pośrednio, nie oświadczył, że jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Dlatego możemy wyciągnąć wniosek, że Jezus Chrystus, z własnej woli, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, z Swego Ojca i wolnej woli Boga, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, według Pisma Świętego, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Dlatego Jezus Chrystus może być tylko Bogiem Ojcem i Duchem Świętym zgodnie z życzeniami kilku demonów w ciele, którzy w swojej pychie i ich gwałtowności pragną odwrócić Dzieci Boże od prawdy, twierdząc, że wiedzą kim jest Jezus, lepsze od Boga Ojca i lepsze niż sam Jezus Chrystus.


3.6- Szósty Wyszukiwanie
Apostołowie i inni uczniowie oświadczyli, że Jezus Chrystus sam jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym?


3.6.1- Wprowadzenie


Dziełem, które jest nam dane jest to, że przejście przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których sam Apostołowie i inni uczniowie oświadczyli, że Jezus Chrystus sam jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


3.6.2- Biblia odpowiada nam


Aby sprawdzić, czy niektóre demony fizyczne mają rację, mówiąc, że Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem , Synem i Duchem Świętym , przeszukaliśmy Biblię. Aby wykonać wiarygodną i bardziej przekonującą pracę, użyliśmy ponad dwudziestu wersji Biblii w wielu językach. Nie znaleźliśmy żadnego przejścia , nawet jednego Biblijnego wersetu w którym Apostołowie i inni uczniowie oświadczyli, bezpośrednio lub pośrednio, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


Dla apostołów i innych uczniów Jezusa tożsamość ich Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa nigdy nie była problemem. Nie tylko Ojciec objawił to im jako Mateusza 16:17 potwierdza to do nas, "Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w Niebiesiech.", ale sam Pan potwierdził to do nich, i wiele razy. Żaden z nich nie miał więc nigdy wątpliwości co do prawdziwej osoby Jezusa, a wszyscy oni ujawnili to w swoich różnych świadectwach, co można sprawdzić w poniższych wersetach i w Czwartym badaniu.


3.6.3-Księga Mateusza


Mateusza 14:33 "A ci, którzy byli w łodzi, przystąpiwszy pokłonili mu się, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym."


Mateusza 16:16 "A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego."


Mateusza 27:54 "Tedy setnik i ci, co z nim Jezusa strzegli, widząc trzęsienie ziemi, i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: Prawdziwieć ten był Synem Bożym."


3.6.4-Księga Marta


Marka 1:1 "Ten jest początek Ewangielii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego."


Marka 15:39 "Tedy widząc setnik, który stał przeciwko niemu, iż tak wołając oddał ducha, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym."


3.6.5-Księga Jana


Jana 1:34 "A jam widział i świadczył, że ten jest Syn Boży."


Jana 1:49 "Odpowiedział Natanael i rzekł mu: Mistrzu! tyś jest on Syn Boży, tyś jest on król Izraelski."


Jana 11:27 "Rzekła mu: I owszem Panie! Jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat."


Jana 20:31 "Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego."


3.6.6-Księga Dzieje Apostolskie


Dzieje Apostolskie 8:37 "I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży."


Dzieje Apostolskie 9:20 "I zaraz kazał w bóżnicach Chrystusa, że on jest Synem Bożym."


3.6.7-Księga 1Koryntów


1Koryntów 1:9 "Wiernyć jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego."


Jeśli ci Apostołowie i ci inni uczniowie Jezusa usłyszą tę bluźnierczą doktrynę, którą mówią te demony, to po prostu powiedzą sobie, że niektórym demonom nigdy nie brakuje pomysłowości.


3.6.8- Konkluzja


Apostołowie i inni uczniowie nigdy nie oświadczyli, ani bezpośrednio, ani pośrednio, że Jezus Chrystus sam jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Możemy zatem stwierdzić, że Jezus Chrystus, według znajomości Jego Apostołów i wszystkich innych Jego uczniów, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, według Biblii Świętej, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Jezus Chrystus może być zatem tylko Bogiem Ojcem i Duchem Świętym według woli kilku demonów szatańskich agentów, którzy desperacko próbują fałszować Biblię, mając nadzieję, że uda im się tam, gdzie ich poprzednicy zawiedli. W swojej próżności starają się sprawiać wrażenie, że wiedzą kim jest Jezus, lepiej niż Bóg Ojciec, lepiej niż sam Jezus Chrystus i lepiej niż wszyscy Apostołowie i inni Uczniowie Jezusa.


3.7- Siódmy Wyszukiwanie: Kim jest Jezus w oczach Boga Ojca i Jego Aniołów?


3.7.1- Wprowadzenie


Dziełem, które otrzymaliśmy, jest to, że przechodzimy przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których Bóg Ojciec i Jego Aniołowie mówią o Jezusie; innym sposobem poznania, czy według Boga Ojca i Jego aniołów Jezus byłby jednocześnie Bogiem Samym Ojcem, Synem i Duchem Świętym.


3.7.2- Biblia odpowiada nam


Aby zobaczyć, czy niektóre demony agentów Szatana mają rację mówiąc, że Jezus Chrystus był jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, przeszliśmy przez Biblię , aby zobaczyć, co Bóg Ojciec powiedział do siebie nawet o Jezusie, co aniołowie mówią o Jezusie. A dla bezpieczniejszej i bardziej przekonującej pracy wykorzystaliśmy prawie dwadzieścia wersji Biblii w kilku językach. Nie znaleźliśmy żadnych fragmentów, w których Bóg Ojciec oświadczył, że Jezus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Nie znaleźliśmy też fragmentu, w którym aniołowie ogłosili, że Jezus jest Samym Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


Z drugiej strony, znaleźliśmy fragmenty, w których Bóg Ojciec i Jego aniołowie uznali i oświadczyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.


3.7.3- Bóg Ojciec przyznaje, że ma Syna


Psalmów 2:7 "… Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś spłodził."


Mateusza 3:17 "A oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało."


Mateusza 17:5 "A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił je; a oto głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie."


Marka 1:11 "I stał się głos z Nieba: Tyś jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało."


Marka 9:7 "I stał się obłok, który je zacienił, a przyszedł głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, tegoż słuchajcie."


Łukasza 3:22 "I zstąpił nań Duch Święty w kształcie cielesnym jako gołębica, i stał się głos z Nieba, mówiąc: Tyś jest on Syn mój miły; w tobie mi się upodobało."


Łukasza 9:35 "I stał się głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie."


Dzieje Apostolskie 13:32-33 "I my wam opowiadamy tę obietnicę, która się ojcom stała, iż ją Bóg wypełnił nam, dziatkom ich, wzbudziwszy Jezusa. 33Jako też w Psalmie wtórym napisane jest: Syn mój jesteś ty, jam ciebie dziś spłodził."


Żydów 1:5 "Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem?"


Żydów 5:5 "Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój jesteś ty, jam cię dziś spłodził."


2Piotra 1:16-17 "Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszemi widzieli wielmożność jego. 17Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały: ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało."


3.7.4- Aniołowie uznają i deklarują, że Jezus jest Synem Bożym


Łukasza 1:28-32 "A wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami. 29Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego, i myślała, jakie by to było pozdrowienie. 30I rzekł jej Anioł: Nie bój się, Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 31A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus. 32Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego."


Łukasza 1:35 "A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym."


3.7.5- Konkluzja


Bóg Ojciec nigdy, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie oświadczył, że Jezus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Jego aniołowie też nigdy tego nie deklarowali. Jednak wszyscy uznali i oświadczyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, Synem Boga Najwyższego.


Możemy zatem stwierdzić, że Jezus Chrystus, z własnej wolnej woli, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, z woli Ojca i Boga, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, nawet w oczach aniołów Bożych, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, według Biblii Świętej, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Jezus Chrystus może zatem być Bogiem Ojcem i Duchem Świętym tylko dzięki woli kilku demonów w ciele, którzy wierzą, że trzymają w tajemnicy, której nie posiada nawet Bóg Stwórca, Bóg Nieba i ziemi.


3.8- Ósmy Wyszukiwanie
Czy Szatan Oświadczył, Że Jezus Jest Bogiem Ojcem I Duchem Świętym?


3.8.1- Wprowadzenie


Dziełem, które otrzymaliśmy jest to, że przechodząc przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których szatan oświadczył, że Jezus sam jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


3.8.2- Biblia odpowiada nam


Aby sprawdzić, czy niektóre demony, agenci szatana mają rację mówiąc, że Jezus Chrystus byłby w tym samym czasie Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, przeszliśmy przez Biblię. A dla bezpieczniejszej i bardziej przekonującej pracy, użyliśmy prawie dwudziestu wersji Biblii w kilku językach. Nie znaleźliśmy żadnego fragmentu, w którym szatan oświadczył, że Jezus sam jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


Szatan, który dobrze zna Niebo i wie, jak składa się rząd Boży, nigdy nie odważył się powiedzieć lub zasugerować, że Jezus będzie Bóg Ojciec i Duch Święty. Wręcz przeciwnie, uznał i uszanował pozycję Jezusa w tym rządzie Bożym, który jest pozycją Syna Bożego. Nie był w tym względzie w błędzie i nie odważył się nadać Jezusowi żadnego innego tytułu niż tytuł Syna Bożego, co widać w wersetach poniżej. Szatan musi naprawdę pogratulować swoim cielesnym demonom, którzy mieli nerw, którego on sam nie miał.


W tym fragmencie z Ewangelii Mateusza 4:5-6 widzisz, jak Szatan pokazuje, że bardzo dobrze zna konfigurację Bożej drużyny.


3.8.3- Księga Mateusza


Mateusza 4:5-6 "Tedy go wziął dyjabeł do miasta świętego, i postawił go na ganku kościelnym, 6I rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się na dół, albowiem napisano: Iż Aniołom swoim przykazał o tobie, i będą cię na rękach nosili, abyś snać nie obraził o kamień nogi swojej."


Szatan wyraźnie uznaje tutaj, że Jezus jest synem Bożym; Przyznaje, że Bóg Ojciec ma aniołów; i przyznaje, że ten sam Bóg Ojciec wydał rozkazy swoim aniołom o synu. Szatan wie więc bardzo dobrze, o czym mówi. Aby wierzyć, że niektórzy demony, agenci Piekła, znają rząd Boga lepiej niż ich ojciec diabeł, byłoby absurdalne.


I jak widać, Jezus nie upomniał szatana za uznanie go za Syna Bożego, a nie Boga Ojca czy nawet Ducha Świętego. Ponadto, Jezus nie upomniał również szatana za to, że Ojciec, który nie istniałby według niektórych demonów, agentów Piekła, dałby rozkazy aniołom o Nim. Jeśli Jezus, który nie mógł tolerować takie wielkie kłamstwo od szatana nie wziął go z powrotem, to dlatego, że to, co szatan właśnie powiedział, nie było fałszywe. Dlatego Jezus nie uznał za obraźliwe, że szatan "sprowadził Go na dół" do pozycji prostego Syna, który byłby według niektórych demonów, agentów Piekła, a jednocześnie Boga Ojca i Ducha Świętego.


3.8.4- Księga Łukasza


Łukasza 4:3-4 "I rzekł mu dyjabeł: Jeźliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. 4Ale Jezus odpowiedział mu, mówiąc: Napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdem słowem Bożem."


Łukasza 4:9-12 "Potem wiódł go do Jeruzalemu, i postawił go na ganku kościelnym, i rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się stąd na dół; 10Albowiem napisano: Że Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli, 11A że cię na rękach nosić będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej. 12A odpowiadając Jezus rzekł mu: Powiedziano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego."


3.8.5- Konkluzja


Szatan nigdy, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie oświadczył, że Jezus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Swoje wypowiedzi ograniczył do tego, czym naprawdę jest Jezus, czyli do Syna Bożego. Możemy zatem stwierdzić, że Jezus Chrystus, z własnej wolnej woli, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, z woli Ojca i Boga, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, nawet w oczach szatana, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, według Biblii Świętej, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym.


3.9- Dziewiąty Wyszukiwanie: Szatan Uznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym


3.9.1- Wprowadzenie


Dziełem, które jest nam dane jest to, że przejście przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których szatan uznał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.


3.9.2- Biblia odpowiada nam


Aby sprawdzić, czy niektóre demony fizyczne mają rację mówiąc, że Jezus Chrystus będzie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym w tym samym czasie, przeszliśmy przez Biblię. A dla bezpieczniejszej i bardziej przekonującej pracy, wykorzystaliśmy prawie dwadzieścia wersji Biblii w kilku językach. Znaleźliśmy wiele fragmentów, w których szatan rozpoznaje i oświadcza, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.


3.9.3- Księga Mateusza


Mateusza 4:2-4 "A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potem łaknął. 3I przystąpiwszy do niego kusiciel, rzekł: Jeźliś jest Syn Boży, rzecz, aby się te kamienie stały chlebem. 4A on odpowiadając rzekł: Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdem słowem pochodzącem przez usta Boże."


Mateusza 4:5-6 "Tedy go wziął dyjabeł do miasta świętego, i postawił go na ganku kościelnym, 6I rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się na dół, albowiem napisano: Iż Aniołom swoim przykazał o tobie, i będą cię na rękach nosili, abyś snać nie obraził o kamień nogi swojej."


3.9.4- Księga Łukasza


Łukasza 4:1-4 "A Jezus pełen będąc Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu, i pędzony jest od Ducha na puszczą. 2I był przez czterdzieści dni kuszony od dyjabła, a nie jadł nic przez one dni; ale gdy się te skończyły, potem łaknął. 3I rzekł mu dyjabeł: Jeźliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. 4Ale Jezus odpowiedział mu, mówiąc: Napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdem słowem Bożem."


Łukasza 4:9-12 "Potem wiódł go do Jeruzalemu, i postawił go na ganku kościelnym, i rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się stąd na dół; 10Albowiem napisano: Że Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli, 11A że cię na rękach nosić będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej. 12A odpowiadając Jezus rzekł mu: Powiedziano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego."


3.9.5- Konkluzja


Szatan bez trudu rozpoznaje i oświadcza, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, potwierdzając w ten sposób to, czym sam Jezus mówi, że jest. Jezus Chrystus jest zatem, nawet w oczach szatana, Syna Bożego, a nie Boga Ojca, a nie Ducha Świętego.


3.10- Dziesiąty Wyszukiwanie: Demony Uznaje, Że Jezus Chrystus Jest Synem Bożym


3.10.1- Wprowadzenie


Dziełem, które jest nam dane jest to, że przejście przez Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, w których demony uznał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.


3.10.2- Biblia odpowiada nam


Aby sprawdzić, czy niektóre demony fizyczne mają rację mówiąc, że Jezus Chrystus będzie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym w tym samym czasie, przeszliśmy przez Biblię. A dla bezpieczniejszej i bardziej przekonującej pracy, wykorzystaliśmy prawie dwadzieścia wersji Biblii w kilku językach. Znaleźliśmy wiele fragmentów, w których demony rozpoznaje i oświadcza, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.


3.10.3- Księga Mateusza


Mateusza 8:28-29 "A gdy się on przewiózł na drugą stronę do krainy Giergiezeńczyków, zabieżeli mu dwaj opętani z grobów wychodzący, bardzo okrutni, tak iż nie mógł nikt przechodzić oną drogą. 29A oto zakrzyknęli, mówiąc: Cóż my z tobą mamy, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem, dręczyć nas?"


3.10.4- Księga Marka


Marka 1:23-25 "A był w bóżnicy ich człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał, 24Mówiąc: Ach! cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam cię, ktoś jest, żeś on święty Boży. 25I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij, a wynijdź z niego."


Marka 3:11 "A duchowie nieczyści, gdy go ujrzeli, upadali przed nim i wołali, mówiąc: Ty jesteś Syn Boży!"


Marka 5:6-8 "Ujrzawszy tedy Jezusa z daleka, bieżał i pokłonił mu się; 7A wołając głosem wielkim, rzekł: Cóż mam z tobą Jezusie, Synu Boga najwyższego? Poprzysięgam cię przez Boga, abyś mię nie trapił. 8 (Albowiem mu mówił: Wynijdź, duchu nieczysty! z tego człowieka.)"


3.10.5- Księga Łukasza


Łukasza 4:33-35 "A w bóżnicy był człowiek, który miał ducha dyjabła nieczystego, i zawołał głosem wielkim, 34Mówiąc: Ach! Cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, abyś nas wytracił; znam cię, ktoś jest, żeś on Święty Boży. 35I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij, a wynijdź z niego. Tedy dyjabeł porzuciwszy go w pośrodek, wyszedł z niego, nic mu nie zaszkodziwszy."


Łukasza 4:41 "Ku temu wychodzili i dyjabli z wielu ich, wołając i mówiąc: Tyś jest on Chrystus, Syn Boży; ale on zgromiwszy je, nie dopuszczał im mówić; bo wiedzieli, iż on jest Chrystus."


Łukasza 8:27-29 "A gdy wstąpił na ziemię, zabieżał mu mąż niektóry z onego miasta, co miał dyjabły od niemałego czasu, a nie obłóczył się w szaty, i nie mieszkał w domu, tylko w grobach. 28Ten ujrzawszy Jezusa, zakrzyknął, i upadł przed nim, a głosem wielkim rzekł: Cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga najwyższego? proszę cię, nie dręcz mię. 29Albowiem rozkazał onemu duchowi nieczystemu, aby wyszedł z onego człowieka: bo od wielu czasów porywał go; a chociaż go wiązano łańcuchami i w pętach strzeżono, jednak on porwawszy okowy, bywał od dyjabła na pustynię pędzony."


Jak widać, szatan i niektórzy z jego agentów są w całkowitej różnicy zdań na ten temat. Szatan sam nigdy nie powiedział, że Jezus był Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Jego demony w duchu też nigdy tego nie mówiły. Zawsze uznawali, że Jezus jest Synem Boga, Synem Boga Najwyższego. Ale niektórzy z jego agentów, demony w ciele, zdecydowali się przeciwstawić jego stanowisku i desperacko próbują pokazać, że Jezus nie jest tylko Synem Boga, Synem Najwyższego Boga, ale że jest On jednocześnie Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.


Przyjmując takie stanowisko, te demony w ciele, agenci Piekła znajdują się w całkowitej sprzeczności ze wszystkimi duchowymi autorytetami, których ten temat dotyczy. Przeciwstawiają się Bogu Ojcu; te demony przeciwstawiają się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Ojca; te demony przeciwstawiają się aniołom Boga, którzy wszyscy uznali, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Najwyższego; Demony te sprzeciwiają się Apostołom i Uczniom Jezusa, którzy wszyscy uznali, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego; są przeciwni swemu panu i ojcu diabłu; są przeciwni swoim kolegom i towarzyszom demonom w duchu; krótko mówiąc, są przeciwni wszystkim.


Można nawet uwierzyć, że demony te są raczej bardziej inteligentne niż wszystkie. Ale to byłoby jeszcze nie do pomyślenia, gdyby byli bardziej inteligentni niż ich własny ojciec "Szatan". Łatwiej jest zatem stwierdzić, że są one raczej szalone. Są chorzy psychicznie. Są tylko ludzie chorzy umysłowo, którzy wierzą, że są bardziej inteligentni od wszystkich innych demonów w duchu, od diabła, od Aniołów Bożych i od samego Boga.


Jedyną radą, jakiej możemy im udzielić w końcu, jest iść i zgodzić się z ich ojcem i ich panem "diabłem", na ich kłamstwa i fałszywe nauki do przekazania, jeśli naprawdę zamierzają mieć minimum kredytu z tymi, którzy będą ich słuchać.


3.10.6- Konkluzja


Szatan nigdy, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie oświadczył, że Jezus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Jego demony w duchu też nigdy tego nie deklarowały. Jednak wszyscy uznali i oświadczyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, Synem Boga Najwyższego.


Możemy zatem stwierdzić, że Jezus Chrystus, z własnej wolnej woli, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, z woli Ojca i Boga, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, nawet w oczach szatana, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, nawet w znajomości demonów w duchu, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, według Biblii Świętej, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Jezus Chrystus może zatem być Bogiem Ojcem i Duchem Świętym tylko dzięki woli kilku demonów w ciele, którzy są w całkowitej sprzeczności z ich ojcem, diabłem.


3.11- Jedenasty Wyszukiwanie: Biblia mówi nam o "Prawicy Bożej"


3.11.1- Wprowadzenie


Drodzy bracia i siostry i drodzy przyjaciele, w tej pracy zaproponowaliśmy, aby przejść przez całą Biblię w poszukiwaniu wszystkich fragmentów, które mówią o Prawicy Bożej. Dlaczego miałbyś to zrobić? To jest pytanie, które będziecie kuszeni, aby zadać sobie pytanie, i słusznie.


W rzeczywistości, te badania, które wielu z was słusznie uzna za próżne i bezużyteczne, , zostały nam narzucone przez dzielenie się z kilkoma braćmi, które mieliśmy ostatnio. Niektórzy z tych braci byli ofiarami szatańskiej doktryny wywodzącej się z fałszywych nauk Williama Marriona Branhama, tego syna zatracenia, który podczas swojej posługi starał się udowodnić, że Biblia była fałszywa i że Bóg był kłamcą. Zgodnie z tą szatańską doktryną, Jezus Chrystus, Syn Boży, nie miałby Ojca i byłby Jego własnym Ojcem. Innymi słowy, Jezus Chrystus, Syn Boży, nie ma Ojca, a zatem jest zarówno Synem, Bogiem Ojcem, jak i Duchem Świętym.


Wśród tych braci, którzy wspierali to szaleństwo, był taki, który zdawał się pić truciznę tej szatańskiej doktryny do samego dołu. A ponieważ nikt nigdy nie wykaże, że Biblia jest fałszywa podczas używania Biblii, jedyną rzeczą, którą często od kontestacjisię protestującym, jest obrócenie Boga lub Biblii w szyderstwie. I czyniąc to, niestety, robią z siebie głupców. Ponieważ za każdym razem demonstracja Słowa Bożego staje się bardzo jasne, aby kontynuować rywalizację, są zmuszeni grać głupi i udawać, że stoją w obliczu czegoś zbyt trudnego do zrozumienia. Dlatego zachęcam wszystkie prawdziwe dzieci Boże, aby odsunęły się od kontestacji, od tych, którzy sprzeciwiają się Słowu Bożemu. Pamiętaj, że "kontestacja" jest jednym z elementów, z którymi identyfikujemy dzieci szatana. Mają trudności z przyjęciem Słowa Bożego i zawsze uważają je za zbyt skomplikowane, nawet jeśli mają do czynienia z punktami, które są bardzo łatwe do zrozumienia.


Wśród cytowanych fragmentów, które przekonaliśmy braci, był werset z Dzieje Apostolskie 7:56, który mówi: "I rzekł: Oto widzę Niebiosa otworzone i Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej." Ten brat, który absolutnie chciał rzucić wyzwanie prawdzie, utknął w jasności słowa Bożego. I zamiast uznać prawdę i pokutę, próbował nam udowodnić, że Bóg nie może "prawicy". Tak więc, zbuntował się przeciwko tego fragmentu z Biblii i zawołał poważnym tonem: "Bóg, który naprawdę ma pozycję po prawej stronie?". Przypomnieliśmy mu, że był to werset biblijny, który właśnie przeczytaliśmy. Właśnie wtedy próbował, w chaotycznym rozumowaniu, pokazując niepokojący sofizmat, aby udowodnić nam, że Bóg nie może mieć prawicy.


Według jego przemówienia, Bóg będąc Duchem Świętym, nie mógł mieć prawicy. Na jego pytanie po prostu odesłaliśmy go z powrotem do Boga, aby spróbować uzyskać odpowiedź. Bo to nie my powiedzieliśmy, że Bóg ma prawicy, to sam Bóg to powiedział. Ponadto, nie staraliśmy się go przekonać, że Bóg ma prawicy, czytaliśmy po prostu werset napisany czarno-białym drukiem w Biblii. Kto mógłby być lepiej umiejscowiony niż Bóg, aby mu odpowiedzieć!


Mimo że po raz pierwszy spotkaliśmy się z tego rodzaju rozumowaniem i przesłuchiwaniem, nie tylko byliśmy oburzeni, ale również zrozumieliśmy, że ten brat nie będzie jedynym w tego rodzaju luce. To właśnie skłoniło nas do przeprowadzenia tych małych badań, aby pomóc tym wszystkim, którzy tak jak ten brat, są nadal w szponach szatana i którzy z niewiarygodnym przekonaniem poddają w wątpliwość nawet rzeczy niekwestionowane, rzeczy błahe i podstawowe, rzeczy, które są proste do zrozumienia nawet dla ludzi, którzy nie posiadają wykształcenia.


Podobnie jak w poprzednich badaniach, stwierdziliśmy, że lepiej zgrupować wersety, w których poszukiwane wyrażenia znajdują się, najpierw według rozdziału, a następnie w książce, przed uzyskaniem sumy całkowitej. W każdym wersie mamy oczywiście podkreślone i pogrubione ed wszystkie wyrażenia poszukiwane.


Książki, w których znaleźliśmy poszukiwane słowa i/lub wyrażenia są: 1Królewska, 2Kronik, Psalmów, Mateusza, Marka, Łukasza, Dzieje Apostolskie, Rzymian, Efezów, Kolosensów, Żydów i 1Piotra.


3.11.2- Stary Testament


1Królewska 22 (1 raz)


1Królewska 22:19 "A Micheasz rzekł: Słuchajże tedy słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na stolicy swojej, i wszystko wojsko Niebieskie stojące po prawicy jego, i po lewicy jego."


2Kronik 18 (1 raz)


2Kronik 18:18 "Ale on rzekł: Słuchajcież tedy słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na stolicy jego, i wszystko wojsko Niebieskie stojące po prawicy jego i po lewicy jego."


Psalms (7 razy)


Psalmów 16:11 "Oznajmisz mi drogę żywota; obfitość wesela jest przed obliczem twojem, rozkoszy po prawicy twojej aż na wieki."


Psalmów 45:10 "Córki królewskie są między twemi zacnemi białemi głowami; stanęła małżonka po prawicy twojej w kosztownem złocie z Ofir."


Psalmów 48:11 "Jakie jest imię twoje, Boże! taka też jest chwała twoja aż do kończyn ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja."


Psalmów 80:16 "Tę winnicę, którą szczepiła prawica twoja, i latorosłki, któreś sobie zmocnił.


Psalmów 80:18 "Niech będzie ręka twoja nad mężem prawicy twojej, nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił.


Psalmów 110:1 "Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich."


Psalmów 110:5 "Pan po prawicy twojej potrze królów w dzień gniewu swego."


Łącznie w Stary Testament = 9 razy


3.11.3- Nowy Testament


Mateusza (6 razy)


Mateusza 20:21 "A on jej rzekł; Czegóż chcesz? Rzekła mu: Rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojej a drugi po lewicy w królestwie twojem."


Mateusza 20:23 "Tedy im rzekł: Kielichci mój pić będziecie, i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie; ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego "


Mateusza 22:44 "Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich."


Mateusza 25:33 "A postawi owce zaiste po prawicy swojej, a kozły po lewicy."


Mateusza 25:34 "Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego! odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata."


Mateusza 26:64 "Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział; wszakże powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego na obłokach Niebieskich."


Marka (5 razy)


Marka 10:37 "A oni mu rzekli: Daj nam, abyśmy jeden na prawicy twojej a drugi na lewicy twojej siedzieli w chwale twojej."


Marka 10:40 "Ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy mojej, nie moja rzecz jest dać; ale będzie dano tym, którym zgotowano."


Marka 12:36 "Bo sam Dawid przez Ducha Świętego powiedział: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich."


Marka 14:62 "A Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego z obłokami Niebieskiemi."


Marka 16:19 "A tak Pan przestawszy z nimi mówić, wzięty jest do Nieba, i usiadł na prawicy Bożej."


Łukasza (2 razy)


Łukasza 20:42 "A sam Dawid mówi w księgach Psalmów: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej."


Łukasza 22:69 "Od tego czasu będzie Syn człowieczy siedział na prawicy mocy Bożej."


Dzieje Apostolskie (4 razy)


Dzieje Apostolskie 2:25 "Albowiem o nim mówi Dawid: Upatrywałem zawsze Pana przed obliczem mojem; bo mi jest po prawicy, abym nie był wzruszony."


Dzieje Apostolskie 2:34 "Albowiemci Dawid nie wstąpił do Nieba, lecz sam powiada: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej."


Dzieje Apostolskie 7:55 "A on będąc pełen Ducha Świętego, patrząc pilnie w Niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej."


Dzieje Apostolskie 7:56 "I rzekł: Oto widzę Niebiosa otworzone i Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej."


Rzymian (1 raz)


Rzymian 8:34 "Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nami."


Efezów (1 raz)


Efezów 1:20 "Której dokazał w Chrystusie, gdy go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na Niebiesiech."


Kolosensów (1 raz)


Kolosensów 3:1 "A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi."


Żydów (5 razy)


Żydów 1:3 "Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach."


Żydów 1:13 "A do któregoż kiedy z Aniołów rzekł: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?"


Żydów 8:1 "Ale suma tego, co się mówi, ta jest: Iż takiego mamy najwyższego kapłana, który usiadł na prawicy stolicy wielmożności na Niebiesiech."


Żydów 10:12 "Lecz ten jednę ofiarę ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej."


Żydów 12:2 "Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej."


1Piotra (1 raz)


1Piotra 3:22 "Który jest na prawicy Bożej, szedłszy do Nieba, podbiwszy sobie Aniołów i zwierzchności, i mocy."


Łącznie w Nowy Testament = 26 razy


Łącznie w Biblia: 9 + 26 = 35


3.11.4- Konkluzja


Biblia wspomniała prawie sto razy prawej ręki Boga. Oznacza to, że Bóg rzeczywiście ma prawą rękę, bez względu na definicję, którą wybieramy, aby dać temu wyrażeniu, lub nasze zrozumienie tego. W Biblii dobrze wiadomo, że Bóg ma prawą rękę. W tej pracy, postanowiliśmy ograniczyć się do fragmentów, które mówią o prawicy Boga jako pozycja, s Ince problem demonów wydaje się być fakt, że Jezus jest po prawicy Boga.


Zakładamy zatem, że ich problemem jest to zaszczytne stanowisko zajmowane przez Syna Bożego z Ojcem. Są zazdrosni o to i aby wszystko zbanalizować, zaprzeczają Bogu, zaprzeczają Jego prawicy, zaprzeczają Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi i zaprzeczają Jego słowu. W rzeczywistości, te demony zaprzeczają całej Biblii. Jeśli Bóg nie ma "pozycji prawicy", to dlatego, że Biblia, która przywołuje to słowo "pozycji prawicy Boże" więcej niż sto razy, jest błędna. W rzeczywistości jest to przesłanie, które te węże, agenci Piekielne próbują przekazać.


Aby uprościć tę pracę, zdecydowaliśmy się nie liczyć wersetów biblijnych, które mówią o prawicy Bożej odnoszącej się albo do ręki Bożej, albo do ramienia Bożego. Umiłowany, wiadomość jest bardzo jasne, jak sam widziałeś. Z dowolnego kąta, który wybierzesz, aby wziąć prawicy rękę Boga, jesteś dobrze służył w Biblii. Skąd to się bierze, że demony próbują nam udowodnić, że Bóg, który mówi sam o swojej prawej ręce, nie miałby żadnego? Kto z Boga lub demonów zna Boga lepiej, a kto z Boga lub demonów zna lepiej słowo Boże? Pomiędzy Bogiem a tymi cielesnymi demonami, kto jest w stanie lepiej nam powiedzieć, czy Bóg ma prawicy ? To do Ciebie należy odpowiedź, a do Ciebie należy wybór tego, kogo chcesz naśladować.


Teraz odpowiedź na pytanie "Bóg, który naprawdę ma pozycję po prawej stronie?" staje się prosta. Jeśli bóg demonów nie ma prawicy , nasz ma, a On nie ukrywa się przed nim. Jeśli według demonów haniebne byłoby, gdyby Bóg miał prawo, nasz Bóg nie czuje wstydu mówiąc nam, że ma prawicy. I nie sądzę, abyś ty i pójdę tak szalony, by przywołać naszego Boga do porządku i udowodnić Mu, że jest w błędzie. Zostawmy pracę demonów demonom. Nie naśladujmy ich.


Nawet jeśli już nie dziwi nas to od agentów szatana, to zawsze z wielkim gniewem, ukochane, że widzimy ludzi podważających takie jasne prawdy, a które są wypowiadane w Biblii w sposób tak przyziemny. Czasami zastanawiamy się, czy te węże, które dowodzą, że Bóg jest kłamcą, mają Biblię. Oni to naprawdę mają i czytają swoją biblię. Ale nie będąc z Boga, nie mogą Go przyjąć.


Wiedzcie, że Pan Jezus Chrystus, nasz Bóg i Jedyny Syn naszego niebiańskiego Ojca, poprowadził nas w tym badaniu, aby wzmocnić i utrwalić nasze rozeznanie. Pamiętaj raz na zawsze, że żadne prawdziwe dziecko Boże nie ma problemu ze słowem Bożym. Więc od teraz, nauczyć się szybko rozpoznać syn s diabła. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie ma problemu ze Słowem Bożym; żadne prawdziwe dziecko Boże nie będzie nigdy próbowało udowodnić, że Bóg jest kłamcą, lub że Biblia jest fałszywa, lub że Bóg był w błędzie, lub że Bóg jest ignorantem. Nigdy nie zobaczysz ani jednego prawdziwego dziecka Boga, próbującego skorygować Boga.


Nie marnujcie już ani minuty w jałowych dyskusjach z tak zwanymi chrześcijanami, którzy demonstrują, że znają Biblię bardziej niż Boga Biblii. Umiłowani, nigdy nie oddalajcie się od tego, co jest napisane.


3.12- Dwunasty Wyszukiwanie: Liczba Wersetów W Biblii


3.12.1- Wprowadzenie


Po wszystkich badaniach, które podjęliśmy, aby dowiedzieć się, czy Jezus Chrystus był jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, okazało się, że musimy zaangażować się w mały quiz, którego cel nie jest łatwo zauważalny. Ten quiz polega na dokładnym poznaniu liczby wersetów zawartych w Biblii.


Do jakiego stopnia może nam służyć liczba wersetów Biblii? Znamy już liczbę książek; jest to jeden z elementów, które pomagają nam odróżnić prawdziwe Biblie od fałszywych. Znamy również liczbę rozdziałów, wydaje się, że jest to dla nas bardziej ogólna wiedza. Jeśli liczba rozdziałów Biblii nie jest dla nas tak użyteczna, skoro nie pomaga nam bardziej uświęcić się, w jakim celu liczba wierszy będzie dla nas uzasadniająca czas, jaki spędzamy na liczeniu?


Znajdujemy się na podstawie okoliczności przeprowadzających badania, a nawet quizów, których nie planowaliśmy. Zostaliśmy do tego zmuszeni przez demony w ciele, które bluźnią przeciwko Bogu. Dlatego w naszej determinacji jest rozmontowywać i raz na zawsze naprawić tę satanistyczną doktrynę, która nie tylko bluźni przeciwko Bogu i Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi, ale także odwraca wielu chrześcijan od drogi prawdy, że myśleliśmy o możliwa użyteczność liczby wersetów Biblii.


Czy musimy angażować się w matematykę i statystykę, aby pokonać demony? Czy będziemy potrzebowali małego pojęcia prawdopodobieństwa dla dzieła, które ma być tylko duchowe? Daleko od tego! Dzięki łasce Boga byliśmy już w stanie, poprzez pierwsze jedenaście badań, duchowo wykazać, że doktryna o demonach nie miała żadnej ważności.


A jeśli w naszych dwunastych i ostatnich badaniach używamy obliczeń, to jest to, aby pokazać demony, że niezależnie od metody jest używany, czy jest to zrobione duchowo lub przez matematykę i obliczenia prawdopodobieństwa, to jest bardzo łatwe do cofnięcia ich bluźniercze doktryny.


Po zliczeniu wersetów przyjrzymy się proporcji i odsetkowi tych wersetów, które wspierają doktrynę demonów.


3.12.2- Stary Testament


Książki


Liczba rozdziałów


Liczba wersetów biblijnych


 1. 1 Mojżeszowa - Rodzaju

50


1 533


 1. 2 Mojżeszowa - Wyjścia

40


1 213


 1. 3 Mojżeszowa - Kapłańska

27


859


 1. 4 Mojżeszowa - Liczb

36


1 288


 1. 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa

34


959


 1. Jozuego

24


658


 1. Sędziów

21


618


 1. Ruty

4


85


 1. 1Samuelowa

31


810


 1. 2Samuelowa

24


695


 1. 1Królewska

22


816


 1. 2Królewska

25


719


 1. 1Kronik

29


942


 1. 2Kronik

36


822


 1. Ezdraszowa

10


280


 1. Nehemijaszowa

13


406


 1. Estery

10


167


 1. Ijobowa

42


1 070


 1. Psalmów

150


2 461


 1. Przypowieści Salomonowych

31


915


 1. Kaznodziei Salomona

12


222


 1. Pieśń Salomona

8


117


 1. Izajasz

66


1 292


 1. Jeremijasz

52


1 364


 1. Treny Jeremijaszowe

5


154


 1. Ezechyjel

48


1 273


 1. Danijel

12


357


 1. Ozeasza

14


197


 1. Joel

3


73


 1. Amos

9


146


 1. Abdyjasz

1


21


 1. Jonasz

4


48


 1. Micheasz

7


105


 1. Nahum

3


47


 1. Abakuk

3


56


 1. Sofonijasz

3


53


 1. Aggieusz

2


38


 1. Zacharyjasz

14


211


 1. Malachyjasz

4


55


Łącznie w Stary Testament


929


23 145


W Starym Testamencie znaleźliśmy 929 rozdziałów i 23 211 wersetów Biblijnych.


3.12.3- Nowy Testament (Wersje angielskie)


Książki


Liczba rozdziałów


Liczba wersetów biblijnych


 1. Mateusza

28


1 071


 1. Marka

16


678


 1. Łukasza

24


1151


 1. Jana

21


879


 1. Dzieje Apostolskie

28


1 007


 1. Rzymian

16


433


 1. 1Koryntów

16


437


 1. 2Koryntów

13


257


 1. Galatów

6


149


 1. Efezów

6


155


 1. Filipensów

4


104


 1. Kolosensów

4


95


 1. 1Tesalonicensów

5


89


 1. 2Tesalonicensów

3


47


 1. 1Tymoteusza

6


113


 1. 2Tymoteusza

4


83


 1. Tytusa

3


46


 1. Filemona

1


25


 1. Żydów

13


303


 1. Jakóba

5


108


 1. 1. Piotra

5


105


 1. 2. Piotra

3


61


 1. 1. Jana

5


105


 1. 2. Jana

1


13


 1. 3. Jana

1


14


 1. Judasa

1


25


 1. Objawienie Jana

22


404


Łącznie w Nowy Testament


260


7 957


Łącznie w Biblia


1 189


31 102


W Nowym Testamencie znaleźliśmy 260 rozdziałów i 7959 wersetów Biblijnych.


3.12.4- Ile rozdziałów i wersetów jest w Biblii?


W sumie liczyliśmy 1189 rozdziałów i 31 170 wersetów w Biblii Świętej. Te rozdziały i wersety są podzielone zgodnie z prezentacją znajdującą się w dwóch tabelach powyżej. Staliśmy się bardziej zainteresowani wersety, ostatecznym celem jest próba zrozumienia luki między liczbą wersetów, które mówią, że Jezus Chrystus jest w tym samym czasie Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, a całkowita liczba wersetów w Biblii Świętej.


3.12.5- Ile wersetów deklarują, że Jezus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym?


Raporty piątego, szóstego, siódmego i ósmego badania dają nam liczbę zero. Oznacza to, że Biblia od Starego do Nowego Testamentu nigdy nie powiedziała, że Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym.


Z 31 170 wersetów w Biblii nie ma wersetów biblijnych, które mówią, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, i nie ma wersetów biblijnych, które mówią, że Jezus Chrystus jest Duchem Świętym. Jednak z pierwszych jedenastu badań zrobiliśmy, mieliśmy kilkaset wersetów mówiących słowo za słowo i wyraźnie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że Jezus Chrystus jest zupełnie inny od Boga Ojca, i że Jezus Chrystus nie jest Duchem Świętym. Nie potrzebowaliśmy żadnej analizy, żadnej dedukcji, żadnej interpretacji, żadnego przypuszczenia, aby potwierdzić, że Jezus Chrystus jest takim, jakim sam stwierdza, Synem Bożym i że nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym.


Ten wniosek pomaga lepiej zrozumieć nauczanie o rozeznaniu. Jeśli nie przeczytałeś jeszcze tego nauczania, zalecamy je przeczytać. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org. Demony fizyczne istnieją i to one są tymi, które wypełniają kościoły dzisiaj. W przeciwnym razie, jak inaczej możemy zrozumieć, że przy tak jasnej nauczanie, przy tak wielu dowodach na jej poparcie i bez dowodów na coś przeciwnego, są tak zwani pastorzy i chrześcijanie, którzy zawsze próbują udowodnić coś przeciwnego.


Ci tak zwani słudzy Boga i Chrześcijanie kierują się największą niegodziwością. Wiedzą bardzo dobrze, że ich doktryna jest bluźnierstwem, ale udają ignorantów i sprawiają wrażenie, że są "uczciwi" w tym, co bronią. Tymczasem ci słudzy szatana uwięzić słabe duchy, i zwabić je do swoich sieci, aby lepiej je pożreć. To do Ciebie należy zachowanie ostrożności. Szatan nie ma braci ani przyjaciół, a demony nie mają braci ani przyjaciół. Musisz o tym wiedzieć.


To badanie, które właśnie przeprowadziliśmy, przekonuje, że słowo Boże nie jest zbyt trudne do zrozumienia. Więc dlaczego jest tak, że podczas gdy niektórzy ludzie rozumieją to bardzo łatwo, inni mają trudności z jego zrozumieniem. Masz odpowiedź w nauczaniu o rozeznaniu. To dlatego, że są demonami. Nigdy nie akceptują słowa Bożego. Ich misją jest udowodnienie, że Bóg jest kłamcą.


Danijel 12:10 mówi: "Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą; nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją."


Mógłbym was zaskoczyć, informując, że są tacy, którzy nie przyjmą tej nauki, pomimo całej tej demonstracji że Pan uczynił, i mimo wszystkich dowodów, że Pan postawił do naszej dyspozycji, aby przekonać najbardziej sceptyczny człowiek na świecie. Znowu jest to kolejny dowód na to, że słowo Boże jest prawdziwe.


Więc nie pozwól demonom zniekształcać wersetów, aby spróbować powiedzieć ci, co wersety nie mówią. Wszystkie te badania przeprowadzone w sposób jasny, i ich różne raporty, są dowodem dla każdej osoby, aby zrozumieć, że Jezus Chrystus nigdy nie był Bogiem Ojcem, i że Jezus Chrystus nigdy nie był Duchem Świętym.


Umiłowany w Panu, zaletą tej nauki jest to, że pomaga nam ona z jednej strony wykryć wokół nas wszystkie demony, które z niewiedzy nazywamy braćmi i siostrami, a z drugiej strony na dobre zakończyć dyskusje na ten temat. Nigdy nie będziemy musieli marnować drugiej rozmowy z demonami, którzy próbują udowodnić, że Biblia jest fałszywa, ponieważ ich "jezus" byłby jednocześnie ich "bogiem ojcem" i ich "świętym duchem".


Ilekroć słyszysz, że demony mówią, że jezus jest ojcem, synem i świętym duchem, powinieneś wiedzieć, że nie mówią o Jezusie, naszym Zbawicielu, mówią o swoim jezusie. Nie zapominajcie, że mają oni w świecie ciemności, demony, którym nadali nazwy, które siać zamęt w umysłach kilku religijnych ludzi. Mają w swoich światowych demonach, które noszą imiona jezusa, Dziewicy maryi itd. Nie ma to nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, naszym Mistrzem, ani z Maryją, która była matką Jezusa, i która później stała się żoną Józefa.


Dla tych, którzy nadal będą przychodzić do was z tą szatańską doktryną, oto co będziecie robić. Poproś niektórych, aby dali ci tylko jeden werset z Biblii Świętej, który mówi, bez przechodzenia przez manipulację, bez przechodzenia przez interpretacje i bez przechodzenia przez zniekształcenia znaczenia wersetów, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Przypomnij im, że Biblia nadal zawiera 31 170 wersetów. Innym po prostu daj im to nauczanie do czytania. Unikać rozproszenia uwagi i uwodzenia.


Umiłowany, nie uważasz za dziwne, że z 31.170 wersetów w Biblii Świętej nie ma wersetu biblijnego, który wspierałby doktrynę tych demonów? Gdyby ci ludzie byli od Boga, nie musielibyśmy prosić ich, aby pokutowali. Musisz nawet być samobójczy, aby nie żałować w obliczu tego rodzaju snubu, który Pan właśnie ich uderzył. Ale demony nigdy nie wahają się iść na samobójstwo, aby wyrządzić więcej szkód i zaszkodzić innym. "Boć oni nie zasną, aż co złego zbroją; ani się uspokoją, aż kogo do upadku przywiodą.". Przypowieści Salomonowych 4:16. I nigdy się nie wstydzą. Słowo wstyd nie jest częścią ich słownictwa.


3.12.6- Sąd Boży oparty na tym, co jest napisane


Pamiętaj, że Bóg nigdy nie potępi nas na podstawie tego, co nie jest napisane. Bóg nigdy nie będzie nas osądzał na podstawie tego, co nie jest napisane w czarno-białej Biblii. Sąd Boży będzie się opierał tylko na tym, co jest wyraźnie napisane w Biblii i zawarte w prawie 31 170 wersetach, które właśnie policzyliśmy.


Dlatego nie daj się zwieść wężom, które nie wstydzą się powiedzieć ci, że jeśli ich doktryna nie jest napisana nigdzie w Biblii, to dlatego, że jest to tajemnica, którą tylko oni posiadają. Wiedz, że te tajemnice, o których mówią ci synowie diabła, przychodzą do nich ze spotkań, które odbywają w okultystycznym świecie. Żadna z tych tajemnic nie może pochodzić od naszego Boga. Słowo naszego Boga jest kompletne, i Bóg nic nie robi "na zewnątrz" jego świętego słowa.


"Wszystkoć czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalany jest i umysł, i sumienie ich. 16Udawają, że Boga znają; ale uczynkami swemi tego się zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi, a do wszelkiego dobrego uczynku niesposobnymi." Tytusa 1:15-16


3.12.7- Konkluzja


Pan, poprzez tę naukę, właśnie zmusił demony, których jedynym Fundusz handlu było bluźnierstwo, które mówi, że Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, aby stworzyć nową biblię lub zaktualizować tę, którą już wykonali, aby wstawić nowe wersety, które pomogą im zmierzyć się z tym rodzajem wstydu i zamieszania, którego właśnie doświadczyli.


"Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, iż nie kłamię". 2Koryntów 11:31


4- KONKLUZJA


Podsumowując, umiłowani Bracia w Jezusie Chrystusie i drodzy przyjaciele, pamiętaj, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście ten, który powiedział nam, że jest. On jest Barankiem Bożym; On jest Synem Bożym; On jest pierworodnym całego stworzenia; On jest Święty, Prawdziwe i Wieczne życie, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera i nikt nie zamknie, Ten, który zamyka i nikt nie otworzy; On jest pierwszym i ostatnim; On jest Amen; On jest wiernym i prawdziwym świadectwem; On jest wiecznym Ojcem; On jest początkiem Bożego stworzenia. Ale On nie jest Bogiem Ojcem, a On nie jest Duchem Świętym.


Jak stwierdziliśmy po jednym z naszych wyszukiwanie, Jezus nigdy nie oświadczył, ani bezpośrednio, ani pośrednio, być równocześnie Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Jego apostołowie i inni uczniowie nigdy tego nie mówili. I co dziwne, nawet szatan i jego demony w duchu nigdy nie odważyli się powiedzieć, że Jezus jest Bogiem Ojcem lub Duchem Świętym. Wręcz przeciwnie, wszyscy uznali, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Synem Boga Najwyższego. Wtedy zgadzasz się ze mną, że niektóre demony fizyczne nie mogą lepiej poznać Jezusa niż sam Jezus.


Możemy zatem, umiłowani, bez ryzyka błędu, stwierdzić, że Jezus Chrystus, z własnej wolnej woli, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, z woli Ojca i Boga, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, nawet w oczach aniołów Bożych, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Jezus Chrystus, według znajomości Swoich Apostołów i wszystkich innych uczniów, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, nawet w oczach szatana, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, nawet w znajomości demonów w duchu, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. A Jezus Chrystus, według Biblii Świętej, nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. Jezus Chrystus może zatem być Bogiem Ojcem i Duchem Świętym tylko dzięki woli kilku demonów w ciele, którzy twierdzą, że znają Jezusa lepiej niż sam Jezus. Muszą wypełnić swoje grzechy, popchnąć swoje grzechy do granic


Nie naśladujcie więc tych, którzy dobrowolnie wybrali Piekło. Jeśli cenisz swoje zbawienie, szybko wyjdź z tych wszystkich doktryna szatańskiej, które uczą, że Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wszystkie demonstracje zostały wam przedstawione w tym dobrze rozwiniętym studium, a wszystkie argumenty tej doktryna szatańskiej zostały zdemontowane w świetle Święta Biblia. Uciec od tych wszystkich demonów, którzy starają się pokazać, że Bóg jest kłamcą i że Biblia jest fałszywa. "Biada temu, który się spiera z stworzycielem swoim, będąc skorupą, ..." Izajasz 45:9.


Jezus Chrystus nie jest ani Bogiem Ojcem, ani Duchem Świętym. On jest po prostu Synem Bożym i ma Ojca. Fakt ten jest dobrze ugruntowany w Biblii i pokazaliśmy go wam. Z całym szacunkiem dla demonów, dla których Bóg Ojciec nie istnieje i według których sam Jezus Chrystus jest równocześnie Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, zakończę tę naukę błogosławiąc was tymi słowami: "Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i w miłości!"Amen! 2Jana 3.


Chciałbym podzielić się z wami tą piękną pieśnią, którą Pan zainspirował nas do skomponowania podczas pracy nad tym nauczaniem. Jego melodię znajdziesz na naszej stronie internetowej.


GDYBYM WIEDZIAŁ, KIM JESTEM


Gdybym naprawdę wiedział, kim jestem
W oczach Boga, mojego Stwórcy,
Żyłbym w radości przez wszystkie dni mojego życia.


1. Umieram jak mężczyzna,
I upadam jak
Dowolny książę. Jednak,
Bóg mówi: "Jesteś Bogiem,
Jesteś synem Najwyższego, stworzonego na Jego obrazie".
Gdybym naprawdę wiedział, kim jestem
Przed moim Stwórcą!


2. Często jestem zdezorientowany,
Poczucie samotności,
Żyć w udręce". Jednak,
Bóg powiedział do mnie: "Bądźcie w pokoju!
On daje mi swój pokój, pokój bez miary,
I On mnie przygotowuje w niebie,
Miejsce blisko Niego.


3. Często się martwię,
Upadek w szemranie,
W uścisku wątpliwości. Jednak,
Bóg mówi: "Ja jestem twoim Bogiem,
Rozładuj na mnie wszystkie swoje zmartwienia, i
Mój pokój zachowa wasze serce i wasze
Myśli w Jezusie Chrystusie".


4. Często jestem bojaźliwy
Drżenie przed szatanem
I wszystkie jego demony. Jednakże,
Jezus Chrystus dał mi,
Moc zwycięstwa nad wężami
I skorpiony, i wszędzie
Siła wroga.


5. Tak więc, jeśli dzisiaj,
Mówię, że jestem bogiem,
Nie będę w ogóle,
Bluźnierstwo.
Jestem "obrazem" Boga, Jezus Chrystus żyje we mnie,
On sprawi, że usiadłem z Nim
Na tronie" Jego Ojca.


Amen! Amen! Teraz wiem, że
Kim jestem przed moim Stwórcą.
Mam wartość w Jego oczach, jestem Jego umiłowany.


Amen! Amen! Amen! Będę rządził
Z Jezusem Chrystusem moim Zbawicielem.
Na wieczność dla wszystkich, kontemplując Jego piękno.


Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego, Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF