Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

UWOLNIENIE OD DUCHÓW NIECZYSTYCH

 

1- Wprowadzenie

 

Drodzy bracia i przyjaciele, uważamy za pożyteczne i aktualne udostępnić wam tę naukę, aby obudzić waszą gorliwość i wzmocnić waszą wiarę, tak aby uwolnienie od duchów nieczystych stało się rzeczywistością w waszym życiu i w życiu tych, którzy polegają na waszej duchowej dojrzałości, aby zostać uwolnionymi od demonów.

 

Aby sprowadzić ludzkość na manowce i trzymać ją z dala od Boga, szatan w tym końcowym czasie wysłał na świat miliony demonów duchowych, aby opętały ludzi, oraz tysiące demonów fizycznych, aby zasiać całkowite zamieszanie wokół pojęcia uwolnienie od duchów nieczystych. W ten sposób, w imię uwolnienie od duchów nieczystych, w tak zwanych środowiskach chrześcijańskich mają dziś miejsce wszelkiego rodzaju satanistyczne i przerażające praktyki. Ta strategia diabła ma dwa główne cele: Z jednej strony pozwala szatanowi zatwardzić tych, którzy jeszcze nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi, aby walczyli i odrzucali prawdziwą Ewangelię Jezusa, by później skończyć w Piekle. Z drugiej strony, to pozwala szatanowi trzymać w porażce tych, którzy już oddali swoje życie Jezusowi, tak że tracą swoje zbawienie.

 

To nauczanie ma kilka celów: Po pierwsze, ma na celu oświecić dzieci Boże, które są nieświadome tego, co Biblia mówi na temat uwalniania od duchów nieczystych; nie tylko po to, aby uwolnić się od duchów nieczystych, unikając pułapek zastawianych na nich przez pastorów demonów, ale również po to, aby uwolnić tych, którzy chcą oddać swoje życie Jezusowi. Po drugie, ma na celu zdemaskowanie agentów szatana i wszystkich ich dzieł i praktyk, aby nikt nie poszedł za nimi z niewiedzy. Po trzecie, ma na celu wyposażenie każdego dziecka Bożego w niezbędne rozeznanie, aby już nigdy nie padło ofiarą tych satanistów, którzy wykorzystują Biblię i imię Jezusa, aby wtajemniczać ludzi w czary i rujnować ich duchowo, finansowo i materialnie. Po czwarte, ta nauka ma na celu objawienie prawdziwym sługom Bożym wszystkich agentów szatana, którzy w przeszłości zastawiali na nich pułapki, udając ludzi, którzy pragnęli wyzwolenia od duchów nieczystych. Teraz zidentyfikujecie ich wszystkich.

 

Aby uczynić to nauczanie tak kompletnym, jak to tylko możliwe, przejdziemy przez ważne pytania, które często zadajecie na temat uwolnienia od duchów nieczystych, i zabierzemy was do Biblii, aby dać wam Boże odpowiedzi. Zachęcamy was do przeczytania tego nauczania w całości i bardzo uważnie dla waszego własnego zbawienia i do dzielenia się nim masowo wokół siebie, aby zbawić jak najwięcej osób. Ponieważ ta nauka o Uwolnienie od Duchów Nieczystych została już częściowo omówiona w naukach zatytułowanych "Rozeznawanie" i "Wojna Duchowa", uznaliśmy, że nie ma potrzeby ponownie rozwijać punktów, które są już tam rozwinięte. Dlatego polecamy te dwie nauki, które uzupełniają tę. Znajdziecie je na stronie www.mcreveil.org.

 

2- Co to jest uwolnienie od duchów nieczystych?

 

Ponieważ nauka ta przeznaczona jest dla dzieci Bożych i tych, którzy chcą stać się dziećmi Bożymi, nie będziemy tracić czasu na definicje słowa uwolnienie od duchów nieczystych, ani na wyjaśnianie różnych rodzajów uwolnienia, jakie mogą istnieć. Wy, dzieci Boże, nie traćcie czasu na przeglądanie słowników w poszukiwaniu definicji słowa "uwolnienie od duchów nieczystych". To nie jest użyteczne. Uwolnienie, o którym mowa w tym nauczaniu, dotyczy ludzi opętanych przez duchy nieczyste. A to, co Biblia rozumie przez uwolnienie w tym kontekście, to wyrzucenie z ciał ludzi opętanych, wszystkich demonów, które ich opętują i nadużywają kontroli nad ich życiem.

 

Przypomnijmy na marginesie, że opętanie demoniczne jest stanem osoby, w której mieszka jeden lub więcej demonów. Osoba w tym stanie nie zawsze panuje nad swoimi czynami i decyzjami. Bardzo często znajduje się pod wpływem, kontrolą i manipulacją duchów nieczystych, które ją zamieszkują. Biblia daje nam kilka przykładów takich ludzi, jak ten przykład z Mateusza 9:32-33 "32A gdy oni wychodzili, oto przywiedli mu człowieka niemego, opętanego od dyjabła. 33A gdy był wygnany on dyjabeł, przemówił niemy; i dziwował się lud, mówiąc: Nigdy się taka rzecz nie pokazała w Izraelu.

 

3- Czy można wiedzieć, czy ktoś jest opętany od duchów nieczystych?

 

Odpowiedź brzmi na szczęście TAK. Każdy opętany człowiek może dobrze wiedzieć, że jest opętany. Możesz wiedzieć, czy twoje życie jest manipulowane przez duchy nieczyste, czy jesteś pod kontrolą szatana i jego demonów. Jest kilka elementów rozeznania, które pomogą ci poznać, że jesteś opętany. Jeśli ciągle kłamiesz, nawet bez prawdziwego powodu; jeśli ciągle kradniesz, nawet bez prawdziwego powodu; jeśli ciągle odbywasz stosunki seksualne we śnie; jeśli ciągle jesteś atakowany we śnie; jeśli ciągle chorujesz; jeśli ciągle okazujesz oziębłość wobec spraw Bożych; jeśli jesteś leniwy w pracy Bożej; jeżeli stale masz pragnienie sprzeciwiać się Bogu; jeżeli masz myśli samobójcze; jeżeli stale masz pragnienie przeklinać Boga; jeżeli stale masz pragnienie bluźnić; jeżeli stale masz nieczyste myśli; jeżeli często popełniasz jakiś grzech, nawet wtedy, gdy normalnie możesz go uniknąć itp. możesz być pewien, że jesteś opętany.

 

W nauczaniu o "Rozeznawaniu" jest cały duży tytuł, który mówi o owocach, to znaczy o tych różnych elementach, które pomagają wam poznać, czy wasze życie jest kontrolowane i manipulowane przez demony. Proszę, przeczytaj to nauczanie, ono cię uwolni. Znajdziecie ją na stronie mcreveil.org.

 

4- Świątynia Ducha Świętego czy świątynia demonów

 

Pamiętajcie dobrze, że jako istota ludzka jesteście, czy wam się to podoba czy nie, świątynią, jesteście mieszkaniem. Jesteś albo mieszkaniem Ducha Świętego, albo mieszkaniem duchów nieczystych. Do ciebie należy więc wybór, kto ma w tobie mieszkać. Słowo Boże mówi w 1Koryntów 6:19 "Azaż nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga? a nie jesteście sami swoi?"

 

Jest więc oczywiste, drodzy bracia i drodzy przyjaciele, że jeśli nie jesteście świątynią Ducha Świętego, to jesteście świątynią demonów. Czy jesteście poganami, czy tak zwanymi chrześcijanami, tak długo jak nie mieszka w was Duch Święty, mieszkają w was demony. Puste świątynie nie istnieją. Człowiek, z powodu wielu grzechów, które popełnia, zawsze otwiera drzwi dla szatana i przyciąga demony. To jest tylko Jezus Chrystus, który przychodzi do każdego człowieka, aby usunąć duchy nieczyste, które osiedliły się w nim, aby się osiedlić. A Jezus Chrystus nie może współżyć w was z duchami nieczystymi.

 

5- Czy Można być wyzwolonym od wszystkiego?

 

Jeśli słowo wszystko oznacza tutaj demona lub ducha nieczystego, to odpowiedź automatycznie brzmi TAK. Można zostać uwolnionym od każdego demona i każdego ducha nieczystego. A poza tym, każdy chrześcijanin lub każda osoba, która zamierza wejść do Nieba, musi być uwolniona od każdego demona i każdego ducha nieczystego. Niebo nie jest dla ludzi opętanych i to nie po śmierci człowiek uzyskuje uwolnienie od duchów nieczystych.

 

Co więcej, Bóg mówi, że ciało Jego dzieci jest świątynią Ducha Świętego. To właśnie czytamy w 1Koryntów 6:19. Ten sam Bóg mówi, że ten, kto nie ma Ducha Bożego, nie jest synem Bożym, jak czytamy w Liście do Rzymian 8:9-11: "9Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was: a jeźli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. 10Ale jeźli Chrystus w was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości. 11A jeźli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka."

 

Jeśli więc prawdziwymi dziećmi Bożymi są ci, w których mieszka Duch Boży, to łatwo można zrozumieć, że wszyscy ci, którzy nadal są świątynią demonów i duchów nieczystych, nie są dziećmi Bożymi i nie powinni oczekiwać, że wstąpią do Nieba, jeśli śmierć ich zaskoczy. To powiedziawszy, albo jesteś świątynią Ducha Świętego, albo jesteś świątynią demonów. A ponieważ pragnieniem Pana nie jest, aby Jego dzieci były mieszkaniem demonów, On wybawia Wszystkich tych, którzy szukają duchowego wyzwolenia z całego serca, uczciwie i szczerze. . Tak więc na pytanie "Kto może być uwolniony od duchów nieczystych?", odpowiedź staje się prostsza: Każdy, kto ma uczciwe i szczere serce, kto pragnie wyzwolenia, może zostać uwolniony od duchów nieczystych.

 

Ale jeśli słowo wszystko oznacza tutaj chorobę, to odpowiedź nie będzie już automatycznie twierdząca. Odpowiedź może być również przecząca. Bóg z powodów, których wciąż nie potrafimy wyjaśnić, czasami decyduje się pozwolić swoim dzieciom cierpieć na pewne choroby. Mamy na to kilka przykładów w Słowie Bożym. Podam wam dwa z nich. Przypadek Pawła i przypadek Tymoteusza.

 

W 2Koryntów 12 apostoł Paweł wyjaśnia, w jaki sposób Bóg postanowił pozwolić mu cierpieć z powodu jego odłamu, podczas gdy nic nie kosztowało Boga uwolnienie Pawła od tego zła. A przecież Paweł modlił się o to przy wielu okazjach. "7A iżbym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest bodziec ciału, anioł szatan, aby mię policzkował, żebym się nad miarę nie wynosił. 8Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie. 9Ale mi rzekł: Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja wykonywa się w słabości. ..." 2Koryntów 12:7-9

 

W Liście do Galatów 4:13-14, Paweł wspomina o niedomaganiu ciała, na które cierpiał. Można się zastanawiać, gdzie był Bóg, aby nie wybawić Pawła. Czy Boża moc zniknęła? Czy Bóg zapomniał wybawić Pawła? "13Bo wiecie, żem w słabości ciała wam z przodku Ewangieliję opowiadał. 14A pokuszenia mego, które było w ciele mojem, sobie nie lekceważyliście, aniście niem gardzili, aleście mię jako Anioła Bożego przyjęli i jako Chrystusa Jezusa."

 

W 1Tymoteusza 5:23 apostoł Paweł zaleca Tymoteuszowi: "Samej wody więcej nie pijaj, ale używaj po trosze wina dla żołądka twego i częstych chorób twoich". Można by zapytać, gdzie był Bóg lub dlaczego nie wybawił Tymoteusza. Słusznie dziwi fakt, że Tymoteusz, który był pastorem, cierpiał na chorobę, której ani jego własna modlitwa, ani modlitwa apostoła Pawła nie mogła przezwyciężyć, do tego stopnia, że apostoł Paweł sugeruje, że powinien on raczej "użyć trochę wina" jako rozwiązanie paliatywne.

 

Jeśli dziś widzimy pastora cierpiącego na chorobę, która powoli się goi, wszyscy z przekonaniem powiedzą, że ten pastor żyje w grzechu, to znaczy, to znaczy, że żyje on w cudzołóstwie lub wszeteczeństwie. Wiecie, że zgodnie z ewangelią tego pokolenia, gdy tylko usłyszycie chrześcijanina, który mówi, że inny chrześcijanin lub sługa Boży zgrzeszył, nie powinniście pytać go, co ten chrześcijanin lub sługa Boży zrobił. Raczej musicie zrozumieć, że popadli oni w grzech seksualny.

 

A jeśli w naszych czasach ktoś widzi apostoła cierpiącego na chorobę, która powoli się goi, lub jeśli ten apostoł modli się za pastora lub za dziecko Boże, nie uzyskując uzdrowienia, agenci Piekła szybko dojdą do wniosku, że Bóg już opuścił tego apostoła. Jednak, jak widzicie na podstawie przypadków, które właśnie przytoczyłem, ani apostoł Paweł, ani pastor Tymoteusz nie żyli w grzechu i Bóg nie opuścił żadnego z nich. Wy, dzieci Boże, nie naśladujcie demonów w ich bluźnierstwach. Jeśli Bóg pozwoli, rozwinę ten punkt bardziej szczegółowo w nauczaniu o Boskim Uzdrawianiu.

 

6- Kto może dokonać wyzwolenia duchów nieczystych?

 

Ci, którzy chcą zaangażować się w uwolnienie od duchów nieczystych muszą być pewni, że są założone na Skale, to znaczy, że mają Jezusa Chrystusa, i że żyją w prawdzie. Szatan i jego demony są dość silnymi przeciwnikami, przeciwnikami, których mocy niemądrze byłoby nie doceniać. Tylko ci, którzy otrzymali namaszczenie Boże i wierzą, że mogą wypędzać duchy nieczyste bez ponoszenia konsekwencji, powinni wejść na drogę uwolnienie od duchów nieczystych. Uwolnienie duchów nieczystych nigdy nie powinno być kwestią dumy lub demonstracji władzy.

 

7- Miejsce modlitwy i/lub postu w duchowym wyzwoleniu

 

7.1- Co mówi Biblia?

 

Jednym z pytań, które chrześcijanie bardzo często zadają sobie pytanie, czy post jest konieczny do uwolnienia. Poniższy fragment z Mateusza pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie.

 

Mateusza 17:15-21 "15I rzekł: Panie! zmiłuj się nad synem moim: albowiem lunatykiem jest, i ciężko się trapi; częstokroć bowiem wpada w ogień, i częstokroć w wodę. 16I przywiodłem go do uczniów twoich, ale go nie mogli uzdrowić. 17A odpowiadając Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny! Dokądże będę z wami? Dokądże was będę cierpiał? przywiedźcie mi go sam. 18I zgromił onego dyjabła Jezus; i wyszedł od niego, i uzdrowiony jest on młodzieniec od onejże godziny. 19Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu: Czemużeśmy go my wygnać nie mogli? 20Lecz Jezus rzekł do nich: Dla niedowiarstwa waszego; zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeźlibyście, mając wiarę jako ziarno gorczyczne, rzekli tej górze: Przenieś się stąd na ono miejsce, tedy się przeniesie, a nic niemożebnego wam nie będzie. 21Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post."

 

Najważniejszą informacją, jaką Pan Jezus nam tu przekazuje, jest to, że istnieje pewien rodzaj demona, który wychodzi tylko przez modlitwę i post. Potwierdza to zatem, że modlitwa i/lub post mają decydujące znaczenie dla uwolnienia. Dlatego ważne jest, aby w momencie, gdy ktoś ma przystąpić do duchowym wyzwoleniu, poświęcić chwilę na modlitwę i/lub post, zwłaszcza, że nie wiemy z góry, z jakim demonem będziemy mieli do czynienia.

 

Ale zanim zatwierdzę ten wniosek, chciałbym zadać ci pytanie: Skoro istnieje pewien rodzaj demonów, które wychodzą tylko dzięki modlitwie i postowi, a demon szaleńca, o którym tu mowa, należał do tego rodzaju demonów, to ile dni postu potrzebował Jezus, aby go wypędzić? Odpowiedź na to pytanie jest nam dana w tym samym fragmencie, w wersecie 18: "I zgromił onego dyjabła Jezus; i wyszedł od niego, i uzdrowiony jest on młodzieniec od onejże godziny." Tak więc Jezus nie poświęcił żadnego czasu na modlitwę ani żadnego dnia postu, aby wypędzić tego obłąkanego demona, który należał do rodzaju tych, które powinny być wypędzane tylko przez modlitwę i post.

 

Co więc się stało? Stało się to, że Jezus miał niezbędną wiarę, aby narzucić swoją władzę na tego demona bez przechodzenia przez modlitwę lub post. To właściwie oznacza, że nie potrzebujemy ani modlitwy, ani postu, aby wypędzić jakiegokolwiek demona. Dlaczego uczniowie nie byli w stanie wypędzić tego demona? To z powodu niewiary, jak Jezus powiedział w wersecie 17.

 

Aby jednak nie zatwierdzać pochopnie tego wniosku, który prawdopodobnie wesprze i usprawiedliwi twoją niewiarę, chciałbym zadać ci inne pytanie: Po odejściu Pana Jezusa, Apostołowie w pełni zaangażowali się w służbę i prawie każdego dnia dokonywali wielu cudów, uwolnień i uzdrowień. Ile czasu poświęcali na modlitwę i ile dni pościli przed każdym przypadkiem uwolnienie od duchów nieczystych?

 

Przyjrzyjmy się następującym wersetom:

 

Dzieje Apostolskie 3:1-8 "1A Piotr i Jan społem wstępowali do kościoła w godzinę modlitwy, dziewiątą. 2A mąż niektóry będąc chromy, zaraz z żywota matki swojej był noszony, którego na każdy dzień sadzano u drzwi kościelnych, które zwano piękne, aby prosił jałmużny od tych, którzy wchodzili do kościoła. 3Ten ujrzawszy Piotra i Jana, że mieli wnijść do kościoła, prosił ich o jałmużnę. 4A Piotr z Janem pilnie na niego patrząc, rzekli: Wejrzyj na nas! 5Tedy on z pilnością patrzał na nie, spodziewając się co wziąć od nich. 6I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam; lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań, a chodź. 7A ująwszy go za prawą rękę jego, podniósł go, a zarazem utwierdzone były nogi jego i kostki. 8I wyskoczywszy, stanął i chodził, a wszedł z nimi do kościoła, chodząc i skacząc, a chwaląc Boga."

 

Pytanie: Ile czasu poświęcił Piotr i Jan na modlitwę i ile dni pościł, zanim uwolnił chromego?

 

Dzieje Apostolskie 5:12-16 "12Lecz przez ręce apostolskie działo się wiele znamion i cudów między ludem, a byli wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. 13A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał. 14I owszem przybywało mnóstwo wierzących Panu, mężów i niewiast. 15Tak że i na ulice wynosili chorych i kładli je na pościelach i łóżkach, aby przynajmniej cień Piotra przychodzącego zacienił niektórych z nich. 16Schodziło się też i mnóstwo z okolicznych miast do Jeruzalemu, przynosząc chorych i nagabanych od duchów nieczystych; a ci wszyscy byli uzdrowieni."

 

Pytanie: Ile czasu modlitwy i ile dni postu potrzebował cień Piotra, aby uzdrowić i duchowo uwolnić tych wszystkich ludzi?

 

Dzieje Apostolskie 9:32-34 "32I stało się, gdy Piotr obchodził wszystkie, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. 33Tamże znalazł człowieka niektórego, imieniem Eneasz, od ośmiu lat na łożu leżącego, który był powietrzem ruszony. 34I rzekł mu Piotr: Eneaszu! uzdrawia cię Jezus Chrystus; wstańże, a pościel sobie. I zarazem wstał."

 

Pytanie: I Ile modlitwy i ile dni postu zajął Piotr, zanim dostarczył Eneasza?

 

Dzieje Apostolskie 16:16-18 "16I stało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, zabieżała nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła, wróżąc. 17Ta chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie sługami są Boga najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. 18A to czyniła przez wiele dni; ale Paweł bolejąc nad tem i obróciwszy się, rzekł onemu duchowi: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł od niej. I wyszedł onejże godziny".

 

Pytanie: Ile czasu modlitwy i ile dni postu zajął Paweł, zanim uwolnił tę służącą?

 

Dzieje Apostolskie 19:11-12 "11A nie lada cuda czynił Bóg przez ręce Pawłowe; 12Tak iż na chore przynoszono chustki albo przepaski od ciała jego, i odchodziły od nich choroby, i duchowie źli wychodzili z nich."

 

Umiłowani, czy będziecie na tyle głupi, aby powiedzieć lub uwierzyć, że chusteczki lub fartuchy, które dotykały ciała Pawła, spędziły wystarczająco dużo czasu na modlitwie i kilka dni postu, aby być w stanie uzdrowić i uwolnić wszystkich tych chorych ludzi?

 

7.2- Lekcje do nauczenia

 

Wszystko to, co właśnie przeczytaliśmy, skłania mnie do zadania kolejnego pytania: Jak to jest, że ci sami apostołowie, którym Jezus zalecał modlitwę i post przed wypędzeniem jakiegoś demona, sami wypędzają ten sam rodzaj demona, bez modlitwy i bez postu?

 

Jeśli apostołowie mogli również wypędzać wszelkiego rodzaju demony jak Jezus bez modlitwy i postu, to dlatego, że problemem apostołów nie była tylko niewiara. To prowadzi cię do zrozumienia, że różnica między Jezusem a apostołami polega na tym, że Jezus był napełniony Duchem Świętym, podczas gdy apostołowie nie byli jeszcze napełnieni Duchem Świętym. Jak tylko Pan Jezus napełnił apostołów Duchem Świętym po swoim odejściu, oni również mieli namaszczenie Duchem Świętym, które miało zniszczyć w nich niewiarę. Od tego momentu mogli oni wypędzać wszelkiego rodzaju demony bez modlitwy czy postu, tak jak ich Mistrz Jezus Chrystus.

 

Nie zapominajcie o obietnicy, którą Pan dał nam w Ewangelii Jana 14:12. "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy w mię, sprawy które Ja czynię, i on czynić będzie, i większe nad te czynić będzie; bo ja odchodzę do Ojca mego". Gdy Jezus odszedł do Ojca i wylał namaszczenie Ducha Świętego na swoich Apostołów, Apostołowie ci mogli teraz czynić wszystko to, co czynił ich Mistrz Jezus, a nawet więcej niż czynił Jezus. To jest to, co się stało. Apostołowie wykonywali duchowe uwolnienia i niezwykłe cuda w imię Jezusa Chrystusa, nigdy nie uciekając się do modlitwy lub postu. Od tego momentu niewiara nie może być używana do usprawiedliwiania jakichkolwiek niepowodzeń w wykonywaniu uwolnienia od duchów nieczystych.

 

Wiedzcie, umiłowani, że ten sam Jezus Chrystus, który posłużył się pierwszymi Apostołami, aby wykonać swoje dzieło, posługuje się nami wszystkimi, prawdziwymi sługami Bożymi tego pokolenia. Pomazanie Duchem Świętym, które nasz Mistrz Jezus Chrystus wylał na pierwszych Apostołów, jest tym samym pomazaniem, które wylał na nas. Nie możemy więc zatwardzać się za każdym razem, pozostawać dobrowolnie w niewierze i recytować jak papugi to, co Jezus powiedział o apostołach, gdy ci nie otrzymali jeszcze namaszczenia Ducha Świętego.

 

Zanim opuścimy ten temat, chcę zwrócić państwa uwagę na coś ważnego. Przeczytajmy razem ten fragment z Ewangelii Marka 9:15-29. "... 28A gdy wszedł w dom, pytali go osobno uczniowie jego: Czemużeśmy go wygnać nie mogli? 29A on im rzekł: Ten rodzaj dyjabłów inaczej wynijść nie może, tylko przez modlitwę i przez post."

 

W niektórych wersjach Biblii, jak ta cytowana powyżej, Marek mówi, że ten rodzaj demona może wyjść tylko przez modlitwę. Nie wspomina słowa post. To zaprzecza idei postu wspomnianego w Mateusza 17, który prowadzi dzieci Boże dzisiaj wierzyć, że bez postu mogą one ani uwolnić opętanych, ani być dostarczane sami. To niezrozumienie słowa Bożego podkreśla niewiarę dzieci Bożych i utrudnia wykonywanie duchowego wyzwolenia.

 

Dlaczego Mateusz mówi o modlitwie i poście, gdy Marek mówi tylko o modlitwie? Bo kiedy namaszczenie Ducha Świętego jest aktywny, ani modlitwa, ani post jest konieczne dla uwolnienia duchów nieczystych. A jeśli dzieci Boże codziennie tylko pytanie znaczenie lub nie postu w duchowym wyzwoleniu, to dlatego, że są przekonani w ich ignorancji, że uwolnienie nieczystych duchów odbywa się przez modlitwę. Tak nie jest. Wyjaśnię to w następnym rozdziale.

 

8- Jak wypędzić demony?

 

Nie ma dziesięciu tysięcy sposobów na wypędzanie demonów. Aby wypędzić demony wystarczy poprosić je z autorytetem i w imię Jezusa Chrystusa, aby odeszły. Nie potrzebujesz modlitwy, postu czy wstawiennictwa. Trzeba tylko nakazać w imię Jezusa Chrystusa duchom nieczystym, aby uwolniły ciała, które bezprawnie zajmują.

 

Wielu z was będzie się zastanawiać, jak mogę powiedzieć, że do wypędzania demonów nie jest potrzebna modlitwa. Jak wyjaśniłem wam w nauczaniu na temat "Wojna Duchowa", istnieje różnica pomiędzy modlitwą a wojną. Modlić się to błagać Pana, aby zainterweniował i działał w naszym miejscu, podczas gdy walka to działanie w imię Jezusa Chrystusa, to korzystanie z autorytetu, który Pan nam dał.

 

Jeśli ponownie przeczytasz wszystkie te fragmenty, które przeczytałeś powyżej o Jezusie lub Apostołach, kiedy wypędzali demony, zauważysz, że żaden z nich w ogóle się nie modlił. Po prostu kazali demonom odejść i uwolnić ciała, które trzymały w niewoli.

 

9- Służba duchowego wyzwolenia

 

Ślepota spowodowała, że dzisiejsi chrześcijanie wierzą we wszystko, nawet w rzeczy, które nigdy nie istniały. Ignorancja doprowadziła dzieci Boże do wiary w tak zwaną posługę uwalniania od duchów nieczystych, do tego stopnia, że w niektórych kościołach są nawet tak zwani "duchowi przywódcy uwalniania". Jest to duża aberracja. Wiedzcie, że ci tak zwani przywódcy duchowego wyzwolenia są w większości strasznymi czarownikami wysłanymi ze świata ciemności, aby wtajemniczyć jak najwięcej ludzi w czary.

 

Wszystkie te głupstwa zwane "posługą duchowego wyzwolenia", "grupą duchowego wyzwolenia", "liderem duchowego wyzwolenia" są częścią sztuczek szatana, aby zniszczyć Kościół Jezusa Chrystusa. Wszystkie te szatańskie wynalazki pochodzą od agentów szatana wysłanych na misję w Kościele. A oni tak zanieczyścili Kościół swoim jadem, że obecnie bardzo trudno jest przekonać chrześcijan, że Boga nigdzie nie można znaleźć w tych obrzydliwych praktykach, które oni już wznieśli jako normy w kościołach.

 

Ci z was, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i że Biblia jest prawdziwa, wiedzą, że w całej historii Kościoła nigdy nie było czegoś, co nazywano "posługą uwalniania od duchów nieczystych". Uwolnienie polega na wyrzuceniu wszystkich tych demonów i duchów nieczystych, które posiadają wszystkich tych ludzi, którzy nie są pod ochroną Jezusa Chrystusa. A to dzieło duchowego wyzwolenia zostało powierzone prawdziwym sługom Bożym, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 10:7-8. A wypędzanie demonów, które opętują ludzi, nigdy nie było służbą. A w historii Kościoła żaden człowiek nigdy nie został wyznaczony do zrobienia czegoś takiego.

 

Jedyną służbą, którą Jezus Chrystus powierzył wszystkim swoim sługom, czy to apostołom, prorokom, doktorom, pastorom czy ewangelistom, jest służba Głoszenia Królestwa Niebieskiego. "7A idąc każcie, mówiąc: Przybliżyło się królestwo Niebieskie. 8Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe wskrzeszajcie, dyjabły wyganiajcie..." Mateusza 10:7-8

 

A każdy Sługa Boży w wykonywaniu swej posługi spotyka wielu opętanych ludzi i ma obowiązek uwalniać ich od duchów nieczystych. Dlatego uciekajcie od wszystkich tych agentów szatana, którzy działają pod tytułem sług Bożych, a którzy przez wszystkie satanistyczne praktyki przejęte ze świata ciemności, codziennie wtajemniczają was w czary i nieuchronnie prowadzą was do Piekła.

 

Wiem, że jak zwykle niektóre węże będą próbowały udowodnić coś przeciwnego do tej nauki, którą wam daję. Poproś ich, aby pokazali ci służbę w Biblii zwaną uwalnianiem od duchów nieczystych i poproś ich o imiona tych, którzy byli odpowiedzialni za tę służbę. Zażądaj, aby odpowiedzieli ci używając Pisma Świętego. W tym względzie polecam naukę zatytułowaną "Warunki Wstępne do Studiowania Biblii", którą można znaleźć na stronie www.mcreveil.org.

 

10- Czy w Kościołach są opętani ludzie?

 

Pozwólcie, że skorzystam z tej okazji, aby poinformować was, że jeśli Pan nie okaże wielkiego miłosierdzia i współczucia, pozwalając na ostatnie wielkie ożywienie przed Uprowadzenie Kościoła, świat po Uprowadzenie nie będzie nawet wiedział, że cokolwiek się wydarzyło. Kościół Jezusa Chrystusa osiągnął stopień rozkładu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano w historii Kościoła. Czary tak przeniknęły do kościołów, że prawie wszyscy religijni ludzie są przekonani, że Biblia jest fałszywa, lub że Bóg, jeśli naprawdę istnieje, zmienił się.

 

Szatan uczynił z kościołów swoje gniazdo. On spokojnie osiedlił się tam ze wszystkimi swoimi nieczystymi duchami i innymi fizycznymi demonami. Obecnie w kościołach jest tak wielu czarnoksiężników, że można znaleźć całe kościoły z kilkuset wiernymi, bez jednego prawdziwego dziecka Bożego. To jest powód, dla którego kościoły te spędzają cały swój czas na uwalnianiu duchów nieczystych i dlatego pastorzy-czarownicy stworzyli coś, co nazywają posługą uwalniania duchów nieczystych. Ani jeden dzień nie mija w tych kościołach bez sesji duchowego uwolnienia.

 

Tak więc, zamiast pytać, czy w kościołach są opętani ludzie, bardziej trafne jest pytanie, czy w kościołach można jeszcze znaleźć kilka osób, które nie są opętane. Wszyscy, którzy wierzycie, że są częścią ludu Bożego, powinniście lepiej błagać Boga, aby wypełnił swoją obietnicę z Malachiasza 4:6, dając wam ostatnie duchowe przebudzenie. W przeciwnym razie uderzy w całą tę generację zakazanych.

 

Malachyjasz 4:5-6 "5Oto, Ja wam poślę Elijasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański, 6Aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy ziemi przeklęstwem nie skarał."

 

11- Czy to normalne, że w Kościołach można znaleźć opętanych ludzi?

 

Jeśli mamy mówić w kategoriach normalności, to odpowiedź brzmi NIE. W Kościele Jezusa Chrystusa nigdy nie powinno się znaleźć ludzi opętanych. Kościół ma się składać z ludzi, którzy są zbawieni. Kościół nie powinien być azylem dla demoników. Wszyscy demoniacy, którzy chcą wejść do Kościoła, muszą uzyskać duchowe uwolnienie u bram Kościoła i wejść do Kościoła dopiero wtedy, gdy zostaną uwolnieni od duchów nieczystych. Jeśli mielibyśmy mówić o służbie duchowego wyzwolenia, to rzeczywiście taka służba byłaby wykonywana przy wejściu do Kościoła, a nie w Kościele.

 

12- Duchowe wyzwolenie chrześcijan

 

Jak już zrozumieliście, wyrażenie "Duchowe wyzwolenie chrześcijan" jest niepoprawne. I jak przeczytałeś w nauczaniu o "Chrzest Wodny" na stronie www.mcreveil.org, zgodnie ze Słowem Bożym, Chrześcijanin jest uczniem Jezusa. To właśnie czytamy w Dziejach Apostolskich 11:26 "... A najpierwej w Antyjochii uczniowie nazwani są Chrześcijanami". A uczniem Jezusa jest ten, kto uczynił Jezusa Chrystusa swoim Mistrzem, ten, kto przyjął Jezusa Chrystusa i przyjął Go jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, kto wyznał swoje grzechy, kto został ochrzczony w wodzie, to znaczy przez zanurzenie, na odpuszczenie swoich grzechów, i kto teraz żyje dla Jezusa Chrystusa. To jest to, co Bóg uważa za chrześcijanina. Każdy, kto przyjmuje Pana w ten sposób, a kto wyznaje wszystkie swoje grzechy szczerze, uzyskuje swoje duchowe uwolnienie w dniu jego chrztu, i dołącza do Kościoła, będąc dostarczane.

 

13- Czy dziecko Boże może być opętane przez demony?

 

Powiedzieliśmy przed chwilą, że w kościołach są ludzie opętani i że jest ich bardzo dużo. Właśnie nazwaliśmy duchowe wyzwolenie chrześcijan absurdem. Teraz zadajemy sobie pytanie, czy dziecko Boże może być opętane przez demony. Chciałbym zwrócić uwagę na różnicę, jaką ma to pytanie w stosunku do innych, na które już udzielono odpowiedzi.

 

W rzeczywistości nie powinniśmy uważać tych opętanych ludzi, którzy buszują po kościołach, za chrześcijan, ponieważ jeszcze nimi nie są. Mamy nadzieję, że kiedyś się nimi staną. Nasze pytanie dotyczy raczej dziecka Bożego, które przyjęło Jezusa Chrystusa do swojego życia, które szczerze wyznało swoje grzechy i które zostało ochrzczone w wodzie przez prawdziwych sług Bożych, i uzyskało duchowe wyzwolenie zanim stało się częścią Kościoła. Takie dziecko Boże weszło więc do Kościoła będąc całkowicie wybawione. Czy takie dziecko Boże nadal może być opętane przez demony?

 

Odpowiedź brzmi niestety TAK. Prawdziwe dziecko Boże, które szczerze przyjęło Jezusa Chrystusa i stało się narodzonym na nowo chrześcijaninem według Słowa Bożego, i które przyłączyło się do Kościoła, będąc zbawionym i uwolnionym od każdego ducha nieczystego, może nadal być opętane przez demony. Jeśli jako narodzone dziecko Boże otworzysz drzwi demonom, one wejdą do ciebie. To dlatego Pan prosi swoje dzieci, aby prowadzić życie uświęcenia. To właśnie dla tego rodzaju dzieci Bożych przydatne jest osobiste duchowe uwolnienie, w zależności od rodzaju grzechów, jakie popełnili i rodzaju drzwi, jakie otworzyli demonom.

 

14- Jak długo trwa duchowe wyzwolenie?

 

Jeśli odwrócisz Nowy Testament we wszystkich kierunkach, nie zobaczysz ani jednego przypadku uwolnienia od duchów nieczystych, który trwał kilka minut. Prawdziwe duchowe wyzwolenie trwa kilka sekund, albo ledwie kilka minut. Duchowe wyzwolenie, nie będąc ani uroczystą ceremonią, ani sztuką dla rozrywki, ani sceną dla rozrywki, nie musi trwać kilka minut czy nawet godzin. Duchowe wyzwolenie nie jest komedią. Duchowe wyzwolenie jest wydaniem polecenia, które ma być wykonane w ciągu kilku sekund. Aby nie cytować całego Nowego Testamentu, podamy kilka wersetów cytowanych poniżej. Zapraszam do przejść przez cały Nowy Testament, a nie zobaczysz ani jednego przypadku duchowego wyzwolenia różni się od tego, co czytasz poniżej.

 

Mateusza 17:14-18 "14A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, i upadł przed nim na kolana, 15I rzekł: Panie! zmiłuj się nad synem moim: albowiem lunatykiem jest, i ciężko się trapi; częstokroć bowiem wpada w ogień, i częstokroć w wodę. 16I przywiodłem go do uczniów twoich, ale go nie mogli uzdrowić. 17A odpowiadając Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny! Dokądże będę z wami? Dokądże was będę cierpiał? przywiedźcie mi go sam. 18I zgromił onego dyjabła Jezus; i wyszedł od niego, i uzdrowiony jest on młodzieniec od onejże godziny."

 

Łukasza 13:11-16 "11A oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy ośmnaście lat, a była skurczona, tak iż się żadną miarą nie mogła rozprostować. 12Tę gdy ujrzał Jezus, zawołał jej do siebie i rzekł: Niewiasto! wolnionaś od niemocy twojej. 13I włożył na nią ręce, a zarazem rozprostowała się i chwaliła Boga. 14Tedy odpowiadając przełożony nad bóżnicą, który się bardzo gniewał, że Jezus w sabat uzdrawiał, rzekł do ludu: Sześć dni jest, w które trzeba robić; w te tedy dni przychodząc, leczcie się, a nie w dzień sabatu. 15Ale mu odpowiedział Pan i rzekł: Obłudniku, azaż każdy z was w sabat nie odwiązuje wołu swego, albo osła swego od żłobu, a nie wiedzie, żeby go napoił? 16A ta córka Abrahamowa, którą był związał szatan oto już ośmnaście lat, zaż nie miała być rozwiązana od tej związki w dzień sabatu? "

 

Dzieje Apostolskie 16:16-18 "16I stało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, zabieżała nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła, wróżąc. 17Ta chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie sługami są Boga najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. 18A to czyniła przez wiele dni; ale Paweł bolejąc nad tem i obróciwszy się, rzekł onemu duchowi: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł od niej. I wyszedł onejże godziny."

 

Następnie wszystko, co musicie zrobić, to poprosić wszystkich tych, którzy dokonują rozłożonych w czasie uwolnień duchowych, lub uwolnień duchowych etapami, lub uwolnień duchowych stale na tych samych opętanych ludziach, aby powiedzieli wam, skąd czerpią takie praktyki. Poproście tych wszystkich komików, których niesłusznie nazywacie pastorami, aby pokazali wam w Biblii choćby jeden przykład tego typu duchowych uwolnień.

 

Czasami z dumą niektórzy z tych leniwych, głodujących ludzi, którzy angażują się w pracę Bożą, aby mieć co jeść, mówią, że duchowe uwolnienie trwa długo, a niektóre uwolnienia od duchów nieczystych mogą trwać nawet latami. I słyszy się, jak bez żadnego zażenowania, z wielką pewnością siebie, wygadują takie bzdury.

 

Teraz ukochani, pamiętajcie bardzo dobrze, że niekończące się uwalnianie od duchów nieczystych, które dokonuje się na tych samych ludziach w kościołach, jest praktyką czarów. Jest to komedia zorganizowana ze świata ciemności, aby odwrócić uwagę ludu Bożego. Pamiętaj raz na zawsze, że wyrażenia "rozłożonych w czasie uwolnień duchowych", "uwolnień duchowych etapam" itp. są szatańskimi praktykami organizowanymi przez czarnoksiężników dla własnej rozrywki. Uciekajcie od wszystkich tych pastorów-czarnoksiężników, którzy praktykują takie duchowe uwolnienia, i uciekajcie od wszystkich tych satanistycznych kościołów, w których praktykuje się te obrzydliwości.

 

A dla was, bogobojni pastorzy, strzeżcie się tych tak zwanych chrześcijan, którzy zawsze szukają duchowego wybawienia, a nigdy nie są wybawieni. Są to głównie kobiety. Po przeczytaniu tej nauki, musicie poświęcić czas na zbadanie i ponowne zbadanie wszystkich przypadków tych ludzi, którzy nigdy nie zostali uwolnieni pomimo wszystkich waszych modlitw.

 

15- Czy powinienem modlić się za ludzi, którzy nie są uczciwi?

 

Umiłowani słudzy Boży, jeśli Bóg daje wam łaskę zidentyfikowania ludzi, którzy twierdzą, że chcą uwolnienia od duchów nieczystych, ale którzy kłamią w wyznaniu swoich dzieł czarów, nie módlcie się za nich. Przekonasz się, że tracisz czas na darmo. Ci ludzie nie zostaną wydani, bez względu na to, co zrobisz. Jako element rozeznania, wiedz, że wszyscy ci ludzie, którzy dobrowolnie decydują się na kłamstwo, aby zablokować swoje własne duchowe uwalnianie, są demonami.

 

Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może kłamać, aby zablokować swoje własne duchowe wybawienie. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może czuć się komfortowo z duchami nieczystymi w swoim ciele. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może, gdy Bóg daje mu możliwość uwolnienia się od duchów nieczystych, pozwolić sobie na pogardę i zabawę z jego duchowym wyzwoleniem. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może skontaktować się ze sługą Bożym, rzekomo w celu poszukiwania duchowego uwolnienia, a kiedy zostaje poproszone o wyznanie swoich dzieł czarów, świadomie i dobrowolnie decyduje się na kłamstwo. Takie prawdziwe Boże dziecko nie istnieje. Każde prawdziwe dziecko Boże, nasienie Jezusa Chrystusa, zawsze skacze na najmniejszą okazję, jaką mu dano, aby się uwolnić lub uzyskać wyzwolenie, gdy jest opętany.

 

Tak więc, na pytanie: "Czy są ludzie, nie należy modlić się za?", odpowiedź staje się prostsza: Nigdy nie zgadzaj się modlić się za kłamców, a dla wszystkich agentów szatana, którzy raczej przyjść, aby cię skusić, ale których Pan w Jego łaski objawia ci.

 

16- Czy Można duchowo wyzwolić człowieka bez jego woli?

 

Odpowiedź brzmi oczywiście NIE.To każdy człowiek musi dobrowolnie wybrać, czy chce być zbawiony, czy nie, czy chce być uwolniony od demonów, czy nie, czy chce być uzdrowiony, czy nie. Bóg nie prosił nas o narzucanie ludziom czegokolwiek. Bóg pozostawił nas wszystkich wolnymi i każdy powinien w pełni cieszyć się swoją wolnością. Ani słudzy Boży powinni gonić za ludźmi, aby ich uzdrowić lub uwolnić ich od duchów nieczystych, tak jakby kochali ludzi, których to dotyczy, bardziej niż samych ludzi.

 

17- Jakie są przeszkody na drodze do duchowego wyzwolenia?

 

Co może usprawiedliwić fakt, że czasami prawdziwi słudzy Boży modlić się za opętanych ludzi bez tych ludzi są uwalniane od duchów nieczystych? Istnieją tylko dwa ważne powody, które mogą usprawiedliwić tę porażkę. Z jednej strony brak rozeznania u tych prawdziwych sług Bożych, którzy dokonują duchowego uwolnienia, a z drugiej strony buntownicze i zatwardziałe serce ludzi, którzy rzekomo szukają uwolnienia od duchów nieczystych.

 

17.1- Brak rozeznania prawdziwych sług Bożych

 

Ogólnie rzecz biorąc, w obliczu jakiejkolwiek porażki w uwalnianiu od duchów nieczystych, w modlitwie lub w jakiejkolwiek walce duchowej, zawsze łatwiej jest mówić o niedowiarstwie, odnosząc się do zarzutu uczynionego apostołom przez Pana Jezusa w przypadku opętanego dziecka w Mateusza 17:14-21 lub w Marka 9:14-29, lub w Łukasza 9:37-43. Jednak, jak to już badaliśmy powyżej, gdy Pan mówił o niedowiarstwie apostołów, oni jeszcze nie otrzymali pomazania Duchem Świętym. Dlatego błędem jest dalsze przypisywanie niepowodzeń w duchowym wyzwoleniu niedowiarstwu prawdziwych sług Bożych. Problem prawdziwych sług Bożych w przypadkach niepowodzeń w duchowych uwolnieniach nie jest problemem niewiary, ale raczej problemem braku rozeznania. Często wpadają w pułapkę modlenia się za ludzi, za których w ogóle nie powinno się modlić.

 

Pamiętajmy raz na zawsze, że apostołowie, których Pan upomniał za ich niedowiarstwo w obliczu niepowodzenia w wypędzeniu demona, który opętał to obłąkane dziecko, nie są już tymi samymi apostołami, których znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Apostołowie w Ewangelii Mateusza, Marka czy Łukasza nie zostali jeszcze ochrzczeni Duchem Świętym, nie otrzymali jeszcze namaszczenia Duchem Świętym. Natomiast apostołowie w Dziejach Apostolskich byli już przyobleczeni w moc Ducha Świętego. Prawdziwi Apostołowie Jezusa Chrystusa, którzy obecnie służą Panu, wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i wszyscy otrzymali namaszczenie Duchem Świętym. Dlatego problem niewiary już się nie pojawia.

 

Pamiętajcie, że w sprawach uwolnienia od duchów nieczystych czy cudów, najbardziej liczy się wiara tych, za których się modlimy, a nie tego, kto się modli. Widzieliśmy, jak sam Pan Jezus ubolewał nad niewiarą mieszkańców Nazaretu. Ta niewiara uniemożliwiła Jezusowi dokonywanie cudów na ich terenie, tak dalece, że Pan mógł uzdrowić tylko kilku chorych.

 

Marka 6:1-6 "1A wyszedłszy stamtąd przyszedł do ojczyzny swojej, i szli za nim uczniowie jego. 2A gdy przyszedł sabat, począł uczyć w bóżnicy, a wiele ich słuchając, zdumiewali się i mówili: Skądże temu to wszystko? a co to za mądrość, która mu jest dana, że się i takie mocy dzieją przez ręce jego? 3Izali ten nie jest cieśla, syn Maryi, i brat Jakóba, i Jozesa, i Judasa, i Szymona? Azaż tu nie masz i sióstr jego u nas? I gorszyli się z niego. 4Ale Jezus rzekł do nich: Nie jestci prorok beze czci, chyba w ojczyźnie swojej, a między pokrewnymi, i w domu swoim. 5I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz iż niektóre chore, wkładając na nie ręce, uzdrowił. 6A dziwował się niedowiarstwu ich. ..."

 

Ta obserwacja pozwala nam zrozumieć, że to nie tyle moc sługi Bożego decyduje o powodzeniu pewnych cudów czy duchowych uwolnień. Jest to wiara tych, dla których te cuda i wybawienia są przeznaczone. W tym miejscu chciałbym jednak zwrócić się z apelem do sług Bożych. Wy wszyscy, prawdziwi słudzy Jezusa Chrystusa, jeśli znajdziecie się w obliczu pewnych niepowodzeń w bitwach lub w przypadkach duchowych uwolnień, jeśli po zbadaniu zdacie sobie sprawę, że to pomazanie Boże w waszym życiu szwankuje i że niewiara jest winna tym niepowodzeniom, musicie szybko podjąć kilkudniowe odosobnienie w poście, aby odświeżyć się i prosić Pana, aby was przywrócił i odnowił Jego pomazanie na wasze życie.

 

Nadszedł czas, abyście się obudzili, powstali i odzyskali wszystkie swoje zwycięstwa skradzione przez szatana i jego licznych agentów, którzy są teraz przekonani, że są potężniejsi niż Jezus Chrystus, jedyny prawdziwy Bóg. Powstańcie i żądajcie tego, co wam się należy, to znaczy obietnic Jezusa Chrystusa, jedynego Boga, który jest w stanie spełnić obietnice, jakie składa swoim dzieciom.

 

17.2- Buntownicze i zatwardziałe serce tych, którzy szukają duchowego wyzwolenia

 

Ogólnie rzecz biorąc, niepowodzenia w przypadkach duchowego wyzwolenia wynikają z buntowniczych i zatwardziałych serc ludzi, którzy sprawiają wrażenie, że chcą duchowego wyzwolenia. Często spotykamy się z przypadkami kobiet, które twierdzą, że chcą wyzwolenia, ale nie są gotowe porzucić paktów, które zawarły ze światem ciemności. A słudzy Boży, w swoim braku rozeznania, zaczynają się za nich modlić. Wyczerpują się i duszą na próżno. Czasami wierzą, że to Pan nie chce ich wysłuchać i zaczynają badać swoje życie, aby zrozumieć, co Bóg mógłby im zarzucić.

 

Problem jest gdzie indziej, drodzy słudzy Boży. Te kobiety, które podpisały pakty ze światem ciemności poprzez swój makijaż, swoje satanistyczne ozdoby i węże, które wplatają na swoje głowy, wierząc, że noszą kosmyki włosów, nigdy nie zostaną uwolnione, dopóki nie wyrzekną się tych satanistycznych paktów, które podpisały poprzez te przedmioty podwodnego świata. Bez względu na to, jak bardzo się modlisz, wstawiasz się, bierzesz władzę, nic nie dostaniesz. I nawet jeśli podejmiesz długie okresy postu, nie otrzymasz nic. Postem nie można niczego uzyskać dla ludzi, którzy podpisali pakty i nie chcą ich łamać.

 

Zwracam się do wszystkich próżnych i zatwardziałych kobiet, które twierdzą, że pragną Nieba, ale nie są gotowe pozbyć się szatańskich przedmiotów i wyrzec się życia pełnego próżności. Wiedzcie, że jeśli trzymacie się rzeczy szatana, nigdy nie zostaniecie uwolnieni, a czeka was Piekło. Twoje duchowe wybawienie zależy od stylu życia, jaki przyjmiesz. Jeśli chcecie żyć jak prostytutki, spędzicie swoją wieczność tam, gdzie spędzą ją prostytutki bez skruchy, czyli w jeziorze ognia.

 

Kosmyki włosów, które nosicie na głowach, to węże, które was opętują, kontrolują i na stałe wiążą ze światem ciemności. Peruki i inne włosy zmarłych, które nosicie na waszych głowach, są wielkimi przekleństwami, które podążają za wami wszędzie i rujnują wasze życie każdego dnia. Nigdy nie uzyskacie duchowego wyzwolenia, dopóki nie wyrzekniecie się tych przedmiotów szatana.

 

Ludzka krew i inne obrzydliwości, które wylewasz na usta, paznokcie i twarze, aby wyglądać pięknie, są przedmiotami, które łączą cię ze światem szatana i dają demonom bezpośredni dostęp do twojego życia. Bez względu na to, jak bardzo się modlicie i pościcie, nigdy nie otrzymacie duchowego wyzwolenia, tak długo, jak nie wyrzekniecie się tych rzeczy.

 

1Jana 2:15-16 "15Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. 16Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata."

 

Spodnie i wszystkie te odrażające akcesoria, które odsłaniają wasze ciała i które nazywacie seksownymi ubraniami, to właśnie w Piekle zrozumiecie, skąd wzięły się te seksowne przedmioty. Nigdy nie oczekujcie, że zostaniecie uwolnieni od duchów nieczystych tak długo, jak trzymacie się tych próżności. Klejnoty i wszystkie te przedmioty próżności, do których się przywiązujecie, blokują wasze duchowe wyzwolenie i demony będą nadal rujnować wasze życie, aż doprowadzą was do Piekła, jeśli nie wyrzekniecie się tych obrzydliwości. Pamiętajmy dobrze, że żadna opętana osoba nie wejdzie do Nieba. Miejsce ludzi opętanych jest w Piekle.

 

Słudzy Boży, nigdy nie trać czasu, aby modlić się o duchowe uwolnienie tych zatwardziałych prostytutek, które nie są gotowe, aby porzucić satanistyczne przedmioty, takie jak sztuczne paznokcie, sztuczne brwi, makijaż, perfumy, kosmyki włosów, peruki, biżuteria, spodnie i inne dziwne i dziwaczne satanistyczne ubrania zwane seksowne. Ci ludzie nigdy nie zostaną uwolnieni od duchów nieczystych. To właśnie tutaj brak rozeznania marnuje Twój czas. Możesz mieć namaszczenie Ducha Świętego, ale nigdy nie uda ci się uwolnić duchy nieczyste do takich ludzi. Warunkiem, abyście mogli modlić się za takie czarownice, jest to, aby najpierw wyrzuciły one wszystkie te rzeczy i zobowiązały się nie brać ich z powrotem.

 

Na koniec apeluję do wszystkich Dzieci Bożych, które są jeszcze pod torturami szatana i jego demonów, i które chcą się od nich uwolnić. Wy wszystkie Dzieci Boże, które wciąż jesteście pod szatańskimi więzami wszelkiego rodzaju, wy wszyscy, którzy wciąż jesteście pod torturami szatana i jego demonów, wy wszyscy, których życie jest wciąż manipulowane przez szatana i jego demony, wy, którzy jesteście stale dręczeni przez duchy nieczyste, wy, którzy wciąż cierpicie z powodu rzeczy, których nie możecie zrozumieć, wy, którzy wciąż nie jesteście uwolnieni z pewnych więzów, mimo że modliliście się wiele razy z całego serca, wstańcie teraz i powiedzcie NIE szatanowi i jego demonom. Weź chwilę odosobnienia na kilka dni w poście, aby ponownie przeanalizować swoje życie przed Panem, aby uporządkować swoje życie duchowe i wziąć rzeczy w ręce. Musisz odzyskać swoje zwycięstwo. Szatan i jego agenci nie są bardziej potężne niż Jezus Chrystus, wasz Bóg i Mistrz.

 

Ale zanim rozpoczniesz tę bitwę o swoje duchowe wyzwolenie i zanim pójdziesz do prawdziwych Sług Bożych, aby modlić się o twoje duchowe wyzwolenie, najpierw uspokój się, że nie masz przypadku restytucji, aby osiedlić się w swoim życiu. Jeśli bowiem ciąży na was klątwa związana z nierozstrzygniętą sprawą restytucji, nie zostaniecie uwolnieni od nieczystych duchów, dopóki nie zwrócicie wszystkiego, co musicie zwrócić. Aby lepiej zrozumieć ten temat, przeczytaj nauczanie na temat "Restytucji", które znajdziesz na stronie https://www.mcreveil.org.

 

17.3- Elementy rozeznawania

 

Chciałbym dać wam kilka elementów rozeznawania w odniesieniu do wprowadzania rzeczy szatana w kościołach. Wiedzcie, że misją agentów szatana w Kościele jest robienie wszystkiego, aby świat wrócił do Kościoła. Tymi agentami szatana są głównie kobiety. To oni wprowadzają do kościołów tak zwane spodnie - spodnie damskie, dziwne i dziwaczne szatańskie ubrania zwane seksownymi, klejnoty wszelkiego rodzaju, makijaż, kosmyki włosów, peruki, fałszywe paznokcie i wszystkie te przedmioty próżności, które ostatecznie przekształciły kościoły w kluby nocne.

 

Istnieją czarownice, które ignorancko nazywacie chrześcijańskimi, które uparcie noszą kosmyki włosów, tworząc szatańskie preteksty, aby usprawiedliwić swoje czary. Niektórzy mówią ci, że ich kosmyki włosów są naturalne, inni mówią, że ich kosmyki włosów są syntetyczne, i że są one wykonane przez mężczyzn. Żmije, które twierdzą, że ich włosy są naturalne, próbują wmówić wam, że włosy zmarłych i opętanych, które są zbierane w różnych krajach świata poprzez obrzydliwe rytuały, stałyby się naturalnymi włosami. Co za ohyda! Za pomocą jakiej alchemii uważasz, że włosy zmarłych i włosy poświęcone satanistycznym bóstwom mogą być naturalne? Naturalny w jakim sensie? Naturalny w stosunku do czego? Co masz na myśli mówiąc "naturalny"? Niestety, są ludzie, którzy są na tyle głupi, by wierzyć w tego rodzaju bzdury.

 

Czarownice, które mówią, że ich kosmyki włosów są syntetyczne, próbują sprawić, byś uwierzył, że słowo Boże jest fałszywe. Jest to w rzeczywistości sprytny sposób zaprzeczania Biblii. Zobaczmy, co mówi sam Bóg: 1Tymoteusza 2:9-10 "9Także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym ze wstydem i skromnością zdobiły, nie z trefionemi włosami, albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownemi, 10Ale jako przystoi niewiastom, które się ozywają do pobożności, dobremi uczynkami." 1Piotro 3:3-4 "3Których ochędostwo niech będzie nie ono zwierzchne, w splecieniu włosów i obłożeniu się złotem, albo w ubieraniu się w szaty: 4Ale on skryty serdeczny człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożem kosztowny."

 

Te żmije mówią, że noszą syntetyczne kosmyki włosów, bo mają krótkie włosy. Masz nawet demonicznych pastorów, którzy popierają tego rodzaju szaleństwo. Niektórzy nawet bronią swoich wiedźmowatych żon i sami uzasadniają, dlaczego ich syrenie żony noszą kosmyki włosów, biżuterię i inne makijaże.

 

Skoro mowa o krótkich włosach, co mówi Biblia? 1Koryntów 11:1-16 "... 3A chcę, abyście wiedzieli, iż każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusową Bóg. 4Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję. 5I każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoję; boć to jedno, a toż samo jest, jakoby ogolona była. 6Albowiem jeźli się nie nakrywa niewiasta, niechże się też strzyże..."

 

Jak właśnie przeczytaliście, kobieta, która należy do Boga, musi nie tylko unikać golenia głowy, ale musi również zasłonić swoje włosy. Kobieta, która jest zasłonięta, nie ma problemu z długimi lub krótkimi włosami, ponieważ nikt nie może zobaczyć jej włosów, z wyjątkiem jej męża, dzieci lub ludzi w jej domu. Jedyną osobą, która może zobaczyć włosy kobiety, jest ktoś, kto dzieli z nią pokój lub mieszka w jej domu. Nie naśladuj tych uwodzicielek, które udają, że się zasłaniają, ale zamiast tego zakładają na głowę maleńką chusteczkę, która ledwie zakrywa ich włosy. Są to kobiety opętane przez demony uwodzenia, zmysłowości i próżności.

 

Prawdziwa kobieta Boża musi mieć zawsze w pełni zakrytą głowę. Dlaczego, aby rozwiązać problem krótkich włosów lub braku włosów, konieczne jest uciekanie się do pasm rzekomo naturalnych lub syntetycznych włosów? Rozumiecie teraz dobrze, że wszyscy ci tak zwani pastorzy, którzy usprawiedliwiają prostytucję kobiet w kościele noszeniem klejnotów, kosmyki włosów, makijażu, damskich spodni i innych dziwnych i dziwacznych demonicznych ubrań zwanych seksownymi, są demonami. Wszyscy ci pastorzy pochodzą ze świata ciemności. Niektórzy, aby uwieść siebie poprzez uwodzenie Ciebie, mówią Ci, że kobiety mogą używać tylko trochę makijażu, nie dużo, lub że kobiety mogą umieścić na małe klejnoty, itp.

 

Już wam mówiłem, i powtarzam, żaden prawdziwy sługa Boży nie może nakłaniać kobiet do podpisywania paktów z szatanem, skoro wszyscy wiemy, że te pakty zaprowadzą je do Piekła na wieczność. Czynią to tylko agenci piekła, którzy przybyli na ziemię z misją zwerbowania jak największej liczby ludzi do Piekła. Wiedzcie zatem, że wszyscy ci pastorzy, którzy zachęcają kobiety do noszenia biżuterii, kosmyki włosów syntetycznych lub naturalnych włosów, makijażu, damskich spodni i innych dziwnych i dziwacznych demonicznych ubrań zwanych seksownych, są agentami Piekła. Unikajcie ich, jeśli nie chcecie spędzić swojej wieczności w Piekle. Jeśli chcesz zrozumieć wyjaśnienie 1 Listu do Koryntów 11:1-16, przeczytaj nauczanie zatytułowane "Rozeznawanie", które można znaleźć na stronie www.mcreveil.org.

 

Wiedzcie, że misją tych żmij jest wtajemniczanie dzieci Bożych w świat szatana. Jeśli będziecie ich słuchać i naśladować, zostaniecie wtajemniczeni w ich świat i spędzicie swoją wieczność w Piekle. Nigdy o tym nie zapominaj. Wiedz także, że wszyscy ci tak zwani urodzeni na nowo chrześcijanie, którzy wiedzą, że Bóg jest przeciwny kosmyki włosów, a którzy uparcie je noszą, mówiąc ci, że ich kosmyki włosów będą wyjątkowe, bo naturalne lub syntetyczne, są czarownicami. Są agentami Królowej Wybrzeża z misją w Kościele, aby wtajemniczać słabe siostry w czary i bunt. A jeśli zobaczycie tak zwanego pastora, który wspiera tego rodzaju Jezabel, wiedzcie, że ten pastor jest uwodzicielem, prawdziwym czarownikiem. Każdy prawdziwy pastor, sługa prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, wie, że tzw. naturalne lub syntetyczne kosmyki włosów są obiektami szatańskich paktów. Każdy chrześcijanin z odrobiną duchowości łatwo to zrozumie.

 

Pastorami, którzy popierają tego rodzaju obrzydliwości, są głównie ci, którzy mają żony, które są czarownicami i buntownikami, którzy noszą kosmyki włosów i nie są gotowi do posłuszeństwa Bogu poprzez ich porzucenie. A tam, pastorzy-czarownicy, którzy wolą czcić swoją wiedźmę żonę, niż czcić Boga, zaczynają usprawiedliwiać się i niezręcznie tłumaczyć, że byłyby naturalne kosmyki włosów. To jest wielkie kłamstwo. Nigdy nie było naturalnych kosmyki włosów. Bóg nigdy nie stworzył kosmyki włosów. Kosmyki włosów są tworem szatana i jego agentów. Pamiętaj, że naturalne są te rzeczy, które stworzył Bóg. Bóg stworzył włosy, ale nie stworzył kosmyki włosów. A włosy zmarłych lub żywych, które można przenosić z jednej głowy na drugą, nie są już naturalne. Naturalnymi włosami każdego człowieka są jego własne włosy, z którymi wyszedł z łona matki, czyli te, które rosną na jego własnej głowie. Włosy człowieka to nie czapka czy szalik, którymi ludzie mogą się wymieniać, a nawet sprzedawać czy kupować.

 

Tak więc naturalne kosmyki włosów nigdy nie istniały, a tak zwane kosmyki włosów syntetyczne są obiektami uwodzenia wyprodukowanymi z ciemnego świata. Mam nadzieję, że położyłem kres temu szatańskiemu kłamstwu. Wy, dzieci Boże, uciekajcie od tych wszystkich żmij, które udają, że są siostrami w Chrystusie, a które trzymają się rzeczy szatana, nawet gdy nauki Boże są jasne. Wiedzcie, że wszystkie te tak zwane siostry, są misjonarkami królowej wybrzeża w kościołach. Nie są oni uparci, ponieważ nauczanie jest trudne do zrozumienia. Są uparci, ponieważ są na misji. Jest to dla nich absolutnie konieczne, aby uwieść jak największą liczbę dzieci Bożych i wprowadzić jak największą liczbę sióstr w czary i bunt, tak aby kościół stał się obrzydliwością w oczach Boga, tak aby Bóg wymiotował kościół.

 

Wiedz także, że wszyscy ci tak zwani pastorzy tak zwanych przebudzonych kościołów, którzy zmieniają przesłanie świętości, aby wspierać bunt swojej żony czarownicy, są czarownikami. Oni celowo i świadomie rozcieńczyć wiadomość o Bogu, aby nie zawstydzić swoje żony. Są bałwochwalcami, to znaczy ludzie, którzy dają większą wagę do swoich żon niż do Boga. I jeśli nie będą pokutować szybko, spędzą wieczność w Piekle. Uciekajcie od tych wszystkich czarnoksiężników, jeśli chcecie być zbawieni. Są one zazwyczaj dobre uwodziciele, którzy mają słodkie słowa, i którzy lubią pokazać, że kochają Pana i służyć mu z całego serca. Pamiętaj dobrze, że jedyną rzeczą, jakiej Bóg oczekuje od swoich prawdziwych sług, jest absolutne posłuszeństwo Bogu.

 

Ci ludzie, którzy są gotowi gardzić Bogiem, aby uhonorować swoje żony, lub ich dzieci, lub ich rodziców, są bałwochwalcami. Bóg nie toleruje bałwochwalstwa. Bóg nigdy nie toleruje człowieka, aby gardzić nim ze względu na kogokolwiek lub cokolwiek. On mówi nam w swoim słowie, że będzie honorować tego, kto go szanuje, i gardzić tymi, którzy gardzą nim. 1Samuelowa 2:30 "Prztoż mówi Pan, Bóg Izraelski: Rzekłem wprawdzie: Dom twój i dom ojca twego będzie służył przedemną aż na wieki; ale teraz mówi Pan: Nie będzieć to, gdyż ja te, którzy nie czczą, czcić będę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni."

 

Apeluję do tych wszystkich pastorów-czarnoksiężników, którzy nauczają woli swoich żon Jezabel ze szkodą dla woli Bożej: Wy wszyscy, tak zwani pastorzy, którzy nauczacie kłamstw, aby wspierać bunt swoich żon, Pan daje wam tutaj ostatnią szansę, abyście się pokuty. Wyrzeknijcie się czarów, nawróćcie się szybko i przestańcie szerzyć kłamstwa; przestańcie odwracać dzieci Boże od drogi uświęcenia.

 

18- Środki ostrożności, które należy podjąć podczas duchowego uwolnienia

 

Uwolnienie duchowe nie jest widowiskiem, unikaj, gdy uwalniasz osobę opętaną, aby robić to tam, gdzie są ludzie, chyba że znajdziesz się w kampaniach ewangelizacyjnych lub spotkaniach publicznych. W każdym razie, kiedy mamy do czynienia z wcześniej zaplanowanym i zorganizowanym duchowym uwolnieniem, uważajcie, żeby nie robić z tego widowiska.

 

Jak widzieliście w przypadku duchów nieczystych, które błagały Jezusa, aby pozwolił im wejść do świń, bądźcie świadomi, że demony mają zdolność, gdy zostaną wyrzucone z danej osoby, do wchodzenia do innych osób, do których mają dostęp. Dlatego musicie unikać wypędzania demonów i pozwalania im na wchodzenie w ciała osób duchowo wrażliwych.

 

19- Pułapki pastorów-czarowników

 

Wielu z tych agentów szatana, których ignorancko nazywacie sługami Bożymi, naucza, że duchowe wyzwolenie może być skuteczne tylko wtedy, gdy wyznanie grzechów odbywa się "przed świadkami". A na poparcie swojej głupoty cytują Dzieje Apostolskie 19:18-19, które mówią: "18A wiele tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawając i oznajmując sprawy swoje. 19I wiele z tych, którzy się naukami niepotrzebnemi parali, zniósłszy księgi, spalili je przed wszystkimi, a obrachowawszy cenę ich, znaleźli tego pięćdziesiąt tysięcy srebrników."

 

Po pierwsze, fragment ten nie oznacza, że każdy grzech musi być wyznany przed wszystkimi. Jako dowód, wszyscy inni ludzie, którzy wierzyli, niekoniecznie przechodzili przez tę praktykę lub tę metodę.

 

Po drugie, ten fragment mówi o "Wielu z tych, którzy uwierzyli". Nie jest napisane "Wszyscy, którzy uwierzyli".

 

Po trzecie, ten fragment nie czyni z tego, co zrobiło tych kilku uczniów, normy czy prawa.

 

Po czwarte, ten fragment nie mówi, że ci uczniowie wyznali swoje grzechy w ten sposób, ponieważ było to absolutnie warunkiem wstępnym do uwolnienia od duchów nieczystych.

 

Dlatego nigdy więcej nie wpadajcie w pułapkę tych satanistów, którzy udają byłych satanistów. Oni wcale nie są byłymi satanistami. To są po prostu sataniści. Nie podążaj już za nimi. Te demony przez przebiegłość zastawiają na was pułapki przez fałszywe nauki sfabrykowane w świecie szatana. Bóg nigdzie nie prosił swoich dzieci, aby robiły z siebie widowisko za każdym razem, gdy popełnią grzech,i nigdzie Bóg nie polecił swoim prawdziwym sługom poniżać i demaskować dzieci Boże przed światem za każdym razem, gdy popełniają grzech.

 

Sataniści, którzy nauczają tych obrzydliwych praktyk, robią to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, aby upokarzać i frustrować Dzieci Boże za każdym razem, gdy zdarzy im się popełnić grzech; po drugie, aby kalać myśli wszystkich, którzy mają nieszczęście być tam, gdzie rozgrywa się ta smutna komedia, i aby wtajemniczać ich w czary.

 

Musicie wiedzieć, że bardzo często większość tych, którzy spowiadają się publicznie, to nie są zwykli ludzie, którzy naprawdę popełnili grzechy i chcą je wyznać, aby uzyskać przebaczenie i/lub uwolnienie. Ci ludzie są raczej agentami szatana na misji. Są oni posłani ze świata ciemności, aby wyznawać obrzydliwości tylko po to, by jak najwięcej ludzi zbezcześcić i wtajemniczyć ich w czary. Czasami te obrzydliwości, które wyznają, nie są nawet grzechami, które rzeczywiście popełnili.

 

Bardzo często właśnie podczas tego rodzaju publicznej spowiedzi wiele osób zostaje wtajemniczonych w czary. I to właśnie po tych obrzydliwościach przedstawianych jako spowiedź, wielu chrześcijan zaczyna doświadczać nieodpartych ataków seksualnych w myślach, a w końcu popada w fizyczne grzechy seksualne. Również po tych satanistycznych publicznych sesjach spowiedzi niektórzy chrześcijanie, którzy nie mieli problemów duchowych, zaczynają być atakowani we śnie. Dlatego podążanie za pastorami-czarownikami jest niebezpieczne i bardzo ryzykowne. Jeśli cenisz swoje zbawienie, uciekaj od tych wszystkich tak zwanych byłych satanistów, którzy udają skruszonych satanistów, tylko po to, by siać zamęt wśród ludu Bożego. Wiedzcie teraz dobrze, że wszyscy ci pastorzy i inni tak zwani słudzy Boży, którzy praktykują publiczne wyznawanie grzechów, są agentami szatana. Uciekajcie od nich szybko, jeśli nie chcecie znaleźć się w Piekle na wieczność. Zostaliście ostrzeżeni!

 

20- Jak wyznać grzechy?

 

Wiedza o tym, jak wyznawać grzechy, odgrywa zasadniczą rolę w uzyskaniu duchowego uwolnienia. Dlatego ważne jest, aby chcąc zostać uwolnionym od duchów nieczystych, dobrze wyznać wszystkie grzechy, które są przyczyną tego, na co cierpimy.

 

20.1- Jak wyznać swoje czyny czarów?

 

Biorąc pod uwagę wagę tego tematu, uznałem, że najlepiej będzie zająć się nim w całości w osobnym nauczaniu zatytułowanym "Jak Opuścić Obóz Szatana", które znajdziesz na stronie www.mcreveil.org. Polecam go Wam.

 

20.2- Jak wyznać inne grzechy?

 

Umiłowani, wiedzcie, że wyznawanie grzechów w duchowym wyzwoleniu różni się od wyznawania grzechów w codziennym życiu. Nie każdy grzech, który popełniasz, otwiera drzwi dla demonów w twoim życiu. Wiele grzechów, które popełniasz każdego dnia, to grzechy, które na szczęście dla ciebie są po prostu obrazą w oczach Boga, a czasami obrazą w oczach ludzi, nie otwierając jednak drzwi demonom w twoim życiu.

 

Zaletą tego rodzaju grzechu, który w tym nauczaniu możemy nazwać "zwykłymi grzechami", jest to, że trzeba go tylko szczerze wyznać, albo tylko Bogu, albo Bogu i ludziom, jeśli to ludzi się obraziło. A kiedy Bóg i ludzie, których to dotyczy, wybaczają ci, problem jest rozwiązany. W przypadku tych tak zwanych "normalnych" grzechów, musisz je wyznać, gdy je popełniasz. Nigdy nie zostawiajcie grzechów niewyznanych. Nigdy nie zachowuj grzechów, aby wyznać je później.

 

Pamiętajcie dobrze, że każdy grzech daje szatanowi i jego demonom dostęp do waszego życia. Nawet jeśli demony nie mogą cię opętać w większości przypadków, wciąż mają możliwość zaatakowania cię ze względu na dostęp, jaki dają im te grzechy, które zdecydowaliśmy się nazwać "normalnymi grzechami". Rozumiecie więc, że nigdy nie powinniście pozwalać sobie na popełnianie pewnych grzechów tylko dlatego, że nie otwierają one drzwi dla demonów w waszym życiu. Termin "grzechy normalne", którego użyliśmy, nie oznacza, że są to grzechy bez znaczenia lub bez powagi.

 

Poza grzechami, które w tym opracowaniu nazwaliśmy "normalnymi grzechami", wszystkie inne grzechy, które otwierają drzwi demonom, muszą być wyznane, jak to wyjaśniliśmy w tytule "Jak Wyznać Swoje Czyny Czarów". A jeśli chcesz poznać te grzechy, które otwierają drzwi demonom, zapoznaj się z nauczaniem zatytułowanym "Wojna Duchowa", które można znaleźć na stronie internetowej www.mcreveil.org.

 

Kiedy chcesz wyznać swoje grzechy, musisz wymienić imiona tych grzechów i poprosić Boga o przebaczenie za każdy z tych grzechów. Unikaj formuł takich jak: "Panie, przebacz mi wszystkie moje grzechy w imię Jezusa Chrystusa. Poświęć czas na wymienienie grzechów, które chcesz wyznać i wyznaj je jeden po drugim, a nie grupowo. Unikaj formuł takich jak: "Panie, jeśli Cię obraziłem, przebacz mi. Panie, jeśli popełniłem taki a taki grzech, proszę Cię o przebaczenie. Czy prosisz Boga o przebaczenie, czy prosisz mężczyzn o przebaczenie, musisz szczerze przyznać się do swoich błędów i prosić o przebaczenie z głębi serca.

 

Kiedy stoisz przed kimś, kogo obraziłeś i do kogo musisz prosić o przebaczenie, i mówisz: "Jeśli cię obraziłem, przebacz mi. Jeśli cię skrzywdziłem, proszę cię o przebaczenie", jesteś tam, mówiąc, że nie rozpoznajesz winy, za którą udajesz, że prosisz o przebaczenie. Ten rodzaj hipokrytycznej pokuty jest bezcelowy. To jest farsa. Nigdy nie uzyskasz przebaczenia po tego rodzaju zaprzeczeniu winy. Jeśli jesteś szczery w wyznawaniu swoich grzechów, Bóg ci wybaczy. On złożył obietnicę, o czym można przeczytać w tym fragmencie z 1Jana 1:9."Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości."

 

20.3- O jakich grzechach powinienem się kontaktować ze sługami Bożymi?

 

Za wszystkie grzechy, które otwierają drzwi dla demonów. Niewyczerpującą listę tych grzechów znajdziesz w nauczaniu zatytułowanym "Wojna Duchowa", które można znaleźć na stronie internetowej mcreveil.org.

 

21- Skąd wiesz, że jesteś całkowicie wolny od duchów nieczystych?

 

To będzie łatwe dla Ciebie, aby wiedzieć, że jesteś całkowicie dostarczane z duchów nieczystych. Jak tylko demony, które trzymały wasze życie w niewoli, zostaną wypędzone, zostaniecie uwolnieni i poczujecie to duchowe uwolnienie i duchową wolność. Czujesz, że opuścił cię wielki ciężar. A namacalnymi elementami waszego duchowego uwolnienie są nowe owoce, które zaczniecie wydawać. Zmiana w twoim życiu będzie odczuwalna. Rzeczy, których nie mógłbyś zrobić dla chwały Bożej, zrobisz łatwo i radośnie.

 

Skończą się uciski, które odczuwałeś, skończą się nieustanne ataki, które miałeś każdej nocy, skończą się powtarzające się porażki, które miałeś za każdym razem, i zaczniesz doświadczać zwycięstwa i sukcesu w swoim życiu, przekleństwa, które dręczyły twoje życie i całkowicie rujnowały twoją radość za każdym razem, zostaną złamane i doświadczysz spełniającego się życia duchowego. Jeśli demony, które utrzymywały cię w chorobie, znikną, znikną twoje bóle, zostaniesz uzdrowiony i całkowicie wyzwolony.

 

Więc nie trzeba iść daleko, aby znaleźć dowody swojego duchowego uwolnienia. Dowody będą w tobie i wokół ciebie. Jeśli poprosisz kobietę, która była w ciąży o dowód, że urodziła dziecko, nie będzie ona daleko szukać tych dowodów. Pokaże wam swój brzuch, który powrócił do normalnego stanu lub kształtu, pokaże wam swoje dziecko, a jeśli miała nieszczęście stracić swoje dziecko, jak to się czasem zdarza, opowie wam o nieszczęściu, które ją spotkało wraz ze śmiercią dziecka. Widzicie więc, że są to bardzo konkretne rzeczy. Tak więc, proszę, drogie dzieci Boże, przestańcie przeszkadzać sługom Bożym, pytając ich za każdym razem, czy naprawdę zostaliście uwolnieni od duchów nieczystych. Bo jeśli jesteś, będziesz pierwszym, który się dowie; a jeśli wątpisz, to nie jesteś. Rozważmy przypadek kobiety opisanej w Ewangelii Marka 5:22-33:

 

"22A oto przyszedł jeden z przełożonych bóżnicy, imieniem Jairus, a ujrzawszy go, przypadł do nóg jego. 23I prosił go wielce, mówiąc: Ponieważ córeczka moja kona, pójdźże, włóż na nię ręce, aby była uzdrowiona, i będzie żywa. I poszedł z nim. 24I szedł za nim lud wielki, i cisnęli go. 25Tedy niektóra niewiasta, która cierpiała płynienie krwi ode dwunastu lat. 26I wiele ucierpiała od wielu lekarzy, i wynałożyła wszystko, co miała; a nic jej nie pomogło, owszem się jej tem więcej pogorszało: 27Usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między ludem, i dotknęła się szaty jego; 28Bo mówiła: Jeźli się tylko dotknę szaty jego, będę uzdrowiona. 29A zarazem wyschło źródło krwi jej, i poczuła na ciele, że uzdrowiona była od choroby swojej. 30A wnet poznawszy Jezus sam w sobie, że z niego moc wyszła, obrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? 31I rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że cię ten lud ciśnie, a mówisz: Kto się mnie dotknął? 32I spojrzał w koło, aby ujrzał tę, która to uczyniła: 33Ale niewiasta ona z bojaźnią i ze drżeniem, wiedząc, co się przy niej stało, przystąpiła i upadła przed nim, a powiedziała mu wszystkę prawdę."

 

22- Ton i autorytet w duchowym wyzwoleniu

 

Czy ton ma znaczenie w tym, jak rozkazujesz demonom, aby się podporządkowały? Czy ton, który ma być użyty w wyzwoleniu duchów nieczystych, odgrywa rolę w duchowym wyzwoleniu? Innymi słowy, czy ton używany przy nakazywaniu demonom odejścia ma jakiś wpływ na uwalnianie duchów nieczystych? Odpowiedź brzmi TAK. Uwolnienie od duchów nieczystych jest wielka Wojna Duchowa, jest to poważna wojna. A żadnej wojny, nawet najmniej poważnej, nie prowadzi się leżąc w łóżku. Żadna wojna nie jest też toczona z wygodnej, miękkiej kanapy. Żadna prawdziwa bitwa nie jest toczona amorficznym, apatycznym czy melancholijnym głosem. Wojna jest prowadzona i wyrażana z siłą, wigorem i autorytetem.

 

Rozważmy następujące przykłady:

 

Mateusza 17:14-21 "14A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, i upadł przed nim na kolana, 15I rzekł: Panie! zmiłuj się nad synem moim: albowiem lunatykiem jest, i ciężko się trapi; częstokroć bowiem wpada w ogień, i częstokroć w wodę. … 18I zgromił onego dyjabła Jezus; i wyszedł od niego, i uzdrowiony jest on młodzieniec od onejże godziny. ..."

 

Marka 1:23-27 "23A był w bóżnicy ich człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał, 24Mówiąc: Ach! cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam cię, ktoś jest, żeś on święty Boży. 25I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij, a wynijdź z niego. ..."

 

Marka 9:17-26 "17A odpowiadając jeden z onego ludu, rzekł: Nauczycielu! przywiodłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego.25A widząc Jezus, iż się lud zbiegał, zgromił onego ducha nieczystego, mówiąc mu: Duchu niemy i głuchy! ja tobie rozkazuję, wynijdź z niego, a nie wchodź więcej w niego. 26Zawoławszy tedy bardzo, rozdarłszy go, wyszedł; i stał się on człowiek jako umarły, tak że ich wiele mówiło, iż umarł ..."

 

Łukasza 4:33-36 "33A w bóżnicy był człowiek, który miał ducha dyjabła nieczystego, i zawołał głosem wielkim, 34Mówiąc: Ach! Cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, abyś nas wytracił; znam cię, ktoś jest, żeś on Święty Boży. 35I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij, a wynijdź z niego. Tedy dyjabeł porzuciwszy go w pośrodek, wyszedł z niego, nic mu nie zaszkodziwszy. 36I przyszedł strach na wszystkie, i rozmawiali między sobą, mówiąc: Cóż to za słowo, że z władzą i z mocą rozkazuje duchom nieczystym, a wychodzą?"

 

Łukasza 4:38-39 "38A Jezus wstawszy, z bóżnicy wszedł w dom Szymona, a świekra Szymonowa miała gorączkę wielką; i prosili go za nią. 39Tedy on stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, i opuściła ją; a zarazem wstawszy, posługiwała im."

 

Jana 11:1-45 "1A był niektóry chory Łazarz z Betanii, z miasteczka Maryi i Marty, siostry jej. 2A to była ona Maryja, która pomazała Pana maścią, i ucierała nogi jego włosami swojemi, której brat Łazarz chorował. 3Posłały tedy siostry do niego, mówiąc: Panie! oto ten, którego miłujesz, choruje. 4A usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią. ... 14Tedy im rzekł Jezus jawnie: Łazarz umarł. 15I raduję się dla was, abyście wierzyli, żem tam nie był; ale pójdziemy do niego. ... 21I rzekła Marta do Jezusa: Panie! byś tu był, nie umarłby był brat mój. ... 32Ale Maryja, gdy tam przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego i rzekła: Panie! byś tu był, nie umarłby był brat mój. 33Jezus tedy, gdy ją ujrzał płaczącą, i Żydy, którzy byli z nią przyszli, płaczące, rozrzewnił się w duchu i zafrasował się, 34I rzekł: Gdzieście go położyli? Rzekli mu: Panie! pójdź, a oglądaj. 35I zapłakał Jezus. ... 38Ale Jezus zasię rozrzewniwszy się sam w sobie, przyszedł do grobu; a była jaskinia, a kamień był położony na niej. 39I rzekł Jezus: Odejmijcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra onego umarłego: Panie! jużci cuchnie; bo już cztery dni w grobie. ... 41Odjęli tedy kamień, gdzie był umarły położony. A Jezus podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze! dziękuję tobie, żeś mię wysłuchał. 42A jamci wiedział, że mię zawsze wysłuchiwasz; alem to rzekł dla ludu wokoło stojącego, aby wierzyli, żeś ty mię posłał. 43A to rzekłszy, zawołał głosem wielkim: Łazarzu! wynijdź sam! 44I wyszedł ten, który był umarł, ..."

 

23- Włożeniem rąk

 

Biorąc pod uwagę wagę tego tematu, uznaliśmy, że najlepiej będzie zająć się nim osobno w nauczaniu zatytułowanym "Włożeniem Rąk", które można znaleźć na stronie www.mcreveil.org.

 

24- Kto nie może być uwolniony od duchów nieczystych?

 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w nauczaniu na temat "Rozeznawanie". Można ją znaleźć na stronie www.mcreveil.org w dziale Nauki.

 

25- Kto nie powinien robić uwolnienia od duchów nieczystych?

 

Po zapoznaniu się z niebezpieczeństwami związanymi z praktykowaniem uwalniania od duchów nieczystych łatwo zrozumieć, że uwalnianie od duchów nieczystych nie jest błahą czynnością, w którą każdy może się bezkarnie zaangażować. Uwolnienie od duchów nieczystych polega na przejęciu władzy nad demonami, zarówno małymi, jak i dużymi, i wypędzeniu ich z terytorium, które uważają za podbite. Uwolnienie od duchów nieczystych jest więc niczym innym jak wojna duchową bitwą. Jest to bardzo ryzykowny akt, gdyż złe duchy nigdy nie godzą się na poddanie bez walki, a poddają się tylko wtedy, gdy nie mają wyboru.

 

Jeśli dla osobistego duchowego uwolnienia każde Dziecko Boże może to zrobić, jak wyjaśniliśmy w tytule "Osobiste Duchowe Uwolnienie", to nie jest tak w przypadku uwolnienia od duchów nieczystych w ogóle. Istnieje pewna kategoria ludzi, którzy nigdy nie powinni angażować się w uwalnianie od duchów nieczystych. Należą do nich poganie, nowi konwertyci, ignoranci lub niestabilni chrześcijanie, opętani chrześcijanie, chrześcijanie, którzy zachwycają się fałszywą ewangelią, zbuntowani chrześcijanie, tj. ci, którzy nie są gotowi, aby wprowadzić Słowo Boże w życie, i kobiety.

 

25.1- Poganie

 

Szatan jest silniejszy niż jakikolwiek człowiek. To Jezus Chrystus w nas, który jest silniejszy od szatana, i to On daje nam zwycięstwo nad szatanem i duchami nieczystymi. Ponieważ poganie nie mają w sobie Jezusa Chrystusa, trudno jest im odnieść zwycięstwo nad demonami.

 

25.2- Nowi konwertyci

 

Nowi konwertyci w swojej początkowej gorliwości bardzo często skłonni są nie doceniać mocy szatana i demonów. To prowadzi ich do lekkomyślnego angażowania się w duchowe bitwy o wybawienie, których zasad nie znają. Nie na darmo Pan ostrzegał nowo nawróconych o pewnych obowiązkach. "Nie nowotny, aby będąc nadęty, nie wpadł w sąd potwarcy." 1Tymoteusza 3:6

 

25.3- Chrześcijanie, którzy są ignorantami lub nie są ugruntowani w wierze

 

Wiedz, że aby demon wykonywał twoje rozkazy, musisz mieć nad nim władzę. Musisz być duchowo silniejszy od demona, aby móc go wypędzić. To powiedziawszy, dla tych, którzy żyją w ignorancji lub w jakiejś formie kompromisu, angażowanie się w duchowe wyzwolenie inne niż osobiste duchowe wyzwolenie jest bardzo ryzykowne.

 

25.4- Opętani chrześcijanie i zbuntowani chrześcijanie

 

Powiedziałem ci już, że termin "opętany chrześcijanin" jest aberracją. Opętany chrześcijanin nie różni się od poganina. Tak samo jest z buntowniczym chrześcijaninem. Wszyscy oni są ludźmi, którzy nadal znajdują się w obozie szatana, na drodze do Piekła. A ludzie, którzy nadal są w obozie szatana, nie mają władzy nad szatanem i jego demonami.

 

25.5- Ci, którzy czerpią przyjemność z fałszywej ewangelii

 

Jedynym pewnym gruntem, na którym musimy stanąć, by walczyć z szatanem i pokonać go, jest Prawda, czyli święta nauka Jezusa Chrystusa. Być zadowolonym w fałszywej ewangelii, to być ciągle po stronie szatana, a nie można walczyć z szatanem, będąc ciągle w jego obozie.

 

25.6- Kobiety

 

Pan formalnie zabronił kobiecie nauczać lub przejmować władzę nad mężczyzną i poprosił ją, aby pozostała w pozycji uległości w Kościele. "11Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkiem poddaństwem. 12Bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu. 13Bo Adam pierwszy stworzony jest, potem Ewa. 14I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta zwiedziona będąc, przestępstwa przyczyną była." 1Tymoteusza 2:11-14

 

Kobiety nie powinny oddalać się od miejsca, które Bóg zarezerwował dla nich w Kościele. Ćwiczenie duchowego wyzwolenia nie dotyczy więc ich. Powinny one ograniczyć się do osobistego duchowego uwolnienia. Ten temat dotyczący służby kobiet został potraktowany w sposób skrótowy w kilku naukach, które znajdziecie na stronie mcreveil.org, a w sposób kompletny w innej nauce zatytułowanej "Służba kobiet w Kościele", którą znajdziecie na tej samej stronie.

 

W międzyczasie pamiętajcie, że wszyscy ci mężczyźni, którzy mianują kobiety pastorami, są demonami. Jeśli pójdziecie za nimi, będziecie się z nimi smażyć w Piekle. Zachowajcie też raz na zawsze, że wszystkie te Jezabel, które nazywacie "kobietami pastorami", "kobietami ewangelistkami", "kobietami nauczycielami", kobietami prorokiniami, które mają własną służbę, "kobietami apostołami" lub po prostu "kobietami starszymi kościoła", są czarownicami. Są to demony wysłane ze świata ciemności, aby uwieść i wprowadzić w błąd jak najwięcej ludzi. Jeśli cenisz swoje zbawienie, uciekaj ze wszystkich kościołów prowadzonych przez te czarownice i uciekaj ze wszystkich kościołów, w których kobiety są mianowane pastorami. Jeśli chcesz spędzić swoją wieczność w Piekle, nadal je naśladować. Jesteście ostrzeżeni!

 

Jeśli zostaliście ochrzczeni przez takie czarownice, jeśli jedna z tych czarownic modliła się o wasze duchowe uwolnienie, wiedzcie, że zostaliście wtajemniczeni w czary i jesteście opętani.

 

26- Niebezpieczeństwa duchowego uwolnienia

 

Niebezpieczeństwa związane z duchowym uwolnieniem są liczne i dotyczą głównie tych, którzy angażują się w duchowe wybawienie, nie mając do tego odpowiednich kwalifikacji, następnie tych, którzy podążają za czarownikami-pastorów, a w końcu tych sług Bożych, którzy są nieświadomi i pozbawieni Rozeznawanie.

 

26.1- Zagrożenia dla osób bez kwalifikacji

 

Czynić duchowe uwolnienie to autorytatywnie wydawać rozkazy złym duchom, rozkazy, którym muszą się podporządkować. Przykład jest podany w tym fragmencie z Marka. "23A był w bóżnicy ich człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał, 24Mówiąc: Ach! cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam cię, ktoś jest, żeś on święty Boży. 25I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij, a wynijdź z niego. 26Tedy rozdarłszy go duch nieczysty i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. 27I wylękli się wszyscy, tak iż się pytali między sobą, mówiąc: Cóż to jest? cóż to za nowa nauka, iż mocą i duchom nieczystym rozkazuje, i są mu posłuszni?" Marka 1:23-27

 

Czynienie duchowego uwolnienia nie jest trywialną czynnością, w którą każdy może się bezpiecznie zaangażować. Konsekwencje angażowania się w duchowe uwolnienie bez rozeznania są różnorodne. Mogą one sięgać od opętania przez demona do śmierci tych, którzy się w nie angażują, nie mając do tego odpowiednich kwalifikacji. Mamy raczej budujący przykład tego w Dzieje Apostolskie 19:13-16: "13Tedy niektórzy z biegunów żydowskich, którzy się bawili zaklinaniem, ważyli się wzywać imienia Pana Jezusowego nad tymi, którzy mieli duchy złe, mówiąc: Poprzysięgamy was przez Jezusa, którego Paweł opowiada. 14A było ich siedm synów jednego Żyda, imieniem Scewas, najwyższego kapłana, którzy to czynili. 15Tedy odpowiedziawszy duch zły, rzekł: Znam Jezusa i wiem co Paweł; ale wy coście zacz? 16A rzuciwszy się na nie człowiek on, w którym był duch zły, a opanowawszy je, zmocnił się przeciwko nim, tak iż nadzy i zranieni wybiegli z onego domu.". Widzimy w tym fragmencie smutny los, jaki demony zarezerwowały dla ludzi, którzy zaangażowali się w duchowe uwolnienie, nie mając do tego odpowiednich kwalifikacji.

 

26.2- Niebezpieczeństwa dla ignoranckich pastorów bez żadnego rozeznawanie

 

Słudzy Boży muszą zrozumieć, że modląc się bezkrytycznie za ludzi jest wielką pułapką, i że ślepo angażując się w duchowego wyzwolenia jest niebezpieczeństwem. Wśród innych niebezpieczeństw związanych z duchowymi wybawieniami dokonywanymi bez rozeznania, możemy wymienić rozproszenie, w jakie agenci szatana pogrążają pastorów, którzy są ignorantami, oraz splugawienie, w jakie czarownicy wciągają wszystkich tych sług Bożych, którym brakuje rozeznania. Niektórzy z tych czarodziejów, zwłaszcza kobiety, zawsze potrzebują duchowego wyzwolenia i nigdy nie są wyzwoleni od duchów nieczystych. Kiedy przychodzą do ciebie, aby prosić o duchowe uwolnienie, najpierw chcą cię rozproszyć, zmarnować twój czas i powstrzymać cię od skupienia się na Bożej pracy, a potem zastawiają na ciebie pułapki, aby zniszczyć Bożą moc w twoim życiu i zgasić Boże namaszczenie na tobie. Nigdy więcej nie wpadnij w pułapkę tych wampirów.

 

Ci czarownicy wiedzą, jak wykorzystać brak rozeznania pastorów, którzy są ignorantami. Przychodzą za każdym razem, udając ludzi, którzy pragną duchowego uwolnienia. A ignoranccy pastorzy wpadają w tę pułapkę. Inne czarownice przychodzą przy współudziale kilku innych demonów, aby stworzyć widowiska, które wyczerpują pastorów, rozpraszają ich, marnują ich czas i rujnują ich duchową moc. Ponieważ znają stopień naiwności wielu pastorów dzisiaj, przychodzą z dziwnymi i dziwacznymi szatami przygotowanymi z mrocznego świata, bez żadnej bielizny. Jak tylko wpadniesz w pułapkę modlenia się za nich, oni upadają i zaczynają się turlać po podłodze, i udaje im się odsłonić swoją nagość, splugawić twoje myśli i sprawić, że ich zaklęcia działają na ciebie.

 

26.3- Niebezpieczeństwa dla tych, którzy podążają za pastorami czarownicy

 

Wszyscy ci, którzy udają się do pasterzy czarownic, które nazywane są pasterkami, aby szukać uwolnienia od duchów nieczystych, są automatycznie wtajemniczani w czary. I zamiast być uwolnieni od duchów nieczystych, są raczej opętani. Wiedz, że za każdym razem, gdy czarodzieje modlą się za ciebie, są to zaklęcia, które wypowiadają na ciebie. Wtajemniczają cię w czary. Pastorzy-czarodzieje czekają tylko na takie okazje, aby wprowadzić jak najwięcej ludzi do czarów. Jest to dla nich również idealna okazja do zawierania paktów między ofiarami a światem szatana. Nigdy nie akceptuj tego, że pastorzy czarownicy modlą się za ciebie. Jeśli to zrobisz, będziesz tego żałować.

 

Ostrzegam tych zatwardziałych chrześcijan, którzy wolą uwodzenie od prawdy. Wy wszyscy, którzy uciekacie od prawdy, aby gonić za fałszywą mocą, fałszywymi cudami, fałszywymi naukami i fałszywymi świadectwami sfabrykowanymi z ciemnego świata, wiedzcie, że czeka na was Piekło. Nawróćcie się szybko i powróćcie do nauk Jezusa opartych na tym, co jest napisane w Biblii. Nie biegaj już za świadectwami. Żadne świadectwo nie może zastąpić słowa Bożego.

 

Wiedzcie, że wiele świadectw jest sfabrykowanych ze świata ciemności, raczej w celu wtajemniczenia was w czary. Biada tym wszystkim, którzy uciekają od prawdziwych nauk Pana i czytają tylko świadectwa. To przez czytanie Biblii jesteś oczyszczony, a nie przez czytanie świadectw. Jeśli lubisz czytać świadectwa bardziej niż swoją Biblię, wiedz, że jesteś opętany. Jeśli lubisz oglądać filmy religijne bardziej niż czytać i rozważać swoją Biblię, wiedz, że jesteś opętany. Jeśli jest ci wygodniej słuchać uwodzicielskich nauk, które obiecują ci błogosławieństwa, dobrobyt, małżeństwo i inne pożądliwości ciała i oczu, niż podążać za naukami zdrowej doktryny, wiedz, że jesteś opętany. Szukajcie duchowego uwolnienia. Każde prawdziwe, nie opętane dziecko Boże czerpie przyjemność z czytania i rozważania Słowa Bożego oraz prawdziwych i autentycznych nauk opartych na zdrowej doktrynie.

 

Jest wielu chrześcijan, którzy oszukują samych siebie i dają Panu wrażenie, że kochają Boga i kochają prawdę. Gdy tylko Pan pokazuje im prawdę, oni badają ją i zdają sobie sprawę, że nie są gotowi zapłacić ceny za prawdę. Udają więc, że nie widzieli prawdy i kontynuują poszukiwania. Biegną za satanistami, szukając chwały, władzy i wiedzy o rzeczach szatana. Wolą słyszeć przyjemne rzeczy. Pan widzi je i pozwala im.

 

Kiedy ci sataniści opętują ich, wtajemniczają w czary, rujnują ich duchowo, finansowo i materialnie, zaczynają jęczeć, narzekać, że sataniści ich pożarli, i wracają, by wołać do Pana. Dla wszystkich z was, którzy są w tym przypadku, wiedzcie, że twój płacz i narzekanie nie będzie wyciągnąć współczucie Boga na ciebie, ponieważ Bóg wie, że to nie ignorancja, która doprowadziła cię do pułapki tych satanistów, ale raczej swoje pragnienie, aby śledzić przyjemne słowa. Bóg wie, że dobrowolnie uciekłeś od prawdy. Dla was wypełniło się słowo z 2Tymoteusza 4:3-4"3Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, 4A odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą."

 

Nie masz powodów do narzekań. Nawróćcie się z całego serca, a jeśli chcecie wejść do nieba, porzućcie uwiedzenie i powróćcie do zdrowej doktryny, póki jeszcze jest czas. Sami macie dowód na to, że ci sataniści was opętali. Wiedzcie, że zostaliście wtajemniczeni w czary, i że ci sataniści podpisali pakty pomiędzy wami a światem szatana. Dlatego potrzebujecie duchowego uwolnienia. I jak odkryjecie dzięki tej nauce, jeśli nie zostaniecie uwolnieni od duchów nieczystych, nie wejdziecie do Nieba. Jesteście ostrzeżeni!

 

Wiedz również, że wszystkie pieniądze i wszystko, co zainwestowałeś w tych czarowników, jest stracone. Bóg nie zaliczy ich do dobrych uczynków, których oczekuje od swoich dzieci. Wpadłeś w ten bałagan po tym, jak wzgardziłeś łaską, którą dał ci Pan, objawiając ci prawdę. Wszystko, co daliście tym czarownikom jako dziesięcinę, ofiary, dary itp. jest stracone na zawsze. Nie będziecie mieli żadnych błogosławieństw ani koron w Niebie związanych z tymi fałszywymi ofiarami, które złożyliście. Wręcz przeciwnie, są to przekleństwa, które ściągnęliście na siebie przez swój upór.

 

Sataniści, tak zwani starożytni sataniści i wszyscy czarodzieje duszpasterscy stanowią dla ciebie wielkie niebezpieczeństwo. Musisz uciec od nich, jeśli chcesz być zbawiony. Niektórzy z was zastanawiają się, jak rozpoznać pastorów-czarowników. Jeśli Pan na to pozwoli, zrobię specjalne nauczanie zatytułowane "Jak rozpoznać pastorów czarownic". Jednak podczas oczekiwania na to nauczanie, inne nauczanie opisujące czarownicowych pastorów zostało już wam przekazane. Nazywa się to "Rozeznawaniem". Znajdziesz ją na stronie mcreveil.org, w dziale Nauki.

 

27- Używanie przedmiotów do uwalniania duchów nieczystych

 

Pastorzy-czarownicy ustanowili w kościele praktyki czarów, które zostały im narzucone ze świata ciemności. Ilekroć organizują swoje komedie, które nazywają seansami duchowego uwolnienia, używają satanistycznych przedmiotów, by rzucać zaklęcia na naiwnych ludzi, którzy za nimi podążają. Oto kilka wersetów, na których ci czarownicy opierają się, aby wtajemniczyć wiernych w czary.

 

Marka 7:33-34 "33A wziąwszy go Pan od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, a plunąwszy dotknął się języka jego; 34A wejrzawszy w Niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata! to jest, otwórz się." Marka 8:23 "A ująwszy onego ślepego za rękę, wywiódł go precz za miasteczko, i plunąwszy na oczy jego, włożył na niego ręce, i pytał go, jeźliby co widział."

 

Dzieje Apostolskie 19:11-12"11A nie lada cuda czynił Bóg przez ręce Pawłowe; 12Tak iż na chore przynoszono chustki albo przepaski od ciała jego, i odchodziły od nich choroby, i duchowie źli wychodzili z nich." Dzieje Apostolskie 5:14-16." ... 15Tak że i na ulice wynosili chorych i kładli je na pościelach i łóżkach, aby przynajmniej cień Piotra przychodzącego zacienił niektórych z nich. 16Schodziło się też i mnóstwo z okolicznych miast do Jeruzalemu, przynosząc chorych i nagabanych od duchów nieczystych; a ci wszyscy byli uzdrowieni."

 

Czarownicy ci używają tych fragmentów, aby usprawiedliwić użycie produktów takich jak tzw. olej do namaszczania, sól, ich chusteczki, szmatki i inne przedmioty, podczas ich rzekomych chwil duchowego uwolnienia. I te chciwe demony sprzedają wiernym wszystkie te małe przedmioty czarów. Zapytaj tych czarowników, czy kiedykolwiek widzieli Jezusa lub jego apostołów sprzedających pojedynczy przedmiot duchowego wyzwolenia. Ponieważ twierdzą oni, że naśladują Jezusa lub Jego apostołów, używając śliny, chusteczek i innych przedmiotów, zapytajcie ich, ile Jezus sprzedał swojej śliny tym, których uwolnił, ile apostoł Piotr sprzedał swojego cienia, który okrywał chorych, a ile apostoł Paweł sprzedał swoich ściereczek lub chusteczek, które nakładał na chorych w celu ich uzdrowienia.

 

Podczas gdy Jezus i jego uczniowie dokonywali uwolnień od duchów nieczystych za darmo, ci czarownicy, którzy twierdzą, że naśladują Jezusa, są specjalistami w sprzedaży tak zwanych produktów duchowego uwolnienia. Instrukcje Pana są jasne: "Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe wskrzeszajcie, dyjabły wyganiajcie; darmoście wzięli, darmo dawajcie." Mateusza 10:8.

 

Przypomnijmy tym demonom, że apostoł Paweł nigdy nie nakładał na nikogo chusteczki lub szmatki dla uwolnienia od duchów nieczystych lub dla uzdrowienia. Byli to bracia, którzy wiedząc o pomazaniu, jakiego Pan udzielił apostołowi Pawłowi, mieli wiarę, że przez zastosowanie przedmiotów, które dotykały jego ciała podczas nieobecności Pawła, ludzie mogą być uwolnieni od duchów nieczystych i uzdrowieni.

 

Wiemy bardzo dobrze, że Bóg jest suwerenny w sposobie swojego działania, jak czytamy w Psalmów 135:6. "Wszystko co chce Pan, to czyni, na Niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich przepaściach." Nie wolno nam jednak chować się za pojęciem suwerenności Boga, aby usprawiedliwić szaleństwa, w które dziś angażują się czarownicy. Tak więc, chociaż Bóg uwielbił siebie w uzdrawianiu chorych za pomocą takich rzeczy jak chusteczki, oleje, ściereczki i tym podobne, jedynym, który polecił nam używać w walce duchowej jest olej: Marka 6:13."I wyganiali wiele dyjabłów, i wiele chorych olejkiem mazali i uzdrawiali je." Jakuba 5:14 "Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskiem"

 

Wiedzcie więc, że wszyscy ci tak zwani pastorzy, którzy używają przedmiotów do uprawiania swoich czarów, które nazywają uwalnianiem nieczystych duchów, są agentami Piekła. Są to demony wysłane ze świata ciemności, aby wtajemniczać ludzi w czary i wiązać ich na zawsze z szatanem. Jeśli cenisz swoje zbawienie, uciekaj przed tymi wężami. A jeśli wolisz Piekło, podążaj za nimi dalej. Jesteście ostrzeżeni! Twoja krew spadnie na twoją głowę.

 

28- Komedia demoniczna

 

Jest kilku satanistów, którzy specjalizują się w demonicznej komedii. W swoich satanistycznych przybytkach regularnie organizują sesje komediowe między sobą i wyszkolonymi w komedii czarownicami. Za każdym razem czarownice te kładą się na podłodze i udają opętane kobiety, które są pobudzane przez nieczyste duchy. Gdy tylko zaczynają, na scenę wkracza demoniczny pastor i pyta ich: "Kim jesteście? I każda czarownica przytacza nazwisko polityka lub osobistości, za walkę z którą demoniczny pastor otrzymał zapłatę.

 

Gdy tylko imię jakiejś osobistości zostanie wymienione przez tak zwaną opętaną czarownicę, demoniczny pastor rozpoczyna niekończący się dialog ze swoją rzekomą opętaną, a ta przyprawiająca o mdłości scena staje się motywem przewodnim tego dnia nabożeństwa. A zahipnotyzowani już wyznawcy nawet nie zdają sobie sprawy, że są świadkami zainscenizowanego wydarzenia zaplanowanego z ciemnego świata.

 

Smutne jest to, umiłowani, że każdego dnia powtarzają się te same sceny, z tymi samymi czarownicami, które nigdy nie są uwolnione od duchów nieczystych. Pozwólcie, że ujawnię wam, jak ci demoniczni pastorzy robią z siebie głupców, nie zdając sobie z tego sprawy. Przeanalizuję z wami przykład jednej z tych katastrofalnych komedii pomiędzy jednym z owych pastoralnych węży a jedną z jego tzw żmij ducha nieczystego. Zdekonstruuję dla Was krótki filmik z jednego z tych głupstw zamieszczony na YouTube.

 

28.1- Przykład komedii pogrzebowej

 

Demon Pastor: Wstawaj! Kim pan jest? Opętana wiedźma: Już leżałam. Demon Pastor: Kim jesteś? Eeh! Kim pan jest? Gdzie spałeś? Opętana wiedźma: W domu. Demon Pastor: Gdzie? Opętana wiedźma: W domu. Demon Pastor: Gdzie? Opętana wiedźma: Gdzie co? Demon Pastor: Gdzie jest twój dom? Opętana wiedźma: Czy wiesz, z kim masz do czynienia? Demon Pastor: Ogień jest nad tobą. Opętana wiedźma: : Co to jest ogień? Demon Pastor: Ogień jest na tobie od stóp do głów (krzycząc głośniej). Opętana wiedźma: Chcesz, żebym cię odesłała? Demon Pastor: Kim jesteś? Opętana wiedźma: Jestem jego ekscelencją. Demon Pastor Kto? Opętana wiedźma: (Opętana czarownica wymienia imię ministra Republiki, którego opłacono, aby demonizował) Demon Pastor: Co? Kto? Kto to jest?

 

W tym momencie ludzie reagują w sali i mówią temu wężowi pastorowi, że jest to imię ministra. A ten łajdak reaguje tak, jakby nie wiedział, kto to jest. A jednak jest on najbardziej znanym i najsłynniejszym ministrem w swoim kraju z powodu swoich plugawych wybryków. Po tym demoniczny pastor krzyczy: "Uh! Witamy!" A idioci biją brawo na sali. I wtedy demoniczny pastor przedstawia tę czarownicę publiczności jako słynną, wymieniony powyżej minister. I kontynuuje swoją niekończącą się rozmowę.

 

28.2- Analiza

 

Kochani, taka komedia trwa za każdym razem godzinami. Tymczasem ten tak zwany potężny pastor wydaje rozkazy swojej opętanej wiedźmie, która mu się sprzeciwia i nie stosuje się do żadnych rozkazów otrzymanych od czarodziejskiego pastora. Wręcz przeciwnie, grozi demon pastor i godzinami rzuca mu wyzwania. Gdyby ten wąż miał ziarno inteligencji, zrozumiałby, że jest tam w trakcie ukazywania swej nieważności w oczach całego świata; bo to przed wieloma kamerami dzieje się cały ten obskurny teatr. Jaki naprawdę potężny człowiek Boży może spędzić godziny wydając rozkazy duchowi nieczystemu bez powodzenia? Ale ponieważ ludzie szatana mają dziurę w mózgu, ten wąż, poprzez sfilmowanie tych obrzydliwych scen, aby udostępnić je całemu światu, wierzy, że jest potężny. To jest żałosne!

 

Pamiętajcie kochani, że wszyscy ci tak zwani pastorzy, którzy robią z siebie widowisko z czarownicami, aby zademonstrować swoją moc, są agentami szatana. Są to demony wysłane ze świata ciemności, aby odwrócić nieświadomych ludzi od drogi Bożej. Nigdy nie znajdziesz w Biblii ani jednego sługi Bożego, który gra w teatr z duchami nieczystymi.

 

A żałosny charakter tej surrealistycznej sytuacji polega na tym, że te same duchy nieczyste przebywają codziennie w tych samych kościołach i odgrywają te same komedie, nigdy nie będąc wypędzonymi. I te same tak zwane opętane czarownice są w tych samych kościołach, i na każdym nabożeństwie grają te same komedie, nigdy nie będąc uwolnienie od duchów nieczystych. A te czarownice, które udają, że są potężnymi mężami bożymi, codziennie wydają rozkazy tym samym nieczystym duchom, które nigdy nie są im posłuszne. Uciekajcie od tych wszystkich demon pastor i satanistycznych kościołów, jeśli chcecie być zbawieni. Jeśli wytrwasz w podążaniu za tymi demonami pastora, będziesz się z nimi smażyć w Piekle. Jesteście ostrzeżeni!

 

29- Płatne duchowe uwolnienie

 

Praktyka satanistyczna stopniowo opanowała świat religijny. Agenci szatana z Piekielnego świata urządzają sobie oszukańcze sesje, które nazywają "konsultacjami" i "duchowymi uwolnieniami". Aby spotkać się z tymi demonicznymi pastorami, biedni opętani lub chorzy ludzie muszą zapłacić pewną sumę pieniędzy jako "opłatę za konsultację". I po tej rzekomej konsultacji, czarownik pastor ustala kwotę do zapłaty, w zależności od powagi każdego przypadku.

 

Drodzy bracia i drodzy przyjaciele, oto element, który pozwoli wam rozpoznać kilku agentów Piekła, których nazywacie przez niewiedzę sługami Bożymi. Zachowaj, że wszyscy ci pastorzy, prorocy, apostołowie, biskupi i inni tak zwani słudzy Boży, którzy proszą o pieniądze albo za "konsultacje" albo za duchowe uwolnienie, są demonami. Oni są agentami Piekła. Ich skrajna chciwość zawsze ich zdradza. Te demony nigdy nie były sługami Boga i nigdy nie mogą być posłuszne Jezusowi Chrystusowi. Szatan wysłał ich, aby wykorzystali niedolę biednych, niewinnych ludzi, rujnując ich finansowo, a następnie wtajemniczając ich w czary.

 

Pamiętaj, że wyrażenia "demony" i "agenci Piekła", których używam do nazwania tych czarowników, nie są obelgami. Te węże są agenci szatana wysłany ze świata ciemności, aby odwrócić się od ścieżki Boga, wszystkich tych, którzy chcą iść za Jezusem Chrystusem prawdziwego Boga. Kiedy wpadasz w pułapkę dawania im swoich pieniędzy, otwierasz przez tę transakcję drzwi dostępu dla szatana w swoim życiu. Czarownicy ci wykorzystują te otwarte drzwi, aby podpisać pakty między wami a światem szatana. Więc jesteś dostarczony do szatana, mając ręce i nogi związane.

 

Nie tylko rujnują cię finansowo, ale także wtajemniczają cię w czary, modląc się za ciebie. Tak zwane modlitwy, które ci synowie złego czynią na was, nie są modlitwami, są to zaklęcia. Poprzez te zaklęcia wtajemniczają cię w czary i wiążą ze światem ciemności. I nadal potrzeba łaski Bożej, abyś pewnego dnia otrzymał prawdziwe duchowe uwolnienie.

 

Wszyscy, którzy pewnego dnia udaliście się do tych duszpasterskich czarowników po "konsultacje" lub duchowe uwolnienia, wiedzcie, że podpisaliście pakty z szatanem; wiedzcie, że wbrew temu, co myślicie, zamiast zostać uwolnieni, zostaliście wtajemniczeni. Wychodzisz z domu tych pasterskich demonów bardziej opętanych niż wtedy, gdy tam chodziłeś. Wiedzcie zatem, drodzy przyjaciele, że jesteście opętani. Potrzebujesz duchowego uwolnienia. Szybko szukać prawdziwego duchowego uwolnienia, póki jeszcze jest czas.

 

Wiedzcie, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, nigdy nie sprzedał zbawienia, nigdy nie sprzedał uzdrowienia i nigdy nie sprzedał duchowego wyzwolenia. I On oficjalnie zabronił swoim prawdziwym sługom sprzedawać uzdrowienie lub duchowe uwolnienie. Oto stanowcze polecenie, które dał wszystkim swoim prawdziwym sługom: "7A idąc każcie, mówiąc: Przybliżyło się królestwo Niebieskie. 8Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe wskrzeszajcie, dyjabły wyganiajcie; darmoście wzięli, darmo dawajcie." Mateusza 10:7-8

 

Żaden prawdziwy sługa Boży nie może naruszyć tego przykazania Jezusa Chrystusa. Wiedzcie zatem, że wszyscy ci tak zwani słudzy Boży, którzy proszą o pieniądze, aby modlić się za chorych lub uwolnić ludzi od duchów nieczystych, są demonami. Wiedzcie również, że nawet ci, którzy nie proszą o pieniądze przed modlitwą lub przed duchowym uwolnieniem, ale którzy przyjmują pieniądze po uzdrowieniu lub po duchowym uwolnieniu, są chciwi. Jezus nie prosił, aby uzdrawiać lub dostarczać ludziom od duchów nieczystych pierwszy, i wziąć pieniądze tylko potem. Raczej prosił, aby nie brać niczego, ani przed duchowym uwolnieniem lub uzdrowieniem, ani po. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. To przesłanie jest jasne i stanowcze.

 

I jak widzicie, to właśnie w tym przypadku modlitwy, uzdrowienia i duchowego uwolnienia, Pan postanowił nalegać na darmowość. Pan nalega, że zbawienie, uzdrowienie, duchowe uwolnienie i cuda, które czyni przez swoich prawdziwych sług, są całkowicie i absolutnie za darmo. To agenci szatańskich demonów czynią z modlitwy, uzdrawiania, duchowego uwolnienia czy cudów biznes.

 

Wy wszyscy, którzy wierzycie, że jesteście prawdziwymi sługami Boga, nigdy nie wpadnijcie w pułapkę brania od kogokolwiek pieniędzy w zamian za modlitwę, uzdrowienie, duchowe uwolnienie czy cuda. A jeśli kiedykolwiek uległ pokusie chciwości i wziął pieniądze od ludzi na modlitwę, lub uzdrowienie, lub duchowe uwolnienie, lub cuda, musisz żałować i zwrócić im ich pieniądze. I nawet w przypadkach, gdy to ci ludzie po swoim uzdrowieniu, duchowym uwolnieniu czy cudzie przyszli dać wam pieniądze, a wy je wzięliście, nawróćcie się i oddajcie tym ludziom ich pieniądze; w przeciwnym razie będziecie odpowiedzialni przed Bogiem. Niech dzieci Gehaziego wykonują pracę swego ojca Gehaziego. Nie naśladuj ich. Zachęcam cię do ponownego przeczytania historii Gehaziego z 2Kronik 5, aby odświeżyć twoją pamięć.

 

30- Duchowe uwolnienie - show

 

Drodzy bracia i drodzy przyjaciele, oto kolejny element rozeznania, który pozwoli wam rozpoznać agentów Piekła, których nieświadomie nazywacie sługami Boga. Wielu przekształciło uwalnianie od duchów nieczystych w rodzaj makabrycznego widowiska, które odbywa się każdego dnia nabożeństwa. Widzicie jak popychają ludzi na ziemię albo przez popychanie ich, dmuchanie na nich, lub dotykanie ich obiektami inkantacji takimi jak kawałki materiału, itp. Podczas gdy oni to robią, inni czarodzieje idą za nimi, aby podnieść tych wszystkich ludzi, którzy upadną.

 

Jeśli przeczytałeś już swój Nowy Testament przynajmniej raz, zobaczysz, że Jezus nigdy nie zrobił duchowego uwolnienia spektaklu i żaden prawdziwy apostoł Jezusa nie zrobił tego rodzaju duchowego uwolnienia spektaklu . Nigdzie w Biblii nie znajdziesz tego rodzaju szaleństwa. Pamiętaj, że wszyscy ci czarownicy pastorzy, którzy robią te pokazy, są agentami Piekła pochodzącymi ze świata ciemności z misją wprowadzania w błąd nieświadomych. Jeśli cenisz swoje zbawienie, uciekaj od tych wszystkich demonów.

 

31- Duchowe uwolnienie i rozgłos

 

Agenci szatana, których ignorancko nazywacie sługami Bożymi, sprawiają wrażenie, że są naśladowcami Chrystusa. Chodźmy i zobaczmy, co zrobił prawdziwy Chrystus:

 

Mateusza 9:27-30 "27A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: Synu Dawidowy! zmiłuj się nad nami. 28 gdy on wszedł do domu, przyszli do niego ślepi; i rzekł im Jezus: Wierzycież, iż to mogę uczynić? Rzekli mu: Owszem Panie! 29Tedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Według wiary waszej niechaj się wam stanie. 30I otworzyły się oczy ich; i przygroził im srodze Jezus, mówiąc: Patrzcież, aby nikt o tem nie wiedział."

 

Marka 5:35-43 "35A gdy on jeszcze mówił, przyszli słudzy od przełożonego bóżnicy, mówiąc: Córka twoja umarła, czemuż jeszcze trudzisz nauczyciela? 36Ale Jezus skoro usłyszał to, co oni mówili, rzekł do przełożonego bóżnicy: Nie bój się, tylko wierz! 37I nie dopuścił nikomu iść za sobą, tylko Piotrowi, i Jakóbowi, i Janowi, bratu Jakóbowemu. 38A przyszedł do domu przełożonego bóżnicy, i ujrzał tam zgiełk, i płaczące i bardzo narzekające. 39Wszedłszy tedy, rzekł im: Przecz zgiełk czynicie i płaczecie? nie umarłać dzieweczka, ale śpi. 40I naśmiewali się z niego. Ale on wygnawszy wszystkie, wziął z sobą ojca i matkę dzieweczki, i te, którzy przy nim byli, i wszedł tam, gdzie dzieweczka leżała. 41A ująwszy za rękę onę dzieweczkę, rzekł do niej: Talita kumi! co się wykłada: Dzieweczko tobie mówię wstań! 42A zaraz dzieweczka wstała, i chodziła; albowiem była w dwunastym roku. I zdumieli się zdumieniem wielkiem. 43Tedy im przykazał wielce, aby tego nikt nie wiedział, i rozkazał, aby jej dano jeść."

 

Jak właśnie przeczytałeś, Jezus nie reklamować po jego cudów, duchowych uwolnień lub uzdrowień. Co robią te demony, które ignorancko nazywacie sługami Boga? Jak tylko dokonają tych kilku cudów, które sfabrykowali ze świata szatana, reklamują je wszędzie. Bardzo często zapraszają nawet kamery, aby filmowały ich cuda; jest to sposób na powiedzenie wam, że z góry wiedzą, że będą dokonywać cudów. Jest to dowód na manipulację agentów szatana. Prawdziwi słudzy Boży nie wiedzą z góry, że dokonają takiego cudu lub takiego uwolnienia od duchów nieczystych, ponieważ to nie oni to czynią, to czyni to Jezus Chrystus, ich Mistrz. A cokolwiek Pan czyni, czyni to, kiedy chce i jak chce. Jeśli chodzi o satanistów, to spędzają oni czas na reklamowaniu swoich dzieł. Wszędzie prezentują się oni i są prezentowani poprzez najróżniejsze cuda jakie twierdzą że uczynili, poprzez zdjęcia kul, wózków inwalidzkich i innych przedmiotów jakie rzekomo zebrali po cudownych sesjach, itp.

 

Wy, Dzieci Boże, uważajcie, abyście nigdy nie wpadli w sidła tych satanistów. Pan postanowił je odsłonić i otworzyć ci oczy. Jeśli nadal wpadasz w pułapkę podążania za jednym agentem Piekła, zwanym obraźliwie pastorem lub sługą Bożym, nie będziesz miał więcej wymówek. Wiedzcie, że wszyscy ci, którzy obiecują ludziom cuda, są demonami. Te cuda, które wam obiecują, są sfabrykowane ze świata szatana. Żaden prawdziwy sługa Boży nie może obiecywać ludziom cudów, ponieważ prawdziwi słudzy Boży rzadko znają z góry różne cuda, które uczyni ich Mistrz Jezus Chrystus. Jeśli cenisz swoje zbawienie, uciekaj od tych wszystkich demonów.

 

32- Komunikacja z demonami

 

Wielu pastorów, którzy są ignorantami, podczas gdy robi deliverance duchów nieczystych, spędzają czas argumentując z duchami nieczystymi. Niektórzy spędzają godziny, a nawet dni, rozmawiając i sprzeczając się z duchami nieczystymi. Ci nieświadomi ludzie potwierdzają swoje szaleństwo przykładem Jezusa w obliczu opętanego człowieka z ziemi Gadarian w Ewangelii Marka 5. Wierząc więc, że naśladują Jezusa, ci tak zwani pastorzy spędzają cały swój czas, przed każdym przypadkiem uwolnienia od duchów nieczystych, na dyskusję z duchami nieczystymi. Bardzo często dochodzi nawet do bójki. Przeanalizujmy razem ten fragment z Ewangelii Marka.

 

Marka 5:1-13 "1Tedy się przeprawili za morze do krainy Gadareńczyków. 2A gdy on wyszedł z łodzi, zaraz mu zabieżał z grobów człowiek mający ducha nieczystego; ... 6Ujrzawszy tedy Jezusa z daleka, bieżał i pokłonił mu się; 7A wołając głosem wielkim, rzekł: Cóż mam z tobą Jezusie, Synu Boga najwyższego? Poprzysięgam cię przez Boga, abyś mię nie trapił. 8Albowiem mu mówił: Wynijdź, duchu nieczysty! z tego człowieka. 9Tedy go pytał: Co masz za imię? A on odpowiadając, rzekł: Imię moje jest wojsko: albowiem nas jest wiele. 10I prosił go bardzo, aby ich nie wyganiał z onej krainy. 11A była tam przy górach wielka trzoda świni, która się pasła. 12I prosili go oni wszyscy dyjabli, mówiąc: Puść nas w te świnie, abyśmy w nie weszli. 13I pozwolił im zaraz Jezus. A wyszedłszy oni duchowie nieczyści, weszli w one świnie; i porwała się ona trzoda z przykra w morze a było ich około dwóch tysięcy, i potonęły w morzu."

 

Oto fragment, który wielu ignoranckich pastorów, jak również wielu pastorów czarnoksiężników, wykorzystuje, aby usprawiedliwić to szaleństwo rozmawiania z duchami nieczystymi, kiedy tylko wykonują swoją komedię, którą często nazywają uwolnieniem od duchów nieczystych. Czego powinniśmy się nauczyć z tego fragmentu?

 

Po pierwsze, to uwolnienie od duchów nieczystych nie jest jedynym, które Jezus uczynił. Jednak nie widzisz żadnego innego miejsca, gdzie Jezus, aby zrobić uwolnienie od duchów nieczystych miał rozmowę z duchami nieczystymi.

 

Po drugie, Jezus nie spędził godzin argumentując z tym duchem nieczystym. Wobec błagań ducha nieczystego o miłosierdzie, aby go nie dręczył, Jezus zapytał go o imię, a następnie spełnił jego prośbę, nakazując mu uwolnić ciało opętanego i udać się do świń.

 

Po trzecie, duch nieczysty nie kłócił się z Jezusem. Było ono raczej całkowicie uległe Jezusowi, o czym świadczy jego reakcja po napotkaniu Jezusa w wersecie 6: "Ujrzawszy tedy Jezusa z daleka, bieżał i pokłonił mu się." Co więcej, Jezus, zapytawszy o imię, nie kontynuował rozmowy; a gdy Jezus rozkazał tym demonom wyjść, natychmiast wyszły.

 

Teraz poproś tych niedouczonych pastorów i tych wszystkich czarowników, którzy udają pastorów, aby pokazali ci, gdzie Jezus spędził godziny na rozmowie z tym nieczystym duchem. Poza tym, że Jezus zapytał o imię tego demona, nie przeprowadził z nim żadnej innej rozmowy. Poproś tych głupich pastorów, którzy rozmawiają z demonami pod pozorem naśladowania Jezusa, aby pokazali ci inną rozmowę, którą Jezus odbył z tym lub innym duchem nieczystym. Cały ten czas, który Jezus poświęcił na zapytanie o imię tego demona i wypędzenie go, trwał zaledwie kilka sekund. Wszyscy ci czarownicy, którzy spędzają czas na zadawaniu pytań o imiona demonów, rzekomo w celu naśladowania Jezusa, niech naśladują Jezusa do końca. Niech zadbają o to, aby ich rozmowa z demonami, aż do ich wypędzenia, trwała tylko kilka sekund.

 

Dla wszystkich pastorów, którzy wierzą, że należą do Jezusa Chrystusa, jeśli kiedykolwiek wpadliście w tego rodzaju pułapkę przez ignorancję, nawróćcie się i zaprzestańcie tej praktyki. Nie naśladuj więcej agentów szatana. Nie naśladuj praktyk czarnoksiężników, którzy spędzają godziny, a nawet dni na czatach z demonicznymi kolegami. Wiedzcie odtąd, że nie należy kłócić się z duchami nieczystymi. Uwolnienie od duchów nieczystych nie jest o rozmowie, kłótni lub walki z demonami, ale raczej o rzucanie ich. Uwolnienie od duchów nieczystych jest wypędzanie demonów z ciał, które zajmują.

 

I aby wypędzić te duchy nieczyste, nie trzeba znać ich tytułów w ich świecie, lub ich role i rangi w armii szatana. Nie wpadajcie więcej w pułapkę tych satanistów, którzy uczą was tak zwanych imion demonów, ich tytułów, ich ról, ich rang, ich dni działania itd. Nie robią tego, aby zdemaskować demony, robią to, aby odwrócić waszą uwagę od prawdziwej walki duchowej, aby lepiej wtajemniczyć was w czary. Pamiętaj raz na zawsze, że nie masz żadnych negocjacji z demonami. To nie są twoi przyjaciele.

 

33- Starożytni sataniści

 

Pozwólcie, że otworzę tutaj nawias i przypomnę o ważnym punkcie. W nauce o "Ostrzeżenie Zeznania" ujawniłem wam, że wielu z tych, których często nazywacie "eks sataniści", są po prostu satanistami. Jednak kiedy czytasz ich świadectwa, widzisz, że niektórzy przeszli przez prawdziwe uwolnienia od duchów nieczystych. Niektórzy zostali nawet uwolnieni przez samego Pana Jezusa, i zostali prawdziwie uwolnieni. Ale jak to jest, że oni nadal są prawdziwymi satanistami, jak ja wam mówię? Dzieje się tak dlatego, że nie udaje im się żyć nowym życiem w Chrystusie i po zaledwie kilkukrotnym pobycie w Panu niemal automatycznie otwierają drzwi demonom.

 

Ponieważ ci ludzie w satanizmie byli przyzwyczajeni do samodzielnego używania władzy i manipulowania nią na swoją korzyść, często nie potrafią żyć naszym rodzajem życia. Wiecie, że my, dzieci Boże, nie mamy żadnej mocy, nie manipulujemy żadną mocą, nie mamy możliwości. Za każdym razem oczekujemy od Pana. To Jezus Chrystus jest naszą mocą, a On działa tylko wtedy, kiedy chce, a nie kiedy my chcemy. Sataniści, z drugiej strony, mają możliwość manipulowania swoją mocą i używania jej kiedy chcą. Dlatego nie wahają się rzucać na nas zaklęć, kiedy tylko chcą. To oni posiadają swoją władzę, w przeciwieństwie do nas, Dzieci Bożych.

 

Kiedy więc ci byli sataniści przychodzą do Jezusa i uświadamiają sobie, że nie mogą już używać swojej mocy swobodnie, dobrowolnie i tak jak chcą, staje się to dla nich czymś bardzo trudnym do zaakceptowania. Dlatego zawsze kończą, prawie wszyscy, wracając do swojego świata. Potrzeba szczególnej łaski od Boga, miałem na myśli cud, aby starożytny satanista poddał się Prawdzie, Zdrowej Doktrynie Chrystusa i pozostał wierny Jezusowi do końca.

 

33.1- Sprawa czarodzieja szymona

 

Ten przykład ich kolegi Szymona czarownika z Dziejów Apostolskich 8, daje wam jasne zrozumienie tego, co wam objawiam.

 

Dzieje Apostolskie 8:5-23 "5Lecz Filip zaszedłszy do miasta Samaryjskiego, opowiadał im Chrystusa. 6A lud miał wzgląd jednomyślnie na to, co Filip mówił, słuchając i widząc cuda, które czynił. 7Albowiem duchy nieczyste od wielu tych, którzy je mieli, wołając głosem wielkim wychodziły, a wiele powietrzem ruszonych i chromych uzdrowieni są. 8I stała się radość wielka w onem mieście. 9A niektóry mąż, imieniem Szymon, był przedtem w onem mieście bawiący się nauką czarnoksięską i lud Samaryjski mamił, powiadając się być czymś wielkim. 10Na którego się oglądali wszyscy od najmniejszego aż do największego, mówiąc: Tenci jest ona moc Boża wielka. 11A oglądali się nań przeto, iż je od niemałego czasu mamił czarnoksięstwy swemi. 12A gdy uwierzyli Filipowi, opowiadającemu królestwo Boże i imię Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty. 13Tedy i sam Szymon uwierzył, a ochrzciwszy się, trzymał się Filipa, a widząc cuda i mocy wielkie, które się działy, zdumiewał się. 14A usłyszawszy Apostołowie, którzy byli w Jeruzalemie, iż Samaryja przyjęła słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana. 15Którzy tam przyszedłszy, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego. 16Albowiem jeszcze był na żadnego z nich nie zstąpił; ale tylko pochrzczeni byli w imię Pana Jezusowe. 17Tedy na nie wkładali ręce, a oni przyjmowali Ducha Świętego. 18A ujrzawszy Szymon, że przez wkładanie rąk apostolskich był dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze. 19Mówiąc: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na któregokolwiek bym ręce włożył, wziął Ducha Świętego. 20I rzekł mu Piotr: Pieniądze twoje niech z tobą będą na zginienie, żeś mniemał, żeby dar Boży miał być za pieniądze nabywany. 21Nie masz w tej rzeczy cząstki, ani losu, gdy serce twoje nie jest proste przed obliczem Bożem. 22Przetoż pokutuj z tej twojej złości, a proś Boga; ować snać będzie odpuszczony ten zamysł serca twego. 23Albowiem cię widzę być w gorzkości żółci i w związce nieprawości."

 

Ci czarownicy lub tak zwani byli czarownicy nie mogą znieść życia bez mocy. Oni nie są gotowi czekać na Jezusa, aby działać w nich zgodnie z Jego wolą. Oni zawsze wolą działać sami. Pragnienie, by być potężnym lub pragnienie, by pozostać potężnym, sprowadza ich z powrotem do obozu szatana. Otwierają drzwi dla demonów, które przychodzą, aby ponownie ich opętać, a ich obecny stan się pogarsza. Starożytni sataniści to psy, które wracają do swoich wymiocin, są to umyte lochy, które zanurzają się z powrotem w bagnie. "Aleć się im przydało według onej prawdziwej przypowieści: Pies wrócił się do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie." 2Piotra 2:22

 

33.2- Uważaj na tych tak zwanych byłych satanistów

 

Bądźcie więc bardzo ostrożni z tymi tak zwanymi "byłymi satanistami", którzy w dzisiejszych czasach buszują po tak zwanych chrześcijańskich programach telewizyjnych i którzy uwodzą ludzi swoimi świadectwami. Nie naśladujcie ich jako naśladowców sług Bożych, nie bierzcie ich za sługi Boże Starszych Kościoła. Traktuj ich jak każdego chrześcijanina, któremu Pan dał łaskę zbawienia. Dlatego, dopóki nie powrócą do swojego świata, co prawie zawsze ma miejsce, są oni zwykłymi chrześcijanami i za takich powinni być uważani. Wiedzcie bardzo dobrze, że fakt, że ci ludzie poznali głębię szatana, zawsze sprowadza ich z powrotem do niego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

 

Poświęciłem również czas, aby ostrzec was przed tytułami, które noszą ci tak zwani starsi szatańscy. O tym przeczytasz w nauczaniu na temat "Starsi Kościoła", które znajdziesz na stronie mcreveil.org. Wszyscy ci ludzie pompatycznie nadają sobie tytuły sług Bożych, a każdy z nich udaje starszego Kościoła. Każdy nadaje sobie tytuł, jaki mu się podoba. Niektórzy nadają sobie tytuł ewangelisty, inni pastora, inni nauczyciele, inni proroka, a jeszcze inni apostoła. Niektórzy nawet zaczynają od tytułu i zmieniają go kilka tygodni lub miesięcy później, zgodnie ze swoją wygodą. Niektórzy, którzy już wznieśli się do tytułu apostoła, zmienili nawet ponownie swój tytuł i stali się "biskupami", ponieważ powiedziano im, że tytuł "biskupa" jest jeszcze większy.

 

W ten sposób, umiłowani, rozpoznajecie ludzi szatana. Oni szukają tylko chwały i władzy. Lubią być widziani, lubią być szanowani, lubią być uznawani za potężnych, lubią być uznawani za wielkich. Jak widzieliście w ich świadectwach, każdy z nich dość ostentacyjnie pokazuje tytuł, który posiadał w ciemnym świecie i zazwyczaj mówią o nim z wielką dumą. Kiedy słyszycie, jak o tym mówią, rozumiecie przy odrobinie rozeznania, że nadal zazdroszczą miejsca, które zajmowali w obozie szatana. Widzą siebie jako małych w domu Boga. Aby zaspokoić swoją frustrację i zrekompensować dawną utraconą rangę, szybko nadają sobie, każdemu z osobna, tytuł i starają się wybrać tytuł wystarczająco duży. Dlatego też zdarza się, że zmieniają tytuły.

 

Ci byli sataniści zaczęli trywializować tytuł Starszego Kościoła. Podobnie jak w czasach Jeroboama, każdy z nich zostaje kapłanem, jak mu się podoba. Oni mylą dom Boży z wysokich miejsc. Tak, Kościół Jezusa Chrystusa stał się dla nich wysokim miejscem, i mogą stać się kapłanami według swoich pragnień. 1Królewska 13:33 "To gdy się stało, przecież się nie odwrócił Jeroboam od drogi swej złej, ale znowu naczynił z pospolitego ludu kapłanów wyżyn; kto jedno chciał, poświęcał rękę jego, aby był kapłanem wyżyn."

 

Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że były satanista nie jest Starszym Kościoła i że były satanista nie może nawet zostać Starszym Kościoła. Wyjaśnienie tego punktu można znaleźć w nauczaniu na temat "Starsi Kościoła", które można znaleźć na stronie internetowej www.mcreveil.org. Bycie byłym satanistą nie kwalifikuje żadnego człowieka do zostania Starszym Kościoła. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Raczej bycie byłym satanistą dyskwalifikuje każdego człowieka do zostania Starszym Kościoła. Służenie szatanowi nie może być drogą na skróty do zostania Starszym Kościoła. Na tytuł prawdziwego Starszego Kościelnego można zasłużyć, a kryteria, według których można nim zostać, zostały wyraźnie ustanowione przez Pana w Jego Słowie.

 

Dzieci Boże, nadszedł czas, aby się obudzić i powrócić do Słowa Bożego, tak jak jest ono napisane. Biblia się nie zmieniła, a Bóg nie zamierza zmieniać swojego słowa. Nigdy o tym nie zapominaj: Bóg będzie nas sądził tylko na podstawie tego, co jest napisane czarno na białym w Biblii. Zamknijmy teraz nawias o starożytnych satanistach i powróćmy do nauczania o uwolnieniu od duchów nieczystych.

 

34- Jak żyć po uwolnieniu od duchów nieczystych?

 

Pamiętajcie bardzo dobrze, umiłowani, że uwolnienie od duchów nieczystych nie jest aktem nieodwracalnym. To nie jest podróż w jedną stronę. Duchowe uwolnienie to nie jest rozbite jajko. Wszyscy wiecie, że kiedy jajko jest rozbite, nie można go podnieść, złożyć i przywrócić do pierwotnego stanu. Nie jest tak w przypadku uwolnienia od duchów nieczystych. W każdej chwili, a nawet bardzo łatwo, możecie cofnąć swoje duchowe uwolnienie. Wystarczy, że ponownie otworzysz drzwi, które właśnie zamknąłeś, a te same demony powrócą, i to w większej liczbie. To jest to, co Pan Jezus objawia nam w następujących fragmentach:

 

Łukasza 11:24-26 "24Gdy duch nieczysty wychodzi od człowieka, przechadza się po miejscach suchych, szukając odpocznienia, a nie znalazłszy, mówi: Wrócę się do domu mego, skądem wyszedł. 25A przyszedłszy znajduje umieciony i ochędożony. 26Tedy idzie i bierze z sobą siedm innych duchów gorszych niżeli sam, a wszedłszy mieszkają tam, i bywają rzeczy ostatnie człowieka onego gorsze, niżeli pierwsze."

 

Jana 5:14 "Potem go Jezus znalazł w kościele i rzekł mu: Otoś się stał zdrowym, nie grzesz więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło."

 

2Piotra 2:20-22 "20Bo ponieważ oni uszli plugastw świata przez poznanie Pana i zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a znowu się zaś niemi uwikławszy, zwyciężeni bywają; stały się ich ostateczne rzeczy gorsze niż pierwsze. 21Bo by im było lepiej, nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im rozkazania świętego. 22Aleć się im przydało według onej prawdziwej przypowieści: Pies wrócił się do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie."

 

Wiedzcie więc, że to od was zależy, czy dobrze utrzymacie swoje duchowe uwolnienie. Kiedy Pan daje ci łaskę, aby być dostarczane z duchów nieczystych, musisz pielęgnować swoje duchowe uwolnienie. Musicie czuwać nad swoim życiem, aby nie otworzyć żadnych drzwi szatanowi. Poszukiwanie uświęcenia musi stać się waszym nowym życiem. Musisz podjąć wysiłek, aby chodzić jako zwycięzca. Chodzić jako zwycięzca to prowadzić życie w posłuszeństwie Bogu, życie wojna duchowa, wstawiennictwa, postu, wyrzeczenia, wiary, oczyszczenia itd. Przeczytaj ponownie nauczania zatytułowany "Wojna Duchowa", a dokładniej tytuł "Jak żyć, aby zwyciężyć? Naukę tę znajdziecie na stronie www.mcreveil.org w dziale Nauki.

 

Nie możesz żyć zwycięzcami, podążając za pastorami-czarodziejami. Tylko dzięki ich przesłaniom z ciemnego świata są oni w posiadaniu Ciebie. Jest to przykład tych niespokojnych demonów, które nazywają siebie "generałami boga" i spędzają cały swój czas ucząc Cię nieprzyzwoitości. Wszystkie ich wiadomości krążą wokół seksu. Te demony, aby was zbezcześcić i wtajemniczyć w czary poprzez swoje satanistyczne przesłania, mówią wam, że seks nie jest tabu i że ważne jest, aby nauczyły Dzieci Boże wszystkiego o seksie. Niestety, masz ludzi opętanych, którzy słuchają ich do tego stopnia, że ich lubią. Czy możesz wskazać nam jedno miejsce w Biblii, gdzie Pana Jezusa lub jego uczniowie nauczali lud Boży o obrzydliwościach seksualnych?

 

Wiedzcie, że sam fakt słuchania zgniłych przesłań tych demonów, opętuje was. Są to duchy nieczyste, które przyciągacie do siebie, słuchając tych agentów Piekła. Niektórzy z was stwierdzą, że po wysłuchaniu obscenicznych przesłań tych demonów, których nazywacie generałami boga i byłymi satanistami, znaleźliście się w grzechach seksualnych, których nigdy nie popełniliście i w obrzydliwych praktykach, w których nigdy się nie znaleźliście.

 

Ci agenci szatana są bardzo przebiegli. Kilku z tych strasznych satanistów, aby wtajemniczyć was w obrzydliwości seksualne, pokazuje wam obrazy i filmy ze scenami obrzydliwości seksualnych, pod pretekstem chęci zdemaskowania i ujawnienia dziwacznych praktyk, które ludzie wykonują. Te demony plugawią was pornografią, sprawiając wrażenie, że demaskują dzieła szatana. W rzeczywistości jest to dobrze przemyślana strategia ciemnego świata, aby wprowadzić cię w grzechy seksualne. Kiedy wpadasz w pułapkę oglądania tych obrzydliwości, natychmiast jesteś opętany.

 

A ponieważ żyjemy w epoce telewizji i technologii cyfrowej, każdy z tych demonów stworzył swój własny kanał, aby nadawać na żywo wszystkie swoje obrzydliwości i zaklęcia. Umiłowani, jeśli cenicie swoje zbawienie, uciekajcie od tych wszystkich demonów. Jeśli nie chcecie skończyć w Piekle na wieczność, uciekajcie od tych wszystkich agentów Piekła. Pan cię ostrzegł.

 

Wszystkie te tak zwane sługi Boże, którzy sprawiają, że uwolnienie duchów nieczystych show, są demony. Jeśli znasz jakiegoś tak zwanego pastora, który robi to, co nazywają uwolnienie od duchów nieczystych na żywo w kanałach telewizyjnych, wiedz, że jest on agentem szatana. Uciekajcie od nich! Ci niegodziwi ludzie upokarzają biednych opętanych ludzi, i wystawiają ich na żywo na oczy całego świata. Patrzymy, jak opętani ludzie toczą się po ziemi po ziemi, jedni siusiają na siebie, inni ślinią się, jeszcze inni wypróżniają się, a te szokujące, poniżające i upokarzające obrazy rozchodzą się po całym świecie. Czy naprawdę potrzebujesz, żebym ci powiedział, że są tylko agenci Piekła, którzy są tak podli i czerpią tyle przyjemności z poniżania bezbronnych ludzi i pokazywania im, jak żyją w ten sposób?

 

Jeśli chcecie zachować swoje duchowe uwolnienie, uciekajcie od wszystkich pastorów-czarnoksiężników i wszystkich satanistów, którzy otrzymali od szatana misję zaprowadzenia was do Piekła. Uciekajcie również od tych wszystkich satanistycznych kościołów, które ignorancko nazywacie przebudzonymi kościołami, a które spędzają swój czas na głoszeniu dobrobytu i robieniu uwolnienia duchowego-spektaklu. Polecam wam przeczytanie lub ponowne przeczytanie nauczania na temat "Rozeznawanie", abyście wiedzieli jak rozpoznać i zidentyfikować wszystkich tych pastorów szatana i wszystkie te satanistyczne kościoły. Nauczanie to można znaleźć na stronie internetowej www.mcreveil.org.

 

35- Konkluzja

 

Błogosławię Pana, Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba, że dał mi łaskę udostępnienia tej nauki ludowi Bożemu, aby dzieci Boże przestały być maltretowane, wykorzystywane i torturowane przez agentów szatana, których nieświadomie nazywacie sługami Bożymi. Niektóre z tych demonów nawet nazywają siebie raczej "generałami boga". Wiedz, że kiedy mówią o generałach Boga, mówią o generałach ich boga, a nie naszego Boga.

 

Pamiętajcie raz na zawsze, kochani, że wszyscy ci żartownisie, którzy nazywają siebie "generałami Boga", są demonami. Bóg, Stwórca Nieba i ziemi, Bóg prawdziwy i jedyny, nigdy nie nadał tego tytułu nikomu na ziemi. Są to demony, które w swoim świecie otrzymały ten tytuł od swojego pana szatana i które przychodzą do was z tymi tytułami. Jedyny problem polega na tym, że są one nieuczciwe. Ujawniają wam swoje tytuły, ale nie mówią wam, że te tytuły przychodzą do nich ze świata ciemności. Ukrywają się przed powiedzeniem wam, że są generałami swojego boga lucyfera, a nie prawdziwego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, któremu służymy.

 

Cieszę się, że dzięki tej nauce każde prawdziwe dziecko Boże otrzyma długo oczekiwane uwolnienie od duchów nieczystych. Każde prawdziwe dziecko Boże zostanie w końcu uwolnione: uwolnione od ignorancji, uwolnione od ślepoty, uwolnione od niewiary, uwolnione od wszelkich więzów, wolne od wszelkiej szatańskiej dominacji i od wszelkich przekleństw. Tak, każde prawdziwe dziecko Boże będzie teraz uwolniony od duchów nieczystych. Uwolniony od każdego demona, uwolniony od każdego ducha nieczystego, uwolniony od każdego szatańskiego przymierza, uwolniony od każdego rozproszenia, uwolniony od duchowego snu, uwolniony od Piekła, uwolniony duchowo od każdego niepotrzebnego ciężaru.

 

Niech prawdziwy Bóg, stwórca Niebios i ziemi, ten, który przedstawia się w Księdze Izajasza 45:18 jako Jedyny Bóg, będzie uwielbiony, ponieważ zgodził się patrzeć ze współczuciem na swoje biedne dzieci, którymi jesteśmy pamiętał o nas iw końcu postanowił nas uwolnić i wstać. Jemu samemu cała chwała w imię Jezusa Chrystusa, Jego Jednorodzonego Syna! Amen!

 

Umiłowani bracia, nie ma nic szczęśliwszego dla człowieka niż być wyłączną świątynią Ducha Świętego. Kiedy mieszka w tobie Jezus Chrystus, życie na ziemi jest mniej skomplikowane. Już sam ten powód wystarczy, aby nikt nie tolerował przebywania w siedlisku demonów. Sam ten powód wystarczy, aby żadna rozsądna osoba nie zgodziła się biernie przyjmować w swoim ciele ohydnych stworzeń, kiedy jedyny prawdziwy Bóg chce uczynić to ciało swoją świątynią.

 

Dla was, opętanych przez nieczyste duchy, tak zwanych chrześcijan, którzy wydają się być zadowoleni z waszego stanu, to przesłanie powinno w końcu was obudzić. Teraz, gdy zrozumieliście, że żadna opętana osoba nie może wstąpić do Nieba, nie ma już potrzeby błagać was, abyście szukali swojego duchowego uwolnienia. To jest z całego serca, że musisz szukać wyzwolenia od duchów nieczystych. Piekło jest Prawdziwe i dobrze o tym wiesz.

 

Wy wszyscy, prawdziwi słudzy Boży, starajcie się zachować czystość. Unikajcie, jak tylko możecie, otwierania drzwi szatanowi i jego demonom przez ignorancję, zaniedbanie, kompromis i brak stanowczości. Nie wpadaj w pułapki, które kobiety czarownic stawiają przed tobą za każdym razem, sprawiając wrażenie, że szukają uwolnienia od duchów nieczystych. Wiedzcie, że wielu agentów szatana, którzy przychodzą prosić o uwolnienie od duchów nieczystych, przychodzi raczej po to, by wyssać moc Bożą w was i unicestwić namaszczenie Boże na waszym życiu. Poproś Pana o rozeznanie i objawienie, aby być w stanie zidentyfikować tych, którzy chcą prawdziwego wyzwolenia od duchów nieczystych i tych, którzy przychodzą, aby położyć pułapki dla Ciebie. Nigdy nie módl się dwa razy za czarownicę, za którą modliłeś się już wcześniej, a która za pierwszym razem chętnie ukryła swoje grzechy i część swoich czarów. Takie czarownice są agentami szatana w misji przeciwko wam.

 

Zanim zaczniesz modlić się za jakiegokolwiek agenta szatana, najpierw poproś go, aby upewnił się, że wszystkie jego dzieła czarów są wyznane. Jeśli zapewni cię, że wyznał wszystkie swoje czary i przedstawił wszystkie plany szatana, módl się za niego z wiarą zgodnie z rozeznaniem lub objawieniem, które Pan ci da. Jeśli był uczciwy, zostanie uwolniony od wszystkich demonów. Ale jeśli ten sam agent szatana później wróci, aby poprosić o przebaczenie, mówiąc ci, że skłamał podczas swojej spowiedzi, ukrywając niektóre ze swoich dzieł czarów, jednocześnie prosząc cię o ponowną modlitwę za niego, wiedz, że masz do czynienia z agentem szatana na misji za tobą. Nie traćcie ani sekundy na ponowną modlitwę za Niego. To jest zwykle zadanie żeńskich agentek szatana. Są przerażającymi czarownicami.

 

Na koniec uważam za ważne, aby podkreślić tę fundamentalną kwestię: tak bardzo musisz pamiętać, że osobiste uwolnienie duchowe nie powinno być dla ciebie sposobem na ukrycie swoich grzechów, tak samo musisz pamiętać, że nie powinieneś za każdym razem ujawniać całego swojego życia w przed wszystkimi pod pretekstem chęci uzyskania uwolnienia od duchów nieczystych. To wyjaśnienie jest tym bardziej konieczne, że kilku czarowników, ignorancko zwanych pastorami, zmusza ludzi do wyznania wszystkich swoich grzechów przed wszystkimi, jako warunek uwolnienia od duchów nieczystych. Ta praktyka jest szatańska. Uciekaj od tych czarodziejów. To pułapka, którą na ciebie zastawiają. Celem tych agentów Piekła jest z jednej strony upokorzenie cię i niepotrzebne przedstawienie, az drugiej strony splugawienie umysłu i umysłu tych wszystkich, którzy będą słuchać twoich spowiedzi. Ta praktyka pochodzi ze świata ciemności.

 

Dzieci Boże i Słudzy Boży całego świata, wy wszyscy, którzy macie Jezusa Chrystusa jako swojego Mistrza, poświęćcie teraz chwile postu i modlitwy, aby błagać Pana, aby zesłał wam Eliasza, którego obiecał wam na ostatnie przebudzenie, bez którego będzie przeklinał to pokolenie. Mnożcie posty, modlitwy i błagania!

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF