Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

OSTRZEŻENIE ZEZNANIA

 

Drodzy bracia i drodzy przyjaciele, z radością oddajemy do waszej dyspozycji różne świadectwa. Uważamy je za użyteczne dla naszego duchowego rozwoju i duchowego budowania. Niektóre z tych historii pochodzą od ludzi, którzy służyli szatanowi, a inne od ludzi, którzy widzieli Niebo i/lub Piekło. Ogólnie rzecz biorąc, te historie wzmacniają nasze Rozeznawanie i otwierają nasze oczy na Wojnę Duchową. Co więcej, pomagają nam one lepiej przygotować się na ataki, pod którymi nieustannie znajdujemy się od szatana i jego agentów.

 

Świadectwa te w żadnym wypadku nie mogą być uważane za Słowo Ewangelii, to znaczy za absolutnie prawdziwe, ani też nie mogą zastąpić twojej Biblii. Nigdy nie opuszczaj swojej Biblii, aby umieścić świadectwo, które otrzymałeś w praktyce. To nie na podstawie jakiegokolwiek świadectwa, że Bóg będzie sądził nas później, ale na podstawie Biblii. Należy również pamiętać, że nasz wybór publikacji tych zeznań w żaden sposób nie stanowi rekomendacji od ich autorów.

 

Jak już powiedzieliśmy wam w nauce o rozeznawaniu, Bóg używa kogo chce, aby rozświetlać swoją chwałę lub mówić do swoich dzieci. Sam fakt, że człowiek daje świadectwo, nie czyni go dzieckiem Bożym. Niezależnie od tego, czy jest to świadectwo tego, kto służył szatanowi, czy też tego, kto widział Niebo i/lub Piekło, po prostu musisz otrzymać to, co Bóg chce ci dać jako objawienie poprzez te historie, nie wpadając w pułapkę, wierząc, że ludzie, których Pan użył, aby ci je dać, pochodzą od Boga.

 

Dobrze wiedzieć, że Bóg, aby przekazać swoje przesłania, może nawet używać przedmiotów i zwierząt. Masz na przykład oślica Balaama. Pozwól, że odświeżę twoją pamięć tym fragmentem z 4Mojżeszowa – Liczb 22. "... 27A widząc oślica Anioła Pańskiego, padła pod Balaamem; i rozgniewał się Balaam wielce, a bił oślicę kijem. 28Zatem otworzył Pan usta onej oślicy, i rzekła do Balaama: Cóżem ci uczyniła, żeś mię bił już po trzy kroć? 29I rzekł Balaam do oślicy: Iż ze mnie szydzisz; bym był miał miecz w ręku swych, byłbym cię teraz zabił. 30Tedy oślica rzekła do Balaama: Azażem ja nie oślica twoja, na którejś jeżdżał, jakoś mię dostał, aż do tego czasu? A on rzekł: Nigdy..." 4Mojżeszowa – Liczb 22:1-33.

 

Jeśli zgodzicie się ze mną, że osioł, z którym Bóg rozmawiał z Balaam, nie był ani prawdziwym sługą Bożym, ani dzieckiem Bożym, to zrozumcie, że ci, przez których Bóg daje nam różne świadectwa, które czytamy, niekoniecznie są ani prawdziwymi sługami Bożymi, ani dziećmi Bożymi. To ostrzeżenie musi być dla was jasne od teraz.

 

Kilka osób, po przeczytaniu opublikowanych przez nas zeznań, poszło do Internetu, aby przeprowadzić małe badania nad swoimi autorami. To, co zobaczyli, oburzyło ich. Zrozumieli, że autorzy tych świadectw nie mają nic wspólnego z Bogiem w swoim sposobie życia. Ci autorzy to prawie wszyscy, prawdziwe oszczerstwo dla Ewangelii Jezusa Chrystusa. Są one po prostu przedmiotem skandalu. Prawie wszyscy ci tak zwani byłego sataniści, mężczyźni i kobiety, ogłosili się sługami Bożymi. Każdy z nich dał sobie tytuł, który mu się podoba. Niektórzy nazywają siebie Pastorami, inni Ewangelistami, jeszcze inni Prorokami. Inni mają nawet odwagę nazywać siebie Apostołami. Niektórzy zaczęli jako Pastorzy, a kilka miesięcy później stali się Apostołami, a teraz stali się tym, co nazywają "biskupami".

 

Rozpoczęli ewangelię, która nie ma nic wspólnego ze zdrową doktryną Chrystusa. Widząc wśród nich niektórych, trudno uwierzyć, że nawet raz poznali Jezusa Chrystusa; nie różnią się one od ludzi światowych. Ozdabiają się one wszelkiego rodzaju biżuterią i makijażem. Kobiety noszą peruki, pasma i inne ohydne fryzury na głowie. Chociaż mówią, że spotkali Jezusa Chrystusa Pana, wydają się być nieświadomi, że kobieta będąca dzieckiem Bożym musi się zakryć, to znaczy zakryć swoją głowę w obecności Boga. Wydaje się, że nie wiedzą, że kobieta dziecko Boga musi ubierać się przyzwoicie, uciekać przed makijażem, biżuterią, szatańskimi strojami, takimi jak spodnie i inne uwodzicielskie ubrania.

 

Kobiety te prawie wszystkie nadały sobie tytuły starszyzny kościelnej, to znaczy, że wszystkie stały się pastorzy, ewangelistkami, prorokami, nauczycielami, apostołami, gardząc słowem Bożym, które zabrania kobietom nauczania i przejmowania władzy nad mężczyznami. Stały się one w ten sposób prawdziwymi narzędziami szatana, aby poprowadzić lud Boży na manowce, ponieważ wielu ignorantów bierze je za dzieci Boże, ze względu na ich świadectwa. Ty, Dzieci Boże, nie pozwól, by cię to już nie zaskoczyło. To tylko kolejny plan szatana, aby zasiać zamęt w dziele Boga. Pobłogosławmy Boga dla Rozeznania.

 

Jedna z tych tak zwanych byłego satanistek w swoim zeznaniu wyraźnie zdradza, że szatan zaoferował jej otwarcie całej sieci sklepów jubilerskich, wyjaśniając jej, że sprzedając klejnoty, miała pozwolić szatanowi na ciągłe pozyskiwanie ludzkiej krwi i dusz. To ona sama mówi nam, że szatan objawił jej, że wszyscy ci, którzy kupują te biżuterię stają się bezpośrednio ofiarą szatana i jego demonów. Ujawnia nam, że biżuteria, dzięki licznym zaklęciom na niej wykonanym ze świata ciemności, zawiera demony i że kiedy ktoś kupuje biżuterię, to w rzeczywistości kupuje to demony, i że kiedyś w ich domu demony te w nocy pobierają krew od mieszkańców domu. Dlatego ona wie lepiej niż ty i ja, że klejnoty zawierają demony, które nie tylko posiadają tych, którzy je noszą, ale nawet posiadają tych, którzy mieszkają w tym samym domu, jak ci, którzy je noszą. Ale kiedy widzisz tego tak zwanego byłego satanistę, jesteś oburzony. Ona jest zawsze ozdobiona wszelkiego rodzaju klejnotami, nawet tymi najbardziej ekstrawaganckimi. To jest prawdziwe oszczerstwo Ewangelii. Nie zapominajmy, że jedną z misji agentów szatana jest szkalowanie Ewangelii, zasiewanie zamieszania w umysłach ludzi, tak aby ci, którzy chcą iść za Panem, mogli być zdezorientowani.

 

Ci, którzy czytają te świadectwa i są oburzeni widokiem ich autorów w Internecie, piszą do nas, aby zapytać, jak to możliwe, że osoba, która twierdzi, że widziała Niebo i / lub Piekło, a nawet spotkała Pana Jezusa -Chryste, żyj przeciwieństwem tego, czego naucza Słowo Boże. Odpowiedź jest prosta: Nie pochodzą od Boga. Uważajcie więc na wyrażenia "eks sataniści" lub "byli sataniści" używane do określania tych, którzy służyli szatanowi i którzy twierdzą, że nawrócili się na Jezusa Chrystusa. Możliwe, że niektóre z tych nawróceń są prawdziwe, ale ci tak zwani eks-sataniści są na ogół niczym innym jak satanistami. Więc nie dajcie się uwieść tym agentom szatana przebranym za dzieci Boże. Dobrze wykorzystaj nauczanie na temat "Rozeznawanie", które można znaleźć na stronie www.mcreveil.org.

 

Wiedzcie więc, ukochani, że wiele z tych świadectw o Niebie, Piekle, świecie ciemności itp. jest prawdą. Jeśli ich autorzy nie są od Boga lub jeśli zdecydują się odwrócić od Boga, nie unieważnia to tych świadectw dla tego wszystkiego. Po prostu zrozum, że są to osły, których Bóg używał, aby nam objawić to, co chciał nam objawić. Przesłanie, które osioł dał Balaamowi, pochodziło od Boga. Fakt, że to przesłanie naprawdę pochodziło od Boga, nie uczynił osła dzieckiem Bożym ani sługą Bożym. Osioł przekazał swoje przesłanie Balaamowi, i pozostał osłem. Balaam otrzymał wiadomość od Boga i był wolny, aby być posłusznym lub nie być posłusznym. Tak jest z tobą dzisiaj. Po otrzymaniu tych świadectw, które Bóg daje nam przez te osły, możesz odpokutować i bać się Boga lub nadal bawić się z Bogiem.

 

Drodzy bracia i drodzy przyjaciele, pamiętajcie raz na zawsze, że fakt zobaczenia Nieba i/lub Piekła nie czyni z nikogo dziecka Bożego. Fakt służby szatanowi, a następnie spotkania z Jezusem Chrystusem, nie czyni z nikogo dziecka Bożego. Wielu słudzy szatana, którzy twierdzą, że porzucili go, aby pójść za Jezusem, zawsze kończy się powrotem do swojego prawdziwego mistrza szatana. Więc weź to, co buduje cię duchowo w świadectwach, ale nie dbaj o autorów. Czyń tak, jak nakazał nam Jezus w Ewangelii Mateusza 23:1-3 "1Tedy Jezus rzekł do ludu i do uczniów swoich, mówiąc: 2Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie. 3Przetoż wszystkiego, czegokolwiek by wam rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie; albowiem oni mówią, ale nie czynią."

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego, Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF