Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

Szanowni Czytelnicy,

 

Książka ta jest regularnie aktualizowana. Zalecamy pobranie zaktualizowanej wersji ze Strony www.mcreveil.org.

 

Pragniemy zaznaczyć, że to Nauczanie zostało napisane w języku Angielskim i Francuskim. Aby udostępnić go jak największej liczbie osób, użyliśmy oprogramowania komputerowego do przetłumaczenia go na inne języki.

 

Jeśli wykryjesz jakiekolwiek błędy w tekście przetłumaczonym na Twój język, nie wahaj się nas o tym powiadomić, abyśmy mogli je poprawić. A jeśli chcesz oddać cześć Bogu i rozwijać Boże dzieło poprzez tłumaczenie Nauk na swój język, skontaktuj się z nami.

 

Miłej Lektury!

 

WŁOŻENIEM RĄK

(Zaktualizowano 06 06 2024)

 

1- Wprowadzenie

 

Włożeniem rąk jest biblijną i duchową praktyką, która polega na modlitwie za ludzi lub błogosławieniu ludzi poprzez włożeniem na nich rąk. Jest to bardzo ważny akt duchowy, ale również bardzo ryzykowny. Włożeniem rąk wiąże się z przekazywaniem lub przekazywaniem mocy i autorytetu. Innymi słowy, pomiędzy tym, który nakłada ręce, a tym, na którego ręce są one nakładane, zawsze następuje przekazanie władzy. To właśnie sprawia, że włożeniem rąk jest wielkim duchowym niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwo związane z włożeniem rąk jest tak wielkie, że Bóg uznał za konieczne wydanie ostrzeżenia na ten temat. Oto co czytamy w 1Tymoteusza 5:22. "Rąk z prędka na nikogo nie wkładaj, ani bądź uczestnikiem cudzych grzechów: samego siebie czystym zachowaj." To nauczanie jest częścią innego bardzo ważnego nauczania o nazwie "Uwolnienie od Duchów Nieczystych", które znajdziesz na stronie mcreveil.org.

 

2- Co dzieje się podczas włożeniem rąk?

 

Włożeniem rąk jest przede wszystkim duchową walką. I jak we wszystkich wojnach duchowych, przeciwstawne siły duchowe są w konflikcie, a zwycięża większa siła. Jest kilka sytuacji, w których włożeniem rąk ma miejsce. Przeanalizujmy je:

 

1- Jeśli ten, kto nakłada ręce, jest prawdziwym dzieckiem Bożym i jeśli ten, na kogo ręce są włożenie, jest również dzieckiem Bożym, przekazanie mocy odbywa się bez przeszkód. Innymi słowy, modlitwa przebiega pomyślnie po obu stronach. Ten, na kogo nakłada się ręce, otrzymuje moc, która jest mu przekazywana, i odzyskuje swoje uzdrowienie lub uwolnienie duchowe, a ten, na kogo nakłada się ręce, otrzymuje od Pana odnowienie mocy i namaszczenie Duchem Świętym.

 

2- Jeżeli ten, który nakłada ręce jest prawdziwym dzieckiem Bożym, a ten, na którego włożenie są ręce jest agentem szatana, to będzie konflikt. Przekazywanie mocy może odbywać się albo z trudem, albo wcale, albo raczej w odwrotnym kierunku. Oznacza to, że jeśli agent szatana, na którego nakłada się ręce, jest potężniejszy od dziecka Bożego, które podjęło ryzyko nałożenia rąk bez rozeznawania, to ten agent szatana przekaże swoją szatańską moc modlącemu się. Ten, kto się modli, może być opętany przez demony, które przekazał mu agent szatana.

 

3- Jeśli ten, kto kładzie ręce, jest agentem szatana i jeśli ten, któremu ręce są włożenie, jest prawdziwym dzieckiem Bożym, będzie konflikt. Również tutaj przekazywanie mocy może odbywać się albo z trudem, albo wcale, albo raczej w odwrotnym kierunku. Oznacza to, że jeśli Dziecko Boże, na które kładzione są ręce, jest potężniejsze od agenta szatana, który podjął ryzyko kuszenia Boga, moc tego agenta szatana zostanie unicestwiona przez moc Boga, a Dziecko Boże uniknie tej próby inicjacji w czary i dzięki łasce Bożej nie otrzyma demonów, które agent szatana chciał mu przekazać.

 

4- Jeśli ten, kto nakłada ręce, jest agentem szatana, a ten, na którego nakłada się ręce, jest dzieckiem Bożym, które nie jest wystarczająco silne duchowo, agent szatana przeniesie na niego moc szatana i opęta go demonami. To Dziecko Boże zostanie wtedy wtajemniczone w czary i będzie opętane przez wszystkie duchy nieczyste, które agent szatana przeniósł na niego.

 

5- Jeśli ten, który nakłada ręce, jest agentem szatana i jeśli ten, na którego nakłada się ręce, jest innym agentem szatana, to potężniejszy z nich będzie czerpał moc z drugiego, aby uzupełnić swoją własną. Nie zapominajcie, że w szatanie panuje rywalizacja. Każdy chce być najsilniejszy i najpotężniejszy. Bardzo często prowadzą ze sobą wojnę, a często nawet niszczą się nawzajem, aby stać się potężniejszymi. Obóz szatana to prawdziwa dżungla. Najsilniejsi pożerają najsłabszych.

 

To jest w rzeczywistości to, co dzieje się, gdy ręce są włożeniem rąk. Nie na darmo więc Pan ostrzega swoje dzieci przed włożeniem rąk pochopnie i bez rozeznania. Dzieci Boże powinny unikać włożenia rąk na ludzi w jakikolwiek sposób. Dlatego ważne jest, aby każde dziecko Boże wiedziało, kiedy nakładać ręce, na kogo je nakładać i przy jakiej okazji lub w jakich okolicznościach.

 

3- Kładzenie rąk i uwolnienie duchowe

 

Chociaż w rzeczywistości można sobie pozwolić na włożeniem rąk w prawie każdej sytuacji, to należy zauważyć, że są pewne przypadki, które nie wymagają włożeniem rąk. Tak jest w przypadku uwolnienia duchowe, które polega na wypędzeniu demonów opętujących daną osobę. W tego typu przypadkach wystarczy samo słowo autorytetu. Dlatego, dzieci Boże, pamiętajcie, że nie potrzebujecie nakładać rąk na ludzi, gdy problemem tych ludzi jest tylko opętanie demoniczne. To właśnie widzimy w następujących fragmentach:

 

Mateusza 17:14-18 "14A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, i upadł przed nim na kolana, 15I rzekł: Panie! zmiłuj się nad synem moim: albowiem lunatykiem jest, i ciężko się trapi; częstokroć bowiem wpada w ogień, i częstokroć w wodę. 16I przywiodłem go do uczniów twoich, ale go nie mogli uzdrowić. 17A odpowiadając Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny! Dokądże będę z wami? Dokądże was będę cierpiał? przywiedźcie mi go sam. 18I zgromił onego dyjabła Jezus; i wyszedł od niego, i uzdrowiony jest on młodzieniec od onejże godziny."

 

Dzieje Apostolskie 16:16-18 "16I stało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, zabieżała nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła, wróżąc. 17Ta chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie sługami są Boga najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. 18A to czyniła przez wiele dni; ale Paweł bolejąc nad tem i obróciwszy się, rzekł onemu duchowi: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł od niej. I wyszedł onejże godziny."

 

4- Włożeniem rąk i uzdrawianie

 

Jeśli chodzi o choroby, możecie sobie pozwolić na włożeniem rąk na każdy przypadek, oczywiście z rozeznaniem. Moc uzdrawiania jest w włożeniu rąk przez prawdziwe Dzieci Boże. To jest obietnica, którą Pan dał swoim uczniom w Ewangelii Marka 16:17-18: "17A znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą: W imieniu mojem dyjabły wyganiać będą, nowemi językami mówić będą;18Węże brać będą, a choćby co śmiertelnego pili, nie zaszkodzi im; na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą."

 

To właśnie czynił sam Pan Jezus i Jego Apostołowie podczas swoich posług.

 

Marka 6:5 "I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz iż niektóre chore, wkładając na nie ręce, uzdrowił."

 

Łukasza 4:40 "A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli chorujące na rozmaite niemocy, przywodzili je do niego, a on na każdego z nich ręce włożywszy, uzdrawiał je.."

 

Dzieje Apostolskie 28:8 "I stało się, że ojciec onego Publijusza, mając gorączkę i biegunkę, leżał; do którego Paweł wszedłszy modlił się, a włożywszy nań ręce uzdrowił go."

 

Istnieją przypadki, które dotyczą uwolnienia duchowe i uzdrowienia. W takich przypadkach można użyć obu metod, które Bóg udostępnił swoim dzieciom: Słowo autorytetu i nałożenie rąk. To jest właśnie to, co Jezus robi w poniższym fragmencie:

 

Łukasza 13:11-16: "11A oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy ośmnaście lat, a była skurczona, tak iż się żadną miarą nie mogła rozprostować. 12Tę gdy ujrzał Jezus, zawołał jej do siebie i rzekł: Niewiasto! uwolnionaś od niemocy twojej. 13I włożył na nią ręce, a zarazem rozprostowała się i chwaliła Boga. 14Tedy odpowiadając przełożony nad bóżnicą, który się bardzo gniewał, że Jezus w sabat uzdrawiał, rzekł do ludu: Sześć dni jest, w które trzeba robić; w te tedy dni przychodząc, leczcie się, a nie w dzień sabatu. 15Ale mu odpowiedział Pan i rzekł: Obłudniku, azaż każdy z was w sabat nie odwiązuje wołu swego, albo osła swego od żłobu, a nie wiedzie, żeby go napoił? 16A ta córka Abrahamowa, którą był związał szatan oto już ośmnaście lat, zaż nie miała być rozwiązana od tej związki w dzień sabatu?"

 

Ale nawet w takich przypadkach, gdy używane jest słowo władzy i włożeniem rąk, musisz umieć odróżnić uwolnienie duchowe od uzdrowienia. Kiedy przyjrzymy się bliżej przypadkowi z Ewangelii Łukasza 13:12-13, który właśnie przeczytaliśmy, zobaczymy, że Jezus zastosował oba rozwiązania w tym samym przypadku, ale w zupełnie inny sposób. "12Tę gdy ujrzał Jezus, zawołał jej do siebie i rzekł: Niewiasto! uwolnionaś od niemocy twojej. 13I włożył na nią ręce, a zarazem rozprostowała się i chwaliła Boga." Jezus użył słowa autorytetu, aby poradzić sobie z problemem opętania demonicznego, mówiąc: "Niewiasto, jesteś uwolniona od swej ułomności". Następnie Jezus położył na nią ręce, aby zająć się aspektem choroby: "I włożył na nią ręce".

 

Drodzy bracia, nawet jeśli włożeniem rąk dla uwolnienia duchowe nie jest grzechem, to jednak pamiętajcie, że jest to ignorancja. Nie potrzebujecie włożenia rąk, aby wypędzać demony. Potrzebujecie go raczej do uzdrawiania chorób spowodowanych przez demony, które wypędziliście.

 

5- Włożeniem rąk i chrzest Duchem Świętym

 

Włożeniem rąk jest praktyką, która wykracza poza uzdrawianie. Może być również wykorzystywane do modlitwy o chrzest Duchem Świętym. O tym czytamy w następujących fragmentach:

 

Dzieje Apostolskie 8:14-17 "14A usłyszawszy Apostołowie, którzy byli w Jeruzalemie, iż Samaryja przyjęła słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana. 15Którzy tam przyszedłszy, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego. 16Albowiem jeszcze był na żadnego z nich nie zstąpił; ale tylko pochrzczeni byli w imię Pana Jezusowe. 17Tedy na nie wkładali ręce, a oni przyjmowali Ducha Świętego."

 

Dzieje Apostolskie 19:1-7 "1I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, iż Paweł obszedłszy górne krainy, przyszedł do Efezu; a znalazłszy tam niektórych uczniów, 2Rzekł do nich: Izaliście wzięli Ducha Świętego, uwierzywszy? A oni mu rzekli: Owszemeśmy ani słyszeli, jeźli jest Duch Święty. 3Tedy rzekł do nich: W cóżeście tedy ochrzczeni? A oni rzekli: W chrzest Janowy. 4Zatem rzekł Paweł: Janci chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa. 5A usłyszawszy to, ochrzczeni są w imię Pana Jezusowe. 6A gdy na nie włożył Paweł ręce, zstąpił na nie Duch Święty i mówili językami i prorokowali. 7A było wszystkich mężów około dwunastu."

 

6- Włożeniem rąk i modlitwy polecające

 

Oprócz uzdrawiania przypadków i modlitwy o chrzest Duchem Świętym, włożeniem rąk może być również użyte do modlitwy i polecania Bogu dzieci Bożych w danej misji, podróży, a nawet do wychowania dziecka Bożego na sługę Bożego. Objawia się to w następujących fragmentach:

 

Dzieje Apostolskie 6:1-6 "1A w oneż dni, gdy się przymnażało uczniów, wszczęło się szemranie Greków przeciwko Żydom, iż były zaniedbywane w posługiwaniu powszedniem wdowy ich. 2A tak oni dwunastu zwoławszy mnóstwo uczniów, rzekli: Nie jest słuszna, żebyśmy my opuściwszy słowo Boże, służyli stołom. 3Upatrzcież tedy, bracia! między sobą siedm mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których byśmy postanowili nad tą sprawą. 4A my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy. 5I podobała się ta rzecz onemu wszystkiemu mnóstwu. I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, nowonawróconego Antyjocheńczyka. 6Tych stawili przed Apostołów, którzy pomodliwszy się, kładli na nich ręce."

 

Dzieje Apostolskie 13:1-3 "1A byli w Antyjochii we zborze, który tam był, niektórzy prorocy i nauczyciele, jako Barnabasz i Symeon, którego zwano Niger, i Lucyjus Cyrenejczyk, i Manahen, który był wychowany z Herodem Tetrarchą, i Saul. 2A gdy oni służbę Pańską jawnie odprawiali i pościli, rzekł im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabasza i Saula do tej sprawy, do którejm ich powołał. 3Tedy poszcząc i modląc się, i wkładając na nie ręce, odprawili je."

 

1Tymoteusza 4:14 "Nie zaniedbywaj daru Bożego, który w tobie jest, któryć dany jest przez prorokowanie z włożeniem rąk starszych."

 

2Tymoteusza 1:6 "Dla której przyczyny przypominam ci, abyś wzniecał dar Boży, który w tobie jest przez włożenie rąk moich."

 

7- Włożeniem rąk i błogosławieństwa

 

Włożeniem rąk może być również używane do błogosławieństw, jak mówi nam ten fragment z Ewangelii Mateusza 19:13-15: "1Tedy mu przynoszono dziatki, aby na nie ręce wkładał i modlił się; ale uczniowie gromili je. 14Lecz Jezus rzekł: Zaniechajcie dziatek, a nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem takich jest królestwo niebieskie. 15A włożywszy na nie ręce, poszedł stamtąd."

 

8- Niebezpieczeństwa związane z włożeniem rąk

 

To, co dzieje się podczas włożenia rąk, uwypukla niebezpieczeństwa związane z tym aktem, gdy jest on wykonywany w pośpiechu, a zwłaszcza gdy jest wykonywany bez rozeznawania. Pozwalając, by ktokolwiek nakładał na nich ręce w chwilach wyzwolenia duchowe lub modlitwy, Dzieci Boże narażają się na wiele niebezpieczeństw, w tym na inicjację w czary, klątwy i zaklęcia. W rzeczywistości, kiedy czarownik kładzie na was ręce, to jego demony, a nie Duch Boży, są wysyłane do was. I oczywiście to nie jest błogosławieństwo Boga, które może pochodzić od tych demonów, to jest przekleństwo.

 

Dzieci Boże muszą też zrozumieć, że kładąc ręce na ludzi, narażają się na dwa wielkie niebezpieczeństwa: z jednej strony na ryzyko opętania przez demona, jeśli wpadną w pułapkę modlenia się za mocniejszych od siebie agentów szatana, a z drugiej strony na ryzyko uczestniczenia w grzechach ludzi nieuczciwych, którzy podstępem i kłamstwem proszą o modlitwę, ukrywając przy tym swoje grzechy. Jeśli włożywszy ręce na obłudnikach, którzy dobrowolnie żyją w grzechach i którzy zdecydują się nie wyznawać swoich grzechów, będziesz uczestniczyć w ich grzechach.

 

9- Kobiety i włożeniem rąk

 

Dzieci Boże, które wiedzą, że Bóg w Piśmie Świętym oficjalnie zabronił kobietom nauczać lub być starszymi w Kościele, często zastanawiają się, czy kobieta może nakładać ręce na ludzi. Właśnie zbadaliśmy, co pociąga za sobą włożeniem rąk. Włożeniem rąk jest nie tylko służbą walki duchowej, ale także służbą autorytetu. Dlatego nie jest to zadanie dla kobiet, które należą do Jezusa i pragną wejść do nieba.

 

Wy wszystkie kobiety, prawdziwe siostry w Chrystusie, które należycie do Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, nigdy nie naśladujcie tych syren z wód, które stworzyły ministerstwa i które nazywają siebie "służebnice boga", uzurpując sobie tytuły pastorów, ewangelistów itd. Wszystkie te Jezebelki są agentkami Piekła, wysłanymi, by uwodzić ignorantów i zanieczyszczać Kościół. Jeśli będziecie naśladować to, co one robią, będziecie się smażyć razem z nimi w Piekle. Zapamiętajcie raz na zawsze, że wszystkie te Jezebelki, które nazywacie "kobietami pastorami", "kobietami ewangelistkami", "kobietami nauczycielkami", kobietami prorokiniami, które mają własną posługę, "kobietami apostołami" lub po prostu "kobietami starszymi", są czarownicami. Są to demony wysłane ze świata ciemności, aby uwieść i sprowadzić na manowce tak wielu ludzi, jak to tylko możliwe.

 

Jeśli cenisz swoje zbawienie, uciekaj ze wszystkich kościołów prowadzonych przez te kobiety czarownice i uciekaj od wszystkich demonów pastorów , którzy je mianują. Jeśli zostałeś ochrzczony przez takie czarownice, jeśli jedna z nich kiedykolwiek położyła na ciebie ręce, jeśli jedna z tych czarownic kiedykolwiek modliła się o twoje uwolnienie duchowe, wiedz, że zostałeś wtajemniczony w czary i jesteś opętany przez demony.

 

Innym pytaniem, które często zadają bracia, jest to, czy kobieta może przynajmniej położyć ręce na swoich dzieciach. Na to pytanie odpowiem innymi pytaniami. Czy ona chce kłaść ręce na dzieci, ponieważ nie ma nikogo innego, kto mógłby to zrobić? Czy nie ma duchowo dojrzałego brata, który mógłby to uczynić? Czy nie może po prostu modlić się za dzieci bez włożenia na nie rąk?

 

Nawet jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, aby kobieta modliła się za swoje dzieci, kładąc na nie ręce, to trzeba pamiętać, że niebezpieczeństwo włożenia rąk pozostaje takie samo. Jeśli tak zwane dziecko, na które chcesz położyć ręce, jest agentem szatana (a tego rodzaju demonów, tak zwanych dzieci, jest dziś bardzo dużo w rodzinach, w tym rodzin chrześcijańskich), ty, kobieta kładąca na nie ręce, zapłacisz za to cenę. Jeśli twoje dziecko, na które chcesz położyć ręce, jest agentem szatana potężniejszym od ciebie, spodziewaj się poważnych konsekwencji swojego bezmyślnego czynu.

 

10- Ostrzeżenie

 

Dzieci Boże, nigdy nie wpadajcie w pułapkę modlenia się za ludzi, którzy proszą was o nałożenie na nich rąk. Oni są agentami szatana. Wszyscy ci, którzy proszą was o modlitwę za nich, wyraźnie prosząc was o nałożenie na nich rąk, są agentami szatana, którzy zastawiają na was pułapki. Jeśli wpadniesz w pułapkę włożenia na nich rąk, to nie tylko wyssą całą twoją moc, ale też anulują namaszczenie Ducha Świętego na twoim życiu i będą mogli cię dosięgnąć swoimi zaklęciami. Pamiętaj, że żadne prawdziwe dziecko Boże nie może prosić cię o modlitwę i mówić ci, jak masz się za niego modlić. Jest to zatem element rozeznawania, z którym będzie złapać agentów szatana. A jeśli znacie tak zwanych chrześcijan, którzy w przeszłości zwracali się do was z takimi prośbami, to teraz ich rozpoznacie. To są demony.

 

11- Konkluzja

 

Włożeniem rąk nie jest ograniczone w swoim zastosowaniu. Począwszy od uzdrowień i błogosławieństw, poprzez modlitwę o chrzest Duchem Świętym, aż po modlitwę o polecanie dzieci Bożych Bogu z różnych powodów. Jedynie jej stosowanie musi być nadzorowane. Innymi słowy, włożeniem rąk nie może być ani przedmiotem pychy, ani przedmiotem chwały, ani przedmiotem demonstracji władzy, ani przedmiotem rozrywki. Każde poważne dziecko Boże, aby zaangażować się w włożeniem rąk, musi być pewne, że jest wystarczająco silne duchowo, aby robić to bezpiecznie. Nigdy nie angażuj się w włożeniem rąk bez rozeznawania. "Rąk z prędka na nikogo nie wkładaj, ani bądź uczestnikiem cudzych grzechów: samego siebie czystym zachowaj." 1Tymoteusza 5:22.

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF