Jan chrzcił na puszczy, i kazał chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. Marka 1:4


Tedy wszystek lud słysząc to, i celnicy, wielbili Boga, będąc ochrzczeni chrztem Janowym. Ale Faryzeuszowie i zakonnicy pogardzili radą Bożą sami przeciwko sobie, nie będąc ochrzczeni od niego. Łukasza 7:29-30CHRZCINYChrzest Wodny


Chrzest Ducha Świętego i Mówienie w Językach


Formula Chrztu Wodnego
Pogrzebieniśmy tedy z nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę. Rzymian 6:4


Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. Tytusa 3:5


Jać was chrzczę wodą ku pokucie; ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mię; któregom obuwia nosić nie jest godzien; ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mateusza 3:11