Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

Szanowni Czytelnicy,

 

Książka ta jest regularnie aktualizowana. Zalecamy pobranie zaktualizowanej wersji ze Strony www.mcreveil.org.

 

Pragniemy zaznaczyć, że to Nauczanie zostało napisane w języku Angielskim i Francuskim. Aby udostępnić go jak największej liczbie osób, użyliśmy oprogramowania komputerowego do przetłumaczenia go na inne języki.

 

Jeśli wykryjesz jakiekolwiek błędy w tekście przetłumaczonym na Twój język, nie wahaj się nas o tym powiadomić, abyśmy mogli je poprawić. A jeśli chcesz oddać cześć Bogu i rozwijać Boże dzieło poprzez tłumaczenie Nauk na swój język, skontaktuj się z nami.

 

Miłej Lektury!

 

ŚLUB

(Zaktualizowano 06 06 2024)

 

1- WPROWADZENIE

 

"Moi ludzie są niszczeni, bo nie mają wiedzy..." (Ozeasza 4:6). Rozpocznę to badanie od tej dość smutnej obserwacji, aby zobaczyć, że dzieci Boże, z powodu braku wiedzy, niszczą się każdego dnia. Wielu chrześcijan zrujnowało dziś całe swoje życie duchowe poprzez małżeństwo z powodu braku nauk dla jednych i uporu dla innych.

 

Małżeństwo jest zbyt ważnym obszarem, by go lekceważyć, jak to ma miejsce w dzisiejszym świecie i w kościołach. Moim celem w nauczaniu tego nauczania nie jest danie wam nowej nauki o małżeństwie, ponieważ Biblia naucza wystarczająco dużo na ten temat. Moim celem jest raczej studiowanie z wami już istniejącego nauczania, czyli tego, co jest napisane w Biblii.

 

Dzięki łasce Bożej postaram się zająć się tym tematem tak wyczerpująco, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę różne pytania, jakie otrzymaliśmy od braci podczas różnych seminariów i konferencji, które zorganizowaliśmy na temat małżeństwa.

 

2- WYBORZE MALZONKA

 

Przypomnijmy, że małżeństwo jest uroczystym aktem, na mocy którego mężczyzna i kobieta ustanawiają między sobą związek, którego warunki, skutki i rozwiązanie regulują przepisy prawne obowiązujące w ich kraju, prawa religijne lub zwyczaj. Małżeństwo jest świętym ślubem; i jak wszystkie święte ślubowania, nie wolno ich łamać. Każdy, kto chce się ożenić, musi to zrozumieć i wziąć pod uwagę przy wyborze małżonka. Aby zawrzeć związek małżeński, należy najpierw skonfrontować się z wyborem przyszłego małżonka. To tam musi zaczynać się powagę; bo jeśli baza jest pominięta, nie możemy oczekiwać niczego od góry.

 

Wiele dzieci Bożych wpadło dziś w pułapkę zaklęć, uwodzenia, fałszywych nauk, fałszywych wizji, satanistycznych świadectw, fałszywych proroctw i fałszywych snów, a teraz znajdują się w małżeństwach, które są jak Piekło na ziemi. A w dzisiejszych kościołach, niektóre czarownice specjalizują się w "przepowiedniach ślubnych". Przy współudziale pastorów szatana, spędzają cały swój czas na dawaniu proroctw i objawień już przygotowanych w swoim świecie. Wszystkie te proroctwa i objawienia są skierowane do nielicznych prawdziwych dzieci Bożych, które nadal istnieją wśród nich, a ich celem jest szybkie zjednoczenie ich z agentami szatana, aby utrzymać ich w niewoli na zawsze.

 

Z łaski Bożej postaram się udostępnić wam metody i wszystkie elementy, które pozwolą wam dokonać dobrego wyboru, dla tych, którzy na szczęście nie są jeszcze uwięzieni przez agentów szatana. Jeśli chodzi o metody wyboru, pogrupuję je w dwie główne kategorie: metody szatana i metody Boga.

 

2.1- Metody szatana

 

2.1.1- Pułapki

 

Sny, proroctwa, objawienia, wizje, znaki i inne potwierdzenia, które, jak sądzisz, masz lub otrzymujesz wybierając małżonka, są bardzo często pułapkami ustanowionymi przez szatana. Nigdy nie powinieneś budować swojego małżeństwa lub opierać wyboru współmałżonka na takich szatańskich pułapkach, bez względu na to, od kogo je otrzymujesz. Nie potrzebujesz żadnego z tych elementów, aby wybrać małżonka. Pamiętaj, że szatan i jego agenci, którzy wypełnili dziś zgromadzenia chrześcijańskie, spędzają czas na projektowaniu, organizowaniu i planowaniu tych pułapek dla Ciebie. A ponieważ wiedzą, że chcesz się ożenić, organizują je w taki sposób, że mogą cię bez problemu złapać. Bój się Boga i postaw Go ponad wszystko, a zobaczysz, jak łatwo jest dokonać wyboru. Jeśli twoje serce jest uczciwe przed Bogiem, nie będziesz potrzebował cudu, aby rozpoznać tego, który Bóg daje ci w małżeństwie.

 

Wiedzcie, że kiedy wasze serca są już ugruntowane i wypełnione pragnieniem małżeństwa, bardzo łatwo jest szatanowi wstrzyknąć wam piękne sny zaprojektowane do pomiaru, ze wszystkimi potwierdzeniami, których pragniecie. To samo dotyczy znaków, o które prosisz Boga, i potwierdzeń tych znaków, które, jak sądzisz, otrzymałeś. Nigdy nie powinniście na nich polegać, ponieważ te rzeczy są często zorientowane na stopień "palenia" waszych serc. Nie naśladować agentów szatana, którzy spędzają swój czas przekręcając znaczenie słowa Bożego, aby uwieść siebie i ciebie. Za każdym razem, gdy ta nauka jest udzielana, mówią ci, że możesz używać znaków, aby wybrać swojego małżonka, ponieważ w Biblii Izaak używał znaków, aby wybrać swoją żonę. Jak tylko upomnisz ich i powiesz im, że Izaak nigdy nie używał znaków do szukania swojej żony, poprawią się i powiedzą ci, że sługa Abrahama używał znaków. Ukochany, bądź ostrożny! Jeśli nie medytować na Biblii siebie, i niech ci agenci szatana czytać Biblię dla ciebie, zawsze wpadniesz w ich pułapki. Zapraszam do ponownego przeczytania tego fragmentu o wyborze żony Izaaka z Księgi Rodzaju 24, a zobaczysz, że żadne zamieszanie nie jest możliwe. Poniżej znajduje się kilka fragmentów z tego rozdziału Księgi 1Mojżeszowa – Rodzaju 24.

 

"1A Abraham był stary i podeszły w leciech, a Pan błogosławił mu we wszystkiem.2Tedy rzekł Abraham do starszego sługi swego w domu swym, który wszystkiem rządził, co miał: Połóż, proszę, rękę twoję pod biodro moje;3A zaprzysięgnę cię przez Pana, Boga Nieba, i Boga ziemi, abyś nie brał żony synowi memu z córek Chananejskich, między któremi ja mieszkam;4Ale pójdziesz do ziemi mojej, i do rodziny mojej, a stamtąd weźmiesz żonę Izaakowi, synowi memu." 1Mojżeszowa – Rodzaju 24:1-4.

 

"10I wziął on sługa dziesięć wielbłądów, z wielbłądów pana swego, i poszedł; bo wszystkie dobra pana swego miał w rękach swych; a wstawszy puścił się do Aram Naharaim, do miasta Nachorowego. 11I postawił wielbłądy przed miastem u studni wody, pod wieczór, tego czasu, którego zwykły niewiasty wychodzić czerpać wodę. 12I rzekł: Panie, Boże pana mego Abrahama! Niech mię proszę spotka dziś, czego żądam, a uczyń miłosierdzie z panem moim Abrahamem. 13Oto, ja stoję u studni, a córki obywateli miasta tego wyjdą czerpać wodę; 14Panienka tedy, do której bym rzekł: Nachyl proszę wiadra twego, że się napiję, a ona by rzekła: Pij, owszem i wielbłądy twoje napoję; ta niech będzie, którąś zgotował słudze twemu Izaakowi; a po tem poznam, żeś uczynił miłosierdzie z panem moim. 15I stało się, że pierwej niż przestał mówić, oto, Rebeka wychodziła, która się urodziła Batuelowi, synowi Melchy, żony Nachora, brata Abrahamowego, niosąc wiadro na ramieniu swem. 16A dzieweczka ona była bardzo piękna na wejrzeniu, panna, a której mąż nie uznał; ta przyszedłszy do studni, napełniła wiadro swe, i wracała się. 17Tedy zabieżał jej on sługa, i rzekł: Daj mi się proszę napić trochę wody z wiadra twego. 18A ona rzekła: Pij, panie mój, i prędko złożyła wiadro swe na rękę swoję, i dała mu pić. 19A gdy mu się dała napić, rzekła: I wielbłądom twoim naczerpię, aż się napiją. 20I wylała prędko wodę z wiadra swego w koryto, a bieżawszy jeszcze do studni czerpać, naczerpała wszystkim wielbłądom jego. 21A on mąż zdumiewał się nad nią, uważając z milczeniem, jeźli mu Pan zdarzył drogę jego, czyli nie. 22I gdy się napiły wielbłądy, wyjął on mąż nausznicę złotą, która ważyła pół sykla, i dwie manele, i dał na ręce jej, które ważyły dziesięć syklów złota. 23I rzekł: Czyjaś ty córka, powiedz mi, proszę? a jeźli w domu ojca twego miejsce dla nas, gdzie byśmy przenocowali? 24A ona mu rzekła: Jestem córka Batuela, syna Melchy, którego urodziła Nachorowi. 25Nad to rzekła mu: Jest u nas dosyć plew i pastwy, i miejsce do przenocowania.26I pokłonił się on człowiek i dał chwałę Panu." 1Mojżeszowa – Rodzaju 24:10-26.

 

"49Przetoż teraz, jeźli chcecie uczynić miłosierdzie i prawdę z panem moim, oznajmijcie mi: a jeźli nie, powiedzcie mi też, żebym się obrócił na prawo albo na lewo. 50Tedy odpowiedział Laban i Batuel, mówiąc: Od Pana ta rzecz wyszła; my tobie w niczem przeczyć nie możemy. 51Oto Rebeka przed tobą; weźmij ją, a idź; a niech będzie żoną syna pana twego, jako rzekł Pan. 52I stało się, gdy usłyszał sługa Abrahamów słowa ich pokłonił się aż do ziemi Panu. 53Zatem wyjął sługa on naczynia srebrne, i naczynia złote, i szaty, a oddał je Rebece; dał też upominki drogie bratu jej, i matce jej." 1Mojżeszowa – Rodzaju 24:49-53.

 

Po pierwsze: To nie Isaac poszedł szukać swojej żony. Pozostał spokojny, czekając na czas i wybór Boga dla niego. Nie był w żaden sposób zaangażowany w wybór swojej żony. Całkowicie podporządkował się ojcu i pozostał neutralny przez cały proces wyboru żony. Izaak nie spłonął dla małżeństwa, ponieważ wielu ludzi często płonie, gdy szukają swoich żon. Dlatego nie potrzebował ani sny, ani objawienia, ani proroctwa, ani wizji, ani znaku, ani potwierdzenia.

 

Po drugie: To nie Abraham nakazał swemu słudze prosić Boga znaki, a on nawet nie wiedział, co sprawia, że jego sługa, gdy odchodzi.

 

Po trzecie: Sługa Abrahama nie szukał własnej żony, ale czyjejś żony. A sługa nie prosił o znak dla siebie, ale dla kogoś innego. Był więc neutralny i bezinteresowny, a jego serce było wolne od pożądania. W takim stanie mógłby on otrzymywać swobodnie i wyraźnie od Pana, bez rozpraszania go przez szatana.

 

Dlatego nigdy nie wpadnij w pułapki agentów szatana, którzy zniekształcają słowo Boże, aby sprowadzić cię na manowce, ani nie wpadnij w pułapki kopiowania biblijnych przykładów bez zrozumienia ich znaczeń bardzo dobrze. Pozwól mi otworzyć mały wspornik na tym poziomie. Wiem, że niektórzy pastorzy - agenci szatana, którzy za wszelką cenę będą chcieli narzucać kobiety swoim zwolennikom, będą starali się wykorzystać te fragmenty do własnych celów. Jak wiedzą, jak to zrobić, będą mówić wiernym, że zgodnie z naukami, ktoś inny może poprosić o znak od Boga dla nich, lub otrzymać wizje lub marzenia dla nich. I zacytują ten przykład sługi Abrahama, który mógł swobodnie uzyskać znak od Boga, ponieważ nie szukał własnej żony, ale czyjejś żony. Wiedz, że nie są oni w tej samej sytuacji, co sługa Abrahama. Nie słuchaj ich i nie wpadaj w ich pułapki. Sługa Abrahama był wiernym sługą, nie był agentem szatana. Ukochany, nie pozwól nikomu innemu dokonywać wyboru współmałżonka za ciebie, bez względu na powód, dla którego osoba ta ci daje.

 

Unikać wszelkich form uwodzenia! Marzenia, przepowiednie, objawienia, wizje, znaki i inne potwierdzenia, które otrzymujesz, gdy wybierasz współmałżonka, są tylko dobrze zaprojektowane pułapki przez szatana i jego agentów. To właśnie cielesne demony, które zamieszkują dzisiejsze kościoły, które projektują te wszystkie pułapki, z pomocą demonów w duchu, aby cię złapać.

 

Jeśli chodzi o was, którzy jesteście już małżeństwem i którzy mieli waszych partnerów poprzez sny lub w wyniku proroctw i innych szatańskich demonstracji, lepiej rozumiecie, o czym mówię. Z tym wszystkim, przez co przechodzisz w małżeństwie, zrozumiałeś już, że są to prawdziwe węże, z którymi się ożeniłeś. I zgadzasz się ze mną, że wszystkie marzenia, wizje i inne objawienia, które myślałeś otrzymać przed ślubem, były czysto satanistyczne, dla Boga, Ojca Pana Jezusa Chrystusa, nie może dać ci sny, wizje i proroctwa z potwierdzeniami, aby zachęcić cię do połączenia się w małżeństwie z wężami. Pan nigdy nie stanie za takimi znakami. Jesteście teraz w lepszej pozycji, aby pomóc mi przekonać naszych innych braci, którzy chcą się pobrać, że ta nauka, którą im daję, jest prawdziwa.

 

Chciałbym również podkreślić, że sny, proroctwa, objawienia, wizje, znaki i tak zwane potwierdzenia, które, jak sądzisz, otrzymujesz, kiedy wybierasz swojego małżonka, są pułapkami zaprojektowanymi przez agentów szatana, których ślepo nazywasz braćmi i siostrami i którzy wypełniają dzisiejsze kościoły. Te rzeczy nie przychodzą do ciebie od Boga. Bądź bardzo ostrożny!

 

2.1.2- Fałszywe nauki

 

Nie dajcie się zwieść metodom złudzenia, które dają wam fałszywi nauczyciele, którzy proszą, abyście napisali na karteczkach charakterystykę osoby, której pragniecie. Wszystkie te barbarzyńskie metody są czysto szatańskie. Wiele kościołów dzisiaj, stały się agencjami małżeństwa, i miejsc spotkań dla osób pragnących się ożenić. A ich pastorzy spędzają czas wulgarności, prosząc, a czasem nawet zmuszając braci, którzy jeszcze nie są małżeństwem, aby "złapali" każdą siostrę w kościele, która jest "wolna", aby wyszła za mąż. I słyszysz, jak zachęcają braci, by nie wahali się wybrać lub szybko przyjąć jedną z sióstr, która nadal jest "wolna". W ten sam sposób popychają dziewczęta ku braciom, przekonując je, by nie wahały się przyjąć brata, który się przedstawi. I żeby ich przekonać, dodają do swojej nędzy, robiąc brudne i głupie komentarze, takie jak: "Kozy pasie się tam, gdzie przywiązana". Uciec od takich śmieci, póki jeszcze jest czas! Boga tam nie ma.

 

Poszliśmy kiedyś na konferencję, na której jednym z tematów nauczania było małżeństwo. Mówca żartowniś, który udawał, że jest wielkim mężem Bożym z Południowej Afryki, udzielał nauki tak bezsensownych, że nawet obecni zaślepieni chrześcijanie mieli trudności z połykaniem ich. Uczył między innymi, że człowiek, aby wybrać małżonka, musi najpierw otworzyć dla niej konto bankowe i zainwestować w nie określoną kwotę itp. I ten wilk zachęcał kobiety do rozważenia propozycji mężczyzny tylko wtedy, gdy ten wymóg został spełniony. W dzisiejszych czasach jest tak wiele fałszywych nauk, a smutne jest to, że pastorom demonów udaje się nakłonić swoich zwolenników do wprowadzenia w życie tych szaleństw.

 

Istnieją inne fałszywe nauki, które mówią ci o "żebrach", mówiąc ci, że każdy człowiek ma gdzieś swoje żebro, ponieważ Bóg wyciągnął Ewę z żebra Adama. Ci wprowadzający w błąd pracownicy, którzy uczą takich bzdur, bardzo często rozwijają bardzo groteskowe teorie wokół tego pojęcia "żebrach". Unikaj tych bezsensownych nauk! Nie masz nigdzie żeber. Przestań być uwiedziony przez tych fałszywych nauczycieli, którzy są w ministerstwie dla swoich brzuchów.

 

2.1.2.1- Strzeż się kupców iluzji!

 

Uważaj również na iluzjonistów, którzy organizują spotkania dla singli. Biblia uczy nas, że jest to błogosławieństwo dla dzieci Bożych, aby służyć Bogu, nie będąc w związku małżeńskim. Demony posłane na świat, aby sprzeciwiać się Bogu, organizować za każdym razem spotkania dla singli ludzi, aby głosić im sprzeczną z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Jeśli ich posłuchasz, znajdziesz się z nimi w Piekle.

 

2.1.2.2- Uważaj na Czarodziejów!

 

Bądź ostrożny z tymi czarodziejami, którzy proszą cię o napisanie imion i nazwisk osób, o które chcesz prosić w małżeństwie, aby mogli ci pomóc w modlitwie. Nigdy nie pomogą ci się modlić. Kiedy zbierają te imiona, jest to wykonywanie zaklęcia przeciwko tobie, w celu skierowania twojego wyboru w stronę innego agenta szatana, którego wybrali. Wiedz, że nie potrzebujesz ludzi, którzy pomogą ci się modlić, by mieć partnera. Uciec od tych wszystkich szatańskich nauk.

 

Uważaj również na marabuty, które organizują specjalne sesje modlitewne dla tych, którzy szukają partnera. Jeśli cenisz sobie swoje zbawienie, nigdy nie wpadnij w pułapkę tych czarodziejów. Są to pakty, które podpisują, aby dostarczyć cię do szatana poprzez małżeństwo, które oni sprawią, że ty to zrobisz. Po ich specjalnych modlitwach, naprawdę masz partnera, ale którego? Anioł szatana ze świata ciemności. Jeśli nie chcesz poślubić syren wodnych, uciekaj od tych wszystkich łatwych obietnic i tych skrótów, które oferują ci te demony. Ostrzegam cię!

 

Wiedz, że wszystkie te tak zwane spotkania kawalerów, seminaria kawalerów, spotkania modlitewne dla kawalerów itp. są spotkaniami czysto szatańskimi, organizowanymi przez czarodziejów, którzy pracują dla szatana i którzy zastawiają na ciebie pułapki, aby uwięzić cię w więzach czarów na zawsze. To właśnie przy współudziale kawalerów czarodziejów, pastorzy szatana organizują te spotkania, tak aby pozyskać kilka dzieci Bożych, które pragną się pobrać i które bez rozeznania i w swoim zniechęceniu są gotowe zaakceptować wszystko jako partner.

 

Spotkania te są miejscami wszystkich możliwych uwodzicielskich i zaklęć; są to miejsca o wysokim stężeniu szatańskim. Powinieneś być bardzo ostrożny! Uciec od tych wszystkich szatańskich jarmarków, uciec od tych demonicznych spotkań! Jeśli zależy ci na twoim zbawieniu, nigdy nie stawiaj stopy w tych miejscach rekrutacji do Piekła. Szatan nigdy nie da ci partnera w prezencie. W tym pokoleniu pełnym czarodziejów i demonów, musisz zrozumieć, że to nie jest w spotkaniach z czarów, że należy szukać partnera, ani w pośpiechu i pod wpływem wielkich zaklęć, że należy szukać partnera. Nie szukasz partnera w miejscu publicznym, tak jakbyś szukał odzieży na sprzedaż. Człowiek nie stał się obiektem komercyjnym do wystawienia na dużych targach. Uciec od szatańskich jarmarków!

 

2.1.3- Uwodzenie

 

2.1.3.1- Zeznania

 

Świadectwa są kolejnym bardzo skutecznym narzędziem, które agenci szatana używają do uwiedzenia dzieci Bożych. Musisz być ostrożny z zeznaniami i nigdy nie używaj zeznań jako podstawy do wyboru, nawet jeśli jest to prawdziwe zeznanie. Czarodzieje mają dziś tak wiele pompatycznych świadectw, że słuchając ich, czasami masz wrażenie, że nigdy nie znałeś Boga. Jednak z odrobiną rozeznania rozumiecie, że jest to czysta i prosta uwodzenie.

 

Dobre świadectwa: Właśnie powiedziałem, że nigdy nie powinieneś używać świadectwa jako podstawy dla swojego wyboru, nawet jeśli jest to prawdziwe świadectwo. To nie dlatego, że wszystkie zeznania, które otrzymujemy, są fałszywe, to dlatego, że każde prawdziwe zeznanie jest otoczone przez kilka czynników, które czasami nie są wyjaśnione lub określone, gdy zeznanie jest podane. Więc jeśli spróbujesz skopiować te zeznania, na pewno nie uzyskasz tego samego rezultatu, ponieważ musisz postawić się w tych samych pozycjach, w tych samych dyspozycjach i tych samych predyspozycjach co osoba, która składa zeznania, aby twierdzić, że uzyskasz ten sam rezultat. Ponadto, każde prawdziwe świadectwo od Boga jest bardzo często osobiste, co oznacza, że nie można łatwo odpowiednie cudzego świadectwa.

 

Fałszywe zeznania: Jeśli chodzi o złe zeznania, jest ich zbyt wiele. Wszystkie demony, które podróżują po świecie, aby zachęcić młodych ludzi do małżeństwa, wypełniły nim swoje kołczany. A kiedy przechodzą, nie uciekacie od ich strzał; i słyszysz wszelkiego rodzaju. Pozwól, że dam ci kilka z nich:

 

Wielki kaznodzieja przeszedł przez kościoły, aby dać świadectwo tego, jak poznał swoją żonę. Ten demon, który poślubił rozwiedzioną "chrześcijańską" kobietę, powiedział w swoim zeznaniu, że jego żona była już zamężna, i że pewnego dnia jego bóg pokazał mu we śnie, że ta zamężna "siostra" była jego żoną. Zastanawiał się, jak to możliwe, skoro ta kobieta była już zamężna, a jego bóg powiedział mu, że z nim wszystko jest możliwe. Potem zaufał swemu bogu, modlił się i nadal się o niego modlił. Pewnego dnia ta kobieta rozwiodła się, a on widział potężną rękę swego boga w działaniu. Widział, jak spełniły się jego marzenia. W ten sposób się zebrali, pobrali, razem służą swojemu bogu i podróżują po całym świecie, aby złożyć to obrzydliwe świadectwo. Ten czarodziej jest pastorem, a jego żona jest również pastorem, jak to jest dzisiaj modne. Ci dwaj agenci Piekła podróżują po świecie, aby uwieść dzieci Boże. A kiedy te węże składają te szatańskie świadectwa, utwardzone i ignoranckie ludzie klaskają i krzyczą alleluja, alleluja!

 

Wiedz, że ta sprawa nie jest wyjątkowa. Bardzo wiele z tych czarodziejów, którzy robią takie świadectwa z szatańskiego świata, aby zbezcześcić lud Boży, oczerniać Ewangelię Jezusa Chrystusa, a także aby uwięzić wielu niestabilnych chrześcijan. Słyszysz tak wiele świadectw ludzi, którzy mówią ci, że to było w snach lub w wizjach, że mieli swojego partnera; inni po proroctwach i objawieniach, a jeszcze inni po znakach i potwierdzeniach, itp. I te świadectwa są często tak interesujące do słuchania i zawsze wydają się tak przekonujące, że bez rozeznania, przysięgniesz, że są naprawdę od Boga.

 

Słyszysz innych pastorów czarodziejów, którzy mówią ci, że przed zawarciem małżeństwa "otrzymali wyraźnie od Pana", że ta konkretna siostra ma być ich żoną. Ale kiedy poszli poprosić o rękę siostry w małżeństwie, siostra kategorycznie odmówiła. Ale ponieważ otrzymali to "wyraźnie od Pana", przez kilka miesięcy modlili się i nalegali z siostrą, a siostra w końcu się zgodziła. I uczą cię, że musisz wiedzieć, jak nalegać. Ostrzegam cię przed takimi szatańskimi świadectwami wymyślonymi przez tych czarodziejów w świecie ciemności. Nie wpadaj w pułapkę naśladowania ich. Powinieneś wiedzieć, że prawdziwa miłość nie jest wymuszona. Ci czarodzieje mówią wam, że "otrzymali wyraźnie od pana" tak, jakby Pan nie miał nic innego do roboty poza pokazywaniem im kobiet. Zrozum, że Bóg nie musi ujawniać ci kobiet. Kiedy decydujesz się na małżeństwo, to ty dokonujesz wyboru; to nie Bóg dokonuje go za ciebie. A kiedy chcesz wybrać współmałżonka, to ty wybierasz współmałżonka; to nie jest Bóg. Bóg może cię prowadzić podczas wyboru małżonka, tak jak On prowadzi nas każdego dnia we wszystkim, co robimy. I jeśli użyjecie metod Boga rozwiniętych poniżej, z całym rozeznaniem, które Pan nam dał, nie będziecie już potrzebowali otrzymywać czegokolwiek wyraźnie od Boga, ponieważ kryteria wyboru według Boga są już wystarczająco jasne.

 

Wreszcie, ukochani, wiedzcie, że jeśli nawet dobre świadectwa nie pomogą wam w wyborze małżonka, to nie będą to złe świadectwa, które będą wam pomocne. Uważaj również na te wszystkie puste książki zatytułowane "Jak poznać wolę Boga dla twojego małżeństwa?" i które są wypchane czysto cielesnymi teoriami.

 

2.1.3.2- Wybór dokonany przez Internet

 

Szatan stworzył dla tych, którzy kochają się uwieść sobie kolejną wielką uwodzenie, poszukiwanie małżeństwa przez Internet. Nawet wiele demonów zwanych chrześcijanami już stworzyło strony internetowe i fora, które nazywają stronami randkowymi dla singli chrześcijańskich. I to właśnie na tych szatańskich forach głupcy szukają swojego "chrześcijańskiego" partnera. Z tym nie potrzebujesz żadnego innego dowodu, że żyjemy w czasach ostatecznych, prawda?

 

Jakiś czas temu spotkaliśmy się z przykładem takiego małżeństwa zawieranego przez Internet, w którym wyboru dokonano na jednym z tych szatańskich forów małżeńskich, które przyjmują nazwę forum "chrześcijańskiego". Mąż, "chrześcijanin", był chrześcijańskim rozwiedzionym człowiekiem, to znaczy kimś, kto rozwiódł kogoś, kto zawarł chrześcijańskie małżeństwo, a kobieta, "bardzo gorliwa i bardzo oddana wierze", była wielką czarownicą voodoo, która również wcześniej zakończyła swój pierwszy związek z innym mężczyzną, związek, w którym miała dziecko, córkę. A ta dziewczyna, którą miała w swoim pierwszym związku, była również znaną czarodziejką. Gdy tylko ci dwaj "chrześcijanie" pobrali się po spotkaniu na forum internetowym zwanym forum chrześcijańskim, kobieta poszła i zabrała swoją matkę, wielką kapłankę voodoo, aby osiedlić ją w domu. Tak więc w domu biednych nowo poślubionych "chrześcijanina" były trzy wielkie i przerażające czarownice: jego nowa żona, jego nowa teściowa i jego nowa synowa, córka jego nowej żony. Możesz sobie wyobrazić, w którą pułapkę złapali tego głupca. Jego dom stał się prawdziwym laboratorium szatana, kontrolowanym przez trzy wielkie kapłanki voodoo. To oni dyktowali wszystkie prawa domu, a człowiek, już pod wpływem tych czarownic, stał się narzędziem, którym wampiry te manipulowały z własnej woli. Piekło, o którym myślał, że ucieka przez ponowne małżeństwo wkrótce po rozwodzie, stało się większym Piekłem, a tym razem prawdziwym Piekłem. Niech żyje "chrześcijańskie" internetowe forum małżeńskie!

 

Wreszcie, musicie zrozumieć, że w odniesieniu do waszego wyboru małżonka, jeżeli postawicie Boga przed małżeństwem i przed wszystkim w waszym życiu, to On poprowadzi was we właściwym czasie, aby dokonać najlepszego wyboru. Ale jeśli pozwolicie się pociągnąć i zwabiły własnymi żądzami, namiętnościami i cielesnymi pragnieniami, oczywiste jest, że zostaniecie zaślepieni.

 

2.2- Metody Boga

 

2.2.1- Cierpliwość

 

To, co generalnie popycha dzieci Boże do dokonania złego wyboru, to pośpiech i brak cierpliwości. Gdy tylko zaczynają płonąć z pasją, myślą, że wystarczy "złapać" pierwszą spotykaną kobietę lub pierwszego mężczyznę, który się przedstawia, aby szybko ugasić ogień. Zapominają o tym, że gdy ogień jest pod kontrolą, muszą poradzić sobie z życiem, które niestety stanowi najbardziej skomplikowaną i zarazem najtrudniejszą część. Uważaj na pośpiech! To jest w spokoju i odpoczynku, że głos Boga jest łatwo słyszalny. To właśnie w cierpliwości i ciszy dokonasz dobrego wyboru. Każdy pośpiech może być szkodliwy dla Ciebie, a każdy pośpiech jest automatycznie złym wyborem. Nigdy nie dokonasz dobrego wyboru w pośpiechu.

 

To jest to, co powinieneś zrobić; w momencie, gdy zaczniesz odczuwać potrzebę zawarcia małżeństwa, pierwszą rzeczą do zrobienia, jest modlitwa. Ale zamiast modlić się tak, jak wy prosić Boga, by dał wam partnera, musicie się raczej modlić prosząc Boga, by usunął wasze cielesne pragnienia które odczuwasz i dał wam spokój i ciszy, którego potrzebujecie, by służyć Mu bez palenia cielesnym pragnieniem, aż do dnia, w którym On da wam partnera. Uważaj, aby nie wpaść w pułapkę podjęcia wyzwania przed Bogiem, ani nawet buntowania się przed Bogiem, tak jak robi to wiele dzieci Bożych, gdy są zniechęcone. Bardzo często, gdy dzieci Boże są zmęczone modleniem się i poszukiwaniem partnera, gniewają się i mówią Bogu, że jeśli w określonym czasie Bóg nie da im partnera, wezmą cokolwiek i wyjdą za mąż. Zrozum, że to właśnie w szaleństwie pojawiają się takie reakcje. Zachęcam was do przezwyciężenia tych chwil głupoty i do pokładania wiary w Bogu, będąc jednocześnie gotowym na przyjęcie Jego woli. Nie zapominajmy, że wola Boża jest dla nas zawsze najlepsza, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie wydaje nam się łatwa do przełknięcia. Niech Bóg pokoju udzieli ci cierpliwości i uchroni cię przed wszelkim nieposłuszeństwem i wszystkimi szemraniami! Amen!

 

2.2.2- Rozeznawanie

 

Bóg w swojej miłości dał nam rozeznawanie, które pozostaje i pozostanie, wraz z cierpliwością, jedynymi prawdziwie bezpiecznymi elementami prowadzącymi do prawdziwego wyboru dobrego małżonka. Powinniście zatem wykazać się dużym rozeznawanie, kiedy chcecie związać się na całe życie. Nie zapominaj, że więź małżeńska wiąże cię na całe życie. Poświęć czas na bardzo dobrą medytację nad nauczaniem rozeznawanie, zanim dokonasz wyboru współmałżonka. W cierpliwości, rozeznawanie jest łatwiejsze do wykonania. To jest w cierpliwości, z niewielkim rozeznawaniem, że złapamy wszystkich obłudników, wszystkich tych agentów gorliwego szatana, który nazywa się dziećmi Boga, i którzy sprytnie udawać, że są jagnięce, ale prawdziwe węże. Tylko w cierpliwości, z odrobiną rozeznania, odkryjecie te wszystkie gorliwe syreny, posłuszne i "wzorowe", które zakradają się do ludu Bożego i które twierdzą, że są siostrami, ale są prawdziwymi żmijami. Wiedz, że dzisiejsze Kościoły są wypełnione głównie wężami, syrenami i innymi duchami szatańskimi, które znajdują tam schronienie. Zapraszam państwa raz jeszcze do bardzo dokładnego przyjrzenia się nauczaniu o rozeznaniu oraz do wykazania się dużą cierpliwością i czujnością, dopóki wszystko jest niejasne. Teraz, gdy różne metody wyboru zostały dobrze zbadane, dam ci kilka innych rad, które doprowadzą cię do dokonania dobrego wyboru.

 

2.3- Porady

 

Porady te będą z jednej strony oparte na kategoriach osób, których nie należy brać pod uwagę dokonując wyboru małżonka, a z drugiej strony na kategoriach osób, których należy unikać lub dokładnie przeanalizować przed dokonaniem wyboru.

 

2.3.1- Kategorie Osób, których nie wolno brać pod Uwagę

 

2.3.1.1- Niewierzący

 

Pan nie akceptuje żadnego małżeństwa między chrześcijaninem a niewierzącym. Bóg zawsze ostrzegał swoich ludzi przed obcymi kobietami, a wszyscy ci, którzy zdecydowali się nie słuchać Boga, zawsze ponosili tego konsekwencje. "14Nie ciągnijcież nierównego jarzma z niewiernymi; bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? albo co za społeczność światłości z ciemnością? 15A co za zgoda Chrystusa z Belijałem? albo co za dział wiernemu z niewiernym? 16A co za zgoda kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, tak jako mówi Bóg: Będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim." 2Koryntów 6:14-16. "Żona związana jest zakonem, póki żyje mąż jej; a jeźliby umarł mąż jej, wolna jest, aby szła, za kogo chce, tylko w Panu." 1Koryntów 7:39.

 

W żadnym wypadku nie należy uważać poganina (niedowiarek) za kogoś, kto może zostać twoim współmałżonkiem. Nie wpadnij w pułapkę czarodziejów, którzy mówią ci, że poślubiają pogan, aby wygrać tych pogan przed Panem, tak jakby to była gwarancja. Wiedzą, co robią. Oni już wiedzą, że są z Piekła i że nie mają nic innego do stracenia lub zyskania. Nie naśladuj ich! Nigdy nie próbuj ożenić się z poganina (niewierzącym) pod pretekstem, że staną się chrześcijanami. Nawrócenie kogoś do Chrystusa nigdy nie zależy od nas i jest czymś nieprzewidywalnym. Nie jest łatwo wiedzieć z góry, kto uwierzy w Boga, a kto nie uwierzy, a małżeństwo nie jest żartem. Już wśród prawdziwych chrześcijan małżeństwo nie jest łatwe do życia, więc nie jest to łatwe dla poganina czy rzekomego przyszłego chrześcijanina.

 

Są też uwodziciele, którzy obiecują małżeństwo poganom (niewierzącym) pod warunkiem, że wierzą w Boga. Nigdy nie wpadnij w te małe pułapki głupców. Jeśli osoba wie, że jedyną rzeczą, którą należy zrobić, aby się ożenić, jest nawrócenie, to nie będzie kosztować jej nic, aby udawać nawrócenie i przebrać się za dziecko Boże przez resztę czasu, który jest konieczny do uzyskania jego pragnienia. Nie musisz być bardzo inteligentny, by to zrozumieć. Wiedz, że pogańscy partnerzy są dla ciebie pułapką. Przyjrzyjmy się tym biblijnym przykładom razem:

 

"1Tedy król Salomon rozmiłował się niewiast obcych wiele: nie tylko córki Faraonowej, ale i Moabitczanek, Ammonitczanek, Edomczanek, Sydończanek, Hetejczanek. 2Z tych narodów, o których powiedział Pan synom Izraelskim: Nie wchodźcie do nich, i one niech nie wchodzą do was; albowiem nakłoniłyby serce wasze za bogi swymi. Do tych przylgnął Salomon miłością. … 4I stało się, gdy już był Salomon stary, że żony jego nakłoniły serce jego za bogi cudzymi, tak iż nie było serce jego zupełne z Panem, Bogiem jego, jako serce Dawida, ojca jego." 1Królewska 11:1-2, 4.

 

"30I czynił Achab, syn Amrego, złe przed oczyma Pańskiemi nad wszystkie, którzy byli przed nim. 31I stało się, nie mając na tem dosyć, iż chodził w grzechach Jeroboama, syna Nabatowego, że sobie wziął za żonę Jezabelę, córkę Etbaala, króla Sydońskiego, a szedłszy służył Baalowi, i kłaniał mu się." 1Królewska 16:30-31.

 

2.3.1.2- Członkowie rodziny cielesnej

 

W niektórych tradycjach mężczyźni nadal mogą zawierać małżeństwa z bliskimi krewnymi, czyli członkami rodziny mniej lub bardziej oddalonymi. Wiedz, że przed Panem, to już nie jest dozwolone. Czas, w którym mężczyzna może ożenić się z kobietą w swojej rodzinie lub bliską rodziną, dobiegł końca. Unikaj budowania małżeństwa na kazirodztwie. To nie dlatego, że jesteś legalnie żonaty, że twój grzech zmieni nazwę, albo że nie będzie już grzechem w ogóle.

 

2.3.1.3- Paczki pakowane

 

Przez paczki mam na myśli wszystkie te kobiety, które rodzice bardzo często próbują znaleźć dla swoich synów, którzy są za granicą. Mężczyźni nie mogą przyjmować tego rodzaju kobiet wysyłanych do nich w formie paczek z innego kraju. Nigdy nie znudzi mi się przypominanie wam, że małżeństwo jest niezwykle delikatne i z tego powodu każda osoba musi bardzo dobrze poznać partnera, zanim zaakceptuje go jako współmałżonka. Nie powinieneś więc dłużej akceptować tego rodzaju kobiet, które rodzice znajdują dla Ciebie w innym kraju. Kobiety nie mogą już dłużej pozwalać akceptować, że są wysyłane jako paczki.

 

2.3.1.4- Jezebels

 

Ponieważ sukces małżeństwa opiera się na poddaństwie kobiety, konieczne staje się ucieczka przed kobietami, które są buntownicze, a nie uległe. Z takimi kobietami małżeństwo nigdy nie zadziała. I nawet jeśli małżeństwo działa, będzie działać na szkodę dzieła Bożego, to znaczy, aby człowiek, aby sprawiał wrażenie, że ma udane małżeństwo, musi gardzić Bogiem i instrukcjami Bożymi i spędzać czas wypełniając wolę Jezabeli. "... A żona swarliwa jest jako ustawiczne kapanie przez dach." Przypowieści Salomonowych 19:13. "Lepiej mieszkać w ziemi pustej, niż z żoną swarliwą i gniewliwą." Przypowieści Salomonowych 21:19. "Kapanie ustawiczne w dzień gwałtownego deszczu, i żona swarliwa są sobie podobni." Przypowieści Salomonowych 27:15. "Lepiej mieszkać w kącie pod dachem, niżeli z żoną swarliwą w domu przestronnym." Przypowieści Salomonowych 25:24.

 

2.3.1.4.1-Co to jest Jezebel?

 

Aby lepiej zrozumieć postać Jezebeli, zapraszam do przeczytania ze mną historii tej córki króla Sydończyków w 1Królewska 21:1-26.

 

"1I stało się potem: Miał Nabot Jezreelita winnicę, która była w Jezreelu podle pałacu Achaba, króla w Samaryi. 2I rzekł Achab do Nabota, mówiąc: Daj mi winnicę twoję, abym miał z niej ogród dla jarzyn, albowiem bliska jest domu mego; a dam ci za nię winnicę lepszą, niżli ta jest; albo jeźlić się zda, dam ci pieniędzy, ile stoi. 3I odpowiedzał Nabot Achabowi: Nie daj tego Panie, abym ci miał dać dziedzictwo ojców moich. 4Tedy przyszedł Achab do domu swego smutny i zagniewany dla słowa, które mu rzekł Nabot Jezreelita, mówiąc: Nie dam ci dziedzictwa ojców moich; i układł się na łożu swem, a odwrócił twarz swoję, i nie jadł chleba." 1Królewska 21:1-4.

 

"5Wtem przyszedłszy do niego Jezabela, żona jego, rzekła mu: Przedże duch twój tak smutny, że nie jesz chleba? 6I odpowiedział jej: Przeto żem mówił z Nabotem Jezreelitą, i rzekłem mu: Daj mi winnicę twoję za pieniądze, albo jeźli chcesz, dam ci winnicę za nię; ale on odpowiedział: Nie dam ci winnicy mojej. 7Tedy rzekła do niego Jezabela, żona jego: I także ty sprawujesz królestwo Izraelskie? Wstań, jedz chleb, a bądź dobrej myśli; ja tobie dam winnicę Nabota Jezeelity. 8A tak napisała list imieniem Achabowem, który zapieczętowała pieczęcią jego, i posłała on list do starszych i do przedniejszych, którzy byli w mieście jego, i mieszkali z Nabotem." 1Królewska 21:5-8.

 

"8A tak napisała list imieniem Achabowem, który zapieczętowała pieczęcią jego, i posłała on list do starszych i do przedniejszych, którzy byli w mieście jego, i mieszkali z Nabotem. 9A napisała on list w ten sposób: Zapowiedźcie post, a posadźcie Nabota między przedniejszymi z ludu; 10I postawcie dwóch mężów przewrotnych przeciw niemu, którzyby przeciwko niemu świadczyli, mówiąc: Złożeczyłeś Bogu i królowi; potem wywiedźcie go, a ukamionujcie go, aby umarł. 11I uczynili mężowie onego miasta starsi i przedniejsi, którzy mieszkali w onem mieście jego, jako była wskazała do nich Jezabela, według tego, jako napisano było w liście, który posłała do nich. 12Zapowiedzieli post, i posadzili Nabota między przedniejszymi z ludu. 13Potem przyszli dwaj mężowie przewrotni, i usiedli przeciw niemu, a świadczyli przeciwko niemu oni mężowie przewrotni, to jest przeciw Nabotowi przed ludem, mówiąc: Złożeczył Nabot Bogu i królowi. I wywiedli go za miasto, i ukamionowali go, i umarł. 14I posłali do Jezabeli, mówiąc: Ukamionowan jest Nabot, i umarł." 1Królewska 21:9-14.

 

"15I stało się, gdy usłyszała Jezabela, że ukamionowany był Nabot, a iż umarł, rzekła Jezabela do Achaba: Wstań, posiądź winnicę Nabota Jezreelity, któryć jej nie chciał dać za pieniądze; albowiem nie żyje Nabot, ale umarł. 16A tak usłyszawszy Achab, że umarł Nabot, wstał, a szedł do winnicy Nabota Jezreelity, aby ją posiadł." 1Królewska 21:15-16.

 

"17Tedy się stało słowo Pańskie do Elijasza Tasbity, mówiąc: 18 Wstań, idź przeciw Achabowi, królowi Izraelskiemu, który jest w Samaryi; oto jest na winnicy Nabotowej, do której szedł, aby ją posiadł. 19I rzeczesz do niego, mówiąc: Tak mówi Pan: Azaś nie zabił i nie posiadł? Powiedzże mu, mówiąc: Tak mówi Pan: Tak jako psy lizali krew Nabotowę, tak też pewnie psy będą lizać krew twoję. 20I rzekł Achab do Elijasza: A jużeś mię znalazł nieprzyjacielu mój? A on odpowiedział: Znalazłem; albowiemeś się zaprzedał, abyś czynił złość przed oczyma Pańskiemi. 21Oto Ja przywiodę na cię złe, a odejmę potomki twe, i wytracę z domu Achabowego, aż do najmniejszego szczenięcia, i więźnia, i opuszczonego w Izraelu. 22A uczynię z domem twoim, jako z domem Jeroboama, syna Nabatowego, i jako z domem Baazy, syna Ahyjaszowego, dla rozdraźnienia, któremeś mię do gniewu pobudził, i przywiodłeś do grzechu Izraela. 23Także i o Jezabeli rzekł Pan, mówiąc: Psy zjedzą Jezabelę między murami Jezreelskimi. 24Tego, który umrze z domu Achabowego w mieście, psy zjedzą, a tego, który umrze na polu, zjedzą ptaki powietrzne. 25Albowiem nie był nikt jako Achab, któryby siebie samego zaprzedał, aby czynił złe przed oczyma Pańskiemi; bo go poduszczała Jezabela, żona jego. 26Albowiem się dopuścił rzeczy bardzo obrzydłych, chodząc za bałwanami według wszystkiego, jako czynili Amorejczycy, których wygnał Pan przed obliczem synów Izraelskich." 1Królewska 21:17-26.

 

Jezebel jest więc tym duchem niesubordynacji, buntu i niegodziwości, który kontroluje wiele agentów szatana. Dlatego Jezebelowie nigdy nie poddają się ani Bogu, ani ludziom. Są to kobiety, które są napędzane przez ducha dominacji, rebelii, buntu niesubordynacji i niegodziwości. Poprzez swoją szatańską moc, zawsze udaje im się podporządkować swojego męża i sprawić, by wykonywał swoją wolę, a nie wolę Boga. Tak więc, oni prowadzą swojego męża, aby zbuntować się przeciwko Bogu i być śmieszne, zarówno przed Bogiem, jak i przed ludźmi.

 

Zrozum, że ten duch niegodziwości, dominacji, rebelii, buntu i niesubordynacji, który rządzi tymi kobietami, jest duchem czarów. Dlatego też nie czekaj już na inne dowody czarów, aby zrozumieć, że kobiety te są czarownicami. Wszystkie te owoce, które właśnie przytoczyłem, niegodziwość, dominacja, bunt, rebelia i niesubordynacja, są owocami czarów. Element taki jak niegodziwość może nie być oczywisty, ponieważ niektórzy wiedzą, jak ukrywać swoją niegodziwość i sprawiać wrażenie, że są to bardzo miłe kobiety. Ale inne owoce, które przynoszą, pomagają ci je rozpoznać. Są to kobiety, które kłamią nawet w obecności Boga. Niektórzy wiedzą, jak się przebrać i udawać prawdziwych chrześcijan. Ale z odrobiną rozeznania, zawsze kończysz łapiąc je. Zawsze są mniej swobodni w stosunku do rzeczy Bożych, ale są tak bardzo przywiązani do rzeczy ziemskich i pożądliwości świata. Zawsze poświęcają czas na nastawianie swoich mężów przeciwko Bogu, przeciwko ludziom Boga i przeciwko Kościołowi Bożemu. Dlatego mężczyźni, którzy biorą ślub z Jezebelami, rzadko uciekają przed Piekłem. Bądź więc ostrożny, kiedy chcesz wybrać żonę. "1Tedy oznajmił Achab Jezabeli wszystko, co uczynił Elijasz, a iż prawie wszystkie proroki pomordował mieczem. 2Przetoż posłała Jezabela posła do Elijasza, mówiąc: To mi niech uczynią bogowie, i to mi niech przyczynią, jeźli o tym czasie jutro nie położę duszy twojej, jako duszy którego z onych." 1Królewska 19:1-2.

 

2.3.1.4.2- Fenomen Jezebel

 

Chciałbym podzielić się z wami tą małą anegdotą: W zgromadzeniu chrześcijańskim pastor, który potępił skalę zjawiska Jezebel w zgromadzeniach chrześcijańskich, postanowił zastanowić się nad tym tematem, to znaczy nad tym, jak to zło wykorzenić, gdyby było to możliwe. Na dużym spotkaniu pastor poprosił wszystkich mężczyzn, którzy byli zdominowani przez swoje żony, aby przenieśli się ze swoich miejsc do innego rzędu, który wypuścił na tę okazję. Był pierwszym, który udał się do tego rzędu mężczyzn zdominowanych przez ich żony, a po nim wszyscy inni mężczyźni w zgromadzeniu, z wyjątkiem jednego, poszli za nim w tym rzędzie. Pod koniec spotkania proboszcz ten i inni starsi zgodzili się, aby omówić wynik tej sprawy i lepiej było spotkać się z jedynym żonatym mężczyzną zgromadzenia, który nie ruszył się z miejsca, aby zapytać go, jaki był jego przepis i jak mógł mieć swoją żonę pod kontrolą i uniknąć jej dominacji.

 

Dlatego też postanowili spotkać się z tym "szczęśliwym" bratem. Jak tylko go poznali, poprosili, by podzielił się z nimi swoim przepisem. Jedyny żonaty brat, który nie wstał ze swego miejsca, odpowiedział im, że nie ma przepisu, wbrew temu, co wierzyli jego towarzysze Bożej posługi. Zaskoczył ich, ujawniając, że jego sprawa była gorsza od ich, tłumacząc, dlaczego nie wstał z miejsca. Ujawnił im, że gdy tylko pastor wezwał mężczyzn zastraszanych przez ich żony do wstania, jego żona dała mu jedno z tych spojrzeń, mówiąc mu, że jeśli spróbuje wstać, zapłaci za to cenę. Było więc pod wielkim zagrożeniem i drżeniem, że ten "samotny szczęśliwy brat" nie wyprowadził się ze swojego miejsca. Ta historia daje wyobrażenie o tym, w jaki sposób szatan odniósł sukces dzięki swoim agentom, Jezebelom, przetrzymując tysiące ludzi w niewoli małżeńskiej, w tym sług Bożych. Więc nie bądź już zaskoczony, że wszyscy ci pastorzy, których znasz, zostali zdyskwalifikowani z tytułów starszych (Przywódcy Kościoła). Większość z nich ma zbuntowane i niesubordynowane kobiety, innymi słowy, prawdziwe czarownice. Więc nie możemy oczekiwać od nich wiele.

 

Dlatego korzystam z tej okazji, aby zaapelować do młodych, niezamężnych mężczyzn, którzy pragną służyć Bogu. Wiedz, że jeśli wpadniesz w pułapkę małżeństwa z Jezebelą, twoja posługa z Bogiem zostanie odwołana. Więc jeśli zamierzasz się pobrać, poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz na dokonanie dobrego wyboru. Kiedy wychodzisz za Jezebel, jesteś prawie pewien, że znajdziesz się w Piekle. Albowiem Jezebelowie mają wszystko, czego potrzebują, by odwrócić ludzi od drogi Boga. Są one bardzo skutecznym narzędziem w rękach szatana. Powinieneś być bardzo ostrożny!

 

2.3.1.5- Kobiety, które proszą o rękę mężczyzn

 

Wiedz, że kobiety, które mają tupet, aby poprosić o rękę mężczyzny w małżeństwie, są czarownicami. Powinieneś być bardzo ostrożny! To samo odnosi się do kobiet, które proszą o męskie ręce w małżeństwie pośrednio lub przez pośrednika, lub w sprytny sposób, jak ci, którzy przedstawiają się mężczyznom i uwodzą ich marzeniami lub wizjami, które otrzymali, dotyczące wszelkich związków małżeńskich między nimi. Tak jest w przypadku kobiet, które przychodzą do ciebie, aby ci powiedzieć, że miały sen, wizję, a nawet objawienie, że musisz się z nimi ożenić. Nigdy nie wpadnij w pułapkę tych czarownic, będziesz tego żałować do końca życia.

 

Jeśli jesteś jednym z tych, którzy spędzają czas na wyzwaniach i lubią widzieć przed zaakceptowaniem, nie krępuj się gardzić tymi naukami. Zrozumiesz to pewnego dnia. Jeśli chodzi o Ciebie, która jest już zamężna, jeśli to Twoja żona poprosiła Cię o rękę w małżeństwie, powinieneś teraz wiedzieć, że masz czarodziejkę w domu, jeśli jeszcze jej nie znasz. Nie powinieneś być dłużej zaskoczony jej pracami, które są już całkiem widoczne w Twoim domu i które nadal będą bardziej widoczne.

 

Kilka lat temu spotkałem nieszczęsnego pastora, który wpadł w pułapkę jednej z tych czarownic i który był również matką kilku dzieci. Po tym, jak poszedł za nauczaniem, którego udzieliłem w sprawie małżeństwa, przyszedł do mnie i w naszym dzieleniu się potwierdził, że był w jednym z przypadków, o których wspomniałem w nauczaniu. To jego żona, już matka kilku dzieci, poprosiła go o rękę w małżeństwie, poprzez dobrze zorganizowany szatański trik, poprzez sfabrykowanie snów i objawień wskazujących, że ma być jej mężem, marzeń i objawień, które później zostały potwierdzone przez ich głównego pastora w tamtym czasie. Jak tylko mi to objawił, miałem łzy w oczach, ponieważ widziałem, jak wielką gorliwość miał ten pastor i jakie pragnienie miał, aby służyć Bogu w prawdzie. Ale wiedziałem, że z czarodziejką takiego kalibru jak ta, którą miał jako żona, nie pójdzie gdziekolwiek. Wiedziałem, że jej zapał i zaangażowanie muszą być stopniowo wygaszane, ponieważ z czarownicą nigdy nie można służyć Bogu w prawdzie, dobrze sprecyzowałem, nigdy.

 

Pan doprowadził mnie w końcu do zrozumienia, że żona pastora i jej córki uczynione przed ślubem, które również były czarownicami, należały do tych, którzy prowadzili i koordynowali czary w tym kościele. Wraz z innymi czarodziejami zgromadzenia działali swobodnie, a nawet w domu tego pastora czarodzieje mieli swoje spotkania i zgromadzenia. Niemniej jednak podzieliłem się tym wszystkim z moim biednym bratem pastorem, ale wiedząc, że jego sprawa była beznadziejna, ponieważ nie było prawdziwego rozwiązania w zasięgu wzroku. A od dzisiaj, kolejnym krokiem jest ten, który był przewidywalny.

 

2.3.1.6- Dziewczyny mówiące "nie" i wracające do swojej decyzji

 

Mądrzy mężczyźni muszą być ostrożni z dziewczynami, które mówią "nie" dla swoich propozycji małżeńskich i które wkrótce po zmianie decyzji mówią "tak". Wiedz, że za tego rodzaju flip-flop kryje się to, czego nie wiesz. Nie daj się nabrać! Przypominam jeszcze raz, że prawdziwa miłość nie może być wymuszona. W tym celu radzę młodym kobietom, które nie są jeszcze gotowe do wyrażenia opinii na temat propozycji małżeństwa, aby lepiej powiedziały swojemu towarzyszowi, aby dał im czas na zastanowienie się i modlitwę przed podjęciem decyzji, zamiast mówić "nie", by potem powiedziały "tak".

 

2.3.1.7- Mężczyźni, którzy "grają na loterii".

 

Kobiety nie powinny nigdy akceptować mężczyzn, którzy proszą o rękę kilku kobiet w małżeństwie w tym samym czasie. Są przypadki tzw braci, którzy proszą o rękę kilku sióstr tego samego zgromadzenia w małżeństwie, w tym samym czasie. Wiedz, że tacy ludzie to czarownice, a nie bracia. Są agentami szatana, którzy są po to, by walić głowami sióstr przeciwko sobie. Musisz uciec przed takimi demonami. Oferują małżeństwo kilku siostrom w tym samym czasie, trochę jak gra na loterii. Czasami kilka sióstr wpada w pułapkę tych demonów i przyjmuje ich propozycję, a następnie poświęcają czas na zabawę i wybierają spośród tych wszystkich kobiet, które lepiej zaspokajają pożądanie ich oczu. Psy te mają sprawić, że siostry będą się wzajemnie przeciwstawiać i doprowadzą do nienawiści, do kłótni między sobą i do nienawiści wobec siebie. Niektóre z tych potworów czasami nawet zerwać zaręczyny z siostrą, bez żadnej przyczyny, aby jak najszybciej uciec za nową siostrą, która pojawia się na zgromadzenie. Pamiętaj, że ci wszyscy uwodziciele to demony. Jeśli wpadniesz w ich pułapki, pożałujesz tego. A jeśli wiesz o tak zwanych braciach, którzy zachowali się w ten sposób, będziesz teraz wiedział, kim naprawdę są: demonami.

 

Pozwól, że podam ci ten inny przykład, aby pokazać ci, jak zgniłe stały się dzisiaj kościoły. Jest tak w przypadku tzw brata, który był również przyszłym pastorem w formacji w instytucie biblijnym. Kiedyś złożył propozycje małżeństwa tak zwanej siostrze, a ona odmówiła. Ta czarodziejka odrzuciła tę propozycję, ponieważ obserwowała "atrakcyjniejszych" młodych mężczyzn na zgromadzeniu. Kiedy po kilku latach i pomimo wszystkich swoich technik uwodzenia nie miała żadnego z młodych braci, których szukała, wróciła do przyszłego pastora, który w międzyczasie oficjalnie zaręczony się już w inną młodą siostrę i miał wyjść za mąż, gdy tylko opuściła szkołę biblijną. Gdy tylko ta czarodziejka skontaktowała się z demonem, przyszłym pastorem, zerwał już oficjalne zaręczyny, aby wrócić do czarodziejki, która kategorycznie odmówiła jego propozycji kilka lat temu. Nie powstrzymało to ludzi od świętowania małżeństwa tych dwóch demonów w kościele, a to nie przeszkodziło przyszłemu pasterzowi demonów w zostaniu pastorem i w przejściu przez szeregi, aby stać się wielkim super pastorem. Alleluja! To jest prawdziwe uwodzenie!

 

2.3.1.8- Rozwiedziony

 

W nauczaniu o ponownym małżeństwie, wspomniałem o kilku sprawach rozwodowych, które mogą być rozpatrywane w celu udzielenia lub nie, ewentualnego ponownego małżeństwa. Ale bądźcie bardzo ostrożni, ponieważ te przypadki są niezwykle rzadkie i niełatwe do ustalenia. Z niejasnością, która często otacza niektóre problemy, które powodują rozwody, z jednej strony, a nieszczerością rozwiedzionych osób, z drugiej strony, przypadki te są zawsze delikatne. Więc lepiej być ostrożnym. Nie ryzykuj spędzenia całego życia w cudzołóstwie. A dla mężów Bożych, którzy muszą przyjrzeć się problemom rozwiedzionych, musicie wiedzieć, że wielu rozwiedzionych ludzi wciąż chce udowodnić, że są dobrzy i że problem pochodzi od drugiego partnera. Nigdy nie wpadnij w pułapkę dawania rozumu bez zastanowienia, pierwszej osobie, która mówi. "Sprawiedliwym zda się ten, kto pierwszy w sprawie swojej; ale gdy przychodzi bliźni jego, dochodzi go." Przypowieści Salomonowych 18:17.

 

2.3.1.9- Nowo nawróceni ludzie

 

Byłoby głupotą z twojej strony rozważanie nowo nawróceni ludzie, kiedy myślisz o małżeństwie. To właśnie po wielu latach spędzonych w prawdzie człowiek staje się chrześcijaninem. To właśnie wtedy, gdy pojawiają się prześladowania i trudności, rozpoznajemy chrześcijanina. I wielu z nich powraca do świata przy pierwszych prześladowaniach lub trudnościach. Wszystko co musisz zrobić, to rozejrzeć się dookoła. Wielu z tych, których nazwałeś braćmi lub siostrami, powróciło teraz do świata. Przypuśćmy, że przez chwilę poślubiłeś jednego z nich. Gdzie byś teraz był? Teraz znajdziesz się w małżeństwie mieszanym, to znaczy w małżeństwie, w którym jeden partner jest chrześcijaninem, a drugi pogańskim (niewierzący), podczas gdy oboje pobraliście się jako chrześcijanie.

 

I nawet jeśli masz przywilej poznania prawdy i życia w zdrowej doktrynie Pana Jezusa Chrystusa, nie bądź wzburzony i nie rób nic w pośpiechu. Jest też wielu, którzy twierdzą, że przyjęli zdrowej doktrynie i wkradli się pośród braci udając, że publicznie żyją jak prawdziwi bracia. Czasami po kilku miesiącach, a nawet po kilku latach, łapiesz je. Po raz kolejny rozumiecie, dlaczego jedyne metody, które Bóg wybrał, to cierpliwość i rozeznawanie. Każda inna metoda, jakkolwiek jasna, jest dla ciebie prawdziwym zagrożeniem.

 

2.3.1.10- Partnerzy, których matki są czarownicami

 

Dla was, którzy byliście w wierze jakiś czas temu i którzy znali Boga w szaleństwie, zrozumieliście już, tak jak ja, że te tak zwane piękne i bardzo błogosławione nauki, które otrzymaliśmy, kiedy wierzyliśmy, były tylko pięknymi historiami, które były dobrze pomyślane, łatwe do opowiedzenia i przyjemne do wysłuchania. Wśród tych historii jest ta, która sprawiła, że uwierzyliśmy, że gdy tylko ktoś wierzy w Boga, nie cierpi już z powodu niczego, wszystkie więzi w ich życiu są zerwane, wszystkie przekleństwa, które je obciążają są anulowane, każdy wpływ szatana na jego życie staje się nieważny, itd. I chociaż ludzie nie byli uczeni, jak wyznawać swoje grzechy przed przyjęciem chrztu, wszyscy byli tacy sami, mając nadzieję, że wszystko było już w porządku w ich życiu. Niestety, rzeczywistość różni się od tej pięknej bajki, którą nam opowiedziano. Duchowe więzi w naszym życiu nie zrywają się automatycznie, jak myśleliśmy, i kilka innych czynników, które są trudne do wytłumaczenia często wchodzi w grę, kiedy zaczynamy badać pewne przypadki. Umiłowani, pamiętajcie, że prawa duchowe są ponad naszą logiką, a prawa Niebios, trudne do uchwycenia.

 

Nawet jeśli więzi rodzinne przechodzą zazwyczaj z rodziców na dzieci, prawdziwe więzi są przekazywane z matki na dzieci. A najtrudniejsze linki do przerwania to te od matki lub od potomków matki. To samo dotyczy czarów. Dlatego też, chociaż ojcowie czarownic są czasami w stanie przekazywać czary swoim dzieciom przez inicjację, matki, kiedy są czarownicami, nie czynią zbyt wiele wysiłku, aby przekazać swoje więzi swoim dzieciom. Łącza te są prawie automatycznie tworzone. Czary są zazwyczaj przenoszone z matek na dzieci. Czyniąc to, przed przyjęciem partnera, którego matka jest czarownicą, należy upewnić się, że sprawa ta jest przypadkiem wyjątkowym, tj przypadkiem, w którym nie ustalono związku pomiędzy czarnoksięstwem z takiego czy innego powodu. A ponieważ nie będziesz w stanie tego potwierdzić, najlepiej jest być ostrożnym.

 

2.3.1.11- Osoby, które nie zostały wyzwolenie duchowo.

 

Nie podejmuj ryzyka przyjęcia jako partnera osób, które jeszcze nie zostały wyzwolenie duchowo, ponieważ nie wiesz, dlaczego nie zostały one jeszcze wyzwolenie duchowo, ani nie wiesz, czy i kiedy zostaną wyzwolenie duchowo. Problemy duchowe mają czasem odległe korzenie, a czasem są bardziej ukryte niż myślisz. Uciekaj od uwodzenia!

 

Spotkałem tak zwanych chrześcijan, a nawet tak zwanych pastorów, którzy posuwają się nawet do zawierania małżeństw z osobami chorymi psychicznie, pod pretekstem, że oni również przyjęli Jezusa i że pewnego dnia mogą zostać wyzwolenie duchowo. Są nawet uwodziciele, którzy dobrowolnie ożenią się z syrenami, twierdząc, że dostarczą je duchowo. Tak jest w przypadku przywódcy zgromadzenia zielonoświątkowców, który dobrowolnie ożenił się z kobietą syreną, która sama zadeklarowała, że jest syrenką. Syrena ta nie wytrzymała chwil modlitwy i upadała prawie na każdym spotkaniu modlitewnym. Wszystko to nie przeszkodziło temu prowadzącemu demonowi być upartym i poślubić go.

 

Nie martwcie się ukochani, gdy widzicie tak zwanych oświeconych chrześcijan uparcie trwających do tego momentu. To demony, to ludzie, których nie możesz uratować. Będąc dla nich w Piekle, idą tam bez obaw. I szatan używa ich w ten sposób, aby uwieść dzieci Boże, aby dzieci Boże uwierzyły, że takie szaleństwa są dozwolone. Nigdy nie wpadnij w tę pułapkę. Dlatego wszystko, co przeraża prawdziwe dzieci Boga, nic im nie mówi. Dla nich uciekamy od syren, ponieważ nie mamy mocy, aby je dostarczyć, lub dlatego, że brakuje nam wiary. A ponieważ mają zbyt dużą moc i wielką wiarę, duchowo wybawienie nam wszystkich tych ludzi. Alleluja! Uciekaj od uwodzenia! Doradzam również ludziom, którzy nie zostali jeszcze duchowo wybawienie, by nie ryzykowali małżeństwa. Lepiej będzie im walczyć, dopóki nie osiągną duchowego wyzwolenia w pierwszej kolejności.

 

2.3.1.12- Prorocze demony

 

Jak tylko ktoś przedstawi się wam i będzie mówił w języku "Bóg powiedział mi, że jesteście moją żoną" lub "Bóg powiedział mi, że jesteście moim mężem", natychmiast wiedzcie, że macie do czynienia z agentem szatana. Nigdy nie traćmy ani sekundy na myślenie o takich bzdurach. A jeśli byłeś zaręczony z ludźmi, którzy zachowali się w ten sposób, aby cię dorwać, zerwij tę więź jak najszybciej. Jeśli wpadniesz w zaklęcia tych czarodziejów, będziesz tego żałował do końca życia. To kolejny element rozeznawanie, który ci daję. Wiedz, że wszyscy ci ludzie, którzy, aby się pobrać, idą na ofiarę i mówią im: "Bóg powiedział mi, że jesteś moją żoną" lub "Bóg powiedział mi, że jesteś moim mężem", są prawdziwymi czarodziejami. Trzymaj się z dala od tych węży. I dla Ciebie, którzy są już małżeństwem, gdyby to było po takich komentarzach, że wyszłaś za mąż, to już miałabyś do czynienia z faktami, że wyszłaś za mąż za agenta szatana. Jeśli nie, ich czyny będą dla ciebie wyraźniejsze od teraz.

 

Wielu z tych, którzy są obecnie rozwiedzeni, zawarło małżeństwo w następstwie tego rodzaju szatańskiego proroctwa: "Bóg powiedział mi, że jesteście moją żoną", "Bóg wyraźnie objawił mi, że będziecie moją żoną", "Kilku braci i sióstr miało potwierdzenie", "Nawet niektórzy starsi mieli potwierdzenie, że jesteście Bożym wyborem dla mnie" itp. A kiedy te węże chcą się rozwieść, zapominają, że Bóg powiedział, zapominają, że Bóg objawił się jasno, zapominają, że kilku braci i sióstr miało potwierdzenie, zapominają, że nawet niektórzy starsi mieli potwierdzenie, że ich wybór należał do Boga itp.

 

Korzystam z tej okazji, aby zwrócić uwagę, że ci czarodzieje są w stanie, poprzez swoje zaklęcia, przyprowadzić niektórych braci i siostry, a czasem nawet niektórych przywódców, aby otrzymać potwierdzenia, w które uwierzą, że pochodzą od Boga. Z tego powodu Pan wybrał, aby nigdy nie ingerować w wybór małżonka poprzez sny, wizje, proroctwa, objawienia i inne potwierdzenia, jak wyjaśniłem powyżej. To właśnie na podstawie rozeznania przywódcy kościelni muszą oprzeć swoją aprobatę dla wyborów współmałżonka im przedstawionych. A nawet dla przywódców, którzy chcą się pobrać, powinieneś unikać pośpiechu.

 

Wszyscy ci ludzie, którzy proszą cię o rękę w małżeństwie, zastraszając cię "Bóg powiedział mi", "miałem objawienie", "miałem sen" itp są agentami szatana. Pamiętajcie ukochani, że Bóg nie może omawiać waszego wyboru małżonka z nikim innym, tak jakby wasza opinia nie miała znaczenia. Nigdy nie pozwól, aby zaklęcia tych demonów miały jakikolwiek wpływ na ciebie.

 

Kiedyś słuchałem tego teatru, którym chciałbym się z wami podzielić. Na spotkaniu modlitewnym, tak jak zawsze organizują to dzieci Boże, Uczeń czarnoksiężnika powstał w środku modlitwy i zaczął prorokować. Wzburzył się, bo naprawdę wiedzą, jak to zrobić i krzyczeli na głos: "Tak mówi Pan, siostra o tym imieniu będzie moją żoną". A ta siostra, która była celem zaklęć małego węża, była obecna. Wstała natychmiast i odesłała kulę, krzycząc głośno: "Tak mówi Pan, nie będę twoją żoną". Potwór był całkowicie zdezorientowany.

 

Chociaż ta siostra miała odwagę zamknąć usta temu czarodziejowi, musisz jednak pamiętać, że droga nie była dobra. Bo jeśli wolno nam "odpowiedzieć głupkowi według jego głupoty, tak, że nie widzi siebie jako mądrego", nie wolno nam bluźnić. Nie wolno nam nigdy używać imienia Pana na próżno. Musisz więc wiedzieć, jak zamknąć usta tym wężom i w ten sposób anulować ich zaklęcia, ale bez wpadania w pułapkę bluźnierstwa przed Bogiem. A kiedy Pan odsłania te węże, jak to miało miejsce w tym przykładzie, wypędzasz je ze zgromadzenia, nie tracąc ani minuty.

 

2.3.2- Kategorie osób, których należy unikać

 

Kiedy mówię o kategorii ludzi, których należy unikać, nie ma to nic wspólnego z ludźmi, których nie należy poślubiać. Chciałbym tylko zwrócić państwa uwagę na fakt, że takie przypadki muszą być dokładnie zbadane przed rozpatrzeniem. Radzę sługom Bożym, aby zachowali szczególną ostrożność i podjęli wszelkie możliwe środki ostrożności, kiedy muszą celebrować małżeństwa, których jeden z partnerów należy do tych kategorii.

 

2.3.2.1- Wdowy i wdowcy

 

Zanim zgodzisz się na małżeństwo z owdowiałym mężczyzną lub kobietą, musisz poświęcić czas na zrozumienie tego, co wydarzyło się w pierwszym małżeństwie. Rzeczy nadal nie idą tak, jak uważasz, że są, lub jak Ci powiedziano. Wiem, że istnieją realne przypadki, to znaczy przypadki niewinnych braci i sióstr, które miały nieszczęście, że straciły swoich partnerów. Nie ma obawy, że możesz poślubić takich ludzi. Ale musisz się upewnić, że jest to prawdziwa sprawa, zanim się zaangażujesz. Wiem również, że istnieje kilka wątpliwych przypadków, przypadków czarów, w które zaangażowany był drugi żyjący partner. Musisz być bardzo ostrożny w takich przypadkach, w przeciwnym razie możesz być następną ofiarą. Pasterze powinni również zadbać o to, aby przy rozpatrywaniu spraw małżeńskich z udziałem wdów i wdowców, dokładnie zbadali sprawę przed wyrażeniem zgody na obchody.

 

2.3.2.2- Mniej starsi mężczyźni

 

Kobietom nie zaleca się ożenić się z młodszymi mniej starsi mężczyźni. Bardzo często pojawia się problem niesubordynacji kobiety i podporządkowania mężczyzny i zawsze istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie małżeństwa staną się obrzydliwością w oczach Boga, czyli małżeństwem, w którym następuje odwrócenie roli.

 

2.3.2.3- Starsze kobiety

 

Mężczyźni nie mogą angażować się w związki małżeńskie z kobietami starszymi od nich. To bardzo duże ryzyko. Ten rodzaj małżeństwa jest niewskazany. Niebezpieczeństwo jest takie, jak właśnie powiedzieliśmy, że o niesubordynacji kobiety, która nawet wtedy, gdy jest młodsza od mężczyzny, nie jest zbyt łatwo poddać się. A zawarcie małżeństwa, w którym królować będzie duch Jezabeli, to po prostu przygotowanie się do Piekła. Takie małżeństwa mogłyby się powieść tylko i wyłącznie wtedy, gdyby kobieta, mimo że jest starsza, mogła się przedstawić i uznać swoją pozycję kobiety.

 

2.3.2.4- Matki dzieci

 

Istnieją dwie kategorie matek dzieci, które należy wziąć pod uwagę: wdowy i młode dziewczęta matki dzieci, to znaczy kobiety, które urodziły swoje dzieci na świecie, nie pozostając w związku małżeńskim. Przypadek wdów jest o wiele prostszy, ale przypadek kobiet, które miały dzieci na świecie jest zazwyczaj problemem. A problem często pojawia się na poziomie dzieci, które mają stać się Twoimi dziećmi, podczas gdy naturalni ojcowie wciąż żyją i mogą w każdej chwili korzystać ze swoich praw rodzicielskich na tych dzieciach. Są to zazwyczaj przypadki, które stwarzają wiele problemów dla par. Musisz unikać wpadania w takie irytacje. Zaangażuj się w takie relacje tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że nie znajdziesz się w takim bałaganie. To samo dotyczy mężczyzn, którzy już mają dzieci. Kobiety, które chcą się z nimi ożenić, muszą wziąć to pod uwagę. Powinieneś zaakceptować mężczyznę, który ma już dzieci tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że nie spowoduje to żadnych problemów. Upewnij się, że jesteś w stanie poradzić sobie z tą sytuacją bez utrudnień w rozwoju duchowym.

 

2.3.2.5- Dziewczyny, których matki są przeciwne ewangelii

 

Z podobnych powodów jak te, które przytoczyłem powyżej, nie zawsze jest to bezpieczne dla małżeństwa, kiedy matka kobiety jest przeciwna Ewangelii. Wpływy płynące od niej prawdopodobnie osłabiają stabilność małżeństwa od czasu do czasu. Oczywiste jest, że prawdziwa jędrność kobiety może to złagodzić, ale ryzyko pozostaje duże.

 

2.3.2.6- Partnerzy, których rodziny są pogańskie

 

Ogólnie rzecz biorąc, nie zapuszczaj się w pogańskie rodziny bez rozeznawanie. Nie zapominaj, że gdy się z kimś ożenisz, jesteś również pośrednio żonaty z rodziną. I nie uczę cię niczego nowego, mówiąc ci, że zarządzanie poganami to prawdziwy ból głowy. Często są oni wzywani do wejścia do waszych domów, wy jesteście wzywani do pomocy im od czasu do czasu, do uczestniczenia w wielu rzeczach, które oni robią, i czy wam się to podoba czy nie, będziecie narażeni na działania walki i konflikty związane z ich przywiązaniem do światowych praktyk.

 

W podtytule Małżeństwo i tradycja podniosłem niektóre problemy, z którymi często borykają się dzieci Boże, które mają pogańskie teściów. Między innymi, istnieje poszanowanie tradycji i pogańskich i przodków, co często jest prawdziwą chińską zagadką dla braci. Albo przy narodzinach, albo podczas pewnych uroczystości w teściowie, albo przy śmierci męża, gdy jego rodzice są pogańskimi i zakorzenionymi w tradycji, kobieta jest wzywana do poddania się wszelkim możliwym naciskom i zastraszaniu, zmuszając ją do poddania się demonicznym praktykom i obrzydliwym ceremoniom, w które angażują się ci ludzie, gdy tylko takie wydarzenia mają miejsce. W ogóle, bardzo często nieodpowiednie kaprysy i wymagania pogańskiej rodziny nie sprawiają, że twoje zadanie łatwe.

 

2.3.2.7- Starożytni agenci szatana

 

Zanim weźmiesz lub zaakceptujesz jako partnera osobę, która aktywnie służyła szatanowi w przeszłości, lub osobę, która flirtowała z okultyzmem, musisz być bardzo ostrożny. Jeśli spotkamy prawdziwe przypadki ludzi, którzy aktywnie służyli szatanowi w przeszłości, którzy pokutowali i uzyskali prawdziwe wyzwolenie, to jednak prawdą jest, że w większości przypadków pokuta tych ludzi jest najczęściej pokutą na fasadzie.

 

Pamiętaj, że kilku z tych, których nazywasz "byłymi" satanistami, to nic innego jak prawdziwi sataniści, a wielu z tych, których nazywasz "byłymi" agentami szatana, to tylko prawdziwi agenci szatana. Uważasz ich za byłych, ponieważ twierdzą, że żałowali i zostali nawróceni. Nie dajcie się zwieść. Większość z nich to ukryte wilki. Niektórzy nie są nawróceni i nigdy nie zostaną nawróceni, ponieważ przychodzą pośród Dzieci Bożych wyłącznie w celu zaszkodzenia i zniszczenia ich; i tam udają, że żałują i przebierają się za Dzieci Boże, czekając na odpowiedni czas, aby działać.

 

Inni nie są duchowo wyzwoleni, ponieważ często nie są uczciwi, gdy są proszeni o wyznanie swoich dzieł dla duchowego wyzwolenia. Za każdym razem, gdy dostają możliwość wyznania swoich dzieł ciemności, by być całkowicie wolnymi od więzi szatana, szatan pomaga im kłamać. Bardzo często ujawniają niektóre rzeczy, które zrobili, ale ukrywają inne. I w tych warunkach, nigdy nie będą naprawdę wolni od więzi szatana. I dopóki nie zostaną duchowo uwolnieni od więzi szatana, pozostaną w służbie szatana. Więc musisz być bardzo ostrożny. Przed rozważeniem jakiegokolwiek małżeństwa z owymi "byłymi szatanistami" lub "byłymi agentami szatana", poświęć czas aby się upewnić, że faktycznie stały się one prawdziwymi dziećmi Boga. Nigdy nie zapominaj, że małżeństwo jest ścieżką bez powrotu.

 

2.3.2.8- Mężczyźni i kobiety "dawnym prostytutki"

 

Zanim weźmiesz lub zaakceptujesz jako partnerkę osobę, która była główną prostytutką na świecie, powinieneś być świadomy, że możesz ponieść tego konsekwencje w małżeństwie. Jednym z problemów, z którymi często spotykają się niektóre pary, jest fakt, że niektóre dzikie i obrzydliwe praktyki, które byłych prostytutek skopiowały do swoich szaleństw świata i nadal chcą mieć zastosowanie w małżeństwie. Wiele dzieci Bożych zawsze udaje się do pastorów, aby narzekać albo na mężczyznę, albo na kobietę, która lubi tylko niehonorowe praktyki i która za wszelką cenę chce przekształcić małżeństwo w dziedzinę, w której może kontynuować praktyki pornograficzne, do których była przyzwyczajona.

 

Czy jesteś mężczyzną czy kobietą, jeśli twój przyszły partner żył w świecie w szaleństwie, upewnij się przed wyborem, że, że brudne życie z przeszłości, jest dobrze i naprawdę czymś z przeszłości. A jeśli masz wątpliwości, lepiej nie ryzykować z takimi partnerami. Nie podejmuj ryzyka chronienia się przed wszelkiego rodzaju brudem przed ślubem, aby poznać te brudem raczej w małżeństwie. To byłaby dla ciebie wielka strata. Jeszcze raz należy pamiętać, że małżeństwo to droga bez powrotu. Ostrzegam cię! Niech Bóg będzie chwalony!

 

2.4- Inne względy

 

2.4.1- Luka wiekowa

 

Wiemy tradycyjnie, że w normalnej parze kobieta powinna być młodsza od mężczyzny. Ale bardzo często pojawia się kwestia różnicy wieku. Jaka powinna być różnica wieku między mężczyzną a kobietą? Nie ma wyraźnej luki wiekowej. Może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Ale musisz się upewnić, że twoja żona jest wystarczająco dojrzała, aby lepiej wypełniać swoje obowiązki w domu. Ważne jest również, aby przypomnieć, że gdy mężczyzna bierze za żonę bardzo młodą dziewczynę, problem szacunku dla kobiety pojawia się bardzo często. Biblia uczy nas, że mężczyzna musi kochać swoją żonę, szanować ją i uważać ją za dziedziczącą życie wieczne. Jeśli twoja żona ma wiek twojej własnej córki, za każdym razem będziesz traktował ją bardziej jak twoją córkę niż jak twoją żonę, to znaczy, ze zbyt małym szacunkiem, a także zbyt małą uwagą. Jest to sprzeczne z tym, czego Bóg oczekuje od człowieka. Nie możemy mówić o różnicy wieku jako takiej, ale w ten sam sposób, w jaki mówiłem o problemie niesubordynacji kobiety wobec mężczyzny, aby zniechęcić do małżeństwa między kobietą a mężczyzną młodszym od niej, w ten sam sposób będę mówił o problemie braku szacunku wobec kobiety, aby zniechęcić do małżeństw, w których mężczyzna jest znacznie starszy od kobiety.

 

2.4.2. Poziom wykształcenia małżonków

 

Czy powinniśmy brać pod uwagę poziom studiów małżonków w małżeństwie? Zazwyczaj poziom studiów nie powinien stanowić problemu. Kiedy mamy do czynienia z prawdziwymi dziećmi Bożymi, rozważania te stają się bezużyteczne, ponieważ nie potrzebujemy żadnego poziomu nauki, aby służyć Bogu; nie potrzebujemy żadnego poziomu nauki, aby kochać Boga; nie potrzebujemy żadnego poziomu nauki, aby zostać zaakceptowanym przez Boga. I z tego powodu, wśród prawdziwych Dzieci Bożych, problem ten nie istnieje. Kobieta może zatem zgodzić się na ślub z mężczyzną, który jest mniej wykształcony od niej.

 

Ale kiedy nadal mamy do czynienia z cielesnymi ludźmi, którzy spędzają lata w Kościele Jezusa Chrystusa bez zmiany, nie będzie wskazane, aby kobiety wyszły za mąż za mężczyzn, którzy są mniej wykształceni niż oni; jest to spowodowane dumą. Edukacja przynosi dumę. Im bardziej jesteśmy wykształceni, tym bardziej jesteśmy narażeni na dumę. Intelektualiści zawsze kierują się pewną dumą i pewną arogancją, którą tylko wielka pokora może przezwyciężyć. A pokora jest tym, czego ludziom cielesnym brakuje najbardziej. Tak długo, jak kobieta nie jest złamana, to zawsze jest z pewną pogardą, że będzie patrzeć na mężczyzn, którzy są mniej wykształceni niż ona. I tak długo, jak kobieta gardzi swoim mężem, małżeństwo nigdy nie będzie trwało. Jako kobiety, dlatego też akceptuj tylko mężczyzn, którzy są mniej wykształceni niż wy jako mężowie, jeśli jesteście pewni, że podporządkujecie się, nie pozwalając, aby kompleks wyższości was zniszczył.

 

To samo dotyczy mężczyzn, którzy chcą się ożenić z niewykształconymi kobietami lub kobietami, które są znacznie mniej wykształcone w porównaniu z nimi. Ożenić się z nimi tylko wtedy, gdy na pewno je kochacie i okażecie im cały szacunek, na jaki zasługują jako wasze żony, nie pozwalając, by kompleks wyższości was zniszczył. Spotkaliśmy tego rodzaju pary, w których intelektualni mężczyźni, napędzani przez wysoki poziom dumy, wstydzą się swoich żon i często wycofują się do hoteli, aby przyjąć swoich przyjaciół. Są nawet tacy, którzy zamykają swoje żony w pokojach, kiedy muszą przyjmować gości. Nigdy nie naśladuj takich głupot. Jeśli nie jesteś gotowy, aby kochać kobietę i okazać jej cały szacunek, nie żenić się z nią.

 

2.4.3- Sprzeciw rodziców

 

Jedną z sytuacji, z którą często mamy do czynienia przy wyborze małżonka, jest opozycja pogańskich rodziców. W większości przypadków rodzice nie zgadzają się z wyborami dokonywanymi przez ich dzieci. Co można zrobić w takich przypadkach? Jeśli rodzice są prawdziwymi dziećmi Boga żyjącymi w prawdzie, musisz poddać się bez oporu ich wyborowi. A jeśli rodzice nie są chrześcijanami, musisz zbadać powody, które skłaniają ich do sprzeciwienia się twojemu wyborowi. Jeśli te powody są uzasadnione, należy je rozważyć. Ale jeśli są to głupie powody, związane albo z ich dumą, albo z ich chciwością, albo z ich sprzeciwem wobec wiary, albo z ich rasizmem lub ich plemiennictwem, nie należy ich brać pod uwagę. Ale jak już wspomniałem powyżej, jest to już wskazówka co do rodzaju trudności, jakie napotkacie, po zawarciu związku małżeńskiego, ze swoją pogańskimi rodziną-in-law.

 

2.4.4- Testy przedmałżeńskie

 

Jednym z problemów, z jakimi borykają się przyszłe pary, są testy przedmałżeńskie. Z obrzydliwością, która najechała cały świat, i plagami końca świata, przyszłe pary, nawet chrześcijanie, nie są już chronione przed pewnymi zarażeniami. Zwykle w Kościele nigdy nie powinno się narażać na tego typu problemy. Ale fakt, że wielu chrześcijan, zanim uwierzyli, że żyło w obrzydliwym życiu, a czasami nawet nie przechodziło przez prawdziwą skruchę, aby zostać całkowicie uwolnionym od wszystkich przeszłych chorób, a także fakt, że wielu chrześcijan to tylko chrześcijanie z nazwy, sprawiają, że nie można już czuć się bezpiecznie, nawet w tak zwanym środowisku chrześcijańskim. Jeśli zatem nie jesteś pewien swojego przyszłego partnera, lepiej jest zrobić badania przedmałżeńskie, zamiast unikać plag prostytutek przez całe życie, tylko po to, aby być skażonym tym samym w swoim własnym małżeństwie. Mamy świadectwa chrześcijan ponownie narodzonych, którzy zachorowali na AIDS raczej we własnych małżeństwach, ale małżeństwa chrześcijańskie, celebrowane w kościołach chrześcijańskich. "Kto ma uszy do słuchania, niech usłyszy!"

 

Wniosek: Nigdy nie ożenić się z osobą tak długo, jak długo nie jesteś pewien, kim ona jest!

 

3- ZARĘCZYNY

 

Zaręczyny reprezentują z jednej strony wzajemną obietnicę małżeństwa, czyli ceremonię, która towarzyszy tej obietnicy, a z drugiej strony czas, jaki upływa pomiędzy tą obietnicą a samym małżeństwem. To jest ta druga definicja, która zazwyczaj jest zachowana, i to będzie naszą troską w tym nauczaniu. Małżeństwo nie jest związkiem jak inne, jest świętym zobowiązaniem, drogą bez powrotu. Bóg, który tak dobrze o tym wie, pozwolił na ten moment refleksji zwany zaręczyny, aby dać ludziom możliwość zastanowienia się nad czekającą ich odpowiedzialnością. Pan dozwolił na ten moment, aby przyszła para mogła zbadać, czy naprawdę może żyć dla siebie i ze sobą nawzajem.

 

3.1- Czy Możemy zerwać zaręczyny?

 

Zaręczyny nie wiążą się z zaręczoną parą. Może więc zostać rozbita w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba, nawet na minutę przed zawarciem małżeństwa. Małżeństwo wymaga refleksji, a nawet wiele refleksji. I z tego powodu Bóg w swojej miłości zawsze daje nam możliwość powrotu do siebie i poprawienia naszych błędów, gdy nasze serca są dobrze usposobione. Okres zaręczyny powinien umożliwić przyszłej parze ponowne rozważenie zobowiązania, które ma podjąć, ponieważ gdy zobowiązanie zostanie przypieczętowane, staje się zbyt późno na refleksję. Ponownie podkreślam fakt, że można zerwać zaręczyny nawet na minutę przed świętowaniem. Nie zapomnij o tym: "Lepiej późno niż wcale".

 

Kilka znaków pomaga zaręczeni parze wiedzieć, czy życie będzie dla nich razem łatwe, czy też mogą razem zawrzeć dobre małżeństwo. Wśród tych znaków możemy wymienić problemy napotkane podczas zaręczyn, trudności, rozczarowania i różne momenty dezorientacji, które pojawiają się podczas zaręczyn.

 

3.2- Problemy napotkane podczas zaręczyny

 

Ukochany, jest to element rozeznania, który chciałbym ci dać. Jeśli napotkasz problemy podczas zaręczyny, niezależnie od tego, czym one są, musisz być ostrożny i pozbierać się do kupy. Zatrzymaj się i zastanów się jeszcze raz, ponieważ jest to wyraźna oznaka, że sprawy nie są w porządku. Jest to kolejny dowód miłości Boga, który zawsze decyduje się ostrzec swoje dzieci, gdy są one w pułapce i w tak wielkiej pułapce jak małżeństwo. Jeśli ci, którzy mieli nieudane małżeństwo spojrzeć wstecz, zrozumieją, że Pan dał im wiele takich ostrzeżeń podczas zaręczyny, ale ich serca nie były skłonne do słuchania.

 

3.2.1- Problemy wewnętrzne

 

3.2.1.1- Kłótnie i konflikty

 

Jeśli podczas zaręczyn będziecie się kłócić, natychmiast przerwijcie swój związek i zakończcie zaręczyny. Małżeństwo zbudowane na takim fundamencie nigdy nie powstanie, naprawdę nigdy. Wiedzcie zatem, że Bóg nie jest w centrum waszego projektu małżeńskiego. Zapomnij o wszystkim, co uważasz, że miałeś w międzyczasie, takie jak proroctwa, sny, znaki, objawienia, potwierdzenia i inne. Wiedzcie, że fakt kłótni pozostaje głównym potwierdzeniem, że musicie być pewni, że wasza relacja nie jest wolą Boga. I jeśli zamiast słuchać głosu Boga i zakończyć swoje zaręczyny, zdecydujesz się raczej uparcie kontynuować, będziesz tego żałować.

 

Czasami tak zwani narzeczeni kłócą się, nawet o wspólne sprawy. Czasami kłócą się przez telefon do punktu, w którym jeden z nich odkłada słuchawkę na drugi. Jest to wyraźny znak, że takie małżeństwo nigdy nie przetrwa. Bez względu na to, kto odłoży słuchawkę na drugą osobę, wynik jest taki sam. Osoba, która jest mądra, szybko zatrzymuje takie zaręczynach, nie tracąc czasu. Tzw. proszenie o przebaczenie, które nastąpi, pod żadnym pozorem nie powinno maskować prawdy, ani też anulować objawienia, które Bóg właśnie wam dał takimi czynami.

 

3.2.1.2- Różnice w punktach widzenia

 

Aby małżeństwo się powiodło, obaj partnerzy powinni mieć tę samą wizję życia, albo powinni zobowiązać się do posiadania zbieżnych idei i punktów widzenia, które nie są od siebie różne. Jeśli więc w trakcie zaręczyny uświadomisz sobie prawdziwą rozbieżność w różnych punktach widzenia, jeśli wiele rzeczy wydaje się nie do pogodzenia z tobą, jeśli trudno jest ci dojść do porozumienia w pewnych sprawach, jeśli masz inną koncepcję zarządzania małżeństwem i zarządzania w małżeństwie, lepiej powstrzymaj zaręczyny. Małżeństwo dwóch osób, z których każda trzyma się swoich pozycji, nie może działać.

 

3.2.2- Problemy zewnętrzne

 

Czasami podczas zaręczyn rodzice jednego lub nawet obojga partnerów sprzeciwiają się małżeństwu, a to czasami w sposób okrutny. W takich przypadkach narzeczeni muszą się nad tym zastanowić. Pan również przemawia do nas przez takie elementy jak te. Czasami to także twoi bliscy krewni wyrażali zastrzeżenia co do sukcesu twojego związku. Bez względu na powód, dla którego wysuwają wątpliwości co do sukcesu twojego małżeństwa, musisz się zatrzymać i zastanowić nad nim. Pan często używa każdego z tych elementów, aby przemówić do nas. Ci, którzy uparcie trwają i którzy idą naprzód jak owce, nie myśląc i nie rozumiejąc, tylko przyśpieszają do swoich ruin. "Wszak Bóg mówi i raz i drugi, a człowiek tego nie uważa." Ijobowa 33:14.

 

3.3- Trudności

 

Jeśli napotkasz niewyjaśnione trudności w czasie zaręczyn, musisz się zatrzymać i zastanowić nad tym. Na przykład, albo stracisz pracę podczas zaręczyn, albo znajdziesz się w wypadkach, a nawet zaatakowany przez choroby, które są prawie niewyjaśnione; czasami wszystkie możliwe nieszczęścia cię dotykają. We wszystkich tych przypadkach musisz się zatrzymać i zastanowić.

 

3.4- Rozczarowania

 

Przypadki rozczarowań muszą być traktowane bardzo rygorystycznie. Wśród tych przypadków mamy oszustwa, niewierność podczas zaręczyn, kłamstwa itp. Jeśli okaże się, że kłamiesz swojemu narzeczonemu (narzeczonemu (narzeczonemu) lub odkryjesz tylko jedno kłamstwo ze strony narzeczonego (narzeczonego), lepiej przerwij ten związek, zanim będzie za późno. A jeśli twój partner zwodzi cię podczas zaręczyn i znajdzie się w niewierności, natychmiast przerwij zaręczyny, nie zastanawiając się nad tym. Zauważ, że małżeństwo oparte na oszustwach i kłamstwach nigdy się nie powiedzie. Nie wpaść w pułapki tych głupich, którzy złapią swojego partnera w cudzołóstwie podczas zaręczyn, i uwodzić się mówiąc, że będą przebaczać i kontynuować.

 

3.5- Chwile zamieszania

 

Znajdujesz ludzi, którzy grożą zerwaniem zaręczyn, a następnie wracają do decyzji o kontynuacji. Są też inni, którzy całkowicie kończą swoje zaręczyny, a później pojednają się i wracają do siebie. Wiedz, że to tylko czyste uwodzenie. Jeśli uważasz, że albo kończysz swoje zaręczyny, albo grozi ci ich zakończenie, jest to dowód na to, że gdyby to małżeństwo zostało zawarte, to by się nie powiodło. Nie wpadnij w pułapkę powrotu do odnowienia takiego związku. Jeśli przynajmniej raz podczas zaręczyn groziłeś zerwaniem związku z powodu argumentów (kłótni) lub z jakiegokolwiek innego powodu, przestań. Zniechęcenie i czas chłodzenia w trakcie zaręczyn to bardzo zły znak. Gdy masz wątpliwości co do swojego przyszłego małżeństwa, gdy masz wątpliwości podczas zaręczyn, nie czekaj, aż ktoś cię wygłosi kazanie odwrotne do tego, co czujesz. Zatrzymaj się natychmiast.

 

3.6- Czas trwania zaręczyny

 

Nie ma dokładnego czasu trwania zaręczyn. Może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od kilku czynników: Jak daleko zaręczona para zna się nawzajem? Czy oni są w tym samym zgromadzeniu? Jak długo byli razem na tym samym zgromadzeniu, itd? Czas trwania zaręczyny zależy również od tego, jak pastorzy zarządzali okresem poprzedzającym zaręczyny. Jeśli przed ujawnieniem zaręczyny, to znaczy, jeśli przed zadeklarowaniem zaręczyny przyszłej pary, pastorzy poświęcili czas na wykonanie podstawowej pracy, kilka tygodni zaręczyny powinno wystarczyć. Ale zaręczyny na krótki okres jest dozwolone tylko dla osób, które przebywają w tym samym zgromadzeniu od kilku lat. Pasterze muszą zadeklarować ludzi jako narzeczonych dopiero po dokładnym zbadaniu i dopiero po otrzymaniu od Pana, że związek, który mają zamiar autoryzować, jest zatwierdzony przez Boga. W każdym razie należy unikać pośpiechu. "Zaiste duszy bez umiejętności nie dobrze, a kto jest prędkich nóg, potknie się." Przypowieści Salomonowych 19:2.

 

3.7- Zarządzanie zaręczyny

 

Zaręczeni nie mogą się regularnie widywać, aby nie wpadli w grzech cudzołóstwa. Zaręczeni pary, niesione przez miłość, jaką mają do siebie nawzajem, są na ogół bardzo kruche i powinny być ostrożne. Pastorzy muszą zatem uważać, aby nie dać zielonego światła zaręczeni parze, aby mogła robić to, czego chce, ponieważ szatan może łatwo wpakować ich w pułapkę w tym momencie.

 

3.8- Zaręczyny przed nawróceniem na Chrystusa

 

Zaręczyny dokonane przed nawróceniem się do Chrystusa nie może być brane pod uwagę w Kościele. Wiesz już, że relacje nawiązane w świecie są zawsze budowane na niewłaściwych podstawach i w większości przypadków mogą zawieść. Jeśli więc ludzie oddają swoje życie Chrystusowi, który jest już zaręczony, musisz im powiedzieć, aby przestali się angażować, a przede wszystkim poświęcili wystarczająco dużo czasu w wierze, aby odkryć, czym jest chodzenie z Chrystusem i bardzo dobrze słuchać nauczania o małżeństwie, zanim ponownie się zaangażują, jeśli tego zapragną.

 

3.9- Konkluzja

 

Wiedz, że zaręczyny ma być najlepszą częścią życia każdego człowieka. Jest to moment wszystkich kolorowych marzeń, jest to moment wszystkich najlepszych obietnic na świecie, jest to moment marzeń o małym raju na ziemi. Jest to moment, w którym doświadczamy szczytu miłości. W tym momencie przyszła para ma się karmić tylko pochwałami i słodkimi słowami, a każda z nich chce udowodnić drugiemu partnerowi swoją pełną miłość i wydobyć wszystkie swoje zalety. Jeśli w tym okresie wielkich marzeń i projektów ludzie znajdą się zamiast tego w sporach, kłótniach, i innych, to, co dalej, staje się łatwe do przewidzenia. Marzenie staje się po prostu koszmarem, a wraz z nim trzeba zatrzymać katastrofę na czas.

 

3.9.1- Uważaj na uwodzenie.

 

Znałem młodego czarodzieja noszącego tytuł proroka, który nauczał, że człowiek Boży musi ożenić się ze swoją siódmą narzeczoną. Za każdym razem, gdy widzi piękną siostrę, bierze ją za narzeczoną, maltretuje seksualnie i porzuca ją, by wziąć kolejną, aż dotrze do siódmej, którą zakłada się, że jest tą, za którą wyjdzie za mąż. I aby wesprzeć swoje szaleństwa, ci synowie diabła wymyślili naukę, która mówi, że jeśli dwoje ludzi jest zaręczeni, jeśli na pewno wyjdą za mąż, mogą spać razem, to znaczy żyć jak małżeństwo, bez obaw, bo to wcale nie jest grzech. Będzie to grzechem tylko wtedy, gdy ci dwaj ludzie nie dojdą do małżeństwa, i gdy ci dwaj ludzie się rozstają.

 

3.9.2- Stosunki seksualne poza związkami małżeńskimi

 

Korzystam z tej okazji, aby przypomnieć wszystkim tym, którzy są zawsze gotowi uwierzyć w te głupoty, że wszystkie stosunki seksualne, oprócz tych, które odbywają się w ramach prawnych małżeństwa, są grzechem. Jeśli mówię tutaj o ludziach, którzy są gotowi uwierzyć w śmieci, to dlatego, że nawet jeśli istnieją pewne wady, które nie wydają się nam podobne do grzechu, grzechy seksualne wyróżniają się wyraźnie i niepowtarzalnie jako grzechy, które nie niosą żadnych wątpliwości. Nawet poganie wiedzą, co nazywa cudzołóstwo i rozpusty. Te grzechy są najbardziej rozpoznawalne jako grzechy. To, że demony prowadzą cię do uwierzenia, że te oczywiste grzechy nie są już grzechami i że ty w nie wierzysz, jest bardzo zaskakujące.

 

Pamiętaj, ukochany, że każdy stosunek seksualny poza ramami prawnymi małżeństwa jest grzechem Oznacza to, że jeśli znajdziecie się w związku seksualnym, nie będąc małżeństwem, popełniacie grzech przed Bogiem. A jeśli jesteś żonaty i masz stosunek seksualny z inną osobą niż twój partner, popełniasz grzech przed Bogiem. Kiedy stosunek seksualny odbywa się między dwoma niezamężnymi osobami, mówimy o cudzołóstwie. Jeśli w związku przynajmniej jeden z partnerów jest żonaty, to mówimy o cudzołóstwie (nierządu). Czy jest to cudzołóstwo, czy cudzołóstwo (nierządu), oba są grzechami. Dlatego nie powinieneś wpadać w pułapkę tych demonów, które próbują cię nauczyć, że te grzechy nie są nazywane grzechami. Każdy brud seksualny jest grzechem; czy to cudzołóstwo, cudzołóstwo (nierządu), masturbacja, czy jakikolwiek inny brud seksualny. Jeśli więc zdarzy się, że popełnisz jedną z tych wad, musisz szybko prosić Boga o przebaczenie i porzucić ją. Zaręczeni nie mają prawa iść ze sobą tak, jakby byli małżeństwem. Bycie zaręczonym nie oznacza bycia żonatym. Jeśli zaręczeni śpią razem przed ślubem, to jest to grzech.

 

Istnieją sekty szatańskie, w których kobiety są proszone o prostytucję, aby "przyciągnąć mężczyzn do kościoła i zdobyć ich dla Pana". Są też tacy, którzy mówią, że Bóg powiedział: "kochajcie się nawzajem" i dlatego proszą wiernych, aby spali ze sobą, w tym wiernych, którzy są małżeństwem. Są też inni, którzy mówią, że Bóg powiedział "pomnażać" i którzy pogrążają się we wszelkiego rodzaju orgiach i obrzydliwości seksualnej. Nie będę nalegał na takie przypadki, ponieważ żadne dziecko Boże nie może pomylić takich szatańskich sekt z Kościołem Bożym. Każdy normalny człowiek zna minimum tego, o co Bóg może poprosić człowieka, by zrobił.

 

4- RÓŻNE RODZAJE ŚLUB

 

4.1- Ślub prawne

 

Aby małżeństwo zostało uznane przez Boga, musi być legalne, to znaczy musi być zawarte przez władzę uznaną przez Boga. Istnieją trzy rodzaje władz uznanych przez Boga do zatwierdzania małżeństw; są to rodzice, rejestratorzy (burmistrzowie) i pastorzy. Istnieją zatem trzy formy małżeństwa prawnego: małżeństwo obchodzone przez rodziców, nadal nazywane zwyczajowe małżeństwo, małżeństwo obchodzone przez władze cywilne, takie jak burmistrzowie, i małżeństwo obchodzone przez Kościół. Ważne jest, aby zrozumieć, że grupy okultystyczne nie stanowią żadnej z trzech cytowanych grup. W związku z tym małżeństwa zawierane w tych okultystycznych grupach stanowią więzi szatańskie, które muszą zostać przerwane w imię Jezusa Chrystusa. Te małżeństwa nie są liczone jako legalne przed Bogiem.

 

4.1.1- Ślub zwyczajowe

 

Małżeństwo zostaje ogłoszone jako zwyczajowe, gdy rodzice mężczyzny i kobiety zgadzają się na związek swoich dzieci i udzielają im swoich błogosławieństw. W zależności od kraju, odbywa się to zazwyczaj poprzez wymianę niektórych prezentów, ogólnie nazywanych posagiem.

 

4.1.2- Ślub cywilne

 

Małżeństwo cywilne ma miejsce, gdy mężczyzna i kobieta swobodnie decydują się stawić przed organem stanu cywilnego, z kilkoma świadkami, w celu potwierdzenia ich zamiaru wspólnego życia.

 

4.1.3- Ślub chrześcijańskie

 

Chrześcijańskie małżeństwo polega na zjednoczeniu dwojga dzieci Bożych, czyli dwóch osób, które przyjęły Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i które są ochrzczone w wodzie w celu przebaczenia swoich grzechów, i które są ochrzczone w Duchu Świętym. To małżeństwo jest celebrowane przez mężowie Bożych, to znaczy przez pastorów i starszych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i którzy są ochrzczeni w wodzie i w Duchu Świętym.

 

Jeśli dokonałeś tak zwanego małżeństwa chrześcijańskiego, celebrowanego przez tak zwanego człowieka Bożego, który nie jest ochrzczony w wodzie i w Duchu Świętym, wiedz, że tak zwane małżeństwo chrześcijańskie nie jest rozpatrywane przed Bogiem. Bóg nie uznaje żadnego człowieka Bożego, który nie jest ochrzczony w wodzie i w Duchu Świętym. Wiedz jeszcze raz, że wszyscy ci tak zwani pastorzy i słudzy Boga, którzy nie są ochrzczeni w wodzie i w Duchu Świętym i którzy nie mówią w językach, służą sobie, a nie Bogu. Bóg nie zna ich i nie uznaje ich za swoich sług. Każdy sługa Boży musi być ochrzczony w wodzie, musi być ochrzczony w Duchu Świętym i musi mówić w językach. Jeśli jesteś w tak zwanych kościołach prowadzonych przez ludzi, którzy nie spełniają tych kryteriów, wiedz, że jesteś pośród pogańskich, a nie w kościołach.

 

Dla poganina, samo zwyczajowe małżeństwo jest wystarczające, samo małżeństwo cywilne jest również wystarczające, aby można je było uznać za małżeństwo. Ale dla dziecka Bożego liczy się tylko małżeństwo celebrowane przez Kościół. Mogą oni swobodnie zawierać małżeństwa w ramach zwyczajowych lub cywilnych ceremonii, ale te dwa rodzaje małżeństw nie czynią ich małżeństwami przed Bogiem. Jedyną władzą, która ma znaczenie dla chrześcijanina, jeśli chodzi o małżeństwo, jest Kościół. Przez chrześcijan rozumiem wszystkich tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, którzy są ochrzczeni w wodzie dla odpuszczenia swoich grzechów i którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym. Nie obejmuje zatem tych, których nazywasz chrześcijanami katolickimi, ani chrześcijanami innych sekt religijnych, które nie wierzą w chrzest Ducha Świętego.

 

4.2- Życie w konkubinacie

 

Fakt, że mieszkasz z partnerem nie czyni cię osobą zamężną, nawet jeśli możesz mieć dzieci z partnerem. Są kraje, które głosowały za obrzydliwymi prawami, zachęcając ludzi do buntu przeciwko Bogu. Dotyczy to w szczególności Francji, która przyjęła to, co zdecydowała się nazwać PACS (cywilny pakt solidarności), pozwalając osobom niezamężnym żyć jako osoby zamężne i być uznawanym przez władze za osoby zamężne oraz korzystać z tych samych korzyści, co osoby faktycznie pozostające w związku małżeńskim. Dopóki nie przejdziesz przez jedną z form legalnego małżeństwa, które właśnie studiowaliśmy, wiedz, że nie jesteś w związku małżeńskim. Nie dlatego, że mieszkasz z partnerem od bardzo dawna, możesz uważać się za żonatego; nie dlatego, że masz wiele dzieci z partnerem, musisz myśleć, że jesteś żonaty. Ani Bóg nie zatwierdzi twojego życia cudzołóstwa, ponieważ państwo je zalegalizowało. Życie w konkubinacie, bez względu na to, czy nazywa się PACS, czy też przyjmuje jakieś inne imię, jest obrzydliwością przed Bogiem. Jeśli chcesz wejść do Nieba Bożego, musisz przestrzegać Jego praw. Chciałbym w związku z tym zaapelować do ludzi żyjących w krajach, w których małżeństwo całkowicie straciło na wartości. Nie naśladuj się obrzydliwe prawa, że narody głosują dzisiaj, aby wyśmiewać Boga.

 

Obrzydliwość ogarnęła świat w taki sposób, że wszystko, co kompromituje Boga, jest bardzo łatwo postrzegane jako słuszne wobec ludzi. Jest to tym poważniejsze, że dzieci Boże, które dokonują ewangelizacji, często nie wiedzą, jak radzić sobie z niektórymi przypadkami. W tych krajach, które oficjalnie depczą po ślubie, dzieci Boże w czasie ewangelizacji są często konfrontowane z przypadkami ludzi, którzy zgadzają się oddać swoje życie Jezusowi, ale którzy mieszkają ze swoimi partnerami od kilku lat i mają wiele dzieci. Przypadki te są tak żenujące, że bracia często zastanawiają się, czy powinni uznać tych ludzi za zamężnych, czy też powinni poprosić ich o rozstanie.

 

Wiedz, że ci ludzie nigdy nie byli małżeństwem; po prostu żyją w grzechu. Jeśli chcą przyjąć swój chrzest, muszą zrozumieć, że byli prostytutkami i muszą się natychmiast rozstać. Mogą rozważyć małżeństwo później, jeśli zechcą. Dlatego też chcę, aby było to jasne raz na zawsze. Ani długość życia dwóch partnerów, ani liczba dzieci, ani obecność dużych dzieci, nigdy nie sprawi, że wszyscy ci, którzy żyją we współżyciu osób zamężnych. Są to po prostu ludzie, którzy są prostytutkami. Kobieta, która mieszka z mężczyzną bez przejścia przez którąkolwiek z trzech form legalnych małżeństw, które studiowaliśmy, jest po prostu prostytutką przed Bogiem. Niech więc kobiety zrozumieją teraz bardzo dobrze i nie dajcie się ponownie uwieść liczbie dzieci, które mają ze swoimi partnerami, ani liczbie lat, które już z nimi spędziły.

 

4.3- Oszustwo

 

4.3.1- Prawdziwe fałszywe małżeństwo

 

Czasami zdarza się, że cudzoziemcy znajdujący się w nieuregulowanej sytuacji w danym kraju uciekają się do fałszywych małżeństw, aby uregulować swoją sytuację. Wiąże się to z zawarciem porozumień z osobą posiadającą obywatelstwo państwa przyjmującego lub zamieszkującą w państwie przyjmującym. Zazwyczaj zgadzają się na pewną sumę pieniędzy, w większości przypadków, zawrzeć fałszywe małżeństwo, którego głównym celem jest ucieczka z kaprysu Służby Imigracyjnej. Ten rodzaj porozumienia, zwany także "białym małżeństwem", jest oszustwem, a nie małżeństwem. Kiedy ci dwaj ludzie przychodzą przed burmistrzem, aby podpisać fałszywy akt małżeństwa, oboje wiedzą, że oboje popełniają oszustwo i że nigdy nie będą żyć razem jako małżeństwa, a nawet ci, którzy im towarzyszą, aby to uczynić, wiedzą, że towarzyszą oszustom, a nie przyszłym małżeństwom. Dobrze wiedzą, że te dwie osoby nigdy nie będą mieszkać razem. Ten rodzaj aranżowanego małżeństwa nie jest zatem małżeństwem i nie może być za takie uważane. Jest to po prostu i wyłącznie oszustwo. Dlatego też w takim przypadku nie możemy mówić ani o małżeństwie, ani o rozwodzie. A jeśli nie ma ani małżeństwa, ani rozwodu, to problem ponownego małżeństwa nigdy nie powstanie. Dzieci Boże, które zawarły ten rodzaj fałszywego małżeństwa, muszą prosić Boga o przebaczenie za oszustwo.

 

4.3.2- Fałszywe prawdziwe małżeństwo

 

Z drugiej strony, różnica polega na tym, że gdy ktoś, kto chce uregulować swoją sytuację, oszukuje inną osobę, obiecując prawdziwe małżeństwo, wiedząc, że po zawarciu związku małżeńskiego i rozwiązaniu sytuacji imigracyjnej, będzie szukał rozwodu. Zrozum, że nie ma to już nic wspólnego z oszustwem, jest to czysta niegodziwość. A ponieważ drugi partner jest przekonany o tym, że zawiera prawdziwe małżeństwo, Bóg uważa je za małżeństwo, a nie za oszustwo. Ktokolwiek to robi, po prostu zastawia własną pułapkę, pułapkę własnej niegodziwości. Są małżeństwem i Bóg uważa je za małżeństwo. Jeśli się rozwiedą, rozliczą się z tego przed Bogiem. W takiej sytuacji zastosowanie ma prawo o małżeństwie, rozwodzie i ponownym małżeństwie. Oznacza to, że osoba nie jest uprawniona do rozwodu, a jeśli z jakiegokolwiek powodu się rozwodzi, ponowne małżeństwo jest wykluczone. Jeśli istnieją tak zwane dzieci Boże, które podjęły się tego rodzaju okrucieństwa, niech się zorganizują, aby jak najszybciej naprawić je przed Bogiem. Wiedz, że jesteś związany z osobą, którą porzuciłeś lub osobą, którą chcesz porzucić.

 

Wiedz, że Bóg jest sprawiedliwy i w żaden sposób nie może zatwierdzić niegodziwości. Oszukiwanie kogoś, aby poślubić go z zamiarem oddzielenia się od niego później, jest wyborem zniszczenia życia tej osoby. Bóg w swojej sprawiedliwości nie może aprobować lub pozostawić bezkarnie takiego stopnia niegodziwości. Zasada sprawiedliwości Bożej jest jasna: "Cokolwiek robisz dla ludzi, Wyobraź sobie, że to do Ciebie, że to samo zostało zrobione. A to, co chcesz, by mężczyźni robili dla ciebie, zrób to samo dla tych ludzi." W ten sposób dołożyć starań, aby za każdym razem postawić się w sytuacji osoby, wobec której chcesz postępować niegodziwie, i łatwo zrozumiesz, co Bóg myśli o twoim zamiarze lub przyszłym działaniu. Zanim więc zastawisz na kogoś pułapkę, aby mu zaszkodzić, zadaj sobie pytanie, jak byś się czuł, gdyby taka pułapka została postawiona przeciwko tobie.

 

5- POSAG

 

Posag, tak jak jest praktykowany w dzisiejszym świecie, reprezentuje dobra, które przyszła panna młoda lub jej rodzina otrzymuje od męża, i to na podstawie umowy małżeńskiej. Istnieją również regiony na świecie, w których ludzie praktykują, ale wręcz przeciwnie. Ale Biblia wspomina o tym w Starym Testamencie, zwłaszcza w Księdze Wyjścia. "16Jeźliby kto zwiódł pannę, która nie jest poślubiona, i spałby z nią, da jej koniecznie wiano, i weźmie ją sobie za żonę. 17Jeźliby żadną miarą ojciec jej nie chciał mu jej dać, odważy srebra według zwyczaju wiana panieńskiego." 2Mojżeszowa - Wyjścia 22:16-17.

 

Kiedy czytasz inne fragmenty Biblii, w których wspomina się o posagu, jak w Księdze Rodzaju 34:12 i w 1Samuelowa 18:25, zauważasz, że w większości przypadków praktyki posagu wynikały bardziej ze zdrowego rozsądku niż z prawa. Albo sam człowiek z własnej hojności zgłosił się na ochotnika do zapłaty posagu, albo rodzic dziewicy mógł nie prosić o to. "Podwyższcie mi znacznie wiana, i upominków żądajcie, a dam jako mi rzeczecie; tylko mi dajcie tę dzieweczkę za żonę." 1Mojżeszowa - Rodzaju 34:12. "I rzekł Saul: Tak powiedzcie Dawidowi: Nie dbać król o wiano, tylko chce mieć sto nieobrzezek Filistyńskich, aby się stała pomsta nad nieprzyjaciołmi królewskimi; bo Saul myślił, jakoby Dawida podać w ręce Filistynom." 1Samuelowa 18:25.

 

W odniesieniu do Nowego Testamentu, nie wspomina się o posagu, ponieważ Pan wybrał, aby sens hojności ludzi i zdrowego rozsądku miał pierwszeństwo przed prawem jako wymóg. W ten sposób praktyka posagu jako prawa nie jest już uzasadniona. Wielu ludzi w dzisiejszych czasach niesłusznie używa przykładu sługi Abrahama z Księgi Rodzaju 24:50-53, aby usprawiedliwić praktykę posagu. Z tego fragmentu wydobywa się coś zupełnie przeciwnego. Ten przykład miał nam raczej pomóc w zwalczaniu praktyki posagu, tak jak jest ona praktykowana dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam was do bardzo dobrej medytacji nad słowem Bożym, a nie tylko recytować je jak papugi, nie rozumiejąc niczego. Przeczytajmy ten fragment razem: "50Tedy odpowiedział Laban i Batuel, mówiąc: Od Pana ta rzecz wyszła; my tobie w niczem przeczyć nie możemy. 51Oto Rebeka przed tobą; weźmij ją, a idź; a niech będzie żoną syna pana twego, jako rzekł Pan. 52I stało się, gdy usłyszał sługa Abrahamów słowa ich pokłonił się aż do ziemi Panu. 53Zatem wyjął sługa on naczynia srebrne, i naczynia złote, i szaty, a oddał je Rebece; dał też upominki drogie bratu jej, i matce jej." 1Mojżeszowa - Rodzaju24:50-53.

 

Widzimy przede wszystkim w tym fragmencie, sługę Abrahama, dobrowolnie i bez żadnej presji, rozdającego prezenty Rebece, i tak samo mądrego dla jej brata i jej matki. Po drugie, widzimy, że sługa Abrahama daje im dary z własnego wyboru, a nie dary wymagane przez rodzinę, jak to ma miejsce obecnie. Po trzecie, wypuszczenie Rebeki z sługą Abrahama nie było związane z żadnymi wymaganiami, co można przeczytać w wersecie 51. A wybór sługi Abrahama do ofiarowania prezentów rodzinie nastąpił po tym, jak młoda dama została bezwarunkowo upoważniona do wyjazdu.

 

Dlatego wzywam wszystkich tych, którzy przekręcają słowo Boże, by byli ostrożni. Uczyć tylko tego, co rozumiesz i starać się milczeć, gdy nie rozumiesz znaczenia słowa Bożego. Po zbadaniu tych fragmentów rozumiemy zatem, że praktyka posagu, taka jak ta, którą obserwujemy obecnie, nie ma wartości prawnej przed Bogiem. Jak już powiedziałem w poprzednich naukach, jeśli chcesz zapłacić posag, nie krępuj się. A kiedy zdecydujesz się zapłacić, nie poddawaj się szantażowi i kompromitacji przed Bogiem. Ale wiedz bardzo dobrze, że nie jesteś zobowiązany do zapłaty żadnego posagu ustanowionego jako prawo, kiedy chcesz się ożenić. Wiedz również, że w imię Jezusa, możesz i musisz złamać wszystkie przekleństwa wysłane przeciwko tobie przez skorumpowani rodziców, którzy chcą zamienić swoje córki w biznes.

 

Pozwól, że skończę pokazując ci, jak wielka jest głupota ludzi tego pokolenia. Nawet gdyby posag nadal miał być przestrzegany i praktykowany zgodnie z instrukcjami Pana w Księdze Wyjścia 22:16-17, miałby zastosowanie tylko do dziewic, to znaczy do młodych dziewcząt, które nigdy nie znały mężczyzn, a nie do tych byłych prostytutek, które są niesłusznie owinięte w białe suknie i zasłony podczas ceremonii ślubnych. Podczas gdy niektórzy rodzice nie są w stanie, słusznie lub niesłusznie, pilnować swoich córek, aby się nie prostytuować, inni niegodziwi i niezwykle chciwi rodzice posuwają się aż do wysyłania swoich córek do prostytucji, aby miały albo pieniądze, albo przysługę potencjalnych drapieżników. A kiedy pewnego dnia nieszczęsny mężczyzna spada na resztę młodej kobiety i chce być z tego zadowolony, rodzina nadal prosi go o zapłatę posagu, zamiast płacenia mu przez rodziców młodej kobiety odszkodowania i zainteresowanie za zniszczenie żony. I jakby tego było mało, czasami proszą o posag, który prowadzi biednych ignorantów do zadłużania się. To jest świat do góry nogami.

 

Zachęcam rodziców do porzucenia chciwości, a także zachęcam przyszłą parę, aby nie poddawała się nieuzasadnionym szantażom i kaprysom, które niesłusznie działają jako prawo. Jako kolejny element rozeznania, chciałbym przypomnieć, że kobiety, które popychają swoje córki do prostytucji, są czarownicami.

 

6- CEREMONIE ŚLUBNE

 

"15Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. 16Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata. 17Światci przemija i pożądliwość jego; ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki." 1Jana 2:15-17.

 

6.1- Pierścienie

 

Zaskakujące jest to, że ludzie odwrócili się dziś od Boga do tego stopnia, że wprowadzili w życie i zaakceptowali to, co jest ewangelią, której nie ma nigdzie w Biblii: Przyjęcie małego kręgu złotego metalu zwanego "pierścionkiem przymierza" (zapożyczonego z francuskiego słowa "sojusz"), (powszechnie znanego w języku angielskim jako "obrączka weselna"), wymóg rodziców chrzestnych i/lub pokojówki honorowej, sukien ślubnych, kart życzeń, prezentów i innych szaleństw są świetną ilustracją.

 

Skąd pochodzą te piercionki? Gdzie ci powiedziano, że potrzebujesz ich do zawarcia małżeństwa? Za każdym razem, gdy zadaję to pytanie, ci, którzy szukają fragmentów Biblii, aby się uwieść, mówią mi, że kiedy żona Izaaka była poszukiwana, wziął pierścionek. Pozwól mi odesłać cię z powrotem do Księgi Rodzaju 24, przeczytaj ponownie fragment i powiedz mi, w którym wersie znalazłeś kawałek złotego metalu zwanego obrączką ślubną, a nawet który służył jako obrączka ślubna. Zapraszam prawdziwe Dzieci Boże, by uciekły przed uwodzeniem i szaleństwem. Nie kochaj świata ani rzeczy na świecie. Wszystkie te pierścienie, które nosisz, bez względu na to, jakie imię im przypisujesz, pochodzą ze świata, a nie od Boga. Kto powiedział ci o "pierścionku przymierza", kiedy musisz się ożenić? A nawet gdybyśmy mieli mówić w znaczeniu "pierścień przymierza", czy byłoby to na palcu? Kto ci powiedział, że przymierze jest noszone tylko na palcu? Prawdziwe przymierze, jeśli miałoby być wypowiedziane w kategoriach przymierza, byłoby "na twoim sercu", a nie na palcu.

 

Kiedy Twoje przymierze jest na palcu, możesz uderzyć żonę, krzyknąć na nią, traktować ją jak przedmiot, źle traktować jak szmatę, a nawet od czasu do czasu znaleźć okazję do bycia niewierną. Natomiast gdy twoje przymierze jest "na twoim sercu", czujesz się jak żona, szanujesz żonę i kochasz ją. Kiedy przymierze kobiety jest na palcu, ona może buntować się do woli, może okazać się nieposłuszna, może swobodnie krzyczeć na męża, a nawet prostytuować się, jak to robią niektórzy. Natomiast gdy to przymierze jest w jej sercu, jest posłuszna mężowi, czuwa nad swoimi dziećmi i szanuje Boga w swoim małżeństwie.

 

Kiedy pytam tych ignorantów, którzy noszą pierścionki, dlaczego je noszą, niektórzy mówią, że jest to udowodnienie ludziom, że są małżeństwem. Kto ci powiedział, że potrzebujesz kawałka metalu na palcu, żeby udowodnić, że jesteś żonaty? W jakiej Biblii to znajdujesz? Niektórzy niewidomi pasterze mówią, że noszą te kawałki metalu na palec, tak, że młode siostry Kościoła nie pożądaj ich. Prawdziwe szaleństwo! Czy uważasz, że jeśli czarodziejka chce pożądać ciebie, to jest to kawałek metalu, który jej to uniemożliwi? Idź i zapytaj wszystkich tych pastorów i chrześcijan, którzy już wpadli w pułapkę cudzołóstwa, dlaczego pierścienie nie przeszkodziły agentom szatana w ich uwięzieniu. Przyjdź do swojego ukochanego umysłu i zbierz się do kupy, póki jeszcze jest czas. Nie znajduj za każdym razem fałszywych pomysłów, by wspierać i usprawiedliwiać swoje szaleństwo. Uparcie nigdy nie pomoże ci rozwijać się u Pana.

 

Przestań się uwodzić szatańskimi pierścieniami, które nazywasz pierścieniami przymierza. Kawałek metalu nie powinien stać się dla ciebie przymierzem. Jeśli naprawdę wierzysz w kawałek metalu, aż do tego stopnia, że może on pomóc ci lepiej zaakceptować siebie jako żonatego lub zostać uznanym przez innych za żonatego, jesteś po prostu bałwochwalcą. Jeśli uważasz, że kawałek metalu może powstrzymać agentów szatana przed pożądaniem ciebie, oznacza to po prostu, że kawałek metalu stał się dla ciebie talizmanem. Jesteś po prostu bałwochwalcą. Jest to czysto i po prostu bałwochwalstwo. Jeśli zamiast pokładać wiarę w Jezusie Chrystusie, włożysz ją w kawałek metalu, jesteś bałwochwalcą. Uciec od uwodzenia, uciec od szaleństwa, uciec od bałwochwalstwa!

 

6.2- Suknie ślubne

 

Dzisiejsi chrześcijanie naprawdę stracili rozum. Kopiują wszystko, co robi szatan, nie zastanawiając się. Wcielają w życie wszystkie instrukcje szatana, nie kwestionując samych siebie. Skąd pochodzą suknie ślubne? Kto przepisał te rzeczy? W której Biblii znajdujesz to wszystko? Są to tak wiele szaleństw, które sprawiają, że celebracja małżeństwa jest zbyt ciężka i kosztowna dla biednych ludzi, którzy chcą się pobrać. A ponieważ wszyscy porzucili Biblię i nikt już nie czyta słowa Bożego, aby zweryfikować nauki, wprowadzają w życie nawet rzeczy, które są całkowicie niedorzeczne. W celu zawarcia małżeństwa potrzebna jest specjalna sukienka dla kobiety i specjalna sukienka dla mężczyzny. Kobieta potrzebuje długiej białej sukienki i długiej zasłony. Nawet te czarownice, które nigdy nie zgadzają się zakrywać głowy w obecności Boga, zakrywają głowy w dniu ślubu. Prawdziwy dowód na to, że te Jezeble robią tylko to, co im się podoba, a nie to, czego chce Bóg.

 

Co jest znowu naprawdę śmieszne i zabawne, to fakt, że nawet ludzie, którzy już mają dzieci, a nawet partnerzy, którzy już żyli razem, i byłe prostytutki, również pogrążają się w zakupie lub wynajmie specjalnych sukienek, ze wszystkimi błyszczącymi białymi sukienkami, aby zaświadczyć w ten sposób przeciwko sobie, że przed rozpoczęciem brudnego życia, wiedzieli bardzo dobrze, czego Pan od nich oczekiwał. I nawet te prostytutki, które dziś tylko noszą, ale spodnie, i które gwałtownie nienawidzą długich spódnic i przyzwoitych ubrań, tego dnia noszą długie sukienki. A dla niektórych kobiet, ich dzień ślubu jest jedynym dniem, w którym noszą sukienkę, która przekracza ich kolana. Oszukujecie samych siebie! Ale nie zapomnij, że wytłumaczysz się poważnie przed Bogiem. Nie uciekniesz przed sądem Bożym, jeśli nie będziesz żałował.

 

6.3- Marnotrawstwo

 

Ludzie szatana nigdy nie przestaną nas zaskakiwać. Gdzieś uczyłem o marnotrawstwie, a ktoś miał odwagę zakwestionować to nauczanie, biorąc przykład Abrahama z Księgi Rodzaju 24. Chciał dać nam do zrozumienia, że gdy Abraham wysłał swojego sługę, aby wziął sobie żonę za syna Izaaka, on również zrobił pewne marnotrawstwo. Gdzie Abraham zrobił marnotrawstwo? W jakim marnotrawstwo można winić Abrahama? Przeczytaj jeszcze raz ten biblijny fragment i powiedz mi, gdzie można znaleźć marnotrawstwo. Z tym mogę tylko odesłać was z powrotem do nauki o "Rozeznawaniu", abyście jeszcze raz zrozumieli, że ludzie szatana są tak skorumpowani w zrozumieniu, że nigdy nie rozumieją znaczenia słowa Bożego, nawet jeśli nauka nie jest skomplikowana. Mają w nich ducha, który walczy z Bogiem, który walczy ze słowem Bożym i który walczy z prawdziwymi sługami Boga. Są tam tylko po to, by rywalizować, a nawet nie starają się zrozumieć.

 

Świętowanie małżeństwa stało się dziś źródłem wszelkiego rodzaju marnotrawstwa. Potrzebujesz całej fortuny, aby wynająć wspaniałe i wystawne sale, aby wydrukować luksusowe karty zaproszeń na ślub, trzeba wynająć specjalne samochody, potrzebne są wyjątkowe suknie, trzeba rozprowadzić ryż wszędzie, itp. Z sercem pełnym pożądliwości uczynili z ceremonii ślubnych prawdziwą konkurencję w dzisiejszych czasach. Stał się prawdziwą wyścig w poszukiwaniu próżności. Każda osoba chce, aby ludzie mówili, że jej ślub był najlepszyBardziej odrażające jest to, w jakim stopniu tak zwani chrześcijanie stali się marnotrawni, są bardziej marnotrawni niż światowi ludzie.

 

Znajdziesz nawet niektórych, którzy rozprzestrzeniają swoje ceremonie ślubne w kilku krajach, to znaczy, którzy rozpoczynają ceremonie ślubne w jednym kraju, a kończą je w innym. Sposób bardzo dobrego wyśmiewania się z Boga, sposób przedstawiania, że mają wystarczająco dużo pieniędzy, a zwłaszcza, że mogą bezkarnie marnować te pieniądze, bez obaw. Z tej liczby można znaleźć demony, które twierdzą, że są chrześcijanami. Aby udowodnić w oczach świata, że oni nigdy nie byli chrześcijanami, nie tylko w tym szaleństwie przebywają, ale i sami się pakują w długi i popychają innych do długu, aby odsłonić swoją dumę w oczach świata, a także starają się uczynić nazwę dla siebie.

 

Gdyby przynajmniej zmarnowali pieniądze, bo mieli dużo, byłoby to bardziej zrozumiałe. Najgorszą rzeczą jest to, że dostaną się w dług i żebrać wszędzie, uruchamiając questy pieniężne i zapraszając wszystkich tych, którzy są gotowi dać im prezenty, przekształcić te prezenty w pieniądze, wszystkie, aby zaspokoić ich dumę, być widzianym, i aby ludzie mówią o nich. Organizatorzy tego rodzaju obrzydliwych uroczystości mają wszelkie środki, aby zebrać maksymalną kwotę pieniędzy. Wiążą się one z maksymalną liczbą osób w organizacji poprzez powiązanie ich z różnymi zadaniami i powierzenie im różnych obowiązków, które skłonią ich do większego zaangażowania, do wydawania pieniędzy bez narzekania. I biada ci, jeśli powiesz im, że nie są chrześcijanami; będą cię ukamienować na śmierć. Dla nich, oni również służą Bogu jak my, a nawet służą Mu lepiej niż my. Niech Pan będzie chwalony! Ich szaleństwo musiało być tak widoczne, aby wszyscy, którzy mają oczy do oglądania, mogli widzieć, a wszyscy, którzy mają uszy do słuchania, powinni słyszeć.

 

Są nawet kościoły, w których narzucają przyszłym parom stałą sumę pieniędzy, która musi zostać osiągnięcia, zanim zgodzą się zorganizować swój ślub. Zaskakujące jest to, że jest tam Biblia i każdy, kto umie czytać, może ją przeczytać. I wiele kościołów jest dziś wypełnionych intelektualistami, ale całe to szaleństwo jest nauczane i praktykowane swobodnie. Wiedz, że małżeństwo to nie ceremonia, ale życie. Zmarnowanie pieniędzy w celu zorganizowania obrzydliwej uczty będzie bezużyteczne. Pan wzywa nas do trzeźwości. Dla tych, którzy obawiają się Boga, nie zanurzajcie się w marnowaniu pieniędzy, jak czynią to dzieci tego świata. Są ignorantami i oślepieni przez szatana. Nie naśladuj ich. Jeśli masz co jeść, podziel się z tymi, którzy nie mają nic, a Bóg cię pobłogosławi. Nie naśladujcie głupców, którzy rzucają się na marnotrawstwo wszystkich rzeczy, podczas gdy ich bracia umierają z głodu. Nie naśladujcie tych próżnych ludzi, którzy wierzą, że organizując wielkie uroczystości wejdą również w krąg bogatych na ziemi. Nie naśladuj ich. Będą odpowiedzialni przed Bogiem. To dlatego, że nie mogą zrobić dla siebie nazwę przed Bogiem, że starają się zrobić dla siebie nazwę przed ludźmi.

 

6.4- Kradzież zorganizowana

 

Dziś pastorzy czarodziejów zamienili ceremonie ślubne w prawdziwą zorganizowaną kradzież. Za każdym razem, gdy odbywa się wesele, motywują one przyszłą parę do organizowania wielkich uroczystości i zapraszają jak najwięcej osób. Podczas tych uroczystości, poprzez słowa uwodzenia, zapraszają ludzi do wystąpienia i ofiarowania wspaniałych prezentów dla pary w gotówce i w naturze. Goście (krewni i przyjaciele) małżeńskiej wstają i przechodzą do deponowania wszystkich swoich prezentów i darowizn pieniężnych, zazwyczaj w kopertach, wierząc, że dają te prezenty parze. Po zakończeniu ceremonii ślubnej, pastorzy czarodziejów zbierają wszystkie prezenty ślubne i dzielą się nimi między sobą, nie dając nic małżonkom. Węże te mówią małżeńskiej, że wszystko, co zostało dane, to ofiara dla Boga. Otwierają nawet koperty z kartami życzeń adresowanymi do pary, ponieważ wiedzą, że niektórzy ludzie lubią wkładać swoje pieniądze zamiast tego do kart życzeń, które przekażą małżeńskiej. A kiedy znajdą pieniądze w tych kartach, zabierają je.

 

Po podzieleniu łupu, przekazują małżeńskiej kilka kart życzeń i niszczą pozostałe karty, wraz z małżeńskimi notatkami, na których ludzie sprecyzowali, co dali małżeństwu. Robią to, by zapobiec temu, by para nie wiedziała, co im dano. Jest to tym bardziej żenujące dla panny młodej i pana młodego, że nigdy nie wiedzą, kto im co dał. A darczyńcy, z drugiej strony, próżno czekać na pannę młodą i pana młodego, aby napisać do nich podziękowania. Z pewnością będą myśleć, że panna młoda i pan młody są niewdzięczni i nie są w stanie podziękować.

 

Jak ich brat Judasz robił za Jezusem, kradnąc za każdym razem pieniądze z worka z pieniędzmi, czarownicy ci spędzają dziś czas, kradnąc zarówno pieniądze Boga, jak i biednych wiernych. To naprawdę smutne! I nie boją się, kiedy dzielą pieniądze i prezenty panny młodej i pana młodego. Niektórzy nawet zachęcać pogan do przyjścia i świętować śluby w swoich salach, tak, że powinny one ukraść swoje pieniądze i ich prezenty ślubne. Czasami czarnoksiężnicy kłócą się podczas podziału skradzionych łupów. Główny złodziej zwany głównym pastorem, próbuje uzyskać większą część łupu, a asystenci złodzieje zwani asystentami pastorów, domagają się sprawiedliwego podziału, i ogólnie rzecz biorąc, oddzielają się w kłótniach. W ten sposób agenci szatana przekształcili świątynie, które miały być świątynią Boga, w jaskinie złodziei. Oni bluźnią Bogu i powodują, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest oszczerstwem.

 

Wzywam wszystkich tych pastorów złodziei do nawrócenia się i zaprzestania kradzieży prezentów przeznaczonych dla małżeństwa. Powinni zrozumieć, że jeśli nie zwrócą wszystkich pieniędzy i prezentów małżeństwa, które już ukradli, nie uciekną z Piekła.

 

6.5- Prezenty

 

Małżeństwa stały się również okazją do chciwości dla panny młodej i pana młodego, którzy uważają, że jest to pretekst do zbierania pieniędzy i prezentów, w tym prezentów od czarownic, agentów szatana i innych wrogów Boga. Uciec od chciwości, uciec od żebrania, uciec od pożądliwością i uciec od wszelkich form pożądania. Powodem, dla którego wielu ludzi organizuje dziś wielkie uroczystości, jest zebranie jak największej ilości prezentów i darowizn. Łakomstwo całkowicie wypełniło serca. I do tego, podczas każdej ceremonii ślubnej teraz, ceremonie wręczania prezentów zostały stworzone. "4Cudzołożnicy i cudzołożnice! nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przetoż, ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. 5Albo mniemacie, iż próżno Pismo mówi: Izali ku zazdrości pożąda duch, który w nas mieszka?" Jakóba 4:4-5.

 

Nie zapominaj, że istnieje cena za tę żądzę. Wiele z tych prezentów, które otrzymujesz, to zatrute prezenty, które dają ci agenci szatana, aby zniszczyć twoje małżeństwo. Są dary, na których tworzą wielkie zaklęcia, aby cię skrzywdzić. A ponieważ to ty otwierasz przed nimi drzwi z powodu swojej żądzy, nie możesz od tego uciec. Dlatego też nie bądź zaskoczony, kiedy czasami znajdujesz się w sytuacji, której nie potrafisz zrozumieć, a nawet wyjaśnić. Pan wzywa nas do zadowolenia. Uciec od pożądania życia i nauczyć się być zadowolonym z tego, co Bóg postawił do twojej dyspozycji.

 

"6A jestci wielki zysk pobożność z przestawaniem na swem; 7Albowiem niceśmy nie przynieśli na ten świat, bez pochyby że też wynieść nic nie możemy; 8Ale mając żywność i odzienie, na tem przestawać mamy. 9Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło, i w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. 10Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc, pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami." 1Tymoteusza 6:6-10.

 

6.6- Chrzestni

 

Fakt, że dzieci Boże spędzają czas słuchając bajek w zgromadzeniach zamiast czytać Biblię, stwarza wiele problemów, w tym problemów, które nie mają żadnego sensu. Jedną z trosk przyszłej pary jest to, co nazywają rodzicami chrzestnymi i/lub druhną. Czasami spierają się do tego stopnia, że kończą się nieporozumieniem. Chcesz naśladować ziemskich ludzi, prawda? Kto przepisał ci rodziców chrzestnych, kiedy chcesz się ożenić? Kto ci powiedział, że potrzebujesz tego, co nazywamy rodzicami chrzestnymi na wesele? Kopiujesz świat bez zastanowienia. Świat stał się światłem chrześcijan. Wróć do słowa Bożego i uciekaj od szaleństwa, póki jeszcze jest czas. Rozumiesz bardzo dobrze, że nie potrzebujesz tego, co nazywasz rodzicami chrzestnymi,, aby się ożenić. Zostaw świat światu w spokoju.

 

6.7- Rozproszenie uwagi

 

Obrzędy weselne stały się w tych dniach obiektem każdego możliwego rozproszenia uwagi. Przyszli małżonkowie nie myślą o niczym innym, ale spędzają cały ten krótki czas kłócąc się o daremności. Godziny i dni są zmarnowane na organizowanie próżności. Spędzają cały czas na telefonie; omawiając liczbę gości i nazwiska gości; omawiając liczbę biletów do wydrukowania i jakość biletów; omawiając drukarnię, która będzie obsługiwać te bilety; omawiając różne stroje i szczegóły programów; wybór i kolor ubrań druhen i drużbom itp. A wszystko to zajmuje godziny, dni, tygodnie, a nawet miesiące. Oto do jakiego stopnia szatan uczynił człowieka głupi.

 

Czasami przyszłe pary kłócą się o te daremności aż do punktu kłótni. Zamiast spędzać czas przed Bogiem szukając Jego twarzy i przygotowując swoją wieczność, głupcy spędzają czas organizując próżność. A zapał, z jakim przygotowują te programy próżności, jest tym samym zapałem, z którym się kłócą, gdy tylko są już w małżeństwie, i z tym samym zapałem organizują rozwód. Wszystko to po prostu dlatego, że ich małżeństwo nie opierało się na Panu Jezusie Chrystusie, ale na szaleństwie i próżności. Wielu ludzi zadłuża się, aby uczcić swoje małżeństwo; i zaraz po ślubie, ubóstwo zaczyna panować w domu. Przygotowują bezużyteczną ucztę bardziej niż przygotowują swoją wieczność, inwestują więcej w bezużyteczne ceremonie niż inwestują w swoje zbawienie, w spotkanie z Panem.

 

Po ślubie pogrążają się w czymś, co nazywają "miodowym księżycem". Jest to tak modne dzisiaj, że niektórzy z tzw chrześcijan rezerwują nawet hotele na spędzenie swojego "miodowego księżyca". Jest to dodatkowy element, abyś mógł rozpoznać tych, którzy znają Pana i tych, którzy Go nie znają. Każdy pracuje dla swojej wieczności."Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze." Mateusza 6:21. "1A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi; 2O tem, co jest w górze, myślcie, nie o tem, co jest na ziemi. 3Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. 4Ale gdy się Chrystus, on żywot nasz, pokaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale." Kolosensów 3:1-4.

 

6.8- Celebracja małżeństwa

 

Zanim zajmę się tą kwestią, najpierw poświęcę trochę czasu na wyjaśnienie różnicy między błogosławieństwem małżeństwa chrześcijańskiego a celebracją małżeństwa.

 

6.8.1- Różnica między błogosławieństwem a świętowaniem

 

Bardzo często pojawia się pytanie dotyczące przypadku braci poligamicznych, a mianowicie, czy mogą być błogosławieni w Kościele. Jeśli chodzi o błogosławieństwo, nie zapominajmy, że ważność każdego legalnego małżeństwa zawartego w świecie nie podlega dyskusji w Kościele. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy chodzi o pary poligamiczne czy monogamiczne, kiedy ludzie, którzy legalnie zawarli związek małżeński w świecie później wierzą w Jezusa, ich małżeństwo jest uznawane i akceptowane w Kościele jako legalne. Kiedy pastorzy decydują się je pobłogosławić, nie ma to nic wspólnego z obchodami małżeństwa.

 

Świętowanie małżeństwa, czyli oficjalne ogłoszenie, że dwoje ludzi jest w związku małżeńskim, różni się od błogosławieństwa dla Dzieci Bożych, które są już w związku małżeńskim. Dlatego też, gdy poligamiczny akceptuje Pana Jezusa jako Zbawiciela wraz z jego żonami i wszyscy zostają ochrzczeni, wszyscy stają się dziećmi Bożymi i mają prawo do takich samych błogosławieństw jak wszyscy inni bracia i siostry w Zgromadzeniu. Uczestniczą oni we wszystkich aspektach życia Zgromadzenia. Ponieważ wstąpili już do Zgromadzenia jako małżeństwo, nie ma już żadnych uroczystości ślubnych. Błogosławienie tych par należy do pastora lub Kościoła, tak jak ma to miejsce w przypadku innych par ludzi, które zawarły związek małżeński, zanim uwierzyły w Boga. W tym przypadku chodzi po prostu o błogosławieństwo dla par, a nie o celebrację małżeństwa. Jeśli chodzi o małżeństwo, zostało ono już zawarte i zatwierdzone przez Boga. Kościół nie robi nic innego, jak tylko bierze to pod uwagę i aprobuje.

 

6.8.2- Ostrzeżenie

 

Jeśli chodzi o celebrację małżeństwa, wiedz, że Kościół nie może pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach celebrować małżeństwa poligamicznego, a Kościół nie może pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach celebrować małżeństwa mieszanego, to znaczy małżeństwa chrześcijanina i poganina. Jeśli chodzi o błogosławieństwo, wiedz, że Kościół nie może pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach błogosławić małżeństwa mieszanego, to znaczy małżeństwa chrześcijanina i poganina. Błogosławić małżeństwo w Kościele, w którym jeden z partnerów jest wierzącym, a drugi poganina, jest obrzydliwością w oczach Boga.

 

Nie naśladuj tego, co robią pastorzy czarodzieje wokół ciebie. Aby przyciągnąć tłum w celu zebrania pieniędzy i prezentów, wszystkie środki są dla nich dobre. Kiedy nie mają innych fałszywych małżeństw do świętowania, tworzą inne okazje i za każdym razem organizują wielkie święta błogosławieństwa małżeństw, które według nich nie były jeszcze błogosławione, i nie wahają się błogosławić nawet pary chrześcijańskie z pogańskimi partnerami. Zazwyczaj, gdy jeden z partnerów chodzi do swój kościoła od czasu do czasu, jest to dla nich okazja, by się nim cieszyć. W ten sposób zachęcają partnera swojego kościoła do przekonania pogańskiego partnera, aby ich małżeństwo mogło być pobłogosławione w kościele. Korzystają z okazji do zorganizowania wielkiej uczty, a każda wielka uczta jest dla nich zawsze okazją do zebrania wystarczającej ilości pieniędzy. Powtarzam wam, te demony bardzo dobrze wykonują swoją posługę i wiernie służą swemu panu szatanowi; nie naśladujcie ich. Należy również wykonywać swoją posługę wiernie i służyć swojemu Mistrzowi Jezusowi Chrystusowi z całkowitym poddaniem się Jego słowu.

 

Niedawno znalazłem się obwiniać i biorąc z powrotem niektórych utwardzonych ludzi, którzy poszli do świętowania tego rodzaju szaleństwo, że wybrali do nazwać małżeństwa chrześcijańskiego. Kobieta uczęszczała na ich zgromadzenie, kościół klanowy pod wezwaniem Zielonoświątkowców; mąż był mężczyzną, który nie chciał słyszeć o tzw. przebudzonych kościołach i który pozostał w tej gałęzi katolicyzmu zwanej Kościołem Prezbiteriańskim. A demoniczny pastor tzw. kościoła zielonoświątkowego przekonał swojego zwolennika o "poprawności" błogosławieństwa ich małżeństwa z kościołem, a ten zwolennik przekonał także jej pogańskiego męża prezbiterianina. Ci dwaj partnerzy, którzy żyją razem od lat, zgodzili się zatem, aby ich małżeństwo zostało pobłogosławione w tym klanowym kościele, zwanym Zielonoświątkowym. Uczta była tak wspaniała, że trzeba było nosić suknie ślubne, a wszystkie inne ceremonie, które można sobie wyobrazić, były przeprowadzane, nie zapominając o tym, co nazywają kartami życzeń. Pozwolę sobie przypomnieć, że zaraz po pobłogosławieniu tego małżeństwa w tak zwanym kościele zielonoświątkowym, mąż musiał wrócić do swojej sekty prezbiteriańskiej. A ci stwardnieni ludzie, których upominałem, próbowali mi się oprzeć, udowadniając, że sekta prezbiteriańska była również dobrym kościołem jako ich. Sposób uznania, że oni również byli tylko katolikami, którzy przyjęli nazwę kościoła zielonoświątkowego. Coraz bardziej nie wstydzą się przyznać, że są katolikami ukrywającymi się pod płaszczem kościoła zielonoświątkowego.

 

6.8.3- Kto może świętować małżeństwo?

 

Każdy prawdziwy starszy wiekiem Kościoła może celebrować małżeństwo, a każdy inny brat, który otrzymał do tego upoważnienie, może celebrować małżeństwo. Bądźcie więc ostrożni z tymi wszystkimi dużymi strukturami szatańskimi, przegrupowującymi kościoły matki i córki, i wypełnionymi kilkoma pastorami i innymi starszyzną (Przywódcy Kościoła), ale w których są ludzie wyznaczeni do celebrowania wszystkich małżeństw. Oznacza to, że za każdym razem, gdy trzeba obchodzić ślub, trzeba czekać na tego regionalnego pastora lub super-pastora "specjalistę ds. Małżeństwa", który jako jedyny ma prawo celebrowania małżeństwa. Inni proboszczowie i starsi (Przywódcy Kościoła), choć wyznaczeni przez samą strukturę, nie mają prawo celebrowania małżeństwa. Kiedy bracia zgromadzeni w zgromadzeniu, którym przewodzą, chcą się pobrać, są bezsilni; muszą czekać, aż przyjdzie ich bóg małżeństwa.

 

I generalnie ten bóg małżeństwa daje sobie wystarczająco dużo ważności, że często każe sobie czekać miesiącami. Zazwyczaj ma dobrze wypełniony kalendarzu; wiesz, że ci urzędnicy nazywani pastorami, trzymają się dziś bardziej rygorystycznie kalendarzu niż menedżerowie światowych firm. U nich też są gabinety i sekretarze, a organizacja i struktura organizacyjna znacznie trudniejsze niż u świeckich firm. Wielu z tych bogów małżeństw żąda nawet płatności, które czasami są bardzo drogie. Kiedy dziecko Boże ma się ożenić, nie tylko jest całkowicie zrujnowany wszystkimi narzuconymi mu szatańskimi ceremoniami, ale także musi znaleźć ważną sumę pieniędzy, aby przekonać demona, specjalistę od małżeństw, by przyszedł i przeklął jego małżeństwo. A kiedy suma pieniędzy, którą oferujesz temu panu, nie zadowala go, siedzi przy twoim projekcie małżeństwa i daje pierwszeństwo tym, którzy dobrze płacą. I tam znowu będziesz czekać przez kilka innych miesięcy, czas, aby zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, aby zaspokoić demona. Tak działa wiele z tych szatańskich klubów, które nazywasz kościołami. Jeśli jesteś w takich klubach, wyjdź natychmiast, póki jeszcze na to czas.

 

Doradzam sługom Boga, aby nigdy nie świętowali małżeństwa, chyba że dobrze znają przyszłe pary. Małżeństwo jest tak delikatne, jak widzieliśmy, z jednej strony bardzo ważne jest, aby nie uczestniczyć w grzechach ludzi, a z drugiej strony nie poprzeć na błędy Dzieci Bożych. Dlatego ważne, a nawet bardzo ważne jest, aby osoba, która chce zawrzeć celebrację małżeństwa, znała bardzo dobrze każdego z dwóch małżonków. Powinieneś zatem wiedzieć, że każdy prawdziwy starszy (Przywódcy Kościoła), człowiek może świętować małżeństwo. A jeśli nie ma starszych (Przywódcy Kościoła), gdzie jesteś, starszy z innego miejsca może przyjść, aby uczcić małżeństwo, w przeciwnym razie każdy inny dojrzały brat może otrzymać do tego upoważnienie. Czy nadal muszę ci przypominać, że żadna kobieta nie ma prawa do świętowania małżeństwa? Bardzo dobrze wyjaśniłem wam w nauczaniu o starszych, że w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma starszych kobiet. Żadna kobieta nie może sprawować posługi władzy w Kościele Jezusa Chrystusa. Żadna kobieta nie może zatem świętować chrześcijańskiego małżeństwa.

 

Ale w kościele szatana i w zgromadzeniach demonów, jak zostało to dobrze zbadane w nauczaniu starożytnych, istnieją starożytne Jezebels, to znaczy kobiety pasterze, kobiety ewangelistki, kobiety-nauczyciele słowa Bożego itp. Zrozum, że szatan i jego agenci są tam tylko po to, by sprzeciwiać się Bogu. Nie wpadaj w ich pułapki. Wszystkie te kobiety, które zajmują stanowiska autorytetu w kościołach, są czarownicami; już wam to powiedziałem. Nie pozwólcie czarownicom świętować waszych małżeństw. Jesteś ostrzeżony. Niech Pan będzie chwalony!

 

6.9- Konkluzja

 

Kościół wpadł w wielkie uwodzenie szatana, do tego stopnia, że dosłownie podążając za światowymi przepisami. Pan mówi w Ewangelii Mateusza 5:13-14 "Jesteś solą ziemi; ... jesteś światłem świata." Lud Boży zamiast tego mówi: "Nie, Panie, to świat jest naszym światłem. To świat pokaże nam, jak chodzić i jak żyć. Model świata jest dla nas najlepszy". Jeśli wierzysz, że jesteś z Pana, zwróć się do Niego, póki On może cię przyjąć.

 

7- BYCIE GOTOWYM DO MAŁŻEŃSTWA

 

Aby traktować dzisiejszych ludzi według głupoty, która ich ożywia, zdecydowałem się potraktować ten temat "jako gotowy do małżeństwa", a nie po ceremoniach ślubnych. Odzwierciedla to stopień szaleństwa, w jakim znajduje się wielu ludzi, a także stopień niewiedzy i stopień uwodzenia, w którym wiele dzieci Bożych znajduje się i zostaje złapanych w pułapkę szatana i jego agentów, poprzez wejście do wnętrza samego małżeństwa, zanim zaczną zastanawiać się nad tym, czym naprawdę jest małżeństwo. Najczęściej to właśnie po ślubie wielu zaczyna zadawać sobie pytanie, czy są gotowi na małżeństwo. Znajdujesz nawet głupich pastorów, którzy błogosławią małżeństwa i długo po tym, gdy wśród par pojawią się problemy, mówią im, że nie byli gotowi do małżeństwa, albo że nie była to wola Boga.

 

Zanim zaczniemy myśleć o małżeństwie, zanim zaczniemy modlić się o spotkanie z partnerem, musimy najpierw zadać sobie to pytanie: "Czy jestem gotowy na małżeństwo?" Dlatego ważne jest, aby najpierw usiąść i starać się zrozumieć znaczenie małżeństwa, głęboko zastanowić się nad nauką o małżeństwie i zważyć koszty, zanim się zaangażujemy. Prawdziwym niebezpieczeństwem jest dać się ponieść emocjom seksualnym. Wiedz, że po ulotnych przyjemnościach seksualnych, zaczynają się trudności życia małżeńskiego, trudności, które niestety nie są ulotne.

 

Bycie gotowym do małżeństwa jest niezwykle ważnym elementem. Ponieważ Bóg jest przeciwny rozwodowi i ponownemu małżeństwu, każda osoba przed zawarciem małżeństwa musi upewnić się, że jest gotowa ponieść wszystkie obowiązki związane z małżeństwem i ponieść wiele trudności, w tym nieprzewidziane niespodzianki i frustracje. Małżeństwo nie jest żartem, nie jest miejscem wypoczynku i przyjemności. Małżeństwo to życie, krzyż. Jest to szkoła par excellence samozaparcia. Małżeństwo to więzienie, które nie jest często nazywane po imieniu. I jak wiecie, że sama natura więzienia to utrata wolności, wiedzcie również, że zawarcie związku małżeńskiego oznacza dobrowolną i całkowitą rezygnację z wolności. Dlatego też każdy człowiek, zanim zobowiąże się do zawarcia małżeństwa, musi być świadomy tego faktu i konsekwentnie się do tego przygotowywać.

 

Kobieta, która myśli o małżeństwie, musi się upewnić, że jest gotowa całkowicie podporządkować się mężczyźnie we wszystkim, nawet jeśli nie jest szczęśliwa. Musi się upewnić, że jest gotowa służyć człowiekowi jako jej pan. Mężczyzna, który myśli o małżeństwie, musi się upewnić, że jest gotowy kochać kobietę jak siebie samego, czuwać nad nią, znosić ją i opiekować się nią jak ojciec opiekuje się swoim dzieckiem, tak jak Pan opiekuje się swoim Kościołem.

 

8- ŻYCIE W MAŁŻEŃSTWIE

 

Życie w małżeństwie jest z pewnością najtrudniejszą częścią. Kiedy wszystkie marzenia i wszystkie projekty małżeństwa zniknęły, kiedy szaleństwa zaręczyn przeszły, wtedy mamy do czynienia z rzeczywistością. Wielu z nich już od pierwszych dni zaczyna żałować i zastanawiać się, dlaczego się pobrali. To pokazuje, że szczęście nie jest w małżeństwie, ale w strachu przed Bogiem. Dla was, umiłowani, którzy nie są jeszcze małżeństwem, nie myślcie, że jesteście nieszczęśliwi. Zamiast tego radujcie się i wykorzystajcie jak najlepiej waszą wolność, aby służyć Bogu. A dla tych, którzy są już małżeństwem i żałują, nie jest to już czas na żałobę. Ubolewanie nie byłoby właściwym rozwiązaniem; po prostu zniechęcałbyś się u podnóża góry, na którą jesteś zmuszony się wspiąć. To, co jeszcze musisz zrobić, to spojrzeć na chwałę Pana, który czeka na zwycięzców i zabrać ze sobą Bożą broń, aby stanąć mocno do końca. "Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie." Mateusza 24:13.

 

8.1- Odkrycia - nieprzyjemne niespodzianki

 

Oto jedno z pytań, które bracia zadawali nam na konferencji: "Czy nie jest problemem, że przyszłe panny młode nie mogą spędzać razem nocy przed ślubem? Bardzo często, po zawarciu związku małżeńskiego, mamy do czynienia z odkryciami i "nieprzyjemnymi" niespodziankami. Czasami uświadamia się sobie pierwszą noc, że jeden z partnerów chrapie, albo że istnieją pewne nieprawidłowości uniemożliwiające lub utrudniające stosunek seksualny itp. Czasami również stopniowo okazuje się, że jeden z partnerów ma pewne nieprawidłowości. Niektóre z tych nieprawidłowości są pochodzenia przypadkowego, inne są sprowokowane lub dziedziczne, jeszcze inne są wynikiem pewnych chorób jednego z partnerów. Co można zrobić, aby uniknąć takich niespodzianek?"

 

Umiłowani, przede wszystkim wiedzcie, że Pan jest absolutnie przeciwny wszelkim formom nieporządku. Zbadajmy wspólnie kwestię tych braci. Gdyby panna młoda mogła spędzić razem noce przed ślubem, aby odkryć się nawzajem i uniknąć "niespodzianek", co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że po tych nocach testowania, jeśli wynik nie jest rozstrzygający, ten, który wydaje się nie być zadowolony, uciekłby pozostawiając inne w całkowitym chaosie, a to dałoby ludziom sygnał, że człowiek nie różni się od owocu, który można smakować przed zakupem, a nawet z samochodu, który często możemy przetestować przed zakupem, a nawet z odzieży, którą możemy spróbować przed zakupem. Taki sygnał byłby bardzo zły. Człowiek został stworzony na obraz Boży i nie może być traktowany jak przedmiot.

 

Takie pytania raz jeszcze pomagają nam zrozumieć, jak samolubne są istoty ludzkie i jak egocentryczni są ludzie; szukają oni tylko swoich własnych interesów i myślą tylko w kategoriach "ja". Zrozum, że kiedy akceptujesz osobę, musisz ją kochać taką, jaka jest, z całym jej pięknem i słabościami. Bóg nigdy nie pozwoli ci przejść od jednego partnera do drugiego, tak aby spróbować i przetestować wszystko w celu znalezienia anioła twojej żądzy. Musisz znosić słabości swojego partnera: Stanowi to część małżeństwa i krzyża do zniesienia, jak również utrapienia ciała, które musisz znosić. Nie dajcie się zwieść. Bóg nigdy nie da ci anioła za partnera. Kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz i dokądkolwiek się udajesz, nigdy nie znajdziesz partnera, który zaspokoi twoje egoistyczne pragnienia w stu procentach.

 

8.2- Praktyki szatańskie

 

Szatan, aby wyśmiewać się z Boga i sprowokować Boży gniew, pogrążył się, odkąd został wyrzucony z Nieba przez Boga, we wszystkich formach brudu i nieczystości oraz we wszystkich możliwych orgiach. Wie, że jego czas jest krótki i wie, że piekło jest zarezerwowane dla niego na całą wieczność. W swoich błędach, oprócz demonów, które już wprowadził w błąd, wprowadza w błąd także ludzi, którzy wpadają w jego pułapki. I tak obrzydliwe praktyki seksualne, które powinny być praktykowane tylko w świecie okultystycznym, zostały przetransportowane pośród mężczyzn. Praktyki te są tak rozpowszechnione, że niektórzy dzicy koledzy je kopiują, aby zanieczyścić i profanum małżeństwo.

 

Spotkaliśmy kilka zboczonych demonów, które twierdzą, że są chrześcijanami, które kwestionują każde nauczanie o małżeństwie, w którym nauczyciel wzywa dzieci Boże, aby uważały i zachowywały się jak mężczyźni w swoim związku seksualnym, a nie jak obrzydliwi. Buntują się za każdym razem, gdy słuchają takich nauk i je kwestionują. Stanowią one wiele elementów, które pomogą Ci rozpoznać agentów szatana. Znajdują tylko przyjemność w tym, co jest potworne i obrzydliwe.

 

Żydów 13:4 mówi nam: "Uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi i łoże niepokalane; ale wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził." Wiedz, że Bóg nie tylko surowo ukarze wszystkich cudzołożników, to znaczy tych, którzy są już małżeństwem, którzy pozwalają sobie iść z innym partnerem, On również ukarze, i z równym rygorze, obrzydliwych ludzi i psów, którzy czynią małżeństwo przykrywką do zaangażowania się we wszystkie szatańskie praktyki seksualne. "A na dworze będą psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo." Objawienie Jana 22:15.

 

Dlatego chciałbym jeszcze raz przypomnieć wam, dzieci Boże, że nie wolno wam wpadać w pułapkę naśladowania psów i innych demonów, które znajdują swoje przyjemności tylko w nienormalnych związkach seksualnych. Jeśli przed zawarciem związku małżeńskiego zacząłeś uprawiać pornografię ze wszystkim, co się z tym wiąże, musisz szukać wyzwolenia i upewnić się, że nie przenosisz swoich szatańskich praktyk do małżeństwa. A jeśli masz partnerów, którzy lubią tylko te szatańskie praktyki, sprzeciwiaj się temu. A jeśli nie chcą się zmienić, daj znać swoim pastorom, aby mogli przywołać ich do porządku. Jeśli nawet po Radzie starszych Kościoła, nadal nie chcą się zmienić, zgłoś to jeszcze raz, aby mogły zostać usunięte z Kościoła. Jeśli znajdziesz taki przypadek, wiedz, że ożeniłeś się z wężami, a nie z dziećmi Bożymi.

 

Ponieważ bardzo dobrze studiowaliśmy, badając nauki o wojna duchowa, jedyne stosunki seksualne, które Bóg aprobuje, to znaczy te, które w żadnym wypadku nie mogą stanowić grzechu i służyć jako otwarte drzwi dla szatana, to te, które są praktykowane w ramach prawnych małżeństwa. A nawet w ramach prawnych małżeństwa stosunki seksualne są grzechem i stanowią otwarte drzwi, jeśli są podobne do praktyk czysto szatańskich. Wiedz bardzo dobrze, że normalny stosunek seksualny według Boga jest stosunkiem seksualnym pomiędzy dwiema osobami przeciwstawnych płci. Wiedz również, że aby stosunek seksualny pomiędzy dwiema osobami płci przeciwnej był stosunkiem normalnym, musi on być naprawdę seksualny, jak wskazuje jego nazwa, to znaczy stosunek pomiędzy dwiema płciami, lub innymi słowy, kontakt pomiędzy dwoma genitaliami.

 

Stąd, jakikolwiek stosunek seksualne lub kontakt pomiędzy seksem a inną rzeczą, lub pomiędzy seksem a inną częścią ciała, nie może być zaakceptowany przed Bogiem jako stosunek seksualny. Wszystkie te rodzaje stosunków seksualnych są tylko nienormalnymi stosunkami, czyli grzechami, nawet w małżeństwie. Małżonkowie mogą więc uciec przed otwartymi drzwiami spowodowanymi grzechami seksualnymi tylko i wyłącznie jeśli honorują oni Boga za każdym razem w swoim stosunku, poprzez unikanie wszelkich niehonorowych praktyk, oraz wszelkich innych obrzydliwych i czysto szatańskich praktyk w które wiele z nich czasami się pogrąża. Małżeństwo nie jest zielonym światłem szaleństwa. Każde odstępstwo jest grzechem przed Bogiem i stanowi otwarte drzwi dla szatana.

 

Bóg nie popełnił błędu, tworząc mężczyznę i kobietę o różnych płciach. Nie pomylił się też, nazywając każdą część ludzkiego ciała innym imieniem. Dlatego też seks nie może przyjmować nazwy innej części ciała, a żadna inna część ciała nie powinna przyjmować nazwy płci i nigdy nie powinna być mylona z seksem. Podczas gdy para musi być ostrożna, aby nie pokalać małżeńskiego łóżka z cudzołożnikami (niewierność), musi być również ostrożna, aby nie angażować się w te szatańskie praktyki i inne orgie seksualne, które sprawiają, że ich małżeństwa są odrzucane przez Boga.

 

Nawet wtedy, gdy małżeństwo jest dobrze przeżywane, Bóg nadal uważa je za plugawe, jak czytamy w Objawienie Jana 14:4. "Cić są, którzy się z niewiastami nie pokalali; bo pannami są. Ci są, którzy naśladują Baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i Barankowi." Małżeństwo samo w sobie jest tylko brudem tolerowanym przez Boga. Więc nie wpadnij w pułapkę uczynienia go tym bardziej splugawionym. To nie będzie tolerowane.

 

Spotkaliśmy się podczas nauczania, niektórzy ludzie, którzy dokonali list do Żydów 13:4 interpretacji, że żaden przyjaciel lub obcy może leżeć na łóżku, na którym spoczywa narzeczona i pana młodego. Według nich, fakt, że Bóg powiedział, że małżeństwo jest honorowane przez wszystkich, a małżeńskie łóżko jest wolne od wszelkich zmazy, oznaczał, że nikt inny nie może leżeć na łóżku używanym już przez osoby będące w związku małżeńskim. Wyjaśniłem im, że Bóg nie zwracał uwagi na kawałek drewna, na którym ludzie często śpią. Jeśli jesteś również wśród tych, którzy rozumieją ten werset w ten sposób, zrozumieć od teraz, że łóżko wymienione w Liście do Żydów 13:4 nie ma nic wspólnego z kawałkami drewna, na których kładziesz materac do spania. Łóżko małżeńskie reprezentuje życie, które para musi przeżyć. Bóg wzywa małżeńskiej do ucieczki przed wszelkimi formami defilementacji.

 

8.3- Dzieci, które nie należą do obu partnerów

 

Zarządzanie dziećmi, które nie należą do obojga partnerów, jest również zazwyczaj poważnym problemem w domach małżeńskich. Kiedy jeden lub obaj partnerzy mieli dzieci przed zawarciem małżeństwa, ich zarządzanie bardzo często stwarza problemy. Kiedy dziecko lub dzieci należą do kobiety, znajdujemy się w następujących scenariuszach:

 

- Albo te dzieci nie szanują męża swojej matki, ponieważ nie jest on ich biologicznym ojcem,

- Albo jest to biologiczny ojciec, który, jeśli nadal żyje, często myśli, że może przejść przez swoje dzieci, aby spowodować zamieszanie w domu,

- Albo to mąż traci zainteresowanie dziećmi i nie czuje się zbytnio zaangażowany w ich edukację,

- Albo to kobieta zarządza dziećmi jako swoją prywatną własnością, odmawiając mężowi wszelkich rzeczywistych praw rodzicielskich w stosunku do dzieci. Wszystko to tworzy niewygodną atmosferę w domu.

 

Kiedy dziecko lub dzieci należą do mężczyzny, jest to zazwyczaj podobne zaburzenie, które narasta:

 

- Albo dzieci nie szanują kobiety, ponieważ nie jest ona ich biologiczną matką,

- Albo to biologiczna matka, która, jeśli jeszcze żyje, za każdym razem zwraca dzieci przeciwko prawdziwej gospodyni domowej,

- Albo to kobieta maltretuje dzieci, ponieważ nie są to jej własne dzieci,

- Albo to może być mąż, który zakazuje żonie prawa do korekty dzieci;

 

Są nawet przypadki, w których partner, który ma dzieci, kpi z drugiego partnera, który ich nie ma, a wszystko to prowadzi tylko do destabilizacji domu. A kiedy każda osoba w parze małżeńskiej ma swoje dziecko lub dzieci, jest wiele problemów. Oprócz możliwości, które właśnie przytoczyłem, dzieci jednego z nich skarżą się na złe traktowanie, porównują się z dziećmi drugiego partnera itp. Teraz możesz zrozumieć, dlaczego w nauczaniu o wyborze małżonka, "młode matki dzieci" i "mężczyzn - ojców dzieci" do tych przypadków, które stwarzają problemy. Ale raz w małżeństwie nie masz już wyboru, musisz tylko działać i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, aby chronić jedność pary.

 

Co należy zrobić w tej sprawie? Po pierwsze, obaj partnerzy muszą być świadomi, że jeśli ich małżeństwo się nie powiedzie, udzielą wyjaśnień Bogu. Następnie muszą zrozumieć, że to od nich zależy, czy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zawrzeć udane małżeństwo, ponieważ od tego zależeć będzie życie wieczne. W tym celu muszą uzgodnić zarządzanie tymi dziećmi, jeśli mogą nimi zarządzać, a jeśli okaże się, że nie mogą nimi zarządzać, muszą znaleźć dla nich miejsce poza swoimi domami.

 

8.4- Osoby goszczące (które mieszkasz w domu)

 

Każda osoba, która chce mieszkać w twoim domu, czy są to dzieci mężczyzny lub kobiety, lub przyjaciół, lub braci, lub sióstr, lub innych członków rodziny, lub jakiejkolwiek innej osoby, musi podporządkować się tempu twojego życia. Oznacza to, że jeśli boisz się Pana, to oni również muszą się bać Pana. Jeśli nie są gotowi podporządkować się twoim warunkom, nie ma dla nich miejsca w twoim domu. W parach, w których kobieta boi się Boga, mąż nigdy nie może przyjąć żadnej osoby w domu bez zgody swojej żony. Oznacza to, że mąż chrześcijański nigdy nie powinien brać na siebie odpowiedzialności za zakwaterowanie osoby w swoim domu bez zgody swojej żony, jeśli boi się Boga. Wiedz, że kobiety, które boją się Boga, mają wiele rozeznania i mogą pomóc ci lepiej filtrować ludzi, aby zaakceptować ich w twoich domach.

 

Ostrożnie! Zanim zaakceptujesz zakwaterowanie ludzi w swoim domu, upewnij się, że nie są oni agentami szatana, który będzie przez ich zaklęcia prowadzić jednego z partnerów do cudzołóstwa, i zniszczyć swój dom. Kiedy przyjmiesz agentów szatana, jeśli są to kobiety, będą popychać męża do cudzołóstwa, a jeśli nie uda im się przeciągnąć człowieka do cudzołóstwa, zrobią wszystko, co możliwe, aby ustawić żonę przeciwko mężowi, by twoja żona zbuntowała się. A jeśli są to mężczyźni, uwodzą kobietę do cudzołóstwa. Dlatego należy być bardzo ostrożnym. Wiele małżeństw zostało zrujnowanych z powodu tego typu błędów. Musisz również bardzo dobrze zbadać przypadki dzieci, które chcesz przyjąć. Jeżeli są małymi czarodziejami, rozbiją wasze domy. Swoją szatańską mocą ustawiają cię przeciwko sobie, zasiewają niezgodę między wami, a wy w końcu nienawidzicie się nawzajem i oddzielacie od siebie. Agenci szatana są niezwykle niebezpieczni, niezależnie od tego, czy są to dzieci, czy dorośli. Kiedy dasz im najmniejszą szansę, zniszczą cię. Nigdy nie przyjmuj ludzi w swoim domu bez rozeznania.

 

8.5- Odpowiedzialność kobiety

 

Odpowiedzialność kobiety w małżeństwie jest dobrze podsumowana w następujących fragmentach:

 

"22Żony! bądźcie poddane mężom swoim, jako Panu; 23Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową kościoła; a on jest zbawicielem ciała. 24Jako tedy kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkiem." Efezów 5:22-24.

 

"1Także i żony! bądźcie poddane mężom swoim, aby i ci, którzy nie wierzą słowu, przez pobożne obcowanie żon, bez słowa byli pozyskani, 2Obaczywszy czyste w bojaźni Bożej obcowanie wasze. 3Których ochędostwo niech będzie nie ono zwierzchne, w splecieniu włosów i obłożeniu się złotem, albo w ubieraniu się w szaty: 4Ale on skryty serdeczny człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożem kosztowny. 5Albowiem tak niekiedy i one święte małżonki, które nadzieję miały w Bogu, zdobiły się, będąc poddane mężom swoim. 6Jako Sara była posłuszną Abrahamowi nazywając go panem; której wy stałyście się córkami, gdy dobrze czynicie, nie bojąc się żadnego postrachu." 1Piotra 3:1-6.

 

"Żony! Bądźcie poddane mężom swym, tak jako przystoi w Panu." Kolosensów 3:18.

 

"3Także i stare niewiasty niech chodzą w ubiorze przystojnym, jako przystoi świętym; niech nie będą potwarliwe, nie kochające się w wielu wina, poczciwych rzeczy nauczające; 4Aby młodych pań rozumu uczyły, jakoby mężów swoich i dziatki miłować miały, 5A były roztropne, czyste, domu pilne, dobrotliwe, mężom swym poddane, aby słowo Boże nie było bluźnione." Tytusa 2:3-5.

 

Sukces małżeństwa zależy przede wszystkim od kobiety. W normalnych okolicznościach, gdy kobieta szanuje swoją pozycję w domu, małżeństwo się udaje. Kiedy kobieta jest posłuszna, jak tego wymaga słowo Boże, małżeństwo może tylko działać. Mówię tutaj w kategoriach normalnych okoliczności, ponieważ są przypadki, w których nawet jeśli kobieta podda się, jak wymaga tego słowo Boże, nic nie zadziała. W parze, w której mężczyzna jest czarodziejem i chce zabrać ze sobą żonę w piekle, bez względu na to, jak dobrze kobieta podda się, dopóki nie wyrzeknie się Boga, by pójść za tym diabłem w piekle, nic nie może zadziałać. W takich przypadkach kobieta nie musi martwić się o swój dom, ale zamiast tego musi martwić się o swoje zbawienie. W małżeństwie, kobieta jest powołana do pełnienia woli męża. Jej pierwszą posługą jest służba na rzecz męża i dobra opieka nad domem. Dla tych, którzy boją się Boga, wiedzcie, że wasze błogosławieństwa są związane ze sposobem, w jaki jesteście posłuszni mężowi we wszystkich rzeczach i sposobem, w jaki opiekujecie się swoim domem.

 

Nie naśladuj tego, co widzisz, jak Jezebeli robią wokół ciebie. Jezebels nigdy nie podlegają. To Jezebeli dowodzą, a to oni rządzą. Nigdy nie robią nic w swoich domach. Zmuszają innych ludzi do wykonania wszystkich prac w ich domach. Są nawet czarownice, które uważają się za tak wielkie, że nawet bielizna ich mężów jest prana przez ich służącą. Nigdy nie naśladuj tych agentów szatana. Służyć Bogu i ciężko pracować dla swojej korony. Uległość polega na zachowaniu ciszy nawet wtedy, gdy mamy rację. Kobieta, która boi się Pana, musi nauczyć się milczeć, gdy jej mąż mówi, musi nauczyć się nie podnosić głosu. W małżeńskiej parze toczy się walka tylko wtedy, gdy kobieta nie wie, jak zachować milczenie. Kiedy kobieta nie może milczeć, mąż musi być trochę brutalny, a walka jest nieunikniona. I dobrze wiesz, że walka nie rozwiązuje żadnego problemu, wręcz przeciwnie, gloryfikuje szatana.

 

8.6- Limity uległość

 

Wiedz jednak, że uległośćsię i posłuszeństwo mają ograniczenia. Nigdy nie wolno wam być poddanym ani posłusznym wobec człowieka, aż do nieposłuszeństwa Bogu. Nie zapominaj, że Bóg przychodzi przed każdą osobą i przed każdą rzeczą, a pragnienia Boga przychodzą przed pragnieniami ludzi. Więc nie powinieneś iść do Piekła pod pretekstem, że jesteś posłuszny. Musisz złożyć do swojego męża jak do Pana. Jeśli twój mąż boi się Pana, to powinieneś złożyć się do niego bez żadnych zastrzeżeń. Ale jeśli twój mąż nie boi się Pana, to raczej poddajesz się Panu; oznacza to, że gdy Twój mąż prosi Cię o zrobienie czegoś, co sprzeciwia się temu, co Bóg prosi, abyście czynił, musicie go nieposłuszeństwa, a zamiast tego słuchać Boga.

 

"28A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu. 29Izali dwóch wróbelków za pieniążek nie sprzedają, a wżdy jeden z nich nie upadnie na ziemię oprócz woli Ojca waszego. 30Nawet i włosy wszystkie na głowie waszej policzone są. 31Nie bójcie się tedy; nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście." Mateusza 10:28-31. Wiedz, że nikt nie umarł za ciebie na krzyżu poza Panem Jezusem Chrystusem, i żaden człowiek nie byłby w stanie zabrać cię z Piekła, gdyby Pan cię tam posłał.

 

8.7- Odpowiedzialność człowieka

 

Odpowiedzialność mężczyzny w małżeństwie jest podsumowana w następujący sposób:

 

"25Mężowie! miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego, 26Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo; 27Aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy albo zmarszczku, albo czego takiego, ale iżby był święty i bez nagany. 28Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jako swoje własne ciała; kto miłuje żonę swoję, samego siebie miłuje. 29Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jako i Pan kościół." Efezów 5:25-29.

 

"Także i wy, mężowie! mieszkajcie z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też spółdziedziczkom łaski żywota, aby się modlitwy wasze nie przerywały." 1Piotra 3:7.

 

"Mężowie! Miłujcie żony wasze, a nie bądźcie surowymi przeciwko nim." Kolosensów 3:19.

 

W małżeństwie mężczyzna musi czuwać w taki sposób, aby całkowite poddanie się kobiety wymagane przez Pana nie było dla niego przykrywką do zadawania cierpienia kobiecie. Mężczyźni muszą nauczyć się słuchać swoich żon. Musisz dać swoim kobietom możliwość wyrażenia siebie i kwitnącą. Musicie być bardzo delikatni i bardzo cierpliwi wobec swoich żon, tak jak sam Pan jest wobec nas.

 

8.8- Granice miłości

 

Nie naśladuj demonów, które w swoim bałwochwalstwie uwodzą samych siebie i podążają za żonami czarownic pod pretekstem, że Biblia mówi im, aby kochali swoje żony jak siebie samego. Biblia mówi ludziom, aby kochać swoje żony jak siebie, a nie kochać czarownice jak siebie samego. Bóg nigdy nie prosił ludzi, by kochali czarownice. Wręcz przeciwnie, w starożytnym przymierzu czarownice te były raczej ukamienowane.

 

"Mąż albo niewiasta, w których by był duch czarnoksięski albo wieszczy, śmiercią umrą: kamieniem ukamionują ich, krew ich będzie na nich." Księga 3Mojżeszowa - Kapłańska 20:27. Nigdy nie można kochać czarownic, powinieneś to zrozumieć bardzo dobrze. Nigdy nie zdobędziesz zaufania szatana i nigdy nie uda ci się zadowolić agentów szatana, chyba że zdecydujesz się towarzyszyć im w piekle. Wiedz, że kiedy Pan prosi cię, abyś kochał swoją żonę jak siebie samego, nie mówi o czarownicy, ale o kobiecie. Jeśli zobowiążesz się kochać czarodziejkę jak siebie samego, będziesz jej towarzyszył w piekle. Niech to będzie jasne.

 

8.9- Odwrócenie roli

 

Dzieci Boże muszą unikać odwracania ról w małżeństwie. Kiedy mężczyzna zajmuje miejsce kobiety, a kobieta miejsce mężczyzny, małżeństwo staje się obrzydliwością przed Bogiem. Coraz częściej można znaleźć pary dzisiaj, w których mężczyzna jest tym, który opiekuje się domem, czyli opieką domową i dziećmi, podczas gdy kobieta jest w pracy. To jest naprawdę świat do góry nogami. Bez względu na powód, dla którego musicie znaleźć się w takiej sytuacji, musicie zrobić wszystko, aby jak najszybciej z niej wyjść. Są inni, którzy znajdują się w takiej sytuacji odwrócenia ról, ponieważ zostali złapani we własną pułapkę. Zazwyczaj dotyczy to mężczyzn, którzy zawierają małżeństwa w interesie własnym i zawierają małżeństwo z Jezebels. Jeśli ożenisz się z kobietą, bo jest bogata, albo dlatego, że jest dobrze osadzona w społeczeństwie, albo dlatego, że jej rodzice są bogaci, z pewnością wpadniesz w tego typu pułapkę. Jeśli to przez samolubne obliczenia zbudujesz swoje małżeństwo, jeśli twoje interesy przejdą przed wszystkimi innymi rzeczami, zostaniesz złapany w swoją własną pułapkę.

 

Pozwólcie, że podzielę się z wami przypadkiem pewnego chrześcijanina, nauczyciela akademickiego, który, aby pozostać w kraju europejskim, postanowił poślubić małą kobietę Jezebel ze względu na dokumenty. Stał się sługą domowym w swoim domu, stał się sługusem tej małej kobiety Jezebel. W ciągu dnia jest świetnym wykładowcą w salach wykładowych, a gdy tylko opuszcza sale wykładowe, staje się chłopcem domowym. I nie ma wyboru. Jego mała żona Jezebel została mężem domu, a on został żoną domu;i tyle dla Boga! A wy, Dzieci Boże, uciekajcie przed pożądliwością ziemi, uciekajcie przed dumą życia. Cena do zapłacenia jest zazwyczaj ciężka, bardzo ciężka. Jeśli zamiast budować swoją wieczność, starasz się wygrać ziemię, możesz w końcu nie wygrać niczego. Bądź bardzo ostrożny! Bogactwo ziemi jest czasowe, a tak zwane szczęście świata to nic innego jak próżność.

 

8.10- Ostrzeżenia: Uwodzenie - Idolatria

 

Przypominam wszystkim, że bałwochwalstwo jest grzechem ciężkim, nie mówiąc o grzechu najpoważniejszym. Bóg nigdy nie toleruje tego, że jakakolwiek osoba lub cokolwiek zajmuje ważne miejsce w sercu Jego dzieci. Powinniśmy mieć nadmierną miłość tylko do Boga i tylko do Boga, a nie do istoty śmiertelnej. "11(60:13) Dajże nam ratunek w utrapieniu; boć omylny ratunek ludzki.12(60:14) W Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, a on podepcze nieprzyjaciół naszych." Psalmów 60:11-12.

 

Oddanie całego jego zaufania człowiekowi jest poważną, bardzo poważną rzeczą. Każdy człowiek przeminie jak wiatr, ale Pan Jezus Chrystus trwa wiecznie. Jeśli gardzisz Bogiem, aby czcić ludzi, ci ludzie nie będą tam w chwili, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Wiedz jeszcze raz, że żadna istota ludzka nie ma władzy nad twoim zbawieniem i żaden śmiertelnik nie będzie w stanie wyciągnąć cię z Piekła, jeśli będziesz uparty przed Bogiem i znajdziesz się tam. Kobiety, które gardzą Bogiem z powodu swoich mężów, mężczyźni, którzy gardzą Bogiem z powodu swoich żon, rodzice, którzy gardzą Bogiem z powodu swoich dzieci, dzieci, które gardzą Bogiem z powodu swoich rodziców, a wszyscy ci, którzy gardzą Bogiem z powodu swoich rodzin, lub z powodu ich działalności i zawodu, są bałwochwalcami. Jeśli nie odpokutują w czasie, to spłoną w piekle na zawsze.

 

Spotkaliśmy agentów szatana, którzy sami oświadczają, że ich żony nie należą do Boga, ale mówią, że oddadzą swoje życie za te czarownice, tak jak Pan oddał swoje życie za Swój Kościół. To nie jest zaskakujące! Dzieci szatana są tam tylko po to, by bluźnić. I za każdym razem, gdy wracają do swojego mistrza szatana, nigdy nie brakuje im powodu. Nigdy nie powinieneś ich naśladować. Ich koniec będzie zgodny z ich pracami. Pan żyje! Bardzo dobrze zrozumieliście w nauczaniu o rozeznawanie, że ludzie szatana nigdy nie mogą trwać w prawdzie. Mogą być wzburzeni w prawdzie przez jakiś czas, ale nigdy tam nie zostają.

 

Dzieci Boże, które żyją w związku małżeńskim, muszą wiedzieć, że jeśli wyrzucimy ich partnerów ze zgromadzenia, nie mogą wpaść w pułapkę podążania za nimi. Zbawienie jest tak cenne, że nie możemy się z nim bawić. Piekło jest prawdziwe; jest to ogień, który się pali i nigdy nie ugasi. Zanim zaczniesz grać, musisz o tym pamiętać. Piekło nie jest wyobraźnią, Piekło nie jest fikcją, Piekło jest rzeczywistością. Jest to ogień, który pali się bez końca. Z tego powodu Jezus opuścił tron chwały, aby przyszedł i cierpieć jako bezwartościowy człowiek i umrzeć na haniebnym krzyżu. To właśnie z powodu straszliwej natury Piekła Pan zdecydował się zapłacić tak wysoką cenę za krzyż. I z tego powodu każde dziecko Boże musi zrozumieć, że nie wolno nam bawić się zbawieniem. Nie pozwólcie więc, aby ktokolwiek odwrócił was od prawdy.

 

Zapraszam do medytacji nad następującymi fragmentami:

 

Łukasza 14:26-27 "26Jeźli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i duszy swojej, nie może być uczniem moim. 27A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim."

 

Mateusza 10:37-38 "37Kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mię godzien; a kto miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mię godzien; 38A kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mię godzien."

 

Księga 5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 13:6-10."6Jeźliby cię też zwodził brat twój, syn matki twojej albo syn twój, albo córka twoja, albo żona łona twego, albo przyjaciel twój, który być był miły, jako dusza twoja, potajemnie mówiąc: Pójdźmy, a służmy bogom obcym, którycheś nie znał ty, ani ojcowie twoi; 7Z bogów tych narodów, które około was są, którzy blisko są ciebie, albo daleko od ciebie, od końca ziemi, i aż do końca ziemi: 8Nie pozwolisz mu, ani go usłuchasz, ani mu folgować będzie oko twoje, ani się zmiłujesz nad nim, ani go utaisz; 9Ale koniecznie zabijesz go; ręka twoja najpierwsza nad nim będzie, na zabicie jego, a ręka wszystkiego ludu potem. 10I ukamionujesz go aż na śmierć, ponieważ chciał cię odwieść od Pana, Boga twego, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli."

 

Ponieważ takich osób nie można już dzisiaj ukamienować, wszystko co musisz zrobić, to trzymać się z dala od tych wszystkich ludzi, którzy próbują cię przekonać dla Piekła i zerwać z nimi każdą relację.

 

8.11- Problemy w małżeństwach

 

Większość problemów, z jakimi borykają się pary, wiąże się z faktem, że nie były one uczone przed zawarciem małżeństwa. Pozwól, że na tym poziomie przypomnę ci o głównym celu małżeństwa. Zgodnie z normą 1Koryntów 7:1, dobrze jest nie wychodzić za mąż. Ale żeby uniknąć znalezienia się w grzechu seksualnym, lepiej jest się ożenić. Pozwala to jasno zrozumieć, że małżeństwo, które nie jest nieodpartą drogą ani dla nieba, ani dla szczęścia, musi się tylko ożenić, aby uniknąć grzechów seksualnych. Dlatego głównym celem małżeństwa jest seks.

 

Nigdy nie angażuj się w małżeństwo, jeśli nie czujesz pragnienia stosunku seksualnego. Ważne jest, aby dokonać tej precyzji, ponieważ spotykasz kilka kobiet, które po ślubie nie chcą poddać się stosunkom seksualnym ze swoimi mężami, uzasadniając swoją postawę faktem, że nie czują pragnienia stosunku seksualnego. Te kobiety bardzo często mówią, że wyszły za mąż tylko po to, by mieć przyjaciela do rozmowy. Jeśli chcesz tylko porozmawiać z przyjaciółmi, nigdy nie zabraknie ci jednego w Zgromadzeniu. Nie psuj komuś życia, żeniąc się z nim, jeśli nie chcesz stosunku seksualnego. I dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy można się ożenić tylko po to, by mieć kogoś, z kim można rozmawiać i dzielić się swoimi problemami, bez konieczności poddawania się stosunkom seksualnym, odpowiedź jest bardzo jasna: NIE.

 

1Koryntów 7:4 mówi: "Żona własnego ciała swego w mocy nie ma, ale mąż; także też i mąż własnego ciała swego w mocy nie ma, ale żona." Po ślubie przestajesz być panem swojego ciała. To twój partner staje się panem twojego ciała. Oznacza to, że kobieta nie ma prawa być ze swoim mężem tylko wtedy, gdy chce lub gdy jest szczęśliwa, jak mądra, mąż nie ma prawa być ze swoją żoną tylko wtedy, gdy chce lub gdy jest szczęśliwy. Musisz tam być tak długo, jak długo twój partner cię potrzebuje. To jest wybór, którego dokonałeś decydując się na ślub.

 

Są kobiety, które zachowują się jak prostytutki w swoim małżeństwie i które myślą, że mogą być ze swoimi mężami tylko wtedy, gdy zostali uszczęśliwieni, gdy ich mężowie oferują im jakieś prezenty. Dla niektórych osób zamężnych, jak tylko pojawi się mały problem w małżeństwie, opuszczają pokój małżeński, otrzymują poduszkę i siadają na kanapie. Czasami jest to także mężczyźni, którzy bezpośrednio wolą zmieniać pokoje. Chciałbym przypomnieć, że takie zachowanie, czy to ze strony kobiety czy mężczyzny, jest czystym szaleństwem przed Bogiem. Przynależność do partnera i bycie z nim, kiedy tylko cię potrzebuje, jest częścią złożonego przez ciebie ślubu małżeńskiego, który złożyłeś. Bardzo dobrze zrozumieć, że wybór ślubu oznacza wybór kapryśnego życia.

 

Są ludzie, którzy skarżą się na nienasycenie partnera podczas stosunku seksualnego i ogromnie cierpią. Biblia zachęca żonatych ludzi, aby nie zapomnieli o sobie w cielesnych rozkoszach. Ale jeśli twój partner jest jednym z demonów, które uprawiają seks jako Bóg, będziesz cierpieć. Niewiele więcej pozostaje do zrobienia w tym zakresie. Stanowi to część ucisków ciała wspomnianych przez Pana. "29A toć mówię, bracia! ponieważ czas potomny ukrócony jest, aby i ci, którzy żony mają, byli, jakoby ich nie mieli;30… A którzy się radują, jakoby się nie radowali … 31A którzy używają tego świata, jakoby źle nie używali; bo przemija kształt tego świata."1Koryntów 7:29-31.

 

Są też inni, którzy narzekają, że nie są w stanie zabrać od czasu do czasu niektórych chwil modlitwy i rekolekcji przed Panem, jak by sobie tego życzyli, ponieważ ich partner jest bardzo przywiązany do stosunku seksualnego. Nawet tutaj, niewiele możemy z tym zrobić. Jest to dodatek do wielu utrapień w ciele, które czekają na pannę młodą i pana młodego. To dla takich trudności, że Pan dał swoim dzieciom możliwość nie zawarcia małżeństwa, dla tych, którzy chcieliby służyć Mu bez rozproszenia, i dla tych, którzy nie chcieliby być niewolnikami ludzi.

 

"A jeźlibyś się ożenił, nie zgrzeszyłeś; jeźliby też panna szła za mąż, nie zgrzeszyła; wszakże utrapienie w ciele takowi mieć będą; lecz ja was szanuję." 1Koryntów 7:28. "Drogoście kupieni; nie bądźcie niewolnikami ludzkimi." 1Koryntów 7:23. Kiedy wybieramy małżeństwo, decydujemy się być podwójnie niewolnikami; niewolnikami kobiet, jeśli jesteśmy mężczyznami i niewolnikami mężczyzn, jeśli jesteśmy kobietami, wiedząc, że wszyscy jesteśmy już niewolnikami Chrystusa. Jeśli chcesz poświęcić się Panu i służyć Mu bez żadnego rozproszenia, jeśli nie chcesz spędzić swojego życia będąc pod kaprysami mężczyzny lub kobiety, nie musisz obciążać się małżeństwem. Małżeństwo jest przecież czymś w rodzaju obciążenia.

 

8.12- Zarządzanie problemami

 

Niebezpieczeństwo, którego należy unikać: wiedz, że regularne uczęszczanie do złych ludzi lub łączenie się z nimi jest często jedną z głównych przyczyn problemów weselnych. Musisz unikać kojarzenia się z ludźmi o złym życiu. Kobiety muszą uciekać przed tymi wszystkimi przyjaciółmi, kolegami lub towarzyszami, którzy próbują wystawić je przeciwko swoim mężom, udzielając im szatańskich rad. Powinnaś kojarzyć się tylko z kobietami, które boją się Pana z całego serca. Mężczyźni muszą się upewnić, że ich żony trzymają z dala od kobiet o złych zeznaniach. Muszą trzymać swoje żony z dala od Jezebeli, które są znane z niesubordynacji. Jeśli nie, te Jezebele przeciwnym razie nauczą swoje żony wszystkich bzdur, jakie tylko mogą, i skażą je złymi manierami. Unikać złego towarzystwa. "Nie błądźcież; złe rozmowy psują dobre obyczaje." 1Koryntów 15:33.

 

Nie powierzaj problemów pary małżeńskiej osobom z zewnątrz, a nawet chrześcijanom. Jeżeli naprawdę trzeba komuś powierzyć swoje problemy małżeństwa, to powinieneś to zrobić tylko prawdziwym starszym (Przywódcy Kościoła), a nie złym, którzy słuchają twoich problemów, propagują je innym, a potem robią z ciebie kpinę. Małżeństwo nie polega na uśmiechnięciu się z partnerem tylko wtedy, gdy chcesz się dobrze bawić, a gdy zabawa się skończy, stajesz się zgorzkniały, zły itp. Mężczyzna musi podjąć wysiłek, aby utrzymać atmosferę spokoju i radości w swoim domu, a kobieta musi unikać wchodzenia w zbędne kaprysy. Każdy partner musi zrobić wszystko, co możliwe, aby nie być u źródła najmniejszego problemu w domu. Jeśli zachowujesz się w ten sposób, przezwyciężysz problemy w swoim domu. Musisz również upewnić się, że nie pójdziesz do łóżka ze swoim gniewem, Efezów 4:26. Dlatego ważne jest jak najszybsze rozwiązywanie problemów, gdy tylko się pojawią, i pogodzenie się przed pójściem spać. Jeśli masz problemy, wiedzcie, że to szatan, który będzie uwielbiony.Nie naśladuj przykładów par, które spędzają kilka dni bez pozdrowienia. Stopniowo zmierzają do Piekła. Żyjąc w ten sposób, nigdy nie spotkają się z Bogiem.

 

8.13- Zarządzanie dziećmi

 

1Samuelowa 2:29-30 "29Przeczżeście podeptali ofiarę moję, i śniedną ofiarę moję, którąm rozkazał sprawować w przybytku? i więcejś uczcił syny swoje nad mię, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar śniednych Izraela, ludu mego? 30Prztoż mówi Pan, Bóg Izraelski: Rzekłem wprawdzie: Dom twój i dom ojca twego będzie służył przedemną aż na wieki; ale teraz mówi Pan: Nie będzieć to, gdyż ja te, którzy nie czczą, czcić będę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni."

 

Jeszcze raz, nie naśladujcie szatańskich praw, które nakazują wam nie poprawiać swoich dzieci. Musisz być posłuszny Bogu, a nie ludziom. Jeśli nie poprawisz swoich dzieci, staną się one potworami w twoich domach. Bóg jest tym, który stworzył dzieci i zna je lepiej niż my. Jeśli prosi nas o poprawienie dzieci, to na pewno wie dlaczego. Co więcej, Bóg, który prosi nas o poprawienie dzieci, kocha je bardziej niż my je kochamy. Więc, nie wpaść w pułapki naśladowania agentów szatana, którzy zawsze starają się udowodnić, że mają więcej miłości niż Bóg, i którzy niszczą dzieci, odmawiając skorygowania ich. To wszystko są sztuczki szatana. A agenci szatana bardzo dobrze wiedzą, jak przygotować dzieci do stania się innymi agentami szatana, odmawiając jakiejkolwiek korekty dzieci. Nie poprawianie dziecka oznacza jego zniszczenie, wybranie uczynienia go zbuntowanym dzieckiem, które nie podda się ani nie będzie posłuszne cokolwiek, ani nikogo.W ten sposób wychowują zbuntowane dzieci ostatniego pokolenia, a to są dzieci, które pójdą za nimi i uwielbiają antychrysta.

 

Dla ciebie, który należy do Pana, nigdy nie naśladuj takich przykładów. Nasi rodzice poprawił nas, nie umarliśmy, przeciwnie, staliśmy się mądrzy, a my możemy tylko chwalić siebie i Boga. I przestanę dawać wam kolejny element rozeznawanie. Jeśli spotkasz ludzi, którzy sprzeciwiają się Bogu, zabraniając poprawiania dziecka i którzy lubią tolerować wszystkie szaleństwa dzieci, wiedz, że są agentami szatana. Dobrze wiedzą, co robią. Nie wierzcie im niewinnym, nie wierzcie im niewiedzy, a tym bardziej nie wierzę, że oni bardzo lubią dzieci. To dlatego, że zdecydowali się wprowadzić w błąd te dzieci, że działają w ten sposób przez oszustwo. Każde prawdziwe dziecko Boga wie, że Bóg nigdy się nie myli, kiedy mówi. Bóg poprosił o poprawienie dzieci; jeśli wierzysz, że należysz do Boga, bądź posłuszny!

 

Jeśli dzieci stały się dziś wielkimi zbrojnymi złodziejami i wielkimi przestępcami, to po prostu z powodu tych wszystkich szatańskich praw. Jeśli przestępczość osiągnęła niewyobrażalne proporcje, to z powodu szatańskich praw mających na celu przekształcenie tego pokolenia w pokolenie antychrysta. To do Ciebie należy wybór swój obozu, a do Ciebie wybór, komu chcesz być posłuszny.

 

Jeremijasz 10:2-3 "2Tak mówi Pan: Drogi pogańskiej nie uczcie się, a zanamion niebieskich nie bójcie się; bo się ich poganie boją. 3Ustawy zaiste tych narodów są wierutna marność…"

 

Przypowieści Salomonowych 13:24. "Kto zawściąga rózgi swej, ma w nienawiści syna swego; ale kto go miłuje, wczas go karze."

 

Przypowieści Salomonowych 23:13-14."13Nie odejmuj od młodego karności; bo jeźli go ubijesz rózgą, nie umrze. 14Ty go bij rózgą, a duszę jego z Piekła wyrwiesz."

 

Przypowieści Salomonowych. 19:18 "Karz syna swego, póki o nim nadzieja, a zabiegając zginieniu jego niech mu nie folguje dusza twoja."

 

Przypowieści Salomonowych. 22:15 "Głupstwo przywiązane jest do serca młodego; ale rózga karności oddali je od niego."

 

Przypowieści Salomonowych 29:15, 17 "15Rózga i karność mądrość daje; ale dziecię swawolne zawstydza matkę swoję. 17Karz syna twego, a sprawić odpocznienie, i sposobi rozkosz duszy twojej."

 

Efezów 6:4 "A wy ojcowie! nie pobudzajcie do gniewu dziatek waszych, ale je wychowujcie w karności i w napominaniu Pańskiem."

 

Partnerzy muszą kochać się nawzajem, a dzieci nie mogą być problemem między sobą. Wiedzcie, że dzieci, zanim staną się waszymi dziećmi, są przede wszystkim obcymi wśród was, w tym sensie, że kiedy dorosną, odejdą od was, aby założyć swoje domy gdzie indziej, pozostawiając tylko was dwoje. Jest zatem głupotą z twojej strony kłócić się cały czas, a nawet zerwać z powodu obcych osób. Obserwuj, aby nie wpaść ponownie w tę sztuczkę szatana. Znajdujesz nawet głupich mężczyzn, którzy biją swoje żony z powodu dzieci, są inni, którzy idą tak daleko, prosząc swoje dzieci, aby nie słuchały swoich matek, a nie pomagały ich matkom. Można to tylko częściowo uzasadnić, a nawet zrozumieć w przypadku, gdy matka jest czarodziejką. A jeśli matka nie jest czarodziejką, wiedz, że człowiek, który demonizuje ten stopień niepotrzebnej niegodziwości i bez powodu zwraca dzieci przeciwko matkom, jest demonem. Tylko demony lubią obracać dzieci przeciwko własnym matkom bez żadnego powodu.

 

Aby wasze dzieci były dobrze wychowane i wykształcone, mężczyzna nigdy nie powinien sprawiać dzieciom wrażenia, że kocha je bardziej niż ich matka, a kobieta nigdy nie powinna sprawiać dzieciom wrażenia, że kocha je bardziej niż ich ojciec. Nigdy nie wolno ci wpadać w taką pułapkę. Jeśli nie, twoje dzieci będą dorastać niezrównoważone. Każdy z partnerów musi mieć prawo do poprawiania sytuacji dzieci. Jest to w interesie waszym i waszych dzieci. "Syn mądry rozwesela ojca: ale syn głupi smutkiem jest matki swojej." Przypowieści Salomonowych 10:1. "Syn głupi jest utrapieniem ojcu swemu..." Przypowieści Salomonowych 19:13. "Syn głupi żałością jest ojcu swemu, a gorzkością rodzicielce swojej." Przypowieści Salomonowych 17:25.

 

8.14- Adopcja dzieci

 

Wiele osób, w tym chrześcijanie, nie wahają się dziś, by korzystać z adopcji w celu posiadania dzieci, podczas gdy z takiego czy innego powodu nie mają dzieci. Zostanę przy sprawie chrześcijan. Fakt uciekania się do adopcji dla par chrześcijańskich jest dowodem na to, że dzieciom Boga brakuje nauk. Dzieci Boże muszą przede wszystkim zrozumieć, że nie biorą ślubu dla dzieci. Kiedy dwie osoby poślubić, to jest w celu życia dla siebie nawzajem, a ze sobą, a nie dla dzieci. Nawet jeśli Pan w większości przypadków daje nam dzieci, nie powiedział, że musi nam dawać dzieci, gdy się pobieramy. Jest więc wolny, aby dawać nam dzieci lub nie dawać nam dzieci. Dzieci Boże muszą to zrozumieć i nauczyć się chwalić Boga w każdych okolicznościach.

 

Odwołanie się do adopcji nie rozwiązuje problemu. Jeśli pragnieniem pary jest życie za wszelką cenę z dziećmi, nie brakuje dzieci. Są bracia i siostry, którzy mają kilkoro dzieci, o które nawet nie mogą się troszczyć. Mogą iść do tych braci i sióstr, aby zabrać jedno lub więcej swoich dzieci i wychować je na chwałę Bożą. Adopcja dzieci tylko po to, by mieć poczucie, że ktoś ma własne dzieci, jest czystym odwróceniem uwagi ducha, bo co tu dużo dowodów, aby udowodnić, że dzieci nie są twoje, ale dziećmi adoptowanymi. Przyjęcie jest zatem dalekie od bycia rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest najpierw akceptacja woli Bożej. Jeśli to Bóg zdecydował się nie dawać wam dzieci, mimo wszystkich waszych modlitw, musicie Go tylko chwalić. Jest suwerenny.

 

Ale zanim zrezygnujesz z siebie i uwierzysz, że wolą Boga jest, abyś nie miał dzieci, musisz być pewien. Pierwszą wolą Boga wobec nas, gdy jesteśmy małżeństwem, jest to, że powinniśmy mieć dzieci. Powinniśmy zatem znaleźć nienormalny fakt nieposiadania dzieci i szukać oblicza Boga, aby poznać przyczynę, jeśli jest ona przed nami ukryta. Ale wiem, że ilekroć małżeństwa bez dzieci udają się do sług Bożych, aby przedstawić im swoje problemy, kiedy słudzy Bożych się modlą, Pan zawsze chwali się i udziela dzieci parom małżeńskim, chyba że istnieją inne niejasne powody, których nie możemy wyjaśnić. I jeśli po wszystkim znajdziesz się biorąc jedno lub wiele dzieci z ludzi na zewnątrz, tylko upewnij się, że są to dobre dzieci, bo jeśli weźmiesz małe węże, jak wielu jest dzisiaj, mogą zniszczyć twój dom.

 

8.15- Zarządzanie pięknymi rodzinami i obcokrajowcami

 

Dzieci Boże powinny zrozumieć, że muszą zrobić wszystko, co możliwe, aby zachować swoje małżeństwo. Aby to było możliwe, muszą nauczyć się stawiać wszystko na swoim miejscu i określać pozycję każdej osoby. Nikt nie powinien zastępować Boga w naszym życiu i w naszych domach, a po Bogu nikt nie powinien zastępować naszego partnera, jeśli i tylko wtedy, gdy nasz partner jest Boga. Nigdy nie zapominaj, że Pan musi przyjść przed wszystkim. Możecie przyjmować w waszych domach obcych ludzi, członków rodziny, teściów, członków rodziny, o ile ich obecność nie przeszkodzi naszej duchowej wolności i naszym relacjom z Bogiem. W tym wszystkim, co robisz, musisz się upewnić, że twoje zbawienie nie jest zagrożone. Unikać wszelkich form kompromisu.

 

8.16- Zarządzanie zasobami materialnymi

 

"5I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a przyłączy się do żony swojej, i będą dwoje jednem ciałem. 6A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało; co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza." Mateusza 19:5-6. Dla wielu ludzi pojęcie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ich egoizm ma być zaspokojony. Stają się tylko jednym ciałem, kiedy chcą zaspokoić swoje cielesne pragnienia. Gdy ich cielesne pragnienie zostanie zaspokojone, każdy z nich staje się sobą.

 

To nie jest małżeństwo według Boga. W małżeństwie, które uwielbia Boga, nikt nie rości sobie prawa własności osobistej do czegokolwiek, wszystko należy do każdego z partnerów. Dlatego nie naśladować światowych par, w których człowiek ma swoją własność, a kobieta ma również swoją własność. To obrzydliwość przed Bogiem. Dzisiaj spotykamy pary tak zwanych chrześcijan, gdzie mężczyzna zarządza swoimi pieniędzmi, kobieta zarządza swoimi pieniędzmi i za każdym razem obie strony przyczyniają się do opieki nad dziećmi. A w niedzielę znajdują się w kościele, krzycząc alleluja. Pozwól, że przypomnę ci jeszcze raz, że jeśli będziesz kpił z Boga, on również będzie kpił z ciebie. Więc lepiej odpokutuj, zanim będzie za późno. Chciwość ogarnęła wszystkie serca.

 

8.17- Nieobecności

 

"Nie oszukiwajcie jeden drugiego; chybaby z spólnego zezwolenia do czasu, abyście się uwolnili do postu i do modlitwy; a zasię wespół się schodźcie, aby was szatan nie kusił dla waszej niepowściągliwości." 1Koryntów 7:5. Zgodnie ze Słowem Bożym, zamężne dzieci Boga muszą unikać oddzielnego życia, to znaczy mieszkania kilometry od siebie przez długi czas. I jak przeczytaliśmy w 1Koryntów 7:5, jeśli z jednego lub drugiego powodu trzeba żyć oddzielnie od drugiego, musi to być za obopólną zgodą, i to tylko przez krótki czas. Nie ma to zatem nic wspólnego z tymi podziałami, dokonywanymi w sposób fantazyjny, gdzie z powodu chciwości lub dumy partnerów życiowych decydują się na życie w jednym kraju, a w drugim w innym kraju; nie ma to również nic wspólnego z podziałami wynikającymi z problemów lub kłótni. Dla żonatych Dzieci Bożych, życie z dala od siebie bez wartościowego powodu, nawet jeśli jest to za obopólną zgodą, jest grzechem w oczach Boga.

 

Dzieci Boże muszą zrozumieć, że małżeństwo nie jest miejscem, w którym za każdym razem, gdy kobieta nie jest tak szczęśliwa ze swoim mężem, zabierała swoje rzeczy i wracała do domu rodziców, aby pomyśleć przed powrotem. Muszą również zrozumieć, że małżeństwo nie jest miejscem, gdzie dzień, w którym mężczyzna nie jest szczęśliwy, wysyła swoją żonę z powrotem do rodziców. Małżonkowie mają obowiązek przed Bogiem, aby żyć razem przez cały czas. Wszystko, co nazywasz oddzieleniem od ciała w wyniku problemów, nie ma sensu w oczach Boga. Oddzielenie, czy to ciała, czy jakiegokolwiek innego imienia, bez prawdziwego powodu przed Bogiem, jest w opozycji do słowa Bożego. To jest zaburzenie.

 

Są tacy głupcy, którzy z głupich powodów czują się swobodnie oddzielając się od swoich partnerów na miesiące, a nawet lata. Znajdujesz nawet tzw. pastorów, którzy żyją w separacji od swoich żon. Jeden mieszka w jednym kraju z dziećmi lub z niektórymi dziećmi, drugi mieszka w innym kraju, albo sam, albo z resztą dzieci. To wielkie nieporządek przed Bogiem. Taka sytuacja ma miejsce albo wtedy, gdy kobieta jest buntowniczką, która chce odebrać sobie wolność i robić, co chce, albo gdy oboje partnerzy, przyciągnięci dumą życia, za wszelką cenę chcą żyć w obcym kraju i są gotowi podjąć wszelkie ryzyko, w tym ryzyko rozpoczęcia przygody z niepewnym skutkiem. To usprawiedliwia dziś przypadki separacji, w których pastor mieszka w Afryce, a jego kobieta Jezebel w Europie i odwrotnie, i obaj twierdzą, że służą Bogu.

 

Nie dajcie się zwieść przez chwilę, miejcie świadomość, że takie pary małżeństw to pary, w których króluje czary. Jeśli znajdziecie się w kościele prowadzonym przez tzw. pastora, który osiedlił się w jednym kraju, a jego żona w drugim, wyjdźcie szybko. Marnujesz tylko czas. Bóg nie jest nigdzie w tym typie kościoła, a Bóg nie byłby z takimi czarodziejami w ich uwodzeniu. Przypominam tym pastorom, którzy zwodzą, którzy osiedlili się w jednym kraju i którzy dobrowolnie lub mimowolnie pozwalają swoim żonom żyć w innym kraju, że służą szatanowi, a nie Bogu. Niech przestaną uwodzić siebie.

 

Coraz częściej pojawiają się kobiety-czarownice, żony pasterzy, które swoimi uwodzicielstwem udaje się przekonać swoich mężów, którzy dają im pozwolenie na przeniesienie się do innego kraju, do kobieta-pastor lub kobieta-prorokini, pod pretekstem bycia szkolonym do służby bożej. Często jest to dobra okazja dla tych czarownic, aby dobrze działały i dobrze rozwijały swoje szatańskie moce. To właśnie w tych momentach pastor Jezebel lub prorokini inicjuje drugiego w homoseksualizm. Tak rozwija się sieć lesbijek w kościołach, z czarownicami, które nazywały się kobietami pastorami lub kobietami prorokami, a także żonami czarownic z pastorów, które z ich autorytetem skłaniają inne dziewczyny do homoseksualizmu. Uciekaj od wszystkich kościołów prowadzonych przez te czarownice, które nazywasz kobietami pastorami lub kobietami prorokami.

 

8.18- Precyzje

 

Chciałbym jasno powiedzieć, że małżeństwo, tak jak nauczałem, dotyczy zwykłej pary chrześcijańskiej, czyli pary składającej się z dwóch osób, które należą do Boga. Przypomnijmy, że małżeństwo chrześcijańskie jest małżeństwem dwóch chrześcijan. Chrześcijanin to każdy, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, który wyznał swoje grzechy i który został ochrzczony w wodzie w celu przebaczenia swoich grzechów i który został ochrzczony w Duchu Świętym. Jest zatem jasne, że zakonnicy, którzy nie mają Jezusa Chrystusa jako jedynego Mistrza i którzy nie są ochrzczeni w wodzie w imię tego Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą do życia wiecznego, nie są uważani za chrześcijan. Nie wpadajcie więc w pułapki wprowadzania w życie niektórych elementów wymienionych w tej nauce, jeżeli wasz przypadek nie spełnia tych samych warunków. Pozwól, że podam ci kilka przykładów:

 

Uległość się kobiety: W przypadku pary, w której kobieta jest chrześcijaninem, a mąż poganinem, całkowite uległość się bez rozeznania może drogo kosztować kobietę. W takich przypadkach, kobieta musi upewnić się, że poddaje się tylko prawom Pana.

 

Niewierność partnera: W przypadku par, w których mąż jest poganinem i jest niewierny, kobieta, jeśli zdecyduje się pozostać z tym człowiekiem, musi być ostrożna i upewnić się, że nie nosi ze sobą tych chorób przenoszonych drogą płciową, które niszczą niewiernych i prostytutek, przed pójściem z nim. W takim przypadku przed przekazaniem ciała mężowi, musi być bardzo ostrożna, a nie tylko stosować się do zalecenia z 1Koryntów 7:4 bez rozeznania. To samo dzieje się z mężczyznami, których żony są pogańskie i niewierne, i którzy decydują się pozostać z nimi.

 

Odpowiedzialność mężczyzny: Mężczyźni są wzywani do słuchania swoich żon i brania pod uwagę opinii swoich żon, kiedy muszą podejmować decyzje. W przypadku mężczyzn, które mają czarownice i kobiety Jezebel, nie wpadnij w pułapkę słuchania ich lub chodzenia zgodnie z ich radami. W przeciwnym razie znajdziesz się z dala od oblicza Boga.

 

Wspólne zarządzanie mieniem: W przypadku par mieszanych, czyli par, w których jeden z partnerów jest poganinem, wspólne zarządzanie mieniem nie jest wcale łatwe. Pogański partner bardzo często ma tylko prozaiczne zarządzanie rzeczami, jego intencją jest każdorazowe życie w pożądaniu rzeczy świata. A kiedy jest człowiek, który jest pogański, jest on zwykle tak nieodpowiedzialne, że odpady i trwoni wszystkich małżeńskich para pieniędzy. A jeśli kobieta oddała mu wszystko do dyspozycji, często znajdzie się w kłopotach, nie będąc w stanie zaspokoić swoich potrzeb i potrzeb dzieci.

 

9- PLANOWANIE RODZINY

 

Kolejną trudnością, i nie najmniej ważną, życia w małżeństwie, jest planowanie rodziny. Zarządzanie liczbą dzieci i różnicami wiekowymi między dziećmi jest często niezwykle złożoną sprawą dla dzieci Bożych. Z jednej strony, nie powinny one pogrążyć się w niczym, co wydaje się być nieposłuszeństwem wobec Boga, czyli ludzką interwencją w proces prokreacji, i nikt nie jest pewien, co Bóg by o tym powiedział. Z drugiej strony, i to coraz częściej, rodzą one tak wiele dzieci, że nieuchronnie stają w obliczu realnych i praktycznych problemów, które stanowią odstępy między narodzinami i ograniczenie liczby dzieci, według ich środków, ponieważ najtrudniej jest nie mieć dzieci, ale je wychowywać i kształcić "w dobrych warunkach".

 

Ta trudność jest tak poważna, że można znaleźć monogamiczne pary chrześcijańskie z więcej niż dziesięcioma dziećmi, bez żadnych środków finansowych i materialnych do wychowania tych dzieci, i pary chrześcijańskie, nadal monogamiczne, które rodzą do czwórki dzieci w ciągu trzech lat, i inne z siedmiorgiem dzieci w ciągu sześciu lat małżeństwa, i które nadal rodzą dzieci. Co musimy zrobić? Czy naprawdę jest coś, co można zrobić? Są to pytania, na które dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w trakcie całego badania.

 

Przed kontynuacją tego badania konieczne jest przede wszystkim zastanowienie się nad źródłem tego problemu. Biorąc pod uwagę fakt, że patriarchowie, czyli nasi przodkowie w Biblii nigdy nie mieli problemu z planowaniem rodziny, ważne jest, aby wiedzieć skąd pochodzi, dlaczego tam jest i od kiedy? Jeśli ten problem planowania rodziny jest zbyt wieloznaczny dla Dzieci Bożych, to po prostu dlatego, że nie jest on traktowany gdziekolwiek w Biblii. Nigdzie w Biblii nie znajdziesz przykładu planowania rodziny, nigdzie nie znajdziesz chemicznej lub mechanicznej metody antykoncepcji i nigdzie nie znajdziesz tego rodzaju trudności. Więc dlaczego ludzie przedtem nie mieli takiego problemu?

 

Albo szli do siebie tylko wtedy, gdy potrzebowali dzieci, w którym to przypadku doszlibyśmy do wniosku, że dzisiejsze dzieci za bardzo palą się z pożądania seksualnego, albo szli normalnie i regularnie do siebie nawzajem, i w tym przypadku przypisywalibyśmy wielką zmianę, jaką widzimy dzisiaj, pogarszaniu się klimatu duchowego. Z powodu mnożenia się grzechu na ziemi, klątwy Boga leją się, a ludzie tych ostatnich pokoleń doświadczają problemów, których nie doświadczyli ludzie z dawnych pokoleń. Ta degradacja klimatu duchowego usprawiedliwiałaby przynajmniej częściowo ten ciernisty problem planowania rodziny.

 

Wiemy, że karmienie piersią stanowi już w pewnym stopniu naturalny środek antykoncepcyjny. Rzeczywiście, karmienie niemowlęcia piersią zapobiega urodzajności kobiety. Ale w naszym nowoczesnym świecie, kobieta nie karmi już piersią lub karmi piersią niewiele; jej motywacja jest estetyczna lub finansowa. Estetyczna, kiedy uważa zachowanie pięknej klatki piersiowej za ważniejsze niż naturalne karmienie dziecka, finansowa, kiedy jej niezależność finansowa lub prestiż zawodowy przychodzi przed jej rolą matki.

 

Szatańskie prawo równości między mężczyzną i kobietą, tak bardzo popierane dzisiaj, złamał życie rodzinne, jak chciał Pan, pozostawiając w domu dwóch mężczyzn, to jest dwóch ludzi stale w spodniach, lub jeśli chcesz, dwóch autorytatywnych osób, z których żaden nie jest gotowy do poddania się drugiemu. Przypominanie dziś kobiecie o jej obowiązkach domowych jest jak popełnienie strasznego grzechu w oczach świata.

 

"1A ty mów co należy na zdrową naukę. 2Starcy, aby byli trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. 3Także i stare niewiasty niech chodzą w ubiorze przystojnym, jako przystoi świętym; niech nie będą potwarliwe, nie kochające się w wielu wina, poczciwych rzeczy nauczające; 4Aby młodych pań rozumu uczyły, jakoby mężów swoich i dziatki miłować miały, 5A były roztropne, czyste, domu pilne, dobrotliwe, mężom swym poddane, aby słowo Boże nie było bluźnione." Tytusa 2:1-5.

 

Ale w tej chwili, pomimo faktu, że wiele kobiet wybiera modernizm, smutna rzeczywistość jest taka, że nawet kilka kobiet, które nadal chcą normalnie karmić swoje dzieci piersią, czyli tylko przy piersi matki, widzą, że ich okresy wracają wcześnie, narażając je na ewentualną ciążę. To właśnie uzasadnia niektóre przypadki czwórki dzieci w ciągu zaledwie trzech lat małżeństwa, o czym już wspominaliśmy. Kiedy przechodzimy przez Biblię, widzimy, że mężczyźni, którzy mieli więcej niż dziesięć dzieci, mieli je z kilkoma kobietami, a rzadko z jedną kobietą. I choć patriarchowie pragnęli mieć dzieci, nigdy nie mieli dzieci do tego stopnia, że już ich nie chcieli. Wręcz przeciwnie, liczba dzieci, które mieli, była zawsze "niewystarczająca". Dzisiaj jest odwrotnie. Mężczyźni pragną mieć mało dzieci, ale zawsze znajdują się wbrew ich życzeniom z wieloma. Wśród par, które mają dziś niewiele dzieci, bardzo niewielu jest tych, którzy mieli je bez interwencji człowieka. Co zatem może usprawiedliwiać lub wyjaśniać tak wielką zmianę?

 

W oczekiwaniu na odpowiedź na to pytanie, jeśli takowa istnieje, możemy przynajmniej zatwierdzić obserwację. Jest prawdziwa i jednoznaczna. Planowanie rodziny stało się obecnie poważnym problemem zarówno dla pogan, jak i chrześcijan. Z tego powodu poszukiwanie rozwiązania stało się priorytetem, stąd też różne techniki i metody antykoncepcji. Jeśli świat może używać tych metod bez skrupułów i według własnego uznania, chrześcijanie ze swojej strony najczęściej znajdują się w tarapatach. Podczas gdy niektórzy myślą, że sam Bóg zrozumie, że trudności, z którymi mają do czynienia, usprawiedliwiają zastosowanie metod antykoncepcji, inni mają tępą pozycję i myślą, że Bóg nic nie zrozumie. Tymczasem wśród par będących dziećmi Bożymi panuje niepewność. Wszystko to usprawiedliwia znaczenie tej nauki, od której chrześcijańskie pary oczekują wiele.

 

9.1- Chrześcijańskie i antykoncepcyjne

 

Antykoncepcja (kontrola urodzeń) jest sumą metod mających na celu zapobieganie nawożeniu w sposób odwracalny i tymczasowy. Definiuje się ją również jako "stosowanie różnych urządzeń, środków, metod lub procedur w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa poczęcia lub zapobiegania mu". Ogólnie rzecz biorąc, metody antykoncepcji mają na celu zapobieganie:

 

- Albo owulacja, jak to ma miejsce w przypadku tabletek,

- Albo zapłodnienie, jak to ma miejsce w przypadku prezerwatyw,

- Albo wszczepienie zapłodnionego jajka, jak to ma miejsce w przypadku cewki.

 

W ramach tego nauczania postanowiłem nie kojarzyć metod naturalnego planowania rodziny z innymi sztucznymi metodami antykoncepcji. Powodem jest to, że metody naturalnego planowania rodziny, ściśle mówiąc, nie stanowią środków antykoncepcyjnych. Chodzi o postawy do przyjęcia, a nie o metodę użycia. Zanim zdecydujemy, czy chrześcijanie mogą stosować antykoncepcję bezkarnie, wspólnie przejdziemy przez te różne metody. Aby uniknąć przekształcenia tej nauki o małżeństwie w lekcję biologii, wybrałem, w analizie różnych metod antykoncepcji, aby ograniczyć się do kwestii zasadniczych, które pomogą nam podjąć decyzję. Czyniąc to, pogrupowałem te metody na dwie kategorie, nie według klasycznej klasyfikacji, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale raczej według ich szkodliwych skutków, czyli inaczej mówiąc, według sposobu, czy zabierają nas z dala od drogi Bożej.

 

9.1.1- Klasyfikacja metod antykoncepcyjnych według
ich szkodliwego działania

 

9.1.1.1- Te podobne do sprowokowanej aborcji.

 

I. Połączone antykoncepcyjne estrogeny i progestyny:

 

W tabletkach: Powszechnie znane jako pigułkami (doustne środki antykoncepcyjne).

Należy je przyjmować codziennie, zgodnie z zaleceniami, bez pominięcia jednego dnia.

 

Przezskórne: Są one w postaci plastrów, które przyklejają się do skóry, przez które hormony dostają się do organizmu.

 

Pierścień kontroli urodzeń: Jako pigułkami i plastry, Ring uwalnia ciągłą niską dawkę hormonów (estrogenów i progestyny) w organizmie kobiety.

 

II. Środki antykoncepcyjne zawierające tylko progestynę

 

W tabletkach: Powszechnie znany jako "mini-pill".

Tabletki działają tylko wtedy, gdy bierzesz je codziennie o tej samej porze dnia.

 

Zastrzyki domięśniowe: Mają one postać roztworu do okresowego wstrzykiwania.

 

Implant progestynowy podskórny: Implant antykoncepcyjny uwalniający hormon jest wprowadzany podskórnie do części brzusznej ramienia na pewien czas.

 

III. System wewnątrzmaciczny (IUS)

 

Jest to wkładka, czyli wkładka wewnątrzmaciczna (które umieszcza się w macicy), ale zawiera hormony, które stopniowo są uwalniane.

 

IV. Pigułka na następny dzień.

 

To nic innego jak tabletki powodujące aborcję w przypadku niechcianej ciąży.

 

Wszystkie te metody, między innymi, mają na celu zapobieganie owulacji i uniemożliwić wszczepienie zapłodnionego jaja w endometrium. Ale nawożenie mogło tak samo mieć miejsce, stąd ich klasyfikacja do tej pozycji.

 

V. Miedziane urządzenie wewnątrzmaciczne, znane również jako "cewka".

 

Ich sama obecność w macicy sprawia, że endometrium nie nadaje się do implantacji zapłodnionego jaja. Po raz kolejny, jajo może być już zapłodnione. Stąd termin "aborcja publiczna" podany do IUD przez niektórych ludzi.

 

9.1.1.2- Te, które nie są podobne do prowokowanej aborcji,
 ale mogą być szkodliwe dla zdrowia.

 

I. Środki plemnikobójcze

 

Środek plemnikobójczy jest środkiem niszczącym plemniki. Niektóre kobiety (i mężczyźni) doświadczyły podrażnień, a nawet reakcji alergicznych po zastosowaniu środka plemnikobójczego.

 

II. Prezerwatywy damskie

 

Prezerwatywa dla kobiet działa dokładnie tak samo jak prezerwatywa dla mężczyzn, stanowiąc barierę dla spermy. Niektóre osoby mają problemy z włożeniem prezerwatywy, a inne mogą odczuwać podrażnienia w wyniku noszenia prezerwatywy.

Wada: Możliwość wystąpienia alergii na środek smarujący.

 

III. Prezerwatywy męskie

 

Prezerwatywa dla mężczyzn jest cienką osłoną, która zazwyczaj wykonana jest z lateksu. Kondom jest uważany za metodę barierową kontroli urodzeń. Zapobiega to kontaktowi spermy z jajkiem. Potencjalne skutki uboczne powodują, że jeden lub obaj partnerzy mogą być uczuleni na prezerwatywy lateksowe lub smary, którymi leczone są niektóre prezerwatywy. Pozwól nam wszystkim to samo nie stracić z oczu na fakt, że reakcje alergiczne mogą przejść od prostego swędzenia (drapanie) do niektórych, do śmiertelnego obrzęku zwanego obrzękiem Quincke's do innych, prawdziwe wezwanie do pogotowia medycznego. Istnieją inne prezerwatywy pokryte środkami plemnikobójczymi, które oprócz potencjalnych alergii, niosą ze sobą ryzyko podobne do środków plemnikobójczych.

 

9.1.2- Analiza metod antykoncepcyjnych

 

W obecnej sytuacji, wobec braku jasnego kierunku ze strony Boga w odniesieniu do metod antykoncepcji, aby wiedzieć, co robić, zamierzamy dokonać rzetelnej analizy tych metod. Z powyższej klasyfikacji zauważamy, że pierwsza kategoria to w rzeczywistości praktyka dobrowolnej aborcji, która nie jest nazywana po imieniu. Czy wciąż potrzebuje refleksji? Odpowiedź staje się prostsza dla każdego chrześcijanina, nawet najbardziej ignoranckiego: Jest to metoda, której należy unikać.

 

Jeśli chodzi o drugą kategorię, choć nie prowadzi ona do aborcji, jest jednak niebezpieczna dla zdrowia. Czy kobieta chrześcijańska musi powoli popełniać samobójstwo za pomocą tzw środków antykoncepcyjnych? Czy mąż chrześcijański powinien poświęcić swoją żonę na ołtarzu radości z grzechu, pozwalając jej używać takich produktów? Czy też musi on również narażać swoje życie na niebezpieczeństwo, używając prezerwatywy, której ryzyko zdrowotne jest dobrze ugruntowane? Odpowiedź staje się oczywista dla każdego chrześcijanina, nawet najbardziej ignoranckiego: To metody, których należy unikać.

 

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzamy bez wahania, że należy unikać wszystkich metod antykoncepcji. Dlatego nie musimy się już zastanawiać co Bóg sądzi o tych metodach. Jeśli jako istoty ludzkie uznamy te metody za niebezpieczne, to nie Bóg uzna je za dobre.

 

9.1.3- Konkluzja

 

Chociaż Pan zdecydował się nie mówić o antykoncepcji w Biblii, Jego wola pojawia się łatwo na podstawie wyników badania, które właśnie przeprowadziliśmy. Możemy zatem z łatwością potwierdzić, że Bóg jest przeciwko wszystkim tym metodom, ponieważ albo są one niebezpieczne dla człowieka, albo są całkowicie sprzeczne z prawem Bożym. Musisz więc unikać wszystkich metod antykoncepcji.

 

9.2- Metody naturalne

 

Ogólnie rzecz biorąc, podczas badań nad planowaniem rodziny, wśród różnych prezentowanych metod jest to, co nazywa się metodami naturalnymi. Podczas gdy metody sztuczne w ten czy inny sposób zakłócają naturalny proces cyklu płodności (modyfikacja poziomu hormonów we krwi, który zapobiega owulacji, działanie na zapłodnione jajo, aby zapobiec osadzaniu się go w macicy, prezerwatywa, która zapobiega kontaktowi plemników z jajkiem), metody naturalne opierają się na ścisłej i regularnej obserwacji oraz dobrym opanowaniu ciała dla kobiet i doskonałej samokontroli dla mężczyzn.

 

Te naturalne metody w żadnym wypadku nie zakłócają naturalnych mechanizmów płodności. Naturalny cykl płodności nigdy nie jest udaremniony. Nie czyni się nic, aby przeciwdziałać poczęciu (korzeń słowa "antykoncepcja"), metody naturalne nie powinny być traktowane jako antykoncepcja.

 

Ponadto metody naturalne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kobiet. Można wyróżnić dwie główne metody naturalne: Metoda obserwacji cyklu menstruacyjnego dla kobiet oraz metoda wycofania lub stosunek przerywany u mężczyzn. Jeśli metoda obserwowania cyklu u kobiet nie stanowi żadnego problemu na poziomie duchowego, metoda wycofania się lub Stosunek przerywany u mężczyzn podlega pewnym zastrzeżeniom, ponieważ jedyny przypadek jej praktyki, o którym mowa w Biblii, został ukarany przez Boga. Tak jest w przypadku Onana w Księdze Rodzaju 38. Zbadajmy tę sprawę razem:

 

"1I stało się czasu onego, że Judas odszedł od braci swej, i wstąpił do niektórego męża Odolamickiego, którego imię było Chyra. 2I ujrzał tam Judas córkę męża Chananejskiego, którego zwano Sua; a pojąwszy ją, wszedł do niej. 3A ona począwszy porodziła syna, i nazwała imię jego Her. 4Zasię począwszy porodziła syna, i nazwała imię jego Onan. 5Nad to jeszcze urodziła syna, i nazwała imię jego Sela; a Judas był w Chezybie, gdy mu urodziła. 6I dał Judas żonę Herowi pierworodnemu swemu, której imię było Tamar. 7I był Her, pierworodny Judasów, zły w oczach Pańskich, i zabił go Pan. 8Tedy rzekł Judas do Onana: Wnijdź do żony brata twego, a złącz się z nią prawem powinowactwa, i wzbudź nasienie bratu twemu. 9Lecz wiedząc Onan, iż to potomstwo nie jemu być miało, gdy wchodził do żony brata swego, tracił z siebie nasienie na ziemię, aby nie wzbudził potomstwa bratu swemu. 10I nie podobało się to Panu, co Onan czynił; przeto go też Pan zabił." 1Mojżeszowa - Rodzaju 38:1-10.

 

Na medytacji tego fragmentu wyraźnie widać, że Bóg nie ukarał Onana, ponieważ rozlewał swoją spermę na ziemię. Bóg ukarał go z powodu jego niegodziwości, ponieważ nie chciał dać potomstwa swojemu bratu. Dlatego nie jest to akt Onana, który Bóg ukarał, lecz raczej motyw stojący za tym czynem, który był w oczach Boga obrzydliwy. Onan nie próbował odstęp narodzin między dziećmi, rozlewając spermę na ziemię poza szwagierką, ani nie ograniczał przez to liczby narodzin, był po prostu podły. Nie możemy zatem pomieszać przypadku Onana z przypadkiem antykoncepcji, a nawet planowania rodziny. To tylko przypadek niegodziwości.

 

Czy Onan był pierwszym człowiekiem, który użył tej metody? Jeśli tak, to gdzie się tego nauczył? Czy tylko on jej używał? Czy był ostatnim człowiekiem, który używał tej metody? W przeciwnym razie, dlaczego on był jedynym, kto został ukarany? Pomaga nam to zrozumieć, że to nie fakt przerywania stosunku płciowego był winą Onana. Czy dla pary Dzieci Bożych, które są legalnie zamężne, które mają swoje dzieci w łasce Bożej i organizują się w taki sposób, aby lepiej zrównać je ze środkami rodzinnymi, technika ta może być również postrzegana jako niegodziwość? Odpowiedź na to pytanie brzmi "nie".

 

Wniosek: Gdyby w przypadku dzieci par Bożych, jak wspomniano powyżej, Pan mógł być przeciwny tej praktyce, powodem nie byłaby niegodziwość, powodem byłoby gdzie indziej. I na razie nie wiemy, co może być takim powodem. Dlatego dzieci Boże, które mają pewne wątpliwości co do tej naturalnej metody wycofania się człowieka, mogą iść przed Panem, aby zobaczyć, czy istnieją inne powody, dla których Bóg by to ukarał. Naturalne metody planowania rodziny są więc jedynymi, które nie stawiają nas w niezgodzie z Bogiem.

 

10- ROZWÓD

 

Rozwód, który czasami przyjmuje łagodniejszą nazwę separacji, jest tylko logiczną konsekwencją małżeństwa zawartego na niewłaściwej podstawie. Możemy zadać sobie pytanie: "Kogo należy winić, gdy małżeństwo jest zawierane na niewłaściwej podstawie?". Odpowiedź jest prosta, jest to wina osób dotyczą. Ukochani, wiedzcie, że kiedy robicie złe małżeństwo, nawet jeśli czasami wina może być przypisana komuś innemu, to pozostaje przede wszystkim wasza wina, z wyjątkiem kilku przypadków wymuszonych małżeństw światowych, w których wola młodej dziewczyny w ogóle się nie liczy. Musicie zatem uważnie obserwować, aby nigdy nie zaakceptować małżeństwa, jeśli nie jest to wasz wybór, ponieważ w przypadku niepowodzenia, to wy będziecie cierpieć. Każdy jest odpowiedzialny za swoje życie i za swoje zobowiązania wobec Boga. Wiem, że jest wielu ludzi, którzy narzekają, że pastorzy są przyczyną ich złego wyboru.

 

Kiedy twoje serce jest uczciwe i tuż przed Bogiem, kiedy jesteś szczery w swoim chodzeniu z Bogiem, nie dajesz się uwięzić, nawet jeśli twój pastor jest jednym z tych czarodziejów, którzy wypełniają dzisiejsze kościoły. Wiedzcie, bracia, że oskarżanie waszych pastorów nie usprawiedliwia was. Jeśli szukasz woli Bożej całym swoim sercem, znajdziesz ją. "13A szukając mię, znajdziecie; gdy mię szukać będziecie ze wszystkiego serca swego, 14Dam się wam zaiste znaleść, mówi Pan." Jeremijasz 29:13-14.

 

Masz obowiązek przeczytać Biblię i zweryfikować otrzymywane nauki. Jeśli twój pastor nie jest wierny Słowu Bożemu, uciekaj od kłamstw. Ale jeśli zdecydujesz się pozostać w kłamstwie z powodu własnych interesów, poniesiesz konsekwencje. Wiedz, że nawet jeśli niektóre sprawy rozwodowe mogą być tolerowane, Bóg jest przeciwny rozwodowi. Dlatego też prosi nas, abyśmy najpierw usiedli i policzyli koszty, zanim się zaangażujemy. Przeczytajmy razem następujące fragmenty:

 

"3Tedy przyszli do niego Faryzeuszowie, kusząc go i mówiąc mu: Godzili się człowiekowi opuścić żonę swoją dla każdej przyczyny? 4A on odpowiadając rzekł im: Nie czytaliście, iż ten, który stworzył na początku człowieka, mężczyznę i niewiastę uczynił je? 5I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a przyłączy się do żony swojej, i będą dwoje jednem ciałem. 6A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało; co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. 7Rzekli mu: Przeczże tedy Mojżesz kazał dać list rozwodny i opuścić ją? 8Rzekł im: Mojżesz dla zatwardzenia serca waszego dopuścił wam, opuścić żony wasze, lecz z początku nie było tak." Mateusza 19:3-8.

 

"1A wstawszy stamtąd, przyszedł do granic Judzkich przez krainę za Jordanem leżącą; i zszedł się zaś do niego lud, i uczył je zaś jako miał zwyczaj. 2Tedy przystąpiwszy Faryzeuszowie, pytali go: Godzili się mężowi żonę opuścić? a to czynili, kusząc go. 3Ale on odpowiadając, rzekł im: Cóż wam przykazał Mojżesz? 4A oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją. 5A odpowiadając Jezus, rzekł im: Dla zatwardzenia serca waszego napisał wam to przykazanie. 6Aleć od początku stworzenia mężczyznę i niewiastę uczynił je Bóg. 7Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej, 8I będą dwoje jednem ciałem; a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. 9Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. 10A w domu zaś uczniowie jego o toż go pytali. 11I rzekł im: Ktobykolwiek opuścił żonę swą, a pojąłby inną, cudzołoży przeciwko niej; 12A jeźliby niewiasta opuściła męża swego, a szłaby za drugiego, cudzołoży." Marka 10:1-12.

 

"10Tym zasię, którzy są w stanie małżeńskim, rozkazuję nie ja, ale Pan, mówiąc: Żeby się żona od męża nie odłączała. 11Ale jeźliby się też odłączyła, niechajże zostaje bez męża, albo niech się z mężem pojedna, a mąż żony niechaj nie opuszcza." 1Koryntów 7:10-11.

 

Istnieją trzy różne przypadki rozwodów: Prawny rozwód, tolerowany rozwód i potępiony rozwód.

 

10.1- Prawny rozwód

 

Bóg nigdy nie zalegalizował rozwodu i nigdy nie zostanie zalegalizowany. Dlatego wszystkie te serie swobodnie praktykowanych rozwodów, nawet w kościołach chrześcijańskich, są okropnym obrzydliwością wobec Boga, a wszystko to po prostu odzwierciedla odchylenia czasów ostatecznych. Nie ma i nigdy nie będzie żadnego zalegalizowanego rozwodu w oczach Boga.

 

10.2- Tolerowany rozwód

 

Chociaż rozwód nie jest zatwierdzony, Bóg w swojej sprawiedliwości uznaje pewne powody, które mogą prowadzić człowieka do rozwodu. Wśród tych powodów mamy następujące powody:

 

- Niewierność partnera.

- Małżeństwa zakontraktowane na świecie.

- Małżeństwa zawierane w sektach szatańskich.

- Małżeństwa religijne zawierane w niewiedzy.

- Kiedy zbawienie jest zagrożone.

 

10.2.1- Niewierność kobiety

 

"31Zasię rzeczono: Ktobykolwiek opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodny; 32Ale Ja wam powiadam: Ktobykolwiek opuścił żonę swoję oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży." Mateusza 5:31-32. "Ale ja powiadam wam: Iż ktobykolwiek opuścił żonę swoję, (oprócz dla wszeteczeństwa), a inszą by pojął, cudzołoży; a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży." Mateusza 19:9.

 

Niewierność małżeńska, zwłaszcza ze strony kobiety, jest zawsze okropnym ciosem dla pary. Jest to wielkie obrzydlistwo przed Bogiem, a nawet przed normalnymi ludźmi. Bóg, który nienawidzi cudzołóstwa i który sam był jego ofiarą ze strony swojego ludu Izraela, rozumie lepiej niż my skutki, jakie niewierność żony może mieć na jej męża. Wie, że są to rzeczy, które czasami tak trudno znosić, a często bardzo trudno z nimi żyć. Wie, że normalny człowiek w takich okolicznościach jest zawsze poruszony zazdrością i może nigdy nie zapomnieć takiego zła. Z tego powodu rozpoznaje kilka powodów, które mogą prowadzić do rozwodu. Z takiego poważnego powodu, człowiek może wybrać do rozwodu, a to jest tolerowane przed Bogiem, jeśli i tylko wtedy, gdy taki człowiek nie wchodzi w zakres rozwodu, który jest potępiony.

 

10.2.2- Niewierność mężczyzny.

 

Jeśli Pan w swoim słowie wybrał, aby nie mówić wiele o niewierności człowieka, to jest to szczególnie z powodu pozycji człowieka przed Bogiem. Od początku stworzenia Bóg uczynił mężczyznę głową kobiety i jako taki uznaje autorytet i moc mężczyzny. A ponieważ czasami władza ma prawo do korzystania ze swojej władzy według własnego uznania, Bóg uznaje również w człowieku prawo do korzystania ze swojej władzy według własnego uznania. Dlatego też w dawnych czasach człowiek mógł świadomie wziąć więcej niż jedną żonę bez żadnego potępienia przed Bogiem. I z tego powodu, nawet niewierność mężczyzny nigdy nie była poważnym problemem.

 

Ale dla dzieci Bożych każdy grzech nabiera pełnej wartości przed Bogiem, a każde zboczenie, w tym także mężczyzny, nie pozostaje już niezauważone w oczach Boga. Jeśli zatem poligamia nie jest już tolerowana przed Bogiem w dzisiejszych czasach, to nie jest tolerowana niewierność mężczyzny. To od zamężnej kobiety zależy zatem wybór, czy może znieść i tolerować niewierność męża. Jeśli ona znajdzie to bardzo trudne do kontynuowania z takim człowiekiem, albo z tego samego powodu zazdrości, lub z obawy przed zanieczyszczeniem przez różne choroby, na które niewierni i przewrotni ludzie są narażone, ona może wybrać rozwód, a ten rozwód jest podobnie tolerowane przed Bogiem, jeśli i tylko wtedy, gdy przypadek takiej kobiety nie wchodzi w zakres potępionego rozwodu.

 

10.2.3- Małżeństwa zawarte na świecie

 

Małżeństw, zawieranych na całym świecie, często dokonywane są na fałszywych podstawach, ponieważ większość osób pozostających w związkach małżeńskich nie zna praw Boga. Małżeństwa te, zawierane bez rozeznania i w niewiedzy, są czasami wynikiem relacji budowanych na kłamstwach jednego lub obu partnerów, czasami pod wszelkiego rodzaju presją, czasami bez zgody kobiety (małżeństwa przymusowe), czasami również pod wielkimi zaklęciami. Wiele z tych małżeństw, zwłaszcza tych opartych na czarnoksięstwie, na pewno nie powiedzie się. Rozwód w takim przypadku jest tolerowany w oczach Boga.

 

10.2.4- Małżeństwa zawierane w świecie okultystycznym

 

Małżeństwa zawarte w świecie okultystycznym nie są nawet małżeństwami w ogóle w oczach Boga. Takie są szatańskie pakty, które muszą być złamane jak najszybciej, jak każdy inny pakt okultystyczny w chwili, gdy zainteresowany spotyka Pana Jezusa Chrystusa. Pakt podpisany w świecie okultystycznym nigdy nie powinien być uważany za małżeństwo uznawane przez Boga. Jeśli ktoś, kto wcześniej należał do świata okultystycznego, wierzy w Boga, jeśli zawarł tam małżeństwo, musi się go natychmiast zrzec przed przyjęciem chrztu. On lub ona musi położyć kres wszelkim kontaktom ze swoim partnerem w tym okultystycznym świecie. Ponieważ taki szatański pakt nie jest nawet uznawany za małżeństwo przed Bogiem, nie musimy nawet mówić o rozwodzie w takim przypadku.

 

10.2.5- Małżeństwa zakonne zawarte w niewiedzy

 

W kościołach naszych czasów pastorzy, poprzez niewiedzę, dla tych, którzy są z Boga, pozwalają młodym ludziom zawierać złe małżeństwa, bez żadnej nauki i bez rozeznania. Po zawarciu małżeństwa bracia zdają sobie sprawę, że popełnili straszliwy błąd i czasami znajdują się w sytuacji, w której małżeństwo jest nie do zniesienia. Jeśli chodzi o pastorów szatana, to upewniają się, że ukrywają przed dziećmi Boga każdą dobrą naukę o małżeństwie i świadomie popychają ich do fałszywych małżeństw poprzez dobrze pomyślane szatańskie nauki, łącząc ich z partnerami czarodziejów. W ten sposób tak wielu ludzi znajduje się w nieznośnych małżeństwach z agentami szatana. W zależności od stopnia niewiedzy, w jakim oszukiwany partner znalazł się przed zawarciem takiego małżeństwa, w niektórych z tych przypadków rozwód jest tolerowany przed Bogiem.

 

10.2.6- Gdy zagrożone jest zbawienie

 

Jeśli w małżeństwie zbawienie partnera, który jest dzieckiem Bożym, jest w niebezpieczeństwie, to znaczy, jeśli pozostając w takim małżeństwie piekło będzie nieuniknione, może on uciec od takiego małżeństwa. Rozwód w tych przypadkach, jest tolerowany przed Bogiem, jeśli i tylko wtedy, gdy taki przypadek nie wchodzi w zakres potępionego rozwodu.

 

Marka 9:43-48 "43A jeźliby cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją; bo lepiej jest tobie ułomnym wnijść do żywota, niżeli dwie ręce mając, iść do Piekła w on ogień nieugaszony, 44Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. 45A jeźliby cię noga twoja gorszyła, odetnij ją; bo lepiej tobie chromym wnijść do żywota, niżeli dwie nogi mając, być wrzuconym do Piekła, w ogień nieugaszony, 46Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. 47A jeźliby cię oko twoje gorszyło, wyłup je; bo lepiej tobie jednookim wnijść do królestwa Bożego, niżeli dwoje oczu mając, wrzuconym być do ognia piekielnego. 48Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie."

 

1Koryntów 7:21."Jesteś powołany niewolnikiem, nie dbajże na to; ale jeźli też możesz być wolny, raczej wolności używaj."

 

Wiedz, że małżeństwo w ogóle jest formą niewolnictwa, a w niektórych przypadkach małżeństwo jest prawdziwym niewolnictwem, niewolnictwem, które czasami wykracza poza zwykłe niewolnictwo. Istnieją małżeństwa, w których życie przypomina małe piekło na ziemi. Pan, który zna cenę naszego zbawienia i który wie, jak drogie i tak drogie jest nasze zbawienie, nadaje więcej wagi zbawieniu niż ślubom małżeńskim. Z tego powodu, On toleruje, że dziecko Boże, które jest zamknięte w tego typu niewolnictwie, powinno wyjść dobrowolnie, tylko po to, aby zachować swoje zbawienie. "Drogoście kupieni; nie bądźcie niewolnikami ludzkimi."1Koryntów 7:23.

 

10.3- Potępiony rozwód

 

Jeśli istnieją przypadki tolerowanego rozwodu przed Bogiem, z powodów takich jak te wymienione powyżej, są inne, które nie są tolerowane. Oznacza to, że istnieją rozwody, które nigdy nie zostaną przebaczone tym, którzy je praktykują, bez względu na powód, dla którego uzasadniają swoje czyny. Do tej kategorii zalicza się następujące elementy:

 

- Przypadek tych, którzy mieli prawdziwe nauki o małżeństwie przed zawarciem związku małżeńskiego i tutaj nie możemy już mówić o ignorancji.

 

- Sprawa tych, którzy zostali ostrzeżeni, ale którzy uparcie kontynuowali. Dziś jest wielu ludzi, którzy wierzą, że w Kościele każdy człowiek może robić to, czego chce.

 

- Przypadek małżeństw zawieranych w świecie na "dobrych" podstawach, czyli tzw. chrześcijanie, którzy buntują się i porzucają oblicze Boga lub opuszczają Kościół, aby wyjść za mąż w świecie. Wśród nich są ci, którzy uwodzą się pod pretekstem, że biorą ślub z poganami, aby ich uratować.

 

- Sprawa ludzi, którzy rozwodzą się z nieistotnych i haniebnych powodów. Wśród nich są wszystkie te zwierzęta, które rozwodzą się pod pretekstem, że nie mają satysfakcji seksualnej ze swoim partnerem, ci, którzy rozwodzą się pod pretekstem, że ich żony nie rodzą, i wszyscy ci, którzy rozwodzą się z nieuzasadnionych powodów.

 

W takich przypadkach nie możemy powiedzieć, że małżeństwa zawierane są na fałszywych podstawach; opierają się one na uporze i buncie. Nie możemy również powiedzieć, że wymienione przyczyny rozwodu w tych przypadkach są wystarczające, aby zerwać święty związek, taki jak małżeństwo. W takich przypadkach rozwód jest niedozwolony i nigdy nie będzie tolerowany przed Bogiem. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, po prostu wiedz, że rozwód zaprowadzi cię prosto do Piekła.

 

W tym przypadku dam ci małe zeznanie. Pewnego dnia spotkaliśmy agenta szatana, znanego pastora i biblijnego nauczyciela szkolnego, który się rozwiódł i z niecierpliwością oczekiwał ponownego ślubu. Ten czarodziej, który ożenił się już jako pastor i nauczyciel wielkiego międzynarodowego instytutu biblijnego, to znaczy, wiedząc lepiej niż ty i ja te nauki, które ci daję, podał jako powód swojego rozwodu fakt, że jego żona była oziębła (jego żona nie ma orgazmu podczas stosunku seksualnego). I dla tego psa, to był wystarczający powód, aby porzucić biedną kobietę, którą już zniszczył, aby poszukać innej. Oto jak agenci szatana tworzą zamęt wśród ludu Bożego, aby oczerniać na Ewangelię. Aby się rozwieść, przywołują szorstkie słowa i obsceniczność każdego rodzaju. Gdyby dzieci Boże mogły zrozumieć, że Bóg jest przeciwny rozwodowi i że niektóre przypadki rozwodów prowadzą prosto do Piekła, uciekliby od wszelkich form buntu i robiliby rzeczy z mniejszym wzburzeniem i pośpiechem.

 

11- PONOWNE MAŁŻEŃSTWO

 

11.1- Studium Mateusza 19:9

 

"Ale ja powiadam wam: Iż ktobykolwiek opuścił żonę swoję, (oprócz dla wszeteczeństwa), a inszą by pojął, cudzołoży; a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży." Mateusza 19:9.

 

Ten fragment Biblii jest zazwyczaj interpretowany bardzo źle przez tych, którzy uważają, że znaleźli w nim pretekst, aby uzasadnić ponowne małżeństwo po pewnych przypadkach rozwodu. I wiele psów, którzy rozwiedli się i powtórnie się ożenił zawsze wymachiwał ten pasaż jako quitus za ich zaburzenia; i to zawsze jest błędna interpretacja tego fragmentu, który prowadzi niektórych ludzi do przekonania, że mogą się rozwieść i ponownie poślubić swobodnie, jeśli zostanie ustalone, że ich żony były niewierne. Co mówi Mateusza 19:9?

 

W Ewangelii Mateusza 19:9, Pan Jezus w żaden sposób nie daje nam nauczania o ponownym małżeństwie. Zamiast tego wzmacnia nauczanie o rozwodzie. Więc nigdy nie było to związane z ponownym małżeństwem w tym fragmencie. Aby lepiej to zrozumieć, zapraszam was do przeczytania ze mną tych innych fragmentów Pisma Świętego:

 

"Wszelki, który opuszcza żonę swoję, a inną pojmuje, cudzołoży; a kto od męża opuszczoną pojmuje, cudzołoży." Łukasza 16:18.

 

"10Tym zasię, którzy są w stanie małżeńskim, rozkazuję nie ja, ale Pan, mówiąc: Żeby się żona od męża nie odłączała. 11Ale jeźliby się też odłączyła, niechajże zostaje bez męża, albo niech się z mężem pojedna, a mąż żony niechaj nie opuszcza." 1Koryntów 7:10-11.

 

"31Zasię rzeczono: Ktobykolwiek opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodny; 32Ale Ja wam powiadam: Ktobykolwiek opuścił żonę swoję oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży." Mateusza 5:31-32.

 

"11I rzekł im: Ktobykolwiek opuścił żonę swą, a pojąłby inną, cudzołoży przeciwko niej; 12A jeźliby niewiasta opuściła męża swego, a szłaby za drugiego, cudzołoży." Marka 10:11-12.

 

Czytając te inne fragmenty, zrozumienie Ewangelii Mateusza 19:9 staje się łatwiejsze, ponieważ Pan postanowił nie zostawiać swoich dzieci w niewiedzy i nie pozwolić tym, którzy uparcie usprawiedliwiać się. Dla wielu psów, które rozwodzą się i chcą ponownie wyjść za mąż, spróbuj za każdym razem przekręcić znaczenie tego fragmentu z Ewangelii Mateusza 19:9, (jak to robią z innych pism świętych za każdym razem, gdy ich zainteresowanie jest zagrożone), aby wesprzeć ich szaleństwo. Mówią, że Pan powiedział: "... z wyjątkiem niewierności małżeńskiej..." Dla nich, tak długo jak mogą udowodnić niewierność, mogą swobodnie odrzucać swoje żony, a nawet wziąć inną.

 

11.2- Jaka jest wola Boga?

 

Wolą Boga, wyrażoną w Jego słowie, jest to, że jeśli człowiek jest żonaty, musi pozostać ze swoją żoną aż do śmierci. Bóg nie znosi nieporządku i pod żadnym pozorem nie można pozwolić człowiekowi na swobodną zmianę kobiet, jak gdyby zmieniali ubrania. Jak studiowaliśmy w nauczaniu o rozwodzie, niewierność w małżeństwie stanowi zerwanie ślubu złożonego przed Bogiem i może czasami trwać aż do całkowitego zerwania małżeństwa. A kiedy ta niewierność przychodzi, ale od kobiety, staje się bardzo trudną do przełknięcia pigułką dla mężczyzny; Bóg o tym wie. Dlatego Pan objawia nam tutaj, że rozwód z innego powodu niż niewierność, nie powinien być tolerowany. Jeśli z powodu niewierności Pan może tolerować rozwód, nie oznacza to, że każdy przypadek niewierności musi być poprzedzony rozwodem.

 

Niewierność nie jest zatem zielonym światłem do rozwodu i nie może automatycznie prowadzić do rozwodu. Jeśli mąż może wybaczyć niewierność swojej żony i żyć z nią, jest wolny. Ale jeśli nie może, może się od niej oddzielić. W tym przypadku, i zgodnie z Ewangelią Mateusza 5:32, oddzielając się od tej cudzołożnej kobiety, mąż nie powoduje, że staje się cudzołożnicą, ponieważ jest już cudzołożnicą. Tylko w tym przypadku człowiek ucieka przed sądem Bożym w odniesieniu do swojego rozwodu. Teraz bardzo dobrze rozumiecie, że rozwód bez prawdziwego powodu, takiego jak ten, w ogóle nie jest tolerowany przed Bogiem. Dlatego człowiek w normalnej pozycji, nie ma prawa do rozwodu, ponieważ w ten sposób powoduje, że jego żona staje się cudzołożnicą, niezależnie od tego, czy ten mąż ponownie się ożeni, czy nie

 

Więc zrozumieć, że problem tutaj nie jest problemem ponownego zawarcia małżeństwa, ale problemem rozwodu. Narażanie normalnej kobiety na cudzołóstwo jest czymś, czego Pan nie toleruje. Ale jeśli kobieta nie jest już tym, co nazywamy normalną kobietą, oznacza to, że jeśli już jest cudzołożnicą, mężczyzna może ją odstawić, nie ponosząc na nim odpowiedzialności za to, że uczynił ją cudzołożną. W tym, że taki człowiek ucieka przed sądem Boga w sprawie rozwodu.

 

11.3- Nie kuszmy Boga.

 

Zrozum, że rozwód jest przecież porażką, a ci, którzy się rozwiedli, po prostu udowodnić, że nie byli w stanie poradzić sobie ze swoimi obowiązkami i że nie są w stanie żyć małżeństwem w sposób przepisany przez Boga. Prawo do ponownego zawarcia małżeństwa w tym przypadku byłoby zatem postrzegane jako pochwała porażki. Wiedz, że Bóg, który jak jest, ledwo znosi rozwód, nie jest gotowy, aby chwalić cię za twoją porażkę, pozwalając ci ponownie wyjść za mąż.

 

I wrócić do niewierności kobiety, która wydaje się być wymówką dla mężczyzny, wiedz, że normalna kobieta, jeśli dobrze traktowana przez męża jako prośba Boga, nigdy nie znajdzie się w ramionach innego mężczyzny. Oznacza to, że niewierność normalnej kobiety jest również obwiniana za jej męża. Jeśli bowiem mąż okazał się nieodpowiedzialny i nie wiedział, jak dobrze dbać o swoją żonę, jeśli nie wiedział, jak traktować swoją żonę z miłością i łagodnością, tak jak Pan czyni to dla swojego Kościoła, przejmie szaleństwo swojej żony. W związku z tym ponowne małżeństwo nie zostanie mu przyznane. Jeśli nie wiedział, jak dobrze zadbać o pierwszą żonę, nie potraktuje dobrze drugiej. On wąsko ucieka od wyroku Bożego przez rozwód, ale nie ucieknie po raz drugi, jeśli spróbuje ponownie wyjść za mąż. Dlatego Bóg nie powiedział "z wyjątkiem niewierności małżeńskiej", aby dać ludziom pretekst do rozwodu. I jeśli mimo wszystko rozwiedziesz się, ponieważ to może być tolerowane, nie kusić Boga po raz drugi, ponownie ożeniwszy się.

 

11.4- A Kobieta normalna

 

Pozwól mi wrócić do wyrażenia "normalna kobieta", którego używałem jakiś czas temu. Wybrałem rozmowę o normalnej kobiecie, aby ustalić różnicę z czarownicami. Wiedz, że normalna kobieta dokłada wszelkich starań, by bać się Boga. Dlatego w normalnych okolicznościach nigdy nie znajdzie się w niemoralności seksualnej. Kobieta, która jest czarownicą, z jej strony wymyka się tej zasadzie normalności. Kobieta, która jest czarownicą, nie ma strachu przed Bogiem w swoim sercu, a kiedy decyduje się na prostytucję, nie musi być dobrze traktowana lub źle traktowana przez męża. To wyraźnie oznacza, że nie możesz zadowolić kobiety czarodziejki. Możesz traktować ją jak królową lub jak księżniczkę, ale nie będzie to miało większego znaczenia. Kiedy decyduje się na prostytucję, robi to. W przypadku takim jak ten, mąż nie może być winny za to, że jest odpowiedzialny za jej prostytucję. Jest to bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, aby zadowolić czarodziejkę. Możesz dać jej wszystko, ale dopóki nie będziesz chciał jej towarzyszyć w piekle, nie będziesz w stanie jej zadowolić.

 

Z pewnością zadasz mi teraz pytanie, czy ponowne małżeństwo jest możliwe dla mężczyzn, których niewierne żony są czarownicami. Odpowiedź brzmi: nie. Nawet w tym przypadku ponowne małżeństwo nie jest tolerowane. Czy przypadki legalnych lub tolerowanych ponownych małżeństw istnieją przed Bogiem? Odpowiedź brzmi: tak.

 

11.5- Prawne ponowne małżeństwo

 

Jest tylko jeden przypadek prawnego ponownego zawarcia małżeństwa przed Bogiem; jest to przypadek ponownego zawarcia małżeństwa po śmierci jednego z partnerów. Oznacza to, że wdowa lub wdowiec może ponownie wyjść za mąż. "Żona związana jest zakonem, póki żyje mąż jej; a jeźliby umarł mąż jej, wolna jest, aby szła, za kogo chce, tylko w Panu." 1Koryntów 7:39. Jest to jedyny przypadek ponownego zawarcia małżeństwa bez żadnego ryzyka przed Bogiem.

 

11.6- Tolerowane ponowne małżeństwo

 

Istnieją również rzadkie przypadki ponownego zawarcia małżeństwa tolerowane przed Bogiem. Składa się on w szczególności, z jednej strony, z przypadku tych, którzy rozwiedli się w świecie przed poznaniem Boga, i których pojednanie nie jest już możliwe, a z drugiej strony, z przypadku tych, którzy zawarli związek małżeński w świecie, a jak tylko jeden z partnerów wierzy w Boga, drugi postanawia odejść.

 

W pierwszym przypadku musimy zrozumieć, że małżeństwo, nawet jeśli ma miejsce w świecie, jest ważne i jest uznawane przed Bogiem jako małżeństwo, a rozwód dokonany w świecie również liczy się jako rozwód w oczach Boga. Jedyną różnicą jest to, że te małżeństwa zawierane na świecie opierają się głównie na bardzo złych podstawach, dalekich od poznania praw Boga, a wynikające z nich rozwody można sklasyfikować pod przeszłymi grzechami. Kiedy ci, którzy rozwiedli się w świecie, oddają swoje życie Jezusowi, pastorzy muszą się dowiedzieć, dlaczego się rozwiedli, a także zobaczyć, czy pojednanie jest możliwe. Gdy pojednanie nie jest możliwe, a jest tak wiele powodów związanych z tą niemożliwością, powinni oni mieć możliwość ponownego zawarcia związku małżeńskiego w Panu. Wśród powodów, które mogą uniemożliwić pojednanie, może być fakt, że drugi partner jest już ponownie w związku małżeńskim, lub jeśli mężczyźni Boga ustalą, że drugi partner jest czarodziejem, lub jeśli zostanie uświadomione, że takie małżeństwo nie powinno być nawet dozwolone na początku.

 

W drugim przypadku, fragment z Listu do 1Koryntów 7:12, 13 i 15 pomaga nam zrozumieć, w jakim kontekście taki przypadek może być rozpatrywany. "12A inszym zasię ja mówię, a nie Pan: Jeźli który brat ma żonę niewierną, a ta z nim przyzwala mieszkać, niechże jej nie opuszcza.13A jeźli która żona męża niewiernego ma, a on przyzwala z nią mieszkać, niechże go nie opuszcza. … 15A jeźli ten, co jest niewierny, chce się odłączyć, niechże się odłączy; albowiem nie jest niewolnikiem brat albo siostra w takowych rzeczach; aleć ku pokojowi nas Bóg powołał." 1Koryntów 7:12, 13 i 15.

 

Biorąc pod uwagę, jak przebiegły jest człowiek, a także biorąc pod uwagę fakt, że wielu agentów szatana ukrywa się w kościołach i udaje wierzących, ten drugi przypadek jest bardzo delikatny i bardzo złożony do zbadania. Ludzie Boga muszą być bardzo ostrożni, kiedy muszą podjąć decyzję w takim przypadku, aby nie wpadli w pułapkę agentów szatana, którzy bardzo dobrze wiedzą jak ominąć słowo Boże i którzy wiedzą jak wymyślić kłamstwa, tak aby słowo Boże było interpretowane na ich korzyść. Przed zatwierdzeniem takiej sprawy musisz poświęcić tyle czasu, ile potrzebujesz, i przeprowadzić wszystkie możliwe dochodzenia, aby upewnić się, że to niewiarygodny pogański partner faktycznie zdecydował się odejść, a zwłaszcza, że nie został wypchnięty z domu, ani bezpośrednio, ani pośrednio, przez niegodziwość, ani przez twardość lub przebiegłość wierzącego partnera.

 

11.7- Konkluzja

 

Na koniec chciałbym przypomnieć wszystkim tym, którzy nazywają siebie chrześcijanami, że dzieciom Boga surowo zabrania się ponownego zawarcia związku małżeńskiego po rozwodzie. Jeśli uważacie się za dzieci Boże, wiedzcie, że jeśli z powodu twardości waszych serc zdarza się wam rozwód, nie możecie już myśleć o małżeństwie.

 

Z niecierpliwością czekam na ostrzeżenie tych, którzy zgadzają się wziąć ślub z rozwiedzionymi ludźmi. Wiedz, że jeśli już stałeś się chrześcijaninem, ożeniłeś się z rozwiedzioną osobą, faktycznie żyjesz w cudzołóstwie. Wiedzcie również, że jeśli jako chrześcijanin zdecydujecie się ożenić z rozwiedzionym partnerem, zobowiązujecie się do życia w cudzołóstwie do końca życia. Teraz dobrze rozumiesz, dlaczego w takim przypadku czeka na ciebie tylko piekło.

 

Nie zapominaj, że popełnienie grzechu różni się od życia w grzechu. Kiedy popełniasz grzech, możesz poprosić Pana o przebaczenie, bez względu na to, jak poważny jest grzech. Ale kiedy dobrowolnie zdecydujesz się oficjalnie i uroczyście żyć w grzechu, nie możesz oczekiwać żadnego przebaczenia, ponieważ nawet nie prosisz. Aby dobrowolnie i z pełną wiedzą zdecydować się oficjalnie żyć w grzechu, wybiera się nie uznawać tego grzechu. A gdy grzech nie jest uznawany, nie możemy odpokutować, a bez odpokutowania nie ma przebaczenia. Jeśli wtedy uwierzysz, że Słowo Boże, które mówi, że cudzołożnicy nie odziedziczą królestwa Bożego jest prawdą, to wiesz również, że Bóg nie odmówi sobie, aby cię zadowolić.

 

Wiedzcie, drodzy bracia i siostry, wy, którzy jesteście już małżeństwem i których partnerzy wciąż żyją, zanim zaczniecie myśleć o nowym małżeństwie, bez względu na powód, dla którego moglibyście uzasadnić swój zamiar, wiedzcie, że ponowne małżeństwo może być dla was szerokimi drzwiami do Piekła. Nawet zanim zbliżysz się do mężczyźni Bożych, aby poprosić ich o zbadanie twojego przypadku ponownego małżeństwa, rozważ, że twoje pragnienia ponownego małżeństwa zbliżają cię do Piekła, a nie do raju.

 

Pozwól mi jeszcze raz przypomnieć, że małżeństwo jest czymś świętym w oczach Boga i nie może zostać złamane. To uzasadnia fakt, że niektóre rozwody prowadzą bezpośrednio do Piekła. A jeśli Bóg w niektórych przypadkach może tolerować rozwód, nie daje zielonego światła rozwodnikom, aby pogrążyć się w szaleństwie. Jeśli rozwód może być czasami traktowane z odrobiną miękkości, ponowne małżeństwo po rozwodzie z jego strony, jest traktowane z największym rygor przez Boga. Ci, którzy się rozwiedli lub znajdują się na skraju takiego postępowania i którzy myśleli, że mogą ponownie wyjść za mąż, muszą być bardzo ostrożni. A ci, którzy chcieli rozwieść się z nadzieją, że potem ponownie wyjdą za mąż, lepiej zrobią wszystko, aby dobrze zarządzać swoim małżeństwem.

 

12- TRUDNOŚCI

 

"2Za największą radość miejcie, bracia moi! Gdy w rozmaite pokusy wpadacie, 3Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość; 4A cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by na niczem nie schodziło." Jakóba 1:2-4.

 

Umiłowany w Panu, nie mogłem zakończyć tej nauki bez przebudzenia twojego ducha na prawdziwym znaczeniu chodzenia z Bogiem. Droga do życia wiecznego jest usłana trudnościami. Bez względu na to, w jakiej pozycji się znajdujemy, nie możemy uniknąć tych trudności. Czy boisz się Boga całym swoim sercem, czy też robisz to po swojemu, nie możesz uciec przed trudnościami życia tutaj na ziemi. Ten aspekt został dobrze rozwinięty w nauczaniu o cierpieniu. Chciałbym wrócić do tego specjalnie, w tym nauczaniu o małżeństwie. Pomedytujmy razem następujące fragmenty:

 

"29A Jezus odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie jest, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo role dla mnie i dla Ewangielii, 30Żeby nie miał wziąć stokrotnie teraz w tym czasie domów, i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i ról z prześladowaniem, a w przyszłym wieku żywota wiecznego." Marka 10:29-30.

 

Prześladowania są tu nie tylko zewnętrzne; pochodzą one również z naszego ciała. Nie zapominajmy, że prześladowania wewnętrzne, czyli pragnienia ciała, często mocno na nas naciskają niż prześladowania zewnętrzne.

 

"23I mówił do wszystkich: Kto chce za mną iść, niech zaprze samego siebie, a niech bierze krzyż swój na każdy dzień, i naśladuje mię. 24Albowiem ktobykolwiek chciał zachować duszę swoję, straci ją; a ktobykolwiek stracił duszę swą dla mnie, ten ją zachowa. 25Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, gdyby samego siebie stracił, albo sobie uszkodził." Łukasza 9:23-25.

 

"26Jeźli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i duszy swojej, nie może być uczniem moim. 27A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim." Łukasza 14:26-27.

 

"A kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mię godzien." Mateusza 10:38.

 

"24Tedy rzekł Jezus do uczniów swoich: Jeźli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, i naśladuje mię! 25Bo kto by chciał duszę swoję zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją. 26Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? albo co za zamianę da człowiek za duszę swoję? 27Albowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego." Mateusza 16:24-27.

 

"6W czem weselicie się teraz maluczko, (jeźliże potrzeba) zasmuceni w rozmaitych pokusach, 7Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci, i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa, 8Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną, 9Odnosząc koniec wiary waszej: zbawienie dusz." 1Piotra 1:6-9.

 

"3A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, 4A cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, 5A nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany." Rzymian 5:3-5.

 

"12Najmilsi! niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło; 13Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały jego z radością weselili." 1Piotra 4:12-13.

 

"8Trzeźwymi bądźcie, czujcie; albowiem przeciwnik wasz dyjabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł. 9Któremu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze, wiedząc, iż się takoweż ucierpienia nad braterstwem waszem, które jest na świecie, wykonywają. 10A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje; 11Jemu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen." 1Piotra 5:8-11.

 

"17Lecz on spojrzawszy na nie, rzekł: Cóż tedy jest ono, co napisano: Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną? 18Wszelki, który upadnie na ten kamień, roztrąci się, a na kogo by upadł, zetrze go." Łukasza 20:17-18.

 

Czy to ci, którzy boją się Pana, czy też tchórze, którzy wybierają ucieczkę przed Bogiem myśląc, że chodzenie z Bogiem jest bardzo trudne, nikt nie ucieka przed trudnościami życia na ziemi. Pan Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym, jest nieuchronny. Każdy człowiek ukłoni się przed Nim. Ci, którzy nie zdecydują się na dobrowolne poddanie się Jemu, będą zmuszeni do poddania się Jemu.

 

"Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom: Temu, co zwycięży, dam jeść z drzewa żywota, które jest w pośrodku raju Bożego." Objawienie Jana 2:7.

 

"Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom: Kto zwycięży, nie będzie obrażony od wtórej śmierci." Objawienie Jana 2:11.

 

"Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom: Temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej i dam mu kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje." Objawienie Jana 2:17.

 

"26A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami. 27I będzie ich rządził laską żelazną; jako statki garncarskie skruszeni będą, jakom i ja wziął od Ojca mego. 28 I dam mu gwiazdę poranną." Objawienie Jana 2:26-28.

 

"Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed Aniołami jego." Objawienie Jana 3:5.

 

"11Oto idę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. 12Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie; i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalemu, które zstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. Objawienie Jana 3:11-12.

 

"Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jakom i ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy jego." Objawienie Jana 3:21.

 

Jest ważny element, na który powinniście zwrócić tu uwagę umiłowani, jest to fakt, że Pan w tych Fragmentach nie zwraca się do żonatych, nie zwraca się do kawalerów, zwraca się do Swojego Kościoła, czyli wszystkich Swoich dzieci, lub jeśli chcecie, do Chrześcijan. Gdyby nie było walki, Pan nie mówiłby o zwycięstwie. Gdyby nie było trudności na drodze, Pan nie nalegałby tak bardzo na to, aby stać się zwycięzcą. Jeżeli to przesłanie jest skierowane do wszystkich dzieci Bożych, niezależnie od ich stanu cywilnego, to musicie uzbroić się, by stawić czoła trudnościom, bez względu na to, jaką opcję wybierzecie.

 

Nie zapominaj, że kolejną potężną bronią szatana przeciwko nam jest zniechęcenie. Trzymajcie się mocno i stale patrz na nagrodę, która czeka na nas u Pana. Nie wpadaj w pułapkę zniechęcenia. Nieważne przez jaką sytuację przechodzisz, nie poddawaj się zniechęceniu, bez względu na trudności, które znosisz. Wiedz, że to Pan, nasz Bóg, który ma ostatnie słowo i wiedz, że żadne ziemskie cierpienie nie trwa wiecznie.

 

"1A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi; 2O tem, co jest w górze, myślcie, nie o tem, co jest na ziemi. 3Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. 4Ale gdy się Chrystus, on żywot nasz, pokaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale." Kolosensów 3:1-4.

 

Nawet jeśli zdarzy się, że zgrzeszysz przeciwko Bogu, nie pozwól, aby zniechęcenie cię poniosło. Pan jest jedynym, który usprawiedliwia. "33Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. 34Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nami." Rzymian 8:33-34.

 

Płacz przed Bogiem, wyznaj swoje grzechy i wracaj do walki. Zawsze pamiętaj, że szatan stale robi wszystko, co w jego mocy, by popchnąć nas daleko poza nasze siły, ale: "Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli ucisk? czyli prześladowanie? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli miecz?" Rzymian 8:35. "Jeszczeście się aż do krwi nie sprzeciwili, walcząc przeciwko grzechowi." Żydów 12:4.

 

"Bo choć siedm kroć upada sprawiedliwy, przecie zaś powstaje; ale niezbożni wpadną w nieszczęście." Przypowieści Salomonowych 24:16.

 

"7Przetoż, bracia! bądźcie cierpliwymi aż do przyjścia Pańskiego. Oto, oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie go oczekując, ażby otrzymał deszcz ranny i wieczorny. 8Bądźcież i wy cierpliwymi, a utwierdzajcie serca wasze; albowiem się przybliża przyjście Pańskie. 9Nie wzdychajcie jedni przeciwko drugim, bracia! abyście nie byli osądzeni. Oto, sędzia już przede drzwiami stoi. 10Bierzcie za przykład, bracia moi! utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskiem. 11Oto za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. O cierpliwości Ijobowej słyszeliście i koniec Pański widzieliście, iż wielce miłosierny jest Pan i litościwy." Jakóba 5:7-11.

 

Wiedz, że wszyscy ci, którzy służyli Panu przed nami, nie uciekli przed trudnościami życia na ziemi. Wszyscy oni wykazali się odwagą i przeciwstawili się przeszkodom tej pielgrzymkowej podróży po ziemi, zanim mieli dostęp do odpoczynku Pana. Nie myśl, że uciekniemy przed ukochanym.

 

"14Bo wiemy, iż zakon jest duchowny, alem ja cielesny, zaprzedany pod grzech. 15Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam; bo nie, co chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię. 16A jeźli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest. 17Już tedy teraz nie ja to czynię, ale grzech we mnie mieszkający; 18Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie (to jest w ciele mojem) dobre; albowiem chęć jest we mnie, ale wykonać to, co jest dobrego, nie znajduję. 19Bo nie czynię dobrego, które chcę; ale złe, którego nie chcę, to czynię. 20A jeźliż ja to czynię, czego nie chcę, już ja więcej nie czynię tego, ale grzech, który we mnie mieszka. 21Znajduję tedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe trzyma. 22Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka. 23Lecz widzę inszy zakon w członkach moich, odporny zakonowi umysłu mego i który mię zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich. 24Nędznyż ja człowiek! Któż mię wybawi z tego ciała śmierci? 25Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu." Rzymian 7:14-25.

 

Słyszałem, jak niektórzy głupcy mówili, że Paweł napisał ten fragment księgi Rzymian gdy jeszcze był na świecie. Czy Paul napisał list, kiedy był poganinem? Nie dajcie się zwieść tym agentom szatana, którzy wprowadzają was w błąd poprzez fałszywe świadectwa i którzy sprawiają wrażenie, że Bóg odpowiada na wszystkie ich modlitwy, włącznie z bezsensownymi modlitwami, które oni wygłaszają, i którzy zawsze mówią wam, że wszystko idzie z nimi bardzo dobrze. Te szatańskie świadectwa zostały stworzone po to, by sprawiać wrażenie, że Bóg cię nie kocha, albo że Bóg cię porzucił.

 

"Ale karzę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać inszym każąc, sam nie był odrzucony." 1Koryntów 9:27.

 

Drodzy bracia i siostry, z tymi wszystkimi fragmentami, które właśnie przeczytaliśmy, rozumiemy, że trudności nie wynikają ani z małżeństwa, ani z celibatu, ale z życia na ziemi. Powiedziawszy to, niezależnie od tego, czy jesteście małżeństwem, czy nie, nie uciekacie i nie uciekniecie przed trudnościami. Niech więc dzieci Boże, które się palą i chcą jak najszybciej zawrzeć związek małżeński, myśląc o ucieczce przed trudnościami, zrozumieją, że w małżeństwie czekają na nie inne formy trudności. Dlatego też istnieją trudności z małżeństwem, a także w małżeństwie. A Bóg, który zna obie sytuacje, mówi nam, że małżeństwo jest bardziej skomplikowane niż celibat.

 

Moi ukochani bracia, niezależnie od tego, czy jesteście małżeństwem, czy też nie jesteście małżeństwem, czy też rozwiedzeni, czy też jesteście wdową, zachęcam was, abyście byli stanowczy przez kilka dni, które jeszcze mamy na ziemi. Nie pozwól, aby zniechęcenie odciągnęło cię od chwały, która czeka na ciebie przed Panem. Niech Bóg chwały wzmocni cię w walce!

 

Śpiewaj ze mną ten Wspaniały Hymn:

 

Dla mnie, chrześcijaninie, ziemia jest wygnaniem,

Ale wszystko jest w porządku, ale wszystko jest w porządku;

Musisz chodzić od niebezpieczeństwa do niebezpieczeństwa,

Ale wszystko jest w porządku, ale wszystko jest w porządku;

Ale wszystko jest dobre, ale wszystko jest dobre?

Chrystus jest we mnie jutro jako dzisiaj;

Wkrótce w Niebie będę całym Jego,

Tak, wszystko jest w porządku, tak, wszystko jest w porządku.

 

Łzy, praca, żałoby, smutek, na tym świecie;

Ale wszystko jest w porządku, ale wszystko jest w porządku;

Z Kanaanu zbliżam się z każdym krokiem;

Tak, wszystko jest w porządku, tak, wszystko jest w porządku.

Na próżno świat i jego mylący urok;

W jego obligacjach chce trzymać moje serce;

Poruszam się naprzód w pokoju, moje oczy skierowane na mojego Zbawiciela,

Tak, wszystko jest w porządku, tak, wszystko jest w porządku.

 

Jeszcze jeden dzień i osiągnę cel;

Tak, wszystko jest w porządku, tak, wszystko jest w porządku;

I zobaczę ziemię zbawienia;

Tak, wszystko jest w porządku, tak, wszystko jest w porządku.

Jeszcze jeden dzień i świat minie;

Pielgrzymie, chodzić bez zmęczenia:

Wkrótce w Bogu odpoczniesz.

Tak, wszystko jest w porządku, tak, wszystko jest w porządku.

 

13- POLIGAMIA

 

Poligamia to fakt, że mężczyzna jest jednocześnie żonaty z kilkoma kobietami. Co mówi Biblia? W 1Mojżeszowa - Rodzaju 2:24 Pan mówi: "Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoję, a przyłączy się do żony swojej, i będą jednem ciałem." To pomaga nam zrozumieć, że Bóg od samego początku chciał, aby człowiek, jeśli miałby się ożenić, wziął tylko jedną żonę. Równie dobrze czytamy w Liście do 1Koryntów 7:2 "Ale dla uwarowania się wszeteczeństwa niech każdy ma swoję własną żonę, a każda niech ma swego własnego męża." Z tych fragmentów jasno wynika, że Bóg mówi o swojej żonie, a nie o swoich żonach. Pojęcie pary jest tak dobrze zdefiniowane, że mężczyzna ma prawo do tylko jednej żony: Poligamia nie jest zatem instytucją boską, lecz męską.

 

Teraz łatwiej nam zrozumieć, że poligamia jest zabroniona pośród prawdziwych Dzieci Bożych. Dlatego też, jeśli człowiek przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i staje się tym, co Biblia nazywa "narodzonym ponownie", jeśli legalnie ożeni się z kobietą i zdecyduje się ponownie poślubić inną kobietę, podczas gdy jeszcze z pierwszą, po prostu wybrał piekło. Tacy ludzie muszą być wysłani z Kościoła, jeśli jeszcze tam byli. Wiedz, że to drugie małżeństwo może być legalne przed ludźmi, ponieważ istnieją kraje, które akceptują poligamię; ale dla takiego człowieka, który już przeszedł przez chrzest wodny i który twierdzi, że jest dzieckiem Bożym, ten drugi związek jest zabroniony przed Bogiem.

 

Dlaczego to piekło czeka na takich ludzi? Dzieje się tak dlatego, że wplątują się w grzechy, za które nie będą żałować. Pokuta, jak już wiesz, polega na tym, by prosić Pana o przebaczenie i porzucić popełnioną winę, wykroczenia. W przypadku takim jak ten, grzechem do wyznania jest cudzołóstwo i pokuta polegałaby na oddzieleniu od drugiej żony. Jednak druga żona w tym konkretnym przypadku jest legalna w oczach mężczyzn i w oczach prawa światowego, do którego mąż zdecydował się złożyć. Ponieważ wybrał, aby zbuntować się przeciwko prawu Bożemu, prawo świata staje się skuteczne. Dlatego, przez bunt, on świadomie wybrał pogardzać Bogiem i słowem Bożym, i związać się na zawsze w cudzołóstwie, i z tego powodu, jest odrzucony przez Boga.

 

Odrzucenie drugiej żony, bez względu na powód, byłoby pogrążyć się w skazanym rozwodzie, czyli rozwodzie, który jest niedozwolony i nigdy nie zostanie przebaczony. I ten człowiek nie może nawet zwolnić drugiej żony pod pretekstem, że nie chce być poligamiczny, ponieważ wiedział bardzo dobrze, zanim się zaangażował. Człowiek, który zdecyduje się w ten sposób zbuntować przeciwko Bogu, pogrąża się w grzechu bez wyjścia, jedynym wyjściem jest piekło. Powinniście jednak wiedzieć, że prawdziwe Dzieci Boże nigdy nie buntują się przeciwko Bogu do tego stopnia, że preferują piekło. Jeśli zatem znajdziesz tak zwanych chrześcijan, którzy pogrążają się w takim szaleństwie, po prostu zrozum, że są to dzieci szatana, demony.

 

Dlatego powinieneś być bardzo ostrożny, zanim zaczniesz grać z Bogiem. Spotkaliśmy kilku pastorów demonów z tzw. kościołów zielonoświątkowych, którzy są małżeństwem i biorą drugą żonę przed oczami wszystkich, mówiąc, że "sam Abraham miał dwie żony". Nigdy nie naśladuj takich czarodziejów, wiesz już, że są z szatana, a oni sami wiedzą, że są z ognia piekielnego. Nie naśladuj ich. Robią te głupie rzeczy, aby szkolić ludzi ze słabymi sercami do własnego błędny kierunek. Wiedz bardzo dobrze, że poligamia jest surowo zabroniona dla Dzieci Bożych.

 

Niemniej jednak, w kościele Pana Jezusa Chrystusa można znaleźć ludzi, którzy są poligamiczni. W kościele Pańskim możemy znaleźć ludzi z wieloma żonami. Jak to możliwe? Jest wiele krajów na świecie, w których poligamia jest zalegalizowana. Jeśli więc człowiek, mieszkający w jednym z tych krajów, gdzie poligamia jest dozwolona, ożenił się z wieloma żonami, zanim poznał Pana, z pewnością znajdzie się w Kościele, z jego żonami, jeżeli oni również zaakceptują Pana. I takie przypadki są powszechne w krajach wciąż praktykujących poligamię. Wiedz, że tacy bracia są przyjmowani przez Pana w taki sam sposób, w jaki On przyjmuje ciebie. Są one również dziećmi Boga i mają dostęp do życia wiecznego tak samo jak wy. Jedyną rzeczą, której nigdy nie będą mieli w Panu, jest tytuł starszego (Przywódcy Kościoła).

 

Poligamiczni mężczyźni nigdy nie będą starszymi (Przywódcy Kościoła) w Kościele. Pan ich zdyskwalifikował. 1Tymoteusza 3:2 mówi: "Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony..." Tytusa 1:5-6 mówi: "5Dlategom cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze zostaje, w rząd dobry wprawił i postanowił po miastach starszych, jakom ci ja był rozkazał; 6Jeźli kto jest bez nagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione w zbytku, albo niepoddane rządowi." Poligamiczny człowiek sam jest mężem wielu żon, a więc zdyskwalifikowany. Co więcej, rywalizacja pomiędzy kobietami i/lub konflikt pomiędzy dziećmi poszczególnych żon dyskwalifikuje go od bycia wzorem, którego Pan wymaga od przywódcy.

 

Spotkałem kilku pastorów, którzy przez ignorancję proszą takich braci o oddalać niektórych żon, aby mogły pozostać z jedną z nich. Powiedziałem im, że to była wielka pomyłka. Te kobiety, które są legalnie zamężne, są uznawane za takie przed Bogiem. Odkładanie ich byłoby grzechem. Ponadto, wiemy, że jeśli te kobiety wychodziły za mąż, to było po to, aby uciec od seksualnej niemoralności, bo nie mogli żyć same. I zgodnie z prawem ich kraju, byli legalnie małżeństwem. Polując na nich, narażeni są na prostytucję, prostytucję, której, jak im się wydawało, udało im się uciec przez małżeństwo. To rozwiązanie, które pociąga za sobą odkładanie niektórych prawnie zamężnych kobiet, w celu pozostania tylko z jedną kobietą nie jest zatem z Boga.

 

Przypomniałem również tym pasterzom, że osądzanie rzeczy Bożych bez względu na umysł Boga jest prawdziwą katastrofą. Kiedy poligamia jest zalegalizowana w kraju, poganin, który nie znając jeszcze Pana, poślubił wiele żon legalnie jest w porządku według prawa tego kraju, które jest również uznane przez Pana. I wszyscy ludzie z tego miejsca rozpoznają wszystkie jego żony jako prawnie zamężne. Kiedy ich mąż jest proszony o odstawienie ich do rozwiedzeni, kto według ciebie zabierze ich jako żony? Niewielu mężczyzn chce wziąć rozwiedzioną kobietę za żonę. Oznacza to, że te kobiety, które nie popełniły grzechu i które nie były konkubinami, ale legalnie wyszły za mąż, spędzą resztę swojego życia na ziemi w wielkim nieszczęściu, nędzy, która nie pochodzi od Boga, ale od ignorancji pastorów, to jest nienormalne.

 

Odrzucenie legalnie zamężnej kobiety wymaga prawdziwego powodu, podobnie jak wypędzenie kogoś ze zgromadzenia dzieci Bożych. Kobieta nie powinna być odrzucana z fantazyjnych powodów. Jest to pytanie, które zazwyczaj zadaję tym pastorom, którzy popierają fakt, że te zamężne kobiety powinny być wypędzane za nic. "Przypuśćmy, że byłaś drugą lub trzecią prawnie zamężną kobietą, która jest odrzucana za nic; załóżmy również, że ta kobieta, która jest odrzucana za nic, była twoją siostrą, siostrą ci bliską; załóżmy również, że byłeś synem tej kobiety, która jest odrzucana za nic; czy nie przeklinałbyś Boga i Kościoła Bożego?" Gdyby taka kobieta została oskarżona o cudzołóstwo, czary lub niesubordynację, byłoby to całkiem zrozumiałe. Ale ona nie jest o nic oskarżona. Jej jedynym grzechem jest to, że wyszła za mąż w świecie i w niewiedzy. Za każdym razem, gdy stawiasz się w miejscu innych, łatwiej rozumiesz znaczenie podejmowanych przez siebie decyzji. Mateusza 7:12 "Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im; tenci bowiem jest zakon i prorocy."

 

A dla braci poligamicznych, którzy w niewiedzy lub za radą pastorów wypędzili inne kobiety, z którymi byli legalnie małżeństwem, jeśli te wypędzone kobiety nie są czarownicami, powinni starać się o ich przyjęcie z powrotem i opiekę nad nimi wraz z dziećmi. Chciałbym jasno powiedzieć, że jeśli te kobiety nie są czarownicami, ponieważ pod żadnym pozorem nie można prosić brata o pokutę i poszukiwanie czarownicy. Ogólnie rzecz biorąc, pamiętaj, że w żadnych okolicznościach dziecko Boże nie może być poproszone o pójście za partnerem czarodzieja, ani o pokutę w razie problemu z partnerem czarodzieja i pójście go poszukać.

 

14- ŚLUB I TRADYCJA

 

Chciałbym zwrócić uwagę braci, którzy są w krajach, w których zwyczaje i tradycje są nadal w modzie. Bądź ostrożny, aby nigdy nie wpaść w pułapkę obserwowania pogańskich i przodków tradycji i zwyczajów: Są czysto satanistyczne. Musisz uciec przed wszystkimi pogańskimi praktykami i różnymi tradycyjnymi ceremoniami, które odbywają się w wioskach.

 

W rzeczywistości, nie muszę nawet przypominać ci o tych sprawach. Wiecie sami, że rodzice, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa i którzy nadal czczą ludzkie czaszki i kości, i którzy składają ofiary demonom, nie mogą jednocześnie oddać prawdziwego kultu Bogu. Oznacza to, że wszystkie ich praktyki i różne ceremonie, które wykonują, są oddaniem dla szatana. A dzięki tym praktykom podpisują pakty z demonami. Wiedz, że jeśli podpiszesz pakty z demonami, ryzykujesz, że będziesz na nie cierpieć do końca życia. Nie wpadaj w taką pułapkę.

 

Musisz jednakowo uważać, aby nie poddać się presji pogańskiej rodziny. Bardzo często zdarza się, że gdy umiera współmałżonek, zwłaszcza gdy umiera mężczyzna, jego rodzice, jeśli są poganami, walczą o odzyskanie zwłok swojego syna, w celu przeprowadzenia obrzydliwych praktyk. I w takich przypadkach starają się zobowiązać siostrę, która stała się wdową, do podążania za zwłokami w ich wiosce, tak aby pojechać i dostosować się do praktyk szatańskich, które często robią. Nie wolno ci nigdy, i mówię, nigdy, poddawać się szantażowi tych czarodziejów.

 

Sługi Boże, z drugiej strony, muszą być ostrożne, aby nigdy nie ulegać takim głupotom. Muszą być ostrożni, aby nie pozwolić siostrze odejść i podporządkować się zwyczajom czarodzieja, ponieważ konsekwencje są bardzo poważne. Nie należy nigdy brać udziału, czy to blisko, czy też z daleka, w takich obrzydliwych praktykach, które stosują we wsiach, czy to w postaci wdowieństwa, czy też jakiejkolwiek innej ceremonii związanej z umarłymi, czy nawet specjalnej sukienki, którą należy nosić za zmarłego partnera, czy też golenia głów, jak robią to niektórzy.

 

To samo dotyczy dziedziczenia. Nigdy nie daj się złapać w pułapkę poślubić żony swojego zmarłego brata w ciele, to dla mężczyzn, lub poślubić brata swojego zmarłego męża, to dla kobiet. Uciec od wszelkich światowych praktyk, zwyczajów i tradycji. Jeszcze raz, wiedz, że jeśli podpiszesz pakty z demonami, ryzykujesz, że będziesz cierpieć z tego powodu do końca życia. Jeśli cenisz sobie swoje zbawienie, nie zawieraj paktu z demonami.

 

"14Nie ciągnijcież nierównego jarzma z niewiernymi; bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? albo co za społeczność światłości z ciemnością? 15A co za zgoda Chrystusa z Belijałem? albo co za dział wiernemu z niewiernym? 16A co za zgoda kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, tak jako mówi Bóg: Będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim." 2Koryntów 6:14-16.

 

15- CZEGO JUŻ NIE NAUCZA.

 

15.1- Celibat lepiej niż małżeństwo.

 

Dzisiaj dzieci Boże nie są już uczone, że mogą służyć Bogu bez małżeństwa. Wręcz przeciwnie, ci, którzy zdecydowali się nie zawierać małżeństwa, i ci, którzy jeszcze nie są żonaci, są przekonani, że są nieszczęśliwi lub przeklęci. Co mówi Biblia? Zbadajmy razem 1Koryntów 7. Ten rozdział rozpoczyna się napomnieniem, aby się nie żenić (1Koryntów 7:1) Lecz o tem, coście mi pisali: Dobrzećby człowiekowi, nie tykać się niewiasty; i kończy się napomnieniem, by nie wychodzić za mąż (1Koryntów 7:40), ale szczęśliwszą jest, jeźliby tak została według rady mojej; a mniemam, że i ja mam Ducha Bożego.

 

Takie nauczanie jest po prostu głupotą w oczach dzisiejszych chrześcijan, prawdziwym dowodem na to, że lud tego pokolenia całkowicie porzucił Boga. Wszystko, co jest z Boga wydaje się im obce, a wszystko, co nie jest z Boga, wydaje się im bardzo normalne. Przyjrzyjmy się następującym fragmentom:

 

Mateusza 19:10-12 "10Rzekli mu uczniowie jego: Jeźlić taka jest sprawa męża z żoną, tedy nie jest dobrze żenić się. 11A on im rzekł: Nie wszyscy pojmują tej rzeczy, ale tylko ci, którym to dano. 12Albowiem są rzezańcy, którzy się tak z żywota matki narodzili; są też rzezańcy, którzy od ludzi są urzezani; są też rzezańcy, którzy się sami urzezali dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje!"

 

1Koryntów 7:8 "A mówię nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeźliby tak zostali, jako i ja."

 

1Koryntów 7:26-27 "26Mniemam tedy, że to jest rzecz dobra dla następującej potrzeby, że jest rzecz dobra człowiekowi tak być. 27Przywiązałeś się do żony, nie szukajże rozwiązania; rozwiązanyś od żony, nie szukajże żony."

 

1Koryntów 7:28 "A jeźlibyś się ożenił, nie zgrzeszyłeś; jeźliby też panna szła za mąż, nie zgrzeszyła; wszakże utrapienie w ciele takowi mieć będą; lecz ja was szanuję."

 

1Koryntów 7:37-38 "37Ale kto statecznie postanowił w sercu swem, potrzeby tego nie mając, lecz ma w mocy własną swoję wolę i to usądził w sercu swem, aby zachował pannę swoję, dobrze czyni. 38A tak ten, kto daje za mąż, dobrze czyni; ale który nie daje za mąż, lepiej czyni."

 

1Koryntów 7:20-24 "20Każdy w tem powołaniu, w którem powołany jest, niech zostaje. 21Jesteś powołany niewolnikiem, nie dbajże na to; ale jeźli też możesz być wolny, raczej wolności używaj. … 23Drogoście kupieni; nie bądźcie niewolnikami ludzkimi, 24Każdy tedy, jakim jest powołany bracia! takim niechaj zostaje przed Bogiem."

 

Gdzie te fragmenty Biblii poszły w dzisiejszych naukach? Czy Biblia się zmieniła? Czy Bóg poprosił pastorów, aby raczej uczyli tego, co im się podoba, a nie tego, co jest napisane? Spośród licznych nauk na temat małżeństwa, które są obecnie przekazywane w fałszywych kościołach, żadna z nich nie wspomina o tych fragmentach Biblii, jakby ich nie było. Czy nie wydaje ci się to zaskakujące? Pastorzy szatana ocenzurowali te wersety. Po prostu obejrzyj dziś tak zwane kościoły, a zobaczysz, czym stało się nauczanie o małżeństwie: prawdziwą przynętą, która przyciągnie wszystkich tych, którzy nie mogli znaleźć partnerów na świecie. Aby przyciągnąć tłumy i zapełnić dzisiejsze sale, tak zwani pastorzy obiecują małżeństwo każdemu, kto jeszcze nie jest żonaty i chce się ożenić.

 

15.2- Który jest raczej nauczany.

 

15.2.1- Duch małżeństwa

 

Niektórzy stworzyli teraz coś, co nazywają "duchem małżeństwa". Wypełniają kościoły demonem zmysłowości, który nazywają "duchem małżeństwa", i czynią zaklęcia na temat dzieci Bożych, aby mieć palące pragnienie małżeństwa. A gdy tylko biedni wierni zaczynają się palić, czarownicy ci szybko jednoczą ich z innymi agentami szatana. Przez uwodzenie oszukują wiernych i każą im myśleć, że te pakty piekielne, które podpisują, są prawdziwymi małżeństwami Boga. Ci węże, którzy wybrali piekło, chcą zabrać ze sobą wszystkich innych. Oszukują niestabilnych, słabych i dzieci Bożych, które wąsko uciekły przed nadchodzącym gniewem. Małżeństwo stało się pułapką dla pastorów szatana, w której łapią i trzymają w niewoli kilku chrześcijan, którzy wciąż mogą naśladować Pana i służyć Bogu swobodnie. Agenci szatana zawsze udaje się poprzez małżeństwo przetrzymywać w niewoli kilka dzieci Bożych, które są przebudzone i gorliwe, które mogłyby odkryć prawdę i uciec od swojego szaleństwa.

 

15.2.2- Ożenić się, by zostać starszym (przywódcy kościoła)

 

1Koryntów 7:32-35 "32A chcę, abyście wy byli bez kłopotu, bo kto nie ma żony, stara się o rzeczy Pańskie, jakoby się podobał Panu; 33Ale kto się ożenił, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobał żonie. 34Jest różność między mężatką i panną; która nie szła za mąż, stara się o rzeczy Pańskie, aby była święta i ciałem i duchem; ale która szła za mąż, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobała mężowi. 35A toć mówię ku dobru waszemu; nie abym sidło na was wrzucił, ale abyście słusznie i przystojnie stali przy Panu bez rozerwania."

 

Znajduje się nawet pastorów, którzy popychają mężczyzn do małżeństwa pod pretekstem, że muszą być małżeństwem, aby zostać starszymi (Przywódcy Kościoła). Oni czynią małżeństwo warunkiem koniecznym do tego, by stać się starszym w Kościele. Podczas gdy Bóg mówi, że lepiej jest nie wychodzić za mąż, aby przywiązać się do Niego bez rozproszenia, agenci szatana uczą, że warunkiem, aby człowiek stał się starszy (Przywódcy Kościoła), jest małżeństwo. I za każdym razem, gdy brat jest zainteresowany posługą i pragnie służyć Bogu, jest zmuszony szybko zabrać kobietę. To, co ci biedni wierni ignorują, to fakt, że ci fałszywi pastorzy chcą zjednoczyć ich z czarodziejkami, aby upewnić się, że nigdy nie będą służyć Bogu; ponieważ, tak jak studiowaliśmy w nauczaniu o Wojnie Duchowej, człowiek z czarodziejką jako żoną nie może służyć Bogu, nawet jeśli tego pragnie całym sercem; jego żona, będąca czarodziejką, zawsze będzie tam, aby mu przeszkodzić.

 

Dlatego bardzo dobrze zrozumcie, że nie musicie być małżeństwem, aby zostać starszymi w Kościele. Wręcz przeciwnie, to właśnie wtedy, gdy nie jesteście małżeństwem, możecie lepiej służyć Bogu, bez żadnego rozpraszania uwagi. Słyszysz Apostoła Pawła w Liście do Koryntian 15:10, który mówi, że pracował obficiej niż wszyscy inni Apostołowie. Dlaczego mógł pracować więcej niż inni Apostołowie? Bo nie miał rodzinnych obowiązków, by wchłonąć swój czas. W ten sposób mógłby służyć Bogu bez żadnego rozpraszania uwagi. "Lecz łaską Bożą jestem tem, czemem jest, a łaska jego przeciwko mnie daremna nie była; alem obficiej niż oni wszyscy pracował, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną."1Koryntów 15:10.

 

16- TO PAUL POWIEDZIAŁ! ... TO BYŁO DLA KORYNTIAN!

 

Podczas gdy niektórzy szarlatani odrzucają tę naukę mówiąc: "To Paweł to powiedział", inni czarodzieje pocieszają się mówiąc: "Ta nauka była dla Koryntian". Uspokój się, nie ma słowa Pawła w Biblii, ani słów dla Koryntian. Biblia jest Słowem Bożym i jest skierowana do wszystkich dzieci Bożych, jak to widzimy w poniższych fragmentach:

 

Izajasz 34:16 "Szukajcież w księgach Pańskich, a czytajcie; ani jedno z tych nie uchybi, a jedno bez drugiego nie będzie; albowiem usta Pańskie to rozkazały, a duch jego sam zgromadzi je."

 

2Tymoteusza 3:16 "Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości."

 

2Piotra 1:20-21 "20To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. 21Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie."

 

Objawienie Jana 22:18-19 "18A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej: Jeźliby kto przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; 19A jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze."

 

1Tesalonicensów 4:8 "A przetoż kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego Świętego."

 

Podczas gdy demony mówią, że Paweł zwracał się do Koryntian, sam Apostoł Paweł mówi wam, że jego nauczanie jest skierowane do wszystkich Kościołów, co możemy przeczytać w poniższych fragmentach:

 

1Koryntów 7:17 "Jednak jako każdemu udzielił Bóg, jako każdego powołał Pan, tak niech postępuje; a takci we wszystkich zborach stanowię."

 

Kolosensów 4:16 "A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawcie to, aby też był w Laodyceńskim zborze przeczytany; a ten, który jest pisany z Laodycei i wy też przeczytajcie."

 

Korzystam z tej okazji, aby powiedzieć wam, ukochani, wy, którzy jesteście z Boga, nigdy nie wpaść w uwodzenie agentów Piekła, którzy w celu sprowadzenia dzieci Bożych na manowce uczą ich, że niektóre fragmenty Biblii pochodzą od Pawła i że inne fragmenty były adresowane do określonej grupy, zwłaszcza do Koryntian. Wiedz, że prawdziwy Apostoł Jezusa Chrystusa nie jest Apostołem jakiegoś szczególnego zgromadzenia lub grupy, ale jest Apostołem nad Kościołem Pańskim.

 

I Bóg dobrze wybrał, aby pomylić te demony, które uczą wszystkich tych szaleństw, poprzez wyraźne podkreślenie takich fragmentów jak te z 1Koryntów 7:17 I tak ja wyświęcam we wszystkich kościołach; i z Kolosensów 4:16 cytowanych powyżej. Teraz widać wyraźnie, że listy Apostoła, mimo że nosiły tytuł: List Pawła skierowany do miasta lub regionu, były czytane w innych kościołach. I nie ma nic bardziej normalnego, ponieważ Biblia w żadnym wypadku nie może być Biblią tylko kilka osób. Biblia jest Słowem Bożym, które jest adresowane i stosowane do każdego pokolenia ludzi żyjących na Ziemi. Nigdy się nie zmienił i nigdy się nie zmieni.

 

Dlatego zrozumcie jeszcze raz, umiłowani, jak wspomnieliśmy w nauczaniu o rozeznaniu, że wszyscy ci tak zwani pasterze lub chrześcijanie, którzy próbują odwrócić was od Słowa Bożego mówiąc wam, że "to Paweł powiedział" lub że "to było dla Koryntian", lub którzy przytaczają wam inne rękopisy, są po prostu agentami szatana, demonów. Wcale nie są ignorantami, w przeciwieństwie do tego, co możesz sobie wyobrazić. Powinniście uciekać przed takimi wilkami i potępiać je, jeśli nadal będziecie trzymać się swojego zbawienia. Pan naprawdę ostrzegł cię przed tymi wilkami: "10Jeźli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. 11Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego." 2Jana 10-11.

 

Biblia, którą Pan wybrał do naszej dyspozycji, ma sześćdziesiąt sześć (66) książek i nic więcej. A w Biblii nie ma ani słowa Piotra, ani Jana, ani Jakuba, ani Pawła. Cała Biblia jest Słowem Bożym. A w Biblii nie ma słowa dla Koryntian, ani słowa dla Galatów, ani słowa dla Efezjan; całe Słowo Boże jest skierowane do każdego dziecka Bożego. Każdy prawdziwy sługa Boży i każde prawdziwe dziecko Boże, nasienie Jezusa Chrystusa, wie o tym. Dlatego nigdy więcej nie należy wpadać w pułapkę demonów, których główną misją jest rekrutacja do Piekła. Kto jest w stanie to zaakceptować, niech to zaakceptuje.

 

Gdybyśmy uwierzyli tym demonom i zaakceptowali, że list Pawła do Koryntian był adresowany tylko do Koryntian i że list Pawła do Kolosjan był adresowany do Kolosjan, i tak dalej, znaleźlibyśmy się dzisiaj z niczym w Biblii adresowanej do nas. Niezależnie od tego, czy jesteś Afrykańczykiem, Amerykaninem, Azjatą, Europejczykiem czy innym, nie znajdziesz już w Biblii listu adresowanego do Ciebie. Od tego momentu list do Koryntian byłby adresowany do Koryntian, list do Kolosjan adresowany do Kolosjan, list do Rzymian adresowany do Rzymian i tak dalej, Ewangelie byłyby adresowane do Żydów; Stary Testament byłby całkowicie nieaktualny i nic nie byłoby adresowane do Afrykanów, nic do Azjatów i nic do Zachodu. Wniosek: Jedzmy, pijmy i radujmy się, bo Biblia nas nie dotyczy. Uciec przed uwodzeniem! Uciec przed uwodzeniem!

 

Ci agenci szatana, którzy odrzucają nauki z księgi Koryntian, oskarżając Pawła o bycie autorem, mają zapieczętowane usta, gdy są skonfrontowani z naukami Pana w Ewangelii Mateusza 19:10-12 cytowanej powyżej. Pan Jezus pokazuje nam wyraźnie w tej nauce Mateusza 19:10-12, że chociaż małżeństwo nie jest zakazane, nie jest to najlepsza opcja w ogóle. Ujawnia nam tutaj, że ci, którzy ze względu na królestwo Boże decydują się nie obciążać się małżeństwem, są mądrzy zamiast tego. Kończy dodając: Kto jest w stanie to zaakceptować, niech to zaakceptuje. Nauczanie to nie jest więc trudne do zrozumienia. Jedynym problemem jest to, że są tacy uparci, którzy dobrowolnie decydują się nie rozumieć, co im się nie podoba, nawet jeśli wszystko jest jasne. Zatwierdzają nauczanie jako prawdziwe tylko wtedy, gdy mogą zrobić z niego interes.

 

Znajdziesz ludzi, którzy po przeczytaniu tego nauczania, chociaż jest to wystarczająco jasne, szukają argumentów, aby to zakwestionować. Jak tylko zrozumieją, że Biblia uczy, że człowiek nie może poślubić ze względu na królestwo Boże, starają się zaprzeczyć, mówiąc, że Bóg powiedział prosto z Księgi Rodzaju, że "Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoję, a przyłączy się do żony swojej, i będą jednem ciałem." 1Mojżeszowa - Rodzaju 2:24. Nalegają na fakt, że to sam Bóg mówił w Księdze Rodzaju, jakby to był szatan mówił teraz w Mateuszu. Zrozumieliśmy to bardzo dobrze, badając nauczanie o rozeznawaniu. Ponieważ ludzie szatana nie są prawdy, nigdy jej nie zaakceptują. Znajdują i zawsze znajdą sposoby kwestionowania słowa Bożego.

 

17- POMNOŻYĆ, WYPEŁNIĆ ZIEMIĘ.

 

Znajdujesz innych hartowanych, które, zawsze w duchu sporu, mówią ci po tym, jak wy postępujecie i słuchasz wszystkie wyjaśnienia zawarte w tych naukach, że Bóg prosił mnożyć ciebie. Dodają, że jeśli ludzie nie wyjdą za mąż, jak wypełni się ziemia? Oznacza to, że wszystkie inne fragmenty Biblii nigdy nic dla nich nie znaczą. Oni tylko przejść przez Biblię szukać małych elementów, które pomagają im uzasadnić swoje szaleństwa i ich upór.

 

1Mojżeszowa - Rodzaju 1:27-28 "27Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je. 28I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię; i czyńcie ją sobie poddaną; i panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkim zwierzem, który się rusza na ziemi."

 

Oni recytują jak papugi, że to sam Bóg powiedział "pomnażać". W tym fragmencie jedyne, co ich interesuje, to słowo "pomnóż". Cała reszta tego wersetu biblijnego nic im nie mówi. Nie zastanawiają się, czy, podczas gdy oni nadal próbują się rozmnażać i wypełniać ziemię, nadal mają władzę podporządkowania jej i panowania nad rybami z morza, nad ptakami z powietrza i nad każdym zwierzęciem, które porusza się po ziemi.

 

Nauczanie, jak sami zauważyliście, jest wystarczająco jasne. Ponieważ jednak nie są oni gotowi zaakceptować takiego nauczania, zawsze idą po jakieś wersety, które mogą przekręcić, aby walczyć z nauczaniem. Będąc skorumpowanych umysłów, niezadowolonych z wiary, zawsze sprzeciwiają się prawdzie. 2Tymoteusza 3:8-9.

 

Pewnego dnia, gdy skończyłem nauczanie o małżeństwie, inny uparty sercem, aby insynuować, że prosiłem ludzi, aby się nie żenić, powiedział mi, że gdzieś w Biblii jest napisane, że w ostatnich dniach niektórzy zabronią ludziom wychodzić za mąż. Natychmiast poprosiłem tego węża, by pokazał mi, gdzie w mojej nauce zabroniłem ludziom wychodzić za mąż. Poprosiłem go, by ponownie przejrzał moje nauczanie i pokazał mi, co nie jest w nim biblijne. Zapytałem go, czy ze wszystkich cytowanych wersetów znalazł jeden z moich. Będąc zdezorientowanym, zebrał się do kupy i nie miał innego wyjścia, jak tylko milczeć. Agenci szatana są tam tylko po to, by z nami walczyć, a nawet jeśli nie znajdą przeciwko nam żadnych argumentów, to je tworzą. Kiedy nie są w stanie wytrzymać mądrości, którą Pan nam udzielił, szukają elementów, które by nas zdyskredytowały i oskarżają o to, że powiedzieliśmy to, czego nigdy nie powiedzieliśmy.

 

W ten sam sposób pracowali w przeszłości ich bracia. Spędzili cały swój czas walcząc ze sługami Boga, oskarżając ich o każdą rzecz. Pozwól, że odświeżę ci pamięć przykładem naszego brata Stephena w Dziejach Apostolskich 6. "8A Szczepan będąc pełen wiary i mocy, czynił cuda i znamiona wielkie między ludem. 9I powstali niektórzy z tych, którzy byli z bóżnicy, którą zowią Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjanów, i tych, którzy byli z Cylicyi i z Azyi, gadając z Szczepanem. 10Lecz nie mogli odporu dać mądrości i duchowi, który mówił. 11Tedy naprawili mężów, którzy powiedzieli: Myśmy go słyszeli mówiącego słowa bluźniercze przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu." Dzieje Apostolskie 6:8-11.

 

18- ODCHYŁKI I ZEZNANIA

 

Ukochany, istnieje tak wiele odchyleń w odniesieniu do nauk o małżeństwie i jego praktykach, że gdybyśmy mieli wymienić je wszystkie, napisalibyśmy je w kilku książkach. Dam ci kilka z tych odstępstw, a także kilka świadectw na temat tego, jak małżeństwo stało się użytecznym narzędziem w rękach agentów szatana w dzisiejszych czasach. Wierzę, że dzięki łasce Boga, tych kilka przykładów, które podaję, wystarczy, abyście od teraz złapali wszystkie demony, które będą próbowały sprowadzić was na manowce poprzez fałszywe nauki o małżeństwie.

 

18.1- Żebro.

 

Demony stworzyły już wszystkie możliwe nauki satanistyczne, aby uwieść ignoranta. Istnieje kilka uwodzicieli, którzy uczą, że jest naukowo zweryfikowane, że jest żebro, którego brakuje mężczyznom, i że licząc wszystkie żebra człowieka, jest to łatwo zauważalne. Rozwijają wokół tego całą szatańską teorię i dochodzą do wniosku, że w chwili, gdy Bóg usunął jedno z żeber mężczyzny, aby stworzyć kobietę, równowaga mężczyzny została zachwiana, a równowaga ta zostaje przywrócona dopiero wtedy, gdy mężczyzna znajdzie brakujące żebro. Następnie cytują ten fragment: "Bóg powiedział, że nie jest dobrze, że człowiek powinien być sam." W ten sposób demonstrują dzieciom Boga, że muszą odnaleźć brakujące żebra. W ten sposób proszą braci, aby odnaleźli brakujące żebra w zgromadzeniu, ponieważ jak mówi Bóg, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam, jest to przekleństwo dla człowieka, aby był sam. Ci czarodzieje mówią te same bzdury młodym dziewczynom, mówiąc im, że są brakującym żebrem mężczyzny i że muszą szukać swojego pochodzenia.

 

Z takim zaklęciem, kiedy przechodzicie dzisiaj przez te zgromadzenia czarodziejów, widzicie, że wszyscy młodzi ludzie są zaręczeni, w tym najmniejsi członkowie tzw. grupy młodzieżowej. Kiedy młody człowiek zostaje nawrócony i z jakiegokolwiek powodu jest nieco bliżej siostry, "właściciel" znalezionego żebra szybko mu to mówi: "Mój brat wkroczyłeś na moje podwórko". I czasami kończy się to kłótnią. Kiedy jest to młoda kobieta, która oddała swoje życie Bogu, młodzi bracia pędzą w jej kierunku, aby "zaopiekować się nią" i odnaleźć w niej brakujące żebra. I wszyscy młodzi ludzie w kościele, w tym osoby niepełnoletnie, teraz mówi się tylko o to, by oszczędzać i mieć pieniądze, aby uszyć swoją przyszłość suknię ślubną. Każdy walczy, by nie być pod "przekleństwem".

 

W ten sposób demoniczni pastorzy zabierają ze sobą wszystkich wiernych do Piekła. Jeśli jesteś w takich pojemnikach na śmieci, wyjdź szybko. A jeśli byłeś zaręczony, zerwij tę szatańską więź szybko i wyjdź natychmiast z tak obrzydliwej sekty, aby uciec od szatańskich paktów, które pastorzy czarnoksiężników mieli ci podpisać. Te same demony mówią ci, że samotny człowiek-to nie jest zrównoważony człowiek, a człowiek bez swojego utraconego żebra-to nie jest doskonały człowiek. Mówią, że każdy człowiek ma gdzieś żebro. Zobowiązują młodych ludzi poprzez uwodzenie, aby byli związani z czarownicami, które powodują, że nazywają ich żebra. I kiedy te syreny woo braci, te pastorzy szatana powiedzieć braciom, aby nie odpychać tych kobiet, mówiąc im, że to jest Bóg przynoszący te kobiety do nich, tak jak to zrobił z Adamem, kiedy przyniósł Ewę do niego, Księga Rodzaju 2:22. Cytują też werset, który mówi: "Bóg uczynił człowieka pomocnikiem...". Księga Rodzaju 2:18. Z tymi wszystkimi zaklęciami bracia, które odpychały związku tych syren, w końcu daje się połknąć.

 

18.2- Ekstrakt z nauczania

 

Jest to wyciąg z nauczania jednego z tych demonów na ten temat: Wybór małżonka. "Aby poznać wybór Pana dla współmałżonka, musisz mieć zeszyt modlitewny do małżeństwa, w którym musisz opisać typ współmałżonka, który chcesz mieć, cechy, które chcesz znaleźć w swoim współmałżonku, poziom wykształcenia, wzrost, kształt, kolor skóry, kolor oczu itp. Nie powinieneś o niczym zapominać ani niczego nie zaniedbywać. Nawet gesty, które lubisz, muszą być wspomniane. Musisz złożyć w szczegółach nawet swoje pragnienie co do rodzaju prezentów, które chcesz otrzymać od współmałżonka. Musisz zanotować szczegóły małżeństwa, jak chcesz, aby ślub został przeprowadzony, itp."

 

Po tym szatańskim przemówieniu, elokwentny mówca poprosił wiernych, aby ustawili polar, aby poprosić Pana o znak potwierdzenia wyboru partnera, tak jak uczynił to Giedeon (Sędziów 6:36-40). Nawet jeśli czasami trudno jest rozpoznać jakieś demony, nie potrzebujesz objawienia czy proroctwa, aby rozpoznać tego rodzaju demona. Są to węże takie jak te, które przekształcają wiernych w bałwochwalców. W rzeczywistości proszą, abyście zrobili księgi bałwochwalstwa, w których będziecie spędzać czas na rysowaniu i opisywaniu stworzeń, które chcecie oddać cześć. Wtajemniczają cię w czary, prosząc cię o stworzenie w twoim umyśle stworzeń, których Bóg nie stworzył i które nie istnieją nigdzie, ponieważ typ małżonka, o którego opisanie proszą, istnieje nigdzie.

 

Musisz wyobrazić te nieistniejące stworzenia i spędzić czas na modlitwie, aby je zdobyć. Głupia! Ty też poddajesz się takiemu idiotyzmowi? Gdzie jest twoja inteligencja? Nadal jesteś taka naiwna? Jeśli jesteś przywiązany do trawy, na pewno się na niej wypasasz! Czy naprawdę potrzebujesz, żebym ci powiedział, że ten rodzaj małżonka o wszystkich cechach, które lubisz, aż po szczegóły, nie istnieje i nigdy nie będzie istniał? Nawet gdybyś miał produkować swoich współmałżonków w laboratoriach, nigdy nie będą oni dokładnie tym, czego chcesz, ze wszystkimi szczegółami. Te węże iść tak daleko, jak cytowanie tego fragmentu Psalmów 37:4 Rozkoszuj się również w Panu, a On da ci pragnienia twego serca. Mówią ci, żebyś fizycznie opisał swojego małżonka na kartce papieru, w szczegółach, ze wszystkimi pragnieniami twojego serca, a Bóg ci je udzieli.

 

Przestań pozwalać się zdegradować i ogłupiać przez węże. Pokaż trochę mądrości i inteligencji; jeśli nie wykorzystaj swojego zdrowego rozsądku. Czy chcesz prosić Boga, aby poszedł i specjalnie dla ciebie stworzył to, czego jeszcze nie ma? Zrozum dzisiaj, że nigdy nie będziesz miał typu małżonka, którego chcesz, z wszystkimi szczegółami, których pragniesz. Jeśli zamierzasz się ożenić, bądź gotów zaakceptować małżonka z jego kilkoma cechami i wieloma słabościami. I to jest to, co będzie stanowiło twój krzyż w małżeństwie. Dlatego Bóg mówi o ucisku w ciele, dla tych, którzy się pobierają.

 

18.3- Ponowne małżeństwo

 

Chciałbym podzielić się z wami tym świadectwem pastora demonów. Dotyczy to pastora węża, który ożenił się, rozwiódł i ożenił ponownie. Kiedy dzieci Boże pytają go, dlaczego się rozwódł i dlaczego ożenił się ponownie po rozwodzie, powiedział, że opisał na kartce papieru cechy kobiety, którą chciał poślubić. Dlatego też sporządził swoją listę ze wszystkimi szczegółami i przedstawił ją przed Bogiem. Ale on czekał przez jakiś czas i Bóg nie odpowiedział szybko, i myślał, że Bóg nie odpowie. Dlatego wziął wtedy siostrę z kościoła i się ożenił. Jakiś czas później spotkał nową tak zwaną siostrę, i ta spełniła wszystkie cechy, które opisał na swojej kartce papieru. Zrozumiał więc, że to był jego bóg przynoszący mu "pragnienia jego serca". I tu nie mógł się sprzeciwić swego boga. Następnie odrzucił pierwszą kobietę i ożenił się z nową.

 

Ukochany, oto zeznanie. Jest to rodzaj jadu, który węże podróżują dziś przez zgromadzenia, aby rozlać swój jad. Gdy wypowiadają takie bzdury, inni pastorzy, którzy ich zaprosili, oklaskują. Spotkają się z Panem w nadchodzących dniach. A gdy dzieci Boże mimo wszystko próbują udowodnić tym wężom, że ponowne małżeństwo nie jest dozwolone przed Bogiem, niektórzy mówią wam,  że Jezus zwracał się w ten sposób do faryzeuszów, inni mówią, że tylko ludzie, którzy są w służbie bożej są uprawnieni do ponownego małżeństwa i że ten przywilej jest zarezerwowany tylko dla pastorów.

 

18.4- Sekta piramidy

 

Istnieją sekty, które przypisują kobiety mężczyznom, a mężczyzn kobietom, zgodnie z ich własnymi szatańskimi kryteriami. Wśród tych kryteriów znajduje się status społeczny pary, jej standard intelektualny, pozycja społeczna jej rodzin itp. Pozwól, że dam ci przykład tych sekt. Chodzi o sektę szatańską, której doktryna opiera się na piramidzie egipskiej, o wąskim szczycie i poszerzonej podstawie. Piramida ta bazuje na tym co nazywali oni "twórcy uczniów". Oznacza to, że gdy przyprowadzisz kogoś do sekty, osoba ta stanie się twoim uczniem i zostanie ci poddana przez całe swoje życie, a ty staniesz się ich "twórcy uczniów".. Osoba, która jest "twórcy uczniów" stanie się uczniem-twórcą, a więc łańcuch jest kontynuowany. Każdy uczeń musi podporządkować się swojemu uczniowskiemu twórcy i zgłosić się do niego. Uczniowski twórca, który jest również uczniem kogoś innego, będzie jednakowo rozliczał się, i tak dalej i tak dalej, aż do szczytu. To, co decyduje Uczniowski twórca, jest dokładnie tym, co powinien zrobić uczeń. Te sekty o piramidalnych strukturach są liczne na świecie, pod różnymi nazwami.

 

Zanim przejdę do punktów poślizgu, które rozwinę, chciałbym poprosić wszystkie prawdziwe dzieci Boże, które są w tego rodzaju sektach, aby jak najszybciej opuściły salę. Wiedz, że tryb funkcjonowania tych sekt jest wyłącznie czarnoksięstwem, opartym na duchu piramidy egipskiej. W tej sekcie, gdy młody mężczyzna chce się pobrać, zostaje mu przydzielona kobieta zgodnie z jego portfelem i wpływem. Biedny młody mężczyzna lub młody mężczyzna z biednej rodziny nigdy nie wyjdzie za mąż za młodą, bogatą kobietę lub młodą kobietę z bogatej rodziny. Dla tych, którzy sami wybierają swoją przyszłą żonę, ich wybór jest odrzucany przez sztuczkę, kiedy nie spełnia kryteriów sekty. Kilka zaręczyny jest zatem łamane za każdym razem, a jeden z partnerów, przypisany do kogoś innego.

 

W tej sektę znajdziesz mieszane poślubioną parę tylko przypadkowo. Co mam na myśli mieszane małżeństwo tutaj jest para z jednym partnerem, biedny, a drugi bogaty, lub z partnerem absolwentem i drugi nie ukończył studiów. Pozwól, że podam ci przykład takiej pary przypadkowo i nieumyślnie wymieszanej. Raz przyjechałem do kraju, kraju, w którym ta sekta jest wszczepiana. Gdy tylko zorganizowałem pierwsze konferencje, demaskujące fałszywą doktrynęi różne błędy, które można znaleźć w tak zwanych przebudzonych kościołach, wiadomości się rozpowszechniły. Wtedy to młody człowiek, podążając za echem moich nauk, burzliwie przyszedł do mnie i opowiedział nam swoją historię. Tutaj jest:

 

Ten brat tej sektę twórcy uczniów, który był w niej od trzynastu lat i który był również jednym z przywódców, był zaręczeni przez cztery lata. I od tego czasu nie mógł się ożenić, bo za każdym razem jego mistrzowie obracali go w kółko, a z nim błaznowali, jak się grało piłką. Przechodził od "twórcy ucznia" do „twórcy ucznia” i za każdym razem jeden odsyłał go z powrotem do drugiego. Popełnił grzech pożądania kobiety, która nie odpowiadała jego klasie społecznej. Nie tylko pochodził z biednej rodziny, ale nie miał dyplomu. Kobieta, której pragnął, miała dyplom i bogatych rodziców. Ponieważ te dwie osoby kochały się nawzajem, stało się trudne dla agentów szatana, którzy kierują ich duchowo, aby zerwać zaręczyny. Dlatego też musieli stosować sztuczki jak zwykle. Ci agenci szatana umiejętnie poszli wywierać presję na chłopca, prosząc go, aby nie wychodził za dziewczynę, ponieważ nie była ona duchowa, a także poszli do dziewczyny, aby wywierać na nią presję, prosząc ją, aby nie wychodziła za chłopca, ponieważ był analfabetą. Kontynuowali tę grę przez około cztery lata, ale nigdy nie udało im się przekonać swoich ofiar. W końcu po prostu odrzucili pomysł świętowania takiego małżeństwa. A ten brat miał dosyć, był naprawdę zdegustowany.

 

W chwili, gdy poszedł za tym, czego uczyłem, podbiegł do mnie. Wyjaśnił więc nam wszystkim tę mafię, a także inne rzemiosła czarownic, które miały miejsce w tej sektą. Wyjaśniłem mu całą fałszywą doktrynę tej sekty i poradziłem, by jak najszybciej wyszedł stamtąd. Poszedł za moją radą i postanowił stamtąd wyjechać. Dlatego zdecydował się uciec od głupoty i od tej pory chodzić według zdrowej doktryny. Kilka dni po jego zaangażowaniu demony tej sektą dowiedziały się, że uciekł z sekty i że zdecydował się chodzić zgodnie z prawdą. Poinformowali Wysoką Hierarchię. Ci czarodzieje wiedzieli, że gdyby pozwolili temu chłopcu odejść, mogłoby to otworzyć oczy innych jeńców, którzy uwolniliby się z niewoli i uciekliby z sekty. Zorganizowali spotkanie w tej sprawie i od razu zadzwonili do niego, aby mu powiedzieć, że dają mu zielone światło do zawarcia małżeństwa. A ponieważ kobieta dla tego brata miała pierwszeństwo przed chwałą Bożą, wpadł w pułapkę tych czarodziejów i przyjął ich ofertę. W ciągu zaledwie kilku dni bezwarunkowo świętowali małżeństwo, które ciągnęło się przez cztery lata, a które zostało już odrzucone. Oto jak węże trzymają dzieci Boże w niewoli. Można by pomyśleć, że są ignorantami, nie są wcale. Pracują dla swojego mistrza szatana i walczą, by udać się do Piekła z jak największą liczbą ludzi.

 

Jest to sekta, która jest zaskakująco wypełniona intelektualistami, ale ślepymi intelektualistami, którzy tylko rozumieją rzeczy świata, ale są wyobcowani od rzeczy Bożych. Wszyscy czytają Biblię, ale żadne z nich nie pyta, z jakiej Biblii pochodzą ich nauki. Nigdy nie są zdumieni i nigdy nie zastanawiają się, gdzie w Biblii znajdują praktyki, które obserwują. To jest po prostu straszne! Łatwo byłoby pomyśleć, że łatwo jest oszukać tylko tych, którzy nigdy nie chodzili do szkoły. To nieprawda! Teraz możemy łatwo zrozumieć, że zrozumienie nie pochodzi ze szkoły, ale od Boga. Lud szatana zawsze ma zaciemnioną inteligencję, dlatego nigdy nie osiągają prawdziwej pokuty.

 

"13Dlategoć im w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą, i słysząc nie słyszą, ani rozumieją. 14I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi: Słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie; i widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie; 15Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je." Mateusza 13:13-15.

 

Opracowali system notatników dziesięciny i ofert, aby kontrolować torebkę wiernych. Chciwi ludzie, aby zmusić ludzi do dawania pieniędzy, mają notatniki do rejestrowania nazwisk i kwot, które daje każdy wierzący, a także częstotliwości tych darowizn.

 

Posiadają oni m.in. system notatnika do nauczania, notatnika do modlitwy, notatnika do medytacji, notatnika do renderowania kont itp. Które każdy uczeń musi trzymać. A "twórcy uczniów".mają regularnie kontrolować te notatniki. W tych książkach należy odnotować czas spędzony na ewangelizacji, liczbę przeczytanych rozdziałów Biblii, liczbę wygranych osób, liczbę minut spędzonych na modlitwie, czas spędzony na każdej rzeczy, itp. system prawdziwego więzienia. Wierni spędzają czas na kłamstwie, aby zdobyć zaufanie swoich uczniowskich twórców. Wznieśli Jezeble do prowadzenia zgromadzeń, grup modlitewnych itp. A ludzie wcielają to wszystko w życie, nie myśląc o tym. To bardzo poważne. Nikt nie zadaje pytań. Wszystkie są jak owce.

 

Kiedy ich zwolennicy natknęli się na gazety zawierające nauki, które daję i zaczęli je czytać, ich oczy się otworzyły i niektórzy z nich opuścili kult. Gdy tylko mistrzowie sekty zorientowali się, że tak się stało, wzięli biuletyny i przeczytali je, aby sprawdzić, w jakim stopniu mogli zademonstrować swoim zwolennikom, że moje nauki były fałszywe. Więc, przeszli przez wszystkie nauki i nie mieli nic do powiedzenia na ich temat. Ale w każdym razie musieli znaleźć strategię, która uniemożliwiłaby ich zwolennikom czytanie tych nauk. W miarę jak ludzie spieszyli się z otrzymywaniem tych biuletynów, węże te znalazły najlepszą strategię. Dlatego też na zgromadzeniach wygłaszali oni komunikaty, mówiąc wiernym, aby już nie czytali tych nauk, ponieważ nauki te były prawdziwe i biblijne, ale przeznaczone były tylko dla starszych (przywódcy kościoła), a nie dla prostych wierzących. I jak każdy uczeń musi bezwarunkowo podporządkować się swemu twórcy ucznia, instrukcja została uszanowana, a biedni niewidomi nadal pozostają w więzach czarów i codziennie chodzą do Piekła, wszyscy szczęśliwi, wierząc, że służą Bogu.

 

Uczynili z małżeństwa prawdziwą pułapkę dla wszystkich tych, którzy mogli odkryć prawdę i uciec ze swojej sekty. Popychają młodych ludzi do małżeństwa, nie dając im możliwości myślenia, tak, że każdy z nich jest związany z sektą. Czasami posuwają się tak daleko, aby ustalić minimalną liczbę małżeństw, które muszą obchodzić każdego roku. Słyszysz, jak proszą swoich naśladowców, by modlili się o małżeństwo, ponieważ w kościele jest wielu niezamężnych ludzi. Ci agenci szatana zobowiązują się do performating co najmniej 100 małżeństw rocznie, a co najmniej 500 małżeństw w ciągu 5 lat, podczas gdy liczba wiernych w wieku umożliwiającym zawarcie małżeństwa nie osiąga nawet jednej dziesiątej tej liczby! W tym celu organizowane są sesje modlitewne. Jest to technika, z jaką te węże trzymać wiernych niewoli teraz.

 

18.5- Albowiem tam, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje.

 

Oto pastor, który na podstawie Biblii nauczał, że Bóg jest przeciwny rozwodowi i ponownemu małżeństwu. I bronił tego z wielkim zapałem i zaangażowaniem. W Zgromadzeniu był brat. Ten brat, prawnik z zawodu był rozwodnikiem, a jego żona nadal żyła i mieszkała w tym samym mieście. Na zgromadzenie przybyła nowa siostra, a ona sama właśnie się rozwiodła, a jej mąż nadal żył. Była dentystką i miała prywatną praktykę. Jakiś czas później, dwaj rozwiedzeni wyrazili chęć zawarcia małżeństwa. Pastor znalazł się w trudnej sytuacji; wybór między jego uczciwością w stosunku do Boga i słowem Bożym a tymi dwoma bogatymi profesjonalistami, którzy jeździli samochodami Mercedes. Pastor spędził kilka tygodni bezsenności, będąc według niego, przyłapany na dylemacie i zobowiązany do wyboru pomiędzy dwoma wielkimi bogami "z nieskazitelną równością".

 

Z jednej strony, Jezus Chrystus, który złożył obietnice "które czasami nie są widziane", a z drugiej strony, dziesięciny, ofiary i dary oferowane przez tych dwóch wielkich rozwodników, dobrze ugruntowanego prawnika i dentysty równie dobrze ugruntowanego, oboje jeżdżąc Mercedesem. Gdyby biedny pastor mógł wybrać dwóch bogów w tym samym czasie, z pewnością by to zrobił. Niestety, tylko jeden wybór był dozwolony. Pastor wiedział, że gdyby odmówił zjednoczenia dwóch rozwodników, opuściliby zgromadzenie i poszliby do innego chciwego pastora, który nie przegapiłby takiej złotej okazji. Po kilku tygodniach walki i dyskusji z zespołem przywódców, pastor postanowił uczcić ponowne małżeństwo tych dwóch psów. Mercedes był ważniejszy od Jezusa Chrystusa. Biedny Jezus Chrystus! Jak można się było spodziewać, Bóg odszedł z tego zgromadzenia, a szatan przejął całkowitą kontrolę. To chrześcijańskie zgromadzenie, które było dobrym zgromadzeniem chrześcijańskim, stało się zgnilizną, której nie można zakwalifikować. Wszyscy, od pastorów po wiernych, ubierają się teraz w białe szaty, aby zaznaczyć, że są już w nowym Jeruzalemie. Dotarli tam trochę wcześniej niż my. Alleluia!

 

18.6- Małżeństwo oparte na osobistym interesie

 

Z powodu chciwości kilka osób, w tym pastorzy, opiera swoje małżeństwo wyłącznie na chciwości. Kiedy wielu młodych pastorów chce się małżeństwa, ich kryteria wyboru małżonka opierają się wyłącznie na statusie społecznym kobiety. Powinieneś wybrać tylko kobietę, która pracuje lub "która jest dobrze sytuowana". Dlatego wielu oślepionych tym, co nazywają "środkami", bierze za żony Jezebeli, które będą je dominować w małżeństwie i odwracają od Boga. Widzimy je wszystkie pędzące do kilku dziewczyn na zgromadzeniu, które pracują lub mają zamożnych rodziców. Właśnie dlatego wiele małżeństw nie trwa dziś długo.

 

18.7- Modlitwa dla singli

 

Ostrzegałem was przed tymi czarodziejami, którzy chodzą po kościołach, zapraszając niezamężnych, by wyszli do przodu i modlili się za nich. Są też tacy, którzy przychodzą, by poprosić niezamężne siostry, by przyszły na front na modlitwę. A kiedy te siostry się pojawią, ci pastorzy czarownic, którzy już się dogadali ze swoimi żonami czarownicami, mówią, że to ich żony muszą się modlić za te niezamężne siostry, ponieważ ona również była bez małżeństwa przez długi czas, a zatem zna ból, jaki odczuwają niezamężne siostry. Potem pozwalają swojej czarownicy wylewać zaklęcia na te biedne ignoranckie siostry. Uciec od wszystkich tych pastorów czarownic i kobiet czarownic, które chcą się za Ciebie modlić, że masz partnera na wesele. Teraz jesteś dobrze szły nauki o małżeństwie i wiesz,  że małżeństwo nie jest tym, o czym myśleliście wcześniej. Uciec od wszystkich możliwych szaleństw, i nie daj się już złapać w pułapkę szatana.

 

18.8- Modlitwa o przygotowanie do zawarcia małżeństwa

 

Są inni czarodzieje, którzy proszą matki w kościele, aby przyprowadziły wszystkie swoje córki do sali modlitewnej, aby modlić się za nie, aby przygotować je do małżeństwa. A matki przynoszą na modlitwę wszystkie swoje córki, także te, które mają mniej niż dziesięć lat. Wiedzcie dzisiaj, że są to zaklęcia, które czarownicy robią na waszych córkach, i jest to inicjacja do czarów, które czynią na waszych córkach. A kiedy im się to uda w swoich szatańskich inicjatywach, posiadają twoje małe dziewczynki i przekształcają je w innych agentów szatana. Dlatego należy być bardzo ostrożnym. Jeśli miałeś nieszczęście przejść przez tego rodzaju inicjację lub sprawiłeś, że twoje córki przeszły przez takie sesje inicjacyjne, błagaj Boga o twoje wyzwolenie lub o wyzwolenie twoich córek. To oni są czarodziejami, którzy, aby zainicjować młode kobiety, sprawiają wrażenie, że chcą je przygotować do małżeństwa. Kto ci powiedział, że ludzie muszą być przygotowani do małżeństwa? Ci sami czarownicy często obligują braci do posiadania konta bankowego przed przyjściem do nich w celu zawarcia małżeństwa. Jeśli jesteś w zgromadzeniu, gdzie takie szaleństwa są praktykowane, wyjdź stamtąd natychmiast i poszukaj innego zgromadzenia.

 

18.9- Szantażowanie

 

Niektóre demony pastoralne czynią z odpowiedzialnych stanowisk w kościele prawdziwy szantaż. Węże te mówią swoim zwolennikom, że każda osoba, która chce pełnić funkcję odpowiedzialną w kościele, musi najpierw wyjść za mąż. I tworzą wiele bezużytecznych stanowisk odpowiedzialności, aby odwrócić uwagę i uwieść wiernych. Czasami jest więcej pozycji odpowiedzialności niż wiernych, którzy są w Zgromadzeniu. Inni nakładają na każdego sumę pieniędzy, która musi zostać zebrana zanim małżeństwo zostanie celebrowane". A jeśli suma ta nie zostanie osiągnięta, nie będzie żadnego małżeństwa. A w zebranej kwocie pastor demonów bierze to, co nazywa "swoją pieczątką", potem "swoje prawo", a na koniec "swoją dziesięcinę", aby uczcić małżeństwo. Oto jak agenci szatana przekształcili małżeństwo w prawdziwie dochodowy biznes dzisiaj. Jeśli znajdziesz się w takich szatańskich kościołach, wyjdź stamtąd szybko! Są też szaleni mężczyźni, którzy proszą wiernych o listy motywacyjne i w takich listach motywacyjnych muszą opisać typ partnera, którego chcą, swój wzrost, wygląd, wiek i wszystkie inne cechy, które chcą, a plik musi osiągnąć najwyższy hierarchii.

 

18.10- Małżeństwo – oszustwo

 

To jest przypadek małżeństwa i oszustwa. Dotyczy to brata, który chciał się ożenić i poprosił o rękę "siostry" w tym samym zgromadzeniu. Ta tak zwana siostra była prostytutką czarodziejką, która miała już dziecko na świecie. Z pomocą matki, która również była okropną czarownicą, ukrywała przed swoim przyszłym mężem, swój status matki stanu wolnego. Przy współudziale matki czarodziejki, przedstawiła ojca swojej córki narzeczonemu jako swojego wujka. Tak bardzo, że biedny narzeczony kupił kostiumy dla kochanka czarownicy, wierząc, że daje prezenty swojemu przyszłemu przystojnemu wujkowi. Wesele zostało ostatecznie uczczone w dużej denominacja zielonoświątkowa, pośród pompatycznych ceremonii z białymi sukienkami i wszystkim innym, co można sobie wyobrazić. Gdy tylko brat zawarł małżeństwo ze swoją żoną czarownicą, która była również bliźniaczką, zrozumiał, że został oszukany przez dwa okropne wampiry, a mianowicie swoją żonę i teściową, uciekł z tego małżeństwa nie tracąc czasu. Słynne małżeństwo, które było przedmiotem wielkich ceremonii w zgromadzeniu zwanym "budzonym zgromadzeniem", zakończyło się rozwodem w niecały miesiąc.

 

Poprosiłem cię w tym nauczaniu, abyś nigdy nie wychodził za kogoś bez przeprowadzenia wszelkich możliwych dochodzeń w sprawie tej osoby. A prawdziwi słudzy Boga nie mogą nigdy podejmować ryzyka błogosławienia małżeństwa bez dogłębnej znajomości tych dwóch partnerów.

 

18.11- Pospieszne małżeństwa

 

Uważaj na pośpieszne małżeństwa. Wiele powodów, w większości niejasnych, kryje się za pośpiesznymi małżeństwami. Czasami są to młodzi ludzie, którzy żyją w grzechu, i jak tylko przychodzi ciąża, chcą, aby małżeństwo było szybko świętował, aby ciąża wydawała zawartej w małżeństwie. Czasami to również pastorzy poszli do sióstr, a gdy tylko te siostry zajdą w ciążę, chcą szybko zorganizować małżeństwo tych sióstr z braćmi, aby wywołać wrażenie, że ciąża pochodzi od tych braci. Czasami jest to jeden z partnerów, który ustawia pułapkę na drugiego, lub ukrywa rzeczy przed drugim partnerem i chce, aby małżeństwo było obchodzone bardzo szybko, zanim drugi partner odkryje prawdę, itp. W każdym razie, nie należy wpadać w pułapkę pośpiesznych małżeństw. Sługi Boże nigdy nie powinny ulegać naciskom ze strony Dzieci Bożych, które chcą, aby ich małżeństwa były celebrowane bardzo szybko, a Dzieci Boże nigdy nie powinny akceptować, gdy pastorzy podejmują inicjatywę przyspieszenia obchodów ich małżeństwa. Za pośpiesznymi małżeństwami zawsze coś jest ukryte. Dlatego nigdy nie powinieneś dawać zielonego światła pośpiesznemu małżeństwu.

 

18.12- "Nie aspiruj do tego, co jest wysokie"

 

Pewnego dnia spotkałem młodego chrześcijanina, który oszalał, czyli psychicznie chory, po tym, jak ich apostoł okradł go z narzeczonej, by oddać go własnemu synowi. Ten bardzo gorliwy młody człowiek, chciał się ożenić. Znalazł piękną kobietę na zgromadzeniu i był z nią zaręczony. Ale dziewczyna była zbyt piękna dla apostoła, by pozwolić jej ożenić się z młodszym bratem z nieznanej rodziny. Zerwał więc zaręczyny i oddał tę siostrę własnemu synowi, który był po prostu pogański. Tym właśnie stały się dziś kościoły. Nie tylko znajdujemy starszyznę (Przywódcy Kościoła) z pogańskimi dziećmi, ale również ci pozbawieni skrupułów starsi zrywają zaręczyny młodych chrześcijan, aby dać chrześcijańską dziewczynę ich pogańskiemu synowi. Alleluia! Po tym rozczarowaniu, ten młody brat był tak dotknięty, że zaczął delirium i nigdy nie wyzdrowiał z szoku. Pozostał więc zamknięty w domu, upośledzony umysłowo. Ten wielki apostoł "prawdziwego" kościoła zielonoświątkowego jest obecnie w trakcie odprawiania robi czci kultu do Maryi panny. Szaleństwo nie tylko uderzyło w jego młodą ofiarę, ale także zwróciło się przeciwko niemu.

 

18.13- Małżeństwa przymusowe

 

Polecam młodym ludziom, aby nigdy nie akceptowali żadnego małżeństwa narzuconego im przez pastorów. Wiedz, że wszyscy ci, którzy narzucają ci małżeństwa, są agentami szatana. I zawsze jest to pułapka, którą ustawiają przed tobą. Bóg nigdy nie narzuci ci żadnego małżeństwa. Przeciwnie, tak jak studiowaliśmy w innej części tej nauki, Bóg zachęca cię, abyś służył Mu, nie będąc w związku małżeńskim. Zrozumcie zatem, że wszyscy ci, którzy narzucają wam coś przeciwnego do tego, czego Pan od was oczekuje, są wężami pochodzącymi ze świata szatana, którzy rekrutują ludzi do Piekła. Po prostu dlatego, że jesteś ignorantem, nazywasz ich pastorami. To demony Wiedzą, że ich czas się skończył i walczą, aby odwrócić jak najwięcej ludzi od chwały Bożej. Nie wpadnij w ich pułapki, pożałujesz tego na zawsze.

 

Ci czarodzieje, aby uwieść dzieci Boga, naciskają na nich, mówiąc im, że muszą zaakceptować wolę Bożą, czy im się to podoba, czy nie. Mówią im, że muszą zaakceptować te kobiety nałożone na nie, pokazując im, że to Bóg to powiedział. A kiedy bracia próbują wyjaśnić im, że nie kochają narzuconych im kobiet, te węże uwodzą ich mówiąc im, że Bóg czasami daje nam to, czego my nie lubimy, a czego nie chcemy. Mówią im nie ustępować szatana. Mówią im, że szatan zawsze walczy z wolą Boga i że jest to szatan powodujący, że bracia nie mają miłości do tych kobiet. Zachęcają ich do walki z ideą odrzucenia tych kobiet i poddania się "woli Bożej". I te morskie potwory mówią braciom, że ożeniwszy się z tymi kobietami, Bóg w końcu włoży w ich serca miłość do nich. Wiedz, że te kobiety, które ci narzucają pastorzy węży, są syrenami należącymi do tego samego kręgu czarów co ci pastorzy czarodzieje. Jeśli wpadniesz w ich pułapki, pożałujesz tego gorzko.

 

To właśnie wtedy, gdy te kobiety syreny wodne nie mogły mieć cię przez swoje zaklęcia, ich koledzy pastorzy interweniują, wykorzystując swoją władzę jako pastorzy, aby mieć ciebie. Musisz zatem uciec od tych wszystkich węży, nie tracąc czasu. Teraz, gdy Pan otworzył wam oczy, również starajcie się informować jak najwięcej braci, aby pomóc im uciec z tych pułapek szatana. Zachęcam do podzielenia się tą nauką z jak największą liczbą osób. W ten sposób wygrasz wszystkich tych, którzy są z Boga. Ci źli nie wahają się powiedzieć wiernym, że "rozmnażanie jest przykazaniem Bożym" i że "Kto się nie żeni, aby się rozmnażać, narusza prawo Boże; jest to straszny grzech". Nie powinieneś już dłużej pozwalać się sprowadzać na manowce przez tych synów zatracenia. Teraz wiesz, że wybór nie zawarcia małżeństwa nie jest grzechem, ale raczej wielkim błogosławieństwem. Zrozum, że nikt nie ma prawa narzucać ci małżeństwa. To zależy od ciebie, czy Chcesz wyjść za mąż, a jeśli tak, to ten lub ten, za kogo chcesz wyjść za mąż.

 

18.14- Lotto

 

Znajdujemy również pastorów szatańskich, którzy zamienili małżeństwo w gry lotto. Organizują sesje modlitewne, podczas których osoby, które chcą się zebrać na wesele, proszone są o zapisanie swojego imienia na kartkach papieru. Nazwiska dziewcząt umieszczane są po jednej stronie, a imiona chłopców po drugiej. Kawałki papierów są wymieszane, a papiery są losowo rysowane, jednocześnie modląc się, aby Bóg, który zna serce, pozwolił, aby kawałki papieru, które będą wybierane za każdym razem, odpowiadały ludziom, którzy mogą żyć jeden z drugim. Za każdym razem wyciąga się imię, jedno od strony chłopców, a drugie od strony dziewcząt, i są one zjednoczyć, jako naukowiec dokonujący genetycznego krzyżowania podczas swoich eksperymentów. W tym momencie pasterze czarodzieja grają z małżeństwem.

 

18.15- Proroctwa

 

Proroctwa o małżeństwie następują jeden po drugim i nieustannie zaprzeczają sobie w zgromadzeniach i nikt nie bierze pod uwagę. Masz sesje modlitewne na temat małżeństwa, podczas których proroctwa przypisują partnerów członkom grupy, wśród których są ludzie już oficjalnie zaręczeni. Istnieją też przepowiednie przypisujące partnerów ludziom, wśród których znajdują się osoby już zamężne. Uciec od wszystkich proroctw mówiących o małżeństwie.

 

18.16- Grupy doradcze

 

W kilku puszkach na śmieci nazywasz kościoły, agenci szatana stworzyli to, co nazywają grupami doradczymi, grupy złożone głównie z żmij, które są powoływane do doradzania małżeństwom. Ci głupcy, którzy nie są w stanie zarządzać własnymi domami, są wzywani do udzielania porad innym osobom pozostającym w związku małżeńskim. A w tych tzw. grupach doradczych znajduje się wiele Jezebeli, kobiet, które słyną z niesubordynacji i buntu. I tych agentów szatana skorzystać z tej grupy lalek poznać problemy i trudności różnych małżeństw, a z tym agentów szatana trzymać narzeczonej i pana młodego niewoli. Jest to również z wszystkimi informacjami, które podajesz im podczas sesji doradczych, że te węże robią zaklęcia przeciwko tobie, tak, że twoje małżeństwo nie rozwija się, ale że przechodzi z problemu do problemu, tak, że stale na nich polegasz. Wiedz, że prawdziwy pastor lub prawdziwy starszyznę (Przywódcy Kościoła) może ci pomóc, gdy masz jakieś trudności w małżeństwie. Nie potrzebujesz do tego grupy osób chorych psychicznie. Wiedz również, że żadna kobieta nie ma prawa doradzać parom.

 

Zrozumcie jeszcze raz, że te tak zwane grupy doradcze są obrzydliwością wobec Boga. Jeśli myślisz, że jesteś dzieckiem Boga, wyjdź z tych wszystkich form koszy na śmieci zwanych kościołami. Ale jeśli czujesz się swobodnie w szaleństwie, nadejdą dni, kiedy zrozumiesz. Wzywam was dołożyć starań do tego, aby żyć dla Boga, aby twoja para nie była jedną z tych, którzy będą poddane sądowi w każdej chwili. To wcale nie jest interesujące. Nie powinieneś ujawniać swojej intymności na zewnątrz. Musisz wiedzieć, jak prać swoją brudną bieliznę w największej intymności i z wielką dyskrecją. Bądź mądry i stań się dojrzałymi dziećmi Boga. Kiedy kobieta jest nieposłuszna, pokój staje się rzadkim towarem w małżeństwie. Wtedy rozwiązywanie problemów staje się bardzo trudne. A kiedy mąż jest brutalny, nietolerancyjny i władczy, życie w harmonii staje się bardzo trudne w małżeństwie.

 

18.17- Inne zeznania

 

1) Kluby czarów stworzyły to, co nazywają komitetami małżeńskimi, ciała, w których czarodzieje ci decydują o tym, jakie kombinacje mają tworzyć, lub jak zjednoczyć agentów szatana w swoich klubach, z nielicznymi dziećmi Boga, które tam są. W tych klubach to właśnie pastorzy narzucają partnerom wiernych, zgodnie z kryteriami podyktowanymi im przez szatana ich pana.

 

Niektóre z tych klubów przypisują kobiety mężczyznom według ich grupy etnicznej lub według wagi ich kont bankowych. Kiedy dwóch braci interesuje się tą samą kobietą, kobieta jest przekazywana temu, kto zaproponuje najwyższą cenę lub temu, kto pochodzi z tej samej grupy etnicznej, co pastor.

 

2) Wielu czarodziejów spędza dziś czas inicjując wiernych, sprawiając im wrażenie modląc się o złamanie klątwy, aby mogli się pobrać. A po tych przeklętych modlitwach powołują się na demony zmysłowości i demony cudzołóstwa i mówią swoim zwolennikom, że to duchy małżeństwa wylały się na nich.

 

3) Są inni pastorzy czarnoksiężnika, którzy organizują sesje modlitewne, podczas których proszą młode siostry, które chcą poślubić pastorów, aby wstały. Po to te demony czynią zaklęcia nad dziewczynami, które stanęły, i wskazać, który z nich będzie naprawdę żonami pasterzy. Nie potrzebujesz już, że powiem ci, że dziewczyny, które wybierają, są dziewczynami, które ci czarodzieje już wybrali w swoim ciemnym kręgu, aby przydzielić agentom szatana, którzy są pastorami lub którzy będą pastorami.

 

Ludzie tego pokolenia osiągnęli pewien stopień ślepoty, którego nie da się zrozumieć. Ci czarodzieje przeprowadzają wszystkie te szaleństwa, a wierni nadal wierzą, że Bóg jest pośród nich i że On naprawdę stoi za takimi obrzydliwościami. To bardzo zaskakujące!

 

4) To sprawa diakona znanej zielonoświątkowego denominacji. Ten diakon był zaręczony z młodą kobietą, która właśnie przybyła na zgromadzenie i która miała dziecko w wieku poniżej sześciu miesięcy. Mało tego, że ta młoda matka jeszcze karmiła dziecko piersią, to jeszcze nawet nie została ochrzczona w wodzie. W oczekiwaniu kościół już zaręczeni ją do diakona. Na krótko przed zawarciem małżeństwa ta młoda, niezamężna matka została ochrzczona. Spójrz, w jakim stopniu pastorzy podważają dzisiejsze małżeństwo.

 

5) Ten drugi przypadek dotyczy młodszego brata, który zaręczył się z młodszą siostrą, a ich zaręczyny zostały zatwierdzone i ogłoszone na zgromadzeniu przez pastora. W międzyczasie na zgromadzenie wszedł nowy brat, a ten nowy brat był dobrze sytuowanym bratem. Pastor czarodziej, aby zablokować i utrzymać tego nowego i bogatego brata na zgromadzeniu, zerwał zaręczyny pierwszego brata, który sam ogłosił, i oddał młodą siostrę temu nowemu bogatemu bratu. Pierwszy narzeczony był tak rozczarowany i sfrustrowany, że uciekł z tej szatańskiej sekty i przeniósł się do innego miasta. Na szczęście nie porzucił on Pana tak jak wielu z nich, kiedy padają ofiarą takiej mafii w tzw. kościołach.

 

6) Są chciwi pastorzy, którzy, gdy mają się pobrać, proszą każdego wiernego o wniesienie dużej sumy pieniędzy i odłożenie wielkiej teraźniejszości na bok. W dodatku do wszystkiego, co zbierają te czarownice organizują pompatyczny imprezy i proszą wiernych podzielić ze sobą różne obciążenia.

 

7) W niektórych zgromadzeniach pastorzy i wierni walczą o tę samą siostrę. I w tym przypadku, jest "skrzyżowane wstawiennictwo" za tą samą dziewczyną. Generalnie w takich sytuacjach pastor często korzysta ze swojego autorytetu, stawia wiernych "pod dyscypliną" i żeni się z siostrą.

 

19- STUDIUM 2KORYNTÓW 5:17

 

A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.

 

Chciałbym was ostrzec przed innymi uwodzeniami, które sataniści rozpowszechniają wszędzie. Usłyszałem kilka syren, które nazywacie kobietami pastorami, świadcząc, że były to wielkie prostytutki na świecie i że gdy tylko przyjęły Jezusa, znów stały się dziewicami. A te czarownice nie mówią tu nawet w sensie duchowym; mówią o dziewictwie w sensie fizycznym. Zanieczyszczają uszy tych, którzy ich słuchają, wyjaśniając, jak to się stało, gdy po raz pierwszy poszli z mężem, zawołał: "ale ty jesteś dziewicą, nie mogę w to uwierzyć".

 

Są też węże - kaznodzieje, którzy idą wszędzie, aby udzielać nauk o małżeństwie i którzy oszukują młodych ludzi, mówiąc im, aby nie bali się przyjmowania byłych prostytutek za żony. Aby lepiej ich oszukać, dają oni swoje własne świadectwa, mówiąc, że ich żony były znanymi prostytutkami, ale że kiedy uwierzyli, ich jezus odnowił ich genitalia i znów stali się dziewicami. I oni stos się wstyd do limitu, wyjaśniając, że po tym jak poszedł z żonami po raz pierwszy, sami nie mogli uwierzyć, że ich jezus może robić takie rzeczy. A gdy tylko skończą wylewać jad, czarownicy i niewidomi zaczynają oklaskiwać. Aby poprzeć swoje szaleństwa, cytują fragment z 2Korynków 5:17.

 

Ukochany, przestań ulegać uwodzeniu! Twoja ignorancja i ślepota powinny mieć pewne ograniczenia. Wyjdź ze snu, póki jeszcze czas. Nie możesz już wierzyć w te wszystkie zaklęcia bez zastanowienia. Wiedz, że Bóg nigdy nie uczyni z byłej prostytutki dziewicy fizycznie. Bóg przebacza byłym prostytutkom i zapomina o ich wadach, tak jak zapomina o naszych. Ale nigdy nie zmieni genitaliów byłych prostytutek, by odnowić je, jak twierdzą agenci szatana. Kiedy kobieta straciła dziewictwo, naprawdę je straciła. Czy to przypadkowo, czy dobrowolnie, nie ma nic więcej do zrobienia.

 

Kiedy słowo Boże mówi: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem: stare rzeczy przeminęły; oto wszystkie rzeczy stały się nowe, to pokazuje i pokazuje nam wielkie miłosierdzie Boga, który nam przebacza i daje nam możliwość rozpoczęcia od Niego na nowych podstawach. To pokazuje nam łaskę Boga, który przyjmuje nas, zapominając o tym, czym byliśmy na początku, i który teraz czyni nas ludźmi duchowymi, istotami żywymi, z martwych ludzi, którymi byliśmy. Ten biblijny fragment nie powinien być używany w celu uwodzenia.

 

Kiedy kobieta była prostytutką na świecie, blizny pozostają nawet wtedy, gdy wierzy w Boga. Jeśli podczas prostytucji miała aborcję, będzie to miało wpływ na resztę jej życia. Są tacy, którzy tracą jajowody i/lub łono w swoich czynach przestępczych. Kiedy się nawrócą i wyznają swoje obrzydliwości, Bóg przebacza ich winy i może jeszcze dać im dzieci, jeśli chce. Ale On nie jest do tego zobowiązany. Nie odbywa się to w sposób automatyczny. Z tego powodu poprosiłem cię o ostrożność przy wyborze współmałżonka. Nawet jeśli Pan przebacza wszystkie nasze grzechy, nawet te najbardziej obrzydliwe, blizny po tych wadach pozostają czasami. Dotyczy to zwłaszcza grzechów czarów i grzechów seksualnych. Dzieci, które miałeś w świecie, nie znikną, gdy oddasz swoje życie Jezusowi. Rurki jajowodowe, które zostały fizycznie usunięte jeszcze na świecie, nie pojawią się automatycznie, gdy oddasz swoje życie Jezusowi. Nawet jeśli Bóg jest w stanie zrobić wszystko ponownie lub odnowić wszystkie rzeczy, jeśli chce, nigdy nie robi tego automatycznie. Wiele śladów praktyki czarów często pozostaje na tych, którzy podpisywali pakty z szatanem. Nie powinieneś zatem źle interpretować fragmentu 2Koryntów 5:17, aby sprowadzić siebie i innych na manowce.

 

20- KONKLUZJA

 

Zamiast zbuntować się przeciwko tej nauce po jej przeczytaniu, jak to często czynią liczni, zbuntować się przeciwko sobie, przeciwko waszym obrzydliwym uczynkom i przeciwko waszym zatwardziałym sercom; bo tylko w ten sposób dojdziecie do odpokutowali. Nie można dostać się do pokuty bez złamanego serca, a tylko prawda łamie serce. Zamiast pozwolić, aby proroctwo 2Tymoteusza 4:3 i 4 spełniło się na tobie, lepiej myślisz o radości i chwale, które oczekują zwycięzców z Jezusem Chrystusem na całą wieczność. "3Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, 4A odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą." 2Tymoteusza 4:3-4.

 

Nie bójcie się cierpieć i płakać, trwając w posłuszeństwie i w prawdzie, bo w najbliższych dniach Pan wytrze wszystkie wasze łzy. Lecz dla tych wszystkich, którzy zamiast tego zdecydują się zbuntować i bunt, dla tych wszystkich, którzy się buntują i wolą pójść na wszystkie możliwe skróty, nie tylko nie uciekną obecnym łzom i cierpieniom, w przeciwieństwie do tego, co myślą, ale dodatkowo, ich łzy nie zostaną wymazane przez Pana, ponieważ będą płakać przez całą wieczność.

 

Jeśli małżeństwo, gdy jest dobrze wykonane uwielbia Boga, celibat na chwałę Boga uwielbia Boga jeszcze lepiej, 1Koryntów 7:38. Dlatego, zamiast spędzać czas w Kościele powołując się na demony zwane "duchami małżeństwa", należy raczej modlić się, aby Pan obdarzył łaską wiele swoich dzieci, aby w pełni poświęcić się Jemu, aby służyć Mu bez rozpraszania uwagi.

 

"32A chcę, abyście wy byli bez kłopotu, bo kto nie ma żony, stara się o rzeczy Pańskie, jakoby się podobał Panu; 33Ale kto się ożenił, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobał żonie. 34Jest różność między mężatką i panną; która nie szła za mąż, stara się o rzeczy Pańskie, aby była święta i ciałem i duchem; ale która szła za mąż, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobała mężowi. 35A toć mówię ku dobru waszemu; nie abym sidło na was wrzucił, ale abyście słusznie i przystojnie stali przy Panu bez rozerwania." 1Koryntów 7:32-35.

 

Małżeństwo jest rozproszenia, ponieważ nie będzie nam przydatne w wieczności. Małżeństwo mężczyzny i kobiety jest małżeństwem ziemskim i pozostanie małżeństwem ziemskim. Nic z tego nie będzie nam towarzyszyć w wieczności. "Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako Aniołowie Boży w Niebie." Mateusza 22:30.

 

Dla was, nauczyciele Słowa Bożego, wy, którzy wciąż macie w sercu trochę strachu przed Bogiem, proszę nauczyć całe Słowo Boże, a nie część słowa, a nie kilka aspektów zatwierdzonych przez tych, którzy was słuchają, a nie wybrane kawałki, które będą łaskotać uszy waszego stada i zachęcać ich do wypełnienia kasetonów kościelnych. Jeśli zostawisz słowo Boże, dobrowolnie lub mimowolnie, aby nauczyć tego, czego chcesz, dasz Bogu poważne wyjaśnienia. Wiedz, że bogactwa i chwała świata są tylko na chwilę, podczas gdy Niebiańskie bogactwa i chwała trwają wiecznie.

 

Tylko dlatego, że jesteście małżeństwem, nie zamierzasz prowadzić wszystkich dzieci Bożych, czasem nawet wbrew ich woli, w małżeństwo. Naucz całe Słowo Boże i zostaw je każdemu, aby wybrał, jak chce żyć dla Pana. Przypomnij tym, którzy są już małżeństwem i tym, którzy chcą się pobrać, że małżeństwo to dobra rzecz. Przypomnijmy również tym, którzy nie są małżeństwem i tym, którzy nie chcą się pobrać, że celibat dla całkowitego poświęcenia się Panu jest najlepszą z tych dwóch opcji. Nie wpadajcie jednak w pułapkę zmuszania ludzi, aby się nie ożeniali, jak to uczyniła sekta katolicka, która nie daje kapłanom możliwości swobodnego wyboru tego, co im się podoba i co mogą znieść. Pan powiedział nam w swoim słowie: "1A Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk dyjabelskich, 2W obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowane mających sumienie swoje, 3Zabraniających wstępować w małżeństwo ..." 1Tymoteusza 4:1-3.

 

Niech więc wszyscy wiedzą, że zawarcie małżeństwa jest dobre, ale nie zawarcie małżeństwa w celu poświęcenia się Panu jest jeszcze lepsze. Jeśli Pan mówi nam o małżeństwie w kategoriach niewolnictwa (1Koryntów 7:21), lub ucisku w ciele (1Koryntów 7:28) lub nieczystości (1Koryntów 7:34), lub w kategoriach rozproszenia (1Koryntów 7:35), to nie jest zakazanie małżeństwa, to jest uwolnienie nas od ignorancji, która zawsze dawała nam wrażenie, że szczęście zostało znalezione w małżeństwie.

 

Jeśli zaczęlibyśmy tę naukę od ubolewania nad faktem, że lud Boży został zniszczony z braku wiedzy, nie zapominajmy, że to właśnie dlatego, że odrzuciliśmy wiedzę, Bóg nas odrzuca (Ozeasza 4:6, część druga). To dlatego, że odrzuciliśmy prawdę i czujemy się swobodnie w rozcieńczonej ewangelii, w ewangelii kłamstw i uwodzenia, że giniemy.

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF