Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

PRZESŁANIE DO ŻOŁNIERZY CHRYSTUSA

 

1- Wstęp

 

Drodzy bracia i przyjaciele, w obecnym czasie końca czasów, kiedy pozostało nam niewiele czasu na odbudowę muru przed dźwiękiem trąby, uważamy za ważne, aby wystosować apel do wszystkich prawdziwych Żołnierzy Bożych oraz do wszystkich hipokrytów i kłamców, którzy podają się za prawdziwych Żołnierzy Bożych, tak aby każdy mógł zweryfikować swoje stanowisko i jasno potwierdzić swój wybór, zgodnie z instrukcjami Jezusa w Objawienie Jana 22:10-15 "10Potem mi rzekł: Nie pieczętuj słów proroctwa księgi tej; albowiem czas blisko jest. 11Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy; a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi; a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. 12A oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego. 13Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny. 14Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta. 15A na dworze będą psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo."

 

2- Przesłanie do tych, którzy stwarzają warunki do wykonywania Bożego dzieła

 

Drodzy przyjaciele, wy, którzy zobowiązujecie się rzekomo wykonywać pracę Bożą i w tym celu używajcie sprytu, by żądać albo materiałów do pracy, albo wsparcia materialnego lub finansowego z tego lub owego powodu, albo wynagrodzenia, które nie wypowiada Jego imienia, oto Boskie przesłanie dla was.

 

Po pierwsze: Czas zrozumieć, że każdy człowiek, który służy Bogu, robi to dla własnego dobra. Służąc Bogu, szukamy naszych błogosławieństw, a nie błogosławieństw Bożych. Bóg nie potrzebuje już błogosławieństw, już jest błogosławiony. Pracując dla Boga, to nasze korony, których szukamy, a nie koron Bożych. Bóg nie potrzebuje już koron. On już je ma. Inwestując naszą siłę fizyczną, pieniądze i talenty w służbie Bogu, gromadzimy nasze skarby, nie skarby Boże. Bóg nie potrzebuje już skarbów, On już je ma.

 

Po drugie: Musisz zrozumieć, że wykonywanie pracy Bożej jest poświęceniem. Sam Bóg zdecydował się poświęcić swego jednorodzonego Syna, aby nas zbawić. Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży, poświęcił się za nas, abyśmy mogli mieć wieczne szczęście, które czeka nas po tym ziemskim życiu w nędzy. I każde prawdziwe dziecko Boże musi również poświęcić się dla chwały swego Mistrza, Jezusa Chrystusa, i dla zbawienia wszystkich tych, dla których Jezus przyszedł umrzeć.

 

Po trzecie: Konieczne jest, abyś zrozumiał, że nie robisz żadnej łaski Bogu, służąc Mu, i że nie robisz żadnej łaski Słudze Bożej, wykonując Boże dzieło. Wyświadczasz sobie wielką przysługę, służąc Bogu. Jest to przywilej dla nas, że musimy służyć Bogu. Więc przestań szantażować Boga i Sługę Bożą, kiedy chcesz wykonywać Bożą pracę. Jeśli nie chcesz służyć Bogu, nie rób tego. Jeśli uważasz, że robisz Bogu lub Jego Słudze jakąkolwiek przysługę, wykonując Boże dzieło, nie rób tego już więcej.

 

Mam dla ciebie ważne objawienie. Jest tak: "Czy pracujesz dla Boga, czy nie pracujesz, praca Boga będzie wykonana. Niezależnie od tego, czy służysz Bogu, czy też odmawiasz służenia Mu, służba Bogu będzie dokonywana. Nic, i nikt, nie może powstrzymać dzieła Boga." Przestańcie szantażować, jest bezużyteczny.

 

Zanim się urodziłeś, dzieło Boże było wykonywane, a po tobie, dzieło Boże będzie wykonywane. Więc Bóg niekoniecznie potrzebuje cię do swojej pracy. Z Tobą lub bez ciebie, jego praca zostanie wykonana. Jesteś z pewnością ważny dla Bożego dzieła, jeśli zdecydujesz się uczynić siebie użytecznym, ale nie jesteś absolutnie niezbędny i nigdy nie będziesz. Nikt nie jest absolutnie niezbędny.

 

Medytować z na ten przejście od Malachyjasz 1:6, 8; 13-14: "6Syn ma w uczciwości ojca, a sługa pana swego; jaźlim tedy Ja ojcem, gdzież jest cześć moja? i jeźliżem Ja panem, gdzież jest bojaźń moja? mówi Pan zastępów wam, o kapłani! którzy lekce poważacie imię moje, a wszakże mówicie: W czemże lekce poważamy imię twoje? 8Bo gdy przywodzicie, co ślepego jest, na ofiarę, izali to nie zła rzecz? I gdy przywodzicie chrome i chore, izali to nie zła rzecz? Ofiaruj to jedno książęciu twemu, obaczysz, jeżeli mu się to podobać będzie, a przyjmieli twarz twoję, mówi Pan zas tępów. 13bo przynosicie to, co jest wydartego, i chromego i schorzałego, a przynosicie to na ofiarę: izali to przyjmę z ręki waszej? mówi Pan. 14I owszem przeklęty jest zdradliwy, który mając w trzodzie swej samca, a przecię czyniąc śluby ofiaruje Panu to, co jest ułomnego; bom Ja królem wielkim mówi Pan zastępów, a imię moje straszne jest między narody."

 

Co Bóg mówi w tym fragmencie?

 

Pan objawia wam tutaj, że On sprawia przyjemność tylko w ofiarach, które nas coś kosztowały, a które stanowią dla nas ofiarę. Kiedy nie jesteś gotowy, aby zaoferować Bogu to, co kosztowało cię wiele i jest bardzo cenne, nie kochasz Go. Kiedy jesteś szybki, aby zaoferować Bogu tylko to, co ukradłeś, lub co podniósłeś, lub co jest bezużyteczne dla Ciebie, jesteś wyśmiewanie Boga. On nie przyjmuje tego typu ofert.

 

Bóg, aby nas zbawić, nie posłał chorego baranka, chorej owcy, ani żadnego anioła, On posłał Swojego Jednorodzonego Syna, którego miał najdroższego. Jest to prawdziwa ofiara i jest to rodzaj ofiary, którą Bóg zdecydował się złożyć za nas. Dlaczego musimy w zamian dawać Mu oferty, które nie mają żadnej wartości? Dlaczego mamy w zamian składać Bogu ofiary, które nic nas nie kosztowały? Bóg ich nie zaakceptuje.

 

1Kronik 21:24 "I rzekł król Dawid do Ornana: Nie tak, ale raczej kupię za słuszne pieniądze; bo nie wezmę co twego jest, ani będę ofiarował Panu całopalenia darowanego." Więc jeśli chcesz pracować dla Boga, musisz włożyć w to swoje serce, swój zapał i wszystkie swoje środki. Nie mów, że chcesz pracować dla Boga i oczekujesz, że dostaniesz wszystko, czego potrzebujesz. To jest chęć ofiarowania ślepego zwierzęcia jako ofiary dla Boga, to jest chęć ofiarowania mu kulawego lub kalekiego zwierzęcia, to jest chęć przedstawienia Panu tego, co nie jest twoje, co cię nic nie kosztuje. Każde prawdziwe dziecko Boże musiało nawet spieszyć się, by służyć Bogu, bo chwała jest służyć Bogu.

 

Znajdziesz dziś wielu hipokrytów, tak zwanych Dzieci Bożych, którzy, jeśli chodzi o zakup drogich nowych par butów do popisu, ekstrawaganckich nowych strojów do popisu, najnowocześniejszych telefonów komórkowych i innych zbędnych i czasami bezużytecznych gadżetów, nigdy nie zabraknie im pieniędzy. Ale gdy tylko konieczne jest wykonanie dzieła Bożego, proszą, abyśmy kupili dla nich "lub oddali do ich dyspozycji" to, co oni nazywają działającymi materiałami; inni proszą, abyśmy dali im to, co oni nazywają odrobiną motywacji. Oni są tylko gotowi przedstawić Panu to, co nie należy do nich.

 

Wy, hipokryci, którzy udajesz dzieci Boże, ale nie możecie nic zrobić dla Boga bez zapłaty, pamiętajcie, że to nie w Niebie Jezusa Chrystusa wejdziecie z tak złym sercem. Jesteś w drodze do Piekła. Przestań się uwodzić. Twoje serce jest pełne chciwości i żądzy wszelkiego rodzaju. Chcesz wykorzystać każdą małą dostępną ci szansę, aby uczynić ją okazją do osobistego zysku. Chciwi, pokutujcie!

 

Gdy nigdy nie brakuje wam pieniędzy na zakup rzeczy próżności, gdy macie za każdym razem środki na rzeczy, które są dla was ważne, a brakuje wam środków tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania pracy Bożej, gdy macie za każdym razem czas na wykonanie własnej pracy, a brakuje wam czasu tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania pracy Bożej, jesteście wśród tych, którzy mają w swoim stadzie samca i którzy ślubują i poświęcają Panu marnego bestie. Jesteście zwodzicielami, prawdziwymi złodziejami.

 

Pan nie poświęcił się za ciebie, tak że nie jesteś w stanie służyć Mu bezinteresownie. Gdyby Bóg czekał, aby otrzymać od nas jakiekolwiek materiały lub wynagrodzenie przed złożeniem w ofierze Swojego Jednorodzonego Syna za nas, to nigdy by tego nie zrobił. A jeśli Syn Boży spodziewał się otrzymać od nas jakiekolwiek materialne lub mało motywacji, zanim przyjdzie na śmierć dla nas, nigdy nie przyjdzie. To jest prawdziwa miłość. Nie możesz udawać, że kochasz Boga, nie będąc w stanie zrobić nic dla Niego bez uczynienia siebie płatnym, lub bez uczynienia siebie błaganym.

 

Konkluzja: Jeśli chcesz otrzymać zapłatę za wykonanie dzieła Bożego, nie rób tego. Jeśli chcesz otrzymać materiał roboczy i małe motywacji do wykonywania pracy Bożej, nie rób tego. Jeśli chcesz być błagany o wykonanie dzieła Bożego, nie rób tego. Z tobą czy bez ciebie, dzieło Boże zostanie wykonane. Nie przekupię nikogo, aby wykonał dzieło Boże. W dniu, w którym nie będzie więcej ludzi, którzy będą wykonywać Bożą pracę, Pan nawet podniesie kamienie, aby to zrobić.

 

3- Przesłanie do tych, którzy sabotują Boże dzieło

 

Macie też tzw. Dzieci Boże, które przyjmują do wykonywania dzieła Bożego, ale które dobrowolnie wybierają sabotażowanie Bożego dzieła. To oznacza, że ludzie ci wybierają dobrowolnie, albo aby wykonać pracę w sposób niekompletny, albo aby świadomie i celowo wprowadzać błędy w dzieło Boga, albo aby dodać do pracy to, co nie istnieje. Chcę, żebyś wiedział, że to bardzo poważne wykroczenie. To nie różni się od bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Czy to ci, którzy dobrowolnie nauczają kłamstwa ludowi Bożemu, czy też ci, którzy dobrowolnie sabotują dzieło Boże, celem jest dobrowolne odwrócenie ludzi od Boga; celem jest dobrowolne wprowadzenie w błąd tych, którzy szukają Boga. Bóg nigdy ci tego nie wybaczy. Nigdy. Niech ta wiadomość będzie jasna dla wszystkich agentów szatana, którzy podejmują takie ryzyko. Twoje Piekło będzie proporcjonalne do twojej niegodziwości.

 

4- Przesłanie do tych, którzy nie są zmotywowani do Bożego działania

 

Dla was, którzy nie jesteście zmotywowani do pracy Bożej, wiedzcie, że to wasze własne błogosławieństwa gardzicie. Na pewno jesteś Ezawem. Błogosławieństwa nic dla ciebie teraz nie znaczą. Nadchodzi czas, gdy te błogosławieństwa coś wam powiedzą, ale będzie już za późno. Błogosławieństwa, którymi dziś gardzisz, będziesz ich szukał ze łzami w nadchodzących dniach na próżno. Pamiętaj, że zostawisz ziemię z niczym. Cokolwiek wydaje się być teraz twoim szczęściem lub twoją dumą, zostawisz to w najbliższych dniach dobrowolnie lub nie. Nic nie opuści ziemi razem z tobą. Nic. Nawet jeśli chcesz.

 

Pomedytujmy nad poniższymi fragmentami:

 

1Mojżeszowa - Rodzaju 25:29-34 "29I uwarzył sobie Jakób potrawę, a na ten czas przyszedł Ezaw z pola spracowany. 30Tedy rzekł Ezaw do Jakóba: Daj mi jeść, proszę cię z tej czerwonej potrawy, bom się spracował: a przetoż nazwano imię jego Edom. 31Któremu rzekł Jakób: Przedajże mi dziś pierworodztwo twoje. 32I rzekł Ezaw: Otom ja bliski śmierci, cóż mi po pierworodztwie?. 33I rzekł Jakób: Przysiążże mi dziś, i przysiągł mu. I sprzedał pierworodztwo swoje Jakóbowi. 34Tedy Jakób dał Ezawowi chleba, i potrawę z soczewicy, a on jadł i pił, a potem powstawszy odszedł; i pogardził Ezaw pierworodztwem swojem."

 

Żydów 12:15-17 "15Upatrując, żeby kto nie odpadł od łaski Bożej, a żeby który korzeń gorzkości nie podrósł, a nie przekaził i przez niego, aby się ich wiele nie pokalało; 16Aby kto nie był wszetecznym albo sprośnym jako Ezaw, który za potrawę jedną sprzedał pierworodztwo swoje. 17Albowiem wiecie, iż i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, był odrzucony; bo nie znalazł miejsca pokuty, choć jej z płaczem szukał."

 

Pozwól, że wytłumaczę ci, kim jest Ezaw. Ezaw to ludzie, którzy myślą tylko o teraźniejszości. Przyszłość nic im nie mówi. Dla nich liczy się teraźniejszość, teraz. Wszystko czego chcą to to co widzą teraz na własne oczy. Rozmawianie z nimi o przyszłych błogosławieństwach jest trochę szalone. Nie interesuje ich to, czego nie widzą. Kiedy są zachęcani do wykonywania Bożego dzieła z zapałem, przypominając im, że korona czeka na prawdziwych Żołnierzy Bożych, mówią sobie, podobnie jak Ezaw, Co dobrego jest dla mnie tą koroną? Nadchodzi czas, gdy będą prosić o tę koronę ze łzami, ale ich skrucha nie przyniesie żadnych skutków. Kiedy Ezaw gardził błogosławieństwem, myślał tylko o teraźniejszości; nie wyobrażał sobie, że nadejdzie przyszłość. Przyszłość nadeszła, stała się kolejną teraźniejszością, kolejną teraz, ale jedną teraz nie było już w jego zasięgu.

 

Jeremijasz 48:10 "Przeklęty, kto zdradliwie czyni sprawę Pańską; przeklęty także, kto hamuje miecz swój ode krwi." Nie tylko musisz zobowiązać się do wykonywania Pańskiej pracy, ale musisz to robić bez zaniedbania.

 

5- Przesłanie do tych, którzy odmawiają wykonywania pracy Bożej

 

Wszyscy bowiem, którzy odmawiają wykonywania Bożego dzieła, wiedzcie, że Bóg was stworzył, abyście Mu służyli, abyście wykonywali Jego pracę. Pamiętaj raz na zawsze, że wykonywanie Bożego dzieła nie jest dla ciebie opcją, ale obowiązkiem. Jeśli chcesz być uparty, czuj się wolny, a zrozumiesz to w ciągu kilku następnych dni.

 

Mateusza 25:24-30 "24A przystąpiwszy i ten, który był wziął jeden talent, rzekł: Panie! wiedziałem, że jesteś człowiek srogi, który żniesz, gdzieś nie rozsiewał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał; 25Bojąc się tedy, szedłem i skryłem talent twój w ziemię; oto masz, co twego jest. 26A odpowiadając pan jego, rzekł mu: Sługo zły i gnuśny! wiedziałeś, iż żnę, gdziem nie rozsiewał, i zbieram, gdziem nie rozsypywał; 27Przetożeś miał pieniądze moje dać tym, co pieniędzmi handlują, a ja przyszedłszy, wziąłbym był, co jest mojego, z lichwą. 28Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 29Albowiem każdemu, który ma, będzie dano, i obfitować będzie; a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto. 30A niepożytecznego sługę wrzućcie do onych ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów."

 

Czy wiesz, dlaczego Bóg ześle cię do Piekła za odmowę wykonania swojej pracy? Pozwólcie, że wam to wyjaśnię: Siła fizyczna, którą macie, to Bóg wam ją dał. Zdrowie, które masz, Bóg ci je dał. Inteligencja, którą masz, Bóg ci ją dał. Mądrość, którą masz, Bóg ci ją dał. I dał ci to wszystko jako materiał roboczy, by mu służyć. Jeśli więc weźmiesz materiał roboczy i odmówisz pracy, wiesz, co cię czeka: płacz i zgrzytanie zębami w wiecznych mękach. Masz wybór.

 

6- Przesłanie dla tych, którzy wykonują dzieło Boże z radością

 

Wszyscy bowiem z was, którzy kochacie Pana całym sercem, którzy boicie się Pana i pracujecie dla Boga z zapałem, z radością, z samozaparciem i w całkowicie bezinteresowny sposób, wiedzcie, że nie marnujecie swojego czasu. To są twoje błogosławieństwa, które gromadzisz. Budujesz swój dom w Królestwie Niebieskim. Zbierasz wieczne skarby w Niebie, gdzie ani mól ani rdza psuje, i gdzie złodzieje nie podkopywują, ani kradną. Mateusza 6:19-20. Trzymaj się mocno do końca, a nie pożałujesz.

 

Pomedytujmy nad poniższymi fragmentami:

 

2Jana 1:8 "Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli."

 

1Koryntów 2:9 "Ale opowiadamy, jako napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują."

 

Nućmy ten mały chór, który mówi: "Niebo jest piękne i wspaniałe, Niebo jest piękne i wspaniałe!"

 

7- Ostatnie Ostrzeżenie

 

Wy, którzy za każdym razem, gdy kontaktujecie się z nami, by powiedzieć, że chcecie zaangażować się w dzieło Boże, i gdy otrzymujecie tę możliwość, przechodzicie przez sztuczkę zaspokajania pożądliwości waszych serc, prosząc o tak zwane materiały do pracy i inną pomoc wszelkiego rodzaju, niech to będzie ostatni raz. Nie jesteśmy tu, by się bawić. Jesteśmy tu, aby pracować dla Boga i czynić to z radością. Nikt nam nie płaci i nie znosimy chciwych hipokrytów, którzy przychodzą do nas nie po to, by pracować, ale by zaspokoić swoją chciwość. Nie jesteśmy skłonni przekupić nikogo, aby wykonywał Bożą pracę, ani nie jesteśmy skłonni płacić nikomu, aby wykonywał Bożą pracę. Jesteśmy gotowi przyjąć do zespołu roboczego, wszystkich tych, którzy kochają Pana Jezusa Chrystusa z całego serca, którzy boją się Go, i którzy są gotowi do pracy dla Boga z gorliwością, radością, samozaparciem i całkowitą bezinteresownością. Jeśli jesteś jednym z nich, skontaktuj się z nami. Inaczej nie rozpraszajcie nas.

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego, Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF