Jezusie Chrystusie tenci jest
Prawdziwy Bóg I Żywot WiecznyWitamy na naszej Stronie Internetowej!


Zanim przewijać stronę, zastanów się kilka minut na następne pytanie:Gdzie spędzisz swoją Wieczność?Na Niebie ?
Gdzie


W Piekle?Piekło jest Prawdziwe, i to jest Wieczne.


Pomyśl o tym!
Teraz się zrelaksuj! Miłej lektury! Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.


Nauki są dostępne w formacie PDF. Jeśli chcesz mieć je w formacie książkowym, po prostu kliknij na ikonę PDF i możesz je wydrukować.


Możesz swobodnie korzystać z nauk na tej Stronie, albo dla swojej ewangelizacji, albo dla swoich nauk, pod warunkiem, że strona mcreveil.org jest podana jako źródło, i że treść nauk nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób.